Page 1

13e jaargang 6 april 2017 Gemeentenieuws

2,3,4

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Boeren in MD: ‘Met de rug tegen de muur’ Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

Langdurige zorg: hoe hou je het vol Langdurig zorgen voor een naaste: het is vanzelfsprekend, het is dankbaar en tegelijkertijd is het ook soms zwaar. Hoe hou je dit vol? Mantelzorg Midden-Delfland (SWMD) en het Ontmoetingscentrum Singelhof (Pieter van Foreest) organiseren de mantelzorgbijeenkomst op maandag 10 april. Tijdens de bijeenkomst worden tips gegeven en gaan aanwezigen met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom van 14.30 tot 15. 30 uur in de cursusruimte van de Singelhof aan de Hofsingel 56A in Maasland. www.mantelzorgmiddendelfland.nl.

Lammetjesdag bij Vockestaert Bijna alle ooien van de schaapskudde Vockestaert hebben weer gelammerd en daarom is het op Tweede Paasdag tijd voor kraamvisite. Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen pasgeboren lammetjes geknuffeld en geaaid worden. Op het terrein zijn een hapje, een kop koffie en limonade verkrijgbaar. Tijdens de Lammetjesdag zijn er meer activiteiten. Bedwing het survivalparcours, ga met een schepnet op slootexpeditie, vaar met de kano over het eco-aquaduct, rooster marshmallows boven het kampvuur, onthaast met boerenyoga of kom lekker knutselen. Om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur geven de herders demonstraties schapendrijven. Om 16.00 uur brengen de herders

De Gaagweg ligt er idyllisch bij maar dat is slechts schijn. De provinciale weg N468 is onderwerp van grote zorgen voor de boeren en de andere bedrijven die afhankelijk zijn van de route tussen Maasland en Schipluiden. De conditie van het wegdek en de bijbehorende dijken is zodanig dat echt zwaar verkeer, met een gewicht van meer dan 20 ton, niet toegestaan is. Maar de melkwagen van FrieslandCampina, de meeste landbouwmachines en allerlei vrachtwagens van toeleveringsbedrijven wegen veel meer. “Onze toekomst staat op het spel,” zeggen de boeren. door Gemma van Winden-Tetteroo

De vergadering van de boeren wordt gehouden met uitzicht op een stal vol koeien. Van warme romantiek is geen sprake. “We voelen ons in de kou staan,” zo zeggen de boeren. De N468, die eigendom is van de provincie, en de naastliggende dijk van het Hoogheemraadschap lopen door de gemeente Midden-Delfland. “Er is al decennialang geen echt groot onderhoud aan de weg gepleegd terwijl het (vracht)verkeer enorm toegenomen is. Groot verkeer van meer dan 20 ton mag niet meer over de weg. FrieslandCampina heeft al een paar forse boetes gekregen. Als er niet snel een oplossing komt, wil men straks de melk niet meer ophalen hier. Bij bouwwerkzaamheden op

en honden de schapen naar de wei voor de nacht. Natuurlijk mag je meehelpen. De Lammetjesdag

Verontruste boeren steken de koppen bij elkaar.

onze erven of bijvoorbeeld bij de Maaslandse Dam, is datzelfde gewicht voor leveranciers ook een groot probleem.”

Bezorgd De provincie wil de weg liefst afstaan aan de gemeente, de dijk is van Hoogheemraadschap. “Wie moet het noodzakelijk groot onderhoud betalen? Als die vraag ooit opgelost is, gaat de hele aanpak sowieso nog jaren duren. Daar kunnen wij niet op wachten. Er wordt wel druk gesproken over Metropoolregio en samenwerken met omliggende steden. Men wil toch zo graag boeren hier en koeien in de wei? Maar zo wordt ons de toekomst ontnomen. Dit escaleert.”

Milieubewust Een derde van de boeren van Midden-Delfland, zo’n 20 veehouders, leveren samen 13 miljoen liter melk die door FrieslandCampina moet worden opgehaald. “Overal in het land krijgt FrieslandCampina ontheffing, behalve hier in Midden-Delfland. Het is toch te zot voor woorden dat de melkcoöperatie over moderne, energiezuinige melkwagens beschikt maar men hier in onze Cittaslow gemeente met kleinere, oudere en dus meer vervuilende diesels moet komen. Liefst met half lege wagens, anders riskeren ze weer een boete. Lekker milieubewust!”

Duurzaam? De boeren hebben zelf diverse tijdelijke oplossingen bedacht. “Ontheffingen voor bestemmingsverkeer, snelheidsvermindering, dijkverzwaring en handhaving zo-

is 17 april van 12.00 tot 16.00 uur aan de Woudweg 26 in Schiedam. Entree inclusief deelname aan de

activiteiten bedraagt € 2,50 p.p. Zie ook www.vockestaert.nl/ schaapskudde.

Foto: GvW-T

dat overbodig zwaar verkeer niet over de N468 gaat. En intussen wèl overleg tussen provincie, gemeente en Hoogheemraadschap. Toentertijd na de Reconstructie is in het IODS afgesproken dat de Gaagweg een erfontsluitingsweg zou worden. Die valt onder de gemeente. Maar de provincie komt de afspraken en de verplichtingen niet na. De gemeente heeft het benodigde geld niet en wij zijn de dupe.” Er is een brandbrief naar de provincie gestuurd, LTO maakt zich sterk voor dit grote probleem. De boeren gaan actie voeren, niet over een paar jaar, maar nú. “Wat helpt het als wij ons als boeren inzetten voor dit gebied maar we niet bevoorraad kunnen worden? Halfgevulde melkwagens is wel ‘slow’ maar zeker niet duurzaam!”

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

Op de lammetjesdag wordt ook een demonstratie schapendrijven gegeven.

015 - 761 81 28

STIJF, MOE OF IN PIJN? WORD WEER FIT EN HAAL HET MAXIMALE UIT JE LICHAAM! HOOFDSTRAAT 29 DE LIER • T. 06 - 317 499 66 • WWW.CHIROPRACTIEDELIER.NL


2

|

De Schakel MiddenDelfland 6 april 2017

Gemeenteberichten Donderdag 6 april 2017

Openingstijden Burgerzaken Bij burgerzaken kunt u terecht op: • maandag- en dinsdagavond van 17:30 tot 20:00 uur • woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur Bij burgerzaken kunt u terecht voor: • een nieuw paspoort • een nieuwe identiteitskaart • een nieuw rijbewijs • een eigen verklaring • een uittreksel uit de basisregistratie personen • een Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn) • een bewijs van in leven zijn • een afschrift van de burgerlijke stand • een verklaring omtrent gedrag • een erkenning ongeboren vrucht • een geboorteaangifte Afspraak maken Als u uzelf wilt verzekeren van een minimale wachttijd kunt u een afspraak maken. U kunt uw afspraak online inplannen op de website van de gemeente: www.middendelland.nl > Afspraak maken. Als u vragen heeft of de afspraak liever telefonisch inplant, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (015) 380 41 11. Het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar en geopend voor bezoekers van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. U vindt het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden.

Afwijkende openingstijden gemeentehuis rondom de feestdagen Het gemeentehuis is in verband met de feestdagen gesloten op de volgende dagen: - Op vrijdag 14 april en maandag 17 april in verband met Goede Vrijdag en Pasen; - Op donderdag 27 april en vrijdag 28 april in verband met Koningsdag.

Aanvragen en Besluiten

week 14

Paspoort of identiteitskaart aanvragen? Voorkom dat uw aanvraag niet gedaan kan worden! In dit jaargetijde kiezen veel mensen voor een vakantie of een paar dagen weg. Gaat u in het buitenland genieten van een welverdiende vakantie? Dan hebben u en uw reisgenoten een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Heeft u die niet, regelt u dit dan op tijd en neemt u daarbij de juiste documenten mee voor de aanvraag. Het aangevraagde document ligt uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag weer voor u klaar. Heeft u niet de noodzakelijke documenten meegenomen voor de aanvraag? Dan kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Dit betekent dat u op een ander moment moet terugkomen voor de aanvraag. Belangrijk: Wat neemt u mee? • Om er voor te zorgen dat wij een paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen, is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag onderstaande zaken bij u heeft. • Uw oude identiteitskaart en/of paspoort. Heeft u beide, dan neemt u deze allebei mee. Ook als ze al verlopen zijn. Oude documenten waarin door de gemeente drie ponsgaten zijn aangebracht hoeft u niet mee te nemen. • Een recente kleurenfoto die voldoet aan de eisen: ogen open, mond gesloten en beide oren zichtbaar. Een bril mag, tenzij deze meekleurende glazen heeft. Het montuur mag niet voor uw ogen of wenkbrauwen zitten. • Uw pinpas of contant geld. U betaalt bij de aanvraag. • Is het paspoort of de identiteitskaart voor uw kind? Dan geldt ook nog het volgende:• Uw kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. - Uw kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. - Voor kinderen is toestemming van beide ouders die het gezag hebben verplicht. Voor de identiteitskaart is tot 12 jaar toestemming nodig, voor het paspoort is dit tot 18 jaar. Als een van deze ouders niet bij de aanvraag aanwezig is, dan is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder mogelijk. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier van onze website downloaden. Neem deze ingevuld en ondertekend mee. Vergeet dan ook (een kopie van) het legitimatiebewijs de afwezige ouder niet! Natuurlijk heeft u zelf ook een legitimatiebewijs bij u. Twijfelt u over de documenten die u moet meebrengen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 015-380 41 11. Openingstijden Aanvragen: Op maandag- en dinsdagavond bent u tussen 17.30 – 20.00 uur welkom. Komt u liever overdag? Dit kan op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. Afhalen: Voor het afhalen van u al aangevraagde document bent u elke werkdag tussen 9.00 – 17.00 uur welkom. Natuurlijk kunt u hiervoor ook op maandag- en dinsdagavond bij ons terecht.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

Maasland

OVERIGE

AANVRAGEN

AANVRAGEN

Meldingen

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

- Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een reclamemast nabij de Peuldreef (langs Rijksweg A4) in Den Hoorn.

- Vergunning is aangevraagd voor het gedeeltelijk herbouwen en verbouwen van een bungalow aan de Oostgaag 10a, 3155 CG Maasland. - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een multifunctioneel gebouw aan de Baanderheer 20, 3155 NA Maasland.

- Tennisvereniging De Commandeur maakt melding van een feestavond op 1 juli 2017 21:00 tot 02:00 uur en een feestavond op 2 september 2017 van 21:00 tot 02:00 uur. De avonden vinden plaats in de clubaccommodatie aan de Baanderheer 18, 3155 NA Maasland.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen

Schipluiden VOORNEMENS TOT BESLUIT

BESLUITEN - Vergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Willem de Zwijgerlaan 25, 2635 JJ Den Hoorn. - Vergunning is verleend voor het uitbreiden van een nieuw te bouwen distributiecomplex aan de Meerkamp 5, 2635 BE Den Hoorn.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het vellen van een houtopstand van knotbomen in de Dijkpolder nabij In de Balije 9 (3155 XA) in Maasland.

(APV)vergunningen

(APV)vergunningen

- Onthefing is verleend van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden maart en april voor een periode van twee jaar. De onthefing heeft betrekking op de locatie Noordhoornseweg 43, 2635 GC Den Hoorn.

- Vergunning is verleend aan het Trefpunt voor het houden van activiteiten tijdens Koningsdag op het Pynasplein en Slot de Houvelaan en het Kerkplein in Maasland op 27 april 2017. Er is een onthefing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens dit evenement.

- Ontwerpbesluit voor het realiseren van 9 appartementen in een voormalig kerkgebouw aan de Dr. J. de Koninglaan 2a, 2636 BZ Schipluiden ligt ter inzage. Met ingang van 7 april 2017 kunt u dit gedurende zes weken , tijdens kantooruren inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Het ontwerpbesluit kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www.middendelland.nl > Actueel > Stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl onder imro-code NL.IMRO.1842.ovKoningskerkSL-on01. BESLUITEN

Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het oprichten van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Burgemeester Musquetiersingel 18, 2636 GE Schipluiden.


6 april 2017 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 6 april 2017

|

week 14

Droom, doe en denk mee over Midden-Delfland! Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD) wil graag met een groep inwoners van alle leeftijden in gesprek over de toekomst van de dorpen. Dit doen ze om met hun werk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen, zorgen, ideeën en wensen van inwoners. Hoe zorgen we er samen voor dat ons dorp een plek is waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen? Droomt en denkt u mee met SWMD? Wat is de bedoeling? In elk dorp gaan inwoners met elkaar in gesprek over de toekomst van het dorp. Samen zoeken ze uit waar energie en betrokkenheid zit om dingen te veranderen, op te starten of juist te koesteren omdat het dorp echt niet zonder kan. Wat ontstaat uit de bijeenkomst en welke vervolgstappen nodig zijn, is van te voren niet bekend. Dat is niet erg, want het geeft ruimte om te dromen en ideeën te delen. Droom van een dorp - Wat maakt uw dorp een fijne plek om te leven? - Wat is er nodig om dat zo te houden? - Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in het dorp mee kan doen? - Waar maakt u zich zorgen om of wat zou u anders willen? - Welke dromen heeft u om van het dorp een nog aantrekkelijker plek te maken voor uzelf en anderen?

nog scherper welke dromen er leven voor een leefbaar en sociaal Midden-Delfland en welke ondersteuning daarbij wenselijk is. Komt u ook? SWMD vindt het heel fijn als u op een avond, of liefst beide avonden, met hen meedenkt. U kunt zich aanmelden bij SWMD via telefoonnummer (010) 591 80 52 of emailadres info@swmd.nl Waar en wanneer gaan we aan de slag? Droom van een dorp Maasland Donderdag 13 april ‘t Trefpunt 19.30 – 22.00 uur Dromen van Midden-Delfland

Schipluiden Donderdag 18 april De Dorpshoeve 19.30 – 22.00 uur

Den Hoorn Donderdag 20 april De Hoornbloem 19.30 – 22.00 uur

Den Hoorn, Maasland en Schipluiden gezamenlijk Woensdag 10 mei ’t Trefpunt, Maasland 19.30 – 22.00 uur

Movisie, adviesbureau voor sociale vraagstukken, begeleidt de dorpsgesprekken en zorgt voor een actieve en afwisselende vorm van de avond. U bent van harte welkom en neemt u gerust nog iemand mee.

In een tweede bijeenkomst met de drie dorpen samen, wisselen we beelden en ideeen uit, inspireren we elkaar en leren we van elkaars successen of missers. We krijgen

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 28 maart 2017 genomen heeft. Startnotitie herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras 2017 De raad heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Buitengebied Gras” vastgesteld. Er zijn verschillende aanleidingen om dit bestemmingsplan in 2017 te herzien. Dat zijn Actualisatie, Beeldkwaliteit, Cultuurhistorie, diverse kleinschalige ontwikkelingen en de Energievisie. Ook blijkt het in de praktijk dat het gewenst is om het bestemmingsplan aan te passen ten behoeve van de begrijpelijkheid en de rechtszekerheid. De herziening beperkt zich tot onderdelen van het bestemmingsplan. De visie op de ruimtelijke ordening van ons buitengebied die ten grondslag ligt aan het nu geldende bestemmingsplan blijft leidend. De raad besluit de startnotitie vast te stellen. Voorstel verklaring van geen bedenkingen Oostgaag 10A Maasland De eigenaresse van de woning aan de Oostgaag 10A in Maasland wil deze woning volledig herbouwen op de bestaande fundering. Zij had eerder het plan om de woning op een ander plek op het perceel terug te bouwen. Het bestemmingsplan “Maaslandse Dam” is gebaseerd op dat eerdere plan. Om die reden wijkt het huidige bouwplan af van het bestemmingsplan. De raad ziet geen landschappelijke, stedenbouwkundige of planologische bezwaren tegen de herbouw op de bestaande fundering en geeft een verklaring van geen bedenkingen af. Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017-2021 Sinds de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden werken de wethouders Wonen van deze negen gemeenten samen in de Bestuurlijke Tafel Wonen. Om de regionale woningmarkt verder te versterken, hebben zij de Woonvisie Woningmarktregio Haaglanden opgesteld. De regionale woonvisie is opgesteld om de woningmarktregio te versterken. Het geeft zowel richting aan de intergemeentelijke samenwerking als aan de samenwerking met betrokken partijen zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, (zelf)bouwers en inwoners. Inhoudelijk draagt de visie bij aan de volgende doelen: - zo veel mogelijk realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte; - voldoende betaalbare woningen verspreid in de regio; - duurzame en levensloopgeschikte woningvoorraad; - prettige woonwijken. De raad stemt in met deze Woonvisie.

Uitwerking Woonagenda voor Commandeurspolder IV In de Woonagenda 2016-2020 is geconstateerd dat het toevoegen van eengezinswoningen in Maasland noodzakelijk is voor de vitaliteit van het dorp. In Maasland zijn de mogelijkheden voor nieuwe woningbouwprojecten zeer beperkt. Het programma van de Commandeurspolder IV, waarin drie vrije kavels waren voorzien, kan nog worden veranderd naar een programma dat aansluit bij de ambities en de genoemde prioritaire doelgroepen uit de Woonagenda. De insteek is om dit in een CPO-opzet verder uit te werken. De raad besluit om € 25.000,- van het positief exploitatiesaldo beschikbaar te stellen voor de verkenning en begeleiding van een CPO-proces en verdere plankosten zoals het wijzigen van het planologisch regime en de daarbij horende onderzoeken. Voorstel inzake waarneming van het raadsvoorzitterschap en het burgemeesterschap Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester biedt artikel 77 Gemeentewet het wettelijk kader tot waarneming van het raadsvoorzitterschap en het burgemeesterschap. De raad besluit om het raadslid de heer A.F. Plooij hiermee te belasten. Het raadslid J.G. Jongsma is de tweede vervanger voor het raadsvoorzitterschap. Voorstel tot wijziging van de Verordening Vertrouwenscommissie De gemeentelijke verordening “Vertrouwenscommissie” is afwijkend ten opzichte van de modelverordening, zoals opgenomen in de Ministeriële Handleiding benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester. Met deze wijziging is de gemeentelijke verordening aangepast. Informatie De commissie- en raadsvergaderingen zijn via Internet tv live te volgen. Ook kunt u achteraf de uitzending bekijken via de link http://portal.companywebcast.com /middendelfland. De vermelde besluiten treden in werking, nadat deze op de officiële wijze zijn gepubliceerd en bekend gemaakt. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken > Meld u aan voor de mailservice Raad en Commissie.

Papierinzameling in Schipluiden en Maasland

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox

Op vrijdag 7 april kunnen de inwoners van Schipluiden en Maasland hun oud papier weer aan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer ‘t Vooronder uw papier in. In Maasland zijn dat MVV’27 en CKC ODO (om de beurt).

Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

www.middendelfland.nl

3


|

De Schakel MiddenDelfland 6 april 2017

Gemeenteberichten

Donderdag 6 april 2017

week 14

RAADSINFORMATIE Commissievergadering Op dinsdag 11 april is er een Commissievergadering in het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering begint om 19:30 uur en is openbaar met mogelijkheid tot inspreken. U kunt de commissievergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken > live volgen via internet. Agenda: - Rekenkamer Midden-Delland: rapport ‘Aansturing en controle van verbonden partijen’ - Brief bewoners Den Hoorn over Stakenbrug - Aanpak Abtswoude 52 in Schipluiden - Brief provincie Z-H over inancieel toezicht begroting 2017

Vervolg Aanvragen en Besluiten

De vergaderstukken zijn in te zien via - het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - www.middendelland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken - Ipad / app IBabs Pro Inloggegevens: website: Middendelland / Email: burger / Wachtwoord: burger - www.ibabs.eu Inloggegevens: website: Middendelland / Email: burger / Wachtwoord: burger Inspreekmogelijkheden Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

(APV)vergunningen

OVERIGE

OVERIGE

- Vergunning is verleend aan Oranjevereniging Schipluiden voor het houden van activiteiten op Koningsdag op 27 april 2017 in Schipluiden. Er is onthefing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens dit evenement. - Onthefing is verleend van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden maart en april voor een periode van twee jaar. De onthefing heeft betrekking op de volgende locaties: • Vlaardingsekade 57, 2636 BD Schipluiden. • Abtswoude 48, 2636 EE Schipluiden.

Meldingen

Regelingen

- Melding is gemaakt door Stichting De Dorpshoeve van het houden van een rommelmarkt op 7 mei 2017 tussen 12:00 en 15:30 uur in de Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, 2636 BG Schipluiden. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur aan de Keenenburgweg 34, 2636 GP Schipluiden.

- Het college heeft op 28 maart 2017 vastgesteld: • De ‘Regeling tegemoetkoming eigen risico zorgkosten Midden-Delland 2015-2017’. • ‘Regeling anti-speculatiebeding 2017’.

Geheel Midden-Delfland BESLUITEN

Drank- en horecavergunning (APV)vergunningen - Vergunning is verleend op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf op de locatie Dorpsstraat 29, 2636 CE Schipluiden.

- Vergunning is verleend voor een openbare collecte in de periode van 23 april tot en met 29 april 2017. Het doel is het werven van structurele donateurs voor goede doelen met het CBF-keurmerk.

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekend­ makingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

KLEERMAKER

Miranda van Zwet

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Zoekt u een stomerij in de regio Maasland, Maassluis, Schipluiden? U vindt ons stomerij-servicepunt bij: Ed Schoenservice, Zuidvliet 6, Maassluis

met zorg voor u gekozen Vraag onze brochure aan of bel ons voor meer informatie: 0318 - 48 51 83

- kledingreparaties - vermaken van kleding - woonaccessoires

(gratis) haal- en brengservice

Zorg eloos

Eropui

t in eige

n land

genieten

Vakanties met zorg en aandacht

TIE! NOOIT TE OUD VOOR VAKAN

Prins Claussingel 12 - Den Hoorn

Vertrouwde kwaliteit! www.stomerij-primeur.nl •

VAKANTIES VOOR OUDEREN

2017

4

06-23723649

tel. 0174-626851

reparatiemiranda@gmail.com

Nooit te oud voor vakantie!

www.allegoedsvakanties.nl


6 april 2017 De Schakel MiddenDelfland

|

5

Koninklijke Onderscheiding voor brandweermannen Tijdens de algemene fami­ liedag van de Brandweer Midden­Delfland heeft burgemeester Rodenburg aan drie scheidende spuit­ gasten een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Een mooie afronding van hun jarenlange vrijwillige inzet.

bij de condoleance en uitvaart van Hans Barendse, vroegere brand­ weercommandant. “De familie zal gevoeld hebben dat ze niet alleen staan in hun verdriet.” Waardering De jaarlijkse familiedag werd geor­ ganiseerd in De Lickebaertshoeve op de rand van Maasland en Schip­

De boom in Ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werd Kees Lankhaar uit Schipluiden. Hij was sinds 1 januari 1993 lid van de vrijwillige brandweer van Schi­ pluiden. Kees staat bekend als de boomspecialist. Als er een boom dreigde om te vallen of door storm

door Gemma van Winden-Tetteroo

Erik Ferrari, teamhoofd van de brandweer in Midden­Delfland memoreerde aan het begin van de uitreiking van diploma’s en bevorderingen nog even aan de saamhorigheid van de brandweer­ lieden die voelbaar aanwezig was

Kees Lankhaar, Schipluiden.

lega’s. We zijn heel blij dat we op jullie kunnen rekenen als het om de veiligheid in en buiten onze drie dorpen gaat,” zo sprak de burge­ meester.

Foto’s: GvW-T

Overigens is er in de drie korpsen ruimte voor nieuwe enthousiaste vrijwillige brandweerlieden. Dus kom eens praten: het werk wordt zeer gewaardeerd!

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040

Rob Feil, Maasland.

luiden. “We willen wat extra’s doen omdat we jullie vrijwillig­ heid, die zeker niet vrijblijvend is, zeer waarderen.” Daarna nam bur­ gemeester Rodenburg het woord. Hij had de eer om drie scheidende brandweerlieden een Koninklij­ ke Onderscheiding op te spelden. Ronald Berhout uit Den Hoorn was sinds 1 september 1996 verbonden aan de vrijwillige brandweer in zijn dorp. Ronald was ook actief in de personeelsvereniging. Overigens blijft hij beroepsbrandweerman aan de kazerne Laak in Den Haag.

geveld was, kwam Kees altijd met de juiste aanpak. Ook in het derde dorp van Midden­Delfland werd afscheid genomen van een gerou­ tineerd brandweerman. Rob Feil is sinds 1989 bij de brandweer. Hij begon zijn carrière in Leidschen­ dam­Voorburg en sinds 2005 was hij ook brandweervrijwilliger in Maasland. Rob was de oefen­coör­ dinator. Vacatures “Midden­Delfland is trots op jullie maar ook op jullie brandweercol­

Ronald Berkhout, Den Hoorn

• Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

8 april in De Kiem in ’s-Gravenzande:

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000

Alles over nieuwbouw, op Westlands Woonevent

• Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.350 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

(advertorial)

Wie op zoek is naar nieuw­ bouw, zelfbouw, bouw­ kavels of financieel advies kan op zaterdag 8 april gratis binnenlopen bij het Westlands Woonevent. In De Kiem in ‘s­Gravenzande la­ ten makelaars, ontwikkelaars, gemeente en andere aanbieders op het gebied van nieuwbouw zien wat er aan nieuwbouw­ woningen en bouwgrond te koop is. Het aanbod beperkt zich niet tot Westland, maar strekt zich uit tot Midden­Delfland, Maassluis en de zuidrand van Den Haag. Op het Westlands Woonevent presenteren ontwikkelaars hun huidige en toekomstige nieuw­ bouwaanbod. Of het nu gaat om appartementen in Hart van ‘s­Gra­ venzande, vrije kavels in Schelpen­ duin Monster of Gantel de Baak Naaldwijk, twee­onder­één­kapwo­ ningen in Julia’s Eiland Wateringen of vrijstaande villa’s in Watertuinen Maasdijk. Het aanbod is ruim en divers. Ook nieuwbouwprojecten die nog moe­ ten starten zoals Geestweg ‘s­Gra­ venzande, de Vlindertuin Naald­ wijk, of de Laureaten in Vroondaal (Den Haag) presenteren zich al. En zelfs over nieuwbouw in Mid­ den­Delfland en Maassluis ­ Wilgen­ rijk, Het Balkon en Parkvilla’s – vindt u informatie op de Westlandse nieuwbouwbeurs. Aanbod Naast al genoemde projecten, is er ook informatie over: De 13

van Schelpenduin (Monster), De Gouwse Oevers (Kwintsheul), De Groene Kreken (Poeldijk), De Hoogheyd (Naaldwijk), De Ho­ ven (Poeldijk), De Kreken (Poel­ dijk), De Ranken (Kwintsheul), Duingeest (Monster), Julia’s villa’s (Wateringen), Kerkstraat (Kwints­ heul), Madewater (Monster), Me­ ander Woerdblok (Naaldwijk), Mipatio (‘s­Gravenzande), Parc Hooglande (Naaldwijk), Park Son­ nehoeck (Kwintsheul), Poeldijk Dorp, Poeldijkerhout (Poeldijk), Santhorsthof (Monster), Tuinveld (‘s­Gravenzande), Vlindertuin (Naaldwijk), Waelpark (‘s­Graven­ zande) en Woerdblok (Naaldwijk). Financieel advies Naast een ruim aanbod aan be­ schikbare kavels, kunnen bezoe­ kers zich op de beurs oriënteren op de mogelijkheden van zelf­ bouw bij de aanwezige bouwbe­ drijven. En wie een woning of kavel op het oog heeft en wil weten wat de fi­ nanciële mogelijkheden zijn, kan ter plaatse direct financieel advies inwinnen bij drie hypotheekaan­ bieders. Gaat de interesse uit naar het zelf (laten) ontwerpen en bou­ wen van een huis? Gratis toegang Bezoekers kunnen in een infor­ mele sfeer alles te weten komen over nieuwbouw, zelfbouw, koop, financiering en vergunningen. Het Westlands Woonevent is gratis toe­ gankelijk. In de directe nabijheid van De Kiem is er voldoende par­ keergelegenheid. Voor bezoekers

Op het Westlands Woonevent presenteren ontwikkelaars hun huidige en toekomstige nieuwbouwaanbod. Foto: Thierry Schut Fotografie

landswoonevent. Of volg West­ landsWoonevent op Facebook.

staat een kop koffie of thee klaar. Voor kinderen is er een afgesloten speeltuintje. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 8 april tussen 10.00 en 15.00 uur in De Kiem, Ko­ ningin Julianaweg 91, ‘s­Graven­ zande.

Opbrengst collecte Amnesty

Deelnemers Aan het Westlands Woonevent doen mee: AM, Blauwhoed, Boele & van Eesteren, Bouhuisen, BPD, De Hypotheker, Gemeente West­ land, van Leent Bouwbedrijf, van Mierlo, Mipatio, OBWZ, ONW, Ra­ bobank, VOF Poeldijkerhout, SNS­ bank, VORM, Weboma en Wil­ genrijk. Daarnaast zullen diverse makelaars aanwezig zijn. Zie voor meer over de beurs, de deelne­ mers en de projecten www.west­

Van 5 tot 12 maart vond de lande­ lijke collecte plaats van Amnesty International. Ook in Midden Delfland gingen 23 collectanten de straat op. Er werd bij elkaar 2076,86 euro op­ gehaald , dank voor uw bijdrage. Als onafhankelijke organisatie is Amnesty afhankelijk van giften en donaties, door deze bijdrage kunnen onderzoeken en acties gefinancierd worden tegen schen­ dingen van mensenrechten.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 6 april 2017

familieberichten “Daar wil ik uitgestrooid worden. Hier kom ik graag.”

De HEER is goed Zijn liefde duurt eeuwig Zijn trouw van geslacht op geslacht

Weten uw nabestaanden dat ook?

Psalm 100: 5

Dankbaar voor alle liefde, aandacht en zorg die wij van haar ontvingen, delen wij u mee dat wij afscheid nemen van onze lieve moeder, oma en groot-oma

Baaltje Elizabeth van den Berg-Bergwerff - Bep -

Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer. Telefoon 015 - 251 11 88, E-mail info@de-laatste-eer.nl, www.de-laatste-eer.nl

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

sinds 9 september 2013 weduwe van Simon van den Berg Rozenburg, 31 maart 1925

Schipluiden, 3 april 2017

Wij blijven achter met een schat aan mooie herinneringen Arie en Clarie

Nelleke en Ron

Fred en Joyce Alineke en Eric Irene en Chiel Coby en Johan Victor en Caroline Trix en Arie Otto en Herma Menco en Lisette

Tabitha en Gio, Anna, Mathias, Nina Tobias en Aisa, Boaz, Noah, Elian Jelle en Jorien Wouter en Dibora , Gwyn, Vayen Jonathan en Vione, Jaydan, Manoah, Yaron Joy en William, Zoë Daniël en Robin, Sem Ronit en Erik, Boaz, Eliënne Michaël en Roos, Siebe Joram en Nynke Tim en Marieke, Hannah, David Jonneke en André, Nina Elssey en Bart, Susanne en Tom Edwin en Darina, Gideon, Renske Leanne en Wiebe, Jolieke Marlies, Robbert-Jan Stefan, Jordy, Eline Sven en Margriet, Ilse Ineke en Tim, Elin, Norah, Mats Marcel en Melissa, Rob Carlien, Remco en Mieke, Gerben, Simon Siebe en Else, Jasmijn, Freek, Meerle

Gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen: Zaterdag 8 april voor de kerkdienst van 9.30 tot 10.00 uur in Het Anker

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Geslaagde Taalvrijwilligers Op dinsdag 28 maart ontvingen 20 geslaagden hun certificaat voor Taalvrijwilliger van de Stichting Lezen & Schrijven. Na een intensieve cursus over het begeleiden van volwassenen met het

(beter) leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal, gaan ze nu aan de slag als Taalvrijwilliger voor de Taalhuizen van Midden-Delfland, Maassluis en het Westland. De Biblio-

theek en de Taalhuizen wensen de nieuwe Taalvrijwilligers heel veel succes en plezier met het begeleiden van hun taalvragers. Voor meer informatie www.debibliotheekmm.nl/taalhuis.

Dienst van Woord en Gebed: Zaterdag 8 april om 10.30 uur, Dorpskerk te Schipluiden, Dorpsstraat 3 Aansluitend zullen wij haar lopend begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Schipluiden, aan de Dorppolderweg. Wij nodigen u uit elkaar na de plechtigheid te ontmoeten in het restaurant van Akkerleven, Veldvreugd 15 te Schipluiden. Tevens is daar vanaf 13.00 tot 14.30 uur gelegenheid tot condoleren. Correspondentieadres: De Regenboog uitvaartbegeleiding t.a.v. familie van B.E. van den Berg-Bergwerff Agnes Croesinklaan 11, 2636 HL Schipluiden De 20 nieuwe Taalvrijwilligers ontvingen hun certificaat.

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Aanleveren van familieberichten Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, uw naam- en adresgegevens.

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film

Foto: PR

Dorcas inzameling Zaterdag 8 april tussen 10 en 12 uur staat de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand worden daar schone

kleding, schoenen, brillen, speelgoed, nog werkende mobiele telefoons en nog veel meer (zie de website van Dorcas) ingezameld. Dorcas komt in actie voor

Cittaslow, zelfs op school Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewustwording van belangrijke zaken

en dus heeft de christelijke basisschool De Ark uit Schipluiden afgelopen

Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

...omdat het leven verder gaat.

...omdat het leven verder gaat.

06-128 222 22 (dag & nacht)

Wa

www.regenbooguitvaart.nl

mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Graag tot 8 april. Voor meer informatie: tel.nr. 010-5919492.

Aandacht voor producten uit de streek.

Foto: GvW-T

weken een project gedaan over Cittaslow. Het werd een interessante tijd met een voorstelling door Peet Vermeulen en een Collegetour over Cittaslow door de burgemeester himself met een knipoog naar het programma van Twan Huijs. De leerlingen gingen op diverse locaties met het onderwerp ‘Cittaslow’ aan de slag en afgelopen donderdag was de afsluiting op school voor alle belangstellenden. Het was lekker druk en de kinderen konden laten zien wat ze geleerd hadden. Er werd geproefd van allerlei streekproducten en het geheel was een groot succes. Ook de kinderen van De Ark weten nu wat Cittaslow betekent.


6 april 2017 De Schakel MiddenDelfland

40 jaar zomeravondconcerten in ‘t Woudt

Petrol in Maasland

Dit jaar wordt voor de 40ste maal een serie Zomeravondconcerten georganiseerd in het prachtige eeuwenoude kerkje van het dorpje ‘t Woudt. De jubileumserie bestaat ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis niet uit vijf maar uit zeven concerten, waarvan twee op de zaterdagmiddag. Nieuw is ook een masterclass voor jonge getalenteerde violisten, blokfluitisten en klavecinisten. Masters zijn leden van ensemble Radio Antiqua, prijswinnaar op het Internationale van Wassenaerconcours 2016.

Aan de serie werken nationale en internationale topmusici mee zoals blokfluitist Erik Bosgraaf, violiste Cecilia Bernardini, harpiste Masumi Nagasawa, fortepianist Pieter-Jan Belder en vele anderen. Ook komt Musica Temprana, het beroemde Narratio Quartet en Radio Antiqua. Alle informatie over de concerten, reserveren, programma’s e.d. staat op website www.concertentwoudt.nl. De concerten vinden plaats in het kerkje van ‘t Woudt.

Foto: PR

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 9 april Oude kerk 10.00 uur: ds. B. W. J. de Ruyter, ontmoetingsdienst, kinderkerk. Oude kerk 19.00 uur: ds. R. Oldeboom, Delft, Vesper. Donderdag 13 april, witte donderdag Oude kerk 19.30 uur: ds. B. W. J. de Ruyter, viering H.A. Petrol.

Foto: PR

Zondag 9 april is er weer een nieuwe editie van Live in Maasland in de Pynas. Dit keer treedt de jonge band Petrol op. De huidige formatie is slechts anderhalf jaar geleden gevormd, maar de muzikanten hebben elkaar helemaal gevonden. Het recept voor Petrol is de krachtige stem van zangeres Emmie van Stijn die samensmelt met de muziek die wordt geproduceerd door oprichters Daan van der Vliet (gitaar), Richard Breevaart (toetsen), Luc van Leeuwen (basgitaar) en nieuwste aanwinst Daan Wijnhorst (drums). Het re-

pertoire bestaat uit eigen nummers met soms een aangepaste cover. Het korte voorprogramma met lokaal talent zal worden verzorgd door de zangeres Ruth Moerman. Live in Maasland is een initiatief van Maaslandse cultuurliefhebbers dat iedere maand een optreden met live muziek verzorgt. Zie www.facebook.com/CultuurinMaasland/ of neem contact op via liveinmaasland@gmail.com. Café de Pynas is open vanaf 16:00 en de toegang aan de ‘s Herenstraat 21 is gratis.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 9 april 10.00 uur Palmzondag: Gezinsviering met samenzang Voorganger Pastor J. Lamberts 10.00 uur: Kindercrèche Dinsdag 11 april 19.30 uur: Oecumenische viering van verzoening en gebed in de Oude Kerk Voorganger Pater K. Hayon Donderdag 13 april 19.00 uur Witte Donderdag: gezamenlijke viering in Schipluiden

Prot. Chr. Geloofsgemeenschap De Magneet te Maasland. Zondag 9 april 10.00 uur: Samenkomst in de aula van de Scholengemeenschap Lentiz in Maasland. Sprekers: ds. K. Jonker uit Steenwijk en Ariane Kuijvenhoven uit ‘s-Gravenzande. Inzegeningsdienst, waarin Ariane Kuijvenhoven als kerkelijk werker aan de Magneetgemeenschap wordt verbonden. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 9 april Dorpskerk 10.00 uur: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk. Het Anker van de Dorpskerk 19.00 uur: Praise-avond R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere

Zaterdag 8 april Geen viering Zondag 9 april 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Mannencantorij Voorgangerf: pater D. v.d. Akker Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 9 april 10.00 uur Woudtse kerk: ds. D. Verboom, Leiden. 19.00 uur De Rijstuin: ds. B. Schoone, Poeldijk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 8 april 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 9 april 10.00 uur: Eucharistieviering met kinderwoorddienst en zang van de damescantorij. Voorganger: Pater K. Hayon.

Cittaslow burgemeesters enthousiast over Midden-Delfland De halfjaarlijkse vergadering van de Nederlandse Cittaslow-gemeenten werd dit keer in Midden-Delfland georganiseerd. Voorzitter Arnoud Rodenburg nodigde na afloop zijn collega’s uit een kijkje te nemen in Farm I See aan de Keenenburgweg in Schipluiden. De gasten waren verrast. Door Gemma van Winden-Tetteroo Cittaslow is het internationale keurmerk voor kleine gemeenten die leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit hoog in het vaandel hebben staan. Daarom was een bezoek aan Farm I See een prachtige, en misschien zelfs wel een logische afsluiting van de bijeenkomst. In het concept van Farm I See komen immers heel wat elementen van Cittaslow naar voren.

|

Samenwerking In de pop-up winkel aan de Keenenburgweg in Schipluiden kregen de bestuurders een toelichting over de lokale en ambachtelijke producten die hier rechtstreeks vanaf de kwekerij aangeboden worden aan de consument. Om de transportkilometers zo gering mogelijk te houden en om eigen ondernemers te steunen. Zuivel komt van de zuivelboerderij of van Delflandshof, de kleinschalige zuivelcoöperatie van Midden-Delfland. Ook werd er verteld dat veel groenten gekweekt worden in de kassen van de Stichting BoereGoed waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met de juiste begeleiding aan de slag kunnen. Zo werkt men samen aan sociale integratie en aan gezonde streekproducten. Symbool De burgemeesters van Alphen-Chaam, Vaals, Heerde, Vlagtwedde, Bellingwedde,

Alle Cittaslow-gasten voor de pop-up winkel Farm I See.

www.middendelfland.nl

Foto’s: GvW-T

Echt-Susteren en Eijsden-Margraten waren onder de indruk van het concept. Burgemeester Kompier van Vlagtwedde (zuidoost Groningen) zag meteen mogelijkheden voor haar eigen gemeente.

Ook andere collega’s meenden dat het goed zou zijn om ideeën uit te wisselen en hierin samen te werken. “Zo’n winkel met lokale producten is een mooi symbool dat mensen hun hart openzetten voor hun streek.”

Kruisbestuiving Limburg en Midden-Delfland Burgemeester Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten had een geschenk meegebracht uit het mooie Limburg; een karakteristieke appelboom. “Een Gronsvelder Klumpke, een heerlijke traditionele appel die qua smaak lijkt op een Elstar,” vertelde hij. “Ik doe deze boom graag aan Midden-Delfland cadeau. Een paar weken geleden ben ik hier ook te gast geweest en toen heeft Arnoud Rodenburg mij meegenomen in de schoot van de Cittaslowgemeente MiddenDelfland. Dat waardeer ik zeer. Onze samenwerking moet een kruisbestuiving worden en daarom leek het mij een goed idee om iets van ons sappige fruit mee hier naar toe te nemen.” Na deze woorden namen beide heren een flinke schep ter hand en plantten de boom in de zorgvuldig voorbereide bodem, aan de rand van ’t Woudt. Buiging Desgevraagd vertelde burgemeester Dieudonné Akkermans het meest verrast te zijn over de weg die hij afgelegd had van Maasland naar Schipluiden. “Ik werd gegrepen door dat landschap! Geweldig! Die bruggetjes over het water, de fijnschaligheid van de boerderijen en in de verte de stad, op veilige maar toch grijp-

bare afstand. Het ziet er allemaal zo keurig uit bij jullie. En dan die hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen. Ik maak een diepe buiging voor de agrariërs, die rekening houden met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het landschap. Dat zijn duidelijk elementen van Cittaslow, daar mag je echt wel trots op zijn,” zei hij tegen Arnoud Rodenburg. In mei zullen leden van de gemeenteraad en supporters van Cittaslow Midden-Delfland de gemeente Eijsden-Margraten bezoeken.

Burgemeester Akkermans van Eijsden-Margraten plant samen met burgemeester Rodenburg een Gronsvelder Klumpke bij ‘t Woudt

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 6 april 2017

Wilt u goud of zilver verkopen?

AUTOBEDRIJF

v.d. Voort B.V.

Chris van Waes is naast antiquair

Peugeot 108 Active 1.0 5-drs 13000 km Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 25000 km Ford Fiesta 1.0 Style 5-drs 27000 km Opel Vivaro GB L1H1 1.6 CDTi 12000 km Opel Combo L1H1 1.3 CDTi 64000 km Ford B-Max 1.0 Ecoboost Tit. Navi + Camera 19000 km Suzuki SX4 1.6 Executive 75000 km Opel Agila 1.0 ecoFlex Berlin 5-drs 48000 km Opel Agila 1.0 ecoFlex Berlin 5-drs 46000 km Citroen C1 1.0 selection 5-drs 50000 km Mercedes-Benz B200 Automaat 88000 km Fiat 500 1.2 Special + Airco 60000 km VW Golf 1.2 TSI Comf.Line 5-drs + Navigatie 68000 km Fiat Panda 1.2 Active 5-drs 69000 km Opel Astra 1.4 EcoFlex Edition 5-drs 97000 km Skoda Octavia Combi 1.2 TSI BnsLine Automaat 75000 km Peugeot 207 1.6 16V Climate Control Nav. 41000 km Toyota Verso 1.8 Business Autom. 5-drs 72000 km Hyundai I10 1.1 I-Drive Cool 5-drs 59000 km Fiat Panda 1.2 Airco 5-drs 54000 km VW Passat Variant 1.4 TSI Automaat 126000 km VW Golf Plus Automaat 1.4TSI Comf.line 104000 km Fiat Panda 1.2 Airco 5-drs 58000 km Toyota Corolla Verso 1.8 16V 7-pers. Autom. 92000 km Kia Sportage 153000 km

2016 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2010 2009 2009 2009 2007

en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Loop eens binnen!

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl SV Den Hoorn zoekt:

Gastvrouw/heer op zondag Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

Elke uitdaging aanpakkend, origineel,    aansprekend en integer; dit vindt u terug bij ons  ontwikkelingsteam!    Kijk voor meer informatie over onze projecten   op onze website. Hieronder alvast een impressie!     

Wij o

le n,

b

verh & n e eher

V.l.n.r.: 3 medewerkers van het hoveniersbedrijf, vrouw van Lennard Schilperoort, wethouder Hans Horlings, Lennard Schilperoort, zoon van Lennard Schilperoort.

uren

Foto: PR

Meepraten over jouw eigen droomdorp ‘Soms heb je van die dromen die je wakker houden. Tot je ze uitvoert!’ is een slogan van Loesje. Onder diezelfde kop organiseert de Stichting Welzijn Midden-Delfland de gelegenheid voor dorpsbewoners om mee te praten over een nóg fijnere woonomgeving. Ons eigen droomdorp dus. Denk en droom dus mee want dromen kunnen werkelijkheid worden! door Gemma van WindenTetteroo

kke ntwi

adviseren het niet alleen aan onze klanten maar we hebben het zelf ook op onze woon/werklocatie toegepast. Aan duurzaamheid ontkom je niet in deze mooie groene gemeente! Net als het bijdragen aan initiatieven als het Zomerfeest, Schippop of het knotten van knotwilgen. Met elkaar dan heb je het voor elkaar!”, aldus Lennard Schilperoort.

Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

de waarden waar Cittaslow voor staat. Hoveniersbedrijf Schilperoort maakt de klant bewust van duurzaam groen. Lennard Schilperoort adviseert zijn klanten om planten, stenen en houten schutingen op een creatieve manier te hergebruiken. Daarnaast zijn er duurzame toepassingen mogelijk zoals LED-verlichting en de aanleg van sedumdaken in combinatie met zonnepanelen. “We

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Hoveniersbedrijf Schilperoort is de nieuwste supporter van Cittaslow Midden-Delfland. Donderdag 30 maart reikte wethouder Hans Horlings het supporterscertificaat uit aan de Schipluidense ondernemer Lennard Schilperoort. Het supporterschap Cittaslow Midden-Delfland onderstreept de gemeentelijke erkenning van ondernemers en organisaties en draagt bij aan de bewustwording van

Uw vertrouwen waard

Het Ambacht 7, Maasland

Schilperoort nieuwe Cittaslow-supporter

Hoewel de meeste mensen in Midden-Delfland heel tevreden zijn, blijven er wellicht altijd wensen of verbeterpunten. En daar wil de SWMD graag over in gesprek. Want wie weet kan het allemaal nog mooier of nog beter in de toekomst.

Voel jij je betrokken bij de toekomst van jouw dorp? Dan is het fijn om samen met andere inwoners te praten over belangrijke punten. Want wat maakt jouw dorp nu een fijne plek? Wat zou nog beter kunnen? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen in het dorp mee kan doen en zich thuis voelt? Heb je leuke of goede ideeën? Samen sterk SWMD wil met inwoners van alle leeftijden in gesprek gaan om te praten over vragen, zorgen en ideeen. “We willen graag helder krijgen waar er nog wensen liggen en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat ons dorp een plek wordt waar iederéén met plezier werkt of woont,” zegt directeur Nel van der Hoeven. Waar krijg je energie van, welke gewoonten of gebruiken moet je vooral koesteren? “We hopen dat heel veel inwoners hierover willen meedenken. Eerst per dorp en later met de drie dorpen samen zodat we ideeën

kunnen uitwisselen, elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.” Midden-Delfland ís al mooi maar wie weet kunnen we onze dorpen nog leefbaarder en socialer maken. Dat is toch een mooie droom om na te streven? Per dorp Wil je meedenken? Meld je dan aan bij SWMD via 010-5918052 of via info@ swmd.nl In Maasland wordt de aftrap gegeven op donderdag 13 april in ‘t Trefpunt . Op dinsdag 18 april is Schipluiden aan de beurt in De Dorpshoeve en op donderdag 20 april wordt er in Den Hoorn gesproken in De Hoornbloem. De avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur. De gezamenlijke ‘droomavond’ volgt op woensdag 10 mei in ‘t Trefpunt in Maasland, Kerkplein 11, ook weer van 19.30 tot 22.00 uur. Het zullen interessante en uitdagende avonden worden. Samen dromen èn werken aan de toekomst van Midden-Delfland!

           

       @gambeheer.nl    www.gambeheer.nl 

   

Midden-Delfland, een fijne plek voor jong en oud!

Foto: GvW-T


6 april 2017 De Schakel MiddenDelfland

|

Leden GV Schipluiden stralen Zaterdag 1 april stonden de individuele recreanten­ kampioenschappen op het programma. Ook GV Schip­ luiden was deze dag actief met 23 leden. Er werd een

vijfkamp geturnd. De meis­ jes deden dit op minitramp, brug, balk langemat en de ringen. Bij de uitslagen tel­ den alleen de vier hoogste scores mee. GV Schipluiden

Job Lansbergen won zilver.

Foto: PR

Touwtrektoernooi getrainde ploegen in Maasland TTV De Groene Oase uit Maasland is zaterdag 8 april gastheer van het touw­ trektoernooi voor getrain­ de ploegen van het gewest West. Het is de eerste com­ petitieavond van de zomer­ competitie 2017. Op het

heeft ook weer een leuke en stoere jongensgroep. Zij deden een vijfkamp op minitramp, brug gelijk, rek, langemat en de ringen. Alle leden hebben deze dag hun uiterste best gedaan, van de wedstrijd genoten en staan stralen bij elk toestel. Maybritt v.d. Lee kreeg een bronzen medaille voor haar vijfde plaats op niveau in­ stap RW4. Marit de Graaf werd tweede op niveau pupil 1­RW6 en kreeg een mooie zilveren medaille. Op niveau voorinstap RW5 was er brons voor Femke Peters (7e) en Renske Ruijgt (3e). Anne­Fleur Colin liet ieder­ een versteld staan met een super wedstrijd. De gouden medaille was dan ook wel­ verdiend. Brons was er ook voor Ma­ rije van der Linden op ni­ veau instap/pupil 1–RW2. Een mooie zilveren medail­ le was er voor Lieke Rey­ man op niveau voorinstap RW4. Noek van Sprengen kwam, zag en overwon op nivo instap/pupil 1–RW2. Terecht kreeg zij de gouden medaille omgehangen. Aukje Gielesen kwam uit op niveau Senior RW1. Haar oefeningen op de brug, balk, langemat en ringen stonden als een huis. Ze heeft de weddenschap met Meerle v.d. Berg gewonnen en werd op een geweldige wijze eerste. Dan de jongens. Het ple­ zier spatte er van af bij Job Lansbergen, hij mocht deze dag op plaats twee van het ereschavot plaatsnemen en kreeg een zilveren medaille. Voor een compleet verslag zie www.gvschipluiden.nl.

Paasbingo bij SV Den Hoorn

eigen trainingsveld zal er in verschillende gewichtsklas­ ses gestreden worden. Ook De Groene Oase doet mee aan het toernooi. Aanvang 19.30 uur aan de Baander­ heer 16b in Maasland. Zie ook www.groeneoase.nl.

Op vrijdag 7 april is er weer de jaarlijkse paas­ bingo bij Voetbalver­ eniging SV Den Hoorn. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur gaan de eerste ballen rollen. Uiteraard zijn er weer mooie prijzen te winnen en als afsluiter is er een grote loterij met vele prijzen.

avalex

WIJ GAAN VERHUIZEN

Bewoners de Zweth nodigen leden Provinciale Staten uit De bewoners van het buurt­ schap de Zweth hebben het initiatief genomen om de Burgerparticipatie ‘De Zwethzone’ in het leven te roepen. De burgers willen zo beter betrokken worden bij de besluitvorming rondom het reconstructieplan Wip­ polderlaan N211. Dit om zo

beter betrokken te worden bij de besluitvorming van het reconstructieplan Wip­ polderlaan N211. Zij worden ondersteund door Tjeerd Bandringa en Rob van Enge­ lenburg, ingenieurs die eer­ der actief betrokken waren bij burgerinitiatieven. Vrijdag 31 maart waren de

Foto: PR

statenleden van de provin­ cie Zuid­Holland F. Paymans (VVD), W. Bakx (50Plus) en D. Magerman (D66) te gast bij Zwethzone. Van der Bendt (CDA) was een week eerder te gast. Het burgerini­ tiatief lichtten hun zorgen toe met een presentatie en ga­ ven nog eens een toelichting bij de ingediende zienswij­ zen zoals de fly­overs, het ge­ luid, de afbraak van de Zwet­ hzone en de verplaatsing van het tankstation. De statenle­ den zeiden verrast te zijn dat er zoveel ongenoegen heerst bij de omwonenden en on­ dernemers, omdat zij eerder het idee kregen dat alles soe­ pel verliep. Na de levendige discussie is er naar de locatie Zwethstrook gewandeld om de statenleden een beeld te geven van de situatie. De ge­ nodigden konden met eigen ogen waarnemen, waar de burgers zich zorgen over ma­ ken.

VANAF 12 APRIL 2017 BENT U VAN HARTE WELKOM AAN DE: VELDESTEIJN 31, MAASLAND

11 april zijn wij gesloten. Tot ziens!

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 6 april 2017

22 april: Met Vockestaert de boer op Gevonden: * 2 sleutels aan een bruin leren sleutelhanger * Fietssleutel aan een rode leren sleutelhaner Verloren: * Sleutelbos met naamsleutelhanger “Monique” * Sleutel en aanhangerslot * Sleutelbos, 6-tal sleutels aan een zilveren ring De volledige lijst met gevonden en verloren voorwerpen in Maasland kunt u nalezen op de website www.gevondeninmaasland.nl

Heeft u iets gevonden of verloren? Laat het ons weten. Contactgegevens: Loket van de stichting: Langetaam 4 te Maasland (kantoorpand Wonen Midden-Delfland) Telefoonnummer: 010-592 50 93 E-mail: info@gevondeninmaasland.nl

Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u donateur worden? Maak uw vrijwillige bijdrage dan over op: NL 42 RABO 0180 7490 99 t.n.v. Stg. Gevonden & Verloren Voorwerpen Maasland Hartelijk dank!

Bril gevonden op eenzaam bankje ‘t Woudt

Foto: GvW-T

Vrijdag 31 maart is er een bril met aangepaste glazen achtergebleven op het bankje bij ‘t Woudt. Af te halen bij het gemeentehuis in Schipluiden!

Politieberichten Maandag 27 maart t/m zondag 2 april 2017 Den Hoorn: - Tussen dinsdag 28 maart 23.00 uur en woensdag 29 maart 6:30 uur werd aan de Hoornsekade ingebroken via een raam. De woning is doorzocht en er zijn meerdere spullen weggenomen. - Zaterdag 1 april om 17.00 uur heeft de wijkagent drie jeugdigen van het terrein aan de Looksingel weggestuurd. Maasland: - Op de Kortebuurt werd op maandag 27 maart een kentekenplaat van een scooter gestolen. Tip van de wijkagent om diefstal te voorkomen: laat uw kentekenplaat popnagelen. - Vvrijdag 31 maart omstreeks 22.30 uur zag een buurtbewoner op de Kwakelweg een verdacht voertuig. De bestuurder, die door deze buurtbewoner werd aangesproken, gaf aan dat hij op een vriend aan het wachten was. Kort daarna vertrok deze persoon en werd het voertuig met de bestuurder niet meer aangetroffen. - Zaterdag 1 april omstreeks 21.00 uur verloor een fietser op de Oostgaag zijn evenwicht en kwam ten val. De fietser is voor de zekerheid naar het ziekenhuis vervoerd. Schipluiden: - Aan de Gaagweg is op dinsdag 28 maart omstreeks 16:30 uur een picknicktafel in brand gestoken. De tafel brandde volledig af. Weet u wie dit gedaan heeft? Meld het dan bij de politie. - Donderdag 30 maart tussen 1.35 en 1.40 uur werden op de carpoolplaats aan de Klaas Engelbrechtsweg twee personen in een voertuig gecontroleerd. Beide personen gaven aan dat ze aan het chillen waren.

De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert opent op 22 april het seizoen weer met een inmiddels traditioneel evenement: liefhebbers kunnen dit keer op vier boerderijen in het buurtschap De Kapel bij de Zouteveen in Schipluiden een kijkje gaan nemen. Interessant voor jong en oud! door Gemma van Winden-Tetteroo

De opening van ‘Met Vockestaert de boer op’ is om 10.00 uur op de historische boerderij van de familie Guliker aan de Willemoordseweg 5. Daar zijn trouwens later diverse rondleidingen met informatie over de geschiedenis van de boerderij. En de Touwtrekkersvereniging uit Maasland is aanwezig. Dat wordt spannend. Bij de familie Poot aan de Willemoordseweg 9 wordt verteld over koeien vroeger en nu. Er is daar ook een lezing door historicus Jacques Moerman over De Kapel en men kan terecht bij de boerenmarkt op het erf. Ook voor kinderen Op nummer 11 van diezelfde Willemoordseweg is bij de familie Groen ook van alles te beleven: in-

Voorouderspreekuur In samenwerking met Archief Delft houdt de NGV afdeling Delfland ook dit seizoen weer een maandelijks genealogisch spreekuur op de tweede woensdag in de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de voorzaal van Archief Delft, Oude Delft 169, Delft. Het eerstvolgende is op woensdag 12 april. De toegang is gratis voor leden en niet-leden. De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en het Archief Delft helpen u graag met uw onderzoek naar uw voorouders of met de start van zo’n onderzoek. Zij kunnen u voorlichting geven over de aanpak en demonstreren enkele programma’s om de gegevens in op te slaan.

Koeien zorgen voor melk èn mooie verhalen.

formatie over Kunstmatige Inseminatie bij koeien en er zijn actieve lezingen over weidevogels waarbij men de polder ingaat. Verder een expositie over Het Volle Leven. Dan kan men ook nog terecht bij de familie Zeeuw aan de Breeweg 3. Hier kan men de oude en

de nieuwe stallen bekijken en hoe de melkrobot werkt. Er is een kinderstormbaan en de kids kunnen ook pony rijden. Verder zijn er diverse demonstraties van schapen drijven en u kunt daar gezellig met het hele gezin ene rondje kuieren door het weiland. Dit is slechts

Taalpunt Maasland weer open Wie moeite heeft met lezen en schrijven of zijn Nederlands wil verbeteren, kan terecht in het Taalhuis in de Bibliotheek Maasland. Deze is gevestigd in Basisschool de Schutse, ingang Kluisweer. Het Taalpunt is geopend op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur voor taalspreekuren, taalmaatjes, speciale boeken en materialen. Ook in de andere kernen zijn er taalspreekuren, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen voor hulp of advies op taalgebied.

Taalmaatjes zijn vrijwilligers die een ander helpen, door samen Nederlands te praten en activiteiten te ondernemen. Het Taalhuis en Bibliotheek Maassluis Midden-Delfland is op zoek naar nieuwe Taalmaatjes om taalles te geven. Aanmelden kan via www. debibliotheekmm.nl/taalhuis/taalvrijwilliger.html

Foto: GvW-T

een greep uit de activiteiten waar de liefhebbers van kunnen genieten op 22 april a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur.

All you need is love Op Hodenpijl Muzikanten Tijn Touber en Dennis Kivit laten op zondag 9 april ‘the summer of love’ herleven in het meditatieconcert: Let it be. Geïnspireerd op The Beatles brengen ze songs, verhalen, stilte en humor. Schrijver en meditatieleraar Tijn Touber en muzikant Dennis Kivit nemen je mee op je mooiste reis naar binnen en laten je door middel van muziek en meditatie weer voelen waar je vandaan komt. ‘All you need is love’ in je leven, met een gezonde dosis humor én een beetje ontspanning. Het concert op zondag 9 april vangt aan om 15.00 uur. Entree bedraagt € 15,-. Arrangement is € 27,50. Reserveren via www.ophodenpijl.nl.

CDA-bestuur brengt bezoek aan Restaurant Aan de Zweth In de laatste week van maart heeft het CDA-bestuur een bedrijfsbezoek gebracht aan Restaurant Aan de Zweth aan de Rotterdamseweg. In de winterperiode bezoekt het bestuur maandelijks een bedrijf, vereniging of andere organisatie in Midden-Delfland. Hierbij worden bestuur, fractie en collegeleden gevoed met zaken en meningen direct vanuit het gebied.

Jonge ondernemers Deze keer een restaurantbezoek op de grens met Rotterdam. Nadat de delegatie zich had voorgesteld vertelden de jonge ondernemers, Joris en Anjeta Peters, hun verhaal. Bij Joris zat het kok worden al jong in de genen, hij volgde een suprême-opleiding tot kok. Hij werkte door heel Nederland bij de beste restaurants en leerde daar veel. Hij ontmoette Anjeta en samen wilden ze starten met een restaurant in de provincie Noord

Brabant. Dit kregen ze niet van de grond en onverwacht kwamen ze twee jaar geleden op de locatie van toen nog Zwethheul terecht. Ook onverwacht kregen ze het eerste jaar al een Michelinster; ze hadden met hun sfeer het restaurant toegankelijker gemaakt voor bezoekers. Dit jaar kregen ze opnieuw een Michelinster. Bij de bijeenkomst met het CDA werd gesproken over hun locatie; toch een uithoek van de gemeente. Het levert nog wel eens problemen op om gevonden te worden; zeker als bezoekers eerst naar het dorp Schipluiden rijden. De afstand tussen de dorpskern Schipluiden via Delft naar het restaurant is elf kilometer! Naar aanleiding van recente inbraken aan de Rotterdamseweg in dit buitengebied is er gesproken over de aanrijtijd van brandweer, politie en over de ophaaldienst van het huisvuil. Ook onduidelijkheid als zaken opeens veranderen, zoals bv. de plaats van de afvalcontainer, kwam aan bod. Net als de uitstraling van andere gebouwen in dit Midden-Delflandse deel van de Zweth.

Beide ondernemers waren tevreden met de zichtlocatie vanuit het restaurant over het MiddenDelfland gebied. Het CDA-bestuur heeft door dit bezoek een prima indruk gekregen van dit sterrenrestaurant. Na nog even een blik op de kaart geworpen te hebben namen we afscheid . De eigenaren konden deze kennismaking waarderen. Het CDA-bestuur weet nu nog beter wat er speelt bij deze ondernemers maar ook wat er leeft in dit buurtschap .


6 april 2017 De Schakel MiddenDelfland

16 T O GD T

|

! L I R AP

N E L R VE

Pasen Pasen

Heerlijk weertje met een zonnetje erbij, alle bloemetjes beginnenweer weer te te bloeien, Heerlijk weertje met een zonnetje erbij, alle bloemetjes beginnen bloeien, vogeltjes fluiten, kortom een prachtige dag om buiten en onderweg te zijn. Wij vogeltjes fluiten, kortom een prachi ge dag om buiten en onderweg te zijn. kunnen die dag nog leuker maken. Wij kunnen die dag nog leuker maken. Paasontbijt 09.00 - 11.00 uur Wij serveren Paasontbijt 09.00 - 11.00 uur. een uitgebreid ontbijt aan tafel, Wij serveren een uitgebreid ontbijt aan tafel. Het ontbijt zal bestaan uit een minibroodje met kaas, een minibroodje met gebraden beenham met honingmosterdsaus, een lekkere snee paasbrood besmeerd met echte

Het ontbijt zal bestaan roomboter, uit een minibroodje kaas, eeneen minibroodje met een mini chocolademet broodje, natuurlijk vers gekookt eitje, wat vers een glas heerlijk vers geperste jus d`orange en koffie thee. Dat is toch een gebraden beenham metfruit, honingmosterdsaus, een lekkere sneeenpaasbrood heerlijk begin van je dag? besmeerd met echte roomboter, een mini chocolade broodje, natuurlijk een vers Wij rekenen hiervoor €12.50 per persoon. gekookt eitje, wat vers fruit, een glas heerlijk vers geperste jus d`orange en koffie en thee. Dat is toch een heerlijk begin van je dag? Paasbrunch 12.00 - 14.00 uur. Wij rekenen hiervoor €12.50 per persoon. Ook onze brunch wordt heerlijk aan tafel geserveerd.

Paasbrunch 12.00 - 14.00 uur. Bij de brunch kunt u heerlijk genieten van een wrap met gerookte zalm, een wrap Ook onze brunch wordtmet heerlijk tafel geserveerd. gekookteaan kip, een lekkere snee paasbrood besmeerd met echte roomboter, mini broodje hamburger met een gebakken kwartelei, wat vers fruit, natuurlijk ook koffie

en thee en voor een feestelijk tintjewrap ook nogmet een glaasje prosecco.zalm, een wrap Bij de brunch kunt u heerlijk genieten van een gerookte Wij rekenensnee hiervoor €19.50 per persoon. met gekookte kip, een lekkere paasbrood besmeerd met echte roomboter, mini broodje hamburger met een gebakken kwartelei, wat vers fruit, natuurlijk ook Paasrondvaart 15:00 – 17:00uur in samenwerking met Roboot Rondvaarten. koffie en thee en voor een feestelijk intjerondvaart ook nog glaasje Tijdens een 2 uur durende kunt een u heerlijk genietenprosecco. van het prachtige Wij rekenen hiervoor € Midden 19,50Delfland, per persoon. het prachtige weer en een heerlijke proeverij van verschillende wijnen, hierbij serveren wij diverse zoete en hartige hapjes.

Doe méér voor

MOLENS

Paasrondvaart 15:00 – Wilt 17:00 uur in samenwerking met Roboot Rondvaarten. u Pasen liever in de huiselijke sfeer vieren, maar wilt u hier geen boodschappen Tijdens een 2 uur durende rondvaart kunt u heerlijk genieten van het prachi ge voor doen? Dat kan ook! U kunt bij ons bijvoorbeeld een lekkere, royaal opgemaakte Midden Delfland, het prachi ge weer heerlijke proeverij salade bestellen, maaren ookeen steengrill schotels of een heerlijkevan taart,verschillende in overleg is veel (Houdt u zoete wel rekening eenge eventuele besteltermijn?) wijnen, hierbij serverenmogelijk! wij diverse en met hari hapjes. Prijs rondvaart €32,50 per persoon. Bel om te reserveren of om te bestellen naar 015-3805023

Wilt u Pasen liever in de huiselijke sfeer vieren, maar wilt u hier geen boodschappen voor doen? Dat kan ook! U kunt bij ons bijvoorbeeld een lekkere, royaal opgemaakte salade bestellen, maar ook steengrill schotels of een heerlijke taart, in overleg is veel mogelijk! (Houdt u wel rekening met een eventuele besteltermijn?) Bel om te reserveren of om te bestellen naar 015-3805023.

molenfonds.nl

11


|

De Schakel MiddenDelfland 6 april 2017

Donderdag 13 april 2017

OPENING

Kruidvat Veldesteijn 21-23, Maasland

Profiteer nu van deze spectaculaire openingsaanbiedingen Kruidvat luiers midpak

Maybelline make-up

Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

Keuze uit het hele assortiment. Alle combinaties mogelijk.

Schepsnoep

AM 100 GR

2+1 GRATIS

1+1 GRATIS

*

Elvive haarverzorging Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. mini’s en multipakken. Alle combinaties mogelijk.

1+1 GRATIS *

0.75

0.

49

*

Kruidvat Multi A-Z Compleet**

Fa bad, douche of deodorant

120 tabletten Complete samenstelling multivitaminen en mineralen als aanvulling op de dagelijkse voeding.

Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. geschenksets, mini’s, douche 400 ml en multipakken. Alle combinaties mogelijk.

KOAG/KAG-nr. 2979-1216-2010

12

1+1 GRATIS *

1+1 GRATIS

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. **Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

Gratis winkelen voor het goede doel! Ter ere van de opening van ons nieuwe filiaal geven wij 1 MINUUT GRATIS WINKELEN weg. Helpt je tante als vrijwilligster in het buurtcentrum of ben je begaan met de lokale voedselbank? Sta nu voor hen klaar en geef deze persoon of het goede doel

op voor de 1 minuut gratis winkelen via www.kruidvat.nl/openingsactie vóór maandag 10 april 2017. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.kruidvat.nl/openingsactie.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Veldesteijn 21-23, Maasland, van donderdag 13 april t/m zondag 23 april 2017.

Steeds verrassend, altijd voordelig!

*

Profile for WL Media

Md 2017 04 06  

Md 2017 04 06  

Profile for wlmedia