Page 1

DICHT BIJ DE BURGER

WESTLAND VERSTANDIG OPEN EERLIJK BETROUWBAAR BURGERBELANG POSITIEF KRITISCH EN STANDVASTIG

Simply amazing.

Nieuwe Nissan LEAF

Meer zorgvoorzieningen in Westland nodig

KOM NU PROEFRIJDEN Grote Beerstraat 35 ‘s-Gravenzandseweg 14 Platinastraat 47

Zie pagina 3

Den Haag Wateringen Zoetermeer

Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 www.westlandverstandig.nl / e-mail: info@duijsens.net.

www.zeeuwenzeeuw.nl

WOENSDAG 13 JUNI 2018 VIER-EN-TACHTIGSTE JAARGANG

Deze week: Samenwerken, echt of voor de bühne? Als ondernemer, moeder en echtgenote heb je veel ballen hoog te houden. Je moet de focus hebben op inhoudelijk werk, kennismanagement, verwachtingsmanagement, medewerkers, klanten, sales, kosten en in privé je gezin, je partner, familie en vrienden … Dat zijn best wel veel ballen waarbij de ene bal soms wat meer aandacht en liefde nodig heeft dan de andere. Laat je er echter één vallen, dan valt het met zoveel zorg opgebouwde bouwwerk voor je gevoel als een kaartenhuis in elkaar. De kern van alles is samenwerken. Is dit een dooddoener of toch niet? Henry Ford gaf aan: “Samen komen is een begin; samen blijven is voorruitgang; Samenwerken is succes” Succes kan alleen bereikt worden als we oprecht samenwerken. Dat begint dichtbij, binnen het gezin, binnen je bedrijf en binnen je gemeente. We hebben allemaal hoog op van de noodzaak tot en de kracht van samenwerken, maar gebeurt het ook echt en belangrijker nog gebeurt het oprecht? Kijk eens naar de politiek binnen de gemeente Westland. Wekelijks zien we moties voorbij komen, deels om elkaar vliegen af te vangen. Sommige raadsleden grijpen elke kans aan om anderen in een negatief daglicht te plaatsen, waar het horen van namen en rugnummers voor sommigen als essentieel wordt gezien om goed beleid te kunnen maken. Bedrijven dreigen gedupeerd te geraken omdat ze een familiaire relatie hebben met een raadslid of waarbij een ondernemer geen paraplubar mag openen in het winterseizoen omdat we als gemeente wachten op nog komend beleid. Dit alles getuigt niet van een echte drang naar samenwerken! Ook op de werkvloer is samenwerken soms lastig. Jaren geleden vertelde iemand mij dat een grote valkuil voor veel ondernemers is dat ze vaak de focus hebben op de 10 à 20% binnen het bedrijf die onder de maat presteert. Ik bemerk dat ik met regelmaat in deze val verstrikt raak. Ik probeer met alle energie en goedbedoelde ideeën om deze 10 à 20% overgeheveld te krijgen naar de middenmoot van 30%. Als dat mij niet lukt, is dat een bron van frustratie en dat bevordert de samenwerking niet. Hiermee verlies ik ook nog eens de 50% uit het oog die heel goed functioneert, die samen met de 30% je bedrijf naar een hoger niveau kunnen en zullen tillen. Kortom: je kunt het niet alleen… maar kies! Spreek niet over elkaar maar echt met elkaar. Dan ontstaat vertrouwen en dat is de noodzakelijke basis voor een succesvolle samenwerking en samenleving. Jeanin Bouwman-Treffers

Vind ons leuk!  Het Hele Westland

SALE BIJ ROB VOLLEBREGT ZIE ADV ELDERS IN DEZE KRANT

Marina en Jozëe ‘We zijn er voor de mensen zelf’

Pijlers van de samenleving

Levensvatbaarheid kleine kernen

Kwintsheul springt om jonge inwoners Kwintsheul vergrijst. De planning van het Westlandse gemeentebestuur voor de ontwikkeling van nieuwbouw in De Driesprong in Kwintsheul zet de vitaliteit van het dorp nog verder onder druk. Dat stelt GemeenteBelang Westland (GBW). Het dorp deelt die blik. GBW pleit daarom voor een andere strategie. De gemeente Westland besloot twee jaar geleden dat De Driesprong aan de noordelijke rand van Kwintsheul, de plek is voor nieuwbouw. Vorig jaar werd besloten de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) voor drie jaar te laten gelden in dit gebied. In een recente brief aan de gemeenteraad schrijft het college dit gebied zelf te willen ontwikkelen. In december 2019 moet de raad een structuurvisie of bestemmingsplan vaststellen, zo is het idee.

Dramatisch Een dramatisch plan, volgens GBW. De fractie concludeert dat de eerste paal dan ‘in een optimistisch scenario’ op zijn vroegst eind 2020 de grond in kan. Veel te laat om het dorp nieuw leven in te blazen, stelt zij. Het probleem is veel te urgent. Volgens GBW-woonspecialist André van den Berg is het mogelijk vaart te maken met de plannen, omdat al bekend is wat het dorp nodig heeft. Volgens hem hoeft daar niet nogmaals lang over te worden nagedacht. Er kan een marktconsultatie worden gehouden en samen met de bevolking wordt het beste idee aangenomen stelt hij. Zo kan er vóór 2020 al worden gebouwd. Dorstroom Probleem in Kwintsheul is het gebrek aan doorstroming. Ouderen blijven - al dan niet door nieuwe wetgeving - langer thuiswonen. Zonder nieuwe woningen kunnen er geen jonge gezinnen bijkomen. Daarnaast wordt het jarenlange ontbreken aan een supermarkt genoemd als oorzaak voor de terugloop van jonge gezinnen. Het gebrek aan gezinnen is funest voor de vitaliteit van het dorp. Irma Smits is directeur van basisschool de Andreashof in het dorp. Zij ziet al sinds een jaar of zes het leerlingenaantal gestaag dalen. “In de jaren

SPECIALE JUBILEUM UITGAVE

Molendag 90 Y EA RS

Jubileumeditie voor veertien molens FA M

1 9 28 -2 0 1 8

ILY

Duurzame creaties van pallethout

‘90 telden we zo’n 500 leerlingen. Nu hebben we er 340,’’ zegt zij. Op 1 oktober leggen basisscholen hun prognoses vast. Lag die voor dit jaar op 321, voor volgend jaar komt het aantal neer op 310. Dat terwijl de Andreashof een groeischool wil zijn. Als er vanaf 2020/2021 wordt gebouwd, vreest zij voor de toekomst. “Vaak komen er jonge mensen in een nieuwbouwwijk wonen, maar zij hebben niet direct kinderen. Pas na een paar jaar komen die erbij.’’ Met de constante daling in het achterhoofd is bouwen in 2020 voor haar geen geruststellend idee.

Quintus Niet alleen de school kampt met krimp. Ook Quintus met zeven sportverenigingen ziet de aanwas van nieuwe jeugdleden staken. Beheerder Loek Schulte constateert over precies dezelfde periode - ‘een jaar of zes’ een dalend aantal jonge clubleden. “De badmintonclub gilt om nieuwe leden. De gym houdt het hoofd net boven water. Voetbal springt om nieuwe jeugdleden en bij de handbal bestaat er geen B-team (15-16-jarigen) meer,’’ somt hij op. Secretaris van de omni-vereniging Wouter Loods telde aan het begin van het jaar 1485 leden over zeven verenigingen. Volgens hem zit de pijn vooral bij de handbal- en voetbalvereniging. “Daar is weinig jonge aanwas te bespeuren.’’ Rampzalig De Heulse Aanpak noemt het rampzalig als het nog tenminste twee jaar duurt voordat er een schop de grond in gaat voor De Driesprong. Het burgerinitaitief heeft tien jaar geleden al gewaarschuwd voor het probleem, zegt Van der Goes. En elk jaar kromp het jonge deel van Kwintsheul een ietsje meer. “Het is schandalig hoe er wordt gesold met de belangen van een klein dorp. De essentie van levensvatbaarheid is dat het om mensen draait. Hier ontstaat straks een gat in de bevolking De politiek moet verantwoordelijkheid nemen. Zo niet, dan gaat het dorp naar de donder.’’ GBW vraagt het college de gekozen strategie te heroverwegen en een marktconsultatie te houden om tot snelle ontwikkeling van De Driesprong te komen.

Foto: Lentiz onderwijsgroep

Studenten van diverse scholen hebben vorige week vrijdag meegedaan aan de derde Pallet Design Contest van MBO Westland. Het doel was om bruikbare producten te ontwikkelen met met een mooi verhaal over de

noodzaak van duurzaamheid erachter. Op de dag zelf was er ook een live wedstrijd waarbij tien studenten ter plekke een doelgericht, duurzaam en veilig eindproduct maakten. Op de foto feliciteert Cock Wielaard, jurylid

namens Lentiz onderwijsgroep, een aantal winnaars. De Pallet Design Contest werd gehouden in het World Horti Center in Naaldwijk en werd omlijst door rondleidingen, workshops, demonstraties

Deze woensdag krijgen middelbare scholieren uit het Westland het grote nieuws te horen. Zijn ze geslaagd, moeten ze herkansen of mogen ze het volgend jaar nog eens proberen? Een traditie daarbij is dat Het Hele Westland een week later een lijst met namen van alle geslaagden publiceert. Dit jaar zal dat niet gebeuren vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rob de Haan, regiodirecteur van het ISW: “In het afgelopen directieberaad realiseerden wij ons dat we vooraf schriftelijke toestemming moesten verkrijgen van alle individuele ouders en dat dit onhaalbaar is in de tijd. Wij betreuren het uiteraard, maar dienen de wetgeving te respecteren.” Overi-

gens is het voornemen om de lijst met namen volgend jaar in ere te herstellen. “Voor komend schooljaar, dus juni 2019, kunnen wij de noodzakelijke schriftelijke administratie wel op tijd afhebben.” Ook de geslaagden van de Lentiz-scholen worden niet meer in de krant vermeld. Daarnaast geeft de school aan de namen dit jaar ook niet meer op hun website te publiceren. De redactie van Het Hele Westland betreurt de ontwikkeling. Hoofdredacteur Sandra Vlielander: “Het vermelden van de geslaagden in onze krant is een mooie traditie. We begrijpen dat het hier gaat om een neveneffect van de nieuwe privacywet, maar het blijft toch jammer dat we de lijst dit jaar niet kunnen publiceren. We

hopen het gebruik volgend jaar, samen met de Westlandse scholen, weer op te kunnen pakken.” Voor wie de felicitatie van zijn of haar geslaagde zoon, nichtje of vriend niet wil laten afhangen van een nieuwe wetgeving biedt Uitgeverij West Media de mogelijkheid om een felicitatieadvertentie te plaatsen. Dat kan gemakkelijk via www.uitgeverijwestmedia.nl/geslaagd. De kosten bedragen 3,50 euro voor een bericht van 3 regels en 6,50 euro voor een bericht van 3 regels met kleurenfoto. Iedere regel extra kost 1 euro. Alle binnengekomen felicitatieadvertenties worden bij elkaar gepubliceerd in Het Hele Westland van 20 juni.

MOOIE HANGPOTTEN MET WATERRESERVOIR en keuze uit een breed assortiment aan losse perkplanten. Vaderdag tip: Zwartendijk 19a te Monster een mooie hangpot.

BIJ

NIEUWE COLLECTIE ZONNEBRILLEN:

20% VOORDEEL

Heel veel VADERDAG cadeaus!

Het meest orginele Tuincentrum van het Westland

Voor al uw tuinplanten

en een bloemententoonstelling. MBO Westland heeft de ambitie om de Pallet Design Contest binnen vijf jaar uit te laten uitgroeien tot een internationaal evenement. Zie www.hethelewestland.nl voor de uitslagen.

Geslaagden mogen niet massaal in de krant

Tuincentrum De Zonnebloem

Carwash Westland bestaat 7 jaar en trakteert t/m 30 juni op 25% extra wastegoed

n Elke zondag ope

Vers uit de kwekerij.

carwash-westland.nl

www.huyskweker-dezonnebloem.nl

Openingstijden: zie www.decarlton.nl. De Carlton Tuincentrum • Naaldwijkseweg 257 • ’s-Gravenzande • 0174 - 412997 • www.decarlton.nl

VOGELAAR BOSCH SPIJER ADVOCATEN IS EEN ALL-ROUND ADVOCATENKANTOOR DAT ZICH VANUIT TWEE VESTIGINGEN RICHT OP ZOWEL PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN.

Het Hele Westland is een wekelijkse uitgave van Uitgeverij West Media

Nieuws & Achtergronden

Like ons op facebook  ’Het Hele Westland’

Zo kunt u terecht voor advies, procedures en mediation aangaande: • Echtscheidingen, alimentatie en omgang; • Ontslag, arbeidsconflicten en reorganisatie; • Letsel- of overlijdensschade als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte, geweldsof zedenmisdrijf of een verkeersongeluk; • Tuinbouw gerelateerde zaken.

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar. Dijkweg 125a 2675 AC Honselersdijk T 0174 614 656

Oudelandstraat 1 2691 CB ‘s-Gravenzande T 0174 444 880

www.vbsadvocaten.nl U kunt direct soliciteren op de vacatures achterin deze krant

WestlandseBanen.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 2

Belangrijke telefoonnummers Huisartsenpost Westland Patiënten, die buiten reguliere werktijden dringend een huisarts nodig hebben, kunnen bij de huisartsenpost op de tweede etage van Behandel Centrum Westland terecht. De huisartsenpost is dagelijks open van 17.00-08.00 uur. In de weekenden en tijdens de feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag open. Patiënten kunnen uitsluitend voor spoedgevallen terecht en dan alleen op afspraak. T 0174-638738. www. huisartsenpostwestland.nl. Bij nood: 112 Politie Politie Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. T 0900-8844, bij nood 112 www. politie.nl/haaglanden.

BIJ

Brandweer Westland Brandweer Westland Voor vragen over pro-actie, preventie en preparatie: T 088-8868000, bij nood 112. Slachtofferhulp Westland T 0900-0101 Dierenartsen Dierenkliniek ’t Westland, Middelbroekweg 5, Naaldwijk, T 0174-624401. Veterinair Medisch Centrum Dierenkliniek Honselersdijk, Harteveldlaan 1, T 0174-624544, ’s avonds/’s nachts 0900-3344455 Dierenkliniek Hamming, Eikenlaan 139, ‘s-Gravenzande, T 0174-418262. Dierenbescherming Algemeen landelijk nummer: 144 St. Amivedi, hulpdienst voor vermiste en gevonden Huisdieren: T 088-0064614

OP ONZE NIEUWE COLLECTIE ZONNEBRILLEN:

20% VOORDEEL

Praktische Thuishulp Biedt vrijwillige thuishulp aan gezinnen met een gehandicapt kind en aan zelfstandig wonende volwassenen met een handicap. Informatie: T 015-2131151 (van ma. t/m do. 09.00 tot 15.00 uur). Steunpunt Huiselijk Geweld T 0800-2000 Zorg in de laatste levensfase Vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland bieden daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning aan cliënt en familie. Informatie: T 06 12471661 Moeders voor moeders Inzameling urine van zwangere vrouwen tussen de 6e en 17e week van de zwangerschap. Inlichtingen: T 0800-0228070 Cocaine Anonymous Zelfhulpgroep voor mensen met een probleem met drugs en alcohol. Helplijn: T 06-10192770. A.A. (Anonieme Alcoholisten) Werkgroep Westland. Groepsavond; elke maandag avond van 19.45 - 22.00 uur de Hunselaer 1, Honselersdijk Inlichtingen: T 06 24564223, 06 20749748 of 06 26887892. LSOVD (Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers). T 06-27241448 Pieter van Foreest contact, T 015-5155000 Careyn Contact, T 088-1239988

De regionale krant Het Hele Westland is een uitgave van Uitgeverij West Media b.v. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk, Telefoon 624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Oplage: 46.125 Deadline redactie: Maandagochtend 8.00 uur. Deadline advertenties: Maandagochtend 12.00 uur.

Actie geldig t/m 30 juni 2018. Niet i.c.m. andere aanbiedingen en alleen geldig op onze zonnebrillencollectie Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen. Aanleveren advertenties: Voor aanleverspecificaties zie www.hethelewestland.nl Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur  via: advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl

WILHELMINAPLEIN 1 2671 GR NAALDWIJK 0174 629 316

BROOS VERSPREIDINGEN

Bezorgklachten Broos verspreiding, 514508. Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Het Hele Westland is lid van de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers).

Het Hele Westland denkt aan het milieu en wordt daarom vervaardigd met een waterloos drukproces. Tevens drukken wij de krant op volledig gerecycled papier.

Henk: ‘Ik ren voor mijn vrouw en mijn zus’ Meld je aan op teamkwf.nl

www.vandaalenoptiek.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 3

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN Blik op de tuin Groene daken en heilzame kruiden Mocht u denken, dat groene daken iets is van alleen onze tijd, dan kan ik u vertellen, dat u het mis heeft. Tijdens een bezoek aan het Openlucht Museum in Oslo, Norsk Folkemuseum, bleek namelijk het tegendeel. De prachtige, historische, 18eeeuwse houten plattelandshuizen, die het museum herbergt, zijn allemaal bedekt met een dikke laag graszoden. Al sinds de tijd van de Vikingen kennen de Noren de voordelen van groene daken en houden zij deze gewoonte in stand. Deze daken, volgens oude Noord-Europese traditie, gaan niet alleen heel lang mee, maar zijn ook vrij van onderhoud en zorgen voor isolatie. Ze zijn nog steeds in het Noorse landschap terug te vinden en zijn vaak gemaakt van turf. Er zijn bedrijven die dit concept hebben overgenomen en daken zo bedekken. Een dak bedekken kan op vele groene manieren en het is handig om u, als u plannen op dit gebied hebt, goed te laten voorlichten. In het museum staan ook gebouwen uit de oude stad Christiania (oude naam Oslo), waaronder een oude apotheek. In de aanliggende apothekerstuin groeien tal van geneeskrachtige kruiden, die in oude Noorse medische boeken terug te vinden zijn. De tuin is een combinatie van elementen uit oude kloostertuinen en apothekerstuinen. Ook in Noorwegen waren kloosters tot de Reformatie betrokken bij het genezen van zieken en groeiden er heilzame kruiden in de kloostertuin. Na de reformatie kwamen er medicinale tuinen bij universiteiten en kwam er in 1672 zelfs een decreet in de nieuwe gezondheidswet om kruidentuinen aan te leggen, zodat apothekers essentiële grondstoffen altijd ter beschikking zouden hebben. Anneke T @blikopdetuin F www.facebook. com/GroeiBloeiWestland. Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Vragen over herstel Druivenbuurt

Veertig brievenbussen verdwijnen Vanaf eind juni verdwijnen 40 brievenbussen in Westland. Ook komen er 5 nieuwe bij en zullen 62 blijven staan. Dat kondigt PostNL aan. Het postbedrijf past het netwerk van brievenbussen aan omdat er steeds minder post verstuurd worden. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verdwijnen of worden verplaatst naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft. Daarnaast

hebben belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK advies mogen uitbrengen. Brievenbussen bij zorginstellingen en ziekenhuizen blijven om die reden staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Als er een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Ook ontvangen bewoners op het huisadres een brief met informatie. De aanpassingen zijn begin augustus 2018 gerealiseerd. Informatie is ook te vinden op post.nl/ brievenbus.

Eerste exemplaar krant Honselse Feestweek uitgereikt Dinsdag 12 juni heeft burgemeester Agnes van Ardenne om 16.30 uur het eerste exemplaar van de krant van de Honselse Feestweek ontvangen. Van 27 juni t/m 1 juli vindt de Honselse Feestweek plaats en de krant geeft een voorproefje van de activiteiten die de hele week op de planning staan. Ook dit jaar werkten de ISW-leerlingen uit 5 vwo onder de bezielende leiding van CKV-docent Emmeline Mooij op de Gasthuislaan in s’-Gravenzande aan alle aspecten van het tot stand komen van de krant. Enkele maanden geleden startte het project dat de leerlingen de gelegenheid biedt kennis te maken met alle

ins en outs in het proces. Ze moesten op zoek naar sponsors, dachten na over de vormgeving, brainstormden over onderwerpen voor artikelen, interviewden diverse personen - waaronder bij de burgemeester - moesten aan deadlines voldoen en werkten nauw samen met Bart van Meurs en Uitgeverij West Media. Door kennis te maken met bedrijven in de regio werken de leerlingen aan de verbinding met het Westland en doen praktijkervaring op voor de toekomst. De leerlingen kijken uit naar de definitieve eindversie van hun inspanningen.

Reigerprobleem begraafplaats niet definitief op te lossen De gemeente Westland kan de overlast die reigers veroorzaken op de begraafplaats in Naaldwijk wel minimaliseren, maar niet definitief oplossen. Dat antwoordt het college op vragen van LPF Westland. Het gaat vooral om de uitwerpselen van de dieren die de graven ontsieren. Na het broedseizoen zal de gemeente lege nesten van de reigers verwijderen. Dat heeft zij enkele jaren geleden ook gedaan, waarna de overlast sterk verminderde. De nes-

ten eerder weghalen kan niet, omdat ze beschermd zijn. Het inzetten van akoestische maatregelen, zoals LPF suggereerde, ziet het college niet zitten. Die maatregel werd eerder al in Naaldwijk toegepast, maar de dieren wennen eraan en blijven terugkomen om te nestelen. Ook het kappen van de dennenbomen is geen oplossing, meent het college. De reigers zouden dan een andere boom in de buurt zoeken om hun nest in te maken.

Aantal dode dieren Westlandweg gemiddeld Het valt wel mee met de hoeveelheid dode dieren langs de Westlandroute. Dat meldt het college naar aanleiding van vragen van Westland Verstandig over de dit jaar geopende weg. Volgens de fractie ligt de berm ‘bezaaid

met dode dieren’ en moet er een oplossing komen. Navraag bij de provincie, die de weg beheert, levert echter op dat het aantal aanrijdingen met dieren niet hoger blijkt te liggen dan op dergelijke wegen, meldt het college.

Vind ons leuk!  Het Hele Westland

De herstelwerkzaamheden die na de meest recente wateroverlast zijn uitgevoerd in de Druivenbuurt in De Lier zijn niet helemaal goed gedaan. Dat meldt althans LPF Westland, die vragen stelt over de kwestie aan het college. Volgens bewoners is bij het opvullen van de gaten en het opnieuw bestraten van de paden geen overleg geweest met de buurtbewoners. De werkzaamheden konden dan ook rekenen op enig onbegrip, meldt de fractie. Ook zou op diverse plaatsen het weggespoeld zand zijn aangevuld zonder te kijken of alle afvoerbuizen weer aangesloten waren en is weggespoeld zand onder schuurtjes niet aangevuld. De fractie vreest bij een nieuwe stortbui dezelfde problemen. Ze wil weten of er een inventarisatie van de verzakkingen en de schade is geweest en of er contact met de bewoners is geweest over in hoeverre ze zelf verantwoordelijk zijn voor reparaties. Ook wil ze weten of het klopt dat er vooraf geen contact met de bewoners is geweest over de herstelwerkzaamheden van de verzakte bestrating. De fractie wil dat de gemeente in overleg gaat met de bewoners en daarbij ook eerdere vragen over de verzakkingen en de parkeerproblematiek in de buurt meeneemt.

Vragen naar ‘mankementen’ gemeentekantoren Naar aanleiding van een artikel in het AD van 2 juni heeft Westland Verstandig het college een rits vragen gesteld over de nieuwe gemeentekantoren. In het artikel wordt gemeld dat de ambtenaren nog niet kunnen wennen aan het flexwerken en dat er een aantal mankementen is aan de gebouwen an sich. Er zou een extern onderzoek zijn opgestart. De fractie, die altijd tegen de bouw van de nieuwe kantoren is geweest, wil van de hoed en rand weten. Ze vraagt waarom het onderzoek niet gemeld is aan de raad en of de extra kosten die het oplossen van de mankementen met zich meebrengt betaald worden door de gemeente of De Groene Schakel, die het gebouw exploiteert. De fractie wil weten of een ‘deugdelijker ontwerp en planvorming’ deze ‘fouten en missers’ had kunnen voorkomen en waar het mis is gegaan met de indelingen van de werkplekken. Tot slot wil ze een opsomming van alle mankementen, hoe die opgelost gaan worden en een oplossing voor de parkeerproblemen aan de Laan van de Glazen Stad.

- Advertorial -

Vrijdag en zaterdag Westland Kros

Minder ziekteverzuim door voorkomen slechte houding Werken in de tuinbouw betekent: veel staan en lopen. Een verkeerde lichaamshouding zorgt dan al snel voor klachten aan voeten, knieën, heup, bekken en rug. Registerpodoloog/bewegingstechnoloog Sylwia van Vliet-Pawlowska helpt met het verhelpen en voorkomen van klachten.

Kensington trad al meerdere keren op tijdens de Westland Kros. Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vindt de vijfde editie van de Westland Kros plaatst. Het evenement vindt plaats op Sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. Met een Westland Borrel voor genodigden wordt het terrein vrijdag om 15.30 uur geopend en om 18.00 uur mag de rest van het publiek het terrein op. Om 20.30 uur is de Kromme Jongens Mee-lal musical en om 22.45 uur is het laatste optreden van De Bloes Brodders. DJ Bombastic sluit de dag af vanaf 23.30 uur. Zaterdag gaat het terrein weer op

Foto: PR

18.00 uur open. Om 18.30 uur speelt The Kik, om 20.00 uur Nielson en om 21.30 Miss Montreal. Kensington, vaste gast op de Westland Kros, treedt op 23.15 op en DJ Bombastic verzorgt vanaf 00.30 uur de eindshow. Naast optredens zijn er foodbussen, een vipdeck, een festivalcamping, goede doelen, streekproducten, speciaalbier en een ciderbar en kan men in de hoogste kas van Europa klimmen. Zie www.dewestlandkros.nl voor meer informatie en kaarten.

Sylwia van Vliet-Pawlowska ontvangt in haar praktijk in Wateringen veel mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. De oorzaak ligt vaak bij de voeten, of beter gezegd: bij het staan. Een verkeerde houding kan namelijk grote gevolgen hebben. Sylwia helpt met op maat gemaakte corrigerende zolen, andere hulpmiddelen en advies.

togen in Polen en woont sinds vele jaren in Nederland. Ze is dus tweetalig. Ook bij reuma en diabetes Sylwia werkt ook buiten de tuinbouw. Zo heeft ze specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes en van (risico's bij) de kindervoet in de groei. Contact Wilt u klachten door een verkeerde houding voorkomen? Neem contact op met Sylwia van VlietPawlowska: tel. 06-40119753 / info@podologia.nl www.podologia.nl.

Nederlands én Pools Een uitkomst voor tuinbouwbedrijven die verzuim willen voorkomen en voor iedereen die pijnloos wil werken. Sylwia is geboren en ge-

Pijlers van de samenleving

Marina Olsthoorn en Jozëe, actief bij Careyn

‘We zijn er voor de mensen zelf’

Jozëe (l.) en Marina Olsthoorn: “Het is fijn om de verzorgers in Woerdblok wat werk uit handen te nemen.” Foto: Monique van Driel Hoewel Jozëe en Marina allebei actief zijn als vrijwilliger in Careyn Woerdblok, kennen ze elkaar niet. Jozëe is op donderdagmiddag actief bij dementerende bewoners de er kleinschalig wonen. “We doen spelletjes of gaan op pad met de rolstoel.” Marina runt dinsdagmiddag samen met twee anderen breicafé het Haakpunt. “We doen gezellig een bakkie en helpen elkaar.”

over en ik vroeg of ze nog hulp konden gebruiken. Natuurlijk konden ze dat!” Dat is inmiddels zes jaar geleden. Jozëe werkt nu bij huisje De Lee in Villa 1. “Ik doe spelletjes met de bewoners en ik zing met ze.” Jozëe lacht: “Je hoeft maar met één, twee, drie, vier… te beginnen of ze zingen het liedje zelf verder. Ik vind het ook fijn dat ik de verzorgers kan ontlasten door ‘s avonds alvast te koken,” zegt Jozëe.

door Lisette Eindhoven Marina Olsthoorn begon vier jaar geleden in het breicafé. “Ik woon vlakbij het Woerdblok en ik zocht samen met mijn zoon vrijwilligerswerk. Ik ben graag creatief en ik vond het breicafé wel een goed idee.” In het begin kwamen er 20 mensen, nu zijn het er hooguit drie of vier. “Iedereen, jong en oud, van binnen of buiten het Woerdblok, is welkom. Mensen uit de huisjes waar Jozëe vrijwilliger is, komen eigenlijk niet. Dat kan alleen als ze persoonlijke begeleiding hebben, want ik ben er alleen voor het breien en haken.”

Liedjes zingen Jozëe (achternaam is bekend bij Vitis Welzijn) kwam bij Careyn terecht nadat haar vader tweeënhalf jaar in de Pijletuinenhof had gezeten. “Toen hij overleed had ik ineens veel tijd

Dankbaar en blij Marina snapt wel waarom sommige bewoners niet meer naar het breicafé komen. “Het zicht en het gebruik van de handen wordt vaak steeds slechter en dan kun je niet fatsoenlijk meer handwerken.” Ze lacht: “Daar heb ik op mijn 48e zelfs al last van!” Jozëe (66) vindt het jammer dat het Woerdblok niet dichterbij het centrum ligt. “Nu ben je al gauw een kwartiertje onderweg met een rolstoel. Voor sommige mensen is het echt een uitje. Die genieten van elke bloemenstruik en zijn dankbaar en blij. Gelukkig zijn er ook geregeld grotere uitjes op donderdagmiddag, naar Hoek van Holland of het herinneringsmuseum in Loosduinen.” Aandacht Jozëe en Marina zijn het erover eens dat het het belangrijkste is dat de

Wandelen met Carma Onder het motto Ga je mee naar buiten? organiseert Inloophuis Carma op maandagavond 25 juni een wandeling in het Staelduinse Bos. Dit gebeurt onder begeleiding van de ervaren wandelcoaches José Eberwijn en Marianne van Geest van Hip Coaching Westland. Carma is de ontmoetingsplaats in Westland voor inwoners en hun naasten die geraakt zijn door kanker. Er wordt maximaal een uur gewandeld en het tempo wordt aangepast aan ieders fysieke mogelijkheden. Uiteraard is er ook tijd voor een kopje koffie of thee. Naast aandacht voor de natuur is er een inspirerende opdracht. Verzamelen om 19.00 uur bij de parkeerplaats van het bos aan de Oude Hooislag. De eigen bijdrage is 5,-. Graag aanmelden via info@ inloophuiscarma.nl.

Geen luchtmeetbuisjes in Westland Het college voelt niets voor het plan van Westland Verstandig om met honderden meetbuisjes de luchtkwaliteit in Westland te meten. De fractie had voorgesteld voor een periode van 4 tot 8 weken de buisjes op te hangen aan de gevels van het gemeentehuis, basisscholen en bij woningen van Westlanders die mee willen werken. Volgens het college geeft zo’n korte meting geen bruikbare gegevens op.

doe je al gek genoeg’ is kenmerkend voor het Westland. Het doet zichzelf hiermee tekort. Het is tijd om het anders te doen. Het is tijd om niet alleen op tuinbouw- en exportgebied, maar ook in duurzaamheid een koploper te worden. Het is tijd om Nederland te laten zien hoe sociaal, groen en open een streek kan zijn. GroenLinks Westland zet zich in voor een hoger ambitieniveau voor Westland. Laten we bergen verzetten op het gebied van groen, sociaal en open. Wij Westlanders kunnen toch veel? Wij zijn ervan overtuigd dat we nog meer

kunnen dan veel. De komende jaren willen we daarom inzetten op een écht groen, écht sociaal en écht open Westland. Voor dit Westland wil GroenLinks Westland zich de komende jaren hard maken. Voor ons, voor u, voor de Westlanders van vandaag, en ook voor alle Westlanders van morgen. We zullen het nieuwe college positiefkritisch benaderen en gebruiken bovenstaande uitgangspunten als .

Westland Verstandig wil dat nu echt snel structurele verbeteringen komen op het gebied van de zorg. Geen woorden maar daden!

Help mee! Stuur ons een e-mail ( fractie@groenlinkswestland.nl ) Ulbe Spaans Fractievoorzitter GroenLinks Westland

“Het meten gedurende slechts vier tot acht weken op min of meer willekeurige plaatsen voldoet in kwalitatief opzicht niet aan de vereisten en zal een vertekend beeld opleveren. Dergelijke resultaten zijn niet vergelijkbaar met de hoge standaarden van de monitoringgegevens van het RIVM, en leiden dan ook niet tot betrouwbare conclusies over de gezondheidssituatie ter plaatse”, aldus het college.

(advertorial)

HHW

Westland. Een prachtige plek en achter de duinen. We hebben veel om trots op te zijn. Veel vrijwilligers en mantel-

zorgers, een laag werkloosheidspercentage en een hoge score op veiligheid. De economie is na de crisis weer vol potentie, de inwoners zijn daadkrachtig, ondernemend en innoverend. We hebben de zee, we hebben de duinen. De kleinschalige dorpen en toch de grote steden dichtbij. Wij steken onze handen uit de mouwen wanneer dat nodig is. Zo was Westland vroeger, zo is Westland nu.. Het Westland heeft echter niet alleen een innovatief, maar ook een conservatief gezicht. ‘Doe maar gewoon, dan

Initiatieven Marina en Jozëe uiten hun bewondering voor de verzorgers in Woerdblok. “Het is fijn om hen wat werk uit handen te nemen, al is het maar door even op de bewoners te ‘passen’ zodat de verzorgers een verslag kunnen schrijven.” En hoewel ze vinden dat sommig vrijwilligerswerk in de zorg eigenlijk betaald zou moeten worden, zijn ze blij dat ze juist bij Careyn vrijwilligerswerk doen. “We hebben geen administratieve rompslomp en nemen zelf initiatieven. We kunnen er zijn voor de mensen zelf!”

Vrijwilligers zijn de pijlers van de samenleving. Daarom brengt Het Hele Westland, in samenwerking met Vitis Welzijn, iedere week een vrijwilliger in beeld. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, maar weet u niet wat? Op vacaturebank.vitiswelzijn.nl vindt u de vacaturebank onder Vrijwillige Inzet. U kunt ook bellen naar Vitis Vrijwillige Inzet, onderdeel van Vitis Welzijn, via 0174-630358.

Uit de raad Column Groen, sociaal en open De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Er is een nieuw college gevormd zonder GroenLinks. Wij zullen dit college positief –kritisch tegemoet treden, maar altijd met onderstaande uitgangspunten als maatlat:

‘ouwetjes’, zoals ze de mensen liefdevol noemen, even aandacht hebben gekregen. De vrouwen vinden het allebei leuk om met ouderen te werken. “Ik ben echt een mensenmens, er is al zo weinig medemenselijkheid in de wereld,” zegt Jozëe. “Daarom werk ik ook nog betaald. Het leuke is dat ik in mijn dagelijkse omgeving meestal de oudste ben. Hier voel ik me jong!” Natuurlijk wordt er tijdens het breien of haken ook lief en leed gedeeld. Marina: “Behalve als er iets verdrietigs speelt, maak ik graag grapjes met de breisters en dat wordt gewaardeerd. Het leven is al serieus genoeg. Ik ga altijd met voldoening naar huis als ik zie dat ik mensen een leuke middag heb bezorgd. Terwijl ik gewoon doe wat ik zelf leuk vind.”

De verpleegtehuizen in Westland hebben wachtlijsten. Om bijvoorbeeld een plek in De Kreek te krijgen moet op dit moment lange tijd gewacht worden. Dit leidt ertoe dat onze eigen inwoners alleen maar terecht kunnen in Den Haag e.o. en Vlaardingen. Blijkbaar hebben ze daar wel direct een plek. Westland Verstandig vindt dat onaanvaardbaar. Immers onze inwoners worden op momenten dat ze vooral zijn aangewezen op hun sociale omgeving en vertrouwde plek “verbannen” naar elders. Dit moet echt anders en wat Westland Verstandig betreft moet hier snel verandering in komen. Een Westlands revalidatie- en verpleegcentrum moet er

dan ook snel komen. Westland krijgt genoeg geld van het Rijk om dit te realiseren. Het eerdere College en vooral het CDA hevelden met instemming van de Raad, m.u.v. van Westland Verstandig, het overblijvende geld -€ 7,5 miljoen- over naar vooral de reconstructie glastuinbouw. Verkeerde keuze uiteraard. Dat geld had natuurlijk voor de zorg ingezet moeten worden. Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens. net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Zie ook: www.westlandverstandig.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 4

‘since 1962’ TE HUUR

12 ruime eengezinswoningen aan de Ceresstraat in Naaldwijk

In de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk komen binnenkort 12 ruime eengezinswoningen met tuin en parkeerplaats in verhuur. Voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en modern sanitair. Drie ruime slaapkamers op de verdieping en een royale zolderetage. Energiezuinig dankzij een warmtepomp en zonnepanelen. Oplevering in juli 2018.

Huurprijs vanaf € 1.150,- per maand Koningstraat 2 2671 JV Naaldwijk T 0174-706050 naaldwijk@borgdorff.nl

SALE

AERONAUTICA MILITAIRE ANTONI MORATO ARTU NAPOLI BAILEYS BLUE INDUSTRY JACKETT EN SONS COLMAR COLORS & SONS CORNELIANI NOTERMAN DESOTO DSTREZZED ETON FRADI GANT GARDEUR GRAN SASSO GUESS HAPPY SOCKS JACOB COHEN JOHN MILLER MASONS

VANAF NU

PEOPLE OF SHIBUYA R2

HOOGZOMERCOLLECTIE EN CONTINU COLLECTIE 10% KORTING

GEH ELE COLLECTI E 20% KORTI NG

SELECTED ITEMS 40% KORTING

KOOPJESREK 60% KORTING

H E R E N S T R A AT 3 3

-

2671 HZ NAALDWIJK

O P E N I N G S T I J D E N : D I .W O . D O . 9 . 3 0 U U R - 1 7 . 3 0 U U R

-

-

W W W. R O B V O L L E B R E G T. N L

VR 9.30 - 21.00 UUR

-

ZA 9.30 - 17.00 UUR

ROY ROBSON TAGLIATORE THOMAS MAINE TOMMY HILFIGER ZEYBRA


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 5

ZAKELIJK Meesterbakker Roodenrijs 25 jaar in Naaldwijk Het is deze maand 25 jaar geleden dat Roodenrijs de deuren van de winkel in de Rembrandtstraat voor het eerst opende. Reden voor een feestje. “Het 25-jarig jubileum van de bakkerswinkel in Naaldwijk is een feestje dat wij graag vieren met onze klanten”, vertelt Arjan Roodenrijs, eigenaar van Meesterbakker Roodenrijs. “Daarom hebben we de hele week een tas vol lekkers uit de bakkerij voor een mooie prijs. En de Westlandse eierkoeken, waar wij bekend om staan, zijn in de aanbieding.” Roodenrijs vertelt dat de eierkoeken gebakken worden naar het traditionele recept van zijn opa. “Onze eierkoek heeft een knapperig randje en is lekker zacht in het midden, precies goed. Dat heeft opa Roodenrijs in een prachtig recept samengevat en zo bakken we ze nog steeds.” Bakkerij Roodenrijs begon in 1885

in Wateringen. De bakkerswinkel in Naaldwijk werd in 1993 geopend. Er werkte toen elke dag een bakker in de kleine bakkerij achter de winkel. In de loop der jaren zijn de verkoopmedewerkers steeds meer gaan bakken in de winkeloven, waardoor deze bakker overbodig werd.”’Brood en banket wordt elke nacht versgebakken in Rijswijk en ‘s morgensvroeg naar Naaldwijk gebracht.” Legt Roodenrijs uit. “De verkoopsters bakken de hele dag door croissants, gevulde koeken en zo nodig ook brood. Zo proberen we ook aan het einde van de dag nog voldoende aanbod te hebben.” De verkoopsters zijn belangrijke een schakel tussen de bakker en de klant. “Zij zijn ons visitekaartje. Ze maken een gezellig praatje en weten wat de wensen zijn. Het team in Naaldwijk werkt al jaren heel fijn samen. Daar zijn we trots op!”

Beroep tegen uitspraak over woningbezit Vestia De gemeente Westland gaat in beroep tegen de uitspraak van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) over het plan van woningcorporatie Vestia om het percentage sociale huurwoningen in haar Westlandse woningvoorraad terug te brengen naar 60 %. De AW vindt dat het verlagen van het aantal sociale huurwoningen geen volkshuisvestelijke gevolgen heeft voor Westland en heeft het door de gemeente ingediende bezwaar verworpen. De gemeente is van mening dat het verdwijnen van woningen uit de sociale voorraad van Vestia grote gevolgen heeft voor de kernen Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk. “Landelijk wordt er naar gestreefd dat 80 % van het bezit van woningcor-

poraties bestaat uit sociale huurwoningen. Dat moet ook in Westland zo zijn”, aldus wethouder volkshuisvesting Ben van der Stee. “In de praktijk ervaren woningzoekenden de problemen nu al. Er komen minder woningen voor verhuur beschikbaar en de wachttijden lopen op. De kans om in je eigen dorp een huurwoning te vinden is uiterst klein.” De gemeente stelt dan ook beroep in bij de rechtbank. Recent hebben de 23 wethouders volkshuisvesting in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al een brandbrief aan de minister geschreven met het dringende verzoek te helpen bij het vinden van een snelle oplossing.

Geen nieuwe BIZ BB De Woerd Bedrijventerrein BB De Woerd in Naaldwijk krijgt geen nieuwe BIZ (Bedrijveninvesteringszone). Dat werd duidelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering die woensdag 30 mei werd gehouden. “Een meerderheid van de op De Woerd gevestigde bedrijven was voor de BIZ, alleen hadden we niet de benodigde tweederde meerderheid”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Wilk. “Jammer, want een BIZ is belangrijk voor alle bedrijven. Een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein op gebieden als (verkeers)veiligheid, parkeren, groenvoorziening, zwerfvuil en col-

Vaderdag in Naaldwijk Om alle vaders flink in het zonnetje te zetten op Vaderdag, zondag 17 juni, halen de Naaldwijkse winkeliers komend weekend alles uit de kast. Zij voorzien bezoekers graag van leuke cadeautips en de beste adviezen. In Naaldwijk Winkelrijk zijn op zaterdag 16 juni leuke activiteiten. Kinderen kunnen in winkelcentrum De Tuinen een mok versieren. Van 12:00 tot 16:00 uur zijn de professionele dames van ‘t Kapoentje aanwezig om de kinderen daarbij te helpen. Tussen 12:00 en 16:00 uur is er ook een speurtocht door het centrum. Wie de opdrachten en puzzeltjes heeft uitgevoerd, krijgt een tegoedbon voor een ijsje van IJssalon Appie. Start en finish van de speurtocht is op het Wilhelminaplein. Alle activiteiten zij gratis en worden aangeboden door de winkeliers van Naaldwijk Winkelrijk. Zie ook www.naaldwijkwinkelrijk.nl.

Koornneef Retailgroepzaal van De Naald. Cabaretier Henry van Loon, bekend geworden bij het grote publiek door zijn rol de hitserie De Luizenmoeder, heeft een extra avond erbij gekregen. Hij speelt op dinsdagavond 11 en donderdagavond 13 september een prille try-out van zijn nieuwe voorstelling in de Rabo zaal van De Naald. Het seizoen hierna kondigt De Naald al aan dat Henry van Loon met zijn uiteindelijke voorstelling in de Koornneef zaal staat.

Vanaf vorige week kunnen innovatieve ondernemers in de tuinbouw zich aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019. De organisatie roept kandidaten op die de groei en bloei van hun ondernememing weten te combineren met een duurzame toekomst. Voor de nieuwste editie van de prijs is de organisatie op zoek naar ondernemers die durf, daadkracht en duurzaamheid tonen. Bedrijven in de primaire keten, van veredeling, teelt tot afzet van bloemen, bloembollen, planten, groenten, fruit, bomen

Uw advocaat voor: * Arbeidsrecht * Contracten * Incasso * Huurrecht woonruimte * Huurrecht bedrijfsruimte * Verzekeringskwesties Gouwlaan 38 2295 MG Kwintsheul Tiendweg 22 Naaldwijk Tel. 0174 - 623052 Tel. 0174 - 623052 enden@eradvocaten.nl www.eradvocaten.nl www.eradvocaten.nl ruijven@eradvocaten.nl

‘Microdermabrasie geeft een verbluffend resultaat’

en paddenstoelen komen in aanmerking voor een nominatie. De schaalgrootte van het bedrijf is daarbij niet belangrijk. Vorig jaar won Royal Lemkes uit Bleiswijk de prijs. Kandidaten kunnen zichzelf uiterlijk tot 21 september aanmelden of door een ander bedrijf of organisatie worden voorgedragen. Tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2019 volgt de bekendmaking van de winnaar. Alle informatie over de prijs en de aanmelding is terug te vinden op de website tuinbouwondernemersprijs.nl.

Opgemaakt op pagina 5 van 13-06-2018 in planner

Nieuweweg richting Den Haag dicht Vanaf deze zondag is de Nieuweweg tussen de Paul Captijnlaan en de Madepolderweg in de richting van Den Haag afgesloten voor alle verkeer. Verkeer vanuit Den Haag naar Westland kan wel over de weg. De afsluiting duurt tot eind juli. Om sluipverkeer tegen te gaan is in deze periode ook de Madepolderweg in deze periode afgesloten voor verkeer in dezelfde

Voor de show van Arjen Lubach heeft De Naald ook een extra datum kunnen boeken: naast de reeds uitverkochte show op 29 maart, staat de populaire cabaretier vrijdag 26 april nogmaals in De Naald. Het volledige theaterprogramma van De Naald is te vinden op www.westlandtheater.nl of in de nieuwe theaterbrochure. Deze is gratis af te halen bij De Naald. Losse kaarten kunnen gekocht worden vanaf zaterdag 16 juni om 10.00 uur via de website en vanaf 12.00 uur aan de balie: 0174-636900.

Opti-flor viert 90 jarig jubileum

richting. Vanuit het Westland geldt een omleiding voor het doorgaande auto- en vrachtverkeer via de N213 richting Naaldwijk, N222 richting Wateringen. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Madepolderweg. Bestemmingsverkeer kan de woning of het bedrijf bereiken door het werkvak te passeren.

Decorum partner van Duitse vakbond Decorum heeft de ambitie om zoveel mogelijk consumenten te laten genieten van de allermooiste bloemen en planten van haar zestig leden. Om het unieke assortiment beter onder de aandacht te brengen bij Duitse top bloemisten, is Decorum partner geworden van Fachverband Deutscher Floristen (FDF). “FDF biedt ons een mooi platform waarmee we in contact komen met de Duitse bloemist en om van hen te horen wat zij van ons assortiment vinden en welke behoefte er is aan bijvoorbeeld noviteiten of verpakkingen,” vertelt Robin van der Knaap, werkzaam bij Decorum lid Together2Grow. “Deze samenwerking past uitstekend bij Decorum. FDF heeft net als Decorum een enorme passie voor bloemen en planten en gaat voor kwaliteit.” Decorum zal zich samen met FDF richten op events in Duitsland om daar het Decorum assortiment te laten zien en zo de naamsbekendheid van het kwaliteitslabel te verhogen. Uit het nieuwsbericht van FDF blijkt dat de FDF President Helmuth Prinz onder de indruk is van de premium kwaliteit, de noviteiten en het hoogwaardige assortiment van de Decorum kwekers.

Agnes van der Zande in haar salon. Als er iemand gedreven is om mensen een mooi verzorgde huid te geven, dan is het Agnes van der Zande uit Wateringen wel. Ruim vijf jaar heeft ze haar Schoonheidssalon Beautynez en inmiddels biedt ze een compleet pakket van top tot teen aan. Het is een droom die uitkomt. Jaren geleden begon Agnes van der Zande (53) een opleiding voor schoonheidsspecialiste. In 2012 opende ze in Wateringen haar Schoonheidssalon Beautynez en door de jaren heen ontwikkelde ze zich steeds verder. Ze deed een pedicure- en manicureopleiding erbij en stapte over naar het professionele merk Jean d’Arcel. Agnes is heel tevreden over dit merk: “Het is een professioneel merk in de schoonheidsbranche. Ik wilde meer bieden, meer uit een behandeling halen. Ik ben echt voor de huidverbetering gegaan. Het vorige merk was voor huidverzorging en dit is voor huidverbetering. Voor dit merk heb ik diverse trainingen gevolgd.”

Allround Agnes kan zich allround noemen. “Ik ben er voor gezicht, handen en voeten. Ik geef een volledige, uitgebreide gezichtsbehandeling, behandel probleemhuiden en doe pedicure en manicure. Daarnaast verf ik de wenkbrauwen of doe een browshape en wax het lichaam. En natuurlijk is het heerlijk om gewoon even lekker te ontspannen. Bij een schoonheidsbehandeling doe ik een korte massage en het is mogelijk een oogmasker erbij te nemen. Dat is zó ontspannend en goed voor de ogen. Wat ook erg leuk is, zijn de seizoensbehandelingen. Deze zijn gericht op de lente/zo-

Foto: gh

mer of herfst/winter. Ze verschillen qua geur en vitamines. Een heerlijke frisse geur voor nu en afgelopen winter zat er een lekkere voetpakking bij. Ik ben overigens geen medisch pedicure. Uiteraard verwijder ik eeltpitjes, behandel ik ingroeiende nagels en breng een leuk gellakje aan, maar een medisch pedicure is er meer voor grote voetproblemen.” Schoonheidssalon Beautynez is aangesloten bij Anbos. “Anbos is de algemene brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging en staat voor professionaliteit, kwaliteit en vakkennis. Je moet er een geregistreerd diploma voor hebben en het vak goed beheersen. Een goede behandeling, ontspanning en hygiëne zijn voor mij sowieso heel belangrijk. Het lid zijn van Anbos is een stukje zekerheid voor de klant: je weet dat je kwaliteit krijgt.”

Microdermabrasie Sinds kort beschikt Schoonheidssalon Beautynez over een bijzonder apparaat: microdermabrasie. “Dit is een effectieve behandeling die zorgt voor het vernieuwen van de huid. Met het apparaat verwijder ik dode huidcellen waarna de huid zich vernieuwt door het aanmaken van nieuwe cellen. Het resultaat is verbluffend! De huid is direct gladder, doorbloedt beter, ziet er gezonder uit en rimpels zijn minder diep geworden. Deze behandeling is voor iedereen die een rimpel wil aanpakken en er jonger uit wil zien. Je krijgt er echt een frisse uitstraling van. Het is absoluut niet te vergelijken met Botox, daar wil ik heel duidelijk in zijn! Bij Botox worden spieren platgelegd en wordt er botaline ingespoten. Dit is een volledig

natuurlijke behandeling van buitenaf. Er wordt niets ingespoten! Maar je hebt wel echt een ‘wauw-effect’. Een microdermabrasiebehandeling kost € 99,-. Een kuur van drie behandelingen kost € 279,- en een kuur van zes behandelingen € 550,-. “Eén behandeling heeft al resultaat, maar ik kan geen standaardresultaat aangeven. Dit verschilt per persoon en huidtype. Maar dat het de huid goed doet, is zeker!”

Beauty Award Door alle trainingen om up-to-date blijven voor wat betreft het merk Jean d’Arcel komt Agnes veel in contact met collega’s. “Het is leuk om collega’s te ontmoeten met wie je kunt sparren. Ervaringen uitwisselen en praten over dit prachtige vak. Ik wilde het altijd al doen: ik ben graag met mensen bezig in de verzorgende kant en qua uiterlijk. Het was jaren geleden een nieuwe uitdaging en het is nu een droom die uitkomt.” Een van die collega’s nodigde Agnes uit mee te gaan naar de Beauty Award, een nationale vakwedstrijd voor schoonheidsspecialisten. De collega was genomineerd en de diverse awards werden uitgereikt tijdens een galaavond waar de top van schoonheidsspecialisten in Nederland aanwezig was. “Ik zat aan haar VIP-tafel en het was zo’n bijzondere ervaring. Ik denk nu: zou het haalbaar zijn om de beste van regio West of zelfs Nederland te worden? Ga ik er een keer voor? Wie weet… Het zou de bekroning op mijn werk zijn.” Zie voor alle informatie: www.beautynez.nl.

Het 90-jarige jubileum van de familie Hendriks in de tuinbouw werd uitgebreid gevierd. Foto: pr Op zaterdag 9 juni vond het Vrienden van Opti-flor Festival plaats. Het 90-jarig jubileum van de familie Hendriks in de tuinbouw werd gevierd met alle elementen die een goed festival bevat; muziek, eten, drinken en vooral heel veel gezelligheid. Meer dan 800 genodigden woonden het Vrienden van Opti-flor festival bij. Tijdens het festival werd er stil gestaan bij de rijke geschiedenis van het bedrijf. Een speciale ‘Hendriks bite’ werd geserveerd, bestaande uit alle soorten groente die de familie in het verleden gekweekt heeft. Er werd rekening gehouden met bezoekers van alle leeftijden; er was een Seniorensalon en een heuse Silent Disco. Aan de inwendige mens werd goed

gedacht; van ijs tot smokey goodness van de BBQ en van poffertjes tot flammkuchen en pokebowls, er was voor iets wat wils. Coverband Valium en DJ Tabass-co zorgden voor de muzikale omlijsting van het festival. Een limonadefontein, schmink, een goochelaar, springkussen en zweefmolen deed de allerkleinste bezoekers lachen van plezier. De komst van de genodigden was het grootste cadeau voor Opti-flor, maar indien men toch iets wenste te geven, werd aangeraden een schenking te doen. Dit geschonken bedrag zal Optiflor gebruiken om de samenwerking met REAKT en Patijnenburg uit te breiden.

SolarNRG levert zonnepanelen voor 1.800 woningen Paul van den Enden

Agnes van der Zande:

Kandidaten gezocht voor Tuinbouw Ondernemersprijs 2019

Losse kaartverkoop De Naald start 16 juni WestlandTheater De Naald start op zaterdag 16 juni de losse kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. De belangstelling voor het nieuwe seizoen is dermate groot, dat De Naald enkele voorstellingen heeft verplaatst naar de grote Koornneef zaal, en voor sommige voorstellingen extra avonden heeft bijgeboekt. De voorstellingen van Emiel van der Logt, het Leids Cabaret Festival, Zoutmus, Thijs van de Meeberg, SPIJKERS en Thijs Kemperink zijn inmiddels door de grote belangstelling overgeplaatst naar de

lectieve inkoop dragen bij aan een goede uitstraling van de panden, wat weer positief werkt voor de WOZwaarde.” Eerder had BB De Woerd wel een BIZ. Het bedrijf deed in 2010 mee aan de Experimentenwet BIZ en had tot 2015 een BIZ. Tijdens de vergadering van 30 mei was Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland uitgenodigd om antwoorden op prangende vragen van een politiek tintje te voorzien. Hij ging in op het glasareaal, de parkeerproblemen en de opvang van seizoenarbeiders.

Gang van Zaken

SolarNRG uit Poeldijk gaat voor het eind van het jaar weer circa 1.800 woningen in Westland en Den Haag voorzien van zonnepanelen. Het bedrijf uit Poeldijk heeft namelijk de veiling van de groepsaankoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis gewonnen. De deelnemende gemeenten en Vereniging Eigen Huis, die samen de groepsaankoop zijn gestart, zijn enthousiast over de winnende leve-

rancier en de aangeboden pakketten. Lars Engels, projectmanager van Vereniging Eigen Huis: “Het grote aantal deelnemers aan deze groepsaankoop heeft ervoor gezorgd dat de deelnemende leveranciers, die voorafgaand zijn geselecteerd op kwaliteit, erg scherp hebben geboden. Kortom: het ‘voordeel van veel’. Wij hebben veel vertrouwen dat dit weer een succesvol project wordt met een hoge klanttevredenheid.”

Brief: ‘Groente en fruit in op school en werkvloer’ Artsen, wetenschappers, tuinders, schoolleiders en cateraars roepen Kamer en kabinet in een gezamenlijke brief op om de consumptie van groenten en fruit op werk en school te bevorderen. Zij pleiten er onder meer voor om het aanbod van gezonde voeding op de werkvloer op te nemen in de ARBO-wet. Daarnaast willen de ondertekenaars van de brief de invoering van een gezond eetmoment op scholen zodat kinderen minstens 50 gram groenten en één stuk fruit per dag eten. De ondertekenaars vinden het schrik-

barend dat het overgrote deel van de kinderen en volwassenen nog steeds te weinig groenten en fruit eet. Kinderen eten daarbij nog geen drie procent van hun groenten op school, waar zij een groot deel van de dag zitten. Daar zien zij een grote kans. Zo stellen de ondertekenaars van de brief voor om de opbrengst uit de BTW-verhoging op groenten en fruit te gebruiken om de consumptie van gezonde voeding op scholen te stimuleren. Ook zouden gezonde schoolkantines de norm moeten worden in het voortgezet onderwijs.

Cesar Westland opent in Monster Begin deze maand is de nieuwe praktijk voor Oefentherapie Cesar geopend in sportcentrum De Wielepet in Monster. Cesar Westland neemt het werk over van Margot van Vliet (Oefentherapeut Mensendieck) en Henriette Rutten (Oefentherapeut Cesar). Beide praktijken worden samengevoegd en verhuizen naar een nieuwe gerenoveerde ruimte in Sportcentrum de Wielepet. Naast

Honselersdijk en Naaldwijk wordt Monster de derde vestiging van Cesar Westland. Inwoners van onder andere Monster en Ter Heijde kunnen bij Cesar Westland niet alleen terecht voor Cesartherapie maar tevens voor fysiotherapie, bekkentherapie, stressgerelateerde klachten, massages, medisch tapen, yoga en groepslessen gezond bewegen voor ouderen.

Open dag bij Haarinstituut Westland Binnenkort opent Haarinstituut Westland de deuren van een nieuwe locatie. Het bedrijf verhuist van Voorstraat 143 naar 96. Met de verhuizing krijgt Haarinstituut Westland de kans om uit te breiden. Zo zal er in

het nieuwe pand meer aandacht zijn voor beauty en care. Haarinstituut Westland opent haar deuren voor iedereen met een open dag op zaterdag 30 juni an 10.00 uur tot 18.00 uur. Zie www.haarinstituutwestland.nl.

Westlandse bloemen bij paardenevenement in Duitsland De Cross Country Days-Military in Ostbevern (Duitsland) werd dit jaar wederom opgefleurd met Westlandse lelies, aangeboden door Van den Bos Flowerbulbs B.V. en Apollo Lilies B.V. De winnaar van het concours kreeg een Westlands boeket uit handen van Westlands gemeenteraadslid Cor van der Mark (CDA) uit De Lier, samen met Baron Karl Hubertus von Beverfoerde, de organisator van het evenement. Het internationale paardenevenement is een jaarlijks terugkerend tweedaags event, dat wordt ondersteund door de Westlandse Marleen van Giesen die zich sinds kort in Duitsland heeft gevestigd. Zij zorgt er elk jaar voor dat verschillende

Westlandse versproducten aan een groot Duits publiek worden getoond. Zelfs de taarten kwamen dit jaar uit het Westland, geleverd door bakker Schalke uit Naaldwijk. Het evenement bestaat sinds 2008 en vindt elk jaar plaats op een landgoed in Ostbevern. De eerste dag wordt altijd gereserveerd voor dressuur en springen en op de tweede dag vindt de Cross Country-Military plaats, de grootste publiektrekker. Het evenement trekt internationale ruiters en publiek uit alle werelddelen. Er waren zelfs ruiters uit Amerika en Japan. Volgens Marleen van Giesen, wordt het evenement in 2019 naar een nog hoger niveau getild.


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 6

FAMILIEBERICHTEN

IN HET HELE WESTLAND

Overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, geboorteaankondigingen en felicitaties kunt u digitaal aanleveren: advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl, o.v.v. familieberichten

Overleden Enige en algemene kennisgeving Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij. Toon Hermans

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven onze broer, zwager en oom

Cornelius Maria van Steekelenburg

Verdrietig geven wij u kennis dat, in de leeftijd van 92 jaar, is overleden onze lieve oma

Cornelia Adriana Zonneveld - Hoogendam 12 januari 1926

† 11 juni 2018 Nico† en Tonny† Kees† en Toos† Wim en Ine Miep† en Aad † Piet† en Thea Jeanne en Leo Corry† en Wim en Corry Dom Hugo OFM. Jopy en Piet Gerard en Jeannet Annie en Koos Neven en nichten

Hadewijchstraat 38 2531 XZ Den Haag

Johannes Wilhelmus Bouman

- Han * Loosduinen, 2 juni 1928

“Ik heb mijn best gedaan! Het is goed zo...”

Leendert de Jong

Alida Smit - de Koning

Weduwnaar van Riek van den Bos

Zij heeft altijd hard gewerkt en gezorgd voor anderen. Wij zijn blij dat ze niet lang ziek is geweest en dat zij nu haar rust heeft gevonden.

Correspondentieadres: Boterbloem 32 2671 WS Naaldwijk De crematie vindt plaats samen met de familie en degenen die dichtbij hen staan. Pieter van Foreest, De Hooge Tuinen, woongroep Plantentuin: dank jullie wel voor de liefdevolle verzorging!

Aal, Alie, Aaltje

* 20 april 1932

Ton Aart en Monique Tisha en Emma Shona Netty en Benno Michel en Daisy Edwin en Celine Fenna Ron Jan en Hetty Correspondentieadres: amts.smit@caiway.nl

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Aula Woerdtuinen.

Jochem van der Hout * 11 februari 1942

† 8 juni 2018 Chris-Hans van der Hout Angelique van der Hout Demi Romy Mike

Verpleeghuis De Kreek, afdeling Meerkoet ’s-Gravenzande Correspondentieadres: Familie van der Hout Vlotlaan 908, 2681 TX Monster

Kosteloos en vrijblijvend www.silene-uitvaart.nl/ inloopspreekuur

sinds 26 mei 1985 weduwe van Theo van Schie 2 mei 1926

Correspondenieadres: Lupine uitvaartverzorging t.a.v. familie Bouman Herenstraat 22, 2291 BG Wateringen

Ruim 30 jaar ervaring.

9 juni 2018

Nicole ✩ Karlijn en Dennis Isabella, Lorenzo Alexander en Amy Tinus en Shirley Teddy Kenny Stacey en Marcel Els en Bas Tiemen en Lily Rosa ✩

Tejo en Doris Abby Jorvarn, Solomon Pania, Awatea Micky en Christina Ana Jos en Mieke René en Janny Herenstraat 85, App. 311 2291 BD Wateringen Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 13 juni van 19.00 tot 19.45 uur in de kapel van uitvaartcentrum De Ark, Herenstraat 85 te Wateringen. De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 15 juni om 10.30 uur in de r.k. kerk Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad, Dijkstraat 23 te Honselersdijk. Aansluitend begeleiden wij ma in besloten familiekring naar het crematorium. U bent na de Eucharistieviering van harte welkom in “Zus van de Haas”, Dorpskade 79 te Wateringen, waar wij elkaar dan weer ontmoeten. Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van De Ark voor alle aandacht en plezier die zij onze moeder hebben gegeven.

De begrafenis heeft in beslotenkring plaatsgevonden op begraafplaats Beukenhage te ’s-Gravenzande.

W

W.P. van Wingerden Uitvaartverzorging Uitvaartverzorgers voor het gehele Westland:

”Zoals jullie me kennen”

Wim van Wingerden & Peter Feldkamp “Uw zorg in onze handen”

Nachtegaalstraat 47 2675 XW Honselersdijk

Kitty Dekkers www.jade-uitvaart.nl

06 392 696 23 dag en nacht bereikbaar

0174-622 022 www.uitvaartverzorgingvanwingerden.nl

Désirée Meisenbourg & John Heskes

“Ik wil graag dit liedje op mijn crematie” Désirée Meisenbourg Bloemenlaan 10 2292 DB Wateringen T 0174 297 719 www.yarden.nl/meyer

Een goed afscheid begint met persoonlijke wensen. Leg uw uitvaartwensen vast. Dat is zowel voor u als voor uw nabestaanden een prettig idee. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht of u elders of niet verzekerd bent.

Telefoon (0174) 623456 info@horizonuitvaart.nl www.horizonuitvaart.nl

John Heskes ‘s Gravenzandseweg 18 2681 RJ Monster T 0174 248 763 www.yarden.nl/heskes

Dijkweg 109, 2671 CX Naaldwijk • Sweelincklaan 75, 2692 BB ‘s-Gravenzande

Uitvaartverzorging

van der

Bel of mail ons voor meer informatie.

‘Ik wil een tesla rouwauto bij mijn uitvaart!’ ‘Is dat wel te betalen?’

Met de DLE-calculator weet u het direct. Kijk op www.de-laatste-eer.nl en vul de calculator in. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

eer

Persoonlijke begeleiding Dag en nacht bereikbaar

0174-412230 Zandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-Gravenzande - gmeer@caiway.nl

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g v a n d e r m e e r. n l

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Lupine uitvaartverzorging Herenstraat 22 2291 BG Wateringen

Hoe laat: 15.30 - 17.00 uur Waar: Familiekamer Silene Rijsenburgerplaats 27 Poeldijk

Wilhelmina Hendrika Maria van Schie-Wubben Mien

Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve vader, schoonvader en onze opa

Voor al uw vragen rondom een uitvaart

19 juni 2018

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed in de leeftijd van 92 jaar, onze sterke en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

In de palm van Gods hand, kwam zijn leven tot rust.

† 8 juni 2018

De uitvaartplechtigheid en de begrafenis vinden plaats op vrijdag 15 juni vanaf 14.00 uur in / vanuit Aula Woerdtuinen op de Algemene Begraafplaats, Zandhaver 2, Naaldwijk.

Inloopspreekuur over het laatste afscheid

Graag nodigen wij u uit om samen met ons sil te staan bij zijn leven op vrijdag 15 juni om 11.45 uur in de grote aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en uw condoleances over te brengen in de ontvangkamer van het crematorium.

Haar leven was compleet. Loslaten vond zij toch nog moeilijk Haar kracht en humor bleef tot het einde

Cock is overgebracht naar de Rembrandt suite van uitvaartcentrum Monuta Nijenheim, Kroostweg 33 te Zeist. De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op donderdag 14 juni om 13.30 uur in de Rubenszaal van bovengenoemd uitvaartcentrum. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

† Wateringen, 9 juni 2018 Marine en Peter Yvonne en Lex Jessie en Lars Joyce en Vincent Ingrid en Ruud Kim Jamie Johan en Petra Daan Nikki en Steyn

Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32: 10

Heel verdrietig maar vervuld van mooie en fijne herinneringen, delen wij u mee dat is overleden mijn grote liefde, onze lieve (schoon-)moeder, oma en overgrootmoeder

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Loek Margôt Bowine Chris Emily en Jan-Wouter Nikki Faye Joost en Tricia Elise Carly

Plony Bouman-Nederpelt

Bedroefd delen wij u mede dat, na een periode van steeds afnemende gezondheid, rustig is ingeslapen onze vader, schoonvader, opa en opapa

Cor en Wouter

W

Dankbaar voor zijn liefdevolle aanwezigheid in ons midden, hebben wij thuis afscheid genomen van mijn allerliefste man, onze fantasische vader, atente schoonvader en trotse opa

Correspondentieadres: Embrasse Uitvaartzorg T.a.v. familie Van Steekelenburg Kerkstraat 43b, 2295 LB Kwintsheul

Silvia en Jan

t Zeist, 8 juni 2018

Correspondentie: Monuta Nijenheim T.a.v. Familie van Brakel Kroostweg 33 3704 EA Zeist

Achter tranen van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering …

De H. Eucharistieviering bij zijn uitvaart wordt gehouden op maandag 18 juni 2018 om 14.30 uur in voornoemde kerk. Na afloop brengen wij Cok in kleine kring naar het crematorium. Na afloop van de viering bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn in dorpshuis Kastanjehof te Kwintsheul.

Ada en Dick

* Naaldwijk, 6 oktober 1940

weduwe van Daniël Zonneveld

Geheel volgens haar wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Cok is opgebaard in het mortuarium van de H. Andreaskerk aan de Kerkstraat te Kwintsheul.

† 9 juni 2018

Cock van Brakel-Groenewegen

Esther van Beek Richard de Koster

* 25-10-1933

* 9 mei 1928

Na een fijn leven hebben we afscheid genomen van onze lieve en bijzondere echtgenote, mama en oma

7 juni 2018

- Cok -

En toen de weg te lang en de berg te hoog werd, legde God een arm om je schouder en zei: “Het is goed zo”.

'Er is geen andere weg dan de eigen weg' Spinoza

&

Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk 0174 - 27.00.90 Uitvaartverzorging De Lier Hoofdstraat 82 2678 CM De Lier 0174 - 51.03.91

www.lupine.nl

Afscheid met hart en ziel Sjef Noordermeer Natascha van Zeijl-Vis

Tel.: 0174-257474 info@embrasseuitvaart.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Dankbetuiging Als de toekomst aan het wankelen gaat weet men niet waarvoor men staat. Dan is het heel erg fijn dat er zoveel lieve mensen zijn. Ook al vinden zij de juiste woorden niet velen deelden ons verdriet na het overlijden van

Gerard Enthoven * 27 september 1928

† 8 mei 2018

Daar zijn wij u dankbaar voor. Trees Enthoven-van Leeuwen Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Poeldijk, juni 2018

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES • URNEN RESTAURATIES • SIERADEN Advies bij u thuis of in onze showroom. Geopend van maandag t/m zaterdag. Dorpskade 28 • 2291 HR Wateringen Tel.: 0174 22 68 60 info@degedenkgroep.nl • www.degedenkgroep.nl

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte, verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 10.00 uur. E-mail advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (0174) 62 42 12 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Postbus 44, 2670 AA Naaldwijk. Vermeldt u duidelijk de plaatsingsdatum (Het Hele Westland verschijnt eenmaal per week op woensdag), uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geeft u in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Het Hele Westland is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

gevr. Lp’s en singles voor mijn verzameling. Worden opgehaald. 0653699710 t.k. Kinderautostoeltje tot 13kg z.g.a.n 15,00 0174 248510 t.k. Ikea kinderstoel + voorblad + kussentje z.g.a.n. 7,50 0174 248510 t.k. Ikea ledikantje verstelbaar + matrasje en lakentjes z.g.a.n. 15,00 0174 248510 t.k. Spiegel met mooie goudkleurige bewerkte rand 80×135 cm 25.00 0623503979 t.k. Campingbedje helemaal compleet dus direct erin slapen 25.00 0623503979 t.k. 10 Engelse kop en schotels in een koop 20.00 06-23503979 gevr. lp’s singles ik kom ze tegen een kleine vergoeding ophalen 0174620355 t.k. Antiek en curiosa spullen. N.o.t.k 0174292608 t.k. Bedden sprei kleur beige maat 2.20 - 2.40 machine wasbaar € 15,0174514896 t.k. Nieuw Pantoffels voor ouderen maat 40 kleur blauw € 5,- 0174524896 t.k. Oude druivenserre gedemonteerd.20m. lang 2000 0610701160 gevr. man van 49 zoekt een leuke vrouw voor vriendschap tot 55 j 06 87852689 t.k. fietstrainer 7,50 0633903048 gevr. Oudefietsen defect geen bezwaar ik haal ze gratis bij u op 06-54265841 t.k. Scootmob. Mango Tiger 4. 4 wiel. In nieuwst. Van 1e eigen. € 1090,- 0174514634 of 0618975706 t.k. Stereotoren van JVC met 2 10w boxen in goede staat 55,00 0174-630814 t.k. Prachtig Antiekhaardscherm met bijbehorend gereedschap 85,00 0174630814 t.k. 5 Akta dalahemscloud paarden uit zweden in zeer goede staat €115,00 0174630814 t.k. Antieke windwijzer in zeer goede staat met Haan €85,00 0174-630814 t.k. 2 prachtige raamhangers met afbeelding 30cm h br 15 €45,00 0174-630814 t.k. een prima Braun strijkijzer/stoom € 20,00 0174-630814 t.k. Shooters totaal 6 schietspellen 40,00 0612460445 t.k. 5 st. Flora Gouda Plateel nr. 735, 964, 2090 en 2 x 431 100 0654764975 t.k. Zelfbouw karretje met 4 gelagerde wielen ideaal voor folders €10 0622128041 t.k. Zelfbouw karretje met 4 gelagerde wielen ideaal voor folders €10 0622128041 t.k. Cars meisjes spijkergilet mt. 12 (152) grijs/blauw ZGAN! 5,00 0633736332 t.k. Jumpsuit H&M wit/ blauw mt 152 korte broek, spaghetti bandjes 5,00 0633736332 t.k. Leuke wandlampjes glas (melk) wit, niet identiek 2 stuks. T.e.a.b. 0633736332 t.k. Dagje Wellness voor 5,95: AD spaarzegels per set van 4 stuks 2,00 0633736332 t.k. Kortingsbon 5 euro p.p. alle Plopsa parken, geldig t/m 30-06 1,00 0633736332 t.k. Eikenhouten drankkar/trolley voor 8 flessen, verrijdbaar. N.o.t.k. 0174641654 t.k. Grote eikenhouten vitrinekast in 2 delen met deuren + laden. N.o.t.k. 0174641654 t.k. Kleine eikenhouten vitrinekast met deuren + laden. N.o.t.k. 0174641654 T.k een goed werkende mobiele airco. €90,0687255386 t.k. tacx fietsen drager met slot. €35.= €35.= 06 24942652 t.k.thule dakdrager 1keer gebruikt € 50.= mob 06 2494265 50.= 06 24942652 t.k. Grote party autoboeken oldtimers en moterboeken Harley David Bieden 0611708437 t.k. Geschiedenis boeken +Suske en Wiske boeken

Pagina 7

Grand Bufet ma. t/m do. vanaf 18.00 uur Volwassen: Kinderen: Kinderen: 65+:

€ 20,50 € 2,50 (van 1 t/m 4 jaar, per leeftijd jaar) € 12,50 (van 5 t/m 12 jaar) € 19,00 (niet op feestdagen)

Grand Bufet vr. t/m zo. vanaf 17.00 uur Volwassen: Kinderen: Kinderen: 65+:

€ 23,50 € 3,00 (van 1 t/m 4 jaar, per leeftijd jaar) € 14,50 (van 5 t/m 12 jaar) € 21,50 (niet op feestdagen)

Grand Bufet op maat is ook mogelijk

- Accommodatie tot 350 pers. - Zakenlunches en -diners - Diner-dansant - À la carte ma-do 12.00-22.00 vr t/m zo & feestdagen 12.00-22.30

Bieden 0611708437 t.k. tijdschrift textiel plus jg 2013 t/m 2017 5,00 0174-413227 t.k. kinderwagen jaren 60 15,00 0174-413227 t.k. inbindapparaat incl. bindringen 12,50 0174413227 t.k. laptoptas zwart 2,50 0174-413227

0174270728 t.k. Vitrage 143 cm lang 107 breed 143cm lang 56 cm br, 2 maal € 5,00 0174423882 t.k. BBQ € 15,00 0174413 882 t.k. kandelaar/windlicht betonlook en schaal voor stompkaars 10,0174270728

tis bij u opgehaald €0 06 51657527 t.k. FietsRouteboek Loire Kastelenroute Frankrijk 10€ 0627533927 t.k. Trekking voorfietstassen merk Agu met beugels 15€ 0627533927 gevr. gratis fietsen om op te knappen 06-14376511 gevr. geestelijke band om

HOENDIEP 21 TE DORDRECHT

06-337 339 55

Patiobungalow met aan de voorzijde erf/oprit alsmede een aangebouwde stenen garage en een besloten tuin aan de achterzijde. • De woning beschikt over 3 slaapkamers. • Verwarmde garage voorzien van betegelde vloer, aansluitingen voor water en elektra. • Voorliggend tuin en opstelplaats voor twee auto’s. • Gehele woning is v.v. hardhouten kozijnen met dubbele beglazing, de woonkamer heeft daarnaast een kunststof schuifpui. • Meer info is te vinden op www.troostmakelaardij.nl

Vraagprijs: € 254.000,00 k.k.

www.troostmakelaardij.nl

t.k. houten groeimeter afbeelding sneeuwwitje 2,50 0174-413227 t.k. kinderstrijkplank hout en metaal 2,50 0174413227 t.k. beamer 20,00 0174413227 gevr. Man 49 weduwnaar op zoek naar een lieve 40+ vrouw 0618345505 t.k. nieuwe houten jaloezie wit 50mm 124breed/142hoog 50,0651229756 t.k. nieuwe gordijnen wave plooi 510breed/256hoog taupe kleur 145,0651229756 t.k. nieuwe duette terra-

Te huur appartement gemeubileerd 2 kmrs. ± 45 m2 € 650,- all in p/mnd. ‘s-Gravenzande 0174 - 28 48 78 cotta kleur 147br/244hoog verduisterend 75,0651229756 t.k. nieuwe gordijnen velours 235br/268hoog konings blauw 75,0651229756 t.k. geschenkpakket jenever,bier/glazen zwart Nazareth was 95,- 45,0651229756 t.k. nieuwe duette antraciet grijs 83br/231hoog merk luxaflex 50,- 0651229756 t.k. nieuw rolgordijn wit linnen stuctuur 107breed/212hoog 17.50 0174270728 t.k. nieuw vouwgordijn 86breed/167hoog grijs/ blauw 15,- 0174270728 t.k. barbie poppen 12 grote en 9 kleine popjes /spulletjes alles 25,0174270728 t.k. kinderboeken 20 stuks voorlees en lees boeken zijn heel goed 15,-

t.k. Vitrage: 143 cm l 107 br. 143 cm l 56 br 2 maal €5,00 0174413882 t.k. relaxstoel ,voll. elektr.alle standen ook slpst. donk.bl leer 150 0174419134 t.k. klompenrek met tweepaar klompjes 20 0174419134 t.k. antieke stoel met armleuningen donker hout 15 0174419134 t.k. Kast gekocht bij “ Ambiance” in Naaldwijk €350,- 0174-764969 t.k. Antieke commode met spiegel. €300,- 0174764969 t.k. Electrische open haard heeft€2000,-gekost bon aanwezig €400,- 0174764969 t.k. luchtbevochtiger samsung ooit gekocht bij ed stevens 275nu 30 0639104484 t.k. wit ant hal of nachtkastje me geslepen glas in het deurtje 55 0639104484 t.k. antieke grenen buffet kast zeer fraai 150 0639104484 t.k. baby born met leuke kleding aan met speen 12,50 0639104484 t.k. antiek hal of nachtkastje met lade deurtje met faset gesl gl 55 0174419134 Tk taxc fietsen drager met slot . zgan € 35.= 35.= 06

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821 24942652 t.k. zgan thule dakdragers met slot €50.= 50.= 06 24942652 gevr. Ketel-witgoed-accu-metalen worden gra-

overal te spelen iedereen welkom 421665 gevr. gele boodschappentas glas in bakkie 0644778354 gevr. gratis geestelijke boeken en bijbels + oude geestelijke boeken 421665 verloren 1 autosleutel Suzuki + 1 autosleutel Toyota in donkerblauw etui 06-

- Ruime parkeergelegenheid - Recepties, bruiloften, feesten en verjaardagen - Catering Party service - Tevens afhalen mogelijk

60cm.br.x120cm.L 5,620770 t.k. ansichtkaarten molens 26st. foto in lijst molen 2st. 20,- 387197 t.k. Veranoboot 380 met buitenboordmotor Suzuki 4pk 1200,- 06-14501447 t.k. mooie golfballen 513497 t.k. nwe reiskoffer 60Lx40Brx25H met 4 wielen cijferslot 25,- 06-23106058 t.k. treinen, auto’s, tank etc. alles in eenkoop 0651909494 t.k. jongensfiets 75,-; skelter met aanhanger 60,- 0614116516 t.k. barbecue op gas 3 branders + pit opzij 100,06-81802542 t.k. stripboeken Jan Jans en de kinderen nr 1 t/m 23 en 5 specials 30,- 384248 t.k. leuke tuinmolen nieuw 1,50m hoog 621122 t.k. behangtafel + 2 borstels zgan 7,50 620770 t.k. oud viewmaster + 14 plaatjes 20,- 387197 t.k. buxus grasschaar Gardena met accu igst 621122 t.k. dvd/hdd recorder + afst.bed. 625566 t.k. plafonnière met goudkl. rand 7,50 06-83695100 t.k. hogedrukreiniger Kärcher zgan 50,- 247471 t.k. Veranoboot 380 met

t.k. Ikea ledikantje verstelbaar + matrasje en lakentjes z.g.a.n. 15,00 0174 248510 t.k. Spiegel met mooie goudkleurige bewerkte rand 80×135 cm 25.00 0623503979 t.k. Campingbedje helemaal compleet dus direct erin slapen 25.00 0623503979 t.k. 10 Engelse kop en schotels in een koop 20.00 06-23503979 gevr. lp’s singles ik kom ze tegen een kleine vergoed-

Marcel van der Knaap

Voor al uw meubelstoffering Pieter Heusstraat 18/20 2691 BW ’s-Gravenzande Tel. 0174-422787

ing ophalen 0174620355 t.k. Antiek en curiosa spullen. N.o.t.k 0174292608 t.k. Bedden sprei kleur beige maat 2.20 - 2.40 machine wasbaar € 15,0174514896 t.k. Nieuw Pantoffels voor ouderen maat 40 kleur blauw € 5,- 0174524896 t.k. Oude druivenserre gedemonteerd.20m. lang 2000 0610701160

met 2 10w boxen in goede staat 55,00 0174-630814 t.k. Prachtig Antiekhaardscherm met bijbehorend gereedschap 85,00 0174630814 t.k. 5 Akta dalahemscloud paarden uit zweden in zeer goede staat €115,00 0174630814 t.k. Antieke windwijzer in zeer goede staat met Haan €85,00 0174-630814 t.k. 2 prachtige raamhangers met afbeelding 30cm h br 15 €45,00 0174-630814 t.k. een prima Braun strijkijzer/stoom € 20,00 0174-630814 t.k. Shooters totaal 6 schietspellen 40,00 0612460445 t.k. 5 st. Flora Gouda Plateel nr. 735, 964, 2090 en 2 x 431 100 0654764975 t.k. Zelfbouw karretje met 4 gelagerde wielen ideaal voor folders €10 0622128041 t.k. Zelfbouw karretje met 4 gelagerde wielen ideaal voor folders €10 0622128041 t.k. Cars meisjes spijkergilet mt. 12 (152) grijs/blauw ZGAN! 5,00 0633736332 t.k. Jumpsuit H&M wit/ blauw mt 152 korte broek, spaghetti bandjes 5,00 0633736332

kar/trolley voor 8 flessen, verrijdbaar. N.o.t.k. 0174641654 t.k. kinderwagen jaren 60 15,00 0174-413227

Afkomstig van erfenis. Saxonette de luxe snoriets met kenteken. Bouwjaar 2005. Slechts 2988 km gelopen. Electrische start. Incl. verzekering t/m 6-2019. Vraagprijs: hoogste bod boven €400,06- 27356768

t.k. Bedden sprei kleur beige maat 2.20 - 2.40 machine wasbaar € 15,0174514896 t.k. Nieuw Pantoffels voor ouderen maat 40 kleur blauw € 5,- 0174524896 t.k. Oude druivenserre gedemonteerd.20m. lang 2000 0610701160 gevr. man van 49 zoekt een leuke vrouw voor vriendschap tot 55 j 06 87852689 t.k. fietstrainer 7,50 0633903048 gevr. Oudefietsen defect geen bezwaar ik haal ze gratis bij u op 06-54265841 t.k. Scootmob. Mango Tiger 4. 4 wiel. In nieuwst. Van 1e eigen. €

Tapijt- karpetreiniging ‘t Westen | cleanfreshyou.nl 06 14 37 20 41 51123560 ruilen 3-kmr woning van Monster naar Naaldwijk geen tuin 06-44876579 t.k. damesfiets origineel Engelse Ralley izgst 250,06-28401380 t.k. dvd speler + AB 625566 t.k. originele ministeck veel kleuren 415763 t.k. plafonnière met goudkl. Rand 7,50 0683695100 t.k. voetbaltafel spel miniatuur aluminium 20x12 10,387197 t.k. retro Fischerprice gasstel met pannen en servies 06-16792398 t.k. Fischerprice platenspeler met 5 plaatjes 0616792398 t.k. rotan babywieg wit op wielen 06-16792398 t.k. grote sterke skelter zelf opknappen 35,- 0627356768 t.k. Philips dvd recorder + AB 625566 t.k. Prenatal matrasje

bbmotor Suzuki 4pk 1200,- 06-14501447 t.k. koffer 60x40 zwart op wieltjes 10,- 247471 t.k. grote kamado 150,- ; beamer 2xgebr. + groot scherm 150,- 06-81802542 t.k. 2 zwavel verdampers 10,-/p/st 06-17052372 t.k. jongensfiets 75,- ; skelter met aanhanger 60,- 0614116516 t.k. deken en laken voor kinderledikant wit/mint 5,620770 ruilen 3 kmr app. 55+ + garage in Monster naar Naaldwijk geen tuin 0644876579 verloren 1 autosleutel Suzuki + 1 autosleutel Toyota in donkerblauw etui 0651123560 gevr. Lp’s en singles voor mijn verzameling. Worden opgehaald. 0653699710 t.k. Kinderautostoeltje tot 13kg z.g.a.n 15,00 0174 248510 t.k. Ikea kinderstoel + voorblad + kussentje z.g.a.n. 7,50 0174 248510

gevr. man van 49 zoekt een leuke vrouw voor vriendschap tot 55 j 06 87852689 t.k. fietstrainer 7,50 0633903048 gevr. Oudefietsen defect geen bezwaar ik haal ze gratis bij u op 06-54265841 t.k. Scootmob. Mango Tiger 4. 4 wiel. In nieuwst. Van 1e eigen. € 1090,- 0174514634 of 0618975706 t.k. Stereotoren van JVC

t.k. Leuke wandlampjes glas (melk) wit, niet identiek 2 stuks. T.e.a.b. 0633736332 t.k. Dagje Wellness voor 5,95: AD spaarzegels per set van 4 stuks 2,00 0633736332 t.k. Kortingsbon 5 euro p.p. alle Plopsa parken, geldig t/m 30-06 1,00 0633736332 t.k. Eikenhouten drank-

1090,- 0174514634 of 0618975706 t.k. Stereotoren van JVC met 2 10w boxen in goede staat 55,00 0174-630814 t.k. Prachtig Antiekhaardscherm met bijbehorend gereedschap 85,00 0174630814 t.k. 5 Akta dalahemscloud paarden uit zweden in zeer goede staat €115,00 0174630814

COUPON VOOR

GRATIS ADVERTENTIE

Particulieren kunnen gratis adverteren in Het Hele Westland. Via onze site (www.hethelewestland.nl), maar ook via deze coupon. S.v.p. duidelijk schrijven.

Vakjes open laten voor spaties, 1 cijfer/letter per vakje. Opsturen, in een VOLDOENDE gefrankeerde OPEN envelop, naar Uitgeverij West Media b.v., Stokdijkkade 10 , 2671GW Naaldwijk of, ZONDER envelop, deponeren in de brievenbus, Stokdijkkade 10 of opgeven via www.hethelewestland.nl. Uw advertentie dient vrijdagochtend (08.00 uur) in ons bezit te zijn. Advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Maximaal 3 advertenties per persoon.


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 8

Gefeliciteerd met je diploma! Docenten, directie en medewerkers van ISW

www.isw.info


Het Hele Westland 13 juni 2018

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Pagina 9

Publicatiedatum donderdag 7 juni 2018 Bron: www.gemeentewestland.nl

Omgevingsvergunning Aanvraag ontvangen:* Locatie Middenzwet 23 te Wateringen ‘t Louwtje 10 te ‘s-Gravenzande Transportweg 23A te Maasdijk Coldenhovelaan 1 te Maasdijk Transportweg 23A te Maasdijk Gantellaan 18A te Monster Lange Spruit 88 te Wateringen Heulweg 32A te Wateringen Kleine Achterweg 11 aangevraagd nabij 13 te Naaldwijk Koningin Julianalaan 12 te De Lier Naaldwijkseweg 294 te ‘s-Gravenzande Onder de Toren 2 (aangevraagd als Kerkplein 1) te Monster Naaldwijkseweg 296 te ‘s-Gravenzande Oudedijk nabij 7A te Maasdijk Van der Doortogestraat 14 te Naaldwijk Herenstraat 16 te Wateringen Rembrandtstraat 24 te Monster Burgemeester Elsenweg naast 12 (aangevraagd als nummer: 12A) te Naaldwijk Langestraat 34 te ‘s-Gravenzande Alicante naast 19 te De Lier Maasdijk nabij 25 te Maasdijk

Projectomschrijving het oprichten van een warenhuis (inspiratiecentrum) het brandveilig gebruiken van een groepsruimte het plaatsen van handelsreclame (LED) het veranderen van handelsreclame en het verplaatsen van een HVAC unit het brandveilig gebruiken van een bedrijfshal en logiesverblijf Het tijdelijk gebruiken van de bedrijfswoning het brandveilig gebruiken van een basisschool en kinderdagverblijf (De Kyckert) het plaatsen van een voetbalkooi het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het oprichten van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het veranderen van een telecominstallatie met gevolgen voor beschermd monument het oprichten van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het plaatsen van een faunatoren het oprichten van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het opsplitsen van een winkelpand het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het oprichten van een woning het verplaatsen van een wand met gevolgen voor beschermd monument het kappen van een boom het plaatsen van een faunatoren

Dossiernummer Ontvangen W-AV-2018-0636 9-4-2018 W-AV-2018-0824 24-4-2018 W-AV-2018-0837 9-5-2018 W-AV-2018-0842 9-5-2018 W-AV-2018-0832 9-5-2018 W-AV-2018-0855 14-5-2018 W-AV-2018-0875 17-5-2018 W-AV-2018-0881 19-5-2018 W-AV-2018-0884 22-5-2018 W-AV-2018-0886 22-5-2018 W-AV-2018-0893 23-5-2018 W-AV-2018-0890 23-5-2018 W-AV-2018-0892 23-5-2018 W-AV-2018-0901 24-5-2018 W-AV-2018-0896 24-5-2018 W-AV-2018-0910 25-5-2018 W-AV-2018-0906 25-5-2018 W-AV-2018-0915 25-5-2018 W-AV-2018-0913 25-5-2018 W-AV-2018-0925 28-5-2018 W-AV-2018-0917 28-5-2018

Projectomschrijving het oprichten van een woning het oprichten van een woning het plaatsen van een geluidswal het oprichten van een woning het plaatsen van een dakkapel (voorkant) en oprichten van een nokverhoging het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit het oprichten van een woning (ter vervanging van Van Luyklaan 7te Kwintsheul) het wijzigen van voorgevel, vergroten hoofdgebouw en dichtbouwen van balkon het oprichten van een woning het oprichten van een nokverhoging het plaatsen van handelsreclame (LED) het oprichten van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het oprichten van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het oprichten van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel (voorkant) het oprichten van 24 zorgwoningen met gemeenschappelijke ruimten

Dossiernummer Verzonden W-AV-2017-2205 24-5-2018 W-AV-2018-0152 29-5-2018 W-AV-2018-0254 24-5-2018 W-AV-2018-0312 25-5-2018 W-AV-2018-0581 24-5-2018 W-AV-2018-0597 24-5-2018 W-AV-2018-0617 28-5-2018 W-AV-2018-0684 25-5-2018 W-AV-2018-0718 24-5-2018 W-AV-2018-0736 29-5-2018 W-AV-2018-0837 29-5-2018 W-AV-2018-0892 28-5-2018 W-AV-2018-0893 29-5-2018 W-AV-2018-0896 29-5-2018 W-AV-2017-1039 28-5-2018

DE PARFUMERIE VOOR JOU!

Vergunning verleend (REGULIER): ** Locatie Geestweg 33 te Naaldwijk Madeweg 27B (aangevraagd als Madeweg 27) te Monster Lange Broekweg nabij 70 te Naaldwijk Markermeer 2 (gepub. als Markermeer naast 1 -Gantel de Baak, fase 2A, kavel 9) te Naaldwijk Prof. van Arkelstraat 50 te ‘s-Gravenzande Santhorsthof 40 (aangevraagd als Santhorsthof naast 38, bnr. 31) te Monster Vrouwe Antoniahof 2 (aangevraagd als Casembrootlaan kavel 1) te Poeldijk Patrijslaan 36 te Honselersdijk Oude Hoge Dijk 9 (aangevraagd als Oude Hoge Dijk naast 7) te Wateringen Koningin Julianaweg 9 te ‘s-Gravenzande Transportweg 23A te Maasdijk Naaldwijkseweg 296 te ‘s-Gravenzande Naaldwijkseweg 294 te ‘s-Gravenzande Van der Doortogestraat 14 te Naaldwijk Sportlaan 6 t/m 12 (aangevraagd als nabij 2) te Monster *

Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Westland gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat. Voor vragen neemt u contact op met het bedrijven- en omgevingscontactcentrum, zie onder ‘service’.

**

De omgevingsvergunning ligt tijdens de bezwaartermijn ter inzage en kan op afspraak worden ingezien via het omgevingscontactcentrum, zie onder ‘service’. Bezwaar Bent u belanghebbende, dan kunt u vanaf de dag na de datum verzending van het besluit gedurende 6 weken bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op www.140174.nl onder het onderwerp bezwaar maken. Voorlopige voorzieningen Het indienen van bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een beroepsschrift hebben ingediend.

Raadscommissievergaderingen en Raadsinformatieavonden In de week van 18 tot en met 22 juni vinden de raadscommissievergaderingen en de raadsinformatieavonden plaats in de het gemeentehuis in Naaldwijk. De meest actuele informatie en de volledige agenda met de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeentewestland.nl. Wilt u inspreken? U heeft de mogelijkheid om aan het begin van een vergadering in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffie op 14 0174. Per e-mail aanmelden kan ook: griffie@gemeentewestland.nl Voorlopige agenda De agenda voor de raadsvergadering kan altijd gewijzigd worden aan het begin van de vergadering als de agenda wordt vastgesteld. Voor de meest actuele agenda kunt u terecht op www.gemeentewestland.nl. Voorlopige agenda van de raadscommissievergaderingen

Maandag 18 juni, locatie Raadzaal te Naaldwijk Raadsinformatieavond (RIA) MO > aanvang 19.00 uur Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024

Dinsdag 19 juni 2018, locatie Raadzaal te Naaldwijk Raadscommissie Ruimte> aanvang 19.00 uur Bespreken scenario’s Rijnvaart; Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bovendijk 38 en 50 Kwintsheul’; Voorstel tot vaststelling van de zienswijze begroting Omgevingsdienst Haaglanden 2019 Woensdag 20 juni 2018, locatie Raadzaal te Naaldwijk Raadsinformatieavond EFO> aanvang 19.00 uur Presentatie RKC-rapport onderzoek inzichtelijkheid begrotings- en verantwoordingsstukken

Maar de werkelijkheid is helaas anders Raadscommissie EFO> aanvang 19.45 Bespreking van het RKC-rapport inzichtelijkheid van de begrotings- en verantwoordings-stukken; Raadsvoorstel tot vaststelling advies aanwijzing lokale publieke media-instelling De Raadscommissie Bestuur en Presidium zijn verplaatst naar donderdag 28 juni.

In het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis komen onderzoekers elke dag dichterbij betere diagnoses en behandelmethoden van ziektes bij kinderen. De Stichting Vrienden van het Sophia steunt onderzoek samen met projecten die het verblijf van patiëntjes en ouders veraangenamen. Doneer of word Vriend van het Sophia via www.vriendensophia.nl en draag ook bij aan een betere toekomst voor zieke kinderen.

30% VERBOU WINGSKORTING TOT EN MET 23 JUNI

Op weg naar de Tourmalet! Deze week alweer de laatste aflevering van ‘Op weg naar de Tourmalet’ voordat Team Westland de Tourmalet gaat beklimmen. In deze laatste aflevering gaat Alphons de Wit op bezoek bij het Ronald McDonalds huis om te kijken wat dit lokale doel afgelopen jaar met de opbrengst van Team Westland heeft gedaan. Rob Veenman gaat in gesprek met Dirk Huis en Rene Beukers uit de organisatie van Team Westland.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

KORTING OP BIJNA ALLES

*

Kinderen horen niet ziek te zijn

Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar Het OchtendMagazine met Jim Gardien.

KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709

VERBOUWINGS

Raadscommissie MO > aanvang 19.45 uur Plan van scholen 2019-2021; Inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024; Stand van zaken scholen in gemeente Westland.

BBQ Meats Friends

Ontdek Westland Vanaf woensdagavond een vooruitblik op de finale van het Haaglanden voetbal toernooi.

30%

Ook zie je hoe de hartenwens van Lizzy wordt vervuld. Mis deze bijzondere aflevering niet. Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar Op weg naar de Toumalet op WOS TV!

Alles wat je van ons gewend bent maar dan beter, verrassender en met een nog groter assortiment!

Buitenshuis

In het nieuwe programma ‘BBQ Meats Friends’ worden vrienden, familie of kennissen in het zonnetje gezet. Samen met slagerij Warmenhoven en slijterij Mitra worden zes regiogenoten verrast met een exclusieve BBQ bij de Druiventuin in Monster. Tijdens een exclusieve BBQ en een lekker drankje gaat presentator Kevin Kouwenhoven in gesprek en worden er mooie en dankbare verhalen verteld. In aflevering 1 verrast Linda Baak haar dochter Nikki en

haar vrienden. Nikki is één van de vrijwilligers van scouting Naaldwijk. Ze investeert hier veel tijd in en past haar agenda volledig aan om de scouting te helpen. De vrijwilligers staan iedere week weer klaar om een leuke activiteit met de kinderen te doen.

Komt jouw Hortensia niet in bloei, last van houtrot of heb je last van insecten in de tuin? Daar heeft WOS TV de oplossing voor. Tuinman Siem gaat elke week op pad om problemen in de tuin op te lossen. Deze week krijgt Leon advies over het behandelen van zijn slecht groeiende heg.

Benieuwd of Nikki en haar vrienden verrast zijn? Je ziet het vanaf woensdag 13 juni om 19.00 uur in de eerste aflevering van ‘BBQ Meats Friends’ op WOS TV.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

Deze week gaan Siem en Kirsten langs bij een inspiratietuin in De Lier. Mark is ook weer aanwezig met een bruikbare tuintip voor iedereen! Deze zomerse aflevering is vrijdagavond vanaf 19.00 uur te zien op WOS TV.

alleen in filiaal

De Tuinen 43 Naaldwijk * Geldig t/m 23 juni 2018. Uitzonderingen aangegeven in de winkel.


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 10

WOERDBLOK ZANDHEUVEL 71 NIEUWBOUWWONINGEN IN DORPSE SFEER

VERKOOP IS 13 JUNI GESTART SCHRIJF U NU NOG IN VÓÓR MAANDAG 18 JUNI 17.00 UUR

DE LAATSTE WIJK VAN HET NIEUWBOUWPROJECT WOERDBLOK GAAT IN DE VERKOOP. IN TOTAAL WORDEN ER 71 WONINGEN IN DIVERSE TYPES EN PRIJSKLASSEN GEREALISEERD, ONDER ANDERE RIJWONINGEN IN VERSCHILLENDE BREEDTES EN TWEE-ONDER-ÉÉNKAPWONINGEN. DOOR DE EIGENHEID VAN DE WONINGEN IS ER VOOR IEDER WAT WILS. De uitstraling van de wijk Zandheuvel sluit goed aan bij de aard van Woerdblok, stijlvol, gedetailleerd en geïnspireerd op jaren ’30 woningen.

ONTSPANNEN WONEN In Woerdblok Zandheuvel is het ontspannen wonen in een ongedwongen sfeer. Groen en water spelen een belangrijke rol in de wijk. Een ijn groen park in het midden van de woonwijk zorgt voor de nodige ontspanning. Een rondje hardlopen, een wandeling met de hond of even lekker naar buiten met de kinderen, de mogelijkheden zijn er. Het nieuwbouwproject Woerdblok bestaat uit vier wijken, Waterwijk, Zandstrand, Waterrijk en Zandheuvel. De eerste drie wijken zijn reeds gerealiseerd en hebben allen hun eigen karakter. Zandheuvel is de laatste fase van de zeer aangename wijk Woerdblok.

ONTWIKKELING & BOUW

BETROKKEN PARTNERS

MAKELAAR

WOERDBLOK-ZANDHEUVEL.NL www.weboma.nl

www.ouwehandbouw.nl

www.bpd.nl

www.grondvestwestland.nl

www.rijnpoort.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 11

WestlandTheater De Naald ZA 16 JUN

VR 14 DEC

DO 10 JAN

MAANDAG 25 JUNI

DE FRANSSE EIJKEL

THEATER MAANDAG 11 t/m DONDERDAG 14 JUNI Theaterschool Koperen Kees met diverse voorstellingen Cultuur uit eigen region, diverse data en tijden ZATERDAG 16 JUNI Balletschool Domingos ‘Het Mysterie van de gestolen dans’ Cultuur uit eigen regio, 14.00 & 19.30 uur ZATERDAG 23 & ZONDAG 24 JUNI Dance Innovation ‘SMOMBIE’ Cultuur uit eigen regio, zaterdag 14.30 & 19.15 uur, zondag 11.00 & 15.30 uur MAANDAG 25 JUNI Winnende voorstelling Rabo Publieksprijs 17/18 De Fransse Eijkel Cabaret en feestelijke uitreiking, Koornneef Retailgroepzaal, 20.15 uur. Toegang slechts € 7,50 incl. consumptie ZATERDAG 30 JUNI & ZONDAG 01 JULI Balletschool Papillon ‘Vroeger was alles beter! Of toch niet?’ Cultuur uit eigen regio, 14.00 & 20.00 uur DONDERDAG 05 & VR 06 JUNI Musicalklas Floracollege ‘Romy & Julius’ Cultuur uit eigen regio, 19.00 & 20.15 uur

BIOSCOOP Jurassic World – Fallen Kingdom (3D) 13, 14, 15, 16, 19, 20 juni 19.45 uur 15, 17, 20 juni 15.00 uur 19 juni 14.30 uur Buurman & Buurman hebben een nieuw huis! 13 juni 16.00 uur 16 juni 13.30 uur 17, 20 juni 13.00 uur Sherlock Gnomes 3D (NL) 13, 17 juni 13.30 uur 16, 20 juni 16.00 uur Pieter Konijn 17 juni 16.00 uur 20 juni 13.30 uur

BEMACHTIG NOG KAARTEN VOOR RUNDFUNK, THE MICHAEL JACKSON TRIBUTE, TINEKE SCHOUTEN E.V.A.

LOSSE KAARTVERKOOP DIT WEEKEND VAN START Na een overweldigende voorverkoop van het nieuwe theaterseizoen van De Naald, start op zaterdag 16 juni de losse kaartverkoop. De belangstelling voor het nieuwe seizoen is dermate groot, dat De Naald enkele voorstellingen heeft verplaatst naar de grote Koornneef zaal, en voor sommige voorstellingen extra avonden heeft bijgeboekt. De voorstellingen van Emiel van der Logt, het Leids Cabaret Festival, Zoutmus, Thijs van de Meeberg, SPIJKERS II en Thijs Kemperink zijn inmiddels door de grote belangstelling overgeplaatst naar de Koornneef Retailgroepzaal van De Naald. Voor de show van Arjen Lubach heeft De Naald een extra datum kunnen boeken: naast de reeds uitverkochte show op 29 maart, staat de populaire cabaretier die bekend is van het satirische TV programma Zondag met Lubach, vrijdag 26 april nogmaals in De Naald. Ook is er een extra show van Arie & Silvester toegevoegd op zondag 18 november, een

extra show van de 3JS op 14 mei én een extra show van de Bootleg Sixties op 18 maart. Kaarten voor deze extra shows zijn vanaf 16 juni te koop. Wees er snel bij, want de belangstelling voor deze voorstellingen is erg groot. Losse kaarten Van muziek tot cabaret en van familietheater tot toneel: De Naald biedt ook in het nieuwe seizoen voor iedere liefhebber iets wils. Vanaf 16 juni zijn er nog kaarten te bemachtigen voor o.a. Rundfunk, Tineke Schouten, The Michael Jackson Tribute, Bureau Sport, Javier Guzman, Sjaak Bral e.v.a. Het volledige theaterprogramma van De Naald is te vinden op www.westlandtheater.nl of in de nieuwe theaterbrochure. Deze is gratis af te halen bij De Naald. Losse kaarten kunnen gekocht worden vanaf zaterdag 16 juni om 10.00 uur via de website en vanaf 12.00 uur aan de balie: 0174-636900.

DO 14 MRT

BEKEND VAN O.A. KLIKBEET EN FOUTE VRIENDEN

DEELNEMER RABO TALENTEN CONCOURS

COMEDYTALENT VAN 2018: ALEX PLOEG

KIRSTEN VAN TEIJN

Hij is lid van het toonaangevende gezelschap Comedytrain, is één van de bedenkers van het satirische en briljante sketchprogramma Klikbeet, won de Publieksprijs van Cameretten 2016 én werd door de Volkskrant uitgeroepen tot Comedytalent van 2018. Het is duidelijk dat je niet meer om hem heen kunt: Alex Ploeg. Explosief, muzikaal, scherp en vol zelfspot. Met een try-out van zijn debuutvoorstelling Ultimatum stond hij vorig seizoen al in een uitverkochte Naald. Soms moet je jezelf een Ultimatum stellen. Bepalen wie je bent. Sterk zijn. Volwassen worden. Ergens voor staan. Alex weigert dit al jaren. Want kom op, hoe doe je dat als je een vat vol tegenstrijdigheden bent? Hij is een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet. Die rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen. Die razendsnel is maar stagneert. Een coming of age story. Vrijdag 14 december, Koornneef Zaal, De Naald.

Ze won de Jury-, Publieks-, én Persoonlijkheidsprijs op het Groninger Studenten Cabaretfestival én de Jury- en Publieksprijs op het Griffioen/Zuidplein Cabaretfestival. De jury noemde haar “een sensuele dame die haar publiek bij de lurven grijpt, maar ook de meest banale onderwerpen de zaal in slingert zonder plat te worden. Dat kan alleen een ware comedienne”. Na haar debuutprogramma Heilloos is het tijd voor de opvolger van Kirsten van Teijn: Nobel. Als het plaatje maar klopt. Als het gazon maar strak gemaaid is, de ramen blinken en de nieuwe auto precies past bij de kleur van de voordeur. In Nobel vertelt Kirsten over een hardwerkend ondernemersgezin achter een gouden façade. “God, wat zijn we rijk”. Maar wat komt er tevoorschijn als je de Perzische tapijten optilt? Wat gebeurt er als je met het verkeerde kapsel de deur uitstapt? Een schaamteloos eerlijk en stijlvol muzikaal programma over hoe we leven in patronen.

VR 21 SEP

De Matchmaker 20 juni 19.45 uur TOP film The Guernsey Literary Society Dinsdag 19 juni 19.30 uur TOP film Breathe Dinsdag 19 juni 14.00 uur Mamma Mia: Here We Go Again! 19, 20, 21 juli 20.15 uur Mamma Mia: Here We Go Again! LadiesNight 18 juli 20.00 uur & 21.00 uur Verwacht: Incredibles 2 (NL) Verwacht: Redbad Verwacht: Hotel Transsylvanië 3 (3D) Verwacht: Mission Impossible – Fallout 3D

NAAR HET GELIJKNAMIGE BOEK VAN GRIET OP DE BEECK TOP films en TOP Art films zijn te bezoeken voor een klein prijsje incl. koffie of thee vooraf. Maak gebruik van e-tickets en u bent voordeliger uit! Voor meer informatie en filmdata zie www.westlandtheater.nl Start losse kaartverkoop op zaterdag 16 juni. KOM TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE GENIETEN VAN DE LEUKSTE FILMS IN BIOSCOOP DE NAALD! Wijzigingen voorbehouden

BUURMAN & BUURMAN HEBBEN EEN NIEUW HUIS!

KOM HIER DAT IK U KUS Voor haar debuutroman Vele Hemels boven de Zevende ontving de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck de Bronzen Uil Publieksprijs en werd het boek genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de Academica Literatuurprijs. Kom hier dat ik u kus is haar tweede, succesvolle roman die binnen een week na verschijning een bestseller werd.

ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over jezelf durven redden. En natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna.

De roman belandde op de shortlist van de NS Publieksprijs en won de Hebban Award voor literatuur. Inmiddels zijn er ruim 400.000 exemplaren verkocht. Een theaterversie van Op de Beecks confronterende verhaal over Mona en de verhoudingen in haar familie, kon dan ook niet langer uitblijven. Een voorstelling over waarom we worden wie we zijn. Over

Sterke cast Een topcast met onder anderen Sophie van Winden, Kirsten Mulder, Dragan Bakema en Oda Spelbos speelt dit aangrijpende verhaal over ouders en kinderen, de zoektocht naar identiteit, het lef om eigen keuzes te durven maken en de grillen van de liefde. In het nieuwe theaterseizoen van De Naald te zien, op donderdag 14 maart 2019. Het kan maar vast in uw agenda staan.

RAPPER, FUNX PRESENTATOR EN COMEDIAN

NIEUWE KASKRAKER IN DE NAALD

RIZA TISSERAND STELT ZICH VOOR

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 3D

Riza begon zijn carrière als cabaretier bij het comedycollectief Comedy Explosion en was op televisie te zien bij Comedy Explosion van Javier Guzman en Raymanns Suikerfeest. Daarnaast sloot Riza zich aan bij het onelinercollectief van Howard Komproe waarmee hij o.a. te zien was bij De Wereld Draait Door en Padoem Patsss op NPO 3, ook treedt hij hiermee regelmatig op bij festivals als Lowlands en Zwarte Cross. Als comedyschrijver werkte hij o.a. mee aan de oudejaarsconference’s van Javier Guzman en Guido Weijers en het televisieprogramma Dit was het nieuws.

Angstaanjagender dan ooit: Jurassic World Fallen Kingdom. Durf jij het aan? Favoriete personages keren terug en nieuwe soorten dinosaurussen worden geïntroduceerd. Bioscoop De Naald heet je welkom in Jurassic World: Fallen Kingdom!

Nu gaat Riza de theaters in voor zijn allereerste solotour met het programma ‘Bekeerling’ waarin hij op zoek gaat naar de vrijheid om te zijn wie hij wil zijn, tussen verschillende werelden die allemaal hun eigen visie proberen op te leggen aan hem als moslim. Een bijzonder openhartige, persoonlijke vertelling waarin Riza zijn levensverhaal blootlegt. Een puur en eerlijk verhaal, met soms spijkerharde grappen.

Vier jaar geleden werd het themapark en luxeresort Jurassic World verwoest door losgebarsten dinosaurussen. Isla Nublar is nu een onbewoond eiland geworden waar de overgebleven dinosaurussen in de jungle aan hun lot overgelaten zijn. Wanneer de slapende vulkaan op het eiland weer actief wordt, dreigen de dinosaurussen opnieuw uit te sterven. Claire zet alles op alles om dit te voorkomen. Ze weet Owen over te halen om samen met haar en een team van specialisten terug te gaan naar Isla Nublar om te proberen de dinosaurussen te redden. Owen is vastbesloten om de vermiste raptor Blue, die hij van jongs af aan heeft getraind, te vinden. Als ze op het eiland arriveren blijkt de vulkaan die op uitbarsten staat niet hun grootste probleem te zijn.

COLOFON Samenstelling en redactie: WestlandTheater De Naald

ONLINE KAARTEN RESERVEREN KAN 24 UUR PER DAG

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

ALS PARTNER VAN WESTLANDTHEATER DE NAALD WENSEN WE U EEN FANTASTISCHE VOORSTELLING! STOKDIJKKADE 3 2671 GW NAALDWIJK - Openingstijden kassa: di t/m zo 12.00-16.00 uur en drie kwartier voor aanvang van elke theater- en filmvoorstelling Reserveren 0174 - 636 900 Overig 0174 - 636 909 WWW.WESTLANDTHEATER.NL


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 12


Het Hele Westland 13 juni 2018

VANAF VANDAAG WEER VERKRIJGBAAR! Haringseizoen van start op 13 juni

De Hollandse Nieuwe Haring is weer! Wij vieren ons 2 jarig bestaan en daarom bij ons geen 3 maar

4 stuks voor 5 euro!

Voor de lekkerste Hollandse Nieuwe ga je natuurlijk naar:

Noordvliet 3, Maassluis, Tel. 010 2290735 en 06 45005736

Het klassieke ‘happen’ is de populairste manier om haring te verorberen. Foto: Nederlands Visbureau

Het nieuwe haringseizoen start dit jaar op woensdag 13 juni. Die dag start de verkoop van de nieuwe haring in het hele land. Zodra de nieuwe haringen weer overal verkrijgbaar zijn, wordt de komst van de nieuwe vangst 2018 op tal van plaatsen gevierd met haringparty’s en andere evenementen, zoals Vlaggetjesdag. Vlaggetjesdag Scheveningen vindt altijd plaats op de eerste zaterdag, volgend op de officiële start van het seizoen.

Veilig eerste vaatje voor goed doel De start van het haringseizoen wordt traditioneel voorafgegaan door de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in de Visafslag in Scheveningen. Dit jaar gebeurde dat op dinsdag 12 juni om 14.00 uur. Een gekwalificeerd proefpanel keurt de nieuwe haring, waarna het eerste vaatje wordt geveild en de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar is dat Hulphond Nederland. Onder toeziend oog van ambassadeurs Anita Witzier en Frits Wester wordt het vaatje geveild, waarbij Anita de presentatie voor haar rekening neemt en Frits de veilinghamer oppakt. De opbrengst was bij het drukken van deze krant nog niet bekend. Vorig jaar leverde het eerste vaatje 65.000 euro op voor Make-A-Wish Nederland.

Amerikaanse veiling Het is een veel voorkomende misvatting dat de koper van het eerste vaatje het

eindbedrag van de veiling betaalt. De veiling wordt traditiegetrouw op de zogenaamde Amerikaanse wijze van verkoop geveild. Dit houdt in dat door alle bieders kleinere bedragen vanaf € 250,geboden kunnen worden. Alle bedragen bij elkaar opgeteld leveren uiteindelijk een hoog eindbedrag op. Elke bieder kan meerdere malen een bod doen, waarbij per bieder de bedragen opgeteld worden en elk geboden bedrag ook betaald moet worden. De bieder die als laatste een bod heeft uitgebracht voor de slag van de hamer, is de uiteindelijke koper van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor het totaal aan biedingen die hij heeft geboden. Voordeel van deze wijze van verkoop is dat met vele bieders tezamen een aanzienlijke opbrengst binnengehaald kan worden voor het goede doel. bron: Nederlands Visbureau

Happen Meest populaire manier om de Hollandse Nieuwe te verorberen is nog altijd om deze met het hoofd naar achter in de mond te laten glijden, met of zonder uitjes. Dit is het klassieke ‘haring happen’. De Amsterdamse manier, namelijk in stukjes gesneden en met plakjes augurk, wint weliswaar iets aan popu-

lariteit, maar in het Westland laat men hem toch het liefst achterover in de keel glijden. Tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw werd pas gevangen haring in veel zout bewaard. Men at de zoute, vette haring met wat zurige uien en het geheel werd met flinke slokken jenever weggespoeld.

Elke week bij u op de markt! Woensdag op de markt in Naaldwijk Vrijdag op de markt in ’s-Gravenzande

Sherry Tegenwoordig wordt haring kort na de vangst op zee diep gekoeld. Daarom smaakt hij veel meer naar vis en is hij vooral minder zout dan vroeger. Veel consumenten geven daarom, zeker als ze de uien achterwege laten, de voorkeur aan een goed glas strakke, lichtziltige manzanilla sherry of muscadet bij hun geliefde haring. Toch vormt een glas goed gekoelde korenwijn nog steeds een geweldige combinatie met haring.

Ook voor op uw bedrijf

Uw thuishaven voor de beste vis!

15 Hollandse Nieuwe opgemaakt op schaal

€ 29,50 Gratis bezorging

De lekkerste Hollandse Nieuwe vers van het mes Op woensdag én zaterdag staan wij bij de molen in Monster, op dinsdag alleen in mei, juni en juli én donderdag op het Graaf Florisplein in ’s-Gravenzande en op vrijdag aan de Koningin Julianaweg voor de Kiem. Rembrandtstraat 1b - 2671 GC Naaldwijk - tel. 0174 622 879

‘De Hoekse Vishandel’

Harwichweg (nabij station) | Hoek van Holland | Tel. 385166

e, mét authentieke haringkar! Tevens voor uw Haringparty op locati Vraag naar de mogelijkheden.

Hollandse Nieuwe Vers van het mes!

Vraag niet hoe het kan, profiteer er van! Ook voor uw heerlijke salades: Zalm - Haring - Tonijn - Gamba’s in Dille - Krab etc.

www.simonisvis.nl

Pagina 13


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 14

AANBIEDINGEN GELDEN ALLEEN BIJ JYSK NAALDWIJK, GEZELSTRAAT 9, VAN 20-06 T/M 24-06

Scandinavian Sleeping & Living

MEGA OPENING NAALDWIJK WOENSDAG 20 JUNI 2018 VANAF 9.00 UUR GEZELSTRAAT 9

50% korting LOUNGESET

25-60% KORTING OP ALLE EETKAMERSTOELEN** 50%

50%

korting

korting

korting

24.-

KLARUP Gegoten zitting en metaal. Met vast kussen. In wit en zwart. 59,99

PLUS COMFORT

35.-

JYSK TRAKTEERT

& KWALITEIT

70% korting EGGEN TRAAGSCHUIM KUSSEN Allergievriendelijk kussen van drukverlagend, versnipperd traagschuim. De hoogte van het kussen kan worden aangepast. 48x58x15 cm 49,99

30.-

BAKKELY Stof en massief grenen. Ook verkrijgbaar met bruin of crème kunstleer. 69,99

15.-

woensdag 20 juni op een waardebon* t.w.v. 10,vanaf 09.00 gratis Deens ontbijt voor iedereen

*Voor de eerste 250 bezoekers. Bij minimale besteding van 25,- Eén waardebon per klant. Niet in te wisselen tegen contanten. Alleen geldig op 20 juni 2018 bij JYSK Naaldwijk.

HAMMEL Kunstleer en chroom. In wit en zwart. 59,99

60%

**Geldt niet voor EVERYDAY LOW PRICE artikelen

350.-

ULLEHUSE LOUNGESET Set die de voordelen combineert van een loungeset en een eetkamerset. De set is gemaakt van staal en handgeweven, weerbestendig polyrotan. Tafel B74 x L144 x H67 cm met een blad van duurzaam, onderhoudsvrij artwood en bijpassende 6-persoons hoekbank. Incl. luxe kussens met een hoes van duurzaam, structuurgeweven polyester. Verkrijgbaar in zwart en naturel. 699,-


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 15

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN Lezers schrijven

Storytelling over gevoelig oorlogsverleden

Cultuuragenda

Deze agenda wordt gemaakt in samenwerking met Westland Cultuurweb

Literair Café Mooie Woorden ‘Verlangen’ Donderdag 14 juni in Naaldwijk 20.00 of 22.30 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Inloopspreekuur Genealogie Zaterdag 16 juni in Honselersdijk 13.30 – 15.30 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Westlands Open Podium Zondag 17 juni in Wateringen 12.00 – 13.00 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Vinnies Gittar Day Vrijdag 22 juni in Naaldwijk 19.30 – 01.00 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Expositie Chinees Porselein collectie Verhagen t/m zaterdag 23 juni in Naaldwijk 09.00 – 16.30 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Musical Romy & Julius 5 en 6 juli in Naaldwijk 19.00 of 20.15 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Thematentoonstelling ‘BLOEM’ in Kunsthuis18 t/m zaterdag 30 juni in Naaldwijk Do-za 13.00 – 18.00 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl

Op zaterdagmiddag 23 juni organiseert de Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk een heel bijzondere bijeenkomst over de oorlog. Veel verhalen over de oorlog zijn namelijk nog niet verteld. Er werd geoordeeld en gezwegen. Het land moest worden opgebouwd en de draad weer opgepakt. Maar de oorlog is anno 2018 niet vergeten. Er komt geleidelijk ruimte voor de verhalen die afwijken van de schoolboekjes. Toch is er veel moed nodig om je familiegeschiedenis met het publiek te delen. Twee mensen zijn bereid gevonden om te vertellen over hun betrokkenheid met de oorlog. De van oorsprong Monsterse Wil van Elswijk had een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Haar vader werd in 1943 opgeroepen voor de Duitse dienst. Direct na de oorlog ondervon-

Wateroverlast in De Lier

den Wil en haar moeder de gevolgen hiervan. Van Elswijk vertelt hoe zij die tijd ervaren heeft en hoe deze geschiedenis nog steeds impact op haar heeft. In de Westlandse familie van Marjonne Maan is het NSB-verleden van haar opa nooit verzwegen, en toch heeft ze veel vragen. Dat haar opa fout was, is duidelijk. Maar wat heeft hem ertoe gebracht? En wat zegt dat over haar? In een blog onderzoekt ze openlijk dit gevoelige verleden van haar familie. Deze middag neemt ze u mee in haar zoektocht. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 23 juni, van 15.00 tot 17.00 uur. De locatie is Careyn Woerdblok, Schiereiland 51 in Naaldwijk. Iedereen is welkom en de toegang en koffie zijn gratis. Wel wordt u verzocht zich vooraf aan te melden via info@hvnh.nl.

Westlandse druif opent seizoen Themapark De Westlandse Druif in Monster viert op 29 juni de opening van het druivenseizoen. Aanwezigen kunnen hun druivenkennis toetsen tijdens de DruivenPubQuiz. Het themapark organiseert de DruivenPubQuiz op 29 juni om 18.00 uur. De deelnamekosten per team zijn 30 euro en elk team bestaat uit maximaal drie personen. Uiteraard is gebruik van mobiele telefoon ten strengste verboden en spelen we die middag vier rondes met tien vragen. Laat je sponsoren en maak de inzet van een hulplijn mogelijk. De kosten voor de inzet van een hulplijn zijn vijftig euro per keer. Aanmelden voor de DruivenPubQuiz

kan per mail: receptie@westlandsedruif.nl of telefonisch via 0174-248787. Tijdens de opening van het seizoen draagt Joyce van der Meer het stokje over aan de nieuwe druivenprinses. Ook veilt De Westlandse Druif diverse druiven-kavels met als klap op de vuurpijl het eerste kistje. De opbrengst van zowel de veiling als de DruivenPubQuiz komen ten goede van Themapark De Westlandse Druif. Daarmee steunt eenieder het behoud en de instandhouding van een prachtig stuk erfgoed als basis voor de Nederlandse glastuinbouw zoals die nu bekend is.

Vorige week zorgden enorme regenbuien voor ernstige wateroverlast in De Lier. Vreselijk voor wie er mee te maken kreeg. Ondanks de inzet van het Hoogheemraadschap en de brandweer die er alles aan deden om het water weg te pompen en op te vangen in waterbergingen. Ook de gemeente investeert om overstromingen tegen te gaan. Voor een zacht prijsje kan je een regenton afhalen om het regenwater op te vangen. In ruil van een tuintegel ontvang je een plantje - zo wordt geprobeerd om Westlanders bewust te maken van het effect van verharde oppervlakten in onze eigen tuin. Heeft het zin? Er zijn gemeentes die overwegen om de bestrating in particuliere tuintjes tegen te gaan. Wie zijn tuin ‘versteent’, moet een extra belasting betalen: de tuintegeltax… Door de opwarming van de aarde zullen we steeds vaker last krijgen van extreme clusterbuien. Niet alleen in De Lier maar in de hele gemeente. Daar kan geen plantje of regenton tegenop. De beleidsmakers hebben de mond vol als het gaat over een duurzame toekomst voor Westland. Hoe er met energie wordt omgegaan en met bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. Maar zelden heb ik iemand gehoord over een evenwichtige balans tussen het harde glasoppervlak en het onverharde oppervlak in gemeente Westland. Glastuinbouwbedrijven worden groter en groter. De oppervlakte glas dus ook! Als we in de toekomst droge voeten willen houden dan zal de verharding van Westland moet stoppen. En het glasoppervlak zal flink moeten verminderen! Welke politieke partij durft het aan om hiervoor te pleiten in het Westland? Ger Alleblas-Behrtel, De Lier

Vijftig muzikanten op Vinnie’s Gittar Day

Expositie Juthout en Glaskunst t/m zondag 1 juli in Wateringen Za en zo 13.30 – 16.30 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Expositie Els Hoonhout bij galerie Tess Keramiek T/m vrijdag 6 juli in Naaldwijk 12.30 – 17.00 uur Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl Bekijk de volledige cultuuragenda op www.westlandcultuurweb.nl Uw evenement ook in deze agenda? Meld uw organisatie aan op www. westlandcultuurweb.nl en plaats zelf uw evenementen in de uitagenda.

Vinnie’s Gittar Day biedt jonge muzikanten een podium.

(advertorial 5 van de 6)

Foto: PR

JAAR

Kitty Zuidgeest docente kantklossen en cursiste Agnes Groen

‘ Bij het zien van een schilderij denk ik, kan dat ook in kant.’

Kitty Zuidgeest verhuisde in 1968 naar Naaldwijk. Tijdens een open dag van ’t Atelier in de Naald kwam Kitty in gesprek met de docente kantklossen Nel van Vliet. Zij raakte de juiste snaar en Kitty schreef zich terplekke in voor de cursus. Die liefde is nooit meer overgegaan. Inmiddels is zij sinds september 2000 docente na het vertrek van Nel naar Friesland. Aan de Kunstacademie volgde Kitty een 5-jarige opleiding tekenen/ schilderen. Daar heeft ze tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van. Als ze iets moois ziet, bijvoorbeeld tijdens een atelierroute, maakt ze er een ontwerp van op papier en zet dat om in een patroon. Wie denkt dat kantklossen alleen ouderwetse kantkloskleedjes zijn op ronde tafeltjes wordt door Kitty gelijk even bijgepraat. Naast het hele fijne kantkloswerk is ze steeds op zoek naar creatieve nieuwigheidjes, die dan weer worden uitgewerkt. Kunstgarage, Zuideinde 8, 2671 MH Naaldwijk Tel. O174-628112 of 06-33844036

Bij ’t Atelier zijn twee groepjes die jaar in jaar uit terugkomen. Voor Kitty is het elke keer weer een uitdaging om met iets nieuws te komen. Het leuke is om de cursisten te leren een patroon te lezen en dat ze dan hun creativiteit er inleggen. Ze geniet ervan als mensen lekker bezig zijn met draden en klosjes en er thuis aan verder gaan. Kitty geeft ook eens per maand les bij de Kring Westland in Naaldwijk. Bij het 40-jarig bestaan van de LOKK (Landelijke Organisatie Kant Kunst) promootten ze het Westland met gekloste paprika’s, rozen en druiven. Gezamenlijk werk van cursisten in Mondriaanstijl was te zien tijdens de nationale zomerbloemententoonstelling. Agnes Groen, een van de cursisten, volgt al meer dan 20 jaar de cursus. ‘Ik heb speksteen geprobeerd, dat was heel erg leuk, zilversmeden en popart schilderen, maar ben uiteindelijk toch weer bij kantklossen uitgekomen’. Eens per maand bij elkaar komen, dan lekker bijkletsen en nieuwe ideeën bespreken. Als Kitty met iets nieuws komt, is er altijd inspraak. De cursisten van ‘t Atelier zijn vaste gasten. ‘Maar’, zegt Agnes,’ als er een nieuwe cursist komt wordt deze zo in de groep opgenomen. Als het nodig is springt Agnes bij als docente. Zowel Kitty als Agnes zouden graag jongeren op de cursus zien. Kantklossen is niet stoffig en hartstikke leuk om te doen. Verder hopen ze dat 40-50ers zich aanmelden voor het bestuur om op termijn het stokje over te nemen, zodat het Creatief Centrum ’t Atelier nog jaren vooruit kan.

creatiefcentrum@hotmail.com www.hetatelier.info

‘For The Love Of Music’ is het motto van Vinnie’s Gittar Day die op vrijdagavond 22 juni plaatsvindt in ‘t Teejater in Naaldwijk. Op twee podia spelen studenten van Vinnie’s Gittar School hun favoriete nummers, ondersteund door ervaren gastmuzikanten uit het Westland en omstreken, waaronder een saxofonist van het Metropole Orkest. Dit jaar staan onder andere nummers van AC/DC, Led Zeppelin, Prince, Stevie Ray Vaughan, Foo Fighters, Soundgarden, Robben Ford, het Gittar Day Jazz Ensemble en eigen nummers op het programma. Bezoekers zijn welkom om te genieten van de muziek of om zelf los te gaan tijdens de Super Blues Jamsessie. Vinnie’s Gittar Day vindt plaats van 19.30 tot 0.30 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Een programmaboekje met achtergrondinformatie over de leerlingen en de gespeelde nummers ligt klaar bij de ingang.

Oegandees kinderkoor in De Brug Het Watoto kinderkoor uit Oeganda verzorgt op 17 juni een avond vol zang en dans in De Brug in ‘s-Gravenzande. De kinderen delen hun ervaringen en vertellen al zingend en dansend over hoe hun leven veranderde, over hun hoop en dromen en over hun roeping om hun gemeenschappen te veranderen. Het kinderkoor bestaat uit achttien (wees)kinderen en hun begeleiders. Ze zingen hoofdzakelijk in het Engels, met Afrikaanse ritmes en dans. Het concert heeft als thema Signs & Wonders en begint om 19.00 uur. De toegang is gratis.

Plantenverkoop voor goede doel Zaterdag 16 juni vindt van 9.30 tot 12.00 uur een verkoop van voorjaarsen zomerplantjes plaats in de Demokwekerij Westland aan de Zwethlaan 52 in Honselersdijk. Het is geen echte verkoop: u mag planten meenemen en bepaalt hiervoor zelf de prijs. Deze bijdrage is bestemd voor een goed doel: de Eva Demaya Stichting. Deze Heulse stichting zet zich met het Eva Demaya Centrum in voor een goede gezondheidszorg in Malawi.

Carwash voor Albanië Zaterdag 16 juni worden er bij De Kiem in ‘s-Gravenzande auto’s gewassen voor het goede doel. Tussen 8.30 en 13.00 uur staan 13 jongeren klaar die in oktober naar Albanië vertrekken om daar de bevolking te hebben. Geld voor die reis halen ze op om voor 10 euro per stuk auto’s te wassen. Bestelbusjes kosten 20 euro. De automobilisten krijgen tijdens het wachten koffie met cake en ook is er muziek.

Westlandse Molendag kijkt uit naar jubileumeditie

Rob van Zijll: “Op de molendag geven we het publiek graag uitleg over de molen.”

Foto: SV

Eerste editie Van Zijll was 25 jaar geleden een van de bedenkers van de Westlandse Molendag. “We waren geïnspireerd door een regionale molendag in Walcheren, Zeeland, met fietstocht. De molens langs de route fungeerden als stempelpost. Dat moest ook in Westland kunnen en dus organiseerden we in 1994 de eerste editie. We wisten totaal niet wat ons te wachten stond. Gelukkig kwam er veel volk op af”, zegt Van Zijll. “Iedereen deed iets extra’s. Op onze parkeerplaats hadden we een tent met koffie en thee, het was hartstikke leuk. Het volgende jaar begonnen we dus weer met de organisatie.”

is de dag bedoeld.” De molenaars willen namelijk graag laten zien wat een molen doet en waarom het het waard is om dit te behouden. De Groeneveldse molen bijvoorbeeld, die Van Zijll draaiende houdt, wordt nog altijd gebruikt om de waterhuishouding in de polder te reguleren. “Door dat uit te leggen, maken we de mensen ook bewust van de kosten. Zo snappen ze beter waarvoor zij waterschapbelasting betalen en kunnen we wellicht donateurs en sponsoren werven.”

De 14 Westlandse molens zijn tijdens de Westlandse Molendag op zaterdag 30 juni weer te bezoeken. Het is een jubileumeditie: voor de 25e keer openen de regionale molens voor publiek. De koren- en poldermolens in deze regio zijn de gehele dag te bezoeken. Volgens traditie het liefst met de fiets, want daar is het 25 jaar geleden mee begonnen. “De tocht langs alle Westlandse molens is 60 km lang”, weet Rob van Zijll, molenaar van de Groeneveldse molen in Schipluiden. Bij elke deelnemende molen is er een route met stempelkaart verkrijgbaar en wie vijf stempels of meer heeft, krijgt een beloning. In het begin konden de bezoekers fietsen voor een molentegeltje. “Dat hebben we tot de vijftiende editie gedaan, toen waren alle molens geweest. Nu krijg je een medaille.”

Grote publiek “Wat nou zo leuk is aan de Westlandse molendag”, gaat de molenaar bevlogen verder, “is dat er veel ‘gewoon volk’ komt, en niet alleen molenliefhebbers. Juist voor dat grote publiek

Activiteiten Behalve een leerzame uitleg organiseren de molenaars tijdens de Westlandse Molendag extra activiteiten in de molen. Dat varieert van een kop koffie en pannenkoeken tot kindertheater en een clown. Van Zijll kijkt uit naar de jubileumeditie: “Ik hoop dat we deze Molendag nog lang kunnen organiseren.” Zie www.westlandsemolens.nl.

College wil geen islamitische school in Westland Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd de aanvraag van Stichting Yunus Emre om een islamitische basisschool in Westland te openen niet goed te keuren. Volgens het college is de belangstelling voor islamitisch onderwijs in Westland onvoldoende bewezen. Onlangs oordeelde minister Slob van Onderwijs, net als daarvoor staatssecretaris Sander Dekker dat in 2016 al deed, dat er in Westland te weinig moslimkinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Daardoor zou de stichtingsnorm van 257 leerlingen niet ge-

haald worden. Beide bewindslieden waren van mening dat de situatie in Westland te veel verschilt van Maastricht, de gemeente die Yunus Emre in de eerste aanvraag als referentie had opgevoerd. In een nieuwe aanvraag gebruikt Yunus Emre Heerlen als referentiegemeente. Het college is echter van mening dat Westland en Heerlen te veel van elkaar verschillen. Leerlingen van een islamitische school in Westland krijgen te maken met grotere reisafstanden dan in het meer compacte Heerlen. Dit kan voor sommige ouders reden zijn om

ISW Hoogeland in debatfinale Op 23 juni staat ISW Hoogeland uit Naaldwijk in de finale van de Benelux Debatcompetitie. In het afgelopen jaar hebben de debaters zich, na acht voorrondes, geplaatst voor de finale. De 27 beste scholen uit Nederland en België, zullen dan strijden om de titel Benelux debatkampioen 2017-2018. “Deze jongeren hebben een jaar lang keihard gewerkt aan hun debatvaardigheden. Op meerdere toernooien

hebben zij laten zien in de finale thuis te horen”, geeft voorzitter van de Debatstichting Elise van Zeeland aan. “Nu wacht een bloedstollende finale in Den Haag waar ze kunnen laten zien dat zij deze lijn tijdens de finale door kunnen zetten.” De finale wordt gehouden in de Universiteit Leiden in het hart van debathoofdstad Den Haag.

toch voor een school dicht bij huis te kiezen, wat niet zal bijdragen aan het halen van de stichtingsnorm. De aanvraag voldoet daardoor niet aan de wettelijke eisen en moet daarom worden afgewezen, meent het college. De gemeenteraad moet voor 1 augustus 2018 besluiten op de aanvraag van Yunus Emre. Dat betekent dat behandeling van de aanvraag in de commissie MO van 18 juni en de gemeenteraad van 3 juli wordt verwacht. Uiteindelijk heeft de minister het laatste woord over de aanvraag.

Bowlen met Hang Aut Op 16 juni gaat Hang Aut bowlen. De Hang Aut organiseert avonden voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar met een vorm van autisme. Het is een passende manier van uitgaan, waarbij je nieuwe mensen leert kennen in een veilige omgeving waar je jezelf mag zijn. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via hangaut@klimkoord.nl. Zie ook www.hangaut.klimkoord.nl.

Helden watersnoodramp gezocht Vlak voor de zomer komt er een informatiebord in de duinen bij Slag Beukel over de watersnoodramp van 1953. Voor de onthulling van dat bord zijn is het Historisch Archief Westland op zoek naar mannen die tijdens die februarinacht hebben geholpen een bres in de duinenrij te dichten. Tijdens de ramp van 1953 scheelde het weinig of de smalle duinenrij bij Slag Beukel was doorgebroken. Mede dankzij de hulp van 104 Westlanders, vooral uit ‘s-Gravenzande, werd dat voorkomen. Zij hebben met met kruiwagens, duizenden zandzakken en zeil, met man en macht en onder barre omstandigheden gewerkt om de geslagen bres in de duinen met zandzakken te dichten. Wie iemand is of kent die bij de 104 mannen hoort wordt uitgenodigd de plaquette mede te onthullen. Geef de

Dankzij 104 heldhaftige mannen werd een ramp voorkomen. namen en adressen door aan Jan Buskes van het Historisch Archief West-

Foto: PR

land via 0174-673435 of hawestland@ gemeentewestland.nl.


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 16

Is je Engels op niveau?

Op 10 juli 2018 bestaat de Albert Heijn winkel in ’s-Gravenzande 50 jaar.

Eurotaal start in september een groepscursus Engels in Naaldwijk. Doe ook mee! Dit is echt een cursus voor iedereen, die zijn/haar Engels wil upgraden. We gaan je niveau (verder) opbouwen door veel te spreken!

Dit vieren we vanaf zaterdag 7 juli tot en met dinsdag 10 juli 2018.

Eén ding is zeker. In 2019 spreek je vlot Engels! De unieke voordelen van Eurotaal zijn: - Mondelinge lessen in kleine groepen - Voor iedereen ongeacht vooropleiding - Avondcursus of eventueel overdag - Vakbekwame docenten

Op dinsdag 10 juli om 15.00 uur heropenen we symbolisch de winkel, waarna we een reünie organiseren voor medewerkers en klanten van het eerste uur. Hierbij doen we een oproep, bent u of als medewerker of als klant bij de opening van onze winkel op 10 juli 1968 geweest, of weet u iemand die daar bij is geweest, dan zoeken we die mensen.

Wilt u zich inschrijven of heet u vragen? Bezoek dan onze website en stuur uw persoonlijke gegevens en wensen in! U kunt ook mailen via: info@eurotaal.com of bellen naar Laurens ‘t Hart (0653 317 615)

eurotaal.com

Aanmelden kan via 0174-413700 of via rob.mulder@ah.nl

Wilt u goud of zilver verkopen?

Wij kijken er naar uit u te ontvangen in onze winkel om u te ontmoeten.

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt

Albert Heijn ’s-Gravenzande Oudelandstraat 16 ’s-Gravenzande

Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Abraham/Sarah

Uw vertrouwen waard

Eeft van der Ende Entertainment

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

0174-518788 • www.eeft.nl

Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

SPORTACCOMMODATIE TE HUUR De accommodatie van tafeltennisvereniging Smash (Rinus Nederpelzaal) aan de Jan Steenstraat in Monster wordt overdag (m.u.v. de maandag) en op donderdagavond aangeboden voor verhuur ten behoeve van sportbeoefening. Ook voor naschoolse opvang is de accommodatie uitermate geschikt. De accommodatie wordt goed onderhouden en bestaat uit: • Gymzaal met een afmeting van 21 x 12 meter • Praktijkruimte • Kantine • Kleedkamers en douches De gymzaal heeft een functionele houten vloer. De praktijkruimte is zeer geschikt voor een therapeut en kan wel of niet in combinatie met de gymzaal worden gebruikt.

Dé vacature site voor het hele Westland

Toe aan een nieuwe werkplek?

www.westlandsebanen.nl

Sla je vleugels uit!

De mooiste Profiteer nu van

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van t.t.v. Smash: Aad van de Laar (avdlaar@kabelfoon.nl)

keukens vindt u bij Koolschijn

25% KORTING

* op alle SieMatic keukens en de complete Koolschijn Collection *vraag naar de voorwaarden

GROOTSTE COLLECTIE WAND- EN VLOERTEGELS!

Meer dan 40 badkameropstellingen

F Rotterdamseweg 352 2628 AT DELFT Tel: 015 - 251 71 71

KEUKENS | BADKAMERS | WAND- EN VLOERTEGELS | HAARDEN | BOUWMATERIALEN

t

o

g

r

a

f

i

e

06-42301383 rolfvankoppen@gmail.com www.rolfvankoppenfotografie.nl

Showroom 2500m2

www.koolschijn.nl

o

Events

Familie

Bruiloften

Website

Fotografie


Het Hele Westland 13 juni 2018

Klimgeit voor winnaar ‘Maeslantkering Challenge’

WK24 VOETBAL programma Nacompetitie Zaterdag 16 juni Om 1e klasse: Honselersdijk - Sparta AV

De beste klimmer onder de Westlandse wielrenners kan deze zomer een wel heel bijzondere prijs winnen. De renner die het vaakst op één dag de berg bij de Maeslantkering weet te bedwingen, wint een klimgeit. Het record stond dit weekend op 201. Wat als een geintje op Facebook begon, is inmiddels breed opgepikt door Westlandse wielrenners: de ‘Maeslantkering Challenge’. Op maandag 4 juni reed ‘s-Gravenzander Nico Mulder 100 keer omhoog op de enige regionale ‘berg’. Niet lang daarna zwoeren andere Westlandse wielrenners dat record te gaan doorbreken. De challenge was geboren. Degene die op 30 september het grootste aantal beklimmingen op één dag op zijn naam heeft, krijgt een heuse geit. Sander van Scheijndel: “Het is een klimgeit, van een speciaal geselecteerd Colombiaans klimmersras. Voorwaarde voor de prijswinnaar is wel dat de geit aan een kinderboerderij wordt geschonken.” Deelnemers dienen hun record te bewijzen aan de hand van de wielren-app Strava.

Training De beklimming van de Maeslantkering in Hoek van Holland is populair onder regiowielrenners. De rit is 250 meter lang en het hoogteverschil is 6%. Het is de enige bult van belang in het verder vlakke Westlandse landschap. Met de klim op de Tourmalet voor Team Westland in het vooruitzicht rijden deze weken frequent renners als training naar boven. Een officieel klassement van het grootste aantal beklimmingen is er niet, maar de Maeslantkering Challenge brengt daar verandering in. Ezels ‘s-Gravenzander Nico Mulder had voor zijn 100 beklimmingen drie uur nodig. “Ik had die middag 100 kilometer gemaakt. Toen ik thuis kwam zei ik tegen m’n vrouw: ik ben alleen maar even van ‘s-Gravenzande naar de Hoek gefietst!”, zei Mulder vorige week. “Ik ben benieuwd wie er overheen gaat. Ik weet zeker dat er ezels zijn die

Om 2e klasse VELO - FC Oudewater

Tennis LTC Naaldwijk sneuvelt in finale

het gaan doen.” Die voorspelling kwam dit weekend uit. Zaterdag reed Don Olsthoorn de berg 150 keer op en af. Paul Sosef ging daar een dag later overheen; de Honselersdijker reedt 201 keer de Maeslantkering op. En waarom 201? Paul Sosef: “Onderweg hoorde ik van Nico Mulder, die mij kwam aanmoedigen, dat er al eens iemand tot 200 keer was gekomen. Daarom ben ik voor de zekerheid maar doorgegaan naar 201.” Die ‘iemand’ was Alex Roedoe uit Maasland in 2016. Tourmalet Paul Sosef werd tijdens zijn ‘coup’ gesteund door familie en supporters, compleet met opzwepende muziek op de top. De laatste twee beklimmingen waren live te volgen via internet via een camera op zijn fiets. In totaal was Sosef 6,5 uur onderweg. Daarbij legde hij een afstand af van 155 kilometer en overwon hij 3400 hoogtemeters. Dat is ruim twee en een half

Sander van Scheijndel van Van Scheijndel Wielersport looft een klimgeit uit voor de renner met de meeste beklimmingen van de Maeslantkering op één dag. Foto: PR

keer het aantal hoogtemeters van de Tourmalet waar op 21 juni veel Westlandse wielrenners met Team Westland fietsen. Sosef is niet overtuigd dat 201 keer voldoende is voor de klimgeit: “Het kan

best zijn dat morgen iemand in het Westland een vrije dag neemt en het probeert. Er fietsen hier gekken genoeg rond!”, aldus de recordhouder op zondag.

Tennis

Voetbal

Inschrijving Brothers Open 2018 geopend

Finales Westland Cup

De tenniscompetitie is afgelopen en daarmee is het weer tijd voor de open toernooien in de regio. De organisatie van het open toernooi bij LTC ‘s-Gravenzande is in volle gang. Van zaterdag 23 juni tot en met 1 juli staat het Schwagermann tennispark in het teken

De halve finale voor de Westland Cup tussen FC ‘s-Gravenzande 1 en VELO (za) 1 is definitief vastgesteld op woensdag 20 juni om 19.30 uur. Er is gewacht met de definitieve vaststelling op de resultaten van VELO in de nacompetitie voor promotie naar de 2e

van het Brothers Open 2018. De toernooi-crew bestaat dit jaar uit: Dionne Zwinkels, Matthia Bandel, Lennart Seegers, Mariska Bouwhuis, Maxime Vermolen, Stephan Schoemaker en Ilse de Ruijt. Zij beloven ook dit jaar weer een leuk programma voor alle leeftijden.

Inschrijven kan in de categorieën 2 tot en met 9 via www.toernooi. nl. Inschrijven kan tot 17 juni. Naast het tennis valt er voldoende te beleven. Op vrijdagavond 29 juli gaat het dak eraf met DJ Tune.

Pagina 17

klasse. De Wateringers wonnen hierin van Reeuwijk en staan op zaterdag 16 juni in de finale tegenover FC Oudewater. De andere halve finale van de Westland Cup tussen Westlandia (zo) en Westlandia (za) wordt gespeeld op dinsdag 19 juni om

Nagekomen bericht: Danny Voogt reed maandag 225 keer naar de top.

19.30 uur. De finale van de Westland Cup staat gepland op zaterdag 23 juni, aanvang 17.00 uur. Alle wedstrijden voor de Westland Cup vinden zoals gebruikelijk plaats op sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk.

Tijdens een spannende finale is tennisvereniging LTC Naaldwijk er zondag niet in geslaagd om kampioen te worden in de Eredivisie Gemengd. Na ruim zes uur tennis kon Zandvoort de titel grijpen. De ontknoping begon voor LTC Naaldwijk met een nederlaag van Tereza Mrdeza in het damesenkelspel . Zij verloor met 3-6 en 2-6 van Quirine Lemoine. Maar Sara Gronert pakte na een tijdrovende driesetter de partij tegen Daniëlle Harmsen. De eerste set was met 6-7 (7) voor Harmsen, maar Gronert liet vervolgens 6-3 en 6-1 noteren. Inmiddels was in het herenenkel de partij tussen Boy Westerhof en Scott Griekspoor van start gegaan. Deze eindigde in het voordeel van Zandvoort, doordat Griekspoor met 4-6 en 3-6 de sterkste was. Sebastian Fanselow won vervolgens voor Naaldwijk zijn wedstrijd tegen Yannick Mertens (6-4 en 6-4), waardoor de tussenstand op 2-2 kwam. In het damesdubbel spel gingen Mrdeza en Gronert goed van start tegen het duo Lemoine/Skamlova namens Zandvoort, maar na een 3-0 voorsprong in de eerste set ging deze uiteindelijk met 4-6 naar Zandvoort. En ook de volgende set was voor de tegenstanders, waardoor zij de titel pakten. Het was voor LTC Naaldwijk voor het eerst in haar bestaan, dat een eredivisiefinale werd bereikt.

Atletiek

Korfbal

Rhönradturnen

Omloop van Ter Heijde ging voor de wind

Olympisch goud voor G Dijkvogels

Van den Boogaard wint 3 maal goud op NK

Voor het eerst is 12 jaar hadden de deelnemers aan de Omloop van Ter Heijde wind mee op het strand. Bij de 5 kilometer mannen was Arthur van Dijk uit Monster binnen de 18 minuten weer terug in het dorp, gevolgd door René van der Stap en Vincent Tas. Maarten Bakker van Olympus’70 kon het podium net niet realiseren. Bij de dames kwam Birgit Vanson als eerste aan in de Trompstraat. Marina Voronina en Cindy Barendse stonden naast haar op het podium. Om 20.15 uur werd de 10 kilometer weggeschoten. Na 37 minuten had Wynfrith Meijwes al twee rondjes van 5km gelopen. Door de ‘voor-de-wind’ op het strand was hij zo snel thuis. Tweede en derde werden respectievelijk Issak Berjane en Dominic Bersee. Hendrike Oosterhof stond na haar 10 km boven op het ereschavot bij de dames, met rechts van haar Vanessa Hartman en links Jil de Gier. Bij de jeugd deden zo’n 120 lopertjes mee aan de Piet Looije

600 meter door het knusse Ter Heijde. Ouders en grootouders langs het parcours om hun kroost aan te moedigen. Menig lopertje begon huilend aan deze afstand van de spanning. De eerste die over de finish kwam was Drazic Rondhuis, gevold door Owan van Beek en Kristiaan van Leeuwen. Bij de meisjes ook bekende hardloopsters die om de prijzen vochten. Boven op het ereschavot stond Noor vd Kruk, met naast zich Floor van Haaster en Eliza van Velthoven. Aan de 1300 meter deden 60 deelnemers mee. Bij de meisjes eindigden Tess Homan en Floortje Lusthof op één en twee (waren vorig jaar twee en drie) gevolgd door Stella Binka. De jongens hadden als winnaar Milan van Holstein, die Joshua Adriaanse en Constantijn Klomp achter zich liet. De organisatie en al hun medewerkers kunnen terug zien op een zeer geslaagd hardloopfestijn met ongeveer 190 kinderen en 465 volwassen deelnemers.

Rhönradturnster Martine van den Boogaard (28) weet haar seizoen af te ronden met een gouden medailleregen. Na haar succesvolle WK turnde de Naaldwijkse afgelopen weekend haar 18e NK en daar liet ze zien nog steeds in goede vorm te verkeren. Op spiralen turnde Van den Boogaard een nieuw element en met succes, een foutloze oefening met een prima score vormde een mooie start. Met

Monster wint Westlands Oude Glorie Toernooi De zesde editie van het Westlands Oude Glorie Toernooi is afgelopen zaterdag gewonnen door vv Monster. Het winnen van de goude medaille wordt gevierd.

De G korfballers van de Maasdijkse vereniging De Dijkvogels hebben afgelopen weekend goud gewonnen op de Special Olympics Nationale Spelen 2018 die in de

Foto: PR

Achterhoek werden gehouden. Aan het evenement deden 2.000 sporters met een verstandelijke beperking mee.

41e VerkadeKlimaatOranjeloop

Foto: Astrid Zoutman

meerkamp. Daarnaast pakte zij op spiralen en rechtuit ook het goud, nog twee titels. Van den Boogaard kan terugkijken op een zeer succesvol seizoen, met het goud op de NK Clubteams in november 2017, de districtstitel in april 2018, mooie resultaten op het WK in mei en nu drie Nederlandse titels op het NK.

Voetbal

Atletiek

Zo’n 190 kinderen deden mee aan de Omloop van Ter Heijde.

twee stabiele sprongen zette zij haar wedstrijd voort, het cijfer viel hier helaas flink tegen. Als laatste straalde ze nog één keer met haar rechtuitoefening op muziek. Een sterke oefening waar ze zelf ook van genoot versterkte haar positie ten opzichte van haar concurrentie. In de meerkamp werd Van den Boogaard overtuigend Nederlands Kampioen, na 2012, 2016 en 2017 is dit haar vierde titel in de

Het Oranjecomité Kwintsheul organiseert in samenwerking met Atletiekvereniging Olympus ‘70 op vrijdag 22 juni de 41ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop Kwintsheul. Er zijn lopen voor verschillende leeftijdscategorieën. De 5 km- en 10 km-loop tellen mee voor het Agium Run Circuit klassement. Ook dit jaar wordt het Open Westlands Jeugdkampioenschap gehouden. De twee categorieën voor jongens en meisjes zijn tot en met 8 jaar de 700 meter en van 9 tot en met 12 jaar de 1,4 km. De inschrijfkosten van de jeugdlopen gaan dit

Op het Juliana Sportpark in ‘s-Gravenzande namen 12 teams het tegen elkaar op. De veelal oud eerste elftal spelers speelden om de wisseltrofee, beschikbaar gesteld dor Leo de Haan. Verenigingen, die door fusies niet meer bestaan, namen ook deel aan dit toernooi en speelden in hun oorspronkelijke clubkleuren van toen. In poule A eindigde Quintus als eerste gevolgd door ‘s-Graven-

zandse SV, Lyra, RKSVM, Verburch en Hoek van Holland. In poule B was vv Monster de sterkste, gevolgd door GDA, Velo, Maasdijk, ‘s-Gravenzandse VV en Hoekse Boys. De finalewedstrijd tussen Quintus en vv Monster werd door laatstgenoemde met 0-3 gewonnen. Net als vorig jaar kregen de Monsternaren de wisseltrofee weer uitgereikt. Sportief De organisatie kan terugkijken op een prima en sportief verlopen toernooi. De ‘oude mannen’ hadden er zin in, al ging het, zeker de laatste wedstrijden, wat moeiza-

mer. De snelheid was er niet altijd meer, maar de techniek hebben zij zeker nog niet verleerd. Na afloop bedankte de organisatie iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het toernooi. Jan Hordijk, oud-speler van Maasdijk werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Met zijn 71-jaar was hij de oudste speler die meedeed en hij ontving een fraai aandenken. Na afloop van het toernooi stond er een heerlijk buffet klaar voor alle deelnemers en werd er buiten in het zonnetje nog lang nagepraat over de tijden van weleer.

jaar naar de Heulse muziekvereniging Sint Gregorius. In de Leeuwerik is de start/finishlocatie voor alle afstanden. Kleed- en douchegelegenheid wordt beschikbaar gesteld door Sportvereniging Quintus. De inschrijving van alle wedstrijden start om 18.00 uur in de tent op het terrein aan de Kievit in Kwintsheul. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 minuten voor de start. De jeugdlopen starten om 19.00 uur (700 meter) en 19.15 uur (1.4 km), de 5 km om 19.55 uur en tenslotte de 10 km om 20.00 uur. In de finale namen Quintus en vv Monster het tegen elkaar op.

Foto: Henk Blok


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 18

NIEUWS TIPS INTERVIEWS OCCASIONS AUTOTESTS

Rotary rijdt voor ‘kinderen in de knel’

Kia Picanto vanaf € 11.895,of vanaf € 189,-/mnd

Kia Picanto X-line vanaf € 17.845,of vanaf € 264,-/mnd

Kia Niro vanaf € 27.495,of vanaf € 379,-/mnd

Kia Sportage vanaf € 31.385,of vanaf € 399,-/mnd

Dit jaar deden er ook enkele oude vrachtwagens mee aan de tourrit. Foto: Herwin Jan Steehouwer

Profiteer van maximaal voordeel tot € 3.200,-*

Op 27 mei vond de 10e Rotary Wateringen en Maassluis tourrit plaats. Naast dat dit twee Rotaryclubs in de regio verbindt is er een goed doel gekoppeld aan dit evenement. Met de tourrit is dit jaar 6.850 euro opgehaald. Dit bedrag zal besteed worden aan ‘kinderen in de knel’ in Wateringen, Maassluis en Maasland. Vanuit deze stichting worden diverse initiatieven ondersteunt. Eén van deze initiatieven is het verzorgen van leuke activiteiten voor kinderen die nooit op vakantie gaan. Ook heeft Rotary een groep kinderen die normaal in december ‘vergeten’ worden alsnog leuke feestdagen bezorgd. De Rotary Tourrit is een traditie die in 10 jaar diverse vaste deelnemers heeft opgebouwd, maar ook ieder jaar nieuwe deelnemers met weer verrassende modellen op de weg brengt. Zo reden er dit jaar zelfs een achttal oldtimer vrachtwagens mee. De rit begon dit jaar bij Weboma in Wateringen vanwaar de stoet naar Noordwijkerhout ging om daar op landgoed Tespelduyn te genieten van de lunch. Na de lunch reden de deelnemers via een palingrokerij terug naar Tekno in De Lier, waar het team met de meeste vragen goed de Joop van der Dussen bokaal in ontvangst mocht nemen. Door Van Hemert Mannenmode uit Maassluis was dit jaar in verband met het jubileum een extra prijs beschikbaar gesteld. Eén van de deelnemers ging er dan ook vandoor met een geheel verzorgde dag op Circuit Zandvoort.

Doe een vrijblijvende taxatie en maak kans op1 van de 7 Fatboy© zitzakken of Park BBQ’s van Jamie Oliver

Maak je zomer onvergetelijk. Kia maakt jouw zomer onvergetelijk met het Kia Zomerfestival. Wie nu kiest voor een nieuwe Kia profiteert namelijk van voordeel tot € 3.200,- of van onze scherpe Private Lease-tarieven. Raampje open, zon op je arm, frisse wind en de geur van een nieuwe Kia... dat wil je! Doe een vrijblijvende taxatie, ontdek jouw voordeel én: maak kans op 1 van de 7 Fatboy© zitzakken. Wil je niet wachten en direct de zomer in je bol krijgen? De Kia-dealer verwelkomt je graag voor een vrijblijvende proefrit.

Autobedrijf Aad van der Burg B.V. Jupiter 2-4, 2685 LR Poeldijk, Tel. (0174) 213 041

Win zomerse prijzen! Doe de gratis

op www.kia-westland.nl

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,8 – 5,4 l/100km, 26,3 – 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 124 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig voor de Kia Picanto, Kia Picanto X-Line, Kia Niro en Kia Sportage met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2018 en uiterste registratiedatum van 31-07-2018. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken. Prijzen zijn excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijzen betreffen vanaftarieven gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze acties zijn alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en zijn geldig t/m 30-06-2018. Om kans te maken op een zitzak of barbecue dient u met uw taxatievoorstel naar de showroom te komen. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoeringen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Now or Never Festival t/m 17 juni 2018

Binnenkort betaal je extra bpm op veel modellen. Koop nú een nieuwe Renault voor de prijs van ... nu.

Renault KADJAR Van € 33.890,- voor

Renault CAPTUR Van € 19.490,- voor 1

€ 16.090,-

Voorraadvoordeel € 3.400,-

Renault CLIO Van € 15.690,- voor 2

€ 28.890,-

Voorraadvoordeel € 5.000,-

Renault TWINGO Van € 11.790,- voor 3

€ 13.190,-

Voorraadvoordeel € 2.500,-

4

€ 9.790,-

Voorraadvoordeel € 2.000,-

Bij aankoop van een nieuwe Renault voordeel tot wel € 5.000,-5 inclusief € 750,- accessoirecheque6. Vestigingen Delft, Den Haag Zonweg en Leiden zijn zondag 17 juni geopend van 11.00 - 16.30 uur Delft Pro+Center Exportweg 2, Delfgauw, tel. (015) 256 44 00 Den Haag Pro+Center Zonweg 60, tel. (070) 364 38 30 Leiden Lammenschansweg 138e, tel. (071) 579 32 00 Leidschendam (service) Looierslaan 30, tel. (070) 327 34 59

Noordwijk Keyserswey 75, tel. (071) 364 05 40 Westland Pro+Center Klompenmakerstraat 30, tel. (0174) 21 03 30 Zoetermeer Van Aalstlaan 10, tel. (079) 331 66 00

1. Vanafprijs betreft de Renault CAPTUR incl. € 3.400,- voordeel. 2. Vanafprijs betreft de Renault KADJAR incl. € 5.000,- voordeel. 3. Vanafprijs betreft de Renault CLIO incl. € 2.500,- voordeel. 4. Vanafprijs betreft de Renault TWINGO incl. € 2.000,- voordeel. 5. Voordeel (€ 5.000,-) is gebaseerd op de Renault KADJAR Energy dCi 110 Intens inclusief € 750,- accessoirecheque en niet van toepassing op Private Lease acties. Kijk op acties.renault.nl/voordeel voor het voordeel op alle Renault modellen. 6. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Renault MÉGANE, KADJAR, (Grand) SCÉNIC, TALISMAN, KOLEOS of ESPACE en niet van toepassing op Private Lease acties. Genoemde prijzen zijn inclusief btw en montagekosten. Niet in te ruilen voor extra korting. Alle genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Deze acties zijn geldig van 7 t/m 17 juni 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018 en alleen geldig op voorraadmodellen. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Kijk voor de actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. Officiële brandstof- en CO2 -gegevens: min./max. verbruik: 3,2-6,2 l/100 km, resp. 31,3-16,1 km/l. CO2: 82-139 gr./km.

www.autohaagzeeuw.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Dé vacaturesite voor he

Pagina 19 Dé vacaturesite voor het hele Westland

www.westlandsebanen.nl

Gezocht: Taalvrijwilligers Taalhuis in Bibliotheek Westland Bibliotheek Westland heet Taalpunten in Bibliotheek Naaldwijk en Bibliotheek ‘s-Gravenzande. In het Taalpunt kun je terecht als je hulp nodig hebt bij het lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Vanuit het Taalhuis helpen we al meer dan 150 mensen. Wegens het succes van de Taalpunten zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De bibliotheek is op zoek naar: - Taalbalievrijwilligers in Bibliotheek Naaldwijk: Samen met een collega ben je het eerste aanspreekpunt van de taalbalie waar taalmaatjes en taalvragers zich inschrijven en met elkaar kennismaken. Je voert gesprekken, verstrekt informaie en voert de gegevens in het systeem (Match voor het Leven). Wanneer je een geslaagde “match” hebt gemaakt, zorg je ervoor dat het taalmaatje en de taalvrager met veel plezier samen aan de slag kunnen gaan. Je geet informaie over welke materialen zij kunnen gebruiken zodat zij nog beter geholpen kunnen worden. Maandagmiddag 14:00-16:00 uur (om de week) Vrijdagochtend 10:00-12:00 uur (om de week)

Toe aan een nieuwe werkplek? Sla je vleugels uit!

www.westlandsebanen.nl

- Taalmaatjes: Je hebt passie voor taal en interesse in andere culturen. Als taalmaatje draag je bij aan een taalrijke toekomst van een taalvrager. Door met je taalvrager in gesprek te gaan en het oefenen van de Nederlandse taal, kun je ervoor zorgdragen dat hij/zij zich steeds verder kan ontwikkelen. - Taalcafé vrijwilligers Bibliotheek Wateringen: Zowel in Naaldwijk als in ’s-Gravenzande is er wekelijks een taalcafé. Ook in Bibliotheek Wateringen willen we een taalcafé opstarten. In het taalcafé begeleidt je een klein groepje taalvragers waarin je het spreken van de Nederlandse taal oefent en simuleert. Het zijn gezellige bijeenkomsten waarbij iedere week een ander onderwerp centraal staat. We willen het taalcafé op de woensdagochtend starten. Dit krijg je van Bibliotheek Westland: - Een training van 4 avonden waarin je informaie krijgt over de doelgroep, hoe je volwassenen kunt begeleiden bij het leren lezen, schrijven en spreken en het gebruik van de materialen. De training wordt verzorgd door Siching Lezen & Schrijven. - Gebruik van de speciale collecie van de bibliotheek voor lesmateriaal. - Een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. - Terugkomdagen waarbij je met vragen terechtkunt en kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van workshops. - Een unieke en leerzame ervaring waarin je voor iemand het verschil maakt. Ben je geïnspireerd? Wil je (na de zomervakanie) beginnen met leuk vrijwilligerswerk waarbij je een belangrijke bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van iemand op het gebied van taal? Dan horen we graag van je! Stuur een e-mail naar taalhuis@bibliotheekwestland.nl en geef aan welke funcie je wilt vervullen. Of kom gezellig langs in een van de Taalpunten om kennis te maken met ons: Openingsijden Taalpunt Naaldwijk: Maandag 14:00-16:00 uur Dinsdag 18:30-20:30 uur Vrijdag 10:00-12:00 uur

Taalpunt ’s-Gravenzande: Maandag 19:30-20:30 uur Dinsdag 10:00-12:00 uur

Wij zoeken:

Glazenwasser met ervaring Wegens uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een collega voor diverse glasbewassing- en hogedrukreinigingswerkzaamheden. Werktijden: 5 dagen per week (van 7.00 tot 16.00 uur).

Weet je van aanpakken, voel je je thuis in een hoogwerker en voldoe je aan de onderstaande kwalificaties? dan zoeken wij jou!

Voor dit bedrijf zijn wij op zoek naar een

- Goede beheersing van de Nederlandse taal - Ervaring met tucker-pole systeem en hoogwerkers - In bezit van Rijbewijs B (BE is pré) - SVS- en vakdiploma’s, IPAF (of bereid deze te halen) - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken - Woonachtig in de directe omgeving Delft

Enthousiaste fulltime medewerker

Wij bieden je een afwisselende baan met verantwoordelijkheid in een goede teamsfeer tegen een prima salaris met goede arbeidsvoorwaarden obv de huidige CAO. Heb je interesse? dan ontvangen we graag je sollicitatie per email op het adres: administratie@wijnmaalendelft.nl

- Een afwisselende functie zoals het oppotten, uitzetten en veilingklaar maken van de planten. - Doorgroei mogelijkheden - Werken in een klein team - Een prima salaris passend bij de functie. Voor meer info of een afspraak bel je naar Martin van Duijn, tel: 06-51713052

Ter versterking van ons team bij Van der Windt Verpakking BV in Honselersdijk zijn wij op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst Industry (40 uur)

Duijnplant BV

Wat ga je doen:

Voor onze afdeling industry zoeken wij een commercieel medewerker die de spil vormt tussen onze klanten en leveranciers. Je bent een goede en deskundige gesprekspartner voor onze relaties. Je volgt nauwkeurig het orderproces; van de inkoopaanvraag tot aan de aflevering bij de klant en bouwt een goede relatie op met zowel nieuwe als bestaande klanten. Dagelijks heb je contact met je collega in de buitendienst en je ondersteunt je collega’s waar nodig. Je signaleert vragen uit de markt en weet deze te vertalen naar nieuwe producten. Je beheert en bewaakt de voorraad, controleert inkooporders op onder andere levertijden, prijzen en kwaliteit en zorgt voor de afhandeling van zowel in- als verkoopissues. Bij dit alles ben je onderdeel van een enthousiast team dat plezier en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan.

Ben je (bijna) gediplomeerd? En heb je nu ambiie en werklust om het geleerde in de prakijk te brengen? Dan zoekt The Stone jou:

Je hebt minimaal een MBO+ opleiding en werkt en denkt op HBO-niveau. Ervaring in een soortgelijke commerciële functie in de non-food of food industry is een pre. Je hebt kennis van MS Office. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. • Je bent gedreven en accuraat, houdt van aanpakken en gaat altijd voor het beste resultaat. • Mensen kennen jou als een doortastende, stressbestendige en vasthoudende collega die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Wat bieden wij: • • • •

Een aantrekkelijk salaris. Een zelfstandige baan bij een ambitieus en groeiend verpakkingsbedrijf. Samenwerken met leuke en gedreven collega’s in een prettige en informele werksfeer. Uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een bonusregeling, een pensioenregeling, 27 verlofdagen, reiskostenvergoeding en personeelskorting op ons hele assortiment.

Interesse? Ben jij die doortastende, zelfstandig werkende teamspeler en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Mail dan jouw cv en motivatie naar sollicitatie@vanderwindt.com, ter attentie van Femke van Tol, of solliciteer nu en vul het formulier in. Neem voor vragen contact op met Sanne van Leeuwen via 0174-636 248. Wij zijn minstens zo enthousiast om jou te ontmoeten! Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

van der windt packaging solutions and services Van der Windt Verpakking BV | Nieuweweg 10, 2675 BC, Honselersdijk, Nederland Telefoon +31(0) 174 636 111 | www.vanderwindt.com

WIJ ZOEKEN ICT’ERS! www.jrit.nl | Zijtwende 41a | 2678 LS De Lier | Telefoon 015 - 380 8500

Hoefweg 4/B 2678 KJ De Lier

Financieel administrateur m/v Starter en fullime

Wie zoeken wij: • • • •

Ben jij iemand die zin heeft in een nieuwe uitdaging, ben je zelfstandig en flexibel, durf je een stukje verantwoordelijkheid aan en beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift? Dan hebben wij je het volgende te bieden:

PACOMBI GROUP is een vooraanstaande internationale speler op het gebied van verpakkingen en disposables. Binnen de groep werken verschillende verpakkingsbedrijven samen, met elk hun eigen specialisme. Wij zijn actief in diverse markten, waaronder foodservice, retail, industrie, horti- en agricultuur. Wij streven naar een langdurige relatie met onze afnemers en leveranciers, waarbij we gezamenlijk op zoek gaan naar innovatieve verpakkingsoplossingen. Gezamenlijk beschikken wij over een rijke kennis van markten, producten en materialen. Deze kennis vertalen we naar onderscheidende verpakkingsoplossingen op het gebied van duurzaamheid, gebruikersgemak en productbeleving. Voor iedere verpakkingsvraag hebben wij het juiste antwoord.

Ben jij iemand die graag nauwkeurig en resultaatgericht werkt? Heb je ervaring met in- en verkopen en ben je graag de spil tussen klant en leverancier? Zoek je een baan waarin je je kennis van vreemde talen kunt gebruiken? En vind je het leuk om nieuwe commerciële kansen te creëren? Dan willen we jou!

Duijnplant BV is een tropische potplantenkwekerij, lid van de telersvereniging Decorum en gelegen aan de Hoefweg in De Lier. Op dit bedrijf worden verschillende groene potplanten geteeld in diverse potmaten.

Locaie: hoofdkantoor Delt Wat we zoeken: Een enthousiaste starter, (bijna) in het bezit van een MBO diploma administraie niveau 3 of 4, met een gezond verstand, goede werklust en ambiie. Je hebt een lexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit). Kortom; een harde werker die staat te popelen om het werkleven in te gaan. Je hoofdtaken worden: • Debiteurenadministraie van ons eigen merk; • Het administraief verwerken en controleren van de inanciële geldstromen van 60 ilialen; • Crediteurenadministraie van inkoop en overige bedrijfskosten. Naast deze taken zijn er diverse andere administraieve taken. Wat wij bieden: • Een starters baan bij een gezond en hard groeiend bedrijf; • Een uitdagende en afwisselende funcie binnen een dynamische en informele werkomgeving; • Een marktconform salaris; • Een preige werksfeer; • Een pensioenregeling; • Personeelskoring; • Na 1,5 à 2 jaar een vast dienstverband. Ben jij die harde werker die dit als een uitdaging ziet en van aanpakken houdt, woonachig in de regio Delt, waar wij naar op zoek zijn? Solliciteer dan snel; stuur je moivaiebrief met CV, foto en cijferlijst naar marjanne@thestone.nl

Hout & Haard houdt zich bezig met de installatie van haarden en kachels en is gespecialiseerd in maatwerk. Tevens hebben wij een meubelmakerij met eigen spuiterij. Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime:

MEDEWERKER HAARDENBOUW • Ben jij handig, representatief en leergierig • Kun je nauwkeurig werken • Ben je flexibel en praktisch ingesteld • Wil je deel uitmaken van ons jonge en enthousiaste team?

DAN IS DEZE BAAN PERFECT VOOR JOU! Wij bieden je een leuke afwisselende baan, waarin je haarden en kachels met rookkanalen installeert en diverse ombouwen op maat zal gaan maken.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie naar: info@houtenhaard.nl Bellen mag ook 06-55782803

showroom Buijs Ballotstraat 15, 2693 BD s-Gravenzande telefoon 0174 - 44 06 92 | fax 0174 - 44 06 94 internet www.houtenhaard.nl | e-mail info@houtenhaard.nl


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 20

Dé vacaturesite voor he

Dé vacaturesite voor het hele Westland

www.westlandsebanen.nl

Mulimate Westland in ’s-Gravenzande is een dynamische service-bouwmarkt, Mulimate Westland in ’s-Gravenzande is een dynamische service-bouwmarkt, met eigen klussendienst, waarbij kwaliteit, service en goed advies centraal staat. In combinaie combinaie met onze meubelafdeling OTAK vind je, op bijna 4000m2, bij ons alles voor met onze meubelafdeling OTAK vind je, op bijna 4000 m2, bij ons alles voor binnen-en buitenshuis. Ter Versterking van ons team zoeken wij een: Ter Versterking van ons team zoeken wij een:

Verkoopmedewerker m/v full-ime Verkoopmedewerker m/v full-ime

Wat ga je doen als verkoopmedewerker? Alsgaverkoopmedewerker adviseer je op een deskundige wijze onze klanten over Wat je doen als verkoopmedewerker? de toepassing ervanjeinop deeen prakijk en werkwijze je oplossingsgericht bij producten, de Alsproducten, verkoopmedewerker adviseer deskundige onze klanten over vanervan deze producten. Je en wordt verantwoordelijk eenvan of deze deverkoop toepassing in de prakijk werkdaarnaast je oplossingsgericht bij de voor verkoop meerdereJeproductgroepen de bouwmarkt. hierbij aan het contact producten. wordt daarnaastbinnen verantwoordelijk voorDenk een of meerdere productgroepen met de plaatsen het todate houden van binnen deleverancier, bouwmarkt.het Denk hierbijvan aanbestellingen het contact en met deup leverancier, het plaatsen schappenplan. Deup belangrijkste afdelingen je mee te maken krijgt vanhet bestellingen en het todate houden van hetwaar schappenplan. De belangrijkste zijn: Verf, Behang, Gereedschap, IJzerwaren, Electra, Verhuur-en Infobalie. Als afdelingen waar je mee te maken krijgt zijn: zagerij, bouw, (tuin)hout, tuin en magazijn. Als verkoopmedewerker heb je naast kennis van het eigen assoriment ook kennis/ verkoopmedewerker heb je naast kennis van het eigen assoriment ook kennis/interesse interesse voor de producten van onze andere afdelingen. voor de producten van onze andere afdelingen.

BROOS VERSPREIDINGEN

Wij vragen WijOm vragen deze uitdagende funcie juist in te kunnen vullen bezit je een MBO/HBO werkOm deze uitdagende funcie juist in ervaring te kunnen vullen bezit je een VMBO/MBO en denkniveau. Je hebt relevante opgedaan in soortgelijke funcies. werk- en denkniveau. Je hebtasseriviteit, relevante ervaring opgedaan in soortgelijke Klantgerichtheid, Klantgerichtheid, commerciële instelling, lexibel, funcies. communicaief asseriviteit, instelling, lexibel, communicaief en nauwkeurig vaardig en commerciële nauwkeurig zijn kenmerken die nadrukkelijk vanvaardig toepassing zijn.Ben je zijn kenmerken die nadrukkelijk van toepassing zijn.Ben je die teamspeler ons bedrijf wil die teamspeler die ons bedrijf wil versterken reageer dan direct doordie middel van een versterken reageer dan direct door middel van een schritelijke sollicitaie. schritelijke sollicitaie.

Ben je 13 jaar of ouder? Wil je graag een zakcentje bijverdienen? Ben je betrouwbaar en zet jij je voor 100% in?

Mulimate Westland biedt Mulimate Westland biedt bieden plaats een gezellig team, goede beloning, afwisselend werk een WijWij bieden je je plaats in in een gezellig team, goede beloning, afwisselend werk in in een informele informele sfeer.ruime Dooropeningsijden onze ruime openingsijden worden deinwerkijden in overleg sfeer. Door onze worden de werkijden overleg vastgesteld.

Meld je dan vandaag nog aan voor één van onze kranten- / folderwijken bij jou in de buurt! Vul op onze website het inschrijfformulier in of mail je gegevens naar: info@broosverspreidingen.nl

Solliciteren op deze funcie Solliciteren opvoor dezejou funcie Is deze baan iets en voldoe je aan bovenstaand proiel? Is deze voormoivaie jou en voldoe aan bovenstaand proiel? Stuur Stuur danbaan jouwiets CV met naar:jejohan.boom@mulimate.nl of dan jouw CV moivaie naar: 76, johan.boom@mulimate.nl per Hr. post naarBoom. Postbus 76, 2690 AB, permet post naar Postbus 2690 AB, ’s-Gravenzandeoft.a.v. J. v.d. ’s-Gravenzande t.a.v. Hr. J. v.d. Boom.

Royal Brinkman zoekt jou! Ben je op zoek naar een leuke baan? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging of zoek je een interessante stage? Klinkt een baan bij dé global specialist in horticulture jou als muziek in de oren?

Loop dan even bij ons binnen op 21 juni a.s. tussen 16.00-19.00 uur en neem een kijkje achter de schermen bij Royal Brinkman. Royal Brinkman heeft diverse vacatures open staan, op verschillende afdelingen. • Afstudeerstage Online Marketing • Data analist bij Bussiness Process Controle & ICT • Servicemonteur bij Techniek • Internal account manager bij Verkoop • Product specialist bij Product management Maak daarnaast kennis met de medewerkers en leidinggevenden en ervaar zelf de sfeer bij Royal Brinkman tijdens een rondleiding aan de Woutersweg 10 in ‘s-Gravenzande. Ga voor meer informatie naar royalbrinkman.nl/banendag en meld je aan!


Het Hele Westland 13 juni 2018

Dé vacaturesite voor he

Pagina 21 Dé vacaturesite voor het hele Westland

www.westlandsebanen.nl

Wildenberg Recycling B.V. is een onderneming die zich ruim 50 jaar bezighoudt met het inzamelen en verwerken van oud papier, karton, metalen en plasticfolie in Den Haag en maakt deel uit van de Van Scherpenzeel Groep. Het vertrouwelijk vernietigen van archieven is een specialistisch onderdeel van onze activiteiten. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Belader (fulltime)

Vreugdenhil Young Plants legt dagelijks de basis voor een succesvolle start voor vele glasgroente- en sierteelttelers. Onder 43 hectare glas, verspreid over vijf locaties in het Westland, kweken we miljoenen warme groenteplanten, jonge sierplanten vanuit zowel zaad als stek en eetbare plukgroenten (Pick-&-Joy). Vreugdenhil Young Plants is een belangrijke speler binnen de Nederlandse glastuinbouw. Elke dag streven we ernaar tot de top te blijven behoren, al meer dan 45 jaar.

Als belader vertrek je dagelijks om 06.30 uur en assisteer je de chauffeur bij het inzamelen en afvoeren van papier/karton en vertrouwelijk papier.

Wij zijn op zoek naar een:

Als belader ben je gemotiveerd, lexibel, fysiek sterk, klantgericht en beheers je de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Tevens heb je geen 9 tot 5 mentaliteit.

Senior Teler Groenteplanten

Wat bieden wij? • Een zelfstandige functie binnen een klein en enthousiast team • Een open en informele werkomgeving met leuke collega’s • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden • Doorgroeimogelijkheden naar de functie van chauffeur

Wat ga je doen? Als Senior Teler ben je dagelijks bezig met het aansturen en uitvoeren van alle teeltactiviteiten binnen diverse productgroepen zoals groenteplanten, eetbare plukgroenten, stekperkgoed, zaaigoed en bloeiend perkgoed. Op onze productielocatie Noord-Lierweg 15 ligt de focus vooral op jonge groenteplanten en eetbare plukgroenten (Pick-&-Joy). Als Senior Teler ben je continue bezig met watergift, klimaatbeheersing, voedingsniveaus, gewasbescherming en de beoordeling van gewassen. Je stelt de klimaatcomputer in, controleert technische installaties en past aan daar waar nodig. Je controleert op kwaliteit en zorgt dat de teeltwerkzaamheden op tijd en op de juiste manier uitgevoerd worden. Je bent continue aan het sturen om de gewassen in het juiste afleverstadium en op het juiste aflevertijdstip te kunnen afleveren. Je anticipeert op de klimaatveranderingen en durft hierbij beslissingen te nemen. Je treedt actief op bij het signaleren van problematieken binnen de teelt en je bespreekt dit tijdens het teeltoverleg. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Vanwege de werkzaamheden met vertrouwelijk materiaal, zal er voor deze functie een Verklaring Omtrent Gedrag door ons worden aangevraagd. Herken jij jezelf in deze omschrijving en heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 27 april 2018! Loop even binnen voor meer informatie of mail je cv en motivatie naar: Wildenberg Recycling, De Werf 50, 2544 EK Den Haag personeel@wildenbergrecycling.nl t.a.v. mevr. W. Lamphen. Voor vragen kun je bellen: 070 - 511 36 62. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wildenberg Recycling De Werf 50 2544 EK Den Haag T +31 70 511 36 62 E info@wildenbergrecycling.nl

Wat heb je in huis als senior teler groenteplanten? Je hebt een agrarische opleiding afgerond op minimaal mbo/hbo niveau en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie binnen de glastuinbouw. Je bent bij voorkeur in het bezit van een spuitlicentie of bereid deze te halen. Je beschikt over een goed organisatorisch en teelt technisch inzicht. Je bent bereid bij toerbeurt mee te draaien in een weekenddienst op zaterdag en zondag.

maakt deel uit van de Van Scherpenzeel Groep

Wat mag je van ons verwachten? Wij bieden uitdagende en zelfstandige functies met veel verantwoordelijkheid. We stimuleren persoonlijke groei door het aanbieden van opleidingen en bieden je een carrière voor de lange termijn. Je komt terecht in een enthousiast team collega’s met een goede werksfeer waar we graag praten over uitdagingen i.p.v. over problemen.

Cool Control in Maasdijk is een koelhuis met daaraan gekoppeld uitgebreide logisieke dienstverlening. Cool Control voert namens haar klanten product in, stelt haar koelcapaciteit ter beschikking en controleert de kwaliteit. Hierna verzorgt het bedrijf het vervoer naar de afnemers. Cool Control werkt volgens de strengste kwaliteits- en hygiënenormen. Dit concept wordt door de markt zeer gewaardeerd en daarom heet het bedrijf de afgelopen jaren een gezonde groei doorgemaakt. Met 65 vaste medewerkers, aangevuld met flexibele krachten wordt hard gewerkt om haar posiie in de markt verder te verstevigen. Bij Cool Control wordt op een zakelijke, flexibele en accurate wijze gewerkt en met elkaar om gegaan. Het is druk bij Cool Control en daarom wil men het uitvoerend management versterken. Wij willen om deze reden in contact komen met de juiste kandidaten voor de funcie van:

Junior Teler Stekperkgoed Wat ga je doen? Als Junior Teler ben je dagelijks bezig met het telen en verzorgen van diverse productgroepen zoals groenteplanten, eetbare plukgroenten, stekperkgoed, zaaigoed en bloeiend perkgoed. Je houdt je bezig met watergift, gewasbescherming, de juiste voedingsniveaus, klimaatbeheersing, het bewortelen, toppen en maaien van stekken en de beoordeling van gewassen. Hierbij is sturing van de gewassen naar het juiste afleverstadium en aflevertijdstip hoofdzaak. Op onze productielocatie Noord-Lierweg 35a in De Lier ligt de focus op één en meerjarige stekken en jonge sierteeltplanten uit zaad. Door het brede assortiment biedt dit veel afwisseling en vereist het specifieke kennis. Naast de opkweek van stekperkgoed, zaaigoed en bloeiend perkgoed richt een kwart van de werkzaamheden zich op de opkweek van groenteplanten. Afwisseling voldoende!

ASSISTENT LOODSBAAS - meewerkend voorman Exoten De funcie: Onder de directe leiding van de bedrijfsleider word je opgeleid om een van de locaies logisiek en prakisch te gaan leiden. Je werkt 100 % mee en geet leiding aan een groep vaste medewerkers, aangevuld met flexkrachten. Je wordt verantwoordelijk voor al het binnenkomende- en uitgaande product, voert de bijbehorende administraie uit en stuurt op veiligheid en hygiëne. Je durt beslissingen te nemen, bent het aanspreekpunt en je bent vooral een inspirerende persoon voor de groep die het belang van Cool Control op topwijze beharigt.

Wat heb je in huis als Junior Teler Stekperkgoed? Je hebt een groene opleiding afgerond en jouw hart ligt in onze sector. Je bent in het bezit van een spuitlicentie of je bent bereid deze te halen. Onze voorkeur gaat uit naar een junior teler met ervaring in de opkweek van jonge planten voor de sierteelt. Heb je nog geen ervaring als teler dan kun je bij ons het programma Teler in Opleiding gaan volgen. Je draait net als je collega-telers bij toerbeurt weekenddienst op zaterdag en zondag.

De wensen: • Een agrarische of logisieke opleiding op MBO-niveau, bewezen leidinggevende capaciteiten, een gezond verstand met een goed denkniveau, een kriische blik en grote accuratesse zijn vereist binnen dit prakische werk. • Wij zoeken een prakijkmens, het liefste uit de branche of aanverwant, die onze medewerkers goed begrijpt en hen naar een nog hoger niveau stuurt. • Dat je goed met ijdsdruk om kunt gaan, enige administraieve vaardigheden hebt en een uitstekende collega bent, lijkt ons vanzelfsprekend. Solliciteren? Stuur een mail aan Grimbergen Personeelsadviezen: gpa@kabelfoon.nl of bel voor meer informaie: 0653929445 of 0174248441 De juiste kandidaat kan rekenen op een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden.

Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse doelgroepen te participeren in de samenleving, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De Stichting zou het vele werk niet kunnen realiseren zonder de inzet van ruim 1.200 vrijwilligers. Vitis Welzijn zoekt kandidaten met een relevante afgeronde hbo-opleiding voor de functies van:

TEAMCOÖRDINATOR SENIOR CONSULENT MANTELZORG 32 tot 36 uur per week

COÖRDINATOR DE VEREENIGING 20 uur per week

SOCIAAL MAKELAAR HOEK VAN HOLLAND 20 uur per week

Arbeidsbemiddelingsvergunning: CBA/A 93.0720 Lid NVP

Kortom: een zeer interessante baan voor een ambiieuze persoon die mee wil groeien in een gezond en vooruitstrevend bedrijf!

Wat mag je van ons verwachten? Een goed salaris met passende arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden op maat behoort tot de mogelijkheden. Er worden met regelmaat activiteiten georganiseerd door de Personeelsvereniging en door Vreugdenhil Young Plants zelf.

Teamleider Wat ga je doen? Bij Vreugdenhil Young Plants werken we in teams. Zo’n team is verantwoordelijk voor werkzaamheden zoals zaaien, oppotten, uitzetten, afleverklaar maken of het bedienen en schoonmaken van de machines. De ene dag werkt het team aan één taak, de andere dag zijn het meerdere processen die in goede banen moeten worden geleid. En vandaag bestaat het team uit vijf medewerkers, morgen twintig. Aan het hoofd sta jij, als enthousiaste en ervaren teamleider. Samen met een aantal uitzendkrachten pak je elke dag de werkzaamheden op die moeten worden uitgevoerd. Jij bent degene die leiding geeft en het proces optimaal stuurt. Je houdt de kwaliteit en de efficiency in de gaten, je zorgt dat materialen er op tijd zijn en je regelt ook het administratieve proces achter de schermen. Je schakelt makkelijk van de ene opdracht naar de andere. En ook al is het weleens hectisch: jij houdt je hoofd koel. Als teamleider heb je er geen moeite mee om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Wat heb je in huis als teamleider? Een flexibele en enthousiaste instelling Ervaring in de tuinbouw in een soortgelijke functie Zelfstandigheid en leidinggevende kwaliteiten Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel spreken als schrijven Geen 9-tot-5-mentaliteit en de bereidheid tot weekendwerk Wat mag je van ons verwachten? Een functie met veel afwisseling en veel uitdaging in een gezond bedrijf Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s Doorgroeimogelijkheden in een professionele organisatie Een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie

De juiste kandidaten werken zelfstandig, hebben een resultaatgerichte werkhouding en voldoen aan de functie-eisen en competenties genoemd in de uitgebreide functieomschrijving op onze website. Meer weten en solliciteren? Kijk op onze website: www.vitiswelzijn.nl

Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief met cv per mail naar: vacature@vreugdenhilyoungplants.nl. Neem voor vragen contact op met: 0174 - 525200 of kijk op de website www.vreugdenhilyoungplants.nl.


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 22

Dé vacaturesite voor he

Machinebouwer / Servicemonteur

Dé vacaturesite voor het hele Westland

www.westlandsebanen.nl

Wallcare Nederland BV is een familiebedrijf en al meer dan 25 jaar specialist op het gebied van gevelrenovaie. Wallcare is acief op het gebied van gevelreiniging, voeg- en metselwerkherstel, spouwmuurverankering, vochtwering en het verzorgen van steigervoorzieningen. Ons bedrijf bevindt zich op het bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk.

Wereldwijd zijn mensen dagelijks met machines van Robur aan het werk. Vaak kunnen deze geen dag gemist worden. De machines blinken uit in betrouwbaarheid en levensduur.

Wij zijn op zoek naar:

Als machinebouwer en/ of servicemonteur lever je een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van die kenmerken. Je bent goed in het verwerken van verschillende metalen en je bent goed in assembleren.

Wij zoeken een ervaren administraief medewerk(st)er voor circa 24 uur per week om onze inanciële afdeling en het projecteam te ondersteunen met diverse werkzaamheden.

Niet alles is panklaar en soms moet je improviseren om een probleem op te lossen. Jij zorgt ervoor dat de machine perfect de fabriek verlaat. Heb je al veel ervaring of wil je nog veel leren? Als je twee rechterhanden hebt, leergierig bent, doorzettingsvermogen hebt en goed kunt samenwerken, dan ben je bij deze uitgenodigd om te solliciteren ! Robur is een bedrijf met afwisselend werk, waarbij een goede werksfeer hoog in het vaandel staat en er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Stuur uw sollicitatie met CV naar: Robur Holland B.V. Dhr. J. van Staalduinen Leehove 25, 2678 MA De Lier jvs@roburholland.nl

Jouw proiel: • Je bent lexibel, stressbestendig, communicaief vaardig en kan zelfstandig werken binnen een team • Je hebt minimaal een MBO 4 opleiding • Je hebt een administraieve achtergrond met boekhoudkundige basiskennis • Je hebt kennis van MS oice en administraieve sotware

Interesse? Stuur dan een sollicitaiebrief met C.V. naar d.vdberg@wallcare.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Sla je vleugels uit!

Je verantwoordelijkheden zijn o.a.: • Het opstellen en versturen van verkoopfacturen aan opdrachtgevers • Het verzorgen van uitgaande ofertes • Verantwoordelijk voor de VCA-administraie • Het verzorgen van de opleidingsadministraie • Het ontzorgen van de projectleiders

Wallcare biedt jou: • Een goed salaris conform CAO Bouw • Een afwisselend takenpakket • Wij zorgen voor de lunch • Informele bedrijfscultuur met preige collega’s • Werkijden in overleg

Interesse?

Toe aan een nieuwe werkplek?

een parime administraief medewerk(st)er

Duijnisveld & zn b.v. in Poeldijk is al jarenlang toonaangevend producent van stalen kasconstructies voor de internationale glastuinbouw. Engineering en productie vinden projectmatig plaats op basis van klantspecifieke wensen. Kwaliteit, maatwerk en vakmanschap behoren tot de bedrijfsfilosofie van Duijnisveld. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een jonge enthousiaste:

Dé vacature site voor het hele Westland www.westlandsebanen.nl

WERKVOORBEREIDER KASCONSTRUCTIES Functie omschrijving Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig uitwerken van de aan Duijnisveld toevertrouwde projecten. Je werkt in teamverband en onderhoudt het contact met onze opdrachtgevers. Met behulp van AutoCAD en/of Tekla maak je de productietekeningen van de meest uiteenlopende typen stalen kasconstructies. Daarnaast zorg je voor de bestelling van de benodigde materialen en stel je de afleverlijst van het project op. Functie eisen – Een technische opleiding MBO/HBO werktuigbouwkunde. – Ervaring in het werken met AutoCAD, Word en Excel, Tekla is een pré. – Je werkt nauwkeurig en klantgericht. – Je bent ambitieus, collegiaal en flexibel. – Je bent een starter op de arbeidsmarkt of hebt al enige ervaring in een vergelijkbare functie.

Endhoven Flowering Plants is een potplantenbedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt van kleurrijke seizoen bloeiers van topkwaliteit. Sinds de opriching in 1994 heet onze kwekerij zich ontwikkeld tot een modern bedrijf met een volledig geautomaiseerd teeltsysteem. Hiermee zijn er geen intensieve teelthandelingen meer nodig. Dat maakt de werkomstandigheden voor onze medewerkers zeer arbeidsvriendelijk.

Duijnisveld biedt je een goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer in een modern bedrijf. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Paul Duijnisveld of een bezoek brengen aan onze website. Herken jij jezelf in deze vacature stuur dan binnen 14 dagen je sollicitatie met persoonlijke motivatie en cv naar Duijnisveld & zn b.v. t.a.v. Paul Duijnisveld, e-mail pd@duijnisveld.nl

Ben jij

de Orderpicker of Allround medewerker die wij zoeken? Ben je op zoek naar een nieuwe baan, waar je fullime en in een gezellig team aan de slag kan? Reageer dan op deze advertenie!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Als Orderpicker ben je verantwoordelijk voor: • Het verwerken van verschillende orders • Nauw contact met onze verkoper • Het inpakken van planten • Maar ook het oppoten van planten en diverse andere werkzaamheden horen bij deze baan.

Vlotlaan 109, 2681 TW Monster Tel. 0174 - 24 38 95 Fax: 0174 - 24 02 08 www. herpersbv.nl

Wij zijn een modern installatiebedrijf. Wij zijn werkzaam in de bungalowbouw, renovatie, bedrijfsgebouwen en kleinschalige nieuwbouwprojecten. Door toename van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Als allround medewerker ben je verantwoordelijk voor: • Het inpakken van planten • Het oppoten, stek steken en diverse andere werkzaamheden

Dan zoeken wij jou! Wat bieden we je? Een afwisselende baan met uitdaging! Een marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en gezellige collega’s! Wil je onze nieuwe collega worden? Je kunt je moivaiebrief en CV sturen naar administraie@endhoven.nl Kijk ook eens op onze website! www.endhoven.nl

AANKOMEND LOODGIETER / C.V. MONTEUR Ben je op zoek naar een uitdagende baan, solliciteer dan bij ons! Tevens zijn wij op zoek naar:

G EZO CH T

Ben jij: • Degene die in goed teamverband kan werken, verantwoordelijk gevoel heet • Iemand die houdt van aanpakken en beschikt over een lexibele instelling • Degene met ainiteit met de tuinbouw heet • De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrit

Duijnisveld & zn b.v. Monsterseweg 52 2685 LJ Poeldijk T (0174) 28 62 00 I www.duijnisveld.nl

ERVAREN LOODGIETER DAKDEKKER/ZINKWERKER Wij bieden je een prettige werksfeer met een uitdagende en afwisselende baan, arbeidsvoorwaarden volgens CAO Technisch Installatiebedrijf voorzien van goede secundaire arbeids voorwaarden zoals PBM’s, beschikking over bedrijfswagen en mobiele telefoon. Spreekt jou dit aan? Dan zijn wij op zoek naar jou. Stuur je motivatie inclusief CV naar info@herpersbv.nl t.n.v. M. van der Boom of J. Herpers.


Dé vacaturesite voor he

Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 23 Dé vacaturesite voor het hele Westland

www.westlandsebanen.nl

WERVINGSEXPERIENCE DATUM: 3 JULI

LOCATIE: LANDROVERBAAN Voor meer informaie: Kevin Maagdenberg kevin@hnr.eu of 0641450147

EÉN VISIE. EÉN MERK. EÉN TEAM. Wij geloven in onze bijdrage aan het scheppen van een gezondere en duurzamere wereld voor toekomsige generaies. Dat is wat ons drijt.

We ontwikkelen esseniële tuinbouwoplossingen op maat. Elke dag opnieuw. Omdat uw wereld onze wereld is.

Om dit te realiseren, zoeken wij mensen die met de voeten in de klei durven staan! Dit bedoelen wij leterlijk én figuurlijk!

Bij ons wordt de werving helemaal anders aangepakt: sensaioneel, open, persoonlijk en zonder cv! Wil jij op een spectaculaire manier solliciteren? Ga dan nu naar werkenbijcodema.nl en geef je op voor onze Wervings-Experience op 3 juli!

LEER ONS KENNEN IN EEN NOTENDOP… Codema Systems Group is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een muli disciplinair bedrijf in de glastuinbouwsector. Codema ontwikkelt, levert en installeert wereldwijd esseniële op maat gemaakte tuinbouwoplossingen. We kunnen operaionele efficiënie vergroten door onze uitgebreide ervaring in de zes vitale disciplines toe te passen: watertechniek, klimaatbeheersing, techniek en construcie, teeltsystemen, elektrotechniek en verliching, en sotware- en internetoplossingen.

WIE ZOEKEN WIJ? Projectleiders Project engineer Equipment Engineer Bedrijfsleider

PLC Programmeurs Calculator Engineer Engineer Elektro

Monteur Elektrotechniek Monteur Watertechniek Junior Elektro Enginer Uitvoerder

ERVARIN G IN DE GLASTU INBOUW IS EEN P RÉ


Het Hele Westland 13 juni 2018

Pagina 24

BAKKERIJ VD BERG

JUMBO

NOTENSHOP DAAMEN

WESTLANDS KRACHT BROOD

HUISGEMAAKTE PIZZA

NOTEN

1+1

50% KORTING

50% KORTING

GRATIS

JUMBO

VERS GEPERST SINAASAPPELSAP

MOOIVERS

PLANTEN

1 liter

2,99

1

50% KORTING

99

NU OOK IN KWINTSHEUL!

Actie is geldig van woensdag 13 juni t/m dinsdag 19 juni

Vestigingen

Openingstijden Naaldwijk / Wateringen

Openingstijden Kwintsheul

Emmastraat 6, Naaldwijk

Maandag t/m vrijdag

08.00 – 21.00 uur

Maandag t/m vrijdag

08.00 – 20.00 uur

Vliethof 6, Wateringen

Zaterdag

07.00 – 21.00 uur

Zaterdag

07.00 – 20.00 uur

De Raaphorst 4, Kwintsheul

Zondag

09.00 – 20.00 uur

Zondag

gesloten

www.jumbokoornneef.nl

Hhw 2018 06 13  
Hhw 2018 06 13