Page 1

DONDERDAG 29 maart 2018 29 maart 2018

actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Afscheid gemeenteraad 2014-2018 Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Zoekt u goedkope kinderspullen of wilt u er juist van af? Kom dan naar de Kinderspullenkringloop het Kleine P-rijsje in gebouw de Rijstuin Woudseweg 26 in Den Hoorn. Op vrijdagavond 6 april, van 19–21 uur, én zaterdagmorgen van 9.30- 12 uur is er een extra grote voorjaarsverkoop van zomerkleding, speelgoed en andere artikelen. Ook afgifte van alleen goede gebruikte kinderspullen voor de leeftijd tot 10 jaar is welkom. Vooral kleding en speelgoed, maar ook meubeltjes, fietsjes, boekjes, puzzels en spellen, kinderwagen, wieg, box en nog veel meer. De opbrengst gaat dit jaar voor 50% naar de stichting ‘Het vergeten kind’. De rest is voor andere activiteiten van de kerk, en ook voor kinderen bestemd. Voor meer informatie of vragen, zie www.woudtsekerk.nl of info@woudtsekerk.

Geen debatten deze keer tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Er waren enkele formele zaken zoals het vaststellen of de verkiezingen in Midden-Delfland wettig zijn verlopen en of de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden voldeden. Op beide punten kwam hierop een volmondig ja. door Jan-Willem van Dijk

Vervolgens nam burgemeester Rodenburg uitgebreid de tijd om stil te staan bij de afgelopen vier jaar. Naast de resultaten van het collegeprogramma “Inspireren en verbinden” werd onder andere het overlijden van gemeentesecretaris Peter Veenman gememoreerd. Hierna werd de tijd genomen om de raadsleden te bedanken voor hun inzet bij de afgelopen raadsperiode. Elk raadslid kreeg hierbij een cadeau: een bos bloemen en een bon voor streekproducten naar keuze (uiteraard te besteden in Midden-Delfland). Gaan en komen Voor de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad

College van burgemeester en wethouders en de griffier nemen afscheid van de gemeenteraad 2014-2018

waren er mooie woorden door burgemeester en fractievoorzitters. Het betrof Annie Schouten en Marco Moerman van het CDA, Marga Steenhoek en Fred Plooij van de VVD, Ivan Trouwborst van de OGP en Elly de Jong van de Pvda. Met hen gaat tientallen jaren aan politieke ervaring uit de raad, maar hopelijk niet uit de gemeente. Hun plaats wordt donderdag 29 maart ingenomen door de nieuw verkozen leden: Desiree Langeveld van het CDA, Wendy Renzen en André Gebben van de VVD, Ria Heutink

van het OGP, Roy Ringeling van de Christenunie en Roger Vieira van D66. Anders dan 2014 Mijn Partij was de enige partij die geen afscheid van iemand nam. Na de verkiezingen hebben zij echter wel een zetel minder. Ellen Snethlage was afgelopen raadsperiode overgestapt naar PvdA en is voor die partij nu in de gemeenteraad verkozen. PvdA is wel de kleinste (gebleven) met één zetel, net als nieuwkomers D66 en Chris-

Foto: GvW-T

tenunie. De grootste partijen van 2014, CDA en OGP, verloren beiden 19 stemmen, wat bij CDA wél en bij OGP níet tot het verlies van een zetel leidde. Ze bleven wel de grootste twee. VVD en Mijn Partij wisselden van plek. VVD won 214 stemmen en is nu de derde partij. Mijn Partij verloor 402 stemmen en is nu de vierde partij. Het inwonertal van Midden-Delfland lijkt overigens flink gegroeid. Althans, de kiesgerechtigden dan, de 18-plussers. Met 4,2% naar ruim 15.000.

Koninklijke Onderscheiding Elly de Jong ontving Koninklijke Onderscheiding voor VVD’er Fred Plooij

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland Elly de Jong-Hoogendoorn omringd door haar gezin en de burgemeester. Foto: GvW-T

2e paasdag

geopend van 12.00 - 17.00 uur

€200,- korting op terrasoverkapping met doek en zonnescherm met knikarm

Elly de Jong-Hoogendoorn was er totaal niet op voorbereid dat zij tijdens de laatste raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding zou ontvangen. Toch viel deze eer haar ten deel voor alle inspanningen die zij voor de gemeenschap en op politiek gebied had geleverd. door Gemma van Winden-Tetteroo

MA 2 APRIL: 15.00 - 18.30

“Westlandse Middag” LIVE: THE BAHAMA’S

zie onze advertentie in deze krant

Partyband op 2e Paasdag

Bevlogen, betrokken en initiatiefrijk als raadslid, commissielid en fractievoorzitter, dat waren de eigenschappen die met name genoemd werden toen Elly de Jong-Hoogendoorn bedankt werd voor meer dan twaalf jaar inzet voor politiek en maatschappij. “Je stapte over van de OGP naar Lijst De Jong en later de PvdA. Het was niet altijd gemakkelijk maar je hebt doorzettingsvermogen,” zei de burgemeester in zijn toespraak. “Je bent pragmatisch ingesteld en to the point. Je stelde bijvoorbeeld een vergaderagenda op zodat de commissies onderling gemakkelijker bereikbaar waren. Je wilt weten wat er onder de inwoners leeft.” Ondanks al haar enthousiasme nam Elly de Jong afgelopen dinsdag afscheid van de politiek. Zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Fred Plooij te midden van zijn gezin en de burgemeester.

Tijdens de laatste raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond kreeg VVD’er Fred Plooij een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Arnoud Rodenburg. De heer Plooij is ruim twaalf jaar actief geweest in de gemeenteraad.

Foto: GvW-T

burgemeester geïnstalleerd werd in 2004, was jij de eerste die op me afliep met praktische aanwijzingen. Jij zorgt ervoor dat mensen zich welkom voelen.” De heer Plooij werd bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau als dank voor zijn verdiensten voor de samenleving.

door Gemma van Winden-Tetteroo

“Fred, je hebt het hart op de juiste plek en je bent wars van politieke spelletjes,” zo zei de burgemeester in zijn toespraak. “Twaalf jaar aan het roer. De eerste twee jaar was je gemeenteraadslid van de toenmalige gemeente Maasland en vanaf de fusie in 2004 van de gemeente Midden-Delfland. Je was tevens commissielid en commissievoorzitter. In je laatste raadsperiode was je ook plaatsvervangend raadsvoorzitter. Toen ik als

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 29 maart 2018

Gemeenteberichten Donderdag 29 maart 2018

Papierinzameling in Schipluiden en Den Hoorn Op vrijdag 30 maart kunnen de inwoners van Schipluiden en Den Hoorn hun oud papier aan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer V.V. Schipluiden uw papier in. In Den Hoorn zijn dat C.J.V. ’t Zoldertje en S.V. Den Hoorn.

Aangepaste openingstijden gemeentehuis Op vrijdag 30 maart en maandag 2 april is het gemeentehuis de hele dag gesloten in verband met Goede Vrijdag en Pasen.

Vervoerproject De Mus in Schipluiden en Den Hoorn De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kaartjes kosten €1,50 per rit. De kaartjes zijn te koop bij Akkerleven, het gemeentehuis en De Kickerthoek. Tot en met maart 2018 zijn de kaartjes gratis. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

Openstelling Zuidhoornseweg De aanleg van de Zuidhoornseweg is bijna afgerond. Het eerste deel van de weg is in gebruik genomen. Het deel van de weg tussen de nieuwe rotonde en de Rijksstraatweg is eind maart klaar. De gemeente Delft verwacht in 2019 de aansluitende weg (Reinier de Graafweg) aan te passen. Tot de aansluitende weg opnieuw ingericht is, is doorgaand verkeer richting Delft nog niet mogelijk. Openstelling Momenteel ontstaan iles op de Woudseweg tijdens de spitsuren. Deze ontstaan onder andere door het verkeer op de kruising Woudseweg/Harnaschdreef. Om de verkeersdruk te verdelen, stellen we de Zuidhoornseweg vanaf 11 april in één richting open. Het verkeer rijdt dan vanaf de nieuwe rotonde via de Rijksstraatweg naar het centrum van Den Hoorn of Delft. Buslijnen 32 en 37 Vanaf 31 maart rijden de bussen van de lijnen 32 en 37 in beide richtingen over de nieuwe weg en busbaan.

Aanvragen en Besluiten

week 13

Vacature Rekenkamer De Rekenkamer van de gemeente Midden-Delland (19.000 inwoners) bestaat uit drie externe leden. Vanwege het vertrek van de voorzitter is de gemeenteraad van MiddenDelland per 1 juli 2018 op zoek naar:

een lid/voorzitter van de Rekenkamer Voor deze functie komen personen in aanmerking die: • ervaring hebben met het uitvoeren van onderzoek en/of beleidsevaluaties • openstaan voor innovatieve onderzoeksaanpakken en -vragen • afiniteit hebben met het lokaal bestuur • een goed gevoel voor politieke verhoudingen hebben en in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De Rekenkamer van Midden-Delland richt zich nadrukkelijk op onderzoeken en aanbevelingen die tot doel hebben het lokaal beleid en bestuur te verbeteren. De Rekenkamer voert circa 1 tot 2 onderzoeken per jaar uit. De leden voeren zelf de onderzoeken uit en onderhouden nauw contact met de raad en het college van burgemeester en wethouders. Wij zijn op zoek naar iemand die zich betrokken voelt bij het versterken van het lokaal bestuur. Kandidaten zijn analytisch en resultaatgericht en hebben ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief beleidsonderzoek. Verder zoeken wij iemand die denkt in oplossingen en openstaat voor alternatieve en innovatieve (onderzoeks)aanpakken. Op dit moment zoeken wij een kandidaat die interesse heeft om voorzitter te worden van de Rekenkamer. De benoemingstermijn voor het lidmaatschap van de Rekenkamer is zes jaar. Het wordt als een pre beschouwd als de kandidaat in de omgeving van Midden-Delland woont. De leden van de Rekenkamer ontvangen een maandelijkse vergoeding. Algemene informatie over de Rekenkamer vindt u op de website: https://www.middendelland. nl/over-bestuur/rekenkamer-midden-delland_42525/. Voor meer informatie over de vacature kunt u ook telefonisch contact opnemen met de heer Filip den Eerzamen, lid van de Rekenkamer Midden-Delland. Hij is bereikbaar op 06 3018 1935. Wilt u solliciteren? Dat kan tot maandag 23 april 2018. U kunt uw motivatie met CV per e-mail sturen aan de raadsgrifier van de gemeente Midden-Delland, de heer Arjan de Vos. Zijn e-mailadres is adevos@middendelland.nl. De huidige leden van de Rekenkamer vormen samen met de raadsgrifier de selectiecommissie. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 18 mei (tussen 9.00 en 17.00 uur). Benoeming van een nieuw lid staat vooralsnog gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2018.

Maak een afspraak in uw eigen dorp! Uw dorpswethouder spreken? De wethouders van de gemeente Midden-Delland houden elke eerste donderdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur spreekuur in uw eigen dorp. Dit spreekuur geeft u de mogelijkheid met uw dorpswethouder te spreken over zaken die u belangrijk vindt. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 5 april 2018. Afspraak maken U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (015) 380 41 11. Geeft u daarbij aan wat u wilt bespreken. In overleg bepalen we de locatie. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.middendelland.nl.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn BESLUITEN (APV)vergunningen - Onthefing is verleend voor het verrichten van geluidsbelastende werkzaamheden in de avond van 12 april en de nacht van 12 op 13 april 2018 tussen 19.00 en 07.00 uur op de locatie kruising NoordLierweg/Woudseweg in Den Hoorn.

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek aan de Herenlaan nabij huisnummer 27 (3155 DC) in Maasland. - Vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een dakraam en een nieuwe pui in de achtergevel, een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer in een rijksmonument aan de ’s-Herenstraat 36, 3155 SJ Maasland.

www.middendelfland.nl

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor de Campina Open Boerderijdagen op 21 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur op de locatie Oostgaag 24a, 3155 CG Maasland. - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van de 34e editie van het Boelhuis op 10 mei 2018 van 12.00 tot 16.00 uur op de locatie Pynasplein (3155 VX) in Maasland. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Werve 87, 3155 GL Maasland. - Vergunning is verleend voor het maken van een uitrit en toegangsweg en het vergraven van sloten en dammen aan de Kwakelweg nabij huisnummer 13 (3155 CC) in Maasland.

(APV)vergunningen - Onthefing is verleend om geluidsbelastende werkzaamheden te verrichten van vrijdag 6 april 21.00 uur tot maandag 9 april 06.00 uur en van vrijdag 13 april 21.00 uur tot maandag 16 april 06.00 uur aan de Rijksweg A20 tussen aansluiting 6 (Maasdijk) en aansluiting 8 (Vlaardigen-West). - Evenementenvergunning is verleend aan XSAGA B.V. voor het houden van een AH-Buitendag op 2 april 2018 van 11.00 tot 16.00 uur op de locatie Broekpolderweg 3, 3155 EP Maasland. - Evenementenvergunning is verleend aan Oranjevereniging Maasland voor het houden van een lampionnenoptocht op 26 april van 18.00 tot 21.30 uur en het vieren van Koningsdag op 27 april 2018 van 8.45 tot 16.30 uur op diverse locaties in Maasland. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan door Korfbalvereniging ODO van het houden van een kinderdisco en ilmavond op 6 april 2018 tussen 18.00 en 01.00 uur op de locatie Baanderheer 20, 3155 NA Maasland.


29 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 29 maart 2018

week 13

Op weg naar een CO2-neutraal Midden-Delfland

Wat is het warmteverlies van uw dak? Kom naar de bewonersavond op woensdag 11 april! Dertig procent van de warmte verdwijnt via het dak. Dat is veel! En dat terwijl daken het meest eenvoudig en het minst kostbaar zijn om te isoleren. Tijdens de bewonersavond op woensdag 11 april krijgt u inzicht hoe groot het warmteverlies is via uw dak.

Duurzaamheidsmarkt

Meld u aan!

Tijdens de duurzaamheidsmarkt

Het is voor onze voorbereiding

kunt u in gesprek met ondernemers

belangrijk te weten hoeveel

over energiebesparende mogelijk-

mensen we kunnen verwachten.

heden voor uw huis of bedrijfspand.

Meldt u zich uiterlijk maandag 2 april aan via:

Wanneer en waar?

dakscan@middendelfland.nl

De bewonersavond laat zien

Nu en in de toekomst

woensdag 11 april

Vergeet niet aan te geven met

hoeveel energie u kunt besparen,

Verder komen actuele onderwerpen

19.30-22.00 uur (u bent

hoeveel mensen u komt.

alleen al door het isoleren van

aan bod zoals gasloos wonen en

uw dak. En welke andere middelen

energieneutraal bouwen. Ook gaan

gemeentehuis Midden-Delfland,

Meer info en het hele programma:

u kunt toepassen om minder

we kijken naar hoe een lokale

Anna van Raesfeltstraat 37,

www.middendelfland.nl/dakscan

kosten te hebben en tegelijk bij

Energiecoöperatie werkt.

Schipluiden

welkom vanaf 19.00 uur) –

te dragen aan een duurzaam Midden-Delfland.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Schipluiden

Geheel Midden-Delfland

AANVRAGEN

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument aan de Dorpsstraat 27, 2636 CE Schipluiden. - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een tijdelijk kinderdagverblijf aan de Woudseweg 178, 2636 AW Schipluiden.

Exploitatievergunning - De burgemeester van Midden-Delland maakt bekend, dat hij op 21 maart 2018 vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet heeft verleend aan Stichting Welzijn Midden-Delland. Dit voor de horecabedrijven (recreatieruimtes) in de gebouwen voor ouderenhuisvesting. Dit zijn:

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

• De Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2, 2635 JM Den Hoorn • Singelhof, Hofsingel 18, 3155 Al Maasland • Korpershoek, Windrecht 10a, 2635 JA Schipluiden Er heeft een openbare voorbereidingsprocedure plaatsgevonden. Op grond van deze procedure zijn geen zienswijzen ingebracht. De vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 23 maart 2018 zes weken voor iedereen ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 29 maart 2018

familieberichten Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand. Tot ons verdriet is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, opa en overgrootvader

Martin ‘Tinus’ Jansen 12 juni 1952

25 maart 2018

Wat zullen we hem missen, maar wat gunnen wij hem zijn rust.

Christiaan Scheffers Janet

Chris De Lier, 12 juni 1932

Maassluis, 23 maart 2018

Mooie herinneringen geven ons de kracht om zonder hem verder te gaan. Wil Scheffers-van den Berg Agnes Gijs en Dorien Marit, Hester Sjaak en Rietje Martijn en Marianne Anouk en Jeff, Milan Erik en Karin Bart, Emma, Roos Jeroen (in liefdevolle herinnering) Conny en Arno Bram, Niels, Britt De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op vrijdag 30 maart om 13.30 uur in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5 te Maassluis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Begraafplaats, Hooge Zeedijk 100 te Maassluis. Wij nodigen u na de begrafenis uit in de koffiekamer van de begraafplaats, daar is vanaf 15.30 uur gelegenheid tot condoleren. Correspondentieadres: De Regenboog uitvaartbegeleiding t.a.v. familie W. Scheffers Agnes Croesinklaan 11 2636 HL Schipluiden

Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf Wij zijn intens verdrietig nu wij plotseling afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve vrouw en maatje, onze lieve zorgzame moeder en trotse oma

Adriana Maria Kuijvenhoven-van Spronsen

Adri * 15 juli 1944

† 25 maart 2018 Wim Kuijvenhoven Marlies en Pieter Pepijn, Bald, Rijk

Adri is thuis, waar wij als gezin deze dagen graag in kleine kring doorbrengen. Er is gelegenheid tot condoleren vrijdag 30 maart van 18.45 tot 19.30 uur in aula Woerdtuinen, Zandhaver 2 in Naaldwijk.

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

In het licht van de lente hebben wij afscheid genomen van

Helaas hebben wij zondagmorgen afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Martin ‘Tinus’ Jansen 12 juni 1952

Bram en Melinda Marieke en Lennard Er is gelegenheid ons te condoleren op donderdag 29 maart van 19.00 tot 20.00 uur in het Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland. De afscheidsbijeenkomst voor Martin, waarbij iedereen welkom is, vindt plaats op vrijdag 30 maart om 10.30 uur in het Trefpunt. Na de bijeenkomst begeleiden wij Martin als gezin naar het crematorium in Maassluis. Wij vinden het fijn om jullie daarna in informele sfeer in de foyer van het Trefpunt te ontmoeten.

25 maart 2018

Natuurliefhebber, doorzetter en tot het laatst toe geïnteresseerd in de ander. Bertus en Lia Barry en Jacques Leo en Riet Anja en Bert Ria en Luuk Paula en Dirk Peter Hans † Gerard en Anneke Nellie en Aad Lenie en Emile Agnes † John Marcel en Ingeborg

tas-t-baar@caiway.net • www.tas-t-baar.nl

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling ...omdat het leven verder gaat.

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

• Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer.

~ Tinus ~

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

Wij wensen Janet, de kinderen en familie veel sterkte toe.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

In je hart wonen mensen, die daar helemaal thuis zijn en die daar blijven wonen ook als ze er niet meer zijn. Persoonlijk en respectvol

Langs deze weg willen wij u bedanken, voor uw hartverwarmend medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Leny Paalvast - Olsthoorn Dit heeft ons zeer gesteund en doen beseffen dat zij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen, veel heeft betekend. Kinderen en kleinkinderen

Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Schipluiden, maart 2018

Draagt zorg voor begrafenis dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team

of crematie,

Correspondentieadres: Horizon Uitvaartverzorging T.a.v. familie Kuijvenhoven Middel Broekweg 5A, 2671 ME Naaldwijk

Kitty Poot Paardekam Huis te Veldelaan 37, 3155 SC Maasland • tel. 06 36551331

• Alleen begrafenissen

De dankdienst voor haar leven vindt plaats zaterdag 31 maart om 10.00 uur in genoemde aula. Daarna zal de begrafenis zijn op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de aula.

Een unieke en tastbare herinnering, speciaal voor u gemaakt.

begrafenisverzorging

Martin Jansen

Arij en Marianne Theo en Nel Jan en Pea Frans en Joke Koos en Rita

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart.

Den Hollander

John en Margret van Kleef

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze vriend

tas-t-baar

Neven en nichten

Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding t.a.v. Familie Jansen Kerkplein 6, 3155 AM Maasland

     geboorte van een herinnering”

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl


29 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Verkiezingsstrijd gestreden De uitslag die de gemeenteraadsverkiezingen lieten zien, is conform de verwachtingen, zo is de algemene mening als de stemmen zijn geteld. Toch zorgden de aanloop en de dag zelf nog wel voor spannende momenten. Een impressie van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Bij de tien stembureaus die Midden-Delfland telde, is het al vroeg druk. De mensen die naar hun werk vertrekken willen nog gauw hun stem uitbrengen voor zowel de verkiezingen als het raadgevend referendum over de sleepwet. In de loop van de dag komt de rest van de ruim 66% van de bevolking die het belangrijk vindt

om hun mening te laten horen. Gespannen gezichten bij de kandidaatsraadsleden. Hoe staat hun partij er die avond voor? Op stemmenjacht Wekenlang zijn de partijen in touw geweest om zich te profileren en zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen. Fietsen met leuzen op een kar, flyers, zelfs een speciaal magazine, raambiljetten, spandoeken aan alle bruggen en er was bijna geen lantaarnpaal in Midden-Delfland te vinden die niet was voorzien van afbeeldingen van mensen die het beste met Midden-Delfland voor hebben. De last minute actie die Piet van den Berg (CDA) op persoonlijke titel voerde, deed wel stof opwaaien maar leverde niet het gedroomde aantal voorkeursstemmen op. “Hij had een wat ongelukkige woordkeus,” zegt lijsttrekker Rob Zwaard. “Maar misschien komen de onderhandelingen voor bouwgrond

achter zijn ouderlijke boerderij nu wel beter op gang.” Doorschuiven zodat de oud-politicus alsnog in de gemeenteraad komt, is er niet bij. “Annemiek de Goede en Hans Horlings gaan beiden door als CDA wethouder.” De stemming zit er goed in De stembureaus worden bemand door vier mensen onder leiding van een voorzitter. Na werktijd staan hier en daar rijen wachtenden. De stemming zit er goed in, zullen we maar zeggen. Als aan het einde van de dag de stembureaus om 21.00 uur de deuren sluiten, mogen de vergrendelde stembussen geopend worden. Een ‘telteam’ voegt zich bij de mensen die al vanaf 07.00 uur in touw waren voor deze verkiezingen. Eerst worden alle stembiljetten uitgevouwen en geteld. Als dat aantal overeenkomt met het aantal stempassen, kan de sortering beginnen per partij.

Kerken Midden Delfland

Geïnteresseerden zijn van de partij in het gemeentehuis Die uitslag wordt doorgegeven aan het gemeentehuis waar zich de kandidaten en geïnteresseerde burgers hebben verzameld. Hier druppelen de uitslagen binnen. Telkens wordt er een overzicht getoond hoe de partijen na de diverse tellingen ervoor staan. Het blijkt een nek-aan-nekrace te zijn tussen het CDA en de OGP. Door de komst van twee nieuwe partijen, de ChristenUnie en D66, zijn er uiteraard verschuivingen. Het CDA en Mijn Partij leveren een zetel in. Elders in de krant leest u een gedetailleerd verslag. Het was een spannende maar toch ook wel mooie tijd, die verkiezingsperiode. Als we alle beloften van alle kandidaten zouden mogen geloven, dan wordt het hier een paradijs op aarde! De verwachtingen zijn dus hoog gespannen en de tijd zal het leren!

Belangrijke nummers

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Nieuwe kerk: 21.30 uur ds. S. Tj. van der Hauw, Paaswake. Zondag 1 april

Nieuwe kerk: 10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter, gezinsdienst, m.m.v. harmonievereniging Masalant. Maandag 2 april

Nieuwe kerk: 10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw, oecumenische viering. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Donderdag 29 maart

19.00 uur Witte Donderdag: gezamenlijke Viering m.m.v. Let’s Sing Together Voorganger: pastor D. Verbakel Vrijdag 30 maart

15.00 uur Goede Vrijdag: Kruisweg met samenzang Voorgangers: Parochianen

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Vrijdag 30 maart

Spreker: ds. P. C. Koster uit Spijkenisse. Zondag 1 april

10.00 uur: spreker Ariane Kuijvenhoven, ‘s-Gravenzande, m.m.v. Oratoriumvereniging Hosanna o.l.v. Hans Cok. Protestantse gemeente Schipluiden Vrijdag 30 maart

• Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040

• Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Zaterdag 31 maart

Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

• Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

• Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988

Nieuwe kerk: 19.30 uur ds. S. Tj. van der Hauw m.m.v. Hosanna. Singelhof: 19.30 uur ds. B. W. J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal voor ouderen.

9.30 uur Eerste Paasdag: Feestelijke Paasviering m.m.v. St. Caecilia Voorgangers: Pastor Pastor E. Stok en Pastor J. Lamberts.

• Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl.

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000

Protestantse gemeente Maasland Vrijdag 30 maart

Zondag 1 april

• Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844.

• Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

|

19.30 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, H.A. Zondag 1 april

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest.

Spontaan gaan de duimen omhoog bij het CDA als de uitslag bekend is.

Foto: GvW-T

Activiteiten in de Bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland Met voorlezen doe je kinderen een groot plezier. Hoe leuk kleuters het vinden om voorgelezen te worden, kun je zelf ervaren tijdens de voorleesuurtjes in de bibliotheek. Er wordt voorgelezen uit een prentenboek en na afloop is er een knutsel naar aanleiding van het boek. Woensdag 4 april zowel in Maassluis als in Den Hoorn. Kijk voor de tijden op onze website.

Op de woensdag 11 april in Maassluis en woensdag 18 april in Den Hoorn wordt het jaarlijkse Peuterfeest gevierd met een theatervoorstelling, workshops, de poppendokter en een speelhoek. Dit betekent in Maassluis dat er die dag tot 12.30 uur geen toegang is tot de jeugdafdeling voor bezoekers zonder toegangsbewijs. Voor meer informatie over de Peuterfeesten en beschikbaarheid van

toegangskaarten, zie onze website. Woensdag 28 maart kunnen kinderen vanaf 6 jaar kennismaken met het damspel in bibliotheek Den Hoorn. Job en John van Damclub JoCoDam leren je de regels van het damspel en je kunt lekker een potje dammen met een echte dammer. Voor meer informatie: www.debibliotheekmm.nl

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Vrijdag 30 maart

15.00 uur Goede Vrijdag: Kruisweg met bloemenhulde. 19.00 uur: Gezamenlijk viering van Goede Vrijdag m.m.v. Horizon Voorgangers: pastor D. Verbakel en pastor J. Lamberts Zaterdag 31 maart

19.00 uur: Gezamenlijke Paasgezinsviering m.m.v. Notenkrakers & Horizon. Voorganger: pastor D. Verbakel. Zondag 1 april

09.30 uur eerste Paasdag: Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor. Voorganger: pastor P. Mantelaers.

Eerste SamenLoop voor Hoop Delft

Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Vrijdag 30 maart

Ruim 240 wandelaars, 27 teams, hebben zich ingeschreven voor de eerste 24-uurs wandelestafette SamenLoop voor Hoop in Delft en gaan lopen tegen kanker. Op 9 juni starten de wandelaars om 14.00 uur met deze 24 uur durende wandelestafette. De teams komen nu ook al volop in actie. Met de verkoop van kaarsenzakken voor hoop, armbandjes en andere mooie activiteiten zamelen ze geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Tijdens de SamenLoop staat het wandelen, waarbij de teamleden elkaar afwisselen gedurende 24 uur, centraal. Daarnaast zijn er op het Mekelpark van de TU live-optredens, gezellige marktkraampjes en diverse andere leuke activiteiten voor jong en oud. Om de teams te informeren en te ondersteunen in hun voorbereidingen organiseert de SamenLoopcommissie speciale teamcaptainavonden. Donderdag 5 april vindt voor de tweede keer

De Rijstuin: 19.30 uur dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel. Zaterdag 31 maart

Woudtse kerk: 21.00 uur mevr. ds. E. Dibbets-v.d. Roest, Schipluiden, paaswake. Zondag 1 april

Woudtse kerk: 10.00 uur prop. mevr. C. W. D. Eikelenboom-den Uijl, Lopikerkapel. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 31 maart

22.00 uur: Plechtige Paaswake met zang van het dameskoor ‘Con Amore’. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 1 april

zo’n informatiebijeenkomst plaats. Alle teamcaptains zijn van harte welkom in de Aula van de TU Delft, aanvang 20.00 uur. Meld je aan via delft@samenloopvoorhoop.nl Het is geen wedstrijd. Iedereen kan meedoen, jong of oud, ziek

of gezond. Dus doe zoals de 240 wandelaars al hebben gedaan, vorm een team of geef je op als individuele loper. Aanmelden kan via www.samenloopvoorhoop.nl/ delft.

11.00 uur: Feestelijke Paasviering met zang van de mannencantorij. Voorgangers: Pastor E. Stok en Pastor J. Lamberts Maandag 2 april

11.00 uur: Gezamenlijke eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel.

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland 29 maart 2018

Stichting Welzijn Midden-Delfland Stichting Welzijn Midden-Delfland Locatie Den Hoorn Dienstencentrum Kickerthoek Prins Willem Alexanderhof 2 2635 JM Den Hoorn 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

Locatie Maasland Singelhof Hofsingel 18 3155 AL Maasland 010-5918052 e.vanadrichem@swmd.nl

Locatie Schipluiden Dienstencentrum Korpershoek Windrecht 10 2636 JA Schipluiden 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

April 2018 Extra activiteiten in april: Op drie locaties in Midden-Delfland organiseren wij, samen met vele vrijwilligers, uiteenlopende activiteiten. U kunt bijvoorbeeld koersballen, handwerken, gymmen, bridgen, dansen of biljarten. Er zijn veel mogelijkheden. Als u hierover meer wilt weten kunt u ons bellen of gewoon even binnenlopen. Een overzicht is ook te vinden op de website: www.swmd.nl Naast de vaste activiteiten zijn er elke maand nog extra activiteiten. In de maand april zijn dat onderstaande activiteiten: Maasland, Singelhof (010 - 591 80 52) Maandag 2 april, tweede Paasdag, Restaurant gesloten! Dinsdag 3 april, Bingo, 19.30 uur. Woensdag 4 april, Informatiebijeenkomst: vervoer en reizen op maat voor Senioren, 10.00 uur Donderdag 5 – 12 – 19 – 26 wandelgroep, start 9.30 uur. Dinsdag 10 april, PCOB middag, 14.30 uur. Woensdag 11 april, Thema-diner “Oranje Boven” 17.45 uur. Dinsdag 24 april, Start senioren fietstochten, verzamelen in Singelhof, 09.00 uur. Dinsdag 24 april, Spelletjesavond. Entree € 3.50. 19.30 uur. Vrijdag 27 april, Koningdag in Singelhof, 10.00 uur. Locatie Den Hoorn, Kickerthoek (015-262 58 64) Maandag 2 april, Tweede Paasdag, Dienstencentrum gesloten. Woensdag 4 april, TAPS schoenenverkoop, 14.00 – 16.00 uur Donderdag 5 april, Kerkviering, 14.00 uur Woensdag 11 april, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur Maandag 16 april, KBO Thema – middag 14.30 uur Woensdag 25 april, PCOB middag. 14.30 uur Woensdag 4- 11- 18- 25 april, Tabletcafé, 10.00 uur. Vrijdag 27 april, Koningsdag, Dienstencentrum gesloten.

avalex

Locatie Schipluiden, Windrecht 10a (015-262 58 64) Maandag 2 april, tweede Paasdag, geen activiteiten in de zaal, Windrecht 10a Woensdag 4 april Bingo, 14.00 uur. Woensdag 4 april, Kaarten, 19.30 uur. Woensdag 11 april, verkoop Fashion Plus, 10.00 uur Woensdag 18 april, Koffie & spelletjesochtend, 10.00 uur. Donderdag 5-12-19-26 Tabletcafé, 14.00-16.00 uur, Dorpshoeve. Vrijdag 20 april, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur. Vrijdag 27 april, Koningsdag, geen activiteiten in de zaal.

Wandelt u ook/weer mee? Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei.

Vraagprijs: € 2.100.000,- K.K.

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. Ook dit jaar organiseert WZC Akkerleven samen met SWMD de avond wandel 4daagse voor wandelaars, rolstoelgebruikers en gebruikers van scootmobielen. Ook lopen de leerlingen van de basisscholen “de Ark” en “de Jozefschool” weer mee. Zij krijgen van school een brief mee met informatie waar en wanneer ze zich kunnen inschrijven. Alle senioren van Schipluiden en omstreken kunnen zich inschrijven van 10 april tot 17 april bij de receptie van Akkerleven van 09.00 – 15.30 uur. Kosten voor deelname zijn €5.Ook kunt u zich opgeven/inschrijven per email: j.berkhout@pietervanforeest.nl of r.duijndam@swmd.nl

2

414 m woonoppervlak Riant penthouse met wijds uitzicht

Informatie en advies bij het ouder worden

Merellaan 1383 en 1385 te Maassluis Santiagosingel 1 Den Haag

Olsthoornmakelaars.nl

Appelstraat 201 Den Haag

Vraagprijs: € 450.000,- K.K. 391 m2 perceel en 120 m2 woonoppervlak Bungalow op eigen grond met garage

Bij Mariët Barendse kunt u terecht met alle vragen die horen bij het ouder worden. Bijvoorbeeld over vervoer, activiteiten, huishoudelijke hulp, het aanvragen van indicaties voor zorg, maaltijden aan huis, eenzaamheid, aanpassingen in de woning en financiën. Mariët is een onafhankelijke vertrouwenspersoon, en werkt in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Mariët is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag en u kunt haar bellen op 06 – 13663017. Zij kan bij u op huisbezoek komen, of u maakt een afspraak op één van onze locaties.

Mantelzorg Midden-Delfland Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Soms komt er dan veel op u af. Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland kan iets betekenen voor u als mantelzorger. U kunt bij haar terecht voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies, cursussen, ontmoetingsbijeenkomsten en vervangende zorg. Susanne is bereikbaar op 06 – 10379080 en via s.janssen@swmd.nl U kunt ook kijken op de website: www.mantelzorgmiddendelfland.nl

Wilt u meer bewegen? Als u in Den Hoorn, Maasland of Schipluiden woont zijn er verschillende mogelijkheden om dorpsgenoten te ontmoeten en iets gezelligs te ondernemen. In elk dorp zijn veel verenigingen en organisaties actief. Als u daarover meer wilt weten kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast organiseren vrijwilligers wekelijks activiteiten op de locaties van SWMD. Er zijn mogelijkheden om samen te bewegen, een hobby te beoefenen, een praatje te maken of een spelletje te doen. Een overzicht staat op onze website: www.swmd.nl U kunt natuurlijk ook langskomen of bellen om u te laten informeren.

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Koningin Julianaweg 5 te Maasland Santiagosingel 1 Den Haag

Olsthoornmakelaars.nl

Appelstraat 201 Den Haag

Veel mensen in onze dorpen zijn actief als vrijwilliger en daardoor gebeuren er veel mooie dingen. Maar, er is nog altijd veel te doen. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, dan kan Annette den Ouden van Servicepunt Vrijwilligers helpen. Zij weet welke mogelijkheden er zijn, beheert een vacaturebank, en is vraagbaak. Annette werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag en is telefonisch bereikbaar op 06 – 13559022. Er is ook een website: www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl


29 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Varen in het Westland voor iedereen binnen handbereik Het aantal boten op het water in het Westland is de laatste jaren enorm gegroeid. Het zijn niet meer de grote schuiten die de wateren domineren, maar steeds meer mensen vinden hun heil in een sloep of een tenderboot. Met de komst van de goed betaalbare topmerken Oud Huijzer en Topcraft in het Westland, is varen voor iedereen binnen handbereik. Botenshow op 2e paasdag! Oud Huijzer en Topcraft zijn twee prachtige botenmerken die zich onderscheiden op kwaliteit en prijs, maar voorheen alleen verder in het land verkrijgbaar waren. Als je een boot koopt wil je dat liever in de buurt doen. Want als er iets aan de hand is, is het fijn als je even naar je dealer kunt varen. Maar wat als er in de buurt alleen maar hoog geprijsde sloepen te koop zijn? Daar zag Guido Bouwhuis, eigenaar van GM Trade, een gat in de markt. Hij besloot het

Nieuw in het Westland: Oud Huijzer en Topcraft sloepen Top kwaliteit tegen een betaalbare prijs!

Botenshow 2e paasdag 2 april 2017 van 12:00 tot 17:00 uur Kanaalweg 8B, De Lier Kom vrijblijvend diverse types van deze prachtmerken bewonderen. Op deze dag kunt u ook een afspraak maken voor een proefvaart.

Het aantal boten op het water in het Westland is de laatste jaren Foto: PR enorm gegroeid

dealerschap van de merken Oud Huijzer en Topcraft op zich te nemen en deze boten aan te bieden vanuit zijn vestiging in De Lier. “Met het Kanaal voor de deur is een proefvaart met gemak te regelen”, aldus Guido. De botenshow van GM Tra-

de is op maandag 2 april van 12.00 tot 17.00 uur aan Kanaalweg 8B in De Lier. Meer informatie is te vinden via GMTrade.nl of telefonisch via 0651283890. GM Trade is ook te volgen via facebook. com/GMTrade2678.

www.gmtrade.nl

06 51 28 38 90 GM Trade facebook.com/GMTrade2678

Dé handelsonderneming voor al uw sloepen, consoleboten en tenders. Wij zijn officieel dealer van o.a. Oud Huijzer, Topcraft en Tohatsu Outboards.

Paasbrunch voor ouderen op de Karperhoeve Omdat de bijeenkomsten rond Kerst letterlijk en figuurlijk zo in de smaak vielen bij de senioren die op de Karperhoeve werden verwend met een heerlijke maaltijd, worden die activiteiten dit jaar uitgebreid met een Paasbrunch. Hoewel de datum anders doet vermoeden, is dit zeker geen grap; de gasten zijn méér dan welkom aan de Zuidbuurt 5 op de rand van Midden-Delfland en Maassluis.

bijeenkomsten zo gewaardeerd werden, zal het aantal gasten zich wel als een olievlek verspreiden. Verwend De mensen zijn het niet gewend dat ze zomaar iets krijgen zonder dat er voor betaald moet worden. De gasten van Ada en Ineke worden zelfs nog met de auto thuis opgehaald. “Onzin om de Regiotaxi daarvoor te laten rijden. Dat zijn allemaal overbodige kosten,” zo zeggen de dames resoluut. Omdat ze nog wat geld overhadden van de kerstbijeenkomst en er nu ook een bescheiden aantal sponsors is, kunnen de gast-

vrouwen weer flink uitpakken. “Als we het zelf hadden moeten betalen zouden we het ook doen. Het geeft zoveel voldoening,” zeggen ze stralend. En dus worden er overheerlijke broodjes besteld, luxe paasstol, smakelijk beleg en er verschijnen boterschaapjes op tafel Dat alles wordt voorafgegaan door een verrukkelijke soep. De omgeving wordt leuk aangekleed, dat kunnen we wel aan de eigenaren van de Karperhoeve overlaten! En na afloop krijgen de gasten ook nog een verrassing mee naar huis. Zo hebben ook zij mooie feestdagen!

Goede Vrijdag Valt uw ophaaldag op vrijdag? Uw containers worden gewoon geleegd op Goede Vrijdag (30 maart).

De milieustraat in Rijswijk zal in verband met werkzaamheden van maandag 9 t/m vrijdag 20 april gesloten zijn. Onze excuses voor het (l mogelijke ongemak.

Zet de minicontainers op de vervangende ophaaldag om 7:30 uur buiten en haal deze na het legen zo snel mogelijk weer binnen. Milieustraten Op Goede Vrijdag (30 maart) zijn de milieustraten gewoon open. Alle milieustraten zijn op Tweede Paasdag (2 april) gesloten.

Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507

Ada (li) en Ineke hebben weer een leuk evenement voor de Karperhoeve.

#Avalex_nieuws Foto: GvW-T

AV’40: De Houtloop Atletiekvereniging AV’40 organiseert op zondag 1 april (Eerste Paasdag!!) De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1 km op de atletiekbaan. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis.

Gewijzigde afvalinzameling tijdens Pasen

Geen restafvalinzameling op Tweede Paasdag Valt uw reguliere ophaaldag voor restafval op een maandag? De inzameling van uw restafval op maandag 2 april verschuift naar zaterdag 31 maart.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Er zijn nog steeds veel ouderen die met de feestdagen in hun eentje zitten. Wij hebben hier op de Karperhoeve de accommodatie en we vinden het ontzettend leuk om deze mensen een fijne middag te bezorgen. Dus…” Aan het woord zijn Ineke Hollaar en Ada Beekman. Samen met een aantal andere vrijwilligers verzorgen zij op 1 april een gezellige Paasbrunch voor senioren uit de omgeving. Vanwege de privacy valt het niet altijd mee om voldoende mensen te kunnen benaderen maar nu eerdere

|

Om 10.55 uur start de loop van de 3,5 km en die van 7 of 14 km om 11.00 uur. De deelname hieraan kost € 2,-. Deze lopen worden gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse

vanaf 10.00 uur. AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche-, kleeden parkeergelegenheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 0610459682 of www.av40.nl.

/Avalexnieuws

avalex

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 29 maart 2018

Jaarvergadering en jubilarissen bij ‘Hosanna’

Publicatie beschikkingen Activiteitenbesluit Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen inzake: I afscherming assimilatiebelichting in de donkerteperiode. De locatie betreft Oostgaag 9, 3155 CD te Maasland. II afscherming assimilatiebelichting in de nanacht. De locatie betreft Burgerweg 8, 3155 DB te Maasland. III afscherming assimilatiebelichting in de nanacht. De locatie betreft Herenwerf 38, 3155 DK te Maasland. Bezwaar De beschikkingen zijn op 15 (II, III) en 19 (I) maart 2018 verzonden. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Ook kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen via www.middendelfland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 00495032 (I) en/of 00495013 (II) en/of 00495028 (III). Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Afgelopen week werd bij de Christelijke Oratoriumvere­ niging ‘Hosanna’ Maasland de jaarlijkse ledenverga­ dering gehouden. Er werd teruggekeken op hoog­ tepunten, zoals het zeer geslaagde concert op 10 november 2017 en op een dieptepunt: het overlijden van erelid Sijb Vreugdenhil. De vergadering krijgt vrijwel elk jaar ook een feestelijk tintje door de huldiging van jubilarissen. Dit jaar waren dat de alten Janny Benschop en Marja Dijkshoorn, beiden 25 jaar lid. Zij kregen een mooie oorkonde, een cadeautje, en werden uiteraard in de bloemetjes gezet. Ook de toekomstplannen werden besproken: een na­ jaarsconcert op 9 november 2018 in de Nieuwe Kerk met de Paulus van Felix Men­ delssohn. Voor 2019 staan de ‘Pastoral­messe’ van Di­ abelli en de ‘Mis in C’ van Beethoven op het verlang­ lijstje. Grote zorgen zijn er over de aanstaande sluiting van de Nieuwe Kerk en De Mag­ neet omdat dan een goede concertlocatie en oefen­ ruimte verloren gaan. Ook het teruglopende ledental, de vergrijzing en het man­ nentekort worden steeds zorgelijker. Desondanks wordt er en­ thousiast gerepeteerd voor

Janny Benschop en Marja Dijkshoorn, 25 jaar lid.

een drukke paasweek: op Goede Vrijdag 30 maart wordt ‘s avonds mede­ werking verleend aan de kerkdienst in de Nieuwe Kerk met delen van de Mat­ théüs­passion van Bach, en

Foto: Ton Heine

op Paasmorgen wordt mee­ gewerkt aan de dienst van de Protestantse Gemeen­ schap ‘De Magneet’ in de aula van het Lentiz­college met delen uit de Paulus.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. --Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 14 maart 2018 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor de aanwezigheid van twee kuilbulten binnen een bedrijf. De locatie betreft Oostveenseweg 19, 2636 EC te Schipluiden (zaaknummer 00513052).

De Hooipolder Diervoeders

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt

Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare

TOURCARAVAN

Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Doe méér voor

MOLENS

te koop

molenfonds.nl bel: 06-52278529


29 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Beginnerscursus hardlopen AV’40

Byzantijns Mannenkoor in ‘t Woudt

Ben je nog geen hardloper, maar wil je wel meedoen aan de Delftse Houtloop van 17 juni a.s.? Atletiekvereniging AV’40 aan de Sportring in Delft begeleidt jou met het beginnen met hardlopen! Tijdens een cursus van 10 trainingen word je tijdens de trainingen, én interactief via de mail, begeleid door onze gediplomeerde trainers. Om optimale begeleiding te kunnen bieden rekenen wij € 50,- voor 10 trainingen en een persoonlijke fittest. De start van de cursus is op zaterdagochtend 7 april om 9:00 uur. Tijdens de Delftse Houtloop op zondag 17 juni lopen de deelnemers een 3,5 of 5 km. Hierna is doorstroom naar onze groepen op de dinsdag-/donderdagavond en zaterdagochtend mogelijk. Meer informatie en/of aanmelden? Graag mailen naar: wegatletiek@ av40.nl

De Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk organiseert samen met het Hoorns Byzantijns Mannenkoor op 15 april een sfeervol concert in het Woudtse kerkje. Het concert begint om 15 uur, de kerk is open vanaf 14:30 uur. De entree bedraagt 15 euro, inclusief een consumptie na afloop in het naastgelegen koffiehuis De Hooiberg. Bent u al Vriend van de Woudtse Kerk, dan is de toegang tot het concert € 10, -. Kaartverkoop bij De Hooiberg of voor aanvang aan de

deur. U kunt alleen contant betalen. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft een naam op gebouwd in de vertolking van Slavische klanken. Ruim 25 mannenstemmen voeren u mee en laten u genieten van Russische en Oekraïnse liederen. Dirigent Grigori Sarolea, heeft voor dit concert weer een zeer gevarieerde keuze gemaakt uit het uitgebreide koorrepertoire. Maar het wordt niet alleen luisteren; interactie met het publiek zal voor

Jouw eigen energie vraag

velen een verrassend effect hebben. De stichting Vrienden van de Woudtse Kerk werft fondsen voor het onderhoud van het kerkgebouw in ‘t Woudt door de organisatie van culturele en maatschappelijke activiteiten. De Woudtse kerk is te vinden aan ‘t Woudt 25, Schipluiden. Informatie is te vinden op www.vriendenwoudtsekerk.nl/activiteiten

Foto: Rob Keeris

Vervoer en reizen op maat voor senioren Maasland Woensdag 4 april om 10 uur is er in Singelhof, Hofsingel 18 een bijeenkomst over allerlei vormen van vervoer en mogelijkheden om dagtochten te maken. Mobiliteit geeft eenieder de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteiten waar behoefte aan is. De gemeente biedt vanuit de Wet maatschappelijke

ondersteuning de mogelijkheid gebruik te maken van vervoer op maat, passend bij de individuele situatie. Denk aan een scootmobiel of rolstoel, maar ook Regiotaxi en Valys. Om vitaal oud te worden is het prettig om in beweging te blijven. Argos Eropuit en NooteboomTours komen deze ochtend om de moge-

lijkheden tot het maken van uitstapjes onder de aandacht te brengen. Voor iedereen die het belangrijk vindt om in beweging te blijven is deze gratis ochtend interessant en leerzaam, dus kom langs! De organisatie is in handen van de ouderenbonden PCOB en KBO en Stichting Welzijn Midden-Delfland.

Maaslandlopers in actie voor stichting ForMe Vrijwilligers terminale thuiszorg Westland

|

Midden-Delland

Hoek van Holland

Word jij vrijwilliger van TerminuZ? TerminuZ is een vrijwilligersorganisatie in de regio Westland, Midden-Delland en Hoek van Holland. De vrijwilligers van TerminuZ zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten THUIS te ondersteunen. Het verzorgen van een dierbare in de laatste levensfase is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. De vrijwilligers van TerminuZ geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie. Anneke Doelman is een van de 25 vrijwilligers van TerminuZ: “Als vrijwilliger van TerminuZ heb ik een speciale opleiding gevolgd. De hulp aan stervenden en de ondersteuning van de mensen om hen heen vragen namelijk veel kennis en vaardigheden van de vrijwilliger. Die kennis en vaardigheden zijn nodig om te kunnen omgaan met de gevoelens van degenen die betrokken zijn bij het stervensproces.”

Ook tijdens het Sport en Spelweekend van 2018 zal er uiteraard weer een Maaslandloop worden georganiseerd, zijnde een estafetteloop door Nederland over 360 km voor het goede doel. Dit jaar zal dat voor de tiende keer zijn en voor deze lustrumeditie zal Stichting ForMe het goede doel zijn. De missie van deze regionale Stichting is om de horizon van jongeren (vanaf 7 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te verbreden. Dat doet ze door spelmiddagen en logeerweekenden te organiseren in een veilige, inspirerende omgeving. Een prachtig doel dus om actief geld voor te werven en dat is wat de Maaslandlopers de komende weken ook gaan doen. Ten eerste zal de Maaslandse supermarktbezoeker gedurende de Paasdagen (vrijdag en zaterdag) bij het inpakken van de boodschappen geholpen gaan worden door de in het rood gehulde Maaslandlopers. Een week later zijn op vrijdag 6

april ook veel Maaslandlopers in touw maar dan vooral om de oudere basisschooljeugd te begeleiden bij het lopen van zoveel mogelijk rondjes om het hoofdveld van MVV ‘27, oftewel de miniMaaslandloop. Vooraf hebben de jonge deelnemers een sponsorlijst in laten vullen door familieleden, buren, vrienden en kennissen met een te verdienen bedrag voor elke ronde die ze weten af te leggen. De groepen 5, 6, 7 en 8 zullen vanaf 15.45 uur van start gaan en na elke ronde van 400 m een stempel krijgen op hun arm. Na 12 minuten (voor groep 5 en 6 na 10 minuten) wordt de balans opgemaakt en is Stichting ForMe weer een flink aantal euro’s rijker. Uiteraard wordt er een grote belangstelling verwacht van aanmoedigende leerkrachten, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, broers en zusjes! Andere acties volgen nog. Net als veel meer info over de tiende Maaslandloop.

Werkzaamheden TerminuZ is ondersteunend van aard. De duur van de hulp kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Anneke Doelman: “Wij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen of een boodschap te doen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).” Vrijwilliger worden? Gezien de groeiende vraag naar ondersteuning zoekt TerminuZ nog enkele vrijwilligers. Alle vrijwilligers krijgen een speciieke training. Daarnaast worden ze door de coördinator goed begeleid, hebben ze regelmatig bijeenkomsten met alle vrijwilligers en volgen ze (kortdurende) cursussen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator Trienke de Jong: e-mail: coordinator@terminuz.nl, telefoon: 06 – 124 716 61

Computercursussen in Bibliotheek Den Hoorn Wilt u kennis maken met de computer? Wilt u ervaren of het iets voor u is? Doe dan mee met “Maak kennis met de computer”. Deze cursus is bedoeld voor mensen die niet eerder met de computer hebben gewerkt. Deze cursus is ook te volgen wan-

neer u niet heeft deelgenomen aan “Maak kennis met de computer”. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via: Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62, 2635KT Den Hoorn, 015-2611838. Startdatum: 25 april. Voor meer informatie: www.debibliotheekmm.nl

Waar we vorige week naar het grotere plaatje hebben gekeken van heel Midden-Delfland, is het nu tijd om in te zoomen naar een huishouden. Hoeveel energie gebruiken we nu zelf, hoeveel kost dat nu en wat betekent dat voor onze uitstoot? Door Roald Arkesteijn

Vrijwel elk huishouden heeft behoefte aan elektriciteit, warmte en mobiliteit. Energie kan worden uitgedrukt in allerlei eenheden en dat maakt het verwarrend en lastig te vergelijken. Voor de eenvoud van vergelijk hou ik de eenheid kWh aan. Zo zit er in 1 Nm3 gas en in 1 L benzine, ongeveer 10kWh aan energie. Elektriciteit - Een 4 persoons huishouden verbruikt ongeveer 4200kWh (3000kWh voor 2 personen) aan elektriciteit. Dit betekent een jaarlijkse rekening van ongeveer € 830,- (€ 600,- voor 2 personen). Warmte - Het gasverbruik verschilt veel sterker aangezien deze afhangt van woningtype, bouwjaar en comfortwens. Zo is het verbruik van een appartement 10.000 kWh (1000 Nm3 ofwel € 600,-), een tussenwoning 13.500 kWh (1350 Nm3 ofwel € 800,-) en een vrijstaande woning meer dan 20.000 kWh (2000 Nm3 ofwel € 1200.-). Je ziet dus dat een huishouden ongeveer 3 tot 5 keer zoveel energie gebruikt ten behoeve van verwarming ten opzichte van de elektriciteitsvraag. CO2 - Goed, nu het verbruik en de euro’s duidelijk is, hoe zit het nu met de CO2 uitstoot? In dat geval is het ongeveer 60% uit gas en 40% uit elektriciteit (uitgezonderd de groene stroom afnemers!), met in totaal ongeveer 30005500 kg CO2/jaar. Mobiliteit - Is dit veel ten opzichte van je CO2 uitstoot uit mobiliteit? Een relatief schone auto stoot dit uit in ongeveer 25000-45000 km, dit is vergelijkbaar met ongeveer 50 km woon/werk afstand bij tweeverdieners. Tenzij je natuurlijk de trein pakt welke op Hollandse wind rijdt. Samengevat - uw CO2 uitstoot binnenshuis bestaat voor 60% uit gas, 40% uit elektriciteit en buitenshuis kan dit oplopen tot het dubbele ten gevolge van mobiliteit. We moeten dus op alle fronten hard aan de slag, te beginnen met besparen voordat we gaan verduurzamen. Daarover volgende week meer. Ook zo enthousiast geworden over energie? Of heb je nu meer vragen gekregen of klopt er van bovenstaand verhaal volgens jou helemaal niets? Vragen en reacties zijn welkom op arkesteijn@ gmail.com!

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 29 maart 2018

Oranjekoorts Koningsnacht: dit jaar voor jong en oud Het lijkt nog ver, maar over een maand is het alweer zover: Oranjekoorts Ko­ ningsnacht strijkt voor de vierde keer neer op de Markt in Delft. Het oranje­ feest wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een nieuw thema: ‘De Kroeg­ editie’, nieuwe artiesten en misschien nog wel het be­ langrijkste: Oranjekoorts is voor het eerste voor jong en oud te bezoeken. Alle leeftijden Waarom kiest de orga­ nisatie voor een nieuw jasje? “Oranjekoorts Ko­ ningsnacht is een feest voor

de hele stad, voor jong en oud”, legt Guy Verbeek van evenementenbureau De Burgemeesters uit. “Wij hekken het terrein af om de grote bezoekersstroom te kunnen reguleren, maar dat wat binnen de hek­ ken plaats vindt is voor alle leeftijden.” Verbeek doelt daarbij onder andere op de vroege begintijd van het evenement, dit jaar vanaf 18.00 uur. Ook het muziek­ programma is afgestemd op alle leeftijden en er wordt een DJ­contest georgani­ seerd waardoor ook jong ta­ lent de kans krijgt om op het grootste muziekfeest van

Oranjekoorts Koningsnacht wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Foto: PR

Delft op te treden. Hoe ziet Verbeek het alcoholbeleid voor zich nu alle leeftijden welkom zijn? “We zijn bezig met een anti­alcohol cam­ pagne onder jongeren tij­ dens Oranjekoorts en daar­ naast worden er tijdens het evenement strenge contro­ les uitgevoerd,” benadrukt de organisator. Thema en programma Voor één keer wordt de Markt omgetoverd tot de grootste openluchtkroeg van Nederland. “We gaan de langste polonaise ooit maken tijdens Oranjekoorts en natuurlijk mag tijdens de kroegeditie de muzikale pubquiz niet ontbreken.” Er is een avondvullend, gevari­ eerd muziekprogramma dat wordt gehost door de Oran­ jekoorts­huisband Jewelste. “Op het podium staan DJ’s zoals Mr Belt & Wezol, de liveshow van Q­music het Foute uur en de winnaar van de DJ contest. En: spe­ ciaal voor de kroegeditie reist niemand minder dan Brainpower af naar Delft. De traditionele feestkwartier­ tjes, met foute feestmuziek en kilo’s confetti, zullen ook niet ontbreken dankzij on­ der meer Barry Badpak, De Delftsche Helden en Bartje Biertje.” Voor kaarten en meer informatie, zie www. oranjekoortsfestival.nl.

Themadiner “Oranje Boven” in Singelhof Gezocht: Schapenwei voor dwergschapen Oppervlakte 2.000 tot 5.000 m2 HUUR OF KOOP Mag incourant zijn, bijv. een dijk, brede berm of slootkant.

Stichting Welzijn Mid­ den­Delfland organiseert maandelijks een thema­ diner in het restaurant van Singelhof in Maasland. Er wordt lekker gekookt door Peter Zwaard van Puur en (H)Eerlijk. Woensdag 11 april wordt er een heerlijk lentemenu geserveerd en is er tevens live muziek! Vooraf is er Oranje Boven Paprikasoep gevolgd door Maxima’s Kipcocktail. Daar­ na een Koningsmenu van:

Kippendij met abrikozen­ saus op een bedje van rata­ touille worteltjes, pommes du Chef en appelcompote. Toe is er nog een Feestelijke Chipolata pudding en koffie/ thee met verrassing.Dit alles vergezeld van een drankje. Peter zorgt met zijn team en gastvrouwen van SWMD dat het u aan niets zal ontbre­ ken. Kom gerust eens langs met uw kinderen of uw be­ zoek. Verras een jarige met een

themadiner of vier uw ver­ jaardag met een groepje gasten in het restaurant. Diner­cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in het kantoor van SWMD. De prijs voor het themadiner is € 15,­ per per­ soon. U bent van harte welkom vanaf 17.45 uur in de grote zaal van Singelhof. Aanmel­ den is noodzakelijk en kan, zolang er plek is, in het res­ taurant of via Puur & Heer­ lijk, pzwaa@caiway.nl

Inez van Oord Op Hodenpijl We hebben ervaring, kunnen een goede prijs betalen en u werk besparen! Informaie: Gera de Jong, tel.: 06 - 33257444 of 0174 - 516973

A. de Bruijn & Zn. BV Wij zijn een modern tomaten bedrijf gevestigd in de Lier en in Maasland. Wij zijn gespecialiseerd in de teelt van losse tomaten. Wij zijn opzoek naar

studenten / scholieren vanaf 14 jaar die op de zaterdagochtenden en in de vakantieperiode ons team kunnen versterken bij de oogst werkzaamheden binnen ons bedrijf. Ben jij geïnteresseerd in deze job stuur dan direct een mail naar administratie@debruijntomaten.nl A. de Bruijn & Zn BV Dorppolderweg 16, 2678 NM De Lier, tel :06-20409974

Tijdens deze avond bekijkt Inez van Oord op een nieu­ we manier naar de verhalen die in de Bijbel worden ver­ teld. Inez van Oord is oprichter van Happinez. Haar eerste boek, Als jouw leven een

cirkel is, waar sta je dan? werd uitgeroepen tot Beste Spirituele Boek 2016. Het boek Rebible werd geno­ mineerd voor het spirituele boek van het jaar 2018. Datum: woensdag 4 april. Aanvang: 20.00 uur. Entree:

€ 17,50 Met maaltijd: € 37,50. Reserveren gewenst: via www.ophodenpijl.nl Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden (vlakbij Delft). Er is een ruime, gratis parkeerplaats.


|

29 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Jens zorgt voor een zebrapad

11

Tabletcafé in Bibliotheek

K.J.V. Sport en Spel

In het TabletCafé op 27 maart in de Bibliotheek Den Hoorn en Maassluis staan foto’s centraal. Neem uw tablet mee en doe mee! Aanvang is om 11 uur. Op alle andere dinsdagen kunt u in zowel de Bibliotheek Den Hoorn als de bibliotheek Maassluis van 11.00 tot 12.00 terecht met uw vragen over smartphones en tablets. Het tabletcafé is in de Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62, Den Hoorn en de Bibliotheek Maassluis, Uiverlaan 18, Maassluis. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.debibliotheekmm.nl

Op vrijdag 23 maart gingen 40 deelnemers de strijd aan en Aad v. Velzen ging er met 6060 punten met de eerste prijs vandoor. Op de 2e plaats eindigde Hans Geense met 5897 punten, 3e werd Johan v. Noordt met 5683 punten, 4e Loek Vis met 5481 punten, en op de 5e plaats Co Bos met 5477 punten. De poedelprijs ging deze week naar Wil Kerklaan met 3749 punten. De volgende kaartavond is op vrijdag 6 april, aanvang 20.00 uur, in “de Link”aan de Hammerdreef te Maasland waar iedereen welkom is!

Landelijke Opschoondag ook in Midden-Delfland V.l.n.r.: Bram (5), Maud (4) en Tara (6) en daarachter Jens (7) mogen voor ene keer op het zebrapad zitten!

Dat grote mensen soms uren, dagen of zelfs maan­ den over iets moeten vergaderen voordat er actie genomen wordt, dat weet Jens Boks (7) uit Den Hoorn wel. Hij pakte het anders aan: één mailtje naar de burgemeester en zijn initiatief werd in gang gezet. Resultaat: een mooi zebrapad bij de Maria­ school in Den Hoorn! Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Geachte burgemeester, Moogen wij bij de mariaschool (Oranje Nassauplein 27 in Den Hoorn) één zebrapad? Ik wil dit omdat we dan

veilig kunnen over steeken. Groetjes Jens Boks (7 jaar)” zo schreef de basisschoolleerling aan de belangrijkste man van de gemeente. Jens kreeg heel snel antwoord via de verkeersmeneer van de gemeente. Of hij, of zijn klasgenootjes, ook een goede plek wist voor een zebrapad. Die vraag was niet aan dovemans oren gericht. Jens ging meteen aan de slag. “bedankt voor u meel. ik heb één foto gemaakt van boven mij klas. ik heb twee zeebrapaade geteekent.” Jens vergezelde zijn correspondentie van een luchtfoto van Google met daarin twee zebrapaden. Veilig En zo konden de mensen van de

Foto: GvW-T

gemeente meteen aan de slag want het voorstel van Jens viel in goede aarde. Vorige week is er direct werk van gemaakt en nu kunnen de kinderen dus netjes over het zebrapad naar de overkant. “Het is nu héél veilig,” zegt Jens terwijl hij met zijn zusje Maud en met Bram en Tara naar het resultaat kijkt. Natuurlijk moet je nog steeds goed naar twee kanten blijven kijken voordat je naar de overkant van de straat loopt, maar het is een hele verbetering vinden de kinderen. En terwijl mama Renate het eventuele verkeer tegenhoudt op deze rustige woensdagmiddag, mogen de kinderen voor één keertje midden op het zebrapad gaan zitten voor de foto. Klasse Jens!

De landelijke Opschoondag was ook in Midden-Delfland zichtbaar. Onder andere waren leden van de scouting Schipluiden bezig langs de Vlaardingervaart om zwerfvuil te verzamelen. De ‘buit’ bestond

uit twaalf zakken rommel die mensen achteloos hadden laten slingeren. Een mooie actie van de scouting die jammer genoeg nodig blijkt! In ruil ontvangt de scouting subsidie van de gemeente.

Foto: GvW-T

Maandag 2 april: Lentedag op Hoeve Bouwlust! Gijsje, knutselen, braderie en nog heel veel activiteiten! Tweede Paasdag, maandag 2 april, een ideale gelegenheid om er lekker op uit te trekken en iets leuks te gaan ondernemen. En leuk wordt het bij Hoeve Bouwlust! Er is zoveel te knuffelen, te zien, te doen en te beleven, dat je er wel een hele dag door kunt brengen. En de entree en het parkeren zijn gewoon helemaal gratis! Daar willen we wel meer van weten!

Door Gemma van Winden-Tetteroo Zodra de staldeuren open gaan, kijkt Gijsje op. Gezellig, bezoek! Vervolgens huppelt hij met vrolijke sprongen op je af. Gijs is een van de vele lammetjes op Hoeve Bouwlust. En Gijs wordt met de fles gevoerd daarom is hij zo mak als een lammetje. Ideaal om heerlijk te knuffelen. Samen met alle andere tientallen lammetjes kijkt hij reikhalzend uit naar Tweede Paasdag want dan is het extra gezellig op Hoeve Bouwlust! Veel te doen! Bij Hoeve Bouwlust aan de Oostgaag 31 is altijd wel wat te beleven maar Tweede Paasdag staat helemaal bol van de Lentedag-activiteiten. Bij de nieuwe receptie, die gecreëerd is in de prachtig verbouwde hooiberg, is alle informatie te vinden en een winkeltje met streekproducten en ‘loeigoeie koeiencadeaus’. Maar er is nog veel méér te ontdekken. De meeste kinderen rennen eerst op de speeltuin af of gaan onmiddellijk bij de beesten in de stal kijken. Zullen we cadeautjes gaan zoeken in de hooiberg? Tenslotte heeft oma niet voor niets 800 cadeautjes ingepakt! Of doen we om te beginnen een rondje op de skelter?

De knutselschuur is natuurlijk ook heel avontuurlijk. Daar kun je stokpaardjes, paashaasjes of andere leuke dingen maken. Boer Bertus Durf jij in de klimpaal om een zakje snoepjes te halen? Of vind je eendjes hengelen wat prettiger? Er worden ook cadeautjes verloot. Je kunt mooie kaarsjes kleuren die je mee naar huis kunt nemen. En wie weet laat jij je wel schminken tot piraat of prinses! Tussendoor natuurlijk wel even poffertjes eten of een heerlijk door Hoeve Bouwlust zelf bereid ijsje opsmikkelen. En dan toch weer die lammetjes hè, die blijven altijd leuk om heerlijk te aaien en te knuffelen! In de stal vind je ook koeien en de grote schapen. En weet je wat zo mooi is? Er worden tijdens Lentedag heel veel grote schapen geschoren en van hun wollen jas ontdaan. En jij mag daar bij komen kijken. Boer Bertus vertelt er van alles van dus het is ook nog leerzaam. Heb je wel eens aan die pasgeschoren wol gevoeld? Tijd te kort! Er is uiteraard van alles te eten en te drinken van

Kleine Gijs weet zich omringd door broertjes, zusjes en (v.l.n.r.) Janeta, Wil en Rianne.

o.a. een kleine lunchkaart. Papa en mama nemen wellicht intussen een kijkje op de rommelmarkt die door en voor koor Spirit georganiseerd wordt om hun kas te spekken. Of ze lopen naar de braderie waar wel twintig kraampjes staan met allerlei leuke hebbedingetjes en grappige ideetjes om te knutselen. Ook wordt er uitleg gegeven over de Escapebus die zelfs voor grote mensen spannend is. De Wood Lodges, supergave overnachtingsmogelijkheden op de camping, zijn verhuurd die dag dus die kan je alleen op de website zien. Maar even kijken in het kattenpension is ook wel grappig. Heb je al een paasei gezocht in het land? Eigenlijk zou een ritje in de huifkar er nog wel bij kunnen, want dat doe je ook niet iedere dag! Kortom: je komt bijna tijd te kort, zoveel valt er te beleven.

Foto: GvW-T

Kom op de fiets! De lentedag is op maandag 2 april van 11.00 tot 16.00 uur. Voor sommige activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Hoewel het parkeren gratis is, raadt Hoeve Bouwlust alle bezoekers van de Lentedag aan om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Lekker gemakkelijk en het past bij de groene uitstraling! Informatie Zie voor meer informatie de speciale www.lentedag-maasland.nl voor de programmaonderdelen en foto’s van voorgaande edities. Je kunt natuurlijk ook eerst een kijkje nemen op www.hoevebouwlust.nl om alvast in de stemming te komen!

Hoeve Bouwlust • Oostgaag 31 • 3155 CE Maasland • Kijk voor meer informatie op www.hoevebouwlust.nl


12

|

De Schakel MiddenDelfland 29 maart 2018

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

voorjaarsactie tijdens paasweekend

2e paasdag

geopend van 12.00 - 17.00 uur

€200,korting

Iedere klant ontvangt tijdens het paasweekend van vrijdag 30 maart, zaterdag 31 maart en maandag 2 april 2018 een korting van €200,- bij aankoop

terrasoverkapping met doek €200,- korting in het paasweekend! Een terrasoverkapping met textieldoek is een ideale oplossing als u een groot terrasoppervlak heeft. Het doek is waterdicht, dus zelfs met regen kunt u nog lekker op uw terras zitten. Dankzij de slimme mechaniek staat het doek altijd strak gespannen, zelfs bij harde wind.

zonnescherm met knikarm €200,- korting in het paasweekend! De knikarmschermen van Vitrona zijn de ideale zonwering voor uw terras. U bepaalt de hoeveelheid schaduw. Door de knikarmen behoudt

van terrasoverkapping met doek of een knikarm

u een vrije doorloop onder het zonnescherm. Een sfeervolle oplossing

zonnescherm. Vraag naar de voorwaarden.

voor een comfortable plek op uw terras.

openingstijden paasweekend: 09.00 - 17.00 uur vrijdag: 10.00 - 15.00 uur zaterdag: e 2 paasdag: 12.00 - 17.00 uur vitrona.nl   

showroom naaldwijk grote woerdlaan 36c 2671 cl naaldwijk t 0174 - 631 125

Profile for WL Media

Md 2018 03 29  

Md 2018 03 29  

Profile for wlmedia