Page 1

Wij gaan groeien! Groei jij mee? Zie pagina 28

WOENSDAG

redactie.gv@uitgeverijwestmedia.nl

14 juli 2021

advertentie.gv@uitgeverijwestmedia.nl VERSPREIDINGSGEBIED • VLAARDINGEN

Nieuwe single van Maral

Vijf van ‘t Groen met pensioen

7 Vroege wandeling Op zaterdag 24 juli organiseren de Broekpoldergidsen tussen 7.00 en 9.00 uur een Vroege Zomerochtendwandeling. ‘Je kunt je dag niet beter starten dan met een lange wandeling. De rest van de dag zit je vol energie.’ De wandeling start vanaf de picknicktafels in het Klauterwoud en duurt ongeveer 2 uur. De kosten zijn 4 euro per persoon. Op vertoon van een vrijwilligerspas betaal je 2 euro. De gidsen adviseren je een lange broek, passende kleding en dichte schoenen of laarzen aan te trekken. Ook de hond is aangelijnd van harte welkom. Zin om mee te lopen? Uiteraard doen we dit allemaal volgens de RIVM-regels. Let op: het is zeker nu heel belangrijk om je van tevoren aan te melden via: broekpoldergidsen@ federatiebroekpolder.nl. Geef bij je aanmelding ook je telefoonnummer op. Aanmelden kan tot 24 uur voor de wandeling. Je kunt alleen meewandelen met een aanmelding. We verzoeken deelnemers om met gepast geld te betalen. Kijk voor meer informatie op www. broekpoldervlaardingen.nl.

Anna slaagt cum laude

9

31

Marit van Toledo wil kwetsbare jongeren in deze regio graag een handje helpen Marit van Toledo, praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk, heeft gemerkt, dat veel jongeren uit Vlaardingen en Schiedam, zeker in en rond de coronacrisis, vastlopen in hun leven met alle nare gevolgen van dien. Maar Marit van Toledo heeft de ervaring, dat de huidige jeugdzorg niet toereikend is om hulp bieden aan deze jongeren. Er bestaan enorme wachtlijsten, waardoor deze jongeren verstoken blijven van de noodzakelijke hulp. Door Peter Spek

Schotse Hooglanders kan je tijdens de wandeling ook tegenkomen. Foto: PR

Expositie Groene Luiken De Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen (AFVV) exposeert van 12 juli tot 4 oktober in aanloophuis de Groene Luiken aan de Oosthavenkade 8. Zo’n twintig fotografen presenteren werk over twee thema’s, namelijk ‘Vlaardingen/ Stad’ en ‘Natuur’. Toegang is gratis. Openingstijden: donderdagen tot en met zondagen van 13.00-14.30 en 14.45-16.00; Adres Oosthavenkade 8 in Vlaardingen. Voor meer informatie: www.afvv.nl of www. degroeneluiken.nl.

“Al jaren zijn er enorme wachtlijsten binnen de jeugdzorg en ik ben ook aanwezig in de overleggen met de drie gemeenten om een nieuw jeugdzorgstelsel voor deze gebieden vorm te geven voor 2023. Maar dat duurt echter nog even en vanuit mijn werk kan ik op dit moment nagenoeg niemand meer goed verwijzen in verband met patiëntenstops binnen de GGZ instellingen”, schetst Marit van Toledo de schrijnende situatie. Met deze problematiek op de achtergrond heeft Marit van Toledo op eigen initiatief onlangs een pilot opgezet om kwetsbare jongeren in groepsverband de helpende hand te bieden. Mentor “Ik kwam op dit idee toen begin van dit jaar een meisje van 19 jaar aan mij vroeg om haar mentor te worden. Ik begeleidde haar al zo’n drie jaar binnen de huisartsenpraktijk en ik heb toen voorgesteld om dit in een groep te doen. Wat ik al langere tijd voor ogen had en wat naar mijn me-

INTRATUIN

RHOON   

Totaal vernieuwd Nú nog groter Ruim 13.500 m2 winkelplezier Intratuin Rhoon | Stationsstraat 5 | Vrijdag koopavond!

De groep jongeren die met succes hebben deelgenomen aan de eerste pilot van Marit van Toledo werden bij een presentatie ontvangen in het Delta Hotel en kregen de mogelijkheid zelf een maaltijd te koken. Foto: Tamara Heck

ning belangrijk is voor jongeren. Ik heb dit idee vormgegeven via deze pilot en met succes”. Marit van Toledo laat weten dat voor deze pilot alle docenten en locaties op geheel vrijwillige basis een bijdrage hebben geleverd. “Maar momenteel ben ik bezig met het voeren van gesprekken om de financiën voor de volgende groep, die gepland staat in september of oktober, te kunnen starten. Daar zijn reeds aanmeldingen voor binnen”. Psychische klachten Marit van Toledo herkende veel psychische klachten bij de jonge-

ren, zo was er sprake van angsten paniekklachten, agressieproblematiek, een laag zelfbeeld, het niet hebben van vertrouwen in andere mensen en hulpverleners, verslavingen en somberheid tot en met het ook voorkomen van depressieve episodes. “Om hulp te bieden zijn wij op zoek naar een vorm van financiering, terwijl dit eigenlijk ook gewoon jeugdzorg betreft, maar dan toch geheel anders.” Daarnaast is het van belang om te kunnen beschikken over een soort startbedrag waarmee er een volgende groep opgezet kan worden. “Dit bedrag zal worden besteed

Poepvrij veldje Het speelveldje naast onze basisschool is vanaf nu hondenpoepvrij. De kinderraad van IKC Prins Willem Alexander heeft zich daar de afgelopen weken hard voor gemaakt. In samenwerking met de gemeente hebben de leerlingen borden getekend om hondenpoep tegen te gaan. De borden worden binnenkort geplaatst. Dit geslaagde project is een mooie afsluiting gebleken voor dit schooljaar. De school kijkt trots terug op de inzet van haar leerlingen: “Er is goed werk geleverd. De kinderraad wenst iedereen een fijne zomervakantie.”

aan het kunnen inhuren van vakdocenten, meer creatieve mogelijkheden te kunnen aanbieden door het aanschaffen van materiaal.” De afsluiting van de pilot vond plaats in het Delta Hotel, waar de jongeren de kans kregen gezamenlijk te koken, waarbij de les over gezonde voeding op een ander tijdstip zal plaatsvinden. Manager Dirk Overbeeke van het Delta Hotel, besloot direct hieraan mee te willen werken toen ons contact via Linkedin ontstond, want door deze bijeenkomst zijn er nu nog meer mogelijkheden gekomen via zijn netwerk”, besluit Marit van Toledo.

14 juli 2021

Beste Vlaardingers, De zomervakantie staat voor de deur en ik had u heel graag vanaf deze plaats een zorgeloze vakantie toegewenst zonder corona-perikelen. Want dat is waar we allemaal naar uitkijken na 1,5 jaar met beperkingen en zorgen. Helaas is de realiteit anders. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag toch weer een aantal maatregelen aangekondigd die vooralsnog gelden tot 14 augustus. De maatregelen hebben alles te maken met het snel oplopende aantal besmettingen, mede vanwege de zeer besmettelijke Delta-variant. Dat betekent voor mensen die op vakantie naar het buitenland gaan dat ze zich goed moeten voorbereiden en zich moeten verdiepen in de regels die er per land gelden. De minister van Volksgezondheid heeft het ook al meermalen gezegd en ik herhaal het hier nog een keer: kijkt u alstublieft vlak voor vertrek goed op www.rijksoverheid.nl. Voor de horecaondernemers in onze stad en voor de organisatoren van evenementen en festivals zijn de nieuwe maatregelen natuurlijk ook weer een enorme teleurstelling. Het vraagt wederom veel van het aanpassingsvermogen en de veerkracht van deze sector.

Het goede nieuws is dat velen van u zich al hebben laten vaccineren of een afspraak hebben staan om zich op korte termijn te laten vaccineren. Daar ben ik verheugd over. Ook ben ik blij dat steeds meer jongeren zich laten vaccineren. Het is de enige manier om onze kwetsbare inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Heeft u nog geen afspraak staan, dan roep ik u hierbij op om dat zo snel mogelijk te doen. Ik hoop van ganser harte dat het ons allemaal lukt om te genieten van een mooie en veilige zomer, of dat nu op een terras in onze stad is, op de camping in Nederland of elders in Europa. Zorg daarbij goed voor elkaar! Bas Eenhoorn Burgemeester van Vlaardingen

Uitgebreide controle in flat Dirk de Derdelaan Vorige week woensdag heeft de gemeente Vlaardingen met verschillende partners een controle uitgevoerd bij een flat aan de Dirk de Derdelaan. Er zijn al geruime tijd sluimerende signalen over slechte omstandigheden van de gehuisveste arbeidsmigranten (onder andere verkamering, uitbuiting, slecht onderhoud van de woningen). Om te achterhalen of de signalen kloppen en eventueel handhavend op te kunnen treden, is een integrale controle uitgevoerd. De gemeente Vlaardingen trok bij deze actie op met de politie, AVIM (Vreemdelingenpolitie), Inspectie SZW (Sociale zaken werkgelegenheid), brandweer, ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) en Stedin. Er zijn tien woningen gecontroleerd. En hoewel er achterstallig onderhoud was, in sommige gevallen acht bedden per woning en een aantal mensen die geen formeel huurcontract hadden, zijn er geen misstanden aan het licht gekomen waar de gemeente, of de partners, direct handhavend voor op moesten treden. Wel zijn er verschillende constateringen gedaan die nader onderzocht worden. Voor veel informatie over misstanden zijn de controleurs afhankelijk van de informatie die zij krijgen van de

arbeidsmigranten. Omdat zij vaak maar voor korte tijd in Nederland verblijven, accepteren zij situaties die voor ‘vaste’ bewoners waarschijnlijk niet acceptabel zijn. Als dan wettelijk alles op orde is, is het moeilijk om deze situaties aan te pakken. Uitvoeringsprogramma Aanpak woonoverlast Onlangs is het Uitvoeringsprogramma Aanpak woonoverlast vastgesteld. De gemeente Vlaardingen en haar partners gaan vaker integrale controles uitvoeren om overbewoning, uitbuiting en woonoverlast tegen te gaan. Gebleken is dat woonoverlast regelmatig een relatie heeft met uitzendbureaus en andere faciliteerders die woningen gebruiken om onder andere arbeidsmigranten te huisvesten.

Collegebesluiten De nieuwe besluiten van het college van burgemeester en wethouders staan iedere woensdag op de website: www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

Plaatsen portalen over A20 in de nacht In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 juli plaatst BAAK ter hoogte van Westwijk twee portalen over de A20. Aan deze portalen komen later matrixborden te hangen. Voor deze werkzaamhe¬den is de A20 in beide richtingen afgesloten tussen op- en afrit 7 Maassluis en op- en afrit 8 Vlaardingen-West. Op de A20 tussen het Kethelplein en Maassluis vernieuwt BAAK de technische systemen, zoals de bekabeling, stroomkasten en matrix¬borden. Ook worden vijftien nieuwe portalen geplaatst over de A20. Twee van deze portalen zet BAAK op 19 juli in de nacht over de snelweg. Op de afbeelding ziet u de locaties. Werktijden en hinder Voor de werkzaamheden moet de snelweg in beide richtingen wor¬den afgesloten. Omdat dit alleen mag alleen als er minder verkeer rijdt, werkt men van 21.00 uur in de avond tot 05.00 uur de volgende ochtend. De hijskraan en het werkverkeer zorgen voor geluid in de omgeving. Mogelijk ziet u ook de verlichting van de bouwplaats. Afsluiting en omleidingen Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de A20 van 19 juli 21.00 uur tot 20 juli 05.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen af- en oprit 7 Maassluis en af- en oprit 8 Vlaardingen-West. Verkeer wordt omgeleid via rijksweg A4 en N223. Lokaal verkeer via de Maassluissedijk. Meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl. U kunt de bouwberichten ook digitaal ontvangen. Aanmelden kan via omgeving@baakbbv.nl. Hier kunt u ook een vraag of eventuele klacht naar sturen.

De gemeente vertegenwoordigt het algemeen belang van haar inwoners en moet een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving waarborgen. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om woonoverlast te signaleren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren. Om die redenen is het voorkomen en terugdringen van woonoverlast een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 en het Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen en is per 1 januari 2021 een regisseur aanpak woonoverlast gestart.

Wat staat er te gebeuren in de buurt? Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt? Gemeenten in Nederland zijn verplicht gemeentelijke regelgeving digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom. Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun

Kinderen van IKC Prins Willem Alexander hebben zich ingezet voor een hondenpoepvrij speelveldje.

publicaties en bekendmakingen. Als u op de website zoekt op postcode en woonplaats, kunt u bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt. Per e-mail of OmgevingsAlert app U kunt zich via www.officielebekendmakingen.nl abonneren op een e-mailservice. Dan krijgt u bericht als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt. Makkelijk en handig in gebruik is ook de OmgevingsAlert app. Met deze app houden we u op de hoogte van alle bekendmakingen in uw buurt. De OmgevingsAlert app van Gemeente Vlaardingen is te downloaden in de App Store en Google Play (zoek op Vlaardingen OmgevingsAlert). Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/bekendmakingen.

Werken voor Vlaardingen Op dit moment heeft de gemeente Vlaardingen de volgende vacatures: Medewerker Openbare Orde en Veiligeheid Opleiding: HBO 36 uur per week (100%) Bouwinspecteur (handhaving en toezicht) Opleiding: HBO 36 uur per week (100%) Jurist bouw- en woningtoezicht Opleiding: WO 36 uur per week (100%) Interesse? Kijk voor de vacatureteksten en sluitingsdata op www.werkenvoorvlaardingen.nl.

Ook deze week in Groot Vlaardingen gemeentelijk nieuws met onder andere: ■ Uitgebreide controle in flat Dirk de Derdelaan ■ Special KLiK Vrijwilligers ■ Eerste hulp bij energiebesparing ■ Gemeenteraad: Kadernota 2021


2

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

WIJ HEBBEN DE LEKKERSTE!!

HOLLANDSE NIEUWE NIEUWE VANGST 2021!! 06-51138236

HOLLANDSE NIEUWE 2021 p.st. 2,25

6 voor 12,00 -

ZEEUWSE MOSSELEN

E UW NIE ST!! G OO

Bij aankoop van 2 kilo GRATIS KRUIDEN!!

DONDERDAG (TOT 18.00 UUR) Schiedam – Sibeliusplein (vóór de ALDI) VRIJDAG (TOT 18.00 UUR) VLD-HOLY Winkelcentrum Holierhoek VLD-WEST Winkelcentrum WEST ZATERDAG (TTOT 17.00 UUR)

JUMBOZAK KIBBELING 850 GRAM

15 ,50

2BAKJES SAUS GRATIS!

LEKKERBEKKEN P.ST. 2,75 4 VOOR 10 ,00 HEERLIJK GEKRUID!!

FAMILIEZAK KIBBELING 600GRAM

11 , 00

BAKJE SAUS GRATIS

TREWA Chileense Chardonnay

€ 5.99

€ 4.99

ZALMSLAATJES 2 VOOR 5 ,50 ZALMWRAPS P.ST. 2,75 2 VOOR 5 ,00

€ 27.50

GIBSON’S GIN Pink of wit 0,7 Liter

UIT EIGEN KEUKEN:

P.ST. 2,95

KETEL 1 JENEVER BACARDI WITTE RUM Hele liter € 15.99 Hele liter € 19.99

VASTE LAGE PRIJZEN!

€ 14.99

€ 11.99

GORTER JENEVER

LABEL 5 SCHOTSE WHISKY

Hele liter

Hele liter

€ 9.49

€ 10.49

Lokale zorgverlener Dorothy uit Malawi: “Het is hier niet vanzelfsprekend dat kinderen in goede gezondheid opgroeien, zeker niet in het afgelegen gebied waar ik woon.”

€ 14.99

SAN RIVAL OUZO

SMIRNOFF VODKA

Hele liter

Hele liter

€ 17.99

€ 14.99

€ 16.99

€ 13.99

Slijterij De Beurs van Schiedam Mgr. Nolenslaan 514 Tel.: 010-4739002 • Aanbiedingen geldig vanaf: 14-07-2021 tot en met: 20-07-2021

Iedereen verdient goede zorg In Afrika is een enorm tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Daarom traint Amref Flying Doctors zorgverleners in Afrika. Doneer nu op amref.nl/zorgverleners of scan de QR-code.

€ 17.99

“Ik kan weer méér met artrose” Elly en vele anderen vertellen hun ervaringen in het ‘Handboek voor mensen met artrose’. Het boek staat daarnaast vol met praktische tips van zorgverleners en wetenschappelijke kennis over artrose én mogelijke behandelingen.

Vraagt u het gratis boek ook aan? Ga naar reumanederland.nl/handboek Of scan de QR-code:

Bezoek onze webwinkel!

LEEHOVE 115 2678 MB DE LIER

info@buisstijl.nl www.buisstijl.nl

· Industriële meubels ·


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

3

Agenda activiteiten bibliotheek

Kleuters welkom op kindertuinen in vakantie

Minecraft workshop: Bouw de bieb van de toekomst. Gratis jeugdactiviteit, 23 juli 2021, van 16.00-18.00 uur, bibliotheek Vld Centrum. Aanmelden via www.debibliotheekdeplataan.nl.

Na het succes van de zomerse activiteiten vorig jaar, voor kinderen die niet op vakantie konden, biedt Kindertuinen Vlaardingen dit jaar een actief programma aan voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar.

College voor senioren: Kijkje onder de microscoop. Gratis 4-delige reeks, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8 van 11.00-12.00. Bibliotheek Vld Centrum. Aanmelden: vlaardingen@ debibliotheekdeplataan.nl. Seniorencollege: Van ijzerkoekje tot regenwoud. Gratis 4-delige reeks 26/7, 2/8, 9/8, 16/8 van 10.30-11.30. Bibliotheek Vld. HOLY. Aanmelden: vlaardingen@debibliotheekdeplataan.nl. Spellen programmeren met een tekenrobot. Gratis jeugdactiviteit, 6/8/2021 van 16.00-17.30 uur. Bibliotheek Vld Centrum. Aanmelden via www.debibliotheekdeplataan.nl. Spellen programmeren met een tekenrobot. Gratis jeugdactiviteit, 13/8/2021 van 16.00-17.30 uur. Bibliotheek Vld Centrum. Aanmelden via www.debibliotheekdeplataan.nl.

Gave activiteiten op Zomer 3-daagse De zomervakantie staat weer bijna voor deur. Kinderen kunnen deze vakantie genieten van de Zomer 3-daagse georganiseerd door de jeugdvereniging CJV Vlaardingen. ‘De Zomer 3-daagse is een dagprogramma voor jeugd in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, waarbij ze de keuze hebben uit allerlei gave activiteiten’. De 3-daagse is op 30 en 31 juli en 1 augustus van 10.00 tot 16.00. “Je kan alle drie de dagen meedoen, of je enkel voor één dag aanmelden. Reserveer je plekje op: www.cjvvlaardingen.nl. Levend Stratego, kickboksen, je eigen muziekmachine maken, meedoen met de zeskamp, een speurtocht, boogschieten en huttenbouwen; het staat allemaal op het programma. Zo hebben we een workshopmiddag, creamiddag, techniek- en natuurochtend en vooral heel veel sport en spel. Tussen de middag zorgt het leidingteam voor een lekkere lunch. De kosten voor dit programma zijn € 25,- voor drie dagen of € 10,- per dag. Bij CJV vinden we het belangrijk dat ieder kind mee kan doen, ook als er thuis te weinig geld is om de activiteitenbijdrage te betalen kan het kind gebruiken maken van het Jeugdfonds.”

Colofon De lokale krant Groot Vlaardingen is een uitgave van Uitgeverij West Media b.v. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

Op het terrein van Stadslandbouw Van Ruytenburch, bij de kas naast ‘t Hof/ Oranjepark, ligt op de dinsdagen in de 2e, 3e, 4e en 5e week van de zomervakantie elke keer de focus op een ander onderwerp binnen het thema van de vier windstreken. Lekker ontspannen buiten bezig zijn, in inheemse natuur op een veilige en overzichtelijke locatie, met voorzieningen onder handbereik en een grote kas voor eventueel slechter weer. Onder begeleiding van ervaren vrijwilligers kunnen maximaal 15 kinderen aan de slag met spelend leren. Over de vier dagen verdeeld is er theater of voorlezen, buitenspel, knutselen, zingen, quiz, muziek, opdrachtjes uitvoeren, stoepkrijten, muziek, geurtje, katapult, wormenhotel, boekje maken, klimmen, klauteren en balanceren, natuurlijke chips bakken, eetba-

Kleuter geeft planten water op de Kindertuinen. Foto: PR

Kindertuinen Vlaardingen biedt een actief programma aan voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar

re bloemen proeven, een lekkere lunch zelf klaarmaken en vragen stellen aan de gastdocent. Plezier staat voorop, ouders of verzorgers zijn welkom om de kinderen tussen 10.30-10.40 uur te brengen en tussen 15.00-15.10 uur weer op te halen met inachtneming van 1,5 m afstand en desinfectie van de handen.

Gratis De onderwerpen zijn: 27 juli Vogels & Waterdieren, 3 augustus Groenten & Kruiden, 10 augustus Bloemen & Vlinders, 17 augustus Bomen & Planten. Deelname is gratis, dankzij financiële ondersteuning van het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. maar vooraf opgeven is verplicht. Je kind

Hardlopen en wandelen Fortuna mag dan de atletiek vereniging van Vlaardingen zijn, naast baanatletiek voor jeugd en volwassen is er ook een weg-afdeling. Hier kan in één van de 8 hardloopgroepen actief getraind worden voor korte afstanden tot en met de echte marathon afstand. Naast het hardlopen heeft de vereniging ook een wandelaf-

deling die in de avond traint maar ook in de ochtend. Je kan bij lidmaatschap al trainen vanaf €1,25 per training van 1,5 uur; de wandelochtend trainingen zijn ook zonder lidmaatschap toegankelijk tegen €2,- per keer. Meer informatie is op te vragen via info@avfortuna.nl en onthoud, eerste maand altijd gratis uit te proberen.

Schoolfilm voor Masamuda Afgelopen zondag vonden opnames plaats voor een film over Masamuda, het educatief archeologisch erf in de Broekpolder. In de film neemt presentator Karolijn van Vliet de kijkers mee op tijdreis naar de steentijd en de middeleeuwen. Hoe wisten onze voorouders te overleven in het ontoegankelijke moeras dat ons gebied lange tijd was? Karolijn is daarbij de ideale tijdreisgids; ze werd dit jaar in Maassluis uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. De film is bedoeld voor scholen die Masamuda willen bezoeken, maar kan straks door iedereen bekeken worden via: www.masamuda.nl Uiteraard komt dit initiatief niet uit de lucht vallen. Na de lockdown weten veel scholen hun weg naar Masamuda weer te vinden. In het nieuwe schooljaar start Masamuda daarom met een vernieuwd lespakket, waaronder deze voorbereidende film. Ook wordt er

gezocht naar nieuwe educatieve vrijwilligers die het leuk vinden om (school)groepen te begeleiden tijdens hun tijdreis in de Broekpolder. Interesse? Mail naar Robert van Herk: educatie@ masamuda.nl. Masamuda is een educatief archeologisch erf, waar gereconstrueerde gebouwen uit de prehistorie en de middeleeuwen worden gebouwd. Ook de bij de diverse archeologische perioden behorende landschappen worden tot leven gebracht. Woningen uit de Vlaardingencultuur (2700 v.Chr.), en de middeleeuwen zijn inmiddels klaar. De aanwezige vrijwilligers geven u de gewenste informatie. De naam Masamuda is inheems voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen voor het eerst in de 8e eeuw voorkomt. De archeologische inspiratie voor het erf wordt in dit deltagebied gevonden.

Verschijning: wekelijks op woensdag. Oplage: 36.150 Deadline redactie: Maandag 8.00 uur. Deadline advertenties: Maandag 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: redactie.gv@uitgeverijwestmedia.nl

is welkom na bevestiging via de mail. Graag opgeven aan kindertuinen@gmail.com: datum of data (meerdere weken deelnemen kan ook), de voor- en achternaam van het kind, j/m, geboortedatum plus emailadres en mobiel telefoonnummer van contactpersoon.

Column Britt Planken: Strafkamp voor de lol ‘Word jij nou nooit moe van jezelf door al dat praten?”, verzuchtte mijn vader vroeger regelmatig. Hij keek me dan aan en lachte er niet bij. ‘Tuurlijk niet!’, was steevast de strekking van mijn antwoord, waarna ik vlug verder ratelde. Ik denk dat praten een oprechte hobby van me is. Dat een week lang laten, was dus bepaald niet iets waar ik voor in de wieg gelegd leek. En toch schreef ik me in voor een stilteretraite. In een groep van veertig mensen zou ik geruisloos opgaan in het geheel. Achttien meditaties per dag, een programma van 5 uur ‘s ochtends tot half elf ‘s avonds en zo min mogelijk persoonlijke interactie. Ik stelde het me voor als een strafkamp. Hoe dichterbij de datum van vertrek kwam, hoe meer ik er tegenop zag. Toen ik waarschijnlijk voor de zoveelste keer klaagde, vroeg mijn moeder waarom ik eigenlijk wilde gaan. Simpel: omdat ik ervan overtuigd was dat het al het af-

zien waard zou worden. Waarom precies, dat begreep ik nog niet, maar mensen die ik vertrouw en ook wel bewonder hadden me dat verteld en ik geloofde het. Daarnaast verdiep ik me sinds vijf jaar in zen meditatie en filosofie en voelde het als de hoogste tijd om een van de strafkampen volgens de zentraditie te ervaren. Oftewel: een sesshin. Vaak schat ik dingen optimistisch in, maar over de heftigheid van een sesshin maakte ik me geen illusies. Ik was namelijk al eens op zo’n weekend geweest en dat was me enorm tegengevallen. En dat zeven dagen?! Maar nu, een week ná het “strafkamp”, kan ik met een oprechte glimlach zeggen dat het is meegevallen. Ik heb zelfs zin om weer te gaan. Het was geweldig om met mijn neus op mijn eigen zogenaamde feiten te worden gedrukt. Om te ontdekken hoe ik sterker werd door het afzien, door ontspanning juist controle won en hoe veertig zwijgende zielen allemaal hun bijdrage leverden aan een unieke ervaring. Sesshin betekent ‘eenheid van hart’. Dat meemaken was bepaald geen straf!

Stuur uw agendabericht In Groot Vlaardingen stond, voordat corona zijn intrede deed, altijd een agendapagina. Deze agendaberichten konden via onze websites worden aangevelerd en verschenen ook in de krant. Wij willen deze agendapagina graag voorzetten, alleen is het aanleveren van de berichten net even anders.

De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen. Aanleveren advertenties: advertentie.gv@uitgeverijwestmedia.nl. Bezorgklachten: info@bezorgingmaasstad.nl Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Groot Vlaardingen denkt aan het milieu en wordt daarom vervaardigd met een waterloos drukproces. Tevens drukken wij de krant op volledig gerecycled papier.

Foto: PR

Afgelopen zondag vonden opnames plaats voor een film over Masamuda, het educatief archeologisch erf in de Broekpolder met als presentator de Maassluise leerkracht Karolijn van Vliet. Foto: Masamuda

Wij willen u verzoeken om uw agendaberichten per mail naar ons toe te sturen. Zet in dit bericht even om welke activiteit het gaat, tijd, datum, plaats, informatie voor aanmelden of opgeven en een contactpersoon of telefoonnummer/ website voor meer informatie voor de mensen die aan de activiteit willen

meedoen. Als u er een leuke foto bij heeft, dan zetten we deze erbij. Dit overzicht plaatsen we dan ook op onze website in de wekelijks overzicht. Mail uw activiteit naar: redactie. gv@uitgeverijwestmedia.nl.


4

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

familieberichten Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader en geweldige opa

Jacob Breederveld - Sjaak -

Vlaardingen 25 maart 1946

Vlaardingen 2 juli 2021 Anita Sander & Marieke Armin & Lola Jennifer

Van Hogendorplaan 112 E 3135 CE Vlaardingen De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met grote droefheid stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma. Al hield je nog zo van het leven, je had het niet in eigen hand. Ongevraagd moest je het verlaten en wij stonden machteloos aan de kant.

Machteld Borst-de Bruin

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze is de liefde. Kor. 13 : 13

Het is goed zo. Wij zijn er naar toe gegroeid. Hierbij geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Neeltje van der Hoogt-den Boer ~ Nelie ~ weduwe van Jan van der Hoogt

Met de herinnering aan alle ϐijne jaren die wij met hem hebben meegemaakt, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, vader en schoonvader

Jacobus Jan Arie van Vliet ~ Jan ~ in de leeftjd van 66 jaar. Brigitte Andreas en Bianca

in de mooie leeftijd van 98 jaar. Wij koesteren de vele dierbare herinneringen die zij ons achterlaat. Hans en Marian Jan Piet en Lea Cora (in liefdevolle herinnering) en Maarten Bert en Peta Klein- en achterkleinkinderen

5 juli 2021 Zwaluwenlaan 131 3136 TD Vlaardingen De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

4 juli 2021 Correspondentieadres: Waaijers Uitvaartverzorging t.a.v. familie Van der Hoogt Olmendreef 160 3137 CR Vlaardingen Overeenkomstig de wens van Nelie heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

‘Jesus bleibet meine Freude’ BWV 147

Na een jaar van vrees en hoop is 10 juli 2021 tot ons intense verdriet op 65-jarige leeftijd overleden onze lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma

Pia van der Velde - ten Hoeve

in de leeftijd van 78 jaar.

Voor altijd in ons hart Niet meer in ons midden voor altijd in ons hart.

Dik Richard en Ellen Rowan en Elisa Mila, Mae Glenn en Tijana Marco en Linda Sam Dag zorgzame vrouw, dag lieve moeder en schoonmoeder, dag lieve oma. Het doet ons pijn, maar we moeten je laten gaan. Al je liefde en je zorgen, je blijft ons dierbaar. Je gaat nooit meer uit onze gedachten vandaan!!!

Arjen van der Velde Maria van der Velde Annemarijke en Matthijs Niemeijer - van der Velde Hannah Westhavenkade 38 3131 AD Vlaardingen Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid en de vele kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Joop Duindam

8 juli 2021 Correspondentieadres: Waaijers Uitvaartverzorging t.a.v. familie Borst Olmendreef 160 3137 CR Vlaardingen

Riet Mark & Beata, Colin Sander & Kim, Sven, Naud

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve zus en schoonzus

Pia van der Velde – ten Hoeve Echtgenote van Arjen van der Velde Moeder van Maria Annemarijke en Matthijs Oma van Hannah

Kwintsheul, juli 2021

Vanwege de huidige maatregelen omtrent het coronavirus, zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.

Frederik Uitvaartverzorging Voor een waardig afscheid, met een passend budget.

“Persoonlijk en betrokken begeleid ik u naar een mooi afscheid”

Tot het laatst toe wandelde Pia ootmoedig met haar God. Naar Micha 6:8, de trouwtekst van Pia en Arjen

Crematie Vanaf

Begrafenis Vanaf

€ 1.995,-

€ 3.495,-

www.frederikuitvaartverzorging.nl 010 - 761 27 10

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend. Namens de familie ten Hoeve, Henk ten Hoeve

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen

Marjo van der Schoor-de Jong

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

06 127 090 31 (ook ‘s nachts) www.uithandenuitvaart.nl

• Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Mail: advertentie.gv@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (0174) 62 42 12

Voor ieder mens, iedere sfeer, ieder budget

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

www.matrice.nl | 010 - 273 24 24

Namens de familie van der Velde, Els Sloots – van der Velde


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

‘Wij staan altijd voor u klaar.’ Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/schiedam of bel 010 499 20 45 voor een persoonlijk gesprek.

Goetzee

Uw p e rs o o n li j ke w e ns ve rd ie nt o nz e z o rg . Sinds 1943

Waaijers Uitvaartverzorging Uitvaartcentrum Holy

010 - 474.11.44

Olmendreef 160, 3137 CR Vlaardingen (Direct naast de begraafplaats Holy)

www.waaijersuitvaart.nl

|

5


6

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

Zangeres brengt Be Someone uit

Maral zoekt in nieuwe single naar haar identiteit Een nieuw project, een nieuwe uitdaging. De Vlaardingse zangeres Maral van der Spek gaat solo en komt met haar eerste single Be Someone, een lekker in het gehoor liggend pop/ rock liedje. Naast Maral & Daan, het duo dat ze samen vormt met Daniel Kleijwegt, is het voor Maral een volgende, spannende stap in haar zangcarrière. Door Bart van der Linden

‘Don’t care what you say, do it anyway. Don’t care what you say, it will be okay.’ Het zijn zomaar twee zinnen uit het nieuwe nummer Be Someone, maar het geeft wel meteen de kern van de boodschap aan die Maral wil uitdragen: Het maakt niet uit wat je zegt, doe het gewoon. “Het is een heel persoonlijk liedje geworden”, begint Maral (23). Het vertelt de zoektocht van de kleurrijke Vlaardingse naar haar eigen identiteit, waarbij ook een stukje onzekerheid gepaard gaat. “Zeker in deze tijd, met corona, werd ik onzeker over mezelf als zangeres. Ik ben een mensenmens en houd van optreden. Ik ga er goed op als ik mensen mee kan krijgen met mijn muziek.

De Vlaardingse zangeres Maral van der Spek gaat solo en komt met haar eerste single Be Someone. Foto: Ferry Alblas

Het publiek lekker opzwepen en bij ze langs gaan met de microfoon. Dat ging het afgelopen jaar niet meer.” Ze zingt ook: ‘I was never gonna be someone, But now I’m really gonna be someone, And I am really gonna get this job done.’ Van niemand naar iemand. En gewoon die klus klaren! Het klinkt misschien heel beladen, maar voor Maral voelde een jaar zonder echte optredens toch als een leegte. “Ik heb vanaf vorig jaar augustus een boekje bijgehouden, waarin ik zo’n één à twee keer per week opschreef hoe ik mezelf voelde.” Uiteindelijk kwam ze uit haar

‘coronadip’ en schreef de tekst voor Be Someone, begin dit jaar. De muziek werd geschreven door producer Martijn de Lauw. Hij was het ook die op Instagram Maral zag zingen en contact met haar opnam. Zo werd Be Someone geboren en het smaakt zeker naar meer. “Inspiratie voor liedjes ontstaat spontaan. Die komt uit de lucht vallen.” Ze denkt niet in muzikale hokjes. “Het kan bij mij alle kanten op, ik focus me niet op één soort genre. Het kan van klassiek tot pop, tot Spaanstalige liedjes zijn.” Dat is namelijk nog een pré die Maral heeft: ze kan fonetisch praktisch in meerdere

talen zingen. Niet alleen in het Spaans dus. En dat doet ze dan ook regelmatig. De zangeres, die de Theaterschool deed en een tijdje op Codarts zat, wil nu de regels weer versoepeld zijn, vooral lekker optreden. En lesgeven, want ze is tenslotte ook nog docent bij Villa Voice in Vlaardingen. “Ik probeer mijn leerlingen, naast het zingen, zelfvertrouwen mee te geven en zo te zorgen voor een stukje ontplooiing.”

Waar veel yogascholen door lockdowns de deuren sloten en nu zelfs geheel gestopt zijn, is Leonie van Beest van Ontzzpannen-Zen Yoga vindingrijk continue doorgegaan. Omdat ze weet hoe noodzakelijk yoga is voor gezondheid, goede levenskwaliteit en levensgeluk. In maart 2020 stapte Leonie direct met haar leerlingen de nieuwe wereld in van online volledige yogalessen volgen, precies zoals ze altijd al live gewend waren. “Alsof mini-Leonie in mijn huiskamer stond en ik zat in mijn eentje te lachen om de grapjes die ze altijd wel maakt”. Leonie bleef al haar leerlingen telefonisch en per whatsapp persoonlijk extra begeleiden. Daar waren de leerlingen zó enthousiast over, dat Leonie op hun verzoek 26 volledige, hoge kwaliteit en gemakkelijk te volgen yogalessen van ieder een uur produceerde. Zodra buitensport toegestaan

werd, vond Leonie prettige buitenlocaties en konden haar leerlingen kiezen om buiten aan weersomstandigheden aangepaste yoga te komen meedoen of thuis de online lessen te blijven volgen. Toen binnen sport was toegestaan, kwamen de leerlingen weer heel erg blij binnen yoga doen. In de 8 gezellige groepen met persoonlijke aandacht en begeleiding van Leonie. Nu blijken de online lessen een blijvertje: top-service voor wie ‘n keer of tijdje niet naar yoga kan komen, wegens quarantaine, andere redenen van verhindering of wie gewoon liever thuis blijft. De yoga-vakantiegangers nemen een dun yogamatje mee in hun koffer, krijgen van Leonie de inloggegevens en doen lekker yoga op hun vakantiestek. Dus als je yoga wilt, zorgt Leonie ervoor dat je yoga krijgt, hoe dan ook. Neem gerust ‘n kijkje op www. ontzzpannen-zen.nl.

27 luxe appartementen vanaf €439.500,V.O.N.

SCHRIJF JE NU IN! WWW.DEMAURITS-SCHIEDAM.NL me

e rg Bu ter es pe

r Nole tstra at

ap

Kn

oek

n aa

rtl

Prinsenh

Docto

7

Ontzzpannen Zen Yoga

De single Be Someone is te beluisteren op Spotify en via het YouTube-kanaal van Maral.

Juliana va

n Stolbergs traat

|

010-2464444


8

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

9

Vijf docenten gaan tegelijk met pensioen

‘t Groen ziet meer dan een eeuw ervaring vertrekken Alle vijf zijn ze van 1955, dus kunnen ze eind van dit schooljaar met pensioen. Morgen is hun laatste werkdag op het Groen van Prinstererlyceum. Door Kor Kegel

Harry Dormans is het langst aan ‘t Groen verbonden: 39 jaar. Jan Geleynse kwam in 1999, Anne de Koning in 1999 en Nico Minnaard in 2000. Het kortst is Harm Hakkoer aan de scholengemeenschap verbonden: vijf jaar. Tezamen hebben ze 108 jaar lesgegeven aan de Rotterdamseweg 55. Reken het maar na. “Ik ben het niet zat, maar na 46 jaar werk, waarvan 41 jaar in het onderwijs, vind ik het wel mooi geweest,” zegt informaticaen wiskundedocent Nico Minnaard. “Ik ben blij dat ik het zo lang in goede gezondheid volgehouden heb, ook in het laatste anderhalve coronajaar. Gelukkig zijn we met de school goed door de coronacrisis heen gekomen. Na de lockdown konden we geleidelijk weer opschalen. Wel hebben sommige leerlingen in enige mate achterstanden opgelopen. Dat komt wel goed. Online studeren waren ze spuugzat en ze waren blij weer naar school te kunnen en weer de sociale contacten met elkaar te hebben.” ‘t Groen ligt goed in de markt. Alle vacatures konden moeiteloos vervuld

Achter Harm Hakkoer en Anne de Koning staan Jan Geleynse, Harry Dormans en Nico Minnaard.

worden met jonge docenten en het leerlingaantal is opnieuw gestegen ten opzichte van het vorige schooljaar. “Met de school gaat het steeds beter,” vindt Harm Hakkoer, leraar Nederlands en aardrijkskunde. Hij heeft eerder gewerkt als docent, conrector en directeur op scholen in half Zuid-Holland en kan dus een aardige vergelijking maken. “Ik vind het heel knap dat ‘t Groen het heeft aangedurfd het flexrooster in te voeren, waardoor docenten én leerlingen meer tijd krijgen om

dieper en individueler de lesstof te bespreken.” Harm Hakkoer heeft zijn derde roman uitgebracht en weet wel waar hij na zijn pensioen mee verder gaat. Hij houdt van musea en is ook nog buurtbemiddelaar bij Minters. De beeldende kunst trekt ook Anne de Koning. Ooit exposeerde ze als Anne van der Ploeg bij galerie Kunst+ van Jos Noordhuizen. Ze krijgt lekker tijd voor de kleinkinderen. Maar het contact met de collega’s van ‘t Groen zal ze wel gaan missen. “Het gekke is dat ik

wegga, maar me helemaal niet oud voel,” zegt ze. Dat geldt ook voor wiskundeleraar Harry Dormans. “Ik sta er een beetje dubbel in,” zegt hij over zijn pensionering. “Het is nu eenmaal zo, maar ik voel me een beetje afgedankt. Dat ligt niet aan de school, maar aan het systeem. Natuurlijk zal ik de collega’s en de leerlingen missen. Tegelijk zie ik het ook als een beloning en vind ik het wel prettig om me af te vragen wat ik nu eens allemaal zal gaan doen.” Jan Geleynse ziet zijn pen-

Foto: Ton van der Schaal.

sioen niet als afscheid van de school. “Ik neem geen afscheid,” zegt de docent lichamelijke opvoeding. “Ik ben te jong om achter de geraniums te zitten. Mijn zoon David en mijn schoondochter Helen geven op ‘t Groen ook lichamelijke opvoeding dat nu voor het eerst een examenvak wordt. Ik wil helpen. Ik ga nog assisteren bij de klimwand en de skireizen nieuw leven inblazen. Joh, deze school is te leuk om hier niet meer te komen!” Zoiets overweegt Nico Minnaard ook:

“Mijn vrouw zat ook in het onderwijs; ze was directeur van een basisschool en is inmiddels met vervroegd pensioen. Nu ik met pensioen ga, zijn we vrij om alles te doen wat we nog leuk vinden. Toch zie ik mezelf nog wel eens terugkomen om op een creamiddag groep 8 te leren programmeren met Python, een taal die je op de hogeschool ook nodig hebt.” Anne de Koning werd onlangs door een oud-leerling getrakteerd op Merciekes. “Gelukkig wist ik zijn naam nog en is met veel leerlingen een persoonlijke relatie ontstaan.” De aanstaande pensionado’s wisselen ervaringen uit en dan klinkt een opmerkelijke conclusie: dat je als docent beter wordt als je niet fulltime werkt en minder uren hebt. Het komt de aandacht voor de leerlingen ten goede. Nico Minnaard: “Kennissen vragen me: ga je nu genieten? Zo’n vraag krijgen gepensioneerden wel vaker. Maar dat is het niet. Ik geniet nu al. Ik heb altijd van mijn werk genoten. Het verschil wordt: het werk hoeft niet meer. Je moet niet meer 9.00 uur op school zijn. Dat is het fijnst, de vrijheid die we krijgen.” De vijf docenten krijgen van het schoolbestuur een afscheidsreceptie aangeboden op donderdag 30 september van 16.00 tot 18.00 uur in Prikkewater, het partycentrum aan de Koningin Wilhelminahaven ZZ 3.

De Plug-in Hybrid modellen. Van Kia Zeeuw & Zeeuw.

Vanaf:

34.495

Tijdelijk tot 씲 4.000 Plug-in bonus

Maak kennis met de Kia Ceed Sportswagon, XCeed en Niro Plug-in Hybrids. Je grenzen verleggen 썗n je ecologische voetafdruk verkleinen? De kracht van innovatief denken maakt het mogelijk, elke dag.

Delft Den Haag Leiderdorp Naaldwijk

Tel. (015) 25 60 879 Tel. (070) 36 66 100 Tel. (071) 76 00 600 Tel. (0174) 21 03 34

Rotterdam Schiedam Voorburg Zoetermeer

Tel. (010) 304 03 30 Tel. (010) 752 45 69 Tel. (070) 386 32 01 Tel. (079) 36 16 444 kia-zeeuwenzeeuw.nl

Gecombineerde brandstofverbruik: 1,2-1,7/100km, 83,4-58,8 km/l. CO2-uitstoot: 29-38 g/km. De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs incl. Kia Plug-in bonus is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, Kia XCeed Plug-in Hybrid en Kia Niro Plug-in Hybrid met uiterste kentekenaanvraag op 30-09-2021 en uiterste registratie op 30-10-2021. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


10

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

De Helden-Academy komt met een zwemlespilot van 6 weken in de zomer vakantie. De ABC game.

Kom bij ons leren zwemmen voor jouw A diploma in week 29 tot en met week 34! Gratis inschrijven Scan de QR code

Geen wachtlijst maar VOL=VOL

Meer dan 100 jaar lesgeef ervaring Samenwerking met een kindercoach Pedagogische onderbouwde WinWin methode Sneller, beter en met veel plezier tot een goed resultaat komen Spelenderwijs in de vorm van een game Gebruik maken van zintuigelijke waarnemingen Geen groepen maar levels

Waar: Zwembad De KULK in Vlaardingen. Westlandseweg 200, 3131 HX Vlaardingen

Schrijf je in www.helden.academy


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

I N CL

EF I S

TE A M N OODIEBA LG

U

ONTDEK DE SPORTIEVE TOYOTA TEAMNL SELECTIE PAK EEN VOORDEEL TOT WEL € 4.500,-!

G

KLAAR VOOR DE START? Test dan nu uw favoriete model uit de sportieve TeamNL selectie. Geniet van topprestaties en een extra rijke uitrusting met o.a. lichtmetalen velgen, allerlei innovatieve features en natuurlijk de officiële TeamNL badge. Uw voordeel kan bij inruil oplopen tot wel € 4.500,- en u krijgt de TeamNL goodiebag cadeau! Meer weten? Ga naar toyota.nl.

Actieperiode loopt van 01-07-2021 t/m 31-08-2021 (uiterste registratiedatum 31-12-2021). Geldig op nieuwe modellen. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Extra inruilwaarde is niet geldig i.c.m. Private Lease. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota dealer naar de voorwaarden.

LOUWMAN ROTTERDAM NOORD

DIJKSTEIN B.V.

Rotterdam, Schuttevaerweg 47-49, 010-298 3388 louwman.nl/autobedrijven

(Erkend reparateur) Maassluis, Vermeerlaan 30, 010-591 2303 toyota-dijkstein.nl

|

11


|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Om je vingers bij af te likken!

e i t c a Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

Kippie pakket

Chinese rijsttafel

2 gegrilde kippenpoten naturel + 400 gram kipballetjes + 6 kipkluifjes + 500 gram aardappelpartjes

600 gram Chinese nasi + 3 stokken kipsaté + 6 kipkluifjes + 1 zak kroepoek

Samen voor:

Samen voor:

10,99

10,99

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE VLAARDINGEN VAN 12-7 T/M 31-7-2021

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE VLAARDINGEN VAN 12-7 T/M 31-7-2021

alle producten van uw grill en maaltijdenspecialist zijn kant & Klaar!

 Deze acties zijn geldig van maandag 12 juli t/m zaterdag 31 juli 2021

12

Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

Combi pakket

Maaltijd pakket

3 gegrilde kippenpoten naturel + 3 kiploempia’s + 500 gram maaltijd naar keuze + GRATIS koeltas

600 gram maaltijd naar keuze + 400 gram kip in saus + 1 zak kroepoek

Samen voor:

Samen voor:

12,99

10,99

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE VLAARDINGEN VAN 12-7 T/M 31-7-2021

Voor meer informatie:

www.kippie.nl

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE VLAARDINGEN VAN 12-7 T/M 31-7-2021

Kippie Vlaardingen - Winkelcentrum Liesveld Veerplein 116A - 3131 CN Vlaardingen - 010 - 43 55 777


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

FONDS schiedam vlaardingen e.o.

Het Fonds maakt deze zomer weer leuke activiteiten mogelijk voor de jeugd.

Activiteitenkalender 19 juli t/m 26 augustus

28 juli en 4 augustus

17 juli t/m 29 augustus

Kidsbouwdorp Vlaardingen

Wilde Waterpoort Watersport Woensdag

Zomervakantie activiteit 2021

Kidsbouwdorp Schiedam en Vlaardingen 19, 21, 23, 26, 28 en 30 juli

Stichting Waterpoort Vlaardingen

Stichting DOCK 17 juli

Zomervakantie creatieve recreatie voor jongeren

30 juli, 31 juli en 1 augustus

Zomer aan de Maas

Zomer 3-daagse

Stichting DOCK

Stichting Anders Kijken

CJV Vlaardingen

20, 22 en 27 juli

7 augustus en 8 augustus

Pleinfeesten in Oost

Bep & Tilly en het geheim van Unilever

Waterspelen

Stichting Niemand Buiten Spel

Stichting Urban Fit

Scouting Wesselgroep

18 juli en 15 augustus

19 t/m 23 juli & 9 t/m 13 augustus

20 juli, 29 juli, 17 augustus en 26 augustus

Summercamp 2021

Road to Tokyo

Stichting De Gezonde Generatie

Judovereniging Kai 21 en 28 juli & 4 en 11 augustus

Zwemvierdaagse voor de jeugd

Vlaardingen

Zwemvereniging Vlaardingen & Schiedam

19 juli en 23 augustus

Summer multi sport dagen Tennisvereniging Schiedam Noord 21 en 28 juli & 4, 11, 18 en 25 augustus

23 juli

9 t/m 27 augustus

Instuif voetbaltoernooien

Word jij mijn vriendje?

Creatieve workshops

PPSC

Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

De Buurtvrouw

Schiedam

23 juli en 28 juli

16, 17 en 18 augustus

Wijzer Activiteitendagen Vlaardingen

Uitvindersland

Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs

Stichting KITE educatie

24 en 25 juli & 1, 8, 15, 22, 28 en 29 augustus

19, 22 en 24 augustus

21 juli, 4 augustus en 18 augustus

Zomeractiviteiten

Voedselbos Rangers

Alternatief vakantieterras

Stadsboerderij Holywood

Stichting Voedselbos Vlaardingen

Stichting DOCK

27 juli & 3, 10 en 17 augustus

26 augustus

24 juli en 31 juli

Zomervakantie op de kindertuinen

Summerschool 2021

Zomeractiviteiten 2021

Stadslandbouw van Ruytenburch

Stadsgehoorzaal

Stichting Somali Children’s Support 24 en 31 juli & 7 en 14 augustus

Zomerfestijn Schiedam Groenoord 17 juli t/m 29 augustus

Beachhandbalclinics H.V. Unitas ’63

18 juli & 1, 15 en 29 augustus

Stichting Aimable

Kids Olympics

28 juli & 2, 11 en 18 augustus

Stichting Samen Randstad

Maassluis

Stichting De Erker

Summer Fun Days

13, 20 en 27 augustus

Tennisvereniging Evergreen

Inblik Sport en Spel Inloop

Stichting DOCK

Grote Maassluise Sportcarrousel

21 augustus

29 juli, 12 augustus en 26 augustus Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs

17 juli, 31 juli en 14 augustus

7 en 14 augustus

Zomeractiviteiten

M.S.V. ’71

Nexus instuif skv Nexus

Wijzer Activiteitendagen Maassluis

Stichting Welzijn E25

Zomervoetbal

Voorstellingen kindertheater

21 en 28 juli & 4, 11, 18 en 25 augustus Outdoor Sport Promotion Maassluis

17 juli t/m 29 augustus

KidZtime

20 juli en 17 augustus

Korfbalvereniging c.k.c. Maassluis

Kijk voor meer informatie, aanmelden en de actuele kalender op:

www.fondssv.nl

De informatie in deze kalender is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele aanpassingen of annulering van activiteiten. In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GEZONDHEID

NATUUR EN MILIEU

EDUCATIE

SPORT EN VRIJE TIJD

KUNST EN CULTUUR

13


14

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Latif, helderz., veel erv., helpt bij probl., liefde, geluk, jaloezie, slechte geest, succes in zaken, impotentie, terugk. partner, dir. result. 06 - 345 668 50.

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie. Kijk op kadoneren.nl


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

15

14 juli 2021

Beste Vlaardingers, De zomervakantie staat voor de deur en ik had u heel graag vanaf deze plaats een zorgeloze vakantie toegewenst zonder corona-perikelen. Want dat is waar we allemaal naar uitkijken na 1,5 jaar met beperkingen en zorgen. Helaas is de realiteit anders. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag toch weer een aantal maatregelen aangekondigd die vooralsnog gelden tot 14 augustus. De maatregelen hebben alles te maken met het snel oplopende aantal besmettingen, mede vanwege de zeer besmettelijke Delta-variant. Dat betekent voor mensen die op vakantie naar het buitenland gaan dat ze zich goed moeten voorbereiden en zich moeten verdiepen in de regels die er per land gelden. De minister van Volksgezondheid heeft het ook al meermalen gezegd en ik herhaal het hier nog een keer: kijkt u alstublieft ook vlak voor vertrek nog eens goed op www.rijksoverheid.nl. Voor de horecaondernemers in onze stad en voor de organisatoren van evenementen en festivals zijn de nieuwe maatregelen natuurlijk ook weer een enorme teleurstelling. Het vraagt wederom veel van het aanpassingsvermogen en de veerkracht van deze sector.

Het goede nieuws is dat velen van u zich al hebben laten vaccineren of een afspraak hebben staan om zich op korte termijn te laten vaccineren. Daar ben ik verheugd over. Ook ben ik blij dat steeds meer jongeren zich laten vaccineren. Het is de enige manier om onze kwetsbare inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Heeft u nog geen afspraak staan, dan roep ik u hierbij op om dat zo snel mogelijk te doen. Ik hoop van ganser harte dat het ons allemaal lukt om te genieten van een mooie en veilige zomer, of dat nu op een terras in onze stad is, op de camping in Nederland of elders in Europa. Zorg daarbij goed voor elkaar! Bas Eenhoorn Burgemeester van Vlaardingen

Uitgebreide controle in flat Dirk de Derdelaan Vorige week woensdag heeft de gemeente Vlaardingen met verschillende partners een controle uitgevoerd bij een flat aan de Dirk de Derdelaan. Er zijn al geruime tijd sluimerende signalen over slechte omstandigheden van de gehuisveste arbeidsmigranten (onder andere verkamering, uitbuiting, slecht onderhoud van de woningen). Om te achterhalen of de signalen kloppen en eventueel handhavend op te kunnen treden, is een integrale controle uitgevoerd. De gemeente Vlaardingen trok bij deze actie op met de politie, AVIM (Vreemdelingenpolitie), Inspectie SZW (Sociale zaken werkgelegenheid), brandweer, ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) en Stedin. Er zijn tien woningen gecontroleerd. En hoewel er achterstallig onderhoud was, in sommige gevallen acht bedden per woning en een aantal mensen die geen formeel huurcontract hadden, zijn er geen misstanden aan het licht gekomen waar de gemeente, of de partners, direct handhavend voor op moesten treden. Wel zijn er verschillende constateringen gedaan die nader onderzocht worden. Voor veel informatie over misstanden zijn de controleurs afhankelijk van de informatie die zij krijgen van de

arbeidsmigranten. Omdat zij vaak maar voor korte tijd in Nederland verblijven, accepteren zij situaties die voor ‘vaste’ bewoners waarschijnlijk niet acceptabel zijn. Als dan wettelijk alles op orde is, is het moeilijk om deze situaties aan te pakken. Uitvoeringsprogramma Aanpak woonoverlast Onlangs is het Uitvoeringsprogramma Aanpak woonoverlast vastgesteld. De gemeente Vlaardingen en haar partners gaan vaker integrale controles uitvoeren om overbewoning, uitbuiting en woonoverlast tegen te gaan. Gebleken is dat woonoverlast regelmatig een relatie heeft met uitzendbureaus en andere faciliteerders die woningen gebruiken om onder andere arbeidsmigranten te huisvesten.

Collegebesluiten De nieuwe besluiten van het college van burgemeester en wethouders staan iedere woensdag op de website: www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

Plaatsen portalen over A20 in de nacht In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 juli plaatst BAAK ter hoogte van Westwijk twee portalen over de A20. Aan deze portalen komen later matrixborden te hangen. Voor deze werkzaamheden is de A20 in beide richtingen afgesloten tussen op- en afrit 7 Maassluis en op- en afrit 8 Vlaardingen-West. Op de A20 tussen het Kethelplein en Maassluis vernieuwt BAAK de technische systemen, zoals de bekabeling, stroomkasten en matrixborden. Ook worden vijftien nieuwe portalen geplaatst over de A20. Twee van deze portalen zet BAAK op 19 juli in de nacht over de snelweg. Op de afbeelding ziet u de locaties. Werktijden en hinder Voor de werkzaamheden moet de snelweg in beide richtingen worden afgesloten. Omdat dit alleen mag als er minder verkeer rijdt, werkt men van 21.00 uur in de avond tot 05.00 uur de volgende ochtend. De hijskraan en het werkverkeer zorgen voor geluid in de omgeving. Mogelijk ziet u ook de verlichting van de bouwplaats. Afsluiting en omleidingen Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de A20 van 19 juli 21.00 uur tot 20 juli 05.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen af- en oprit 7 Maassluis en af- en oprit 8 Vlaardingen-West. Verkeer wordt omgeleid via rijksweg A4 en N223. Lokaal verkeer via de Maassluissedijk. Meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl. U kunt de bouwberichten ook digitaal ontvangen. Aanmelden kan via omgeving@baakbbv.nl. Hier kunt u ook een vraag of eventuele klacht naar sturen.

De gemeente vertegenwoordigt het algemeen belang van haar inwoners en moet een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving waarborgen. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om woonoverlast te signaleren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren. Om die redenen is het voorkomen en terugdringen van woonoverlast een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 en het Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen en is per 1 januari 2021 een regisseur aanpak woonoverlast gestart.

Wat staat er te gebeuren in de buurt? Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

publicaties en bekendmakingen. Als u op de website zoekt op postcode en woonplaats, kunt u bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt.

Gemeenten in Nederland zijn verplicht gemeentelijke regelgeving digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom.

Per e-mail of OmgevingsAlert app U kunt zich via www.officielebekendmakingen.nl abonneren op een e-mailservice. Dan krijgt u bericht als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt. Makkelijk en handig in gebruik is ook de OmgevingsAlert app. Met deze app houden we u op de hoogte van alle bekendmakingen in uw buurt. De OmgevingsAlert app is te downloaden in de App Store en Google Play (zoek op Vlaardingen OmgevingsAlert).

Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun

Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/bekendmakingen.

Werken voor Vlaardingen Op dit moment heeft de gemeente Vlaardingen de volgende vacatures: Medewerker Openbare Orde en Veiligheid Opleiding: HBO 36 uur per week (100%) Bouwinspecteur (handhaving en toezicht) Opleiding: HBO 36 uur per week (100%) Jurist bouw- en woningtoezicht Opleiding: WO 36 uur per week (100%) Interesse? Kijk voor de vacatureteksten en sluitingsdata op www.werkenvoorvlaardingen.nl.


16

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Gemeentenieuws Vlaardingen Mensen maken Vlaardingen. 2021 is het nationaal Jaar van de Vrijwilliger. Maar liefst 7 miljoen mensen steken landelijk in ieder geval één keer per jaar de handen uit de mouwen om iets te betekenen voor een ander. Met een heel klein gebaar kun je al een verschil maken. Daar word je toch blij van?! De impact van corona is groot. Ook voor vrijwilligersorganisaties en alle vrijwilligers die zich met hart en ziel (blijven) inzetten. Vrijwilligers maken ook nu het verschil. Wil jij aan de slag als vrijwilliger of heb je een leuke vacature voor een vrijwilliger? Wil je weten welke klus bij jou past of wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het werken met vrijwilligers? Welke vraag je ook hebt over vrijwilligerswerk, wij helpen je graag verder. Kijk op www.klikvrijwilligers.nl wat we voor jou kunnen betekenen of neem contact met ons op en voel je welkom.

Vrijwilligers Vlaardingen

BEGELEIDER ZOMERVAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

VRIJWILLIGERS VOOR BUURTPUNT GROOT AMBACHT

HULP GEZOCHT BIJ ZOMER 3-DAAGSE VOOR KINDEREN

VRIJWILLIGER TELEFOONCIRKEL RODE KRUIS

Van 29 juli tot en met 19 augustus organiseren Stadslandbouw Van Ruytenburch en Kindertuinen Vlaardingen elke donderdag een afwisselend zomerprogramma voor kinderen. Om hier een groot succes van te maken, zijn er nog enkele enthousiaste begeleiders nodig, die één of meer dagen willen assisteren. Als begeleider kan je goed met kinderen omgaan en houd je van de natuur en van de buitenlucht. Ben je op zoek naar een leuke vrijwilligersklus? Reageer dan snel!

Buurtpunt Groot Ambacht is een wijkcentrum waar veel activiteiten worden georganiseerd voor de wijkbewoners. Om het aanbod nog gevarieerder te maken is het Buurtpunt op zoek naar vrijwilligers die hun talenten willen inzetten. Weet jij een leuke activiteit te bedenken? Je bent natuurlijk ook van harte welkom als begeleider van een bestaande activiteit. Wil je in deze gezellige omgeving aan de slag gaan? Reageer dan direct!

CJV Vlaardingen is op zoek naar activiteitenbegeleiders voor de Zomer 3-daagse voor kinderen op 30 en 31 juli en 1 augustus. Als vrijwilliger help je bij het organiseren van het dagprogramma, zorg je voor de begeleiding van de kinderen en het goede verloop van de activiteiten. Je bent enthousiast, ondernemend en creatief. Je kunt goed samenwerken en natuurlijk vind je het leuk om met kinderen om te gaan. Graag je reactie!

Als vrijwilliger bij de telefooncirkel van het Rode Kruis sta je op werkdagen vanuit huis even in contact met een aantal deelnemers. Doel van deze belronde is om te horen of alles goed gaat met iemand of dat er hulp ingeschakeld moet worden. Je bent sociaal, empathisch, kunt goed luisteren en legt makkelijk contact met mensen. Je werkt in een rooster van twee weken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Interesse? Reageer dan snel.

VRIJWILLIGER SENIORENWELZIJN

Vind je het leuk om met senioren/volwassenen om te gaan, kun je goed luisteren, communiceren, samenwerken en stimuleren? Dan zou jij weleens een uitstekende vrijwilliger voor Seniorenwelzijn kunnen zijn! Binnen Seniorenwelzijn zijn er diverse vacatures voor vrijwilligers en kun je zelf ontdekken wat het beste bij je past. Zet je in voor huis-aan-huisbezoeken om de vragenlijst van Wijkpeil te bespreken of wordt je liever iets langer gekoppeld aan een bewoner die je vanuit Welzijn op recept gaat begeleiden naar een passende activiteit. Of combineer je deze activiteiten? Een ding is zeker! Door jouw inzet en bijdrage gaat de senior/volwassene meer welzijn ervaren en daarom is dit dankbaar vrijwilligerswerk. Reageer op de vacature vrijwilliger voor Senioren en maak kennis met Seniorenwelzijn. VRIJWILLIG TRAINEESHIP Amna Bibi is 19 jaar en doet mee met het Vrijwillig Traineeship. Het Vrijwillig Traineeship is voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en iets goeds willen doen. Amna is vrijwilliger bij Soenda en brengt tijd door met de bewoners. Ze helpt bij verschillende activiteiten zoals zingen, wandelen, maaltijden verzorgen en spelletjes spelen. Vorige week hebben ze een wandeling gemaakt en een ijsje gegeten met de bewoners. Amna vertelt dat ze hier erg van geniet en dat ze het erg waardevol vindt dat ze dit mag doen. Ken jij of ben jij iemand die dit ook leuk vindt? Neem dan kijkje op de website www.klikvrijwilligers.nl/vrijwillig-traineeship-20 of vul het contactformulier in dan nemen we contact met je op.

VRIJWILLIGER VACCINATIELOCATIE

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR KLEDINGBANK VLAARDINGEN

Nederland is bezig met de grootste vaccinatiecampagne ooit! Heb jij de komende weken nog ruimte in je agenda en wil jij jouw steentje bijdragen om corona Vlaardingen uit te helpen? Dan is de vaccinatielocatie op zoek naar jou. Ze zoeken op dit moment voor de locatie op het voormalig Unileverterrein vrijwilligers die als host of de rol van gastheer/gastvrouw op zich willen nemen om mensen comfortabel door het vaccinatieproces te begeleiden. Er wordt gezocht naar versterking van de vrijwilligerspoule voor dagdeel 1 (08.15 tot 12.15 uur) en dagdeel 2 (12.15 tot 16.15 uur).

Weet je dat mensen gelukkiger worden door het helpen van anderen. Iets betekenen voor iemand is ook waardevol voor jezelf. Daarom is vrijwilligerswerk doen zo goed, want je helpt mensen, je verbreedt je blik en je leert nieuwe mensen kennen. Bovendien is het mooie geweldige aanvulling op je cv. De Stichting Kledingbank Vlaardingen zoekt op dit moment een vrijwilliger, die als coördinator het team van vrijwilligers wil aansturen, kan ondersteunen en inspireren.

De werkzaamheden zijn de bezoekers van de locatie gastvrij ontvangen, controleren of de bezoekers de juiste documenten bij zich hebben en het doorverwijzen van bezoekers in de vaccinatielocatie. De vaccinatielocatie kijkt uit naar je reactie.

Wat ga je doen? Structuur aanbrengen met als het doel het werk te verlichten, de administratie verzorgen van de kledingbank en uiteraard werk je ondersteunend en inspirerend samen met het team van vrijwilligers. Krijg je hier energie van en wil je echt iets betekenen? Reageer dan op deze vacature en help de Kledingbank en de inwoners van Vlaardingen.

Het servicepunt van KLiK aan de Waalstraat 102 is vanwege de coronamaatregelen nu nog gesloten. Het servicepunt opent haar deuren weer op dinsdag 24 augustus. Tot dan zijn wij uiteraard per e-mail of via contactformulier (www.klikvrijwilligers.nl/contact) bereikbaar. We maken dan graag een telefonische afspraak. Telefoon: (010) 248 4000 E-mail: klik@vlaardingen.nl Website: www.klikvrijwilligers.nl

Wij zorgen dat het klikt!


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

17

Gemeentenieuws Vlaardingen

Eerste hulp bij energiebesparing!

Agenda gemeenteraad

Gratis energiebesparende producten of advies voor huiseigenaren ter waarde van € 70,-

Op woensdag 14 en donderdag 15 juli vindt vanaf 19.30 uur de raadsvergadering plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadsvergadering zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda: • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021 • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen • Opstarten Steunpunt inburgering • Bomenverordening Vlaardingen 2021 en bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming • Overdracht bedrijfsvoeringstaken aan Stroomopwaarts • Terinzagelegging onttrekking openbaar verkeer parkeerplaats Breeweg • Grondexploitatie van het project Het Nieuwe Thuis • Jaarstukken 2020, 1e Voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging en Kadernota 2021 (geclusterde behandeling) • Initiatiefvoorstel Raden in Verzet

Duurzaam advies Meer interesse in persoonlijk advies? U kunt bij het samenstellen van de box ook kiezen voor een duurzame scan van uw woning (de WoonWijzerScan). U krijgt dan in één overzicht de duurzame verbeteropties van uw woning, inclusief kostenplaatje en besparingen. Ook kunt u kiezen voor advies in de duurzame showroom van de WoonWijzerWinkel (adviesgesprek) of advies aan huis (woningopname).

Fotografie: Tamara Heck Wilt u ook besparen op uw energierekening? De gemeente Vlaardingen helpt u dit jaar bij het energie besparen in uw woning. In samenwerking met de WoonWijzerWinkel, geven we huiseigenaren een bedrag van € 70,- cadeau waarmee een start kan worden gemaakt met energiebesparing en duurzaam wonen. Doet u ook mee? Als huiseigenaar in Vlaardingen krijgt u een kortingscode van € 70,- die u kunt gebruiken om een WoonWijzerBox met energiebesparende maatregelen samen te stellen. U kunt de box naar eigen wens samenstellen zodat de producten passen bij uw woonsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een radiatorventilator, LED-lampen of een waterbesparende douchekop.

Hoe doet u mee? Het werkt heel eenvoudig. Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/vlaardingen. Hier wordt u doorgelinkt naar de webshop, waar u uw winkelmandje kunt vullen met energiebesparende producten naar keuze. U krijgt € 70,- korting op uw bestelling met de kortingscode VLAARDINGEN2021.

Let op: • Elk huishouden heeft zolang de voorraad strekt recht op € 70,- korting op energiebesparende maatregelen of duurzaam advies. Op is op, dus wees er snel bij! • Is uw bestelling minder waard dan € 70,-? Dan krijgt u het volledige bedrag van uw bestelling cadeau met de kortingscode. • Is uw bestelling meer waard dan € 70,-? Dan is het bedrag boven de € 70,- voor eigen rekening.

Word je binnenkort 18 jaar? Alvast van harte gefeliciteerd! Je 18e verjaardag is een extra bijzondere dag omdat je vanaf die dag volwassen bent en verantwoordelijk voor jezelf en je financiën. Maar wat moet je nou allemaal precies regelen als je 18 jaar wordt? Welke dingen je moet regelen, kun je makkelijk uitvinden via rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden. Je krijgt een aantal vragen die je beantwoordt. Daarna krijg je een duidelijk overzicht wat je allemaal moet regelen en hoe. Wat je in elk geval moet regelen Zo moet je in elk geval een DigiD aanvragen. Een DigiD is een persoonlijke inlogcode. Met de code plaats je je digitale handtekening bijvoorbeeld bij aanvragen bij de overheid, het onderwijs en de zorg. Aanvragen kan via www.DigiD.nl. Ook moet je zelf een zorgverzekering afsluiten zodra je 18 jaar bent geworden. Je bent dan net als iedereen verplicht minimaal een basisverzekering af te sluiten. Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

Wat verandert er nog meer? Op je 18e mag je stemmen, zelf autorijden en een (telefoon-) abonnement afsluiten. Het betekent óók dat je zelf verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van je premies en boetes. Heb je jeugdhulp, dan verandert dit ook na je 18e. Ga met je hulpverlener in gesprek hoe de hulp vanaf je 18e wordt geregeld. Zoek je een (huur)woning of kamer? Schrijf je dan snel in. De wachtlijsten zijn namelijk lang! Ga voor meer informatie naar www.woonnetrijnmond.nl. Voorkom schulden of vraag hulp! Het kan zijn dat je als je 18 bent al schulden hebt. Voor je het weet geef je meer uit dan je aan inkomsten hebt. Vraag hulp! Heb je geen schulden en wil je tips om ze te voorkomen? Doe de gratis cursus ‘Plan je budget’ van Minters waarin je leert rondkomen met je geld. Meld je aan via info@minters.nl. Of kijk voor tips op www.nibud.nl , www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.moneyfit.nl/vlaardingen.

De vergadering op 14 juli zal na de eerste termijn van het college bij de geclusterde behandeling van Jaarstukken 2020, 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging en Kadernota 2021 worden geschorst om de volgende dag (15 juli) vanaf 19.30 uur weer voortgezet te worden. Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. Extra raadsvergadering Op woensdag 21 juli is er om 19.30 uur een extra digitale raadsvergadering om de heer M.G. Pappers als tijdelijke vervanger van de heer B. Vuijk toe te laten en te installeren.

Volg Vlaardingen via Facebook Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuws van de gemeente Vlaardingen? Volg dan Vlaardingen op facebook www.facebook.com/gemeentevlaardingen

20 tot en met 22 juli: beton storten Hollandtunnel Van dinsdag 20 juli 07.00 uur tot en met donderdag 22 juli einde van de dag stort BAAK onderwaterbeton voor de vloer van de Hollandtunnel. De stort gaat ongeveer 60 uur aaneengesloten door. Een onderbreking is tijdens het storten niet mogelijk, omdat dat tot een lekkage in de vloer kan leiden.

Tussen de Zuidbuurt en de Hoekse Lijn staan de bouwkuipen voor de Hollandtunnel vol water. Onder water graaft BAAK de tunnel uit. De bouwkuip die direct aan de zuidzijde van de Zuidbuurt ligt (zie afbeelding), is inmiddels zo’n 10 meter diep. Op de bodem is grind gestort en wapening aangebracht. Nu kan het beton voor de vloer gestort worden.

4500 m3 beton Voor de vloer is ongeveer 4500 m3 beton nodig. Dit wordt met betonmixers aangevoerd. Per uur rijden acht tot twaalf mixers van de betoncentrale bij het Scheur naar de stortlocatie bij de Hollandtunnel. De werkzaamheden zorgen gedurende 60 uur voor geluid in de omgeving. De bouwplaats wordt ook goed verlicht. Blankenburgverbinding BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding aan. De nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 tussen Rozenburg en Vlaardingen en bestaat onder andere uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel en een verdiepte aansluiting op de A20. Meer informatie: Kijk voor meer informatie op www.blankenburgverbinding.nl. Bouwberichten kunt u digitaal ontvangen. Aanmelden kan via omgeving@baakbbv.nl.


18

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Gemeentenieuws Vlaardingen

Honden- en kattenbaasjes: Let op! Grasaren!

Gemeentelijke informatie Stadskantoor Bezoekadres: Westnieuwland 6 Postadres: postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 Maak voor bezoek een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak.

U kent ze misschien wel, de kruipers die kinderen vroeger onder elkaars kleren stopten en die dan omhoog kropen, of – erger nog – omlaag je onderbroek in! Voor huisdieren vormen de grasaren een risico. Dat betekent voor alle hondenen kattenbaasjes dus extra opletten de komende tijd.

Spreekuren wethouders De wethouders houden iedere maandag (onder voorbehoud) een telefonisch spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur over de onderwerpen in hun takenpakket. Bel voor een afspraak naar (010) 248 4000 of stuur een e-mail naar spreekuurbw@vlaardingen.nl. Het college wordt gevormd door burgemeester Bas Eenhoorn en wethouders Bart Bikkers, Bart de Leede, Jacky Silos, Ivana Somers en Jules Bijl. De portefeuilleverdeling vindt u op www.vlaardingen.nl/college

De aren van deze grassoort (of delen er van) kunnen vast blijven zitten in de vacht van een hond of kat. Voor de plant een manier om zijn zaden te verspreiden, maar voor sommige dieren een vervelende ervaring. De aren kunnen wondjes op de huid veroorzaken. Dit ziet men veelal tussen de pootjes of in de oren. Die wondjes kunnen lelijk gaan ontsteken. In een enkel geval zorgt de plant zelfs voor ademhalingsproblemen als de aren in de neus van bijvoorbeeld een hond terecht komen. Controleren De kruipers zijn een zeer algemeen voorkomende grassoort die we niet uit onze stad kunnen weren. Controleer uw huisdier in de zomermaanden regelmatig op grasaren. Kijk vooral ook naar de pootjes, in de vacht en in de oren. Consulteer een huisarts bij gedrag als voortdurend op dezelfde plek likken, plotselinge zeer hevige niesbuien tijdens het uitlaten, schudden met de kop of met de pootjes wrijven over het oor. Hondenuitlaatveldjes Houd uw hond onderweg aan de lijn en laat hem

Wijkspreekuren wijkmanagers gemeente Vlaardingen In iedere wijk worden wijkspreekuren georganiseerd waar u kunt meedenken en meepraten over veiligheid, activiteiten, initiatieven of aandachtspunten in uw wijk. Door het coronavirus vinden deze voorlopig nog niet plaats. Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan via (010) 248 4000 of www.vlaardingen.nl/contactformulier contact op met de wijkmanager van uw wijk. Melding openbare ruimte/De Buitenlijn Maak een melding via www.vlaardingen.nl/buitenlijn of via de BuitenBeter-app. Wachtdienst gemeente Voor spoedeisende situaties in de openbare ruimte buiten kantooruren, bijvoorbeeld gaten in het wegdek of verstoppingen in het riool: telefoon (010) 248 4777.

zoveel mogelijk uit op een van de hondenuitlaatveldjes (u vindt een overzicht op www.vlaardingen.nl/honden). Deze worden door de gemeente op gazonhoogte gemaaid waardoor de graskruiper minder kans krijgt om tot bloei te komen. In pasgemaaide ecologische wegbermen en velden kunnen juist veel losse graskruipers liggen. Het is dan ook verstandig om deze groenstroken met uw hond te mijden.

Inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. Tot en met 4 september 2021 geldt een collectevrije periode. In deze periode mag er niet gecollecteerd worden in Vlaardingen. Staat er toch een collectant aan uw deur? Dan klopt dat niet en geef zeker geen geld! Collectanten van organisaties die mogen collecteren en dus een vergunning hebben, hebben namelijk altijd een kopie van de vergunning en zijn of haar identiteitskaart bij zich. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via (0900) 8844.

De gemeente Vlaardingen publiceert alle bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice. Dan krijgt u een bericht als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt. Makkelijk en handig in gebruik is ook de OmgevingsAlert app. Met deze app houden we u op de hoogte van alle bekendmakingen in uw buurt. De OmgevingsAlert app van Gemeente Vlaardingen is te downloaden in de App Store en Google Play (zoek op Vlaardingen OmgevingsAlert). Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/bekendmakingen. Hieronder staan de bekendmakingen van week 27:

• Geweigerde omgevingsvergunningen: Westhavenplaats 8 • Huisnummerbesluiten: Tureluurstraat 3 tot en met 13 oneven, Sperwerlaan 639 tot en met 677 oneven, Meerkoetstraat 4 tot en met 14 even, Zwanensingel 10 tot en met 48, Sperwerlaan 685, Vinkenstraat 3 tot en met 41 oneven

Milieuklachten DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon (0888) 333 555 of www.dcmr.nl/overlast-melden.

Vragen/klachten/afspraak grof vuil: Irado, telefoon (010) 262 1000 of www.irado.nl/vlaardingen. BurenBemiddelaar Minters, tel. (010) 435 1022

Zorg, werk en ondersteuning Inloopspreekuren Wijkteams Vlaardingen Voor vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken. www.wijkteamsvlaardingen.nl of bel naar (010) 473 1033. Stroomopwaarts - werk en inkomen, ondernemen Vanwege corona is Stroomopwaarts alleen telefonisch te bereiken. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met Stroomopwaarts? Bel met telefoonnummer: (010) 246 5555 (werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur). Meer informatie: www.stroomopwaarts.nl. Formulierenbrigade Voor hulp bij het invullen van formulieren. Neem contact op via (010) 246 5555.

Bekendmakingen

• Verleende omgevingsvergunningen: Charlotte de Bourbonlaan 13, De Zangvogel fase 3, Borneostraat 44, Malusdreef 83

Spreekuur Servicepunt Woningverbetering Informatie, vragen of het maken van een afspraak via 06-50006966 of vvehelpdesk@vlaardingen.nl.

Gas- of stroomstoring Stedin, telefoon (0800) 9009.

Collectevrije periode

• Aangevraagde omgevingsvergunningen: Schiedamseweg 96–98 en 100, Maria Louisastraat 25, Gretha Hofstralaan 44, Laan van Hooglede 25-27, Dr. Wiardi Beckmansingel 10, Oosterstraat 90, Blokmakersplaats 2

Wonen

• Verkeersbesluiten: Oplaadlocatie Franekerhoeve + Nachtegaallaan, intrekken gehandicaptenparkeerplaatsen Sperwerlaan 125 + Holysingel 69 + Lissabonweg 489 • Toegepaste bestuursdwang: Leeuwenhoekstraat (Fiat Fiorino) • Naamgeving Openbare ruimte: Kruidendrevenpad, Nieuwe Maas, Woutblokpad, rijksweg nummer 24, Hollandiaanpad, Sleedoornpad, Zonnebloemstraat, Moerbeipad, Maretakpad • Overige: Verlening ontheffing APV 2019/bouwbesluit 2012 Rijksweg A20

ROGplus Heeft u een vraag? Neem telefonisch contact op via (010) 870 1111 op werkdagen van 08.30 tot 14.00 uur. Of stuur een e-mail naar info@rogplus.nl. Kijk op www.rogplus.nl voor meer informatie over zelfstandig blijven. Onafhankelijk cliëntondersteuner Telefoon (010) 248 4048 Thuisadministratie Hulp bij geldzaken, www.humanitas.nl Schuldhulpmaatje Vlaardingen www.schuldhulpmaatjevlaardingen.nl (Kinder)ombudsman Kinderombudsman: 0800-234 5111 of info@kinderombudsmanrotterdam.nl Gemeentelijke ombudsman: (010) 411 1600 of info@ombudsmanrotterdam.nl Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen E-mail: adviesraadsociaaldomein@vlaardingen.nl www.adviesraadsociaaldomein-vlaardingen.nl Bibliotheek de Plataan Informatie op www.debibliotheekdeplataan.nl of stel uw vraag via info@debibliotheekdeplataan.nl. Sporten en bewegen Vlaardingen in Beweging, www.stichtingvib.nl KLiK Vrijwilligers Vlaardingen KLiK is voor iedereen die vrijwilligers wil inzetten of vrijwilligerswerk wil doen. www.klikvrijwilligers.nl klik@vlaardingen.nl


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

19

Gemeentenieuws Vlaardingen

Kadernota 2021 Op 14 en 15 juli behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2021. In de Kadernota wordt vooruitgeblikt op de gemeentebegroting voor volgend jaar, die in november 2021 wordt vastgesteld. Wat gaat de gemeente volgend jaar doen (of niet meer doen), wat gaat dat kosten, waar gaan we dat van betalen? Op deze en de volgende pagina’s blikken de Vlaardingse raadsfracties alvast vooruit, met een korte weergave van hun kijk op de Kadernota 2021. Op woensdag 14 juli (vanaf 19.30 uur) en donderdag 15 juli (vanaf 19.30 uur) kunt u de vergaderingen volgen via www.vlaardingen.nl/raadlive.

Laten we trots zijn op wat we hebben en daar op verder bouwen Veel commotie was er te lezen op social media naar aanleiding van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. Nog groter was de verbazing toen het jaarverslag van de gemeente over het jaar 2020 gepubliceerd werd. Blije verrassing en een gevoel van je belazerd voelen, wisselden elkaar af. De werkelijkheid is anders. Bij de constatering in 2019 dat er nogal wat lijken in de kast waren, is een herstelplan opgesteld waar ONS.Vlaardingen actief over heeft meegedacht en voorstellen heeft gedaan waarvan er enkele ook zijn opgenomen. Veiligheid en openbare ruimte zijn voor ONS.Vlaardingen hele belangrijke punten van beleid waar oplossingen voor zijn aangedragen. Naast die punten is het tekort aan woningen een belangrijk punt geworden, veel plannen liggen op stapel en de vraag blijft hangen: “GAAN WE IN VLAARDINGEN HET VERSCHIL MAKEN?” ONS.Vlaardingen is voorlopig sceptisch, dat gaat een gevecht worden tussen de politiek aan de ene kant en de organisatie (ambtenaren) aan de andere kant. De snelheid waarin de politiek dit wil en dat waar de ambtelijke molen meestal langzamer draait zal ook hier het dilemma blijven. De waarheid ligt ook hier in het midden, daar is vooral samenwerking, het belang van de stad, een goede communicatie en openheid en transparantie voor nodig. Het college heeft in haar nota voor de toekomst aangegeven geen extra geld op te nemen voor de viering van 750 jaar stadsrechten van onze stad in 2023. Niet voor niets heeft ONS.Vlaardingen gekozen voor de titel zoals boven dit stuk. Laten we trots zijn op wat we hebben en daar op verder bouwen!

Deze week blikt de Vlaardingse gemeenteraad terug op het afgelopen jaar en maken we plannen voor de komende jaren. De afgelopen jaren hebben we moeten snoeien in de gemeentefinanciën om te voorkomen dat de rekening van te veel geld uitgeven wordt doorgeschoven naar volgende generaties. Daar zien we, door de inzet van de VVD, nu de eerste resultaten van terug. Vlaardingen staat er nu financieel beter voor, maar we zijn er nog niet. Dit jaar en in 2022 wordt een inhaalslag verwacht op gebruik van voorzieningen waardoor er in de begroting 2022 een tekort wordt verwacht. Als het aan de VVD ligt, blijven we daarom de komende tijd zuinig omgaan met het belastinggeld van de Vlaardingers. Zuinigheid betekent echter niet dat de stad stil moet staan; integendeel. Als het aan de VVD ligt staat Vlaardingen er over vijf jaar een stuk beter voor: - door volop te bouwen op het Unileverterrein, Museumkwartier en Park Vijfsluizen wordt Vlaardingen een aantrekkelijke woonstad; - door een grootschalige aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen wordt Vlaardingen weer een veilige stad en aantrekkelijk voor ondernemers; - zijn de stegen, straten en stoepen weer schoon; - is Vlaardingen een MBO-stad; - is het centrum weer gezellig door een compacte stadskern met voldoende winkels en met gave horeca. De Kadernota biedt de mogelijkheid die schone, veilige en gezellige stad te worden. Met het einde van de coronapandemie in zicht, kunnen we er voor zorgen dat Vlaardingen een vliegende start maakt. Zo gaan we samen sterker verder. Kees Rijke Fractievoorzitter VVD

Frans Hoogendijk Fractievoorzittter ONS.Vlaardingen

Op 14 en 15 juli behandelt de gemeenteraad de financiële stukken, waaronder ook de Kadernota van 2021. GroenLinks Vlaardingen kijkt daarbij vooruit naar wat belangrijk is voor Vlaardingen. Vlaardingen verkeerde in een lastige financiële situatie. Gelukkig is er dankzij goed beleid nu ruimte. Financiën moeten op orde blijven, maar belangrijk is óók dat we doen wat de stad nodig heeft: groen, sociaal, cultuur en woningbouw. Daar maken we voor de stad het verschil. • GroenLinks kiest voor Groen. Tijdens Corona hebben we gezien hoe belangrijk een groene omgeving is. Groen in de stad, groen in ons mooie buitengebied, zoals de Broekpolder. Groen is nodig om je fijn te voelen. Groen vergroot leefbaarheid, bevordert gezondheid en is van onschatbare waarde voor de ontplooiing en het welbevinden van onze kinderen. Groen is de basis, geen restpost. • Sociaal: Steeds meer mensen en gezinnen kampen met problematisch schulden. Zelfs wie werkt kan het moeilijk bolwerken. GroenLinks zet in op vroegtijdige hulpverlenging aan mensen met schulden. We voorkomen, en indien nodig helpen we genezen. • Cultuur: Het culturele leven moet na corona zo snel mogelijk weer op gang. Deze belangrijke sector verdient onze steun. Een aantrekkelijke woonstad kán niet zonder culturele voorzieningen. Cultuur verrijkt ons leven en dat verdient onze zorg. • Wonen: Iedereen wil méér woningbouw. Dat is hard nodig. Maar GroenLinks wil dat we in het bijzonder bouwen voor de jongere doelgroep, zoals starters en studenten. Goede huur en betaalbare koop. Zonder concessies aan kwaliteit, groen en duurzaamheid. Dat kan. Als fractie en wethouder van GroenLinks blijven wij ons inzetten voor Vlaardingen. Als partner voor initiatieven uit de stad, als aanjager van de hier genoemde plannen, en altijd met positieve politiek. Lianne van Kalken Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen

2020 was een bijzonder jaar. In de eerste plaats voor iedereen die geraakt werd door de coronapandemie, in het privéleven of in het werk. Mogelijk heeft u ook uw geld aan andere zaken uitgegeven dan dat u gewend bent uit andere jaren? Dat is ook zo voor de gemeente Vlaardingen. Hierdoor had de gemeente over 2020 niet € 8 miljoen tekort, maar hielden we aan het einde van het jaar € 6 miljoen over. Het CDA is blij met deze meevaller. Wel vinden we dat geld dat niet is uitgegeven aan de stad in 2020, alsnog in een later jaar uitgegeven moet worden als dat nodig is. Het CDA steunt het voorstel dat er zo bijvoorbeeld geld over blijft om de binnenstad te verbeteren, van Vlaardingen een fijne woonstad te maken en onderhoud uit te voeren aan de Stadsgehoorzaal. Het CDA staat voor een kleine en effectieve overheid. Het is goed dat minder is uitgegeven aan de organisatie in 2020, maar we kijken kritisch of de organisatie in staat is om het werk goed te blijven doen. Het CDA ziet het positieve resultaat in 2020 als een eenmalige meevaller. Voor de komende jaren willen we er graag voor zorgen dat we niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Samen de toekomst van Vlaardingen: dit is de slogan van het CDA. Voor een goede toekomst is het van belang dat we nu voorzichtig blijven met uitgeven van geld, zodat we ook in de toekomst geld hebben om uit te geven. Corné Venema Fractievoorzitter CDA


20

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Gemeentenieuws Vlaardingen

Kadernota 2021 Een leefbare stad in balans Vlaardingen heeft miljoenen euro’s overgehouden vorig jaar. Het Rijk heeft meer Corona steungeld overgemaakt dan verwacht en we hebben zelf de broekriem strakker aangetrokken. Jammer genoeg is dit een éénmalige meevaller; onze begroting is er nog niet mee op orde. Toekomstige financiële meevallers zullen dan ook direct de spaarpot in moeten. Wat betreft woningbouw halen we tot nu toe onze doelen niet, maar er zijn wel veel mooie nieuwe wijken in ontwikkeling, zoals Vijfsluizen en District U. Ook is onze binnenstad nog lang niet levendig genoeg. De verleidingssubsidies om meer winkeliers naar onze binnenstad te trekken, zijn een stap in de goede richting, maar D66 Vlaardingen blijft zich hard maken om ook het V&D pand eindelijk weer gevuld te krijgen. Misschien deels met woningen. Op gebied van zorg moeten veel van de plannen om kosten te besparen nog worden gerealiseerd. Het uitbreiden van het betaald parkeren gebied, is ook nog onzeker. Dit zijn mogelijk financiële tegenvallers die we scherp in de gaten zullen blijven houden. D66 Vlaardingen is tevreden dat er eindelijk een nieuw Mobiliteitsplan en Actieplan Schone Lucht is opgesteld. Het brede draagvlak in de raad om binnenkort heel Vlaardingen van glasvezel te voorzien stemt ons ook positief, net als de keuze voor Bert Wijbenga als nieuwe burgemeester, met zijn grote netwerk en ruime ervaring. Al met al is D66 Vlaardingen voorzichtig positief en zien we licht aan het einde van de tunnel. Maar we lopen pas in de zon als we die tunnel ook echt uit zijn. Daar werken we samen hard aan, voor alle Vlaardingers. Fractievoorzitter D66 Koen Kegel

De Coronacrisis heeft in Vlaardingen een hoge tol geëist. Verlies van dierbaren, eenzaamheid, ziekte, quarantaine, thuiswerken, thuisonderwijs, en het verliezen van inkomen. Zorgpersoneel heeft zich non-stop de benen uit het lijf moeten lopen. Horeca, sportscholen en winkels waren lang gesloten en hebben daardoor moeite het hoofd boven water te houden. Wij leven mee met alle Vlaardingers, want deze coronacrisis laat diepe sporen na bij u, maar ook bij ons. De komende jaren zullen de gevolgen meer zichtbaar worden en Vlaardingen zal zich op deze gevolgen moeten voorbereiden. Door het herstelplan hebben we een betere grip op de organisatie en staan we er financieel iets beter voor. Maar we zijn er nog niet. We zien in de kadernota hoofdzakelijk wat reparaties op te rooskleurig ingeschatte onderdelen van het herstelplan. Voor nieuw beleid is helaas nog steeds geen euro beschikbaar. De vlag kan dus voorlopig nog niet uit! VV2000/Leefbaar Vlaardingen maakt zich zorgen omdat, met ons, veel Vlaardingers problemen signaleren in hun omgeving. Criminaliteit, woonoverlast, slecht onderhoud aan stoepen en straten, vervuiling rond afvalcontainers, lange wachtlijsten in de jeugdzorg en het afnemen van het aantal uren thuiszorg. Grote problemen die we niet morgen kunnen oplossen. Maar wij blijven kritisch kijken waar we wellicht andere keuzes kunnen maken zodat deze zaken wel kunnen verbeteren. De aankomende maanden staat er nog veel te gebeuren en zal politiek Vlaardingen keuzes moeten maken. Leefbaar Vlaardingen zal zich blijven inzetten voor een leefbare stad in balans. Schoon, heel, veilig en financieel gezond! Rianne Molenaar Fractievoorzitter VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Het is tijd om wat terug te doen voor de inwoners!

Het was een bijzonder jaar, waarbij het coronavirus zeer grote invloed had en veel werd lamgelegd. Financieel staat Vlaardingen er nog steeds niet goed voor, maar wie goed kijkt ziet licht aan het eind van de tunnel. Wat ons betreft een mooi moment om een dikke streep te trekken. Een streep onder de negatieve ontwikkelingen en vooruit te kijken naar de vele mogelijkheden die onze mooie stad biedt. Een nieuwe burgemeester, een nieuwe directie, zwarte cijfers in het vooruitzicht én bovenal 2023 in aantocht. 750 Jaar stadsrechten; dat jaar biedt een enorm scala aan kansen op alle vlakken. Wij gaan ervan uit dat het aankomende college dat inziet en zich tot het uiterste in zal spannen om in dat jaar ook te vieren dat we definitief de magere jaren achter ons kunnen laten! Vlaardingen verdient het, de Vlaardingers hebben er recht op! Ben Trooster Fractievoorzitter Beter voor Vlaardingen

Wat een meevaller over 2020! In plaats van een verwacht tekort van 8,5 miljoen, blijkt uit de eindafrekening, dat we ruim 6,5 miljoen in de plus eindigen. Waarvan 4 miljoen in de spaarpot wordt gestort. Het college heeft die cijfers natuurlijk geanalyseerd. Zij geeft aan dat een groot deel een gevolg is van de Coronacrisis, waardoor veel verwachte uitgaven niet gedaan zijn. Maar zij wijst ook op een andere mindset binnen het bestuur en de organisatie en geeft zichzelf en de medewerkers daar ook een groot compliment voor. Wij vragen ons af, wat dat nu precies is, die mindset? Komt dit nu werkelijk door een strakke financiële regie en sturing, of zijn er gewoon zaken, die de stad ten goede zouden komen, niet uitgevoerd? Met de hand op de knip? We krijgen daar geen duidelijke antwoorden op. Wat we zelf in ieder geval kunnen waarnemen, is dat er een groot offer gebracht is door de stad, en dus door onze inwoners! Die zouden we dan een groot compliment kunnen geven, maar de PvdA geeft liever een deel van die meevaller terug aan de stad. In plaats van ruim 4 miljoen in de spaarpot van de gemeente te storten, willen wij een deel daarvan investeren in de stad. We denken daarbij bijvoorbeeld aan verbetering van de buitenruimte en het vrijmaken van geld voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2023. Stefanie Solleveld Fractievoorzitter PvdA Vlaardingen


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

21

Gemeentenieuws Vlaardingen

Kadernota 2021

Dobberen op drijfzand! Gezien alle tegenstrijdige berichten vanuit de gemeente het afgelopen jaar is het lastig als raad, maar ook als bewoner te vertrouwen op de cijfers die het college nu afgeeft in deze Kadernota. Geven deze cijfers de werkelijke financiële situatie weer, of gaan we straks weer van een min naar een dikke plus…… of misschien wel andersom. De ChristenUnie/SGP houdt haar hart vast. Als we nu al constateren dat de begroting voor dit jaar niet sluit en er al tegenvallers bekend zijn, dan lijkt dit vooralsnog geen goed kader waarop wij verder kunnen bouwen. Als we alleen al kijken naar de begrote inkomsten voor betaald parkeren in de VOP, Oostwijk en Indische buurt. Pas later dan gepland en/of minder uitgebreid dan verwacht, zal dit worden ingevoerd. Hiermee weten we nu al dat voor de Begroting 2022 extra inspanningen nodig zijn. Gelukkig denkt de ChristenUnie/SGP als positief kritische partij altijd mee met dit college en dienen we net, als vorig jaar, een voorstel in om financieel wel goed in balans te komen. Met dit voorstel kunnen we niet alleen de begroting sluitend maken, maar zelfs werken aan een positief saldo voor 2022. Het zou wel eens de “Doorbraak” kunnen zijn tot een financieel gezonde stad Vlaardingen. Onze wens zou daarmee direct in vervulling gaan om het (groen)onderhoud van wegen en straten op te pakken. Want wat is dat dringend nodig! Kijk mee naar de gemeenteraad op 14/15 juli en u kunt zelf beoordelen of dit een goed voorstel is. Facebook @ChristenUnie SGP Vlaardingen Twitter @CU_SGP_VLD Erik van Pienbroek Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP

Verbetering van de financiën nog lang niet in zicht. Het is juli 2021. 2 jaar na het bekend worden van het ineens ontdekte tekort van meer dan 25 miljoen euro en 1 jaar na de wisseling van de wacht met weer een nieuwe D66 wethouder Financiën (de heer Bijl). Maar nog steeds géén uitzicht op een structurele verbetering van de Vlaardingse financiën. De jaarrekening over 2020 laat (INCIDENTEEL) 8 miljoen in de plus zien. Oorzaken volgens het College: • Vanwege Corona zijn geplande werkzaamheden niet uitgevoerd; • De door het Rijk ruimhartig toegekende Coronagelden zijn bij lange na niet uitgegeven. Het incidentele positieve resultaat van 8 miljoen is niet vrij inzetbaar, maar moet gereserveerd blijven voor de uitgestelde taken en tegenvallers. Kortom er is na 2 jaar nog geen enkele verbetering van de slechte financiële stand van zaken. Voor de begroting 2021-2022 is een beleidsarme kadernota opgesteld. Toch heeft dit college haar wensen vóór behandeling nog even snel veiliggesteld. Waaronder honderdduizenden euro’s t.b.v. project hybride (thuis)werken (o.a. apparatuur en ergonomische thuiswerkplekken). De gemeenteraad is dus (weer) buitenspel gezet. Ruimtevragers zijn namelijk buiten de kadernota om al ‘geregeld’. Ondertussen business as usual: zoals tegeltjes wippen, boomspiegels inplanten, toename vervuiling in verband met onvoldoende functionerend pasje voor afvalcontainers, enorme papieren woningbouwplannen en mega bezuinigingen in het sociaal domein. Zie uitgebreide bijdrage AOV vanaf morgen op de website. Nol Kloosterman Fractievoorzitter AOV

Binnenkort praat de gemeenteraad over de ‘kadernota’. Dan bepalen we de richting van waar het geld volgend jaar naartoe moet. Maar het college is in maart al weg. Daarom vindt fractie Boers dat ze vooral een soort testament voor het volgende college moeten schrijven. En dat op basis van een enquête onder de inwoners. De slechte financiële situatie was bij de start van dit college immers niet bekend en de coronacrisis al helemaal niet. En een nieuwe situatie vraagt om de mening van de Vlaardingers zelf. Fractie Boers gaat een motie indienen voor zo’n testament en zo’n enquête. Maar toch geven wij u alvast het lijstje waar fractie Boers aan denkt. Dat lijstje baseren wij volledig op de vele gesprekken met bewoners die we de afgelopen tijd hebben gevoerd. En het interessante is dat veel dingen die bewoners graag willen, vaak helemaal geen extra geld kosten. Het gaat vooral vaak om de juiste werkhouding. Dit college had moeten aanpakken in plaats van op de winkel passen; rigoureus moeten aanpakken. Vraag Vlaardingers of ze van de wethouders ook maar één opvallende positieve prestatie kunnen noemen, en het blijft ijzig stil. Uw lijstje is ons lijstje: meer geld naar veiligheid, armoedebestrijding, aanpak huisvuil rond containers, woningen voor de Vlaardingers zelf, veel meer controle op huisvesting arbeidsmigranten, een stadstuin van het veerplein maken, en de markt naar Westhavenkade, groen/onkruid minder maaien waar het kan en meer waar het moet, waar maar mogelijk de Rotterdamwet invoeren. Ron Boers Fractievoorzitter Fractie Boers

Het ontbreekt aan visie Laten we eerst een compliment uitdelen. Natuurlijk wordt er jargon gebruikt en maken de verschillende tabellen het niet altijd makkelijk, maar de Kadernota is een leesbaar stuk geworden. Aan de andere kant is het vooral een financieel-technisch stuk, terwijl het in onze ogen een document moet zijn dat vertelt waar de gemeente Vlaardingen naar toe gaat. Dat doet het te weinig. Het citeert vooral bestaand beleid en is daarom een herhaling van zetten. Dat het beleidsarm is komt volgens het college (want de Voorjaarsnota is in feite een advies van het college aan de raad) door de financiële (nood)situatie van de gemeente. Dat is raar, want datzelfde college zegt dat er vanaf 2023 een begrotingsoverschot is van € 4 à 5 miljoen. Daar zou je wat mee kunnen doen, volgens ons. Wat ons verder opvalt is dat er veel geld gaat zitten in het optimaliseren van dienstverleningsprocessen, maar het dan vooral gaat om de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen. Natuurlijk moet de gemeente de regels volgen, maar volgens ons staat de doelmatigheid van gemeentelijk handelen voorop. En daar zien wij -al jarenlang- te weinig van. Wat wij ook vreemd vinden is dat het college niets zegt over de herstelaanpak na de coronacrisis. Dat is waarschijnlijk omdat de rijksmiddelen daarvoor incidenteel zijn (zo lezen wij in het stuk), maar wij denken dat het herstelproces enige jaren zal duren en de financiële gevolgen niet incidenteel zijn. Daarom had in de Voorjaarsnota daarover een apart hoofdstuk moeten staan. Fractievoorzitter SBV Peter Leeman Fractievoorzitter Stadsbelangen Vlaardingen


22

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Gemeentenieuws Vlaardingen

Nieuws uit de gemeenteraad Op deze pagina informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraadsvergaderingen en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings raadslid.

Terugblik extra raadscommissie 6 juli 2021 Agendaverzoek D66 over informatiebeveiliging en privacy Vorig jaar bracht de Rekenkamercommissie SchiedamVlaardingen een rapport uit met aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Wat het college deed met deze aanbevelingen werd gepresenteerd en besproken. Het college neemt maatregelen om een aanval met ransomware te voorkomen. Een aanval met ransomware kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. De manier waarop de gemeente persoonsgegevens van Vlaardingers beschermt, werd toegelicht. De gemeente is soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens met andere organisaties te delen. Het college neemt maatregelen om een mogelijk datalek te voorkomen. Mogelijk wordt er een motie ingediend over het omgaan met persoonsgegevens door de gemeente tijdens de raadsvergadering van 14 en 15 juli. Agendaverzoek AOV over Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 Er werd gesproken over hoe de gemeenteraad kan sturen op het uitvoeren van de taken op het gebied van de Wmo. De manier waarop de herindicatie van cliënten met een Wmo-voorziening wordt gedaan, waaronder ook het keukentafelgesprek, werd besproken. Via een clienttevredenheidsonderzoek en het keukentafelgesprek toetst Rogplus of de cliënten tevreden zijn. Tijdens het keukentafelgesprek wordt met cliënten gesproken over hun eigen netwerk en welke behoefte aan zorg zij nodig hebben. De (steun)raadsleden spraken ook over hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op Rogplus en het beleid dat Rogplus

uitvoert namens de gemeente. Vlaardingen 750 jaar stadsrechten in 2023 De raad besprak de onlangs ontvangen brief over het vrijmaken van een budget voor de viering van 750 jaar stadsrechten. Dit agendapunt betrof geen burgerinitiatief in formele zin. De initiatiefnemers trapten af met een toelichting van de brief. In de brief vragen de initiatiefnemers of de gemeente een bedrag beschikbaar wil stellen zodat de viering in samenwerking met verschillende organisaties plaats kan vinden. Vervolgens werd door de commissie onder andere gesproken over de hoogte van het gevraagde bedrag, wie de beoogde organisatoren zijn, hoe de relatie is met andere organisatoren en initiatiefnemers, en welk bedrag de gemeente nu al beschikbaar heeft gesteld. Na een gesprek met de initiatiefnemers, de portefeuillehouders en de commissieleden werd dit agendapunt afgesloten. Agendaverzoek GroenLinks en CDA over gaswinning Dit agendaverzoek werd ingediend om informatie in te winnen over de gaswinning in gasveld Pernis-west, dat deels onder Vlaardingen ligt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaf eerst een presentatie over de gasvelden in de regio en hoe dit wordt gewonnen. Tijdens en na de presentatie is onder andere gesproken over mogelijke consequenties van de voortzetting van gaswinning, waar het gas voor wordt gebruikt, communicatie tussen de NAM en de inwoners van Vlaardingen, toekomstige informatievoorziening aan de raad en over bodemdaling.

Ken uw raadslid Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Salih Akça (Fractie Akça). Wie ben je? Mijn naam is Salih Akça, geboren (1983) en getogen in Vlaardingen. Ik woon heel mijn leven met plezier in de Westwijk. Mijn grootouders en ouders zijn in de jaren ‘70 vanuit Turkije (Kayseri) naar Nederland gekomen als gastarbeiders. Mijn vader heeft gewerkt in De Lier in de groente & fruit en mijn moeder in de haringfabriek in Vlaardingen. Ik heb een zus en twee broers. Samen met mijn echtgenote hebben wij twee zonen. Ik ben werkzaam als versnellertechnicus op het Erasmus MC en in de weekenden als taxichauffeur op een rolstoelbus in de regio Zuid-Holland. Daarnaast heb ik hobby`s zoals voetballen, zwemmen, audio & video bewerken, websites maken en klussen. Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoelang ben je al politiek actief? Sinds 2017 ben ik politiek actief en sinds 2018 in de gemeenteraad. Ik ben begonnen als raadslid voor de partij BVV en sinds juli 2019 ben ik actief als eenmansfractie Akça. Wat heeft je gedreven om raadslid te worden? De behoefte om mee te beslissen over onderwerpen die direct invloed hebben op Vlaardingen, omdat ik hart heb voor Vlaardingen en een band met de stad. Daarnaast zag ik dat de politiek landelijk maar ook lokaal aan het verrechtsen was. Dat laatste heeft mij aangewakkerd om actief deel te nemen aan de politiek. Op welk resultaat dat je behaald hebt in de raad ben je trots? IDe motie charter diversiteit die ik heb ingediend en mede ingediend is door GroenLinks, D66, PvdA en Fractie Kerkhof. Het charter stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. De gemeente gaat zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Dat Haci Altintas na mijn verzoek en aanvraag de Vlaardingse Stadsspeld heeft ontvangen voor zijn heldendaad.

In mei 2019 reed een automobilist van 79 jaar de Vlaardingse haven in. De man was ook nog eens slecht ter been. Haci Altintas sprong het water in en heeft de man gered. Mijn deelname aan de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Vlaardingen. Als fractievoorzitter was ik een van de leden van de vertrouwenscommissie en hebben wij met alle leden een proces doorlopen wat harstikke interessant en leuk was. Uiteindelijk hebben wij met succes een nieuwe burgemeester voorgedragen. Het is in het voordeel van de stad dat wij voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen al een burgemeester hebben die helemaal genesteld is. Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen? Ik ga mijzelf de komende tijd inzetten voor een Vlaardingen waarin iedereen zich thuis voelt en waar hij of zij trots op is. Om dit te bereiken moet je verder aan de slag met verschillende thema`s zoals: Sociaal domein, Wonen, Veiligheid, Sport, Onderwijs, Cultuur enz. De financiële situatie van de gemeente Vlaardingen is niet zo best en wij zitten nog steeds in een financiële herstelfase. Ik wil ondanks de minimale middelen die wij als gemeente Vlaardingen hebben blijvende vooruitgang bereiken. Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen? Heemtuin Vlaardingen is het hart en de longen van de Westwijk. De vele soorten bloemen en planten weerspiegelen ook de diversiteit in de wijk.

Terugblik raadscommissie 8 juli 2021 Sprekersplein De inspreker sprak over de Bomenverordening Vlaardingen 2021. Hij sprak over hoe Vlaardingen in het verleden met het groen, waaronder bomen, omging. Hij sprak zijn zorg uit over de bomen in het buitengebied, specifiek in de Broekpolder. Hij stelde dat als gevolg van de voorgestelde verordening bomen eerder in de Broekpolder kunnen worden gekapt dan onder de huidige verordening en dit vindt hij onwenselijk. Hij stelt dat het toezicht vanuit de provincie Zuid-Holland onvoldoende is om het ongewenst kappen van bomen tegen te gaan. Jaarstukken 2020 De jaarstukken 2020 geven een terugblik over het vorige jaar. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over 2020 heeft de accountant een controle uitgevoerd. Er volgt een aanpassing van de jaarstukken 2020 om een administratieve vergissing te corrigeren. De compensatie vanuit de landelijke overheid als gevolg van COVID-19, de andere manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie en de gevolgen van het herstelplan hebben geleid tot een positief financieel resultaat over 2020. Op 14 en 15 juli spreekt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de jaarstukken 2020 en neemt dan een besluit. 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging De gemeenteraad ontvangt twee maal per jaar een rapportage over de uitvoering van de begroting via een voortgangsrapportage. COVID-19 werd benoemd als een onzekere factor die van invloed kan zijn op de financiën van de gemeente in 2021. Het nemen van maatregelen om financiële risico’s te beheersen kwam ook aan de orde. Er wordt dit jaar onderzoek gedaan naar het gebouw waar het gemeentelijk archief in is gehuisvest. Op 14 en 15 juli spreekt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging en neemt dan een besluit. Kadernota 2021 De Kadernota 2021 geeft de kaders weer die de raad vaststelt en meegeeft om deze te verwerken in de begroting. Er werden ideeën geopperd op welke manier de begroting en meerjarenbegroting in november beide financieel sluitend kunnen worden gemaakt. Er werden moties aangekondigd op het gebied van onder andere de buitenruimte, het betrekken van Vlaardingers bij het bespreken van de kadernota in de toekomst en het onderzoeken hoe gezinnen met meerdere problemen kunnen worden geholpen. Op 14 en 15 juli spreekt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de kadernota 2021 en neemt dan een besluit.

Altijd op de hoogte Altijd op de hoogte blijven over de gemeenteraad? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

Kort nieuws

VERNIEUWD IN VLAARDINGEN! Dat vieren we graag samen met jou… Kom snel ons nieuwe filiaal bewonderen en profiteer van onze speciale 20% kortingsactie!

20% korting

OP=OP! Hoe? • Kom op 15, 16 of 17 juli naar ons filiaal Vlaardingen • Pak de Wibra emmer in ons filiaal • En ontvang maar liefst 20% korting op alles wat er in de emmer past Actievoorwaarden: • Maximaal 1 emmer per klant, zolang de voorraad strekt • Deze actie is alleen geldig in ons filiaal Korte Hoogstraat 24-30, Vlaardingen

Korte Hoogstraat 24-30, Vlaardingen Dat doe je goed. Wibra

Informatie over tunnel Afgelopen zaterdag zijn de deuren weer opengegaan van het informatiecentrum van de Blankenburgtunnel aan de Maassluissedijk. De werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding hebben tijdens de coronacrisis echter niet stilgelegen. In de tussentijd is ook het informatiecentrum voorzien van een nieuwe update. De medewerkers van het informatiecentrum hebben veel nieuws te delen met de bezoekers van het informatiecentrum over dit megaproject op de grens tussen Vlaardingen en Maassluis. Er is veel te zien over het verloop van de bouw van de Blankenburgverbinding aan de hand van presentaties, verhalen, foto’s en filmpjes. Vanwege de geldende COVID-19 maatregelen mogen er steeds maar maximaal tien bezoekers tegelijkertijd in het informatiecentrum en in de presentatieruimte ontvangen worden. Info: 0800 – 8002. Fortuna-atleet weer sneller Fortuna-atleet Jayden Matimbor, die twee weken geleden twee clubrecords verbeterde, voerde dit huzarenstukje nog eens uit op de tweede competitiewedstrijd. De talentvolle Vlaardingse atleet snelde op de 80 meter horden naar een nieuwe recordtijd van 11.98 seconden en bleef hiermee voor het eerst onder de twaalf seconden. Op de 80 meter zonder horden kwam hij tot 10.05 seconden en dat was 0.06 seconden sneller dan zijn oude toptijd. Optimale begeleiding Nog tien dagen en Vlaardinger Pim van Vugt komt in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Onlangs vond de ploegen presentatie plaats in Scheveningen. Pim van Vugt en zijn zeilmaatje Bart Lambriex, uitkomend in de 49er klasse, kunnen rekenen op een optimale begeleiding tijden de Spelen. De zeilbond neemt drie begeleiders mee die alle zaken rond de wedstrijden en de coronaregels gaan regelen, zodat Pim van Vugt en Bart Lambriex zich alleen hoeven te focussen op hun prestatie op het water. “Het moeten geen Olympische Spelen van de bijzaken worden”, liet Jaap Zielhuis weten, de coach van de zeilers tijdens de presentatie. “De coronaregels, alle restricties die er zijn, de apps die je moet downloaden kunnen de zeilers benauwen en afleiden tijdens de wedstrijden in Tokio. De sporters worden elke dag getest. Het moet zo simpel mogelijk zijn voor de zeilers om tot een topprestatie te komen.”

|

23

Op de loopfiets geld inzamelen voor Villa Joep Het Vlaardingse Spin For life team, dat bestaat uit team captain Jan de Witte, Jan van Hasselt, Jan Wielaart, Tineke Leliveld en Pieter en Lenneke Wapenaar, deden mee aan de Elliptigo tour voor Villa Joep, een fietstocht van 95 kilometer om geld in te zamelen voor onderzoek naar Neuroblastoom jeugdkanker, wat eindelijk een bedrag opleverde van 12 duizend euro. Door Peter Spek

De fietstocht ging van Putten naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, waar het onderzoek plaatsvindt naar Neuroblastoom jeugdkanker. Vlaardinger Jan Wielaart aarzelde geen moment, toen hij gevraagd werd om mee te doen. “Villa Joep heeft een warm plekje in mijn hart. Ik vind het geweldig, dat mede door onze inzet wij het mogelijk maken dat het onderzoek naar de ziekte Neuroblastoom jeugdkanker gerealiseerd kan worden. Wij zien nu al wat het heeft opgeleverd en wat het nog gaat opleveren, want die strijd is nog niet gedaan. Dat wij daar een klein beetje aan mogen bijdragen geeft een goed gevoel”, aldus de Vlaardinger, die ook de afgelopen jaren steeds heeft meegedaan aan de Spin For Life evenement in de sporthal Holy en dit jaar zonder dat er fysiek gespind werd toch 47 duizend euro opleverde met een virtuele wandeling van Vlaardingen naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. “Dan heb je wel ja gezegd, maar ik heb nog nooit op zo’n Elliptigo, een soort loopfiets, gestaan. Gelukkig had ik medestanders. Tineke Leliveld ging ook met mij mee en ook voor haar was het net zo nieuw”, blikt Jan Wielaart terug op zijn tocht. Maar de actieve en betrokken Vlaardinger had hier geen spijt van. “Wij maakten deel uit van de acht ploegen die allemaal connecties hebben met de

Vereniging Exclusieve Sportscholen, die uit heel het land naar Putten waren gekomen met hetzelfde doel. Een cheque uitreiken aan het Prinses Maxima Centrum en aan Villa Joep. Beide instanties ontvingen een bedrag van bijna 12 duizend euro.” Jan de Witte en Jan van Hasselt deden de 95 kilometer in hun eentje op de loopfiets. “Het was de bedoeling dat wij, Pieter en Lenneke Wapenaar en Tineke Leliveld elkaar op de loopfiets zouden aflossen, althans dat was de bedoeling. Lenneke Wapenaar en Tineke Leliveld vonden het echter zo leuk om op de loopfiets de kilometers af te leggen, dat van wisselen maar weinig terechtkwam. Overigens vond ik dat niet erg, het was doodeng op zo’n loopfiets. Je zult er misschien aan moeten wennen en het vaker moeten doen, maar vooralsnog vond ik het fijn om op mijn stadsfiets de kilometers af te leggen. Hoewel dat ook nog wel heftig was om met een gemiddelde van 20 kilometer per uur op die stadsfiets bij de Elliptigo groep te kunnen blijven”, aldus Jan Wielaart. “Na de succesvolle tocht werden wij in het Prinses Maxima Centrum toegesproken door professor Jan Molenaar, die het onderzoek leidt naar Neuroblastoom jeugdkanker en daar kregen wij allemaal kippenvel van”, zegt Jan Wielaart. “Ook het verhaal van een vader die al jaren mee deed aan acties voor Villa Joep, had daar nu zelf een kind liggen in het Prinses Maxima Centrum met Neuroblastoom jeugdkanker. Ook een moeder, die ook meer reed, vertelde dat haar kindje van twee jaar daar liefdevol wordt verpleegd. Beide ouders weten niet wat de toekomst van hun kinderen zal brengen en dat raakten ons erg.” Ook professor Jan Molenaar vertelde wat de onderzoeken inmiddels hadden opgeleverd en waar de aandacht nog naar uit moest gaan. “Wij zijn al ver gevorderd met het onderzoek, maar wij zijn er nog niet.”

Het Vlaardingse team van de sportschool van Tino Hoogendijk rusten even uit in de tuin voor het paleis Soestdijk in Baarn met v.l.n.r. Pieter en Lenneke Wapenaar, Jan Wielaart, Tineke Leliveld, Jan van Hasselt en Jan de Witte. Foto: Wim van ’t Hof

Boekenbeurs in het Streekmuseum Daar Vlaardingen in 2023 het 750 jarig bestaan van de stad herdenkt, is het nodig dat iedere bewoner optimaal kennis van de lokale geschiedenis moet hebben. meent het streekmuseum Jan Anderson. “Wij hebben in de afgelopen jaren honderden boeken over Vlaardingen in de landen elders op de kop getikt en gaan alle dubbele en overige boeken

op zaterdag 17 juli aanbieden op onze ‘Boekenbeurs’, laat het Streekmuseum Jan Anderson weten. Ieder is van harte welkom om te zoeken/kijken in onze aangeboden boeken. Ook de jaarboeken van het begin tot heden alsmede de tijschriften reeks van de Historische Vereniging Vlaardingen. Tevens enkele voorwerpen en vele albums, onder andere

van Verkade zijn te bemachtigen. De Boekenbeurs van het Streekmuseum is te bezoeken zaterdag 17 juli vanaf 10.00 uur. Het Streekmuseum is 17 juli 2021 geopend van 10.00 – 16.00 uur. Streekmuseum Jan Anderson Kethelweg 50 3135GM Vlaardingen.


24

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

N E P E O H A HOEL VOOR SOPHIA ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021

t. fi t ie n f o t fi , d u o , g n jo , w u Man, vro . n re le n le e p e o h n a k n e re e Ied huis! n e k ie rz e d in K ia h p o S t e h r Hoepel een uur mee voo Meer informatie en inschrijven via www.sportenvoorsophia.nl


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

25

Nieuw festival-lockdown treft ook Zomerterras

Finale plaats voor Fortuna

Het programma voor het Zomerterras was op wat details na ingevuld. Op vrijdag 13 augustus zou het losbarsten. Totdat Den Haag het explosief stijgende aantal besmettingen aangreep om de versoepeling deels terug te draaien. Evenementen waren de klos. En hoogstwaarschijnlijk dus ook het Vlaardingse feestje.

De mannenploeg van de atletiekvereniging Fortuna is er in geslaagd de finale te bereiken van de tweede divisie en mogen op 5 september strijden voor een plaats in de eerste divisie. Ondanks de beperkte trainingsmogelijkheden in verband met het coronavirus in de afgelopen maanden, begon Fortuna uitstekend aan de wedstrijd. Op het kogelslingeren haalde Levi Verver meteen in zijn eerste poging uit naar een afstand van 35.18 meter. Hiermee verbeterde hij het clubrecord van Devi Robbemond, die eind 2020 kwam tot 33.78 meter. Raakte Devi Robbemond het clubrecord kwijt op het kogelslingeren, op het kogelstoten kwam hij heel dicht in de buurt van het al 31 jaar oude clubrecord van Jaap Dijksma van 13.17 meter. Met een afstand van 13,06 meter is Devi Robbemond nu de tweede Fortuna-atleet die ooit over de 13 meter heeft gestoten. Persoonlijke records waren er voor Jort van der Voorden op de 400 meter met 51.58 seconden, Nino den Dekker op de 5000 meter 17.00.48 minuten, Koen Klunder op het speerwerpen 37.02 meter en Jaap van Zevenbergen op het hink-stapspringen met 12.82 meter.

Regisseur Frank Tomeï baalt nog geen etmaal na Mark Rutte’s voor de sector rampbericht als nooit te voren. “Niet leuk”, houdt hij zich aanvankelijk een beetje in. “Maar we moeten het ermee doen. Je kunt je afvragen of dit pakket maatregelen het juiste is. Het is trouwens heel speciaal, dat die lockdown precies eindigt op onze openingsavond.” Of dat ook een streep haalt door de volgende weekeinden van muzikaal en cultureel vertier, wordt later besloten. “We nemen geen overhaaste beslissingen”, laat hij weten. “We doen nu eerst een rondje langs de velden en peilen de mening van

Op deze speelweide van het Oranjepark zou zich eind augustus Zomerterras afspelen. Het is nu de vraag of dat echt gaat gebeuren.

het gemeentebestuur, de fondsen die ons financieel steunen en uiteraard ook het eigen bestuur. We moeten een gezamenlijke afweging maken en daarna de moed opbrengen om verder te gaan.” Die moed is, geeft hij toe, langzaamaan wel in de schoenen aan het zakken. “We hebben alles nu on-hold gezet en bekijken wat

mogelijk is. Alternatieven zoeken is lastig. Alleen bijeenkomsten met zitplaatsen zijn nog toegestaan. Dat hebben we vorige jaar op de tennisbaan bij Unilever gedaan. Dat is niet bevallen. Als het Zomerfestival doorgaat moeten bezoekers zich vrij kunnen bewegen.” De organisatie neemt nu eerst

Foto: UWM/gsv

even de tijd om, zoald Frank Tomeï het noemt, “geestelijk te herstellen.” En stelt, dat ze er alles aan willen doen om, “bijvoorbeeld door een effectieve toegangscontrole”, in de juiste corona-pas te lopen. “We gaan zeker de grenzen niet opzoeken. Dat zou afbreuk doen aan waar Zomerterras voor staat.”

Dok 7 van Verolme-Damen is vol grind gestort

Tientallen duikers kijken of het beton voor de tunnel goed ligt

Ingezonden brief:

Compliment voor Samenwerking John Barzilay stuurde een open brief aan Mark van de Velde van Woningstichting Samenwerking en wil hier in Groot Vlaardingen terugkomen op zijn eerder ingezonden brief over zijn probleem met de woningstichting. “In mijn open brief aan u in het Groot Vlaardingen van 3 februari jl. heb ik me nogal kritisch uitgelaten over de klantonvriendelijke bedrijfsvoering van uw organisatie. Met de opmerking dat het toch echt wel eens tijd werd dat u de beleidsvisie van uw voorganger in deze, in positieve zin ging bijstellen. Nu, vijf maanden verder, is niet alleen mijn reparatieverzoek naar volle tevredenheid afgehandeld, maar heeft u ook nog een ander door uw voorganger veroorzaakt conflict op zeer integere wijze afgehandeld.”

Rozenburg rukt met de tunnelbouw op richting Vlaardingen.

Ze komen uit heel Europa. Bouwcombinatie BAAK heeft tientallen duikers ingeschakeld om het betonstorten onder water verantwoord te laten verlopen. Het zijn duikers met een bouwopleiding en zulke specialisten heeft Nederland ook wel, maar nu moet er gepiekt worden en is er extra inzet nodig. Door Kor Kegel

In de voorbije week is het beton voor de eerste tunnelvloer onder Het Scheur gestort. Het was aan de overkant van Vlaardingen en het duurde ongeveer honderd uur. Het ging dag en nacht door. Een onderbreking is niet mogelijk, omdat het beton dan niet gelijkmatig uithardt. Ze wisselen elkaar continu af. Iets meer dan een half uur mogen ze onder water zijn, dan gaat de volgende duikploeg. Ze brengen op de bodem van de rivier stalen wapeningskorven aan. Dat zijn stalen netten die zorgen voor de sterkte van

het beton. De duikers bevestigen de korven aan de ankers die vorig jaar in de bodem zijn aangebracht. De duikers geven het sein dat alle korven bevestigd zijn. En dan gaat zesduizend kubieke meter beton de rivier in, 29 meter diep. Drukte Het geeft drukte op de Botlekweg nabij het dorp Rozenburg. Daar rijden elk uur zeven tot twaalf betonmixers naar de bouwplaats. Met grote pompen wordt het beton via een buis tot onderin de bouwkuip gestort. Onder water controleren duikers of het beton goed rond de wapeningskorven en tegen de damwanden van de bouwkuip zit. Nu het beton voor de eerste tunnelvloer gestort is, kan BAAK verder met de bouw van het dak van de tunnel. Dan moet de helft van het water uit de bouwkuip worden weggepompt. Ondertussen wordt in een volgend compartiment een nieuwe betonstort voorbereid. Later dit jaar zijn er dan weer tientallen duikers uit heel Europa nodig. In totaal 175, zegt Benno Stoiber, technisch manager bij Rijkswaterstaat.

Foto: Rijkswaterstaat

Diep Zowel aan Vlaardingse als aan Rozenburgse zijde werkt BAAK vanaf de oever tamelijk diep Het Scheur in. Dat heeft als voordeel dat de twee zinkelementen in het midden van Het Scheur tezamen slechts vierhonderd meter lang hoeven te zijn. Dat ingenieuze ontwerp woog zwaar mee, toen BAAK de aanbesteding van de Blankenburgverbinding won. Die zinkelementen worden gebouwd in een droogdok van Verolme-Damen. Dok 7 is het voormalige Willem-Alexanderdok. “Het dok heeft geen horizontale bodem en daarom is er een laag grind gestort om de zinkelementen volgens het oorspronkelijke bouwplan te realiseren”, zegt Alex van Schie, projectcoördinator van de tunnelelementen. Er komen vier torenkranen rond het dok te staan en dan kan de klus beginnen. Het ene tunnelelement is tweehonderd meter lang, het andere honderdtachtig. Vlakbij het dok staat een inimini-bidhuisje. Geloof in technisch vernuft is niet voldoende.

In de periode 2015-2016 zijn er 223 woningen, gelegen aan de Dillenburgsingel en Stadhouderslaan, gerenoveerd. 32 huurders, waaronder ik, waren het niet eens met de hiertoe door Samenwerking voorgenomen exorbitant hoge huurverhoging van € 56,-. Vandaar dat de Huurcommissie in Den Haag gevraagd is om een uitspraak over de redelijkheid van deze huurverhoging. Samenwerking was het om ‘politieke’ redenen niet eens met de, voor de huurders gunstige, in 2017 gedane uitspraak van de Huurcommissie. Aangezien uw voorganger van mening was dat er, om de toekomst van de aarde veilig te stellen, best een extra ‘duurzaamheidsbijdrage’ aan de huurders gevraagd kon worden, is Samenwerking tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de kantonrechter. Dit leidde tot grote consternatie bij de huurders die de uitspraak van de Huurcommissie als bindend hadden aanvaard.” “In januari van dit jaar kwam de kantonrechter, na nog eens 3 jaar procederen, uiteindelijk tot de zeer discutabele uitspraak dat € 43,- een redelijke huurver-

hoging is. Hoewel deze uitspraak van de kantonrechter aan Samenwerking de ruimte biedt tot een fikse huurverhoging, vindt u bij nader inzien dat de redelijkheid van de uitspraak van de kantonrechter niet passend is. Mede ingegeven door gesprekken met woordvoerders van de huurders die in deze kwestie door Samenwerking gedagvaard zijn, bent u tot de conclusie gekomen dat Samenwerking een gang naar de kantonrechter had moeten voorkomen. Vandaar dat u besloten heeft om, voor de gedaagden in deze kwestie, alsnog de uitspraak van de Huurcommissie uit 2017 te gaan volgen. Te weten, een huurverhoging van € 30,92 die, heel coulant, niet met terugwerkende kracht van de in de uitspraak genoemde datum ingevoerd zal worden, maar pas per 01.07.2021 zal ingaan. Ook zullen eventueel teveel betaalde huur en proceskosten verrekend gaan worden. Wat tevens bewonderingswaardig is dat u, naar ik begrepen heb, tegelijkertijd besloten heeft om de nog betreffende huurders die de voorgenomen exorbitante huurverhoging van € 56,- wel geaccepteerd hadden, deze met ingang van 01.07.2021 te gaan verlagen tot een bedrag dat overeenkomt met de 2017 uitspraak van de Huurcommissie.” “Bewonderingswaardig omdat u, juridisch gezien, niet genoodzaakt bent om af te wijken van de uitspraak van de kantonrechter. Saillant is uw afsluitende zin in uw brief van 25 juni waar u de hoop uitspreekt dat wij met uw voorstel de kwestie voorgoed achter ons kunnen laten en de relatie weer herstellen. Hiermee laat u zien dat u een klantvriendelijke bedrijfsvoering, welke niet ondergeschikt is aan enig neoliberaal ‘graaimodel’ waarbij elke vorm van de menselijke maat ontbreekt, hoog in uw vaandel heeft staan. En daar wil ik u langs deze weg mee complimenteren.”

John Barzilay


26

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

Indeling voetbal competitie 2021-2022 De KNVB heeft inmiddels de indelingen van het amateurvoetbal bekend gemaakt. Alle betrokkenen hopen op en kijken uit naar een seizoen dat weer eens normaal verloopt. De meeste reguliere competities gaan van start in het weekend van 25 en 26 september 2021. De hoofdklasse mannen begint op 28 en 29 augustus. Zaterdag Hoofdklasse A Achilles’29 Achilles Veen ARC Capelle DHSC DUNO D SC Feyenoord FC’s-Gravenzande Jodan Boys sv Poortugaal Rijnvogels Rijsoord Scherpenzeel Smitshoek Spijkenisse Zwaluwen 2e klasse D Alexandria’66 Binnenmaas, FC Charlois, sv CION CWO DCV Deltasport Hellevoetsluis Pelikaan Rozenburg 1Sparta (AV) Spirit Strijen SVS 3e klasse C Botlek DVO ‘32 GHVV’13 HBSS Kethel Spaland Leonidas MVV ‘27 OVV Rijnmond Hoogvliet Sport VDL VFC Vierpolders Vlotbrug Zuidland 4e klasse G AGE-GGK Blijdorp De Egelatier Boys Excelsior 20 GLZ Delfshaven Hermes DVS VV HWD Maense VV Pernis PPSC SV Rotterdam United SVV SC Victoria’04 VOB

Korfbalstart 5 september “Een mooie indeling”, noemt SC Twist de tegenstanders voor de korfbal(veld) competitie, die op 5 september start. Uit de directe omgeving komen het Maaslandse ODO, Wion en Weidevogels. Verder wordt gespeeld tegen de Haagse clubs GKV en Dunas (in 2020 ontstaan na een fusie tussen Futura en Dubbel Zes), Rapid uit Haarlem en het Zeeuwse Tjoba.

Agenda VOETBAL: zat Zwaluwen-Kruisland (óefen/14.30). CRICKET: vrij Quick-Hermes DVS(T20); zondag Dosti-Excelsior’20, Bloemendaal-Hermes DVS. HONKBAL; zon Hazenkamp-Holy. SOFTBAL: vrij Vlaardingen Zwaluwenlaan 21.00 Holy-Vennep Flyers(h). TENNIS: t/m zondag tennispark Willem de Zwijgerlaan Holy Open.

Anna van Droffelaar maakt ‘nieuwe stap’ De jeugd vliegt uit. Zo gaat dat nu eenmaal en geldt ook voor Anna van Droffelaar. De zwemster maakt van Eindhoven haar thuisbasis, van PSV haar club en van het Opleidingscentrum Eindhoven de opstap naar het High Performance Center waar talenten verder gepolijst worden. De tiener laat niet alleen het ouderlijk huis achter, maar ook ZVVS waar ze altijd een spreekwoordelijk warm bad vond en door de jaren hen 222 clubrecords verbeterde.

|

27

CWO sloot seizoen af Voetbalclub CWO sloot het gebroken voetbalseizoen af met een sportweekend. Dat begon vrijdagavond met een 7x7 toernooi met 12 teams “van selectie tot jeugdtrainers, van vrienden tot ouwe bekenden en vooral met veel lol.” En een derde helft, die veel deelnemers tot na middernacht in park ‘t Nieuwelant hield. Een dag later mocht de jeugd hei seizoen uitzwaaien. VZ Sport, van AZ-O19 trainer Sieme Zijm en Cambuurs assistent-trainer Pascal Bosschaart, maakte er een voetbalfeest van. Tevens werden drie nieuw benoemde leden van verdienste gehuldigd: Ries van Rossum, Piet Bravenbier en Joke van Dijk.

door Gerard S. Verver

Zoals zovele sporters was de lockdown niet bepaald een periode waarin de 17-jarige Vlaardingse door het ontbreken van wedstrijden kon peilen waar ze op de nationale zwemladder stond. Dankzij haar topsport-status ging de training bij het Opleidingscentrum in Den Haag wel gewoon door. “Daar zwommen we soms wat onderlinge wedstrijdjes”, beschrijft ze de gang van zaken. Totdat het moment kwam, dat ze zich ging afvragen of ze in de Hofstad nog wel op de goede plek was. “Zit ik nog wel goed in Den Haag”, vroeg ze zich af. Ze keek rond, zag betere faciliteiten in Brabant en kreeg bovendien vanuit het Natio-

Anna van Droffelaar is van alle zwemmarkten thuis. Ze is sterk op de schoolslag, maar als onderdeel van de wisselslag ziet ze niet op tegen een baantje vlinder. Foto: PR

naal Zwemcentrum De Tongelreep, waar het Pieter van den Hoogenband zwemstadion deel van uitmaakt, het signaal, dat ze welkom was. Dat liet ze zich geen tweemaal zeggen. Want de student verpleegkunde is heel ambitieus. Wil EK’s en WK’s zwemmen. Eigenlijk had ze dit weekeinde op het Europess Jeugdkampioenschap moeten presteren. Ze kwam bij de kwalificaties voor de 50 meter en 100 meter schoolslag echter fracties van een seconde tekort. Ze treurt er niet om. Vooral, omdat ze inmiddels

de zekerheid heeft dat ze volgend jaar op de post-EJK, voor neo-senioren, wel mag starten en zich met de aankomende concurrentie kan meten. Tegen die tijd staat ze al een tijdje op eigen benen. Loopt ze, dankzij de inspraak van Van den Hoogenband senior, die arts is, stage als verpleegkundige en gaat ze voor en plek in de zwemtop. Maar moest ze, ongetwijfeld node, afscheid nemen van haar Vlaardingse thuisbasis. “Een nieuwe stap”, noemt ze het. “En vooral ook een uitdaging.”

Bij CWO keert na negen jaar zondagvoetbal terug Acht jaar nadat het zondagelftal van CWO de overstap maakte naar Victoris’04 keren de Azurri terug in de standaardklasse van het zondagvoetbal. Overigens werd er in park ‘t Nieuwelant al die jaren nog steeds in de reserveklasse op de wekelijkse rustdag gevoetbald. De nieuwe aanwinst komt voort uit een samenwerking met Stichting Goal, die zich inzet voor de re-integratie van ex-gevangenen en integratie van vluchtelingen. De formatie begint in de 4e klasse A een dubbele competitie met Bolnes, Erasmus, Pretoria en de Haagse clubs FC Skills en Zuid West/HG. Op een enkele uitzondering na is de indeling van de overige clubs identiek aan die van het halverwege oktober afgebroken seizoen 2020/2021. Alleen in de zondag 2e klasse D is flink het mes gezet. Daarin treft VFC nu Concordia, Antibarbari, Coal, IJsselmonde, Full Speed, HMSH, HVV, Laakkwartier, RKDEO, Meeuwenplaat, Wilhelmus en Wippolder. Op zaterdag zijn er in 2D geen wisselingen: Cion, CWO, Deltasport, Charlois, Alexandria’66,

Cion & Delta bakkeleien Cion en Deltasport hebben lange tijd hetzelfde clubgebouw gedeeld, maar waren geen vriendjes. Nu worden ze, met de herbouw van het in maart 2019 door brand verwoeste gebouw in zicht, nog meer tot elkaar veroordeeld. Dat zint ze niet, dus bakkeleien ze weer. Ditmaal niet met elkaar, maar met de gemeente, die een multifunctioneel gebouw laat bouwen met gezamenlijk gebruik van de kantine. Dat schiet echter in het verkeerde keelgat. De clubs willen namelijk een eigen territorium en dus een afscheiding tussen de aan hen toebedeelde vierkante meters kantine. En dan te bedenken, dat het niet ondenkbaar is, dat ook AV Fortuna er gehuisvest wordt.

Schuitje varen... VFc/za-trainer Bas van Loenen (met naast zich collega Najim Nasri) kijkt uit naar de start van de competitie. Foto: UMW/gsv

Binnenmaas, DCV, Hellevoetsluis, Pelikaan, Rozenburg, Sparta, SVS, Spirit en Strijen. In 3C nemen MVV’27 en VDL de plaats in van Rhoon en BZC/Zuiderpark: DVO’32, HBSS, KethelSpaland/ za, VFC/za, Botlek, FC Vlotbrug, GHVV’13, Leonidas, MVV’27,

OVV, Rijnmond HS, VDL, Vierpolders en Zuidland. Uit 4F verdwenen MSV’71 en Maasdijk: Victoria’04, Excelsior’20, Hermes DVS, PPSC, SVV, AGE/GGK, Blijdorp, Egelantier Boys, GLZ/Delfshaven, HWD, Maense, Pernis, Rotterdam United en VOB.

Holy met boeiend honkbal naar winst Voor Holy startte de honkbalcompetitie met een wagonlading plussen. Niet alleen leverde het openingsduel tegen het als favoriet naar Vlaardingen gekomen Brabantse Gryphons 10-9 winst op, ook zag coach Linsly Laker voldoende positieve momenten en teamcohesie om zondag met een gerust gevoel naar Nijmegen te reizen om bij Hazenkamp de ingeslagen weg te vervolgen. Natuurlijk kwam de winst tegen Gryphons niet zonder slag of stoot tot stand. De 0-3 na twee innings gaf een slecht gevoel. De 5-3 (na vijf innings) leek de ommekeer. Om toch weer te gaan twijfelen en te vrezen na de 5-5 in de zevende inning. Lakers manschappen bleken tegen dat stootje te kunnen en stelden orde op zaken in een spectaculaire gelijkmakende negende inning, waarin 5-9 10-9 werd. Laker, die in de nababbel zijn emoties de ruimte gaf: “We hebben hard getraind om op niveau te komen.” Dat zag hij terug:

Ries van Rossum, Piet Bravenboer en Joke van Dijk (vlnr) werden benoemd tot lid van verdienste. Foto: PR

Foto: PR

De herenhandballers van SC Twist zochten voor een dagje teambuilding het strand op. Daar hoorde ook een stukje brandingvaren bij. Dat lukte echter niet zo best.

Toch gelijk Na oefenvoetbal tegen Heinenoord (2-2) en Nootdorp (1-2) reisde Zwaluwen zaterdag naar ‘s Gravenzande. Het leek na de 2-0 van de thuisclub de tegen de Westlanders gebruikelijke nederlaag op te leveren. Totdat Eric Fortes het op de heupen kreeg en tweemaal raak schoot: 2-2.

Beginnen met hardlopen Quertwin Otto sloeg de bal het veld uit en werd na zijn home-run door zijn ploegmaten onthaald op een feestelijke binnenkomst. Foto: UWM/gsv

“De mannen hebben een prima, bijna foutloze wedstrijd afgeleverd. Geweldig.” Softbal Lo Bonafacia en zijn mannen bezorgden zich een uitstekend de-

buut in de hoofdklasse softbal. Holy won in Nieuwegein met 2-9 van Diamonds. Vrijdag (aanvang 21.00 uur) komt Vennep Flyers, dat de competitie opende met 16-1 winst op Alcmaria Victrix, naar de Zwaluwenlaan.

Het duurt nog even voordat het zover is, maar AV Fortuna meldt alvast, dat op zaterdag 4 september een startersclinic hardlopen begint. “Zo leer je van gekwalificeerde trainers op een verantwoorde manier hardlopen”, is de aanbeveling. De cursus duurt 13 weken en daarna “ben je in staat om nonstop vijf kilometer te lopen.” De kosten zijn 52.00 euro. Meer info op de site www.avfortuna.nl


28

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Vlaardingen Werkt Voor interessante en leuke banen in de regio

Wij gaan groeien! Groei jij mee? Uitgeverij West Media is een uitgever van lokale kranten in Zuid-Holland West en wij zijn aan het groeien. Daarom zoeken wij een commercieel talent dat meegroeit! Wij zoeken een

Commercieel medewerker buitendienst Dit ben jij: • Je kent het verspreidingsgebied als je broekzak. • Je hebt een vlotte babbel en bent prettig in de omgang. • Je spettert van het enthousiasme. • Je beschikt over een gezonde hoeveelheid doorzettingsvermogen. • Ervaring met een verkoopfunctie is een mooie extra. Dit ga je doen: Na een gedegen inwerkperiode ga je zelfstandig op pad. Natuurlijk word je altijd gesteund door een enthousiast en ervaren team. Je adviseert relaties over allround mediaoplossingen in de vorm van advertenties, drukwerk en online campagnes. Je bezoekt ondernemers, onderhoudt contact met verenigingen, stichtingen en instanties en weet wat er speelt in jouw gebied. Kortom; je bent hèt gezicht van Uitgeverij West Media in jouw gebied. Dit zijn wij: Uitgeverij West Media geeft gericht media-advies om doeltreffend te adverteren, zowel in onze kranten, via onze online kanalen of via drukwerk. We zijn geen familiebedrijf, maar zo voelt het qua sfeer wel. We werken hard, maar met plezier. We houden van humor op de werkvloer en er is altijd wel een reden voor taart. Ook ondernemen we regelmatig leuke activiteiten met elkaar. Interesse? Leuk? Leuk! Solliciteer eenvoudig door je cv en motivatie te sturen naar: hr@uitgeverijwestmedia.nl. Vragen? Bel dan Rob Voogd op 06-54695134. Uitgeverij West Media is een jonge uitgeverij van lokale en regionale huisaan-huisbladen, drukwerk en online media. Onze 14 titels zijn samen goed voor een bereik van ruim 300.000 huishoudens. Gecombineerd met onze lokale onlineactiviteiten en de verkoop van drukwerk bieden we onze klanten en lezers en cross mediaal totaalpakket.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

12

11

13 14

15

19

16

20

17

18

21 22

23

24

25 PEJOVI

RBC040C

11 25 2 20 14 15

HORIZONTAAL: 1 Mensen gaan ervoor in de rij staan (5); 5 Ze schenen niet deskundig te zijn (5); 8 Dat meisje is een paria zonder vader (3); 9 Als de graaf erachter komt, wordt er snel iets opgeschreven (5); 10 Dat is haast nooit goed (5); 12 Zoon die de grond rond het huis overneemt (11); 15 Openbaar kunstbezit? (11); 19 Vlees hoort waterig te zijn (5); 21 Die zangeressen zingen niet het hoogste lied (5); 22 Vroeger had men prijs (3); 23 Bloem bij EHBO-oefeningen (5); 24 Dit geld is zo te horen van de knecht (5). VERTICAAL: 1 Plaats van eindeloze waterplanten (5); 3 Plakkerige werknemer? (11); 4 Soldatenbende (5); 5 Paktouw (5); 6 Beleefde spoken? (11); 7 Dichter bij ’n bloedvat (5); 13 Grijp die ton! (3); 15 Bont wapen (5); 16 Dat meisje komt in sagen voor (5); 17 Haar van een loper (5); 18 Hoorbaar het tegengestelde van een dia (5). De oplossing vorige opgave: OLIEPAK


Vlaardingen Werkt Voor interessante en leuke banen in de regio Gevraagd:

TAXICHAUFFEUR (M/V) Voor ca. 2,5 uur per dag Schoolvervoer. In bezit van een taxipas of bereid deze te halen.

Omgeving Vlaardingen of Schiedam. Bekwaam in omgang met kinderen. Sollicitaties en inlichtingen: wim@edad.nl • Tel. 078 61 79 777

14 juli 2021 Groot Vlaardingen

|

BUITENDIENST/HEKWERKMONTEUR Wij zijn op zoek naar een hekwerkmonteur die van aanpakken weet! Ben jij of ken jij een persoon die net als onze producten van staal niet kapot te krijgen is? Reageer dan vandaag nog! We hebben een lekkere cappuccino (of zwarte koffie) en thee klaarstaan, en willen graag weten of je samen met ons aan het prachtige metaal wilt werken. Wat verwachten wij van jou: • een gemotiveerde medewerker • we vragen niet om een diploma maar naar iemand die leergierig is • geen 8 tot 5 mentaliteit • je bent klantvriendelijk • je kunt zelfstandig werken • je bent communicatief sterk Wat hebben wij jou te bieden: • we hebben een leuke compacte groep collega’s • we maken producten op maat, dus elke dag is anders • je komt in de cao kleinmetaal • je krijgt een eigen bus met gereedschap • fulltime contract • mogelijkheid om diverse cursussen te volgen voor het technisch voorbereiden van de hekwerken Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het monteren van hekwerken, trappen en staalconstructies. Inmeten van hekwerken. Storingen nalopen. Kijk gerust op onze website voor de producten die we maken: www.schramdelier.nl Stuur je sollicitatie naar info@schramdelier.nl Uitzendbureau’s hoeven niet te reageren, wij zijn op zoek naar vast personeel Schram De Lier Lierweg 47 2678 CT De Lier

Vlaardingen Werkt Zoekt u personeel? Informeer naar de aantrekkelijke mogelijkheden. Tel. 0174 - 62 42 12 advertentie.gv@uitgeverijwestmedia.nl

29


30

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

Mooi Vlaardingen in the picture Deze week zijn er weer veel mooie en leuke foto’s binnen gekomen van de lezers bij de redactie van Groot Vlaardingen. Stuur je leukste foto met begeleidend tekstje naar redactie.gv@uitgeverijwestmedia.nl.

“De Oude Haven, zo’n mooi plekje met de monumentale Visbank, midden in een druk centrum, dat mag best dubbel worden gezien!”

“Zo zien ze me niet” zal deze highlander bedacht hebben. Uiteraard gespot in de Broekpolder.

Foto: Bart Bos

Foto: Margreth Bruines

Paddenstoelen in juli, toch wel raar?

Zwanenfamilie steekt over.

Foto: Jan van Ginderen

Metamorfose Museumplein met de nieuwe kattenbeker muurschildering.

Foto: Yvonne van Loon

Foto: Henk Bijl


14 juli 2021 Groot Vlaardingen

Webinar Blankenburg verplaatst Wegens omstandigheden is het webinar van donderdag 8 juli verplaatst naar donderdag 15 juli. Rijkswaterstaat en BAAK organiseren een webinar over de werkzaamheden voor project Blankenburgverbinding aan de noordoever. Eerder gedane aanmeldingen blijven geldig. Nog niet aangemeld? Meld je dan nu aan. “We nemen je graag mee in de vorderingen voor de verbreding van de A20, het realiseren van knooppunt Vlaardingen en de werkzaamheden aan de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel. Op korte termijn starten we met het bouwen van de tunnelelementen bij Damen Verolme. We geven je alvast een digitaal kijkje in het dok. En ben je ook zo benieuwd naar de werkzaamheden van de duikers bij de beiden tunnels? Speciaal voor jullie mochten we een kijkje komen nemen en het vastleggen met een filmpje.” Meld je nu aan voor het webinar op 15 juli om 19:00 uur. Ga naar https://www. blankenburgverbinding.nl/ nieuws/1984362.aspx en meld je aan door onderaan op het woordje hier te klikken.

Help ons duurzaam te blijven!

Krant uit? Papierbak in!

Anna Hommerson slaagt Cum Laude op het Geuzencollege

|

31

Locaties voor windmolens bij Oeverbos uitgezet De locaties voor de windmolens van het Vlaardings Energie Collectief (VEC) en de Windvogel zijn nu bij het Oeverbos uitgezet. Dat is de eerste fysieke stap voor het bouwen van de molens. Vandaag zijn bestuursleden en specialisten van de twee coöperaties de locaties gaan bekijken en de experts van de Windvogel hebben gecontroleerd dat het uitzetwerk correct is gedaan. Op de beide locaties worden de komende weken metingen uitgevoerd om de draagkracht van de grond precies vast te stellen. Op basis

daarvan wordt er geheid. De fundering van de windmolens wordt een betonnen plaat met een diameter van 18 meter. De mast van de molens heeft een diameter van 4 meter. Langzaam maar zeker krijgen de windmolens gestalte. De coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC) en de Windvogel willen samen deze twee windmolens bouwen. Daarmee kan voor 5500 huishoudens schone stroom opgewekt worden, ongeveer 17.000 megawattuur per jaar. Binnenkort zal het VEC de Vlaardingers uitnodigen mee te doen in de financiering van de windmolens. Daarmee is een aantrekkelijk rendement te verdienen.

Esther Harmsen, directeur van het Geuzencollege, ontvangt Anna Hommerson, die met een limousine van huis werd gehaald, omdat zij Cum Laude geslaagd was. Foto: Geuzencollege

Anna Hommerson beleefde wel een heel bijzondere uitreiking van haar diploma op het Geuzencollege. Zij slaagde Cum Laude en werd thuis opgehaald met een limousine die haar naar school bracht om haar diploma op te halen. De diploma-uitreiking kreeg dit jaar op het Geuzencollege een speciaal

tintje. De leerlingen hebben de afgelopen twee schooljaren te maken gehad met de maatregelen in verband met Corona en dat zorgde voor aangepaste lesroosters. Toch konden uiteindelijk alle leerlingen hun diploma ophalen. Voordat de uitreiking plaatsvond was er voor alle leerlingen een

Walk of Fame opgesteld. Via verschillende stationnetjes liepen zij door de school om gefeliciteerd te worden met hun resultaat. Met aan het einde natuurlijk de uitreiking van het felbegeerde diploma. De uitreiking werd afgesloten op het terras van de school met natuurlijk een proost en een cocktail.

De locaties voor de windmolens van het Vlaardings Energie Collectief (VEC) en de Windvogel zijn nu bij het Oeverbos uitgezet. Foto: PR


32

|

Groot Vlaardingen 14 juli 2021

In levende lijve of digitaal...

We feliciteren al onze geslaagden met het behalen van hun diploma. Goed gedaan!

Hoera!

Proficiat!

Je bent een

topper.

We zijn trots op jullie.

Fantastisch! Het is je gelukt!

Gefeliciteerd!

Veel succes bij de volgende stap.

Super prestatie.

Hangt de vlag al uit?

Geslaagd! Van harte.

Geweldig!

STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM

We wisten dat je het kon!

XL

MAVO

We gaan je missen.

Het Lyceum Vos

De Mavo Vos

havo|vwo|gymnasium|tto

KBL-mavo|mavo|Liftklas

Het College Vos

BBL|KBL|LWOO|Groeiklas|Liftklas

De Internationale Vos EOA|Liftklas

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

www.stgs.nl | www.lyceumschravenlant.nl | www.mavoschravenlant.nl | www.pronovacollege.nl | www.devosvlaardingen.nl | www.osvs.nl

Profile for WL Media

GV-2021-07-14  

GV-2021-07-14  

Profile for wlmedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded