Page 1

TE KOOP Breda – Konijnenberg - “De Hogebeemd” 30 BEDRIJFSUNITS


ALGEMENE INFORMATIE

30 BEDRIJFSUNITS “DE HOGEBEEMD” TE BREDA

ONTWIKKELING:

BOUWMANAGEMENT:

PROJECTNOTARIS:

Twins XL B.V.

Twins Bouw B.V.

KraGd notariaat

Postbus 29

Postbus 29

Prinses Margrietplantsoen 51-A

2690 AA ‘s-Gravenzande

2690 AA ‘s-Gravenzande

2595 BR Den Haag

0174-289946

0174-289946

= 070-3040388

info@twinsinvestments.com

info@twinsbouw.nl

www.kragd.com

www.twinsinvestments.com

www.twinsbouw.nl

VERKOOPBEGELEIDING:

VERKOOPBEGELEIDING:

Twins Investments B.V.

van de Water Groep

Postbus 29

Keizerstraat 91/93

2690 AA ‘S-GRAVENZANDE

4811 HL Breda

0174-289946

076-5241555

info@twinsinvestments.com

bog@vandewatergroep.nl

www.twinsinvestments.com

www.vandewatergroep.nl

Gebouw “De Hogebeemd” wordt gerealiseerd aan de doorgaande Konijnenberg, bijna op de hoek met de Regenbeemd, op bedrijventerrein “De Krogten” in Breda. Dit project omvat in totaal 30 bedrijfsunits, in oppervlakte variërend van 58 m² tot 128 m² begane grond vloeroppervlak. Iedere bedrijfsunit beschikt naast een hoge overheaddeur (3,5 meter) tevens over een aparte toegangsdeur. De gebouwhoogte bedraagt circa 8,5 meter en alle units zijn standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer. De units 1, 15, 16 en 30 hebben bovendien een uitnodigende zijentree met veel glas tot op de verdieping in de zijgevel. LOCATIE Bedrijventerrein "De Krogten" is gelegen ten noorden van het centrum van Breda. Het bedrijventerrein is omsloten door de Noordelijke Rondweg, de Terheydenseweg en de rivier De Mark. Het bedrijventerrein wordt doorsneden door 2 belangrijke wegen, Konijnenberg en Moerlaken. De projectlocatie is gelegen aan Konijnenberg, op de hoek met Regenbeemd, op korte afstand van de Terheijdenseweg en Moerlaken. De snelweg A16, richting Rotterdam en Tilburg, is binnen ongeveer 10 minuten te bereiken, terwijl de A27 richting Utrecht op ongeveer 15 autominuten is gelegen. Op Bedrijventerrein De Krogten zijn onder andere de Makro en Office Centre gevestigd, maar ook Bo-rent, Handyman (hoofdkantoor), Hornbach, Boels Verhuur en Jongeneel.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


OMSCHRIJVING ONTWIKKELING

beheer hiervan wordt van rechtswege een

o Reservering voor groot onderhoud,

De ontwikkeling van gebouw “De

Vereniging van Eigenaren opgericht.

waaronder met name begrepen het dak

BETALINGEN

en buitenschilderwerk (in een uniform

De kopers betalen in een aantal termijnen de

kleurenschema).

diverse stadia van de bouw. Betalingen en

Hogebeemd” is in handen van Twins IX B.V. uit ‘s-Gravenzande. Twins

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)

heeft inmiddels met succes diverse

Voor het onderhoud en beheer van de

bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd

gemeenschappelijke delen, waaronder het

Daarnaast kunnen onder andere de

in onder andere Amsterdam, Bleiswijk,

gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van

navolgende zaken, na goedkeuring door de

Den Haag, Nootdorp, Rhoon, Utrecht en

rechtswege een Vereniging van Eigenaren

vergadering, collectief worden geregeld:

AANVANG EN OPLEVERING

Zoetermeer.

(kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een

• Gevelreiniging;

Zodra zowel de onherroepelijke

beheerder is aangesteld.

• Onderhoud van gemeenschappelijke

bouwvergunning is verleend en 60% van de

VERKOOPBEGELEIDING

wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/

groenvoorziening;

aannemingsovereenkomst.

units onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel

De verkoopbegeleiding is in handen van de

De belangrijkste taken en bevoegdheden van

• Onderhoud dak en gevels;

minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar,

eigen verkooporganisatie, Twins Investments

deze vereniging zijn:

• Gladheidbestrijding op het buitenterrein;

wordt met de bouw van dit project gestart.

• Gemeenschappelijke glasbewassing;

De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden

• Etc.

(200 werkbare werkdagen na gereedkomen

B.V. uit ’s-Gravenzande, en van Van de Water Groep uit Breda. Voor al uw verkoopvragen kunt u hier terecht.

• Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein; • Het opstellen van een huishoudelijk

betonnen begane grondvloer). FINANCIERING

APPARTEMENTSRECHTEN

reglement met daarin regels voor het

Bij het sluiten van de koop wordt

AFWERKING

De grond en de daarop te realiseren

gebruik van de gemeenschappelijke

door de projectnotaris een koop- en

Omdat geen enkele koper hetzelfde is

bebouwing wordt gesplitst in

gedeelten;

aannemingsovereenkomst opgesteld en

worden de units casco opgeleverd. Dat geeft

vervolgens door partijen getekend. In deze

u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting

appartementsrechten. Elke koper wordt

• Het beheer van de middelen die door de

eigenaar van een appartementsrecht, welk

eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn

overeenkomst kan op verzoek van de koper

compleet naar eigen inzicht in te delen en in

het recht geeft op het uitsluitende gebruik

gesteld. Bij de eigendomsoverdracht van

een ontbindende voorwaarde financiering

te richten. De units zijn degelijk gebouwd en

daarvan. Elke unit is separaat met een

het appartementsrecht is koper reeds

worden opgenomen.

afgewerkt met gebruikmaking van moderne

hypotheek te belasten en/of te verkopen/

een eerste bijdrage, ter grootte van de

verhuren.

jaarbijdrage (conform aanvangsbegroting)

Binnen 21 dagen na ondertekening van de

van het betreffende appartementsrecht,

overeenkomst dient koper een waarborgsom

Dit houdt onder meer in dat elke koper

aan de vereniging verschuldigd. De

te storten groot 10% van de koopsom. In

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij

afzonderlijk wordt aangeslagen voor

daaropvolgende periodieke bijdragen

plaats van deze waarborgsom kan de koper

oplevering geen energielabel utiliteit hoeft

onroerend zaakbelasting, waterschapslasten,

zullen door de eigenaren (leden van de

een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom

te worden afgegeven in de zin van het bij

rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse

vereniging) worden vastgesteld. Deze

of bankgarantie geldt als zekerheid voor het

oplevering van het casco geldende Besluit

nutsvoorzieningen ( water en elektriciteit).

bijdragen zijn bedoeld om onder andere

nakomen van de verplichtingen van de koper,

Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien

de navolgende zaken collectief te regelen/

voortvloeiend uit de getekende koop- en

door de casco oplevering van het verkochte

Naast de grond onder de bebouwing wordt

betalen:

aannemingsovereenkomst.

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om

elke koper tevens mede-eigenaar van het

o De opstalverzekering;

gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het

o De aansprakelijkheidsverzekering;

bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook de technische omschrijving.

volgens het voorgeschreven ISSO protocol

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


PLUSPUNTEN VAN DE UNITS een energielabel te kunnen opstellen.

bestemd voor bedrijven behorende tot en

Afhankelijk van de gebouwfuncties die de

met milieucategorie 5 van de “Staat van

eigenaar/gebruiker aan het gekochte toekent,

Bedrijfsactiviteiten”, waarbij volumineuze

kan er sprake zijn van de verplichting tot

detailhandel wel en zelfstandige

afmelden van een energielabel. Eigenaar/

kantoren niet zijn toegestaan (zie www.

gebruiker neemt zelf de regie op zich voor

ruimtelijkeplannen.nl voor een nadere

het correct laten opstellen en tijdig laten

toelichting).

afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven

De nutsbedrijven leggen tegenwoordig alleen

voldoen aan het Bouwbesluit en dan met

(hoofd)leidingwerk aan op particulier terrein

name de energieprestatie eisen van het

indien daarvoor rechten zijn gevestigd.

Bouwbesluit.

Deze rechten op het hebben, houden, onderhouden, vervangen of verwijderen

TEKENING

van dit leidingwerk worden gevestigd via de

Indien de tekening afwijkt van de technische

splitsingsakte.

omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

+ + +

Gevlinderde betonvloer op de begane grond;

Overheaddeuren met een hoogte van 3,5 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar);

Flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een keuken en/of tweede toilet. De aannemer is u daarbij graag van dienst met een maatwerk offerte;

De koper mag de op basis van de koop-/ aannemingsovereenkomst gekochte

NADERE BIJZONDERHEDEN

appartementsrechten pas verkopen na één

De in deze verkoopdocumentatie en op de

jaar na sleuteloverdracht of anders met

verkooptekeningen gebruikte nummering

schriftelijke toestemming van de verkoper.

betreft bouwnummers. Deze worden

Hiervoor worden in de overeenkomst

tijdens de bouw door iedereen gebruikt,

omstandigheden omschreven ten gevolge

ook in de correspondentie met Twins en de

waarvan deze toestemming niet geweigerd

projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet

kan worden.

de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die

Kopers zijn zelf verantwoordelijk

worden voorgeschreven door diverse

voor de verkrijging van de voor hun

overheidsinstellingen gelden slechts in

bedrijfsuitoefening benodigde financiële

algemene situaties. Afhankelijk van de aard

middelen en vergunningen. Volgens het

van het gebruik kunnen de betreffende

bestemmingsplan “De Krogten”, vastgesteld

instellingen nadere voorzieningen

op 25 november 2004, is de locatie

voorschrijven, welke voor rekening van de

waarop deze units worden gerealiseerd

koper komen.

+

Goede vloer-, gevel- en dakisolatie;

+

Gebouwhoogte van circa 8,5 meter;

+

Hardhouten kozijnen;

+

Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


TECHNISCHE OMSCHRIJVING GROND EN GRAAFWERK Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen. BETONWERK: IN HET WERK TE STORTEN BETON De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt. In de vloer van iedere unit zijn opgenomen: • 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen; • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet; • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur; • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry. Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw. STAALCONSTRUCTIE De uitvoering van de staalconstructie, onder andere kolommen, spanten, hulpstaal en windverbanden, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in alle units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer en voor de optionele verdiepingsvloeren in de overige units.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

van een brievenbus en zijn afsluitbaar door middel van een driepunt sluiting. Deze deuren worden voorzien van degelijk hangen sluitwerk. De houten raamkozijnen, in de kleur antraciet grijs, worden bezet met dubbele beglazing. Het paneel boven de loopdeur uitvoeren in glas. Boven de overheaddeur komt een kunststof volkern reclamepaneel in de kleur wit.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

In de beide kopgevels, aan de oost- en de westgevel, komen houten kozijnen in de kleur antraciet grijs met daarin dubbele openslaande deuren.

TUSSENWANDEN De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

OVERHEADDEUR De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Het geleidesysteem van de overheaddeuren wordt opgehangen onder de verdiepingsvloer. Deze overheaddeuren hebben een breedte van 3,3 meter en een hoogte van 3,5 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur wit.

GEVELBEKLEDING Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen. De haken rondom de overheaddeur en de loopdeur in de noord- en de zuidgevel worden gevormd door een sandwich paneel in verschillende grijstinten. De dakrand annex luifel boven deze gevels bestaat uit een kunststof volkernplaat in de kleur wit, welke bij de eindunits doorloopt tot de grond. De oost- en west gerichte kopgevels bestaan uit stalen sandwichpaneel met plankprofiel plaat in de kleur wit. KOZIJNEN In de buitengevels worden hardhouten deurkozijnen geplaatst volgens tekening in de kleur wit. De toegangsdeuren, bij alle bedrijfsunits in de kleur wit, worden voorzien

DAKBEDEKKING Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie. Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd

volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken. Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie. VERDIEPINGSVLOER Alle units worden voorzien van een gehele betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) zonder zandcement deklaag. De naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer een zandcement deklaag aanbrengen. INTERIEUR Meterkast conform NEN 2768. De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet (duoblok, tenzij anders omschreven) en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking. TRAPPEN De standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap, tenzij anders vermeld. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond. SCHILDERWERK Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


TECHNISCHE OMSCHRIJVING laag grondverf en twee lagen dekverf. RALkleuren volgens aanwijzing architect. NUTSVOORZIENINGEN Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast): • Elektra tot 3 x 25 A.; • Waterleiding. Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen. Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen. BUITENTERREIN, BESTRATING EN DERGELIJKE Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

VERVOLG

SITUATIE

MEER- EN MINDERWERK Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot meer- en/of minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met de aannemer. VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen: • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag; • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven; • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan; • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden; • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend; • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/ kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht; • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


TECHNISCHE BEGANE GROND OMSCHRIJVING

VERDIEPING

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEVELS

Deze brochure (Versie 191011-1) is bedoeld om globale informatie te geven. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Profile for WL Media

Brochure de Hogebeemd  

Brochure de Hogebeemd  

Profile for wlmedia