Page 1

DICHT BIJ DE BURGER

WESTLAND VERSTANDIG OPEN EERLIJK EN STANDVASTIG

Westland Verstandig de partij die opkomt voor de Westlandse inwoners Zie pagina 3 IN DE

Deze week:

Nieuws & Achtergronden

Sportprijzen Nominaties vrouwen en talenten bekendgemaakt SPE CIA

LE UIT GAV

E VAN

UIT GEV

ERI J WE ST

Vuurwerkimporteur Marcel Koene:

Voorjaar 1971, Nu was hij echt te ver gegaan. Janus van Schie! De tuindersknecht, die bij de vader van één van de twee twaalfjarige jongens in dienst was. Janus, midden twintig en altijd opzoek naar dingen om de jonkies, die een zakcentje bij wilden verdienen, het leven zuur te maken. En dan keihard lachen en de vermoorde onschuld spelen. Daar is ie goed in! Een paar weken terug nog, toen de jongelingen, de tomaten-kissies, volgens hem verkeerd hadden gepapierd. De onderkant lag boven en dat kon zo niet. ‘Ga ze allemaal maar snel omdraaien, want als die ouwe het straks ziet, nou dan zijn de aa-re-pols goed gaar,’ had hij gedreigd. Een hele pallet hadden ze opnieuw gedaan! En nu dit weer! De fietsen van de twee zaten helemaal onder de krijt! Janus was die bewuste zaterdag-morgen op het dek geweest om de ruiten te krijten. Na de middag begon het te regenen. Hij zou het maandag wel afmaken. Maar hij had kennelijk nog wel tijd gehad om de fietsen van de beide scholieren nog even ‘per ongeluk’ met de krijtspuit te raken. De hele zaterdagmiddag waren ze bezig geweest om hun fietsen weer schoon te poetsen. Dit was de bekende druppel die de emmer had doen overlopen. Vanochtend, na de kerk, hadden ze vastberaden afgesproken dat ze diezelfde middag nog orde op zaken zouden stellen. Ze gingen die klojo terugpakken! Een eindje verder op de laan had je het voetbalveld van Westlandia en daarachter lagen de boerderij en de weilanden van boer Hanemeijer. Daar moesten ze zijn. Een koeienvlaai hadden ze nodig. Nou die lagen er genoeg! Na enig zoekwerk vonden ze een perfect geschikte, net neergelegde, vers dampende koeien-plakkaat. De rubber kaplaarzen van kaskrijter Janus hadden ze, vanuit de schuur opgehaald. Ze twijfelden nog even of ze ook de overall niet mee moesten nemen maar het werden toch alleen de kaplaarzen. Met een klein plastic handschepje uit de zandbak, wurmden de jongens in iedere laars een flinke schep koeienstront waarna ze terug togen naar de tuinderschuur. Ze plaatsen het ‘gevulde’ schoeisel, onopvallend in de juiste positie en wissen zorgvuldig eventuele sporen uit. Dat zal hem leren, als die eikel morgenochtend wil gaan krijten en hij stapt met z’n grote poten in één van die laarzen… Wat vonden we het destijds jammer dat wij die maandagmorgen, op het moment suprème, in de schoolbank zaten!

‘Pak illegaal vuurwerk hard aan’

Mart van der Sar

Winnaars kerstpuzzel bekend De winnaars van de puzzel die in de speciale bijlage ‘De Beste Wensen voor Alle Mensen’ stond zijn bekend. De eerste prijzen, een arrangement bij De Uithof, zijn gewonnen door K. Kleijwegt uit Maasdijk en Mieke Zwinkels uit Monster. Laura v.d. Hoeven uit Naaldwijk wint een kwartaal all-in abonnement bij Avilas en P. Poot uit De Lier wint de Epson printer van Powerchip. De winnaars hebben bericht gekregen.

De jaarwisseling is net achter de rug en de discussie over consumentenvuurwerk is losgebarsten. Landelijk gaan stemmen op om het afsteken van vuurwerk te verbieden. Ook in Westland klinken zulke geluiden. D66 Westland dient volgende week een motie in om bij de komende jaarwisseling van het hele Westland een vuurwerkvrije zone te maken. Maar volgens vuurwerkimporteur Marcel Koene zit het probleem bij illegaal vuurwerk. “Pak dat hard aan.’’ door Evelyne Lammerding Marcel Koene verkoopt al 25 jaar vuurwerk. Hij heeft fors geïnvesteerd in een veilige opslagplaats. Bij alle vuurwerk die hij in december verkoopt zit ook aansteeklont, gebruiksaanwijzingen en veiligheidsbrillen. “Ook voor omstanders zitten er veiligheidsbrillen bij,’’ zegt Koene. De laatste paar jaar geeft een aantal van zijn werknemers voorlichting op basisscholen om kinderen alvast te leren hoe ze later veilig met vuurwerk kunnen omgaan. “Voorheen deden politie en brandweer dat, maar zij hadden daar geen tijd meer voor. Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op tien basisscholen hebben we in twintig groepen 7 en 8 voorlichting gegeven over normen en waarden bij het afsteken van vuurwerk en over wat veilig en onveilig is. Veel ouders hebben enthousiast gereageerd,’’ zegt hij.

Samen Koene zit samen met acht vuurwerkimporteurs om tafel en heeft hen ervan overtuigd dat het verstrekken van voorlichting op scholen belangrijk is. “Nu geven zij ook in andere regio’s voorlichting op school. Er wordt van alles aan gedaan de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen.’’ Groot was zijn verbazing toen burgemeester Bouke Arends vorige week in de lokale media zei voor een algeheel vuurwerkverbod te zijn en centrale vuurwerkshows de huidige traditie te laten vervangen. Eind vorig jaar was Arends nog positief over Koenes vuurwerkverkooppunt. Westland telt twaalf vuurwerkverkooppunten. “Nadat de burgemeester vorige week riep voor een lokaal algeheel vuurwerkverbod te zijn, zijn wij bij elkaar gekomen. Samen willen wij de politiek vertellen dat een lokaal vuurwerverbod niet gaat werken. Mag je in de ene gemeente niet afste-

Sport

ME DIA

15 JAN UAR I

Kattenkwaad (3)

Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 www.westlandverstandig.nl / e-mail: info@duijsens.net.

.

SPECIALE UITGAVE

Bakkers in actie voor goede doel

LAGE O.A

OVERZ OPEN ICHT DAGE N IRIS VA N DE WERD TATTO R SAR EËERD ER HULP BIJ EN STU SCHOOLDIEKEU ZE

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 VIJF-EN-TACHTIGSTE JAARGANG

Skate4AIR

ZE BIJ

202 0

Schoolkinderen jagen op 60.000 blikjes en flesjes

ken, terwijl het in de buurgemeente wel mag. Dat gaat niet goed.’’

Landelijke lijn Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de burgemeester een algeheel landelijk - en onderstreept daarbij ‘landelijk’ - vuurwerkverbod voorstaat en voor centrale vuurwerkshows is. “Als hij bedoelt de landelijke lijn te willen volgen, dan kan ik daarin meegaan,’’ reageert Koene. “Vorige week zei hij het anders. Maar landelijk wordt gesproken over het afschaffen van knallers en pijlen. Dat zullen ze niet abrupt verbieden. Wij moeten het vuurwerk al meer dan een jaar van tevoren inkopen. Dat zal de landelijke politiek zich ook realiseren,’’ zegt Koene vol vertrouwen. Hij pleit bovendien voor het in stand houden van het siervuurwerk in potten en boxen. De Westlandse vuurwerkverkopers gaan nog in gesprek met Arends. “Als wij verdere verbetering kunnen aanbrengen, dan zullen we daaraan meewerken.’’ Zorgen maakt Koene zich wel over het illegale vuurwerk. “Met legale rotjes blaas je geen brievenbus op. Op illegaal knalvuurwerk moet fors worden gehandhaafd. En de straffen moeten strenger.’’ Huisartsenpost Bij de uitspraak van Arends over een vuurwerkverbod en publieke vuurwerkshows kan Mark van Lier zich wel wat voorstellen. Niet omdat er meer slachtoffers waren. De directeur van de Westlandse huisartsenpost telt niet meer bezoekers met vuurwerkletsel dan voorgaande jaren. “We hebben elf vuurwerkgerelateerde slachtoffers gehad. Ze liepen letsel aan handen op, aan ogen, in het gezicht, aan benen en aan het gehoor. Meer dan de helft van de slachtoffers waren omstanders. Dan vraag je je wel af: waar zijn we mee bezig?’’ Maar Van Lier heeft ook iets positief op te merken. “Landelijk werd een toename van het aantal incidenten met hulpdiensten gemeld. Maar Westland heeft het op dat gebied goed gedaan. Omstanders hebben hulpverleners geholpen. Een ziekenauto van ons kwam vast te zitten toen ze over een vuurwerkdoos reden. Omstanders hebben geholpen de auto los te krijgen.’’ En dat steekt mooi af bij plaatsen waar hulpverleners werden aangevallen.

Scan de foto met de West Media app voor een video door Rolf van Koppen Fotografie. Maandag 13 januari werd op het schoolplein van De Vlieten in De Lier het startschot gegeven voor de actie van Cleanup team Westland. Wethouder Leen Snijders (rechts op de foto), schooldirecteur Richard van der Worm en Rob van Holstein (links) van Cleanup team Westland trapten de actie af door de eerste flesjes in de recyclebak te gooien. Vanaf nu kunnen de leerlingen en

omwonenden - die allemaal op de hoogte zijn gebracht via een flyeractie - hun blikjes en flesjes inleveren bij OBS De Vlieten. Voor elke 300 kleine plastic flesjes of blikjes die de basisschool verzameld, ontvangen zij een Blue Bottle. Het doel van De Vlieten is om 60.000 flesjes en blikjes te verzamelen zodat alle leerlingen zo’n Blue Bottle kunnen krijgen. Deze Blue Bottles moeten het drinken

OCCASIONS, APK, ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN, SCHADE HERSTEL Herckenrathstraat 38 2681 DG Monster Tel: 0174 213545

info@autoservice-monster.nl www.autoservice-monster.nl

GESPECIALISEERD IN CITROËN EN PEUGEOT

Kunsthuis18 luidt noodklok Kunsthuis 18 in Naaldwijk dreigt de expositieruimte te moeten sluiten vanwege te hoge kosten en te weinig inkomsten. Het podium voor hedendaagse beeldende kunst heeft te weinig middelen om nog op dezelfde voet door te gaan, wat betekent dat er binnen Westland een mogelijkheid verdwijnt voor kunstenaars om hun werk te exposeren. Momenteel bezint Kunsthuis18 zich op een aantal oplossingen en vraagt zij de medewerking van kunstenaars en sponsoren vraagt. Het bestuur van Kunsthuis18 denkt aan een organisatievorm waarvan kunstenaars tegen

betaling lid kunnen worden. Voor een lidmaatschap van 100 euro krijgen leden de mogelijkheid zich in te schrijven voor de verschillende thema-exposities. Van de leden zal ook worden verlangd dat zij maximaal vijf maal per jaar meehelpen tijdens openstellingen. Met deze nieuwe organisatievorm het het kunstpodium te kunnen blijven bestaan en zelfs de openingstijden te verruimen. De organisatie hoopt op 100 leden. De plannen worden nog nader uitgewerkt. Wie zich alvast wil aanmelden als lid kan mailen tot 1 februari mailen naar info@kunsthuis18.com.

van kraanwater stimuleren. Naast de deelname aan de Cleanup van Team Westland start OBS De Vlieten ook een petflessenactie met statiegeld om geld op te halen om een groen schoolplein te kunnen realiseren. De flessen en blikjes actie is een initiatief van Cleanup team Westland. Hun doel is om tot aan 19 september van dit jaar samen met Westlanders, sportclubs, verenigingen, scholen,

organisaties, instellingen, winkelcentra en bedrijven 1 miljoen blikjes en plastic flesjes in te zamelen. Met de inzamelactie wordt voorkomen dat het plastic en blik in de vuilverbranding terecht komt en kan de grondstof opnieuw gebruikt wordt dankzij recycling.

Foto: Rolf van Koppen Fotografie

Krant zoekt herinneringen aan bevrijding Komend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Deze belangrijke en historische gebeurtenis laat Uitgeverij West Media niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom geven wij op woensdag 29 april 2020 een speciale editie van deze krant uit die helemaal in het teken van ‘75 jaar bevrijding’ staat. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. Kent u bijzondere verhalen uit die periode of heeft u de bevrijding bewust

meegemaakt? Misschien bestaat uw bedrijf of vereniging 75 jaar of is uw huis in 1945 gebouwd? Kent u iemand die op 5 mei 1945 geboren is? Stuur al uw tips, verhalen, herinneringen en foto’s van 75 jaar geleden op naar 75jaarbevrijd@uitgeverijwestmedia. nl. Wij maken uit alle inzendingen een selectie en misschien komt úw bijdrage wel in onze speciale bevrijdingseditie.

CHECKLIST GOEDE VOORNEMENS Mijn kleinkinderen belastingvrij bevoordelen in mijn testament Belasting besparen met mijn fiscaal geoptimaliseerde testament De zorgkosten verlagen en de erfdelen van mijn kinderen veiligstellen met een testament Mijn kinderen regie geven als ik het zelf niet meer kan met een levenstestament Wanneer ik kom te overlijden kan mijn partner in onze woning blijven wonen vanwege ons samenlevingscontract

Westlandse uitagenda

Primula 21cm Schaal `ton sur ton` met 3 planten er in. Nu slechts…€ 2,99 Voor binnen en buiten. LET OP; GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:

OOK ZONDAG OPEN!

MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30-17.30 UUR

De Lier 12:00-17:00

ZATERDAG 9.00-17.00 UUR • ZONDAG 12.00-17.00 UUR

www.debommel.com

De Carlton Tuincentrum • Naaldwijkseweg 257 • ’s-Gravenzande • 0174 - 412997 • www.decarlton.nl

16 januari Film Lady Gaga bij Concordia Cultureel Maasdijk Verbraak | Van Bijnen in de Cultuurschuur Monster Informatieavond Paddentrek in Willemshoeve Monster Drugsdebat in bibliotheek Naaldwijk 17 januari Superjamsessie in Noviteit Monster 18 januari Snertfietsen vanaf Blauwe Hek Maasdijk

Jeugddag bij Liora De Lier Sneeuwpop in Hofpark Wateringen Nightcall in de Cultuurschuur Monster

19 januari Winterconcert met drie koren in De Veiling Poeldijk Unicorn in Cultuurschuur Monster Top2000-kerkdienst in Vredekerk De Lier Zangdienst in kerk Ter Heijde 22 januari Kampioenschap 30 seconds in De Pianobar Naaldwijk

€ 50,- korting Op een samenlevingscontract, testament en levenstestament. Niet geldig i.c.m. andere acties • Één voucher per opdracht Geldig t/m 29 februari 2020

Waar specialisten pa rt n er s w or d en Afspraak maken? Bel 0174-637500 of mail: notariaat@westlandpartners.nl


Pagina 2

SALE

*M.U.V. CONTINU ARTIKELEN EN NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES EN KORTINGEN.

FINALE WINTER

Het Hele Westland 15 januari 2020

50-70% KORTING* OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

Pink en Lot Voor mooi gedragen kleding

MAANDAG 20 EN DINSDAG 21 JANUARI OPENINGSTIJDEN: maandag 20 januari van: 09.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

dinsdag 21 januari van: 9.30 tot 16.30

IN PINK EN LOT IS ALLE DAMESKLEDING MET EEN 2e LEVEN NU VOOR 5 EURO Burg. Crezeelaan 26 • 2678 KX De Lier www.pinkenlot.nl

H ER ENSTRA AT 33 - 2671 HZ NA ALDWIJ K - T 0174 62 40 70 - WWW.ROBVOLLEB R EGT.N L O P E N I N G S T I J D E N : D I .W O . D O . 9 . 3 0 U U R - 1 7 . 3 0 U U R

-

VR 9.30-21.00 UUR

-

ZA 9.00 - 17.00 UUR

AUTOBEDRIJF Geopend dagelijks van 8.00-17.15 uur Zaterdags van 9.00-13.00 uur

DE VOEGHT

TE HUUR

● Onderhoud & APK keuring ● Airco service ● Schade-taxatie (ook via schadegarant) ● Winter- en zomerbandenopslag

Mooi Warenhuis 2.200 m2

www.devoeght.nl

● Occasions ● Schadereparatie ● Inkoop loop-, sloop-, en schade-auto’s ● Vervangend vervoer

Veilingweg 30 2675 BR Honselersdijk Industrieterrein ‘Honsel-noord’ Telefoon 0174-630938

Te koop: dames pointer fiets, 3 versnellingen. In goede staat! 100,- euro. 06-33583187. Te koop: nette djembé, wordt niet meer gebruikt. Is in goede staat 90,- euro. 06-33583187. Gevr.: (Bus)camper defect/geen Apk is geen probleem. Voor Vw/ Ford. 06-50511210. Te koop: massief houten eettafel met 4 stoelen. 50,- euro. 0174248268. Gevr.: pauwenveren, gratis af te halen 0174-418610. Vermist: onze rode kater Gabber. Gechipt. Beloning: 100,- euro. 06-42151891. Te koop: goede uiverwagen / ramenwagen 30,- euro. 0174630568. Te koop: damesfiets met anti-lekband, weinig gebruikt en fietspomp 250,- euro. 0174290600. Te koop: kleine platte TV, 45 cm met afstandbediening 50,- euro. 0174-390600. Gevr.: lp’s, singles, ik kom ze voor een kleine vergoeding ophalen. 0174-620355. Te koop: mooie scootmobiel met nieuwe accu’s, 4 wiel, 1e eig. bezorgen 950,- euro. 0654716016. Te koop: rolstoel, Excel G9, luxe kantel uitvoering nw. pr. 1600,750,- euro. 06-54716016 Te koop: rolstoel, nieuw in doos. Inklapbaar, kleur zwart, modern uitv. 145,- euro. 06-16049770. Te koop: rollator, nieuw met nog 2 jaar garantie, staat in Maasdijk. 125,- euro. 06-54716016.

BOOST JE CARRIÈRE w w w.we s t l a n d s e b a n e n . n l

06-53505331

Simpelweg goed !

KEUKENS OM JE IN THUIS TE VOELEN

Modern nature Hedendaagse keuken ontwerp die met zijn tijd meegaat. Een mooi spel van lijnen in de kalmerende tint Green Tea (verkrijgbaar in 25 kleuren micron-lak), hier mooi gecombineerd met de lichte kleur Everest. Met een laminaat Frost werkblad.

Eigen keuken ontwerpen? Ontdek de vele mogelijkheden van onze 3D keukenplanner op onze website!

5590,-

• gerenommeerde keukenmerken • hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid • 24 opstellingen • scherpe prijzen • vrijblijvende offerte op maat • onze montagedienst verzorgt uw complete keukeninstallatie

Boezemweg 1, Pijnacker Tel. 015-3698688 www.nivokeuken.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 3

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN Blik op de tuin Groene longen met een kersttintje Verrassend is het om juist na de kerstdagen een kerstmarkt te bezoeken. Dit jaar stond de kerstmarkt in Düsseldorf op het programma en hoe leuk is het dan om aan dit bezoek ook een groenactiviteit te knopen. De kerstmarkt duurde tot 30 december en is ieder jaar te vinden in het oude sfeervolle stadscentrum met zijn reusachtige, met prachtige lichtjes versierde kastanjebomen. Aan de Rijn, dicht bij de Messe van Düsseldorf aan de Rotterdamerstrasse ligt een van de ingangen van het Nordpark, een van de groene longen van de stad. Dit park in het stadsdeel Stockum dateert uit 1937 en is aangelegd in het kader van een grote rijkstentoonstelling over het werkende volk, een propagandatentoonstelling van de Nationaalsocialisten. Om het park al vanaf het begin een volwassen indruk te geven zijn hier in die tijd honderden grote bomen, afkomstig uit particuliere en openbare tuinen geplant. Het park is 36,6 hectare groot. Brede wegen voeren door het park, terwijl hoge bomen de gazons omzomen, die de verschillende tuinonderdelen van elkaar scheiden. Naast strak geometrische bloembedden, in de zomer schitterend beplant, biedt het park een aantal thematuinen, zoals een waterlelietuin, die omgeven is door fraai gemetselde zuilen. Bijzonder is ook het 170 meter lange waterbekken, over de hele lengte geflankeerd door een waterspel, te vinden bij de hoofdingang. De Japanse tuin, Japanischer Garten am Rhein, is een geschenk van de Japanse gemeenschap aan de bevolking van Düsseldorf en is aangelegd en ontworpen door de Japanse landschapsarchitect Iwaki Ishiguro en zijn zoon. Hoewel hartje winter, was het er de moeite waard! Anneke T @blikopdetuin F www.facebook. com/GroeiBloeiWestland. Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Aanmelden WestlandHart gestart Organisaties en verenigingen waar vrijwilligers actief zijn kunnen tot en met vrijdag 31 januari een aanmelding doen voor de vrijwilligersprijs WestlandHart, de nieuwe naam voor De Loftrompet. Jaarlijks zetten Gemeente Westland en Vitis Welzijn alle onmisbare vrijwilligers in het zonnetje tijdens de Week van de Vrijwilliger. Hierin krijgen zij de kans een voorstelling te bezoeken, een workshop te volgen, een bedrijf te bezoeken of om samen met andere vrijwilligers te ontbijten. Ter afsluiting van deze week wordt de vrijwil-

Doedelzakken op Vismaatjeskoor

Het meezingconcert werd een muzikaal feest.

Scan de foto met de West Media app voor een video door westlandmediaproducties.

Foto: westlandmediaproducties

Het jaarlijkse meezingconcert van ‘t Heijdse Vismaatjeskoor op zondag 12 januari kreeg dit jaar een bijzonder tintje. Omdat het optreden voor de vijftiende maal gehouden werd, waren er gastoptredens van de tien man sterke Westlandse brass-band,

een steelgitarist en als speciale verrassing: doedelzakspelers. Compleet uitgedost in Schotse klederdracht zetten zij het gratis meezingconcert extra luister bij. ‘t Heijdse Vismaatjeskoor staat onder leiding van dirigent Willem Vink.

Ekdom naar disco reünie Zaterdagavond 4 april zal de populaire Radio 10-DJ en presentator Gerard Edkom optreden op de vijfde Westlandse Disco Reünie. Gerard Ekdom zal als gast-DJ optreden met spraakmakende discohits tijdens het eerste lustrum van het evenement dat

Basistraining theatersport ImproWestland start in maart een cursus theatersport. In 10 lessen leren deelnemers de beginselen van theatersport, een vorm van improvisatietheater. In de training wordt aandacht besteedt aan verschillende technieken die nodig zijn om succesvol te improviseren zoals gebruik maken van andermans ideeën, positief

ligersjaarprijs, het WestlandHart, uitgereikt. Kent of bent u vrijwilliger bij een organisatie of vereniging die uitzonderlijke inspanningen heeft geleverd, een bijzonder initiatief heeft of al jarenlang van groot belang is voor de Westlandse samenleving? Meld deze organisatie dan vóór 1 februari 2020 aan via het inschrijfformulier op www.westlandhart.nl. Uit de inzendingen kiest een onafhankelijk jury, onder voorzitterschap van wethouder Piet Vreugdenhil, vier genomineerden voor het WestlandHart.

zijn en het nemen van risico. Door je verbeelding te gebruiken en de juiste technieken toe te passen kun je samen met je medespelers de meest uiteenlopende (hilarische of ontroerende) scenes maken. Mail info@improwestland.nl voor meer informatie of inschrijven.

Prijsvraag

staat in het teken van dansbare disco clips en hits uit de jaren ‘70 en ‘80. De Westlandse Disco Reünie vindt plaats in het Teejater aan de Havenstraat 43 te Naaldwijk. Ook Eeft van der Ende Entertainment verleent zijn bijdrage. Kaarten zijn te koop via www.teejater.nl en af te halen bij Sigarenmagazijn de Wilde in Naaldwijk.

De directie van ISW Hoogeland gaat met een aantal leerlingen in gesprek om een oplossing te vinden voor het gymkleding-vraagstuk. Eind december startten vijf leerlingen van ISW Hoogeland een petitie waarin ze vragen om kinderen zelf te laten kiezen of ze in een korte of lange broek en een shirt met korte of lange mouwen dragen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Inmiddels heeft de directie in een gesprek met de leerlingen en de docenten lichamelijke opvoeding aangegeven gezamenlijk op zoek te gaan naar een passende oplossing. “De laatste jaren hebben leerlingen problemen gehad met de kleding die zij moeten dragen tijdens de gymles”, stelt Nasra Ali Abdurahman, opsteller van de petitie die inmiddels ruim 5.000 keer is ondertekend. “Wij hebben hierover gevraagd bij de docenten, waarop wij vage antwoorden kregen. Wij hebben een verzoek naar onze school om de kledingkeuze tijdens gym uit te breiden.” ISW wil met de leerliongen praten over hun wens, maar moet hierbij ook aandacht hebben voor de persoonlijke hygiëne en veiligheid van de leerlingen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

De raad van toezicht van de Westlandse welzijnsorganisatie Vitis Welzijn heeft per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter. Marrit van Baalen is per die datum Lars Boellaard opgevolgd, die aftreedt omdat zijn statutaire zittingstermijn afloopt.

is, moet je deze foto scannen met de West Media app. Je kunt de app downloaden door in de App Store of Google Play te zoeken op ‘West Media’.

Marrit van Baalen.

Foto: Lesli Taihuttu

Twee keer per jaar organiseert Blues aan Zee in Monster een jamsessie met ervaren muzikanten. Ook deze keer, op vrijdag 17 januari, is John Baltus, gitarist van de Stones band Flight, de sessieleider. Hij heeft weer tien muzikanten uitgenodigd uit verschillende bands waarvan er zes ook de zangkunst meester zijn: Saskia van Oeveren (zang), Marcial Lorenzo (basgitaar), Ton van Hooft (bluesharp/ zang), Rolf van Gent (zang), Boy Mosterdijk (gitaar/zang), Jasper Mol (gitaar), Ian Dole (bluesharp/zang), Ewalt Sitrop (zang) en Dries de Regt (drums). Voor de artiesten zelf en het publiek is het een verrassing wat hier allemaal gaat gebeuren. De Blues aan Zee Supersessie is in de KloosterKelder van de Noviteit Kloosterlaan 33 in Monster. Toegang is gratis.

Boellaard was sinds 2012 voorzitter. Marrit van Baalen is sinds 2016 lid van de raad van toezicht. Zij is in het dagelijks leven consultant bij een landelijk adviesbureau. Terugkijkend op de afgelopen periode constateert de aftredend voorzitter dat een belangrijke verandering de wijze van besturen bij Vitis is geweest. “We zijn gegroeid van een organisatie met een bestuursmodel naar een model met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht”, aldus Boellaard. “Die verandering was nodig om te komen tot een professionelere en slagvaardiger organisatie. Dat maakte het mogelijk om in de achterliggende jaren veel nieuwe diensten aan te bieden.” Marrit van Baalen kijkt met veel verwachting uit naar haar voorzitterschap: “Vitis Welzijn is een innovatieve welzijnsinstelling met ruim 1.200 vrijwilligers. Samen met de andere leden van de raad van toezicht en directeur-bestuurder Liesbeth Koornneef willen we dat verder ontwikkelen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Regiomiddag Vereniging Ouders Overleden Kind Stuur je antwoord naar actie@uitgeverijwestmedia.nl onder vermelding van ‘Prijsvraag app’. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Deze week maak je kans op een lunch voor twee personen bij MIJN Torpedoloods in Hoek van Holland.

Bakkers in actie voor goede doel

‘Cakes bakken en schaatsen tot het niet meer nodig is’

Supersessie in Monsterse klooster

Nieuwe voorzitter raad van toezicht Vitis Welzijn

Scan en win met de West Media-app Iedere week verloot Het Hele Westland een mooie prijs. Om kans te maken op deze prijs hoef je slechts één simpele vraag te beantwoorden. Om te weten welke vraag dat

ISW zoekt ‘passende oplossing’ voor gymkleding-vraagstuk

De vereniging ouders overleden kind organiseert op zaterdag 25 januari van 13.30 tot 16.30 uur een regiomiddag met als thema ‘Hoe ga ik om met mijn verdriet in het nieuwe jaar?’ Tijdens deze bijeenkomst voor lotgenoten wordt gesproken met elkaar aan de hand van vragen. Aanwezigen

kunnen een foto of iets dierbaars van het kind meenemen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar west@oudersoverledenkind. nl of bellen met Meriam Kemper op 06-4312 8502. Inloophuis Carma aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk. Zie ook www. oudersoverledenkind.nl.

ment zeer duidelijk over de zorg voor vreemdelingen: Zorg goed voor ze en stel ze niet achter. Een groot deel van de weerstand komt voort uit een niet op persoonlijke ervaringen onderbouwde afkeer of angst voor mensen die “anders” zijn en stemmingmakerij. Heel menselijk, maar daarmee niet goed! Veel voorstellen zijn reeds in Raad en Commissies besproken maar dat heeft niet tot een oplossing geleid. In de Raadscommissie EFO van woensdag 8 januari jl. is een initia-

tiefvoorstel van WV en GBW besproken. Dit voorstel gaat over short-stay huisvesten van arbeidsmigranten bij tuinders. De ChristenUnie-SGP Westland is in het verleden nooit tegen huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders geweest. Wel met de voorwaarde dat het goede huisvesting is en er gehandhaafd wordt. Het is immers niet denkbeeldig dat deze mensen dan te veel afhankelijk zijn van hun werkgever en gevaar lopen te worden uitgebuit. In de Raadscommissie EFO is afge-

Arjan Roodenrijs (linksachter) met een aantal leden van Skate4AIR Westland. Komende dinsdag, 21 januari, schaatst de Westlandse bakker Arjan Roodenrijs 200 kilometer voor het goede doel. Hij doet met zijn team Skate4AIR Westland mee aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee. Skate4AIR Westland bestaat uit 25 sportievelingen die wekelijks trainen in De Uithof. Dinsdag verruilen ze de Haagse baan voor de Weissensee in Oostenrijk. Samen met talloze andere schaatsers rijden ze daar de alternatieve Elfstedentocht. Met hun sportieve prestatie halen de Westlanders geld op voor Skate4AIR. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar medicijnen waarmee mensen met taaislijmziekte een normaal leven kunnen krijgen. Arjan maakte van dichtbij mee hoe ingrijpend de ziekte kan zijn. Vijf jaar geleden overleed zijn zoon Frank aan de gevolgen van taaislijmziekte. Arjan: “Frank was twintig jaar oud. Het jaar ervoor had hij een longtransplantatie ondergaan en we hoopten dat hij zich weer beter zou gaan voelen; dat hij weer een jaar of tien vooruit kon. Kijk; genezen van taaislijmziekte kan niet. Je hebt het en dat betekent dat je organen steeds slechter gaan werken.” De transplantatie had echter niet het gewenste ef-

Varend Corso laat Vlaardingen links liggen De route van het Varend Corso naar Vlaardingen komt dit jaar te vervallen. “Het gat tussen de gewenste bijdrage en toegekende subsidie van de gemeente bleek onoverbrugbaar. Daardoor ziet het bestuur zich genoodzaakt om de route in te korten en niet verder dan Maassluis te varen”, schrijft de organisatie in haar persbericht. Door de terugloop van sponsors en van het aantal deelnemers was het nodig om grote veranderingen aan te brengen bij het Corso. De organisatie van het Corso hoopt dat de stoet in de toekomst mogelijk wel weer door Vlaardingen kan varen. Het is overigens niet de enige aanpassing voor het Varend Corso dit jaar. De trossen gaan in 2020 al los in het eerste weekend van juli. Bovendien vertrekt de corsostoet al op donderdagmiddag.

fect. “Frank kreeg de ziekte van Pfeiffer en vervolgens ook lymfeklierkanker. Zijn lichaam moest toen vechten tegen drie ziekten en daar ging het aan onderdoor.” Voor Frank is het te laat maar Arjan zet zich nu in voor anderen. “Voor ons hoeft het niet meer, maar ik heb me hierop vastgelegd. Ik strijd om andere mensen dit lot te besparen. ‘Schaatsen tot het niet meer nodig is’”, herhaalt Arjan het motto van Skate4AIR.

Dankbaar Het geld waarvoor de Westlanders schaatsen wordt verdiend met de verkoop van de Skate4AIR-cakes door Westlandse bakkers. Arjan: “Het idee voor die cakes ontstond eigenlijk de eerste keer dat ik meedeed, nu acht jaar geleden. Ik wilde me graag inzetten voor dit goede doel en betrok mijn bedrijf daarbij. Toen ik de andere Westlandse bakkers vroeg om mee te doen reageerden die vrijwel allemaal positief. Het voordeel is dat we wel vaker samenwerken. Vroeger hadden we ieder jaar de Crossbol voor de Wollebrandcross. Ik heb de Skate4AIR-cakes in het leven geroepen toen de Wollebrandcross stopte. Ik vind het echt geweldig dat mijn collega’s me op deze manier steunen. Nu

Elke twee maanden organiseert bibliotheek Westland een debat over een actueel onderwerp. Het zijn luchtige, ongedwongen avonden waarin wij iedereen een podium bieden om zijn of haar mening te uiten. Je kunt er ook alleen luisteren naar die van anderen zonder zelf actief met het debat mee te doen. Vrijdag 17 januari zal het debat over drugs gaan. Ervaren veel Westlanders overlast door drugsge-

sproken dat het college in maart a.s. met een uitgewerkt voorstel komt t.a.v. de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zien dit voorstel met belangstelling tegemoet en hopen dat dit mag leiden tot een oplossing van het “arbeidsmigranten huisvesting probleem”.

Ad van Harmelen Christenunie-SGP Westland

Euro De Skate4AIR-cakes zijn de hele maand januari verkrijgbaar bij Erwin Scholtes in Honselersdijk, Paul Schalke in Naaldwijk en Monster, Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk en Echte Bakker Langerak in De Lier. De cakes zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij de winkels van Meesterbakker Roodenrijs in ‘s-Gravenzande, Wateringen, Naaldwijk, Kwintsheul, Den Haag, Rijswijk en Maassluis. Van iedere verkochte cake van de Westlandse bakkers gaat één euro gaat naar team Westland4AIR. Roodenrijs draagt de volledige opbrengst van de cakes af aan Skate4AIR. Direct doneren kan ook via www.skate4air. nl/team/team-westland-uithof-weissensee.

bruik? Wat werkt het beste voor de veiligheid en gezondheid; volledig legaliseren of keihard aanpakken? Op de avond zullen mensen aanwezig zijn uit de gezondheids- en veiligheidssector om ook hun beeld op dit onderwerp te geven. De entree is gratis, het debat begint om 19.30 uur in de bibliotheek van Naaldwijk aan de Sint Martinusstraat 67.

(advertorial)

Westland Verstandig is er voor de Westlandse inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen

HHW

- De huisvesting zelf brengt ook geld in het laatje. De arbeidsmigranten geven geld uit in het Westland in winkels en horeca. - Er zijn intussen meerdere arbeidsmigrantenhotels, waarvan de meesten niet of nauwelijks overlast veroorzaken. Er zijn uitgaansgelegenheden en familiefeestjes die meer en structureler overlast geven. Daarnaast zijn er echter ook principiele overwegingen. De Bijbel, voor ons als Christenen een leidraad hoe wij moeten leven, is in zowel Oude als Nieuwe Testa-

alweer voor het achtste jaar! Ik ben ze zo dankbaar!” Alle Skate4AIR-cakes worden volgens hetzelfde recept gebakken, maar wel door de bakkers zelf. “Als bakker wil je volledig achter je eigen product staan en dat gaat het beste als je het echt zelf gemaakt hebt. Ondanks dat de receptuur hetzelfde is, geven alle bakkers er een eigen draai aan. Mijn advies is om de cake vooral bij alle bakkers te gaan proeven!”

Drugsdebat in bibliotheek

Uit de raad Column Migrantenhuisvesting In het Westland wordt al lange tijd veel gesproken over huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn allerlei overwegingen om als Westland die huisvesting te faciliteren: - We hebben in het Westland de arbeidsmigranten hard nodig in onze glastuinbouw. Het is dan niet fair om de huisvesting door te schuiven naar buurgemeenten.

Foto: Privé

Belangrijk onderdeel van het werk als raadslid is het houden van toezicht dat alles waar de Gemeente mee bezig is, goed, nuttig en nodig is. Dat betekent als fractie hard werken, altijd aanspreekbaar zijn, veel onderzoeken doen en veel praten. Als zaken niet op orde zijn of het mankeert aan goede communicatie vanuit de gemeente worden vervolgens veel verzoeken gedaan en vragen gesteld aan het College, gemeentelijke diensten en derden. Wekelijks krijgen we tientallen bezoekers in de Burgerkantoren in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande en eveneens tientallen mails, apps, telefoontjes van klachten of goede ideeën van onze inwoners. Westland Verstandig meent dat zaken als de gemeentefinanciën, beleidskaders, controle van College natuurlijk belangrijk zijn als raadslid, maar het zorgen voor het geluk en welzijn van onze inwoners

is minstens zo belangrijk. Dat betekent dat Westland Verstandig zich ook bezig houdt met klein, maar ook groot leed van onze inwoners zeker als er een rode draad te zien is van structureel tekortschieten van dit College. Wat is overigens klein leed als het een grote ergernisbron is! Westland Verstandig onderscheidt zich daarbij van o.m. CDA, LPF en VVD, die zeggen niets te hebben met inwonersleed en dat geen taak vinden van een volksvertegenwoordiger en ongefundeerde kritiek hebben op raadsleden die wel de moeite nemen hun taak serieus op te vatten. Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@ duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig. nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Zie ook: www.westlandverstandig.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 4

Belangrijke telefoonnummers Huisartsenpost Westland Patiënten, die buiten reguliere werktijden dringend een huisarts nodig hebben, kunnen bij de huisartsenpost op de tweede etage van Behandel Centrum Westland terecht. De huisartsenpost is dagelijks open van 17.00-08.00 uur. In de weekenden en tijdens de feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag open. Patiënten kunnen uitsluitend voor spoedgevallen terecht en dan alleen op afspraak. T 0174-638738. www. huisartsenpostwestland.nl. Bij nood: 112 Politie Politie Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. T 0900-8844, bij nood 112 www. politie.nl/haaglanden. Brandweer Westland Brandweer Westland Voor vragen over pro-actie, preventie en preparatie: T 088-8868000, bij nood 112. Slachtofferhulp Westland T 0900-0101 Dierenartsen Dierenkliniek ’t Westland, Middelbroekweg 5, Naaldwijk, T 0174-624401. Veterinair Medisch Centrum Dierenkliniek Honselersdijk, Harteveldlaan 1, T 0174-624544, ’s avonds/’s nachts 0900-3344455 Dierenkliniek Hamming, Eikenlaan 139, ‘s-Gravenzande, T 0174-418262. Dierenbescherming Algemeen landelijk nummer: 144 St. Amivedi, hulpdienst voor vermiste en gevonden Huisdieren: T 088-0064614 Praktische Thuishulp Biedt vrijwillige thuishulp aan gezinnen met een gehandicapt kind en aan zelfstandig wonende volwassenen met een handicap. Informatie: T 015-2131151 (van ma. t/m do. 09.00 tot 15.00 uur). Steunpunt Huiselijk Geweld T 0800-2000 Zorg in de laatste levensfase Vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland bieden daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning aan cliënt en familie. Informatie: T 06 12471661 Moeders voor moeders Inzameling urine van zwangere vrouwen tussen de 6e en 17e week van de zwangerschap. Inlichtingen: T 0800-0228070 Cocaine Anonymous Zelfhulpgroep voor mensen met een probleem met drugs en alcohol. Helplijn: T 06-10192770. A.A. (Anonieme Alcoholisten) Werkgroep Westland. Groepsavond; elke maandag avond van 19.45 - 22.00 uur de Hunselaer 1, Honselersdijk Inlichtingen: T 06 24564223, 06 20749748 of 06 26887892. LSOVD (Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers). T 06-27241448 Pieter van Foreest contact, T 015-5155000 Careyn Contact, T 088-1239988

De regionale krant Het Hele Westland is een uitgave van Uitgeverij West Media b.v. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk, Telefoon 624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

Oplage: 46.550 Deadline redactie: Maandagochtend 8.00 uur. Deadline advertenties: Maandagochtend 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen. Aanleveren advertenties: Voor aanleverspecificaties zie www.hethelewestland.nl Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur  via: advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl  

BROOS VERSPREIDINGEN

Bezorgklachten Broos verspreiding, 0174 - 514508. Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Het Hele Westland denkt aan het milieu en wordt daarom vervaardigd met een waterloos drukproces. Tevens drukken wij de krant op volledig gerecycled papier.

Het Hele Westland is lid van de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers).

Te koop: 2x verstelbare peuter/ kleuterschaatsjes anw 7,50 euro p.paar. 06-23141146. Te koop: nieuw in doos, Ballangrud Noren mt 36. 50,- euro. gek. 189,- euro. 06-23141146. Te koop: meisjesfiets, Cortina in prima staat. 30,- euro. 0658817000. Te koop: telescoopladder, nog als nieuw, een keer gebruikt. 35 euro. 06-58817000. Gevr.: Lidl-zegeltjes voor de aqua mini’s. Haal ze graag op! 06-12220919. Te koop: parkieten van 6 maand oud. Meerdere kleuren. 10,- euro. 06-22256499. G.a.t.h.: diverse plaatjes voor AH boek het Westland en nog leeg boek 06-20217083. Te koop: nieuwe HP cartridge 302 black (verkeerd gekocht). 10,- euro. 06-20217083. Te koop: nieuwe HP 57 cartridge kleur te koop vanwege andere printer. 15,- euro. 06-20217083. Te koop: nieuwe electr. onderdeken, maat 150 x 70 plus warmteschakelaar 22,50 euro. 06-20217083. Te koop: teakhouten snijplank voor gootsteen, 45 cm doorsnee, verstelb. 30,- euro. 0620217083. Wie heeft gehandicaptenparkeerkaart gepakt, Noviteit Monster 06-53222989. Te koop: nieuw, niet gedragen judopak, mt 160 cm., t.e.a.b. 0623141146. Gevr.: oude fietsen, defect geen bezwaar, ik haal ze gratis bij u op. 06-54265841. Te koop: werkende Philips kleuren tv, beeld 55 cm, 25 jaar oud. 10,- euro. 06-33736332. Te koop: gezichtsbruiner Philips HB 170 met 4 lampen, goede staat! 10,- euro. 06-33736332. Te koop: I love hockey trui/ hoodie, felroze mt 164, naam Esmée achter 5,- euro. 0633736332. Te koop: roze onesie, panterprint mt S, ook mt 164 past, met capuchon. 10,- euro. 06-33736332. Te koop: nieuw Rituals body scrub 125 g. Happy Buddha (oranje) 7,50 euro. 06-33736332. Te koop: Asics zaalschoenen hockey/volleybal mt 40,5 lichtblauw z.g.a.n. 25,- euro. 0633736332. Te koop: Vtech V.smile spelcomputer, controller + 2 spellen compleet! 10,- euro. 0633736332. Te koop: My little pony zeemeermin dolfijnkoets onderwaterwereld z.g.a.n. 5,- euro. 0633736332. Te koop; My little pony taarthuis/feesthuis z.g.a.n. 5,-. 0633736332. Te koop: Het kleine zeemeermin/the little mermaid bordspel Disney 4,- euro. 06-33736332. Gevr.: postzegelverzameling te koop gevraagd pr.n.o.t.k. 0641287652. Gevr.: hobbyist Wateringen vraagt oude fietsen. Gratis afhalen. 06-50976700. Te koop: Koflach skischoenen mt 4 2x1week gebruikt 25,- euro. 06-23141146. Te koop: oude diaprojector, Romanslide 35 maar werkt goed (Japan) 45,- euro. 0174-630814. Te koop: 2 zwaar koperen Patrijspoortspiegels 80,- euro. 0174-630814. Te koop: nieuw Regenpak in de verpakking maat X compleet 20,- euro. 0174-630814. Te koop: 5 Akta Dalahem houten paarden in prachtige kleuren. 110,- euro. 0174-630814. Te koop; zwaar koperen Patrijspoortklok, werkt op batterij. 80,- euro. 0174-630814. Te koop: zware Schoenenleest in het zwart. 25,- euro. 0174630814. Te koop: keramisch steigerend paard van 39 cm heel mooi. 100,- euro. 0174-630814. Te koop: 8 SD boren 20mm en 39cm lang in een koop. 25,- euro. 0174-630814. Te koop: nieuwe Borgverentang in de verpakking met hulpstukken. 15,- euro. 0174-630814. Te koop: prachtig oud Peugeot embleem 1974. 65,- euro. 0174630814. Te koop: The Davinci Code Boek met mooie foto’s. 15,- euro. 0174-630814. Te koop: goede fiets, 2 nieuwe binnen + 2 nieuwe buiten banden t.e.a.b. 06-23840617. Te koop: prachtig mooie bontjas v bruin nertsbont maat L mail foto 115,- 06-11853812. Te koop: lichtbruine western dameslaarsjes met bloemborduur maat 38 12,50 euro. 0611853812. Te koop: poppenwagen (63 cm hoog) met babypop 7,50 euro. 06-11853812. Te koop: verschillende partijen ruwe en geschaafde binten n.o.t.k. 06-23806380. Te koop: verschillende binnendeuren/ paneeldeuren n.o.t.k. 0623806380. Te koop: Honda cb 750k oldtimer foto op aanvraag. Zwart met rode bies 1000,— 06-51086378. Te koop: hengels en toebehoren klein materiaal molens etc. etc. bieden 06-25462868. Te koop: mooi wit-grijs badmeubel met spiegelpaneel met verlichting. 75 euro 06-55081828.

Boekenkast Kentucky H210xB85xD45cm

1099,Massief Eikenhout

Uit eigen meubelmakerij! Hoekbank Amarillo H83xB374xD95/230cm Zoals afgebeeld

3499,Met 1 reIaxfunctie

Bijzettafels Shima Ø50cm + Ø60cm + Ø75cm Zoals afgebeeld

299,- Set van 3

2x stoel Zelda

2x stoel Lucas

99*,-

139*,-

Wandklok Metal Numbers Ø71cm

69,-

*1+1

In 4 kIeuren

*1+1

In 4 kIeuren

G RATIS (per 2 van 1 kleur)

IS T A R G kle (per 2 van 1 ur)

1199,Zoals afgebeeld H77xB105xL200cm 1299,-

Uit eigen meubelmakerij!

Bekijk al onze openingstijden op

www.debommel.com

119,-

M

l e dICeRO r

VeLours In 4 kIeuren

Eeft van der Ende Entertainment 0174-518788 • www.eeft.nl

VeLours In diverse kIeuren

Almere NIEUW! Amsterdam Breda Cruquius De Lier Den Bosch Eindhoven Rotterdam Strijen Utrecht Zoeterwoude

Condens tussen uw dubbelglas ? Glasschade ?

Tel. 0174 - 21 27 22 Bel voor een vrijblijvende prijsopgaaf. Tevens levering van o.a. dekoratief glas isolatieglas glas in lood / koper en brons

J. van den Ende

Last van innerlijke onrust, spanningen of stress? Blijf er niet mee rondlopen. Laat mij je helpen. Als Life Coach werk ik doelgericht en praktisch naar een oplossing toe. Ik ga samen met jou op zoek naar de antwoorden op de vragen die je hebt. Die antwoorden liggen soms heel dichtbij je!

Omgaan met spanning en stress Eenzaamheid verminderen Conflicten oplossen Je zelfvertrouwen vergroten

Bel voor een kosteloos intake gesprek.

Glas- en Schildersbedrijf Vlotlaan 103, 2681 TW Monster Tel. 0174 - 212722

Relaxfauteuil Visby H114xB80xD82cm Zoals afgebeeld

849,-

99,-

Abraham/Sarah

99,-

Stoel Fancy

Hocker Topper H45xB50xD40cm

Te koop: Dominicus reisgids, nieuw aangeschaft in 2013 i.z.g.st, 6,50 euro. 06-20412211. Te koop: wereldreisgids en Argentinië + Chili samen i.z.g.st. 15 euro. 06-20412211. Te koop: ski spullen voor wintersportfeest. T.e.a.b. 0655540707. Te koop: Riviera maison kandelaar, nieuw van glas zilver 13 cm hoog 6,- euro. 06-51229756. Te koop: kerstspullen voor boom enz Kerstboom hout wit 58cm hoog 17,50 euro. 06-51229756. Te koop: nieuwe 2x sierkussens grijs zacht 45/45 cm 15,- euro. 06-51229756. Te koop: nieuwe Ti Sento oorbellen met steentjes, was 99,euro nu 75,- euro. 06-51229756.

79,-

Wandrek Castro Ø75x21cm

Eettafel North Vanaf

Massief Eikenhout

Wanddecoratie Gaia 90x90cm

www.anjatroost.nl 06 11 73 66 30 Emmastraat 76 2681 RR Monster BEWUST | HERFST 2018

1

info@anjatroost.nl

Ook unieke eigentijdse sieraden

Vergelijkt u onze prijzen gerust eens met die van nieuwe sieraden.

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 5

ZAKELIJK Column

De voordelen van estate planning Wat is estate planning? Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Estate planning heeft tot doel uw opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen. Bij het ontvangen van een erfenis dient er erfbelasting te worden betaald door de ontvanger. Met estate planning worden er maatregelen genomen om te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenis. Daarnaast is het vaak ook mogelijk om een eventuele toekomstige eigen bijdrage voor een zorginstelling te verminderen wanneer hier op tijd maatregelen voor worden genomen. Estate planning bestaat onder andere uit het maken van een goed testament eventueel in combinatie met het doen van schenkingen tijdens leven. Daarnaast is het vaak belangrijk om een regeling te treffen voor de situatie dat u tijdens uw leven eventueel zelf niet meer in staat zou zijn om uw zaken te regelen (bijvoorbeeld door dementie). Dit wordt vastgelegd in een levenstestament. Estate planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. De belangen en besparingen op de erfbelasting zijn natuurlijk groter wanneer er een groot vermogen is. Ook zijn er meer besparingen mogelijk wanneer u een eigen bedrijf heeft. Maar ook als u een eigen woning heeft en/of spaargeld, kunt u met estate planning veel bereiken. Voordelen Met estate planning bent u er zeker van dat de zaken goed zijn geregeld wanneer u komt te overlijden en zorgt u dat: - uw nabestaanden zorgeloos worden achtergelaten; - er erfbelasting en schenkbelasting wordt bespaard; - u zelf bepaalt wanneer en aan wie het vermogen wordt overgedragen; - een onderneming op de juiste wijze wordt gecontinueerd. Goed regelen geeft rust Door een goede estate planning heeft u een zorg minder. Hierdoor weet u zeker dat uw nalatenschap goed is geregeld en de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen. Hierdoor wordt veel gedoe en hoge kosten voor de nabestaanden bespaard. Daarnaast verkleint het de kans op familieruzies wanneer alles van tevoren goed is geregeld.

Fred van Geffen nieuwe voorzitter BIZ ‘s-Gravenzande Woensdagavond 8 januari is in het ‘schoenmakershuisje’ aan het Marktplein door de leden van BIZ ‘sGravenzande geproost op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsborrel nam Wilfred Drost na 8 jaar afscheid van het bestuur en werd Fred van Geffen als de nieuwe voorzitter door het bestuur geïntroduceerd.

Fred van Geffen.

Foto: SSAZ

De nieuwe voorzitter hield een betrokken betoog, waarin hij pleitte voor een goede onderlinge samenwerking om ‘s-Gravenzande als geheel goed op de kaart te zetten. Na de kennismakingsgesprekken met de bestuursleden, zal hij komende periode gebruiken om de ondernemers te bezoeken, contacten met de Gemeente Westland en vastgoedeigenaren aan te halen en de werkgroep sponsoring en toekomst op te schudden waarbij ook bedrijven

Kennismakingstraining Power Bi Om de mogelijkheden van Microsoft Power Bi voor de agrarische sector te laten zien organiseert Waldemar de Haas een gratis kennismakingstraining op dinsdag 18 februari om 10.00 uur in de Westlandse Druif in Monster. Power BI is geschikt voor iedereen die meer wil kunnen met beschikbare data binnen de organisatie. In twee uur krijgt u een overview van de mogelijkheden die Microsoft Power Bi uw biedt, toegespitst op de tuinbouwsector. Power Bi-trainer en -specialist Waldemar de Haas verzorgt het programma. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via: www.leerpowerbi.nl/kennismaken.

Coöperatieve Prominent Groep wint Tuinbouw Ondernemersprijs 2020

Thuisbakker gezocht voor Heel Westland Bakt Bakkerij van Malkenhorst en Marian’s Kookwinkel uit Naaldwijk hebben de Westlandse versie van het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt uitgeschreven. Mirjam van Malkenhorst vertelt: “We hebben geen tent, geen André van Duin, Jannie en Robèrt. De opzet is anders en je mag thuis je taart, brood of cakejes bakken. We organiseren een voorronde en een finale. En natuurlijk wint de Beste Thuisbakker van het Westland een mooie prijs.” Alle foto’s van de baksels komen anoniem op de Facebookpagina’s van

Bakkerij van Malkenhorst en Marian’s Kookwereld. Iedereen kan dan stemmen op deze foto’s. De zes baksels met de meeste likes komen in de finale. Er kan gestemd worden van 29 januari tot en met 5 februari. De finalisten worden op 7 februari bekendgemaakt. Op zaterdag 15 februari is bij Marian’s Kookwereld de finale. De zes finalisten leveren hun mooiste baksel tussen 9.30 en 10 uur in. Deze baksels staan de hele dag anoniem in de winkel en de bezoekers kunnen hun stem uitbrengen van 10.30 tot 15.30 uur. Het baksel met de meeste

Vragen over bereik WOS na overstap naar HD Als de WOS niet meer voor alle inwoners van Westland te ontvang en is, dan moet de gemeente het subsidiebedrag dat zij jaarlijkse aan de omroep geeft naar omlaag bijstellen. Dat vindt LPF Westland die daarmee reageert op het besluit van de WOS om vanaf 6 januari alleen nog in HDkwaliteit uit te zenden via Caiway. Een gevolg daarvan is dat kijkers die geen HD-tv of HD-ontvanger hebben de zender niet meer kunnen ontvangen. Ook is de omroep gestopt met teletekst. Kijkers met een abonnement bij KPN, Ziggo, Telfort, XS4All of TMobile kunnen de WOS nog wel zien, zij het standaardkwaliteit. Hoewel John Witkamp van LPF Westland de ontwikkeling van de WOS een mooi streven vindt, is hij benieuwd hoe groot de groep mensen die de omroep moeten missen precies is. Daarnaast merkt hij op dat de WOS

is aangemerkt als lokale omroep. “Een ander belangrijk punt is, dat onze gemeente de WOS heeft aangemerkt conform de mediawet om te fungeren als de lokale omroep voor Westland en daarop ook jaarlijks een totale subsidie van ca. 325.000 euro wordt verstrekt. Verwacht mag worden dat voor deze bijdrage als minimum eis geldt dat iedere inwoner van Westland de Tv-uitzendingen dan ook moet kunnen ontvangen, wat dus nu na het overschakelen naar HD niet het geval blijkt te zijn. Een suggestie zou kunnen zijn dat inwoners die niet in staat zijn door verouderde decoders deze Tv-zender te ontvangen, gecompenseerd worden voor nieuwe apparatuur waarbij de kosten worden verrekend met het jaarlijkse subsidiebedrag.” De LPF heeft vragen over de kwestie gesteld.

ISW onderneemt wint Lucas Onderwijsprijs

stemmen krijgt 6 punten en zo teruglopend tot 1 punt. Om 16.00 uur komt bakker Wim van Malkenhorst de baksels jureren en geeft een cijfer tussen de 1-10 punten. Het baksel met de meeste stemmen wint en levert de bakker een cadeaubon van Marian’s Kookwereld ter waarde van 75 euro op. Ook mag de winnaar een nacht meewerken met bakker Wim in de bakkerij. Het inschrijfformulier is te vinden op www. marianskookwereld.nl.

Woningmarkt wordt steeds krapper De aanhoudende krapte op de woningmarkt beperkt de keuze voor grote groepen kopers. Toevoegen van woningen is de enige oplossing. Dat is de conclusie van NVM Haaglanden op basis van de woningmarktcijfers van het 4e kwartaal van 2019. In het Westland zijn ten opzichte van het 4e kwartaal 2018 vorig jaar 19,2% meer woningen verkocht (217 woningen). Ten opzichte van van het voorgaande kwartaal (3e kwartaal 2019) zijn er 19,2% meer woningen verkocht. Dat blijkt uit de cijfers die NVM Haaglanden vorige week bekendmaakte. Het Westland laat een prijsstijging zien van 10,1% ten opzichte van een jaar geleden en ten opzichte van het voorgaande kwartaal een stijging van 0,4%. De gemiddelde transactieprijs is 342.700 euro en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 31 dagen versus 33 dagen ten opzichte van een jaar geleden.

Tijdens zijn nieuwjaarsrede op vrijdag 10 januari heeft voorzitter Jan Prins van het Westlands Museum bekend gemaakt dat 2019 zeer succesvol verlopen is. Het aantal museumbezoekers groeide met 2.500 naar een totaal van 12.878, een groei van 25%. Prins noemde drie redenen voor dit succes. Allereerst de tentoonstelling ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’, die nog tot 15 maart van dit jaar te bezoeken is. Deze tentoonstelling heeft veel publiek uit de omliggende steden getrokken. Daarnaast waren er vele activiteiten rondom deze expositie die vrijwel allemaal volgeboekt waren.

Het team van ISW onderneemt laat trots de prijs zien. Op maandag 6 januari heeft ISW onderneemt, een initiatief van scholengroep ISW, de Lucas Onderwijsprijs 2019 gewonnen. De onderwijsprijs wordt uitgereikt aan innovatieve projecten en is een beloning voor het team. ISW is enkele jaren geleden gestart met het project ISW onderneemt vanuit de gevoelde maatschappelijke opdracht om - als grootste opleidingsinstelling in de regio - alle leerlingen in Westland te laten zien welke potentie en kansen de regio hen biedt. Met het thema ‘Samen maken we onderwijs!’ verbindt ISW op deze manier het onderwijs en bedrijfsleven. Met praktijklessen, stages, gastcolleges, bedrijfsbezoeken en opdrachten bij Westlandse bedrijven raken leerlingen bekend met de context en potentie van de regio en kunnen zij betere keuzes maken voor hun toekomst. Daarnaast richt ISW onder-

Directie, bestuur en medewerkers van Prominent en Coöperatie DOOR vieren het winnen van de prijs op het podium. Foto: Prominent

Prominent, de innoverende specialist in tomaten, nam op woensdag 8 januari de Tuinbouw Ondernemersprijs 2020 in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Keukenhof. Prominent mag zich tuinbouwondernemer van het jaar noemen. De jury geeft aan dat de organisatie zich heeft ontwikkeld van telersvereniging naar een ondernemend coöperatief bedrijf waarvan de leden de aandelen in handen hebben. Hierdoor kunnen de 29 leden profiteren van de gezamenlijke investeringen en de eigen bedrijven. Als een van de merken van Coöperatie DOOR hebben de tomaten van de Prominenttelers inmiddels een stevige positie in de Europese markt, waardoor steeds meer consumenten dagelijks kunnen genieten van dit gezonde product.

Telersbelang Door de goed doordachte visie van

Bezoek Westlands Museum groeit 25%

Wilt u weten of estate planning in uw situatie van belang is, of wilt u weten of uw testament een update nodig heeft? Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende bespreking.

Mw. mr. Joyce van der Zande, als kandidaat-notaris verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten. Telefoon: 0174-637500, website: www.westlandpartners.nl

buiten het BIZ-gebied benaderd worden om hun betrokkenheid bij een vitaal ‘s-Gravenzande te tonen en te ondersteunen. Vanaf 1978 tot 2010 was Fred werkzaam binnen volkshuisvesting in de brede zin van het woord. Als voormalig directeur van Vestia Nootdorp heeft Fred naast de verkoop van woningen, veel aan bedrijfshuisvesting en beheer VvEs gedaan, met name in Den Haag Zuid West. De kersverse voorzitter besloot zijn nieuwjaarspeech met de woorden: “Ik ben bereid dit jaar extra tijd in de BIZ te steken. Dit om overal bovenop te zitten om zo geen kans verloren te laten gaan en ons te laten zien en horen. Dat kan ik natuurlijk niet alleen. Dat moet samen. We gaan er dus met z’n allen voor: samen sterk in een sfeervol sGravenzande is en blijft ons adagium.”

Foto: Lou Wolfs

neemt zich ook op de docenten van de scholengroep. Zo zijn er bijvoorbeeld Collegetours bij Westlandse bedrijven. Op deze manier doen zij kennis op over wat de regio Westland allemaal te bieden heeft. Die kennis nemen zij mee in hun onderwijs en omgekeerd brengen zij het onderwijs naar het bedrijfsleven. ISW onderneemt is inmiddels volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma van de scholengroep. Samen met het bedrijfsleven worden onderwijsprojecten, opdrachten en events ontwikkeld. Leerlingen die zich daarnaast nog verder willen ontwikkelen, bieden we talenontwikkelingsprogramma’s aan. Via de alumnivereniging AlumnISW blijven oud-leerlingen een rol spelen in de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Uitgelezen? Doe de krant bij het oud papier!

De tweede reden is dat touringcarbedrijven het museum steeds beter weten te vinden voor hun dagtochten. Hiermee komt ook steeds meer publiek van verder uit het land naar het Westland. En als derde belangrijke reden noemde hij de grote inzet van de staf en de bijna honderd vrijwilligers van het museum, zonder wie het museum niet zou kunnen bestaan. Voor het jaar 2020 zet het museum groots in op de herdenking van ‘75 jaar vrijheid’. Hier wordt een grote tentoonstelling voor gemaakt die vanaf 18 april voor het publiek open wordt gesteld.

Kampioenschap 30 seconds Spelletjesliefhebbers kunnen meedoen tweede open kampioenschap 30 Seconds van Naaldwijk in de Pianobar op woensdagavond 22 januari. 30 Seconds is een bordspel. Een persoon omschrijft vijf begrippen in dertig seconden. Aan de rest van het team de taak om die begrippen zo snel mogelijk te raden. Hoe meer begrippen

er worden geraden, hoe meer punten het team scoort. De spelletjesavond begint om 19.30 uur. Tijdens het evenement is er een live host. Deelnemers spelen mee voor prijzen. Teams bestaan uit twee tot vier personen. Zij kunnen zich opgeven via www. jeroen-citroen.nl/aanmelden/ voor 5 euro per persoon.

de ondernemers, de voorbeeldfunctie die het bedrijf op zich neemt met de nieuwe samenwerkingsvormen, de verduurzamingsagenda voor de komende jaren en de initiatieven voor het ‘Young Potential Programm” is Prominent met recht een parel van de sector, een inspiratie voor veel ondernemers, volgens de jury. Prominent werkt 100% vanuit telersbelang en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van haar leden. Vanuit een onafhankelijke marktpositie streeft het bedrijf samen met Coöperatie DOOR naar een goed rendement voor zowel de aandeelhouders – de telers –, als voor haar partners en klanten.

Schaalgrootte Jack Groenewegen, voorzitter Prominent: “Prominent behoort al 25 jaar tot de top van de tomatenteelt door de onderlinge samenwerking en het grote onderlinge vertrouwen dat de

leden met elkaar hebben opgebouwd. Om toekomstbestendig te zijn moeten de bedrijven van de individuele leden doorgroeien en verder professionaliseren om de klanten goed te kunnen bedienen. Een bepaalde schaalgrootte en sterk management is en blijft hiervoor nodig. Dit blijven we ook de komende 25 jaar doen.” Jan Opschoor, directeur Prominent: “Het winnen van deze prestigieuze prijs is een enorme opsteker, zowel voor onze medewerkers, als voor onze leden. Het is ook een bevestiging dat we met de goede ontwikkeling bezig zijn, ook binnen Coöperatie DOOR. Prominent neemt graag de rol van ambassadeur van de sector op zich komend jaar”. Samen met de andere vruchtgroentemerken van DOOR wordt gebouwd aan een nieuw pand dat vanaf medio dit jaar stap voor stap in gebruik wordt genomen.

14e Voorbergwandeling voor goede doel De Voorbergwandeling wordt dit jaar voor de veertiende keer georganiseerd door Voorberg Schoenen in ‘s-Gravenzande. De wandeling staat voor zaterdag 8 februari op de agenda. Wandelaars kunnen kiezen uit 10, 15, 20 of 25 kilometer. De 20 en 25 km starten vanaf 9.00 uur bij de schoenenwinkel in de Langestraat 247-251 en de 10 en 15 km. vanaf 10.00 uur. Deelnemers krijgen, naast een mooie wandelroute, onderweg erwtensoep met

brood en na afloop glühwein. Onder de deelnemers zal een prijsvraag worden gehouden waarbij leuke prijzen zullen worden verloot. De opbrengst van de Voorbergwandeling gaat naar Stichting Avavieren die aangepaste vakantiewoningen bouwt op vakantiepark Vluchtenburg zodat gezinnen met een gehandicapt kind kunnen genieten van een zorgeloze en betaalbare vakantie.

WV wil tweede uitgang bedrijventerrein Wateringen Westland Verstandig vindt dat de bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse Veld in Wateringen een nieuwe, tweede, uitgang moeten krijgen. “Het bedrijventerrein heeft maar één uitgang en de Wippolderlaan staat altijd vast, waardoor niet snel een en ander ontsloten kan worden,” schrijft fractievoorzitter Peter Duijsens in vragen aan het college. “Uit-

wegen richting de Venenwijk, wat in het verleden al een keer overwogen is, is ook geen goede oplossing omdat dat verkeer niet die richting op mag en moet komen.” Zijn fractie vraagt het college om te bekijken in hoeverre de ontsluiting beter kan worden geregeld zonder dat uitgeweegd mag worden richting de dorpskern Wateringen.

Lekker slapen zonder huilen met Droomrust Marjolein van Ommen heeft onlangs de eerste praktijk voor baby- en kinderslaapcoaching van het Westland opgezet: Droomrust. Marjolein is gecertificeerd baby- en kinderslaapcoach en onrustdeskundige. ‘Slapen als een baby’ is het bekende spreekwoord, maar ongeveer één op de vier kleintjes gaat niet vanzelf lekker slapen. Marjolein: “Slapen is niet iets wat een baby meteen kan, het is een aangeleerde vaardigheid. In mijn praktijk help ik ouders met kindjes tot 4 jaar die niet lekker slapen. Ook wanneer het lastig is een ritme te krijgen of er is sprake van onrust in bijvoorbeeld de vorm van een allergie, reflux of vastzittende werveltjes kan

ik helpen. Ik doe dat op een zachte en liefdevolle manier waarbij het niet nodig is om het kindje zichzelf in slaap te laten huilen.” Marjolein is zelf moeder van 3 kinderen. Haar oudste zoon was een huilbaby en bij haar jongste werd verborgen reflux geconstateerd. De vele slapeloze nachten en goedbedoelde maar niet helpende adviezen hebben Marjolein ertoe gebracht om een opleiding tot baby- en kinderslaapcoach te gaan volgen. Marjolein werkt volgens de droomritmemethode die is bedacht door Stephanie Molenaar, de auteur van onder andere de bestseller ‘Baby in een droomritme’. De droomritmemethode is een bewezen holistische en Nederlandse methode die is ont-

wikkeld samen met zorgprofessionals en ouders. Uniek aan de werkwijze is dat Marjolein niet alleen naar het slaapprobleem kijkt, maar ook naar de oorzaak van het probleem. Met de methode van Droomrust kunnen de ouders na één consult zelf aan de slag en hebben ze alle informatie en technieken in handen om hun kleintje de weg naar dromenland te laten vinden. Meer informatie is te vinden op www. droomrust.nl of neem contact op via 06-14620481 voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Marjolein van Ommen biedt baby- en kinderslaapcoaching. Foto: Privé


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 6

VERWACHT: KRUIMELTJE

THEATER WO 15 JAN Cameretten ‘Finalistentournee 2019’. Deelnemers Rabo Talenten Concours Cabaret, Jumbo Koornneefzaal, 20.15 uur DO 16 JAN Sun Records ‘The Concert, Where Rock & Roll Was Born’ Theaterconcert, Jumbo Koornneefzaal, 20.15 uur VR 17 JAN Opvliegers 5: Op Safari / Uitverkocht! Komedie, Jumbo Koornneefzaal, 20.15 uur ZA 18 JAN Elke Vierveijzer ‘Lucht’ (try-out). Adembenemend, loepzuiver en rake kleinkunstparels. Kleinkunst, Rabo zaal, 20.15 uur MA 20 JAN & DO 23 JAN Spruijt & Opperman ‘Heimweeën’. Voorpremière en première Muzikaal cabaret, Jumbo Koornneefzaal, 20.15 uur WO 22 JAN Huub Stapel ‘Het Huwelijk’ / Uitverkocht! Onemanshow, Jumbo Koornneefzaal, 20.15 uur

BIOSCOOP Frozen 2 2D (NL) 19 januari 13.00 uur Frozen 2 3D (NL) 19 januari 15.30 uur Mees Kees in de wolken 15 januari 13.30 uur 18, 22 januari 16.00 uur 19 januari 13.00 uur Spionnengeheimen 2D 19 januari 15.30 uur

VRIJDAG

WOENSDAG ZONDAG

06 MRT

26 08 JAN

EXTRA TOEGEVOEGD AAN PROGRAMMA

VIVALDI’S VIER JAARGETIJDEN

MARLIES RUIGROK

OUDE KERK KLASSIEK

In augustus 2019 won de uit Schipluiden afkomstige theatermaakster Marlies Ruigrok de Entreeprijs 2019 op Theaterfestival Boulevard. Met deze voorstelling – AZUL - heeft ze een plekje gekregen in het Rabo Talenten Concours van De Naald. Wegens grote belangstelling is de voorstelling inmiddels verplaatst naar de grote Jumbo Koornneefzaal.

“Haar veelzijdigheid, energie en talent maken Marlies als performer onontkoombaar (…) “De poëzie en raakheid van Marlies teksten zijn prijzenswaardig.” Spannend muziektheater met een grote verscheidenheid aan muziek: van Stephen Sondheim tot Destiny’s Child en Kurt Weill tot PJ Harvey verpakt in frisse en stoere arrangementen gecombineerd met Marlies’ eigen teksten.

Strijkorkest Camerata Terra Reno presenteert op 26 januari in de Oude Kerk in Naaldwijk een aantal zeer bekende toppers uit het grote klassieke repertoire, waaronder een sprankelend Divertimento van Mozart, Elgar’s prachtige, sfeervolle Serenade en de op barokke dansvormen geïnspireerde Holbergsuite van Grieg. Het concert maakt deel uit van de reeks Oude Kerk Klassiek, in samenwerking met Stichting Vrienden van de Oude Kerk en Cultuurweb.

De favoriet voor vele muziekliefhebbers zijn natuurlijk de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi. De karakteristieke hoogstandjes van de veeleisende solovioolpartij worden vertolkt door Sasha Mashina, eerste violiste in het Residentieorkest. Al met al een heerlijke-, complete muzikale reis gedirigeerd en toegelicht door Marco Bons. Aanvang 15.00 uur.

Spionnengeheimen 3D 15 januari 16.00 uur 18, 22 januari 13.30 uur

DI 21/1 & 4/2 TOP film

Huisvrouwen Bestaan Niet 2 16, 22, 27 januari 19.45 uur 25 januari 20.00 uur April, May en June 15, 17, 18, 23, 24 januari 19.45 uur

LA BELLE ÉPOQUE

Penoza: The Final Chapter 20 januari 19.45 uur TOP film Cats Dinsdag 21 januari 19.30 uur TOP film La Belle Époque Dinsdag 21 januari 14.00 uur Dinsdag 4 februari 19.30 uur

Verwacht: Kruimeltje, en de strijd om de goudmijn

Maak gebruik van e-tickets en u bent voordeliger uit!

ZATERDAG

MAANDAG DONDERDAG

ZATERDAG

Voor meer informatie en filmdata zie www.westlandtheater.nl

18 JAN

20 JAN 23 JAN

8 FEB

Wijzigingen voorbehouden.

ONLINE KAARTEN RESERVEREN KAN 24 UUR PER DAG Openingstijden kassa Stokdijkkade 3 / Naaldwijk di t/m zo 12.00 - 16.00 uur en drie kwartier voor aanvang van elke theater- en filmvoorstelling Reserveren 0174 636 900 www.westlandtheater.nl @TheaterDeNaald westlandtheater.de.naald westlandtheaterdenaald

NIEUW KLEINKUNSTPROGRAMMA

VOORPREMIÈRE EN PREMIÈRE

GESCHIEDENIS VAN DE COUNTRY ROCK

ELKE VIERVEIJZER

SPRUIJT & OPPERMAN

HER MAJESTY

Adembenemend, loepzuiver en raak. Iedere keer als Elke het podium betreedt, zorgt ze voor kippenvel. Eerst met haar wonderschone ode aan Maarten van Roozendaal, daarna met haar voorstelling Zonder Genade waarvoor ze de Rabo Publieksprijs 2016/2017 kreeg. In haar nieuwe kleinkunstprogramma Lucht snakt Elke naar adem. Het is tijd voor ruimte, voor stilstand. Om daarna de vooruitgang in volle vaart in te zetten.

Heimweeën is het tweede avondvullende muzikale cabaretprogramma van Spruijt en Opperman. De twintigers bezingen hun heimwee naar de tijd dat de verwondering nog de touwtjes in handen had en ze snakken naar een beetje kinderlijke magie. De shows in De Naald hebben een extra feestelijk tintje: donderdag 23 januari is de oficiële première, er zijn nog enkele kaarten voor deze avond beschikbaar! Maandag 20 januari de voorpremière.

“Samenzang van een bijna angstaanjagende perfectie” schreef de Volkskrant. In Are You Ready For The Country? duikt Her Majesty in de geschiedenis van de countryrock. Ze spelen werk van pioniers als Bob Dylan, Gram Parsons en Gene Clark. Maar ook countryrockhelden van een decennium later, zoals The Band en CCR, en muziek van meer eigentijdse artiesten als Wilco en The Jayhawks.

Het leven van zestiger Victor raakt ontregeld wanneer succesvol zakenman Antoine hem kennis laat maken met een nieuwe en unieke manier van entertainment. Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om door een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, naar een moment naar keuze. Victor besluit de meest memorabele week uit zijn leven te herbeleven, de week waarin hij zijn grote liefde voor het eerste ontmoette, veertig jaar eerder…

Mede mogelijk gemaakt door:

STAAT U OPEN VOOR EEN NIEUWE UITDAGING? Bekijk de nieuwste vacatures op www.koornneeftalent.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Column Tegen de stroom inzwemmen Een transitie, zoals de energietransitie, heeft vergaande gevolgen voor de maatschappij en vraagt om een overheid die handelt vanuit een lange termijn beleid met realistische doelstellingen. Alleen dan kan een dergelijke transitie tot stand worden gebracht. Het kan ook alleen maar als de overheid de maatschappij en het bedrijfsleven hierbij betrekt en gezamenlijk werkt aan deze lange termijn doelstelling. Echter te vaak zien wij dat de overheid alleen maar bezig is met het oplossen van de problemen van vandaag en niet bezig is met de beleid voor de lange termijn. De glastuinbouw is al jaren voorloper als het gaat om het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof. Er wordt veel geld besteed aan onderzoek dat leidt tot nieuwe technieken die helpen bij het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof. Zo zijn er technieken ontwikkeld waarmee we kassen beter kunnen isoleren en zijn er teeltechnieken ontwikkeld om met lagere temperaturen in de kas te telen. Ook zijn wij op zoek gegaan naar alternatieve energiebronnen die duurzamer zijn dan de huidige. Deze ontwikkelingen zijn jaren geleden ingezet en we staan aan de vooravond van een glastuinbouwsector die met een combinatie van aardwarmte en restwarmte in een groot deel van haar warmtebehoefte kan voorzien. Met grote verbazing kijk ik dan naar de ontwikkelingen in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar. Hoe is het mogelijk dat de heffing op duurzame energie met 177% omhoog gaat, of te wel € 130.000 extra kosten voor een glastuinbouwbedrijf. Zonder overleg en overduidelijk een regeling die de verduurzaming van onze sector volstrekt in de wielen rijdt. Door deze regeling wordt iedere ondernemer gedwongen om een WKK op aardgas aan te schaffen en zelf stroom op te gaan wekken. Hoe onberekenbaar en onbetrouwbaar kun je als overheid zijn? CDA Westland heeft Albert Abee voordragen voor het wethouderschap in de gemeente Westland. Dat is goed nieuws. Albert Abee is een ervaren bestuurder die zich o.a. bezig gaat houden met de ontwikkeling van de glastuinbouw. Bovengenoemd dossier maar ook andere dossiers zoals huisvesting arbeidsmigranten, herstructurering, schoon oppervlaktewater en voldoende gietwater zijn dossiers die vragen om een lange adem en een beleid gefocust op de lange termijn. Ik nodig Albert Abee dan ook uit om het gesprek aan te gaan met de sector zodat wij gezamenlijk komen tot oplossingen voor onze sector. Een transitiefase waar wij in zitten gaat echter nooit gepaard zonder strijd en voelt als tegen de stroom in zwemmen, waarbij het belangrijk is met elkaar de koers te bepalen en dan voor langere termijn aan die koers vast te houden. Dit vraagt leiderschap van de gemeente en bovenal een wethouder die verbindt en durft vast te houden aan beleid. Ik wens een ieder een gezond 2020 en durf om tegen de stroom in te zwemmen. Jacco Vooijs Voorzitter Glastuinbouw Westland

Colofon Deze pagina valt onder redactionele verantwoordelijkheid van Glastuinbouw Westland. Advertentieverkoop: Uitgeverij West Media bv, telefoon 0174-624212.

Contact Bestuur Glastuinbouw Westland Jacco Vooijs: voorzitter telefoon: 06-10358391 Follow me on twitter @VooijsWestland Hans van Geest: regiocoördinator Marjolein Elgers: bestuurlijk secretaresse. U kunt de bestuursleden bereiken via het secretariaat: telefoonnummer: 085-0036400 e-mail: info@glastuinbouwwestland.nl website: www.glastuinbouwwestland.nl

Tuinbouwsector wil vaste koers huisvesting De tuinbouwsector in het Westland wil dat de gemeente vasthoudt aan de ingezette koers voor de huisvesting van arbeidsmigranten. GemeenteBelang Westland en Westland Verstandig bepleiten in een initiatiefvoorstel om logies op de erven van tuinbouwbedrijven toe te staan, nu het beleid voor grootschalige locaties onder vuur is komen te liggen. Glastuinbouw Westland is tegen de huisvesting op de erven van bedrijven. Eind vorig jaar trad wethouder Karin Zwinkels (CDA) af, mede omdat teveel werd afgeweken van de ingezette koers om arbeidsmigranten te huisvesten op enkele centrale locaties in de ge-meente. Wethouder Pieter Varekamp (VVD), die de portefeuille tijdelijk overneemt, zet in op een nieuwe oplossing, die al in het eerste kwartaal van 2020 moet worden geformuleerd. Het huisvestingsvraagstuk zal een van de eerste dossiers zijn waar de nieuwe wethouder Albert Abee, nu

Jacco Vooijs: “De gemeente moet de rug recht houden.” Foto: Fotostudio GJ Vlekke

nog actief in Lansingerland, zich op zal richten. Varekamp: ‘Daarbij zal nog meer aandacht zijn voor de maatschappelijke acceptatie van de gekozen oplossing.’ In het Westland moeten binnen twee jaar minimaal tweeduizend extra bedden worden gerealiseerd. Voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland wil daarom vasthouden aan de ingezette lijn voor grotere huisvestingslocaties. ‘Er zit ruim twee jaar voorbereiding in deze aanpak waarvoor een gedetailleerd draaiboek is opgesteld, waarover politiek en bedrijfsleven het eens waren. Daar kan niet bij enige publieke tegenwind zomaar van worden afgeweken.’

Onrust In de gekozen aanpak is een aantal plekken aangewezen, die voldoen aan een gezamenlijk opgestelde lijst met criteria. Vooijs: ‘De bekendmakingen van de eerste locaties hebben veel onrust veroorzaakt bij de direct omwonenden. Op zich is die onzekerheid begrijpelijk, maar het mag geen reden zijn om het volledige beleid overboord te gooien. De gemeente moet de rug recht houden.’ Vooijs zou daarom graag zien dat de pijnpunten in het beleid worden weggenomen. ‘We zijn al twee jaar met elkaar in gesprek. Constructief en gericht op een passende oplossing. Laten we daarom kijken waar het wringt en daar gericht aanpassingen doen. Bijvoorbeeld door de locaties iets verder van de woonkernen te kiezen.’ Varekamp stelt dat de gemeente zich bewust is van de urgentie van het onderwerp. ‘De tuinbouw is voor de gemeente een belangrijke economische factor. Arbeidsmigranten spelen daarin een sleutelrol. Zij moeten een goede en veilige woonruimte hebben.’ Bron: nieuwe oogst

Te weinig geld: Varend Corso zet geen koers naar Vlaardingen Het Varend Corso zet dit jaar geen koers naar Vlaardingen. Volgens de organisatie is het gat tussen de gewenste bijdrage en de toegekende subsidie van de gemeente onoverbrugbaar. Vlaardingen wilde voor 1000 euro bijdragen en dat vond de organisatie van het Varend Corso te weinig. Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt om de route in te korten en niet verder dan Maassluis te varen. De organisatie hoopt in de toekomst wellicht wel weer door te kunnen varen naar Vlaardingen. Twee jaar geleden lag er tijdens het Varend Corso nog een heel bijzonder schip voorop: de 1018-boot, die verwees naar de Slag bij Vlaardingen, die duizend jaar eerder plaatsvond. Het werd in 2018 groots gevierd, het naspelen van de veldslag trok duizenden be-zoekers naar de stad. De 1018-boot was herkenbaar aan schilden op de zijkant en de middeleeuwse krijgers aan boord.

Showtime Het Varend Corso gaat dit jaar een maand eerder van start en vaart ook nog eens een dag extra. Op donderdag 2 juli vertrekt de botenstoet voor de eerste dag. ‘It’s Showtime’ is het thema van dit jaar. Met het aantal deelnemers gaat het inmiddels ook de goede kant op. Vorig jaar moest de organisatie, om het deelnemersveld vol te krijgen, bepaalde boten een startnummer geven om mee te doen aan de wedstrijd, terwijl die dat anders niet krijgen. ,,Als we kijken naar de corsoboten, kleine vaartuigen, zeilende Westlanders en kinderbootslepers hebben we er nu 41’’, laat artistiek coördinator Hans Hoogerwerf weten. ,,En er zitten er nog een stuk of zeven in de pijplijn die voor 90 procent zeker zijn. Als die allemaal meedoen, dan word ik helemaal blij.”

Grappig Dan komt de totale vloot uit op dik zestig boten. ,,Dan zijn we weer terug op het niveau van tien jaar geleden. Met een aantal nieuwe mensen erbij, komt er dus wel wat in beweging. Er melden zich ook nieuwe bedrijven aan die mee willen doen of combinaties van bedrijven die via het Varend Corso nieuw personeel willen werven. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aannemerscollectief. Het grappige is dat een groep installateurs ook mee wil doen als de aannemers meedoen. Als dat gaat rollen, is dat geweldig.” Ontbrekende kernen Bij de deelnemende kernen ontbreekt dit jaar opnieuw ‘s-Gravenzande. Hoogerwerf: ,,Op één of andere manier lukt het daar niet. De ‘gek’, iemand die opstaat en aan de touwtjes gaat trekken, ontbreekt nog. Dat geldt ook voor Den Hoorn. Die zijn we drie jaar geleden kwijtgeraakt en daar is sindsdien ook niemand meer opgestaan om de kar te gaan trekken. Het zou heel leuk zijn als het daar toch weer zou lukken.” Te groot Deelnemers kunnen zich nog tot 1 mei aanmelden. ,,Het lijkt me geweldig als we op 1 april al kunnen zeggen dat we vol zitten’’, lacht Hoogerwerf. ,,Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dus dat lijkt me erg leuk. Bij ongeveer vijftig genummerde boten moeten we stoppen, want anders wordt de stoet gewoon te groot. Dan zit je bij elkaar op 65 tot zeventig boten en dan duurt het Varend Corso langer dan vijf kwartier.” Het overleg met Den Haag bevindt zich volgens Hoogerwerf in het laatste stadium. ,,Die ge-sprekken zijn we aan het afronden en half januari moet het rond zijn. Dan maken we ook met-een de route door Den Haag bekend.” Bron: AD-westland.nl

De makelaars met een andere aanpak Meldpunt misstanden Glastuinbouw E: info@glastuinbouwwestland.nl T: 06 10 35 83 91 (Jacco Vooijs)

Ondernemers Klankbord www.ondernemersklankbord.nl 070-3490600

Go Go Gesprek:

‘Glastuinbouw weet je elke dag te verrassen’ Ze geeft weliswaar geen leiding aan een grote groep scholieren, maar is als jonge directeur van een ambitieuze potplantenkwekerij beslist een ambassadeur van de glastuin-bouw en zeker ook van het project Go Go Greenhouse. Annemiek Hofland werkte zelf als scholier in de kwekerij van haar vader en maakte enkele jaren terug haar comeback in de sector. Als ervaringsdeskundige vertelt zij enthousiast haar verhaal. Ze was werkzaam als secretaresse in de accountancy en de zorgsector, maar heeft als directeur van Hofland Flowering Plants in Naaldwijk echt het gevoel dat ze volledig op haar plek zit. Dit jaar neemt zij samen met haar broer Frank als vijfde generatie de aandelen over van vader Goos. Een bijzondere ontwikkeling en een boeiend traject, zo ervaart Annemiek. Bij een nieuwe generatie horen ook nieuwe ideeën en inzichten. Vraag is hoe dat uitpakt in de praktijk. “Dat gaat goed”, zegt Annemiek spontaan. “Natuurlijk is soms wat overtuigingskracht nodig, omdat mijn vader het jarenlang op zijn manier heeft gedaan en met suc-ces. Maar tijden veranderen en dan moet je mee; wij willen ook mee. Mijn broer Frank en ik zitten wat dat betreft op één lijn, dat is essentieel.”

Elke dag volop energie Het is de veelzijdigheid van de glastuinbouw die haar het meest boeit en ook elke dag weer verrast. “Je werkt met natuurlijke producten, terwijl menselijke aspecten een zeer belangrijk onderdeel vormen. Het team is het belangrijkste van de kwekerij, daarom betrekken we ze altijd bij wat we doen en waarom.” Ook de samenwerking in de keten geeft volop energie, zo is haar ervaring. “Leuke klanten, die meedenken, verder willen en je wat gunnen, geweldig om daar mee samen te werken. We zetten stappen op gebied van marketing - waaronder enkele jaren geleden de nieuwe naam - en het sturen op consumentendata. Ook zijn er plannen voor bedrijfsvernieuwing de komende jaren.” De opa van Annemiek en Frank specialiseerde zich destijds in de teelt van

Volg ons op Social Media

Facebook:  Glastuinbouw Westland

• Aan- en verkoop • Reconstructie • Onteigening • Taxatie en advies

DE LIER 0174-511300

SANTEN-GASILLE.NL

Annemiek Hofland: “De glastuinbouw is enorm veranderd, maar de beeldvorming helaas niet.” Lidcactus, met name Schlumbergera. Een lastige, uitdagende teelt waar de kwekerij de afgelopen decennia naam in heeft gemaakt. In het voorjaar wordt het teeltplan aangevuld met Dianthus en kleinere bloeiende tuinplantensoorten.

Nieuwe generatie boeien Hoewel automatisering en robotisering niet meer weg te denken zijn in de kwekerij, blijven ervaren mensenhanden onmisbaar. “De glastuinbouw is enorm veranderd, maar de beeldvorming helaas niet. Het ouderwetse idee van een zaterdagbaantje waar je vroeg op moet en vieze handen krijgt, is achterhaald. Dat heb ik zelf van heel dichtbij ervaren. Dat verklaart mijn gedrevenheid om dat breder uit te dragen.” Ze wordt zelf elke dag opnieuw verrast en geprikkeld door nieuwe ontwikkelingen en projecten. Dat varieert van aardwarmte en het plantenpaspoort

Ter Laak Orchids stapt volgend jaar uit Decorum Ter Laak Orchids stapt vanaf 1 januari 2021 uit Decorum. De orchideeën van de kweker zullen dan niet meer onder dit kwaliteitslabel afgezet worden. In de loop van dit jaar zal er door beide partijen meer informatie naar buiten worden gebracht, zo bevestigde Decorum-directeur Raymond Hedges aan het Vakblad voor de Bloemisterij.

Bron: bloemenenplantennieuws.nl

Sinds 2005 bestaat er een fonds voor Westlandse tuinbouwondernemers die noodgedwongen hun bedrijf moeten stoppen, daardoor tevens moeten verhuizen en daardoor persoonlijk financieel in de knel komen. Voor dit soort situaties kan men een beroep doen op een eenmalige bijdrage uit het Sociaal Fonds. Voorwaarde is wel dat men lid is van Glastuinbouw afd. Westland, of dat tot voor kort van de rechtsvoorganger was. U kunt zelf een aanvraag doen, maar ook uw accountant of administratiekantoor kan dat voor u doen. Aanvragen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Stichting SBTW, die het Sociaal fonds beheert: Wim Boekestein Groeneweg 149 2691MN ’s Gravenzande mailadres w.boekestein@kabelfoon.nl

tot duurzame verpakkingen en marketingprojecten. “We zetten stappen op gebied van hygiëne, doen mee aan sociale arbeidsprojecten en noem maar op. Stekken betekende vroeger dat je met je handen in de aarde zat, nu is dat het samenwerken met een robot; minder fysiek, meer technisch. Dat vindt de nieuwe generatie interessant, maar dan moeten we ze wel vertellen hoe boeiend, veelzijdig en vooruitstrevend de glastuinbouw is.”

Werk en vrije tijd De tijd van werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, is eveneens achterhaald, zo meent Annemiek. “Bij ons werken ze niet op zaterdag en vaak ook niet op vrijdagmiddag. Werk en vrije tijd zijn keurig in balans.” Wat de nieuwe directie betreft zijn scholieren in de nabije toekomst dan ook van harte welkom op het bedrijf. Nu werkt het team met 23 medewerkers,

Foto: GW

deels parttime en deels afkomstig uit Polen. Het uitzendbureau vult de resterende werkplekken op. Bijzonder is de jarenlange samenwerking met Den Haag Werkt, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt delen van het jaar actief zijn bij Hofland. “Vorig jaar hebben we een nieuwe bedrijfsleider gekregen. Nu hij goed is ingewerkt kunnen we ook gaan denken aan het werven van scholieren. Om die reden doen we dit jaar mee aan het Beroepenfeest Westland. Een stagiair gaat zich daarnaast vanaf februari bezighouden met marketing, waaronder social media. Want wie weet er nou beter wat er speelt op dat gebied dan de jeugd zelf. We moeten altijd jongeren zien te interesseren voor een functie in de glastuinbouw. Daarom is Go Go Greenhouse zo’n mooi en belangrijk project.”

Roger Abbenhuijs

Bomen moeten gerooid in glastuinbouwgebied De gemeente Westland mag een bewoner van een glastuinbouwgebied opdragen zijn bomen te rooien. Dat oordeelt de Raad van State. De gemeente ging in hoger beroep nadat de rechter eerder besloot de bomen toe te staan in het glastuinbouwgebied. De vraag ging over wanneer groen is toe-

Twitter:  @GlastuinbouwWL

Sociaal Fonds

Relatiebeheerders Jos van Kester: 06-46216729 Kees Duijvesteijn: 06-50684311 Ab van Marrewijk: 06-39639131

Pagina 7

gestaan in een glastuinbouwgebied. De Raad van State oordeelt dat groen alleen is toegestaan als het hoort bij een glastuinbouwbedrijf. Op percelen waar geen glastuinbouw plaatsvindt, zijn bomen dus in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente Westland mocht dus optreden tegen de burger en zijn woon-

genot ontzeggen door handhavend op te treden. De Raad van State keek naar de bedoeling van het bestemmingsplan. Bomen zorgen voor schaduwwerking en leiden tot opbrengstderving voor de aanwezige glastuinbouwbedrijven.

Bron: gfactueel.nl

(Advertorial)

Power Bi zeer geschikt om efficiency te verhogen in tuinbouwsector Tuinbouwbedrijf Zuidgeest Growers teelt snackpaprika’s en puntpaprika’s in Honselersdijk. Het bedrijf verzamelt al jaren data, maar deed daar relatief weinig mee. Dit jaar veranderde dat. Financieel directeur Frank Barendse en managementassistente Romy Barendse volgden samen een cursus bij Power BI Knowledge en werken inmiddels met de software. Frank: “Tijd en geld besparen, daar moet Power BI voor zorgen. De behoefte aan goede managementinformatie is er al jaren. Door data aan elkaar te koppelen kunnen wij trends signaleren en hebben we inzicht in waar kosten vandaan komen en hoe de omzet tot stand komt. De doorlooptijd van een managementrapportage is een à twee maanden. Als er dan iets is voorgevallen is het al vaak al te laat om bij te sturen.” Nu gaat het anders. Iedere maandagochtend kunnen de twee het dashboard van Power BI bekijken en zien hoe het de afgelopen week is gegaan. Als de arbeidskosten ineens gestegen zijn, kan direct uitgezocht worden wat er aan de hand is. Dankzij Power BI wordt informatie met een druk op de knop gekoppeld en inzichtelijk gemaakt door grafieken en diagrammen. Frank en Romy volgden een training bij Waldemar de Haas van Power Bi Knowledge. In een kleine groep leerden ze aan de hand van een case hoe je data eenvoudig inzichtelijk kan

maken. “Het was een goede training. Waldemar nam ons echt mee naar de basis. Door de kleinschaligheid van de groep hadden we alle ruimte om de voor ons relevante vragen te stellen”, vertelt Romy. Het is bij Zuidgeest al duidelijk dat het gebruik van Power BI inderdaad tijd en geld bespaart. Met Power BI hebben we de meest actuele cijfers

paraat”, aldus de financieel directeur. “Verder moesten we vroeger zelf analyses maken van data en dat was tijdrovend. Dat hoeft nu niet meer.” Maak ook kennis met de mogelijkheden van Power Bi voor de agrarische sector op de gratis bijeenkomst van Power Bi Knowledge op 18 februari. https://www.leerpowerbi.nl/kennismaken.

Romy en Frank van Zuidgeest Growers werken sinds kort met Power BI en besparen veel tijd door de heldere rapportages. Foto: Thierry Schut


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 8

FAMILIEBERICHTEN

IN HET HELE WESTLAND

Overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, geboorteaankondigingen en felicitaties kunt u digitaal aanleveren: advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl, o.v.v. familieberichten

Overleden Waarom al dat vechten, waarom al die pijn? Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en helemaal niet terecht. Je wilde graag nog verder, maar verloor dit gevecht.

De Lier, 3 januari 2020. Op woensdag 1 januari is overleden ons enthousiaste en trouwe lid

Piet Keijzer Ons medeleven gaat uit naar Ria, de kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen kracht en sterkte om zonder hem verder te gaan.

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Wij herinneren ons Piet als een sportieve en gezellige speler, die ook als schoonmaker zijn mannetje stond.

Jacqueline van Koppen in de leeftijd van 45 jaar.

Waarom al dit onrecht? Waarom al die pijn? Je wilde hier niet weg. Je wilde nog langer bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht, Je wilde nog zo graag verder maar verloor toch het gevecht. Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat, moe en verlangend naar het einde, is heengegaan mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Greet van den Berg-Slaman

Het bestuur van de Lierse Boulesclub “DE BOUL-LIER”. Ron Vis

~ Margretha Rosalia ~

Charmaine Rivano

Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en ieder beetje dat je sterft ’t is vreemd, maar dat vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan je zegt, ik ben wat moe, maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.

Dankbetuiging

* Naaldwijk, 20 februari 1943

11 januari 2020 Johan van Oldenbarneveldstraat 7, 2675 TX Honselersdijk

Gerard van den Berg Ed en Mariana Onno Lucas Richard en Emmy Roy Denise Patrick en Elisabeth Lode Mats Nout

Jacqueline is opgebaard in de familiekamer van aula ‘Woerdtuinen’, Zandhaver 2 te Naaldwijk, alwaar geen bezoek. Er is uitsluitend gelegenheid tot condoleren op woensdag 15 januari van 19.00 tot 19.45 uur.

T. Hermans

Dankbaar dat hij niet verder meer hoeft te strijden, maar verdrietig om het verlies, geven wij kennis dat is overleden

Jan van Zanen

Na de begrafenis is er gelegenheid om informeel met elkaar samen te zijn in aula ‘Woerdtuinen’.

Johannes Franciscus Nicolaas * 15 september 1938

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 16 januari om 13.30 uur in genoemde aula, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar.

† Poeldijk, 12 januari 2020

Correspondentieadres: Silene Uitvaart T.a.v. familie Van den Berg Postbus 53, 2290 AB Wateringen Greet is thuis.

† 10 januari 2020

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 17 januari van 20.00 uur tot 20.45 uur in het uitvaartcentrum bij crematorium Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1 in Den Haag.

Wil van Zanen-Lansbergen Edwin en Miranda Anouk, Yannick

We komen samen voor de uitvaartplechtigheid bij haar afscheid op zaterdag 18 januari om 10.30 uur in de aula van genoemd crematorium, waarna er gelegenheid is tot condoleren en samenzijn. ******

Marcel en Yvette Sandra en Rein Yoni, Britt Correspondentieadres: Lupine uitvaartverzorging, t.a.v. fam. Van Zanen Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Openbaring 21 : 7

Op Zijn tijd nam de Heere tot Zich, mijn dierbare man, onze zorgzame vader, onze lieve grootvader en overgrootvader

Graag willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling en aanwezigheid bij het afscheid van mijn man, onze lieve (schoon-)vader en opa

Hendrik Breugem

Wil Kester

~ Henk ~

Het geeft ons de kracht om verder te gaan. Ineke Kester - Enthoven Kinderen en kleinkinderen

in de leeftijd van 85 jaar. E.C. Breugem-Huurman Linda Pronk-Breugem Dick Pronk Michelle en Stefan, Rein, Maud Eric Martine den Hartog-Breugem Hans den Hartog Daniëlle en Ivo Marit en Stef Manon Dick Breugem Anita Breugem-Razenberg Lennaert Robbert 13 januari 2020 Dijkweg 121a 2675 AC Honselersdijk Gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 17 januari van 19.00 tot 20.30 uur in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, Zandhaver 2 in Naaldwijk. Degenen die dan niet in de gelegenheid zijn, kunnen vóór de afscheidsdienst vanaf 10.00 tot 10.20 uur nog condoleren in de kerk. De afscheidsdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 18 januari om 10.30 uur in de Grote Kerk, Kerkplein 1 in Monster, waarna de begrafenis in besloten familiekring zal plaatsvinden. Geen bloemen en geen toespraken

Een speciaal woord van dank aan Dr. Schijen, huisarts, het medisch personeel van het HAGA ziekenhuis en de thuiszorgmedewerkers van Pieter van Foreest voor de liefdevolle verzorging van Greet.

Jan is overgebracht naar uitvaartcentrum Lupine “Het Familiehuys”, Monsterseweg 92 te Poeldijk, alwaar geen bezoek.

Denk aan mij van jaren geleden en niet zoals het was in het heden. Onthoud van mij de goede dingen dat zijn de fijne herinneringen.

ij zijn dankbaar en trots zo’n lieve moeder, fijne oma en overgrootmoeder in ons midden te hebben gehad

Huberta Theodora Witkamp-Zuiderwijk ~ Bep ~ Dat ze ook bij zoveel andere mensen een bijzondere plaats innam, is ons nog duidelijker geworden door de grote belangstelling bij de condoleance en de uitvaartplechtigheid. De vele warme reacties na haar overlijden hebben op ons een diepe indruk gemaakt en zijn voor ons een grote steun. Wij zijn u dankbaar voor uw belangstelling en uw medeleven.

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Poeldijk, januari 2020

Wij willen u danken voor alle warme reacties die wij ontvingen na het overlijden van

Piet van der Marel Wij zullen hieraan dankbare herinneringen bewaren. Sjaan van der Marel-Doelman Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Wij nemen gezamenlijk afscheid van hem op zaterdag 18 januari om 12.00 uur in de grote aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Naaldwijk, januari 2020

Geef de de mensen die Geef die je jelief liefhebt hebt hetafscheid afscheid van hun leven het leven

”In haar eigen woorden”

24 uur bereikbaar

06-12477496 Dukky Schreiber

Afscheid met hart en ziel Uitvaartverzorging

Sjef Noordermeer

van der

eer

Natascha van Zeijl-Vis

Marja van Dijk Willeke den Hollander Lilly ter Laak Karlijn de Niet

Tel.: 0174-257474

Persoonlijke begeleiding

info@embrasseuitvaart.nl

Ruim 30 jaar ervaring.

W

W.P. van Wingerden Uitvaartverzorging

0174-412230

30

jaar!

Zandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-Gravenzande gmeer@caiway.nl - www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl

Uitvaartverzorgers voor het gehele Westland: Wim van Wingerden & Peter Feldkamp

‘Liefdevol afscheid nemen...’

“Uw zorg in onze handen”

Nachtegaalstraat 47 2675 XW Honselersdijk

Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk. Wij helpen graag dit afscheid warm en liefdevol vorm te geven. Wij zijn er voor iedereen, ook indien niet of elders verzekerd.

0174-622 022 www.uitvaartverzorgingvanwingerden.nl

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

& Meyer

Désirée Meisenbourg Bloemenlaan 10 2292 DB Wateringen T 0174 297 719 yarden.nl/meyer

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Kitty Dekkers www.jade-uitvaart.nl

06 392 696 23 dag en nacht bereikbaar

John Heskes ’s-Gravenzandseweg 18 2681 RJ Monster T 0174 248 763 yarden.nl/heskes

info@horizonuitvaart.nl www.horizonuitvaart.nl

Middel Broekweg 5a, Naaldwijk • Sweelincklaan 75, ‘s-Gravenzande

Dag en nacht bereikbaar

Al

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht.

(0174) 623 456

Herenstraat 68 Wateringen & John Heskes

0174 - 29 29 26 www.silene-uitvaart.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

In Memoriam * 6-7-1945

† 14-1-2015

Al weer 5 jaar voorbij. Ik mis je nog elke dag.

Wat je in je hart bewaart Raak je nooit kwijt.

www.nederwerk.nl

Te koop: dames pointer fiets, 3 versnellingen. In goede staat! 100,- euro. 06-33583187. Te koop: nette djembé, wordt niet meer gebruikt. Is in goede staat 90,- euro. 06-33583187. Gevr.: (Bus)camper defect/ geen Apk is geen probleem. Voor Vw/Ford. 06-50511210. Te koop: massief houten eettafel met 4 stoelen. 50,- euro. 0174-248268. Gevr.: pauwenveren, gratis af te halen 0174-418610. Vermist: onze rode kater Gabber. Gechipt. Beloning: 100,euro. 06-42151891. Te koop: goede uiverwagen / ramenwagen 30,- euro. 0174630568. Te koop: damesfiets met anti-lekband, weinig gebruikt en fietspomp 250,- euro. 0174290600. Te koop: kleine platte TV, 45 cm met afstandbediening 50,euro. 0174-390600. Gevr.: lp’s, singles, ik kom ze voor een kleine vergoeding ophalen. 0174-620355. Te koop: mooie scootmobiel met nieuwe accu’s, 4 wiel, 1e eig. bezorgen 950,- euro. 0654716016. Te koop: rolstoel, Excel G9, luxe kantel uitvoering nw. pr. 1600,- 750,- euro. 0654716016 Te koop: rolstoel, nieuw in doos. Inklapbaar, kleur zwart, modern uitv. 145,- euro. 0616049770. Te koop: rollator, nieuw met nog 2 jaar garantie, staat in Maasdijk. 125,- euro. 0654716016. Aangeb.: 5 kmr.-woning in Maasland, gevr. 5 of 6 kmr. woning in Westland. 0636598082. Gevr.: Western boekjes o.a. Hollister, Colt 45., Winschester, enz n.t.o.k. 06-42328337. Te koop: witte Risport kunstschaatsen mt 31 gekocht bij oomssport 20,- euro. 0623141146. Te koop: 2x verstelbare peuter/ kleuterschaatsjes anw 7,50 euro p.paar. 06-23141146. Te koop: nieuw in doos, Ballangrud Noren mt 36. 50,- euro. gek. 189,- euro. 0623141146. Te koop: meisjesfiets, Cortina in prima staat. 30,- euro. 0658817000. Te koop: telescoopladder, nog als nieuw, een keer gebruikt. 35 euro. 06-58817000. Gevr.: Lidl-zegeltjes voor de aqua mini’s. Haal ze graag op! 06-12220919. Te koop: parkieten van 6 maand oud. Meerdere kleuren. 10,- euro. 06-22256499. G.a.t.h.: diverse plaatjes voor

Woonruimte beschikbaar voor spoedzoeker(s).

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES • URNEN RESTAURATIES • SIERADEN

Mail naar: spoed2020@hotmail.com

Advies bij u thuis of in onze showroom. Geopend van maandag t/m zaterdag. Dorpskade 28 • 2291 HR Wateringen Tel.: 0174 22 68 60 info@degedenkgroep.nl • www.degedenkgroep.nl

AH boek het Westland en nog leeg boek 06-20217083.

Te koop: nieuwe HP cartridge 302 black (verkeerd gekocht). 10,- euro. 06-20217083. Te koop: nieuwe HP 57

Uw oude meubels zo goed als nieuw Pieter Heusstraat 18/20 2691 BW 's-Gravenzande Tel: 0174-422787

cartridge kleur te koop vanwege andere printer. 15,- euro. 06-20217083. Te koop: nieuwe electr. onderdeken, maat 150 x 70 plus warmteschakelaar 22,50 euro. 06-20217083. Te koop: teakhouten snijplank voor gootsteen, 45 cm doorsnee, verstelb. 30,- euro. 0620217083. Wie heeft gehandicaptenparkeerkaart gepakt, Noviteit Monster 06-53222989. Te koop: nieuw, niet gedragen judopak, mt 160 cm., t.e.a.b. 06-23141146. Gevr.: oude fietsen, defect geen bezwaar, ik haal ze gratis bij u op. 06-54265841. Te koop: werkende Philips kleuren tv, beeld 55 cm, 25 jaar oud. 10,- euro. 0633736332.

Venture travels Kwintsheul Indonesië specialist Rondreizen Indonesië, Azië en Zuid Afrika. www.venture-travels.com info@venture-travels.com

Te koop: gezichtsbruiner Philips HB 170 met 4 lampen, goede staat! 10,- euro. 0633736332. Te koop: I love hockey trui/ hoodie, felroze mt 164, naam Esmée achter 5,- euro. 0633736332. Te koop: roze onesie, panterprint mt S, ook mt 164 past, met capuchon. 10,- euro. 0633736332. Te koop: nieuw Rituals body scrub 125 g. Happy Buddha (oranje) 7,50 euro. 0633736332. Te koop: Asics zaalschoenen hockey/volleybal mt 40,5 lichtblauw z.g.a.n. 25,- euro. 06-33736332. Te koop: Vtech V.smile spelcomputer, controller + 2 spellen compleet! 10,- euro. 0633736332. Te koop: My little pony zeemeermin dolfijnkoets onderwaterwereld z.g.a.n. 5,- euro. 06-33736332. Te koop; My little pony taarthuis/feesthuis z.g.a.n. 5,-. 0633736332. Te koop: Het kleine zeemeermin/the little mermaid bordspel Disney 4,- euro. 0633736332. Gevr.: postzegelverzameling te koop gevraagd pr.n.o.t.k. 0641287652. Gevr.: hobbyist Wateringen

vraagt oude fietsen. Gratis afhalen. 06-50976700. Te koop: Koflach skischoenen mt 4 2x1week gebruikt 25,euro. 06-23141146. Te koop: oude diaprojector, Romanslide 35 maar werkt goed (Japan) 45,- euro. 0174630814. Te koop: 2 zwaar koperen Patrijspoortspiegels 80,- euro. 0174-630814. Te koop: nieuw Regenpak in de verpakking maat X compleet 20,- euro. 0174-630814. Te koop: 5 Akta Dalahem houten paarden in prachtige kleuren. 110,- euro. 0174-630814. Te koop; zwaar koperen Patrijspoortklok, werkt op batterij. 80,- euro. 0174-630814. Te koop: zware Schoenenleest in het zwart. 25,- euro. 0174630814. Te koop: keramisch steigerend paard van 39 cm heel mooi. 100,- euro. 0174-630814. Te koop: 8 SD boren 20mm en 39cm lang in een koop. 25,euro. 0174-630814. Te koop: nieuwe Borgverentang in de verpakking met hulpstukken. 15,- euro. 0174630814. Te koop: prachtig oud Peugeot embleem 1974. 65,- euro. 0174-630814. Te koop: The Davinci Code Boek met mooie foto’s. 15,euro. 0174-630814. Te koop: goede fiets, 2 nieuwe

Te koop: Honda cb 750k oldtimer foto op aanvraag. Zwart met rode bies 1000,— 0651086378. Te koop: hengels en toebehoren klein materiaal molens etc. etc. bieden 06-25462868. Te koop: mooi wit-grijs badmeubel met spiegelpaneel met verlichting. 75 euro 0655081828. Te koop: nieuw frettenhok met slaapzakje. 95,- euro. 0174270995.

LEDEREN MEUBELSTOFFEERDERIJ ONZICHTBARE LEDER REPARATIES

Te koop: Dominicus reisgids, nieuw aangeschaft in 2013 i.z.g.st, 6,50 euro. 0620412211. Te koop: wereldreisgids Argentinië ANWB, nieuw aangeschaft 2015 izgst 8,50 euro 06-20412211.

TE HUUR: Naaldwijk Garagebox 13 m2 Wateringen Unit 32 m2

Tel. 06 543 626 83 binnen + 2 nieuwe buiten banden t.e.a.b. 06-23840617. Te koop: prachtig mooie bontjas v bruin nertsbont maat L mail foto 115,- 06-11853812. Te koop: lichtbruine western dameslaarsjes met bloemborduur maat 38 12,50 euro. 0611853812. Te koop: voorlezen aan de kleinkinderen 20 stuks Disneyboekjes, z.g.a.n. 19,- euro. 0611853812. Te koop: poppenwagen (63 cm hoog) met babypop 7,50 euro. 06-11853812. Te koop: verschillende partij-

FIRMA TER HORST

Slopers, Schoonmakers en Bouwopruimers

GEVRAAGD fulltime/parttime overdags, maandag t/m zaterdag! Ook voor buiten de regio! In bezit van rijbewijs,

VCA diploma (verplicht) en ABN sprekend.

Reageren? Stuur een reactie met je CV naar info@ter-horst.biz

Nijverheidsstraat 30 2288 BB RIJSWIJK www.ter-horst.biz

en ruwe en geschaafde binten n.o.t.k. 06-23806380. Te koop: verschillende binnendeuren/ paneeldeuren n.o.t.k. 06-23806380. Te koop: 47m² oude vloerdelen geverfde plafondkant 19 cm breed 28mm dik 25,- per m². 06-23806380.

Te koop: wereldreisgids Chili ANWB, nieuw aangeschaft 2015 izgst 8,50 euro. 0620412211. Te koop: wereldreisgids en Argentinië + Chili samen i.z.g.st. 15 euro. 06-20412211. Te koop: hardhouten schuifpui beveiliging 2 AXA sloten sluitkommen 20 euro. 0620412211. Te koop: schuifpui beveiliging lengte 127,5 cm op wens in te korten 20 euro. 06-20412211. Te koop: ski spullen voor wintersportfeest. T.e.a.b. 0655540707. Te koop: mooi grenen 2 persoonsbed. 1.60 × 2.00 met spiraalbodem. 75,- euro. 0655844167. Te koop: Electrische, staande broekenpers. 10,- euro. 0655844167. Te koop: Brabantia pedaalemmer, platinum kleur titanium, nieuw, 3 liter 15,- euro. 0651229756. Te koop: Riviera maison kandelaar, nieuw van glas zilver 13 cm hoog 6,- euro. 0651229756. Te koop: nieuwe kandelaars zilver kleur 1x 39 cm hoog en 1x 31cm hoog 10,- euro. 0651229756. Te koop: nieuwe kandelaars zilver kleur 1x 39 cm hoog en 1x 31cm hoog 10,- euro. 0651229756. Te koop: kerstspullen voor boom enz Kerstboom hout wit 58cm hoog 17,50 euro. 0651229756. Te koop: nieuwe 2x sierkussens grijs zacht 45/45 cm 15,euro. 06-51229756. Te koop: nieuwe Ti Sento oorbellen met steentjes, was 99,- euro nu 75,- euro. 0651229756. Te koop: beeld, grote engel liggend 42 cm lang Heel leuk beeld 20,- euro. 06-51229756. Te koop: nieuw rol 200cm x 25 meter volliére gaas, Betafence Casanet 125,- euro.

GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN!!! Maak gebruik van de advertentiecoupon op deze pagina Het kan zijn dat uw gratis advertentie NIET is geplaatst. Dit komt uitsluitend omdat u zich dan niet aan de spelregels gehouden heeft. Deze zijn als volgt: 4 4 4 4

4

Gebruik uitsluitend de coupon van deze krant (dus geen kopietjes of faxen). Maximaal 15 woorden. Schrijf duidelijk. Frankeer voldoende (0,54 euro) of deponeer de coupon zonder envelop in onze brievenbus.

0174-512418. Te koop: stoere mountainbike, rijklaar 21 versnell, maat 54 cm i.g.st 85,- euro. 0174512418. Te koop: Tenson rode skibroek - Airpush maat 48 10,-. 0655844167. Te koop: witte wiffa kunstschaatsen mt 31 alleen met les gebruikt. T.e.a.b. 0623141146. Te koop: 2x gele baby zwemband met zitje. 5,- euro. p.stuk 06-23141146. Te koop: verstb. skeelers, maat 38 15,- euro. 06-23141146. Te koop: div. speeltjes als in nieuw, boekje, puzzelplankjes, pr.n.o.t.k. 06-23141146. Te koop: camp. uitrust 4 ten. 1 hele gr 1 gr en 2 midl gr, 13p gas 125,- euro. 06-39104484. Te koop: mooi sierlijk rek met kroontje in zeer goede staat, 60,- euro, smeetijzer wit kinderkledingrek 06-39104484. Te koop: Brother printer met extra nw set catritges zo goed als nw 100,- euro. 0639104484. Te koop: regenton 200 ltr blauw van kleur, i.z.g.st. 10,euro p/s. 06-51575520. Te koop: sierpotten 30, 40 en 50 cm plastic rood nw, ca 14 stuks t.e.a.b. n.o.t.k 0651575520. Te koop: jerrycans 10 en 20 ltr Un gekeurd 1,25 p/s n.o.t.k. 06-51575520. Te koop: laptop met windows10 office avirus ed dvdrw wifi compleet 75,- euro 0624214415. Te koop: Bopita kinderstoel, ook als tafel met stoeltje te gebruiken. 20,- euro. 0626104113. Te koop: Sony dvd home theatre systeem + boxen + subwoofer + afst.bed. 0174625566. Te koop: Technics stereotoren + boxen + afst.bed. 0174625566. Te koop: LG dvd/cd receiver + boxen + subwoofer + afst.bed. 0174-625566. Te koop: dvd/hdd recorder + afst.bed. 0174-625566. Wie heeft interesse in pergamonospullen? 0174-625987. Te koop: waterwipmolen, nieuw, verschillende maten. 0174-621122. Te koop: JVC dvd digital cinema system + 5 boxen + subwoofer + afst.bed. 0174625566. Met spoed gevr.: muzikanten, saxofoon, keyboard, basgitaar. 0174-421665. Te koop: huishoudtrap. 5,- euro. 06-83695100. Te koop: schaatsen, Noren, Viking, z.g.a.n. 0174-625566. Te koop: Delfts blauw wandbord, Nieuwerkerk Transport ’s-Gravenzande. 20,- euro. 0174-387197. Te koop: huishoudtrap. 5,- euro. 06-83695100. Te koop: 2 Volvo autoboeken, luxe oldtimers. 10,- euro. 0174-387197. Te koop: voordeurluifel i.z.g.st. plm. 151 cm breed, 38 cm hoog. 0174-629845. Te koop: voor de Volvo vrachtautoverzamelaar, 6 glazen, oud. 12,- euro. 0174-

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,

AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 10.00 uur. E-mail advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl

Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (0174) 62 42 12

3-gangen 3-gangen keuzemenu keuzemenu € 32,50 € 32,50

Vermeldt u duidelijk de plaatsingsdatum (Het Hele Westland verschijnt eenmaal per week op woensdag), uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geeft u in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

Het Hele Westland is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

4

TV Gids 15 januari t/m 22 januari elke dag vanaf 19.00 uur nieuwe televisie woensdag 15 januari

donderdag 16 januari

19.05 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.05 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.12 WOS Verkeer

19.12 WOS Verkeer

19.14 Westland Report Westland Report is het voorlichtingsprogramma van Gemeente Westland. Vandaag de eerste aflevering van het nieuwe jaar met diverse onderwerpen o.a. de schoonste straat verkiezing en papier inzameling in de gemeente.

19.14 WOS Sport Deze week nemen Johan Voskamp en Stefan van Eijk het komende weekend door. Zij gaan het hebben over de komende thuiswedstrijden van Excelsior Maassluis en Westlandia.

vrijdag 17 januari

zaterdag 18 januari

19.05 WOS Nieuws

19.05 WOS Nieuws Weekoverzicht Dagelijks het laatste nieuws.

Elk half uur herhaling

Elk half uur herhaling

19.12 WOS Verkeer 19.15 Hoekse Lijn Wat vijf maanden zou moeten duren, kostte uiteindelijk ruim twee jaar tijd en heel veel extra geld. De ombouw van de Hoekse Lijn. 19.35 Nominaties Sportvrijwilliger Tijdens De Westlandse Sportprijzen wordt ook de Rabobank Sportvrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Vandaag afl. 1 met Stefan van Eijk Elk uur herhaling

19.24 WOS Verkeer 19.25 Nominaties Westlandse Sportprijzen Donderdag 30 januari worden De Westlandse Sportprijzen weer uitgereikt. De komende 3 weken worden genomineerde sporters en sportsters verrast met hun nominatie. Dit weekend afl. 2 19.45 Westland Report HH

Elk uur herhaling

zondag 19 januari

maandag 20 januari

19.05 WOS Nieuws Weekoverzicht Dagelijks het laatste nieuws.

19.05 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.24 WOS Verkeer

19.14 WOS Verkeer

19.25 Nominaties Westlandse Sportprijzen Donderdag 30 januari worden De Westlandse Sportprijzen weer uitgereikt. De komende 3 weken worden genomineerde sporters en sportsters verrast met hun nominatie. Dit weekend afl. 2

19.15 WOS Sport In deze uitzending ruim aandacht voor de Ruitenburg Halve van Maassluis en het divisie voetbal. Presentatie: Stefan van Eijk

19.45 Westland Report HH Elk half uur herhaling

Elk uur herhaling

dinsdag 21 januari

woensdag 22 januari

19.05 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.05 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.14 WOS Verkeer

19.14 WOS Verkeer

19.15 Nomimatie Sportvrijwilliger Tijdens De Westlandse Sportprijzen wordt ook de Rabobank Sportvrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Ook hier zijn 3 vrijwilligers voor genomineerd. Vandaag afl. 2 met presentatie van Stefan van Eijk.

19.15 WOStalgie januari In deze laatste WOStalgie duiken wij in het rijke archief van de WOS. Wat is er in het verleden allemaal gebeurd in januari?

Elk half uur herhaling

Elk half uur herhaling

De metro die miljoenen kostte Wat vijf maanden zou moeten duren, kostte uiteindelijk ruim twee jaar tijd en heel veel extra geld. De ombouw van de Hoekse Lijn. Het geduld van de reizigers is flink op de proef gesteld. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom moest die vertrouwde spoorlijn omgebouwd worden? En is vijf maanden niet veel te weinig tijd voor zo’n project? In de vierdelige serie ‘Hoekse Lijn – de metro die miljoenen kostte’ leggen we dat uit. Vrijdag is aflevering één te zien, waaruit blijkt dat de lijn in ombouw op basis van verkeerde aannames en cijfers.

Programma gemist? Kijk op WOS.NL/gemist

kanaal 38/334

387197. Te koop: head skies, 1.70 m. 30,- euro. 06-33087649. Ik zoek nog AH plaatjes, H. Geesthof, kaart van westland, wie helpt? 0174-246459. Te koop: Cando traprenovatie trapspin. 17,50 euro. 0174242825. Te koop: triptrap stoel. 22,50 euro. 0174-242825. Te koop: carpoint schaarkrik, 1500 kg. 12,50 euro. 0174242825. Te koop: magnani keukenma-

kanaal 1350

kanaal 1350

chine, z.g.a.n. 25,- euro. 0641745776. Gevr.: kapstok op poot. Aangeb. Boek Anne Frank. 0174503507. Aangeb.: div. stripboeken o.a. Suske en Wiske, ca. 100 st. Donald Duck albums t.e.a.b. 0174-514454. Te koop: bandenstandaard voor winter en zomerbanden. 10,- euro. 06-54718602. Te koop: prima golfballen. 0644831066; 06-54718602. Te koop: Honda PC 800

kanaal 1350

kanaal 709

t.e.a.b. vermogen 42 KW. 0654718602, 06-44831066. Te koop: kop en schotels, saks blauw en melkkan. 12,- euro. 0174-247900. Te koop: herenfiets RIH, 56 inch. 80,- euro. 06-42868166. Te koop: dames pointer fiets, 3 versnellingen. In goede staat! 100,- euro. 06-33583187. Te koop: massief houten eettafel met 4 stoelen. 50,- euro. 0174-248268. Gevr.: pauwenveren, gratis af te halen 0174-418610.

COUPON VOOR

GRATIS ADVERTENTIE

Particulieren kunnen gratis adverteren in Het Hele Westland. Via onze site (www.hethelewestland.nl), maar ook via deze coupon. S.v.p. duidelijk schrijven.

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Postbus 44, 2670 AA Naaldwijk.

4

De coupon dient vóór vrijdagochtend 08.00 uur in ons bezit te zijn. Advertenties met commerciële activiteiten worden niet gratis geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor, advertenties, zonder opgaaf van reden, te weigeren (geen telefonische uitleg mogelijk).

Thuis in Westland

kanaal 12

Familieberichten verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

Pagina 9

www.wollebrand.nl info@wollebrand.nl www.wollebrand.nl 0174 – 64 11 44 info@wollebrand.nl 0174 – 64 11 44

Vakjes open laten voor spaties, 1 cijfer/letter per vakje. Opsturen, in een VOLDOENDE gefrankeerde OPEN envelop, naar Uitgeverij West Media b.v., Stokdijkkade 10 , 2671GW Naaldwijk of, ZONDER envelop, deponeren in de brievenbus, Stokdijkkade 10 of opgeven via www.hethelewestland.nl. Uw advertentie dient vrijdagochtend (08.00 uur) in ons bezit te zijn. Advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Maximaal 3 advertenties per persoon.


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 10

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Informatieavond

Publicatiedatum donderdag 9 januari 2020 | Bron: www.gemeentewestland.nl

Omgevingsvergunning AANVRAAG ONTVANGEN: * Locatie Projectomschrijving Dossiernummer Ontvangen Vaartplein 16 te ‘s-Gravenzande het vergroten van een dakkapel W-AV-2019-2127 3-11-2019 Maasdijk nabij 35A te Maasdijk het oprichten van een geluidsscherm en een duiker W-AV-2019-2257 26-11-2019 Leen Zwinkelshof 3 te Wateringen het plaatsen van twee dakkapellen (zijdakvlak) W-AV-2019-2319 3-12-2019 Molenstraat 133 te Monster het plaatsen van een dakkapel (voorkant) W-AV-2019-2346 9-12-2019 Burgemeester Crezéelaan 40 te De Lier het plaatsen van een koelcontainer en luifel W-AV-2019-2350 10-12-2019 Prinses Máximastraat 6, 6A en 10 t/m 20 (evennummers) te Maasdijk het aanleggen van acht in-/uitritten (Glaszicht Maasdijk) W-AV-2019-2367 12-12-2019 Blauwhek nabij 27 (Honderdland fase 2 kavel 46) te Maasdijk het oprichten van een bedrijfspand W-AV-2019-2381 13-12-2019 Goudenregenstraat 119, 121, 123, 125 en 127 te Monster het plaatsen van vijf fietsen bergingen W-AV-2019-2382 13-12-2019 Heulweg 43A 1 te Kwintsheul het oprichten van een erfafscheiding W-AV-2019-2371 13-12-2019 Lierweg 38 te De Lier het oprichten van een corridor W-AV-2019-2383 15-12-2019 Honderdland 611 te Maasdijk het plaatsen van een inkoopstation en een techniekruimte W-AV-2019-2396 17-12-2019 Poortcamp 29 te De Lier het veranderen van een bedrijfspand (wijziging op eerder verleende vergunning) W-AV-2019-2392 17-12-2019 Honderdland 611 te Maasdijk het tijdelijk plaatsen ve koelinstallatie (2 condensors, oliekoeler,hekwerk) W-AV-2019-2397 17-12-2019 Sylvain Poonsstraat 32 te Wateringen het gebruiken van de eerste verdieping van een bedrijfspand tbv een kantoor W-AV-2019-2404 18-12-2019 Fluwijn 19 te ‘s-Gravenzande het oprichten van een aanbouw (zijkant) W-AV-2019-2405 18-12-2019 Westlandstraat naast Karel Wiersmastraat 12 te Naaldwijk het kappen van twee bomen W-AV-2019-2411 19-12-2019 Hoefweg 34A te De Lier het veranderen (voorgevel) en vergroten (dak) van een woning W-AV-2019-2416 19-12-2019 Willem III straat nabij 29 te Maasdijk het kappen en herplanten van vijf bomen en verplanten van twee bomen W-AV-2019-2414 19-12-2019 Plaats Langeveld 18 te Monster het kappen van 79 bomen W-AV-2019-2419 20-12-2019 Prinses Christinastraat 1 t/m 13 - 2 t/m 20, Prinses Margrietstraat 1 t/m 19 - 2 t/m 20, Prinses Beatrixstraat 43 t/m 67, Koningin Emmastraat 1 t/m 19 - 2 t/m 26, Koningin Sophiestraat 1 t/m 15 - 2 t/m 18 en Leeuweriklaan 2 t/m 22 te ‘s-Gravenzande het uitvoeren van groot onderhoud aan 100 ééngezinswoningen W-AV-2019-2425 20-12-2019

Op alle locaties organiseren wij een informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8.

VERGUNNING VERLEEND (REGULIER): **

21 januari 19.00 - 21:00

Locatie Projectomschrijving Maasdijk nabij 47 (HL fase 2 kavel 56) te Maasdijk het aanleggen tijdelijke trailerparkeerplaats, tijdelijke in-/uitrit, hekwerk Maasdijk nabij 41 (HL fase 2 kavel 55) te Maasdijk het aanleggen tijdelijke trailerparkeerplaats, tijdelijk in-/uitrit, hekwerk Pompe van Meerdervoortstraat 23A t/m 23F en Van de Kasteelestraat 34A t/m 34C (gepubliceerd als Van de Kasteelestraat 36 en Pompe van Meerdervoortstraat 23) ’s-Gravenzande het veranderen van een woning en een winkel in negen appartementen Tiendweg 2M te Naaldwijk het strijdig gebruiken van een bouwwerk en aansluitend terrein tbv fitnessstudio Veenland 15 te Wateringen het gebruiken van een industriepand voor sportdoeleinden Veilingweg 23 te De Lier het oprichten van een bijgebouw Maasdijk 168 te Maasdijk het plaatsen van een dakkapel (achterkant) Het Veld nabij 33 te Monster het plaatsen van een brug Vrouwe Van Loonstraat nabij 53 te Maasdijk het kappen van vijf bomen (Watertuinen Fase 3, te Maasdijk) Koningin Wilhelminastraat 4A te De Lier oprichten van carport+berging, fietsenhok + wijzigen van de voorgevel Nassaustraat 2 te Maasdijk het vervangen van de begane grondvloer (Kerkgebouw het kruispunt Maasdijk) Woutersweg 16 (aangevraagd als Woutersweg 14A) te ‘s-Gravenzande het uitbreiden van de laad- en losruimte Vlotlaan 4 te Wateringen het oprichten van een nokverhoging met dakkapel (voorzijde) Noord-Lierweg 11 te De Lier het plaatsen van een brug en het aanleggen van een in-/uitrit Kijckerweg 117 te De Lier het plaatsen van een reclamezuil Eliasdreef 70 te Poeldijk het plaatsen van een dakopbouw Vivaldi 21 te Monster het plaatsen van twee dakkapellen (voor-/achterkant) Koningin Julianaweg nabij 154 te ‘s-Gravenzande het kappen van bosplant en herplanten Kralingerweg 12 te De Lier het aanpassen van de hoofddraagconstructie Rijksweg A20 (nabij Poortcamp 29) te De Lier het kappen en herplanten van twee bomen

Dossiernummer Verzonden W-AV-2019-1342 23-12-2019 W-AV-2019-1343 23-12-2019 W-AV-2019-1536 24-12-2019 W-AV-2019-1848 23-12-2019 W-AV-2019-1866 30-12-2019 W-AV-2019-1865 20-12-2019 W-AV-2019-1891 23-12-2019 W-AV-2019-1914 19-12-2019 W-AV-2019-1969 19-12-2019 W-AV-2019-2037 19-12-2019 W-AV-2019-2052 31-12-2019 W-AV-2019-2078 19-12-2019 W-AV-2019-2096 31-12-2019 W-AV-2019-2117 19-12-2019 W-AV-2019-2154 20-12-2019 W-AV-2019-2160 30-12-2019 W-AV-2019-2234 23-12-2019 W-AV-2019-2280 20-12-2019 W-AV-2019-2298 24-12-2019 W-AV-2019-2372 20-12-2019

VERLENGING BESLISTERMIJN **** Locatie Projectomschrijving Dossiernummer Verzonden Rijnweg 261 en Duinstraat 53 te Monster het realiseren van vier (aangevraagd als 5) appartementen in een bestaand pand W-AV-2019-1354 20-12-2019 Poortcamp 10 te De Lier het plaatsen van een fietsenhok W-AV-2019-1392 5-12-2019 W-AV-2019-2011 23-12-2019 Gantellaan naast 18 (tvv Broekpolderlaan 92 en Zwartendijk 7) te Honselersdijk het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit Nieuwe Tuinen 21 te De Lier het oprichten van een woning het aanleggen van een in-/uitrit W-AV-2019-2088 30-12-2019 Vaartplein 16 te ‘s-Gravenzande het vergroten van een dakkapel W-AV-2019-2127 30-12-2019 ‘t Louwtje 11A het vergroten van een kas en bedrijfsruimte, plaatsen van silo’s, in-/uitrit W-AV-2019-2142 23-12-2019 Jogchem van der Houtweg 9A te De Lier het veranderen van een bedrijfsgebouw (wijziging op W-AV-2018- 2123) W-AV-2019-2156 23-12-2019 * Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Westland gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat. Voor vragen neemt u contact op met het bedrijven- enomgevingscontactcentrum, zie onder ‘service’. ** De omgevingsvergunning ligt tijdens de bezwaartermijn ter inzage en kan op afspraak worden ingezien via het omgevingscontactcentrum, zie onder ‘service’. Bezwaar Bent u belanghebbende, dan kunt u vanaf de dag na de datum verzending van het besluit gedurende 6 weken bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op www.140174.nl onder het onderwerp bezwaar maken. Voorlopige voorzieningen het indienen van bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u grif erecht betalen. U moet wel eerst een beroepsschrift hebben ingediend. **** Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Tegen dit besluit staan geen rechtsmiddelen open.

Na het algemene gedeelte kunnen je ouders dan bij verschillende informatiestands vragen stellen over bijvoorbeeld het onderwijs, de extra zorg die wij bieden, de proielen, onze sportfaciliteiten en onze speciale klassen. Deze avond is alleen voor ouders/verzorgers: jij mag dus lekker thuisblijven :-).

20 januari 19.00 - 21:00

ISW Gasthuislaan Gasthuislaan 145 2692 BA ‘s-Gravenzande

20 januari 19.00 - 21:00

ISW Lage Woerd Lage Woerd 2 2671 AD Naaldwijk

ISW Irenestraat gepersonali seerd leren

Irenestraat 35 2685 CA Poeldijk

22 januari 19.00 - 21:00

ISW Sweelincklaan Sweelincklaan 1 2692 BA ‘s-Gravenzande

23 januari 19.00 - 21:00

ISW Westland Vakcollege Hoge Woerd 2 2671 DG Naaldwijk

23 januari 19.00 - 21:00

l Kom zovee mogelijk op de iets

ISW Hoogeland sium techna

Professor Holwerdalaan 54-56 2672 LD Naaldwijk

Voor meer informatie check de website www.isw.info

Deze krant is duurzaam, maar alleen als u hem in de papierbak doet!

Samen gaan wij uw sportieve uitdaging aan!

Voor particulieren en bedrijven!

7 dagen per week geopend! Breed assortiment fitnessapparatuur! Mogelijkheid tot 1 op 1 advies en passende offertes buiten openingstijden! Alles op voorraad en goede deals!

Naaldwijk Hovenierstraat 122 | 2671 DB Naaldwijk | Woonboulevard info@fitwinkel-naaldwijk.nl | +31 (0)174 - 25 70 06

www.itwinkel-naaldwijk.nl

Ma t/m vr

09:00 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

12:00 09:00 - 17:00

Bezorging en montage op iedere gewenste etage door onze eigen bezorgers! Elders een goedkopere prijs? Dan komen we samen tot een goede oplossing! Alle apparaten te testen in onze showroom!

KOM ZIEN, VOELEN EN TESTEN IN ONZE RUIM 600 M2 GROTE SHOWROOM!!

Fitnessapparatuur • Fitnessaccessoires • Vechtsportartikelen • Sportvoeding


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 11

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN Cultuuragenda

Deze agenda wordt gemaakt in samenwerking met Westland Cultuurweb

Expositie ‘Westlandse buitenplaatsbewoners’ t/m vrijdag 7 februari in Monster 14.00 – 17.00 (ma – wo, vr) en 10.30 – 13.00 uur (za) Expositie ‘Fantastisch’ t/m zondag 9 februari in Naaldwijk 13.30 – 16.30 uur (za-zo) Expositie ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’ t/m 15 maart 2020 in Honselersdijk 13.00 – 17.00 uur (di-zo)

Reserveren voor elfde Parochiediner Vrijdagavond 7 februari organiseert de Commissie Kerkenveiling Poeldijk in samenwerking met Restaurant Eindeloos & Partycentrum Vrienden voor de elfde keer een gezellig parochiediner. Tijdens deze avond treedt de Poeldijkse zanger Koos Janssen meerdere malen op met zijn uitgebreide repertoire. Het parochiediner bestaat uit het Eindeloze menu, dat goed is voor een avond genieten van verschillende kleine voor-, hoofd- en nagerechtjes. De prijs voor deze geheel verzorgde avond is 60 euro per persoon en de

netto opbrengst is bestemd voor de H. Bartholomeuskerk. Het maximaal aantal personen is 90. Bij Piet de Vreede (pamdevreede@ caiway.nl, 0174-620739) kunt u zich opgeven voor het parochiediner. Geef per mail of telefoon uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen voor het parochiediner op. Het diner begint op 7 februari om 18.00 uur in Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat 71-75 in Poeldijk .Kijk voor actuele informatie op www.kerkenveilingpoeldijk.nl.

Literaire-/poëzieavond in De Lier mocht een succes worden genoemd. Op het podium van Bibliotheek Westland verzorgen dichters en muzikant tussen 19.00 uur en 20.30 uur een anderhalf uur durend uniek programma. Daarin komen diverse vormen van de dichtkunst aan bod. Daarnaast wordt de avond muzikaal omlijst door gitarist André Bruijn. Na afloop is er nog gelegenheid om met de dichters van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en zijn er diverse dichtbundels te koop.

Winterconcert de Waterlanders Zondag 19 januari in Poeldijk 13.00 – 17.00 uur

Bibliotheek Westland aan de Van Rijnstraat 28 in De Lier is op 31 januari het decor voor een ontmoeting tussen tal van bekende en onbekende dichters en singer-songwriters uit de regio Westland en daarbuiten. Tevens is dit de aftrap van de aftrap van de Week van de Poëzie, met als thema: ‘De toekomst is nu’. Na het succes van de eerste literaire-/ poëzieavond in oktober wordt er een vervolg gegeven aan deze avond. De eerste keer werd druk bezocht en

Toneelstuk ‘Zuchtende Zusters’ Donderdag 23 januari in De Lier 20.15 – 22.30 uur

The Clarks in De Veiling

‘s Gravenspel speelt ‘Familie’ 18, 19, 24 en 25 januari in Naaldwijk 14.00 (19) en 20.00 uur (18, 24 en 25) Nieuwjaarsconcert De Phoenix Zaterdag 18 januari in Wateringen 20.00 uur

Kindervoorstelling ‘De betoverde Tovenaar’ 24, 25 en 26 januari in Wateringen 13.30 (25), 16.00 (25 en 26) en 19.00 uur (24) Kiekaboek speelt ‘Moppereend’ Zaterdag 25 januari in ‘s-Gravenzande 10.00 – 10.45 en 12.00 – 12.45 uur Kijk voor de volledige cultuuragenda en meer informatie op www.westlandcultuurweb.nl. Uw evenement ook in deze agenda? Meld uw organisatie aan op www. westlandcultuurweb.nl en plaats zelf uw evenementen in de agenda.

Bridgeles in ‘s-Gravenzande Woensdagavond 5 februari start er een cursus bridgen in Wijkcentrum Kasteeleplein in ‘s-Gravenzande. Gedurende twaalf bijna aaneengesloten weken worden de eerste beginselen van het bridgespel aangeleerd. Na twaalf lessen wordt de eerste cursus afgesloten met een tuindrive. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren drie uur. Aanmelden kan bij Wil van Geffen via 06-51656385 of wilverkerk@hotmail.com.

Op zondag 16 februari geeft The Clarks een Valentine’s Sunday Afternoon concert in De Veiling in Poeldijk. Deze zondagmiddag zullen de beste 60’s en 70’s hits de revue passeren, aangevuld met tal van grote hits uit deze periode van de Haagse muziekscene. De muzikale omlijsting is in handen van DJ’s Jen Min Lau en Ome Steef. Zij draaien danshits op ouderwets vinyl. Ook is Jaap Schut aanwezig met een Expositie van het RockArt Museum in Hoek van Holland. Een unieke tentoonstelling van

gitaren en posters van de Nederpop muziek. Oude herinneringen van Veronica en Radio Noordzee, instrumenten van onder meer de Q65, The Shoes en vele anderen zijn te bezichtigen. Ook zijn er diverse originele Elpees en CD’s van de Nederlandse bands te koop. Tickets zijn te koop bij Jumbo Boere in Poeldijk à 10 euro (excl. fee) en zijn ook verkrijgbaar via de website van The Clarks; www.theclarks. nl/concert. Het optreden is van 14.00 tot 18.30 uur.

Nieuwe groep vrijwillige coaches aan de slag Een nieuwe groep vrijwillige coaches heeft bij Vitis Welzijn de training afgerond en een certificaat ontvangen om aan de slag de gaan. Vitis Welzijn werkt al bijna zes jaar met vrijwillige coaches. De 25 coaches hebben in 2019 meer dan 150 mensen mogen helpen richting passend vrijwilligerswerk. De vrijwillige coaches begeleiden mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen, maar de stap nog erg groot vinden. Ze kijken samen naar passend vrijwilligerswerk, gaan met z’n tweeën naar de organisatie en begeleiden de vrijwilliger zolang dit

nodig is. Deze bijzondere vrijwilligers hebben een steuntje in de rug nodig en krijgen deze steun van een vrijwillige coach. Woensdag 8 januari ontvingen de nieuwe vrijwillige coaches hun certificaat na vier trainingsochtenden. Zij hebben geleerd hoe ze om kunnen gaan met wat meer kwetsbare mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, hoe ze goed contact kunnen maken, welke vragen ze kunnen stellen, hoe je samen een doel stelt en hoe je op de juiste manier feedback geeft.

Inschrijven voor Theebukkers-tocht De Theebukkers hebben de inschrijving voor de carnavalsoptocht van De Lier op zaterdag 22 februari geopend. Het thema dit jaar is ‘We bouwe ‘n feessie’. Neem voor aanmelden of meer informatie contact op via optocht@theebukkers.nl. Aanmelden voor de carnavaloptocht van De Lier kan nog tot en met zondag 16 februari.

Vermist en gemist

Kater Klaas

Deelnemers Blauwkontersoptocht gezocht

In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de kerken organiseren de Naaldwijkse kerken een oecumenische gespreksavond over de mantelzorger. Marinus van den Berg is een RK-priester en hij heeft een jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in zorginstellingen. Hij heeft vele boeken over dit onderwerp geschreven, zoals zijn boek uit 2017: ‘Meegaan tot het einde’. Op woensdag 22 januari zal hij de gespreksavond inleiden. Iedereen is welkom in de Oude Kerk aan de Wilhelminaplein 5 in Naaldwijk. De avond begint om 20.00 uur.

De eerste Adriaan Dessing Prijs werd uitgereikt aan Robbert Dessing, nazaat van de naamgever. Vanaf woensdag 15 januari is het aanmelden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 geopend. De Adriaan Dessing Prijs is dé architectuurprijs voor Westland en Midden-Delfland en wordt dit jaar voor de tweede maal uitgereikt. Ontwerpers, ontwikkelaars en/ of eigenaren van een pand uit deze eeuw kunnen zo’n pand aanmelden op naam van de ontwerper, ontwikkelaar of eigenaar. Het winnen kan ook afhankelijk zijn van de mate van inbreng van deze personen op het ontwerp. Een deskundige jury zal zich buigen over de aanmeldingen en daaruit drie genomineerden en de uiteindelijke winnaar kiezen. Naast de schoonheid van het gebouw, kijkt de jury met name ook naar de inpassing van het gebouw in haar omgeving. Dus; past het gebouw daar waar het werd gebouwd?

Streek Maar wat moet je nou precies gedaan hebben om voor deze prijs in aanmerking te komen? De jury van de Architectuurprijs, bestaande uit Carla de Kovel, Sandra Burggraaf, Peter Keijzer en Piet van der Valk, geeft graag enkele concrete voorbeelden van mogelijke inzendingen: “Het ontwerp of ontwikkeling en bouw van eigentijdse woning(en) c.q. appartementen, kantoor, bedrijfsgebouw of openbaar toegankelijk gebouw, als school, theater, verenigingsgebouw e.d. Ook het ontwerp of ontwikkeling en uitvoering van een openbaar werk als brug en/of een stuk infrastructuur of een parkachtige omgeving maakt kans. Het ontwerp of ontwikkeling van een gerealiseerd stedenbouwkundig plan voor een woonwijk, bedrijventerrein, centrumplan, winkelcentrum of sportcomplex mag ook aangemeld worden. Wel moet het gerealiseerde werk zich in een van de dorpen van

Top2000-kerkdienst ook in De Lier Zondagavond 19 januari vindt er in de Vredekerk van PKN De Lier een Top2000-kerkdienst plaats. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2. Iedereen

is van harte welkom om te komen luisteren, maar ook mee te zingen op zondag 19 januari om 19.00 uur in de Vredekerk.

Op zoek naar voorouders

Meezingen in de Lukas Passion

Wie hulp nodig heeft bij het maken van een familiestamboom kan terecht bij de Studiegroep Genealogie Westland. Sinds enige tijd organiseert de studiegroep maandelijks inloopmiddagen. Op zaterdag 18 januari is iedereen welkom met vragen in het Westlands Museum in Honselersdijk, van 13.30 tot 15.30 uur. Tenzij men het museum zelf in wil is er geen toegang verschuldigd. De vragen over Westland kunnen het gehele gebied beslaan van Loosduinen tot Maasland en van Den Hoorn tot Hoek van Holland.

In 2020 gaat Bachkoor Westland voor de 20ste keer de Lukas Passion uitvoeren. Zaterdagochtend 25 januari gaan de zangrepetities van start. Na elf repetities volgt op woensdagavond 8 april de uitvoering met muzikale begeleiding van het West Nederlands Bach orkest in de Oude Kerk in Naaldwijk. De dirigent is Alexander Prins. Ervaar de Bachmuziek intens door mee te zingen. Er zijn nog enkele koorplaatsen vrij. Voor aanmelden of meer informatie: info@bachwestland.nl.

Verdwenen huisdieren worden niet alleen vermist, maar ook gemist. In deze rubriek brengen wij dieren onder de aandacht die al langere tijd zoek zijn in de hoop hen te kunnen herenigen met hun baasjes. Naam: Klaas Vermist sinds: 21 september 2019 Vermist vanuit: Obrecht (Zwartenhoek), Monster Beschrijving: 5 jaar oud, slank, hoog op de poten, houdt van mensen, niet van opgepakt worden, gechipt, gecastreerd, droeg geel fluorbandje met telefoonnummer (kan zijn vervaagd). Voor het laatst gezien: bij de woning Beloning voor de gouden tip. Melding Amivedi: 1518878

Heeft u dit huisdier gezien? Bel dan met 06-49384791 (Team Dierenacties Westland) of meld het in de Facebookgroep ‘Huisdieren vermist/gevonden regio Westland’. Bent u zelf een huisdier kwijt? Maak een melding op www.amivedi.nl en in de Facebookgroep ‘Huisdieren vermist/ gevonden regio Westland’. Is er directe actie nodig (bijvoorbeeld bij een vermiste hond)? Bel Team Dierenactie Westland op 06-49384791 of stuur een bericht via de Facebookpagina. Chip en registreer je huisdier met de juiste gegevens! Zie www.chipjedier.nl.

Begin april 2020 krijgen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Westland en Hoek van Holland en de brugklassers van ISW en van Lentiz (Westland/Maasland/ Maassluis) ter ere van 75 jaar bevrijding gratis een boekje uitgereikt. De titel: Toen mag nooit meer nu of ooit worden. Het boekje staat vol met verhalen van kinderen over de verhalen die ze gehoord hebben van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Het boekje bevat ook andere verhalen over die periode. Kinderen die tot de doelgroep behoren maar niet op de genoemde scholen zitten kunnen ook in het bezit van een boekje komen. Stuur

voor 30 januari 2020 een email naar 75herdenken75@gmail.com met vermelding van naam, adres, school en klas. In het antwoord krijg je te horen waar je het boekje kunt ophalen. De bestelling telt pas als je antwoord hebt gehad. Het boekje is ook te koop. Wilt u zeker zijn van een exemplaar? Geef dat dan gelijk door. In de voorverkoop kost het 7,50 euro. Aanmelden voor 30 januari 2020 op dezelfde manier als hierboven beschreven. Een andere manier van reserveren is helaas niet mogelijk. Na 2 april is het boekje te koop voor 10 euro bij Bruna in De Lier en in Monster. De voorraad is dan beperkt.

Winterbomenwandeling Op zondag 2 februari neemt geeft natuurgids van De vrienden van het Staelduinse Bos een rondwandeling door het bos op zoek naar knoppen. De natuurgids vertrekt om 14.00 uur vanaf bezoekerscentrum d’ Oude Koestal. De wandeling duurt ongeveer

Foto: PR

de streek het Westland bevinden.

Aanmelden Aanmelden kan door twéé A4-tjes beschrijving van het object en een reden waarom dit werk in aanmerking komt voor de prijs op te sturen. Voeg daarbij maximaal één A3-tje met tekeningen, plattegronden en gevels en één A3-tje met foto’s. De bestanden kunnen als PDF-bestanden gemaild worden naar info@adriaandessingprijs.com. Je hoeft geen architect, ontwikkelaar of aannemer te zijn om mee te werken, naar wie de publieksprijs gaat. Je hoeft ook niet volwassen te zijn om het gebouw of terrein van je keuze bekend te maken; ook leerlingen van Westlandse scholen kunnen meedoen. Op de website wordt nog bekend gemaakt hoe u stemmen.

in maart 2020 bekendmaken wie de drie genomineerden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 zijn en op welke wijze het publiek hierop in de eerste twee weken van april van dit jaar kan stemmen. De prijs zal, naast publiciteit en roem, bestaan uit een geldbedrag van 1000 euro, een oorkonde en een beeldje. De prijzen worden uitgereikt tijdens de bijeenkomst van het Woonevent Westland op zaterdag 18 april om circa 11.30 uur. Aansluitend wordt dit jaar voor de eerste maal ook een publieksprijs uitgereikt waarvoor een geldbedrag van 500 euro, een oorkonde en een beeldje wordt uitgereikt. Meer informatie over hoe hieraan mee te doen volgt nog. De aanmeldingen voor de juryprijs kunnen tot uiterlijk vrijdag 28 februari per mail worden gedaan. Lees ook via het reglement op de site verdere voorwaarden die gesteld zijn. Meer informatie is te vinden op www.adriaandessingprijs.com.

Publieksprijs De jury van de architectuurprijs zal

Winterrommelmarkt in Maasdijk de markt. De entree is 1 euro per bezoeker. De rommelmarkt bestaat uit ruim 100 kramen. De standhouders zijn voornamelijk mensen die hun zolder leegruimen. De opbrengst van de winterrommelmarkt is bestemd voor de organisatie van Koningsdag in Maasdijk.

Zaterdag 25 januari is de traditionele Winterrommelmarkt van de Oranjevereniging in Maasdijk in de Beekenkamp-hal aan de Korte Kruisweg 157. De rommelmarkt is binnen dus niet afhankelijk van het winterse weer. De deur gaat om 9.00 uur open voor bezoekers. Om 15.00 uur eindigt

Vrijd a

g 17 j

anua

OPEN

ri 20 2

0 van

DAG:

15.00

– 20.0

0 uur

Kansen voor toekomstige bloemenarrangeurs!

Boekje 75 jaar bevrijding Westland e.o.

Carnavalsvereniging de Blauwkonters trekt op zaterdag 22 februari voor de 44e maal door Poeldijk. In de optocht is nog ruimte voor meer deelnemers. De optocht gaat om 12.30 uur van start. Opgeven is niet noodzakelijk. Na afloop van de optocht is het kindercarnaval in De Veiling. Entree bedraagt 1,50 euro. Zie ook www. blauwkonters.nl.

Oecumenische gespreksavond over mantelzorgers

Aanmelden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020

anderhalf uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de excursie, maar een gift is altijd welkom. Aanmelden voor kan bij familie Van Drongelen via 0174-631 427 of aatendiek@gmail. com en bij geen gehoor mevrouw A. Storm: annekestorm@gmail.com.

De opleiding Bloem & Design van Lentiz|MBO Westland biedt in het World Horti Center prachtige kansen voor toekomstige bloemenarrangeurs. Roos is derdejaarsstudent Bloem & Design. Roos: ‘Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat het een creatieve opleiding is waar je veel bezig bent met uitdagende praktijkopdrachten en projecten. Opdrachten en projecten zijn soms individueel, maar je werkt ook vaak in teamverband. Na mijn opleiding zou ik graag bij een bloemenwinkel aan de slag willen. Tijdens mijn stages heb ik ervaren dat ik het contact met klanten enorm leuk vind. Daarnaast wil ik graag freelance opdrachten doen, zoals het verzorgen van bloemwerk bij bruiloften.’ Skills Heroes Eind januari neemt Roos namens MBO Westland deel aan de halve finale van Skills Heroes. Inzet van deze dag is een felbegeerde plek in de landelijke Skills finale van 4 t/m 6 maart in Leeuwarden. Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. Elk jaar zijn er wedstrijden in ongeveer 50 vakrichtingen waar studenten hun

skills kunnen laten zien. Deelnemers krijgen de kans te excelleren in hun vak. Daarnaast ontwikkelen ze hun talenten, worden ze enthousiast over hun vak en inspireren ze andere jongeren voor hun keuze voor beroepsonderwijs. Bloem & Design is een opleiding voor creatieve, ondernemende en commerciële talenten! Wil je meer weten over deze of andere opleidingen bij MBO Westland? Kom op 17 januari naar de Open Dag of kijk op www.mbo-westland.nl

www.mbo-westland.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 12

SALE ALLE NU NU - 50% NU EXTRA EXTRA KORTING

op op ruim ruim 100 100 modellen modellen

WINTERJASSEN

KORTING

Noordvliet Noordzijde 49 - Maassluis - 010 591 2061 - www.hemertkleding.nl

Rembrandtstraat 25-27, 2671 GC Naaldwijk Tel. 0174 - 624 631 www.vanalphenschoenen.com

STATE OF ART • A FISH NAMED FRED • BLUE INDUSTRY • BRAX VANGUARD • CAST IRON • LEDÛB • JOHN MILLER • DESOTO ROY ROBSON • MIO TINTO • BENVENUTO • COM4 • MEYBA SHOES ALBERTO • PROFUOMO • FORTEZZO • A-DAM UNDERWEAR • SCHIESSER GABBA JEANS • CARLO LANZA SOKKEN • COLOURS & SONS • BLUE CRANE

Er is zilver gevonden in Wateringen

Zes gouden kansen Als er een regenboog in Wateringen te zien is dan eindigt die beslist in de Prins Clausstraat. Onder de naam Zilverkwartier verschijnen daar zes prachtige ruime villa’s met een schat aan indrukwekkende eigenschappen voor heel veel woongeluk.

• De kavels variëren van 319 tot 365 m² • Woonkamers van 41 m² met woonkeukens van 29 m² • Twee parkeerplaatsen op eigen terrein • Zonnige tuinen opssdwesten • Vele mogelijkheden om de woningen nog meer eigen te maken • Ideale ligging, 5 minuten van het gezellige centrum • Scholen en sportaccommodaties op loopafstand.

U mag gerust concluderen dat de woningen van Zilverkwartier gouden kansen zijn. De verkoop is inmiddels gestart en vanaf € 755.000,- (VON) kunt u uw geluk gaan delen met alle anderen. Voor meer informatie kijk op www.zilverkwartier.nl.

www.zilverkwartier.nl T 0174 22 56 00

verkoop@weboma.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 13

Nominaties vrouwen en talenten bekendgemaakt

Kiki, Rinka, Jutta en Lara genomineerd Gemeente Westland heeft de genomineerde sporttalenten en sportvrouwen voor de Westlandse Sportprijzen 2019 bekendgemaakt. Kiki Bertens, die vorig jaar werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar 2018 staat opnieuw op de shortlist. De Wateringse tennisster krijgt concurrentie van Rinka Duijndam, Jutta Leerdam en Lara van Ruijven.

De 28-jarige Bertens heeft een goed sportjaar achter de rug. Ze wist die vierde plaats in de WTA-ranking te bereiken; de hoogst genoteerde rang van een Nederlandse tennisspeelster ooit op wereldranglijst. Daarnaast won ze de WTA-toernooien in Sint Petersburg en Madrid en deed ze mee aan de WTA-◊nals, waarbij zij de nummer 1 van de wereld, Australische Ashleigh Barty, versloeg. Reden genoeg om haar te nomineren voor de Westlandse sportprijzen. Debuut Handbalster Rinka Duijndam maakt ook kans op de prijs. De 22-jarige Wateringse werd met het Nederlands team wereldkampioen en behaalde in december 2018 (wat nog meetelt voor de sportprijzen van 2019) brons op het EK. Jutta Leerdam (21) uit ‘s-Gravenzande. Zij behaalde 4e plaats bij EK Sprint tijdens haar debuut, werd Nederlands Kampioen Sprint, won goud bij de teamsprint op het WK afstanden en won

tot slot tweemaal brons op het NK afstanden in december 2018. Shortrackster Lara van Ruijven (27) uit Naaldwijk is genomineerd wegens haar winst op het Nederlands Kampioenschap shorttrack, wereldkampioen op de 500 meter en won goud EK met relay ploeg. Van Ruijven stond vorig jaar ook op de shortlist voor de prijs. Worp Voor de rubriek talenten zijn drie sporters genomineerd. Finn Duran is een 15-jarige ijshockeyer uit Monster. Hij is lid van de Nederlandse selectie NL U16 en bereikte kwali◊catiedeelname voor de jeugd Olympische Spelen. Met team Hijs Hokij deed hij mee aan landelijke competitie U16. De Naaldwijkse atleet Ruben Rolvink is genomineerd voor zijn winst op het Nederlands Kampioenschap discuswerpen (1,5kg) en 3e plaats kogelstoten (5kg) tijdens NK B-junioren outdoor. Ook haalde hij de 4e plaats discuswerpen (2kg) tijdens het NK voor senioren. Met een worp van 47,94 meter verbeterde hij het Westlands record. Het derde genomineerde talent is turnster Noa Talboom. De 14-jarige Monsterse werd voor

Schaatsen

Shorttracker Kay Huisman plaatst zich voor Europa Cup

Kay Huisman in actie.

Kay Huisman heeft zich afgelopen weekeinde geplaatst voor de Europa Cup shorttrack in Kolomna in Rusland. De schaatser uit Monster werd zondag derde tijdens de Star Class-wedstrijden in het Franse Epinal, onder meer door een zilveren medaille op de 1000 meter. De Star Class is een serie van drie wedstrijden voor talentvolle jonge shorttrackers uit West-Europa. De top 8 van de Star Class plaatst zich voor de Europa Cup. Daarbij wordt gestreden tegen de top 8 van de Danubia Cup, de Oost-Europese tegenhanger van de Star Class. Huisman, die lid is van HVHW, legde de basis voor zijn topklassering in Epinal op zaterdag. Hij veroverde de vierde plaats op de 500 meter, waarbij het brons hem net ontglipte. Direct daarna won hij zijn heat op de 1000 meter, waarmee hij zich plaatste bij de beste 10 rijders op die afstand.

Foto: Theodoor Gijsberts

Op zondag reed de 22-jarige shorttracker in de halve ◊nale tegen onder meer twee rijders uit het Nederlands team en plaatste zich achter hen voor de hoogste ◊nale. Daarin werd heel stevig strijd geleverd, waarbij Huisman eerst zwaar werd gehinderd, twee rijders ten val kwamen en hij uiteindelijk zilver pakte. Daarmee werd de Monsternaar in Epinal derde in het klassement en pakte hij over alle drie de Star Class wedstrijden de tweede plaats. Dankzij dit resultaat plaatste hij zich voor de Europa Cup. Het succes is een voortzetting van de goede vorm die hij een week eerder etaleerde tijdens het Nederlands kampioenschap in Heerenveen. Hij werd daar 9e op de 1500 meter en 10e op de 1000 meter wat hem een 12e plaats in de eindrangschikking opleverde.

de tweede keer op rij Nederlands Kampioen op de meerkamp bij de junioren, won goud op de vloer en brons op de brug en bij de sprong tijdens het Nederlands Kampioenschap.

Voor alle vrouwen die willen weten hoe ze hun eigen veiligheid kunnen vergroten is er de training Zelfverdediging voor Vrouwen bij Defence Academy te Naaldwijk. Tijdens deze training ontvang je praktische en realistische informatie over zelfverdediging en hoe je dit kan toepassen. De training is

opgebouwd uit ongeveer de helft theorie en de helft praktijktraining. De training vindt plaats aan de Koningstraat 34 te Naaldwijk, op zaterdag 25 januari van 13.00 uur tot 18.00 uur. Inschrijven of meer informatie via 0174-768029 of info@defenceacademy.nl.

Kiki Bertens.

Foto: PR

Foto: Archief

Uitreiking De uitreiking van de Westlandse sportprijzen op 30 januari is een openbare gelegenheid waarbij iedereen die met sport te maken heeft van harte welkom is. Het Westlands sportgala wordt gehouden in WestlandTheater De Naald aan de Stokdijkkade 3 in Naaldwijk vanaf 20.00 uur. Tevens wordt het live uitgezonden via WOS-TV en wordt een compilatie uitgezonden door de WOS in het weekend vanaf 1 februari. In de grote zaal zijn gereserveerde plaatsen voor de genomineerde sporters. Daarnaast zijn er toegangskaarten beschikbaar voor de grote zaal en voor de Rabozaal en/of foyer waar het Westlandse sportgala via grote schermen te volgen is. Wilt u aanwezig zijn bij het sportgala op 30 januari? U kunt toegangskaarten aanvragen via www.gemeentewestland.nl/ aanmelden-sportgala (maximaal 2 kaarten per persoon).

Bridge Bridgecursus in Wateringen Op 20 januar start Bridgeclub Wateringen een nieuwe bridgecursus voor beginners. De cursus telt 12 lessen, wekelijks op woensdagavond, aanvang 19:30 uur. Leslokatie is De Lessenaar in het centrum van Kwintsheul. Er is geen enkele voorkennis vereist en individuele inschrijving is mogelijk. De kosten van een cursus bedragen 60 euro per persoon. Belangstelling? Neem contact op met Leny Arkesteijn via 0174295507, 06-26092578 of info@ bridgewat.nl.

WK0 3 VOETBAL programma

Rinka Duijndam.

Lara van Ruijven.

Foto: TeamNL

Foto: Bert van Lobenstein

Schaatsen

Atletiek

Leerdam Europees kampioen op 1000 meter

Bonte Haas Lopen goed voor 6.250 euro

Jutta Leerdam is zondagmiddag Europees kampioene geworden op de 1.000 meter. De 21-jarige ‘s-Gravenzandse reed in Thialf in Heerenveen een tijd van 1:13.67, wat tevens een nieuw Westlands record betekende. Het was voor Leerdam, die enkele weken terug ook al Nederlands kampioen op deze afstand werd, de eerste keer dit weekend dat zij in actie kwam. Door liesklachten moest zij de teamsprint en de 500 meter afzeggen. “Niet de ideale voorbereiding”, zei de Westlandse tegenover de

De twee wedstrijden van de Bonte Haas Loop die medio december en afgelopen zondag zijn gehouden, hebben een totaalbedrag van 6.250 euro opgebracht. Dat geld komt ten goede aan Stichting Voor elkaar, met elkaar (VeMe), een woon- en zorginitiatief gericht op gehandicapte kinderen. De wedstrijd (zondag alweer de 26ste) werd gehouden in de direc-

NOS. “Er zat wel een risico in om nu wel van start te gaan, maar ik ben in vorm en wilde laten zien wat ik kan.” Leerdam reed in rit 8 een snelle opening van onder de 18 seconden. Voorafgaand aan de laatste ronde lag haar tegenstandster Daria Kachanova nog wel voor, maar in de laatste bocht kwam de ‘s-Gravenzandse onderdoor. Daarna was het nog twee ritten in spanning afwachten. Vanessa Herzog, Olga Fatkulina, Ireen Wüst en Natalia Czerwonka kwamen echter niet aan de tijd van Leerdam.

te omgeving van eetcafé De Bonte Haas in Wateringen. Deelnemers konden 5 of 10 kilometer hardlopen of wandelen. Het startschot werd gegeven door de kinderen van VeMe. Stichitng VeMe kreeg ook nog een cheque van 1.014 euro uitgereikt door de Bonte Haas, dit geld komt voort uit de verkoop van charity water.

Uitgelezen? Doe de krant bij het oud papier!

Badminton Zaterdag 18 januari Hoofdklasse A SV ARC - Achilles ‘29 AZSV - VV Zwaluwen V VV Capelle - VV Smitshoek VV DUNO - VV DHSC FC ‘s-Gravenzande - Achilles Veen De Jodan Boys - Sportlust ‘46 VV Rijsoord - SC Feyenoord VV Spijkenisse - FC Rijnvogels 1e klasse B Geen 2e klasse C Geen 3e klasse B Geen 4e klasse E GSC ESDO - MSV‘71

Zelfverdediging voor vrouwen

Jutta Leerdam.

Zondag 19 januari 3e divisie B DEM - ADO ‘20 EVV - VV Dongen Hercules - FC Lienden OFC - Groene Ster OSS ‘20 - VV Gemert Quick (H) - HSC ‘21 VV UNA - Blauw Geel ‘38 RKVV Westlandia - VV Hoogland

Goede overwinning in Limburg voor Le Credit Sportif VELO Het eerste team van Le Credit Sportif VELO heeft zaterdagavond een 6-2 overwinning behaald tegen Roosterse BC. Na de nederlaag tegen de Limburgers in het eerste deel van de competitie was het team erop gebrand om dit keer de punten mee naar Wateringen te nemen. Het team is hierin glansrijk geslaagd en heeft daarmee afstand genomen van Roosterse BC op de ranglijst. Jim Middelburg trad in het herendubbel aan met de talentvolle Dion Rovers. De oud-speler van Roosterse BC speelt het hele jaar al sterk en samen met Jim werd ook in deze wedstrijd het eerste punt overtuigend binnen geslagen. De damesdubbel van Myke Halkema en Milou Lugters was een spannende strijd die uiteindelijk in de derde game in het voordeel van VELO werd beslist. De enkelspelen werden dit keer netjes verdeeld. Simone Hermsen en Dion Rovers moesten hun meerdere erkennen in de tegenstander, maar Ruben Kweekel en Fredrika Lagerstedt wonnen beiden hun

wedstrijd. Fredrika Lagerstedt nam het in deze wedstrijd op tegen oud VELO-speelster Dorien Lups. De eerste set was duidelijk voor VELO, maar in de tweede set was de strijd hevig. Uiteindelijk trok Fredrika in de verlenging met 23-25 aan het langste eind. De tussenstand kwam hiermee op 2-4 voor VELO. In de afsluitende gemengddubbels is VELO het hele seizoen al sterk. Ruben Kweekel en Myke Halkema hadden geen problemen met de tegenstander en wonnen overtuigend. Milou Lugters en Jim Middelburg moesten toestaan dat de tweede set verloren ging, maar zowel set 1 als set 3 gingen met duidelijke cijfers naar VELO. Daarmee is de eindstand 2-6 in het voordeel van Le Credit Sportif VELO. VELO staat op de 2e plaats in de handhavingspoule. BC Amersfoort heeft een voorsprong van twee punten. Komend weekend neemt VELO het op zondagmiddag in de eigen VELO-hal op tegen de nummer laatst AMOR GS BC.

VELO nam afstand van Roosterse BC op de ranglijst.

Foto: Sportshoots.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Dé vacaturesite voor he

Pagina 14

Dé vacaturesite voor het hele Westland

www.westlandsebanen.nl

Anthura is de expert in veredeling en vermeerdering van orchideeën en anthurium. Ons familiebedrijf is in 80 jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijde marktleider. Door een jarenlange focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling is een ongelimiteerde variatie in kleurrijke rassen ontstaan.

Voor de Lentekriebel Kwintsheul zoeken wij vanaf 1 maart t/m 17 oktober:

Voor ons hoofdkantoor in Bleiswijk zoeken wij een

MEDEWERKERS (M/V) PART-TIME

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST PHALAENOPSIS In deze fulltime functie ondersteun je onze accountmanagers, inventariseer je klantwensen en -behoeften en zet je deze om naar verkoopprognoses en offertes. Daarnaast houd je klantgegevens up-to-date in het CRM-systeem, bewaak je het orderproces en ben je medeverantwoordelijk voor het aftersales traject. Als commercieel medewerker binnendienst onderhoud je contacten met (potentiële) klanten wereldwijd, met name in Nederland, Brazilië en de V.S.. Samen met ervaren accountmanagers informeer en adviseer je hen over onze producten en diensten. Je bent service gericht en in staat om kansen om te zetten in duurzame resultaten. Intern onderhoud je veel contact met collega’s van de afdeling verkoopplanning en werk je nauw samen met directe collega’s van de verkoop- en productieafdeling(en). Profiel Wij zoeken een enthousiaste collega met een klantgerichte en commerciële instelling. Je bent vindingrijk, overtuigend en werkt gestructureerd. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en gaat graag zelfstandig te werk.

voor o.a. het aanvullen en verzorgen van potplanten in de winkel.

MEDEWERKERS (M/V) PART-TIME

Het betreft een functie voor iemand met enige stage en/of werkervaring en kennis van, dan wel affiniteit met de agrarische sector.

voor kassa werkzaamheden en die bekend zijn met potplanten. Voor de Lentekriebel De Lier zoeken wij vanaf 1 maart part-ime:

EEN MEDEWERKER (M/V)

Aanbod Wij bieden een zelfstandige functie in een dynamische internationale markt, waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Na gebleken geschiktheid behoort doorgroei naar accountmanagement tot de mogelijkheden. Je komt terecht in een collegiaal team met (technische) vakkennis en je krijgt coaching on-the-job om je vaardigheden continue te optimaliseren. Uiteraard bieden wij een passend arbeidsvoorwaardenpakket.

voor alle werkzaamheden binnen ons tuincentrum. Dit houdt o.a. in kassa, het verzorgen-, en aanvullen van potplanten in de winkel. Combinaie Kwintsheul en De Lier is ook mogelijk! De Lentekriebel is een bedrijf waar gezelligheid hoog in het vaandel staat, maar tegelijkerijd ook hard gewerkt wordt. Klantvriendelijk, betrouwbaar en flexibel zijn tevens eigenschappen die zeer belangrijk zijn! Werkijden zijn in overleg en ervaring is een pre!

Ben jij onze ideale kandidaat? Zoek je een commerciële functie in een professionele markt en zie je in deze functie dé eerste of volgende stap naar een mooie carrière? Stuur dan je sollicitatie en C.V. t.a.v. Wim Knoop (manager P&O), naar wk@anthura.nl.

Voor meer informaie: info@delentekriebel.nl t.n.v. Ineke van Eijmeren

De ideale kandidaat past niet alleen binnen dit profiel, maar beschikt ook over de volgende kennis en vaardigheden: • Een afgeronde commerciële HBO of HAS opleiding; • Een ondernemende en flexibele instelling; • Goede kennis van Microsoft Office en kennis/affiniteit met ERP en CRM systemen; • Goede kennis van de Engelse taal.

BOOST JE CARRIÈRE w w w.we s t l a n d s e b a n e n . n l

(Junior) Manager Arbeid Wij zijn een open, informeel no-nonsense kantoor met een prettige werksfeer. In verband met de groei van onze

Agro Care & van Steekelenburg teelt kwaliteitstomaten en is gevestigd

klantenkring zijn wij op zoek naar een:

Fa. L. DE ZEEUW& ZN.

dZ

Fa. L. de Zeeuw & zn is een modern glastuin­ bouwbedrijf. Wij telen jaarrond bosradijs, die wij machinaal oogsten. Dit telen wij op ruim 2 ha. (Kijk ook eens op: twitter.com/dezeeuwradijs)

in De Lier. We maken deel uit van de Agro Care Holding, één van de

Salarisadministrateur

koplopers binnen de glasgroentesector met vestigingen in Nederland,

m/v

Tunesië en Marokko. Agro Care is een jong, snelgroeiend en innovatief

(16-24 uur per week)

bedrijf met een moderne en professionele bedrijfsopzet en een teeltoppervlakte van ruim 200 hectare. Ambitie, gedrevenheid,

De functie • Het zelfstandig voeren van de (online) salarisadministraties voor onze klanten uit diverse branches • Aanspreekpunt voor klanten en collega’s • Contact met belastingdienst, pensioenen uitvoeringsinstellingen • Adviseren van klanten op het gebied van fiscale regelingen, CAO’s en arbeidsrecht

Het profiel • Je bent in het bezit van een afgeronde relevante MBO opleiding, aangevuld met PDL • Je hebt kennis van fiscale-, sociale- en arbeidswetgeving Je hebt recente ervaring met het voeren van salarisadministratie(s) • Je bent accuraat, service gericht, communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift • Je hebt relevante werkervaring op een accountants- of administratiekantoor • Werkervaring met WinSalar is een pré

Wij bieden • Werken in een enthousiast en betrokken team • Alle ruimte voor initiatieven en zelfstandigheid • Marktconform salariëring en studiekostenvergoeding

Geïnteresseerd? De sollicitatie met C.V. kun je sturen of mailen naar: Van der Velden & Van der Burg t.a.v. Erik van der Burg Postbus 88 2290 AB Wateringen Telefoon: 0174-290638 E-mail: erik@vbadmin.nl

enthousiasme en nieuwsgierigheid met een ‘open mind’ maken dat we

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Fulltime Medewerkers m/v

grenzen verleggen. De slogan van Agro Care luidt dan ook ‘No Limits, No Nonsense’.

Voor onze productielocatie in De Lier (4 hectare) zijn wij op zoek naar een (junior) manager arbeid. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het arbeidsproces en geeft daarbij leiding aan zo’n 30 medewerkers. Jij verzorgt de planning en uitvoering van het productieproces en stuurt daarbij op kwaliteit en rendement waarbij je de productiekosten goed monitort. Wij zoeken een betrokken collega met de volgende eigenschappen. MBO/HBO werk- en denkniveau. Zelfstandig en besluitvaardig. Leidinggevende capaciteiten. Sterk in plannen. In staat het overzicht te bewaren. Aanpakker die niet bang is zelf de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard is ervaring in een leidinggevende rol binnen de glastuinbouw prachtig, maar ook voor een starter met de juiste talenten hebben wij mogelijkheden.

Agro Care & van Steekelenburg Laan van Vijverberg 7 2678LD De Lier www.agrocare.nl

Bij Agro Care werken we met een jong team van gedreven professionals. We geloven erin dat we doormiddel van samenwerking, zowel intern en extern, de beste resultaten kunnen bereiken. Naast een passend pakket arbeidsvoorwaarden bieden we onze medewerkers veel verantwoordelijkheid, vrijheid, vertrouwen en de mogelijkheden om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Voor starters zetten we een gericht ontwikkeltraject in en ook op de lange termijn stimuleren we het volgen van trainingen en opleidingen. Heb jij interesse in deze functie, stuur dan jouw motivatie en cv naar hr@agrocare.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Parttime Medewerkers m/v Wij zoeken medewerkers die: • gemotiveerd zijn en graag de handen uit de mouwen steken. • een flexibele en positieve instelling hebben. • zowel zelfstandig als in klein teamverband kan werken. • beheerst Nederlands in woord en geschrift. • een parttime medewerker komt 20-25 uur per week ons team versterken. De uren worden verdeeld over 5 ochtenden van maandag t/m vrijdag.

Wij bieden: • afwisselende werkzaamheden in de radijs, wij leren je alles wat je nog niet kan. • werken in een dynamisch informeel familiebedrijf.

Reageren: Fa. L. de Zeeuw & zn, t.a.v. Jolanda de Zeeuw Naaldwijkseweg 221 2691 PT ’s-Gravenzande 06-23494398 dezeeuwradijs@hetnet.nl


Het Hele Westland 15 januari 2020

Dé vacaturesite voor he

BOOST JE CARRIÈRE

Pagina 15 Dé vacaturesite voor het hele Westland

is per direct op zoek naar (Student/Scholier)

Volg je…

Chauffeur

EEN STUDIE GERICHT OP KINDEREN

Wij zijn een ambachtelijke familie bakkerij gevestigd in Naaldwijk, waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staan! Met een enthousiast en productief team zij we onder andere verantwoordelijk voor het bezorgen van brood en banket binnen Westland. We zoeken per direct een enthousiaste chauffeur (± 6 uur) die: - In bezit is van Rijbewijs B - en teamplayer is met een Westlandse werkinstelling - Beschikt over de juiste sociale-, fysieke- en communicatieve vaardigheden - Flexibel en klantgericht te werk gaat - Zaterdagochtend beschikbaar is

www.westlandsebanen.nl

en ben je op zoek naar

EEN LEUKE BIJBAAN

Onze salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de cao. Verdere details zullen in het sollicitatiegesprek besproken worden.

DAN BEN JE WELKOM BIJ BIW (o.a. voor het geven van bijles en het bieden van begeleiding aan basisschoolleerlingen)

Stuur ons een mail met je motivatie, CV en portfolio (inclusief foto) naar info@bakkerijschalke.nl

EN HET STAAT GOED OP JE CV. Voor meer informatie: info@biwbegeleidingentrainingwestland.nl www.biwbegeleidingentrainingwestland.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Batist kassenbouw is een gerenommeerde Westlandse onderaannemer in de kassenbouw. Als onderdeel van Batist Westland zijn wij al meer dan 35 jaar een betrouwbare partner in het bouwen en beglazen van tuincentra, Venlo- en breedkapkassen en bedrijfsruimten. Naast nieuwbouw projecten renoveren wij ook bestaande projecten. Met een modern machinepark realiseren wij complete projecten in binnen- en buitenland voor diverse opdrachtgevers. Alle projecten worden vanuit een modern bedrijfspand in Wateringen gecoördineerd. WEGENS AANHOUDENDE GROEI ZOEKT BATIST KASSENBOUW OP KORTE TERMIJN:

1. MEEWERKEND VOORMAN KASSENBOUW

Zoekt een

Heb jij al enge jaren ervaring in de kassenbouw en kun of wil jij zelfstandig een bouwploeg leiden? Dan is dit wellicht een mooie kans voor jou. Ben je in het bezit van een goede werkmentaliteit, VCA en vakgerichte certificaten dan geniet je de voorkeur. Je persoonlijk inbreng wordt zeker op prijs gesteld.

Administratief medewerkster

Werk jij graag in de montagetechniek en zoek je een nieuwe werkkring? Als monteur in de kassenbouw werk je nauwsamen met collega’s in een klein en jong team. Goede motivatie en bereidheid hard te willen werken is belangrijk. Het VCA diploma en andere vakgerichte certificaten kun je na een inwerkperiode bij ons halen. De meerderheid van onze projecten worden in Nederland uitgevoerd. Heb je interesse of wil je meer informatie over de baan? Neem contact op met 0174-512500. Je kan je motivatie ook mailen naar kassenbouw@batistwestland.nl. We maken graag snel een afspraak met jou.

w w w.we s t l a n d s e b a n e n . n l

Acquisitie door recruiters wordt niet op prijs gesteld.

2. KASSENBOUWERS EN LEERLING KASSENBOUWERS • Voor 6 uur per week • MBO+ niveau en zelfstandig kunnen werken Gevestigd aan de Leehove 29, De Lier Interesse… Stuur dan een mailtje naar: miekevdmeijs@live.nl

DON Hoveniers zoekt een hovenier tuinonderhoud Ben jij de perfectionist in tuinonderhoud die ons team komt versterken? Ben jij een ervaren hovenier in tuinonderhoud en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Ervaren hovenier onderhoud Fulltime (37 uur) Wat ga je doen? Je gaat zelfstandig en in teamverband tuinen onderhouden aan grote en kleine projecten van particulieren en bedrijven op verschillende locaties.

Wij verwachten van jou?

Wat kun je van Don hoveniers verwachten?

• • •

• • • • •

Je bent een perfectionist met groene vingers. Je bent een teamspeler met goede sociale vaardigheden. Je bent zelfstandig en praktisch in het vinden van oplossingen. Je bent lexibel als het gaat om werktijden. Je bent klantvriendelijk en servicegericht. Je hebt minimaal de MBO Hoveniersopleiding niveau 3 afgerond. Je hebt bij voorkeur al enkele jaren werkervaring als hovenier in het onderhoud. Je bent in het bezit van een rijbewijs B (E)

• • • • • •

Een afwisselende functie waarin je al je vakkennis kunt benutten. Een prettige werkomgeving. Een super gezellig team en de leukste uitjes. Goede arbeidsvoorwaarden conform cao Hoveniersbedrijf. Een Volkswagen bus mee naar huis voor woon-werkverkeer. Vakinhoudelijke ondersteuning in de vorm van vervolgopleidingen en bijscholing. Uitzicht op een vast contract.

Ben jij de onderhoudtopper die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met je cv naar hrm@donhoveniers.nl of bel met 0174 623 663.

DON Hoveniers Hagemanstraat 74a 2691 WR ‘s-Gravenzande T. (0174) 623 663 E. info@donhoveniers.nl

ne j dege opper i j n e B nt an ee je een a s n die o n mag 500,a d , t help van € e e f s er zelf r vinde en* de topp bij cht 00,verwa ngt ook € 5 is. ontva erste salar het e g naar de * Vraa aarden voorw


Het Hele Westland 15 januari 2020

Pagina 16

HORCONEX:

“Wij zijn nu klaar voor de toekomst”

Wat zo’n 35 jaar geleden is gestart in een achterkamertje in Naaldwijk, is uitgegroeid naar een internationale leverancier van complete tuinbouwprojecten. Waar veel bedrijven een stip op de horizon zetten voor de realisatie van hun ambitie, is HORCONEX met een prachtig nieuw pand nu al klaar voor de toekomst. Door: Jan Cameraat

HORCONEX verzorgt complete tuinbouwprojecten. De regie in zowel Nederland als in het buitenland is in de vertrouwde handen van een deskundig team van specialisten. Cees van Uffelen is de gedreven oprichter van het bedrijf: “Wij beschikken over eigen specialistische afdelingen zoals kassenbouw, scherming, kasverwarming en teeltgoten. Wij werken continu aan de ontwikkeling van innovatieve en duurzame systemen voor de glastuinbouw. Doordat alle kennis onder één dak aanwezig is en dankzij onze jarenlange ervaring in de kassenbouw, worden alle projecten binnen de gestelde termijn gerealiseerd. Dat betekent een snelle oplevering zonder verlies van de duurzame kwaliteit waar wij als HORCONEX garant voor staan.” Dichtbij Een van de krachten van HORCONEX is dat zij altijd dichtbij de opdrachtgever staan. “Wij zijn niet zo bekend in Westland omdat wij vooral projecten in het buitenland uitvoeren, zoals in Frankrijk, Zwitserland en enige centraal europese landen. Om dicht bij de klant te staan hebben wij ook 3 vestigingen in Frankrijk. Daarbij komt dat onze medewerkers Franse les krijgen en op de hoogte zijn van de Franse cultuur. Maar wij hebben zeker niet alleen klanten in het buitenland. Ook in Nederland zijn wij actief voor zowel complete projecten als deelprojecten. Wij willen dat al onze opdrachtgevers zich bij ons thuis voelen.” Nieuw pand Het pand aan de Industriestraat in Naaldwijk was de afgelopen jaren al meerdere keren verbouwd vanwege tekort aan ruimte. Ook paste het pand niet meer bij de ambitie en de uitstraling van HORCONEX. Reden dat het bedrijf ervoor gekozen heeft om een geheel nieuw pand te laten bouwen. De eerste paal van het moderne en duurzame pand werd op 29 november 2018 op het ABC Westland terrein in Poeldijk (aan de rand van Den Haag) geslagen. Het pand heeft een oppervlakte van bijna 5.000 vierkante meter.

Van Uffelen: “Op vrijdag 3 januari 2020 is het nieuwe pand van HORCONEX geopend. Meer dan 350 gasten maakten gebruik van de mogelijkheid om het opvallende pand van binnen te bekijken. De helft van het gebouw bestaat uit een bedrijfshal en de andere helft is bestemd voor kantoor- en vergaderruimtes. Vooral deze zijn, net als de buitenkant van het pand, voornamelijk licht en modern. Rondom het pand is ruime parkeergelegenheid gecreëerd voor medewerkers en bezoekers. Ook is er op het terrein voldoende ruimte voor vrachtwagens om de logistieke afhandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Nieuwe directie Momenteel bestaat het personeel uit 30 medewerkers in Nederland en 27 medewerkers in Frankrijk. Nu het pand in Poeldijk is opgeleverd heeft Van Uffelen de rust om meer afstand te nemen van de organisatie. Xander van der Wilk en Jeroen Heemskerk gaan het nieuwe directieteam vormen. Zij worden ondersteund door compagnon Michel Le Coz, die vanuit Frankrijk mede aansturing geeft. ”Vanaf januari hebben wij de

dagelijkse leiding van Cees overgenomen. Het is echt een prestatie wat hij heeft opgebouwd en nu aan ons heeft overgedragen. Cees blijft op de achtergrond nog wel aanwezig. Wij zijn blij dat wij in zijn voetsporen mogen treden en zullen verder gaan waar Cees is gebleven.” Moderne werkgever Het nieuwe pand is duurzaam ontwikkeld en gebouwd. Twee warmtepompen en 750 zonnepanelen voorzien het pand van energie. Er is geen gasaansluiting, maar deze warmtepompen en een klimaatplafond zorgen voor een prettig binnenklimaat. Wij zijn trots op onze medewerkers en helpen hen om zich zelf binnen ons bedrijf te ontwikkelen. Voor iedere functie hebben wij wel een vacature beschikbaar. Als moderne werkgevers willen wij hen graag ondersteunen met alle middelen die wij beschikbaar kunnen stellen. De werkplekken zijn ruim en voorzien van moderne IT. Ook hebben wij een volledige fitnessruimte waar onze medewerkers gebruik van kunnen maken. Geïnteresseerden die de ambitie hebben om te werken voor een succesvolle internationale leverancier van complete tuinbouwprojecten nodigen wij van harte uit om persoonlijk contact met ons op te nemen of te solliciteren via ons email info@horconex.nl.

Van links naar rechts op de foto: Xander van der Wilk , Jeroen Heemskerk, Michel Le Coz en Cees van Uffelen.

Foto’s: Rolf van Koppen fotografie

ABC Westland 199, 2685 DB Poeldijk

www.horconex.nl

Profile for WL Media

HHW 2020-01-15.pdf  

HHW 2020-01-15.pdf  

Profile for wlmedia