Page 7

De Schakel MiddenDelfland donderdag 15 oktober 2015

|

De 24 uur van Midden-Delfland Hoe houden we het Midden-Delfland gebied aantrekkelijk en vitaal? Misschien heeft u het al gehoord of gelezen. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober komt een groot aantal partners van de gemeente Midden-Delfland tijdens De 24 uur van Midden-Delfland bijeen om te praten over de nabije toekomst van Midden-Delfland. Gebiedsorganisaties, ondernemers, actieve inwoners, bestuurders van omliggende gemeenten... Ze zijn er allemaal. Tijdens De 24 uur van Midden-Delfland bepalen we wat er de komende tien jaar moet gebeuren om Midden-Delfland aantrekkelijk en vitaal te houden. Dat is niet alleen van groot belang voor onze eigen groene

gemeente en de inwoners van de steden om ons heen, maar zeker ook voor het leef- en woongenot van u als inwoner van Midden-Delfland. Alle afspraken die we met elkaar maken, leggen we vast. We spreken daarbij af wie welke activiteiten oppakt en hoe we de financiering gaan regelen. Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 In 2005 stelden zo’n honderdvijfentwintig vertegenwoordigers van het rijk, provincie, omliggende gemeenten, ondernemers, agrariërs, natuurbeheerders, Hoogheemraadschap, Recreatieschap en

“Samen blijven werken aan een goede relatie stad-platteland”

bewoners samen de Gebiedsvisie MiddenDelfland® 2025 vast. Eind oktober 2015 zijn we precies op de helft van die twintig jaar. Tijd om pas op de plaats te maken. Om samen te bekijken wat er gerealiseerd is en te bepalen wat we de komende tien jaar nog moeten aanpakken. De Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 blijft de basis. Tijdens De 24 uur van Midden-Delfland gaat het om nieuwe projecten en activiteiten voor het komende decennium. De thema’s voor Midden-Delfland In dit artikel over De 24 uur van

Kees van Oorschot, zelf geboren op een boerderij, komt al zo’n 25 jaar in Midden-Delfland. Hoewel hij nu in hartje Rotterdam woont en werkt, komt hij liefst per fiets als er een vergadering in Schipluiden is. Kees is strategisch adviseur van de afdeling Ruimte & Wonen bij Stadsontwikkeling Rotterdam. Hij adviseert daar B&W over regionale ontwikkelingen op het gebied van groen, natuur en landschap. Hij is dus de juiste man om over de relatie stadplatteland te spreken zoals bedoeld in de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025. Door Gemma van Winden-Tetteroo Hoewel hij zelf 10 jaar geleden niet aanwezig was bij de voorbereidingen rondom de opstelling van de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025, voelt Kees zich er zeker bij betrokken. “Het ging toen ook al over het leggen van verbindingen tussen stad en land. Hoe je beter vanuit de stad naar het platteland kunt fietsen, varen of wandelen. Er zijn duidelijk vorderingen gemaakt op dat gebied: nieuwe fietsroutes, verbeterde bestaande paden en onlangs nog de realisatie van het wandelknooppuntensysteem.” Stadslandbouw Bij vergaderingen van het recreatieschap en de landschapstafel ontmoet Kees regelmatig de burgemeester en wethouder van Midden-Delfland. “Er zijn allerlei initiatieven om voedsel dat in het Midden-Delfland gebied geproduceerd wordt, naar de stad te brengen. We noemen dat stadslandbouw. Ons doel is dat inwoners van de stad zoveel mogelijk in contact komen met de producten die bij wijze van spreken om de hoek worden gemaakt. Dat is verser, vaak lekkerder, kost minder transportkilometers

Foto: GvW-T

en levert de boeren meestal een iets hogere prijs op dan wanneer het via de grote distributiekanalen verloopt. Voor de komende tien jaar zou ik de ondernemers in Midden-Delfland willen oproepen zich te blijven inzetten om producten (zuivel, groenten, vlees) te produceren en het contact met de afzetmarkt (de grote stad) nog meer op te zoeken. Je belangrijkste klanten wonen op een paar kilometer afstand van je boerderij.” Uitdaging Rotterdammers kunnen nu natuurlijk ook al genieten van het mooie landschap. “Maar iedereen moet zich wel realiseren dat het voor veel stadsbewoners best wel een onderneming is om er te komen. En de bestemmingen zijn niet voor iedereen voldoende aantrekkelijk. Het is een uitdaging om nog meer interessante plekken te ontwikkelen waar je wat kunt eten, kunt relaxen en de kinderen kunt laten spelen,” zo zegt de Rotterdamse adviseur. “Ook de toegangsroutes zijn belangrijk. Door slecht asfalt of een onaantrekkelijke omgeving om er te komen blijven stadbewoners weg. Adriaan van Geuze, landschapsarchitect van West8, raadt dan ook aan nog meer te investeren in routes van allure. We gaan nu nadenken hoe deze eruit moeten zien.” Nog andere aanbevelingen? “Blijf het contact zoeken met de stad, verdiep je nog beter in de wensen van de stadsbewoners. En denk niet alleen aan fietsroutes maar ook aan vaarverbindingen en routes vanaf de metrostations.” Ongetwijfeld worden deze opmerkingen ook meegenomen naar De 24 uur van Midden-Delfland van eind oktober. “Ik kom zelf ook. Ik ben benieuwd naar de gesprekken!” aldus Kees van Oorschot.

www.middendelfland.nl

Meer weten? www.middendelfland.nl m.beke@middendelfland.nl

“Boeren willen boer blijven!” Midden-Delfland, één van de meest waardevolle en authentieke veenweidegebieden in ons land, heeft de boeren hard nodig als hoeders en beheerders van het landschap. Ook daarom waren de boeren nauw betrokken bij de samenstelling van de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025. Wat is er op hun gebied gebeurd en hoe zien zij hun toekomst? Door Gemma van Winden-Tetteroo

Kees van Oorschot: “Blijf contact zoeken met de stad!”

Midden-Delfland laten we drie heren aan het woord met hart voor het MiddenDelfland gebied. Een strategische adviseur van de gemeente Rotterdam met kennis van zaken van regionale (stad-land) ontwikkelingen en twee boeren uit Midden-Delfland. Deze interviews geven een mooi doorkijkje naar een aantal thema’s dat tijdens De 24 uur van Midden-Delfland zeker aan bod gaat komen…

Arnold van Adrichem en Gertjan Hooymans zijn juist samen met Jan van den Berg, Kees Moerman en Hans van Adrichem in vergadering van LTO Delflands Groen over het nieuwe uitvoeringsprogramma Duurzaam Boer Blijven. “We zijn als boeren eigenlijk supergoed bezig met de uitvoering van de gebiedsvisie. 95% van de koeien in Midden-Delfland loopt in de wei. Er is ook veel geld geïnvesteerd tijdens de reconstructie van het gebied in natuur en recreatie. Maar door de mensen wordt het middengebied, de polders met die koe in de wei, het meest gewaardeerd. En dat proberen we zo te houden,” zeggen de boeren. Heeft de stedeling de boer ontdekt? “Zeker,” zeggen de boeren. “Kijk maar naar de recent gehouden Poldertocht. Vijfentachtig liefhebbers! En de open dagen van Campina, van Vockestaert, Bouwlust en De Paardenstal. Ook daar zie je dat de stedeling de boer aardig ontdekt heeft. Dat zit wel goed.” Een gedeelte van de zuidrand van het Midden-Delfland gebied wordt nu beheerd door boeren. De Groenservice Zuid-Holland (G.Z–H.) betaalt daarvoor aan Vockestaert. “Daar is een goede interactie met de omgeving. Mensen waarderen de koeien in de wei en vooral de schaapskudde.

Gertjan Hooymans in zijn stal

Dat gebied lééft. Als G.Z–H. verdwijnt, moeten we goede afspraken maken zodat de boeren dat beheer kunnen doen. Desnoods schakelen we een loonwerker in. Met z’n allen kunnen wij dat gebied uitstekend onderhouden.” Toegangspoorten naar landschap Toen de gebiedsvisie werd samengesteld kwam het voorstel om Poorten van Midden-Delfland in het leven te roepen waar parkeren, horeca, recreatie, ondernemerschap èn informatie samen gaan. Een warm welkom aan de bezoekers vanuit de steden naar het open, groene landschap van Midden-Delfland. “Dáár is nog weinig van terechtgekomen dus dat is huiswerk voor de komende tien jaar. Wij vinden dat een gemiste kans. De Boshoek in Schiedam komt redelijk in de buurt, maar nog steeds is er geen poort zoals toentertijd werd geopperd.” Ambitie “Wil de boerenbedrijvigheid in MiddenDelfland behouden blijven, dan moet er in de toekomst gezorgd worden voor een duurzame en economisch rendabele sector. Het agrarische cultuurlandschap moet blijvend door boeren beheerd worden met de koe in de wei en uitbreiding van de groen blauwe diensten. Het principe van de kringlooplandbouw hoort bij duurzaam boeren. Door het inzichtelijk maken van de kringloop kan het rendement van de bedrijven verhoogd worden. Met zonneboilers en zonnecellen streven de boeren naar energiebesparing. En als je kijkt naar uitbreiding van de taken op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en educatie, dan valt er nog genoeg te doen waarmee de boeren niet alleen hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren, maar ook hun economisch rendement kunnen verbeteren.”

Foto: GvW-T

7

Profile for WL Media

Md 2015 10 15  

Md 2015 10 15  

Profile for wlmedia