Page 2

2

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

Gemeenteberichten Donderdag 6 juli 2017

week 27

Openingstijden Burgerzaken Bij burgerzaken kunt u terecht op: • maandagavond van 17:30 tot 20:00 uur • woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur Tot en met 15 augustus is het gemeentehuis in verband met de zomervakantie gesloten op dinsdagavond. Bij burgerzaken kunt u terecht voor: • de aanvraag en het ophalen van een nieuw paspoort • de aanvraag en het ophalen van een nieuwe identiteitskaart • de aanvraag en het ophalen van een nieuw rijbewijs • een eigen verklaring • een uittreksel uit de basisregistratie personen • een Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn) • een bewijs van in leven zijn

Papierinzameling in Maasland Op vrijdag 7 juli kunnen de inwoners van Maasland hun oud papier weer aan de weg zetten. In Maasland zamelen MVV ’27 en CKC ODO (om de beurt) uw papier in.

Aanvragen en Besluiten

• • • •

een afschrift van de burgerlijke stand een verklaring omtrent gedrag een erkenning ongeboren vrucht een geboorteaangifte

Afspraak maken Als u uzelf wilt verzekeren van een minimale wachttijd kunt u een afspraak maken. U kunt uw afspraak online inplannen op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl > Afspraak maken. Als u vragen heeft of de afspraak liever telefonisch inplant, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (015) 380 41 11. Het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar en geopend voor bezoekers van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

OVERIGE

Bestemmingsplannen

AANVRAGEN

Meldingen

(APV)vergunningen

- Melding van feestavonden door tennisvereniging TC Hodenpijl in de accommodatie aan de Zuidhoornseweg 6, 2635 DJ Den Hoorn op 10, 11 en 12 augustus 2017 van 21:00 tot 01:30 uur.

- Het (gewijzigde) vastgestelde bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalige Kistenfabriek in Maasland” met bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 juli 2017 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State. Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www.middendelland. nl in de rubriek bestuur en beleid > stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het vaststellingsbesluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp17MA01-va01.

- Evenementenvergunning aangevraagd door stichting evenementen Midden-Delland voor het houden van de culturele markt Mont Martre op 9 september 2017 op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn.

Maasland

BESLUITEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

- Vergunning aangevraagd voor het bouwen van een opslagloods en het plaatsen van een perceelafscheiding aan de Vrij-Harnasch 120f, 2635 BZ Den Hoorn. - Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Prinses Beatrixstraat 9, 2635 HC Den Hoorn.

- Vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de omgevingsvergunning Z-HZ_WABO02014-0196 voor het aanleggen van een warmtenet vanaf de Westgaag langs de Herenlaan en de Herenwerf in Maasland. - Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een WKK-ruimte en het aanpassen van de gevel aan de Herenwerf 21, 3155 DK Maasland.

Bestemmingsplannen

(APV)vergunningen

Meldingen

- Het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Harnaschpolder-Zuid 2014 (met het planidentiicatienummer NL.IMRO.1842.bp15HP01-va02) en exploitatieplan Harnaschpolder-Zuid 2014 met bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juli 2017 gedurende 6 weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter inzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het vastgestelde bestemmingsplannen op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart. De documenten zijn als PDF ook te raadplegen op www.middendelland.nl > Bestuur & Beleid > Actueel > Stukken ter inzage. Belanghebbenden kunnen met ingang van 7 juli 2017 gedurende zes weken tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

- Evenementenvergunning aangevraagd door studentenvereniging Leeghwater voor het houden van een kampeerweekend voor de eerstejaars studenten van 17 tot en met 21 augustus 2017 op de locatie Kraaiennest in Maasland.

- Melding gedaan door Brandweer Maasland van het houden van de jaarlijkse Schoolbrandweerwedstrijden op 9 september 2017 van 09:30 uur tot 12:30 uur in de Slot de Houvelaan tussen de Huis te Veldelaan en de Diepenburchstraat in Maasland. Tijdens de wedstrijden is de weg afgesloten. - Melding gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur/stal aan de Oostgaag 1, 3155 CD Maasland.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het oprichten van een carport aan de Oostgaag 49, 3155 CE Maasland. - Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Warande 29, 3155 BS Maasland. - Vergunning verleend voor het verrichten van onderhoud van een dak en een zijgevel aan de ’s-Herenstraat 60, 3155 SL Maasland.

OVERIGE

Schipluiden BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het realiseren van 9 appartementen in een voormalig kerkgebouw aan de Dr. J. de Koninglaan 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h en 2j, 2636 BZ Schipluiden. OVERIGE Meldingen

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

- Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Otto van Zevenderstraat 29, 2636 HN Schipluiden.

Profile for WL Media

Md 2017 07 06  

Md 2017 07 06  

Profile for wlmedia