Page 1

ZON 11 MRT: 15.00 - 18.30

“Westlandse Middag” LIVE: WOODEN PAUL Bluesrock uit 70’s! Gemeentenieuws

13e jaargang 8 maart 2018

2,3,4

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Het water bevriest, het volk ontdooit! Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

Rug, nek en/of schouderklachten? Bel dokter of chiropractie Annette van Dorp

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

Wat hebben ze allemaal genoten van de prachtige ijsdagen! In heel Midden-Delfland werd geschaatst. Hoewel de aanloop naar de ijsperiode moeizaam verliep, werden het een paar geweldige dagen! Het water bevriest, het volk ontdooit. Het sociale belang van een veilige ijsbaan werd weer eens duidelijk; honderden kinderen kwamen vanachter hun beeldscherm vandaan om lekker sportief en heel gezond buiten bezig te zijn. Het kwam fantastisch uit zo met de voorjaarsvakantie! Door Gemma van Winden-Tetteroo

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Zie onze column elders in deze krant.

Zoektocht naar Boerderij van de Toekomst De gemeente Midden-Delfland wil aan de Zuidbuurt een Boerderij van de Toekomst ontwikkelen. De gemeente heeft daarvoor grond aangekocht in het gebied, waar binnenkort de Blankenburgverbinding wordt gerealiseerd. Zo moet het agrarisch karakter worden versterkt. Op de boerderij zal ‘een moderne productie van gezond voedsel hand in hand gaan met dienstverlening aan stedelijke bezoekers’. Wethouder van Oord: “De Boerderij van de Toekomst biedt kansen voor ondernemers die in willen spelen op de vraag naar groene ruimte en gezond voedsel.” Op donderdagmiddag 8 maart wordt er bij De Buitenplaats Vlaardingen een startbijeenkomst georganiseerd. Verschillende partijen gaan met elkaar op zoek naar een innovatief bedrijfsmodel en ondernemer(s) die de Boerderij van de Toekomst gaat realiseren. Een initiatiefgroep, met onder andere LTO-Noord Delflands Groen, Midden-Delfland Vereniging, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en ondernemersvereniging Zuidbuurt, gaat hiermee aan de slag.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Waar je ook keek, je zag allemaal glunderende gezichten. Blozende wangen, schitterende ogen en als de kinders of hun ouders het koud kregen was er warme chocomel voor vijftig centjes in het gezellige clubhuis van IJsclub Vlietland. Mooier kon het niet. Al ‘s morgens rond half zeven liep het bestuur, bijgestaan door een aantal vrijwilligers, op en rond de baan om een goed parcours uit te zetten. Toen het vrijdagnacht flink gesneeuwd had, konden ook de

Hoewel de aanloop naar de ijsperiode moeizaam verliep, werden het een paar geweldige dagen

sneeuwschuivers weer uit de opslag komen. Met een brede grijns reed een van de ijsmeesters op de quad met sneeuwblazer. Drukte van belang Al vroeg kwamen de eerste liefhebbers en tot en met zaterdag kon er naar hartenlust geschaatst worden. Soms met valpartij maar dan was de brancard op schaatsen meteen ter plaatse en werd er direct vakkundige spoedeisende hulp verleend. Grote ongevallen deden zich niet voor. De tweedehands schaatshandel floreerde en de hele dag konden mensen hun schaatsen laten slijpen. Een groep

Pop/folk formatie Baragan in de Pynas

Zondagmiddag 11 maart staat de volgende editie van Live in Maasland op het programma deze keer wederom in café de Pynas in Maasland. Hier kun je een feestelijk optreden bijwonen van de pop/folk formatie Baragan. Baragan komt voort uit de reizen die Jense Meek maakte met zijn accordeon als metgezel. Road trips zonder bestemming, vol avontuur. Geïnspireerd door het leven als straatmuzikant met haar toevallige ontmoetingen ontstond de muziek Baragan. In Baragans muziek hoor je het verlangen naar het onbekende, naar verre landen achter de heuvels. Na te hebben gespeeld in Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Marokko was er op Sicilië de rust om liedjes

uit te werken. Ze nemen je mee op reis naar de zon, langs kleine paadjes, pleintje en kustwegen. De bezetting van Baragan bestaat uit: Jense Meek: accordeon en zang, Armands Svinsters trompet, ukulele en zang. Stein Oud:contrabas. Kijk op www.baragan.nl voor muziek, reisfoto’s, reisverhalen en meer. Om 16.00 uur opent café de Pynas aan de ‘s Herenstraat 21 haar deuren, het optreden begint om 16:30 uur. De toegang is gratis deze keer. Live in Maasland is een initiatief van Maaslandse cultuurliefhebbers dat iedere maand een optreden met live muziek verzorgt. Je kunt alles volgen op Facebook: www.facebook.com/ CultuurinMaasland/ of neem contact op via liveinmaasland@gmail.com.

internationale studenten van de TU Delft kwam ook proberen of zij op schaatsen konden voort krabbelen en zaterdag vroeg in de avond waren er 250 kinderen die normaal gesproken schaatsles hebben op De Uithof. Mooier dan echt ijs is er niet! Buitenijs Ook op de vaarten gingen liefhebbers hun geluk beproeven. “Even ijsmoppen halen in Vlaardingen, dat moet je toch een keer gedaan hebben.” Omdat er hele stukken op de vaart nog open lagen, reed iedereen daar op eigen risico. “Als wij daar wakken gaan afzetten,

Plannen voor gemeentehuis Het college gaat zich in maart verder buigen over de toekomst van het voormalige gemeentehuis in Maasland. De gemeenteraad besloot eerder dat het oude, historische deel van het gebouw een Dorpshuis wordt met horeca, vergader- en oefenruimtes voor verenigingen en kleine podiumkunsten. De gebouwen daarachter worden gesloopt en maken plaats voor onder andere woningen. Het college richt zich nu op drie peilers. Ten eerste de invulling voor het oude gemeentehuis, samen met de eerdere initiatiefnemers en actieve groepen in het dorp zoals ProMaa, Kreatiehuis en werkgroep Dorpskern. Verder wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de ruimte achter het gemeentehuis. Er komt een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden en er wordt een participatieproces opgestart. Tot slot gaat de gemeente in gesprek met verenigingen die door de plannen nieuwe ruimte nodig hebben. Hier wordt de Protestante Gemeente Maasland als verhuurder van de Magneet en de zaalruimtes aan het Kerkplein ook bij betrokken. Het college wil de nieuwe gemeenteraad in mei 2018 informeren over de stand van zaken.

Foto: GvW-T

denken mensen dat de rest dus betrouwbaar is. En dat is het zeker niet,” zei het bestuur van de ijsvereniging die hun activiteiten beperkten tot eigen baan. IJskoud Ook in Maasland, bij Bertus en in Sion kon er geschaatst worden. Sommige politieke partijen maakten van de gelegenheid gebruik om op deze drukbezochte plekken hun campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te versterken. Gelijk hebben ze; je moet het ijzer smeden als het heet is. Ook al was het nu ijs- en ijskoud!

Stem wijzer Stem lokaal

Kies Jakob G. voor OGP

dé lokale parij van Midden-Delfland

Jakob G. voor OGP • stem Lijst 2 Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

Gemeenteberichten Donderdag 8 maart 2018

week 10

Werkzaamheden Rijksstraatweg Den Hoorn Rondom de Brug Overgaag vinden binnenkort werkzaamheden aan de Rijksstraatweg plaats. Tijdens deze periode is de Rijksstraatweg tussen de Klaas Engelbrechtsweg en de Hoornseweg/Woudseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Woningen en bedrijven aan de Rijksstraatweg blijven bereikbaar.

Hoe laat gaat u 21 maart stemmen? Op 21 maart kiezen we onze nieuwe gemeenteraad. De stempassen zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen stempas ontvangen of wilt u meer informatie?

Planning De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 12 maart 7.00 uur en vrijdag 16 maart 17.00 uur en tussen maandag 19 maart 7.00 uur en woensdag 21 maart 17.00 uur. Het werk bestaat vooral uit het vernieuwen van het asfalt en het aanpassen van de verkeerslichten.

Kijkt u dan op: www.middendelfland.nl/verkiezingen

100 jaar kiesrecht voor vrouwen Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop we stilstaan bij de gelijke rechten voor vrouwen en mannen. In 1918 werd de eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Honderd jaar later en midden in de verkiezingstijd zijn wij er trots op dat in Midden-Delfland verschillende vrouwen zich actief inzetten voor de lokale politiek!

Wilt u uw kans op werk groter maken? Werk dan ook aan uw Nederlandse taal. Gemeente Midden-Delfland organiseert met ROC Mondriaan een korte cursus Nederlands. Voor wie? De cursus is voor mensen die klaar zijn met inburgeren of die niet hoeven in te burgeren. Waar? De cursus is in de Dorpshoeve in Schipluiden. Wanneer? De cursus duurt 10 weken en start in de week van 26 maart. De lessen zijn 1x per week op maandagochtend of donderdagochtend. Wat zijn de kosten? U betaalt € 30,- voor de cursus en het lesmateriaal. Wilt u meer weten over deze cursus? Op woensdag 14 maart om 10.30 uur kunt u informatie krijgen en zich aanmelden. U vindt ons dan in de kantine van het gemeentehuis in Schipluiden. Vragen? Bel Heidi van Leeuwen op (015) 380 41 11.

Papierinzameling in Schipluiden Op vrijdag 9 maart kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weer aan de weg zetten. ‘t Vooronder zamelt deze keer uw papier in.

Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het intern verbouwen van een loods en het veranderen van de bestemming naar woonbestemming aan de Tanthofkade 1a, 2635 CP Den Hoorn. (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van activiteiten op Koningsdag op 27 april 2018 van 10.30 tot 19.00 uur op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het aanbrengen van een kabel- en leidingenstrook voor het terrein Meerkamp Noord in Den Hoorn.

www.middendelfland.nl

Vastgestelde bestemmingsplannen - Het vastgestelde bestemmingsplan “De Kreek” ligt met ingang van 9 maart 2018 voor een periode van zes weken, tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tijdens deze periode kan een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan. Belanghebbenden worden er op gewezen dat voor beroep tegen het bestemmingsplan bijzondere bepalingen gelden. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet

in werking totdat op het verzoek is beslist. Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www. middendelfland.nl > Actueel > stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp16DH01-va01. (APV)vergunningen - Ontheffing is verleend van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden maart en april voor een periode van twee jaar. De ontheffing heeft betrekking op de locatie Lookwatering 62b, 2635 EA Den Hoorn. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan door PKN Gemeente ’t Woudt– Den Hoorn van het houden van bazaaractiviteiten op 11 en 12 oktober 2018 op de locatie Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn.


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 8 maart 2018

|

week 10

Nieuwe ronde Loopbaantafels in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland Een deelnemer aan de eerste Loopbaantafel: “Mijn ervaring met de Loopbaantafel was erg positief! Je maakt op een laagdrempelige manier contact met ’collegawerkzoekenden’, deelt ervaringen en je krijgt handige tips en handvatten om actief en anders op zoek te gaan naar werk!”

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: - Waar vind je de banen? - Goed een vacature lezen: wat staat er en wat bedoelt de werkgever? - Uitbreiden van je netwerk: 70 % van de vacatures gaat via-via, hoe kom je ertussen? - Tips voor het versterken van de brief of het CV: zijn ervaring en kwaliteiten goed in beeld? - Facebook, LinkedIn, bellen, of gewoon langs gaan? Voor wie werkt wat? - De kracht van de eerste indruk. - Andere manieren om het (werk)profiel te versterken.

Wat is de Loopbaantafel In bijeenkomsten van de Loopbaantafel gaan werkzoekenden met elkaar en met een coach in gesprek. Over werkkansen, solliciteren, beschikbare vacatures en wat je kunt doen om de kans op werk te vergroten. Een deskundige coach op het gebied van werk zoeken en werk vinden begeleidt de bijeenkomsten.

Deelname Loopbaantafel Geïnteresseerden zijn welkom bij de eerste bijeenkomst op: - maandag 12 maart van 13.15 tot 15.15 uur in de bibliotheek in den Hoorn - woensdag 14 maart van 9.30 tot 11.30 uur in het gemeentehuis Schipluiden - vrijdag 16 maart van 9.30 tot 11.30 uur in de Singelhof in Maasland

De arbeidsmarkt verandert. Banen zijn niet meer voor het leven, werk wordt flexibeler. Vanaf 12 maart starten nieuwe Loopbaantafels in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. De deelnemers van de eerste ronde waren blij met de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar werk.

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 27 februari genomen heeft. Erfpacht bestaande woningen Het voorstel is om in 2018 een proef uit te voeren met erfpacht voor maximaal 10 bestaande koopwoningen. De mogelijkheid van erfpacht is er alleen op het moment van aankoop van een woning met een aankoopprijs van maximaal de Nationale Hypotheek Garantie. Het beoogd effect is om bestaande koopwoningen beter bereikbaar te maken voor starters en om doorstroming te bevorderen. Met erfpacht ontstaat namelijk een lagere financieringsvraag voor de aankoop van een woning. Het achterliggende doel van dit instrument is het versterken van de vitaliteit van de dorpen. Zoals in de Woonagenda is geconstateerd, zijn daarvoor startende gezinnen nodig. Om in aanmerking te komen voor erfpacht, moet de koper starter zijn op de koopwoningmarkt of een vrijkomende woning achterlaten binnen de gemeente. Via doorstroming komen immers woningen vrij voor starters op de koopmarkt. De raad stemt met uitzondering van fractie VVD in met het voorstel. Uitgifte grond in erfpacht voor parkeerterrein in Harnaschpolder Op het bedrijventerrein Harnaschpolder zijn verschillende bedrijven gevestigd, zoals PostNL, die op hun eigen terrein onvoldoende parkeerruimte hebben. Dit leidt tot ongewenste parkeeroverlast die alleen maar zal toenemen bij verdere invulling van het bedrijventerrein. Een parkeerverbod instellen met intensieve handhaving in combinatie met een betaalbaar parkeeralternatief is een goede mogelijkheid. Het bedrijvenschap heeft een partij die bereid is een parkeerterrein van circa 120 parkeerplaatsen met daarbij een wasstraat te realiseren. Deze partij wil de grond in erfpacht afnemen. Het Bedrijvenschap is hiertoe bereid. Het Bedrijvenschap heeft de gemeente verzocht om bereid te zijn de grond van het Bedrijvenschap over te nemen nadat deze in erfpacht is uitgegeven. Erfpacht biedt de mogelijkheid om op lange termijn de beschikbaarheid van (extra) parkeerplaatsen op het bedrijventerrein te borgen en parkeeroverlast te voorkomen. De raad stemt in met de ontwikkeling, doch vraagt nadrukkelijk aandacht voor medewerking van o.a. Postnl en zelfstandige chauffeurs. Ook de handhaving van het in te stellen parkeerverbod is een aandachtspunt. Voorstel vaststelling bestemmingsplan De Kreek Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Lookwest-noord 2013’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan is geheel geënt op gestapelde bouw met gebouwd parkeren onder de grond of onder een gebouw. Nu is er meer behoefte aan grondgebonden woningen, zoals in de Woonagenda is vastgesteld. Nadat met een klankbordgroep drie varianten voor het plangebied zijn uitgewerkt heeft de raad op 28 juni 2017 met een amendement het ontwikkelingsplan Variant III voor De Kreek (inclusief een appartementencomplex in de noordpunt) vast te stellen. Dit plan voorziet in voornamelijk grondgebonden woningen met aan de noord- en zuidpunt een appartementengebouw. Op basis van dit besluit is een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan en het hogere grenswaardenbesluit geluid lagen vanaf 10 november 2017 gedurende zes weken ter inzage. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Drie zienswijzen hebben betrekking op verkeersaspecten. Eén zienswijze ondertekent door twaalf personen heeft betrekking op de bouwhoogte van het noordelijke appartementencomplex. Op voorstel van het college heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Voorstel inzake privaatrechtelijke rechtshandeling Het Ministerie van Economische Zaken (RVO) biedt de gemeente Midden-Delfland de mogelijkheid om BBL-percelen binnen de gemeente Midden-Delfland aan te kopen. Het voorstel is een areaal van 135 hectare tegen een totale aankoopsom van € 6.060.000,- aan te schaffen. Met de aankoop kan de gemeente doelen ten aanzien van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland (sneller) realiseren, alsmede enkele andere doelen (o.a. recreatie). De raad (met uitzondering van de fractie VVD) heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen aankoop. Een voorgenomen doorverkoop van het perceel waarop de ijsbaan in Schipluiden is gelegen, zal op verzoek van de raad ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Welstandsnota Midden-Delfland 2018 Het welstandsbeleid stamt uit 2010. Dit beleid is toe aan actualisatie. Daarvoor is een concept welstandsnota Midden-Delfland, oktober 2017 opgesteld. Kort samengevat is de keuze om de regels voor de woongebieden van de dorpen te versoepelen. De historische dorpskernen en het landelijk gebied verdienen extra aandacht. In het nieuwe beleid zijn daar richtlijnen voor opgenomen. Het concept beleid heeft van 17 november 2017 tot en met 29 december 2017 voor zienswijzen voor een ieder ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het nieuwe beleid wordt door de raad vastgesteld. Fractie VVD is tegen het stellen van welstandseisen. Fractie Mijn Partij vraag aandacht voor de welstandsaspecten voor duurzaamheidsvoorzieningen. Het college zal een en ander monitoren en mogelijk leidt dit op termijn tot een aanpassing van de Welstandsnota. Voorstel bemensing commissie onderzoek geloofsbrieven Het onderzoek van de geloofsbrieven van de na de raadsverkiezingen 2018 benoemde leden gemeenteraad geschiedt door een commissie vanuit de gemeenteraad. Om de commissie in de gelegenheid te stellen voorafgaande aan raadsvergadering 27 maart 2018 haar werkzaamheden te laten verrichten, wordt voorgesteld om de leden nu te benoemen. Ongeschreven regel is dat deze commissie wordt bemensd door leden van de gemeenteraad die niet terugkeren in de raad. Drie afzwaaiende raadsleden zijn benoemd in deze commissie. Voorstel Actualisatie controleprotocol De gemeenteraad verstrekt aan de accountant de opdracht om de accountantscontrole, als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet, van de gemeente Midden-Delfland uit te voeren. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet de gemeenteraad een aantal zaken nader regelen. Dit is vastgelegd in het controleprotocol. Object van controle is een jaarrekening en daarmee het financieel beheer over dat jaar. Het controleprotocol uit 2006 wordt met dit voorstel geactualiseerd. Door deze actualisatie sluit het controleprotocol weer aan bij de huidige wet- en regelgeving. De raad stemt in met het voorstel.

www.middendelfland.nl

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

Gemeenteberichten

Donderdag 8 maart 2018

week 10

Vervoerproject De Mus in Schipluiden en Den Hoorn De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kaartjes kosten €1,50 per rit. De kaartjes zijn te koop bij Akkerleven, het gemeentehuis en De Kickerthoek. Tot en met maart 2018 zijn de kaartjes gratis. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Maasland

OVERIGE

Geheel Midden-Delfland

AANVRAGEN

Meldingen - Melding is gedaan van het slopen van een woning en garage aan de Meresteijn 12, 3155 XK Maasland.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Werve 87, 3155 GL Maasland. - Vergunning is aangevraagd voor het veranderen van een raamkozijn in een deurkozijn aan het Kerkplein 11, 3155 AM Maasland. VOORNEMEN TOT BESLUITEN Voorlopige aanwijzingsbesluiten - De locatie 3155AD, nabij Commandeurskade 20 in Maasland is voorlopig aangewezen als clusterplaats voor minicontainers. Van 9 maart tot 20 april 2018 kan iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze op dit voorlopige aanwijzingsbesluit indienen. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden of mailt u naar het onderstaande e-mail adres. Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met C.N. van Bergen Henegouw via telefoonnummer 06 3149 4605 of e-mail cvanbergen@middendelfland.nl.

Schipluiden AANVRAGEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het houden van een Boeren- en Paardendag op 1 juli 2018 van 12.00 tot 19.00 uur op de locatie IJsbaan Vlietland, Zouteveenseweg 2a, 2636 EG Schipluiden. - Evenementenvergunning is aangevraagd voor de viering van Koningsdag op 27 april 2018 van 11.00 tot 17.00 uur op en rond het H.K. Pootplein in Schipluiden.

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend aan Stichting S.O.S. voor het houden van de 65-ste Ronde van Zuid-Holland op zaterdag 10 maart 2018. De route loopt voor een deel over grondgebied van MiddenDelfland. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van de 8-ste editie van HomeRide op 23 en 24 juni 2018. HomeRide is een 500 kilometer lange fietstocht met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Ronald McDonald Fonds. Een deel van de route van 23 juni loopt over het grondgebied van Midden-Delfland.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het vergroten van een woning door het ophogen van de kap en het plaatsen van twee dakkapellen op het hoofdgebouw en het oprichten van een aanbouw aan de Zouteveenseweg 12, 2636 EH Schipluiden.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het vervangen en vergroten van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Ingeland 13, 3155 GC Maasland.

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

familieberichten

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor Persoonlijk en respectvol

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

www.senz.nu

24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

www.uithandenuitvaart.nl


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

familieberichten Je stem is stil. Je stoel is leeg en ieder die jou gekend heeft, weet wat dat zeggen wil. Maar wat blijft, zijn alle lieve en ijne herinneringen aan jou. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is in alle rust van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Joannes Antonius van Rooijen - Jan * Schipluiden, 31 juli 1935

Jouw verlies was er al voor het einde, de rouw voordat je afscheid nam, toen die zekere verwarring bezit van jouw gedachten nam. Wij voelden met je mee, jouw stil verdriet, nu rouwen wij, maar treuren niet.

Degenen die ik liefheb, verlaat ik om degene die ik liefhad terug te vinden. In liefde hebben wij afscheid genomen van onze lieve en zorg­ zame moeder, trotse oma en oma­ oma

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn zorgzame moeder, schoonmoeder, onze oma en overgrootmoeder

Gerritje Jannetje Stans - van Rijn

Johanna Huibertina van Staalduynen ­ van Staalduinen

Gerry

­ Hanna ­

sinds 29 augustus 1962 weduwe van Jaap Stans

sinds 29 december 1979 weduwe van Dirk van Staalduynen Maasland, 14 mei 1927

Maassluis, 4 maart 2018

13 september 1925 3 maart 2018 † Naaldwijk, 4 maart 2018

C.M. van Rooijen - Haring Lowie en Miranda Denise en René Cyntia Jos en Anneke Silvia en Ruud Diana Mariska en Casper Patricia Richard en Arianne Sarina en Jeffrey Carola en Frans Joyce Desiree en Cas Sven Correspondentieadres: Familie Van Rooijen p/a uitvaartverzorging De Laatste Eer Juniusstraat 4 2625 XZ Delft Jan is in woonzorgcentrum De Hooge Tuinen, alwaar geen bezoek. De avondwake wordt gehouden in de Katholieke kerk van de H.H. Martelaren van Gorcumparochie, Kerklaan 8 te De Lier, op zondag 11 maart om 19.30 uur. De gezongen uitvaartdienst wordt gehouden in bovengenoemde kerk, op maandag 12 maart om 10.30 uur. Vervolgens zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Lier, Burgemeester Crezeelaan 28 te De Lier, omstreeks 12.00 uur. Na aloop van de begrafenis is er gelegen­ heid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Meina Varekamp ­ van Staalduynen Anton Varekamp Dominique en Hans, Emma Rosaline en Leon, Vera, Lucas Dennis

Ron en Marry Miriam en Elroy Yorick, Fenna

Jeroen Irene en Corné Tineke en Rien Martijn en Gerjanne Cas, Loek

Nynke en Jacco Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding t.a.v. familie Stans Kerkplein 6 3155 AM Maasland

Bezoekadres: Westgaag 104, 3155 DJ Maasland Moeder is bij ons thuis aan de Westgaag. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdagavond 8 maart van 19.15 tot 20.00 uur. Vrijdag 9 maart zullen wij bij ons thuis in besloten kring afscheid nemen. Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Maasland. Ook na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren van 15.30 tot 16.00 uur, Westgaag 104 te Maasland.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 10 maart om 10.30 uur in ‘t Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland.

Verdrietig omdat wij je moeten missen, maar dankbaar voor de oma die je was.

Aansluitend begeleiden we mama te voet naar de Algemene Begraafplaats, Hofsingel 1 in Maasland, waar de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden.

Dominique Rosaline Dennis

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in ‘t Trefpunt.

Dag ouwe Oma Vera, Lucas, Emma

Onze hartelijke dank gaat uit naar het team van de afdeling “Kleinschalig Wonen Singelhof Maasland” voor de liefdevolle verzorging van onze moeder.

Doe méér voor Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van

...omdat het leven verder gaat.

John en Margret van Kleef

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van woonzorgcentrum De Hooge Tuinen voor de liefdevolle verzorging van Jan.

Ennie de Bloois - Keijzer zeggen wij u hartelijk dank. Piet de Bloois Agni de Bloois - Troost

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

‘Ik heb een beetje een gekke vraag over mijn uitvaart...’ ‘Geen probleem, daar is ons inloopspreekuur voor!’

|

Nel Hoogendam - de Bloois Kees Hoogendam Marian Oosterlee - de Bloois Jaap Oosterlee Klein en achterkleinkinderen Maasland, maart 2018

Kom naar het gratis inloopspreekuur van De Laatste Eer. Voor al uw uitvaartvragen. Iedere donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

(dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

MOLENS

06-128 222 22

molenfonds.nl

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

Koffieochtend in het Windrecht U bent alle van harte uitgenodigd voor de maandelijkse Koffieochtend in het Windrecht in Schipluiden. Deze keer niet de derde woensdag maar i.v.m. de verkiezingen een week eerder op woensdag 14 maart om 10.00 uur. Komt u ook?

Dorcas inzameling Zaterdag 10 maart tussen 10 en 12 uur staat de Dorcas aanhangwagen weer aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand worden daar goederen ingezameld zoals textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Graag tot 10 maart. Voor meer informatie: tel.nr. 5919492.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

50 jaar getrouwd: ook Amor schoot raak

Burgemeester Rodenburg keek zijn ogen uit bij zijn bezoek aan het gouden bruidspaar. Overal in hun huis aan de Woudselaan zie je de grote hobby van Gert (72) en Leny (72) Harteveld-Dijkshoorn. Ze zijn beiden lid van de schietvereniging en hebben een passie voor country en western. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Het bruidspaar heeft zelfs een complete slaapkamer ingericht als saloon. Leny kreeg het schieten van huis uit mee en zij maakt haar echtgenoot ook enthousiast. Nu is de schietvereniging hun lust en hun leven. Ze zijn bijna dagelijks achter de bar te vinden, om de voorraden op te nemen en bij te vullen, voor de administratie, kortom: het is hun tweede huis geworden! Raak Gert heeft bijna zijn hele leven aan de Woudselaan gewoond. Hij werd geboren op een boerderij in een gezin van tien kinderen. Leny komt uit Wateringen en groeide daar ook op. Ze ontmoetten elkaar tijdens een dagje uit van de Christelijke Jongeren Vereniging. Tijdens de terugreis sloeg de vonk over in de bus. Amor schoot meteen raak. “Kort daarna was ik jarig en ik nodigde haar uit. En zo is het gekomen.” Het jonge stel wist van aanpakken. Leny werkte in verschillende winkels en in de tuinderij. Gert volgde een monteursopleiding en zat de rest van zijn werkzame leven tussen de

Het grootste gedeelte van het gezin van Leny en Gert rondom het bruidspaar en de burgemeester.

auto’s. Samen met een compagnon werd hij later eigenaar van garage StandBy. In het weekend gingen ze dansen. “Ik mocht van mijn ouders niet op dansles maar er liepen er thuis zoveel rond, dat ik toch stiekem wel kon gaan,” zo vertelt Gert lachend. Nageslacht Na vier jaar verkering trouwden ze en ze woonden een paar jaar in Wateringen. Daar werd hun eerste kind geboren. Ze hadden een huis aan de Woudselaan gekocht en woonden om te overbruggen een paar weken in bij de compagnon. “Totdat de kachel brandde op nummer 7. Toen zijn we verhuisd.

De dag erna werd onze tweede zoon geboren.” Later volgde er nog een dochter en inmiddels hebben Gert en Leny vier kleinkinderen. In het weekend is het een drukke en vooral gezellige boel bij het bruidspaar. Iedereen trekt op het (groot)ouderlijk huis aan om zich in de countrysferen te dompelen in hun grote achtertuin. Vuurtje erbij en genieten maar! Gert en Leny hebben het heel druk met al hun hobby’s, de volière, de kippen van zoonlief en alle verzamelingen. Stilzitten is er niet bij. En regelmatig pakt het bruidspaar hun bijzondere camper en gaan ze op stap. Nooit saai dus daar in huize Harteveld!

klanken als vormen, kleuren en bewegingen beleven. Tijdens deze avond laten we ons inspireren door schilders, componisten en filmmakers, in hun zoektocht naar de vormen van klank. Marius Engelbrecht is stemexpressie trainer. Hij zegt over zichzelf: ‘Stem en gezang zijn voor mij al vanaf dat ik mij kan herinneren een bron van verwondering en ontroering. Verwacht: een avond stemexpres-

sie met nadruk op de energetische aspecten van je stem. Tijdens deze avond ga je je stem op een nieuwe manier gebruiken. De workshop is inclusief een drankje in de pauze. Datum: woensdag 14 maart. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 15,-. Met maaltijd: € 35,-. Kaarten verkrijgbaar via www.ophodenpijl.nl Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden (vlakbij Delft). Er is ruime, gratis parkeerplaats.

Schrijvende lezers

Protestantse gemeente Maasland Zondag 11 maart

Nieuwe kerk: 10.00 uur ds. P. Schelling. Nieuwe kerk: 15.30 uur kliederkerk. Nieuwe kerk: 19.00 uur ds. B. F. van Verschuer. Woensdag 14 maart

Nieuwe kerk 19.30 uur ds. S. Tj. van der Hauw, bidstond voor gewas en arbeid. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 11 maart

9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger Pastor E. Stok

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 11 maart

10.00 uur: spreker ds. E. van Rooijen uit Bleiswijk. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 11 maart

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest Woensdag 14 maart

19.30 uur: Bidstond voor gewas en arbeid, Ds. E. Dibbets-van der Roest R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 10 maart

19.00 uur: geen viering. Zondag 11 maart

Dit vraagt om politiek standpunt Geregeld kom je in de politieke discussies van Midden Delfland de termen duurzame energie en gasloos bouwen tegen. Daarom is de verbazing groot dat in de Harnaschpolder langs de nieuwe toegangsweg naar de nieuwbouw voor Van der Windt Verpakkingen, op dit moment een nieuwe gasleiding wordt. Die nieuwe gasleiding heeft een dikte om een hele woonwijk van gas te voorzien. Dit zou minstens op twee manieren niet te rijmen zijn met het politieke beleid van deze gemeente; zelfs al moeten we van het gas af, maar kan dat nu nog niet, waarom is dan de bestaande gasleiding langs de Harnaskade niet herbruikbaar? Langs de Harnaskade ligt nog steeds de gasleiding waar alle tuinbouwbedrijven die daar zaten, hun kassen mee op temperatuur konden krijgen. Juist in dit deel van de Harnasch-

Kerken Midden Delfland

Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Workshop de kracht van je stem Woensdagavond 14 maart is er Op Hodenpijl de workshop Stemexpressie. Trainer Marius Engelbrecht laat je ervaren wat er gebeurt als je je zingt, of als je zang en muziek hoort. De akoestiek van de voormalige kerk laat alles nog mooier klinken! Ervaring is niet nodig. ‘Muziek – dat zijn de vormen van de onzichtbare wereld’, zei Leonardo da Vinci. Maar wat en hoe? Als je subtiel waarneemt kun je

Foto: GvW-T

polder investeert de gemeente Midden Delfland miljoenen euro’s middels de erfpachtconstructie. Dan mag de gemeenteraad toch ook eisen stellen aan de wijze waarop deze gronden worden gebruikt? Het Smartlog-project van DHG heeft 48.319m2 dakoppervlak, daar kunnen zomaar 25.000 zonnepanelen op! Genoeg voor het oprichten van een Zonne-\ Coöperatie? De nieuwbouw voor Van der Windt Verpakkingen heeft een bedrijfshal van 25.000m2, daar komen volgens de website van Barth Installatietechniek wel 4.000 “solarpanels” op het dak. Dan ligt het dak toch nog niet eens voor de helft vol? Lees de AD-kieswijzer er eens op na wat de verschillende partijen zeggen bij de items gaswinning – windmolens en aardwarmte. De politieke partijen zijn hierbij

10.30 uur: woord- en communieviering met zang van het dameskoor Con Amore. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 11 maart

Woudtse kerk: 10.00 uur ds. W. Koerselman, Woerden. De Rijstuin: 19.00 ds. C. H. Wesdorp, Zoetermeer. Woensdag 14 maart Foto: PR

uitgedaagd een reactie te geven op de stelling : “de wijze waarop de grond in de Harnaschpolder in erfpacht wordt uitgegeven is een gemiste kans op het gebied van vele vormen van duurzaamheid, maar er kan nog wat aan gedaan worden.” Reageren? Dat kan via gasloos@ woudselaan.nl. Peter van Velzen, duurzame bewoner Harnaspolder

De Rijstuin: 19.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk, Biddag voor gewas en arbeid. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 10 maart

19:00 uur: Woord-en Communieviering met zang van het dameskoor ‘Con Amore’. Zondag 11 maart

11:00 uur: Eucharistieviering met kinderwoorddienst en zang van het koor ‘AnCor’. Voorganger: Pastor E. Stok. Na afloop koffiedrinken in De EénHoorn.


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

7

IJspret bij Maaslands IJsvermaak Aan het eind van het winter­ seizoen 2017/2018 kwam dan toch alsnog een korte periode van vorst. De voorspellingen waren goed, maar door de zeer harde oostenwind bleef het tot op het laatste moment nog spannend of de schaatsbaan geopend kon wor­ den. Op woensdag 1 maart kwam het verlossende woord: de ijsbaan gaat open! Omdat de bouw van het nieuwe onderkomen van de MIJV nog in volle gang is moest er wel wat ge­ improviseerd worden. Banken en tafels werden beschikbaar gesteld door de Maaslandse scouting en hier en daar werden wat nood­ voorzieningen getroffen met als resultaat dat de ijsbaan donderdag 10:30 uur open kon voor de jeugdi­ ge schaatsliefhebbers. Vrijdag en ook zaterdag was de ijslaag nog wat aangegroeid zodat ook de ou­ dere leden erop konden. De zaterdagochtend trainings­ groep besloot om de training in Maasland af te werken i.p.v. op

de Uithof. Bij aankomst om 7 uur ‘s ochtends bleek wel dat de baan wit van de sneeuw was geworden dus pakte ieder een sneeuwschui­ ver om de baan sneeuwvrij te ma­ ken, waarna ook nog de training werd afgewerkt. In de loop van de zaterdagmiddag trad de dooi in en verslechterde de conditie van het ijs zodat besloten moest worden om de baan weer te sluiten. MIJV kijkt terug op 3 geslaagde ijsdagen waarbij er een baan met betrouwbaar ijs aangeboden kon worden aan haar leden en dat zij alvast rond konden kijken in het in aanbouw zijnde onderkomen van de MIJV. MIJV bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet, de sponsoren met hun inbreng en onze trouwe leden om deze korte ijsperiode tot een suc­ ces te maken. Volg MIJV via de website www.MIJV.nl en/of via Face­ book: www.facebook.com/ MaaslandsIJsvermaak

Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval Inwoners van de gemeente Mid­ den­Delfland kunnen op zaterdag 17 maart gratis compost scheppen bij de Avalex­milieustraten. Met deze actie bedanken de gemeen­ te Midden­Delfland en Avalex alle inwoners voor hun inspanningen om groente­, fruit­ en tuinafval en ander groenafval gescheiden aan te leveren. Inwoners krijgen hun inge­ zamelde afval terug in de vorm van compost! Inwoners kunnen gedu­ rende de dag zelf compost schep­

pen. Avalex raadt aan om een stevi­ ge zak of een emmer mee te nemen om de compost in te vervoeren. Op www.avalex.nl staat een overzicht van alle zes locaties en de openings­ tijden. Op de locatie in Schipluiden (Tiendweg, VV Schipluiden) schept wethouder Hans Horlings symbo­ lisch de eerste zak compost vol. Het afgelopen jaar is zo’n 20.000 ton groente­, fruit­ en tuinafval ingeza­ meld in het verzorgingsgebied van Avalex. Dit levert ongeveer 6.000

ton compost op. De gemeente Mid­ den­Delfland en Avalex willen inwo­ ners bedanken voor hun inzet: het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Op vertoon van de Avalex­ pas kunnen inwoners gratis compost komen scheppen. Inwoners worden aangeraden er op tijd bij te zijn, want op is op. Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kun­ nen compost scheppen.

Start Taalcafé in Maasland In Maasland gaat op dinsdagavond 13 maart het Taalcafé van start. Het openingswoord zal gehouden worden door wethouder Anne­ miek de Goede. Het Taalcafé is gericht op statushouders vanaf 16 jaar die willen oefenen met de Ne­ derlandse taal. Er is een groep van vier enthou­ siaste vrijwilligers die dit taalcafé vormgeven. Wekelijks zal het Taalcafé ge­ opend zijn op de locatie Singelhof, Hofsingel 18 in Maasland op dins­ dag van 19.30 tot 20.30 uur. Met

behulp van een donatie van de Ba­ lije van Utrecht zijn materialen ten behoeve van dit café aangeschaft. Het Taalcafé is een samenwerking tussen Bibliotheek Midden­Delf­ land en de Stichting Welzijn Mid­ den­Delfland. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ma­ rian Klaren van de Bibliotheek 010­ 5925211 of Sandra van der Meer van St. Welzijn Midden Delfland 010­5918052.

THUIS IN MIDDEN DELFLAND Loftrompet

Stemlokaal In de derde aflevering van Stemlokaal zijn we in Midden­ Delfland. Daar gaan Jacob van der Eijk van de VVD en Sonja Smit van OGP met elkaar in debat over de aankoop van boerengronden. Want moet je als gemeente wel zelf dergelijke gronden aankopen? Of is het beter om het aan de vrije markt over te laten? We vroegen het ook aan de mensen op straat.

Dat vraagt om een taart Vanaf woensdagavond 19.00 uur zie je hoe Alphons de Wit de mannen en vrouwen van de Lierse ijsclub Haard gaat­ie verrast.

Radiodebatten

WOS Sport Vanaf woensdagavond 19.00 uur een uitgebreid verslag van de Europa Cup handbalwedstrijd tussen Lokomotiva Zagreb en de dames van Quintus.

Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar het OchendMagazine met Jelmer Lelieveld. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Verder komen alle lijsttrekkers voorbij met hun pitch in dertig seconden en stelt een leerling van Lentiz MBO Maasland een vraag aan een lokale politicus. De vraag en het antwoord zie je aankomende vrijdag vanaf 19.00 uur in Stemlokaal op WOS TV!

In het Westland zijn duizenden vrijwilligers actief. Je vindt ze overal, op de sportclub, bij de scouting, in het verzorgingshuis, bij buurtverenigingen en op school. Kortom ze zijn onmisbaar. Om het belang van vrijwilligerswerk te ondersteunen reikt gemeente Westland jaarlijks de Loftrompet uit. Ook dit jaar mag presentator Rob Veenman de genomineerden namens de gemeente verrassen. Met het toekennen van die nominatie krijgt de organisatie de aandacht

die het verdient en krijgen ze erkenning voor hun inzet. Daarmee wil de gemeente ook anderen stimuleren en enthousiasmeren om vrijwilligerswerk te gaan doen. In de uitzending van aankomend weekend zijn de eerste 2 genomineerden voor de Loftrompet te zien. Vanaf 13 maart kan er op www. loftrompetwestland.nl gestemd worden voor de publieksprijs van de Loftrompet.

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen steeds dichterbij. Twijfel jij nog over welke partij het beste bij jouw belangen past? WOS Radio organiseert drie debatten waar een uur lang stellingen worden voorgelegd aan de politici. Ook krijgen de bezoekers de ruimte om zelf vragen te stellen of hun mening te geven.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

13 maart starten we om 18.00 uur met het een debat in café de Witte in ’s­Gravenzande, 14 maart 18.00 uur zijn we met WOS Radio bij Grand café De Waker in Maassluis en we sluiten 15 maart 18.00 uur af met een debat bij Café Delfland in Den Hoorn. Aanmelden is niet nodig! Je kan bij alle drie de debatten aanwezig zijn.


8

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

6000e lid voor IJsclub Vlietland Actieplan ‘Waardig ouder worden’ Op 10 maart teken ik samen met collega-lijsttrekkers uit het hele land het actieplan ‘Waardig ouder worden’. Dit actieplan is het vervolg op het manifest ‘Waardig ouder worden’ dat in januari 2017 door de ChristenUnie, omroep MAX en de ouderenbond KBO-PCOB is gelanceerd. Ook voor ons in Midden Delfland is dit een belangrijk thema. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij - sámen met senioren - aan een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben. Met dit actieplan spreken wij uit dat wij ons willen inzetten voor: Een lokale aanpak van eenzaamheid De aanpak van eenzaamheid onder ouderen moet structureel worden. Daarom moeten onze welzijnsorganisaties een belangrijke rol krijgen bij het signaleren en bestrijden van eenzaamheid. Aantrekkelijk vrijwilligerswerk Samen en in overleg met vrijwilligersorganisaties willen wij onder andere, door het bieden van een passend cursusaanbod, zorgen voor goede deskundigheidsbevordering. Goede ondersteuning voor mantelzorgers Wij willen onze mantelzorgers koesteren en ondersteunen. Dagbesteding, goede informatievoorziening en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten. Zorg op maat Om de persoonlijke waardigheid van onze ouderen te waarborgen is effectieve zorg op maat belangrijk. Keuzevrijheid en eigen regie moeten, zolang dit mogelijk is, centraal staan. Om bijvoorbeeld woningen tijdig levensloopbestendig te maken, is persoonlijke voorlichting essentieel. Kies voor waardig-oud-worden in Midden Delfland en stem 21 maart op de ChristenUnie (lijst 7), omdat iedereen meetelt! Roy Ringeling (lijsttrekker ChristenUnie Midden-Delfland) Het manifest is vanaf 10 maart te downloaden van onze website www.middendelfland.christenunie.nl of aan te vragen door te mailen naar christenuniemiddendelfland@gmail.com

Foto: GvW-T

Voorzitter Jan van den Berg was heel verheugd dat vorige week tijdens de ijsperiode het 6000e lid van IJsclub Vlietland ingeschreven kon worden. En meteen nummer 6001 en 6002 ook! Eva, de vrouw van Jongerencommissielid

Ernst-Jan van Dienst, viel deze eer te beurt. Maar ook hun tweeling van zes weken oud, Koen en Stijn, werden meteen lid van de ijsvereniging. Je kunt er maar vroeg bij zijn. Behalve het jubileumboek als welkomstgeschenk en een mooi

boeket bloemen, waren er ook twee piepkleine handgebreide ijsmutsjes voor het gezinnetje. Na het maken van de foto ging de jonge vader met zijn zoons in de kinderwagen, een ererondje over de ijsbaan.

Voorouderspreekuur In samenwerking met het Stadsarchief Delft houdt de NGV afdeling Delfland ook dit seizoen weer een maandelijks genealogisch spreekuur op de 2e woensdag in de maand van 14 tot 16 uur in het nieuwe onderkomen van het Stadsarchief, Gantel 21 te Den Hoorn. Het eerstvolgende is op woensdag 14 maart 2018. Bent u geïnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? Wilt u dat ook

eens onderzoeken maar weet u niet hoe en waar te beginnen. Doet u al een onderzoek maar bent u vastgelopen, wilt u gewoon eens over uw onderzoek praten met een paar medeonderzoekers of hebt u andere genealogische vragen. Kom dan naar het voorouderspreekuur. De toegang is gratis voor leden en niet-leden. De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en het Archief Delft

helpen u graag met uw onderzoek. Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV helpen u verder op weg met het onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren enkele programma’s om de gegevens in op te slaan. Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens in de studiezaal.

Hoorsne gastvrijheid tijdens luisterdiner Voor de zesde maal in haar bestaan organiseert Cultuurstek het fietsdiner Kom’s Hoorn. In deze editie worden er verhalen verteld over Den Hoorn, maar er wordt ook muziek en cabaret ten gehore gebracht. Daarom is de naam omgedoopt tot luisterdiner. Het vindt plaats op zaterda 24 maart. Gastvrije Hoornse inwoners serveren een driegangendiner in hun huiskamer of bedrijfsruimte. De gasten fietsen voor elke gang naar een ander adres. Het thema Vriendschap en Liefde loopt als rode draad door de voordrachten. Bovendien ontmoet je elke gang andere gasten. Na het diner kun je met alle gasten napraten in de wagenschuur bij Helen en André Kleijweg aan de Woudseweg 132. “We nodigen vooral nieuwe inwoners van Den Hoorn uit om mee te doen. Dit is immers een goede manier om sneu thuis te raken in het dorp”, roept de organisatie op. Er zijn in totaal 12 locaties en iedere gast bezoekt drie adressen. In

Aandachtig luisteren naar de verhalen tijdens het verteldiner. Foto: GvW-T

de ene huiskamer deelt een Bijzonder Ambtenaar burgerlijke Stand zijn verhalen over Vriendschap en Liefde. In de andere kamer brengt een trio ontroerende ballades. Ergens anders deelt iemand zijn passie voor sport en op weer een ander plek kun je inhaken en meedeinen. Ook is er ergens betoverende gitaarmuziek te horen en kun je in een huiskamer komen waar een ‘boerin een minivoorstelling geeft.’ Inschrijven Het diner start om 18.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De nazit in de wagenschuur

begint om 21:45 Inschrijven kan vanaf 4 maart bij de Werkgroep Kom ‘s Hoorn: komshoorn@cultuurstek. nl. De kosten bedragen €15,per persoon. De drankjes tijdens de nazit zijn voor eigen rekening. De tafelwisseling vindt plaats in groepjes van maximaal twee personen (die samen hetzelfde programma volgen). Individueel inschrijven kan ook. Je volgt dan samen met een andere alleen gaande hetzelfde programma. Na inschrijving krijg je meer informatie over het volledige programma. Wees er snel bij want vol is vol!


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

9

Welkom op de open dag Jozefschool Schipluiden

zaterdag 10 maart 2018, 10-12 uur

WOENSDAG 14 MAART

DE KICKERTHOEK DE MODESHOW BEGINT OM 14.15 UUR

Schoolplein 2 Schipluiden Goed onderwijs in een sfeervol gebouw met uitdagend schoolplein. Nog geen wachtlijst.

Op de hoofdpagina van www.jozefschoolschipluiden.nl kunt u leterlijk een kijkje nemen in de school

GRATIS TOEGANG - WWW.DOORDUYNMODE.NL

Hou jij van fietsen en reizen? Fiets dan mee met Cycle for Plan!

Compleet aanbod door samenwerking met kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de leerweg.com

Op zoek naar een baan of stageplek in de zorg? Kom langs bij ’s Heeren Loo, locatie Het Westerhonk. Kom speeddaten met medewerkers die je alles kunnen vertellen over onze vacatures (ook voor zij-instromers), stageplekken, vrijwilligerswerk en opleidingen. Om alvast wat sfeer te proeven kun je een kijkje nemen bij woningen en dagbestedingen. We zien je graag op vrijdag 16 maart tussen 15.00 en 19.00 uur bij Samen op Het Westerhonk aan Vijverweg 11 in Monster.

Open

dag

t maar op 16 uur 0 0-19.0 .0 5 1 n

va

www.plannederland.nl/ikfietsmee

Iedereen is welkom bij Het Westerhonk! Kom wonen, werken en recreëren.

www.sheerenloo.nl/weekvanzorgenwelzijn www.hetwesterhonk.nl

‘Centrumplan Den Hoorn kent alleen maar verliezers’ Over ongeveer drie weken staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Wij nemen een lange aanloop en leggen de kandidaten van de lokale politieke partij Mijn Partij! een aantal dilemma’s voor. Deze keer is het woord aan commissielid Martijn Geense. Den Hoorn; betondorp of openbaar groen? “Midden-Delfland staat bekend als een supergroene gemeente. Natuurlijk is er veel groen in het buitengebied, maar het groen in de kernen staat daarbij in schril contrast. De Universiteit Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid groen in de bebouwde kom van Nederlandse gemeenten en Midden-Delfland kwam daarbij op de 335e plek terecht. 335e! Van de 380 gemeenten! Dat vind ik schokkend. Vooral in de nieuwbouwwijken van Den Hoorn ontbreekt het zichtbaar aan openbaar groen. Mijn Partij! wil daarom de groene vingers ineenslaan met de bewoners van die wijken. Wie een goed plan heeft om de kernen groener te maken, kan bij ons aankloppen. Wij staan open voor elk groen idee, want een 335e plaats is onze eer te na!”

Julianaplein: parkeerterrein of dorpsplein? “Het Julianaplein is één van de parels van het dorp. Het zou me aan mijn hart gaan als dat wordt gebruikt als parkeerterrein. En die plannen liggen er! En dat is nog maar één onderdeel van het centrumplan waar Mijn Partij! het niet mee eens is. Als oppositiepartij hebben wij de ontwikkelingen rond het centrum de afgelopen jaren met lede ogen aangezien. Het is met een valse start begonnen en kent nu alleen maar verliezers. Zoete broodjes worden niet gebakken. Het zal niet gemakkelijk zijn om de status-quo te kantelen, maar wat ons betreft is er maar één echte oplossing: daadkracht! Alle betrokkenen moeten uit de loopgraven. Wij zullen alles op alles zetten om, samen met de andere partijen, tot een aanvaardbare, maar vooral snelle oplossing te komen en natuurlijk zal het parkeerprobleem daarbij ook aangepakt worden. Maar om daarvoor klakkeloos het mooiste plein van het dorp op te offeren, is wat ons betreft te kort door de bocht.”

Welvaart uitbuiten of zuinig met overheidsgeld? “Als bedrijfseconoom met jarenlange ervaring als financieel directeur stoor ik mij mateloos aan het gemak waarmee overheidsgeld over de balk wordt gegooid. Een gemeente moet je in dat opzicht runnen als een bedrijf: met een transparante begroting en goed onderbouwde uitgaven. De gemeente is financieel gezond en dat moeten we zo houden!” Wilt u in gesprek met Martijn of de andere leden van Mijn Partij? Kijk voor alle campagnedata op www.mijnpartij.nl


10

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

Stelling van de week Wat vinden de inwoners van Midden-Delfland belangrijk in hun gemeente? Op onze oproep in deze krant kregen we uiteenlopende reacties. Die onderwerpen leggen we in de aanloop naar de gemeenteraadsver-

kiezingen voor aan de lokale politieke partijen. Deze week staat duurzaamheid centraal.

CO2-reductie. Binnen een paar jaar moet de gemeente af van gas (ook in bestaande woningen) en moet grootschalig gaan inzetten op duurzame energie.

De gemeente heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Voor 2020 is er een tussendoel geformuleerd: 20% duurzame energie, 20% zuiniger en 30%

De stelling De gemeente moet meer concrete maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan deze CO2ambities.

CDA Er gebeurt al veel, maar technische ontwikkelingen maken steeds verdergaande resultaten bereikbaar. Het CDA ziet een rol voor gemeente, ondernemers en mensen zelf. Wij zetten in op schone energiebronnen. Aardwarmte wordt de warmtebron voor bedrijfsgebouwen én voor nieuwe en uiteindelijk ook bestaande woningen. Wij willen energiecoöperaties opzetten voor gezamenlijk bezit van zonnepanelen en warmtepompen. Ook moeten woningen energiezuiniger worden. Met Wonen Midden-Delfland zijn afspraken gemaakt; ook particuliere huiseigenaren en verenigingen willen we daarbij ondersteunen. ChristenUnie We hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met God’s schepping. Ook de gemeente Midden-Delfland heeft hierin een belangrijke rol. De ChristenUnie zet in op schone energie en op energiebesparing. Op korte termijn moeten de grote lege daken van gebouwencomplexen en woningen gevuld worden met zonnepanelen. De gemeente moet zich inzetten om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners en private partijen samen kunnen investeren in zonne-energie. Daarnaast moet de gemeente de lokale industrie uitdagen en stimuleren om energie-efficient te worden. D66 Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die we gezamenlijk moeten oplossen. D66 wil dat nieuw te bouwen woningen uitsluitend zonder aardgasaansluiting worden gebouwd. D66 zet in op duurzame energiebronnen. Het is helaas niet realistisch om alle woningen in Midden-Delfland binnen een jaar van het gas af te hebben. Echter, de klimaatdoelen gaan we wel halen. Het vraagt wel actie van ons allen. Mijn Partij! Mijn Partij! is het niet eens met de stelling. Maatregelen om de gemeente duurzamer te maken, komen altijd voor rekening van de Midden-Delflander. Zolang de gemeente zelf niet eens kan vertellen hoe duurzaam het gemeentehuis is, kunnen wij niet van de inwoners verwachten dat zij het voortouw nemen in de CO2-ambities.

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

OGP Onontkoombaar! Met de huidige maatregelen halen we de doelen van geen kant. Wij willen subsidies veel breder inzetten. De gemeente kan goedkoop geld lenen aan particuliere initiatieven. Dat levert uiteindelijk geld op. Volgend jaar bouwen we de eerste gasloze en energieneutrale wijk. Dat moet de standaard worden. En we boren in de grond niet naar gas, maar naar aardwarmte. Wat OGP betreft verkennen we dat samen met het bedrijfsleven. Duurzaam is de nieuwe norm! PvdA De PvdA is een groot voorstander van het verduurzamen van Midden-Delfland. Woningen en bedrijven die nu nog gebouwd worden moeten gasloos gebouwd worden. De gemeente moet inzetten op energiebesparing door uitschakelen of dimmen van alle niet-noodzakelijke openbare verlichting met aandacht voor de openbare veiligheid. Het stimuleren van energiebesparing door burgers en bedrijven blijft belangrijk. Er zullen steeds meer maatregelen genomen moeten worden om de laatste stappen te kunnen halen. Zie onze website voor meer informatie.

Open dag Natuurcentrum De Boshoek

zonwering actie: €200,- korting op een knikarmscherm Deze actie loopt van 1 maart t/m 30 april 2018. Vraag naar de voorwaarden of kijk op vitrona.nl

kom voor advies en een demonstratie naar onze

showroom!

De kwalitatief hoogwaardige zonneschermen van Vitrona bieden bescherming tegen directe zoninval en extreme hitte. Met zonwering beschermt u uw woning tegen de ongemakken die de zon soms met zich meebrengt en geniet u van de aangename schaduw.

showroom naaldwijk grote woerdlaan 36c t 0174 - 631 125 ma/vr. 09:00 - 17:00 uur 10:00 - 15:00 uur za. vitrona.nl

Op zondag 25 maart van 11.00 tot 16.00 uur is er een open dag bij Natuurcentrum Boshoek. Op deze dag zijn er allerlei kinderactiviteiten o.a. uilenballen pluizen, nestkasten timmeren, bijeninformatiehoek en cup cake maken. Er is ook een Hans Hartmann wandeling door het prachtige Midden-Delflandgebied. Starttijden zijn tussen 10:30-15:00 uur. Afstanden van 5 (met puzzel opdrachten voor kinderen), 10 en 15 km. De kosten voor deze wandeling zijn € 2,- en kinderen t/m 12 jaar € 0,50. De stichting PretMetRep verzorgt op deze dag een tentoonstelling over amfibieën en reptielen. Om 14:00 uur start er een natuurhistorische excursie onder leiding van Frits van Ooststroom. Deelname daaraan is gratis. Andere deelnemende organisaties zijn Ikkie, NME (na-

tuur milieu educatiefcentrum), boerderij de Groene Raat en Vockestaert Midden-Delfland schaapskudde. Natuurcentrum De Boshoek (Schiedam-Noord) is

te vinden aan het Bospad 3, Scheidam. De openingstijden zijn van 11:00 tot 16:00 uur Toegang: gratis Meer informatie: natuurcentrumdeboshoek.nl of volg de Boshoek op Facebook.


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Politieke partijen aan het woord

Kies voor doeners die lokaal problemen praktisch oplossen VVD staat voor doen, aanpakken in plaats van plannen schrijven. VVD Midden-Delfland is een lokale partij met een landelijk netwerk. De VVD leden op de kieslijst zijn betrokken inwoners van onze mooie gemeente. Zij weten wat er speelt, hebben een landelijk netwerk, zetten zich in voor UW belangen! Denk hierbij aan zorg, wonen, ondernemerschap, openbaar vervoer en uiteraard het groen en water in onze gemeente. De wereld houdt zeker niet op bij de gemeentegrens van Midden-Delfland. Er wordt door inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen met vele vrijwilligers hard gewerkt aan de toekomst van Midden-Delfland. Zij máken van Midden-Delfland dorpen een gemeenschap, dit moeten we koesteren en ondersteunen met daadkrachtig bestuur. De VVD loopt initiatieven niet voor de voeten, maar ondersteund de doeners. Midden-Delfland blijft niet zomaar prettig om in te wonen, werken en recreëren. Daar moet je wat voor Doen! Met de VVD kunt u rekenen

op daadkracht en resultaat. Woorden bouwen geen huizen en worden niet gebouwd door te schreeuwen aan de zijlijn. VVD-ers luisteren, zijn optimisten en nemen goed onderbouwde besluiten vanuit visie. Wij beloven u geen gouden bergen die niet waargemaakt kunnen worden, maar nuchtere doe politiek! Er zijn knelpunten in Midden-Delfland die veel te lang zijn blijven liggen, neem nou het centrum van

Den Hoorn of het verkeersknooppunt Oude Veiling in Maasland. Met een jong, nieuw en daadkrachtig team staat de VVD klaar om aan te pakken. De tijd van dikke plannen schrijven ligt achter ons, Het is tijd voor Doen. U kiest straks de nieuwe gemeenteraad. Maak het verschil, blijven we weer 4 jaar stilstaan of kiezen we voor doeners? De VVD de beste lokale partij

Nieuws uit het verleden

Boerderij Arkesteijn in Schipluiden.

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden organiseert op 13 maart vier lezingen over de streek in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Henk Groenendaal bespreekt de boerderijen van Abtswoude vóór de komst

Foto: PR

van de Delftse woonwijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Rianne Graveland belicht de geschiedenis van het onderwijs in Schipluiden, Zouteveen, ‘t Woudt en Den Hoorn. Jacques Moerman vertelt over vijf eeuwen armenzorg in Zouteveen en Frits van Ooststroom be-

handelt de rijke bouwgeschiedenis van de gesloopte boerderij Arkesteijn in de dorpskern van Schipluiden. De sprekers hebben onderzoek naar deze onderwerpen gedaan, met als resultaat vier boeiende, rijk geïllustreerde verhalen.

Uitwaai wandeling mantelzorgers Zorgt u langdurig voor een naaste? Er worden regelmatig mantelzorg bijeenkomsten georganiseerd waar u elkaar kunt ontmoeten, om meer te weten over te komen over een bepaald thema en/of ter ontspanning. Deze keer kunt u mee

om uit te waaien! Al wandelend kunnen de mooiste gesprekken ontstaan. Op dinsdag 13 maart wordt om 10.00 uur verzameld bij de Dorpskamer in de Kickerthoek, PWA Hof 2 in Den Hoorn. Kleedt u zich goed naar het weer van die dag?

De wandeling duurt een klein uurtje, na afloop is er voor wie wil nog een kopje koffie of thee (alleen bij heel slecht weer kunt u meteen aan de koffie…). Voor informatie: www.mantelzorgmiddendelfland.nl

|

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN

Ga mee op reis door Europa

VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Wilt u goud of zilver verkopen?

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film

Uw vertrouwen waard

Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Groen scheiden? Daar krijgt u iets voor terug! Avalex en de gemeente bedanken de inwoners van Midden-Delfland voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden aan te leveren.

Compostdag

Gratis compost OP=OP

Locaties & openingstijden Bezoek onze website voor meer informatie over de locaties en openingstijden. De compostdag zal zaterdag van 09.00 – 12.00 aan de Tiendweg (parkeerterrein VV Schipluiden) plaatsvinden.

Kijk op www.avalex.nl/compostdag of bel 0900-0507 (lokaal tarief). #Avalex_nieuws

/Avalexnieuws

Habraken gecomponeerde muziekstuk Masalant. Uiteraard zal ook tijdens dit concert een optreden van de blokfluitgroep en JEM niet ontbreken. Ook zij hebben hard gestudeerd om u te laten horen hoe leuk het is om met elkaar muziek te maken. JEM staat onder leiding van Alex Thyssen en de blokfluitgroep staat onder leiding van Carolien Dijkhoff. Heeft u of uw kind interesse in het leren bespelen van een instrument meld u dan aan bij de nieuwe Harmonievereniging Masalant. Dit kan op 10 maart, maar u bent ook van harte uitgenodigd om langs te komen in de Magneet aan de Huis te Veldelaan waar op maandagavond de repetities wor-

den gehouden. Als speciale gast zal deze avond Dmitry Ivanov optreden. Dmitry is geboren in Oezbekistan, maar woont sinds 1993 in Nederland. Hij studeerde aan het conservatorium in Rotterdam. U vindt het misschien een vreemde combinatie; een violist met een harmonieorkest, maar het klinkt fantastisch! Het concert vindt plaatst in de Nieuwe Kerk aan de Huis te Veldelaan in Maasland. Aanvang 19:45 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is € 10,-. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 6,50 en een duo-kaart (ouder en kind t/m 16 jaar ) is € 15,-. Graag tot ziens op zaterdag 10 maart in de Nieuwe kerk.

Beursvloer Delft & Midden-Delfland

zaterdag 17 maart Kom op zaterdag 17 maart gratis compost scheppen op een van de Avalex-milieustraten. Neem een zak/emmer en schep mee. Kom op tijd, want op=op!

Zaterdag 10 maart is het zover, dan vindt het eerste officiële optreden van Harmonievereniging Masalant onder leiding van Frank Hendriks plaats. Na een aantal jaren van intensieve samenwerking tussen Harmonievereniging Euterpe en cmv Maaslandse Harmonie en vele gezamenlijke optredens is de fusie tussen beide verenigingen een feit. Harmonievereniging Masalant nodigt u van harte uit om dit eerste concert bij te wonen. Europa staat centraal tijdens dit concert. De muziek brengt u onder andere naar Hongarije, Rusland en Finland, maar ook kunt u genieten van het, speciaal voor beide fusieorkesten, door Peter

avalex

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 14 februari 2018 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een micro-brouwerij. De locatie betreft Vrij-Harnasch 116A, 2635 BZ te Den Hoorn (zaaknummer 00510290). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Waarom zou je deelnemen? Op 10 april is de beursvloer in het Huis van de stad te Delft, 17-20.30 uur. Hét netwerkevent waarop goede doelenorganisaties en ondernemers elkaar ontmoeten. Elke deelnemer heeft hetzelfde doel: een match (afspraak) maken waar je beiden beter van wordt, zonder dat er geld aan te pas komt. Heeft jouw organisatie advies, ruimte, vervoer of ‘handen’ nodig? Of weet je nog niet goed wat je op de beursvloer kunt doen? Op maandagavond 26 maarten denken Brenda Kooy en Annette den Ouden graag met je mee. Kom je bij ons langs? 19.15-20.15 uur in De Dorpshoeve te Schip-

luiden en 20.30-21.30 uur in Maasland, Hofsingel 18, in Singelhof. Aanmelden? Graag! Stuur een mailtje naar a.denouden@swmd. nl. Meer informatie over de beursvloer vind je op www. vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl of op www.delftseuitdaging.nl (DU) Ondernemers, scholen, instellingen, stichtingen, verenigingen, zijn van harte uitgenodigd op 26 maart en op 10 april. Wat betreft een samenwerkingsafspraak (match) kun je bijvoorbeeld denken aan het volgende: een ondernemer biedt een werkplek aan iemand met een lichte beperking. De ‘dagbesteding-hout’ ont-

vangt medewerkers van dit bedrijf: ze maken een vogelhuis en leren over de doelgroep. Of: een ondernemer ontvangt een klein toneelgezelschap dat met een korte voorstelling zijn personeelsbijeenkomst opsiert. Het toneelgezelschap krijgt profileringsadvies van de communicatiemedewerker van deze ondernemer. Op de site van DU, vind je meer inspiratie. Als je deelneemt, ontvang je voorafgaand aan de beursvloer een overzicht met vraag en aanbod van de deelnemers (100). De beursvloer maakt ‘betrokken ondernemen’ concreet!


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

Ontmoetingsmaaltijd Op donderdag 15 maart om 19.00 uur bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse Ontmoeting vasten maaltijd. Er is dit jaar voor een andere locatie gekozen “Het baken” aan de Dorpstraat naast de Dorpskerk in Schipluiden. In dit prachtige gebouw Het Baken is een mooie functionele keuken. Perfect om deze ontmoetingsmaaltijd te bereiden. In deze bijeenkomst met gebed en lezingen en zang, worden de thema’s van Kerk in Actie en Vastenactie toegelicht. De projecten tijdens de 40 dagentijd zijn heel zorgvuldig uitgekozen door de beide kerken. Het is echt heel

|

13

Samen verder voor de polder

interessant om meer te weten over deze acties. Tijdens deze bijeenkomst wordt dan een gerecht geserveerd dat ook in het thema past uit de landen van de acties. Wat kost het? Dat mag u zelf helemaal bepalen de opbrengsten zijn voor de goede doelen. Er staat een melkbus waar u uw bijdrage kunt doen. Wilt u ook komen deze avond? Dan kunt u zich op geven tot 13 maart bij: Ans Rimmelzwaan tel: 015- 3808409 of Aria Van Leerdam tel.: 015-3808047. Of het strookje invullen van het blaadje in de kerk (bij de ingang van de kerk).

Kringloopmarkt Op zaterdag 10 maart is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, puzzels of een leuk gezelschapsspel.

De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is voortaan iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@ live.nl, tel. 015 3809482. Vice-voorzitter Aad Kester van Vockestaert (links) en wethouder Govert van Oord van gemeente Midden-Delfland.

OPEN MIDDAG BIJ HERBALIFE, ZENSA YOGA EN HARTSTOCHT Zaterdag 17 maart organiseren Nicoline en Fatima van Herbalife, Sandra en Leon van Zensa Yoga & Coaching en Esther van praktijk HartsTocht een open middag. Je kunt gratis yogalessen volgen, aan proeverijen deelnemen en je laten informeren over voeding, essentiële oliën en hoogsensitiviteit. Nicoline en Fatima werken met de voeding- en huidverzorgingproducten van Herbalife. Ze maken jou bewust van je voedingsen leefpatroon d.m.v. een gratis Fitcheck. Daarbij wordt gekeken naar jouw doel: wil je meer energie, afslanken of aankomen, je sportprestaties verbeteren, weerstand opbouwen, een goede gezondheid? Persoonlijke begeleiding is hun kracht! www.goherbalife.com/nicolinebodybalance. Zensa is een laagdrempelig yoga-, meditatie-, en coachingscentrum in hartje Westland. Elke les wordt met aandacht voor jou en passie voor yoga gegeven door een ervaren docent. Zensa Yoga biedt op 17 maart gratis lessen. Ervaar nieuwe energie door flowyoga, verminder rugklachten of ontspan tijdens een van onze andere lessen. . Kijk welke yogavorm goed bij je past. Ervaar de kracht van Integrale Yoga! Tijden van de proeflessen zie www.zensayoga.nl.

Groenfonds Midden-Delfland en Vockestaert werken ook de komende zes jaar samen voor behoud van het polderlandschap en voor versterking van de binding tussen stad en platteland. De samenwerking start voor de derde periode. Dat doet Vockestaert door ‘groene diensten’ uit te voeren waarvoor het Groenfonds de financiën beschikbaar stelt. Groene diensten bestaan bijvoorbeeld uit het behoud van cultuurhistorische elementen (zoals oude boerderijen), het beheer van natuur en land-

schap (zoals weidevogelbeheer en erfbeplanting) en recreatie- en scholingsactiviteiten op en rond de boerderij. De uitvoering gebeurt vooral door de boeren. Zij beslissen zelf of ze meedoen en welke groene diensten ze willen verlenen. Elke contractperiode duurt zes jaar. Zo’n periode geeft de deelnemer voldoende bedrijfszekerheid en is goed voor de instandhouding van het landschap. Belangrijk onderdeel van de groene diensten is de instandhouding van Oud Grasland. Dat is grasland met meer kruiden en grassoorten. Oud Grasland is goed voor de biodiversiteit, voor de insecten en vooral ook voor weidevogels. Het bevat namelijk meer voedsel. Oud Grasland wordt daarnaast niet om-

Foto: PR

geploegd en dat is gunstig voor de CO2-uitstoot. Verder zullend e Vliegende Wandelpaden, dwars door de polder, blijven bestaan en krijgen schoolkinderen uit stedelijk gebied les op de boerderij. De komende periode kunnen ook potentiële deelnemers uit Oude Leede en Schieveen groene diensten uitvoeren voor het Groenfonds Midden-Delfland. Govert van Oord, voorzitter van het Groenfonds en wethouder van de gemeente Midden-Delfland: ‘We willen ons inzetten voor de kwaliteiten van àlle polders binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, dus ook aan de andere kant van de A13’.

Wereldconcert Koorschool Delft Op zondag 18 maart 2018 geven de kinderkoorklassen van de Koorschool Delft een wereldconcert! De kinderen van de leslocaties Delft en Den Hoorn nemen u mee op een muzikale reis en zingen volksliedjes uit alle delen van de wereld. Wilt u ook mee op reis, kom dan naar het Art Centre Delft, Rotterdamseweg 205 in Delft. De reis begint om 15.00 uur. Kaartverkoop via de website van de Koorschool: www.koorschooldelft.nl. Toegang (inclusief consumptie) € 9,-, kinderen 5 t/m 14 jaar € 5,- en t/m 4 jaar gratis. De deur is open vanaf 14.30 uur.

Complimenten uitgedeeld

Bij praktijk HartsTocht kunt je terecht voor holistische coaching. Dat is een vorm van coaching waarbij naast gespreksvoering o.a. gebruik wordt gemaakt van (voet)massage, mindfulness en lichaamsgerichte oefeningen met als doel om je zowel fysiek als mentaal en emotioneel in balans te gaan voelen. Esther is gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)sensitieve personen. Ook werkt zij met essentiële olien. www.praktijkhartstocht.nl. Nieuwsgierig? Kom dan op 17 maart langs aan de Leehove 80 in De Lier tussen 13.00 en 17.00 uur.

Gevonden: * Sleutel * Afstandsbediening voor gehoorapparaat Verloren: * Grijs mapje met autopapieren * Rode handtas De volledige lijst met gevonden en verloren voorwerpen in Maasland kunt u nalezen op de website www.gevondeninmaasland.nl

CDA Midden-Delfland heeft aan een aantal jongeren een compliment uitgereikt. Foto: PR

In Midden-Delfland zijn veel jongeren die uitblinken. In het kader van de complimentendag op donderdag 1 maart heeft het CDA Midden-Delfland een aantal jongeren een compliment uitgereikt. Hugo Uijlenbroek komt uit Den Hoorn. Hij schaatst bij de DKIJV en heeft binnen de regio Zuid-Holland al

vele prijzen behaald op de sprintafstanden. Landelijk hoort Hugo bij de top tien. Een zeer knappe prestatie! Harm Voogt komt uit Maasland en is een jonge talentvolle rechtsback van MVV’27, die zich daarnaast ook inzet om de jongste voetballertjes op te leiden.

Heeft u iets gevonden of verloren? Laat het ons weten. Contactgegevens: Loket van de stichting: Langetaam 4 te Maasland (kantoorpand Wonen Midden-Delfland) Telefoonnummer: 010-592 50 93 E-mail: info@gevondeninmaasland.nl

Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u donateur worden? Maak uw vrijwillige bijdrage dan over op: NL 42 RABO 0180 7490 99 t.n.v. Stg. Gevonden & Verloren Voorwerpen Maasland Hartelijk dank!


14

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

Zorg Wonen Welzijn Behandeling

Ontmoetingscentrum Singelhof 14 maart 18.45 – 19.45 uur Hofsingel 26, 3155 AL Maasland

Maak kennis met kunde tijdens Week van Zorg en Welzijn Van 12 t/m 17 maart 2018 vindt de Nationale Week van Zorg en Welzijn weer plaats. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze week hun deuren voor het grote publiek. Ook Pieter van Foreest doet hieraan mee…en hoe?!

Wandelen met je collega’s Wandelen is niet alleen gezond, maar ook nog eens gezellig. Je spreekt je collega’s eens op een andere manier. Loop je gezellig mee? Aanmelden kan via www.pietervanforeest.nl/agenda/ wandelevenement.

Team Midden-Delfland Thuis 12 maart 2018 8.00 – 13.00 uur, Albert Heijn Maasland 14 maart 2018 9.00 – 12.30 uur, Gemeentehuis Midden-Delfland 14 maart 2018 13.30 – 18.00 uur, Albert Heijn Maasland 16 maart 2018 9.00 – 12.30 uur, Gemeentehuis Midden-Delfland

Spreekuur met de (wijk)verpleegkundige De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe gezond het lichaam is. Wilt u weten hoe hoog uw bloeddruk is of hoe het gesteld is met uw cholesterol of bloedsuiker? Onze collega’s Vonneke van Dun en Laura van der Hoeven van Team MiddenDelfland Thuis staan voor u klaar. Ook kunnen ze u tips en adviezen geven over een gezonde levensstijl en ze beantwoorden graag uw vragen over thuiszorg en welzijn. Een afspraak is niet nodig. Kom langs op een van de bovenstaande data.

Kennismaken op vele manieren Veel locaties en teams binnen Pieter van Foreest doen dit jaar enthousiast mee aan de Week van Zorg en Welzijn. Ieder met een zelf georganiseerde activiteit voor cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s en/of andere geinteresseerden. Het doel is altijd hetzelfde. Laten zien hoe de zorg werkt en wat een mooie tak van sport het is. Banenmarkten, spreekuur met de (wijk)verpleegkundige en wandelevenementen zijn slechts enkele

voorbeelden van de activiteiten die dit jaar georganiseerd worden. Bijgaand een overzicht van de activiteiten in het Midden-Delfland. Op www.pietervanforeest.nl vindt u een totaaloverzicht van alle activiteiten. We zien u graag tegemoet tijdens de Week van Zorg en Welzijn. Tot dan!

Doe mee met NLdoet 9 en 10 maart

Akkerleven Veldvreugd 15, 2636 JJ Schipluiden

Op 9 en 10 maart organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Ook Pieter van Foreest doet ook dit jaar weer mee.

ligers gaan aan de slag voor onze bewoners. Heb je 9 en 10 maart nog tijd vrij en wil je ook helpen bij een klus? Bij de volgende klussen kunnen we nog hulp gebruiken.

Samen de handen uit de mouwen steken Meerdere locaties in Midden-Delfland van Pieter van Foreest hebben zich voor een klus voor NLdoet aangemeld. Vele enthousiaste vrijwil-

Zaterdag 10 maart: - Aanleggen van Jeu de Boules baan bij Akkerleven

Vrijdag 9 maart: - Bereiden van Hollandse snert samen met bewoners van Singelhof

13 maart 2018 12.00 – 13.30 uur

Poffertjes eten Maak kennis en ervaar wat voor mogelijkheden Akkerleven te bieden heeft. U kunt tegen een kleine vergoeding dinsdag 13 maart a.s. samen met de bewoners genieten van de poffertjes en zelf de sfeer ervaren.

Kijk voor het actuele aanbod op de site www.nldoet.nl en meld je aan!

17 maart 2018 10.30 – 13.30 uur

Banenmarkt Kom naar de banenmarkt en maak vrijblijvend kennis maken met de ouderenzorg en de mogelijkheden binnen Pieter van Foreest. Zoek je vakantiewerk, maatschappelijke stage of vrijwilligers werk? Kom langs! Direct solliciteren? Neem dan je CV mee!

17 maart 2018 14.15 – 16.00 uur

Muzikale middag ‘Rondje Hazes’ In Akkerleven worden altijd voldoende activiteiten aangeboden waar de bewoners van genieten. Loop zaterdag 17 maart binnen en ervaar het zelf tijdens de gezellige muzikale middag met nummers van Hazes. Een mooie gelegenheid om kennis met elkaar te maken op een ongedwongen wijze. U bent van harte welkom.

Pieter van Foreest Wonen, zorg, behandeling en welzijn in het Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker- Nootdorp Meer informatie? 015-515 5000 contact@pietervanforeest.nl

WWW.PIETERVANFOREEST.NL

Meer informatie over werk en vrijwilligerswerk? 015 515 50 50 werken@pietervanforeest.nl Deze pagina is tot stand gekomen onder redactionele verantwoordelijkheid van Pieter van Foreest.


8 maart 2018 De Schakel MiddenDelfland

ODO: Buurtsuper moet blijven

Wat zou er gebeuren als er geruchten gingen dat de Plus of een van de AH-supermarkten uit Midden-Delfland zouden verdwijnen. Gewoon weg. Ongetwijfeld zullen er dan mensen opstaan om dit vertrek tegen te houden. Want wat is een dorp zonder buurtsuper? We zien het in een heerlijk hilarisch toneelstuk met echte typetjes, zoals we van ODO gewend zijn! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Schomphout, een dorpje aan de rand van de Veluwe, is vast net zoiets als Schipluiden of Maasland.

Klein en gemoedelijk. Hier en daar weten de mensen net iets te veel van elkaar maar verder zijn de inwoners betrokken. Als dan het gerucht door de straten waart dat de plaatselijke super opgekocht wordt, dan moet daar tegen ten strijde getrokken worden. Bizarre situaties kunnen daarbij niet uitblijven. Want wie zijn die steenrijke mensen die er wel even voor zullen zorgen dat die ouderwetse winkel tegen de vlakte gaat? Wie is dat mens met dat hondje? Wie is de afzender van die vreemde brief? En waarom bezorgt de postbode überhaupt een brief zonder postzegel? Lekker lachen De bewoners van Singelhof en alle senioren daaromheen konden kort geleden genieten van dit vrolijke toneelspel. Inmiddels is het een traditie dat Toneelgroep

Scholen, peuter- en kinderopvang in Schipluiden za. 10 maart 2018 10.00-12.00 uur

Foto: GvW-T

ODO op verzoek van Stichting Welzijn Midden-Delfland een uitvoering verzorgt in Singelhof voordat de andere optredens in Het Trefpunt zijn. Het heerlijk ontspannen avondje lachen dankzij de grappige woordspelingen, de sprekende mimiek van de spelers en de onverbeterlijke gave van de spelers om een echt karakter neer te zetten. Het is de zevende keer dat Liesbeth Rodenburg het script schreef. De uitvoering was dit jaar onder regie van Ineke Lucas. Op 23 en 24 maart a.s. treedt ODO weer op in Maasland met ‘Oost West, Schomphout Best’. Kaarten voor de uitvoeringen in Het Trefpunt zijn verkrijgbaar bij Bloemsierkunst Bloei in Maasland en Schoneveld Interieur in Schipluiden. Zie voor meer informatie: www.toneelgroep-odo.nl of kijk even op facebook. Veel plezier!

Reanimatiecursus in Den Hoorn Op maandagavond 26 maart 2018 organiseert EHBO vereniging Den Hoorn weer een herhalingsavond reanimatie en het bedienen van een AED. Elke dag sterven 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis of op straat. Snelle hulp van buurtgenoten redt levens. De

cursus wordt gegeven in de Hoornbloem te Den Hoorn. De tijden zijn van 19:30 tot 22:00 uur. De cursus kost € 25,-. Diverse zorgverzekeraars vergoeden deze cursus. U kunt zich opgeven via de e-mail: info@ehbodenhoorn.nl. of via de Hartstichting. Na de cursus kunt u (niet verplicht) zich opge-

Foto’s uit Finland Only Time is een serie stillevens van Finse fotograaf Loviisa Kangas. De knoppen, bloesem en verwelkte bloemen zijn de verschillende fasen in het leven. Winter en duisternis gaan over in de lente, naarmate de lente vorderde in de natuur, kregen de beelden ook meer leven en kleur. De tentoonstelling is te zien tot 29 april in de Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62, Den Hoorn. De toegang is gratis. Voor openingstijden zie de website van bibliotheek Den Hoorn: www.debibliotheekmm.nl/openingstijden.html

ven als burgerhulpverlener. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Edwin Rengelink, email:edwinren71@ hotmail.com

Klaverjasvereniging On.Me.Ka. De opkomst op vrijdag 2 maart was waarschijnlijk door het weer niet zo groot, de gezelligheid leed er niet onder. De uitslag: op de eerste plaats Wil Kerklaan met 5690 pt.; 2 de Theo de Koning, 5645 pt; 3 de Co Bos, 5608 pt; 4 de Kees v.d. Eyk 5333 pt. en 5 de Sjaak de Bruijne met 5292 punten. De poedelprijs op plaats 26 was voor Marius de Bruin met 3943 punten. De volgende klaverjasavond is op vrijdag 16 maart in het gebouw van de Maaslandse Vogelvereniging aan het Doelpad 5 te Maasland. U bent allen van harte welkom, aanvang om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

• Schoolplein 2 RK basisschool Sint Jozef Peutercentrum Inimini • St. Maartensregtplein 15 Christelijke basisschool De Ark • Burgemeester van Gentsingel 1b* Kindercentrum ’t Kickertje

Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar, dan is het belangrijk dat u uw kind vóór 1 april a.s. inschrijft op de basisschool van uw keuze.

jozefschoolschiplUiden.nl • cBsdeark.nl • kickerTje.nl • iniminischiplUiden.nl

Hilarisch moment uit het nieuwe toneelstuk van ODO.

15

|

*) ’t Kickertje bouwt aan een nog mooiere locatie en is niet open tijdens de open dag. Neem contact op voor informatie en een rondleiding (015) 380 71 38.

U bent van harte welkom voor een rondleiding en informatie. Tot ziens!

Uitgeverij West Media is een uitgeverij van lokale en regionale nieuwsbladen die wekelijks op de mat vallen. De behoefte aan lokale communicatie is groter dan ooit en daarin zien wij vele kansen. Ter uitbreiding van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een:

verkoper / media-adviseur (m/v) minimaal 32 uur werkzaamheden Als Media-adviseur kom je terecht in een hecht team met enthousiaste en commerciële collega’s. Je bent resultaatgericht en hebt een representatief voorkomen. Bestaande en nieuwe relaties benader je met passend en gericht media-advies. Vanuit ons kantoor in Naaldwijk word je ingezet voor het gebied Westland en omgeving. wij vragen van jou – Een innovatieve en creatieve inslag – Een pro-actieve en commerciële instelling – Je bent betrokken, betrouwbaar en flexibel – Goede beheersing van de Nederlandse taal – In het bezit van een rijbewijs B – Verkoopervaring in de media branche is een pré wij bieden jou – Goede arbeidsvoorwaarden – Een uitdagende en zelfstandige functie – Telefoon van de zaak – Auto van de zaak – Een uitstekende werksfeer reageren? Stuur je motivatie en cv uiterlijk voor 14 maart naar de afdeling P&O, administratie@uitgeverijwestmedia.nl.

uitgever van het hele westland | maassluise courant | de lierenaar | de schakel middendelfland de hoekse krant | monsterse courant | rozenburgse courant | wateringse krant

stokdijkkade 10, 2671 gw in naaldwijk. telefoon 0174 - 62 42 12


16

|

De Schakel MiddenDelfland 8 maart 2018

OGP-wethouders maken de balans op Piet Houtenbos en Govert van Oord, beiden wethouder voor OGP, beëindigen na de verkiezingen hun politieke carrière. Het is mooi maar zeker ook intens geweest. Een goede gelegenheid om, op persoonlijke titel, de balans op te maken van vier jaar wethouderschap. “Er is samen met de collega’s veel bereikt de afgelopen vier jaar. En nog veel méér in gang gezet.”

Buitengebied Govert: “Midden-Delfland is een prachtige bijna klassiek groene gemeente. De grote steden om ons heen zijn bijzonder dynamisch en juist dié moeten ons gebied kunnen waarderen. Dan zullen zij het ook willen behouden. Dat betekent dat wij moeten beschermen door ‘mee te bewegen’. Daarvoor is kwaliteit van groot belang. Daar zetten we op in! Onze bewoners kunnen daar zelf veel aan doen. We hebben nu een polderarchitect die bij bouwplannen adviseert, we voeren poldergesprekken met inwoners om mee te denken over de toekomst van hun polders. De welstandsnota is vernieuwd. Dat zijn allemaal maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te verhogen.”

Door Gemma van Winden-Tetteroo Piet Houtenbos heeft als wethouder bouw- en ontwikkelingsprojecten in zijn portefeuille, zoals de centrumplannen in de drie dorpen, de ontwikkeling van de Harnaschpolder, de Maaslandse Poort en monumentenzorg. Bovendien is Piet dorpswethouder voor de kern Maasland. Govert van Oord heeft met name de zorg voor het buitengebied, de toekomst van de veehouderij, landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en een actueel uitvoeringsprogramma voor Midden-Delfland. Govert gaat ook over kunst en cultuur en de personele organisatie van de gemeente. Verder is hij dorpswethouder van Schipluiden. Hoewel niet alle onderwerpen besproken kunnen worden, zijn er toch genoeg items om hier de revue te laten passeren. Centrumontwikkeling Den Hoorn Piet Houtenbos: “De centrumontwikkeling van de drie dorpen was intensief. Vooral waar het Den Hoorn betreft, al een jarenlang slepende kwestie. Het liefst hadden wij een compromis gesloten met Jumbo en Plus/Van Leeuwen. Dat was ook bijna gelukt. Jeroen van Leeuwen heeft heel constructief meegewerkt om oplossingen te zoeken, dat wil ik zeker benoemen. Nu wachten we op de uitspraak van de Raad van State. Ten opzichte van vier jaar geleden zijn er dus wel degelijk stappen gezet en bijna de hele raad ziet de nu gekozen optie als een begaanbare weg. Maar door alle juridische procedures is de bevolking van Den Hoorn tot nu toe toch de verliezende partij.” Centrumontwikkeling Schipluiden De centrumontwikkeling van Schipluiden ziet er heel wat rooskleuriger uit. “We zijn met diverse partijen om de tafel gaan zitten. De familie Post, Henk Haring, de Historische Vereniging en een aantal deskundigen. Met inbreng van allen kon er een mooi plan voor de historische omgeving van kasteel Keenenburg worden opgesteld en door de raad worden goedgekeurd. Binnenkort sluiten we een grondruilovereenkomst en als alles volgens plan verloopt, worden er straks hofjeswoningen en appartementen gebouwd. Voor het kasteelterrein zelf zijn al creatieve ideeën in bespreking. Er komt een historische route met zichtlijn tussen de kerk, de kasteeltuin Keenenburg en het Tramstation. Centrumontwikkeling Maasland Belangrijk in Maasland is de nieuwe bestemming voor het oude gemeentehuis. “We zijn er ruim een jaar mee bezig geweest nadat er verschillende initiatieven gelanceerd waren. Eén van deze initiatieven, ‘Maeslanthuis’, zag er aantrekkelijk uit, maar was met twee miljoen aan bouwkosten echt onbetaalbaar. Voor de verenigingen is ook andere huisvesting beschikbaar. Fijn dat er inmiddels een vrij breed gedragen

Jong en oud ontdekt Midden-Delfland. Foto: GvW-T raadsbesluit genomen is. Nu kunnen we ons richten op de uitvoering. Het hart van het oude gemeentehuis staat letterlijk en figuurlijk als echt ‘Dorpshuis’ centraal. Daarachter maken we een aantrekkelijk dorpsgebied met o.a. een terrasje en woningbouw. Samen met de Protestantse Gemeente Maasland, die druk bezig is aan het Kerkplein, zorgen we ervoor dat alle verenigingen netjes onder dak komen. Maaslandse Poort Een andere uitdaging is de Maaslandse Poort, de entree van het dorp. “Daar hebben we samen met ondernemers een plan voor ontwikkeld. De kistenfabriek is aangekocht en gesloopt. Dat werkt als een vliegwiel voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn al diverse initiatieven. De plek is fantastisch, vroeger een handelsplek rondom de groenteveiling, nu een kruispunt voor recreatie over land en te water” Woningbouw Het meest duurzame nieuwbouwplan wordt gerealiseerd in De Kreek in Den Hoorn. “Veel groen, veel water, geen gas, 40% sociale woningbouw, kortom: bouwen volgens de nieuwe standaard. In Schipluiden gebeurt ook veel. Het plan met 15 sociale woningen en het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap waarbij inwoners binnen een gezamenlijk bouwproject hun eigen woning realiseren; red.) is uitgevoerd. Plan Keenenburg V (fase 2) is flink aangepast. Er komen huizen voor starters in plaats van luxe woningen en de Johannahoeve wordt als karakteristieke boerderij gespaard. Trouwens, de Koningskerk is met negen appartementen ook een mooi project. In Maasland staan inmiddels diverse woningbouwplannen op stapel. En in Den Hoorn gaan we een start maken met Tiny Houses. Kortom, er is veel werk verzet om aan de woningbehoefte te voldoen.”

Bijzonder Provinciaal Landschap “Een paar maanden geleden is Midden-Delfland uitgeroepen tot eerste Bijzonder Provinciaal Landschap. Heel belangrijk voor de toekomst. Ons landschap wordt géén park: wij willen behoud door ontwikkeling! Agrarische bedrijven zijn belangrijk. Boeren werken aan vernieuwing van hun bedrijfsvoering. Je zit hier ingeklemd tussen de steden met weinig uitbreidingsmogelijkheden. En dus wordt een brede innovatie steeds belangrijker: duurzaamheid, hightech, efficiency, nieuwe markten, alles moet meewerken. Vanuit dat oogpunt is ‘Midden-in-Delfland’ gestart, een innovatief netwerk achter vernieuwingsprojecten van jonge boeren: economisch vitaal Midden-Delfland, gastvrij weidelandschap, nieuwe recreatie. Denk aan de initiatieven van de Vleesmeesters, Duurzaam Boer Blijven, korte ketens met de stad. Gericht op samenwerking tussen stad en land.” MIND: Midden in Delfland Boeren in Midden-Delfland hebben te maken met uitdagingen. Uitdagingen waar elke ondernemer voor staat zoals: kwaliteitsverbetering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Maar ook uitdagingen die heel specifiek horen bij het unieke karakter van MiddenDelfland als prachtig platteland midden in het stedelijk gebied; bodemdaling, recreatie en landschapsbeheer. En juist deze unieke ligging levert enorme kansen op voor de boeren van Midden-Delfland. In de directe omgeving van het boerenbedrijf wonen immers twee miljoen potentiële klanten. Duurzaam Hippisch Ondernemen Govert van Oord heeft de afgelopen vier jaar ook hard gewerkt aan verbreding van het (economisch) draagvlak van MiddenDelfland. Bijvoorbeeld Duurzaam Hippisch Ondernemen. Met Lentiz, hippische ondernemers en het Rotterdamse CHIO is een internationaal hippisch kenniscentrum Equestrum ontwikkeld. “En dat komt in Maasland, liefst naast Lentiz. Dat levert werk op en we plannen er ook 21 huizen en 27 appartementen bij.” Verder ontwikkelen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten nieuwe kansen voor natuur en milieu. “We investeren dus breed in onze gebiedstoekomst.” Cultuur Een ander thema uit Govert’s portefeuille is cultuur. “We hebben een bloeiend cultuurleven. Dat is belangrijk voor onszelf, maar óók voor de omgeving. Met evenementen als Scheve Schaats, Maasland Live en de activiteiten van Cultuurstek promoten we óók Midden-Delfland. Nieuwe plannen genoeg, denk aan het herstel van de trekvaartenroutes, beeldende kunst in het landschap, zoals de Bicycleman bij het Kraaienest.” Burgerparticipatie Govert droeg ook zorg voor personeel, organisatie en dienstverlening. “De gemeente is een meer open organisatie geworden. Burgers worden onze partners. Samen een buurt inrichten, groen houden, sociale problemen oplossen. Burgerparticipatie is een must, maar ook nog een leerproces voor de gemeente en burgers. Betrokken de burgers zijn belangrijk voor het levend houden van publieke waarden. Midden-Delfland is niet van de gemeente maar is van ons allemaal. Samen dragen, maken en verzorgen wij ons mooie gebied.”

Piet Houtenbos (li) en Govert van Oord maken de balans op. Foto: GvW-T

Stokje overdragen Beide wethouders blikken met tevredenheid terug op hun bestuursperiode. Er is nog veel werk te doen. “Wij stappen straks van een rijdende trein. Maar we hebben gang gemaakt voor de komende jaren en we dragen het stokje graag over aan onze vast jongere opvolgers.”

Profile for WL Media

Md 2018 03 08  

Md 2018 03 08  

Profile for wlmedia