Page 1

9 november 2017

Maassluis Werkt Voor interessante en leuke banen in de regio kijkt u elke week achter in deze krant.

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN LAAT JE INSPIREREN! serres en vouwwanden

redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl

Sinds 1935 huis-aan-huis

verspreidingsgebied: maassluis • maasland • maasdijk

Straatverlichting voorzien van slimme LED-armaturen Alle 75 lantaarnpalen op het Kerkeiland en de Haven zijn door de gemeente in samenwerking met Citytec voorzien van nieuwe aluminium LED-armaturen, die de oude koperen vervangen. door Chrit Wilshaus

OPENINGSTIJDEN wo t/m vr 10.00 - 17.00 uur. za 10.00 - 15.00 uur zo, ma, en di gesloten Een afspraak buiten openingstijden is altijd mogelijk! Mackayplein 15, Maassluis, Tel. 010 5997416, info@kugeko.nl

BADKAMERS SCHUIFWANDKAST BINNENVERBOUWINGEN

Zomerdijk 34 B 3143 CT Maassluis Tel. 06 - 28 045 248 info@transparantkeukens.nl www.transparantkeukens.nl

KEUKENS PVC VLOEREN BINNENVERBOUWINGEN KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN LAAT JE INSPIREREN! serres en vouwwanden

Wethouder Kees Pleijsier onthulde en testte vorige week donderdagochtend op het Schanseiland met behulp van een hoogwerker het laatste vervangen armatuur. “Daar wilden we toch wel eventjes wat aandacht aan besteden omdat het een bijzonder armatuur is.” Volgens Pleijsier zullen ook elders in de stad in straatverlichting dergelijke LED-armaturen worden geplaatst. “Behalve dat we steeds meer en LED-verlichting gaan toepassen in de stad, gaan we ook steeds meer slimme LED-verlichting toepassen. Dat is vooral heel fijn voor de inwoners. Bij deze lampen wordt een storing via internet automatisch doorgeven aan het gemeentelijke beheersysteem. Daarin is te zien wat er mis is en wat er moet gebeuren om er voor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. De onderhoudsmonteur weet dan ook precies welke reserveonderdelen hij moet meenemen.” Programmeren De units zijn van Philips. Aad Noorddijk, van Philips Public & Sport, was vorige week don-

Mackayplein 15, Maassluis, Tel. 010 5997416, info@kugeko.nl

derdag aanwezig bij de ingebruikname van de nieuwe armaturen. heet het officieel. “Het allernieuwste en het allermooiste is dat het intelligente armaturen zijn. De gemeente kan deze armaturen op afstand, via internet, bedienen. Zo kunnen ze de armaturen aan- en uitschakelen, of de lampen dimmen. Bijvoorbeeld in de nachtelijke uren. Maar met een evenement als de Furieade kan geprogrammeerd worden dat de lampen ook de hele avond op vol vermogen

Het financiële perspectief van de gemeente Maassluis ziet er volgens wethouder Sjef Evers (Financiën) gelukkig veel positiever uit dan een aantal maanden geleden. Hij zei dat afgelopen dinsdagavond op de eerste avond van de Algemene Beschouwingen 2017 over de begroting 2018 – 2021.

Evers herhaalde het standpunt van het huidige college dat het niet over zijn graf wil heen regeren en voor het volgende college en de volgende gemeenteraad wil beslissen hoe het overschot moet worden besteed. Volgens de portefeuillehouder is dat echt aan

een volgende raad en college om daar over te beslissen. “Maar dan moet er wel ruimte voor zijn op de begroting. “Dit is zowel een financieel/technisch als een politiek statement dat dit college wil maken; een warme aanbeveling om daar als nieuwe raad ernstig over na te denken. En verder willen we op dit moment niet gaan.” Wethouder Evers wees er bovendien op dat het slechts om een gering overschot gaat. Meerdere fracties gaven het ambtenarenapparaat volgens hem een terecht compliment voor het zorgvuldig gevoerde financiële beleid de afgelopen jaren. “Want zonder het ambtelijk apparaat waren we nergens.”

Foto: PR

blijven branden. En je kunt ook een paar jaar vooruit programmeren.” Volgens Noorddijk heeft LED-verlichting een groot voordeel boven de conventionele straatverlichting met oranje licht. “Dat licht was funest voor ouderen en het is een feit dat Nederland vergrijst. Maar door de witte kleur van de led verlichting, is het contrast op straat veel beter waar te nemen. Dit is overigens de eerste fase in wat er mogelijk is met LED-armaturen. De

‘Een warme aanbeveling om ernstig over na te denken’

door Chrit Wilshaus

OPENINGSTIJDEN wo t/m vr 10.00 - 17.00 uur. za 10.00 - 15.00 uur zo, ma, en di gesloten Een afspraak buiten openingstijden is altijd mogelijk!

Wethouder Kees Pleijsier zette de nieuwe verlichting in werking.

volgende generatie zal voorzien zijn van extra aansluitmogelijkheden waar andere partijen hun techniek aan kunnen koppelen. Bijvoorbeeld om verkeersbewegingen te kunnen tellen (draden over de straat zijn dan niet meer nodig, red.). Maar ook regenmelders worden mogelijk. Wat dat betreft, staan we nog maar aan het begin van een heel nieuw tijdperk.”

VERTROUW OP 40 JAAR ERVARING ERVARING 45 AUTOBEDRIJF VAN SCHIE BV

zen op De Dijk is hij nog niet toe. Ten eerste omdat er nog voldoende vraag is en ten tweede omdat ‘S-GRAVENZANDEE ‘S dit zijn onderhandelingspositie als gemeente op dit moment zou schaden. “Bovendien heb ik vastgesteld dat de grondprijzen die VERTROUW OP ERVARING Maassluis hanteert concurrerend VERTROUW OP40VAN 45JAAR JAAR ERVARING 0174 - 415601 AUTOBEDRIJF SCHIE BV zijn; de prijzen zijn zeker niet te www.vanschie.citroen.nl ‘S-GRAVENZANDE volg ons op Facebook AUTOBEDRIJF VAN SCHIE BV ‘S E hoog.”

‘S-GRAVENZANDE

0174-415601 Uw kostbaarheden zijn goud waard! www.vanschie.citroen.nl volg ons op Facebook

0174-415601 www.vanschie.citroen.nl www.facebook.com/citroenvanschie

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen

De Dijk De wethouder gaf verder aan dat het college bezig is om de illegaliteit rondom garagebedrijven zoveel mogelijk te elimineren. Aan het laten zakken van de grondprij-

Winkelcentrum Koningshoek t.o. Bibliotheek Uiverlaan 18, Maassluis elke donderdag 10.00-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl


2

|

Maassluise Courant 9 november 2017

Een veertiendaagse uitgave van gemeente Maassluis

W e e k 4 5 Redactie: Communicatie, Stadhuis Postbus 55, 3140 AB Maassluis Tel. 14 010, gemeente@maassluis.nl

H u l p o f o n d e r s t e u n i n g n o d i g ? V r a a g R a a k is e r v o o r u ! Iedereen wil gezond en zelfstandig leven, wonen en werken. Maar soms lukt dat (even) niet. Dan staat wijkteam VraagRaak voor u klaar! In het wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Zij helpen u met praktische oplossingen als het (even) tegenzit. Of als u er zelf niet uitkomt. Als dat nodig is dan kunnen zij gespecialiseerde hulp inzetten.

• Mijn vader wordt erg vergeetachtig; ik maak me zorgen om hem en mijn moeder. • Ik vermoed dat mijn buurvrouw haar dochter mishandelt. W erk e n in k o m e n • We willen van onze schulden af.

• Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering? J e u g d e n g e zi n • Ik ben 14 en word op school vaak gepest. • Gaat mijn dochter om met de verkeerde vrienden?

• Ik ga scheiden, hoe begeleid ik mijn kinderen daarin? • Mijn zoon is de hele dag aan het gamen. Is hij verslaafd? M e e r i n f o r m a ti e ? Wijkteam VraagRaak is op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch bereik-

baar via 010 – 593 1500. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u zonder afspraak binnenlopen in het pand aan de Haydlaan 3. Kijk voor meer informatie op www.vraagraakmaassluis.nl n

M e t w e l k e v r a g e n k u n t u b ij h e t w ij k t e a m t e r e c h t ? E e n a a ntal v o or b e eld e n: H u l p b ij z e l f s t a n d i g ( b l ij v e n ) w o n e n • Ik heb moeite met lopen, maar wil niet thuis blijven zitten. • Het lukt me niet meer om zelf boodschappen te doen. • Mijn vrouw is ziek en ik werk. Kunnen we hulp in de huishouding krijgen? • Kan mijn partner met dementie thuis blijven wonen? Z o r g e n w e l z ij n • Ik ben mantelzorger, maar het wordt erg zwaar. Welke hulp kan ik krijgen? • Ik voel me eenzaam en weet niet meer hoe ik de dag moet doorkomen.

Gemeente organiseert feest voor vrijwilligers Om onze dank te onderstrepen voor de fantastische inzet van het afgelopen jaar, nodigt de gemeente Maassluis alle vrijwilligers graag uit voor een avond vol magie, verwondering en humor. Rob en Emiel laten een wervelende show zien, waarbij je continu op het puntje van je stoel zal zitten.

Naast hun vele optredens in Nederland, stonden Rob en Emiel 17 keer met hun eigen show in een uitverkocht Sydney Opera House te Australië. Ook traden zij op in tientallen landen over de hele wereld en zijn zij bijna dagelijks op televisie te zien, onder meer in hun programma Street Ma-

gic, de Zapp Magic Battle en School Magic. Wanneer: Woensdag 29 november van 20.00 tot ca. 22.30 uur (inloop 19.30 uur). Waar: Koningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis.

Spelregels: Per organisatie maximaal 10 vrijwilligers. Wij kunnen vrijwilligers alleen aanmelden voor deze avond als wij een naam en e-mailadres van hen hebben ontvangen.

S p r e e k u u r C o ll e g e v a n B & W i n n o v ember 2017 De spreekuren vinden plaats in het stadhuis aan de Koningshoek 93.050 in Maassluis. - Burgemeester T.J. Haan; donderdag 23 november van 08.30 tot 09.30 uur. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat op 010-5931744. - Wethouder A.G.M. Keijzer; woensdag 15 november van 10.00 tot 11.00 uur. - Wethouder C. Pleijsier; woensdag 22 november van 14.00 tot 15.00 uur.

w w w. m a a s sl u is. n l

Aanmelden: Stuur vóór 16 november 2017 een e-mail naar p.j.a.lourens@maassluis.nl. Reageer snel, want vol = vol. Aanmeldingen worden op volgorde n van binnenkomst verwerkt.

Voor deze spreekuren is het maken van een afspraak niet nodig. - Wethouder J.M.H. Evers; heeft geen spreekuur. Voor een directe afspraak kunt contact opnemen met het secretariaat op 010-5931740. U kunt de spreekuren van het college van B&W ook vinden op de website van de gemeente Maassluis: www.maassluis.nl/college. Hier vindt u ook de actuele portefeuilleverdeling. Eventuele wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. n


9 november 2017 Maassluise Courant

3

|

B u r g e m e e s t e r H a a n g e e ft a ft r a p v o o r W e e k v a n R e s p e ct i n M a a s sl u is Burgemeester Edo Haan geeft donderdagochtend 9 november op basisschool de Dijck het startsein voor de Week van Respect. De burgemeester en de drie Maassluise wethouders verzorgen op verschillende plekken in de stad een gastcollege. Ook starten zij samen met de leerlingen een Respectzone. R e s p e c t v o ll e s a m e n l e v i n g Via interactieve lesprogramma’s en gastlessen worden jongeren tijdens de Week van Respect zelf bewust hoe een tolerante en respectvolle samenleving eruit ziet. Een recordaantal van 130 Nederlandse gemeenten doet dit jaar mee aan de Week van Respect en er worden in totaal 450 gastlessen gegeven. O n d e r w ij s b a s i s v o o r r e s p e c t Tijdens de gastles gaan de gastsprekers met leerlingen in gesprek over de actualiteit en het belang van het onderwerp. Volgens de organisatie van de Week van Respect staat het onderwijs aan de basis voor de realisatie van

een respectvolle samenleving. “Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover praten we tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar. Daarnaast zet het blijvende karakter van een fysieke Respectzone op een school het onderwerp écht op

de kaart”, aldus Marjolein Albers, directeur van de Respect Education Foundation, REF. D o el R e s p e ctz o n e s Een Respectzone is een fysieke plek waar acceptatie en veiligheid voorop staan. De gastsprekers bepalen samen met de leerlingen wat hun Respectzone wordt.

W o r k s h o p M ic r o s c o p i e v o o r k i n d e r e n o p h e t d u u r z a a m h e i d s c e n tr u m Op woensdagmiddag 15 november wordt er voor kinderen van 11 en 12 jaar een workshop microscopie gegeven op het Duurzaamheidscentrum.

boekje. Ook gaan we in op soorten cellen, de verschillen tussen dierenen plantencellen. Uiteraard gaan we ook eencelligen bekijken.

O m g a a n m e t m ic r o s c o o p Bij de inleiding worden verschillende zaken uitgelegd, uiteraard hoe je met een microscoop moet omgaan. We gaan in op de fotosynthese en kinderen gaan later huidmondjes van een blad bekijken. Zij maken daar tekeningen van in een waarnemingen-

P a d d e n s t o e l e n b e k ij k e n Onder de binoculairs bekijken we grotere objecten als paddenstoelen, bloemen e.d. Kinderen mogen ook iets meenemen wat ze graag onder de binoculair willen bekijken. Er is ook een digitale microscoop. Al met al voor kinderen met een

w w w. m a a s sl u is. n l

brede interesse is het een gezellige leerzame middag! A a n m eld e n Opgeven is verplicht en kan via dcm@maassluis.nl. Maximaal 14 kinderen. Plaats: Dr. Albert Schweitzerdreef 433 Tijd: 13.30 uur tot ca 15.30 uur Kosten: €2 contant meenemen n

Marjolein Albers: “Hier wisselen leerlingen en leerkrachten ervaringen uit over omgangsvormen, hoe je feiten van meningen onderscheidt en beseffen jongeren hoe belangrijk het is om daarin te investeren”. U it d a g i n g “Dankzij deze Respectzones verspreidt onze boodschap zich als een olievlek. Tijdens de Week van

Respect is de challenge om 1.000 Respectzones op te starten, waarbij de jongeren zelf de spelregels bepalen en er vervolgens het hele jaar invulling aan geven”. Meer informatie over de Week van Respect en de Respectzone Challenge is te vinden op www.weekvanrespect.nl.

n


4

|

Maassluise Courant 9 november 2017

Kerken Maassluis en Maasdijk PROTESTANTSE GEMEENTE TE MAASSLUIS Zondag 12 november Grote Kerk 10.00 uur: ds. A. B. Vroomans, Delft. 19.00 uur: ds. A. Christ, Katwijk. Immanuëlkerk 10.00 uur ds. G. van Dijk - Ontmoetingsdienst Koningshof 10.00 uur ds. G. van Doornik Petrus en Pauluskerk 17.00 uur Taizé-viering DrieMaasHave 14.15 uur: voorganger C. Wassink. CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK Bethelkerk, Wagenstraat 9 Zondag 12 november 10.00 uur: prof. dr. H. G. R. Peels. 16.30 uur: prof. dr. H. G. R. Peels. zie ook cgkmaassluis.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK De Ark, Rembrandtlaan 2, Maassluis Zondag 12 november 9.30 uur: ds. Ies Maaswinkel, dankdag en avondmaal. GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Het Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis Zondag 12 november 9.30 uur: ds. R. Heida 15.00 uur: ds. G. Zomer, in de Lier LEGER DES HEILS Noordvliet 61-63, Maassluis Zondag 12 novmeber 10.00 uur: samenkomst o.l.v. kaptein F. J. Steging en kaptein J. S. H. Steging-Buitenwerf.

JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS Burg. Zaneveldstraat 217 Zowel in het Nederlands als in het Pools. Zondag 10.30 uur Dinsdag 19.30 uur U bent van harte welkom. Bezoek ook onze website: JW.ORG in 918 talen. BAPTISTEN GEMEENTE MAASSLUIS Zondag 12 november 10.00 uur: voorganger P. van der Lugt. EVANGELISCHE GEMEENTE MARANATHA G.A. Brederolaan 49, Maassluis Zondag 12 november 10.00 uur: spreker David Epema

KUNSTGEBITTEN & REPARATIES I. Lenti is al ruim twintig jaar gespecialiseerd in het maken van gebitsprotheses. Door nauw te overleggen worden vorm, kleur en zetting van de tanden afgestemd op úw wensen.

1995 - 2 15 0

Lange Boonestraat 22, 3142 CC Maassluis, Tel. 010-5911980, www.lentipraktijk.nl

VERGOEDING DOOR ALLE ZORGVERZEKERAARS

Merellaan 527 te Maassluis

TE KOOP!

js: Vraagpri 0,-0 .5 9 4 2 € k.k.

CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS ‘HET LEVENDE WOORD’ Kardinaal Alfrinkschool, ingang hek naast hoofdingang. Zondag 12 november Aanvang 10.00 uur. R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER DEELGEMEENSCHAP H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS Zondag 12 november 09.30 uur: woord- en communieviering, familieviering m.m.v. kinderkoor. Voorganger: mevr. M. Paalvast. 17.00 uur: Taizé-viering. PROTESTANTSE GEMEENTE MAASDIJK Zondag 12 november 09.30 uur Hoeksteen: ds. H. Zeeman. 19.00 uur Hoeksteen: ds. L. C. van der Eijk. VERENIGING VRIJZINNIG PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK De diensten worden gehouden in het gebouw aan de Maasdijk 40, zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.

Mooi afgewerkt 3 kamer appartement op de 7e verdieping. Met schitterend uitzicht op de waterweg! Voor meer informatie neem contact op via 06-20047970

ECHT GROENE STROOM? Vergelijk het zelf en stap over via www.wise-energievergelijker.nl Dit is een campagne van WISE ondersteund door

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

WORD DONATEUR O F KO M I N ACTIE!

www.dier.nu


9 november 2017 Maassluise Courant

Tribute to Fats Domino Vrijdagmiddag 10 november van 17.00 tot 18.00 uur vindt een muzi­ kale happening plaats ter ere van de zopas overleden Fats Domino. De bekende Maassluizer Marcelle Thomassen zal een presentatie ge­ ven over deze muzikale grootheid uit de vorige eeuw. Als speciale gast Hans ter Beek, oud­bestuurs­ lid van de Haagse Fats Domino Fanclub. Fans van deze Rhytm and Blues artiest kunnen tijdens dit ‘gezellige uurtje van JoCoDam’ waarmee de dammiddag altijd wordt afgesloten, ook luisteren naar singles en lp’s, waarbij ze hun favoriete nummer kunnen aan­ vragen. Deze muzikale happening gaat plaatsvinden bij wijkvereni­ ging De Flat Dr.Jan Schouten­ laan 187 Maassluis­West. Gratis toegang. Voor meer informatie bel John Moens 06­13207935.

Vind ons leuk!  Maassluise Courant Belangrijke nummers • Alarmnummer 112 Als elke seconde telt • Centrale Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord 010-2493939 • Tandarts spoedgevallendienst 09008212230 • Apotheken Apotheek de Jonge, Lange Boonestraat 20, 010-5912234. Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur; Rijnmond Apotheek, Schubertlaan 1, 010-5912209. Ma t/m vr 08.00 – 19.00 uur, za 10.00 - 14.00 uur; Buiten openingstijden: Apotheek De Poldervaart, Vlietlandplein 2 (Vlietland Ziekenhuis), Schiedam 010-8938210 • Weekenddienst Verloskundigen LIV verloskundigen - Jolanda Kastelein, Sanne Vermaas of Iris Lensveld, tel. 010-5922816 of 06-22245541, b.g.g. 010-8939393; Verloskundigepraktijk Maassluis – Jacqueline van Dalen en Madelon van Uffelen, 010-5914380, 0654937040, b.g.g. 010-8939393 • Dierenartsen Spoedgevallen: Dierenkliniek Maassluis 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder 010-5921978, Dierenkliniek de Delta, 010-5920696 • Stichting Dierenambulance West Nederland 06-38456224 (Maassluis) • Careyn Contact 088-1239988 (24 uur per dag) of e-mail contact@careyn.nl • Diabeteslijn 033-4630566 (24 uur per dag) of info@dvn.nl • VraagRaak 010 – 593 1500, Haydnlaan 3, Maassluis, ma t/m vr. van 9 tot 13 uur of www.vraagraakmaassluis.nl • SensooR 010-4362323 of 0900-0767 (24/7) of www.sensoor.nl

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 21.600 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

5

Begrotingsraad

‘Je kunt beter niet over je graf heen regeren’ Maassluis is de ideale locatie voor een nieuwe moderne kunstijsbaan. Daar is in de Randstad behoefte aan maar Den Haag, Zoetermeer en Leiden zijn om diverse redenen geen optie meer. door Chrit Wilshaus

Dat betoogde Ton Luijendijk (VSP) op de eerste avond van de Begro­ tingsraad die op dinsdagavond werd gehouden en op woensdag­ avond werd voortgezet. Gert Jan Enzerink (Maassluis Belang) acht­ te het een goede zaak dat het nieu­ we college en de nieuwe gemeen­ teraad bepalen hoe het beperkte begrotingsoverschot wordt inge­ zet. “Je kunt beter niet over je graf heen regeren.” Enzerink zei twij­ fels te hebben over het veiligheids­ beleid in Maassluis. Vooral de kos­ ten en wat de Maassluise burger daarvan moet ophoesten baren deze partij zorgen. Dat geldt ook voor het groeiend aantal (semi­) garagebedrijven in de stad. Dat het college de APV wil aanpassen om dit tegen te gaan, doet Maassluis Belang deugd. Doorstroming van uitkeringsgerechtigden naar regu­ liere banen, laat volgens Maassluis Belang nog steeds te wensen over. Enzerink: “Daarnaast bereiken ons signalen dat cliënten jarenlang, voor een uitkeringsbedrag, regu­ lier werk verrichten bij bedrijven.” Ondanks dat de economie aan­ trekt is het aantal mensen in de bijstand in Maassluis toegenomen van 740 in 2014 naar 836 dit jaar. Daarom zou het college volgens Sjoerd Kuiper (PvdA) een flinke impuls moeten geven om mensen vanuit de bijstand aan werk te hel­ pen. Maassluispas Leo Eijskoot (D66) liet weten het een raadsel te vinden dat de Maassluispas nog steeds geen feit is nu alle winkelcentra in de stad hebben laten weten de pas te wil­ len gaan gebruiken. Eijskoot: “De enige die nog niet wil is de wet­ houder.” Die sprak dat later in het debat overigens tegen. Voor groen­ onderhoud wordt te weinig geld gereserveerd en dat moet anders betoogde Corine Bronsveld (CDA).

Cameratoezicht helpt enorm bij opsporing en werkt preventief.

Door meer geld uit te geven aan groenonderhoud kunnen wijken volgens het CDA mooier worden gemaakt en een uitstraling krijgen die past bij deze tijd. Volgens het CDA zou het verder goed zijn als de gemeente laat merken dicht bij de inwoners te staan. Bronsveld: “Daarom stellen wij voor om bij de geboorteaangifte of inschrijving als gemeente Maassluis een klein geschenk aan te bieden (aan de kersverse ouders).” De afdeling communicatie zou extra moeten kunnen inzetten op sociale media. Maar dan zou de afdeling commu­ nicatie daarvoor wel de (financië­ le) ruimte moeten krijgen, aldus het CDA. Klusappartementen Klusappartementen voor star­ ters in bestaande panden kunnen volgens John Dolstra (Christen­ Unie) jongeren die daar naar op zoek zijn, helpen aan een woning. “Hiermee boor je een markt aan die er in Maassluis niet is en geef je panden gelijk een tweede le­ ven.” Op de vraag van Kuiper waar dat dan in Maassluis zou kunnen, kon Dolstra echter niet gelijk een pasklaar antwoord geven. Dat

cameratoezicht (nog) geen deel uitmaakt van de verbouwing van stationspleinen is in de ogen van de PvdA een gemiste kans. Kuiper: “Cameratoezicht helpt enorm bij opsporing en werkt preventief.”

Foto: Roger van der Kraan

Volgende week aandacht in deze krant voor de ingediende moties bij de Algemene Beschouwingen. Zie ook www.maassluisecourant.nl.

Vrijwilligers maken de organisatie Speciaal voor vrijwilligersorganisa­ ties organiseert Gemeente Maas­ sluis een netwerkcafé op donder­ dag 9 november. De avond start om 19.30 uur in het Stadhuis van Maassluis, Koningshoek 93.050. Er zijn deze avond twee gastsprekers en deelnemers kunnen aan een of twee workshops meedoen. Tim ‘s Jongers van Pep Den Haag over een kijk op het binden en boeien van vrijwilligers. Karin Pannekoek van MVV Nederland vertelt over de juiste vrijwilliger op de juiste plek. Daarna volgen twee workshopron­ des. Organisaties kunnen kiezen welke workshop zij willen volgen: (1) Tim ‘s Jongers geeft een inter­ actief college met praktische tips

en trucs, (2) Nataly Mercera van Pep Den Haag over wat vrijwilli­ gersbeleid kan opleveren, (3) Lies­ beth Zoetmulder van Elzoet coa­ ching en training deelt de kunst van het vrijwilligers coachen, (4) Karin Pannekoek vertelt hoe je met een stabiele, sterke organisa­ tie vrijwilligers kunt vinden, boeien en binden. Het netwerkcafé sluit om 22.15 uur af met een netwerkborrel. Aanmelden voor de avond kan tot 6 november 2017 door het sturen van een e­mail naar e.de.jong@ maassluis.nl. Vermeld hierbij uw voorkeur voor 1 of 2 workshops. Deelname aan de workshops is niet verplicht.

Maassluise Courant nu ook online Het nieuws uit Maassluise Courant de Schakel is nu ook online te lezen. De krant wordt al 82 jaar wekelijks huis-aan-huis verspreid en gaat nu ook dagelijks het Maassluise nieuws brengen. Op www.maassluisecourant. nl worden dagelijks nieuwe be­ richten geplaatst uit en over de Maassluise samenleving. Hoofd­ redacteur Sandra Vlielander is zeer tevreden met de website. “Dankzij onze website kunnen Maassluizers altijd en overal het nieuws uit hun gemeente terugle­ zen. We schenken aandacht aan actueel nieuws, 112­berichten en bedrijfsnieuws, maar ook aan sport en politieke berichten. Eigen­ lijk de vertrouwde mix die je ook terugziet in de papieren Schakel.” De website heeft een heldere in­

deling en frisse vormgeving en is uiteraard geschikt om te bekijken op alle schermen, van pc tot mo­ biel. Via de knop ‘digitale krant’ kun je de wekelijkse papieren uit­ gave van de Maassluise Courant ook digitaal lezen. Tot slot kun je eenvoudig doorklikken naar de pa­ gina waar je digitaal je Schakeltjes kunt doorgeven. Betaling gaat vei­ lig via iDeal. Maassluise Courant de Schakel is al jarenlang de vertrouwde huis­ aan­huiskrant van Maassluis. “Maar we gaan zeker wel met onze tijd mee. We zien de online nieuwssite echt als een aanvul­ ling op onze wekelijkse editie.” De krant is daarnaast ook te vinden op Facebook en Twitter via @mcde­ schakel. De website is op alle schermen goed te bekijken. Foto: PR

Bekijk de website via www. maassluisecourant.nl. Heb je een

nieuwstip? Mail dan naar redactie. mc@uitgeverijwestmedia.nl.


6

|

Maassluise Courant 9 november 2017

familieberichten dankbetuiging

overleden Je licht ging uit, je stralen schijnen door, we zijn er door geraakt en warmen ons nu aan de herinnering aan jou.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en liefs dat zij ons altijd gaf, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Jopie Westein - van der Sluis weduwe van Jan Westein

* 11 februari 1944

† 3 november 2017

Martin en Linda Gino, Anna Arjan Miranda en Raymond † Rodney en Jasmijn Kaylee en Wesley

Correspondentieadres: Miranda Remmerswaal-Westein Zeemandreef 83 3146 BW Maassluis

De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 8 november 2017 in het rouwcentrum van De Winter & Rijkeboer te Maassluis. Aansluitend hebben wij moeder in het familiegraf bijgezet op de Algemene Begraafplaats te Maasluis.

”De koek is op” Onvermijdelijk, maar veel te vroeg, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve, zeer zorgzame vrouw en moeder, schoonmoeder, onze geweldige oma, zus en schoonzus. Haar ziekte kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel.

Maria Elisabeth Ouwehand - Smit Ria * Heerlen 3 mei 1946

† Vlaardingen, 3 november 2017

Wij houden heel veel van haar en zijn intens verdrietig.

Mijn lieve vrouw en maatje, mijn lieve moeder en schoonmoeder is er niet meer. Wij zijn dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen en we hebben diep respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen

16 mei 1936

Jon en Jutta Correspondentieadres: Da Costaplein 37 3141 BA Maassluis Ria is overgebracht naar crematorium Beukenhof, Burgemeester van Haarenlaan 1450, 3118 GR Schiedam. Aldaar is er gelegenheid tot condoleren op donderdag 9 november 2017 van 18.45 tot 19.30 uur. De herdenking zal plaatsvinden op vrijdag 10 november 2017 om 15.00 uur in de aula van het crematorium.

Rinus Désirée en Lody Daphne en Jorian Marvin Dr. Albert Schweitzerdreef 303 3146 AP Maassluis De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 13 november om 13.30 uur in de aula van crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie. Na de plechtigheid komen we samen in de ontvangstkamer van het crematorium en heffen we het glas ter herinnering aan Pola.

geb. 28 juli 1926, sinds 1992 weduwnaar van Anna Degeling. Laatst woonachtig:

Parelmoerstraat 148, Den Haag.

Maassluis: Nel Prins-Scheffers Rie Prins-Kruyf Joop en Truus Prins-Bruinings Vlaardingen: Jo Prins-Boudesteijn Purmerend: Tiny Prins-Porsius Dordrecht: Truus Prins

Het heeft ons ontroerd en gesteund om te weten hoe geliefd hij was bij velen van u.

Kinderen en kleinkinderen Voor altijd in onze herinnering

Maassluis, november 2017

Verdrietig zijn wij om het overlijden van

begrafenisverzorging

Den Hollander • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar

Wij wensen Rinus, Desiree en Lody heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Achter de horizon… uit het oog, in het hart.

Jeu de Boules vereniging Allez Tirer

Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn makker, onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Pim Schonenberg † 1 november 2017

Ank Schonenberg - Mons

Herman Jacob Prins

Wout Roest

• Alleen begrafenissen

* 2 juli 1941

Het doet ons verdriet u mee te delen dat onze broer en zwager op 30 oktober 2017 is overleden:

Wij zijn geraakt door de hartverwarmende blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Henny

Wij zullen haar eerlijkheid, gevoel voor humor, haar sportiviteit en haar moed om door te gaan, missen.

Onze zus, schoonzus en tante

Jan en Dith van der Sluis Susanne † Rosemary en Pascal Stephanie en Denny

Maassluis, november 2017

Dank aan u allen.

Martin Gijzenmijter -

Jopie Westein - van der Sluis

Cor Euser en familie

7 november 2017

Pola Meijer

Ons hart weigert te geloven, dat jij echt voorgoed moest gaan. Zij laat zich niet beroven, juist daardoor blijf jij bestaan.

Magda Euser - van de Graaf

Tot op de laatste dag hebben we met je kunnen lachen.

Susanne en Theo Bram en Siem Cobi

Wij willen iedereen van harte bedanken voor het delen van lief en leed tijdens het leven en na het overlijden van mijn ‘lief’, onze moeder, schoonmoeder en oma,

Pola Meijer - van der Poel

Nico

Daarna zal er gelegenheid zijn om na te praten met een hapje en een drankje.Als ik dood ben, zeg maar niets meer. Iedereen weet hoe ik was. Nee geen cake en ook geen koffie, drink liever samen een glas.

Karinja en Marc Koen, Marit, Brent Casper en Miranda Sacha, Joyce Frey Finn, Rick Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding T.a.v. Mevrouw A. Schonenberg Kerkplein 6 3155 AM Maasland Wij hebben op dinsdag 7 november afscheid van Pim genomen in de aula van crematorium de Dijk waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt... Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee zij ons heeft omringd, is rustig ingeslapen, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Aria van den Broek-Bravenboer Maassluis 05-01-1935 Vlaardingen 02-11-2017

Sinds 1991 weduwe van Abraham van den Broek (Bram) Den Haag: Maassluis: Rozenburg: Brielle:

Anka en Bram Ton en Thea Barbara en Tamer Cem en Elif John en Priscilla Denver

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (0174) 62 42 12 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Correspondentieadres: Fam. van den Broek, Vrouw Avenweg 532, 2493 WZ, Den Haag.

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

De crematie heeft op woensdag 8 november plaatsgevonden in Maassluis.

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.


9 november 2017 Maassluise Courant

|

jubileum Désirée Meisenbourg

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget” U heeft de keuze uit de volgende arrangementen: Ingetogen: € 4.100,Persoonlijk: € 6.100,Eigentijds: € 8.400,Exclusief: € 10.900,Een persoonlijk afscheid zonder extra kosten achteraf. Dat kan, met een van de vier Afscheidsarrangementen van Yarden & MeyerUitvaartzorg. Désirée Meisenbourg T 06 135 782 51, mail naar desiree.meyer@yarden.nl of kijk voor meer informatie op www.yarden-meyer.nl. In bezit van het keurmerk Uitvaartzorg

Bewaar de mooiste verhalen voor later …

1967

2017

Huib en Annie van Beest - ’t Hart Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Hartelijk gefeliciteerd met jullie gouden huwelijksfeest!

Wanneer het onvermijdelijke zich in uw omgeving voordoet, moet u erop kunnen vertrouwen dat u de zorg rondom het overlijden met een gerust hart uit handen kunt geven. De Winter Rijkeboer beschikt al jarenlang over een team met ervaren, betrokken mensen die zorgen voor een persoonlijk afscheid binnen elk budget.

Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor 24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

www.uithandenuitvaart.nl Wij regelen uw uitvaart, waar u ook verzekerd bent, binnen uw polisvoorwaarden en budget! Uitvaart vanaf € 1795,--

Uitvaartverzorging Van der Pol Persoonlijker en Professioneler

Regio Rijnmond of daarbuiten

Als onafhankelijk Register Uitvaartverzorger met het Keurmerk Uitvaartzorg help ik graag met de voorbereiding van uw eigen uitvaart of die van uw dierbare.

010-5903451 Dag en Nacht Uitvaartcentrum “West” met 24 uur kamers, Houtsnipstraat 4 te Maassluis www.uitvaartverzorgingvanderpol.nl

Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

7


8

|

Maassluise Courant 9 november 2017

GEZELLIG

1

2

8

PUZZELEN 3

4

5

9

6

10

11

12

14

7

15

17

13

16

18

19

20

21

22 24

23 25

26

27 28

29

30

31 32

33

s i u l s s a a M HORIZONTAAL: 8 Heftige liefkozing van een platvis (8); 10 Snack voor een paardje bij de omroep (6); 11 Kunstwerken die we ontvangen van de politie (6); 12 Lidwoord? (7); 14 Sportieve Europeaan op spitzen (6); 16 Dat is niet mooi (6); 17 Van die stof lijkt men in Engeland lucht te hebben (4); 19 Zonder haar is het armoedig (4); 24 Woedend door verhitting (6); 26 Gelderse plaats van lekkere meisjes (6); 28 Vogels met gevoelige kijkers (7); 29 Zangstuk (7); 32 Nachtdier (6); 33 Naderhand wordt twintig dan twaalf (8). VERTICAAL: 1 De koetsier zorgt voor het eten (7); 2 Bus met kijkers? (10); 3 Paddenstoel waaraan ik me dik vreet (6); 4 Erfstukken (3); 5 Met deze sportkleding gaat het bergafwaarts (8); 6 Die man is in orde (6); 7 Het nare mengsel in een Iraanse stad (7); 18 Eerlijke verdeelsleutel voor ons allemaal (8); 20 Dikker worden op de plaats van bestemming (8); 22 Onderdeel van een stoomcursus (7); 23 Bevat die lachgas voor de buis? (7); 25 Computerdieren (6); 26 Vliegende indiaan (6); 31 Vader is te moe om het zeggen (3). De oplossing van Schakelcross 337 luidt:

34

ACHTERLIJN 9

34 27 13 30 15 21

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u volgende week in de Maassluise Courant


|

9 november 2017 Maassluise Courant

9

‘Doorgaan op ingeslagen weg’ Cultuurmakelaar Angela Kok is nu een jaar aan de slag. Haar belangrijkste taak is om partijen bij elkaar te brengen zodat er ideeën ontstaan voor culturele activiteiten. Die moeten dan door die partijen zelf worden opgepakt en uitgevoerd. En daar wil het schip nog wel eens stranden omdat er gewoon geen of onvoldoende mensen zijn voor de concrete uitvoering van die voornemens. door Chrit Wilshaus

Dat vertelde Kok vorige week dinsdagavond in de commissie waar de voortgangsrapportage en planning uitvoering Cultuurvisie werd besproken. “Want het ligt niet binnen mijn takenpakket om een project op te pakken en te gaan organiseren.” Omdat bleek dat er geen

behoefte was aan haar wekelijkse spreekuur zette de cultuurmakelaar daar een punt achter. Volgens cultuurambtenaar Ruud Mank zijn er structureel gelden voor de Cultuurvisie door de raad beschikbaar gesteld voor de komende jaren en wordt het contract met de cultuurmakelaar jaarlijks vernieuwd. “Maar het is geen vijfjarig contract. Als het van beide kanten goed bevalt, gaan we gewoon door en is daar dus geld voor.” Toegankelijker Verschillende fracties wezen op de veelheid aan activiteiten die de cultuurmakelaar voor haar rekening neemt. En Bert de Reuver (D66-steunraadslid) en Gert Jan Enzerink (Maassluis Belang) vroegen zich dan ook af of zij wel genoeg tijd heeft om haar werk te kunnen doen. Marianne de Jong (ChristenUnie-steunraadslid) pleitte er voor om cultuur toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en was blij te horen dat dit wordt opgepakt. Ton Luijendijk (VSP) las het verslag van de cultuurmakelaar met gemeng-

Ervaar Ako Taher in Maassluis Op 10 november zal het concert van de Iraaks-Nederlandse pianist Ako Taher plaatsvinden in de Immanuelkerk te Maassluis. Voor de pauze zal Ako Taher 2 stukken van Franz Liszt spelen nl. Consolation nr 4 en 3 en daarna van Frédéric Chopin Nocturne Op. 9 nr. 1. Na deze 3 stukken zullen er twee gastoptredens zijn nl. van de sopraan Orsolya Kirkósa en de pianiste Hanka Clout. Ako zal samen met Orsolya Kirkósa de stukken Manon lescaut sola perduta abbandonata en In questa reggia van Giacomo Puccini ten gehore brengen en samen met pianiste Hanka Clout wordt het “quatre mainsstuk Ma mere l’oie van Maurice Ravel gespeeld. Na de pauze volgen nog Gnossienne nr.1 en 3 en Sarabande nr. 3 van Erik Satie en Maqam, oude muziek uit Irak. Het laatste gastoptreden wordt verzorgd door

de kunstschilder Rob Houdijk. Hij schetst naar compositie tijdens het pianoconcert en op die manier verbeeldt hij ter plekke de betekenis van het muziekstuk, de inspiratie van de componist. Het stuk dat gespeeld wordt is Kinderszenen Op. 15: 1. Von fremden Ländern und Menschen; 2 Curiose Geschichte; 3 Bittendes Kind; 4 Träumerei; 5. Kind in Einschlummern; 6. Der Dichter spricht. Het schetsen is live te volgen op grote schermen die in de zaal hangen. Dit wordt zéker een bijzondere ervaring! Het concert begint om 20.00 uur en kaarten zijn in Maassluis verkrijgbaar bij Gallery RitsArt, Virgo Kapperteam, Spijker Slaapcomfort, Master Sound, Anne&Anne en bij het Maassluis Info punt. De kaarten zijn ook te bestellen via Eventbrite.nl.

de gevoelens en kon er eigenlijk geen rode draad in ontdekken. Jorrit Keijzer (PvdA-steunraadslid) zei het belangrijk te vinden dat bij een volgende evaluatie ook wordt vermeld welke resultaten zijn behaald. Geclusterd Volgens burgemeester Edo Haan, portefeuillehouder Cultuur a.i., zou het goed zijn als zijn als de komende portefeuillehouder Cultuur doorgaat op de ingeslagen weg. Ook zou het volgens Haan goed zijn als er een evenwicht komt tussen enerzijds nieuwe initiatieven en hoe die gestimuleerd kunnen worden en zou het aan de andere kant goed zijn als activiteiten toch wat meer worden geclusterd. “Daar moeten evenwicht tussen worden gevonden. De cultuurmakelaar is nu ruim een jaar bezig en vindt haar weg op de vele eilandjes die er echt zijn in deze stad; laten we dat maar eerlijk tegen elkaar zeggen.” De eerste burger sprak van een uitdaging om te komen met een nieuw creatief idee om de beelden van de Boeiende Route te vervangen. “In de openbare ruimte moet veel kunst zichtbaar blijven.”

Angela Kok is nu een jaar aan het werk als cultuurmakelaar.

Foto: Roger van der Kraan

Jubileumconcert 95 jaar Maassluise Harmonie U zult onder andere kunnen genieten van ‘Pilatus: mountain of dragons’, een prachtig symfonisch gedicht van Steven Reineke wat het verhaal vertelt van dappere bergbewoners, een draak en de vriendschap die zij uiteindelijk sluiten. Terwijl u luistert naar de muziek zijn beelden van de vereniging van heel vroeger tot aan nu te zien. Na de pauze zal Bigband the Harmonymasters onder leiding van Alphons Alsemgeest openen en vervolgt het A-orkest deze swingende opening met nummers van

Amy Winehouse, Adele en andere bekende songs, met als soliste Esther Gijsbertsen. Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 10,- verkrijgbaar via de website: www.maassluiseharmonie. nl. Ook kunt u uiteraard kaarten bestellen bij de leden of bij Informatie punt Ervaar Maassluis. Op 18 november zijn kaarten aan de zaal verkrijgbaar voor € 12,-. Kijk voor uitgebereide informatie op: www.maassluiseharmonie.nl of volg de Maassluise Harmonie via facebook en twitter.

Zangeres Esther Gijsbertsen zal, net als in 2016, een spetterend optreden verzorgen.

Foto: Roy Hess

De in 1922 opgerichte muziekvereniging De Maassluise Harmonie bestaat dit jaar 95 jaar. Dit heeft de vereniging onder andere gevierd met een jubileumreis naar Zeeuws Vlaanderen, en ze zal dit tijdens het concert op 18 november vooral muzikaal gaan vieren. De hele vereniging zal zich tijdens dit concert aan u presenteren. Nadat de leerlingen de avond geopend hebben zal het A-orkest onder leiding van Sebastiaan Hettema een aantal werken voor blaasorkest uitvoeren.

BC de Vliet kijkt vooruit Bewonerscommissie de Vliet gaat maandelijks in gesprek met Maasdelta en Gemeente Maassluis over de nieuwbouw van de Vliet. Ook zal er medio januari een klankwergroep worden opgericht om in samenspraak met Maasdelta en de architect een goede invulling te geven aan de nieuwbouw. Dat laat Yvonne Boeckx namens BC de Vliet weten nadat afgelopen week bekend werd dat Maasdelta een nieuw plan heeft waarin ruime is voor 66 woningen. Dat zijn er meer dan de eerder geplande 40. BC de Vliet maakte zich namens de bewoners hard voor een gewijzigd plan met meer woningen, een recreatiezaal en een gesloten galerij. Die wensen worden ingewilligd: er komen meer woningen, een recreatieruimte is ingetekend en

de galerij wordt voor 2/3 overdekt. “We mogen zeer tevreden zijn, alhoewel wij de politiek toch hebben gevraagd zich vooral breed te blijven maken voor meer senioren woningen in Maassluis. We vertrouwen daarop”, aldus Marja Gerkema en Yvonne Boeckx van BC de Vliet. “We gaan nu vooruit kijken.” De gesprekken met Maasdelta en Gemeente Maassluis zullen maandelijks plaatsvinden. Daarnaast wordt medio januari een klankbordwerkgroep worden opgericht om in samenspraak met Maasdelta en architect een goede invulling te geven aan de nieuwbouw van de nieuwe Vliet. “We hopen uiteindelijk als BC de Vliet ook nauw betrokken te worden wat betreft de invulling van de toekomstige recreatieruimte in de nieuwe Vliet.”

Rommel- en boekenmarkt Oude Kerk Maasland Vrijdagavond 10 november (19.0021.00 uur) en zaterdagmorgen 11 november (10.00-12.30 uur) wordt de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt gehouden in de Oude Kerk aan het Kerkplein in Maasland. Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod voor de liefhebber. Van glaswerk, huishoudelijke artikelen, speelgoed en electra tot curio-

sa, puzzels en schilderijen. Op de boekenmarkt zijn diverse categorieën boeken te koop. In de koffiehoek kunt u gezellig bijpraten met de medebezoekers onder het genot van een verse oliebol. De activiteitencommissie hoopt u te mogen begroeten op 10 en /of 11 november a.s.

Lancering De Canon van Maassluis De Canon van Maassluis wordt op 16 november officieel gelanceerd door burgemeester Haan tijdens de Historische Avond van de Historische Vereniging Maassluis in de Koningshof in Maassluis. Vrijwilligers van de Historische Vereniging hebben er jarenlang aan gewerkt en presenteren op deze avond het resultaat. Een canon is ‘het minimum’ wat iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van Maassluis. In 25 kort beschreven onderwerpen, vensters genoemd, krijgt men zicht op gebeurtenissen die Maassluis hebben gemaakt tot wat het nu is. Welke vensters zijn gekozen wordt onthuld op die avond. Ineke Vink, een van de samenstellers, houdt korte presentaties over enkele vensters, waarbij anekdotes, wetenswaardigheden en verrassende details het verhaal levendig maken. U bepaalt ter plekke over welke vensters zij iets vertelt, maar u moet daar wel een goede reden voor opgeven. De avond wordt georganiseerd voor leden van de Historische

Ansichtkaart van de Goudsteen en Fortegracht richting Markt omstreeks 1913. Foto: HVM

Vereniging Maassluis. Behalve voor uw eigen drankje zijn er geen kosten aan de avond verbonden. Ook niet-leden zijn welkom (en

kunnen natuurlijk lid worden) in de Koningshof, zaal Lepelaar, donderdag 16 november om 20.00 uur.


10

|

Maassluise Courant 9 november 2017

Rabobank doneert aan verenigingen Brief van Sinterklaas

Lieve kinderen uit Maassluis, Misschien kunnen jullie je herinneren dat ik jullie vorige week schreef dat ik mijn mijter ging zoeken. Nou ik heb slecht nieuws. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. Ik heb het aan alle pieten gevraagd, maar zélfs de hoofdpiet weet niet waar hij is. De enige die ik het niet heb gevraagd is Pietje Paniek. Je begrijpt wel waarom. De mijter zal toch niet in de koffer zitten die ik alvast naar het Sinterklaashuis in de Nieuwstraat heb gestuurd? Nee, dat kan niet. Die koffer heeft de hoofdpiet ingepakt en daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ik kan toch niet zonder mijter op mijn verjaardag de kinderen bezoeken? En wat zal de burgemeester denken bij mijn aankomst in Maassluis op 18 november? Daarom ben ik gisteren nog naar de beste mijtermaker van Spanje gegaan. Die woont in een dorpje vlak bij mijn paleis. Misschien dat hij nog snel iets kon regelen. Maar wat denk je? Er hing een briefje op de etalageruit: “Wij zijn op vakantie tot 5 december”. Daarna ben ik naar de Rabobank gegaan. Ja, in Spanje hebben wij ook een Rabobank. Ik moest immers nog geld opnemen voor mijn reis naar Maassluis. Ik vertelde mijn verhaal aan de medewerker van de bank en die had een goed idee. Hij belde meteen met een collega van Rabobank Westland in Nederland om iets voor mij te regelen. Vraag maar aan je juf of meester op school wat de Rabobank heeft bedacht. Het komt erop neer dat ik aan jullie vraag om allemaal voor mijn verjaardag een hele mooie nieuwe mijter te maken. Voor maker van de allermooiste mijter heb ik natuurlijk een cadeautje. Als het lukt hoef ik niet zonder mijter bij de kinderen op bezoek. Zo, nu ga ik mijn koffer pakken. De Pieten brengen inmiddels de Spanje op stoom voor de reis naar Nederland. Morgen vertrekken we, want we willen op zaterdag 18 november om 9.30 uur de mooie haven van Maassluis binnenvaren. Na de ontvangst door burgemeester Haan bezoeken we het Stadshart, Palet, Van Kortenhof, Koningshoek en Westeinde. Om 14.00 uur begint de kindermiddag in Koningshof. De toegangskaartjes daarvoor zijn verkrijgbaar bij Hartelust (Palet), Maassluis Info (Nieuwstraat), Booster (Koningshoek) en natuurlijk bij Koningshof zelf. Uiteraard zijn daar veel van mijn pieten aanwezig en misschien kom ik zelf ook nog wel even langs. Jullie krijgen allemaal de groeten van mijn hoofdpiet. Nou, dag hoor…

Sinterklaas

Om verenigingen en stichtingen een handje te helpen organiseert Rabobank Westland jaarlijks de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Westland bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit is. Afgelopen week ontvingen 253 verenigingen in totaal € 125.000 voor hun clubkas. Dinsdag 31 oktober was de slotavond van de Rabobank Clubkas Campagne. De aftrap werd verzorgd door Theaterkoor All Inclusive. In 2016 behaalden zij de 3e plaats bij de originaliteitsprijzen. Dit jaar gingen de orgininaliteitsprijzen naar D.O.S. Naaldwijk (1e prijs), Theaterkoor 40forever (2e prijs) en Thof Running Maasland (3e prijs). IJsvereniging Hard Gaat-ie in De Lier haalde 680 stem-

men op en was hiermee de grote winnaar van de Rabobank Clubkas Campagne. Zij ontvingen een cheque van maar liefst € 2.022,85. Op nummer twee eindigde VV Lyra en de derde plaats ging naar De Zonnebloem Naaldwijk-Maasdijk. In totaal zijn er 42.020 stemmen uitgebracht. Vervolgens werden uit een wervelwindcabine drie lotjes getrokken met namen van verenigingen er op. Deze drie verenigingen kregen de kans een extra cheque van € 500,- te verdienen door middel van een pitch. Deze is gewonnen door de Maaslandse Harmonie. De avond werd uitstekend afgesloten door het aanstormende talent Alex Ploeg. Deze cabaretier doet volgend jaar mee aan het Rabo Talenten Concours.

OGA Makelaars sluit exclusief contract met Funda Na overleg met Funda heeft het bekende Hoekse makelaarskantoor OGA Makelaars er nu ook voor gekozen om hun woningaanbod uitgebreid met fotoreeks en omschrijving op Funda te plaatsen. “Ons woningaanbod was al vele jaren terug te vinden op Funda middels een direct link naar onze eigen website”, aldus Franklyn van den Berg van OGA Makelaars. “Op verzoek van Funda hebben wij nu ook gekozen om ons complete woningaanbod volledig op de Funda website te plaatsen. Dit betekent namelijk dat het volledige woningaanbod in de Hoekse regio nu op een uniforme wijze kan worden weergegeven op de Funda-website, compleet

met standaard fotoreeksen en uitgebreide omschrijvingen van alle tekoopstaande woningen in onze regio. De extra kosten voor deze uitgebreide Funda plaatsing zullen wij niet aan onze klanten gaan doorbereken maar zijn opgenomen in het scherpe OGA-Makelaarscourtagetarief.” De Hoekse vestiging van OGA Makelaars bestaat volgend jaar 12,5 jaar en dat zal niet ongemerkt voorbij gaan volgens Van den Berg. “Naar verwachting zal het kantoor in 2018 de verkoop van de 1000e woning in de Hoekse regio gaan realiseren. De tijd is voorbij gevlogen de afgelopen 12,5 jaar. De nieuwbouwontwikkelingen op L’Avenue hebben het woningaanbod in Hoek

Foto: PR

van Holland de afgelopen jaren flink doen toenemen en heeft er voor gezorgd dat er veel nieuwe inwoners in Hoek van Holland erbij kwamen.” De Hoekse woningmarkt kende de afgelopen jaren pieken en dalen. Zo waren er de hoogtijdagen in 2007/200/2009 welke gevolgd werden in 2012/2013/2014 door de diepe crisis op de woningmarkt. Echter op dit moment herstel de woningmarkt zich en ziet de woningmarkt er volgens Franklyn van den Berg goed uit voor zowel kopers als verkopers. “Voor kopers is het nu een zeer gunstig moment om een woning te kopen. Dit mede gezien de zeer lage hypotheekrentestand en het gegeven dat de verwachting is dat de huizenprijzen de komende jaren nog weer verder zullen gaan stijgen. Wel een punt van aandacht is het beperkte woningaanbod in de Hoekse regio waardoor er stagnatie kan gaan optreden in de doorstroming. Mogelijk dat de verkoop van de laatste nieuwbouwwoningen in fase IV van L’Avenue in 2018 voor meer evenwicht gaan zorgen op de Hoekse woning. Een ding staat vast; het zal weer een druk jaar zal gaan worden in 2018!”

Werkkamer van Sinterklaas

11,00 2,

50

2x Medium Voordeelmenu

Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bj McDonald’s Maasdjk tot en met 28-11-2017.

De Muziekwedstrijd is een online wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en wordt georganiseerd door het Prinses Christina Concours. Zij kunnen filmpjes van hun optredens uploaden naar de website www. demuziekwedstrijd.nl. Deze worden dan beoordeeld door een deskundige jury. In het kader van deze laagdrempelige competitie organiseert Muziek@Maassluis op zaterdag 11 november een podiumprogramma in de gezellige foyer van Koningshof. Tussen 13.00 en 15.00 uur treden leerlingen van de muziekschool op en wordt in ongedwongen sfeer een videoregistratie gemaakt van elk optreden. De leerlingen krijgen deze na afloop toegezonden en kunnen ze dan zelf met de gratis app van ‘De Muziekwedstrijd’ bewerken voordat ze deze uploaden naar de website. De toegang is gratis. Zie ook www. demuziekwedstrijd.nl.

(Advertorial)

Franklyn van den Berg van OGA Makelaars.

Keuze uit de volgende Voordeelmenu’s: Big Mac, McChicken, Quarter Pounder, Filet-O-Fish of Veggie Burger. +0,75 voor een groot Voordeelmenu.

Muziekwedstrijd

1x Iced Frappé (0,4 l) Naar keuze.

Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bj McDonald’s Maasdjk tot en met 28-11-2017.

Sinterklaas meert zaterdag 18 november aan in de Haven van Maassluis. De goedheiligman toert dan door Maassluis om zoveel mogelijk kinderen te ontmoeten. Burgemeester Edo Haan opent zondag 19 november het tijdelijke onderkomen, ‘De Werkkamer van Sinterklaas’. Sinterklaas hoopt zoveel mogelijk kinderen uit Maassluis en omstreken te ontmoeten. Met al zijn pie-

ten toert de goedheiligman met zijn Pieten langs de Binnenstad en Winkelcentra in Maassluis. Sinterklaashuis Na de intocht neemt Sinterklaas intrek in het Sinthuis aan de Nieuwstraat 2. Sinterklaas kan niet wachten om alle kinderen uit Maassluis en omstreken te ontmoeten in zijn tijdelijke huis. Alle scholen in Maassluis en Maasdijk zijn

uitgenodigd om met hun leerlingen het Sinthuis te bezoeken. Bovendien is het Sinthuis geopend voor iedereen die een kijkje wil nemen in “de Werkkamer van Sinterklaas”. Het Sinthuis is geopend op zondag 19, woensdag 22, zaterdag 25, zondag 26, woensdag 19 november, zaterdag 2 en zondag 3 december van 13.00 tot 16.00 uur.


9 november 2017 Maassluise Courant

Sparen om dromen en ambities te kunnen blijven realiseren Kinderen hebben dromen. Ze willen later brandweerman, politieagent, dokter of zelfs Sinterklaas worden. Als ze ouder zijn, willen ze een paard, een mooie fiets of brommer kopen en hun rijbewijs halen. Rabobank Westland helpt met de campagne ‘Als ik later groot ben… word ik Sinterklaas!’ dromen van kinderen waar te maken.

“Om de kinderdromen en ambities te kunnen verwezenlijken zal wel geld opzij moeten worden gelegd. Vroeger was dat misschien iets makkelijker, hadden mensen voldoende middelen om hun kinderen te ondersteunen. Maar nu de pensioenen onder druk staan en zelfs de hypotheken, dreigt een welvaartslek. Zeker in deze tijd kan je niet vroeg genoeg beginnen met sparen”, aldus Gerard van Hoeven, directeur Particulieren en Private Banking Rabobank Westland. De bank wil, zeker ook in de

“Zeker in deze tijd kan je niet vroeg genoeg beginnen met sparen”, Foto: Thierry Schut aldus Gerard van Hoeven.

feestelijke laatste maanden van het jaar, mensen helpen die het minder goed hebben en voor wie het doorgaans lastiger is om de wensen van hun kinderen waar te maken. Met de Sinterklaas campagne stimuleert Rabobank Westland ouders om een spaarrekening te openen. Als dank ontvangen ze dan voor hun kind een toegangsbewijs voor het grote Rabobank Sinterklaasfeest. “Tijdens deze geweldige feestmiddag krijgen de kinderen twee cadeaus”, zegt Van Hoeven. “Eén om zelf te houden en één om weg te geven. Zo zijn ze zelf even Sinterklaas en kunnen ze dat vriendje of vriendinnetje die het misschien wat minder breed heeft een mooi presentje geven. Een mooie gelegenheid om ook anderen te verblijden.” Ook organiseert de bank opnieuw een leuke Sinterklaas-kleurwedstrijd. Kinderen die hieraan deelnemen, maken kans op mooie prijzen én om een wens van een vriendje of vriendinnetje in vervulling te laten gaan. Meer informatie: www.rabobank.nl/westland

Concert Young Messiah in de Ark Op zaterdag 18 november zal in De Ark in Maassluis “The Young Messiah” van Händel worden uitgevoerd in een bewerking van Tom Parker door het projectkoor van The Choir Company en verscheidene instrumentalisten. Verder doen aan deze uitvoering verschillende solisten mee. De “Young Messiah” is voor veel mensen

in Nederland en daarbuiten een begrip. Velen kennen nog de uitvoeringen uit de jaren ‘80 met Vicky Brown en Madeline Bell. Het is zonder twijfel een van de meest aansprekende projecten die de boodschap van het evangelie dichter bij de mensen heeft gebracht. In de eerste helft van het programma kunt u genieten van de

mooiste Tom Parker arrangementen, aangevuld met een aantal bijzondere muzikale uitstapjes van wereldberoemde melodieën. De aanvang van het concert is 19.30u. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 20,- bij Sigarenmagazijn Hartelust aan de Rembrandtlaan 1 en bij Hadassa aan de Noordvliet 17.

Ontmoetingsavond met vluchtelingen Op zaterdag 11 november a.s. wordt door vluchtelingen uit Maassluis een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd. Deze avond heeft als thema ontmoeten en verbinden. Vanaf 17.00 uur bent

u van harte welkom in de Immanuëlkerk aan de Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis Onder het genot van lekker eten en muziek kunt u met elkaar kennismaken. Dit initiatief van vluchtelin-

gen wordt mede mogelijk gemaakt door Protestante gemeenschap Maassluis, Vluchtelingenwerk Maassluis en Voedselbank Maassluis. Het wordt heel erg gewaardeerd als u komt. Graag tot dan.

The Music Battle Nadat vorig jaar gestreden werd om de beste DJ is het dit jaar de beurt aan de bands en singer-songwriters. Op zaterdagavond 9 december zal The Music Battle plaatsvinden in Grand Café de Waker in Maassluis. De organisatie is een samenwerking tussen Ervaar Maassluis, Culturele Raad

Maassluis, Stichting Culturele Evenementen Maassluis en Waterwegpop. Iedere band, singer-songwriter, zanger of zangeres, pop, rock of klassiek, mag zich aanmelden om te strijden om een geldbedrag van € 250,-. Inschrijven kan via www.waterwegpop.nl en is geheel gratis, wel is het

belangrijk om geluids- of beeldopname bij te voegen, zodat goed geselecteerd kan worden. Na het sluiten van de inschrijftermijn op 23 november worden de beste acts geselecteerd welke naast de cheque mogen strijden om een plek in de programmering van Waterwegpop 2018.

|

Ondernemers in de Koningshoek versterken elkaar Twee compleet verschillende onder­ nemers in de Koningshoek hebben elkaar gevonden in een speciale samenwer­ king. De recent gestarte ondernemers Jochem Poort en Steph Eckhardt van By Juul en Doppio Espresso zagen de kracht van een samenwerking door elkaar te versterken. Klanten die bijvoorbeeld bij By Juul kleding kopen, krijgen daarbij een waardebon voor Doppio Espresso, die ze dan kunnen besteden aan een bak koie, een gebakje of bijvoorbeeld aan de uitgebreide lunchkaart. Andersom is er voor de klanten die bij Doppio wat besteden ook een acie voor BY Juul. Vraag vooral wat deze acie inhoudt. “We versterken niet alleen elkaar, maar ook de rest van de Koningshoek” ver­

teld Steph, “Mensen worden op deze manier gesimuleerd om meer van het winkelcentrum te ontdekken en dan ook oprecht te ervaren, tegelijkerijd zien ze dus iedere winkel in de Koningshoek”. “Met onze aanbieding worden dus ook indirect andere ondernemers in de Koningshoek betrokken, want de klan­ ten komen ook langs deze winkels. Het is dus eigenlijk een win-win situaie: de bezoekers van de Koningshoek krijgen de volledige ervaring, en de onder­ nemers krijgen meer bekendheid”, voegt Jochem toe. Bent u ook benieuwd naar wat de diverse ondernemers in de Koningshoek te bieden hebben? Ga dan vooral langs en proiteer van de verschil­ lende aanbiedingen.

11


12

|

Maassluise Courant 9 november 2017

schakeltjes wat zijn schakeltjes? Schakeltjes zijn kleine vraag- en aanbodadvertenties die u tegen geringe kosten kunt plaatsen in de Maassluise Courant. Voor Schakeltjes van twee regels of kleiner worden geen kosten in rekening gebracht, daarna betaalt men € 5,- per regel. Voor een afbeelding wordt €20,- (zwart-wit) of € 25,(kleur) berekend.

Vakman biedt zich aan voor alle voorkomende werkzaamheden, zoals: schilderen, behangen, electra, badkamers, sierpleisters aanbren­ gen, keukens, plaatsen, enz. Tel. 06­33858163. Te koop gevraagd Dinky/ Corgi Toys. 0624630715 Auto- en Motorrijschool L. Rombout, tel. 010 - 5922358 www.lrombout.nl Nu ook automaat!

Uw schakeltje opgeven kan via www.uitgeverijwestmedia.nl/schakeltjes.

Wilt u de échte Sint en Piet op bezoek? Reserveer dan snel: 06-33685965.

Auto- en Motorrijschool L. Rombout, tel. 010 - 5922358 www.lrombout.nl Nu ook automaat!

In- en verkoop van tweedehands fietsen. Alle merken, ook reparatie. Tel. 06 - 290 932 91, Maassluis. Stucadoor nodig? Ik ben op zoek naar mensen die hun woning willen laten stucadoren / spachtelputzen. Ook voor tegelen (badkamer) kunt u bij mij terecht. Aanbieding voor de winter!! Speciale prijzen! Bel Bas Anemaet, tel. 0630077024 of mail naar basanemaet@gmail.com

Eindelijk uw tuin zonder zorgen. Klein hoveniersbedrijfje ruimt uw rommel op. Snoeit uw hagen/bomen enz. Eenmalig of met regelmaat maken wij uw tuin(tje)bedrijfspand weer prachtig. Vakbekwaam-Betrouwbaar en natuurlijk een redelijke vaste prijs. Vrijbl.inl Theo tel. 010-8851617 / 06-15575890

Voor al uw sierbestrating, herbestrating, schuttingen plaatsen of verwijderen; vlonders leggen; beschoeiingswerkzaamheden: G. van der Wel, Maasdijk, tel. 0174-516716 / 06-49112113.

Auto- en Motorrijschool

Gevr. Garagebox in Maassluis of Naaldwijk. Tel 06 - 16110030

L. Rombout, tel. 010 - 5922358 www.lrombout.nl Nu ook automaat!

Fotograie? Kom kijken bij Fotoclub FWSMaassluis Computerhulp aan huis niklotex.nl/0612804956 Voetrelexprakijk Vitalinez 0650626332

Te koop gevraagd aniek speelgoed. 0624630715

TK GEVR LP’S SINGLES 0174620355

Spoed! Te koop gevraagd: TOYOTA’s, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, met schade of defect geen bezwaar. Ook bestelwagens. Ook andere merken met of zonder APK, met RDW vrijwaring. U belt, wij komen langs. Tel. 010-2762532 of 06-14305797, ook ’s avonds. Irish ChristmasDinnershow 15/12 Theater Koningshof

High Wine thuis? www. highwineathome.nl

Pedicure Salon Sylvia Zuidvliet 56a 06 34005144 PETRA,S PEDICURE TEL. 0105927463

Printerinkt nodig? Kijk snel op www.digidelland.nl.

Zat 11 nov 12-16u postzegelruilbeurs in de Koningsh

online betalen via uw eigen bank

opgeven van uw schakeltje kan eenvoudig online

www.uitgeverijwestmedia.nl/schakeltjes TE HUUR

Maassluis 90 m² kantoor/praktijkruimte 2 Toiletten, keuken, C.V., perfecte staat, turn-key, parkeergelegenheid

€ 875,- per maand Bel de eigenaar 06

-24 57 01 97

Te koop / Te huur.

ZONDAG 12 NOVEMBER VAN 10:00 TOT 16:00 UUR

DE OLDTIMER BROMFIETS & ONDERDELEN BEURS

Riante garage- / opslagboxen

Een ruime plek vanaf € 25,- • Entree € 5,-

Va. 30 m2 (ca 110 m3) Gelegen op Honderdland, Maasdijk

MDV Evenementen 06-41010900

Info: 0174 - 64 00 00

in de OLYMPIAHAL MAASSLUIS

Boxspring Norma Timeless Jubileum set

voor € 1599,-

Maasambacht 7 - Maasdijk - T 0174 200 044

www.bedzzzbedden.nl Boxspring Scandi Young Voor de jeugd of starters: complete boxspring tegen een super setprijs!

Vlak van € 2795,(140/160/180 x 200/210)

voor € 2499,-

Elektr. van € 3815,(140/160/180 x 200/210)

120x200

van € 598,-

voor € 499,-

140x200

van € 678,-

voor € 549,-

160x200

van € 698,-

voor € 599,-

180x200

van € 748,-

voor € 649,-

Dekbed Elegance 90% dons Puur en natuurlijk slapen!

140x200

van € 215,-

voor € 129,95

140x220

van € 235,-

voor € 139,95

200x200

van € 299,-

voor € 179,95

240x200

van € 365,-

voor € 219,95

240x220

van € 399,-

voor € 239,95


9 november 2017 Maassluise Courant

Gedicht Woordkunst Een stadsdichter, een dichtcafé, het woord leet in Maassluis en de poëten voelen zich bij Kevin’s heel goed thuis. Voor poëzie ‘the place to be’ vier dinsdagen per jaar, dan staan geen zalm of tournedos, maar dichters voor u klaar. Met vrije verzen of sonnetten, gevoelig of juist licht, met volzinnen of woordgrappen met hart en ziel gedicht. Er is een Open podium voor dichters in ‘t publiek en tussen de gedichten door klinkt er gitaarmuziek. Veertien november is het weer, dus ga maar eens van huis om zelf te zien en horen dat het woord leet in Maassluis. Jaap van Oostrum, stadsdichter Poëziecafé Woordkunst Maassluis, 14 november bij Kevin’s, P. C. Hooftlaan 6, aanvang 20.00 uur.

|

13

Historisch schetsje

25 jaar stedenband Hatvan Het begon allemaal met twee los van elkaar staande bezoeken. Andrász Sziney, nog maar net burgemeester van de Hongaarse stad Hatvan, was in 1990 twee weken in Nederland om daar kennis te maken met de werking van lokaal bestuur in een Westerse democratie. Een paar jaar eerder was burgemeester Hans van Es van Maassluis in Hongarije om informeel de mogelijkheden voor het aangaan van een stedenband te onderzoeken. Dat had toen geen resultaat. Maar via de Hongaarse ambassadeur in Nederland kreeg Van Es jaren later het visitekaartje van Andrász Sziney dat hij tijdens zijn bezoek had achtergelaten. Want hij wilde graag contact met een Nederlandse stad. Kennismaking Intussen circuleerde in Maassluis een lijstje met Hongaarse kandidaat-zustersteden, opgesteld door een in 1990 opgericht comité. Toen de belangstelling van Hatvan bekend werd, ging een aantal comitéleden daar een kijkje nemen. De kennismaking beviel wederzijds goed en eind 1991 kwam er een delegatie uit Hatvan naar Maassluis. Vervolgens besloot de gemeenteraad op 9 juni 1992 een formele stedenband met Hatvan aan te gaan. Op 30 juni werd dat in Hatvan bekrachtigd met de handtekening van beide burgemeesters. Kunst en cultuur De steden wilden samenwerken

Stadhuis van Hatvan.

op een groot aantal terreinen. Met uitzondering van economische ontwikkeling en versterken van ondernemerschap is dat in de afgelopen jaren ook prima gelukt. Het accent lag daarbij vooral op kunst en cultuur. In beide steden zijn de sporen daarvan zichtbaar in de vorm van kunstwerken. De bibliotheek en de muziekschool werken nog steeds intensief samen. Verder waren er veel uitwisselingsprojecten tussen jongeren, zowel scouts als scholieren. In het jubileumjaar heeft met name die laatste groep extra aandacht ge-

Foto: Tekst en foto: HVM

kregen tijdens de uitvoeringen in Maassluis en in Hatvan. Ook sporters hebben elkaar regelmatig opgezocht, variërend van hardlopers tot dammers. Gelijkwaardig In 1992 was Hatvan nog een redelijk armoedige stad, waar veel behoefte was aan hulp in allerlei vormen. Anno 2017 ligt de stad er over het algemeen netjes bij. Veel oude gebouwen zijn gerestaureerd en hebben nieuwe functies gekregen. Maassluis en Hatvan zijn nu gelijkwaardige partners. Ook de com-

municatie is verbeterd. E-mail en mobiele telefonie zijn in de plaats gekomen van haperende telefoonen faxverbindingen en handgeschreven brieven. In Maassluis worden alle activiteiten ondersteund en begeleid door de in 1993 opgerichte stichting Stedenband Hatvan-Maassluis. Deze heeft samen met de Historische Vereniging Maassluis een jubileumboekje uitgegeven. Vanaf 16 november is dat voor een klein bedrag te koop.

Advertorial

Proef met inzet logopedisten in peuterspeelzalen De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem een motie van het CDA Maassluis aangenomen om een proef te starten met het inzetten van logopedisten bij de VVE (vroegen voorschoolse educatie) in peuterspeelzalen. door Chrit Wilshaus

De motie was mede ondertekend door PvdA, VVD, VSP, Maassluis Belang en D66. Samen met logopedisten, zorgverzekeraars en de kinderopvang zouden de mogelijkheden van voornoemde pilot in kaart moeten worden gebracht. In de motie wordt het college verzocht halverwege volgend jaar een evaluatie aan te bieden van het totale VVE-beleid (dus inclusief de bestaande initiatieven voor taalversterking en -verrijking thuis) plus een plan hoe dat beleid in 2019 en de jaren daarna structureel gaat worden vormgegeven. In de motie wordt tevens de wens

uitgesproken dat het college de gemeenteraad voor 1 maart 2018 informeert over de mogelijkheden en mogelijke start van deze proef. Regeerakkoord Aanleiding voor het CDA om met deze motie te komen is onder meer het feit dat het aanbod thuisbegeleiding afgebouwd wordt zonder heldere onderbouwing. Maar ook dat de begeleiding in de kinderopvang beter af zou zijn door de vakkennis van logopedisten in te zetten in de peuterspeelzalen. Het CDA wijst er in de motie bovendien op dat logopedisten nu al werkzaam zijn op scholen en binnen integrale kerncentra voor leerlingen vanaf groep één met spraak- en taalproblematiek. Behalve de kinderen kunnen logopedisten ook de ouders en de medewerkers van de kinderopvang begeleiden en instrueren met opdrachten op maat. Tot slot benadrukt het CDA dat het huidige regeerakkoord meer financiële ruimte heeft vrijgemaakt voor versterking van de VVE- begeleiding.

Bingo bij w.s.v. V.T.M. Op vrijdagavond 10 november is er weer een bingo bij w.s.v. V.T.M. aan de Dr. Albert Schweitzerdreef 475. Deze vindt plaats in het blauwe gebouw naast het sportcomplex van MSV’71. De kantine gaat om 19.00 uur open en de balletjes gaan om ongeveer 20.00 uur rollen. De bingo bestaat uit 11 rondes waarvan er een 1 de superronde is met een jackpot. Natuurlijk zitten er weer de vaste rondes bij, zoals: de kof-

fie, de waspoeder, de boodschappen en de vleespakketten. Tijdens deze bingo zorgt w.s.v. V.T.M. weer voor een hapje tussendoor en zijn er aan de bar, tegen schappelijke prijzen, een hapje en een drankje verkrijgbaar. De eerstvolgende bingo is op vrijdagavond 24 november. Zie ook onze website: www.wandelcentrum-vtm.nl

Kringloopwinkel “Bijna Kitsch” opent zijn deuren in Maassluis Na een ingrijpende verbouwing, waarbij het hele dak is vervangen hebben Cor en José meteen doorgepakt en de deuren geopend van hun nieuwe kringloopwinkel “Bijna Kitsch” Maassluis. “Bijna Kitsch” staat helemaal in het teken van alledaagse producten welke tegen een aantrekkelijk tarief worden aangeboden. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het in de kringloopwinkel “Bijna kitsch”. Van een mooie geleefde chesterfield tot strijkplank, maar ook voor een vintage design fauteuiltje tot antieke kast, maar ook voor mooie oude glazen kerstballen bent u bij ons aan het juiste

adres. José en Cor zijn eensgezind: “We hebben een heel uitgebreid assortiment”. Voor iedere beurs hebben we wel wat leuks. Wat Bijna Kitsch anders maakt dan andere kringloopwinkels is dat er regelmatig speciale acties worden verzonnen. Zoals o.a. 1 euro/weggeef dag. Hou hiervoor vooral de Facebookpagina in de gaten en vergeet deze vooral niet te liken om op de hoogte te blijven. Deze kan je vinden onder de naam kringloopwinkel “Bijna kitsch” Maassluis. Verder is iedereen welkom om spullen te brengen, uiteraard kunnen de spullen ook bij u opgehaald wor-

den. “Daarnaast kunnen mensen ons ook benaderen voor gehele huis ontruimingen, we zijn altijd te bereiken via het volgende telefoonnumer 06-46396866” voegt Cor toe. Bent u ook zo benieuwd naar de nieuwe kringloopwinkel? Kijk dan vooral even op onze Facebookpagina; Kringloopwinkel “Bijna kitsch” Maassluis, of ga langs. De koffie en thee staat altijd klaar. Kringloopwinkel “Bijna Kitsch” is gevestigd aan de Keucheniusstraat 23, postcode 3144 EM Maassluis. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden zijn we eventueel op afspraak geopend.


14

|

Maassluise Courant 9 november 2017

ITALIAN WEEKS met Italiaanse sfeer

20%

korting op alle Italiaanse merken:

Fradi, Corneliani, Gran Sasso, Jacob Cohen, Gaudi, Tagliatore, Colmar, Aeronautica Militaire, Masons, Artu Napoli, Montecore, People of Shibuya.

HERENSTRAAT 33 - 2671 HZ NAALDWIJK - WWW.ROBVOLLEBREGT.NL OPENINGSTIJDEN: DI.WO.DO. 9.30 UUR - 17.30 UUR - VR 9.30 - 21.00 UUR - ZA 9.30 - 17.00 UUR Geldig van 7 november – 18 november 2017


9 november 2017 Maassluise Courant

Auto van de week Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid Summum

15 JAAR IN POELDIJK

Full Opions

Expositie Groente & Fruit in de kunst

€ 24.950,(incl.BTW).

Alijd meer dan 50 occasions op voorraad. OCCASIONS: Mercedes C280 Automaat ‘07 154.000 € 13.450,00 Fiat 500 Cabrio Lounge 0.9 AUT ‘13 38.000 € 12.450,00 VW Golf 1.2 TSi Highline 5drs ‘12 109.000 € 12.450,00 Lancia Ypsilon 0.9 Elefanino ‘15 40.000 € 10.750,00 Fiat Panda 1.2 Ediz. Cool ‘16 15.000 € 9.950,00 VW Polo 1.2 TSi Comfortline ‘14 98.000 € 9.950,00 Dacia Duster 1.6-16V 4x2 Laureate ‘11 126.500 € 9.950,00 VW UP! 1.0 Move Up 5drs Blue Mot.‘14 64.000 € 9.450,00 Fiat 500 Twin Air Turbo Plus ‘11 49.000 € 9.250,00 Skoda Ciigo 1.0 Greentech arcic 13 78.500 € 8.450,00 Fiat Panda 0.9 T/A Ediz. Cool ‘14 22.500 € 7.950,00 Fiat Punto 3drs 1.4 Racing ‘11 22.500 € 7.950,00 Peugeot 107 5drs Rally A/C ‘13 87.500 € 7.950,00 Fiat 500 1.2 Lounge Open Dak ‘08 65.500 € 7.950,00 Fiat Bravo 1.4 T-Jet ‘09 113.000 € 7.250,00 Peugeot 308 1.6-16V VTI XS 5drs ‘09 154.000 € 6.950,00 Peugeot 107 5drs 2-Tronic AUT A/C ‘10 55.000 € 6.950,00 Peugeot 107 5drs Acive ‘12 51.000 € 6.950,00 Fiat Panda Twinair Lounge Turbo 12 75.000 € 6.950,00 Citroën C1 Collecion 14 60.000 € 6.850,00 Suzuki Alto 5 drs A/C ‘13 54.000 € 6.450,00 Fiat Panda 1.2 Ediz. Cool ‘12 73.000 € 5.950,00 Jaguar X-Type 2.5 V6 4WD ‘03 125.000 € 5.950,00 Fiat Bravo 1.4 Corporate 08 169.000 € 5.450,00 Nissan Pixo Look 10 73.000 € 5.250,00 Peugeot 207 3drs 1.4-16V XR ‘07 172.000 € 4.950,00 Renault Twingo 1.2 Authenique ‘09 138.000 € 4.250,00 Bestelauto’s (EXCL BTW) Opel Vivaro Citroen Berlingo 1.6HDI Club Ford Transit

12 ‘13 10

58.000 110.170 228.000

|

15

Breicafe De Waker breit op verzoek van Sinterklaas Breicafé De Waker organiseert op speciaal verzoek van Sinterklaas twee verkoopochtenden bij Grand café De Waker (Markt 6) en wel op woensdag 15 en 22

november. Op de breitafels liggen beide ochtenden tientallen Monstersche Muizen, Kerstmuizen, Berend Botjes, Babyborn-kledingsetjes, Nijntjes, warme win-

te zien van wo 15 nov t/m wo 6 dec 2017.

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk | T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl | www.chrisvanwaes.nl

termutsen met sjaals, polswarmers, baby-uggs, kleine schoencadeautjes enz. Alles met liefde gebreid en dat zie je. Het breiloon is bestemd voor de st. Monstersche Sluis. Het was de Sint ter ore gekomen dat de Monstersche Muis tijdens en na de Furieade helemaal in de smaak was gevallen bij jong en oud en zo besloot hij het Breicafé via de organisatie-Piet om hulp te vragen. De breisters willen graag voldoen aan het verzoek van de Sint. De verkoop op 15 en 22 november vindt plaats tussen 10.30-12.00 uur.

Poëzie tussen de vlieten

De Monstersche kerstmuizen.

Foto: PR

‘De Golden Oldies’ in De Vliet

€ 10.950,00 € 7.600,00 € 5.450,00

FIAT SPECIALIST - VERKOOP ONDERHOUD ALLE MERKEN Elektraweg 2 E ● 3144 CB Maassluis ● 010-5911455 www.autocentrumKroes.nl ● info@autocentrumKroes.nl

Het Drankenkabinet Zuidvliet 10 - Maassluis T 010-5990460 www.drankenkabinet.uwtopslijter.nl

Zonneveld Mesdaglaan 231 - Maassluis T 010-5913232

In de reeks van maandelijkse activiteiten in de Vliet hebben afgelopen maand Stadsdichter Jaap van Oostrum en de Troubadours gezorgd voor een zeer geslaagde middag. Hopelijk keren ze volgend jaar weer terug te in de Vliet. De november-activiteit is een optreden van het Duo de Golden Oldies op donderdag 16 november a.s. van 14.00-16.00 uur. Hits van Vera Lynn, de Andrew Sisters, Glen Miller, Doris Day, ze zullen allemaal de revue passeren, maar ook liedjes van Willy Alberti, Wim

Zonneveld enz. Het wordt een reisje door de tijd! Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Kaartjes á 3,- euro zijn de hele week te koop tussen 9.00 en 16.00 uur bij het buffet. Ook zijn er nog kaartjes te koop voor de december activiteit: een Optreden van het Dameskoor Flair op zaterdagmiddag 16 december van 14.00-16.00 uur. Zij gaan dan voor u niet traditionele gezellige kerstliederen zingen. Komt u ook naar de Vliet voor een gezellige middag?

Op dinsdagavond 14 november 2017 staan vijf dichters op het podium. Nanneke Beekhuis (Maassluis), Wouter van Heiningen (Den Haag), Cees Hol (‘s Gravenzande) , Marina Palei (Maassluis) en Albert Prins (Oudenhoorn). Marina - geboren te Sint Petersburg - is een Russische schrijver-dichter die al vele jaren in Maassluis woont. Zij draagt haar werk voor in het Russisch. De vertaalde versie wordt voorgedragen door Jelle Ravestein. De avond wordt deze keer gepresenteerd door Jaap van Oostrum. Er is ook een open podium waarvoor iedereen zich op de avond zelf mag aanmelden. De muzikale intermezzi worden verzorgd door André Bruijn (gitaar). Poëziecafé Woordkunst in Kevin’s Grandcafé, P.C. Hooftlaan 6. Zaal open: 19.30. Avond duurt tot 22.15. Kijk op: woordkunst.maassluis.nu voor meer informatie.

www.zonneveld.uwtopslijter.nl

Deze Maassluisse Topslijters maken het verschil op het gebied van úw smaak- en drankbeleving.

12,99

11,49

18,99

19,49

100 cl

100 cl

100 cl

100 cl

DE KUYPER

HOOGHOUDT

ABSOLUT

Vieux

Kalmoes Beerenburg, Zachtbitter of Beerenburg

Vodka

12,99 70 cl

9,99

70 cl

THE FAMOUS GROUSE

TULLAMORE DEW

Blended Scotch Whisky

Irish Whiskey

Hartevelt

6,99

35 cl

18,99

75 cl

Jonge Jenever

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

10.99 100 cl

Geschenkverpakking

PLOMARI OUZO

F.MARTINS

SCHROBBELÈR

Brabants Kruidenlikeur PORT met kruikenbeker Ruby, Tawny of White Griekse en schenkdop Normaal 8.29 Anijslikeur

Ruiterbosch Weskaap, Zuid Afrika CS-Merlot-Petit Verdot Shiraz-Pinotage Chenin Blanc-Sauvignon Blanc Chardonnay-Viognier Pinotage Rosé 75 cl per fles 3,99 wk 07-08

DOOS à 6 FLESSEN

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

99

19.

[= per fles voor 3,33]

wk 45-46 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zeten/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden voorbehouden Zeten/of Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 06-11-2017 t/m 19-11-2017

Taizéviering aan de Waterweg De Taizéviering is een viering met een speciaal karakter. Op zondag 12 november is weer een nieuwe viering in de Petrus en Pauluskerk. Stil worden is daarbij de kern van het samenzijn. Er worden enkele verzen uit de Bijbel gelezen en een-

voudige liederen gezongen, die hun kracht ontlenen aan de herhaling en komt er ruimte voor stilte. Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van harte wel-

kom. Het oefenen start om 16.15 uur. De viering vangt aan om 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Oprichting Landschapsfonds Hof van Delfland De gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp hebben dinsdag 31 oktober het Landschapsfonds Hof van Delfland opgericht. De drie burgemeesters van deze gemeenten, Arnoud Rodenburg, Francisca Ravenstein en Edo Haan zetten hun handtekening onder de notariële akte. Naast de drie oprichtende gemeenten kunnen alle gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag deelnemer worden in het fonds. Het fonds is opgericht om regionale belangen te verbinden en te versterken. Als eerste zal het fonds een programma uitvoeren dat gemeenten, terreinbeheerders en provincie Zuid-Holland voor de periode 20162020 hebben vastgesteld.

Het gaat daarbij vooral om het behouden, verbinden en versterken van het landschap in de regio waar ook de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis deel van uitmaken. De komende jaren zal verstedelijking, klimaatadaptatie en energietransitie een zichtbaar beslag op

het landschap leggen. Het fonds ondersteunt het gemeenschappelijke beleid van gemeenten en natuurorganisaties bij deze ontwikkelingen, maar wil ook nieuwe partners en financiers aantrekken. De provincie Zuid-Holland is nu al een van de deelnemers in het fonds.


16

|

Maassluise Courant 9 november 2017

THUIS IN MAASSLUIS Top 2000 op WOS Radio

H e t O c h t e n d M a g a zi n e Begin je dag goed en luister elke ochtend vanaf zeven uur naar het OchendMagazine met Jelmer Lelieveld.

B e g r o t i n g s b e h a n d e li n g e n Het is weer tijd voor de begrotingsbehandeling. Vanaf woensdagavond informeert WOS TV u over de belangrijkste punten in uw gemeente.

Deze week is er weer een nieuwe aflevering van herexamen op WOS TV met presentator Jeroen Toet en de gevreesde rijinstructeur van DON-opleidingen: Terror Rene. Deze week levert Harold de Duivenman zijn rijbewijs in en dat wordt een vrolijke boel in de auto. Harold vindt zichzelf een nette rijder, maar maakt zich wel zorgen om het theorie examen. Toch zag

Harold tijdens het praktijkexamen een klein dingetje over het hoofd. Zal Harold zijn rijbewijs terug krijgen? Kijk vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuwe aflevering van Herexamen. Ook vlogster Mandy van Gaalen, politieman Cor Spruijt, fotograaf Joelle Brouwers en MC Rick van Deventer gaan nog hun herexamen doen.

Genomineerden MKB-prijs in beeld

Herexamen

L o sla t e n in Lief d e Woensdagavond is de laatste aflevering van Loslaten in Liefde op WOS TV. Deze laatste aflevering is Alphons bij de Scorpio Party ter nagedachtenis aan Edwin Meyer. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

De jaarafsluiting van 2017 vier je met WOS Media en de Westland Top2000 Live. Op 29 en 30 december verandert de Jachthaven in Kwintsheul in de leukste studio van Westland. Een hoop gezelligheid, optredens, eten en drinken en jouw favoriete nummers in de jaarlijst die je zelf hebt samengesteld. Veel van deze nummers worden ook nog eens live gespeeld door leuke bands.

De Westlandse Top2000 wordt eind december uitgezonden op WOS Radio en de ontknoping hoor je op 29 en 30 december live op WOS Radio.

Vorige week heeft u op WOS TV kennis kunnen maken met de genomineerde voor de MKB Westland Partners Ondernemersprijs 2017. Komend weekend gaan wij verder met de portretten van de genomineerden op WOS TV. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden er bij de genomineerde bedrijven op een aantal thema’s gelet om uiteindelijk de winnaar te bepalen. Deze week staat

innovatie en strategie centraal bij de juryleden. Welke strategie voeren de genomineerde bedrijven en met welke innovatie(s) onderscheiden de bedrijven zich in de branche. De bekendmaking van de winnaar is tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van MKB Westland op donderdag 23 november in de Oude Kerk in Naaldwijk.

Wie wordt de nummer 1 van de regio, de Kromme Jongens, D!K, 3 Meter Peter, DJ Trobi of Harvest Road? Stem nu via WestlandTop2000live.nl en vier de laatste dagen van 2017 met de klanken van jouw favoriete muziek.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

TE HUUR

AUTOBEDRIJF

v.d. Voort B.V. Opel Astra 1.0 Turbo S/S line 8000 km Renault Clio Estate Energy Night&Day 9700 km Skoda Octavia Combi 1.2 TSI Bsn 47000 km Toyota Yaris 1.3 Aspiration 23000 km Citroen C1 S&S Style 5-drs 20000 km Citroen C1 S&S Airscape 5-drs 57000 km Opel Combo L1H1 1.3 CDTi 64000 km VW Polo 1.2 TSI First Edition 40000 km VW Up! 1.0 5-drs Airco 48000 km Opel Corsa 1.4 Design Edit. Automaat 93000 km Ford S-Max 1.6 EcoBoost Titanium 86000 km Opel Agila 1.0 EcoFlex Berlin 5-drs 48000 km Mitsubishi Space Star 1.2 Instyle Automaat 40000 km Opel Movano GB L1H2 2.3 CDTI 2x Schuifdeur 50000 km Ford Focus HB1.0 Ecob. Titanium 5-drs 79000 km Opel Astra 1.4 EcoFlex Edition 5-drs 97000 km Peugeot 207 1.6 16V Climate Control Navi 41000 km Mazda CX-5 2.0 Skyactive Lease Pack 5-drs 98000 km Suzuki Swift 1.2 Comfort 30000 km Peugeot 308 1.6 Automaat 168000 km Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 74000 km Toyota Yaris 1.3 Luna Automaat 21000 km Mitsubishi Colt 1.3 CZ3 Heartbeat Airco 109000 km Suzuki Wagon R 1.3 Limited 30000 km

2017 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2008 2008 2007 2003

Het Ambacht 7, Maasland Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl

Praktijk-, winkel- of kantoorruimte Centrum Naaldwijk

Schenkeldijk 50, gelegen in Maassluis-West • Tel.: 0174 - 518 888 Paard- of ponyrijden voor u of uw kinderen? Dat kan op onze manege! • Wij beschikken over 2 overdekte rijbanen van 20 bij 40m en 20 bij 60m en een buitenrijbaan van 140 bij 42m met Agterbergbodems. • Alle lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde instructeurs. • Introkaart ponyrijden vanaf 6 jaar: 3 x ½ uur €15,• Introkaart paardrijden volwassenen 3 x 1 uur €36,-. info@oranjehoeve.nl

Ca. 245 m2 speciale prijs E 1.995,- excl. BTW per maand Info: www.fundainbusiness.nl 360º foto’s + video!

Pensionstalling? Ook dat kan op onze manege! Ruime paard- en ponyboxen. Inclusief: • Twee keer per week uitmesten. • Drie keer biks en twee keer kuil per dag. • Twee groepslessen per week. • Weidegang. • Trailerstalling.

Prins Hendrikstraat 39-41

www.oranjehoeve.nl

Senz Uitvaartbegeleiding, bij leven, bij afscheid, bij herinnering… Voor hen die afgelopen periode een dierbare hebben verloren houden wij een herinneringsbijeenkomst. Graag nodigen wij u hiervoor van harte uit. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst gedenken wij de overledenen. We noemen ieders namen, en luisteren naar tekst en muziek. Het tweede deel is een informeel samenzijn met een hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom, deelname is geheel vrijblijvend en toegang is gratis. Wanneer u het fijn vindt om bij deze avond aanwezig te zijn stellen wij het op prijs als u ons dit wilt laten weten en met hoeveel personen u denkt te komen. Datum: Vrijdag 1 december 2017, aanvang 20.00 uur. Locatie: Zalencentrum Trefpunt, Kerkplein te Maasland. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. Graag aanmelden via info@senz.nu of per post aan Senz Uitvaartbegeleiding, Kerkplein 6, 3155 AM Maasland. Namens Team Senz Uitvaartbegeleiding, Marjolein Haalmeijer.

Senz Uitvaartbegeleiding: Kerkplein 6, 3155 AM Maasland Tel. 06 - 5105 2564 (dag en nacht bereikbaar) • info@senz.nu • www.senz.nu

Plein 13 Wateringen 0174-225050 wateringen@borgdorff.nl


9 november 2017 Maassluise Courant

== Vlooi-Kofferbakmarkt == Zo 12 nov bij het Silverdome v.d Hagenstr. 20 Zoetermeer Auto bij plek Hkkr €25 gr €10 Za 18 nov Thoelaverweg bij Jumbo Brielle Hkr€25 gr€15 Zon 19 nov Middenbaan-nrd Hoogvliet. Kr € 25 gr € 15 = Beukers 06-5058-3127=

Overig

Familie & Relatie Relatiebemiddeling

Relatiebasis

Persoonlijke begeleiding sinds 2007, groot landelijk ledenbestand,leden 29-89 jr.,<intakegesprek bij u thuis 088-0542400(lokaal tarief) www.relatiebasis.nl SWRB-lid

Spiritueel: MAGNETISEUR (handoplegging) en Mental Coach: bel Fred 0654667309

Regiodating Vrouw zoekt Man Lieve Indische vrouw, 63 jaar zoekt lieve nette Hollandse MAN 65-70 jaar voor vriendschap. Br. ond. nr. WM28910 buro v.d. blad.

MEGA VLOOIENMARKT DEN HAAG, 25 + 26 NOV. GIA EVENEMENTENHAL De Werf 11. 300 kramen. De Witte Markt. De gezellig- DonEvents.nl 0294-237320 ste vlooienmarkt van de Hoekse Waard. 15 min van Zon 26 Nov Rommelmarkt Rotterdam vandaan. Elke za- Middenbaan in Hoogvliet terdag geopend van 7.00 uur Info www.bb-evenementen. t/m 16.00 uur. Kraamhuur nl Kr huren ?? 06-83036368 € 30,00 - Entree € 2,00 / 65+ € 1,50 - Gratis park. Info@ Zon 19 Nov Rommelmarkt dewittemarkt.nl/0786764752 Maasboulevard Schiedam Info www.bb-evenementen. MEGA-ROMMELMARKT 18 nl Kr huren ?? 06-83036368 en 19 Nov Margriethal Schiedam van 9-17 uur MDV Rommelmarkt zo. 26 nov. 06-41010900 Vlaardingen, SPC. Vlaardingen, Zwanensingel 9 VLOOIENMARKT zo 19 nov. 9:00-15:00 uur www.hall6.nl R'DAM, Sph. Schuttersveld,  010 - 474 65 65 (10-17 uur) 06-53.777.967

Prive & Erotiek

Auto & Vervoer

Uiterlijk & Innerlijk

Clubs

Auto’s Algemeen Mooi & Fit

Zon 12 Nov Rommelmarkt Noordplein in Rotterdam N winkeliersnoordplein@ hotmail.com Info? 0621674178.

Auto te huur, 14630136.

tel.

06-

OCCASIONINKOOP.NL Wij geven een goede prijs voor uw auto, contant geld + RDW vrijw. Stolwijkstr 41 3079 DN Rotterdam, 010-4822236.

Feestdagen & Evenementen Braderieën & Markten

Zondag 12 nov. oldtimer bromfiets& onderdelenbeurs

Zo. 12 nov. ROMMELMARKT Alexanderhal Rotterdam. Kraamhuur.  06-84081585

Grote SNUFFELMARKT 12 Olympiahal Maassluis Nov. Middenbaan Hoogvliet 10-16 u. MDV 06-41 01 09 00 20 Willy's even. 0653752741.

OG t.k gevraagd Wij kopen uw HUIS. Vrijblijvend bod? 088-8658650 www. huisnuverkopen.nl !!WIJ KOPEN IEDER HUIS!! Binnen 1 Week + Diréct Geld info: www.HuizenOpkoop.nl

Overig Te huur GOEDKOPE grote opslagruimte 6x2,5m. vanaf € 60,- p. maand in Bergschenhoek.  06-13650462

Huis & Tuin Onderhoud & Reparaties REPARATIE koelkast wasmachine aan huis,24 uur service met garantie. 06-54310774

Woninginrichting & Meubelen Nwe en occasion gashaarden v.a € 199,- met 3 jaar garantie.Partij nwe wasmachines v.a. € 289,- volop keus uit koelkasten, drogers, vaatwassers. Gratis bezorgd Keukeninbouwapparatuur van kookplaat tot vaatwasser Bergselaan 317-319. 0102439087 www.petersbv.com

Te koop gevraagd

AUTOSLOPERIJ De Zaag vraagt loop-, sloop- en schadeauto's. Vanaf € 100,-. Dir. RDW vrijwaring. Gratis ophaaldienst. Tel. 010-4201897

Onroerend Goed

5 meisjes voor Sex-Relax Putsebocht 61b R'dam-Zuid Adultshop www.sexysex.nl

Trappen BEKLEDEN incl. tapijt v.a. € 150,-. Ook voor vinyl. Tel. 0181-403298.

Inboedels Samantha Privé sex va €40 Sexy meisjes 06-19143475 WONINGONTRUIMING Na 's-Gravendijkwal 47A R'dam overlijden uw woning zorgZakelijk & zaam, vakkundig en goedFinancieel Erotische Massages koop ontruimd, tel. 0646396866 www.woningont ruimingmetspoed.nl Belasting Relax massages door de sexy dame van uw keuze. BETAALBARE hulp voor uw Alles mogelijk. TABOE WONINGONTRUIMING belasting en/of boekhouding Benthuizerstraat 45B R'dam vakkundig en goedkoop Info: www.SEXYSEX.nl Inl.:  06 - 26 01 62 27 06-24197514

|

17


18

|

Maassluise Courant 9 november 2017


9 november 2017 Maassluise Courant

Orgel- en panfluitconcert Zaterdag 25 november is er in de Oude Kerk, Kerkstraat 1 te Maasland, een instrumentaal concert. Uitvoerenden zijn Jan van Westenbrugge op orgel en Leon Koppelman op panfluit. De aanvang is 15.00 uur en de toegangsprijs is € 8,-. Jan van Westenbrugge en Leon Koppelman hebben al meerdere malen samen concerten geven, en ook enkele cd’s gemaakt. Zij brengen een programma met als titel: Adventsconcert op weg naar Kerst. Er is ook samenzang.

Klaverjasvereniging Troef Tijdens de laatste speelmiddag bij klaverjasvereniging Troef waren 40 leden aanwezig, zodat er aan 40 tafels gespeeld werd. In de pauzes altijd even bijpraten met elkaar. De voorzitter attendeert de aanwezigen op eventuele zieke of anderszins afwezige leden. Zo houden de leden voeling met elkaar. De top 10 van 31 oktober is als volgt: 1. Henk Voogt 5704; 2 Frank Monkhorst 5402; 3 Loek Vis 5392; 4 Ineke Leenstra 5218; 5 Nel de Swart 5212; 6 Johan van Rossen 5208; 7 Nel Rosman 5168; 8 Anneke Louwen 5111; 9 Harry Zentjes 5006; 10 José van Dun 4982. Locatie is Wijkgebouw ‘De Flat’ aan de Dr. Jan Schoutenlaan 187 Maassluis. Meer informatie op www.klaverjasverenigingtroef.nl.

Najaarsproeverij van Lenteren Slijterij en Wijnhandel van Lenteren organiseert op woensdag 22 november een najaarsproeverij in Partycentrum ‘t Centrum aan de Hoofdstraat 100 te De Lier. Tijdens deze avond worden meer dan 60 soorten wijn uit verschillende landen geproefd, compleet met uitgebreide kaastafel. De wijnen zijn natuurlijk ook te koop. De avond is van 20.00 tot 22.30 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.

|

19

‘We moeten natuurlijk wel een vinger aan de pols houden’ “Door zelf duurzaam te handelen laten wij zien hoe het kan”, betoogde Mehmet Çiçek (CDA) vorige week in de gemeenteraad bij het debat over het vaststellen van het Programma Duurzaamheid door Chrit Wilshaus

Volgens Çiçek kan de gemeente anderen inspireren. “Wij willen daarnaast initiatieven uit de samenleving stimuleren en faciliteren. Want duurzame investeringen verdienen zichzelf terug en zo ontstaat opnieuw de financiële ruimte om weer te kunnen investeren.” Net als andere raadsleden vond de CDA-er dat de plannen wel meetbaar moeten zijn en drong Çiçek aan op een eerste voortgangsrapportage over ongeveer een half jaar over wat de eerste resultaten zijn in de wijken. Samen met TNO wil de gemeente burgers stimuleren om activiteiten op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Sjoerd Kuiper (PvdA) zei het positief te vinden dat ook gekeken gaat worden naar positieve ervaringen die al in andere gemeenten zijn opgedaan. “En om met een relatief klein bedrag de woningbezitters in de stad ook perspectief te geven wat voor hen het meeste rendement gaat opleveren. Maar we moeten natuurlijk wel een vinger aan de pols houden. Zodat we kunnen bijsturen en niet weer zo’n flop hebben als we een aantal jaren geleden hebben gehad.” Klarie Oosterman (ChristenUnie) noemde een actief duurzaamheidsbeleid belangrijk voor de stad. “Een

Woningen in Maassluis moeten duurzamer worden.

groene en gezonde leefomgeving is belangrijk voor de gezondheid maar ook bijvoorbeeld om temperatuurstijging tegen te gaan. Minder steen en meer groen moeten hun weg vinden in het gehele gemeentelijke beleid.” Ook was Oosterman van mening dat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente echt iets moet opleveren. “Woningen in Maassluis moeten een beter energielabel opleveren.” Duurzaamheidsfonds De wethouder zegde toe over een

half jaar met een evaluatie te zullen komen. “Ik zal graag regelmatig terugkoppelen wat de stand van zaken is. Ik hoop heel concreet informatie te kunnen geven dat er reële stappen worden gezet.” Volgens de wethouder staat Maassluis voor een grote uitdaging om duurzaamheid te implementeren. De gemeenteraad had er eerder in het debat bij de wethouder op aangedrongen dat hij meer ambitie moet tonen als het gaat om de energietransitie. De portefeuillehouder had zeker een punt

Foto: Roger van der Kraan

dat de verouderde woningvoorraad in Maassluis niet echt meewerkt om duurzamer te worden. “Het opstellen van een strategisch programma is nodig om te weten wat wanneer aan te pakken. Het Duurzaamheidsfonds is bedoeld om particuliere initiatieven te stimuleren. Daarmee trek je mensen ook over de streep.” In reactie op Kuiper merkte Evers op nog op te willen bezien of Maassluis naar het voorbeeld van Schiedam ook een servicepunt kan openen voor duurzaamheid.

Geboortezorg niet voor 2019 naar Rotterdam Opnieuw pleidooi voor afschaffing hondenbelasting Maassluis Belang heeft deze week bij de Algemene Beschouwingen opnieuw gepleit voor het afschaffen van de hondenbelasting. Door fractievoorzitter Gert Jan Enzerink omschreven als ‘de bekendste vorm van zakkenvullerij in Maassluis’. door Chrit Wilshaus

Maar ook de VVD maakte duidelijk voorstander te zijn van het afschaffen van deze belasting, evenals de ChristenUnie. “Waar een meerderheid van gemeenten en zelfs de minister, stelt dat deze lokale belastingheffing volkomen misplaatst en dus achterhaald is, doet dit college gewoon of zijn neus bloedt”, merkte Enzerink op. “Onze motie over afschaffing van de hondenbelasting werd afgedaan als onverstandig; immers de hondenbezitters krijgen daar veel voor terug.” Dat de opbrengsten hard nodig zijn voor aanleggen onderhoud van uitlaatplekken, het aanbrengen van extra voorzieningen - zoals prullenbakken en niet te vergeten de kosten voor de extra inzet van de dienst Handhaving - verwees de fractievoorzitter van Maassluis Belang opnieuw naar de prullenbak. “Want als we kijken naar de cijfers, dan zien we opnieuw 9000 euro aan kosten tegenover 137.000 euro aan inkomsten! Een jaarlijkse netto winst van 128.000 over de ruggen van de hondenbezitters.” Enzerink liet dinsdagavond weten opnieuw met een motie te zullen komen om de

hondenbelasting ook in Maassluis eindelijk af te schaffen. Gedragsverandering Behalve in de liberalen vond Maassluis Belang ook een medestander in de ChristenUnie. Fractievoorzitter John Dolstra gaf aan dat er structureel genoeg ruimte is op de begroting om de inkomsten die weggevallen door het afschaffen van de hondenbelasting op te kunnen vangen. “De ChristenUnie vindt gedragsverandering belangrijk: verhoog desnoods de boetes bij heterdaadjes om dit te bewerkstelligen.” Niet afwijzend Wethouder Evers merkte op niet afwijzend te staan tegenover afschaffing van de hondenbelasting. “De concept evaluatie van het hondenbeleid ligt op mijn bureau maar moet nog wat worden aangescherpt. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het verhogen van de pakkans. Daar zit echter geen perverse prikkel, omdat alle boetes die door handhaving en door de politie worden opgelegd rechtstreeks in de kas van het Rijk verdwijnen. De gemeente heeft er dus financieel geen baat bij, anders dan dat bij een grotere pakkans je hopelijk de mentaliteit en het gedrag van mensen kunt beïnvloeden zodat ze de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter opruimen.” Meer over de (eventueel) ingediende motie over afschaffen hondenbelasting volgende week in deze krant. Dan komen we ook terug op de woensdagavond ingediende moties. Op dat moment was deze krant namelijk al gedrukt.

De afdeling geboortezorg en klinische kindergeneeskunde van Franciscus Vlietland verhuist niet voor 2019 naar Rotterdam. De gesprekken van het ziekenhuis met de verloskundigen uit de regio over de manier waarop de integrale geboortezorg vorm moet krijgen, worden voortgezet. Dat is afgesproken tijdens overleg tussen vertegenwoordigers van Franciscus Gasthuis & Vlietland, huisartsen en verloskundigen uit de regio en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard. De werkgroep die de mogelijkheden voor een geboortecentrum

in Rotterdam onderzoekt, heeft nog geen gezamenlijke visie op kunnen stellen. Het Franciscus ziekenhuis houdt wel vast aan de plannen om de geboortezorg en klinische kindergeneeskunde naar Rotterdam te verhuizen, maar dat zal niet voor 2019 gebeuren. Acute zorg De gesprekken tussen ziekenhuis en huisartsen gingen onder meer ook over de Spoedeisende Hulp van Franciscus Vlietland. Die is beperkt open vanwege personeelstekort. Door het instellen van onder andere een Nachtelijke Opname Afdeling (NOA) en goede afspra-

ken kunnen met name ouderen nu beter worden geholpen. Het ziekenhuis wil de Spoedeisende Hulp weer 24 uur per dag openen, zodra dat mogelijk is. Voor acute kindergeneeskunde is de spoedopvang overigens wel 24 uur per dag beschikbaar. Ook de centrale huisartsenpost bij het ziekenhuis is geopend van 17.00 tot 08.00 uur. De huisartsen en de kinderartsen van Franciscus Vlietland zijn verder overeengekomen, dat ook in de toekomst bepaalde categorieën kinderen enkele nachten kunnen worden opgenomen op de locatie Vlietland.

Jubileum bij Automobielbedrijf Noorddijk

Onder grote belangstelling vierde Automobielbedrijf Noorddijk haar 50 jarig bestaan op 21 oktober. Het

was een geslaagde receptie waar ook de nieuwe Polo te bewonderen was. “Wij willen iedereen be-

danken voor hun komst”, reageert William Zonneveld. “Het was geweldig!”


20

|

Maassluise Courant 9 november 2017


9 november 2017 Maassluise Courant

|

21


22

|

Maassluise Courant 9 november 2017


9 november 2017 Maassluise Courant

MVC start met nieuwe groep voor de jeugd Het eerste project “Kies voor Sport” zit erop. Met veel plezier kijkt MVC terug op de trainingen voor Maassluise Basisschoolkinderen. Later in het seizoen komt er nog een tweede project. In de tussentijd blijft MVC volleybaltrainingen aanbieden voor de Maassluise jeugd. Zit jij in groep 6, 7 of 8 en wil jij kijken of volleybal ook wat voor jou is? Je bent welkom! Elke woensdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur in de gymzaal aan de Haydnlaan. De eerste drie keer is op proef. MVC H2 – Benevia H3 De zesde wedstrijd van het nog prille seizoen. Het enigszins geknakte H2, met weliswaar twee maal de maximale winst maar vervolgens drie keer verlies, enigszins vertekend op de vierde plek van de ranglijst. Tegenstander was de nummer voorlaatst. De eerste set domineerde MVC en BeneVia was op zoek naar een passend weerwoord. Dat kwam nog voordat de eerste helft was verlopen. De score ging vanaf dat moment gelijk

op. Maar op het eind werd er toch een gaatje geslagen hetgeen resulteerde in 25-18 setstand. In de tweede set keken de heren echter al snel tegen een achterstand aan. Pas op het eind van deze set kwam het besef alsmede de kracht dat we vandaag van deze tegenstander simpelweg niet mochten verliezen. De onnodige achterstand werd met bijzonder veel moeite omgebogen in winst: 27-25. Bij de tegenstander knakte er iets terwijl H2 uit de wederopstanding extra energie putte. Sets drie (25-16) en vier (25-10) waren voor de statistieken. Overige uitslagen MVC D1 – V=VolleyD1: 0-4, MVC H1 – DVO H1: 0-4, MVC MC – Volley Voorne MVC: 0-4 Meer MVC Voor meer informatie: www.mvcmaassluis.nl. Of bel met Linda Fenne 06-28055008 (senioren en jeugd) of met Patricia Pols 0105929116 (recreanten). Email: bestuur@mvcmaassluis.nl

Nog meer kampioenen bij Bequick ning opleverde bleef het team uit Dordrecht met lege handen en was Bequick kampioen. Na afloop werden niet alleen de supporters – die wekelijks langs de baan het team hebben aangemoedigd – bedankt, maar was er zeker ook een compliment voor clubtrainer Dennis Zwakhals, wiens oefenstof, enthousiasme en betrokkenheid de spelers een flinke stap vooruit deed maken. Het kampioensteam mixed t/m 14 met van links naar rechts: Eva Jonkman, Lotte van der Heijden, Emma Mulder, Mitchell van den Bosch, Sem Hammer en Sebastiaan Hoekstra. Foto: PR

Afgelopen zondag was het opnieuw feest bij Bequick. Het zondag mix team t/m 14 jaar kon bij winst in de inhaalwedstrijd tegen Dash ‘35 kampioen worden. Het team van captain Mitchell vanden Bosch liet niets aan het toeval over en zette alle spelers in. De start was uitstekend met overwinningen van Sebastiaan Hoekstra en Lotte van der Heijden in hun single. Eva Jonkman en Emma Mulder wonnen de damesdubbel en stelden daarmee de zege veilig. Sem Hammer en Mitchell van den Bosch wonnen daarna de herendubbel. Omdat tenslotte ook de mixed dubbel (Jonkman en Van den Bosch) een ruime overwin-

Zaterdagcompetitie Een dag eerder al was er de 4-2 overwinning van Dames 1 bij Overschie. Door deze inhaalwedstrijd te winnen werden de Maassluise dames ongeslagen kampioen. Zoetermeer eindigde weliswaar in punten gelijk, maar had het onderlinge duel in Maassluis met 4-2 verloren.In Overschie speelde Dames 1 in de sterkste opstelling. Annemarie Kuperus en Eveline van der Ende bleken uitstekend op het kunstgras uit de voeten te kunnen, want beide speelsters wonnen hun single in twee sets. Omdat Elfriede Boer en Monique Creemers hun single verloren stond het na de enkelspelen 2-2. De overwinning werd binnengesleept door de beide dubbelspelen te winnen. Annemarie Kuperus en Ellen van den Boom wonnen in twee sets (76, 6-2). Evelien van der Ende en Elfriede Boer hadden drie sets nodig (6-7, 6-4, 6-2).

Dammen op de Ichthus school JoCoDam heeft verspreid over 5 weken een Damcursus aangeboden via het gemeentelijke project: ’Kies voor Sport’ aan de Ichthus school in Maassluis-West. De deel-

Acht dammers hebben zich meteen aangemeld bij JoCoDam. Foto: PR

nemers toonden niet alleen belangstelling voor het mooie damspel, maar waren zo enthousiast dat een 8 tal (zie foto) zich na de beginnerscursus gelijk hebben aangemeld bij JoCoDam, waar zij elke vrijdagmiddag na schooltijd zich met andere jeugdspelers kunnen meten. JoCoDam gaat ook andere scholen benaderen om zo te komen tot het formeren van schoolteams met de achterliggende gedachte om in de nabije toekomst te komen tot een schooldam competitie. Daarnaast organiseert JoCoDam op donderdagavond 23 november a.s een ‘Politiek Dam Toernooi. Voor meer info zie website of bel John Moens 06-13207935.

|

23

Maassluis’ bowlingtalent naar het WK Hij ging onlangs naar het European Champion Cup toernooi in Wenen in de hoop dat hij bij de top zestien zou eindigen, maar kwam tot zijn eigen verrassing thuis met een medaille. De 25-jarige Xander van Mazijk is een getalenteerd bowler uit Maassluis. door José van Winden

Zijn juf in groep drie bowlde en wakkerde zijn enthousiasme voor de sport aan. Al snel bleek dat hij talent had. En nadat hij een wedstrijd had gebowld, is hij gaan trainen. Met succes. Op 21 november reist hij af naar Las Vegas, om daar met een team van zes dames en zes heren Nederland te vertegenwoordigen in het WK. Kinderpartijtjes Bowling is een relatief kleine sport in Nederland. De meeste mensen kennen het spel van kinderpartijtjes en familie-uitjes, maar iedere stad heeft een bowlingvereniging waar op wedstrijdniveau gespeeld kan worden. Xander begon zijn bowlingcarrière bij Musis Sacrum, dat nu zijn thuisbasis in Dok99 in Vlaardingen heeft. Hier vertelt hij enthousiast over zijn sport. Winnen Xander heeft niet alleen talent, maar ook de juiste wedstrijdmentaliteit. “Het EK was mijn eerste grote evenement, maar ik voelde me iedere wedstrijddag beter worden. En als je dan eenmaal bij de laatste acht zit, wil je gewoon winnen.” Bowlen kan fysiek en mentaal een zware sport zijn. “Ik train minimaal twee of drie keer per week in Zoetermeer of Leiden, speel huiscompetities en wedstrijden door heel Nederland. Dus sta ik bijna elke dag op de baan. Door bootcampen ben ik mentaal sterker en flexibeler geworden. Dat is

Xander van Mazeijk traint in Vlaardingen.

essentieel als je een paar dagen de wedstrijddruk voelt.” Profs Van Mazijk heeft heel veel zin in het komende toernooi, maar maakt zich geen illusies over hun winkansen. “Er is een groot niveauverschil tussen de bowlers uit Europa en die uit Amerika en Azië. Daar heb je echte profs. Wij moeten onze tijd verdelen tussen training, wedstrijden en een gewone baan.” Xander werkt in de bliksembeveiliging. “Mijn projectleider leeft gelukkig mee.”

Foto: JvW

Toekomst “Mijn voorbeeld in de sport is Alex de Vries. Ik heb de laatste vier/vijf jaar met hem getraind bij Westerpark Zoetermeer en veel van hem geleerd, zowel op mentaal gebied als bowlingtechnieken. Mijn hoogste doel als bowler tot nu toe was het WK halen. Dat heb ik dus al bereikt. Nu wil ik nog veel leren van mijn internationale concurrenten en zo lang mogelijk meedraaien in de top in Nederland.”

Komende zondag weer crossen bij AVW Zondag 12 november gaat in het Sterretjesbos om 11.00 uur de tweede wedstrijd van het Piepschuimlogo-crosscircuit van start. Vorige maand werden de deelnemers bij de eerste cross nog getracteerd op bijna zomerse omstandigheden, maar daar hoeft aanstaande zondag niet meer op gerekend te worden. Behalve een lagere temperatuur zal de ondergrond namelijk ook vochtiger zijn waarop het dragen van aangepast schoeisel (spikes of nopen) is aan te raden. Bij de inschrijving kan gekozen worden uit de afstanden 3, 6 of 9 km, zijnde 1,2 of 3 selectieve rondjes van (ruim) 3 km, uitgezet op de groenstrook tussen station West en de Schenkeldijk. Bij de eerste cross had de wedstrijdorganisatie al goed uitgepakt met meerdere dijkbeklimmingen,

boomstammen en koerswijzigingen, waarbij continu aandacht van de loper was vereist en dat zal men bij de tweede cross graag willen overtreffen. De lopers stellen die obstakels onderweg ongetwijfeld niet direct op prijs. maar zijn na afloop vrijwel zonder uitzondering zeer voldaan met het weerstaan van de modder, heuvels, molshopen en kuilen. Inschrijven voor de cross kan vanaf 9.30u in het clubgebouw van AVW waarvandaan het 1 km lopen is naar de start. De kosten bedragen 4 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Voor de wedstrijd zijn koffie en thee gratis. Het Piepschuimlogo-crosscircuit bestaat totaal uit vier wedstrijden met 27 november en 18 december als volgende data. Aan de wedstrijden over 3,6 en 9 km zijn klassementen verbonden waarbij de

beste 3 resultaten worden meegeteld. Deze klassementen gaan over 3 km voor jeugd (jongens en meisjes) t/m 15 jaar, over 6 km voor mannen en vrouwen en over 9 km voor mannen. Erasmusronde Afgelopen week waren veel clubgenoten actief bij de Erasmusronde in Rotterdam (10 of 15 km), maar de opvallendste prestaties werden geleverd op Terschelling bij de 21e Berenloop. De loop deed zijn naam eer aan door de stevige westenwind en regen- en hagelbuien die door het duingebied woedden. Het weerhield Ton ten Kate en Lieuwe van Loon er niet van om een hele marathon, deels over zand, af te leggen in resp. 3.26.17 en 3.58.45. Proficiat beiden!


24

|

Maassluise Courant 9 november 2017


9 november 2017 Maassluise Courant

Ook jonge kinderen welkom bij ckc Maassluis Terwijl de senioren, junioren en jeugd volop bezig zijn met de aankomende zaalcompetitie zijn de jongste leden bezig met hun wekelijkse speeluurtje op de Kangoeroeklup. Elke zaterdag trainen de vier tot zesjarige van 10.00 tot 11.00 uur in het Kastanjecollege. Spelenderwijs wordt onder andere de balvaardigheid ontwikkeld. Er is een extra lage paal en grote korf zodat de kinderen ook al kennis kunnen maken met de korfbalsport. Nieuwe kinderen zijn altijd

welkom om een paar keer mee te komen trainen en zo te kijken of ze het leuk vinden. Volgend jaar vindt ook weer de Giga Kangoeroe dag plaats voor alle kinderen uit de groepen 1 en 2 tijdens de Koningsspelen. Wil jij meer weten over korfbal of over ckc Maassluis kijk op www. ckckmaassluis.nl of mail naar: Karin Korstanje via: pc@ckcmaassluis.nl. Hoofdsponsor: Eurohypotheken Rijnmond

BC Maassluis pakt 3 punten tegen koploper Afgelopen vrijdag stond de topper tegen Ribad 1 op het programma. De herendubbel ging goed van start maar al snel werd het duidelijk dat dit team niet voor niets bovenaan staat. Totaal kansloos werd deze partij dan ook verloren. De dames wonnen hun dubbel wel en hebben nu 6 uit 6 gewonnen. Edwin speelde de eerste herensingle en stond voor een buitengewoon moeilijke opgave, deze heer had nog niet verloren. Helaas kwam daar geen verandering in maar Edwin speelde wel een goede pot. Jolanda had weinig moeite met haar tegenstander en even was het vermoeden dat de dames omgedraaid waren want Sheila had duidelijk de sterkste tegenstander. Ondanks goed spel kwam Sheila net iets te kort. Wilco moest eveneens tegen een heer die nog geen single verloren had. Wilco speelde goed maar maakte net iets teveel fouten waardoor zijn tegenstander wederom winnend de baan afstapte. De eerste mix was

zwaar en spannen maar werd toch winnend afgesloten door Fred en Jolanda. Edwin en Sheila hadden helaas geen kans. Einduitslag 3-5. Overige uitslagen Team 2 heeft uit met 5-3 gewonnen van de Zeemeeuwen en blijft goed meedoen. Team 3 heeft met 6-2 verloren van Smashing Fellows en verliest de top 3 uit het oog. Team 6 speelde een solide partij en won met 6-2 en staat op een tweede plek. Herenteam 1 heeft zijn zesde wedstrijd met 7-1 gewonnen van Velo en staat ongeslagen bovenaan. Als je wilt kennismaken met deze dynamieke sport en onze gezellige vereniging dan ben je van harte welkom om een shuttle mee te slaan. Je hoeft je niet aan te melden vooraf, neem gewoon sportieve kleding mee en zaalschoenen, een racket om mee te spelen is aanwezig. Check ook www.bcmaassluis.nl voor de exacte tijden en locaties.

Tafeltennisers TOG knokken zich voorbij laatste plaats Het eerste team van tafeltennisvereniging TOG is in het eerste deel van de najaarscompetitie als een-na-laatste geëindigd. Na de 5-5 (Arthur Dukker 2, Jeroen Hendriks 2, Ron van der Weiden 0) tegen Alexandria’66, passeerde het team Pecos uit Oegstgeest. Eerder in de week verloren Arthur (3 zeges!), Jeroen (0) en Ewoud van Velzen (0) met 6-4 van Shot’65. TOG 1 gaat de komende weken tafeltennissen in een ‘degratiepoule’ spelen om behoud in de hoofdklasse waar het team voor het eerst in uitkomt. TOG 2 maakt kans op de titel in de tweede klasse! Tegen concurrent Taveri werd er met 5-5 gelijk gespeeld (brian de Leeuw 3, Robert Kuiper 1, Paul Maan 0). Beide teams blijven koploper maar worden op de voet gevolgd door nog 3 andere teams, het betekent meteen dat de koplopers ook nog tegen degradatie strijden. TOGB– TOG 3 5-5 (Yoeri Toma 3, Bob van Hoek 1, Aad van Lienden 1). Kwiek–TOG 4 9-1 (Martijn de l’Ecluse 1, Lennard Toma 0, Jos van Nierop 0). Duoteam 1, dat nog titelkansen heeft, won net niet van koploper Alexandria’66. Met werd 3-2 in het voordeel van de Rotterdammers (Bart Dijkman 1, Ewoud van Velzen 0). Duo 2- Taveba 1-4: Marcel van den Kerkhoff en Hans Groenheide wonnen ‘slechts’ de dubbel. Duo 3–Dordrecht 2-3 (Olav Koning 1, Martijn de l’Ecluse 1). Jeugd: Jim van Noordennen en Damian Rolvers, TOG’ers uitkomend voor een gecombineerd TOG/Salamanders-team, verloren met 2-8 van Smash. Jim won een partij, Damian niet. Oud-TOG’er Jeroen Groenheide had met 2 zeges een grot aandeel in de 6-4 winst van Salamanders 1 op Taverzo. Ook tafeltennissen? Er is plek voor senior- en jeugdleden vanaf 6 jaar. Jeugd: kom vrijblijvend langs op vrijdagavond vanaf 19.00 uur en senioren vanaf 20.00 uur in de Olympiahal en dinsdag in de Parkietzaal (20.30 – 22.00 uur). Zie ook www. tog-maassluis.nl of mail met bestuur@tog-maassluis.nl. Sponsor: Ruitenburg adviseurs & accountants

Klaverjascompetitie de Vloot Tweeënvijftig deelnemers deze middag en het was weer een hele opgave om boven de 5000 punten te eindigen. Slechts 8 spelers lukte dat Deze week waren dat: mw. Marinello: 5607, dhr. Geense: 5503, mw. van Beers: 5313, mw. Roelofs: 5275, mw. Verbarg: 5270, dhr. van der Kaaij: 5146, dhr. de Bruin: 5080 en dhr. den Besten: 5026. Zin om mee te doen? Klaverjassen voor 50-plussers in ontmoetingscentrum de Vloot op woensdagmiddag, start om 13.30 uur.

M.S.V.’71 krijgt dik pak slaag van KMD Een bijzonder slecht spelend M.S.V.’71 kreeg in eigen huis voetballes van het bezoekende KMD. De teller bleef uiteindelijk steken op 0-7 en daar mocht de thuisploeg nog erg blij mee zijn. KMD was duidelijk naar Maassluis gekomen om de 3 punten mee naar Wateringen te nemen. De equipe van Ron Carli hapte vanaf het begin naar adem en had geen enkele grip op het goede spel van de bezoekers. Steeds anderen doken in vrijgekomen spitspositie. En omdat ook Joey Frerichs geen vat kon krijgen op de handige linkerpits Arend Balijen was het wachten op de snelle openingstreffer van KMD. Die viel na 18 minuten toen Arend Balijen slim was weggelopen bij Joey Frerichs en vervolgens volledig vrij de verre hoek kon opzoeken 0-1. Op

dat moment was bij M.S.V.’71 Tom Leinweber al geblesseerd uitgevallen en vervangen door Said ait Rian. Ook na de openingstreffer hield KMD het tempo hoog en gunde de thuisploeg heel weinig balbezit. Na een half uur raakte eerst Jesse de Waard de lat, waarna uiteindelijk Thiemo Fidder na een weergaloze pass van uitblinker Marc Houtman de dik verdiende 0-2 op het bord schoot. Vlak voor de pauze werd het nog erger voor de volledig falende thuisclub, toen Arend Balijen zijn 2e van de middag achter de vergeefs graaiende Bart den Broeder schoot (0-3). Wie gedacht mocht hebben dat M.S.V.’71 na de pauze beter voor de dag zou komen, kwam bedrogen uit. Want de mannen van Ron Carli bakten er werkelijk niets van

deze middag. KMD vond het heerlijk en wist wel raad met de geboden vrijheid. Door doelpunten van Arend Balijen, Marc Houtman, Dylan Arbouw en invaller Jered Bedal werd het uiteindelijk 0-7 voor het elftal van trainer Martin de Graaf. En die uitslag was geenszins geflatteerd. Sterker nog. Thuisploeg M.S.V.’71 mocht zijn handen dichtknijpen dat KMD in de slotfase slordig met de 100% kansen omging, anders had de equipe van Ron Carli een nederlaag met dubbele cijfers te slikken gekregen. M.S.V.’71 likte zijn wonden en heeft genoeg om over na te praten. Na deze ontluisterende wedstrijd is er veel werk aan de winkel voor trainer Ron Carli.

|

25

Maassluis Sportgala 2017 Wie is uw sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van 2017 en welke Maassluise kampioenen zullen er dit jaar gehuldigd worden? Op vrijdag 23 februari 2018 om 20.00 uur vindt in de Theaterzaal van Uitgaanscentrum ‘Koningshof ’ het Maassluise Sportgala 2017 plaats, waarbij de Maassluise kampioenen zullen worden gehuldigd en de sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van 2017 worden bekendgemaakt. De avond wordt georganiseerd door de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) in samenwerking met de Gemeente Maassluis. Om in aanmerking te komen voor de titel van sportman, sportvrouw, sportploeg of sporttalent 2017, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: • De sportman, sportvrouw en sporttalenten moet(en) woonachtig zijn in Maassluis. • De sportploeg moet afkomstig zijn van een Maassluise vereniging. • De voordracht moet schriftelijk worden gemotiveerd. Uit de motivatie moet(en) de geleverde bijzondere sportprestatie(s) blijken. De sportman, sportvrouw, sportploeg of het sporttalent 2017 hoeft dus geen kampioen te zijn. Het gaat om de geleverde bijzondere prestatie van dit indi-

vidu of deze sportploeg. Ook dit jaar zal een deskundige jury zich buigen over de genomineerden. Interviews in De Schakel Evenals voorgaande jaar zullen de genomineerden voorafgaand aan het Sportgala worden geinterviewd. Dit wordt dan geplaatst - met foto - in de Schakel. Om te worden gehuldigd als kampioen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: • Het hoogst spelende jeugdteam tot 18 jaar (jongensteam, meisjesteam of gemengd team) van een Maassluise vereniging, dat kampioen is geworden in 2017 van een competitie binnen een overkoepelende sportbond. • Het 1ste seniorenteam (herenteam, damesteam of gemengd team) van een Maassluise vereniging, dat kampioen is geworden in 2017 van een competitie binnen een overkoepelende sportbond. Iedereen mag zijn of haar kampioen(en), sportman, sportvrouw, sportploeg of sporttalent voordragen. Dit kan via email sportgala.msr@gmail.com. Tijdens het Sportgala wordt voor de 6e keer de Vopak Sportstimuleringsprijs ter waarde van € 500,- uitgereikt aan de 2 verenigingen met het beste sportstimuleringsplan. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden. Zie ook www.msrmaassluis.nl

Kenneth Henneveld naar EK Judo Op basis van zijn prestaties van afgelopen seizoen, o.a. brons bij de European Cups in Zwitserland en Slowakije, is Mahorokan judoka Kenneth Henneveld geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar. Dit EK wordt gehouden in de hoofdstad Podgorica in Montenegro. Kenneth die uitkomt in de klasse tot 73 kg zal op zaterdag 11 november de wedstrijdmat betreden. Mahorokan Obi competitie voor beginners Zondag 5 november vond er weer een OBI competitie plaats. Er kwamen zo’n 150 jeugdjudoka’s uit de regio in actie voor een nieuwe ronde van de Obi competitie in de Dojo in Maassluis. De Obi competitie is een beginners competitie

waarbij de jonge judoka’s leren hoe het wedstrijd judo eigenlijk gaat. Bij de onderlinge 4 poulewedstrijdjes zijn punten te verdienen voor de speciale Obi standaard. Te weten 2 punten voor een winstpartij en 1 punt bij een gelijkspel of verliespartij. Met veel enthousiasme maakte de jeugd dan ook hun partijen. Als eindpunt van deze competitie geldt het behalen van de zwarte band van je eigen Obi pop. Na een heel aantal wedstrijdjes sloten ook de volgende judoka’s hun Obi carrière af, want na vele OBI rondes hebben zij het maximale aantal punten of meer gehaald, dat recht geeft op de zwarte band van hun OBI poppetje. Fenna van Rijn, Dieya Selling en Niels Brederoo van harte gefeliciteerd.

Hoofdsponsor: SEGMENT Foto: Menno Lesterhuis


26

|

Maassluise Courant 9 november 2017

Slappe beginfase leidt tot nederlaag in streekderby De verwachtingen waren hooggespannen op sportpark De Bongerd. Excelsior M moet met goed vertrouwen aan de wedstrijd begonnen zijn. Het haalde immers 10 punten uit de afgelopen vier wedstrijden. De beginfase van de wedstrijd was vanuit Maassluis perspectief echter verbijsterend om te zien. Al na 2 minuten lag de bal achter Jean Paul van Leeuwen toen Ramy Salem volkomen ongehinderd bij de tweede paal een voorzet kon binnen koppen (1-0). Vanaf dat moment werden nagenoeg alle duels door de Barendrechters gewonnen. Barendrecht vond het wel best, leunde naar achter en benutte de ruimte die Excelsior M liet. Dat leidde tot de 2-0. In de 36e minuut kon Ali Khaldi de bal eenvoudig binnen schieten. Inzet In het tweede bedrijf zagen we een ander Excelsior M binnen de lijnen. Met veel meer agressie, inzet en passie werden de duels nu wel gewonnen, waardoor Barendrecht het vanaf de beginfase moeilijk had. Het was niet verbazingwekkend

Sefa Kurt (niet zichtbaar) kopt de 2-1 achter van Splunter. Foto: Harry Noordhof

dat de aansluitingstreffer viel. Sefa Kurt kopte een corner van Stephan Kruithof binnen (2-1). Met nog een dik half uur op de klok zocht Excelsior M naar de gelijkmaker en kreeg daar ook de mogelijkheden voor. Dean van Ooijen, Daan Blij en Kevin Vink kwamen in de eindfase net tekort, waardoor keeper van Splunter niet opnieuw een gang naar het net hoefde te maken. Met Jeremy Moreno en Niels Redert in de slotfase binnen de lijnen probeerde Excelsior M nog langszij te komen maar het voorkomen van de nederlaag bleek tevergeefs.

Kater Een fikse kater dus na en zeker stof tot nadenken. Excelsior M staat weer met beide benen op de grond; het zakt een paar plaatsjes op de ranglijst en ziet Barendrecht dichterbij komen. Zaterdag a.s. mag de ploeg van Jeroen Rijsdijk, die deze week de aanbieding voor nog een jaar contractverlenging positief beantwoordde, vrijaf nemen. Voldoende tijd dus om volgende week zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen HHC Hardenberg, revanche te nemen voor de onnodige nederlaag.

Roman over hoe het anders had kunnen lopen De vraag wat er zou zijn gebeurd als koningin Wilhelmina in 1902 aan de gevolgen van tyfus zou zijn overleden, inspireerde Constand Wassink tot het schrijven van zijn boek De republiek wordt uitgeroepen. Dominee Gerrit van Dijk krijgt van hem komende zaterdag om 11.00 uur in Boekhandel Het Keizerrijk het eerste exemplaar overhandigd. door Chrit Wilshaus

Zijn onderwijzer van de Prinses Julianaschool in Vlaardingen, school voor Gereformeerd lager onderwijs, meester Pel, bracht hem Wassink de liefde voor geschiedenis bij. “Over Wilhelmina had ik al behoor-

lijk veel gelezen. Zoals dat ze in 1902 ernstig ziek werd door tyfus. Cees Fasseur beschrijft dat in zijn Wilhelmina-biografie. Ook las ik dat als ze zou zijn overleden de Groothertog van Saksen-Weimar–Eisenach haar zou zijn opgevolgd. Want via de zijlijnen waren er in Duitsland verschillende troonpretendenten, die gerechtigd waren tot de Nederlandse troon. Destijds schijnt hij al in Nederland geweest te zijn om zijn rechtmatige plek op de troon in te nemen. Want als koningin Wilhelmina was overleden was hij koning geworden. Daar ben ik op verder gegaan.” Flauwekul “In die tijd is Abraham Kuyper premier. Die vindt het flauwekul dat de groothertog koning wordt en ziet maar één uitweg: zelf president worden. Het is bekend dat Kuyper president van de calvinistische republiek Nederland had willen wor-

Constand Wassink bij het beeld van Abraham Kuyper. Foto: Roger van der Kraan

den. Daar heb ik een verhaal omheen gefantaseerd compleet met een stemming in het parlement. Hij krijgt alleen zijn eigen Antirevolutionairen Partij mee. De andere partijen laten zich leiden door de grondwet die bepaalt dat deze man het moet worden. De SDAP is nog maar heel klein en wil wel meegaan met Kuyper maar in ruil daarvoor willen ze dan dat het algemeen kiesrecht wordt ingevoerd. En dat is voor Kuyper een stap te ver en in mijn boek treedt hij dan ook af. Bekend is dat Kuyper en Wilhelmina in het echt totaal niet met elkaar overweg konden. Beiden vonden dat ze door God gezonden waren en dat botste.” Rotterdam Wassink vond het ontzettend leuk om het boek te schrijven. Bij het schrijven keken een vriend die Neerlandicus is en zijn jongste zoon over zijn schouders mee en gaven hem adviezen. De aanstaande koning komt als vrijgezel naar Nederland en trouwt met een Deense prinses. Mijn zoon stelde voor ze in Rotterdam te laten trouwen. Ze trouwen natuurlijk in de Lauwrenskerk en de ‘traan van Maxima’ is in mijn boek van de koningin. Dan klinkt er trouwens andere Deense muziek.” De republiek wordt uitgeroepen door Constand Wassink telt 418 pagina’s en is verschenen bij Uitgeverij Aspekt en heeft ISBN-nummer 9789463382823.

Museum Maassluis zoekt per 1 januari 2018 een

Educator

voor 12 uur per week.

Uitgebreide informatie over deze functie kunt u vinden op

www.culturele-vacatures.nl


Maassluis Werkt Voor interessante en leuke banen in de regio

9 november 2017 Maassluise Courant

|

27

Ben jij ook zo’n technicus die overal uitkomt?

Kom dan op 15 november 2017 naar de Gunvor Escape Room voor Technici! Gunvor Petroleum Rotterdam (GPR) is een moderne olierafinaderij gevestigd in de Rotterdamse haven. Momenteel hebben wij op onze afdeling Maintenance vacatures voor Instrumentation Technicians, Rotating Technicians en Senior Planners. Denk jij geschikt te zijn voor een van deze functies en voldoe je aan de functie-eisen? Dan vertellen we je graag meer over de interessante carrièremogelijkheden die wij te bieden hebben. En waar kan dat beter dan op je mogelijk toekomstige werkplek? Meld je aan op www.gunvor-nederland.nl/escaperoom

where cloud gets personal

VACATURES

Amsio isgevestigd een snelgroeiende organisatie als de ééngrootste van de grootste managed hostingproviders Amsio, in Maassluis, is actief en alsactief één van managed hostingproviders van van Nederland. Vanuit ons kantoor in Maassluis van klanten, Nederland. Wij beheren serveromgevingen vanbeheren klanten,wij dieserveromgevingen voor ons kiezen vanwege onzedie voor ons kiezen vanwege onze en persoonlijke aanpak, kwaliteit en servicegerichtheid. werken persoonlijke aanpak, kwaliteit servicegerichtheid. Naast hard werken vinden wijWij gezelligheid voor klanten als KLM, Heineken, PostNL, Argeweb en Natuurmonumenten. Naast hard werken minstens zo belangrijk. En daar zijn we trots op! vinden wij gezelligheid minstens zo belangrijk. En daar zijn we trots op!

Boekhoudkundig 24 - 32 uur Op dit moment zijn wij metmedewerk(st)er 35 mensen en vanwege onze groei zijnper wij opweek zoek naar een: In deze functie ondersteun je de inanciële administratie en verricht je administratieve handelingen voor wat betreft de facturatie binnen het – bedrijf. Ook zal je werkzaamheden Assistent(e) commerciële binnendienst 40 uur verrichten op het gebied van debiteurenbeheer.

Functieomschrijving: Als assistent(e) van de commerciële werk jij ondersteunend aan het salesteam en Reguliere werkzaamheden en binnendienst verantwoordelijkheden: aanHet de directie. Jij bent hetmaandelijkse eerste aanspreekpunt verwerken van de facturatie;van het team. Je bent o.a. verantwoordelijk voor het opstellen en versturen van ofertes, het beantwoorden Bijhouden debiteurbeheer; van e-mails en neemt administratieve taken uit handen. Daarnaast heb jij telefonisch contact werkzaamheden ter ondersteuning van de inanciële administratie voor metBoekhoudkundige (potentiële) klanten. de maandrapportage; Tevens werk jij ondersteunend aan de directie. Je beheert o.a. de agenda’s, regelt afspraken, Diverse scanwerkzaamheden archiveren. organiseert zakenreizen en neemtendiverse taken in opdracht van de directie uit handen.

Jouw proiel: proiel: Jouw ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minimaal een afgeronde MBO opleiding; Je bent representatief en stressbestendig; Uitstekende communicatieve vaardigheden; Je bent lexibel en een echte teamplayer; Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift; Ervaring metkennis klantcontact is een pré; Uitstekende van Word en Excel; Minimaal 2 jaar ervaring in functie; Flexibel, stressbestendig eneen eengelijkwaardige echte teamplayer; Geen 9 tot 5de mentaliteit. Je beheerst Nederlandse (en bij voorkeur Engelse) taal in woord en geschrift; Je hebt minimaal een MBO vanaf niveau 4 opleiding afgerond.

Honderdland 271 2676 LV Maasdijk 0174-518459 www.gieroo.nl

Garagebedrijf Gieroo is een universele garage die kwaliteit en klantentevredenheid erg belangrijk vind. Om dit niveau zo hoog mogelijk te houden zijn we op zoek naar versterking voor in de werkplaats.

Wij zoeken een

tweede/eerste automonteur APK Keurmeester (full time) Wij zijn op zoek naar iemand uit de omgeving Westland in het bezit van rijbewijs B met een goede werkmentaliteit die zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Functie omschrijving: • Groot-/klein onderhoud en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan personen-/ lichte bedrijfsauto’s. • APK keuringen uitvoeren. • Onderhoud en reparaties uitvoeren aan airco systemen. • Zelfstandig diagnose stellen aan storingen in het voertuig. • Zelf begrotingen maken en contact opnemen met de klant voor reparatiewerkzaamheden/kosten. Arbeidsvoorwaarden: • Zeer uitdagende/afwisselende werkzaamheden. • Een interessant salaris en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij bieden:

✔ Een ervaren, enthousiast en leuk team binnen een informele organisatie;

Wij bieden: ✔ Ruimte voor zelf ontplooiing;

leuk en enthousiast team binnen een informele organisatie; ✔ Een Goede arbeidsvoorwaarden. Prima arbeidsvoorwaarden.

Reageren? Lijkt het jou een uitdaging bij te dragen aan het succes van Amsio en wil je reageren op deze Reageren? vacature? je CV envóór motivatiebrief vóór2017 17 november 2017 naar hrm@amsio.com Stuur jeStuur cv endan motivatie 11 september naar hrm@amsio.com t.a.v. Sangita t.a.v. Sangita Sahebdien. Sahebdien. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 088 8007556.

Geïnteresseerd? Stuur uw CV en motivatie naar info@gieroo.nl

Alle merken • algeheel onderhoud • APK keuringen • auto- en ruitschade • airco service

A g e n d a T h e m a-a v o n d D i n s d a g 1 4 n o v ember 2017

Amsio heeft ook de volgende vacatures beschikbaar: All-round PHP developer Senior System Engineer Senior Linux System Engineer Kijk snel op:

amsio.com/vacatures

Amsio Noordzee 10/C 3144 DB Maassluis Nederland Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Thema-avond 1 (De Buys) 19.30-20.30 uur: Toelichting doorontwikkeling werkleerbedrijf Stroomopwaarts 20.30-20.45 uur: Pauze 20.45-22.00 uur: Toelichting ICT-beleid gemeente Maassluis Deze thema-avond vindt plaats in de Raadzaal. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de website www.maassluis.nl > bestuur.


28

|

Maassluise Courant 9 november 2017

...word ik interklaas

Open nú een rekening en krijg twee cadeaus van Sinterklaas! Eén voor jezelf en één om weg te geven... Wie spaart, die heeft wat.

Als je nú een rekening opent bij Rabobank Westland krijg je een VIP-entreebewijs voor het grote Rabobank Sinterklaasfeest op 29 november a.s. Hier ontvang je uit handen van Sinterklaas maar liefst twee mooie, identieke cadeaus!* Eén voor jezelf en één om weg te geven aan een vriendje of vriendinnetje waarvan je vindt dat hij of zij het verdient! Want als je spaart, kun je later niet alleen jezelf, maar ook andere mensen blij maken…nét als Sinterklaas!

www.rabobank.nl/westland

Een aandeel in elkaar Deze actie loopt tot en met 31 december 2017 bij Rabobank Westland. *De cadeaus zijn per leeftijdscategorie bepaald op basis van de ‘speelgoedbestsellers’ van dit moment. Zij vertegenwoordigen een waarde van circa € 20 per cadeau. Handig om te weten: als je het cadeau toevallig al hebt, dan mag je het ruilen! Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op rabobank.nl/westland

Mc 2017 11 09