Page 1

De Schakel Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. Uitgave: Uitgeverij West Media bv , Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk / Tel. 010 5912823 / www.uitgeverijwestmedia.nl / verschijnt iedere donderdag / 11e jaargang / 15 oktober 2015

Gemeentenieuws

2

Zwarte Piet voor Malawi De 18-jarige Jiska Harteveld uit Den Hoorn gaat aankomende zomervakantie samen met 10 andere jongeren op werkvakantie naar Malawi. Samen met de organisatie World Servants doen ze daar vrijwilligerswerk. World Servants is een christelijke organisatie die per jaar ongeveer 30 projecten organiseert naar verschillende ontwikkelingslanden. De groep Nederlandse vrijwilligers gaat aan de slag om de leefomstandigheden daar te verbeteren. Het project in Malawi zal lerarenwoningen bouwen zodat er meer leraren naar de afgelegen dorpjes kunnen komen, zodat meer kinderen beter onderwijs kunnen krijgen. Voor het financieren van de reis en de bouwmaterialen is er geld nodig. Om dat in te zamelen zetten Jiska en de andere jongeren Sint en Pieten in. Wie een bezoekje van de Goedheiligman en zijn Pieten wil, kan mailen naar zwartepietvoormalawi@ hotmail.com.

Maaslandse vogelmarkt

Op zaterdag 17 oktober is het verenigingsgebouw van de Maaslandse Vogelvereniging wederom de locatie voor een maandelijkse vogelmarkt. Tijdens deze markt zijn diverse handelaren aanwezig met hun vogels. Er zullen zowel vogels te koop zijn voor in de huiskamer als voor de serieuze kwekers. Bovendien is er een voederhandelaar aanwezig en zijn er nestkastjes. De vogelmarkt is aan het Doelpad 5 te Maasland en is geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

Actueel nieuws | Uit en cultuur | Sport

Karakteristieke hekken terug in het land “Ondernemers moeten kunnen ondernemen voor een goede boterham, in combinatie met de zorg voor de omgeving en de mens. In een mooie MiddenDelfland-omgeving gaat zoiets beter!” zo zegt wethouder Govert van Oord tijdens de opening van de boerenlandhekken. Zaterdag jl. werd het sein gegeven om stalen hekken te vervangen door de karakteristieke houten hekken van weleer! door Gemma van Winden-Tetteroo Midden-Delfland heeft een uniek landschap, waar we zuinig op moeten zijn. Ingeklemd tussen Delft, Rotterdam en Den Haag kent het een bijzonder cultuurhistorisch polderlandschap met knotwilgen, koeien, weidevogels, authentieke boerderijen en mooie vergezichten. Om dit landschap nog beter tot zijn recht te laten komen is Vockestaert gestart met het project boerenlandhekken. Met dit plan worden de gegalvaniseerde hekken vervangen door houten boerenlandhekken. Dit project past goed binnen de doelstellingen van het Groenfonds Midden-Delfland. Het initiatief werd genomen door de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert met financiële hulp van Recreatieschap Midden-Delfland, de gemeente en de beheerstichting Loswal ‘De Bonnen’. Cultuurhistorie Om het eerste hek officieel te openen kwam men bijeen op de boer-

Een ouderwetse melkkar reed door het nieuwe hek de wei in. derij van de familie Van der Wel aan de Oostgaag. Liefhebbers konden in de huifkar stappen om naar de Duifpolder vervoerd te worden. Daar memoreerde de wethouder dat deze boerenhekken symbool staan voor de veehouderij met kwaliteit voor het

Vluchtelingenproblematiek in Den Hoorn Het was afgelopen dinsdag een verhitte avond in het gemeentehuis van Midden-Delfland. De publieke tribune zat eindelijk weer eens vol, maar dat was ruim onvoldoende. Ongeveer zestig mensen keken in de kantine via een scherm naar de commissievergadering. Het agendapunt waar vrijwel iedereen voor was gekomen was de opvang van vluchtelingen in de gemeente - een door de regering opgelegde verplichting die overigens al jaren zorgt voor huisvesting van asielzoekers in de gemeente. door Jan-Willem van Dijk Drie weken geleden riepen alle fracties van de gemeenteraad het college op snel een voorstel te presenteren hoe Midden-Delfland kan bijdragen

aan de huidige groei van de problematiek. Eén dag voor de commissievergadering werd de raad geïnformeerd. Gekozen werd voor opvang in 2016 van zeventig tot honderd statushouders (mensen met een tijdelijke vergunning om in Nederland te blijven, red.) in semi-permanente woningen voor de duur van vijf tot zeven jaar. De locatie: de Kreekzone in Den Hoorn. Tegelijkertijd met de raad werden ook omwonenden van de Kreekzone geïnformeerd. Niet onverwacht kwamen die massaal opdagen bij de vergadering afgelopen dinsdag. Een diezelfde dag gestarte online petitie had ‘s avonds al 800 handtekeningen, waarbij opgemerkt dat niet iedere ondertekenaar uit Den Hoorn komt.

Verhitte discussies werden gevolgd vanaf een volle publieke tribune. Foto: Jan-Willem van Dijk Rechts beneden zitten de tien insprekers.

Snelheid Tien personen spraken de raad toe, de meesten in nette bewoordingen, een enkeling daarbij geëmotioneerd. Zij varieerden aanzienlijk in standpunt en stemgeluid, maar enkele punten kwamen bij vrijwel iedere spreker terug. Enerzijds begrip voor de situatie en de wens om iets te kunnen bijdragen, maar anderzijds vooral ook de zorg over de voorgelegde oplossing. Is het wel verstandig om de opvang te concentreren, wat betekent het voor de omgeving en wat gaat dit kosten, maar bovenal: loopt men niet te hard van stapel? “Een voor de gemeente niet kenmerkende snelheid van handelen,” omschreef één inspreker het. Ook Schipluiden en Maasland De fracties bleken het grotendeels eens te zijn met de insprekers en verzochten wethouder De Goede om wel voorbereidingen te beginnen voor de bouw van woningen in de Kreekzone, maar dan voor flink minder mensen. Tegelijkertijd moet zij uiterlijk in janua­ri een meer uitgewerkt plan presenteren. Naast aandacht voor de sociaal-maatschappelijke impact, de veiligheid en de financiën moet het plan ook aanvullende huisvestingslocaties elders in de gemeente voorstellen. De Goede zegde toe zo snel als mogelijk dan ook die omwonenden erbij te betrekken. Voorts was zij blij met het aanbod van veel insprekers om mee te denken over de invulling en eventuele alternatieven. Zij zou woensdag meteen de omwonenden van de Kreekzone uitnodigen.

landschap, waar cultuurhistorie een belangrijke rol speelt. “Ook staat een hek voor trots zijn op je eigendom. En in onze polders moet een hek voor rust kunnen zorgen voor de weidevogels.” Nadat achter de rode boerenzakdoek de naam van het perceel

Foto: PR

werd onthuld, reed een ouderwetse melkkar de wei in door het nieuwe hek. De wethouder hoopt dat er nog vele houten hekken zullen volgen, ofwel: dat dit hek dus van de dam is!

Losse natuurgebieden beter voor biodiversiteit Onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen Universiteit heeft onderzoek verricht naar de effecten op de biodiversiteit bij het verbinden van losse natuurgebieden. Uit dit onderzoek van Dr. Ir Schippers bleek dat planten en dieren eerder uitstierven in gekoppelde gebieden dan in versnipperde gebieden. Als voorbeeld noemt de onderzoeker de Noordse woelmuis die alleen goed kan voortbestaan in geïsoleerde gebieden zonder concurrenten. In Midden-Delfland is men juist bezig

Uniek pianoconcert voor Stichting Jarikin Op 24 oktober wordt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Westlandse stichting Jarikin een bijzonder concert gehouden op een bijzondere locatie: de Priva Campus in De Lier. Gratis toegankelijk voor iedereen, maar wél voor een goed doel: een school voor 500 kinderen in Haïti! “Een land weer een toekomst geven, begint bij goed onderwijs,” aldus Jan Prins, voorzitter van de stichting. Op zaterdagavond 24 oktober steekt Prins (81) letterlijk de handen uit de mouwen achter de vleugel. Ook pianist Theo Nederpelt en violist Arthur Nederpelt verlenen hun medewerking. Lees meer over dit concert elders in deze krant.

in het kader van het IODS programma (aanleg A4) om gebieden te verbinden. Het blijkt nu dus dat het beter is om dat niet te doen en de Vlietlanden als solitair natuurgebied te handhaven om de Noordse woelmuis in Midden-Delfland niet te laten verdwijnen. Volgens dit onderzoek zorgen de ecopassages die worden aangelegd in het kader van IODS kwaliteitsproject Groenblauw Lint voor een versneld uitsterven van de Noordse woelmuis in Midden-Delfland. Meer lezen op: http://tinyurl.com/q67h7wa.

heeft u ook midden-delflands nieuws mail naar: redactie.md @uitgeverijwestmedia.nl Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

Profile for WL Media

Md 2015 10 15  

Md 2015 10 15  

Profile for wlmedia