Page 15

Maassluise Courant donderdag 18 februari 2016

|

15

politiek

‘Als het niet klikt, zit je tussen twee vuren in’ Hij werkte met vier burgemeesters, meer dan twintig wethouders, tientallen raadsleden en honderden ambtenaren. Per 1 maart vertrekt Arjan Korthout als gemeentesecretaris / algemeen directeur van Maassluis. Korthout behoorde samen met Willem van den Berg (Heemstede) en Dick Bakhuizen (Barneveld) tot de Top 3 van langstzittende gemeentesecretarissen van Nederland. door Chrit Wilshaus In de ruim 23 jaar dat Arjan Korthout gemeentesecretaris was van Maassluis veranderde er (op bestuurlijk gebied) veel. “Toen ik begon, werkten er hier 600 ambtenaren. Nu nog 250. In die tijd hadden we ook nog een eigen politiekorps met 52 agenten, hadden we nog een eigen woningbedrijf en een eigen nutsbedrijf. En nog niet zo lang geleden gingen de Sociale Dienst en onze eigen sociale werkvoorziening Dukdalf op in Stroomopwaarts. Ook de manier van werken is, mede door de automatisering, enorm veranderd: je doet nu veel meer op een dag.” Arjan Korthout studeerde aan de Erasmus Universiteit Staats- en Bestuursrecht en liep stage bij de gemeente Maassluis. Wanneer er in 1979 een vacature vrij komt voor jurist solliciteert hij en wordt aangenomen. In 1993 wordt Arjan Korthout geïnstalleerd als gemeentesecretaris van Maassluis.

Atari computers Al vroeg zag Arjan Korthout het belang in van computers voor de gemeente. Zo gaf hij bijvoorbeeld cursussen om ambtenaren uit te leggen hoe een computermuis werkt. “Dat was nog in de tijd van de MS-DOSmachines met al die ingewikkelde codes. Ik heb toen al een soort PC-privé project opgestart met Atari computers, waarop Windows avant la lettre draaide. Jarenlang hebben we, ook met de Digitale Stad Maassluis, voorop gelopen in digitaal gemeenteland.” Kwetsbaar De rol van gemeentesecretaris maakt de afgelopen decennia een aantal ontwikkelingen door. Zo wordt hij naast gemeentesecretaris ook algemeen directeur, de baas van de ambtenaren. Volgens Arjan Korthout is daardoor de positie van gemeentesecretaris ook duidelijker geworden. Maar, zo blijkt telkens weer uit de praktijk, tevens kwetsbaarder. Arjan Korthout: “Door de bank genomen, sneuvelt één op de vier gemeentesecretarissen binnen vier jaar. Als gemeentesecretaris ben je namelijk aan de ene kant algemeen directeur en moet je in die rol de ambtenaren aansturen. Aan de andere kant moet je de besluiten van het college vertalen naar de ambtelijke organisatie. Op het moment dat het niet klikt in het samenspel, zit je tussen twee vuren in. Ik heb wel eens schertsend gezegd: ‘Als jullie ruzie krijgen in het

Nieuw tijdelijk collegelid

Arjan Korthout: “Je moet de besluiten van het college vertalen naar de ambtelijke organisatie.” college, vlieg ik er uit.’ Gelukkig heb ik het vermogen om goed te kunnen luisteren naar wat ik denk dat de grootste gemene deler is. Ik trek nooit partij voor één van de collegeleden, tenzij ik vind dat hij of zij gewoon

gelijk heeft; dan steun ik hem ook. Het vertrek van de vorige en de komst van een nieuwe burgemeester was voor mij het moment om te besluiten te stoppen als gemeentesecretaris. Ik vond namelijk dat de nieuwe burge-

Foto: Roger van der Kraan

meester zelf betrokken zou moeten worden bij de keuze van een nieuwe gemeentesecretaris. En ook omdat ik hier al zolang zit, vind ik dat het tijd is voor een doorontwikkeling van de organisatie.”

Kritische vragen over Stroomopwaarts De fractie van de VVD Maassluis is bezorgd over Stroomopwaarts. Deze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is na een lange voorbereidingsperiode inmiddels ruim een half jaar aan het werk. Hiervan zijn afgelopen januari de eerste resultaten besproken. De organisatie heeft twee doelen: - primair doel is het verlagen van het aantal mensen dat aanspraak moet

maken op een bijstandsuitkering. - daarnaast moet er efficiënter worden gewerkt dan het geval was toen de gemeenten deze activiteiten (afzonderlijk) in eigen beheer uitvoerde. Het is voor de VVD fractie nog niet duidelijk geworden dat er daadwerkelijk sprake is van een verbetering. Dit heeft verschillende oorzaken en dat baart de VVD Maassluis zorgen. Zorgen omdat verbeteringen (en

verslechteringen) direct mensen en ondernemers raken en daarnaast een grote impact hebben op de begroting van de gemeente. Om verdere duidelijkheid te krijgen en hiermee te kunnen bijsturen heeft de fractie gezamenlijk met de collega’s van de PvdA Maassluis vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Hondenbeleid bijgesteld aangenomen Olifant Joep was dinsdag te gast in de raad. De collegetafel was dinsdagavond bij de raadsvergadering uitgebreid met één tijdelijke wethouder: Olifant Joep van Villa Joep. De olifant is de mascotte van een Fonds dat is opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. 100 procent van de donaties wordt daar aan besteed met als doel de levenskansen van kinderen met deze vorm van kanker te vergroten. Dat Olifant Joep de raadsvergadering

Foto: Roger van der Kraan

meemaakte, had er mee te maken dat Angela Wuyster, bestuursassistent van burgemeester Edo Haan en haar collega’s al vier jaar geld bij elkaar fietsen voor Villa Joep. “Wij hebben hem aangeboden gekregen voor een week”, aldus Wuyster. “Hij is hier om het Fonds meer naamsbekendheid te geven. Zijn broer loopt overigens nu stage in Hellevoetsluis.” Ga voor meer informatie en donaties naar: www.villajoep.nl.

Schrijvende lezers

We missen Lunch & Zo Als oppasgrootouders waren we op de oppaswoensdagen met onze 2 kleinkinderen (2 en 4 jaar) jarenlang trouwe bezoekers van Lunch & Zo in de Koningshoek. Gezellige zitjes, veel vaste klanten, vriendelijke bediening, volop keus. Voor de kinderen standaard hun favoriete boterhammen met kaas en hagelslag, voor opa & oma een uitgebreide kaart. Kortom, elke week weer een klein feestje. Door een dubieuze mengeling van macht en gemeentelijk falen moest Lunch & Zo vertrekken. De enige andere mogelijkheid voor lunchen in de Koningshoek is de Hema. Na 2

teleurstellende bezoeken zijn we daar helemaal klaar mee. Weinig interesse in de klant en een bijzonder mager aanbod voor iets warms. Andere vaste klanten van Lunch & Zo die we tegen komen bij de Hema hebben dezelfde tegenvallende ervaringen. Slotconclusie: die vaste klanten missen Lunch & Zo enorm. Voortaan gaan we maar thuis eten. Lang niet zo gezellig, maar het scheelt wel een hoop ergernis. Familie M. van der Gaag, Maassluis

Met uitzondering van de ChristenUnie en Maassluis Belang stemde de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond in met het nieuwe hondenbeleid. Een motie van de ChristenUnie om voorlopig de uitlaatstroken zonder opruimplicht in stand te houden haalde het niet. Een amendement van PvdA, CDA, VVD, D66 en VSP wél. door Chrit Wilshaus Het amendement - een tekstwijziging van een raadsvoorstel - hield in dat de inzet van de hondenpoepzuiger mogelijk blijft totdat gebleken is dat het huren daarvan overbodig is geworden omdat de overlast is verdwenen. ‘Na evaluatie van het nieuwe beleid wordt beoordeeld of de inzet van de hondenpoepzuiger kan worden afgebouwd.’ Twee insprekers keerden zich tegen de aanleg van het voorgenomen hondenspeelveld aan het Kastanjedal. Met succes. Ook het speelveld aan de Sportlaan is van de baan. Daar is bovendien geen geld voor omdat de hondenpoepzuiger waarop het college dacht te bezuinigen ingezet gaat blijven worden. Communicatie Gert Jan Enzerink (Maassluis Belang) vond opnieuw dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft omdat deze niet meer van deze tijd is. Volgens de voorman van Maassluis

Belang wordt de belasting gebruikt om de gaten in de begroting te dichten en krijgt de betalende hondenbezitter er niets voor terug. Klarie Oosterman (ChristenUnie) was met name van mening dat de gemeente beter over het voorgenomen hondenbeleid had moeten communiceren en de hondenbezitters er meer bij had moeten betrekken. Dat vond ook Mehmet Çiçek (CDA). Hij wees er ook op dat het nieuwe hondenbeleid nooit aan de wensen van iedereen tegemoet zou kunnen komen. Gerard van der Wees (VVD) riep de wethouder eveneens op vooral aandacht te blijven geven aan de communicatie. En Leo

Eijskoot (D66) wees er op dat het met de communicatie bij het Kastanjedal “niet erg goed is gelopen.” Ruis Wethouder Sjef Evers sprak wat de communicatie betreft over “ruis op de lijn” en beklemtoonde dat vervelend te vinden. Daarnaast wees hij er (nogmaals) op dat het bestaande hondenbeleid niet werkte, onduidelijk was en bovendien niet te handhaven. Het nieuwe beleid is volgens hem veel duidelijker. Tevens merkte hij op dat er meer prullenbakken komen en liet hij weten het eens te zijn met het amendement te dat werd aangenomen.

De gemeenteraad stemde in met het nieuwe hondenbeleid.

Foto: Roger van der Kraan

Profile for WL Media

Mc 2016 02 18  

Mc 2016 02 18  

Profile for wlmedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded