Page 1

NIEUW BIG DADDY TOUR Kickbike step mét elektromotor! Meer info: www.detuinderij.nl

Gemeentenieuws

13e jaargang 15 maart 2018

10,11

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Column over energie Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN?

Binnenkort start een column van Roald Arkesteijn In De Schakel MiddenDelfland. De Maaslander houdt zich dagelijks professioneel bezig met energie. Hij volgt nationale en internationale ontwikkelingen op de voet. Zijn missie is om de inwoners van Midden-Delfland meer over energie te vertellen en er liefst straks ook vragen over te krijgen! door Gemma van Winden-Tetteroo

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

“Voor veel mensen uit Midden-Delfland is energie niet erg concreet,” zo begint Roald zijn motivatie. “Vragen als ‘hoeveel energie verbruik ik nu thuis, met de auto, wat kunnen we zelf doen en hoe kan onze gemeente helemaal duurzaam worden’, zijn voor de meeste mensen niet erg gemakkelijk te beantwoorden.” Roald vindt het een uitdaging om ons daar meer over te kunnen vertellen. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in energie. Het onderwerp

Goed wonen Goed recreëren Goed onderwjs

Roald is behalve specialist op het gebied van energie, ook een jonge vader.

boeit me enorm, vooral de grote veranderingen, de toenemende complexiteit en de impact die het heeft op ons leven, zowel positief als negatief. Mijn werk draait om energie en de transitie. Daarom ben ik gewend om groot te denken. Het is heel goed dat mensen zonnepanelen aanschaffen maar niet iedereen realiseert zich dat landelijk gezien ons energieverbruik thuis maar 5% van de totale energiebehoefte is. Naast een warm huis, willen we ook van A naar B en kopen we producten die energie kosten. In onze gemeente is de CO2 uitstoot slechts 13% van de totale uitstoot.”

Aardgasloos Roald vindt informatie belangrijk. “Het is de bedoeling dat we binnen 30 jaar van het aardgas af gaan. In Delft en Midden-Delfland zelfs nog eerder. Sinds de jaren ‘60 toen het aardgas werd ontdekt in Slochteren, vinden we het heel normaal dat we elke dag een comfortabel huis hebben tegen lage kosten en met een hoge betrouwbaarheid. Maar door de afspraken in Parijs en de aardbeving problematiek in Groningen , komt daar in de toekomst verandering in. Midden-Delfland zonder aardgas is niet eenvoudig. Inwoners zullen zelf met initia-

Leuke modeshow in Den Hoorn Het Katholiek Vrouwengilde verzorgt op 22 maart aanstaande een leuke modeshow. Zij doen dit in samenwerking met Odette van BeterGoed. Maar dit is nog niet alles. De komende maanden staan er nog meer evenementen op het programma.

uitnodiging terras overkappingshow vrijdag 16 en zaterdag 17 maart

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Het bestuur van de KVG uit Den Hoorn heeft acht dames bereid gevonden om tijdens de modeshow van 22 maart de catwalk op te gaan. Natuurlijk is dat in eerste instantie best even eng, maar het wordt ongetwijfeld een bijzonder gezellige avond. De modeshow die in

vitrona.nl Zieonze onzeadvertentie advertentieop elders in de krant. Zie de achterpagina

Roger Vieira Ljsttrekker Midden-Delland

De Hoornbloem plaatsvindt, wordt georganiseerd samen met Odette, de eigenaresse van BeterGoed, de kledingzaak in Den Hoorn. “We zijn druk bezig met alle voorbereidingen,” laat Plony van Holsteijn, de secretaris van het KVG weten. De avond begint op 22 maart om 19.30 uur maar de liefhebbers kunnen al om 19.00 uur een goed plekje zoeken in de zaal. “Kaarten zijn à € 7,50 verkrijgbaar bij BeterGoed. Het wordt een leuke en verrassende avond, dus kom gerust!” Uitstapje De KVG verzorgt daarna op woensdag 11 april een toneeluitvoering en op 18 april gaan de dames een dagje op stap. Doel is dit keer het vogelpark AviFauna in Alphen aan de Rijn. “De bus is nog niet vol, dus er kunnen zich nog dames aandienen.” Vertrek is om 10.00 uur vanaf het Julianaplein en daar zullen de deelnemers rond 16.30 uur weer terugverwacht worden. De kosten van dit uitje zijn € 50,- inclusief vervoer per luxe bus, een rondvaart, een vogelshow en een lunch. Dat wordt vast een gezellige dag!

Foto: GvW-T

tieven komen. We hoeven niet te wachten tot een grotere macht het voor ons doet.” Column Met zijn column hoopt Roald ons daar alvast over na te laten denken. Hij zal ons inzicht geven in getallen, overwegingen en mogelijkheden voor toekomstige scenario’s. “Ik hoop daarnaast op reacties, vragen en ideeën.” Ongetwijfeld zullen de columns van Roald ons laten zien wat we zelf zouden kunnen doen, wat de verwachtingen zijn en welke maatregelen en investeringen zinvol zijn!

Kies voor lokaal en duurzaam ondernemen.

Stem Jakob G. voor OGP

dé lokale parij van Midden-Delfland

Jakob G. voor OGP • stem Lijst 2

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

Zie onze column elders in deze krant.

Plony van Holsteijn, secretaris van het KVG.

015 - 761 81 28 Foto: GvW-T


2

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

1


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

De paddentrek is begonnen Na een zachte winter en een venijnig koud staartje zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert o.a. in Maasland en Maassluis overzetacties. Als de padden bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden. Daarom worden de overzetacties georganiseerd. Voor deze overzetacties is de KNNV nog op zoek naar mensen die willen helpen. Kijk voor actuele informatie over de paddentrek is te vinden op http://www.knnv.nl/ afdelingDelfland/help-de-padden.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

3

Gezellig aan de slag tijdens NL Doet In de Singelhof in Maasland klinkt vrolijke muziek en je ruikt de geur van erwtensoep. Bij Daltonschool De Schutse wordt flink gespit, gesnoeid en geveegd in de schooltuin. Cliënten van Veldvreugd in Schipluiden worden getrakteerd op een dagje dierentuin. Dit alles met medewerking van enthousiaste vrijwilligers uit de buurt. Ook op zaterdag is er volop actie. De winterjassen kunnen uit, de temperatuur loopt op tot 15 graden. Heerlijk weer om (sport-)terreinen weer lenteklaar te maken samen! Dat kon bij de tennisverenigingen De Commandeur & LTC Keenenburg, ODO korfbal, scouting Den Hoorn & Schipluiden, kinderboerderij Maasland, in de tuin van verzorgingshuis Akkerleven of op het melkveebedrijf van Jeroen van der Kooij. Overal zijn vrijwilligers aan het snoeien, schoonmaken, perkgoed planten, schuren, schilderen, timmeren. En in Museum de Schilpen werkten dames nauwkeurig aan fraaie vitrages voor in het rentenierswoninkje. NLdoet is een goed moment om eens binnen te kijken hoe het er aan toe gaat bij een organisatie of een vereniging. Annemiek de Goede, wethouder, helpt op vrijdag bij het klaarmaken van de erwtensoep. Met de winterpeen en erwten op tafel en gezellige

Schoffelen bij LTC Keenenburg.

muziek komen er wel gesprekken los. Wethouder Hans Horlings schuift ook aan om een kopje soep mee te eten, zaterdag klust hij opnieuw. Radio aan en gaan! “Kan ik op deze tafel staan om de lampen schoon te maken?” “Ja, ik heb er ook op gedanst”, zegt een ander. De sfeer is altijd goed tijdens NLdoet!

Foto: HH Zuid

St. Welzijn Midden-Delfland wil alle vrijwilligers die meehielpen om NL doet tot een succes te maken hartelijk bedanken voor hun inzet! Midden-Delfland telde 11 klussen en droeg bij aan het landelijk totaal van 9828 klussen. Vanaf december kun je klussen aanmelden voor editie 2019. NLdoet is een initiatief van het Oranjefonds.

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen Europa Kinderhulp, afdeling Zuid-Holland, zoekt mensen die in de zomer enkele weken een kind willen opvangen. Het gaat om jongens en meisjes tussen de 5 en 12 jaar die opgroeien in kansarme omstandigheden. Deze kinderen komen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en de Oekraïne. Met een

kortdurende vakantie komen ze tot rust. Kinderen kunnen even ongestoord kind zijn en doen weer nieuwe energie op. Afgelopen zomer zijn zo 1079 kinderen geholpen. Stichting Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961, ongesubsidieerd en alleen met vrijwilligers. Europa Kinderhulp werkt nauw

samen met gemeentelijke sociale diensten, het Rode Kruis, de Stichting Humanitas, voedselbanken en het Leger des Heils. Voor meer informatie of een informatiepakket kunt u terecht op de website: europakinderhulp. nl. Aanmelden kan ook per mail: zuidholland@europakinderhulp.nl

verenigingen een warm hart toe. Daarmee steunen ze de activiteiten die een Koningsdag leuk maken. Maar het bestuur zou toch heel graag nog veel meer, vooral jongere gezinnen lid maken. Genoeg te beleven Voor €10,- steunt u de vereniging al. Bovendien kunt u daarmee gratis of met korting meedoen met alle activiteiten op Koningsdag in Schipluiden. Wat valt er dan zoal te beleven? Na de aubade geniet

Protestantse gemeente Maasland Zondag 18 maart

Nieuwe kerk: 10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 18 maart

9.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia. Voorganger: pastor J. Lamberts. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland

Lid worden voor een leuke Koningsdag Het zal niet lang meer duren, dan gaan we alweer richting Koningsdag. De diverse verenigingen lopen warm om er wederom iets moois van te maken. Maar een Oranjevereniging heeft natuurlijk wel leden en ondersteuning nodig om er een prachtige dag van te kunnen maken. Dus hoort u nog niet tot de 385 huishoudens die lid zijn van Oranjevereniging Schipluiden, meld u dan gauw aan. Het wordt zeer op prijs gesteld en het geeft u voordelen!

Kerken Midden Delfland

het hele dorp eerst van de resultaten van de taartbakwedstrijden en een kopje koffie. Dit jaar is er een boottochtje met lunch of borrel en omgevingsverhaal in het leven geroepen. Vroeg in de middag begint de vrijmarkt en zijn er kinderspelen. Wat denk je van aquaballen of de bungeetrampoline? En voor de volwassenen is er een oranjebar en een foodtruck. Kortom: het is meer dan de moeite waard voor iedereen.

Zondag 18 maart

10.00 uur: spreker ds. van Berkel, Spijkenisse. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 18 maart

10.00 uur: ds. R. Oldeboom uit Delft met medewerking van kleinkoor SHINE R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 17 maart

19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. het Dameskoor. Voorganger: pastor P. Mantelaers. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 18 maart

Woudtse kerk: 10.00 uur ds. T. Wegman, Zeist. De Rijstuin: 19.00 ds. C. H. Wesdorp, Zoetermeer.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Sinds december 2016 heeft de Oranjevereniging van Schipluiden een nieuw bestuur. Dat was hard nodig want omdat het vorige bestuur ter ziele was gegaan, waren er in dat jaar geen activiteiten geweest op Koningsdag. En dat kan eigenlijk niet. Daarom is het prachtig dat er drie enthousiaste inwoners van Schipluiden het voortouw hebben genomen en de nieuwe vereniging een feit werd. Gelukkig dragen veel mensen dergelijke

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 17 maart

19:00 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor D. Verbakel. Zondag 18 maart

Vrijmarkt valt altijd in de smaak!

Foto: GvW-T

11:00 uur: woord- en communieviering m.m.v. dameskoor Con Amore. Voorganger: pastor J. Lamberts.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

familieberichten

‘Is er eigenlijk geld voor papa’s uitvaart?’

Je leven lang vol passie en vuur Met tomeloze inzet voor milieu en natuur Je reis op aarde nog lang niet klaar We hadden nog zoveel plannen met elkaar Met de laatste reis het einde bereikt Rust zacht lieve Hein We zullen in gedachten altijd bij je zijn

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn lieve man, broer, onze zwager en oom

Uw hartelijkheid na het overlijden van onze broer, zwager en vriend

Leendert Waardenburg

‘Ja, wij hebben gespaard bij De Laatste Eer’

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Namens de families, Co van den Berg Waardenburg Dick van den Berg

10 maart 1946 - 5 maart 2018 Doctor Ingenieur Ecological engineering Erelid KNNV

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

heeft ons bijzonder goed gedaan en getroost. Wij zijn u oprecht dankbaar.

Heinrich Diederik van Bohemen

Open nu een deposito bij De Laatste Eer. Geruststellend voor u en uw nabestaanden.

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Maasland, maart 2018

Janny van Bohemen-Tems Corrie van Bohemen en Herman Ruter Marc en Helena Juliana Yvette en Eli Wyatt

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze broer, zwager en oom

Dirk Willem Hendrik Neerhof

Theo Tems en Lena Lachman Irma en Jeroen Vigo, Mats, Evi Linda

zeggen wij u hartelijk dank.

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Nel Neerhof - Dijkshoorn Familie Neerhof Familie Dijkshoorn

Correspondentieadres: Holierhoek 36, 2636 EK Schipluiden De afscheidsbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 14 maart j.l.

Maasland, Maart 2018

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle verzorging en inzet van het personeel van het Reinier de Graaf Gasthuis en het LUMC.

Persoonlijk en respectvol

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Maar zij die wij liefhebben gaan niet weg ze lopen naast ons, elke dag ongezien, ongehoord, maar altijd daar nog steeds geliefd, nog steeds gemist oneindig dierbaar.

De Hooipolder Draagt zorg voor begrafenis of crematie,

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie ontvingen tijdens het ziekbed en bij het overlijden van mijn vrouw en onze moeder

Jacqueline Engelberts - Korpershoek

dag en nacht.

Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

begrafenisverzorging

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

• Alleen begrafenissen

Woorden schieten tekort, maar alle reacties zijn voor ons van grote waarde bij het verwerken van het verlies.

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

Den Hollander

Loop eens binnen!

• Dag en nacht bereikbaar

Frits Lizette Michiel

Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Maasland, maart 2018

Wilt u goud of zilver verkopen? ...omdat het leven verder gaat.

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur.

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Diervoeders

Al meer dan 25 jaar!

Dankbaar kijken wij als familie terug op de mooie en persoonlijke dankdienst. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Jacqueline in haar leven ook voor anderen zo veel heeft betekend.

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

www.senz.nu

Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Gezin vraagt eerlijke, nette

TOURCARAVAN te koop voor vakantie

06-11424256

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

5

THUIS IN MIDDEN-DELFLAND Loftrompet

Haantje wordt Den Haan Vorig weekend was de eerste aflevering van de verbouwing van het Haantje te zien op WOS TV. We gingen 35 jaar terug in de tijd waar het allemaal begon op het Marktplein in ’s-Gravenzande. Nu in 2018 is het tijd voor vernieuwing en dat betekent een gloednieuwe winkel met een nieuw concept en nieuwe merken. Deze week zie je hoe de winkel

Dat vraagt om een taart Deze week verassen we Nelleke Damen. Nelleke werkt al 47 jaar in de zorg en neemt in juni afscheid van haar werk. Deze jarenlange inzet verdient zeker een taart.

steeds meer vorm begint te krijgen en volgt het hele team een professionele koffietraining. Verder maken we kennis met dochter en zoon Den Haan, zij zullen in de toekomst het nieuwe concept voortzetten. Benieuwd of de deadline van de opening wordt gehaald? Je ziet het vanaf vrijdagavond 19.00 uur op WOS TV.

WOS Sport Vanaf woensdagavond 19.00 uur blikken we terug op de wedstrijd Den Hoorn-Unitas in de 1e klasse B op zondag.

Stemlokaal Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar het OchendMagazine met Jelmer Lelieveld. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

In het Westland zijn duizenden vrijwilligers actief. Je vindt ze overal, op de sportclub, bij de scouting, in het verzorgingshuis, bij buurtverenigingen en op scholen. Kortom ze zijn onmisbaar. Om het belang van vrijwilligerswerk te ondersteunen reikt de gemeente Westland jaarlijks de Loftrompet uit. Ook dit jaar mag presentator Rob Veenman de genomineerden weer namens de gemeente

verrassen. Vorige week overhandigde hij de Loftrompetoorkonde aan de vrijwilligers van Hospice Beukenrode en Vluchtelingenwerk Westland. Vanaf vrijdagavond 19.00 uur zie je aflevering 2 van de Loftrompet. In deze uitzending gaat Rob langs bij Buurtrestaurant BijMekaar en Seniorweb. Tot 26 maart kan er op www.loftrompetwestland. nl gestemd worden voor de publieksprijs van de Loftrompet.

Vanaf vrijdagavond 19.00 uur is de vierde en laatste aflevering van Stemlokaal. In deze aflevering nemen we Hoek van Holland onder de loep. In het kustdorp gaat het er allemaal iets anders aan toe tijdens de verkiezingen op 21 maart. Daar mag niet alleen gestemd worden voor de gemeenteraad van Rotterdam, maar ook voor de gebiedscommissie. De keuze is groot, want er doen twintig partijen mee voor een zetel in

de raad en vier partijen voor een plekje in de gebiedscommissie. Verder hebben we aandacht voor het betrekken van mensen met een geestelijke beperking bij de verkiezingen in Westland en bespreken we het referendum over de sleepwet.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

“Mijn Partij! is klaar voor de coalitie”

OPPOSITIE

Volgende week zijn de gemeenteraads­ verkiezingen. Nog eenmaal leggen wij een kandidaat van de lokale politieke partij Mijn Partij! een aantal dilemma’s voor. Het slotwoord is aan fractievoorzitter Ed Roeling. Heilige huisjes of alle opties open?

OF

“Ik hoop dat we dat deze campagne wel duidelijk hebben gemaakt: alle opties open! Soms moet je dingen eens van een andere kant bekijken dan tot nu toe is gedaan. Dit betekent niet dat je, om nog even in de wintersferen te blijven, over één dag ijs moet gaan. We zullen alle betrokken partijen altijd betrekken in het vooronderzoek. Maar als een beslissing zorgvuldig en weloverwogen wordt gemaakt én het groter belang voor de gemeenschap opweegt tegen de bezwaren, staan álle opties open.”

Wikken of wegen?

COALITIE KIJK OP WWW.MIJNPARTIJ.NL

“Haha! Nee, dat betekent niet dat we eindeloos willen wikken en wegen. Sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat daar de winst te halen is in onze gemeente. Er wordt veel te veel gepraat, vergaderd en overlegd. Wat onze gemeente nodig heeft is daadkracht. Het centrumplan in Den Hoorn is daar het beste voorbeeld van. Daar wordt al vijftien jaar over gebakkeleid en intussen ligt alles er nog precies hetzelfde bij en is de oplossing nog steeds niet gevonden. Iémand moet hier met de vuist op tafel slaan, alle partijen om de tafel krijgen en de knoop doorhakken. Mijn Partij! kan dat, daar ben ik van overtuigd.”

Een schuin oog naar Den Haag of de blik vol op Midden-Delfland? “Dat is geen moeilijk dilemma. Wij zijn een lokale partij, volledig onafhankelijk van alles wat zich in het Haagse afspeelt. Dat is onze kracht. Wij kunnen ons volledig concentreren op onze speerpunten die specifiek voor onze gemeente zijn geformuleerd. De enige aan wie wij verantwoording af moeten leggen, zijn de inwoners van Midden-Delfland. En dat doen we graag!”

De luis in de pels van coalitiepartijen blijven of een leidende rol binnen de gemeente? “Mijn Partij! is klaar voor een grotere rol. Sinds de oprichting in 2006 zijn we gegroeid en we zijn nu een volwassen en volwaardige partij. We hebben goede kandidaten die het klappen van de politieke zweep kennen. Lokale politiek is een serieuze zaak en ik denk dat het daarom goed is dat we begonnen zijn als oppositiepartij: het is niet goed om onervaren mensen in de coalitie te hebben.” Wilt u in gesprek met Ed of de andere leden van Mijn Partij? Op zaterdag 17 maart staan de kandidaten van Mijn Partij in alle drie de dorpskernen. Kijk voor de exacte tijden, locaties én de speerpunten op www.mijnpartij.nl


6

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

laat u verrassen door het nieuwe

Buitenleven!

uitnodiging

Tijdens deze twee dagen tonen wij u

terrasoverkappingshow

schuifbare en Louvre terrasoverkappingen.

vrijdag 16 en zaterdag 17 maart

Van uw droomoverkapping maken wij een

openingstijden naaldwijk: vrijdag: 09:00 - 17:00 uur zaterdag: 10:00 - 17:00 uur

  

vitrona.nl

verschillende oplossingen in vaste, U wordt verrast met heerlijke culinaire hapjes welke door de plaatselijke chefkok op een ‘Green Egg’ worden bereid. gratis 3D-visualisatie t.w.v. € 300,Graag tot komend weekend!

showroom naaldwijk grote woerdlaan 36c 2671 cl naaldwijk t 0174 - 631 125


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Toneelgroep ODO speelt: Oost - West, Schomphout best Oost –West, Schomphout Best. Dat is de titel van het nieuwste toneelstuk van Toneelgroep ODO. In het o zo rustige dorpje Schomphout gaat het gerucht dat de plaatselijke supermarkt gaat verdwijnen. Daar is niet iedereen het mee eens en er zijn een

paar inwoners die dit ten koste van alles proberen dit te voorkomen. Dit gaat natuurlijk niet helemaal volgens plan. We zien het in een heerlijk hilarisch toneelstuk met echte typetjes zoals we van ODO gewend zijn. Op vrijdag 23 en zaterdag

24 maart om 20.00 uur treedt ODO op in het Trefpunt in Maasland. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 7,50 bij Bloemsierkunst Bloei in Maasland en bij Schoneveld Interieur in Schipluiden. Zie voor meer informatie: www toneelgroep-odo.nl of kijk even op facebook.

Onze 3 hoofdthema’s voor de raadsperiode 2018-2022:

1 Iedereen telt mee De ChristenUnie wil in Midden-Delfland bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Ons uitgangspunt is dat elk mens door God geschapen en waardevol is. Een waarde die niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Wij geloven dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij geloven in een samenleving waar het niet meer gaat om “IK” maar steeds meer om “WIJ”

2 Goed en betrouwbaar bestuur Het vertrouwen in de politiek staat onder druk. De ChristenUnie neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat betrouwbaar bestuur de basis vormt voor een bloeiende samenleving.

3 Vitale dorpen De ChristenUnie gaat voor vitale dorpen met mensen die respect tonen voor elkaar, de natuur en het milieu. Dat doen wij samen met inwoners, ondernemers en mensen die Midden-Delfland een warm hart toedragen. Wij willen dat jong en oud een leven lang met plezier in Midden-Delfland kan blijven wonen.

Voorjaarsvogelexcursie in Staelduinse Bos Op zondag 8 april 2019 organiseren de Vrienden van het Staelduinse Bos weer de vroege vogelexcursie. Vroeg uit de veren en met ervaren vogelgidsen kan een mooie wandeling gemaakt worden door het unieke en vogelrijke Staelduinse Bos. Een waar concert laten de vogels iedere ochtend weer

horen. Vooral in het voorjaar kunnen de verschillende soorten vogels het niet laten om uitbundig te zingen; ze willen gehoord worden! Trek uw wandelschoenen aan, neem uw verrekijker mee en kom de vogels horen en zien. De excursie start om 8 uur bij het bezoekerscentrum d’ Oude Koestal in het Stae-

lduinse Bos, Peppellaan 4, 2691 NG ‘s-Gravenzande. Deelname aan excursies is gratis, maar een gift na afloop wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden bij Fam. v. Drongelen, tel. 0174 - 631427 of per mail: aatendiek@gmail.com.

(Advertorial)

Uitnodiging Terrasoverkappingshow Vitrona Vitrona zet vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart de deuren weer wagenwijd open voor haar jaarlijkse Terrasoverkappingshow. Tijdens deze twee dagen staat Vitrona volledig in het teken van vaste, schuifbare en lamellen terrasoverkappingen. Het ultieme buitenleven Een terrasoverkapping is een verlenging van uw woonkamer. Heerlijk genieten van een kop koffie of een wijntje in uw veranda of tuinkamer. In de zomer

ontspannen tijdens de lange avonden en in de herfst comfortabel nazomeren. “Tijdens onze show zult u geïnspireerd raken over de mogelijkheden voor het ultieme buitenleven. Wij presenteren ruim acht verschillende terrasoverkappingen, uiteenlopend van textieldoek, polycarbonaat, vast en schuivende glasdaken en aluminium lamellen-lameldaken”, vertelt eigenaar Mark van der Voort enthousiast. Naast het diverse aanbod terrasoverkappingen

Vitrona presenteert verschillende terrasoverkappingen.

Foto: PR

biedt Vitrona ook tal van accessoires voor extra comfort, zoals windschermen, winddoeken, onderzonwering, terrasverwarmers en verlichting. Culinair genieten Terwijl u ideeën opdoet voor uw eigen tuin, geniet u van de culinaire hapjes die door een plaatselijke chef kok van Pure Passie On Tour worden bereid op een ‘Green Egg’. Neem gerust uw kinderen mee, want in de showroom is er voor de allerkleinsten altijd wel wat leuks te beleven in de speelhoek of bij de (veilige) Koikarpervijver. Van harte welkom De Terrasoverkappingshow bij Vitrona is geopend op vrijdag 16 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 17 maart van 10.00-17.00 uur. Er is voldoende eigen parkeergelegenheid bij de showroom aan de Grote Woerdlaan 36c te Naaldwijk. U bent van harte welkom. Meer informatie over dit familiebedrijf en haar oplossingen kunt u vinden op www.vitrona.nl.

middendelfland.christenunie.nl

|

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Wij luisteren wél naar uw ideeën PvdA

Ellen Snethlage - lijsttrekker

Kies PvdA op 21 maart Al jaren lokaal geworteld www.pvdamiddendelfland.nl

P V D A P V D A

SPECIALE ACTIE:

12 MAANDEN TENNISSEN VOOR € 38,MELD JE NU AAN ALS LID VIA WWW.DECOMMANDEUR.NL Voor meer informatie: ledenadministratie@decommandeur.nl

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

Gemeenteberichten Donderdag 15 maart 2018

week 11

Aangepaste openingstijden gemeentehuis Op donderdag 29 maart is het gemeentehuis gesloten van 12.00 tot 14.00 uur. Er is dan een bijeenkomst voor alle medewerkers van de gemeente. Op vrijdag 30 maart en maandag 2 april is het gemeentehuis de hele dag gesloten in verband met Goede Vrijdag en Pasen.

Hoe laat gaat u 21 maart stemmen? Op 21 maart kiezen we onze nieuwe gemeenteraad. Vergeet niet uw stempas en legitimatiebewijs mee te nemen.

Uitslagenavond Bent u benieuwd naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? Op 21 maart organiseren wij in het gemeentehuis vanaf 20.30 uur de Uitslagenavond. Met elkaar wachten we op tussenstanden en de voorlopige einduitslag. U bent van harte welkom!

Kijkt u voor meer informatie op: www.middendelfland.nl/verkiezingen

Subsidie voor verenigingen die investeren in duurzaamheid Inwoners van Midden-Delfland hebben oog voor elkaar en voor hun omgeving. Het resultaat is een rijk verenigingsleven. De gemeente draagt verenigingen een warm hart toe en ondersteunt ze graag. Daarom is er vanaf 1 januari 2018 een subsidie beschikbaar voor verenigingen die investeren in duurzame maatregelen. Subsidie Verenigingen die zelf duurzame energie willen opwekken of willen investeren in energiebesparing worden beloond met een subsidie van 25% op het investeringsbedrag. Dat betekent een aanzienlijke verlaging van de terugverdientijd. Subsidie aanvragen? Meer informatie vindt u op www.middendelfland.nl. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. Kiest u op de homepage voor Milieu en Duurzaamheid > Subsidies > Subsidie voor verenigingen op duurzaamheidsmaatregelen. Of neemt u contact op met ons Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Vervoerproject De Mus in Schipluiden en Den Hoorn De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kaartjes kosten €1,50 per rit. De kaartjes zijn te koop bij Akkerleven, het gemeentehuis en De Kickerthoek. Tot en met maart 2018 zijn de kaartjes gratis. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

Aanvragen en Besluiten

Vergunningaanvraag antenne-installatie in de kerktoren aan de Hoornseweg 12 in Den Hoorn - Uitnodiging informatieavond Bij de gemeente is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een antenne-installatie in de kerktoren aan de Hoornseweg 12 in Den Hoorn. Na de publicatie van deze aanvraag zijn bij de gemeente vragen van inwoners binnengekomen over dit onderwerp. Daarom hebben de aanvrager, het kerkbestuur en de gemeente gezamenlijk besloten om eerst een informatieavond voor belangstellenden te organiseren. Voor deze avond is ook het Antennebureau uitgenodigd. Het Antennebureau is het informatiebureau van de overheid over antennes en gezondheid. Zij geven voorlichting over gezondheid, wet- en regelgeving en techniek in relatie tot antennes. Uiteraard kunnen tijdens de avond ook vragen worden gesteld. Pas na de informatieavond wordt een besluit over de aanvraag genomen. Waar en wanneer? Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond. De avond vindt plaats in de Hoornbloem in Den Hoorn op maandag 16 april en start om 19.30 uur. Hoe meld ik mij aan? In verband met de inrichting van de zaal vragen wij belangstellenden zich aan te melden voor de informatieavond. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar communicatie@middendelfland.nl, onder vermelding van ‘informatieavond antenne-installatie Den Hoorn’. Geeft u ook aan met hoeveel personen u komt? Verdere procedure Na de informatieavond neemt de gemeente een besluit over de vergunningaanvraag. Het besluit wordt zoals gebruikelijk op de gemeentepagina in de Schakel gepubliceerd. Zoals bij elk besluit kan ook tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn VOORNEMEN TOT BESLUITEN Ontwerp bestemmingsplan - Het ontwerp bestemmingsplan “Scouting Den Hoorn” ligt met ingang van 16 maart 2018 zes weken voor iedereen ter inzage. U kunt het ontwerp bestemmingsplan tijdens kantooruren inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tijdens de termijn van zes weken kan iedereen zienswijzen op het ontwerp indienen bij de gemeenteraad van MiddenDelfland. De documenten zijn ook te raadplegen op www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het

www.middendelfland.nl

ontwerpbestemmingsplan op te roepen op het scherm. Maasland Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart. BESLUITEN BESLUITEN Verkeersbesluit - Besloten is tot het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en het realiseren van een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan het Prins Willem Alexanderhof, 2635 JM Den Hoorn OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het slopen van drie woningen met bijgebouwen en het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Harnaskade 3a, 7 en 9, 2635 CA Den Hoorn.

Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het aanpassen van de voorgevelkozijnen op de begane grond aan de ’s-Herenstraat 69, 3155 SL Maasland. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Nieuw Huis ter Lucht 5, 3155 EK Maasland. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Nieuw Huis ter Lucht 1 t/m 4 en 19 t/m 22, 3155 EK Maasland.


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 15 maart 2018

Werkzaamheden Rijksstraatweg Den Hoorn

Gemeente Midden-Delfland binnenkort bereikbaar via WhatsApp

Rondom de Brug Overgaag vinden binnenkort werkzaamheden aan de Rijksstraatweg plaats. Tijdens deze periode is de Rijksstraatweg tussen de Klaas Engelbrechtsweg en de Hoornseweg/ Woudseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Woningen en bedrijven aan de Rijksstraatweg blijven bereikbaar. Planning De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 12 maart 7.00 uur en vrijdag 16 maart 17.00 uur en tussen maandag 19 maart 7.00 uur en woensdag 21 maart 17.00 uur. Het werk bestaat vooral uit het vernieuwen van het asfalt en het aanpassen van de verkeerslichten.

Wat is er bereikt voor Midden-Delfland? In 2014 trad het huidige college van burgemeester en wethouders aan. Zij beschreef haar ambities in drieëndertig concrete actiepunten. Deze staan in het collegewerkprogramma 2014-2018. Wilt u zelf beoordelen wat het college samen met de samenleving op deze actiepunten heeft bereikt? Kijkt u op www.middendelfland.nl/collegewerkprogramma.

Op woensdag 21 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders verandert. Dit nieuwe college bepaalt, in overleg met de gemeenteraad, de doelstellingen voor de komende vier jaar.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

week 11

De gemeente Midden-Delfland is vanaf 3 april 2018 via WhatsApp bereikbaar. Medewerkers zitten op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur klaar om antwoord te geven op uw vragen. Het telefoonnummer wordt op de startdatum via verschillende kanalen bekendgemaakt. Ook kunt u het dan vinden op www.middendelfland.nl.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente MiddenDelfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Schipluiden

Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het wijzigen van de vergunning voor het realiseren van negen appartementen aan de Dr. J. de Koninglaan 2, 2636 BZ Schipluiden.

- Vergunning is verleend voor het restaureren en beschermen van de glas-in-lood-ramen aan de Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden. - Vergunning is verleend voor het vergroten van een woning met een dakopbouw aan de Bakkerstraat 1, 2636 CL Schipluiden. - Vergunning is verleend voor het oprichten van een nieuw gemaal aan de Dorppolderweg 5, 2636 DV Schipluiden.

BESLUITEN

OVERIGE

Omgevingsvergunningen - Besloten is tot het intrekken van de sloopvergunning voor het slopen van een tweede woning, berging en loods aan de Gaagweg 2, 2636 AG Schipluiden.

Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende dakplaten in verband met stormschade aan de Boomgaardslaan 2 en 4, 2636 CP Schipluiden.

AANVRAGEN

www.middendelfland.nl

- Melding is gedaan van het slopen van een woning met bijgebouwen en het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Gaagweg 2a, 2636 AG Schipluiden. Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Groen scheiden? Laatste appartement beschikbaar!

Daar krijgt u iets voor terug! Avalex en de gemeente bedanken de inwoners van Midden-Delfland voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden aan te leveren.

Compostdag zaterdag 17 maart Kom op zaterdag 17 maart gratis compost scheppen op een van de Avalex-milieustraten. Neem een zak/emmer en schep mee. Kom op tijd, want op=op!

Gratis compost OP=OP

Locaties & openingstijden Bezoek onze website voor meer informatie over de locaties en openingstijden. De compostdag zal zaterdag van 09.00 – 12.00 aan de Tiendweg (parkeerterrein VV Schipluiden) plaatsvinden.

PRIJZEN VANAF € 190.000,- V.O.N.

Kijk op www.avalex.nl/compostdag of bel 0900-0507 (lokaal tarief). #Avalex_nieuws

WWW.LANGETAAM.NL

/Avalexnieuws

avalex

|

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 25 februari 2018 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het wijzigen van het aantal dieren binnen een bedrijf. De locatie betreft Rijksstraatweg 25, 2636 AX te Schipluiden (zaaknummer 00511651). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. --Publicatie aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 27 februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen voor het oprichten van een bierbrouwerij. De locatie betreft Vrij-Harnasch 116A, 2635 BZ te Den Hoorn (zaaknummer 00511482). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

OGP

2

dĂŠ lokale partj voor Midden-Delland


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

13

IN DEN HOORN

Dansen is puur plezier bij Kunst en Cultuur

Allerlei kunst- en cultuurmogelijkheden in Den Hoorn Kunst en cultuur horen bij de opvoeding en daarom neemt de Cultuurschuur in Den Hoorn een belangrijke plek in, in het dagelijks leven van met name kinderen. Er is dan ook een heel gevarieerd aanbod van workshops en activiteiten.

Door Gemma van Winden-Tetteroo De peutertjes uit Den Hoorn kunnen op peuterdans en daar is nu de peuterswing bij gekomen, speciaal voor de iets oudere peuters. Voor de meer stoere kleintjes is ook peutervoetbal begonnen. Trouwens, binnenkort is er een heerlijk peuterfeest op

18 april, dus noteer die datum alvast. De party begint met een theatervoorstelling van het duo Kees & Koos. Verder is er een workshop bewegen en zingen, er kunnen boekjes gelezen worden over vissen en het leven onder water. En mocht je een zieke knuffel of pop hebben, neem die dan vooral mee want de Poppendokter is heel knap en die kan hem vast wel beter maken! Uiteraard is er een speelhoek en natuurlijk is er wat lekkers te eten en te drinken.

tot aan de film aan toe.” De organisatie vertelt u er graag meer over want u kunt als onderneming uiteraard profiteren van de 1200 nieuwsbriefleden, de 750 facebookleden en de ruim 100 leerlingen en cursisten. “Zo kunnen we elkaar van dienst zijn!”

De nieuwe Esprit collectie is binnen!

Volwassenen Niet alleen de kinderen kunnen terecht bij Kunst en Cultuur in Den Hoorn. Voor de volwassenen is er ook van alles te doen. Voor een compleet overzicht kunt u de site raadplegen, zie www.kunstencultuurdenhoorn. nl Maar om toch een paar voorbeeldjes te noemen: er start juist weer een nieuwe 10-weekse cursus Mindful Yoga. U leert daarmee de basisbeginselen van de yoga, inclusief ademhalingsoefeningen, enkele ontspanningsoefeningen en meditaties. U vindt er dus verdieping op fysiek en mentaal vlak. De lessen worden gegeven op maandagavond. Ook heerlijk ontspannend is Fresh Sunday: iedere laatste zondag van de maand de stress van de afgelopen maand van je af laten glijden, gevolgd door een gezonde lunch en een gezellig gesprek.

Vrienden

Heerlijk knutselen in het atelier van de Cultuurschuur.

Foto: GvW-T

“Waardeert u de initiatieven van de Stichting Kunst en Cultuur, dan kunt u altijd Vriend worden. Daarmee steunt u met name de creatieve wijze waarop kinderen in contact komen met kunst en cultuur. Van muziek, dans, theater en techniek

Dijkhoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn tel. 015 - 711 26 46, info@oogvoorogen.nl

Het personeel van De Pitstop wenst Bianca veel succes met de verkiezingscampagne voor D66. Hoornsewal 5, 2635 CL Den Hoorn, T: 015-261 07 94

www.plazadepitstop.nl • info@plazadepitstop.nl

Geldig in week (zondag 18 maart t/m zaterdag 24 maart)

NIEUW PAASSTOL 4.99

roomboter stol met amandelspijs per stuk a 650 gram

4.

49

Weleda Beauty balm en colour lip balm

Nu met 25% korting!

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

Van Leeuwen | Leeuwenberg 1 | Den Hoorn

De eerste Hollandse kasasperges zijn er weer. Dus dat wordt smullen!

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

Dijkshoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 • www.fruitschaal.nu • www.kleinwestland.nl •

(Z-H) |

Wessels Kaas & Noten Vanaf 2 april is onze ijssalon weer open

heerlijk ambachtelijk ijs in vele smaken

Om van te smullen! Hoornsewal 5, 2635 CL Den Hoorn, T: 015-261 07 94

www.plazadepitstop.nl • info@plazadepitstop.nl

Chocolade paasmix Een lekkere mix van chocoladenoten met paaseitjes. Dijkshoornseweg 17 Den Hoorn Tel.: 015-2577379

Het lekkerste vlees natuurlijk bij Van Geest

Uw eigen Keurslager! Van Geest, keurslager Dijkshoornseweg 21, Den Hoorn Tel. 015-2614771 www.vangeest.keurslager.nl

Lekker BBQ Lekker frisfris BBQ spies

• 4• stokjes saté 4 stokjes saté • 4• hamburgers 4 hamburgers • 4• BBQ-worstjes 4 BBQ-worstje


14

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

Stelling van de week Wat vinden de inwoners van Midden-Delfland belangrijk in hun gemeente? Op onze oproep in deze krant kregen we uiteenlopende reacties. Die onderwerpen leggen we in de aanloop naar de gemeenteraadsver-

kiezingen voor aan de lokale politieke partijen. Deze week staat het centrum Den Hoorn centraal. Over parkeermogelijkhe­ den in het centrum van Den Hoorn is al jaren veel te doen. Er zijn te weinig plekken voor het winke­ lend publiek. Een en an­

der is in afwachting van de bouw van een nieuwe su­ permarkt. Totdat die er is, ligt een groot terrein braak wat als tijdelijk parkeerter­ rein zou kunnen dienen. Een snelle oplossing, zo lijkt het, maar toch gebeurt er niets omdat tijdelijke inrichting juridische com­ pensatieplicht betekent

De stelling De gemeente moet snel iets doen aan de parkeerproblemen in het centrum van Den Hoorn. CDA Het centrumplan Den Hoorn is helaas een langslepende kwestie. En er is meer parkeer­ ruimte nodig. Het CDA wil daarom zo snel mogelijk het centrumplan uitvoeren door het starten met bouwen van de supermarkt en aanleggen van de parkeerplaats. Tijdens de bouw moet er een tijdelijk parkeerterrein komen. Daarnaast willen wij spoedige herin­ richting met extra parkeerplaatsen in de Hof van Delftstraat, Looksingel, Prinses Beatrix­ straat en Koningin Julianaplein volgens zorgvuldige plannen die samen met omwonen­ den zijn gemaakt. CU Na jaren van plannen maken en geruzie wacht Den Hoorn nog steeds op een nieuw win­ kelcentrum. Intussen neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Dit leidt niet alleen tot irritatie bij en onveilige situaties voor de inwoners van Den Hoorn, maar ook tot omzetdaling voor de lokale middenstand. De ChristenUnie vindt dat met de aanpak hiervan niet moet worden gewacht tot de realisatie van het nieuw winkelcen­ trum, maar al op heel korte termijn hier iets aan moet worden gedaan. D66 De gemeente moet inderdaad pragmatisch en niet te bureaucratisch zijn. Wij zien in het winkelgebied van Den Hoorn vooral onoverzichtelijke verkeerssituaties waarbij (brom) fietsers, auto’s, mensen met winkelkarretjes en bestelwagens elkaar voortdurend passe­ ren zonder dat ze elkaar altijd zien. Laten we eerst duidelijke zebrapaden creëren, on­ effenheden wegwerken, bredere stoepen maken en meer/betere plaatsen maken waar je winkelkarretjes en fietsen kwijt kan. De vraag is of er daarna nog een enorme behoefte is aan extra tijdelijke parkeerplaatsen. Mijn Partij! We moeten er wel iets aan doen, maar het alternatief van het Julianaplein als parkeerter­ rein is niet de juiste. Wat wél moet gebeuren is dat de gemeente daadkrachtig gaat optre­ den om de problemen rond het centrumplan van Den Hoorn op te lossen. Dat geldt zowel voor de parkeerproblemen als de verkeersproblemen. Daarvoor is ook nog steeds geen duidelijk plan. OGP Zet in op het aantrekkelijker en veiliger maken van fiets­ en wandelroutes naar het winkel­ hart. Wij willen dat het centrumgebied een prettig verblijfsgebied wordt voor voetgangers en fietsers, waar de auto ‘te gast’ is. Zo zullen minder bezoekers voor de auto kiezen en vermindert ook het doorgaand verkeer door het centrum. Parkeren moet wat ons betreft net buiten het winkelhart en straks bij de nieuwe supermarkt. Van het Koningin Juliana­ plein maken we dan een levendig en multifunctioneel dorpsplein.

KENNISGEVING BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING GEOPOWER MIDDEN DELFLAND De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend: Dat aan Geopower Vastgoed B.V. te Maasland, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit(en) ‘Milieu en bouwen’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Geopower. De inrichting Geopower is gelegen te Herenwerf 55 Maasland, in de gemeente Midden-Delland, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Midden-Delland, sectie G, nummer 1592.

PvdA Eens. De oplossing voor de parkeerproblemen hangt samen met de verkeersstromen. Gecombineerde aanpak is nodig. Parkeren moet niet ten koste gaan van Julianaplein of openbaar groen. Middels herinrichting is nog een aantal plaatsen te winnen. Eenrichtings­ verkeer biedt ook extra kansen. Mogelijkheden moeten ook gezocht worden in grotere parkeerterreinen wat verder van het centrum voor tweede auto’s. Zie ook onze website. VVD Het centrum van Den Hoorn en de parkeerproblematiek daar zit muurvast, dus de ge­ meente moet hier zeker iets aan doen! In het verleden zijn er fouten gemaakt en partijen borduren voort op een verkeerde weg die is ingeslagen. De VVD wil dat er met een frisse blik naar het centrum van Den Hoorn wordt gekeken en dat belanghebbenden gaan sa­ menwerken. De gemeente moet hierin het voortouw nemen en zorgen dat partijen op­ nieuw aan tafel komen.

De omgevingsvergunning betret het oprichten van een nieuwe inrichting ten behoeve van het winnen van aardwarmte. Op het ontwerpbesluit dat van 20 december 2017 t/m 31 januari 2018 ter inzage lag bij de gemeente Midden-Delland zijn zienswijzen ingediend. De zienswijze zijn verwerkt in het besluit. Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Midden-Delland te Schipluiden. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 015 380 41 11). Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot R. Eikhout (tel. 070-379 4568) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrit indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, ter atentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Wij maken u erop atent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Jaarfeest ‘t Zoldertje CJV ‘t Zoldertje viert op za­ terdag 17 maart het jaar­ feest in de Hoornbloem in Den Hoorn. Deze feestelij­ ke avond begint om 19.30 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur en iedereen is welkom om te komen kij­ ken naar de verschillende acts die de kinderen van de hobbyclubs en tienerclub zullen verzorgen. Ook de familieleden van de kinde­ ren mogen meedoen aan de acts. Want ‘t Zoldertje komt dit jaar met een bijzondere editie: CJV got Talent *Fa­ mily Edition*. Het belooft een leuke avond te worden voor jong en oud met spec­ taculaire acts, speciale jury­ leden, een quiz, een loterij, veel prijzen, een pauze en

vooral veel gezelligheid! De toegangskaarten worden alleen aan de deur verkocht. De toegang voor volwasse­

nen is € 5,­ en voor kinderen (t/m 12 jaar) € 2,­ Een con­ sumptie is bij de prijs inbe­ grepen.


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Wie wint de popquiz 2018? Op Goede Vrijdag, 30 maart, zit de kantine van VV Schipluiden om 20 uur weer bomvol muziekliefhebbers. Ze kunnen vragen verwachten als: “Wie speelde de gitaarsolo in Michael Jackson’s Beat It” (1 punt) en voor een bonuspunt: “Wie speelde slaggitaar op deze monsterhit?” Cryptische ronde In 8 rondes komen verschillende muziekthema’s aan bod, waardoor er voor ieder

wat te halen is. Zo is er de bekende Schipluidense ronde, met vragen over Schippop, bijvoorbeeld. Onder de puzzelaars is de cryptische ronde favoriet. In de bijgaande illustratie is een bekende song met de uitvoerende artiest of band verwerkt. Wie en wat zijn dit? Onzinnige vragen Jos van Adrichem, Frank Paalvast en Mark Boks (samen de Leo Blokhuizen van Schipluiden) zijn alweer

Een popquiz-opgave van vorig jaar.

Foto: PR

Activiteiten Bibliotheek Maassluis-Midden-Delfland Mamacafé voor peuters Hoe leuk peuters het vinden om voorgelezen te worden, kun je zelf ervaren tijdens de voorleesuurtjes in de bibliotheek. Er wordt voorgelezen uit een prentenboek en na afloop kan er worden geknutseld of gespeeld. Ook papa’s en grootouders zijn natuurlijk welkom. De eerstvolgende keer dat het Mamacafé wordt georganiseerd is vrijdag 23 maart in de Bibliotheek Maassluis en dinsdag 27 maart in de Bibliotheek Den Hoorn. Beide keren van 10-11 uur. Maakonderwijs Maakonderwijs dat is leren door te maken en daardoor voorbereid zijn op de dag van morgen! Woensdag 21 maart kan er

gegamed worden in Maassluis. Gamen kan op de WiiU, Nintendo Switch en/of Playstation 4. In bibliotheek Den Hoorn kom je op diezelfde dag van alles te weten over kikkers en padden. Deze diertjes komen nu weer uit de winterslaap. In samenwerking met de Delftse natuurwacht. Zaterdag 24 maart is het tijd voor Coderdojo in Maassluis. 7+ Bij de maandelijkse Dojo leer je om te programmeren, met elkaar en van elkaar. Dojo’s worden begeleid door vrijwilligers. Neem als het kan je eigen laptop mee, er zijn maar 6 computers. Meld je van tevoren even aan via de website, dan weten wij hoeveel kinderen er komen. Voor meer informatie: www.debibliotheekmm.nl

maanden bezig om deze en andere moeilijke, grappige of onzinnige vragen te verzinnen over 60 jaar popmuziek. De avond wordt gepresenteerd door Arian van Zuijlen en Ben Haring, die het team met het hoogste aantal punten mag uitroepen tot winnaars van de VV Schipluiden Popquiz 2018. Inschrijven Met een recordaantal deelnemers (29 teams!) was de vorige editie van de Popquiz bijna volgeboekt. De inschrijving voor deze nieuwe krachtmeting is inmiddels in volle gang. Je kunt je per team van minimaal 2, maximaal 4 deelnemers inschrijven via popquizschipluiden@gmail.com. De kosten zijn € 2,50 per persoon. Binnenlopen kan vanaf 19:30 uur. Wees er snel bij, zodat je verzekerd bent van het beste tafeltje bij VV Schipluiden. P.s. de antwoorden zijn: Eddie van Halen, Steve Lukather en Alice Cooper met School’s Out.

Vogelmarkt in Maasland Nu het zwaarste winterweer achter de rug lijkt, beginnen bij veel vogels de lentekriebels toe te nemen. Om extra aan de behoeftes van deze vogels te voldoen, is een bezoek aan de vogelmarkt van de Maaslandse Vogelvereniging op zaterdag 17 maart zeker de moeite waard. Tijdens deze markt zullen meerdere handelaren en particulieren hun vogels, voeders, nestkasten en overige benodigdheden aanbieden. Zo kunnen hier nieuwe vogels aangeschaft worden, maar ook alles wat nodig is om deze vogels goed te kunnen verzorgen. De markt wordt gehouden aan het Doelpad 5 in Maasland. De openingstijden zijn van 13.00 tot 15.30 uur. De toegang is gratis.

Kegelen voor het goede doel Vier jongeren uit Den Hoorn en Delft organiseren op vrijdagavond 23 maart een kegeltoernooi in kegel- en partycentrum Kalf de Gaech in Delft. Met dit toernooi zamelen ze geld in voor hun werkvakanties in Guatamala en Zambia. Iedereen mag meedoen en zo met een gezellige avond dit goede doel steunen. door José van Winden

De inschrijving voor het toernooi is al gestart. De teams bestaan uit drie personen, maar individueel aanmelden is ook mogelijk. Het toernooi start om 19.30 uur in het kegel- en partycentrum aan de Mozartlaan 424. Voor wie nog niet bekend is met het kegelspel is er eerst, om 19.15 uur, een korte introductie. De kosten voor deelname aan het toernooi zijn €10 per persoon. Drankjes zijn daarbij niet inbegrepen. Aanmelden en info via Facebook (www.facebook.com/ worldservantstwoudt/)

CJV ’t Zoldertje zoekt:

Begeleider van Kinderhobbyclub Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Houd jij van aanpakken en uitdagingen? Lijkt het jou leuk om evenementen van a tot z op en af te bouwen? Schuilt er daarnaast in jou een partymanager die op evenementen personeel kan aansturen? Dan zoeken wij naar jou! Wat zoeken wij? Wij zijn per direct op zoek naar een allround evenementen medewerker die met plezier kan opbouwen, inrichten en evenementen zelfstandig kan draaien. Wanneer alles tot in de detail klaar staat, laat jij als echte horecatijger het koude bier uit de kraan stromen. Als allround evenementen medewerker creëer jij met plezier een grote glimlach op het gezicht van de opdrachtgever! Functie-eisen - je hebt een enthousiaste en representatieve uitstraling; - je hebt horeca ervaring (pre); - je beschikt minimaal over rijbewijs B; - je bent lexibel en vindt werken in de avonden en op zaterdag geen probleem (dit is roulerend met collega’s); - woonachtig in de omgeving Westland. Ons evenementen team Bij Trefzeker worden alle feesten en partijen op maat verzorgd. Van een eerste paalmoment, een schuurfeest tot en met een uitgebreide bruiloft. Wij streven altijd naar het leveren van evenementen die voldoen aan de wensen en behoefte van de klant. Daarnaast verhuren wij alle soorten materialen op het gebied van feesten en partijen. Van een theelepel tot en met een complete bar. Wat bieden wij - afwisselend werk waarbij evenementen compleet worden verzorgd; - goede secundaire arbeidsvoorwaarden; - salaris naar ervaring en leeftijd; - een gezellige werksfeer; - iedere dag feest. Ben jij de allround evenementen medewerker die wij zoeken? Stuur dan je motivatie en cv voorzien van een representatieve foto naar info@trefzeker.nl. Voor meer informatie en vragen kun je altijd bellen naar: 0174 -643222. Meer informatie over Trefzeker kan je vinden op: www.trefzeker.nl

Kortebuurt 17 3141 EH Maassluis Tel. 010 591 30 73 www.jjdehaas.nl info@dehaas.nl

Bouw- en aannemingsbedrijf J.J. de Haas B.V. is al ruim vijftig jaar actief in Maassluis en omstreken op het gebied van bouwen en verbouwen van woningen, bedrijven en scholen. Wij zijn op zoek naar een

Financieel Administratieve Duizendpoot (20-24 uur per week) Je bent verantwoordelijk voor vrijwel de gehele administratie van het bedrijf.

Quirijn Schuurmans, Jan van den Berg, Esther de Jong en Michelle van de Kraaij. Foto: PR

of per e-mail worldservantstwoudt@hotmail.com. Werkvakantie De avond wordt georganiseerd door Quirijn, Jan, Esther en Michelle. Zij gaan deze zomer op werkvakantie voor de organisatie World Servants. Jan, Esther & Michelle gaan in Zambia klaslokalen voor een basisschool bouwen. Quirijn doet ditzelfde voor een middelbare school in Guatemala. World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Door het bouwen van een school of kliniek helpen ze mensen in ontwikkelingslanden om zich verder te ontwikkelen.

Tot je taken behoren in ieder geval: • Werkenadministratie; • Facturering en boekhouding met Vakware; • Btw-aangiftes; • Personeelsadministratie; • Finishing touch offertes; • Maken planningen en diverse (financiële) overzichten. Je werkt zelfstandig en kunt je handhaven in een overwegend mannelijke omgeving. Je neemt mee: • Relevante MBO+ / HBO opleiding; • HBO denk- en werkniveau; • Affiniteit met cijfers; • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; • Word- en Excel-vaardigheden. We bieden je: • Een plek in een klein gezellig team; • Afwisselend werk; • Flexibele werktijden; • Goede arbeidsvoorwaarden en een passend salaris. We ontvangen graag je sollicitatiebrief en CV. Je kunt deze digitaal versturen naar jacco@jjdehaas.nl. Voor informatie kun je bellen naar 010-5913073 en vragen naar Jacco of Jeannette.

|

15


16

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

Goed wonen Goed recreĂŤren Goed onderwjs

Roger Vieira Ljsttrekker Midden-Delland

Wij willen een gemeente waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt. En meedoet. Waar we elkaar vertrouwen. Die toegankelijk is voor iedereen. Een gemeente die luistert naar inwoners en samen met hen beslissingen neemt. Een gemeente waar iedereen meetelt! Samen krijgen we het voor elkaar. Stem D66. mid

STEM 21 MAART voor een betrouwbaar bestuur


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Schrijvende lezers Nieuwe plannen veroorzaken nog meer verkeersoverlast voor Maasland. Er zijn vergaande plannen om het laatste stukje weidegrond in Maasland vol te bouwen met een Internationaal Hippisch Centrum door van Mierlo Bouw in samenwerking met het Lentiz College. De bedoeling is dat er het hele jaar rond evenementen gehouden worden. Ook worden er 21 woonruimtes voor studenten gebouwd. Om dit alles te kunnen bekostigen worden er dan 40 woningen gebouwd voor Maaslanders. Mijns inziens is de Maaslandse infrastructuur totaal niet ingericht om grote aantallen paardentrailers vloeiend in en uit ons dorp te laten rijden. Zijn we net van het sluipverkeer af, willen we de Gaag voor zwaar verkeer verbieden, gaan we internationale paardenevenementen binnen halen in ons dorp. Voor evenementen bij manege Middenhof is een weiland zo groot als de strook waar de woningen en het Hippisch centrum gepland staat al niet voldoende om de trailers te parkeren. Een alternatieve plek voor deze plannen zou zijn het Kraaiennest (dit ligt tussen De Lier en Schipluiden). Dit is goed bereikbaar via de A4 en men hoeft dan geen stad of dorp te doorkruisen. Er is ook voldoende ruimte voor stallen parkeren etc. Ondanks dat het laatste stukje weiland, wat overigens nu nog een agrarische bestemming heeft wordt volgebouwd, spreekt de politiek over een mooie agrarische bestemming. Maaslandse politici verdiep je alstublieft in deze plannen en durf kritisch te zijn. Weeg de belangen van alle Maaslanders af ten opzichte van een zeer selecte groep paardensporters. Op 26 maart om 19.30 uur worden de plannen toegelicht in het Lentiz College. Kom hier naar toe zodat u zich niet laat verrassen door beslissingen van de politiek. Elly de Bloois

17

CDA geeft debattraining aan gemeenteraadsleden in de dop Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart voor de deur heeft het CDA vrijdag een debattraining voor de kinderen van groep acht van CBS Het Talent in Den Hoorn verzorgd. Onder leiding van een ervaren debattrainer kregen de kinderen uitleg om daarna met de wethouder in debat te gaan. CDA-kandidaat-gemeenteraadslid Desiree Langeveld: “Wij staan voor een Midden-Delfland dat we door willen geven. Het is daarom van belang om de jeugd al kennis te laten maken met hoe een gemeente werkt.” In het eerste deel van de training kregen de kinderen uitgelegd wat een debat inhoudt, wat de rol is van de gemeenteraad, van de wethouders en van de burgemeester, en hoe je als politieke partij je standpunten bepaalt en verdedigt. Vervolgens konden de kinderen zelf aan de slag. Ze bogen zich in hun eigen fracties over een ‘voorstel’ van CDA-wethouder Annemiek de Goede. In dit ‘voorstel’ moesten de kinderen instemmen met de verkoop van een stuk grond aan een ontwikkelaar om er woningen te bouwen. Met de opbrengst kon de gemeente straten opknappen. Ze konden ook tegen dit voorstel stemmen zodat er op die grond een speelplek aangelegd kon worden. De kinderen stelden, zoals het ook in de gemeenteraad gaat, de wethouder kritische vragen, de wethouder beantwoordde die en zette haar standpunten uiteen. Uiteindelijk kwamen de fracties tot de conclusie dat er huizen moesten

CDA gaf een debattraining aan de leerlingen van Het Talent.

komen en het geld uit de grondverkoop moest worden gebruikt om straten op te knappen. Er waren al genoeg speeltuinen. De leerlingen van Het Talent waren

Filmavond voor senioren in Singelhof De film “La Famille Bélier” is een indrukwekkende film. Iedereen in de familie Bélier is doof. Iedereen behalve Paula, de oudste dochter, een jonge studente die plots ontdekt dat ze geweldig kan zingen. Ondanks de puberteitsproblemen waarmee ze worstelt en ongeacht de handicap van haar familie, blijft

Paula haar droom koesteren en zal zij dit voorheen ongekende zangtalent benutten. De film start woensdag 28 maart om 19.30 uur en de bijdrage voor koffie en een drankje bedraagt € 3,50. U hoeft zich niet aan te melden, iedereen is welkom.

NLdoet klussen Pieter van Foreest geslaagd! Op 9 en 10 maart vond NLdoet weer plaats: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook locaties van Pieter van Foreest namen hieraan deel en organiseerden leuke en nuttige activiteiten!

|

Op vrijdag 9 maart vond er een ‘snertdag’ plaats in Singelhof. Wethouders van Midden-Delfland, Annemiek de Goede-van Tiel en Hans Horlings, en andere vrijwilligers hebben samen met de bewo-

Foto: Gerard Vellekoop

ners heerlijke erwtensoep bereid. Terwijl de pannen op het vuur stonden en heerlijke geuren zich verspreidden, werd er ingehaakt toen er Hollandse liedjes werden gezongen. Uiteraard ontbrak de warme chocolademelk met slagroom niet en er draaiden beelden van de Elfstedentocht. De winterse sfeerbeleving was compleet. Bezoekers van Ontmoetingscentrum Singelhof genoten samen met hun mantelzorgers van een high tea met verse lekkernijen. Maar liefst 90 personen waren op dit gezellige festijn afgekomen. Terwijl iedereen genoot van de heerlijke hapjes en de thee werden er vele liedjes van vroeger gezongen. Het was een fantastische middag! Zaterdag 10 maart zijn de handen stevig uit de mouwen gestoken bij Akkerleven om een mooie Jeu de Boulesbaan aan te leggen. Daarmee wil Akkerleven de bewoners, wijkbewoners en bezoekers uitdagen om een balletje te gooien. De Jeu de Boulesbaan is onderdeel van de Vitale Tuin, een tuin waar zintuigen geprikkeld worden, ontmoetingen en activiteiten plaats kunnen vinden. Alle deelnemers enorm bedankt voor de inzet. Dankzij jullie was NLdoet weer een groot succes!

‘superenthousiast’ over deze debattraining. Ze zijn door Annemiek de Goede uitgenodigd om binnenkort langs te komen bij haar op het gemeentehuis. En daarnaast is het

Foto: PR

afwachten tot we deze gemeenteraadsleden in de dop in het echt in actie kunnen zien.

Open Huis 21 maart bij Zorg en Welzijn in Maasland Woensdag 21 maart zijn alle stembureaus in Nederland open. Daar haken Careyn, Welzijn Midden-Delfland, Puur en (H)eerlijk en Pieter van Foreest in Maasland bij aan. Zij zetten de deuren in Singelhof open van 8 tot 12 uur en ontvangen u graag. Bij Welzijn Midden Delfland kunt u terecht met alle vragen over wonen, vervoer, administratie, mantelzorg, vrijwilligerswerk, activiteiten en alles wat uw welzijn kan bevorderen. Natuurlijk bent u ook welkom voor gewoon een gezellig praatje en een kopje koffie met wat lekkers erbij! Peter Zwaard van Puur en Heerlijk laat u van zijn overheerlijke gerechten proeven. Pieter van Foreest en Careyn zitten klaar om te vertellen wat zij zoal doen en om u tips te geven over gezondheid. Ook kunt u uw bloeddruk en bloedsuiker laten meten. Het Ontmoetingscentrum en Kleinschalig Wonen zijn ook van de partij en ook de ergotherapeut geeft u graag informatie en advies over veilig functioneren in uw woning. Kom gerust binnen, u bent van harte welkom in Singelhof.


18

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

Voetbalvereniging VV Schipluiden:

‘Deze subsidie helpt bij het waarmaken van onze ambities.’ Midden-Delfland is met trots een groene gemeente. Onder het motto ‘Samen op weg naar een CO2-neutraal Midden-Delfland’ juicht de gemeente duurzame initiatieven van inwoners en ondernemers toe en biedt waar mogelijk de helpende hand. Bijvoorbeeld met subsidie voor verenigingen die investeren in duurzaamheid. VV Schipluiden is de eerste die van deze subsidie gebruik maakt. De voetbalvereniging vervangt de energieverslindende verlichting langs de voetbalvelden voor energiezuinige led. Maar hier stoppen de duurzame ambities van VV Schipluiden niet. Penningmeester Piet van den Berg: ‘Onze grootste duurzame wens is om de clubaccommodatie volledig gasvrij te maken.’

De gemeente is zich bewust van de impact die de mens op de natuur en het milieu kan hebben. Daarom werkt zij hard aan duurzaamheid. Wethouder Hans Horlings: ‘Tegelijkertijd vinden we dat duurzaamheid hand in hand moet gaan met het behalen van economische voordelen. En dat kan absoluut! Zo leverde energiebesparende verlichting in de openbare ruimte een forse besparing op.’ Penningmeester Piet van den Berg van VV Schipluiden beaamt dat het mes aan twee kanten snijdt: ‘Het energieverbruik bij VV Schipluiden is hoog. Dat is niet goed voor het milieu, maar ook niet voor de financiën van de club. De komende jaren wil de vereniging het energieverbruik daarom drastisch verminderen. Daarmee zijn forse investeringen gemoeid. Dat redden we als amateurclub niet alleen.’

Ambitieus, en niet alleen met voetbal! VV Schipluiden vroeg daarom subsidie aan voor energiezuinige verlichting rondom de velden. Maar er staat meer op de duurzame agenda, zoals dakisolatie en zonnepanelen. Piet van den Berg: ‘Tijdens de verbouwing kijken we telkens wat er mogelijk is qua duurzaamheid. Zo kozen we bij de vloer voor een linoleum gietvloer waarin geen pvc verwerkt is. Ook hangt er sinds kort led-verlichting in de kantine en denken we na over isolerende folie op de ramen.’ Grootste wens is het volledig gasvrij maken van de clubaccommodatie in het kader van de energietransitie. Piet van den Berg: ‘Helaas zijn hiervoor forse bedragen nodig. Samen met de Rabobank denken we na hoe we dat samen kunnen realiseren.’

Hoe vraagt uw vereniging de subsidie aan? Verenigingen die zelf duurzame energie opwekken òf investeren in energiebesparing worden beloond met een subsidie van 25% op de genomen maatregelen. Dat betekent een aanzienlijke verlaging van de terugverdientijd. Op 1 januari kwam de subsidie vrij, op 9 maart werd bij VV Schipluiden de eerste energiezuinige verlichting rondom de voetbalvelden geplaatst. De maatregelen kunnen dus snel uitgevoerd worden. Verenigingen kunnen subsidie aanvragen via het aanvraagformulier op www.middendelfland.nl > Milieu en Duurzaamheid > Subsidies. Wethouder Hans Horlings overhandigt Leo van Beurden (voorzitter) en Piet van den Berg (penningmeester) van VV Schipluiden symbolisch de subsidie op duurzaamheidsmaatregelen.

www.middendelfland.nl

Eerst meer weten? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.


15 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

19

|

Nieuwe Protestantse Gemeente De Magneet van start Op zondag 11 maart jl. vond de officiële start plaats van de nieuwe Prot. Gemeente van bijzondere aard ‘De Magneet’ in Maasland. In deze startdienst werd tevens de nieuwe Kerkenraad bevestigd door ds. E. van Rooijen uit Bleiswijk, die ook deze bijzondere dienst leidde. Deze startdienst vond plaats in de aula van Scholengemeenschap Lentiz aan de Commandeurskade in Maasland, waar wekelijks de samenkomsten van deze Magneetgemeente worden gehouden. Voorzitter Peter Bolderheij kon een volle zaal welkom heten, in het bijzonder de afgevaardigden van de burgerlijke ge-

meente Midden-Delfland, de Classis Delft van de PKN, de Pastoraatsgroep van de Maria Magdalenakerk te Maasland en individuele genodigden. Na het kinder-moment preekte ds. Van Rooijen aan de hand van Markus 6. Na de verkondiging werd de nieuwe Kerkenraad bevestigd. Na de dienst sprak de voorzitter van de Kerkenraad van deze nieuwe gemeente een kort woord. Vervolgens waren er achtereenvolgens toespraken door de voorzitter van de Classis Delft, ds. W. de Ruijter; door ds. H. Zeeman uit ‘s-Gravenzande, de consulent van de nieuwe gemeente; door ds. K. Jonker, oud-predikant van

de Gereformeerde Kerk te Maasland en tenslotte door mevr. T. van Nimwegen namens de Pastoraatsgroep van de Maria Magdalenakerk te Maasland. Op 5 september 2017 heeft de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland besloten de gevraagde goedkeuring te verlenen tot de vorming van een Protestantse Gemeente van bijzondere aard naast de Prot. Gemeente Maasland. Op 24 oktober 2017 heeft het Breed Moderamen van de Classis Delft de vorming van de nieuwe Protestantse Gemeente ‘De Magneet’ te Maasland geëffectueerd.

Op bezoek bij de Tweede Kamerfractie Als lijsttrekker van een lokale afdeling van een landelijke partij vind ik het belangrijk dat wij op gemeentelijk niveau onze eigen prioriteiten stellen en beleid maken dat aansluit bij onze eigen behoeften. In Midden Delfland hebben wij eigen standpunten die zijn gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten en toegespitst op de situatie in onze eigen gemeente. Helaas zijn niet alle vraagstukken altijd op gemeentelijk niveau op te lossen. Daarom is het waardevol onderdeel uit te maken van een landelijke partij die vertegenwoordigd is op alle niveaus van het openbare bestuur. Afgelopen dinsdag 13 maart mocht ik aanschuiven bij het wekelijks overleg van onze Tweede Kamerfractie. Daar kreeg ik de gelegenheid iets vertellen over onze lokale afdeling en de gemeente Midden-Delfland. Er ontstond een open gesprek over diverse thema’s zoals de zorg voor kwetsbare groepen in onze gemeente, duurzaamheid en integriteit. Tijdens de overige agendapunten kon ik meedenken, meepraten en mijn mening delen. Naast een leerrijke ervaring is mijn gevoel bevestigd dat we onderdeel zijn van een landelijke netwerkpartij waarin iedereen bereid is elkaar te helpen en te ondersteunen. Dat biedt stabiliteit en de mogelijkheid om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom). Met de toezegging dat ik altijd mag bellen, mailen of langskomen als het nodig is, ging ik tevreden het Tweede Kamergebouw uit. Roy Ringeling Lijsttrekker ChristenUnie Midden-Delfland

Groepsbijeenkomst Jongeren en rouw Het verlies delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Daar draait het om bij de nieuwe groepsbijeenkomsten ‘Jongeren en rouw’, bedoeld voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, die een ouder, broer of zus moeten missen door overlijden. “Die groep blijft nu vaak onzichtbaar”, aldus Pauline Stadhouders, één van de begeleiders. “In die levensfase wil je meestal niet bijzonder gevonden worden. Maar een dierbare in je omgeving die overlijdt, dat is natuurlijk wél bijzonder.” In de lotgenotengroep leren de jongeren met en van elkaar omgaan met het verlies. Samen met Anne Re-

mijn (rouwtherapeut met veel ervaring in het onderwijs) gaat orthopedagoog en rouwtherapeut Pauline Stadhouders in acht bijeenkomsten met de jongeren aan de slag. In de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor een veilige omgeving in een huiskamer-achtige setting waarin veel gedeeld kan worden, gewerkt wordt met de rouwtaken – rouwen is hard werken – maar ook ruimte is om te lachen. In de bijeenkomsten wordt teruggekeken naar het afscheid, naar de betekenis van de overledene, en ook vooruitgeblikt hoe de draad van het leven opgepakt kan worden. “Als wij op het eind zien dat de jongeren beter

kunnen omgaan met hun verlies, en ondanks hun verdriet opgelucht zijn over wat ze konden delen dan is ons doel bereikt”, aldus Pauline. De groep gaat 18 april van start in praktijk Stoutjesdijk, Molslaan 121, Delft. Op 19 maart 2018 is er een bijeenkomst voor de ouders/ verzorgers. De kosten van de groepsbijeenkomsten bedragen € 320,- inclusief ouderavond, kennismaking, afsluiten en materiaalkosten. Neem voor meer informatie, kennismaking en inschrijving contact op met Pauline Stadhouders: 06-25435368; info@delevensboomdelft. nl.

Operakoor te gast Op Hodenpijl Op zondag 18 maart brengt dirigent Marco Bons Opera koor Ropera naar Op Hodenpijl. Ze zingen o.a. werk van Mozart, Fauré en Verdi. Het concert start om 12.00 uur. De Ropera is een gezelschap van ervaren en enthousiaste amateurzangers,

dat op professionele wijze complete opera’s op de planken zet. Met bekende en minder bekende opera’s van componisten als Verdi en Bellini wil het koor een zo groot mogelijk publiek bereiken. Zo werden de afgelopen jaren de opera’s

Atilla, Oberto en Aroldo uitgevoerd. De tweejaarlijkse producties worden afgewisseld met concerten in zalen en kerken. De kern van het koor bestaat uit een dertigtal leden en wordt zo nodig uitgebreid met projectleden. Het koor staat onder leiding van Marco Bons. Het is mogelijk het concert te combineren met een lunch na afloop. Kinderen tot 12 jaar gratis entree tot het concert. Datum: zondag 18 maart. Aanvang: 12.00 uur. Entree: € 15,-. Met lunch: € 30,-. Reserveren gewenst: via www. ophodenpijl.nl Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden (vlakbij Delft). Er is een ruime, gratis parkeerplaats.

1


20

|

De Schakel MiddenDelfland 15 maart 2018

Profile for WL Media

Md 2018 03 15  

Md 2018 03 15  

Profile for wlmedia