Page 1

VERTROUW OP 40 JAAR ERVARING ERVARING 45 AUTOBEDRIJF VAN SCHIE BV ‘S-GRAVENZANDEE ‘S

VERTROUW OP ERVARING VERTROUW OP40VAN 45JAAR JAAR ERVARING 0174 - 415601 AUTOBEDRIJF SCHIE BV www.vanschie.citroen.nl ‘S-GRAVENZANDE volg AUTOBEDRIJF VAN SCHIE BV ‘S Eons op Facebook ‘S-GRAVENZANDE

Maassluis Werkt

0174-415601 www.vanschie.citroen.nl volg ons op Facebook

174-415601 www.vanschie.citroen.nl www.facebook.com/citroenvanschie

Voor interessante en leuke banen in de regio kijkt u elke week achter in deze krant.

Jazeker. Jazeker. DeHypotheker Hypotheker De Tel.:010 010 - 5900083 Tel.: 5900083 Maassluis Maassluis

ZON 26 FEB: 15.00 - 18.30

LIVE: Tin Soldiers Professionele Sixties-band Kom gezellig langs!

Verbouwing, verbouwplannen of binnenverbouwingen!!!

16 februari 2017

redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl

Sinds 1935 huis-aan-huis

verspreidingsgebied: maassluis • maasland • maasdijk

Maranathakerk gastvrij voor bewoners Tweemaster De oudste bewoner van 104 logeert momenteel bij haar dochter in Renesse. Een twintigtal andere bewoners van De Tweemaster vond deze twee weken overdag gastvrij onderdak bij de naast gelegen Maranathakerk. Dit vanwege de grote sloopwerkzaamheden, die deel uitmaken van de grootschalige verbouwing van De Tweemaster. door Chrit Wilshaus

“De verbouwing is nodig om ook in de toekomst de juiste intensieve verpleeghuiszorg te kunnen blijven bieden”, verduidelijkt Argos Zorggroep-communicatie adviseur Yone van Beek. “De werkzaamheden zijn half oktober begonnen en zullen waarschijnlijk twee jaar duren. In die tijd worden onder meer kamers verruimd en wordt de ingang naar de douche veranderd. Verder worden kamers, toiletten en douches zo ingericht dat verpleegkundigen beter uit de voeten kunnen als ze bewoners helpen. De verbouwing van de gemeenschappelijke zaal vormt het grootste onderdeel van de verbouwing. Dat wordt een brasserie met bijbehorende keuken. Daar kunnen bewoners bijvoorbeeld ook met familieleden eten.” “En ook komt er een winkelstraatje”, vult Anja Ligthart

De bewoners van de Tweemaster worden letterlijk en figuurlijk in de watten gelegd.

aan. Zij is activiteitenbegeleider bij De Tweemaster. “En boven de brasserie komen verschillende huiskamers waar bewoners overdag met elkaar kunnen verblijven.”Ze ziet dat mensen op steeds latere leeftijd binnenkomen. “Of er zijn mensen die naar de dagopvang komen, maar nog wel thuis kunnen wonen met de nodige hulp.” Met meer faciliteiten zullen ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, denkt Van Beek. “Maar dat moet dan wel veilig kunnen. De betrokkenheid van mensen op de werkvloer bij de bewoners is trouwens heel groot. Dat wordt nog wel eens vergeten. Daarom is het ook goed dat Hugo

Borst begonnen is met zijn Meldpunt Trots op Ouderenzorg.” Super contact Bewoners die het dichtst bij de grote sloopwerkzaamheden wonen, konden de afgelopen twee weken overdag terecht in de vlakbij gelegen Maranathakerk. Ligthart: “Iedere morgen liepen we met een groep bewoners, vaak met rollator of in een rolstoel, daar naartoe om er te ontbijten. ‘s Middags werd er een lunch geserveerd en tussendoor waren er allerlei sportieve en creatieve activiteiten. Van gym tot werken met keramiek en cupcakes versieren tot een muzikaal

Foto: Roger van der Kraan

optreden.” Als uw verslaggever zijn neus en notitieblok om de deur steekt is er een bewegingsactiviteit gaande. Bewoners zitten in een soort kring en doen allerlei bewegingsoefeningen op muziek maar kunnen, als ze daar behoefte aan hebben, ook uitrusten. Van Beek sluit niet uit later tijdens de verbouwing nogmaals van de diensten van de Maranathakerk gebruik te zullen maken. Marcel en Jacky Verduijn, beheerders van de Maranathakerk, zijn blij dat ze de bewoners konden opvangen. “We vervullen toch al een buurtfunctie en hebben, ook vanwege de dagopvang, al een super contact met De Tweemaster.”

MB: ‘Wij betreuren de gang van zaken rond VVV’ Gert Jan Enzerink (Maassluis Belang) zei afgelopen dinsdagavond in het Actualiteitenhalfuur zich te hebben verbaasd over het feit dat Kortenhof per direct met zijn VVV-activiteiten is gestopt omdat Ervaar Maassluis naar de binnenstad komt. door Chrit Wilshaus “Wat ons een beetje steekt is dat dit niet in overleg is gebeurd; het is gewoon meegedeeld aan de dames Kortenhof die dit al zeven jaar, en ik denk tot grote tevredenheid van iedereen, doen. Wij betreuren deze gang van zaken, zeker gezien hun inzet. Op zich kan een soort VVV in de binnenstad geen kwaad. Dat is wel een goede locatie. Maar je vraagt je toch af waarom dan het Maassluis Punt niet is benaderd.” De fractievoorzitter van Maassluis Belang wilde weten of er überhaupt

contact was geweest met Maassluis Punt en of was overwogen om daar de toeristische informatie van Maassluis onder te brengen. Ook had Enzerink vragen over de openingstijden en bezetting van het pand Nieuwstraat 1, het voormalige Sinterklaashuis. Betreuren Burgemeester Edo Haan: “Na het succes van het Sinterklaashuis is het idee geboren om dat jaarlijks te herhalen. Ons is gebleken dat de ruimte die daar vorig jaar zo

succesvol voor gebruikt is nog niet verhuurd was. Daarop kwam de gedachte op of het niet verstandig zou zijn om de begane grond van het pand permanent te huren en ook te gebruiken voor het bevorderen van het toerisme. Dat is aan de orde geweest in het bestuur van Stichting Promotie Maassluis waar ik voorzitter van ben. Daarop zijn gesprekken geweest met de verhuurder van het pand. Daaruit kwam een mondelinge overeenkomst. Die kan niet onmiddellijk ingaan maar wel vanaf 1 april. We hebben contact gezocht

met de firma Van Kortenhof. Juist vanwege de prettige samenwerking is met hen overlegd hoe we dat het beste vorm zouden kunnen geven. Tijdens dat gesprek heeft Van Kortenhof evenwel gezegd dat als dit de toekomst is, zij met onmiddellijke ingang hun activiteiten zouden stoppen. Vanuit de SPM betreuren

wij dit zeer.” De eerste burger gaf aan nog wel met Van Kortenhof te willen gaan praten. Hij antwoordde op de vragen van Enzerink dat het pand straks iedere dag geopend zal zijn en dat inderdaad vrijwilligers van HVM het zullen gaan bemensen. Daarnaast zal de cultuurmakelaar er ook onderdak vinden.

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen

Winkelcentrum Koningshoek t.o. Bibliotheek Uiverlaan 18, Maassluis elke donderdag 10.00-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Ontdek de voordelen van CHIROPRACTIE voor de hele familie: kortere herstelijd, snelle reacieijd, verbeterde balans en coördinaie, blessurebehandeling en -prevenie, eiciënter spiergebruik, overall sporieve prestaieverhoging. Bel nu Annete van Dorp, DOCTOR OF CHIROPRACTIC: 06-31749966.

Zuidvliet 2 3141 AL Maassluis www.bqbq.nl

CHIRO P PRACTIE

R

D D E L IER

www.chiropraciedelier.nl • Hoofdstraat 29 • 2678 CE De Lier • Lid van DCF


2

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

KUNSTGEBITTEN & REPARATIES

Kerken Maassluis en Maasdijk PROTESTANTSE GEMEENTE TE MAASSLUIS Zondag 19 februari Grote Kerk 10.00 uur: ds. J. den Breejen, Delft. 19.00 uur: ds. J. F. Tanghé, 3-wijkendienst. Immanuëlkerk 10.00 uur ds. C.M. Schreuder – Heilig Avondmaal Koningshof 10.00 uur ds. G. van Dijk – schoolkerkdienst m.m.v. CBS De Regenboog DrieMaasHave: 14.15 uur: J. Cobben.

JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS geen opgave

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK Bethelkerk, Wagenstraat 9 Zondag 19 februari 10.00 uur leesdienst 16.30 uur ds. M. Bot

CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS ‘HET LEVENDE WOORD’ Kardinaal Alfrinkschool, ingang burgemeester Wesselinkstraat. geen opgave

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK De Ark, Rembrandtlaan 2, Maassluis Zondag 19 februari 9.30 uur: ds. Ies Maaswinkel. GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Het Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis Zondag 19 februari 9.30 uur: ds. C. van Zwol 16.30 uur: ds. J. Ophof , in de Lier LEGER DES HEILS Zondag 19 februari Samenkomst o.l.v. kaptein F. J. Steging.

BAPTISTEN GEMEENTE MAASSLUIS Zondag 19 februari 10.00 uur: voorganger H. Niemeijer EVANGELISCHE GEMEENTE MARANATHA G.A. Brederolaan 49, Maassluis Zondag 19 februari 10.00 uur: Richard Houmes / Martin Koornstra

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER DEELGEMEENSCHAP H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS Zondag 19 februari 09.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. APPkoor. Voorganger: dhr. J. Cobben PROTESTANTSE GEMEENTE MAASDIJK Zondag 19 februari 09.30 uur Hoeksteen: ds. H. M. Habbekotté. VERENIGING VRIJZINNIG PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK De diensten worden gehouden in het gebouw aan de Maasdijk 40, zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.

I. Lenti is al ruim twintig jaar gespecialiseerd in het maken van gebitsprotheses. Door nauw te overleggen worden vorm, kleur en zetting van de tanden afgestemd op úw wensen.

1995 - 2 15 0

Lange Boonestraat 22, 3142 CC Maassluis, Tel. 010-5911980, www.lentipraktijk.nl

VERGOEDING DOOR ALLE ZORGVERZEKERAARS

TON KOLMEIJER BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR Sinds 1980 verzorgen wij met een viertal deskundige en vakbekwame medewerk(st)ers : . IB-, VPB-, LB-, BTW- en Erf- en Schenkaangiten; . Belasingaangiten / toeslagen voor pariculieren; . verwerking van uw inanciële mutaies via Exact Online; . Kwartaal rapportages, jaarrekeningen en KvK; . complete salarisadministraies in Salar Online; . alle overige administraieve dienstverlening, zoals . hulp aan starters en ZZP ‘ers en inanciële planning.

HET KANTOOR MET EEN PERSOONLIJKE BENADERING EN TOT 31-3 KRIJGT U 25% KORTING OP UW HUIDIGE KOSTEN ! ADRES A.J.M.Kolmeijer B.V. Kon. Julianaweg 88 3155 XH MAASLAND TELEFOON 010-5990169 FAX 010-5990170 E-MAIL info@kolmeijer.nl WEBSITE www.kolmeijer.nl LID REGISTER BELASTING ADVISEURS EN NOAB

Echtpaar De Graaf - Lagraauw 50 jaar getrouwd

Foto: Peter Farla

Wethouder J.M.H. (Sjef) Evers bezocht op vrijdag 10 februari de heer D. de Graaf en mevrouw A.M. de Graaf-Lagraauw omdat

zij die dag 50 jaar getrouwd zijn. Namens het gemeentebestuur nam wethouder Evers de gebruikelijke cadeaus mee.

Echtpaar Den Bakker – Bloem viert Briljanten huwelijk op Valentijnsdag

Echtpaar Van der Hoevenvan Deventer 50 jaar getrouwd

Foto: Peter Farla

Wethouder C. (Kees) Pleijsier bezocht op donderdag 9 februari de heer G. van der Hoeven en mevrouw C.A.C. van der Hoeven-van Deventer omdat zij die dag 50 jaar

getrouwd zijn. Namens het gemeentebestuur nam wethouder Pleijsier de gebruikelijke cadeaus mee.

Foto: Peter Farla

Burgemeester Edo Haan bezocht op dinsdag 14 februari, Valentijnsdag, de heer E. den Bakker en mevrouw L. den Bakker-Bloem omdat zij die dag 65 jaar ge-

trouwd zijn. Namens het gemeentebestuur nam burgemeester Haan de gebruikelijke cadeaus mee.


16 februari 2017 Maassluise Courant

Nieuwe datum voor lichtjesavond Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de herdenkingsavond op de algemene begraafplaatsen in Maassluis. Deze zogeheten ‘lichtjesavond’ wordt gehouden op vrijdag 31 maart van 19.30 tot 21.30 uur. De herdenkingsavond wordt jaarlijks vanuit de gemeente georganiseerd als moment van samenkomst voor nabestaanden, die hun dierbaren willen herdenken. De avond werd eind vorig jaar uitgesteld. De bijeenkomst start met een gezamenlijke ontvangst en een ceremonieel moment, waarna er gelegenheid is om zowel op de algemene begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100 als aan de Willem de Zwijgerstraat 36 de graven en gedenkplekken van dierbaren te bezoeken. De bedoeling is om ook in het komend najaar een herdenkingsavond/lichtjesavond te organiseren.

Belangrijke nummers • Alarmnummer 112 Als elke seconde telt • Centrale Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord 010-2493939 • Tandarts spoedgevallendienst 09008212230 • Apotheken Apotheek de Jonge, Lange Boonestraat 20, 010-5912234. Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur; Rijnmond Apotheek, Schubertlaan 1, 010-5912209. Ma t/m vr 08.00 – 19.00 uur, za 10.00 - 14.00 uur; Buiten openingstijden: Apotheek De Poldervaart, Vlietlandplein 2 (Vlietland Ziekenhuis), Schiedam 010-8938210 • Weekenddienst Verloskundigen LIV verloskundigen - Jolanda Kastelein, Sanne Vermaas of Iris Lensveld, tel. 010-5922816 of 06-22245541, b.g.g. 010-8939393; Verloskundigepraktijk Maassluis – Jacqueline van Dalen en Madelon van Uffelen, 010-5914380, 0654937040, b.g.g. 010-8939393 • Dierenartsen Spoedgevallen: Dierenkliniek Maassluis 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder 010-5921978, Dierenkliniek de Delta, 010-5920696 • Stichting Dierenambulance West Nederland 06-38456224 (Maassluis) • Careyn Contact 088-1239988 (24 uur per dag) of e-mail contact@careyn.nl

De keuze van het college over de toekomst van Theater Koningshof ligt al bij voorbaat vast. Tot die slotsom kwam Leo Eijskoot (D66) afgelopen dinsdagavond in de commissie. Daar werd de scenariokeuze voor de Koningshof besproken. door Chrit Wilshaus

Volgens de voorman van D66 heeft de wethouder niet gedaan wat in een motie was afgesproken, namelijk het uitwerken van een aantal toekomstscenario’s. In plaats daarvan besloot het college, ook omdat daar minder draagvlak voor was bij de stakeholders, om te kiezen voor een combinatie van twee scenario’s (4 en 5). Bij deze combinatie is de lokale binding één van de pijlers en wordt de exploitatie lokaal geregeld. Voor D66, en de andere oppositiepartijen, was dat een stap te ver. Zo stond voor Eijskoot niet vast dat de Koningshof zalen moet verhuren. “En hoe denkt u te voorkomen dat de gemeente een flappentap blijft voor Koningshof?” Loek Molmans (Maassluis Belang) vroeg zich af of wethouder Kees Pleijsier de raad wel serieus neemt en informeerde naar de financiële gevolgen van het opzeggen van het contract met het Theater aan de Schie. Ook miste hij een financiële onderbouwing van het voorkeursscenario van het college. Die onderbouwing miste John Dolstra (ChristenUnie) ook. “En die is wel nodig voordat we als raad een keuze kunnen maken.” Verder verweet Dolstra de portefeuillehouder al te hebben voorgesorteerd. Ton Luijendijk stelde dat aan dit besluit “een stuk vooringenomenheid ten grondslag” lag. Culturele Raad Maassluis-voorzit-

Colofon

door Chrit Wilshaus

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 21.600 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Er is nog niet besloten over de toekomst van Theater Koningshof.

ter Marcel van Raaij vond het plan te breed en worden er geen echte keuzes in gemaakt. Minder prioriteit Jorrit Keijzer (PvdA-steunraadslid) liet weten dat het omvormen van Koningshof de voorkeur heeft van zijn partij. De mogelijkheid van het vertonen van films heeft minder prioriteit voor deze partij vanwege de mogelijkheden op dit gebied in Vlaardingen en straks ook in Schiedam. Corine Bronsveld (CDA) zei het voorkeurscenario van het college te delen en brak wel een lans voor het verder werken aan “een sterke filmfunctie.” Erna te Spenke (VVD) twijfelde of het plan wel realistisch is. Verder was ze van mening dat de VSP (en de andere oppositiepartijen) door de ingenomen positie op de rem trappen.

Storingen met straatverlichting ‘schandalig’

• SensooR 010-4362323 of 0900-0767 (24/7) of www.sensoor.nl

• VraagRaak 010 – 593 1500, Haydnlaan 3, Maassluis, ma t/m vr. van 9 tot 13 uur of www.vraagraakmaassluis.nl

3

Nog geen keuze over toekomst Koningshof

“Op de Westlandseweg komen regelmatig storingen voor en vorige week was het parkeerterrein van Albert Heijn in Koningshoek volledig in het duister gehuld, evenals bij de Botter.”

• Diabeteslijn 033-4630566 (24 uur per dag) of info@dvn.nl

|

“Eerder waren er al storingen aan de Lijsterlaan en de Markt. Ook werd in december via buurtpreventie melding gemaakt over de soms onveilige situatie. Vanuit het oogpunt van veiligheid achten wij deze situatie dan ook buitengewoon onwenselijk.” Het feit dat de straatverlichting het regelmatig laat afweten in Maassluis was voor Jan van der Maarel (VSP) aanleiding hier vragen over te stellen in het Actualiteitenhalfuur, afgelopen dinsdagavond in de gemeenteraad. “We mogen best wat scherper en harder zijn richting Stedin. Want zoals het nu gaat is het eigenlijk schandalig.” De voorman van de VSP vroeg de wethouder of het mogelijk is dat op de website van de gemeente een overzicht te zetten met daarop de storingen en wanneer die worden opgelost. “En verder hopen we dat er een pittig gesprek komt tussen de wethouder en de partijen die voor deze onwenselijke situatie verantwoordelijk zijn.” Openbare verlichting blijft een weerbarstig punt, stelde Fred Voskamp vast. De CDA’er stelde voor om (in de tussentijd) gebruik te maken van straatverlichting die op zonnecollectoren werkt

om zo concreet iets voor Maassluizers te kunnen doe. Kapotte straatverlichting is volgens Aad Solleveld (Maassluis Belang) “een repeterende breuk.” Dat Stedin blijkbaar zijn eigen prestatienormen kan vaststellen, kon ook niet op veel sympathie rekenen van Solleveld. Volgens Sjoerd Kuiper (PvdA) is het probleem dat iedereen naar elkaar wijst maar worden de inwoners van deze stad daar niet wijzer van. Ook vroeg hij de wethouder te onderzoeken, en dat deed hij al eerder, wat het zou betekenen als de gemeente zelf weer zou zorgen voor de openbare verlichting. Vervelend en storend Wethouder Kees Pleijsier deelde de mening van de raad dat sommige storingen lang duren. De storing op de Westlandseweg noemde hij buitengewoon vervelend en storend. Maar volgens hem zijn Stedin en Ziut nog steeds niet achter wat de oorzaak van deze storing is. “Het licht werd wel weer gemaakt maar viel daarna toch steeds weer uit. Binnen het college hebben we erover gesproken hoe we dit, ook in het kader van buurtpreventie, kunnen aanpakken. Het heeft dus nadrukkelijk onze aandacht. Want het is vervelend dat we steeds maar tegen problemen aanlopen. Als college vinden we ook dat de straatverlichting moet werken.” Probleem is wel, zo werd duidelijk, dat Stedin ook de eigenaar is van het ondergronds netwerk. De portefeuillehouder betwijfelde of de gemeente “een netwerk dat storingsgevoelig is” naar zich toe moet ‘halen.’

Offerte Volgens wethouder Pleijsier moet er nog een aantal eenmalige investeringen worden gedaan. Verder wist hij te melden dat Rento Zoutman van bureau DSP-Groep de procesmanager wordt. Om die werkzaamheden tot april dit jaar uit te kunnen voeren, ligt er een

Foto: Roger van der Kraan

offerte van 11.000 euro bij het college. Het contract met het Theater aan de Schie is via middellijke schikking opgezegd. Maar de wethouder noemde niet het bedrag. De raad debatteert volgende maand over de toekomst van Koningshof.

‘Ali B op elektrische scooter bleek effectief’ Jeroen Roelofs (37) woont in Voorburg in een huis uit 1895 dat hij duurzaam renoveerde. “Ik ben door schade en schande wijs geworden. Maar mijn energierekening is nu bijna nul. En verder rijd ik in een elektrische auto.” door Chrit Wilshaus

Roelofs was vorige week donderdagavond één van de gastsprekers bij een in de bibliotheek gehouden netwerkbijeenkomst over Duurzaamheid. “De opgave op het gebied van duurzaamheid is mega.” Volgens Roelofs gebeuren er door heel Nederland al hoopvolle initiatieven op milieugebied. Bijvoorbeeld in Den Haag, Leiden en Almere. “Zo werken ze in Den Haag aan duurzaam woningonderhoud met het project ‘Hou van je huis.’ Maar ook bijvoorbeeld het project ‘Gluren bij de buren’, waarbij mensen bij hun buren kunnen informeren wat voor energiebesparingsmaatregelen zij genomen hebben en wat dat in hun portemonnee scheelt. Andere mogelijkheden zijn energiescans en energieparty’s. Maar ook een pop-up store in een leegstaand winkelpand in Den Haag, waar mensen energieadviezen kunnen krijgen, was succesvol.” In Leiden, aldus Roelofs, was specifiek aandacht voor huurders en in Almere, waar veel inwoners

de overheid wantrouwen (de stad kent veel PVV-aanhangers), werd er nadrukkelijk voor gekozen niet via de overheid te communiceren. “Maar het had wel degelijk effect toen we Almeerder Ali B op een elektrische scooter lieten rondrijden.” Plastic tasjes Manu Busschots van Stichting Klimaatgesprekken.nl, die op de netwerkbijeenkomst eerder aan het woord kwam, ging in op de vraag hoe je bewustwording kunt beïnvloeden en gedragsverandering kunt bewerkstelligen. Volgens Busschots gaat dat ook niet van de een op de andere dag maar waar een wil is, is een weg, weet hij. Ook prikkels zijn daarbij belangrijk. Of heel concrete maatregelen. Als voorbeeld noemde Busschots dat winkeliers niet meer gratis plastic tasjes mogen weg geven. En ook al kosten ze maar vijftien cent, het effect is dat de meeste mensen ze niet meer willen hebben. “En wil je mensen voor je winnen, dan moet je ze niet tegen je in het harnas jagen.” Aan het begin van de avond werd de aandacht gevraagd voor Rechtstreex. Dat is een dienst die verse producten van boeren, telers en makers uit de omgeving naar een afhaalpunt in de buurt brengt. ‘Zo weet je precies waar je eten vandaan komt en wie het heeft gemaakt’, staat in de flyer van Rechtstreex te lezen. Meer informatie en bestellen via: www.rechtstreex.nl.

MamaCafé over spelen en bewegen Het MamaCafé van donderdag 16 februari gaat over spelen en ‘lezen’ met je baby en de mama’s gaan ook zelf aan de slag. Het geeft overigens niets als je baby slaapt of rondkruipt. En lekker praktisch: er is ruimte om te voeden, te verschonen en je buggy te ‘parkeren’. Je bent samen met je baby op donderdag 16 februari van 10.00 tot 11.00 uur van harte welkom in de Bibliotheek Maassluis, Uiverlaan

18. De toegang is gratis, ook voor niet-leden, aanmelden is niet nodig. Wil je gelijk de leuke boekjes mee naar huis nemen en je bent nog geen lid? Schrijf dan meteen je baby in (tot 16 jaar is het lidmaatschap gratis). Deze ochtend is in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor meer informatie: www.debibliotheekmm.nl


4

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

familieberichten overleden

De mens wikt, maar God beschikt.

Jouw leven moeten wij loslaten In ons leven houden wij jou vast

Vandaag overleed na een lang en bewogen leven, getekend door het verlies van haar kind, mijn geliefde echtgenote

Willemina de Boode - de Bruijn - Mien -

* 9 oktober 1923

† 9 februari 2017

Aad de Boode

Hanny (in dierbare herinnering) De Tweemaster Vondelpark 2, kamer 13 3141 CJ Maassluis

De Dankdienst voor haar leven is gehouden op woensdag 15 februari 2017 in het rouwcentrum van De Winter & Rijkeboer te Maassluis. Aansluitend heet de begrafenis plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Maassluis.

Bedroefd nemen wij afscheid van

Sanne 26 september 2000

9 februari 2017

Arjan en Liesbeth Nico Uitsluitend gelegenheid tot persoonlijk condoleren op donderdag 16 februari van 19.00 tot 20.00 uur in Zalencentrum ‘t Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland.

Johannes Maria Jozef Post - Jan in de leeftijd van 80 jaar.

Leny Post-Fransen Jan en AyuNita Anton Nicole, Sasha Karin en Anton Meike, Yelle, Eeke Maassluis, 8 februari 2017 Correspondentieadres: De Winter & Rijkeboer uitvaartverzorging o.v.v. Familie Post Prinses Julianaplantsoen 8 3143 LE Maassluis De Eucharistieviering wordt gehouden op donderdag 16 februari om 13.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis.

Om zoveel mogelijk herinneringen aan het leven van Sanne te verzamelen hebben wij een online gedenkplaats ingericht: www.memori.nl/sanne-van-der-eijk Familie van der Eijk p/a Senz Uitvaartbegeleiding Kerkplein 6, 3155 AM Maasland

Zo lief Zo bijzonder Zo dierbaar Als een bloem zo kwetsbaar Een afscheid zo zwaar Wij zullen je nooit vergeten. Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze kleindochter en nichtje

Sanne van der Eijk Voor altijd in ons hart

* 24 december 1964

Opa † en oma van der Eijk Oma van der Hoest Marcel en Peggy Dani, Finn Hanneke en Jim Anne-Roos, Duko

Marijke Cornelia Agatha Plugge Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

† 10 februari 2017

Jan Kinderen Kleinkinderen Wim

Echtgenote van Theo van Geene Boukje en Gerrit † Loes Nancy en Albert, Lindsey Thomas Kim en Dave Henri en Anneke Bob Sjaak

13 februari 2017 Marijke hield van kleurige bloemen. De crematieplechtigheid wordt gehouden op maandag 20 februari om 13.00 uur in de aula van crematorium de Dijk, Hooge Zeedijk 100 te Maassluis. Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn.

Correspondentieadres: De Winter & Rijkeboer uitvaartverzorging o.v.v. Familie van Geene Prinses Julianaplantsoen 8 3143 LE Maassluis De plechtigheid voorafgaande aan de crematie wordt gehouden op zaterdag 18 februari om 13.30 uur in crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag. Vanaf 15.00 uur is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium. In de vroege ochtend van 6 februari 2017 is op 88-jarige leeftijd rustig ingeslapen onze moeder, oma en overgroot moeder

Kitty Dekkers Joke Grootscholte

06 39 26 96 23

www.deparel.nl

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Tiny van Duin-Trip 30-07-1928 Gasselte

06-02-2017 Vlaardingen

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

In stilte gecremeerd aan de Dijk te Maassluis.

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde...

SANNE VAN DER EIJK

Omstreeks 14.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum van De Winter & Rijkeboer aan het Prinses Julianaplantsoen te Maassluis.

Voetbalteam Maasdijk 7x7

begrafenisverzorging

Den Hollander Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken. Wij verzorgen alleen begrafenissen.

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Wanneer het onvermijdelijke zich in uw omgeving voordoet, moet u erop kunnen vertrouwen dat u de zorg rondom het overlijden met een gerust hart uit handen kunt geven. De Winter Rijkeboer beschikt al jarenlang over een team met ervaren, betrokken mensen die zorgen voor een persoonlijk afscheid binnen elk budget.

Dag en nacht bereikbaar.

Jeu de Boules vereniging Allez Tirer

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die zij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, ons “Ouwetje” rustig is ingeslapen

Correspondentieadres: Postbus 1550 1300 BN Almere.

Wij wensen Arjan, Liesbeth en Nico heel veel kracht en sterkte toe.

Wij verliezen in haar een vriendelijk lid van onze vereniging en wensen Jan en de familie veel sterkte toe.

Zij was de spil die ons gezin bijeen hield.

Weduwe van Theo van Duin

Aansluitend brengen wij Jan in de kring van ons gezin naar het crematorium.

Ilka Jongebreur

Jacqueline van Geene-Snelders

Vrijdag 17 februari om 10.30 uur ben je welkom voor de afscheidsbijeenkomst voor Sanne in Zalencentrum ‘t Trefpunt. Aansluitend volgt de begrafenis op de Nieuwe Begraafplaats, Hooge Zeedijk 100 in Maassluis.

Lang was je weg, nu ben je Thuis. In alle rust is ingeslapen mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

En toch telkens weer zullen we je tegengekomen. Zeg nooit: het is voorbij. Slechts je lichaam werd ons ontnomen, niet wie je was en ook niet wat je zei….

P.N. den Hollander T. den Hollander

Tel. 010 - 4600509 www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl


16 februari 2017 Maassluise Courant

in memoriam

“Wat op liefde gebouwd is kent geen vergeten”

Kees Vroegindeweij 20-02-2012

20-02-2017

Nu alweer 5 jaar voorbij. We missen je. Leny Vroegindeweij - van Bommel Kinderen en kleinkinderen.

Désirée Meisenbourg

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget” U heeft de keuze uit de volgende arrangementen: Ingetogen: € 4.100,Persoonlijk: € 6.100,Eigentijds: € 8.400,Exclusief: € 10.900,-

5

dankbetuiging Lieve familie, vrienden en kennissen,

IN MEMORIAM

|

Na het zo plotseling overlijden, december jl., van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Lenie de Vos - Moerman zijn wij opnieuw verrast door het enorme medeleven. Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor alle warmte en steun die wij als familie het afgelopen, moeilijke jaar hebben mogen ontvangen. De vele bloemen, kaartjes, berichtjes en allerlei andere attenties hebben ons erg goed gedaan. Familie de Vos

Heel veel dank voor jullie medeleven na het overlijden van

Lenie

We misen haar, maar voelen ons gesteund door jullie aanwezigheid tijdens het afscheid . De vele bijzondere kaaten , persoonlijke berichten en alle warme belangstelling worden zeer gewaardeerd . Dit geet ons troost. We hopen de herinneringen met jullie te mogen blijven delen .

Rinus Kinderen en kleinkinderen Maassluis, februari 2017

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (0174) 62 42 12 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Maasland, februari 2017

Een persoonlijk afscheid zonder extra kosten achteraf. Dat kan, met een van de vier Afscheidsarrangementen van Yarden & MeyerUitvaartzorg. Désirée Meisenbourg T 06 135 782 51, mail naar desiree.meyer@yarden.nl of kijk voor meer informatie op www.yarden-meyer.nl. In bezit van het keurmerk Uitvaartzorg

Zorgzaam afscheid, persoonlijk en respectvol.

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar : 06 510 525 64

Wij regelen uw uitvaart, waar u ook verzekerd bent, binnen uw polisvoorwaarden en budget! Uitvaart vanaf € 1795,--

Uitvaartverzorging Van der Pol Persoonlijker en Professioneler

www.senz.nu

Regio Rijnmond of daarbuiten

Als onafhankelijk Register Uitvaartverzorger met het Keurmerk Uitvaartzorg help ik graag met de voorbereiding van uw eigen uitvaart of die van uw dierbare.

010-5903451 Dag en Nacht Uitvaartcentrum “West” met 24 uur kamers, Houtsnipstraat 4 te Maassluis www.uitvaartverzorgingvanderpol.nl

Dowload nu de Van der Werf Accountancy App en heb altijd je eigen accountant ‘op zak’…

Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Help! Ik ben Rosette uit Congo. Ik ben op zoek naar kinderkleding en zomerkleding voor jongens en meisjes in Afrika. www.vanderwerfaccountancy.nl Drijver 135, 3144 GD Maassluis

Tel.: 06 - 144 798 46


6

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

PUZZELEN

GEZELLIG

1 12

2

3

13

18

19

23

24

28

4

5

14

6

7

20

21 25

27

39

42

43 47

51 56

52

53

57

76 83

44

54

64

77

50

55 59

60

78

79

84

85

61

62

65 68

72

41

45 49

67 71

32

40

48

58 63

66

31

34

38

46

11 17

22

30

37

10

26

29

36

9 16

33 35

8

15

73

69

80

81

86

87

89

70

74

90

75 82 88

s i u l s s a a M

HOR.: 2 Leuk; 6 Schelms; 12 Grote bijl; 14 Europeaan; 16 Indonesisch eiland; 18 Diskette; 21 Mannelijk dier; 22 Overhellen; 23 Landcode Finland; 24 Slede; 25 Godsdienst; 27 Boom; 28 Europees land; 30 Tuin; 33 Romeinse legereenheid; 35 Advocaat; 39 Onuitstaanbaar iemand; 42 Rijstbrandewijn; 45 Onzes inziens; 46 Edelgas; 47 Deel v.e. boom; 50 Rekening; 51 Bordspel; 54 Bontsoort; 56 Frans keizer; 59 Meubelstuk; 64 Functie; 66 Huidplooi; 68 Onverbiddelijk; 71 Rivier in Italië; 72 Strijkinstrument; 74 Bevestiging; 75 ISO-landcode Ierland; 76 Aartsbisschop; 78 Pausennaam; 80 Koordans; 81 Mixen; 83 Wachthuisje; 85 Visgerei; 88 Duitse omroep; 89 Type drukletter; 90 Handvat v.e. degen. VER.: 1 Edelsteen; 2 Onaangepast mens; 3 Niet zoet (wijn); 4 Geliefde van Zeus; 5 Bier; 6 Echtgenote v.e. hooggeplaatst persoon; 7 Usus externus; 8 Engelse herberg; 9 Spaans eiland; 10 Kwinkslag; 11 Geneeskrachtige wortel; 13 Warboel; 15 Patroon; 17 Smart; 19 Onwrikbaar; 20 Koningszoon; 29 Gravin van Holland; 30 Godin v.d. aarde; 31 Rivier in Italië; 32 Haaruitval; 33 Romeinse huisgod; 34 Amerikaanse statenbond; 36 Strijdperk; 37 Wilde hond; 38 Schaakterm; 40 Richting; 41 Besef; 43 Toiletartikel; 48 Stukjes gefrituurde vis; 49 Kerkgenootschap; 52 Brandstof; 53 Muzieknoot; 55 Vochtig; 56 Gewoonlijk; 57 Zuiginstallatie; 58 In aantocht zijn; 60 Bloeiwijze; 61 Golfterm; 62 Volksverhaal; 67 Infectieziekte; 69 Godin v.d. zee; 70 Inwendig orgaan; 73 Moed; 77 Laag water; 79 Spaanse uitroep; 81 Muziekzender; 82 Gehucht; 84 Regeringsreglement; 86 Kiem; 87 Water in Friesland. 27

91

66

91

24

36

69

65

83

31

44

26

62

7

63

1

PEJOVI

MCSP024

De oplossing van de puzzel van 12 januari was:

SCHANSBRUG De prijs, vrijkaartjes voor de film film Allied met hierbij een paspoorthoes en een drinkflesje zijn gewonnen door P. Baars en Jilles van den Doel. Zij hebben inmiddels bericht ontvangen.

Met de prijspuzzel van deze week maak je kans op vrijkaartjes voor de film Fifty Shades Darker met hierbij een Soundtrack. U kunt uw oplossing sturen naar puzzel@uitgeverijwestmedia.nl of naar Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De oplossing kan tot en met vrijdag 24 februari ingestuurd worden. Succes!

Advertorial

Griepepidemie houdt aan: meer mensen met griep

Krachtige natuurlijke oplossing bij griep en verkoudheid. Juist nu! Nederland wordt inmiddels al 10 weken geteisterd door een griepepidemie. Het aantal griepgevallen is zelfs weer toegenomen (bron: NIVEL). Snotterig, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, koorts... Voelt u zich beroerd en kunt u eigenlijk niets anders dan in bed liggen? Grote kans dat u getroffen bent door het griepvirus. Daarom zijn er A.Vogel Echinaforce tabletten* en Echinaforce druppels*. Deze helpen bij een verzwakt immuunsysteem en infecties van griep- en verkoudheidsvirussen. Hierdoor wordt u minder snel ziek en herstelt u sneller in geval van ziekte.

Het immuunsysteem De beste remedie tegen griep en verkoudheid is een goede weerstand. Ieder mens beschikt over een natuurlijke weerstand tegen ziekteverwekkers: ons immuunsysteem. Dit zorgt ervoor dat bacteriën en virussen die het lichaam binnendringen, worden bestreden en ons niet ziek maken. En worden we toch ziek,

dan zorgt een goede weerstand voor sneller herstel.

Natuurlijke oplossing De Echinacea purpurea (rode zonnehoed) staat bekend om haar gunstige invloed op het immuunsysteem. A.Vogel Echinaforce tabletten* en Echinaforce druppels* bevatten een hoge dosis Echinacea purpurea. Dit versterkt de werking van het immuunsysteem, waardoor de weerstand tegen bacteriële en virale infecties toeneemt en de kans op griep en verkoudheid wordt verkleind.

FIFTY SHADES DARKER VANAF 9 FEBRUARI 2017 IN DE BIOSCOOP

komen. Is er toch sprake van griep of verkoudheid? Dan verminderen ze de symptomen en versnellen het herstel na ziekte.

FIFTYSHADESDARKERFILM.NL

per caravan, cam Zorgeloos uw wagen verkopen? of vouw

OOP G BIJ VERKim in aal BEMIDDELIN m op os lo oot koste

Bemiddelinogf bij verkoop op directe inko

prom arktplaats. • Campolife waaronder M . 15 websites, steloos op ko alt ha e lif • Campo lt gratis. gen. rzekert en sta • Campolife ve lt alle papieren en betalin ge re e lif po m • Ca ! gt or ontz • Campolife

KOOP DIRECTE INt dir ect van u in.

op aring. • Campolife ko lt direct betaling en vrijw ge • Campolife re alt u een nette prijs. ta • Campolife be ken? n afspraak ma ie of direct ee iens. Meer informat 00 en vraag naar Arnold Kr 40 k op kij of ) Bel 0186 - 60 60 40 : 0186 - 70 (ook na 17:30 polife.nl.

www.cam

Persoonlijk advies? Meer weten over griep of verkoudheid of begeleid worden door een griepcoach? Ga dan naar avogel. nl of bel de A.Vogel Gezondheidslijn 0900-2464646.

LANGEWEG 1A (BEDR.PARK HEINENOORD) 3274 LZ HEINENOORD T 0186 - 60 40 00 • WWW.CAMPOLIFE.NL

‘Aantal griepgevallen neemt weer toe’ (bron: NIVEL) of Echinaforce tabletten* Echinaforce druppels* kunnen gebruikt worden als de ‘R’ in de maand is, in periodes van onvoldoende weerstand en zodra de eerste symptomen van griep of verkoudheid op-

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Adviesprijs vanaf € 8,99. *Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Echinacea. Lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

VERTREK VANUIT SPIJKENISSE

HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN! Afhuren van de ner 50 P P partyschepen is ght Din Moonli es All-in uiteraard ook mogelijk Za. 11 mrt., Za. 18 mrt (Aprés Ski € 69,50), Cruis 8 en 22 apr., 6 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 juli, 12 en 26 aug., 2 en 16 sept., 7 en 21 okt., 4 nov. Incl. 2x kofie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

€ 61,

. .

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

F.N.V. Maassluis-Maasland BELASTINGSERVICE

s Cruise 50 P P Brunch -in All Zo. 12 en 26 mrt, 16 apr. (Pasen € 47,50) 30 apr., 14 mei (Moederdag € 47,50), 28 mei, 4 juni (Pinksteren € 47,50), 18 juni (Vaderdag € 47,50), 25 juni, 9 juli, 13 en 27 aug. Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

€ 44,

. .

Leden die gebruik willen maken van de F.N.V. Belastingservice, kunnen voor het maken van een afspraak, terecht in het F.N.V. gebouw aan de Ankerstraat 2-A te Maassluis, Op zaterdag 25 Februari vanaf 10.00 tot 12.00 uur.

ZATERDAG 18 MRT. APRÉS SKI MET OPTREDEN VAN DE ALPENZUSJES € 69,50 ZONDAG 16 APRIL PAASBRUNCH € 47,50

NEEM WEL UW LIDMAATSCHAP MEE

WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

Info en boekingen: Rederij Fortuna BV. Tel. 0181 - 62 61 26 of 06 - 53 36 79 13


16 februari 2017 Maassluise Courant

|

7

Belastingservice Ouderenbonden Historische avond De Belastingservice Ouderenbonden is bedoeld voor gepensioneerde leden van ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO. Zij kunnen hulp krijgen van speciaal daarvoor opgeleide ‘invullers’ bij het invullen van de belastingformulieren of het regelen van de zorg- of huurtoeslag. Uniek is dat de invullers bij de mensen thuis komen. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden/samenwonenden is de grens € 50.000,- per jaar. Tot nu toe was de hulp bij het invullen van de belastingaangifte gratis. Dit jaar gaat de Belastingservice Ouderenbonden, bij de aangifte over 2016, een kleine eigen bijdrage vragen. Voor alleenstaanden is de eigen bijdrage € 5,50, voor een echtpaar € 11,-. Betaling van de eigen bijdrage gaat via een eenmalige machtiging. Ook nieuw is dat de belastinginvuller van u een machtigingscode (persoonlijke code) nodig heeft om de vooraf door de Belastingdienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code moet door de belastinginvuller tijdig aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Bel uw belastinginvuller of vraag een invuller aan. De belastinginvuller

vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis een brief van de Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller. Doe dit op tijd. De machtigingscode moet binnen acht weken geactiveerd worden. De belastinginvuller heeft alleen deze machtigingscode nodig om uw aangifte te kunnen doen. Geef dus nooit uw DiGiD aan iemand anders. De vrijwillige invuller van de Belastingservice Ouderenbonden komt bij u thuis. Dit is een unieke service. De invuller heeft altijd een speciale pas bij zich. Deze ‘legitimatie’ laat zien dat de invuller daadwerkelijk is aangesloten bij de Belastingservice Ouderenbonden en dat hij/zij goed opgeleid is om u te helpen. De belastinginvullers: PCOB afd. Maassluis: dhr. B. Kap, tel.: 010-5921002; dhr. A.J. Verduijn, tel: 010-5990620; mevr. A. Cats, tel: 010-5912149; dhr. W. Moraal, tel: 010-5923946. A.N.B.O.: dhr. B.J. v.d. Vlist, tel: 010-5911395; dhr. R.W.J. Dijkman, tel: 06-49928021; K.B.O.: dhr. H. Munnikes, tel: 0105926026; dhr. I. Huitenga, tel: 0105914248.

De doorgraving van den Hoek van Holland Op 31 oktober jl. was het 150 jaar geleden dat de toenmalige Prins van Oranje naar de Hoek van Holland kwam voor het steken van de eerste spade voor de doorgraving van die Hoek van Holland. In feite het officiële startsein voor het graven van de Nieuwe Waterweg. Het eerste gedeelte van de presentatie gaat over wat daaraan vooraf ging, zoals het plan van Cruquius, het Voornse Kanaal, het plan van Pieter Caland, enz. En de uiteindelijke aanleg van die Nieuwe Waterweg. Het tweede gedeelte gaat over het ontstaan van de buurtschap Hoek van Holland binnen de gemeente ‘s-Gravenzande en het overgaan van Hoek van Holland naar Rotter-

dam. Gevolgen voor de inwoners van Den Hoek (gemeente ‘s-Gravenzande) waren er natuurlijk ook. Behalve de Nieuwe Waterweg, kwam er een spoorlijn. De mogelijkheden van het gebruik van de ferry naar Harwich en andere ondernemingen werden hierdoor aangetrokken. Het dorp moest worden uitgebreid, maar er werd geen rekening gehouden met de bouwvoorschriften. ‘s-Gravenzande was een armlastige gemeente en kon de nodige nutsvoorzieningen niet betalen. Rotterdam greep zijn kans en annexeerde Hoek van Holland. De weg naar de havens van Rotterdam was vrij! De lezing wordt verzorgd door

Henk van der Lugt, woonachtig in Hoek van Holland en geïnteresseerd in de geschiedenis van deze kustplaats. In 2011 heeft hij het fotoboekje ‘Hoek van Holland door de tijd’ mogen samenstellen, met hierin voornamelijk foto’s uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Momenteel is hij voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland. U bent van harte welkom op 23 februari a.s. in Theater Koningshof, zaal Lepelaar, Uiverlaan 20, Maassluis. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De toegang is voor iedereen gratis.

Zorgen om de zorg in de toekomst De stichting MOG, die zich inzet voor mensen met een beperking in Maassluis, organiseert op woensdag 1 maart een actieavond om de ‘Zorgen om de zorg in de toekomst’ te delen. Inwoners, zorgverleners en belangenbehartigers zijn welkom om hun ideeën en standpunten uit te wisselen. In het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft MOG drie sprekers uitgenodigd om over dit onderwerp te komen praten. Dat zijn Dirk Pons, directeur zorg bij DSW, Gijs van Leeuwen, secretaris Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis, en Sjef Evers, wethouder in Maassluis. Zij zullen reageren op vragen uit het publiek. Tussen de sprekers door speelt Theatergroep Vrij op een komische wijze verschillende casussen die gerelateerd zijn aan de zorg. De avond vangt aan om 20.00 uur, inloop 19.30 uur, in de Drukkerij, Dr. Kuijperkade 27c in Maassluis. De entree is gratis.

Over MOG Belangenorganisatie MOG constateert dat op vele fronten de zwakste schakel steeds weer te snel over het hoofd wordt gezien. Ouderen en mensen met een beperking lopen achterstand op en kunnen soms moeilijk aanhaken. De MOG volgt alle politieke ontwikkelingen daarom op de voet en zet zich waar nodig in om beleidskeuzes van gemeente Maassluis te verbeteren. Zo besteedt MOG onder meer aandacht aan goede toegankelijkheid van gebouwen, winkels en de openbare ruimte, duidelijkheid in wet- en regelgeving, mogelijkheden voor sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking en het voorlichtingsproject GIPS voor kinderen. Verder is MOG voortdurend in gesprek met de gemeentelijke overheid en zoekt ze de samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en begeleiding van mensen beperking.

Joost Jeroen de Nie exposeert bij Monsieur Paul In de rij van alle kunstenaars die al bij Monsieur Paul exposeerden mag nu Joost Jeroen de Nie (als leerling van Anneke de Graaf) exposeren. Naast zijn passie voor vuurtorens heeft Joost zich de afgelopen periode bezig gehouden met het schilderen van zeehon-

den. Hij is altijd gefascineerd door water, zee, wolkenspel, etc. Daarnaast ook nog fraaie schilderstukjes van vogels, fruit en bloemen. De expositie is nog te zien tot en met 28 februari bij Monsieur Paul, Noordvliet 1, Maassluis.

Keurmerk voor Uitvaartverzorging De Parel Uitvaartverzorging De Parel mag sinds kort het landelijke Keurmerk Uitvaartzorg voeren. Daarmee is De Parel de eerste onafhankelijke uitvaartonderneming in het Westland met dit keurmerk. “Dit geeft aan dat wij niet alleen betrokken zijn, maar dat wij ook staan voor goede kwaliteit”, begint Joke Grootscholte. “Wij zijn getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling. Zij kijken of wij onze werkzaamheden volgens de voorschriften uitvoeren.” Helder en transparant “Het Keurmerk past bij onze manier van werken,” vertelt Kitty Dekkers. “We staan altijd voor de nabestaanden klaar, zijn dag en nacht bereikbaar en wij doen

ons werk met ons hart. Afspraken worden helder vastgelegd en de begroting voor de uitvaart is transparant. Elke uitvaart is uniek. Wij luisteren naar wat de familie wil, denken mee en adviseren. Mensen vinden het fijn om met ons na een paar weken terug te kijken op de uitvaart. Tijdens deze nazorggesprekken horen wij dat onze persoonlijke en betrokken aanpak gewaardeerd wordt.” “Veel is mogelijk bij een uitvaart”, vult Joke aan. “Omdat wij de tijd nemen om een uitvaart te regelen, heeft een familie rust en ruimte om eigen keuzes te maken. Wie zelf niet wil of kan spreken, kan dat aan ons overlaten.” De zes zekerheden Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument. “Het levert zekerheden op en het laat zien dat wij kwaliteit leveren”,

Boekpresentatie auteur André Bruijn - de glunderende organisatie Sinds medio december ligt het boek De Glunderende Organisatie van auteur André Bruijn bij Boekhandel Het Keizerrijk. Op zaterdag 18 februari om 16.00 uur zal André de Bruijn tijdens een korte, feestelijke boekpresentatie bij Boekhandel Het Keizerrijk aan de Noordvliet 27 in Maassluis het boek signeren. Met de gitaar zal André aan essentiële taal in het boek klankkleur geven. Glunderende organisaties; daarbij

wil iedereen werken. De realiteit is helaas anders, omdat organisaties vaak achter de feiten aanlopen. Met als gevolg reorganisaties en veranderingen waar niemand blij van wordt. In “De Glunderende Organisatie” reikt André Bruijn handvatten aan om de verbinding met de tijdgeest te kunnen maken. Organisatievraagstukken leiden dan tot een gefundeerd(er) antwoord. U kunt zich per mail aanmelden: bruijnmo@bruijnontwikkeling.nl

Joke Grootscholte en Kitty Dekkers.

Foto: Joke van Geest

vervolgt Joke. De stichting Keurmerk Uitvaartzorg omschrijft de zes zekerheden als volgt: (1) heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart, (2) transparante kostenbegroting, (3) een goede organisatie van de uitvaart, (4) bekwaam personeel, (5) doelmatige klachtenafhandeling en (6) een klantentevredenheidsonderzoek. Met het Keurmerk Uitvaartzorg onderscheidt Uitvaartverzorging De Parel zich van de andere zelfstandige ondernemers in de uitvaartbranche. Hoge waardering Na de uitvaart ontvangt de familie van ons een klantentevredenheidsonderzoek waarin ze onze wijze van dienstverlening kunnen beoordelen. In 2015 en 2016 kregen wij een beoordeling van een 9,6. Joke Grootscholte: “Daar zijn wij bijzonder trots op.” “Dankzij het Keurmerk Uitvaartzorg kunnen wij nabestaanden garanderen dat wij deskundig en betrouwbaar zijn en de uitvaart van hun overleden dierbare naar wens kunnen verzorgen”, vervolgt Kitty. “Eigenlijk werkten we al vanaf het begin volgens deze zekerheden. Al onze uitvaarten voldoen daar dus aan; nu, in het verleden en in de toekomst! Zo weet u zeker dat de kwaliteit van onze dienstverlening altijd goed is. Een uitvaart die past bij de overledene geeft troost en helpt bij de verwerking.” Wie gebruik wil maken van de diensten van Uitvaartverzorging De Parel kan kijken op www.deparel. nl of bellen naar 06-39269623.


8

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

Huis te Veldelaan 2 • 3155 SE Maasland

OPHEFFINGS UITVERKOOP VANAF 17 FEBRUARI

KORTING

50% OP ALLES!


16 februari 2017 Maassluise Courant

schakeltjes wat zijn schakeltjes? Schakeltjes zijn kleine vraag- en aanbodadvertenties die u tegen geringe kosten kunt plaatsen in de Maassluise Courant. Voor Schakeltjes van twee regels of kleiner worden geen kosten in rekening gebracht, daarna betaalt men € 5,- per regel. Voor een afbeelding wordt €20,- (zwart-wit) of € 25,(kleur) berekend. Uw schakeltje opgeven kan via www.uitgeverijwestmedia.nl/schakeltjes.

Stucadoor nodig? Ik ben op zoek naar mensen die hun woning willen laten stucadoren / spachtelputzen. Ook voor tegelen (badkamer) kunt u bij mij terecht. Aanbieding voor de winter!! Speciale prijzen! Bel Bas Anemaet, tel. 0630077024 of mail naar basanemaet@gmail.com

Spoed! Te koop gevraagd: TOYOTA’s, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, met schade of defect geen bezwaar. Ook bestelwagens. Ook andere merken met of zonder APK, met RDW vrijwaring. U belt, wij komen langs. Tel. 010-2762532 of 06-25160439, ook ’s avonds.

Vakman biedt zich aan voor alle voorkomende werkzaamheden, zoals: schilderen, behangen, electra, badkamers, sierpleisters aanbren­ gen, keukens, plaatsen, enz. Tel. 06­33858163.

via uw eigen bank Voor al uw sierbestrating, herbestrating, schuttingen plaatsen of verwijderen; vlonders leggen; beschoeiingswerkzaamheden: G. van der Wel, Maasdijk, tel. 0174-516716 / 06-49112113. Auto- en Motorrijschool L. Rombout, tel. 010 - 5922358 www.lrombout.nl Nu ook automaat!

TK gevr oude foto’s Maassluis 0624630715 TK gevr. Koopvaardij servies 0624630715

In- en verkoop van tweedehands fietsen. Alle merken, ook reparatie. Tel. 06 - 290 932 91, Maassluis.

Printerinkt nodig? Kijk snel op www.digidelland.nl. TK. gevr. Oud speelgoed. 0624630715 TK gevr. Dinky - Corgi Toys 0624630715

Auto- en Motorrijschool L. Rombout, tel. 010 - 5922358 www.lrombout.nl Nu ook automaat!

Auto- en Motorrijschool L. Rombout, tel. 010 - 5922358 www.lrombout.nl Nu ook automaat!

Essalu Repareert computer, netwerk en meer. Óók thuis of op kantoor. Tarief, kijk op essalu.nl Goudsteen 3 0107619568 Te Koop, Garagebox Buis egroenheide@telfort.nl PETRA,S PEDICURE TEL. 0105927463

PIÉDI BELLISIMO PEDICURE TINEKE 06-24555217 TK gevr. Lego - Marklin 0624630715

Geef nierpatiënten hun vrijheid terug. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

9

Liggend tekenen en schilderen in Museum Maassluis

Eindelijk uw tuin zonder zorgen. Klein hoveniersbedrijfje ruimt uw rommel op. Snoeit uw hagen/bomen enz. Eenmalig of met regelmaat maken wij uw tuin(tje)bedrijfspand weer prachtig. Vakbekwaam-Betrouwbaar en natuurlijk een redelijke vaste prijs. Vrijbl.inl Theo tel. 010-8851617 / 06-15575890

Essalu computerservice Inktcartridges origineel en voordeliger. Veel in voorraad. Goudsteen 3 www.essalu.nl

online betalen

|

Aquarelpotloden in de hand, en liggend op de vloer. In Museum Maassluis laten basisschool leerlingen uit groep 5 zich dit voorjaar inspireren door de Maassluise schilder Henk Fortuin. Tijdens een gast- en museumles hoeven de kinderen niet slechts te luisteren naar verhalen over vroeger maar gaan ze ook zelf aan de slag. Fortuin droeg vaak een stropdas over zijn trui heen, schoolkinderen mogen in een gastles op school voorafgaand aan het museumbezoek, zelf zo’n das schilderen. In de tentoonstelling ‘Stap in het Maassluis van Henk

Fortuin’ zijn schilderijen en tekeningen te zien van het vroegere Maassluis en daarnaast foto’s van de huidige situatie. De leerlingen krijgen de opdracht om in hun tekeningen en schilderijen te laten zien hoe Maassluis eruit ziet als zij zelf zo oud zijn als hun ouders. Ook krijgen de kinderen de wand te zien met daarop foto’s van de inrichting van Fortuins huis en atelier. Echt netjes en hygiënisch ziet het er allemaal niet uit, maar dat is niet wat bij de meeste kinderen opvalt. Kloen: ‘Zij vinden zijn huis vaak helemaal niet zo rommelig. Heel bijzonder vinden ze wel het

High Tea Concert in Witte Kerkje Op zaterdag 11 maart vindt om 15.00 uur een concert met High Tea plaats van Chr. Kamerkoor Maassluis in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1. Het thema van dit concert is: “Britten en andere Britten”. Een concert met Engelse liederen: van romantisch tot vrolijk en religieus. Naast muziek van Benjamin Britten is er muziek van componisten zoals John Rutter, Bob Chilcott, Malcom Archer en Edward Elgar. Het koor wordt gedirigeerd door Leo den Broeder.

De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Aarnoud de Groen. Om in de Engelse sfeer te blijven, organiseert het koor na afloop een High Tea. U krijgt een keuze voorgeschoteld van diverse soorten thee (of koffie) en heerlijke hartige en zoete hapjes daarbij. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar aan de deur voorafgaand aan het concert of te reserveren via de website van het koor: www.kamerkoormaassluis.nl en kosten € 15,- (voor de jeugd t/m 18 jaar € 10,-).

Job Event bij Tekno Zaterdagmiddag 18 februari organiseert uitzendbureau Transport People uit Maasdijk, in samenwerking met Tekno, een Job Event. Dit evenement vindt plaats in het Tekno Museum in De Lier en is bedoeld voor alle vrachtwagenchauffeurs die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Recruiter Mandy Vermeulen legt uit dat het binnen de sector inmiddels wel bekend is dat het tekort aan chauffeurs serieuze vormen begint aan te nemen. “Dit is dan ook hét moment om extra energie te steken in het actief werven van geschikte chauffeurs. Door

de organisatie van dit event willen we chauffeurs aantrekken die we vervolgens direct inschrijven en plaatsen bij één van onze opdrachtgevers. Iedereen die graag chauffeur wil worden of een andere baan in de transport of logistieke sector zoekt, is uiteraard ook welkom.” Verschillende opdrachtgevers zijn tussen 12.00 uur en 15.00 uur aanwezig om de werkzoekende chauffeurs meer te vertellen over hun organisatie. Het event vindt dit keer plaats in het Tekno Museum aan de Coldenhovelaan in De Lier.

gele blik M&M’s op een van de foto’s. Dat valt meteen op. Net als de fiets in de gang.’ De Fortuintentoonstelling, tot en met eind maart te bezoeken, is overigens nog iets groter dan in december toen deze werd geopend. In de Podiumzaal zijn nog een aantal werken uit particulier bezit te zien. Ook zijn er diverse zogenoemde ‘mystiekjes’ van Fortuin te bewonderen. ‘Stap in het Maassluis van Henk Fortuin’ in het Museum Maassluis. Kijk voor meer informatie op de website: www.museummaassluis.nl

Cursus Geschiedenis van Maassluis Kunst en Cultuur Academie organiseert in februari en maart opnieuw de cursus ‘Geschiedenis van Maassluis’. Ineke Vink gaat elke cursusavond in op een nieuw thema, verdeeld in twee onderwerpen. De cursus begint bij het ‘begin’, het ontstaan van Maassluis en de ontwikkeling tot een zelfstandig dorp. Het tweede thema gaat over werken en bedrijvigheid rond de haven; eerst leefde men van de visserij, later van de sleepvaart. Maassluis beleefde grote bloei, maar ook grote armoede. Waarom verdwenen beide bedrijfstakken? Het derde thema is de cultuur; de ontwikkeling van het kerkelijk leven en de aankleding van de openbare ruimte. Kijkt u wel eens om u heen naar het straatmeubilair? Het vierde thema is de stadsontwikkeling; de uitbreiding op het gebied van wonen, verkeer en industrie in de 20ste eeuw. De vele plannen voor een nieuwe haven die niet doorging en anderzijds de stadsuitbreidingen met woonwijken die nu alweer afgebroken worden. Ter afsluiting van deze cursus zal Ineke Vink met u een datum afspreken voor een stadswandeling door Maassluis. De cursus is op dinsdagavond 14 en 21 februari en 7 en 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur bij de Kunst en Cultuur Academie, IJsvogelstraat 2 in Maassluis. Aanmelden voor deze cursus kan via www.kunstencultuuracdemie.nl.


10

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Rongfah

Thaise ontspannings massage € 45,- per uur. Tel. 06 - 455 322 85 Breitnerstraat 72 - Maassluis Te huur op de Veluwe 4 Persoons

ChaleT

prachtig fiets- en wandelgebied. Geen kinderen onder 12 jaar

tel.nr. 06-15666933

Speciale FIAT aanbieding Fiat Panda 1.2 69 Ediz. Cool Fiat Panda T/A Turbo 80 Dual. Fiat Punto T/A Turbo 100 Fiat 500 Cabrio Turbo 80 Fiat 500 X 1.4 140

‘16 ‘16 ‘17 ‘16 ‘16

10 10 10 10 10

€ 12.499,00 € 13.999,00 € 16.499,00 € 18.499,00 € 28.499,00

Occasions Alfa Romeo 147 5 drs A/C Chevrolet Lacei 5 drs A/C Chevrolet Maiz 5 drs A/C Citroen C5 5 drs Clima Citroen Xsara Picasso A/C Daihatsu Terios A/C Fiat Panda Acive + Fiat Panda Young A/C Fiat Panda A/C Fiat Punto 1.2 A/C Fiat Punto 1.3 JTD 3 drs A/C Fiat Sedici A/C Fiat Sedici 4x4 A/C Fiat Seicento Ford Fiesta 5 drs C/C Ford Focus 3 drs A/C Ford Ka A/C Honda Civic 3 drs A/C Honda Civic 1.8i Sport AUT Honda CR-V 4WD C/C Honda Insight 1.3 HYBRID Hyundai Getz 3 drs A/C Hyundai i10 5drs A/C Mercedes C200K Combi AUT Mercedes E250CDI AUT Mini Cooper Chili A/C Opel Astra 1.4 HB A/C Opel Astra Twintop Cabrio Opel Tigra 1.4 16V Cabr.AUT Opel Zafira 1.6 7 Pers. A/C Peugeot 107 3 drs A/C Peugeot 206 5 drs A/C AUT Peugeot 207 3 drs A/C Renault Clio 5 drs Clima Renault Clio 5 drs A/C Renault Clio 5 drs Clima Renault Megane 2.0 Estate AUT Suzuki Alto 5 drs A/C AUT Suzuki Alto 5 drs Toyota Aygo 5 drs A/C Toyota Corolla A/C VW Bora Variant V5 C/C VW Polo 5 drs

‘09 ‘06 ‘07 ‘06 ‘08 ‘07 ‘06 ‘06 ‘06 ‘05 ‘11 ‘12 ‘08 ‘02 ‘12 ‘05 ‘06 ‘02 ‘07 ‘03 ‘10 ‘04 ‘15 ‘03 ‘10 ‘07 ‘07 ‘08 ‘05 ‘06 ‘12 ‘06 ‘09 ‘06 ‘10 ‘13 ‘06 ‘13 ‘03 ‘07 ‘00 ‘99 ‘13

77.500 112.500 77.500 138.500 107.000 194.500 122.000 119.500 91.200 131.950 63.000 97.000 77.250 93.500 81.500 148.000 49.000 238.500 109.000 165.000 110.000 114.000 24.000 152.500 126.000 139.500 144.000 192.500 184.500 107.000 55.000 110.850 110.000 183.000 71.000 77.500 118.000 55.000 62.000 229.000 229.500 192.000 78.000

€ 6.899,00 € 3.299,00 € 3.399,00 € 4.450,00 € 5.899,00 € 5.950,00 € 3.999,00 € 3.999,00 € 3.699,00 € 4.199,00 € 5.899,00 € 9.969,00 € 7.950,00 € 1.899,00 € 9.399,00 € 4.499,00 € 5.950,00 € 2.450,00 € 7.899,00 € 5.450,00 € 7.950,00 € 3.399,00 € 9.450,00 € 5.999,00 € 18.750,00 € 6.950,00 € 6.450,00 € 6.999,00 € 4.750,00 € 6.950,00 € 5.399,00 € 4.499,00 € 5.649,00 € 4.399,00 € 6.899,00 € 10.950,00 € 5.250,00 € 8.750,00 € 2.450,00 € 3.450,00 € 1.899,00 € 2.975,00 € 8.950,00

Bedrijfsauto’s, excl. BTW Fiat Fiorino Land Rover Discovery TD5 AUT Opel Combo 1.3CDTI L1H1 Citroen Jumper 2.2 HDI L1H1

‘02 ‘04 ‘14 ‘08

210.000 335.000 86.000 199.500

€ 2.799,00 € 5.999,00 € 7.500,00 € 4.750,00

autocentrumKroes.nl

Elektraweg 2 E ● 3144 CB Maassluis 010-5911455 ● www.autocentrumKroes.nl ● info@autocentrumKroes.nl

WIE HEEFT ER EEN BETROUWBARE TOURCARAVAN TE KOOP?

Bouw en aannemingsbedrijf

Bel: 06- 11424256

0105922703 0638917602 jordaan@kabelfoon.nl

Eigen afdeling voor Groen Links in Maassluis Donderdagavond werd het bestuur gekozen van de afdeling GroenLinks Maassluis. Dat gebeurde in het gebouw van wijkvereniging de Flat, aan de dr. Jan Schoutenlaan in Maassluis. Deze bijeenkomst was de eerste officiële algemene ledenvergadering en trok veel belangstellenden en leden aan. Het bestuur bestaat uit voorzitter Raoul Kleijwegt, secretaris Moh Amni en penningmeester Hessel Hoekstra. De partij wil mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Van links naar rechts: v.l.n.r. Raoul Kleijwegt, Moh Ammi Foto: Michel Otten. en Hessel Hoekstra

Lezing in het Witte Kerkje over Russische revolutie Rob Hartmans, historicus en journalist, is gespecialiseerd in de Russische Revolutie. Deze revolutie was een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Hierdoor kreeg het communisme de kans lange tijd een machtige beweging te zijn, die honderden miljoenen mensen in haar greep hield en vele miljoenen slachtoffers maakte. Op 24 oktober 1917 van de toenmalige Russische kalender hadden de bolsjewieken van Lenin in St. Petersburg de macht gegrepen. Zij waren in staat de eerste socialistische staat ter wereld te stichten en hadden een begin gemaakt met de wereldwijde bevrij-

ding van het proletariaat. Echter de revolutie was al eerder uitgebroken en wel op 23 februari van dat jaar. Op die dag vormden grootscheepse demonstraties en stakingen het begin van een volksopstand, die leidde tot het aftreden van tsaar Nicolaas II. Welke uitleg betreffende de Russische Revolutie is historisch verantwoord? Historici verschillen hierover van mening. Historicus Rob Hartmans gaat in zijn lezing hierop in. En zal tevens aandacht schenken aan de gevolgen van deze ingrijpende historische gebeurtenis. De 16-jarige Frank Monster verzorgt op piano het mu-

zikale gedeelte. Hij speelt stukken van Bach, Mozart, A. Ginastera en Scarlatti. Frank heeft diverse prijzen gewonnen o.a. op het Florence Concours te Den Haag, het Prinses Christina Concours West en bij het Koninklijk Concertgebouw Concours was hij één van de finalisten op piano. Tijdens het Steinway Pianoconcours in 2016 bereikte hij de halve finale. De lezing wordt gehouden in Het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis, aanvang 20.00 uur (www.wittekerkjemaassluis.nl). De toegang is gratis en een kopje koffie of thee wordt u aangeboden.

JORDAAN nieuw-verbouw en onderhoud voor al het voorkomende timmer-, tegel-, metsel en stukadoorswerk en levering en plaatsing van houten, aluminium en kuststof kozijn.

Nu met grais intake en kennismaking! Milanco Personal coaching via paarden voor pariculieren én groepen! • Meer inzicht in jezelf • Herkennen van valkuilen • Meer zelfvertrouwen en weerbaarheid • Beter communiceren Let op: geen ervaring met paarden noodzakelijk, er wordt niet zelf gereden. Milanco Michèle Lancée Commandeurskade 46a 3155 AD Maasland 06-54260765 www.milanco.nl info@milanco.nl Milanco is NOBCO geaccrediteerd en is aangesloten bij KREAC.

De accountant op zak met speciale app Kleine veranderingen in de wet kunnen soms grote juridische en fiscale gevolgen hebben voor uw huis, bedrijf of gezin. Het laatste nieuws op fiscaal gebied biedt Van der Werf Accountancy daarom in een eigen app. De AccountantApp houdt de volgers op de hoogte van nieuws op fiscaal en juridisch gebied. Bij vragen kunnen zij gemakkelijk snel contact opnemen met Van der Werf Accountancy. “Via de app versturen we eigenlijk een soort nieuwsbrief, waar iedereen zich op kan abonneren. Ondernemers, studenten, particulieren; iedereen kan de app downloaden en door ons op de hoogte gehouden worden”, vertelt Edwin van der Werf. “Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Zo geven we interessante informatie over rechtspersonen of over nieuwe regelingen voor ondernemingen.” Via de app is ook relevante informatie over het Maassluise accountantskantoor te vinden en kunt u direct een afspraak maken. Via de app

zijn brochures over belangrijke onderwerpen te downloaden en u kunt, als voorbereiding op een afspraak aan het kantoor, ook alle noodzakelijke documenten naar het accountantskantoor sturen. Bij vragen kunt u met een druk op de knop naar kantoor mailen of bellen. De AccountantApp is een landelijk initiatief van App Tomorrow, in samenwerking met de aangesloten accountantskantoren. De deelnemende accountantskantoren realiseren zich als geen ander dat het informatie-consumptie patroon van de gemiddelde Nederlander onomkeerbaar verandert van desktop naar mobiel. Onderzoek toont aan dat vanaf 18.00 uur – bijvoorbeeld als men thuiskomt van het werk – in de meeste gevallen de desktop en laptop niet meer wordt gebruikt. Bij voorkeur wordt informatie tot zich genomen ‘vanuit de luie stoel’ via mobiel en tablet. Daar speelt deze app op in. Van der Werf Accountancy is de eerste in de regio Maassluis die deze app ondersteunt. De AccountantApp is voor iedereen gratis te downloaden via www.vanderwerfaccountancy.nl/app, of zoek in de AppStore of Google Play naar ‘Van der Werf ’.

Achterstallig onderhoud in Parkiet VVD Maassluis heeft vragen gesteld over het achterstallig onderhoud in gymzaal Parkiet. Aanleiding is een incident met een turnster van Gymnastiekvereniging Maassluis, die ernstig geblesseerd raakte door gebreken aan het tegelwerk in de kleed- en doucheruimtes van de Parkietzaal. De VVD-fractie vraagt of er sprake is van achterstallig onderhoud in de zaal en welke onderhoudsplannen zijn uitgevoerd. “Als verhuurder is de gemeente verplicht om een goed en deugdelijk gebouw te verhuren, dat aan de eisen van veiligheid en onderhoud voldoet. Bent u met ons van mening, dat er bij achterstallig onderhoud sprake is van nalatigheid van de gemeente? Welke maatregelen gaat u treffen om dit achterstallig onderhoud in de Parkietgymzaal op de kortst mogelijke termijn op te lossen?” De liberalen vragen zich bovendien af of het nog wel verantwoordelijk is om de zaal nog te gebruiken zolang de gebreken niet zijn opgelost. Tot slot wil VVD weten hoe de situatie is bij andere gymzalen, waarvan er meerdere sterk verouderd zijn.

Vind ons leuk!  Maassluise Courant De Schakel


16 februari 2017 Maassluise Courant

|

11

Orgelconcert Jan Droogers in Immanuelkerk De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk heeft een eerste orgelconcert in 2017 georganiseerd. Op vrijdag 24 februari beklimt Jan Droogers de orgelbank van het Seifertorgel. Jan Droogers kreeg op acht­ jarige leeftijd zijn eerste or­

gellessen van de plaatselijke organist in Bleiswijk. Al na zes jaar kon hij benoemd worden tot organist van de Gereformeerde Kerk aldaar. De orgellessen gingen door en onder leiding van Wim van der Panne, Herman van Vliet en Gijsbert Lekkerker­

ker groeide hij uit tot een bekwaam organist, die twee maal een podiumplaats wist te behalen op het orgelcon­ cours te Lisse. Zijn voorlief­ de in de orgelmuziek gaat met name uit naar de Frans romantische literatuur. Be­ halve als kerkorganist wordt hij steeds vaker gevraagd als concertorganist vanwe­ ge zijn opvallende speels­ tijl. Het orgelconcert in de Immanuëlkerk bestaat uit werken van Vivaldi, Bach, Tschaikofski, Richard Bart­ muss, Louis Vierne, Enrico Pasini en van Herman van Vliet Het orgelconcert begint om 20.00 uur. Entree € 7,50 inclusief koffie of thee Im­ manuëlkerk, Lange Boon­ estraat 5, Maassluis Verdere informatie: http://www. pknmaassluis.nl/immanuel­ kerk/orgelcommissie/actu­ eel

Vertowijk voert constructieve gesprekken Maasdelta gaat een boekje samenstellen waarin gedragsregels voor huurders en verhuurder worden verzameld. Dat doet de corporatie onder meer naar aanleiding van gesprekken met Bewonerscommissie Verto. De bewoners van de Ver­ towijk trokken bij Maas­ delta aan de bel over het (niet) naleven van opge­ stelde huurregels. Omdat huurders bijvoorbeeld hun tuinen niet bijhouden, ver­ paupert het aanzicht van de wijk. BC Verto verza­ melde dit ongenoegen, sa­ men met andere klachten over groen en onderhoud, in een Groenboek. Daarop volgden gesprekken met de gemeente, politieke partij­ en en Maasdelta. “We zijn positief over de houding van Maasdelta”, vertelt Dick Campo, voorzitter van de commissie. Beide partij­ en werken samen aan een boekje met in’s en out’s voor huurders en verhuur­

der. Ook is er gesproken over het groen in de wijk en over leefbaarheidsprojec­ ten. Maasdelta doet dit on­ der de slogan ‘Het creëren van een mooie buurt doe je samen’. Groenboek Het Groenboek van BC Ver­ to heeft ook geleid tot ge­ sprekken met de lokale poli­ tieke partijen. “Constructief en opbouwend en een goed luisterend oor”, benoemt penningmeester Yvonne Boeckx die gesprekken. Vorige week nog vroeg CU in schriftelijke vragen aan­ dacht voor het groenon­ derhoud bij het college van B&W. “Bent u het met ons eens dat het groenboek Ver­ towijk een startpunt moet zijn om de hele wijk in sa­ menspraak met de bewo­ ners op te knappen en de daarin genoemde punten van onderhoud aan te pak­ ken?” “We zijn ook met de ge­ meente in gesprek”, gaan Boeckx en Campo verder. “Naast het afsluiten van wijkdeals voor het onder­ houd, zoeken we ook de

verdieping in de problema­ tiek van onze wijk. Zo is ons toegezegd dat we betrok­ ken worden in de plannen voor herinrichting van de Lange Boonestraat. Op kor­ te termijn verwachten we antwoord van de gemeente om niet alleen te blijven pra­ ten, maar zeer zeker resul­ taatgericht te werk kunnen gaan.” Activiteiten BC Verto timmert op meer gebieden aan de weg. De werkgroep Milieu en Ver­ keer houdt zich bezig met geluidsoverlast van de A20, gasboringen in Westland en het hondenbeleid. Het Buurt Preventie Team en de WhatsApp groep Verto Alert zijn gericht op de veiligheid in de wijk. BC Verto is er ook voor een gezellige wijk. Een speciale werkgroep heeft vorig jaar al veel activitei­ ten georganiseerd. Voor dit jaar is een kruidenpluktuin en een groenwandeling in voorbereiding. De BC Verto is bereikbaar via secretarisbewonersver­ to@gmail.com.

Hans Dorrestijn: Het einde is zoek maar Dorrestijn is terug Hans Dorrestijn vindt dat het weer tijd is voor de barre werkelijkheid: onvrede, onrecht, onvermogen, zuivere onversneden wanhoop en lelijkheid. Hij is in deze voorstelling weer helemaal zichzelf. Maar er is hoop. In het don­ ker maakt hij nog steeds de beste grappen. En waar geen uitzicht meer is, ont­ staat soms inzicht. Angst houdt iemand ver weg van het schrikbeeld van de zelf­ genoegzaamheid. Niet de patiënt is verloren, maar de dokter die niet twijfelt. Hans Dorrestijn maakt de meest deprimerende grap­ pen, maar hij weet het publiek ook te raken met zijn ontroerende liedjes en prachtige taal. De uitvoering van Dorrestijn is daarbij zijn kenmerkende stijl: een kaal decor, bestaande uit een bordkartonnen boom en een pianovleugel. Getooid met een pak papier in zijn handen somt Dorrestijn zijn hoogte­ en dieptepunten op.

De wanhoop in zijn voorstel­ ling is toe te wijzen aan zijn jarenlange depressie. Vol­ gens Dorrestijn verdronk hij bijna in zijn eigen misère. Maar tegenwoordig is zijn gemoedstoestand enorm verbeterd. “Weet je wat me enorm helpt? De laatste ja­ ren spreken veel mensen, gelukkig vooral vrouwen, me aan om te vertellen hoe geweldig ze mij vinden. Het ene schouderklopje na het andere! Dat is voor een zwak ego als dat van mij heerlijk.”

humoristen, materiaal uit zijn schatkamer selecteert, is het genieten geblazen. ­ Algemeen Dagblad …virtuoze pareltjes…Goede liedjes kun je heel lang doorzingen. ­ de Volkskrant Via de geheimzinnige werking van de wetten der weeromstuit levert zijn kluts van zwartgalligheid en somberheid een smakelijke portie humor op. ­ de Telegraaf

Zijn verbeterde gemoeds­ toestand is ook te zien in zijn werk als tekstdichter en schrijver. Zijn meest recente uitgave is Dorrestijns Volko­ men Vogelgids waar hij zich in één klap tot Nederlands meest geliefde vogelaar ont­ popte. Er werden meer dan 50.000 exemplaren van het boek verkocht en in het hele land genoten mensen van de intrigerende verhalen van Hans Dorrestijn.

Woensdag 15 februari 20.00 uur

Ook de media zijn enthousi­ ast over zijn werk: Als Dorrestijn, een van onze begaafdste tekstdichters en

Zaterdag 18 februari 20.30 uur

De 58ste editie van de Maassluise Muziekweek

ner geopend in Gallery Rits­ Art. Corinna Weiner is een ex­ centrieke Duitse kunstena­

res. Haar werk viel al tijdens haar studieperiode in de prijzen. Ze experimenteert en onderzoekt de volheid van het leven en de verschil­ lende fases daarin. Ze ziet elke fase als een stukje van een puzzel, een onderdeel van eeuwigheid. Dit onder­ zoekt ze onder andere door afwezigheid van licht en het verschijnen van licht. In sommige werken wordt dit letterlijk uitgedrukt, in ander juist weer meer figuurlijk door het experimenteren met kaarsen, het opbran­ den. De Barok en Rococo zijn voor haar dankbare pe­ riodes. Met stijlelementen en symbolen uit die tijd kan ze uitdrukking geven aan de eindeloze vergankelijkheid op weg naar eeuwigheid.

Cinema Koningshof Belgica

Vrijdag 17 februari 20.30 uur Liptease Jukebox theater

Zaterdag 18 februari 19.30 uur Opening expositie 1 Kunst en Cultuur Academie

Harry Sacksioni Once upon a time…

Donderdag 23 februari 20.00 uur Wielren je rot: Een filmavond met Michael Boogerd

Donderdag 23 februari 20.30 uur Historische vereniging Maas­ sluis – lezing geschiedenis Hoek van Holland

Vrijdag 24 februari 20.00 uur Vrouw Holland – Twintig jaar mannenhumor in een vrou­ wenlichaam

Expositie ‘Onderweg naar eeuwigheid’ in Gallery RitsArt Vrijdag 17 februari om 20.00 uur wordt de nieuwe ten­ toonstelling van de Berlijnse kunstenares Corinna Wei­

Agenda

Zaterdag 4 maart 20.30 uur Herman in een bakje geiten­ kwark – 2

Zaterdag 4 maart Groote kerk Maassluis Winnaars Maassluise Muziekweek www.maassluisemuziekweek.nl

De Maassluise Muziekweek is al vele jaren een begrip in Nederland. Het staat be­ kend als een zeer kindvrien­ delijk, klassiek muziekcon­ cours voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Dit jaar vindt het jaarlijks terugkerend evenement van 27 februari tot en met 4 maart plaats in Theater Koningshof. Van de 116 inschrijvingen die zijn binnengekomen, komen er 8 kinderen uit Maassluis. Vo­ rig jaar was dit er nog maar

1. De winnaars zullen op de slotavond een optreden verzorgen in de Groote Kerk én zullen hun welverdiende prijzen in ontvangst nemen.

Vrijdag 10 maart 20.30 uur VARA Leids Cabaret Festival

Zaterdag 11 maart 20.30 uur Hans Dorrestijn Het einde is zoek

“We zijn blij met het aantal aanmeldingen,” vertelt Cees Brons, voorzitter van de Stichting Maassluise Muzie­ kweek. “Het is mooi om te zien dat ook meer kinderen uit Maassluis meedoen aan ons concours.” www.theaterkoningshof.nl


12

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

Gebr. v/d Bosch keukens

Nu met winterkorting!

Al meer dan 25 jaar een begrip in Vlaardingen e.o.

SCHRJF JE NU IN! Opleidingen starten in de week van 6 - 10 mrt Receptioniste / Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd), Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd), Medewerker Projectadministratie (12 mnd), Secretaresse (12 mnd), Basiskennis Boekhouden / Basiskennis Calculatie / Praktjkdiploma Boekhouden

4 Geen specifieke vooropleiding nodig 4 Fabius is een CRKBO erkende opleider 4 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties 4 Meer dan 90% van de cursisten beveelt ons aan

schrjf je nu in!

NU BIJ ONS OOK ALLEEN KEUKENKASTEN TE KOOP! Compleet met koelkast /schouw / kookplaat / blad / spoel en kraan. ± 20 kleuren en modellen leverbaar!

€ 2499.- INCL BTW

0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

o.a. rotterdam, capelle, Delft, Dordrecht, schiedam, spjkenisse, Vlaardingen, Zoetermeer

Uitbreiding mogelijk in alle maten meerprijs koelvriescombinatie € 300.meerprijs vaatwasser € 300,meerprijs oven € 250.-

Renovatie deuren op maat leverbaar!

Gebr. v/d Bosch keukens

Openingstijden

www.vdboschkeukens.nl

Maandag t/m vrijdag

Industrieweg 26 3133 EE Vlaardingen

Familie & Relatie Relatiebemiddeling

de kracht van dubbel

RELATIEBASIS

Openlucht VLOOIENMARKT Zondag 26 feb en 12 mrt Middenbaan in Hoogvliet Kraamhuur tel. 06-83036368 www.bb-evenementen.nl = Vlooi-Kofferbakmarkt = == Zondag 19 februari == Middenbaan Nrd Hoogvliet. Krhr € 25,00 & 2 kr € 40,00 Beukers  06-50583127

Persoonlijke begeleiding, groot landelijk ledenbestand, intakegesprek bij u thuis, leden 29 - 89 jaar 088-0542400 (lokaal tarief) = Vlooi-Kofferbakmarkt = www.relatiebasis.nl == Zondag 26 februari == BVSK-lid Bachplein, Schiedam noord Krhr. € 20,- grpl. v.a. € 15,Contact Beukers  06-50583127 Leuke blonde vrouw 58jr. jeVLOOIENMARKT anstype houdt ook van rok- MEGA jes, wil graag 'n NL'se MAN 18 + 19 Febr. DEN HAAG ontmoeten. Bij jij die man in Evenementenhal GIA, mijn leven? Liefst van 58-60 300 kramen p/d Volgeboekt jr. Brieven met foto en tel.nr. de Werf 11. DonEvents.nl Br. ond. nr. WM28578 PostOverdekte Openlucht Vlooibus 90, 5680 AB Best. enmarkt. Za. 4 + zo. 5 maart Feijenoordstadion, 300 kr. p/ Ik ben op zoek naar een eerd. Open beide d/g 10-16 u lijke, lieve VROUW, 65-72 jr, Info:  06-53.777.967 die ook houdt van huisdieren, voor een serieuze rela- MEGA VLOOIENMARKT tie. Ik ben een lieve zorgza- Zondag 19 februari, Berkel me man, 74 jr. Br. ond. nr. en Rodenrijs (10-16u) OostWM28572 via Postbus 90, meerhal, 200 Kr/2 hallen, 5680 AB Best. info: 06-53.777.967.

Feestdagen & Evenementen Braderieën & Markten De Witte Markt. De gezelligste vlooienmarkt van de Hoekse Waard. 15 min van Rotterdam vandaan. Elke zaterdag geopend van 7.00 uur t/m 16.00 uur. Kraamhuur € 30,00 - Entree € 2,00 / 65+ € 1,50 - Gratis park. Info@ dewittemarkt.nl/0786764752

SNUFFELMARKT

Za. 18 Febr. + Zo. 19 Febr. € 2,- entree & gratis park. Italielaan 4, HazerswoudeDorp. Voor info bel  06-25110819 of www. megamarktzuidholland.nl 19 feb. VLOOIENMARKT Maasboulevard Schiedam kraamhuur tel. 06-83036368 www.bb-evenementen.nl

Huis & Tuin

Schoonmaak

Tel. 010 -4601905 Fax 010 -4354943

09.00 uur - 16.00 uur Zaterdag 10.00 uur - 14.30 uur

Zakelijk & Financieel

* Met spoed gevraagd * Belasting Woninginrichting & GLAZENWASSERS met rijbewijs & VCA en interieurMeubelen Voor uw boekhouding, jaarverzorg(st)ers met rijbewijs. verslag en belastingaangifte Partij nwe wasmachines v.a. Solliciteer via onze site : gaat u natuurlijk naar € 289,-, koelkasten, drogers, www.per-plex.nl N. v.d. Molen: 010-2291590 vaatwassers met lichte schawww.nvdmolen.nl de met volledige garantie. Nwe en occasion gashaarden v.a € 199,- met 3 jaar garantie. Keukeninbouwapparatuur van kookplaat tot vaatwasser Bergselaan 317319. 010-2439087 www. petersbv.com Trappen BEKLEDEN incl. tapijt v.a. € 150,-. Ook voor vinyl. Tel. 0181-403298.

Auto & Vervoer Te koop gevraagd AUTOSLOPERIJ De Zaag vraagt loop-, sloop- en schadeauto's. Vanaf € 100,-. Dir. RDW vrijwaring. Gratis ophaaldienst. Tel. 010-4201897

19 feb. / 250 kr. OCCASIONINKOOP.NL Wij geven een goede prijs voor MEGA ROMMELMARKT uw auto, contant geld + RDW Margriethal Schiedam 9-17 u. MDV 06 - 41 01 09 00 vrijw. Stolwijkstr 41 3079 DN Rotterdam, 010-4822236. VLOOIENMARKT 26 februari Capelle a/d IJssel, 120 krmn. Sph.de Schenkel. Voor info: Werk & Inkomen DonEvents.nl 0294-237320 Rommelmarkt zo. 26 feb. Overig Personeel Spijkenisse SPC. Halfweg Gevraagd 9:00- 15:00 www.hall6.nl T: 0181-618095. Gezocht: TIMMERMAN Full- of parttime voor onderVlooienmarkt za. 25 februari houdswerkzaamheden en/of Krimpen a/d Lek (10-16 uur) renovatie v. 55 kmrs. Stuur Sporthal de Walvis, info: CV naar: info@homehotel.nl  06 - 53.777.967 Zo. 26 febr. ROMMELMARKT Leuk Thuiswerk, tot € 2.500! * Alexanderhal Rotterdam * Inpakken , balpenmontage . Kraamhuur.  06-84081585 Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Groot bereik? adverteren onder een rubriek

Groot bereik?

adverteren onder een rubriek

ga naar Kleintjesmarkt.nl


16 februari 2017 Maassluise Courant

|

13

Dominee Gerrit van Dijk:

‘Kerken hebben in elkaar geïnvesteerd’ “Het gaat goed en het gaat slecht met de kerk in Maassluis”, stelt dominee Gerrit van Dijk (Protestantse Kerk) van wijkgemeente Koningshof. Aanleiding om met hem te praten is de ook dit jaar gehouden Actie Kerkbalans. door Chrit Wilshaus

“Wat goed gaat is dat wij als kerken elkaar weten te vinden in positieve zin. En bij de Voedselbank doen veel mensen vanuit de kerken vrijwilligerswerk en ontmoeten elkaar. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld bij het ‘Taalmaatjes-gebeuren’ en ook bij Schuldhulpmaatje. Op financieel gebied trekken we met elkaar op bij de Actie Kerkbalans en in de tweede volle week van januari komen we in elkaars gebedshuizen tijdens de Week van Gebed. In tegenstelling tot wat in het verleden wel is gebeurd, verketteren en beconcurreren kerken elkaar gelukkig niet meer.” De afgelopen decennia hebben de kerken volgens Van Dijk echt in elkaar geïnvesteerd. “Dat vind ik positief en werpt ook zijn vruchten af. Alleen merken de meeste kerken Maas-

sluis wel een terugloop van betrokkenheiden en loopt het aantal leden, en daarmee ook de financiën van de kerken, terug. Dat betekent dat je dingen efficiënter moet doen en niet overal meer tijd voor is.” Zelf zou Van Dijk meer tijd willen hebben om ouderen te kunnen bezoeken. “Die hebben wij in de protestantse gemeente behoorlijk veel. En dat betekent dat we nog meer een beroep op vrijwilligers zullen moeten doen. Gelukkig zijn die ook nog wel te vinden.” Verstandige keuzes maken Van Dijk maakt de keuzes samen met zijn collega’s en het kerkbestuur. “Het is ook een kwestie van heel nuchter de situatie onder ogen zien. We kunnen heel erg neerslachtig doen maar daar schieten we niks mee op. Het komt er op neer dat we gewoon verstandige keuzes moeten maken. Ook als het gaat om het aantal kerkgebouwen. We hebben nu nog drie kerken in Maassluis: de Groote Kerk, de Immanuelkerk en Koningshof. Er gaan nu al stemmen op om de wijkgemeente Koningshof en die van de Immanuelkerk bij elkaar te voegen. Op korte termijn, binnen één of twee jaar, zal het niet gebeuren maar of het nooit gebeurt? Aan de andere kant zou ik het wel heel erg betreuren omdat op

Cursus ‘Rouwverwerking na mantelzorg’ Voor de cursus ‘Rouwverwerking na mantelzorg’ van Minters Mantelzorg, die op 16 maart van 13.30 tot15.00 uur van start gaat, zijn nog enkele plekken beschikbaar. Tijdens deze cursus leert u ervaringen te delen en herkenning te vinden bij anderen; een of meer stappen te zetten in het rouwproces en hoe u daarmee na de cursus kunt doorgaan; te ontdekken

welke mogelijkheden van levensinvulling er in de regio zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken. De cursussen van Minters Mantelzorg zijn gratis te bezoeken. Ze worden gegeven aan het Burgemeester Van Lierplein 51 in Vlaardingen, de hoofdlocatie van Minters. Wel verwacht Minters Mantelzorg dat u zich opgeeft voor de cursus waaraan u wilt deelnemen.

Geen besluit over verbeteren afvalscheiding

De Groote Kerk is een van de drie Protestantse kerken in Maassluis.

het moment dat je weg trekt uit een bepaald deel van Maassluis je zult merken dat de betrokkenheid in dat deel nog sterker zal afnemen. Daar

komt nog bij dat er op dit moment veel in beweging is in Koningshof en we zien nieuwe gezichten tussen de vaste ‘bewoners’. Zo is er komende

Foto: Roger van der Kraan

zondag bijvoorbeeld een kerkdienst samen met de Regenboogschool en met het Jeugdtheaterhuis en met muziek@maassluis.”

CBS De Groene Hoek wordt nog groener Basisschool De Groene Hoek heeft als motto ‘samen voor duurzaam’. Op verschillende manieren wordt hier inhoud aan gegeven. Duurzame samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders en samenwerking met de omgeving. Maar natuurlijk ook door te streven naar duurzaamheid in de omgang met onze leefwereld, hergebruik waar mogelijk. Een groene metamorfose van het ouderwetse speelpleinen past daarbij. Samen met de kinderen en ouders van de ‘werkgroep schoolplein’ is er een groene en duurzame speelomgeving om de school uitgedacht en laten ontwerpen door een gespecialiseerd ontwerpbureau. Het plein wordt dé speelplek van de wijk, waar iedereen welkom is. Een speelplek voor kinderen en ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De werkzaamheden zijn deze week begonnen op het kleuterplein. De kleutergroepen werken ook met het thema ‘bouwen’. De kinderen hebben nu een bouwplaats naast de deur. In samenwerking met de gemeen-

De kleuters mochten op de echte graafmachine zitten.

Foto: PR

te Maassluis en het Hoogheemraadschap zijn er ook aanpassingen aan het plein gemaakt, zodat het regenwater op een duurzame manier wordt afgevoerd. Er komt veel meer groen en via grindputten, drainage en gootjes wordt er-

voor gezorgd dat het regenwater in de bodem terechtkomt, zodat het waterpeil in de wijk beter te beheersen is. Daarnaast groeien de planten dan veel beter en zien kinderen wat er met het water gebeurt tijdens en na een regenbui.

draagvlak voor moet zijn. Voor Erna te Spenke (VVD) is niets doen geen optie meer. De realisatie van extra milieuparken zei ze te steunen. Ook pleitte ze voor het opdoen van ideeën over afvalscheiding door “bij de buren te gluren.” Sjoerd Kuiper (PvdA) benadrukte dat het scheiden van afval geld oplevert. “Tussen het restafval zit nog teveel afval dat gescheiden had kunnen worden. En ervaringen elders in het land leren dat je een zorgvuldige afweging moet maken voordat je een keuze maakt.” Wethouder Sjef Evers liet weten dat het college zeker niet tot eind 2018 zal wachten alvorens met een voorstel te komen. De motie van de oppositie noemde hij inconsequent. En na-scheiding zou een extra winst opleveren van niet meer dan tien procent. “En dat zal niet meer worden.”

Bingo bij Het Wapen van Maassluis

Over afvalscheiding is het laatste woord nog niet gezegd in Maassluis. Foto: Roger van der Kraan

Coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA en oppositiepartijen VSP, D66, ChristenUnie en Maassluis Belang kwamen dinsdagavond geen millimeter naar elkaar toe als het gaat om de verbetering van afvalscheiding in Maassluis. Zoals bekend laat die te wensen over. door Chrit Wilshaus

Aan het eind van het debat staakten ook nog eens de stemmen. Een motie van de oppositie leverde 11 stemmen voor en 11 tegen op. En dat gold ook voor een motie van de coalitie en bovendien voor het raadsvoorstel. En dus, schrijft het regelement voor, moet het vol-

gende raadsvergadering allemaal over. In de motie van D66, VSP, Maassluis Belang en ChristenUnie wordt het college onder andere verzocht om ook de mogelijkheden van na-scheiding te betrekken en in afwachting van een nieuw raadsvoorstel het besluit over het verbeteren van afvalscheiding op te schorten. PvdA, CDA en VVD maakten duidelijk daar juist niet voor te voelen. In de motie van deze fracties werd het college onder andere verzocht huishoudens van nieuwe wijken met grondgebonden woningen te voorzien van een groene minicontainer. Onbegrijpelijk en ongewenst Het verbaasde Klarie Oosterman (ChristenUnie) vooral dat het college een besluit over afvalscheiding

voor zich uit schuift naar een nieuwe raad. “Dat is onbegrijpelijk en ongewenst. Naar onze mening is er voldoende kennis aanwezig in Nederland om een besluit te kunnen nemen.” Aad Solleveld (Maassluis Belang) sprak van een ambitieloos plan. Leo Eijskoot (D66) vond dat het college met een echt voorstel moet komen. Daarbij is volgens hem brede bewustwording en gedragsverandering belangrijk. “Maar we moeten wel een visie hebben waar we naartoe willen.” Ton Luijendijk (VSP) zei het onwenselijk te vinden voor Maassluizers als het college het moeilijker zou maken om restafval aan te leveren. Zorgvuldige afweging Marcel ‘t Hart (CDA) stelde dat afvalscheiding een zaak is “van ons allemaal.” En dat om tot een betere scheiding te komen daar wel

Zaterdag 18 februari is er weer een gezellige bingo. Zoals gebruikelijk kunt u bij ons weer tal van mooie prijzen winnen waaronder vele geldprijzen. In de tombola is er de ruim gevulde boodschappenmanden met dagelijkse boodschappen en altijd wat extra verrassingen. Vergeet ook niet onze vrije ronde waar altijd iets leuks van een goed doel in de prijzenpot zit. In de laatste ronde kunt u maar liefst totaal 175 euro winnen. De bingo zal worden gehouden in Het Muziekgebouw aan de dr. Albert Schweitzerdreef 477 te Maassluis. Vergeet als trouwe bezoeker niet uw stempelkaart mee te nemen. Aanvang van de bingo is om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. De eerste koffie of thee is voor onze rekening.


14

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

WIJ ZIJN VERHUISD A.S. ZONDAG VAN 12.00 - 17.00 UUR GEOPEND 9

3 va € 3

3

1 .

m

p. va

va

0

7

0

2

5

2

voor € 9.999

.

m

p.

.

.

m

p.

m

m

va

va

Kia Picanto, 1.2 Super Pack 5drs Climate control Lm velgen 2012 voor € 8.650

9

3

2

3

7

5

4

1

2

5

9

7

2

1

va

va

.

va

Volkswagen Golf Variant, 1.4 TSI Highline Automaat navigatie 2010 voor € 11.950 m p.

m p.

m p.

m p.

m p.

.

.

.

.

.

va

va

va

va

va

9

9

9

7

3

1

Fiat Panda, 1.2 Edizione Cool 2010

1

1

3

1

Renault Twingo, 1.2 Collection Airco 2012 voor € 6.950

5

2

5

1

1

7

1

2

Hyundai I10, 1.1. I-Drive Cool 2012

voor € 5.950

voor € 6.950

.

m

p.

.

m

p.

.

m

p.

.

m

p.

.

m

p.

va

va

va

va

va

va

Fiat 500, 1.2 Cabrio Pop 2011 voor € 9.999

9

1

1

0

0

2

5

1

1

9

7

2

9

4

1

9

3

1

Suzuki Swift, 1.3 Shogun 5drs Airco 2007 voor € 5.750

Ford Focus C-Max, 1.6 Futura Sport 2006 voor € 5.950 p. m .

.

m

m

p.

p.

.

m

p.

.

m

p.

.

m

p.

1

Fiat Panda, 1.2 Dynamic 2005

9

9

Volkswagen Passat Variant, 2.0 TDI Highline Business Automaat Navi 2008 voor € 8.950

9

voor € 3.450

Audi A4 Avant, 2.0 Pro Line Business Automaat 2006 voor € 9.999

9

7

6

1

9

9

5

1

3

1

8

1

1

va

va

.

va

va

va

va

voor € 7.950

.

.

p.

p.

.

€ .

m

p.

Kia Picanto, 1.2 R-Sportbykia 2012

m

9

5

2 m

voor € 1.950

3 9

Kia Venga, 1.4 Comfort Pack 2011

7

4

9

m

va

Peugeot 107, 1.0 Access Accent Airco 2013 voor € 6.950

Huyndai I30, 1.6 Dynamic Station Airco 2008 voor € 6.650

p.

va

5

1 p.

9

9

1 .

voor € 13.950

2 p.

.

va

5

2 € m p.

Hyundai i30, 1.4 I-Motion Business 2013

9

3 va

Volkswagen Polo, 1.0 Easyline Climate Control 5drs 2014 voor € 12.950

Volkswagen Polo, 1.2 TSI Comfortline 5drs 2014 voor € 12.850

Suzuki Swift, 1.0 Eco 2002

voor € 1.250

Nissan Qashqai +2, 1.6 Optima Navigatie Panoramadak 2010 voor € 12.850

Giessenweg 70-72, 3044 AM Rotterdam Telefoon: 010-4264546 navigeer naar: Schuttevaerweg 39

2 .

m

.

va

2 va

Opel Astra GTC, 2.0 Turbo Airco Lm velgen 2006 voor € 7.450

m

p.

.

m

m

p.

p.

€ .

m

p.

Daihatsu Sirion2 , 1.0 Exclusive Airco 2009 voor € 5.750

Kia Rio, 1.2 Plus Pack Airco 2014 voor € 11.950

p.

9

9

3

2

1

1

9

3

Opel Astra, 1.6 Sport Climate control 5drs 2013 voor € 11.950

BMW, 318 Touring Navigatie PDC 2009 voor € 12.250

Renault Megane Break, 1.4 RN 2000

va

9 va

Opel Corsa, 1.2 Anniversay edition LPG Airco 2013 voor € 8.950

Citroen C4, 1.6 Tendance Navigatie 5drs 2011 voor € 11.945

va

va

va

1

1 .

m

p.

voor € 7.950

Opel Astra coupe, 1.8 leder airco 2001 voor € 2.350

Kia Carens, 2.0 X-Eecutive 2009

.

va

.

m

.

.

Fiat Grande Punto, 1.4 Sport Airco LM velgen 2008 voor € 5.750

m

.

m

p.

m

m

va

voor € 1.950

p.

p.

9

5

2

9

p.

p.

.

Subaru Justy, 1.0 Comfort Airco 2009 voor € 5.900

7

7

9

m

Opel Corsa, 1.2 Enjoy Automaat Airco 2008 voor € 6.950

va

Ford Fiesta, Titanium X Climate control PDC Lm velgen 5drs 2015 voor € 12.950

3

8

1

2 p.

Dacia Duster, 1.6 Laureate 2WD Airco LPG 2011 voor € 10.850

.

va

Peugeot 107, 1.0 XS Elec pack 2007 voor € 3.950

Fiat Seicento, 1100 IE Hobby 1999

Volkswagen Passat CC, 1.8 TSI Navigatie Panoramadak 2008 voor € 9.950

m

.

va

va

Kia Picanto, 1.2 Comfort Pack 5drs Airco 2014 voor € 9.350

Peugeot 107, 1.0 XR Airco lm velgen 2012 voor € 5.950

Fiat 500, 1.2 Lounge Airco 2015 voor € 11.250

p.

.

m

m

.

m

p.

p.

p.

Nissan Micra, 1.2 Connect Edition N-tec 5drs Climate Control PDC 2015 voor € 11.950

WWW.TROOSTAUTOS.NL AUTOBEDRIJF P. TROOST & ZN


16 februari 2017 Maassluise Courant

|

15

Suzanne van Driel leidt Green Zilver voor Mahorokan judoka Eagles naar overwinning Margit de Voogd bij NK Dames 1 herpakt zich in hoogste amateurklasse De dames van de Green Eagles waren gebrand op een goed resultaat. De recent geleden nederlagen tegen twee sterke ploegen (Landsmeer en Almonte) waren vervelend maar nog niet desastreus. Tegenstander US is ook nog in de race voor een plaats bij de beste 4 en had de onderlinge wedstrijd in Amsterdam met 61-44 gewonnen. Een gemotiveerde thuisploeg verraste US in de eigen Wethouder Smit kennelijk met hun zoneverdediging want na drie minuten was er een 5-0 voorsprong voor de Eagles. Scores van Linda Polak en Mirthe Meskers brachten de ploegen weer naast elkaar waarna Fleur van Baalen 4 punten op rij produceerde. Door over te schakelen naar een man to man verdediging ging het tempo in de wedstrijd omhoog en het eerste kwart werd afgesloten met een 16-11 voorsprong. Afstandschoten van US en enkele slordige foutjes in de Eagles verdediging in het begin van het 2e kwart zorgden er voor dat de Amsterdamse meiden bij 16-17 weer op voorspong kwamen. Na een time out was er een met scherp schietende Roos Jordans (2 driepunters) die de

Eagles weer op voorsprong bracht. Bij 30-24 leek de thuisploeg een gaatje te slaan maar weer waren er enkele verkeerde keuzes waardoor de Universitaire Sportvereniging in de slotseconde de stand zelfs weer gelijk trok. Ruststand 34-34. Na de pauze was de eerste score voor de bezoekers waarna center Suzanne van Driel haar ploeg op sleeptouw nam. Heersend onder de borden werd ze gesteund door scores van Willeke Bruins en Kirsten Boer. US was niet in staat te volgen. Het afstandschot faalde bij de Amsterdammers en met nog 10 minuten te gaan was het verschil 13 punten (54-41) De laatste 10 minuten waren nog slechts een formaliteit. Zeker toen de thuisploeg snel uitliep tot 64-44. In de slotfase stond het vizier van de thuisploeg niet meer op scherp. Een score met bonus van Willeke Bruins zorgde er nog wel voor dat de overwinning net iets groter uitviel dan de nederlaag in Amsterdam. Eindstand 69-51. Wil jij ook basketballen? Kijk op www.greeneagles.nl voor meer informatie Ook kan je contact opnemen met Ruben Kraaijeveld 06-83520067.

Korfballers c.k.c. Maassluis knokken zich langs KOAG KOAG 1 – Maassluis 1 22-25 (11–13) Voorafgaand aan de wedstrijd was er het besef dat de competitie, na de verloren onderlinge confrontatie van een week eerder, vrijwel zeker in het voordeel van RWA beslist gaat worden. Het kan dan nog weleens een lastige opgave zijn om je op te laden voor de volgende wedstrijd. Maassluis liet zich in de eerste minuten overrompelen door het zeer fysieke spel van de ploeg uit Krimpen aan den IJssel. Na vijf minuten stond er een 4-0 voorsprong op het bord in het voordeel van de thuisploeg en had de scheidsrechter zijn handen vol. Tot genoegen van de op de tribune aanwezige spelers van RWA. Maassluis schakelde echter bij, knokte zich terug in de wedstrijd en nam bij 6-7, na zeventien minuten, voor het eerst het heft in handen. De Maassluise formatie hield de voorsprong vast tot aan de rust en verdubbelde nog voor die tijd de marge. Ook na rust was Maassluis de betere ploeg. Gestaag werd de voorsprong uitgebouwd totdat er vijf minuten voor tijd een riante 19-24 stand op het bord stond. De wedstrijd was daarmee gespeeld.

KOAG 2 – Maassluis 2 20-25 (12-14) Ook het tweede team van Maassluis won in Krimpen van KOAG, nagenoeg met dezelfde cijfers. In een stuk gemoedelijkere wedstrijd werd het 20-25. De twee punten die het team van Martijn van der Wees daarmee verdiende, waren twee zeer kostbare. Maassluis neemt daarmee namelijk afstand van de degradatieplekken. KOAG en Deetos nemen op dit moment die plekken in. Ondanks dat Maassluis nu veilig is, bestaat er theoretisch nog een kans dat de zesde plek, waarop Maassluis 2 nu staat, ook in aanmerking komt voor degradatie. Er is namelijk een scenario dat de twee slechtste nummers zes van alle poules ook degraderen. Zaak voor Maassluis 2 om zich in de komende twee wedstrijden naar de vijfde plek en zich definitief veilig te spelen. Informatie Algemene info: Karin Korstanje (pc@ckcmaassluis.nl) www.ckcmaassluis.nl / @ckcmaassluis1 Hoofdsponsor: Eurohypotheken Rijnmond

De Vliet houdt ‘t Mazzeltje op afstand Woensdag 8 februari was het de beurt aan ‘t Mazzeltje uit ‘s-Gravenzande om de strijd met de Vliet aan te binden in de Westland-Waterweg-Trofee competitie. Het was dit keer vooral aan Rob Kohl te danken dat de overwinning in Maassluis bleef. In een partij die buitengewoon mager op gang was gekomen, zag Rob in de laatste 10 beurten kans alsnog een grote overwinning op Bart van Dijk te pakken. De daarmede verdiende 5 winstpunten waren achteraf helemaal het verschil waar de de Vliet de wedstrijd winnend mee afsluiten kon. Winstpartijen waren er eveneens voor de Maassluizers Henk Passchier (Man of the Match) op Jan Burgersdijk, Ton Steenhagen op Willem v.d. Steen en Cor Pellikaan (fijn dat hij er weer bij is)

op Piet de Jong. Nederlagen kwamen op conto van Wals Verbrugge, met een goede score overigens tegen Henk Moerman, Jan Post (nipt onderuit tegen Rien Huijgen), Ab de Groot tegen Lex Voois en Bob Schraepler tegen Karel van Rijn. Met de uitslag van 102,15 tegen 96,63 procentpunten herstelde de Vliet zich gelukkig weer enigszins op de ranglijst. Donderdag 9 februari hebben de spelers in de KNBB-recreantencompetitie in Vlaardingen, een goede stap gezet om zich wellicht toch te gaan kwalificeren voor een vervolg op huidige wedstrijdenreeks. The Old Counters uit Wateringen werden flink op achterstand gezet. Met nog slechts drie wedstrijden te gaan, is ‘de Vliet’ nog maar 4,71 punten verwijderd van een toppositie.

Zaterdag 11 februari vonden in de Jan Massinkhal in Nijmegen de Nederlandse Kampioenschappen voor dames en heren tot 21 jaar plaats. Van Mahorokan kwamen 7 judoka’s op de mat. Margit de Voogd had een moeilijke loting in de klasse -70 kg maar wist zich met veel overtuiging na 3 winstpartijen duidelijk voor de finale te plaatsen. Haar tegenstandster in de finale maakte er een geheel tactische strijd van waarop Margit onvoldoende antwoord had. Op strafpunten verloor Margit de finale. In de klasse -78 kg verraste de pas 16-jarige Christina Heck met een bronzen medaille bij dit NK -21 jaar. Na een mindere kwartfinalepartij herpakte Christina zich en kon na 2 winstpartijen toch een fraaie bronzen plak binnen halen. Komend weekend zal Christina, samen met Kevin Dadgarporian, afreizen naar Fuengirola (Spanje) om aan de European Cup -18 jaar deel te nemen. In het ochtendprogramma stonden de heren op de tatami. Max Wurth reikte in de klasse -90 kg na 2 winstpartijen in de voorrondes tot in de halve finale. Hierin moest hij echter de winst

Feest in Dol-fijn tijdens het diplomazwemmen Zaterdag 28-1-2017 was Sporten recreatiebad Dol-fijn weer goed gevuld maar niet alleen met recreatieve zwemmers. Er werd namelijk diploma gezwommen. Eén groep voor hun 1e diploma van het zwem ABC: het A diploma alsmede een groep voor het 2e diploma van het zwem ABC: het B diploma. De beoordelingscommissie bestond namens Sport- en recreatiebad Dol-fijn uit de heer A. Brinkman, geassisteerd door de dames C. Veerman en S. Blok. Namens het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ was deze keer niemand aanwezig. Na afloop konden alle deelnemers ook deze keer weer gefeliciteerd worden, zij waren geslaagd! Geslaagden A diploma: Aliya Benhmidouch, Anouk Broos, Aslihan Kaya, Cem Efe Karabulut, Dani Klapwijk, Dihately Hooi, Elin van Rijn, Esmanur Korkmaz, Fernando Longayroux, Ian van Gelderen, Jalisa Marion Beltman, Jessica Brandon, Joshua Oosterlee, Kadir Cakir, Kaylee de Zeeuw, lanah Hocque, Lente Bravenboer, Livia Palmen, Lysha van der Hoeven, Mirte de Wit, Mustafa Sarikaya, Nisa Kilic, Noah Koudijzer, Olivia Barcelona, Olivia Elvira Bolijn, Quincy Bosselaar, Robin Greep, Roos van der Meer, Salah Boudiouan, Salome van der Ent, Sara Scholten, Stan Bruijnzeels, Yahje Ali, Yfke Klem, Ymke van ‘t Hoff, Bart van den Beukel. Geslaagden B diploma: Alae Akesbi, Anna Heerschop, Chanel Sluiters, Elif Langenberg, Elina Vdovenko, Eline van den Berg, Emma Rebecca Dekker, Evan Martinez Roig, Felien Ammerlaan, Finn Schonenberg, Hafsa el Khadiri, Hanna van Dalen, Jeargenis Klomp, Jessica Sanches, Joëmeily Hills, Kim van Tilburg, Kiyo Jacobs, Lisa Alleblas, Nické Veninga, Noa van Leeuwen, Nouh Tarrahi, Olivia Fassotte, Philine Marie Warbout, Ryvano Bruce, Saar Hijlkema, Samuel Poldervaart, Sarah Dorenbos, Sem van Eijsden, Suze Verkade, Tahnee Rodenrijs, Tess Vermeer, Tristan ter Beek, Tysha Ricardo, Walt van der Voort.

Christtina Heck (links) met brons en Martgit de Voogd met de zilveren medaille.

laten aan zijn tegenstander, de latere kampioen. In de strijd om het brons, een partij waarin Max de overhand had, werd een mindere aanval minimaal overgenomen en kon hij deze score niet meer wegwerken. Hierdoor miste hij net het brons en moest genoegen nemen met een 5e plaats. Coen van Winden had een zware loting, knokte zich toch tot 5 winstpartijen met ippon, maar verloor 2 maal van dezelfde opponent. Coen werd uiteindelijk 7e in deze klasse. Ook Rick Verburg won een heel aantal partijen in de klasse -73 kg maar kon de medaillewedstrijden net niet bereiken. Veel eremetaal in Rijen Zondag hebben maar liefst 15 judoka’s van Mahorokan een prijs weten te bemachtigen op het Sprokkeltoernooi in Rijen. Eerste plaatsen waren er voor: Fleur Teerds, Nanco Krijthe, Denise van

Marsbergen, Jafet Chin Kwie Joe en Franka van der Salm. Tweede werden: Emirhan Akdemir, Jade van der Ent, Mark Nijman, Lukas Doove, Devlin Engel en Phaedra Kappers. Brons was er voor: Dinand Kappers, Tobias Bosveld, Hylke Nakken en Ben van Donk. Uitslagen Open Hoeksche Waardse in Numansdorp Uitslagen van het op zondag 12 februari gehouden Open Hoeksche Waardse judotoernooi in Numansdorp. Eerste plaats voor Stef Engelsman. Tweede plaatsen voor Demi Dieke, Marjolein Wubs, Faisal Engel, Niels Brederoo, Britt van Dongen, Darren Rombouts, Wesley van der Hoek en Thomas Vriesen. Derde plaatsen voor Coen Zandstra, Quint van der Knaap, Twan Rozema, Frank Koffeman, Quinty van Berk, Britt Ootjers, Jesse van der Gaag, Joeri Nakken en Joel Awah.

Schaakvereniging Maassluis Uitslagen van de op 13 februari gespeelde partijen voor de interne competitie. Dirk Brijs-Peter van Soest 0-1; Jean Paul Schriks-Marc Janssen 0-1; Karel Parre- Jan Spoor 0-1; Jan Parre- Arnold v.d. Berg 0,5-0,5; Koos Stolk-Jos Kruidenier 0-1; Peter Swart—Hans Quak 0-1; Piet Hofstee- Gert Dijkstra 0,5-0,5; Mart van der Hidde- Paul Blok 1-0; Marcel Bergen- Menno Poot 1-0. Het was een goed bezette avond waar de overwinning van Peter van Soest op Dirk Brijs de grootste verrassing was. Dirk Brijs gaf in de eindfase van de partij een paard

weg dat hem de partij deed verliezen. Marcel Bergen blijft weer volop meedoen voor het kampioenschap. Hij won van mede titelkandidaat Menno Poot. Karel Parre verspeelde zijn partij door tijdsoverschrijding na een lange partij. Heeft u ook zin om eens kennis te maken met het schaken, kom dan gerust eens langs op maandagavond in wijkgebouw “De Flat “aan de Dr. Jan Schoutenlaan 187. We beginnen om 20.00 uur. De jeugd kan terecht om 19.15 uur. Zij krijgen les onder deskundige leiding.

Evergreen MB1 zaalkampioen Afgelopen weekend was het spannend voor de meisjes MB1 van hockeyvereniging Evergreen. MB1 kon zaalkampioen worden, daarvoor diende er 2x gewonnen te worden. Tientallen supporters waren opgetrommeld om morele ondersteuning te geven en na twee zeer spannende wedstrijden kon

de champagne ontkurkt worden! 3-0 en 4-0 winst was genoeg om dit zwaar bevochten kampioenschap te vieren. Maassluis is weer een kampioen rijker! Is hockey misschien ook een sport voor jou? Kom gerust eens kijken en meedoen! Sponsor: Jété Woonidee Maassluis


16

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

Correct Factory Sale Factory Sale bij Correct op de Ceintuurbaan in Rotterdam In de winter en het voorjaar worden er nieuwe modellengeintroduceerd door de industrie en daarom moet er ruimte komen, Correct heeft de eerste aanbiedingen gekocht van de industrie, fantastische aanbiedingen van uitlopende modellen maar wel met volledige garantie en een grote deuk in de prijs.

Profiteer van de Factory Sale aanbiedingen, zolang de voorraad strekt!

Peet van Kooten

102 CM

Erwin Bleiksloot

SAMSUNG UE40K5670 LED FULL-HD TV • 40 inch (± 102 cm) • 1920x1080 Full HD

• Quad Core processor • Ingebouwde Wifi • Micro Dimming Pro • energieklasse A+

649.-

CORRECTPRIJS Art.nr 560429

449

YAMAHA RN-402DAB STEREO RECEIVER Heeft digitale ingangen (optisch en coaxiaal), die klaar zijn voor gebruik met uw moderne bronnen. MusicCast zendt met behulp van een highperformance draadloos netwerk muziek en audio door uw gehele huis. • Ethernet,WiFi, Bluetooth • 115 Watt • FM en DAB radio COMPLEET MET TWEE KLIPSCH RB-51K 2-WEG LUIDSPREKER Voorzien van een

bassreflex poort Frequentiebereik van 50Hz-23kHz In kersen uitgevoerd Afm.: 16.5x29x27.3cm

Johan Ouwerkerk

TOSHIBA PORTEGE A30-C-149 • Intel® Core i3-6100U processor • 33,8cm (13.3") niet-reflecterend High Brightness scherm met 16:9-formaat en ledachtergrondverlichting • Solid State Drive

128 GB • Intel HD Graphics 520

1199.-

CORRECTPRIJS Art.Nr. 566820

799

• USB powered • Ingebouwde audiointerface • Afm.: 55.5x28x10cm PIONEER DDJ-ERGO-V DJ CONTOLLER • Virtual DJ Limited Edition software • Grote jogwheels

499.-

CORRECTPRIJS Art.nr. 470629

249

CORRECT KOOPJESKELDER

169.-

CORRECTPRIJS PER STUK Art.nr.542868

79

AEG CX7-21-DB FLEXIBILITY, SNOERLOZE STEELSTOFZUIGER Wordt geleverd met een Lithiumion batterij, afneembare kruimelzuiger en 180º draaibare vloerborstel. De stofcontainer en het filter zijn gemakkelijk te legen en wasbaar.

INVENTUM GF250HL HETELUCHT SYSTEEM Geen frituurvet, maar toch heerlijke frites en snacks met een knapperig korstje. • 2,5 liter • Koele wand • 1500 Watt

CORRECT SETPRIJS Art.nr. 569125

599

99.95

CORRECTPRIJS Art.nr.558271

Art.nr. 560432

59.99 49.99 Biedt een massage in de taille en bovenbenen. Met keuze voor een intensieve Shiatsu massage, een aparte, in hoogte verstelbare nekmassage en een extra roodlicht- en warmtefunctie.

159.-

249.-

CORRECTPRIJS Art.nr. 565537

PHILIPS HR2173/90 BLENDER Mixen, malen en snijden in een handomdraai! • Roestvrijstaal mes • Motor van 600 W • ProBlend 5-sterrenmes • Glazen kan van 2 liter CORRECTPRIJS

CORRECTPRIJS

99.

99

MEDISANA MC825 SHIATSU MASSAGEKUSSEN

Art.nr.543110

129

• RVS trommel • Energieklasse A++ • Geluidsniveau 65 dB * EasyClean filter

1448.-

CORRECT SETPRIJS Art.nr. 568760

999

• 4 Ovensystemen: boven- en onderwarmte, groot en kleinvlakgrill • Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudderen 1 sterkbrander • Inhoud oven: 71 liter • Vonkontsteking • Geëmailleerde pannendragers • Glazen afdekplaat

925.-

Reinaud Emans

JBL ARENA 130 • 178 mm woofer • 25 mm soft dome tweeter • 20-125 Watt • In wit uitgevoerd • 2-weg systeem

BOSCH WAN28242NL WASMACHINE • Tot 7 kg • Extreem stil • Koolborstelloze Motor • Led Display • Energieklasse A+++ BOSCH WTH83200NL 7 KG WARMTEPOMP DROGER

399.-

CORRECTPRIJS BOSCH HGD423120N FORNUIS • Energieklasse: A • Gas/elektra

Art.nr. 557106

299

• 25 liter / 900 Watt • ontdooi functie • digitaal display

209.-

CORRECTPRIJS Art.nr. 566046

119

SEVERIN MW7868 COMBI MAGNETRON • met grill en hetelucht

BOSCH MCM3401M KEUKENMACHINE Meer dan 30 functies: hakken, malen, mixen, en veel meer dankzij de

veelzijdige accessoires zoals het roestvrij stalen mes en MultiLevel6 mes. • 800 Watt regelbaar • Kunstof met aluminium

99.99

CORRECTPRIJS Art.nr. 553896

79

Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische reservering of bestelling mogelijk.

Erik de Cocq

ONKYO LS3200B 2.1 SYSTEEM MET DRAADLOZE SUB • Bluetooth • Digitale ingangen • Verschillende spraak film en muziek standen voor optimaal geluid. • 2 x satelliet 40 Watt

• 50 Watt subwoofer. • In wit of zwart

399.-

KOOPJESKELDERPRIJS Art. nr.565963B zwart Art. nr.565960B wit

149

WHIRLPOOL PRIMO 1408 WASMACHINE MET WATERBEVEILIGING • Energieklasse A++ • Tot 8 kg • 1400 tpm

Factory Sale

7 DAGEN PER WEEK OPEN

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

Prijzen en zetfouten voorbehouden

*ALLEEN ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017 VAN 17.00-18.00 UUR Art.nr.535294

499.-

299

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

*


16 februari 2017 Maassluise Courant

(advertorial)

Golf is ook iets voor jou Golfbaan Schinkelshoek in Vlaardingen is de gezelligste golfbaan van de regio. Meld je direct aan voor een gratis proefles op zondag 19 februari. Jij zorgt voor een opgewekt humeur, een portie enthousiasme, comfortabele kleding en sportieve schoenen en Golfbaan Schinkelshoek garandeert je een fantastische ervaring! Het motto is: een golfles moet leerzaam, leuk en mag zeker ook gezellig zijn. Het plezier staat voorop. De beginnende golfer kan bij Golfbaan Schinkelshoek een cursus boeken tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Ook de ervaren golfer vindt vele mogelijkheden. En wat dacht je van familie- en teamuittjes? Bij Schinkelshoek ben je op het juiste adres. Vroeger ging je

met elkaar alleen uit eten, tegenwoordig willen mensen dingen samen doen. Golf is de ideale combinatie van inspannen en ontspannen voor alle leeftijden. Golf wordt meestal gecombineerd met een gezellig samenzijn in de sfeervolle brasserie. Door de goede bereikbaarheid, de ruime kosteloze parkeergelegenheid en free wifi is de brasserie ook een prima plek om met vrienden of zakenrelaties af te spreken. Golfbaan Schinkelshoek nodigt je uit: “Van onze gasten horen we elke keer weer, dat golf veel leuker is dan voorheen gedacht. Wij nodigen je uit: kom en ervaar de gezelligheid van onze golfbaan.” Voor meer informatie: www.golfbaanschinkelshoek.nl. Zuidbuurt 79 Vlaardingen T: 010-4602139.

Midweekwandeltocht w.s.v. V.T.M. Woensdag 22 februari kan een ieder die een midweekwandeltocht wil gaan lopen zich vanaf 09.00 uur melden bij wandelsportvereniging V.T.M. Het clubgebouw ligt langs de dr. Albert Schweitzerdreef (het grote blauwe gebouw) en heeft dezelfde ingang als het sportcomplex van MSV’71. Bij de start krijgen de wandelaars een routebeschrijving mee. Men kan kiezen uit 3 afstanden n.l.: 5-10-15 km. Uiterlijk om 14:00 uur moet u hier weer terug zijn. Na uw terugkomst is het

lekker bijkomen in het wandelcentrum van V.T.M., waar men tegen redelijke prijzen een hapje en een drankje kan nuttigen. De midweekwandeltocht is ook geschikt voor Nordic Walkers. Info: Ria Hendriksen Tel: 0105910055 e-mail: arnria@kabelfoon.nl Wandelcentrum V.T.M. (www. wandelcentrum-vtm.nl) Dr. Albert Schweitzerdreef 475, 3146 TA Maassluis

Excelsior M en Kozakken Boys in evenwicht

Beide ploegen stonden voor aanvang met een puntenaantal van 34 samen op een gedeelde 3e plek op de ranglijst. In de heenwedstrijd wist de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk met 0-3 te winnen dus was er alles aan gelegen voor de Werkendammers om revanche te nemen. De eerste kansen in de wedstrijd waren voor Excelsior M. In de 14e minuut werd een blunder van keeper Hogendoorn bijna door Dean van Ooijen afgestraft. Hogendoorn kon niets anders doen dan de bal buiten de zestien oppakken en daarmee van Ooijen van scoren af houden. Een rode kaart was het logische gevolg. Excelsior M wist zich vanaf dat moment geen raad met de 10 van Kozakken Boys. De ploeg verloor de grip op het spel en moest toezien dat Kozakken Boys de meest gevaarlijke ploeg werd. Het was daarom ook Kozakken Boys dat

in de 34e minuut op voorsprong kwam. Ignacio strafte een foutieve achterwaartse pass van Kilian Berkhout genadeloos af 0-1. De wedstrijd werd grimmiger en scheidsrechter Puts moest alle zeilen bijzetten om de boel in de hand te houden. Een overtreding van Daan Smith, bestraft met geel, was aanleiding voor trainer Danny Buijs om verhaal te halen bij de vierde man. Hij deed dat op een manier die voor de leiding onacceptabel was waardoor ook hij kon vertrekken. In de slotminuten kwamen de Tricolores weer langszij. Kilian Berkhout was de doelpuntenmaker 1-1. In het tweede bedrijf speelde Excelsior M een stuk beter. Het zette Kozakken Boys goed vast en was dichtbij een voorsprong toen Daan Blij in de 50e minuut maar net overschoot. Een zucht van opluchting was er bij de Excelsior M-aanhang toen Ahmad Mendes Moreira een vrije trap vanaf 25 meter in de 75e minuut op de paal joeg. Kozakken Boys kwam daarna meer uit de verdediging en was met name gevaarlijk via “Aggie” die in de 80e minuut vrije doorgang kreeg naar het Excelsior M doel. Daan Blij had een professionele overtreding in huis maar kreeg daarvoor wel zijn 2e gele kaart waardoor ook hij met rood naar de kleedkamer mocht vertrekken. Derhalve een 1-1 eindstand waarmee beide trainers wel konden leven. Zaterdag a.s. de verre uitwedstrijd naar HHC Hardenberg. Aanvang: 14.30 uur Hoofdsponsoren: Euro Products

|

17

Tafeltennissers TOG zijn koplopers De voorjaarscompetitie is pas drie weken oud maar meerdere teams van tafeltennisvereniging TOG staan bovenaan de ranglijst. Zoals het Duoteam 2 van Marcel van den Kerkhoff en Hans Groenheide. In de Olympiahal versloegen ze Flamingo’s met 5-0 en staan na drie wedstrijden al met vijf (!) punten voor op de nummer twee. TOG 1 (regulier) staat er in z’n poule het beste voor maar speelde afgelopen week niet. Ook TOG 2 doet het goed en is koploper. Alexandria’66 werd geklopt met 9-1 (Dennis Breevaart 3, Robert Kuiper 3, Paul Maan 2). TOG 3, ook koploper, leek bij SIOK een moeilijke avond te krijgen, kwam achter maar won met 7-3 (Yoeri Toma 3, Joyce van der Velden 1, Aad van Lienden 2). Ook TOG 5 is koploper. Sanjay Soekhlal, Ruud Petschl en Jos van Nierop klopten tegen Alexandria’66 elk twee tegenstanders: 6-4 werd het. TOG 3 is geen koploper maar won wel voor het eerst dit seizoen. Bij Vriendenschaar werd het 4-6 (Mark van Kester 2, Jordi Post 2, Frenk Poldervaart 1). Duo 1 verloor bij Pingwins met 3-2. Brian de Leeuw tafeltenniste zich naar twee winstpartijen, Bart Dijk-

Robert Kuiper: hattrick voor TOG 2.

man won niet. Duo 3 had het thuis lastig tegen de Repelaer. Dit keer was het Olav Koning die voor het enige punt zorgde, Martijn de l’Ecluse won niet. 1-4 dus. Duo 4 is geen koploper maar zit na de 3-2 zege op Sorry wel dicht bij de koppositie. Bob van Hoek won tweemaal en samen met Lennard Toma ook de dubbel.

Klaverjascompetitie de Vloot Het eerste record van het jaar werd deze middag gevestigd. Met een bezetting van 15 tafels werd deze middag de competitie weer voortgezet. Het uiteindelijke resultaat was enigszins teleurstellend. Slechts 9 van de 60 spelers wisten boven de 5000 punten te eindigen. Deze week waren dit: dhr. Nelisse:

5531, mw. Torn: 5486, dhr. Vermijn: 5452, dhr. Witzier: 5352, mw. Nelisse: 5188, dhr. Bakker: 5131, mw. in ‘t. Hout: 5128, dhr. v.d. Broecke: 5120 en dhr. v.d. Lely: 5053. Zin om mee te doen? Klaverjassen voor 55-plussers in ontmoetingscentrum de Vloot op woensdagmiddag, start om 13.30 uur.

Paarden als spiegels van de ziel Voor Michèle Lancée is er geen mooiere en effectievere manier te bedenken: mensen coachen via paarden! De 52-jarige Maaslandse helpt sinds twee jaar particuliere en zakelijke relaties om de eigen ‘blinde vlekken’ te ontdekken. Maar waarom met paarden? Michèle is al bijna haar hele leven lang actief in de paardensport. Ze heeft als amazone veel wedstrijdervaring opgedaan en is inmiddels gediplomeerd instructrice. Met haar bedrijf Milanco aan de prachtige Maaslandse Commandeurskade geeft ze onder meer dressuurlessen op Andalusische hengsten. Sinds een paar jaar kunnen individuelen én groepen echter ook terecht voor ‘eguine assisted coaching’. Michèle: “Een hele mond vol, maar het staat kort gezegd voor het coachen van mensen via de inzet van paarden. Let wel: mensen gaan niet zelf paardrijden, maar voeren bepaalde opdrachten en oefeningen uit met het paard.” Spiegels “Het is superinteressant om te zien wat er gebeurt als mensen aan de slag gaan”, vervolgt Michèle. “Het werken met paarden legt haarfijn bloot hoe mensen ook in de normale maatschappij functioneren. Vaak gespannen? Het paard loopt weg. Dominant? Het paard zal in verzet komen. Onzeker? Het paard gaat figuurlijk met je aan de haal. Vertel je dit tegen mensen op straat, dan zal het vaak ontkend worden door het ego. Een paard spreekt door zijn reacties echter

altijd ‘de waarheid’, voelt perfect aan wat jouw gemoedstoestand is en waar je ‘zwakke’ plekken zitten. Het zijn in dat opzicht de spiegels van de ziel.” Inzichten Leuk om te weten natuurlijk, maar wat levert dat dan uiteindelijk op? Volgens Michèle heel veel: “Je krijgt inzicht in jezelf en je eigen gedrag, je herkent je valkuilen, je bouwt meer zelfvertrouwen op, maar gaat ook inzien hoe je eventueel beter kan communiceren met anderen, bijvoorbeeld in leidinggevende functies of gewoon in je eigen omgeving. Bij equine assisted coaching gaat het er niet om, zoals veel mensen denken, een probleem op te lossen, maar om jezelf te verrijken met nieuwe inzichten. Paarden maken je bewuster, waardoor je iets gemakkelijker in het leven komt te staan

Foto: Archieffoto

Ook tafeltennissen? Zie www.tog-maassluis.nl of neem contact op met Dennis Breevaart, breevaart@tog-maassluis.nl, 0641530726 Sponsor: Ruitenburg adviseurs en accountants

KJV Troef Met 45 deelnemers op dinsdag 7 februari bij kjv Troef was het een gezellige drukte. Hier de top 10 1 Rob van Put 5638; 2 Henk Voogt 5357; 3 Ruud Broekman 5303; 4 Ruben Weeke 5170; 5 Anneke Louwen 5148; 6 Peet v.d. Harg 5139; 7 Ton van Dijk 5137; 8 Adelheid van Driel 5099; 9 Ria Witt 5063; 10 Marcel Hanswijk 5047.

Be -Fair Hengelsporters Zondag trotseerden de vissers, sneeuw en een snijdende wind aan de waterkant. Maar het heet niet voor niets wintervissen. De vangsten vielen voor sommige vissers niet mee. De uitslag: 1 Theo de Lange 8520 gram 2 Dirk van der Heijde 7150 gram 3 Leen Quak 6440 gram 4 Ton Krouwel 6090 gram 5 Nico de Vries 4720 gram 6 Alex Roodkerk 3060 gram 7 Frans van der Hoek 1630 gram 8 Leo van der Ende 1550 gram 9 Willem van Dongen 1180 gram 10 René van der Hoeven niet gewogen( foutje gemaakt) Volgende week zelfde tijd en plaats. en beter met jezelf en anderen om kan gaan. Daar wordt niet alleen jij beter van, maar ook je omgeving en uiteindelijk de gehele samenleving. Mensen zijn van harte welkom voor een gratis intake en kennismaking.” www.milanco.nl

Michèle Lancée is al bijna haar hele leven actief in de paardensport.

Foto: PR


|

Maassluise Courant 16 februari 2017

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! HOESLAKEN PERCALE KATOEN

HONINGRAAT KUSSENHOES

ROBIJN WASMIDDEL

TROLLS RUGTAS

diverse kleuren 90x200 cm

diverse kleuren katoen 45x45 cm

15 wasbeurten wit, kleur of zwart 750 ml

diverse varianten pluche ca. 41x27 cm

90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

4.29 5.29 6.79 7.29

HONINGRAAT PLAID diverse kleuren katoen 130x170 cm

excl. binnenkussen

6.49

79

49

99

3

2

3

HEREN JOGGINGBROEK

LICHTSLINGER MET KANTEN BALLEN

SPILBERGEN KOFFER

OPTISCHE MINI MUIS

zwart, grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

diverse kleuren 10 LED 165 cm

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm / ca. 39 liter cabinsize

Maxxter diverse kleuren draadloos

95

1

incl. batterij

excl. batterijen

raglan shirt met knoop polyester/katoen maten M-XXL

3.99

basic t-shirt ronde of v-hals zwart of wit katoen/elastaan maten S-XXXL

2.49

43x25x65 cm / ca. 61 liter 49x29x75 cm / ca. 92 liter

19.95 29.95

299

1495

DOVE DEOSPRAY

KEUKEN BLENDER

INVISIBLE ONDERGOED

KINDER ONESIE

diverse varianten 150 ml

Excellent Electrics kunststof kan van 1.5 liter 4 snelheden 450 Watt

diverse kleuren uni of print polyamide/elastaan maten S-XL

Spider-man, Batman, Minions, Frozen of Emoji katoen maten 92-122

deoroller 50 ml

295

1.44 2-PACK

NIEUW

99

4

159

299

BREIGAREN XXL

OPVOUWBARE STEEKWAGEN

tweekleurig diverse kleuren acryl 425 gram

eenvoudig en compact op te bergen max. 70 kg aluminium 40x41x99.5 cm

BREIRINGEN OF BREIRAMEN 6-delig breiringen: Ø 29/24/19/14 cm breiramen: 58.5/48/37/26.5 cm

2.98

2.79 spanbanden met klemgesp max. 100 kg 3.5 meter 2-pack

1295

99.5 cm

378

1.49

VINTAGE BEHANG schuimvinyl op papier diverse trendy dessins 53 cm x 10 m

49

5

0.99

1.99

MEISJES LEGGING Frozen, Princess of Paw Patrol polyester/elastaan maten 92-134

2.99

TEXTIEL ACTIE!

3.99

4.99

Stapels voordeel kleine prijzen

595 RVS PEDAALEMMER diverse kleuren 3 liter 26 cm hoog

40

cm

41

cm

95

16

49

3

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 februari t/m dinsdag 21 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

18

Download de app

AlleFolders


Maassluis Werkt Voor interessante en leuke banen in de regio HERMAN BROERENSCHOOL HERMAN BROERENCOLLEGE

16 februari 2017 Maassluise Courant

|

19

Dalsem is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling en realisatie van hightech glastuinbouwprojecten wereldwijd. Wij zijn een dynamisch bedrijf waar het werk geen dag hetzelfde is. Alle essentiële onderdelen van de kas en de benodigde technische installaties worden ontwikkeld en geproduceerd in Den Hoorn.

Wij zijn hét expertisecentrum voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan ZML (Zeer Moeilijk Lerende) en EMB (Ernstig Meervoudig Beperkte) leerlingen. De Herman Broerenschool is er voor leerlingen vanaf 4 jaar. Voor leerlingen vanaf 13 jaar is er het Herman Broerencollege. Wij zijn gevestigd in Delft, Naaldwijk en Monster.

Professionele en gemotiveerde medewerkers zijn de pijlers voor het realiseren van onze strategische doelstellingen. Wij hebben korte communicatielijnen en er heerst een nononsense cultuur. Dalsem is een bedrijf, dat groot genoeg is om werknemers ruime groeien carrièrekansen te bieden. Vanzelfsprekend zijn de arbeidsvoorwaarden uitstekend.

De Herman Broerenstichting zoekt:

Door een toenemende vraag naar onze producten willen wij ons team uitbreiden en versterken. Daarom zoeken wij vervulling van de volgende vacatures:

LOCATIEDIRECTEUR Delft m/v wtf 1.0 MAATSCHAPPELIJK WERKER m/v wtf 0.8 BESTUURSASSISTENT m/v wtf 0.95 LERAAR m/v LOGOPEDIST m/v wtf 0.6 De benoemingen zullen plaatvinden met ingang van 1 augustus 2017 of zoveel eerder als mogelijk. De aanstellingen zijn in eerste instantie tijdelijk met zicht op een vaste aanstelling, behalve voor de functie logopedist, deze is op basis van zwangerschapsverlof. INFORMATIE: Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op onze website; www.hermanbroerenschool.nu/info/vacatures Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

where cloud gets personal

VACATURES

Amsio is een snelgroeiende organisatie en actief als één van de grootste managed hostingproviders van Nederland. Vanuit ons kantoor in Maassluis beheren wij serveromgevingen van klanten, die voor ons kiezen vanwege onze persoonlijke aanpak, kwaliteit en servicegerichtheid. Naast hard werken vinden wij gezelligheid minstens zo belangrijk. En daar zijn we trots op! Op dit moment zijn wij met 35 mensen en vanwege onze groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s!

All-round PHP developer Bouwen aan een enterprise applicatie architectuur

HR Medewerk(st)er

(32 u p.w.) Ondersteunen van het management bij de uitvoering van het HR beleid

Boekhoudkundig medewerkster (min. 32 u p.w.) Verrichten van diverse boekhoudkundige verwerkingen v.w.b. inkoopadministratie en bankverwerking

System Engineer Windows Beheren van verschillende Microsoft omgevingen voor een groot aantal klanten

Kijk snel op: www.amsio.com/vacatures Amsio Noordzee 10/A 3144 DB Maassluis Nederland

Tel. : +31 88 800 7557 Web : amsio.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Ik heb en liefste wens (en leukemie)

SUPERVISOR INTERNATIONAAL (SPECIALISME TECHNIEK) De taken bestaan uit: • Begeleiding van de realisatie van verwarmings-, elektrotechnische-, scherminstallaties en watertechniek; • Het nemen van de leiding op de bouwplaats; • Organiseren van bouwmiddelen op de bouwplaats; • Communicatie tussen de klant en Dalsem; • Rapportage van projectvoortgang; • Signaleren van meer- en minderwerk; • Bewaken van planning op de bouwplaats; • Voorzitten van coördinatie- en werkvergaderingen.   Voor deze functie zoeken wij een medewerker met: • Een MBO+ werk- en denkniveau; • Ervaring in de tuinbouwtechniek is een pluspunt; • Kennis van installatietechniek (E en W); • Goede leidinggevende capaciteiten en organisatorisch sterk; • Overzicht, maar ook oog voor detail; • Pragmatische werkhouding (resultaatgericht); • Hands-on mentaliteit (besluitvaardig); • Zeer flexibele inzetbaarheid; Je kunt voor langere tijd van huis zijn • (tot ca. 6 weken, afhankelijk van de bouwlocatie); • Overtuigingskracht, communicatie vaardig en beheersing van Engelse taal; • Bereidheid om product specifieke cursussen (tuinbouw computer) te volgen.

MONTEUR(S) ELECTRO EN/OF WATER TECHNIEK INTERNATIONAAL De taken bestaan uit: Het installeren van, elektrotechnische- en/of water technische installaties; Het organiseren van de benodigde middelen op de bouwlocatie.   Voor deze functie zoeken wij medewerkers met: • Een MBO+ werk- en denkniveau; • Ervaring in de tuinbouwtechniek is een pluspunt; • Kennis van installatietechniek (E en W); • Een pragmatische werkhouding (resultaatgericht); • Zeer flexibele inzetbaarheid (je kunt voor langere tijd van huis zijn tot ca. 6 weken, • afhankelijk van de bouwlocatie); • Een goede beheersing van de Engelse taal; • De bereidheid om product specifieke cursussen (tuinbouw computer) te volgen.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR WATERTECHNIEK EN/OF ELECTROTECHNIEK De taken bestaan uit: • Het uitwerken van opdrachten tot concrete productie- en installatietekeningen; • Het calculeren en uittrekken van water- en/of elektrotechnische projecten tot een productiedossier; • Het aansturen van uitvoerders en werkplaats; • Het overleggen met toeleveranciers en onderaannemers; • Het overleggen met opdrachtgevers op het gebied van productspecificaties; • Het zelfstandig uitwerken en coördineren van het ontwerpproces in samenwerking met opdrachtgever, verkoper en werkvoorbereiders van de overige disciplines.   Voor deze functie zoeken wij een medewerker met: • Een HBO werk- en denkniveau • Goede contactuele eigenschappen; • Ervaring met Autocad (Inventor is een pré); • Bereidheid tot het volgen van studie en opleidingen; • Ervaring in de tuinbouwtechniek (pré). Geïnteresseerd? Voor informatie over deze drie vacatures kun je contact opnemen met Dave Fennema; tel. 015 2695800, e-mail: DFennema@dalsem.nl Een sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kun je richten aan: Dalsem B.V. T.a.v. dhr. D. Fennema Woudseweg 9, 2635 CG Den Hoorn Of per e-mail: DFennema@dalsem.nl

Help mee en maak het verschil makeawishnederland.org

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.


20

|

Maassluise Courant 16 februari 2017

“Wij geven onze klanten alle aandacht die nodig is”.

Bedrijfsmakelaar Niet alleen op de woningmarkt, ook in de zakelijke markt ben ik uw betrouwbare bedrijfsmakelaar en taxateur voor onroerend goed. Ruim 25 jaar is AV Makelaars een toonaangevend makelaarskantoor in de regio. Aanbieding voor ondernemers Ondernemers kunnen via AV Makelaars hun bedrijfsruimte betaalbaar in de verkoop zetten voor een vooraf afgesproken courtage of percentage van de verkoopprijs. Vanzelfsprekend komt uw bedrijfspand dan ook op Funda in Business. Voor begeleiding bij de aankoop van bedrijfsruimten hanteert AV Makelaars ook scherpe tarieven. Bent u geïnteresseerd? AV Makelaars komt graag vrijblijvend bij u langs! Bel 06 54681347 voor een afspraak of neem contact op via het contactformulier op de website.

TE HUUR Elektraweg 5 Maassluis

TE HUUR Noordzee 4 Maassluis

Diverse kantoorruimten vanaf 30 m2 Huurprijs vanaf € 80,-- per m2 excl btw en servicekosten

TE KOOP Noordvliet 15 Maassluis

Kantoorruimte van circa 220 m2 met schitterend uitzicht over de waterweg. Huurprijs € 120,-- per m2 excl. btw en servicekosten

TE KOOP Zomerdijk 38A Maassluis

Winkelruimte van circa 75 m2 met circa 25 m2 opslagruimte Vraagprijs € 159.000,-- k.k.

TE HUUR Zwarte Zee 2-6 Maassluis

Kantoor met opslagruimte van circa 120 m2 verdeeld over 3 lagen met 2 parkeerplaatsen. Vraagprijs € 189.000,-- excl. btw

TE KOOP Zwarte Zee 35 Maassluis

Kantoorruimte van circa 450 m2, circa 354 m2 bedrijfsruimte en 11 parkeerplaatsen. Huurprijs € 70.000,-- per jaar excl btw.

Bedrijfsruimte van circa 100 m2 met een entresolvloer van circa 26 m2 en 2 parkeerplaatsten. Vraagprijs € 160.000,-- k.k.

WWW.AVMAKELAARS.NL Telefoon 010-449 33 00 of Telefoon 06-546 813 47

฀/฀06฀546฀813฀47 AV makelaars

Mc 2017 02 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you