Page 3

De Schakel MiddenDelfland donderdag 21 april 2016

Gemeenteberichten

Donderdag 21 april 2016

week 16

Afwijkende openingstijden gemeentehuis rondom de feestdagen

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op de volgende dagen: - Op woensdag 27 april in verband met Koningsdag; - Op donderdag 5 en vrijdag 6 mei in verband met Hemelvaart; - Op maandag 16 mei in verband met Tweede Pinksterdag.

Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Jeugdgezondheidszorg als onderdeel van het Maatschappelijk Team Alle ouders krijgen te maken met de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het consultatiebureau voor kind en jeugd is er voor kinderen van 0-19 jaar en hun ouders. Op het consultatiebureau werken een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente. Ieder dorp heeft een eigen vestiging van het consultatiebureau. Eén van de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau maakt ook deel uit van het Maatschappelijk Team. Waarvoor dient een consultatiebureau? Als er een baby is geboren neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders en gaat zij bij hen langs op huisbezoek. Ze beantwoordt de vragen van ouders, geeft uitleg over het consultatiebureau en geeft voorlichting. Vier jaar lang kijken de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige samen met ouders naar het kind en bespreken ze de voeding, opvoeding, het opgroeien en alles wat daarbij leeft bij ouders. De jeugdarts kijkt het kindje ook medisch na (bijvoorbeeld ogen, oren, hartje en longen). De jeugdarts en jeugdverpleegkundige volgen ook de groei en de ontwikkeling van het kind. Als een kind naar de basisschool gaat, komt het nog één keer op het consultatiebureau. Daarna nemen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige voor de leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar het van hen over. Zij volgen het kind tot het 19 jaar is. Wat biedt Jeugdgezondheidszorg nog meer? De JGZ organiseert ook preventieve activiteiten zoals workshops en cursussen over de ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters, schoolgaande kinderen en pubers. Ook de Kids en Koffie is een activiteit die de JGZ in Midden-Delfland organiseert. Ouders kunnen vrijblijvend koffie komen drinken en met elkaar kletsen, waarbij er spel en speelgoed aanwezig is voor hun kind(eren). Naast het reguliere bezoek aan het consultatiebureau kunnen ouders met vragen over hun kind en/of het gezin gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau in alle drie de dorpen en van het telefonisch spreekuur. Op de website www.jgzzhw.nl kunt u terecht voor de precieze locaties en tijden. De jeugdverpleegkundigen houden ook op de meeste kinderdagverblijven en peuterspeelzalen inloopspreekuur. Daar kunnen ouders ook altijd hun vragen stellen.

Kunnen alle ouders terecht bij de jeugdverpleegkundige? Alle (aanstaande) ouders, maar ook jongeren, hulpverleners en scholen kunnen bij de jeugdverpleegkundige terecht met hun vragen en/of zorgen. Mocht de vraag niet zo goed bij de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts passen, dan zorgt zij ervoor dat een collega vanuit het Maatschappelijk Team contact met de ouder(s)/ jongere opneemt. Wanneer komt het Maatschappelijk Team in beeld? Als ouders niet alleen vragen, maar ook zorgen hebben over hun kind en de JGZ niet toereikend is, kunnen ouders aankloppen bij het Maatschappelijk Team van de gemeente Midden-Delfland. Het Maatschappelijk Team kan dan ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij opvoedmoeilijkheden, waarbij het ook op andere vlakken niet lekker loopt, zoals persoonlijke problematiek, ontbreken van een sociaal netwerk of financiële zorgen. Kortom met alle vragen en/of zorgen kunnen ouders (en jongeren) bij het maatschappelijk team terecht. Een zorgprofessional van het Maatschappelijk Team gaat dan in gesprek met ouders waarbij ze samen kijken naar wat er goed gaat, waar de ouders zorgen over hebben en wat er voor nodig is om die zorgen te verminderen. Het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) kan hierbij ondersteunend zijn. Maatschappelijk Team als coördinator Als er al andere hulpverleners bij het gezin betrokken zijn, nodigt de zorgprofessional van het Maatschappelijk Team die samen met de ouders uit voor een overleg. Tijdens dit overleg maken ze met elkaar afspraken over wie wat gaat doen, zodat iedereen dat van elkaar weet en voor de ouders duidelijk is wie ze voor welke vraag kunnen benaderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan en dat plan is van de ouders/het gezin. Vanuit een soort helikopterview kijkt het Maatschappelijk Team toe of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en hoe het gaat met ouders en kind(eren). Na een tijdje wordt geëvalueerd en worden de doelen en afspraken bijgesteld. Het uiteindelijke doel is dat ouders weer alles zelf kunnen. Mocht extra hulp nodig zijn voor een kind, dan wordt er vanuit het Maatschappelijk Team gekeken of en hoe dat ingezet kan worden. Het Maatschappelijk Team is er voor alle inwoners in Midden-Delfland. Het is een team voor mensen van 0 tot 100 jaar (en ouder), voor ouders vanaf de zwangerschap tot de kinderen 23 jaar zijn en natuurlijk voor de jeugdigen zelf. Er zijn geen kosten verbonden aan de JGZ en het Maatschappelijk Team.

Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad Schipluiden

OVERIGE

AANVRAGEN

Meldingen

Omgevingsvergunningen

- Door Stichting De Dorpshoeve in Schipluiden is melding gedaan van het houden van een kindervlooienmarkt in de sportzaal van De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, 2636 GM Schipluiden op Koningsdag 27 april 2016 van 13.00 tot 15.30 uur.

- Vergunning is aangevraagd voor het verbreden van een watergang en het vellen van 10 eiken aan de Abtswoude nabij nr. 62, 2636 EE Schipluiden (Z-HZ_WABO-2016-0164). (APV)vergunningen

Geheel Midden-Delfland VOORNEMEN TOT BESLUITEN

- Evenementenvergunning is aangevraagd door Stichting Evenementen Midden-Delfland voor het houden van het cultureel popmuziek festival Schippop op 11 juni 2016 vanaf 12.00 tot 12 juni 2016 0.30 uur. Dit festival vindt plaats op het terrein van LTC Keenenburg, Tiendweg 2, 2636 HH Schipluiden.

www.middendelfland.nl

Omgevingsbegroting - Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft in haar brief van 13 april 2016 aan de gemeenteraad van Midden-Delfland de ontwerpbegroting 2017 van de Veiligheidsregio Haaglanden aangeboden.

Bij deze ontwerpbegroting behoren een meerjarenraming (2017 t/m 2020) en toelichtingen. De begroting, meerjarenraming en toelichtingen liggen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Anna van Raesfeltstraat 37, in Schipluiden. Deze stukken zijn, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar.

Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

3

Profile for WL Media

Md 2016 04 21  

Md 2016 04 21  

Profile for wlmedia