Page 1

12e jaargang 17 maart 2016 Gemeentenieuws

2,3,4

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

De Matthäus Passion laat mensen zweven Den Hoorn: 015 - 262 60 16

www.kleijweghoveniers.nl

Voor jong en oud, binnen en buiten, zomer en winter. Ontdek het ook! www.boullier.nl

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Bolle Kickertbrug weer open Fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bolle Kickertbrug in het centrum van Den Hoorn. De beeldbepalende brug werd afgelopen dagen opgeknapt, omdat een aantal verbindingsschijven er zeer slecht aan toe was. Fietsers en voetgangers moesten tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een noodbrug die over de Gaag lag. De werkzaamheden hebben nog geen week geduurd.

De Matthäus Passion is dè aanloop naar Pasen. Door het hele land wordt dit muzikale document opgevoerd. “Het meesterwerk van Bach,” zeggen Jan Holtkamp, Peter van Mil en Joke Zuidervaart uit Schipluiden. Ook zij zullen op 23 maart hun beste zangkwaliteiten aan de Matthäus Passion geven. In Delft vindt de uitvoering plaats met meerdere koren, orkesten, solisten onder leiding van Koos van Beurden. “De Matthäus Passion is ultiem!” door Gemma van Winden-Tetteroo

Voor Peter van Mil is het de derde Passion. “Ik zing pas zo’n 7 jaar. Ik begon als projectlid en ben bij Zangvereniging St. Michael blijven hangen. Mijn vrouw wilde een Passion zingen en ik ben met haar meegegaan. Ik had best wel moeite met de moeilijke muziek, maar ik vind het geweldig.” Ook zijn medebestuursleden Jan Holtkamp en Joke Zuidervaart genieten nog steeds van de Passion, ook al hebben ze die al vaak gezongen. “Je wordt er door ontroerd, het is zo bijzonder,” zegt Joke. Ook Jan zegt daar wel eens moeite mee te hebben omdat hij meerdere delen uit de muziek aan overleden dierbaren op-

Schone buurt en koffie met koek toe In Den Hoorn verzamelden de bewoners van de Woudselaan en Lookwatering zich afgelopen zondag om zwerfafval op te ruimen. De buurt ziet steeds meer rommel in de wegbermen, de sloten en het boezemwater. De hoeveelheid zwerfafval is enorm toegenomen sinds er verkeer van en naar de A4 over de smalle weggetjes gaat. Ook wordt er de laatste jaren veel bouwafval gezien. Met een ouderwets briefje in de bus werden buren opgetrommeld om samen eens het afval te

rapen. Gewapend met rolcontainer, vuilniszakken, harken en sloothaken werden een deel van de Woudselaan, Lookwatering en Hadrianuslaan onder handen genomen. Na een uur was het traject gelopen en zijn de containers en vuilniszakken vol. Vervolgens werd in het zomerzonnetje nog een uurtje bijgepraat met koffie en zelfgebakken bananenbrood. Met een goed gevoel ging ieder weer naar huis om nog van een stralende zondagmiddag in een schone omgeving te genieten!

Peter van Mil, Jan Holtkamp en Joke Zuidervaart kijken uit naar de Matthäus Passion.

draagt. “Het voelt intens. Mooi dat we dit mogen doen,” zeggen de drie. Inspiratie De leden van de koren en het orkest kleden zich er ook speciaal voor. “Dat pak hoort erbij, in mijn ogen toont dat respect voor Bach en voor de toehoorders,” aldus

Peter. Het verhaal met religieuze achtergrond is geen kerkelijke dienst. Iedereen is welkom. “Deze muziek laat mensen zweven. Er gaat van alles door je heen.” Peter: “Voor mij is het slotlied het mooist. Daar zing ik naar toe en dat geeft mij inspiratie. Het is overweldigend!”

Foto: PR

Organisatie De Matthäus Passion vergt een enorme organisatie. Contracten, solisten, kerk, kaarten, afspraken met andere koren, PR, partituren, aan alles wordt gedacht. “De grootste kosten zitten in de bouw van het podium.” Meer informatie met betrekking tot de uitvoering op 23 maart vindt u via www.stmichael.nl.

Eerste kievitsei Zuid-Holland gevonden in Maasland Arie van Nierop deed zondag een bijzondere vondst: hij ontdekte het eerste kievitsei van Zuid-Holland in de Duifpolder bij Maasland. Het eerste ei van Nederland was een paar dagen eerder gevonden in Brabant. Van Nierop is al sinds 2003 actief als weidevogelboer in Midden-Delfland en zocht als kleine jongen al naar kievitsnesten. Tijdens zijn werkzaamheden beschermt hij de nesten. Afgelopen zondag vond hij het eerste ei in de Duifpolder, op zijn weiland. De kievit is de eerste weidevogel die nestelt, eieren legt en gaat broeden. Daarmee vormt dit eerste ei de aftrap van het weidevogelseizoen.

Weidewachters gaan op zoek naar de nesten en melden hun vondst bij de boer, zodat die er bij het maaien rekening me kan houden.

Het eerste kievitsei van de provincie Foto: PR ligt in Maasland.

Nieuw jasje voor De Schakel MiddenDelfland

Gewapend met rolcontainer en sloothaken werd het afval geraapt.

Foto: GvW-T

Voor u ligt de nieuwste editie van De Schakel MiddenDelfland. De krant heeft een nieuw jasje gekregen. Met deze frisse nieuwe layout maken we het lezer nóg leuker en bieden we nóg meer ruimte voor lokaal nieuws. “U zult zien dat er veel leuke, korte berichtjes in staan met nieuws uit en over Midden-Delfland”, zegt hoofdredac-

teur Sandra Vlielander. “We brengen bekende en minder bekende Midden-Delflanders in beeld, we vertellen u welke evenementen er op de planning staan en uiteraard houden we u op de hoogte van het sportnieuws.” Elders in deze krant ziet en leest u ook wie er wekelijks voor deze krant schrijven.

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland


2

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Gemeenteberichten Donderdag 17 maart 2016

week 11

Paasweekend: afwijkende openingstijden gemeentehuis In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het gemeentehuis op vrijdag 25 en maandag 28 maart gesloten.

Subsidie voor initiatieven kunst en cultuur Heeft u ideeën voor initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, die de eigen identiteit van (de dorpen van) Midden-Delfland versterken? Zet u graag iets op poten, waardoor de sociale samenhang verbeterd kan worden? De gemeenteraad heeft voor 2016 een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld, als ondersteuning van deze initiatieven. Subsidie aanvragen Het aanvraagformulier voor de subsidie kunt u vinden op onze website www.middendelfland.nl > Actueel > Nieuwsberichten. Alle inwoners van Midden-Delfland kunnen aanspraak maken op subsidie. Aan welke voorwaarden de aanvraag verder moet voldoen, leest u ook op de website.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Reactie op uw aanvraag Een aanvraag indienen kan voor 1 april 2016, u ontvangt dan voor 1 mei een reactie op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Sanne Cocx via het e-mailadres welzijn@middendelfland.nl of via telefoonnummer (015) 380 41 13.

RAAdSINfORMATIE Raadsvergadering Op dinsdag 22 maart 2016 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Aanvang: 19.30 uur. U kunt de raadsvergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken > live volgen via internet. Agenda - Voorstel ontslag de heer C.M. van der Vaart en toelating de heer H.A. van der Kooij als lid van de raad - Afleggen eed danwel verklaring/belofte - Voorstel benoeming lid gemeenteraad de heer H.A. van der Kooij als lid van de commissie - Voorstel inzake OESO-rapport - Huisvesting statushouders te Midden-Delfland - Metropoolregio Rotterdam Den Haag Ontwerp Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2016-2022 Inzage De vergaderstukken zijn vanaf donderdag 17 maart in te zien via

Aanvragen en Besluiten

- het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken - Ipad / app IBabs Pro Inloggegevens: website: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger - www.ibabs.eu Inloggegevens: website: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger Spreekrecht Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden. Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de Raadsgriffier, maximaal 5 minuten spreektijd, alleen over agendapunten (voor uitzonderingen zie website). Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de griffier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken > Meld u aan voor de mailservice Raad en Commissie. LINK: http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/mailservice-raad-en-commissie_42777/

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

Maasland

AANVRAGEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

- Vergunningsaanvraag is gedaan voor het vervangen - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het uitbreiden van een aanbouw aan de voorgevel aan de Tramkade van een stal aan het Doelpad 4, 3155 AE Maasland 3a, 2635 BA Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2016-0101); (Z-HZ_WABO-2016-0102). - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het oprichten van een nokverhoging aan de Prins Bernhardstraat 7, VOORNEMEN TOT BESLUITEN 2635 HG Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2016-0105). Ontwerpbesluit wijzigingsplan OVERIGE - Het ontwerp wijzigingsplan “Oostgaag 27 Maasland” Meldingen ligt met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, - Melding is gedaan door voetbalvereniging SV Den Hoorn ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. voor het houden van de volgende clubactiviteiten in hun accommodatie aan de Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen op het ontwerp indienen bij de gemeenteraad van Den Hoorn: Midden-Delfland. • Feestavond t.b.v. Fight cancer op 16 april 2014 Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook (met verruiming sluitingsuur tot 02.00 uur) inzien als PDF op de gemeentelijke website: • Lounge middag/avond op 7 mei 2016 www.middendelfland.nl tot 22.00 uur.

www.middendelfland.nl

in de rubriek bestuur en beleid > stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het ontwerpbesluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.wp16BG01-on01 BESLUITEN Overeenkomst grondexploitatie - Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland heeft een overeenkomst grondexploitatie (anterieure overeenkomst) gesloten over het wijzigen van de grenzen van bouwvlak behorend bij een melkveehouderij aan de Oostgaag 27 in Maasland. Deze overeenkomst ligt met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Donderdag 17 maart 2016

Gemeenteberichten

Referendum 6 april 2016 Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking. Bij het referendum mag iedereen stemmen die de Nederlandse nationaliteit heeft, op 6 april 2016 achttien jaar of ouder is en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Hieronder leest u hoe en waar u kunt stemmen en wat u kunt doen als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen. de stempas De stempas is uw toegangsbewijs tot het raadgevend referendum. De stempas is zowel een ‘bewijs van uitnodiging’ als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. We sturen uw stempas per post naar u toe. Heeft u op woensdag 23 maart nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan bij de gemeente een vervangende stempas aan. De uiterste datum waarop u schriftelijk een vervangende pas kunt aanvragen is vrijdag 1 april 2016. Aan de balie van het Klant Contact Centrum kunt u de dag vóór de stemming, dinsdag 5 april 2016, tot 12:00 uur een vervangende stempas aanvragen. Neem uw identiteitsbewijs mee. Deze heeft u nodig voor het aanvragen van een vervangende stempas. Identiteitsdocument verplicht Om te mogen stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs tonen zoals uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom naast uw stempas ook uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 7 april 2011” of elke latere datum. Met een identiteitsbewijs dat door de gemeente ongeldig is gemaakt en voorzien is van gaten mag u niet stemmen. Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gesloten? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het document van vermissing dat is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u ook een pasje of een document laten zien waarop uw naam en foto staan, zoals bijvoorbeeld een NS-abonnement. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten. Dit geldt ook als u een volmacht geeft. Volmacht geven Bent u niet in de gelegenheid zelf te stemmen? Dan kan een andere kiezer die woonachtig is in dezelfde gemeente uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen, de gemachtigde. Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging. U geeft uw stempas aan de gemachtigde samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Zonder deze documenten mag de gemachtigde uw volmachtstem niet uitbrengen! Ook hierbij geldt dat uw identiteitsbewijs op de dag van de stemming maximaal vijf jaar mag zijn verlopen. Degene die voor u uw stem uitbrengt, kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij ook zelf stemt voor dit referendum. De gemachtigde mag naast zijn of haar eigen stem, maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen. Kiezerspas Wilt u op 6 april in een andere gemeente stemmen? Laat uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in een willekeurig stemlokaal in

|

week 11

Nederland uw stem uitbrengen. Een kiezerspas vraagt u schriftelijk uiterlijk vijf dagen (1 april 2016) voor de stemming aan. Gebruik hiervoor het formulier “verzoek kiezerspas” dat op de website van de gemeente te vinden is. Dit formulier is ook op te vragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland. Een kiezerspas kunt u ook aanvragen bij de balie van het Klant Contact Centrum van de gemeente (mondelinge aanvraag). U kunt alleen voor uzelf een kiezerpas mondeling aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 april 2015 om 12.00 uur. Vergeet u niet om uw identiteitsbewijs mee te nemen? Als u op het moment van aanvraag al een stempas in huis heeft, dan moet u deze bij het verzoek voegen of meenemen. Stembureau Met de stempas en uw identiteitsbewijs kunt u binnen de gemeente zelf bepalen in welk stembureau u uw stem uitbrengt. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties in Midden-Delfland waar een stembureau is gevestigd: Op de volgende locaties kunt u uw stem uitbrengen: den Hoorn: Sportzaal De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 Maasland: Singelhof, Hofsingel 18 Schipluiden: De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10 Bovenstaande stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 tot ’s avonds 21.00 uur. Mobiel stembureau Stemmen kan ook op een zogenaamd mobiel stembureau. Deze stembureaus zijn beperkt geopend. Let u goed op de aangepaste openingstijden? Dat voorkomt teleurstellingen. U kunt uw stem uitbrengen bij onderstaande mobiele stembureaus: - 10.00 tot 12.00 uur: WoonZorgCentrum Akkerleven, Veldvreugd 15, Schipluiden. - 14.00 tot 16.00 uur: Dienstencentrum Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2, Den Hoorn. - 18.00 tot 20.00 uur: Dienstencentrum Korpershoek, Windrecht 10, Schipluiden. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking Stembiljet en rood potlood Op 6 april stemt u met een papieren stembiljet en een rood potlood. Het stembiljet ontvangt u van de stembureauleden in het stembureau. Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? In het stemhokje vult u het stembiljet in. De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal is zodanig dat niemand kan zien welke keuze u maakt. U plaatst een kruisje in het vakje van uw keuze of u kleurt dat vakje (deels) in. U doet dat met het schrijfmateriaal (rood potlood) dat u in het stemhokje aantreft. Schrijf verder niet op het stembiljet. U loopt dan namelijk het risico dat uw identiteit wordt achterhaald en uw stembiljet daardoor ongeldig wordt. Ook als u beide vakjes op het stembiljet heeft ingekleurd, is uw stem ongeldig. Mocht u uw biljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt of u heeft zich vergist? Dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan de stembureauleden in het stemlokaal. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door niets aan te kruisen. Het biljet blijft dan leeg. U mag niet op het biljet schrijven of tekenen: dan wordt uw stembiljet ongeldig. Nadat u uw keuze heeft gemaakt vouwt u het stembiljet zodanig op, dat uw keuze niet zichtbaar is. Vervolgens stopt u het stembiljet in de stembus. Meer informatie Kijk voor uitgebreidere informatie over de verkiezingen op www.middendelfland.nl/ referendum of neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland via telefoonnummer (015) 380 41 11 of e-mail: kcc@middendelfland.nl.

Ruiming graven algemene begraafplaats Maasland In het voorjaar van 2017 vindt op de algemene begraafplaats Maasland gedurende twee weken een noodzakelijke ruiming van graven plaats. Het is wettelijk toegestaan om na 10 jaar graven te ruimen. Uit eerbied voor de overledenen probeert de gemeente ruiming niet eerder dan na 15 jaar te laten plaatsvinden. Omdat er extra ruimte beschikbaar moet komen op de begraafplaats, wordt er overgegaan tot ruiming van een tweetal vakken. Het gaat hierbij om 76 algemene graven, die 15 tot 25 jaar in gebruik zijn. De te ruimen graven zijn: - Grafnummer B3 1 t/m 13 - Grafnummer F2 1 t/m 13 en 16 t/m 27

Mogelijkheid tot herbegraven Het is voor nabestaanden mogelijk om het stoffelijk overschot van een overledene te laten herbegraven in een koopgraf. Daarnaast is het mogelijk om de grafsteen te verwijderen of te behouden, voordat het graf wordt geruimd. In beide gevallen moet voor 1 januari 2017 een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Telefonische aanvragen worden niet in behandeling genomen. Als er geen verzoek tot het zelf verwijderen of afgeven van de grafbedekking is ingediend, wordt de grafbedekking vernietigd. Verdere informatie Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de heer J.C. de Visser van de afdeling openbare werken telefoon (015) 380 42 00, e-mail gemeente@middendelfland.nl.

Waar mogelijk hebben de betrokken nabestaanden bericht ontvangen over de ruiming van de graven. Ook zijn op de begraafplaats mededelingbordjes geplaatst bij de te ruimen vakken.

www.middendelfland.nl

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Gemeenteberichten

Donderdag 17 maart 2016

week 11

Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad Vervolg Maasland OVERIGE

- Vergunningsaanvraag is gedaan voor het verbouwen van een bedrijfspand aan de Dorpsstraat 27, 2636 CE Schipluiden (Z-HZ_WABO-2016-0106).

Meldingen

Geheel Midden-Delfland

- Tennisvereniging De Commandeur heeft melding gedaan van het houden van de volgende club activiteiten in hun accommodatie aan de Baanderheer 18, 3155 NA Maasland: • Feestavond in verband met Parktoernooi op 2 juli 2016 (met verruiming sluitingsuur tot 3 juli 2016 om 02.00 uur); • Feestavond in verband met 2 x 12 uurs toernooi op 27 augustus 2016 (met verruiming sluitingsuur tot 28 augustus 2016 om 02.00 uur); • Feestavond in verband met Parktoernooi op 17 september 2016 (met verruiming sluitingsuur tot 18 september 2016 om 02.00 uur). - Melding is gedaan van het slopen van een silo en schuur aan de Westgaag 104, 3155 DJ Maasland (10-03-2016) (Z-HZ_SLM-2016-0019).

BESLUITEN

Schipluiden

(APV)vergunningen - Friesland Campina Open Boerderijdagen in Midden-Delfland De burgemeester heeft evenementenvergunningen verleend voor de Friesland Campina Open Boerderijdagen. In een eerdere publicatie zijn per abuis niet alle data goed vermeld. Nog even duidelijk op een rij waar en wanneer deze open dagen gehouden worden: • Rotterdamseweg 223, 2636 KC Schipluiden op 6 mei 2016; • Broekpolderweg 1, 3155 EP Maasland op 16 mei 2016; • Abtswoude 27, 2636 EE Schipluiden op 16 mei 2016. OVERIGE

AANVRAGEN Collegebesluiten Omgevingsvergunningen - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het vervangen en uitbreiden van een brug aan de Zouteveenseweg 25, 2636 EG Schipluiden (Z-HZ_WABO-2016-0100); - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het plaatsen van een dakkapel aan het Gruttohof 11, 2636 EX Schipluiden (Z-HZ_WABo-2016-0103);

- Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari 2016 de wijziging gebiedsaanwijzing APV Midden-Delfland 2010 artikel 2.50A, lid 1 onder b vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

www.middendelfland.nl

1. onder intrekking van de eerdere aanwijzing van speeltuinen, de navolgende speeltuinen op grond van artikel 2.50 A, lid 1, onder b, van de APV aan te wijzen waarbinnen het dagelijks verboden is om daarin te verblijven tussen 21.30 uur en 08.00 uur. a. de voetbalkooi en het speelterrein aan de Oranjelaan te Den Hoorn. b. het speelterrein aan de Schoolstraat in Den Hoorn. c. het speelterrein en voetbalkooi aan de Mirabel in Den Hoorn. d. de speelterreinen te Den Hoorn, gelegen ten zuiden van de Kapellaan en ten noorden van de Zuidhoornseweg. e. het speelterrein aan de Kluishof in Maasland. f. de skatebaan aan de Meester Postlaan in Maasland. g. de als zodanig ingerichte kinderspeeltuintjes binnen de bebouwde kom van Schipluiden. 2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de achtste dag na publicatie.

Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Groen scheiden? Daar krijg je iets voor terug! Avalex en de gemeente bedanken de inwoners van Midden-Delfland voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden aan te leveren.

Compostdag

Voor mijn naaijuf, tegen kanker

zaterdag 19 maart Kom op zaterdag 19 maart gratis compost scheppen op het parkeerterrein van V.V. Schipluiden. Neem een zak/emmer en schep mee. Kom op tijd, want op = op!

Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507 (lokaal tarief)

Locaties & openingstijden Bezoek onze website voor meer informatie over de locaties en openingstijden. Het parkeerterrein van V.V. Schipluiden aan de Tiendweg 1 in Schipluiden is op zaterdag geopend van 09:00-12:00 uur.

#Avalex_nieuws

/Avalexnieuws

avalex

Ik start een Naaimarathon. Wat doe jij? Ga naar kwfmarathonweken.nl


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Goede Vrijdag is Popquizdag

Iedere popkenner weet het: Goede Vrijdag is Veronica’s-Top-100-Allertijdendag. Maar popkenners uit Midden-Delfland weten ook: op Goede Vrijdag is de jaarlijkse Popquiz van VV Schipluiden. Je bent van harte uitgenodigd om met een team deel te nemen. Een team bestaat uit maximaal 4 personen. Deelname kost 2,50 euro per persoon. Plaats van handeling is de kantine van VV Schipluiden, binnenlopen kan vanaf 19:30 uur. Aanmelden kan via een e-mail naar popquizschipluiden@gmail.com of persoonlijk bij één van de leden van de organisatie: Mark Boks, Jos van Adrichem, Frank Paalvast en Arian van Zuijlen.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland Colofon Schakel MiddenDelfland is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10 2671 GW Naaldwijk Tel. 010 - 591 28 23 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 10.000 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór maandag­ ochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Niet ontvangen? advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl of bel Broos verspreidingen Maasdijk tel. 0174-514508 Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek  - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, CliëntenService, telefoon 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • KWADRAAD in Midden Delfland Inloopspreekuur Den Hoorn, Kon. Julianaplein 5c woensdag 09.00-10.00 uur. Inloopspreekuur Maasland. ‘Het Heelhuis’, Huisartsenpraktijk, Pynasplein 1 vrijdag 09.00.10.00 uur. Voor alle inwoners van Midden-Delfland. Hulp is gratis. Tijdens dit spreekuur kun je binnenlopen zonder afspraak en/of verwijzing.

|

5

NL Doet: verenigingen klaar voor het zomerseizoen NL Doet, de vrijwilligersklusactie van het Oranje Fonds, is voor veel organisaties een mooie aanleiding om wat extra klusjes te doen. Zo ook bij Scouting Den Hoorn. door José van Winden Ouders van de leden zijn opgetrommeld om het clubhuis van een fris verfje te voorzien. Maar ook de aanlegsteiger kan wel een opknapbeurt gebruiken. Gelukkig is het heerlijk weer om buiten bezig te zijn. Zo zijn Yoine en Geert op zaterdagochtend al volop in de weer. Aan de steiger, vlakbij de Trambrug in Schipluiden, liggen in het zomerseizoen 5 tot 6 lelievletten. Met deze kleine zeilbootjes vertrekken de kinderen van de Waterscouts en Wildevaart regelmatig naar de Foppeplas voor een dagdeel vermaak op en in het water. De sleper ‘Zorgeloods’ zorgt ervoor dat alle materialen bij de bootjes komen. De kinderen brengen de zware zeilen en toebehoren dan zelf over het smalle steigertje naar de kleine bootjes. Een beetje versteviging kan dus geen kwaad.

Ook de wethouder steekt de handen uit de mouwen.

Intussen wordt er volop geschroefd. Ook al is er op het smalle steigertje weinig ruimte, toch helpt wethouder Hans Horlings graag een handje mee. Op de planken worden de ogen bevestigd, waar de kinderen

Daphne Pieters directeur-bestuurder Wonen Midden-Delfland In de RvC vergadering van 8 maart 2016 is per 1 mei 2016 Daphne Pieters benoemd tot directeurbestuurder van Wonen MiddenDelfland. De afgelopen jaren heeft Daphne Pieters bij verschillende

kleine en grote woningcorporaties gewerkt als directeur en manager op de terreinen van wonen en vastgoedonderhoud. Daphne Pieters volgt Ab Abbinga op die met pensioen gaat.

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 20 maart Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw, kinder- en jeugdkerk. Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23 maart 19.30 uur: vesperdienst. Donderdag 24 maart, witte donderdag Oude kerk: 19.30 uur ds. S. Tj. van der Hauw, kinder- en jeugdkerk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 20 maart, palmzondag 10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor. Voorganger Pastor J. Lamberts Donderdag 24 maart 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Let’s Sing Together. Voorganger: pastor B. Bolmer. Prot. Chr. Geloofsgemeenschap De Magneet te Maasland. Zondag 20 maart Samenkomst om 10.00 uur in de aula van Scholengemeenschap LENTIZ. Spreker: de heer Hans Paauwe uit De Lier Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 20 maart 10.00 uur 19.00 uur R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 19 maart, viering van Palmzondag 19.00 uur: Eucharistieviering

m.m.v. Mannencantorij. Voorganger: pastor B. Bolmer. Dinsdag 22 maart, Boeteviering op weg naar Pasen 19.00 uur: Woord- en gebedsdienst met samenzang. Voorganger; pastor P. Mantelaers. Woensdag 23 maart 09.30 uur: Woord- en communieviering. Voorganger: pastor P. Mantelaers. Donderdag 24 maart, Witte Donderdag 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers: pater H. de Kruis & pastor P. Mantelaers. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 20 maart 10.00 uur Woudtse kerk: ds. L. den Breejen, Delft. 19.00 uur De Rijstuin: ds. M. Treuren, Pijnacker. Donderdag 24 maart, witte donderdag 19.30 uur Woudtse kerk: mevr. ds. B. H. v.d. Weg, viering H.A.

straks de bootje weer aan vast kunnen klikken. En naar de kant toe wordt voor de veiligheid een extra loopplank bevestigd. Dan is deze klus weer geklaard. Ook op andere plekken in Midden-

Foto: JvW

Delfland waren op 12 maart vrijwilligers samen bezig voor de vereniging. Wilt u op andere dagen in het jaar de handen uit de mouwen steken? Kijk dan eens op www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl.

Ter Heijde krijgt een logeerhuis Ter Heijde aan Zee, het kustdorp in het Westland, krijgt een logeerhuis voor volwassenen; Strandgoed Ter Heijde. Het logeerhuis is een initiatief van zorgorganisatie Pieter van Foreest, Careyn, bewonersvereniging HINT en de gemeentes Westland, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en het Zorgkantoor DSW en zal een regionale functie vervullen. Het logeerhuis is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten, te ondersteunen en om overbelasting te voorkomen. De mantelzorger kan even op adem komen en hoeft even niet te zorgen terwijl de zorgvrager tijdelijk in het Strandgoed Ter Heijde

verblijft. De ondersteuning en hulp die de mantelzorger aan hun naaste biedt wordt op een vertrouwde en verantwoorde manier tijdelijk worden overgenomen. Het logeerhuis zal een regiofunctie bekleden. Strandgoed Ter Heijde start als een pilot van één jaar. In dat jaar moet duidelijk worden of deze manier van respijtzorg in een behoefte voorziet. Onafhankelijk onderzoek vanuit KPMG zal monitoren of het logeerhuis bijdraagt aan het ontlasten van de mantelzorger, het langer thuis kunnen blijven wonen en of het leidt tot betere kwaliteit van leven.

Afspraken weidevogels officieel ondertekend Een aantal Midden-Delflandse boeren heeft vorige week een contract ondertekend waarin zij bevestigen dat zij zich zullen inzetten voor het beschermen van weidevogels. De overeenkomst geldt voor een periode van zes jaar. De contracten zijn een initiatief van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland dat inmiddels al met zo’n 80 boeren uit Midden-Delfland en omstreken afspraken heeft gemaakt over de bescherming van de weidevogels. Het gaat in totaal om 939 percelen land

met bijna 2000 hectare open grasland. “Weidevogels zijn een onmisbaar element in het unieke landschap van Midden-Delfland. Boeren, overheden en een groot aantal instellingen zetten zich in voor de bescherming en het behoud van zowel het landschap als de vogels die er voorkomen”, aldus het collectief. Daarin werken lokale boeren samen met de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Het collectief werd opgericht door ANV Vockestaert.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 19 maart 19.00 uur: Woord- en communieviering met zang van het dameskoor ‘Con Amore’. Voorganger: Pastor J. Lamberts. Zondag 20 maart 10.00 uur: Eucharistieviering met Kinderwoorddienst en samenzang. Voorganger: Pastor B. Bolmer.

De officiële ondertekening van de afspraken vond plaats in het bijzijn van Annie Boekestijn (voorzitter Agrarisch Collectief) en wethouder Govert van Oord. Foto: PR


6

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

familieberichten

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen.

Jouw verdriet, wij kunnen het begrijpen Jouw verslagenheid, wij voelen het aan Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen Is dat wij als vrienden rondom jou staan

Dag en Nacht:

010-592 30 78 www.rijkeboerendewinter.nl PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

ijkeboer & de Winter Uitvaartverzorging

Met veel verdriet, zijn onze gedachten bij Remco dat hij verder moet zonder zijn moeder Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen ‘t ligt alles open voor uw ogen. Psalm 139

Geheel onverwacht heeft mijn lief en levenspartner, onze liefdevolle moeder en trotse oma

Rinske Louter - Visser het aardse leven moeten loslaten. Ondanks de beperkingen tijdens de laatste periode van haar leven heeft zij tot het laatst toe haar waardigheid behouden. Zevenhoven, 1 mei 1944

Maasland, 11 maart 2016 Jan

Mariëlle en Rick Alex, Lieve Remco

Rinske is thuis waar wij graag in alle rust deze dagen met haar doorbrengen. Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding T.a.v. J. Louter Werve 68 3155 GM Maasland Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 18 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de Oude Kerk, Kerkplein 1 te Maasland.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op zaterdag 19 maart om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij Rinske te voet naar de Algemene Begraafplaats, Hofsingel 1 te Maasland. Na de begrafenis is er gelegenheid ons te ontmoeten in de Oude Kerk.

Rins Louter Jeroen en Mariska Arjan Marco en Jacqueline Jaap en Marjon Xander en Carolien Corné en Jeannette Rik en Corina Patrick en Astrid Marcel en Peggy Dennis en Hilda Armand en Martine Hans en Astrid

Zorgzaam afscheid, persoonlijk en respectvol.

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar : 06 510 525 64

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

UITVAARTVERZORGING SEDERT 1931

Tel. 015 - 251 11 88

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

www.de-laatste-eer.nl

Achter iedere traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering. Diep geschokt door het overlijden van

Rinske Louter -Visser

...omdat het leven verder gaat.

...omdat het leven verder gaat.

Wij wensen Jan, familie en naasten veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

06-128 222 22 (dag & nacht)

John van Kleef

Bob en Lida Ellen en Marcel In memoriam Joke en Martin

Walter van Leeuwen

www.regenbooguitvaart.nl begrafenisverzorging

Wij zijn verdrietig nu we plotseling onze lieve vriendin

Rinske Louter - Visser

Den Hollander

Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken. Wij verzorgen alleen begrafenissen. Dag en nacht bereikbaar. P.N. den Hollander T. den Hollander

uit onze vriendenkring moeten missen.

Tel. 010 - 4600509

We leven mee met Jan, de kinderen en de kleinkinderen en wensen hen veel sterkte toe.

www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Ar en Ada Buitelaar Gerrit en Anneke van Dijk Aad † en Eky van der Kooij Henk en Wietske Meijer Jaap en Tineke Moerman

Uitvaartverzorging

A. H. vAn roon

schoolplein 5 2636 ga schipluiden tel. 015-3808365 mobiel 06-53631870

Persoonlijke verzorging van overledenen

begrafenis - crematie - grafmonUmenten Dag en nacht bereikbaar.

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

www.senz.nu

Loop eens binnen! In samenwerking met:

HET WESTLAND FIETST TEGEN KANKER 28-29 MEI 2016 WWW.DEWESTLANDSERIDE.NL Hoofdsponsor:

IMPORT

EXPORT OF FRUIT AND VEGETABLES

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Wilt u goud of zilver verkopen?

Autobedrijf utobedrijf

v.d. Voort B.V. Renault Twingo Dynamic TCE 6300 km Volvo XC60 2.0 T5 Summum Automaat 40128 km Nissan Qashqai 1.6 Techview Edit. 56000 km Kia Picanto 1.0 Comfort Pack 5-drs 50000 km Citroen C3 Automaat 5-drs 25000 km Hyundai I30 1.6 GDI Bns. Edit. 65000 km Opel Astra 1.4 EcoFlex 5-drs 58000 km Hyundai I10 Blue i-Drive Cool 5-drs 48000 km Citroen C4 Picasso 24000 km BMW 116I Business(M-pakket) Leder+Navi 77000 km Toyota Avensis Wagon 1.8 Bns. Automaat 67000 km Ford Focus Wagon 1.6 Comfort 77000 km Lexus CT200 Automaat + Navigatie 72000 km VW Passat 1.4TSI Comf.Line BlueMotiontech. 83000 km Peugeot 3008 Blue Lease 1.6 16V 69000 km Suzuki Swift 1.3 GT-Pakket 58000 km VW Golf 2.0 Comfortline 5-drs 136000 km Kia Carens 2.0 16V 106000 km Daewoo Matiz 0.8 64000 km Toyota Rav 4 2.0 4WD 181000 km Peugeot 206 HDI Diesel 192000 km Opel Corsa 1.2 138000 km Renault Clio 1.2 16V Authentique 162000 km

2015 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

AL 12½ JAAR UW VERTROUWEN WAARD!

Lammetjesdag bij de Hoefwoning Het voorjaar kriebelt en dus zijn er weer vrolijk dartelende lammetjes. Op zondag 3 april van 10:00 tot 15:00 uur organiseert boerderij de Hoefwoning een lammetjesdag. Lammetjesdag is een gezellig gezinsuitje. Kinderen en ouders krijgen de kans om op een aangename manier kennis te maken met het boerenleven. Kinderen kunnen met de lammetjes

knuffelen, een ponyritje maken, lekker uitleven op het springkussen, zich laten schminken, marshmellows roosteren, kleurplaten kleuren, trampoline springen en nog meer. Voor de ouders is er een strobaal gereserveerd waarop ze met een kop koffie/thee en een tompouce van Holtkamp kunnen genieten van het vroege voorjaarszonnetje. Ook de schapen worden klaar ge-

|

7

maakt voor de lente: ze worden namelijk geschoren. Het adres van boerderij de Hoefwoning is Parallelweg 3 in Maasland. Parkeerplaatsen zijn beperkt aanwezig, dus kom zoveel mogelijk met de fiets. Meer informatie www.hoefwoning.nl/ lammetjesdag/lammetjesdag-voor-iedereen. Aanmelden via de website. Honden zijn niet toegestaan.

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, Telefoon 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl, www.chrisvanwaes.nl

2011 2011 2007 2006 2005 2005 2004 2003 2003 2002

Het Ambacht 7, Maasland

De lammetjes dartelen al op de Hoefwoning.

Foto: PR

Politieberichten

De Groene Oase gaat voor duurzaamheid

Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl

Paasproeverij IN DE WINKELS IN MAASSLUIS

De kinderen van De Groene Oase werken deze weken in projectvorm aan techniek. De kinderen leren dat techniek overal is. De techniek voor duurzame energie heeft de toekomst. Groene stroom is veel minder vervuilend! Dat De Groene Oase werk maakt van duurzaamheid is te zien aan de tientallen zonnepanelen op het dak. Onder dat dak werken alle leerkrachten en kinderen er hard aan om afval

Maandag 7 maart t/m zondag 13 maart

te scheiden en zorgvuldig met hun omgeving om te gaan. De kinderen op De Groene Oase kunnen nu ook zelf ervaren hoe groene energie opgewekt kan worden uit water-, wind en zonnekracht, door een gift van het bedrijf Solar-Box. Het bouwen van windmolens, waterkrachtcentrales en voertuigen op zonne-energie is nu slechts een peulenschil!

OP DO, VR, ZA, STAAT VOOR IEDEREEN EEN COMPLETE PROEVERIJ MET HEERLIJKE PAASLEKKERNIJEN KLAAR!

PAAS-PROEFSTOLLETJES

3+1

gratis

De kinderen leerden dat rechniek overal is.

MARSEPEIN PAAS-CAKE

van 8,95

€7,95 U KRIJGT ER VAN ONS OOK EEN LEKKER BAKKIE KOFFIE BIJ!

Foto: PR

Kringloopboeren lanceren eigen zuivelmerk Zeven kringloopboeren in Midden-Delfland lanceren op woensdag 23 maart hun eigen zuivelmerk: échte Delflandse boerenZuivel. Local-to-local, is het idee achter dit regionale initiatief. De boeren die zijn verenigd in gebiedscoöperatie Delflandshof werken al enkele jaren volgens het principe van de kringlooplandbouw. De koeien van kringloopboeren staan in de wei. Dat zorgt voor ouderwets lekkere melk en

yoghurt die kleinschalig, regionaal wordt aangeboden. De boeren hebben een professionele zuivelinstallatie gekocht, waarmee zij dagelijks 250 liter zuivel willen produceren. In eerste instantie worden volle melk en yoghurt geproduceerd, vla en roomboter zijn in ontwikkeling. De lancering van échte Delflandse boerenZuivel is 23 maart op Hoeve Bouwlust in maasland. Uiteraard wordt dan ook de zuivelproducten geproefd.

Maasland - Op zaterdag 12 maart heeft rond 11.15 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een vrachtauto en personenauto aan de Coldenhovenlaan. De oorzaak van het ongeluk was de laagstaande, verblindende zon. Schipluiden - Op woensdag 9 maart kreeg de politie tussen 08.00 uur en 08.30 uur een melding dat een vrouw zich verdacht gedroeg aan de Tjalk. De vrouw toonde veel interesse in de woningen. De politie heeft niemand aangetroffen. - Op woensdag 9 maart rond 20.00 uur is er aan de Woudseweg een scooterbestuurder in het water gevallen. De scooterbestuurder probeerde in te halen, maar schatte verkeerd in en belandde hierdoor in het water. Hij is door de ambulance naar huis gebracht. Den Hoorn - Tussen woensdag 9 maart 18.00 uur en donderdag 10 maart 08.15 uur is er aan de Schoolstraat een zwarte kinderfiets gestolen. Het betreft een Batavus, type Snake. - Op vrijdag 11 maart kreeg de politie rond 20.45 uur een melding dat twee mannen zich verdacht gedroegen aan de Lookwatering. De mannen hielden zich op bij woningen. De politie heeft niemand aangetroffen, in de nachtelijke uren is er extra toezicht geweest. - Op vrijdag 11 maart heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen drie personenauto’s. Er raakte niemand gewond. - Op zondag 13 maart kreeg de politie rond 20.00 uur een melding dat er in een donkere woning aan de Dirkjespeer iemand met bivakmuts was gesignaleerd. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand, de bewoner was gewoon thuis.


8

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Wessels Kaas & Noten Dijkshoornseweg 17 Den Hoorn Tel.: 015 - 257 73 79

Paasactie

Bij elke 100 gram Hollandse kaas die u bij ons koopt, krijgt u 1 gratis scharrelei. Actie loopt van 22 maart tm 26 maart en op is op.

Nieuwe Schipluidense musical ‘Gerommel in het rusthuis’ dat is de titel van de musical die in april wordt opgevoerd. Geschreven en uitgevoerd door Schipluidenaren. En natuurlijk komen daar allerlei hilarische, maar oh zo herkenbare situaties in naar voren! Aan te bevelen voor iedereen, al is het maar om te zien wie er allemaal op de hak genomen wordt. door Gemma van Winden-Tetteroo Toen Lex Rutgers een tijdje geleden in het ziekenhuis lag, zag hij soms zulke bizar-

re dingen dat hij dacht: daar zou je een musical over moeten schrijven. Om het herkenbaar te maken, veranderde het ziekenhuis in een rusthuis. Daar gebeurt het allemaal. In Schipluiden. José van Winden schreef het script, Lex Rutgers zorgde met hulp van Marian Hoogendijk voor de teksten en de muziek van de liedjes en de spelers doen de rest onder leiding van regisseur Simone Groters.

groenten. En dan gaat het niet om een winkelmandje vol spruiten dat bij Albert Heijn is achtergebleven, maar om een wietplantage. Tussendoor speelt de ‘Als-jedement-band’ over HK Poot en andere coryfeeën. Het plezier in de kerk komt terug dankzij een gospel carrière en de tien geboden worden vrijer. Zo herkenbaar dat je heimwee naar Schipluiden krijgt als je toevallig op vakantie bent.

Rimpelsex Omdat er geen bejaardenhuizen meer zijn, kopen zes mensen samen een huis en beloven ze voor elkaar te zorgen. Ze krijgen er wel een beetje spijt van want ze blijken in de realiteit enorm verschillend te zijn. De liedjes en de sketches variëren van rimpelsex met slechts één tint grijs tot vergeten

Uitvoeringen 70 mensen, waaronder ook kinderen, doen voor en achter de schermen mee aan ‘Gerommel in het rusthuis’. Op 16 april a.s. zijn er drie uitvoeringen. Kaarten zijn te koop bij Albert Heijn en bij Farm I See. Zie voor meer informatie: www.gerommelinhetrusthuis.nl.

Publicatie meldingen Besluit Uniforme Saneringen (BUS) Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 29 februari 2016 van G.A.M van Leeuwen Beheer b.v. meldingen voor het uitvoeren van een BUS sanering (immobiel en mobiel) heeft ontvangen. De sanering heeft betrekking op de locatie Dijkshoornseweg 43t, 2635 EK te Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland. Vijf weken na de datum van de meldingen mag de saneerder starten met de sanering, tenzij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland binnen vijf weken na de datum van de meldingen schriftelijk mededeelt dat de meldingen niet in overeenstemming zijn met het BUS. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De meldingen liggen niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. Deze publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl

In samenwerking met:

HET WESTLAND FIETST TEGEN KANKER 28-29 MEI 2016 WWW.DEWESTLANDSERIDE.NL Hoofdsponsor:

IMPORT

EXPORT OF FRUIT AND VEGETABLES

Er wordt druk gerepeteerd rond het Gerommel in het rusthuis.

Foto: GvW-T

NLdoet succes in Akkerleven en Singelhof Op 11 en 12 maart vond op verschillende locaties van Pieter van Foreest NLdoet plaats. Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. In Akkerleven en Singelhof zijn enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan. De bewoners van Singelhof genoten van een uitstapje richting Hoek van Holland en diverse activiteiten, zoals bloemschikken. De wethouder opende een expositie van de kunstwerken gemaakt door een van de cliënten. In Akkerleven werd volop geklust om het

De wethouder opende een expositie van de kunstwerken gemaakt Foto: PR door een van de cliënten.

terras opgeknapt te krijgen, zodat de bewoners straks heerlijk buiten kunnen zitten en genieten. Beide loca-

ties kunnen met veel plezier op deze dagen terugkijken.

Van Hollandse Bodem Op Hodenpijl In de reeks Van Hollandse Bodem bij Op Hodenpijl is op 23 maart een nieuwe avond. Het thema voor deze derde avond: bloemen en kruiden die groeien langs akkerranden en in slootkanten.

Biologische landsbouwers vertellen over biologisch boeren. Sprekers zijn Lizelore Vos van BioRomeo (biologischdynamisch landbouwster), Ronald Vaders van Coöperatie Biologisch Goed en Boki Luske van Louis Bol-

kinstituut te gast. De bijeenkomst vangt 20.00 uur aan, entree € 15,-. Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden. Kaarten reserveren via www.ophodenpijl.nl.


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

62 nieuwe jeugd EHBO’ers In de bovenzaal van Het Notenschip in Schipluiden kregen 33 leerlingen van St. Jozef en 29 leerlingen van De Ark hun eerste Jeugd Eerste Hulp-diploma uitgereikt. Weken van hard leren en praktijkoefeningen gingen er aan vooraf. De leerkrachten gaven de theorie en Margré v.d. Kraaij en Jeanet Zuydgeest van de EHBO vereniging Schipluiden kwamen de praktijk leren in 14 weken. Wat dacht u van een elleboog- of knieverband, wonddrukverband, sta-

biele zijligging, greep van Heimlich, verbrandingen, vergiftiging, Rautekgreep, splinter of uitgeslagen tand. Agnes van Paassen en Annemiek Ouwerkerk, kaderinstructeurs van de EHBO ver. Schipluiden, kwamen op respectievelijk 5 en 9 februari het examen afnemen. Dat bracht heel wat spanningen met zich mee. Nadat op 2 maart de diploma’s uitgereikt waren was er een demonstratie van de AED en reanimatie.

|

9

Maaltijdvoorziening ook voor mensen buiten Singelhof Als je niet dagelijks in je eentje wilt eten, dan biedt Singelhof in Maasland een prachtig alternatief: op maandag en vrijdag kookt Peter Zwaard van Puur en (H) eerlijk een voortreffelijk driegangenmenu. Het enige wat u hoeft te doen is gezellig aan te schuiven en te genieten. Zeker ook voor mensen van buiten Singelhof!

door Gemma van Winden-Tetteroo “Iedereen die zich bij ons thuis voelt is van harte welkom,” zeggen de gastvrouwen. Zij zorgen ervoor dat de gasten van hun maaltijd en een gezellig drankje worden voorzien. “Mensen kunnen ook hun verjaardag hier vieren met een etentje. In dat geval wel graag aanmelden, dan dekken we een aparte tafel.” Ook met dieetwensen wordt rekening gehouden. Locatie coördinator Ellen van Adrichem juicht de gezamenlijke maaltijd toe. “Er zijn nog zoveel mensen eenzaam. Kom dat lege huis uit en schuif gezellig aan. Als het nodig is, kunnen we de mensen zelfs thuis ophalen. Het breekt de dag en je eet meteen goed want alles wordt vers gekookt.”

Leerlingen van basisschool St. Jozef.

Verwennen Arie en Gerdy van der Ende zijn vaste gasten. “Onze kinderen hadden dit geregeld. Ik was er eerst nog helemaal niet blij mee maar nu zie ik de voordelen er wel van in.” Ook Enny de Blooijs komt

Leerlingen van basisschool De Ark.

Samen eten is ook gewoon heel erg gezellig!

graag. “Veel leuker dan wanneer je het thuis laat bezorgen. Dan zeggen ze: ‘Eet smakelijk’ en zit je alsnog alleen.” Truus Reekers vult aan: “We moeten onszelf toch een beetje verwennen! Het is altijd even lekker en het kost niet veel. Ik vind de gezelligheid ook belangrijk.” Jeanne van Uffelen: “We kun-

Foto: GvW-T

nen zo aanvallen, we hoeven niet te kopen, niet te koken en niet af te wassen.” Ook aan de ‘mannentafel’ is iedereen het erover eens dat meer mensen van deze service gebruik zouden moeten maken. Probeer het eens, wedden dat het bevalt?

Tweede eigen Midden-Delflands biertje Bas Berkhout van Topslijterij Berkhout in Den Hoorn heeft een tweede Midden-Delfland gepresenteerd: het Midden Delflands Witbier. In december werd het eerste Midden Delflande Gerste bier op de markt gebracht. Meteen werd nagedacht over een tweede

bier. Aad van der Hoeven van Bierhistorie Delft ging er mee aan de slag en bedacht een verfrissend witbier met 5,5% alcohol. “Laat de zomer maar komen”, aldus Bas Berkhout. De Midden-Delflandse bieren zijn alleen te koop bij Topslijter Berkhout in Den Hoorn.

thuiS in miDDen-DelflanD Coach!

Deze week op woS:

Van wie ben jij er 1? In dit programma bellen we aan bij willekeurige regiogenoten met de vraag: ‘Van wie ben jij er 1?’ Uit de verrassende antwoorden ontstaan vaak leuke en interessante verhalen. Deze week bellen wij aan bij Elise Schuurmans in De Lier. Benieuwd naar het verhaal van Elise? Woensdagavond is de aflevering te zien op WOS TV!

Westland Report Westland Report is een overkoepelende naam voor alle programma’s die mede mogelijk worden gemaakt door de Gemeente Westland. Deze week staat het onderwerp internationalisering centraal. KIJKEn En LuISTEREn www.wos.nl/radio/live Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 384 www.wos.nl/live Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 634, Ziggo 38

Hoe gedraagt een coach zich op een training? Wat gebeurt er eigenlijk aan de zijlijn? Hoe is een coach voor zijn of haar spelersgroep? En wat vinden spelers van hun trainer? Deze vragen worden beantwoord in het nieuwe televisieprogramma Coach!

TV - VRIJDAG vanaf 19.00 uur

Stem op de Loftrompet Ieder jaar reikt de gemeente Westland de Loftrompet uit, dé prijs voor vrijwilligers. Hiervoor nomineert zij vier vrijwilligersorganisaties die wij afgelopen weken in beeld brachten. Vanaf vrijdag 18 maart komen alle genomineerden nog één keer voorbij. Presentator Kevin Kouwenhoven brengt een bezoekje aan alle genomineerde vrijwilligersorganisaties. Hij gaat langs bij Inloophuis Carma en Rechtswinkel Westland. Het inloophuis is een organisatie die mensen met kanker en hun naasten ondersteunt. Het open huis biedt psychosociale ondersteuning aan iedereen die kanker heeft of heeft gehad. De Rechtswinkel helpt iedereen met een juridisch probleem zonder geld om het op te lossen. Niet iedereen kan een advocaat betalen of heeft een rechtsbijstandsverzeke-

ring. De studenten en juristen van de Rechtswinkel bieden een uitkomst. Ook bezoekt Kevin Zwembad De Waterman en een aantal Westlandse KBO’s. Het zwembad is een burgerinitiatief waarvoor veel enthousiaste burgers en vrijwilligers zich inzetten. De KBO’s zijn landelijk en dus ook in het Westland actief. De Katholieke Bond voor Ouderen organiseert diverse momenten voor ouderen waar zij recreatief bezig kunnen zijn. Alle Westlandse KBO’s zijn genomineerd voor de Loftrompet. Wie de winnaar is van de Loftrompet 2015, weten we op 23 maart. Vergeet dus niet te stemmen op jouw favoriete vrijwilligersorganisatie op www.loftrompetwestland. nl. De compilatie-uitzending van de Loftrompet is vrijdag 18 maart vanaf 19.00 uur te zien op WOS TV.

In het nieuwe televisieprogramma Coach! maakt presentator Stefan van Eijk kennis met coaches van verschillende teams en sporters uit de regio. Deze week in Coach! ontmoet Stefan Westlandia-trainer Edwin Grünholz. In de aflevering wordt een training gevolgd en geven spelers hun mening. Ben jij benieuwd naar dit programma? Woensdagavond is de aflevering te zien op WOS TV! TV - WOEnSDAG AVOnD

Voor de volledige programmering kijkt u op www.wos.nl/tvgids

RADIO - VRIJDAG 18 MAART

Feest bij WOS Radio! Vrijdag 18 maart is het groot feest bij WOS Radio! Het ochtendprogramma maakt zich dan op voor de 8000e uitzending. Grote namen zijn al gestrikt voor deze show! Denk hierbij aan (oud) burgemeesters zoals: Sjaak van der Tak, Arnoud Rodenburg, Edo haan, Ties Elzenga en natuurlijk Marja van Bijsterveldt. Daarnaast schuift het cabaretduo ‘Zij en Ik’ weer aan. Zij zullen een zelfgeschreven lied zingen over alle belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen 35 jaar! Met deze gasten blikken wij terug op 8000 afleveringen ‘OchtendMagazine’ en maken we er een onvergetelijke ochtend van!


10

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

IN

SCHIPLUIDEN Avondje lachen ‘De tante van Charlie’ een komisch blijspel dat opgevoerd is door VAT ‘75 in Schipluiden, zorgde weer voor een avondje onbekommerd lachen. Heel knap werd dit toneelspel door de amateurvereniging op de planken gezet. Vaart, humor, kwinkslagen en geweldige typetjes... Als u het niet gezien heeft, dan kunt u er zeker van zijn dat u heel wat gemist heeft!

Nieuwe winkel Farm I See een feit! “Het gaat niet alleen om het binnenhalen van een klant, het is ook de gastvrijheid en het verhaal achter de producten. Dan gaan de mensen, liefst met een volle boodschappentas, heel blij de deur

weer uit,” zo sprak burgemeester Arnoud Rodenburg zaterdag jl. bij de opening van de nieuwe pop-up winkel Farm I See in Schipluiden.

Door Gemma van Winden-Tetteroo Door een kalfje een paar trostomaatjes als oorversiering om te hangen, werd de winkel aan de Keenenburgweg geopend. De naam Farm I See heeft een dubbele betekenis: het zijn vooral veel boeren producten die er verkocht worden en de naam is meteen een knipoog naar de vroegere functie: de pharmacie. “Medicijnen kunnen hier straks nog steeds opgehaald worden maar als iedereen de producten die Cynthia verkoopt gaat nuttigen, dan hebben de mensen straks geen pillen meer nodig. Cynthia wordt onze nieuwe medicijnvrouw” zo zei een van de ondernemers die zijn groenten en fruit ook te koop aanbiedt in de nieuwe winkel. Ga zelf maar kijken. En kopen! Er was veel belangstelling voor het nieuwe concept. 23 ondernemers hebben één of meerdere meters gehuurd om hun producten te etaleren. Cynthia Verweij gaat op de winkel passen en kan de koopwaar aan de man of vrouw brengen. Mooie producten, goed advies, tijd en aandacht, dat zijn de sleutelwoorden. Hollands wild, gezond voedsel uit de Hoekse Waard, zuivel van onze eigen zuivelboerderij, vlierbessen, sapjes, kruiden, jam, tomaten, kaarten van Midden-Delfland, kaas, aardappelen, afijn gewoon teveel om op te noemen. Ga dus gewoon maar even zelf kijken. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

APK-keuring Benzine-auto’s vanaf � 19,75 Dieselauto’s � 29,75 Garage Langstraat Dorpsstraat 55, 2636 CJ Schipluiden tel. 015 380 8240 info@garagelangstraat.nl www.garagelangstraat.nl

De Paasbroden Paaseieren Paaskoekjes Paastaartjes

Ze zijn er weer volop in het gezellige winkeltje van de dorpsbakker! Bakkerij - Theeschenkerij

THEO HOEK

Dorpsstraat 29, 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015 - 380 81 19 e-mail: t.hoek4@kpnplanet.nl • www.bakkerijtheohoek.nl

OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur Vrijdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Gaagweg 36 - Schipluiden Telefoon: 015 - 3809134

info@zuivelvanwinden.nl www.zuivelvanwinden.nl

Kapsalon Jos Haring

Dames, heren en kinderen

Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeau…? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’ verkrijgbaar in elke prijsklasse.

Openingstijden: di t/m vr: 7.30 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur vr: 18.30 - 21.00 uur za: 7.30 - 14.00 uur Vlaardingsekade 14 - Schi pluiden Telefoon: 015 380 8330 www.kapsalonjosharing.anko.nl

Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134

Dorpsstraat 57 2636 CJ Schipluiden Tel. 015 - 380 50 23 www.paviljoenschipluiden.nl

Wij hebben een nieuwe lunchkaart, kom genieten van lekkere broodjes! Wist u dat wij tegenwoordig een uitgebreide wijnkaart hebben? Voor € 34,75 heeft u een heerlijke 3 gangen diner met bijpassende wijnen!

Paasproeverij Zaterdag 26 maart 8.00 tot 12.00 uur

Albert Heijn Schipluiden Iedere zondag open van 12.00 - 17.00 uur Keenenburgweg 15, 2636 GK Schipluiden


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Viering van Bezinning, Gebed en Verzoening Aan het begin van de laatste lijdensweek voor Pasen staat men in de R.K.-kerk in Den Hoorn stil bij het lijden van Christus tijdens de oecumenische viering van Bezinning , Gebed en Verzoening. Deze is op maandag 21 maart om 19.00 uur. Voorgangers pastor Jan Lamberts en dominee Bertine van de Weg, met medewerking van de Cantorij o.l.v. Sonja Nowee.

Collecte Amnesty International In de week van 13 tot 20 maart vindt de landelijke collecte van Amnesty plaats. Ook in de dorpskernen Maasland, Den Hoorn en Schipluiden gaan de collectanten weer de straat op. Als onafhankelijke organisatie is Amnesty afhankelijk van giften en contributie en blijft collecteren een belangrijke bron van inkomsten. Geld dat nodig is voor onderzoek en actievoeren gericht op het voorkomen en beëindigen van schendingen van de mensenrechten. Meer informatie www.amnesty.nl.

PCOB Den Hoorn bijeen De volgende Ontmoetingsmiddag van PCOB Den Hoorn is 23 maart om 14.30 uur in de Kickerthoek. Vanaf 14.00 uur is er koffie of thee. Deze bijeenkomst is de dialoogbijeenkomst. In kleine kring kunt u ervaringen en zorgen uitspreken over de veranderingen in de zorg en ideeën uitwisselen. Getrainde gespreksleiders zullen aanwezig zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente en hulp vragen aan familie en vrienden. Mantelzorgers, kinderen, familie en vrienden zijn ook welkom. Deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op www. pcob.nl/mijenzorg.

11

de kracht van midden-delfland

Samen optrekken! Midden-Delfland bestaat uit drie mooie dorpen en twee buurtschappen vol prachtige mensen. Vrijwilligers zijn ook hier onontbeerlijk. Zorg en aandacht voor elkaar, dàt is de kracht van Midden-Delfland!

Zo’n vier jaar geleden begon Aartjan Collée (33) met vrijwilligerswerk voor de Protestantse Gemeente ’t Woudt – Den Hoorn. Hij werd gevraagd ouderling te worden van de kerkenraad. “We waren een paar jaar getrouwd en net gesetteld hier in het dorp dus het kwam mooi uit. En ik wilde me wel graag ergens voor inzetten.” door Gemma van Winden-Tetteroo

Aartjan ging samen met anderen, aan de slag met ‘Kerk in de toekomst’. Hij kwam een boekje tegen dat de titel draagt: ‘Kerk voor de buurt’. “En dat was nu eigenlijk precies wat we voor ogen hebben: een kerk die naar buiten gericht is, die middenin de maatschappij staat.” Met welke reden wil je kerk in de buurt zijn? “Wat merkt de buitenwereld ervan dat er christenen in Den Hoorn en ’t Woudt wonen? We hebben al de Vakantiebijbelweek, die is heel open. En kinderen van Het Talent komen op bezoek in de kerk van ’t Woudt. Dan krijgen ze uitleg. Mooi! Maar we willen veel verder.” Warmte Iedereen is welkom in de kerkgemeenschap. Door gemeenteleden wordt veel vrijwilligerswerk ge-

Aartjan Collée bij de Rijstuin.

daan. Is er iemand ziek, dan kan er gekookt worden, boodschappen gedaan of het tuintje opgeknapt. Dat voelt als een warm bad, menselijk en hartelijk. “Het klinkt misschien wat raar maar in onze kerk hoor je er heel gauw bij. Wij zijn een inclusieve gemeente.” Dat die warmte zich niet alleen beperkt tot de kerk, werd duidelijk toen leden tijdens Midden-Delfland Dag taart gingen uitdelen op straat. “Men was heel verbaasd. Moest daar dan niet voor betaald worden? Moest er iets tegenover staan? Nee dus. Gewoon als verrassing, omdat het leuk is.” Hulp In de kerk heeft men een tijdje geleden de vraag gesteld: welke

- Advertorial -

Infodag zonne-energie voor ondernemers

De infomiddag bij Solar NRG in Poeldijk is speciaal voor ondernemers.

Op vrijdag 1 april organiseert SolarNRG uit Poeldijk een infomiddag voor ondernemers, over duurzame energie van zonnepanelen en de

|

Foto: PR

besparingen die het kan opleveren. In een gezamenlijke presentatie worden de bezoekers, geïnformeerd over de duurzaamheid en

de fiscale en financiële voordelen van zonne-energie. De infomiddag is ingedeeld in tijdsblokken van ongeveer anderhalf uur, waarvoor ondernemers zich in kunnen inschrijven. De panden van de ondernemers die aan een sessie deelnemen, worden door SolarNRG vooraf ingescand en met behulp van de meest moderne rekentechnieken, wordt berekend hoeveel stroom het dak kan opwekken en wat dat gaat opleveren. Na de algemene presentatie staan de adviseurs klaar, die de rekenmodellen kunnen toelichten. Het is een indicatie, maar voldoende basis voor een ondernemer om te beslissen of een duurzaam zonnepaneelsysteem interessant voor hem is. Toegang is alleen mogelijk als men zich heeft aangemeld. Iedere ondernemer kan zich aanmelden via www.solarnrg.nl.

Foto: GvW-T

hulp zou jij kunnen bieden aan je naaste? “Er meldden zich vijftig mensen die wel iets konden doen. Dat varieerde van klusjes, boodschappen, koken tot meedenken. We waren al eerder in contact gekomen met Annette den Ouden van de Stichting Welzijn MiddenDelfland. Zij denkt enorm met ons mee. Juist met een terugtrekkende overheid kunnen wij als kerk of als vrijwilliger, iets betekenen voor een ander. Dat is mooi.” Statushouders Daarom schrok Aartjan toen hij merkte welke discussies er gaande zijn omtrent de statushouders

die hier in Midden-Delfland gevestigd worden. “De mensen vergeten hoeveel kracht we in onze dorpen hebben. Er is onderschatting van de mogelijkheden. We moeten niet bang zijn. Als je betekenis voor je buurt wilt hebben moet je er vertrouwen in hebben dat we niet tegenóver elkaar komen staan, maar samen mogen optrekken.” Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk, mantelzorg of de diensten en activiteiten van St. Welzijn Midden-Delfland? Loop gerust bij ze binnen of neem een kijkje op www.swmd.nl Zij helpen u graag verder!

Haarinstituut Westland opent in Maassluis Vanaf 24 maart open Haarinstituut Westland een vestiging Maassluis. Het Haarinstituut krijgt dan een plek in het paramedisch centrum Health Circle. Daar biedt Kitty Verhagen en haar team oplossingen voor al uw medische en cosmetische haarproblemen. “Omdat een kapsel heel belangrijk is; het is het kenmerk voor je gezicht en voor je hele uitstraling”, zegt Kitty. “Daar zijn we ons van bewust. Alles draait om een goed gevoel en innerlijke rust. Daar zetten wij ons voor in, vakkundig, persoonlijk betrokken en discreet.” Haarinstituut Westland heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van mooie kapsels voor iedereen die te maken heeft met haarziekten, haarproblemen, haaruitval en dun haar. Zo is Haarinstituut Westland onder meer gespecialiseerd in natuurlijke haartoevoegingen in dun haar, haarstukjes, een ‘ongeziene’

overgang naar (tijdelijke) kaalheid en pruiken (confectiehaarwerk). Omdat de drempel voor sommige mensen heel hoog is, werkt Haarinstituut alleen op afspraak zodat privacy gewaarborgd is. Ook bezoek aan huis en ziekenhuis is mogelijk en dankzij contracten met zorgverzekeraars komt u vaak in aanmerking voor een vergoeding. Om de opening in Maassluis te vieren, geeft Haarinstituut Westland in de maand april een gratis hoofdhuidanalyse, waarbij met een speciale microscoop de hoofdhuid 200 keer vergroot wordt en de conditie optimaal in kaart gebracht wordt. Ook ontvangt u bij een behandeling een gratis hoofdhuidmassage. Bel voor een afspraak met 0174-621936 of loop even binnen aan de Boogertstraat 2 in Maassluis. Zie www.haarinstituutwestland.nl.

‘Dat ken leuk worre!’ Op 2 april a.s. komen De Wannebiezz weer naar het Trefpunt in Maasland. Een avondje onbezorgde lol, lekker ongedwongen meezingen met de Hollandse liedjes waarbij gezelligheid voorop staat. Biertje erbij en dan komt het helemaal goed. De Wannebiezz

werden bekend door Holland’s Got Talent. Arie van Ballegooie, Rocco di Cabrio en Gilles de la Tourniquette trekken nu met hun vrolijke interactieve programma door Nederland om de narigheid van alle dag van zich af te zingen. Vanaf 18 jaar is iedereen welkom.

Kaartjes zijn tijdens kantooruren (maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur) te koop bij ‘t Trefpunt Party & BusinessEvents aan het Kerkplein 11 in Maasland. Of te bestellen via info@trefpuntmaasland.nl.

Het team van Haarinstituut Westland biedt oplossingen voor medische en cosmetische haarproblemen.

Foto: PR


12

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

De mensen achter de krant! Wekelijks valt de Schakel MiddenDelfland bij 10.000 adressen op de deurmat. Een weekblad vol nieuws uit de gemeente MiddenDelfland. We stellen u hier graag de mensen achter de krant even voor. De Schakel MiddenDelfland is echt een schakel. De krant heeft duidelijk een ons-kent-ons karakter met verhalen over de mensen. De interviews met de jubilerende bruidsparen zijn daar een mooi voorbeeld van. De krant bestaat inmiddels 12 jaar en heeft een bijzondere plek veroverd in vrijwel ieder huishouden van onze gemeente. In de Schakel kan iedereen zijn verhaal doen. Sinds juni 2013 wordt de krant uitgegeven door Uiteverij West Media. Nog steeds wordt de krant met open armen ontvangen: wat is er nu leuker dan mooie verhalen lezen over je eigen omgeving? De Schakel MiddenDelfland is van en voor onze eigen inwoners.

Gemma van Winden-Tetteroo

Jan-Willem van Dijk

Wat heb ik met De Schakel MiddenDelfland? Ehh…alles!

Mijn eerste ervaringen met MiddenDelfland waren fietsend vanuit Delft via de Buitenwatersloot. Inmiddels woon ik alweer een tijdje in Den Hoorn en sinds begin 2015 doe ik de politieke verslaggeving voor De Schakel. “Anderen gaan fluiten bij de F’jes om wat te doen voor de samenleving”, zei laatst een politiek actieve dorpsgenoot. Zo versla ik dus de Midden-Delflandse politiek. Het is niet per se de reden waarom mensen De Schakel lezen, maar toch een integraal onderdeel van het lokale leven. De gemeente publiceert haar besluiten, maar het waarom is vaak onduidelijk. Ingewikkelde procedures, onoverzichtelijke bestemmingsplannen, gevuld met ambtelijk taalgebruik. Voor de gewone burger moeilijk te volgen.

Mijn ‘schrijfcarrière’ begon op het Stanislascollege. Er moest een nieuwe redacteur komen voor de schoolkrant De Pythia anders werd het blad opgeheven. Als brugpieper kwam ik nauwelijks boven de schoolbanken uit, maar ik meldde me aan bij de redactie die uit allemaal grote jongens uit 5 en 6 gymnasium bestond! Dat was het begin van mijn schrijvend leven! En ik heb de pen nooit meer neergelegd. Naast een aantal medische opleidingen en avondstudies Frans en wiskunde, schreef ik. Altijd. Hoe ik uiteindelijk bij de krant terechtkwam, is een lang verhaal. Misschien vertel ik het ooit nog eens. Ik verzorgde toen al artikelen en foto’s voor de Schip-Hoorn, het gemeenteblad. Daar kon ik mijn interesse voor levensverhalen van oudere mensen benutten. Op een goede dag vroeg men mij te gaan schrijven voor wat nu AD/Haagsche Courant is. Vanwege een pittige avondstudie besloot ik dat niet te doen. Maar uit vrouwelijke nieuwsgierigheid ging ik toch even babbelen op de redactie. Een uur later stond ik weer buiten. Als de nieuwe correspondent. Schakel Op zekere dag belde Piet de Groot; of ik wilde gaan schrijven over Schipluiden en Den Hoorn. In de Maassluise Courant. Kennelijk smaakte dat naar méér want een tijdje later kregen we een eigen krant; De Schakel MiddenDelfland was geboren! Simon van Zuilen deed Maasland en de politiek en ik mocht de rest voor mijn rekening nemen. Ik kon me heerlijk uitleven en mijn grote passie voor fotografie kwam

daarbij mooi uit. Met plezier stap ik in een helikopter, klim met de brandweer naar het hoogste puntje van de kerktoren, dribbel achter de burgemeester aan naar een bruidspaar of schuif aan aan een keukentafel om een mooi verhaal op te schrijven. Over Midden-Delfland. Míjn Midden-Delfland zou ik bijna zeggen! Uitgeverij West Media Nu De Schakel MiddenDelfland is aangesloten bij Uitgeverij West Media, is de krant natuurlijk wel veranderd. Maar nog steeds kom ik met veel plezier op zondagavond, zaterdagmiddag of dinsdagmorgen om kwart voor tien als er iets bijzonders in ons gebied gebeurt. En er gebeurt veel. Misschien kleine gebeurtenissen maar sociaal soms van grote waarde. Dat is de kracht van De Schakel MiddenDelfland: dicht bij de mensen en met een warm hart geschreven. Ik hoop dit werk nog heel lang en met veel plezier te kunnen doen. Want, ja, ik vóel me De Schakel MiddenDelfland!

Vind ons leuk!

 DeSchakelMD

Met name hiervoor is De Schakel de aanvulling op het korte nieuws via internet. Het gaat bij politiek niet om de snelheid van publicatie, maar om het weergeven van de achtergrond zodat de Midden-Delflanders geïnformeerd blijven.

José van Winden Ik ben José van Winden, freelance tekstschrijver van zakelijke teksten voor websites en folders, maar ook van verhalen en toneelstukken. Een jaar geleden schreef ik mijn eerste artikel voor de Schakel Midden-Delfland. Daarna mocht ik vaker voor de krant op pad en dat is erg leuk. Een verhaal in drukvorm heeft iets magisch. Voor de organisator van een evenement of een jubilaris, maar ook voor de schrijver van het stuk. Hoewel internet en sociale media tegenwoordig de snelste bronnen van informatie zijn, gaat er toch niets boven een papieren krant. Niet iedereen die op de hoogte wil blijven van het lokale nieuws en ac-

Sandra Vlielander Sinds 2013 ben ik betrokken bij de samenstelling van Midden-Delfland. In een hechte gemeenschap als Midden-Delfland speelt een lokale krant een grote rol. Daarin lees je tenslotte wat er bij je om de hoek gebeurt. We proberen het unieke karakter van Midden-Delfland in de krant te vangen en voor én over alle doelgroepen iets te schrijven. Dat kan alleen met hulp van onze lezers. Samen maken we er dé Schakel MiddenDelfland van.

tiviteiten heeft tenslotte toegang tot digitale bronnen. En uiteindelijk lijkt het nieuws pas echt waar als het zwart-op-wit staat.


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Succesvol regio-optreden NTO Zondag 6 maart vond in turnhal De Fazant te Hellevoetsluis de regiowedstrijd plaats van regio Zuid-Holland Zuid, waaraan NTO meedeed met maar liefst 7 turnsters. Via deze plaatsingswedstrijd kon kwalificatie afgedwongen worden voor de districtfinale 4e divisie op 21 mei in de Turnace Hall of Gymnastics te Amsterdam.

Agium Finance & Control nieuwe sponsor Runcircuit Sinds 1 januari 2016 is Agium Finance & Control de nieuwe sponsor van het Agium Runcircuit. Het Agium Runcircuit bestaat uit negen hardloopwedstrijden in de regio Midden-Delfland en Westland, variërend van 10 tot en met 21,1 km. Tijdens deze wedstrijden worden punten verdiend voor het eindklassement. Kapitaal Op Maat is co-sponsor van het Agium Runcircuit. De Ruitenburg Halve Westland in Naaldwijk is op 2 april is de eerste wedstrijd in het Runcircuit Naast het Agium Runcircuit bestaat er ook een 5 km. circuit, bestaande uit acht wedstrijden met een eigen eindklassement. Zowel het Agium Runcircuit als het 5 km. circuit worden namens Olympus ‘70 gecoördineerd door Hans van den Berg.

de een hele prima en nette wedstrijd en behaalde keurige cijfers. In totaal behaalde ze 42,083 punten, goed voor een prima 15e plaats. Sophie en Danique kwamen in ronde 3 in actie en hadden ook hard geoefend voor deze bijzondere wedstrijd. Zij kunnen tevreden terugkijken op hun regiowedstrijd. Danique werd 15e met 37,333 punten en Sophie net daarachter 16e met 36,900 punten. Senior D In ronde 4 waren de dames senior niveau D aan de beurt. Helaas was Angelique Herbert uitgevallen door een enkelblessure. De andere dames waren Karlijn Kok, Jessie Heinsbroek en Marloes Hoonhoud. Karlijn draaide een redelijke wedstrijd met een keurige 6e plaats op vloer. Balk was helaas ook nu weer het grote struikelblok. In totaal werd zij 13e met 38,000 punten. Jessie draaide een zeer tevreden wedstrijd en behaalde een echt prima 4e plek op vloer en werd keurig 9e op balk. Brug was vandaag net even wat minder. Haar 12e plaats met 38,167 punten Marloes Hoonhoud plaatst zich voor districtfinale. was toch zeer geslaagd. Foto: John van Leeuwen Marloes turnde misschien net wat minder dan normaal, maar nog steeds heel conVoor de meisjes Lynn van Walsum stant en degelijk. Met een prima (Pupil 1 D1) en Sophie ten Hoorn en 6e plek op brug en een geweldige Danique Slager (beiden jeugd 1 D1) 3e plek op balk wist Marloes totaal was het hun eerste grote regio-er42,142 punten bij elkaar te turnen. varing. Het was allemaal best spanIn het eindklassement werd zij zeer nend, maar met vol enthousiasme verdienstelijk 5e en plaatste zich en plezier zijn deze meisjes aan hun daarmee rechtstreeks voor de finaeerste regio-avontuur begonnen. le op 21 mei in Amsterdam. Lynn kwam uit in ronde 2 en draai-

|

13

GVS kijkt terug op geslaagde ringenzwaaidag Zaterdag 5 maart 2016 vond in de gymzalen van het Stanislascollege in Delft de ringenzwaaidag plaats van rayon Delfland. Op deze dag wordt er niet alleen een wedstrijd op het toestel ringenzwaaien afgenomen; de leden krijgen ook training van speciale ringdocenten. Hierbij wordt dan kennis gemaakt met nieuwe en moeilijkere onderdelen op dit toestel. Onder toezicht en begeleiding van deze deskundige ringdocenten krijgt ook de eigen leiding van de rayonverenigingen les in het ringenzwaaien. Behalve de meisjes en dames, neemt ook een groeiend aantal jongens deel aan de dag. Naast het ringenzwaaien, om de handjes ook even lucht te geven, is er altijd een nevenactiviteit en dat

was dit keer dansen, zodat de beentjes ook even wat extra beweging kregen. Het was leuk om te zien, wat de deelnemers in korte tijd als dans geleerd hadden. De dag was verdeeld in drie ronden en in totaal kwamen ruim 250 leden in actie, waarvan ca. 30 van GV Schipluiden. De wedstrijden waren verdeeld in vele verschillende leeftijdscategorieën en daarbinnen dan weer verschillende niveaus. Door de meisjes en dames van GV Schipluiden werd er hard en netjes gewerkt aan prachtige oefeningen. Op de site www.gvschipluiden.nl zijn alle mooie cijfers terug te vinden. Totaal behaalden de GVS-turnsters 1x goud, 2x zilver en 4x brons.

De leden kregen een speciale training op de ringen.

K.J.V. Sport en Spel

Op vrijdag 4 maart ging de eerste prijs met 5965 punten naar Toon Lansbergen, 2e werd Nico Boekestijn (dorp) met 5751 punten, 3e Jos.v.Schaijk met 5474 punten, Sjaak Verhorik eindigde op de 4e

Foto: PR

plaats en als 5e Hans Geense met 5410 punten. nr 40 en tevens de poedelprijs ging Peter Zwaard. De volgende kaartavond is op vrijdag 18 maart, aanvang 20.00 uur in de Link aan de Hammerdreef te Maasland.

- Advertorial -

Nieuwe locatie voor Knip en Zo! De huiselijke sfeer die de dames Wendy en Louisa hebben gecreëerd in hun kapsalon, willen ze ook op hun nieuwe locatie aanbrengen. Jawel, Knip en Zo gaat verhuizen! Het intieme pandje aan de ’s-Herenstraat wordt ingeruild voor een ruimere gelegenheid aan het Pynasplein nummer 6. “We kijken er heel erg naar uit. We zijn ervan overtuigd dat we daar de klanten nog beter kunnen bedienen!”

“Nog beter?” zegt Annie, de klant die de laatste zin hoort. Annie is vaste klant. Ze heeft de afspraken al tot en met december in haar agenda gezet. “We zijn er best een beetje trots op dat de mensen speciaal voor ons komen,” zeggen Wendy van den Akker (40) en Louisa Lagerwerf (47). De dames knippen en kappen al vanaf hun 16e jaar. “Kapster worden is altijd mijn droom geweest,” vertelt Wendy. “Vroeger knipte ik de lange haren van de poppen van mijn zus. Ze was er niet eens blij mee!” lacht ze bij de herinnering. Louisa nam de

haardos van haar broers onder handen toen zij het vak ging leren.

Collega’s Voordat ze naar Maasland kwamen werkte Wendy in ’s Gravenzande en Louisa in Delft. “Maar het bleek al snel dat ik meer geschikt ben voor een dorp. Ik ben een familiemens en dat ligt in een stad toch heel anders.” De kapsters vinden het heel prettig dat ze nu altijd direct contact hebben met de mensen en meestal ook hun achtergronden kennen. “De klanten komen voor de verzorging van hun haar, maar ze vertrouwen je altijd van alles toe. Dat is één van de mooie kanten van ons vak.” Ongetwijfeld kunnen ze goed luisteren. Wendy en Louisa: “We zijn al zoveel jaar collega’s en hebben het altijd ontzettend leuk gehad. Toen we in augustus 2012 dit pandje aan de ’s-Herenstraat konden krijgen, hebben we de stap gewaagd om voor onszelf te beginnen. We hadden er alle vertrouwen in. We hebben dezelfde instelling: ‘Doe maar normaal, dat is al gek genoeg’. Ook de huiselijke

sfeer hier in de kapsalon past goed bij ons. We vinden het belangrijk dat de klant zich thuis voelt.”

Pynasplein Ondanks het feit dat de dames heel tevreden zijn begonnen in hun kapsalon, is het geheel nu eigenlijk te klein. “Zeker als er ook nog een stagiaire loopt, dan is het net stoelendans hier om de klanten op tijd bij de wastafel te krijgen. We lachen er met zijn allen om, maar erg praktisch is het niet.” Kort geleden hoorden ze dat Pynasplein 6 vrijkwam. “Binnen vier dagen hadden we besloten dat we die kans moesten grijpen en twee dagen later hadden we de sleutel. Elk vrij uurtje doen we onze kluskleren aan om de boel daar naar onze smaak te maken. Gelukkig hoeven er geen ingrijpende verbouwingen plaats te vinden. Maar die intieme sfeer, die willen we weer terug.”

dat brengt weer andere leuke dingen met zich mee.” Start op 31 maart Op donderdag 31 maart start Knip en Zo in hun nieuwe onderkomen. “Die twee dagen daarvóór zijn we dicht want dan moeten alle wastafels, spiegels en kastjes over.” Het wordt vast gezellig daar op de andere locatie. “Daarom hebben we ook een paar mooie acties verzonnen. Dinsdags krijgen ouderen vanaf 65 jaar voortaan 10 % korting. Dat gunnen we ze van harte. En op woensdag gaan we kinderen tot 12 jaar knippen voor € 13,50. Bovendien zijn op zaterdag in het vervolg twee kapsters aanwezig dus dan hebben de klanten het nog meer voor het uitzoeken wanneer ze willen komen. En op vrijdag is stagiaire Nathalie bij ons. Daar zijn we ook heel blij mee!”

Welkom Kortom: de kapsters zijn er klaar voor. Voor knippen, kleuren, stylen, advies of verzorging kunnen dames en heren bij Knip en Zo terecht. “We werken met luxe maar betaalbare producten. We verkopen ook styletangen en krulborstels. Dus voor een cadeautje of als nieuwe klant bent u van harte welkom in het nieuwe pand aan het Pynasplein nummer 6.”

Woensdag Inmiddels is het team uitgebreid met Maaike Voogt die eerder al stage liep bij Knip en Zo. “We zijn nu ook op woensdag open,” vertellen de dames. Natuurlijk hebben zij inmiddels al heel veel leuke momenten met hun klanten meegemaakt. “We sparen alle anekdotes op en gaan dat ooit in het Trefpunt opvoeren. We zoeken nog figuranten,” dollen de kapsters. Het is wel duidelijk: bij Knip en Zo is het nooit saai. “In de zomer zitten we altijd buiten voor de zaak als we lunchen. We krijgen geen hap door de keel want iedereen groet je. Ook dat wordt anders aan het Pynasplein maar Openingstijden: Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Donderdag van 9.00 tot 17.00 en van 18.00 tot 20.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Foto’s: privébezit


14

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

Modepresentatie Fashion Plus Fashion Plus geeft woensdag 23 maart een kledingpresentatie in het Windrecht. Na de presentatie van een prachtige zomercollectie kunt u vol op rond kijken en passen. De verkoop is ‘s morgens van 10.00 tot 12.00 uur. Op de ochtend zal ook Miranda van Zwet uit Den Hoorn aanwezig zijn. Zij is kleermaker en kan de kleding indien gewenst vermaken. Een week later op woensdag 30 maart is er weer een verkoop van TAP schoenen en MeyTex lingerie. Die is van 14.00 tot 15.30 uur.

Paasviering Het R.K. Stadsdiaconaat Delft en omstreken organiseert ook dit jaar weer een Paasviering. Met als thema ‘Er is altijd een nieuw begin’ wordt in samenwerking met de kookgroep voor dak- en thuislozen, de jongeren van M25 en vele andere vrijwilligers deze Paasviering voor de dak- en thuislozen van Delft en omgeving en andere belangstellenden weer mogelijk gemaakt. De Paasviering is op 23 maart. Om 16.00 uur is de inloop en aanvang van de dienst om 17.30 uur. Ter afsluiting is er een Paasdiner.

Paasviering voor senioren Op woensdag 23 maart organiseert de Soos weer de jaarlijkse paasgroet. De kinderen van Het Talent komen hun mooie ingestudeerde liedjes zingen en misschien hebben ze ook wel iets leuks geknutseld voor de Pasen! Het koor van Sonja Nowee zingt en ds. Bertine v.d. Weg geeft een fijne Paasgedachte mee. U bent welkom om 09.15 uur in de Kickerthoek.

Lezersaanbieding

Inschrijving Midden-Delfland Dagen 2016 verlengd

Handbal

De inschrijving voor de MiddenDelfland Dagen 2016 is verlengd en nu mogelijk tot 1 april. Het druk bezochte evenement wordt dit jaar voor het eerst niet één, maar twee dagen georganiseerd. Op 18 en 19 juni presenteert Midden-Delfland zich op een bijzondere manier. Gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners van het gebied organiseren een grotere of kleinere activiteit. Het thema is dit jaar Midden-Delfland verbindt. De verbinding stad-platteland kan hierin centraal staan, of de verbindende rol van cultuur, recreatie, vaar-, wandel- en fietsverbindingen. De Midden-Delfland Vereniging, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Midden-Delfland is Mensenwerk en De Tuin van de Randstad werken samen aan de organisatie. Iedereen die zich verbonden voelt met Midden-Delfland wordt

HV Schipluiden Dames 1 heeft zich zaterdagavond in de Postkogekohal safe gespeeld voor prolongatie in de Hoofdklasse zaalcompetitie voor het volgende zaalseizoen 2016/2017. In een van begin af aan hele spannende wedstrijd werd er door HV Schipluiden voluit gestreden voor alle 3 de punten. HV Schipluiden nam na een 0-2 achterstand het heft in handen en zorgde constant voor een minimale voorsprong van 2 goals. Echt uitlopen lukte niet en SC Twist zag zichzelf meerdere malen dichtbij en naast HV Schipluiden

Gratis compost scheppen Inwoners van de gemeente Midden-Delfland kunnen op zaterdag 19 maart gratis compost scheppen bij de Avalex-milieustraten. Met deze actie bedanken de gemeente Midden-Delfland en Avalex alle inwoners voor hun inspanningen om groente-, fruit- en tuinafval en ander groenafval gescheiden aan te leveren. Inwoners krijgen hun ingezamelde afval terug in de vorm van compost. Neem een stevige zak of emmer mee om de compost te vervoeren. Het compost is op te halen van 09.00 tot 12.00 uur op de locatie in Schipluiden, Tiendweg, VV Schipluiden. Wethouder Hans Horlangs is om 09.00 uur aanwezig om te helpen bij het vullen van zakken.

Lezersaanbieding

Dames 1 speelt zich veilig komen, maar keer op keer wist HV Schipluiden mede door een prima keepster een voorsprong te pakken. Over en weer werd soms slordig en te snel gespeeld wat tot veel balverlies leidde, maar uiteindelijk was het HV Schipluiden dat 3 minuten voor tijd een voorsprong van 4 goals pakte en deze niet meer weg gaf. Een volgepakte enthousiaste tribune zag een leuke, sportieve en vooral spannende wedstrijd welke in het voordeel van HV Schipluiden werd afgesloten met 21-17.

Passie- en paasconcert uitgenodigd om deel te nemen aan de Midden-Delfland Dagen. Dit kan zijn een optreden, workshop of presentatie of een informatiestand. Aanmelden voor 1 april via secretariaat@middendelflandvereniging.nl of 06-42105407. Of vul op de website www.middendelflandvereniging.nl het aanmeldingsformulier in.

Zaterdag 26 maart 2016 zal er in de sfeervolle Hervormde Kerk te Maasland een Passie- en Paasconcert worden gegeven door twee gerenommeerde musici. Organist Martin Mans en Jantine Kalkman, trompet. Samen zullen zij prachtige nummers ten gehore brengen. Martin Mans komt jaarlijks op uitnodiging naar Maasland om het

prachtige Bätz-Witte orgel in de Oude Kerk te bespelen. Dit keer samen met trompettiste Jantine Kalkman. Zij spelen niet alleen enkele verzoeknummers maar er is ook samenzang. Aanvang van het concert ‘s middags om 15.00 uur en vanaf 14.15 uur is de kerk open. De toegangsprijs bedraagt € 10,-.

Kringloopmarkt

Op zaterdag 26 maart is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. Er zijn heel veel gesorteerde boeken en veel leuke lampen in allerlei soorten, elektrische apparatuur, babyspullen en fotolijsten. De markt wordt gehouden Dr. J. de Koninglaan 2a 2636 BZ in Schipluiden van 10.00 tot 14.00 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk. Deze markt is iedere laatste zaterdag van de maand. Voor meer informatie: toneijk@ live.nl, tel. 015-3809482.

Lezersaanbieding

Klaverjasvereniging On.Me.Ka.

De uitslag van de kaartavond van On.Me.Ka op vrijdag 11 maart luidt: 1 Nico Boekestijn D met 5530 pt.; 2 Hans Geense 5519 pt.; 3 Jos van Schaijk 5456 pt.; 4 Theo de Kok 5397 pt.; 5 Paul Vermeulen met 5369 pt. De poedelprijs was deze week voor Siem Ren-

Lezersaanbieding

sen met 4034 punten. De volgende kaartavond is op vrijdag 26 maart in het gebouw van de Maaslandse Vogelvereniging aan het Doelpad 5 te Maasland. Aanvang om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.

Lezersaanbieding

Onthaasten in Zuid-Limburg! 3 dagen inclusief diners vanaf slechts € 94,50 p.p. geniet van de natuur en bourgondische gastvrijheid Wilt u er even heerlijk tussenuit? Kom naar het centraal gelegen gastvrije 3-sterren Saillant Hotel Gulpen in het hart van Gulpen en aan de voet van de bekende Gulpenerberg. Ervaar persoonlijke aandacht en geniet van bourgondische gastvrijheid in een sfeervolle ambiance. De warme inrichting en het rijke interieur geven u direct een huiselijk gevoel. Vanuit hier kunt u de prachtige natuur van het kenmerkende Limburgse heuvellandschap verkennen. Ook kunt u een bezoek brengen aan de toeristische trekpleisters Maastricht en Valkenburg.

Kortom Saillant Hotel Gulpen is de perfecte uitvalsbasis voor een ontspannen en uniek verblijf in Zuid-Limburg! inbegrePen: • 2x overnachting in een comfort kamer • 2x uitgebreid ontbijtbuffet • 2x een heerlijk 3-gangen diner • Een uitgebreid toeristisch informatiepakket. • Prachtige wandelroute door Gulpen en omgeving van naar keuze 6 of 12 km, inclusief een koffiestop met vlaai bij Hotel Gulpenerland

VOOrdeeLPriJs

vanaf slechts

€ 94,50 p.p.

in plaats van €139.00 p.p. Bij verblijf op vrijdag en zaterdag geldt een toeslag van € 8.50 p.p.p.n. inFOrMaTie en reserVeren • www.goedverblijf.nl/west0116 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma - vrij 09.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur) • zoek & boekcode west0116

Deze actie is exclusief te boeken bij Goedverblijf.nl en geldig t/m 20 november 2016 (m.u.v. feestdagen). Prijzen zijn o.b.v. 2 personen per kamer, excl. verblijfsbelasting € 3,15 p.p.p.n. en per boeking € 7,50 reserveringskosten. Kijk voor overige voorwaarden op www.goedverblijf.nl

Goedverblijf.nl Lezersaanbieding

Lezersaanbieding

Lezersaanbieding

Lezersaanbieding

Lezersaanbieding


De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

25 KM WANDELEN | SCHIPLUIDEN

|

15

ZATERDAG 23 APRIL 2016

SAMEN STERK TEGEN MS

Sponsorgeld ophalen is geen verplichting maar wordt GEWAARDEERD6

MAAK HET VERSCHIL EN DOE MEE MET DE SPONSORLOOP MS MOTION! DATUM: ZATERDAG 23 APRIL 2016

LOCATIE: SCHIPLUIDEN MIDDEN-DELFLAND Het Nationaal MS Fonds organiseert dit wandelevenement in Schipluiden om geld op te halen voor onderzoek naar MS. Schrijf je in als deelnemer voor de 25 kilometer route of sponsor een deelnemer! Inschrijfgeld 15 euro. Iedere donatie telt als het gaat om een toekomst zonder MS en een beter leven met MS nu! Doe ook mee via msmotion.nl.

SCHRIJF JE IN VIA MSMOTION.NL EN LOOP MEE! Wil je meer informatie over het evenement? Neem contact met ons op via E: info@nationaalmsfonds.nl of T: 010-5919839 160223 NMSF A4 MSMotion Schipluiden [v4].indd 1

EEN EVENEMENT VAN

29-02-16 14:04


ZON WERING 16

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 17 maart 2016

15% KOR T IN G

TERRASSCHERM IBIZA WINDVASTE ZIP-SCREENS ROLLUIKEN

VOORJAARSAANBIEDING ZONWERING in Nu ookiet ! antrac

Profiteer nu van onze mooie aanbieding en bezoek onze ruime showroom voor een vrijblijvend advies. Of maak gebruik van onze gratis meetservice. Bel 0174-420861 Lierweg 48G, 2678 CX De Lier Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

SCHUIF WANDK ASTEN

ZONWERING

DEUREN

VLOEREN

Profile for WL Media

Md 2016 03 17  

Md 2016 03 17  

Profile for wlmedia