Page 1

Autorijschool -----------------

WEST

WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL

Voor praktijk en theorie

Theoriecursus za. 5 april Examen ma. 8 april

39e jaargang no. 13 26 maart 2014

Tel. 06-53358672

Actueel nieuws | Gemeentenieuws | Uit en cultuur | Sport

GBR met afstand grootste partij Een stralend zonnetje, zingende vogeltjes en een meisje dat niet doorhad dat ze net door het oog van de naald was gekropen. Ik reed ‘s ochtends over de Nachtegaallaan. Vlak voor basisschool De Regenboog moest ik remmen. Ik rijd daar rond die tijd altijd al stapvoets, omdat er zoveel verkeersdeelnemertjes zijn. Nu stopte ik, omdat er een auto stilstond. Het was een moeder of vader die blijkbaar geen tijd had om de auto even in een vrij parkeerplekje te steken. Er stapte een meisje uit, ze was een jaar of tien. Ze rende achter haar auto langs, zo de straat op. Blijkbaar had ze niet gezien dat er vanaf de andere kant een bestelbusje van een onderhoudsbedrijf aan kwam rijden. De chauffeur van het busje moest op de rem staan. Op een meter afstand van het meisje, stond het stil. Ik zag de opluchting op de gezichten van de monteurs. Ze beseften wat de chauffeur, met zijn snelle reflexen, maar net had weten te voorkomen. Het meisje had het niet eens door en rende gewoon verder. Haar ouder leek ook niet te beseffen wat er had kunnen gebeuren, want die begon gewoon te rijden. De monteurs keken elkaar even aan en reden ook door. Als ze het kind hadden aangereden, zouden zij de schuld hebben gekregen. Schandalig, eigenlijk.

Te Deum Laudamus zoekt tenoren Te Deum Laudamus, het enige Oratorium koor op Voorne Putten is op zoek naar heren en dan met name tenoren. De optredens die gepland staan zijn onder meer: Goede Vrijdag: Crucifixion, en het najaarsconcert met onder meer Missa Brevis en Ave VeRum van Mozart. Repetities vinden elke woensdagavond van 20.00 uur22.00 uur plaats in de Ontmoetingskerk, Kon Wilhelminalaan 1, te Spijkenisse. Voor meer informatie: www. tedeumlaudamus.eu. Of neem contact op met Mw van Marion- Wilkes 0181-631704 of Mw Boelaars- Mackloet tel. 0181-620765.

heeft u ook rozenburgs nieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

Op 19 maart kon er zowel voor de Gemeenteraad als de Gebiedscommissie Rozenburg gestemd worden. Leefbaar Rotterdam behaalde 14 van de 45 raadszetels en PvdA was de grote verliezer in de stad Rotterdam met een terugval van 14 naar 8 zetels. De nieuwe partij Regionaal Lokaal behaalde bijna 2200 stemmen, maar dat bleek onvoldoende voor een zetel. Ook de Senioren Partij Rotterdam, met Ria de Sutter als lijsttrekker, haalde met een percentage van 1,5% onvoldoende stemmen binnen voor een zetel. Voor de Gebiedscommissie Rozenburg brachten zo’n 3500 kiesgerechtigden hun stem uit. Zij hebben wellicht iets meegekregen over de onduidelijkheid die er was over het al dan niet aanwezig mogen zijn in een stembureau als kandidaat voor de Gebiedscommissie. Enkele kandidaten moesten hierop de stembureaus verlaten om eventuele manipulatie van de kiezers te voorkomen. GBR kwam als grote winnaar uit de bus met maar liefst 6 zetels. Als tweede eindigde de Inwoners Partij Rozenburg met 2 zetels. PvdA, CDA en VVD behaalden allen één zetel. De opkomst bij de verkiezingen in Rozenburg lag rond het gemiddelde. De reactie van GBR-lijsttrekker Paméla Blok: “Overweldigend! Wát een prachtig resultaat, het vertrouwen dat de Rozenburgers hiermee in Gemeentebelangen Rozenburg uitspreken is fantastisch. We hebben er ook keihard voor gewerkt, altijd bereikbaar, zichtbaar en de bestuurlijke ervaring is ongetwijfeld ook bepalend geweest. ‘Rozenburg in de hoofdrol’ zal voor GBR de komende vier jaar het aller-

belangrijkste speerpunt zijn. Op 7 april wordt de gebiedscommissie geïnstalleerd en kunnen we aan het werk. Wij danken de kiezers en zullen hen niet teleurstellen”, aldus Paméla Blok. Regionaal Lokaal heeft helaas geen zetel kunnen bemachtigen in Rotterdam. De samenwerkende partijen uit Rozenburg, Hoek van Holland en Hoogvliet zijn wél alle drie de grootste

partij geworden en hebben de verkiezingswinst behaald in hun gebied. “Regionaal Lokaal gaat door op de ingeslagen weg. Met de winst op zak én de gezamenlijke contacten in Rotterdam blijven we de buitengebieden op de kaart zetten.” De uitslag, die dus voorlopig is want de definitieve uitslag werd gisteren pas bekend gemaakt, is als volgt:

Foto: Mireille David.

perc. zetels stemmen PvdA 8% 1 266 VVD 9% 1 301 CDA 12% 1 406 GBR 54% 6 1.879 IPR 19% 2 659 In Rozenburg was de opkomst voor de gebiedscommissie 43,4%, één procent hoger dan de gemiddelde opkomst voor de gebiedscommissies.

PvdA krijgt dreun bij Gemeenteraadsverkiezingen

Eerste ledenvergadering Winkeliersvereniging

De PvdA is in Rotterdam de grote verliezer geworden van de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 haalde de partij nog 14 zetels in de gemeenteraad en was toen samen met Leefbaar Rotterdam de grootste partij. Waar Leefbaar het aantal zetels van 14 handhaafde, zag de PvdA zes zetels verloren gaan en viel de partij terug naar acht. Andere opvallende zaken bij de zetelverdeling waren dat de SP drie zetels won, D66 twee zetels meer kreeg, Nida zich als nieuwkomer met twee zetels in de raad vestigt en de Partij voor de Dieren ook met een zetel in de Rotterdamse raad komt. De VVD leverde, net als Groen Links één zetel in, terwijl het CDA (3) en ChristenUnie (1) in zetels gelijk bleven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam was de opkomst dit jaar 3,5% lager dan in 2010: 44,4% dit jaar tegen 47,9% vier jaar geleden.De opkomst voor het stemmen voor de gebiedscommissies bedroeg 42,2%. Gemiddeld in Nederland was het opkomstpercentage voor de ge-

De Rozenburgse Winkeliersvereniging EMR hield verleden week de eerste ledenvergadering. Na het bekendmaken van de plannen voor komend jaar werden er bloemen uitgedeeld. Daarbij werden specifiek de mensen

meenteraadsverkiezingen 53%. In Rotterdam was dat dus bijna negen procent lager. Lokaal Regionaal, de partij die gevormd werd door leden van Hoekse Zaken, Gemeentebelang Rozenburg en Nieuw Hoogvliet, haalde geen zetel. De uitslag in Rotterdam op basis van het aantal zetels Leefbaar Rotterdam........................14 PvdA....................................................8 D66......................................................6 SP........................................................5 VVD.....................................................3 CDA.....................................................3 Groen Links........................................2 Nida Rotterdam.................................2 Christen Unie-SGP.............................1 Partij vd. Dieren.................................1 ROP.....................................................0 OPA.....................................................0 LP........................................................0 Senioren Partij...................................0 Lijst van Gerdingen...........................0 Rotterdams Turks Belang.................0 Regionaal Lokaal...............................0

Rommelmarkt Immanuëlkerk

dagavond 31 maart t/m donderdag 3 april 2014. De opbrengsten van het oud-papier worden door de ouderraad gebruikt om diverse activiteiten voor de kinderen te financieren.

Zaterdag 12 april 2014 vindt er van 08.00 uur tot 12.30 uur weer een Rommelmarkt plaats voor de Immanuëlkerk, in en om de “Hof”, aan de Kerkweg te Rozenburg. De kramen staan deze keer in een andere opstelling: De meeste kra-

Oud-papier De Regenboog Volgende week staat de oud-papiercontainer van Irado weer op de parkeerplaats van de Regenboog school aan de Nachtegaallaan 25. U kunt uw oud-papier hier brengen van maan-

bedankt, die hadden geholpen bij het opstarten van de winkeliersvereniging, onder wie de leden van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg.

Winkeliersvereniging EMR hield haar eerste ledenvergadering. Foto: Linda van der Klooster

men staan dit keer op het voorplein voor de kerk,de meubels, tuinstoelen en bedden aan de achterkant van de kerk. Vanaf maandag 8 april zijn de organisatoren elke dag vanaf 09.00 uur in de Hof met de voorbereidingen bezig. U kunt altijd nog iets brengen.


2

|

Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

Rotterdam.nl/verkiezingen 14 010

Alle mensen die hebben meegeholpen aan de verkiezingen...

bedankt! Kijk voor uitslagen en andere informatie over de verkiezingen op Rotterdam.nl/verkiezingen

Dag deelgemeente, hallo gebiedscommissie Op 19 maart 2014 worden alle deelgemeenten van Rotterdam opgeheven. Dus ook de deelgemeente Rozenburg. Het huidige deelgemeentebestuur (dagelijks bestuur en deelraad) maakt dan plaats voor de ‘gebiedscommissie’. Wat verandert er voor ons dorp? En hoe gaat de gebiedscommissie werken? Als deelgemeente Rozenburg hebben we een eigen begroting, eigen bevoegdheden en eigen budgetten voor welzijn, wijkveiligheid, wijkeconomie en buitenruimte (schoon en heel). We zijn op een aantal beleidsgebieden dus zelfstandig(er). Dat is voorbij als het deelgemeentebestuur op 19 maart 2014 plaats maakt voor de gebiedscommissie. Die heeft vooral een adviserende rol richting de gemeenteraad. De commissie heeft geen formele bevoegdheden, maar kan wel veel invloed uitoefenen door initiatieven te nemen en plannen in te dienen die een breed draagvlak hebben bij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Rozenburg. Een andere belangrijke verandering is dat iemand geen lid hoeft te zijn van een politieke partij om verkiesbaar te zijn voor de gebiedscommissie. Iedere kiesgerechtigde inwoner uit het gebied mocht zich verkiesbaar stellen. Hoe werkt een gebiedscommissie? Een gebiedscommissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. Onze gebiedscommissie heeft straks elf leden. Zij vertegenwoordigen de komende vier jaar de inwoners van Rozenburg en zijn de plaatselijke ‘ogen en oren’ voor het stadsbestuur. Na de verkiezingen benoemen de commissieleden uit hun midden een voorzitter. In beginsel is dat de kandidaat die de meeste stemmen heeft behaald, tenzij de gebiedscommissie iemand anders aanwijst. Daarnaast is het mogelijk om maximaal twee vice-voorzitters te benoemen. De voorzitter en mogelijke vice-voorzitter(s) zijn als fulltime ‘gebiedsbestuurders’ het dagelijkse aanspreekpunt voor alle Rozenburgers. De andere commissieleden komen minimaal één keer per maand bij elkaar en hebben de taak om de wijken en buurten in te gaan en met de bewoners te spreken. De gebiedscommissie neemt als geheel beslissingen en wordt ondersteund door een (kleine) ambtelijke organisatie, onder leiding van een gebiedsdirecteur.

Vanaf 20 maart 2014: 14010 voor al uw vragen

Kiezers bedankt! namens het gehele team.

Is er op straat iets kapot of vuil? Liggen er afgewaaide takken op de weg? Werkt de openbare verlichting niet? Heeft u een vraag aan de (deel)gemeente? Of wilt u een afspraak maken in de stadswinkel? Dan kunt u als Rozenburger nu nog twee nummers bellen: 14010, het centrale telefoonnummer van Rotterdam, of het Rozenburgse telefoonnummer 0181-48 88 00. Maar dit gaat binnenkort veranderen. Vanaf 20 maart 2014 kunt u met al uw vragen en opmerkingen alleen terecht bij 14010. Voor veel Rozenburgers zal dit straks even wennen zijn. Dit hangt samen met de bestuurlijke veranderingen die vanaf 19 maart 2014 plaatsvinden. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de veertien Rotterdamse deelgemeenten, waaronder Rozenburg, vervangen door veertien gebiedscommissies. Rotterdam krijgt dan één bestuur en één organisatie. Ook voor ons dorp betekent dit dat de taken die nu nog door de deelgemeente worden uitgevoerd, overgaan naar Rotterdam. Het deelgemeentehuis is hierdoor vanaf 20 maart niet langer telefonisch bereikbaar. In plaats daarvan belt u voortaan het centrale stedelijke telefoonnummer 14010 of gebruikt u de Buiten Beter-app om meldingen in de buitenruimte te maken. En om misverstanden te voorkomen: de stadswinkel en de Vraagwijzer blijven gewoon open. Ook na 20 maart bent u dus van harte welkom. Het nieuwe telefoonnummer hiervoor is nog niet bekend en wordt zsm bekend gemaakt.

Besluiten genomen in de laatste deelraadsvergadering van Rozenburg (13 maart 2014)

Ook namens het gehele team van Regionaal Lokaal

BEDANKT!

De deelraad van Rozenburg is op donderdag 13 maart 2014 voor de laatste keer bijeengekomen voor een vergadering. De deelgemeente houdt immers per 19 maart a.s. op te bestaan. In zijn laatste deelraadsvergadering heeft de deelraad van Rozenburg unaniem besloten om goedkeuring te geven aan het vernieuwen van de luifels aan het Raadhuisplein. Ondanks enkele bedenkingen van de fracties van LKK en IPR heeft de deelraad unaniem ingestemd met de voorlopige jaarrekening en het besteden van de het overschot. Ook heeft de deelraad unaniem ingestemd met de begrotingswijziging ten aanzien van de cultuurscout en de Turkse Arbeidersvereniging, de beweegtoestellen voor ouderen en een pro forma besluit ten aanzien van het MFC. Voorts heeft de deelraad unaniem ingestemd met de uitvoering van de Motie voetbalveldjes Langeplaat en Kolenkid. De deelraad ging unaniem akkoord met het overdrachtsdocument voor de gemeenteraad van Rotterdam en stemde de deelraad unaniem in met de moties Behoud participatie deelgemeentehuis die door de fracties van LKK, CDA, IPR, PvdA, HvR en GBR is ingediend en de door HvR ingediende motie Parkeerbeleid spoed-/ oproepdiensten. Tot slot werd er door diverse sprekers stilgestaan bij het afscheid van de deelgemeente.


Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

|

3

actueel Rozenburgs wijkteam voor Jeugd en Gezin gestart Donderdag 13 maart 2014 is in Rozenburg gestart met de invoering van het wijkteam Jeugd en Gezin. De Eerste Kamer heeft op 18 februari de nieuwe Jeugdwet aangenomen, die op 1 januari 2015 in zal gaan. Rotterdam bereidt zich hierop voor door te starten met wijkteams. Deze genoemde wijkteams bieden jeugdhulp aan gezinnen die dat nodig hebben. In het wijkteam werken deskundige jeugdhulpverleners, jeugd- en gezinscoaches, uit de verschillende jeugdhulpinstellingen en welzijnsorganisaties met elkaar samen. De jeugd- en gezinscoach van het wijkteam gaat met ouders en kinderen in gesprek voor een goede vraaganalyse en hulpaanbod. Het wijkteam biedt opvoedondersteuning en -hulp en gezinscoaching. Gezinnen die hulp nodig hebben, krijgen één vaste contactpersoon bij het wijkteam. Die zet het netwerk van het gezin in om te helpen, geeft zelf hulp en ondersteuning en is contactpersoon naar andere professionals. Waar nodig schakelt het wijkteam meer specialistische hulp in. Centrum voor Jeugd en Gezin Voor ouders is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij hen in de buurt de meest logische ingang naar de jeugdhulp van het wijkteam. Bij het CJG in Rozenburg aan de Jan van Goyenstraat 1 kunnen zij terecht voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. De meeste ouders redden het op eigen kracht. Soms lukt dat niet en hebben ze een steuntje in de rug nodig. Dan kunnen zij terecht voor ondersteuning in hun eigen wijk.

Calandbrug aan vernieuwing toe In 2020 is de Calandbrug 50 jaar oud en daarmee aan het einde van de technische levensduur. Samen met het groeiende trein-, water- en wegverkeer betekent dit dat er een oplossing moet komen. In het laatste kwartaal van 2013 zijn er al voorlichtingsbijeenkomsten geweest. In het tweede kwartaal van 2014 zullen er inspraakmomenten worden gehouden. In deze vastgestelde periode kunt u reageren op de plannen door middel van een zienswijze. Deze kunt u, bij voorkeur digitaal, sturen via: www. centrumpp.nl. Of per post: Centrum Publieksparticipatie, Project Calandbrug, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Het wordt op prijs gesteld als u uw zienswijze toelicht met argumenten. Ook zullen in die periode de PlanMER en de Structuurvisie ter inzage komen te liggen. Alternatieven die momenteel onderzocht worden zijn: De Calandbrug is aan vernieuwing toe. Vaste brug Bij dit alternatief wordt de huidige beweegbare brug aangepast tot een vaste brug. Hierdoor kan het treinen wegverkeer ongehinderd over de brug rijden. Een vaste brug sluit echter de Brittanniëhaven af voor een deel van de zeescheepvaart. Verlegging spoortracé Bij dit alternatief wordt de spoorlijn omgeleid via een andere route dan de Calandbrug, waardoor een spoorbrug over het Calandkanaal niet nodig is. Trein- en scheepvaartverkeer worden hiermee gescheiden.

Calandbrug verwijderen Bij het verleggen van het spoortracé kan ervoor gekozen worden de Calandbrug te verwijderen. Dit heeft echter gevolgen voor het wegverkeer, namelijk (vracht)autoverkeer van en naar Rozenburg, (vracht)autoverkeer dat vanaf de N57 in de richting van Rotterdam gaat, vervoer gevaarlijke stoffen en/of hoge lading, langzaam verkeer, maar ook voor de calamiteitenroute en de capaciteit in de A15corridor.

Vastenactie op de Rozenhorst

Het reumafonds heeft van 15 tot en met 22 maart haar landelijke collecte gehouden. In Rozenburg heeft de collecte een bedrag van totaal €. 1.979,72 euro opgebracht. Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Rozenburg voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Hiermee levert Rozenburg een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Speelgoed- en Kinderkledingbeurs / Vlooienmarkt Op zaterdag 12 april 2014 organiseert de PR van het Muziektheater De Ontmoeting te Rozenburg een Speelgoed- en Kinderkledingbeurs annex Vlooienmarkt van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor slechts € 5,- per meter kunt u een tafel huren. Vooraf reserveren is noodzakelijk vanwege organisatorische redenen. Stuur een e-mail voor het reserveren van een tafel naar: beheer@ muziektheaterdeontmoeting.nl

tijds te informeren over de voortgang van het project. Tijdens de informatiemarkt die op beide avonden gehouden wordt, kunt u zich bij diverse stands laten informeren over de voortgang van het project en de eerste onderzoeksresultaten van de verkenningsfase. In Rozenburg vindt de avond plaats op dinsdag 1 april van 19.00 tot 21.00 uur in de Stadswinkel, Jan van Goyenstraat 1 in Rozenburg. Op woensdag 2 april zijn de voorlichters van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpscentrum de Gaffelaar, Christinalaan 2 in Zwartewaal

Beter Benutten Maatregel Dit alternatief gaat uit van een grootschalige renovatie van de Calandbrug. Het omvat ook een pakket van (proces)maatregelen om de capaciteit van het spoor te vergroten op de lange termijn. Voor meer informatie en de complete tekst van de (ontwerp) notitie kunt u terecht op www.projectcalandbrug.nl In navolging van de informatieavonden over Project Calandbrug van oktober vorig jaar organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu twee extra informatiemarkten om u tussen-

Overeenkomst met Historische Vereniging

Huidige hulp voor een jaar gegarandeerd In de regio Rijnmond hebben de samenwerkende gemeenten gekozen voor continuïteit van de jeugdhulp voor een periode van twee jaar. Cliënten die nu jeugdhulp op indicatie krijgen, behouden die in ieder geval nog een jaar. Hun jeugdhulpinstelling informeert hen over de veranderingen die voor hen gelden.

Opbrengst collecte Reumafonds

Foto: PR

Op dinsdag 18 maart 2014 hebben de deelgemeente Rozenburg en Historische Vereniging ‘Oud Rozenburg’ een overeenkomst gesloten voor het beheer van de historische collectie van de voormalige gemeente Rozenburg. Aanleiding hiervoor was de opheffing van de deelgemeente Rozenburg per 19 maart 2014. Beide partijen vinden

het belangrijk dat voorwerpen die verbonden zijn met de geschiedenis van Rozenburg, zorgvuldig bewaard worden zodat ze niet verloren gaan. De Historische Vereniging zal deze collectie samen met de eigen collectie regelmatig tentoonstellen in het molenaarshuisje aan de Molenweg 28 in Rozenburg.

Disciplines stellen zich voor In Muldersdrift komt een derde Pré school. Op basisschool de Rozenhorst is de jaarlijkse vastenactie weer van start gegaan. Ook dit jaar is de actie bedoeld voor ondersteuning van het werk van de Stichting “LumaHelpt”. Deze stichting is actief in de armste wijken van Zuid Afrika. Momenteel zijn daar de voorbereidingen in volle gang voor de bouw van alweer de derde Pré school. Dit schoolgebouw zal komen te staan in Muldersdrift, vlakbij Johannesburg. In dit gebouw zullen kinderen van 0-6 jaar worden opgevangen door gediplomeerde leidsters. Deze kinderen zullen daar dagelijks 2 maaltijden krijgen en worden voorbereid op de lagere school. Veel van deze kinderen zijn wees kinderen die worden opgevangen door

Foto: PR

buren, familie of oudere broertjes of zusjes. De maaltijden die zij op school krijgen zijn vaak de enige maaltijden op een dag. Thuis is er meestal geen geld meer voor een avondmaaltijd. De kinderen van de Rozenhorst zullen de komende weken steentjes verkopen, zodat de bouw en inrichting van de nieuwe school in Zuid Afrika bekostigd kan worden. Voor 1 euro kan er al een steentje gekocht worden en elk kind zal proberen om 10 steentjes te verkopen. Dat moet een mooi bedrag opleveren voor LUMA. Helpt u ook mee? Koop dan één of meer steentjes van uw (klein)zoon, (klein) dochter, buurkind, nichtje of neefje. Voor meer informatie over de stichting: www.lumahelpt.nl

In Woonzorgcentrum Blankenburg zijn veel disciplines gehuisvest. Tijdens de Dag van de Zorg afgelopen zaterdag, konden belangstellenden kennismaken met hen. Door middel van een stempelkaart was het mogelijk bij alle kramen, waaronder Food4life, HAP en Star, een test te doen of een vraag te beantwoorden. Medewerkers gaven advies of lieten door een massage hun manier van werken zien. Bezoekers bekeken de binnenkant van het oor, hoorden of zij een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten hebben en

lieten hun vetpercentage meten. Ook voor de kinderen was er genoeg te beleven, van schminken tot samen met hun ouders proberen een ‘snor’ van snoeppapier op de bovenlip aan te raken met de tong. “Op die manier kunnen de mondspieren van kinderen beoordeeld en verbeterd worden,” laat een medewerker weten. Uiteraard is het mogelijk om ook op andere momenten kennis te maken met alle organisaties van het WZC Blankenburg. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie.

Reuma Inloop Donderdag 3 april is weer, zoals elke eerste donderdag van de maand, de Reuma Inloop in De Boekenberg Markt 40 in Spijkenisse. Iedereen die informatie wil over reuma en artrose is welkom van 14.00 tot 15.30 uur. U hoeft geen afspraak te maken, maar kan uw vragen combineren met een

bezoek aan de bibliotheek, wat zeer de moeite waard is. Elke derde donderdag van de maand is van 13.30 tot 15.30 uur ook een Reuma Inloop in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Nadere info ook op de website: www.rpv-spijkenisse.nl. Ook podotherapie is een van de disciplines.

Foto: Mireille David


4

|

Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

familieberichten overleden Stil ben je van ons heengegaan Je hebt altijd voor ons klaargestaan Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven Zo was je hele leven Je was een schat voor ons allen Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve moeder, onze grootmoeder en "Granny"

in memoriam in memoriam

23 maart 2013

23 maart 2014

Annie Pols-van ‘t Hof Nog altijd met liefde in onze gedachten. Wim Kinderen en kleinkinderen Informatie of melding van overlijden:

Volksje Neeltje van der Bogt-Weeda ~ Voks ~

weduwe van Willem Frederik Franciscus van der Bogt Rotterdam, 1 december 1922

Rotterdam, 19 maart 2014

Joke en Jan in liefdevolle herinnering

Uitvaartverzorging Van der Pol Persoonlijk en Professioneel

De herinnering blijft... 24 uur kamers

Lotty en Ron Melissa Valery Willem en Marijke Zoë †, Noah †, Daisy † Yanou Christa en Peter

010-5903451

24 uur per dag / 7 dagen per week Uitvaartcentrum “West” Houtsnipstraat 4, Maassluis www.uitvaartverzorgingvanderpol.nl

Correspondentieadres: Joke Degeling Merwedestraat 108 3181 EM Rozenburg De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Stucadoor nodig? Ik ben op zoek naar mensen die hun woning willen laten stucadoren / spachtelputzen. Ook voor tegelen (badkamer) kunt u bij mij terecht. Aanbieding voor het voorjaar!! Speciale prijzen! Bel Bas Anemaet, tel. 0630077024 of mail naar basanemaet@gmail.com

Zorgzaam afscheid Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt kijk dan wie er naast je loopt...

06 - 5105 2564

www.senz.nu

belangrijke telefoonnummers Huisartsen - Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren is bereikbaar de huisartsenpost Ruwaard, telefoon 0181-627055 Apotheek - Apotheek Blankenburg Blankenburg 1, Rozenburg, Telefoon 0181-276570 Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00-13.00 uur. Kringapotheek Rozenburg Emmastraat 25, Rozenburg, telefoonnummer: 0181-216073 Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur, zaterdag 10.30 – 12.00 uur Voor spoedgevallen buiten openingstijden: Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2, Spijkenisse. Telefoon 0181-622188 Dierenartsen - Weekenddienst Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland, Narcissenstraat 1, Rozenburg. Telefoon 0181-214045 Verloskundige – Verloskundigepraktijk Rozenburg, 06 - 33661289 (24u / 7 dgn per week)

helpen u“Wij graag helpen “Wij bij een uhelpen graag graag bijugoed een bijgoed een afscheid. ” goed

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. E-mail advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl

afscheid. ” afscheid.”

Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Als ervaren uitvaartverzorgers in de regio Westland weten wij dat een Als ervaren uitvaartverzorgers in de regio Westland weten wij dat een betekenisvolle manier van Als ervaren uitvaartverzorgers in de afscheid regio Westlandnemen weten wij helpt dat een bij het rouwproces. Schriftelijk aanleveren betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bijwij het rouwproces. Stokdijkkade 10, Naaldwijk. Daarom ondersteunen en inspireren u bij het organiseren van een Daarom ondersteunen inspirerenwijwij u het bij het organiseren Daarom ondersteunen en en inspireren u bij organiseren van eenvan een begrafenis ofcrematie. crematie. begrafenis of ofcrematie. begrafenis Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, U kunt ons bellenop op0174 0174 297 ons bellen 297719. 719. UU kunt kunt ons bellen op 0174 297 719. uw naam- en adresgegevens. Yarden & Meyer Uitvaartzorg Westland. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-meyer.nl

Yarden & Meyer Uitvaartzorg Westland. Wilt u een overlijden

Yarden & Meyer Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800Uitvaartzorg 8192 (24 uur perWestland. dag). www.yarden-meyer.nl melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-meyer.nl

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven!

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.rc@uitgeverijwestmedia.nl.

Tandarts – Weekenddienst tandartsenkring Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Rozenburg. Telefoon 0900-7773222 Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 Hulpmiddelen en verpleegartikelen via Vitaalgroep, Spijkenisse. Telefoon 088-1239930 Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, Jan van Goyenstraat 2, maandag van 13.00 – 14.00 uur Algemeen Maatschappelijk Werk Inloopspreekuur in het gemeentehuis, donderdag van 08.30 tot 09.30 uur. Melden bij wmo-loket. Informatie via Careyn Contact, telefoon 0881239988

De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

Rozenburgse Courant is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Dr. Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis Tel. 010-5912823 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op woensdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 6.800 Deadline redactie: Maandag 8.00 uur. Deadline advertenties: Maandag 12.00 uur. De Rozenburgse Courant is lid van de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers).

info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl 81-480517

Piet Hamerslag eu

dag & nacht goedkoopste

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur via advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl. Voor algemene vragen: advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl. Niet ontvangen? Mail advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl of bel 010-5912823 Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Politie - Bureau Rozenburg, Molenweg 34-38 in Rozenburg. Bij nood: 112, anders: 0900-8844.

glas- en Kozijnhandel + onderhoudbedrijf

www.wlcomputers.nl

Lid Keurmerk Uitvaartzorg

familieberichten

colofon

UW COMPUTERHULP AAN HUIS COMPUTERHULP AAN HUIS UW COMPUTERHULP AAN HUIS Tel: 0181-480517 Tel: 0181-480517 info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl eu 0181-480517 ERHULP AANTel: HUIS

.nl

“Wij soonlijk afscheid nemen Per

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl.

Wij zijn in het bezit van het keurmerk uitvaartzorg

Marjolein Haalmeijer Dag en nacht bereikbaar Midden Delfland Maassluis Rozenburg en omstreken

0181-21 44 24 (Rouwcentrum De Uytvaert)

naast alle soorten glas, zoals glas in lood en spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. oók voor schilderwerk.

Koop nu voordelig uw dubbele beglazing bel vrijblijvend voor meer informatie 2 tel.: 0181-640 386 vanaf e 63,- per m

Verloskundigepraktijk Rozenburg

tel. 06 - 33661289

service in de regio auto-telefoon: 06-20 492 168

(inclusief plaatsen)

Praktijkadres: Iependaal 9 3181 AH Rozenburg

T: 06 - 33661289 E: info@vprozenburg.nl W: www.vprozenburg.nl


Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

|

5

uit Aglow bijeenkomst Aglow is een interkerkelijke, wereldwijde organisatie van christenvrouwen. Op woensdag 2 april houden zij weer een bijeenkomst. Ria van Russel is de spreekster van deze morgen. Aglow is gebaseerd op Jesaja 61: Brengen van goed nieuws, opbeuren wie de moed verloren heeft, troosten wie verdriet heeft. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. Vanaf 9.15 uur is er koffie/thee, de ochtend begint om 9.45 uur. Het adres is De Leliehoeve, Zandweg 16, Rozenburg. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jannie Mabelis tel: 0181-215924 of aglowrozenburg@gmail.com

Paaskaarten

Careyn Blankenburg organiseert een Paas Klaverjas-Jokeravond. Op woensdagavond 16 april a.s. organiseert Careyn Blankenburg een Klaverjas-Jokeravond in zaal De Roserie. De zaal zal om 19.00 uur opengaan en de avond begint om 19.30 uur. Kosten voor deze avond € 5.00 voor DWRleden, € 6,50 voor ANBO-leden en € 8,- voor niet-leden. Deze prijzen zijn inclusief snacks. U kunt zich voor 7 april aanstaande opgeven en betalen bij de counter in Blankenburg, Roserie. Deze avond kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Kledingbeurs Vrijdag 28 maart zal er in de Adventskerk aan de Laan van Nieuw Blankenburg 5 van 13.30 tot 16.30 uur weer een kledingbeurs gehouden worden. Er wordt een ruim assortiment aangeboden, zomer en winterkleding tegen absolute bodemprijzen. Vele soorten kledingstukken in kleine maten, grote maten en alles hier tussenin zijn er te koop. Ook voor schoenen kunt u terecht. Er is ook een ruime collectie speelgoed en boeken en ook de intekenlijsten zullen niet ontbreken. U kunt iedere maandag (met uitzondering van feestdagen) van 13:30 tot 15:00 uur aan de achterzijde van de kerk uw oude kranten, gebruikte kleding en/of rommelmarktspullen aanbieden.

Voorjaarsbingo Het Rozenburgs dameskoor organiseert woensdag 26 maart een voorjaarsbingo, waar iedereen welkom is. Vergeet vooral niet uw bingopen mee te nemen. De bingo vindt plaats in de Ontmoeting aan de Koninginnelaan 9 en begint om 19.30 uur.

Ledenmiddag PCOB De ledenmiddag van de afdeling Rozenburg wordt gehouden op 27 maart in “De Hof”. Aanvang 14.30 uur. Op deze middag zal dhr. B.C. Meerkerk uit Krimpen a/d Lek het één en ander vertellen en laten zien van het wildpark in Kenia. U bent allen van harte uitgenodigd. De toegang is gratis, alleen bij de uitgang graag een kleine vergoeding voor de koffiebus.

Kunstveiling voor Lumahelpt Ria Bergwerff raakte tijdens de Dag van de Amateurkunst vorig jaar in gesprek met de oprichters van LUMAhelpt, Lucy en Marrie. Zij wilde graag aan hun goede doel meewerken, het oprichten van scholen, crèches en bejaardenhuizen in Zuid-Afrika. Samen met Lenneke van der Meer en vele vrijwilligers werd een unieke kunstveiling opgezet. Veel kunstenaars hebben hiervoor één of meerdere kunstwerken aangeleverd, 40 stuks in totaal, waarvan de gehele opbrengst naar de stichting LUMAhelpt gaat. De aangeleverde werken zijn divers, van foto’s tot sieraden en schilderijen. Lenneke: “Voor elk wat wils en van € 25,- tot enkele stukken boven de € 100,- “. Bouke de Vries draagt er als ‘veilingmeester’ zorg voor dat alles in goede banen verloopt. De organisatoren hopen dat alle werken een nieuwe eigenaar krijgen en een mooi plaatsje bij iemand in de huiskamer, op kantoor of in een praktijkruimte. Zuid-Afrikaans repertoire “Het is uniek in Rozenburg en alle kopers steunen een goed doel, iedereen werkt belangeloos aan de veiling mee en de gehele opbrengst wordt ingezet voor de toekomst van de kinderen en

Ria Bergwerff (links) en Lenneke van der Meer hopen dat alle werken een nieuwe eigenaar krijgen. ouderen in Zuid-Afrika”, geeft Ria aan. Zelf is zij bekend van ‘Vierkant een kunst’ en eigen werk ontbreekt dan

model auto’s, winkelwagenmuntjes, oude prentenboeken en ander verzamelmateriaal zijn aanwezig. De Euro-verzamelaars die de ontbrekende euro’s uit andere Eurolanden nog compleet willen maken of de nieuwste jaartallen en nieuw uitgegeven Euro-setjes willen hebben vinden een ruim assortiment bij verschillende verzamelaars. Voor inlichtingen 0181214224 of 06-22750432 Of via e-mail: g.verwoert3@chello.nl.

Workshop vogeltjes maken geslaagd Woensdag 12 maart werd op de kinderboerderij Beestenboel een workshop ‘vogeltjes’ gegeven voor kinderen . Deze werd gegeven door Annemarie Kattestaart bekend van ‘Hergebruik is hip’, zij maakt textiele werkstukken, haakt vazen en geeft leuke workshops met textiel voor kinderen. Het was een schitterende dag en er kon lekker buiten geknutseld worden. Tijdens deze workshop hebben de kinderen ‘vogeltjes’ gemaakt. De keuze was een lief vogeltjes of een ‘angry bird’, ieder zijn ding. Er waren hele leuke resultaten van zowel de jongens als de meisjes, want ook jongens vonden dit werken met lapjes erg leuk. Er werd met hergebruikt materiaal gewerkt, de lapjes kwamen van oude fleece truien. Tevens leren de kinderen op deze manier zuinig omgaan met materiaal, niet alles

hoeft meteen te worden weggegooid, je kunt er soms nog hele leuke dingen van maken. Gezien de grote belangstelling en de enthousiaste reacties van zowel de kinderen als de moeders is door de Kinderboerderij besloten om vanaf heden in de schoolvakanties workshops te geven voor kinderen. Zij gaan dan werken met textiel en leren dus meteen omgaan met naald en draad. Maar ook veel leuke dingen met textiel kunnen worden geplakt, gehaakt of geknoopt, ervaring is dus echt niet nodig. De volgende workshop is in de meivakantie op 30 april om 13.30 uur op de kinderboerderij. Dan gaan de kids een mooi moederdagkadootje maken. Hoe en waarvan is een verrassing, maar dat het leuk wordt is zeker. Opgeven kan via email: kbbeestenboel@rotterdam.nl of op de boerderij.

Modeshow in Blankenburg De reizende modezaak van Meijssen Mode uit Oegstgeest komt op 28 maart in Zorgcentrum Blankenburg om haar nieuwe lentecollectie te tonen. De modeshow wordt op vrijdag 28 maart om 14.15 uur gehouden. Meteen na de show vindt er een verkoop plaats.

De kinderen hadden het prima naar de zin tijdens de workshop.

veiling niet!” Om 15.00 uur wordt de sfeer er al ingebracht met Zuid-Afrikaanse liederen. www.lumahelpt.nl

Poweryoga voor 55 plussers

Verzamelbeurs in Adventskerk In de Adventskerk aan de Laan van Nieuw Blankenburg 5 in Rozenburg wordt op zaterdag 29 maart 2014 van 10.00 tot 16.00 uur weer een verzamelbeurs gehouden. Iedereen is welkom om zijn overtollige objecten van zijn of haar verzameling mee te nemen om gezellig met andere verzamelaars te ruilen, te verkopen of compleet te maken. Verzamelaars van o.a. postzegels, munten, ansichtkaarten, telefoonkaarten, pins / speldjes,

ook niet. De veiling vindt op 29 maart om 15.30 uur plaats in Muziektheater De Ontmoeting. “Mis deze unieke

Foto: Mireille David

Foto: PR

Vanaf 18 maart is er in de boven gymzaal van de Rozet gestart met een nieuwe gezondheidsbevorderende activiteit: Poweryoga voor 55 plussers. Voor de fitte 55+ leeftijd zal er onder leiding van Judith Roetman een reeks van acht lessen worden gegeven waar de doelgroep zijn of haar handen vol aan zal hebben. Een yogales met power! Door de hoge intensiteit van de oefeningen, afwisselend met diepe stretches verbetert de de lichamelijke conditie, uithoudingsvermogen, flexibiliteit, ademhaling, concentratie en balans. Deze energieke les zorgt voor een nog diepere ontspanning. Een krachtig, gezond lichaam van binnen

en van buiten. Men kan nog instromen, aanmelden kan dinsdag aan de zaal, vanaf 13.30 uur. De groep start om 14:00 uur en eindigt om 15:00 uur. Inschrijven kan door uw naam en leeftijd door te geven aan j.vanderwerf@ careyn.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. U kunt ook bellen naar 0181-212135. Vraag dan naar Joke, buurtsportcoach voor de ouderen. Persoonlijk regelen kan ook: op woensdag- en donderdagmiddag is Joke aanwezig bij Het Anker, Laan van nieuw Blankenburg 13 in Rozenburg. Kosten voor ANBO- en DWR-leden zijn € 50,- per 8 lessen. Voor niet-leden is dit € 60,-. De prijs wordt aangepast aan het aantal keren dat men nog van de acht lessen deelneemt.

Zaterdag 29 maart 2014

Dag van de Amateurkunst Muziektheater De Ontmoeting organiseert ter gelegenheid van haar zesde verjaardag de vierde editie van de Dag van de Amateurkunst. Wat is de Dag van de Amateurkunst? Een evenement voor alle liefhebbers en beoefenaars van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Op deze dag krijgen amateur-kunstenaars, zowel individueel als in groeps- of verenigingsverband, de kans om zich in Muziektheater De Ontmoeting aan het publiek te presenteren. Het publiek kan in één dag kennis maken met verschillende vormen van kunst en tevens kennis maken met een aantal Rozenburgse amateur-kunstenaars en verenigingen. Bijzonder dit jaar is de afsluiting van de dag: Kunst onder de hamer! Kunstveiling Gedurende de gehele dag is er een expositie te bezoeken van diverse kunstwerken. Het gaat om schilderijen, etsen, prenten, gravures en andere objecten van Rozenburgse amateurkunstenaars. Deze kunstwerken zijn geheel belangeloos beschikbaar gesteld en zullen aan het eind van

de dag onder de hamer gaan. De opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting LUMAhelpt. Wilt u alvast een kijkje nemen? Dat kan. Op de website www.lumahelpt.nl/nieuws/ kunstveiling zijn alle kunstwerken in beeld gebracht. Kunst op stelten! De dag komt bol te staan van de activiteiten. Om u een beeld te schetsen van deze dag: “ doorlopend korte optredens “ exposities van beeldende kleinkunst “ informatiemarkt met diverse stands “ gelegenheid voor informele contacten, onder het genot van een kop koffie met of zonder appeltaart, een kom theatersoep, een broodje of een sapje Podiumprogramma: 11:00 uur Excelsior dans 11:30 uur Canticum Novum 12:00 uur Kinderkoor De Rozenhorst 12:30 uur Vocal Group Lava 13:00 uur Rozenburgs Dameskoor 13:30 uur Dissonant 14:00 uur UDI - orkest 15:00 uur LUMA Vocaal ensemble 15:30 uur Kunstveiling Datum: zaterdag 29 maart. Zaal open: 10:30 uur. Toegang: gratis


6

|

Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

Bezoek de nieuwe modelwoning en het experience center Zorgen op o over verk g? nin eigen wo n u nu Wij biede loos ge 100% zor * kopen!

CHICKEN ALL ALL YOU YOU CAN CAN EAT! EAT!

R.E.C | 31489

INCLUSIEF GARNERING, FRITES EN DIVERSE SAUSJES INCLUSIEF GARNERING, FRITES EN DIVERSE SAUSJES

ZONDAG ZONDAG 6 6 APRIL APRIL 2014 2014

Inscheping vanaf 17.30 uur Inscheping vanaf 17.30 Govert van Wijnkade t.o. huisnummer 40 (firma HDM) -uur Buitenhaven Maassluis Govert van Wijnkade t.o. huisnummer 40 (fi rma HDM) Buitenhaven Maassluis circa 5 a 10 minuten loopafstand NS station Maassluis circa 5 a 10 minuten loopafstand NS station Maassluis

PRIJS: €24,95 PER VOLWASSENEN PRIJS: €24,95+PER VOLWASSENEN (VAARTOCHT ONBEPERKT KIP) (VAARTOCHT ONBEPERKT KIP) € 17,75 PER+KIND (4-11 JAAR) € 17,75 PER KIND (4-11VOL JAAR)= VOL RESERVEER SNEL WANT RESERVEER SNEL WANT VOL VOL M: +31 644 19 54 08 - T: 0174 51=37 50

M: +31 644 19 54 08 - T: uur 0174 51 37 50 Afvaart: 18.00 vaartocht langs de stormvloedkering, Hoek Van Holland Afvaart: 18.00 uur naar een gedeelte van de tweede Hoek Maasvlakte. vaartocht langs de stormvloedkering, Van Holland Ontscheping 20.30 uur uitloop tot circa 21.00 uur naar: een gedeelte van– de tweede Maasvlakte. Ontscheping : 20.30 uur uitloop circa Arrangement is exclusief drank. Deze tocht–vindt alleen plaatstot bij meer dan 5021.00 personen. uur Arrangement is exclusief drank. Deze tocht vindt alleen plaats bij meer dan 50 personen.

MBO Maasland

OPEN DAGEN Lentiz mbo-opleidingen Jouw MBO in de regio!

Dinsdag 1 april 2014 Kijk voor alle Open Dagen op www.lentiz.nl

19.00 - 21.00 uur


Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

|

7

bedrijfsnieuws Vlooienmarkt Zaterdag 12 april 2014 organiseert de PR van het Muziektheater De Ontmoeting te Rozenburg een Speelgoed- en Kinderkledingbeurs annex Vlooienmarkt van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor slechts € 5,00 per meter kunt u een tafel huren. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Stuur een email voor het reserveren van een tafel naar: beheer@muziektheaterdeontmoeting.nl

Kwaliteitszegel Dermatologie voor Vlietland De afdeling Dermatologie van het Vlietland Ziekenhuis heeft de Kwaliteitszegel Dermatologie ontvangen. Dit keurmerk is opgesteld door Huidpatiënten Nederland (koepelorganisatie van huidpatiënten) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en het Huidfonds. Het Vlietland Ziekenhuis voldoet aan de achttien gestelde criteria die aangeven wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening. Deze criteria zijn gericht op deskundigheid, emotionele ondersteuning, informatie en voorlichting, evaluatie van het eigen handelen, samenwerking, toegankelijkheid, transparante zorg en werkafspraken. Denk hierbij aan een behandelplan op maat, duidelijke informatie over behandelmogelijkheden en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt.

Ladies Night in Maasland Vrijdagavond 4 april organiseren Jolanda Hol en Éva van den Berg een Ladies Night in Sporthal de Hofstede aan de Hofsingel 93 in Maasland. Op deze avond zijn alle vrouwen welkom van 19.00 uur tot 23.00 uur om inspiratie op te doen, zich lekker te laten verwennen, of om geïnformeerd te worden. Van woondecoratie tot bloemist, en van parfum tot gezondheidscoaches en masseurs, in totaal is er een twintigtal kramen aanwezig, en de entree is geheel gratis! Daarnaast maak je kans op prijzen tijdens de tombola. Deze prijzen zijn verzorgd door de standhouders. De opbrengst van de loterij gaat naar de kinderen van de voedselbank en het KWF. Consumptiebonnen zijn te koop voor € 5,- per 10 stuks. Deze zijn in te leveren voor frisdrank. Ook worden er hapjes geserveerd. Voor de eerste honderd gasten zijn er goodiebags aanwezig, dus wees er snel bij! Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven is er de Facebook pagina “Lady Night Kijk Jou Nu”.

heeft u ook rozenburgs nieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

Eerste appartementen overgedragen Woensdag 12 maart 2014 werd er op de bouwplaats van het project Rozenburg Boulevard door de projectpartijen Ressort Wonen, BM van Houwelingen en de deelgemeente Rozenburg stilgestaan bij de ingebruikname van het eerste appartementengebouw, met daarbinnen 20 huurappartementen van Ressort Wonen. In november 2012 werd de eerste paal geslagen van het 64 appartementen tellende bouwproject aan de Boulevard en vorige maand al zijn de appartementen in het eerste woongebouw opgeleverd aan de eerste bewoners, waaronder 20 huurders van Ressort Wonen. Dit was voor de projectpartijen Ressort Wonen, BM van Houwelingen en de deelgemeente Rozenburg een moment om met elkaar bij stil te staan. Dit werd dan ook gedaan met de overhandiging van een symbolische sleutel en een traktatie op een fantastisch uitzicht over Het Scheur vanaf de bovenste verdieping. Ook het tweede woongebouw komt binnenkort gereed. Nog voor de zomervakantie zal het gehele project afgerond zijn, inclusief de inrichting van het terrein. Het blijft bijzonder dat in deze toch wel moeilijke tijd voor de woningmarkt een bouwproject van deze omvang doorgang heeft kunnen vinden. Dit getuigt ook van een groot

De eerste appartementen werden officieel overgedragen.

vertrouwen en goede samenwerking tussen deze partijen om dit gezamenlijk voor elkaar te hebben kunnen krijgen. De bouw is dan ook naar tevredenheid van alle partijen vlotjes verlopen.

Bijzondere meubels bij Anna’s Creatie

de appartementen en de open dagen van de modelwoning is ook te vinden op de website www.rozenburgboulevard.nl.

8 april 2014 eindigt de ondersteuning van Windows XP Na ruim 12 jaar stopt Microsoft met het onderhoud van Windows XP en zul je geen wekelijkse automatische beveiligingsupdates voor je Windows XP computer meer ontvangen. Ook biedt Microsoft voor Windows XP geen drivers meer aan voor nieuwe randapparatuur. Vanaf 8 april loop je extra risico’s, met name wanneer je online gaat. Internetbankieren, uw belastingaangifte doen of online winkelen - dat alles kan per 8 april een extra veiligheidsrisico inhouden. Ook USB-sticks worden niet meer gecontroleerd op de nieuwste malware.

Microsoft adviseert om na 8 april niet meer online te gaan met een Windows XP computer en over te stappen op een nieuwere Windows-versie. Alle informatie vind je op www.WindowsXP.nl. Ook kun je de helpdesk bellen op telefoonnummer 020-5001020. Deze is bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren. Inwoners van Rozenburg en VoornePutten kunnen informeren naar hun specifieke mogelijkheden bij FreshPC Computer Service, telefoonnummer 0628329631

Duurzame flesjes in Wereldwinkel De opgeknapte meubels worden tegen lage prijzen aangeboden. De creatieve Anna en haar partner Bert zijn deze week een nieuwe winkel in Rozenburg gestart. “Wij verkopen vooral opgeknapte en bijzondere meubels.” Deze kopen zij op in de regio en houden hierbij in hun achterhoofd dat alles voor een lage prijs aangeboden wordt in hun winkel. Bij Anna’s Creatie is dan ook van alles te vinden, van producten voor 1 euro tot een complete eethoek. Modern en antiek wisselen elkaar af. Wie thuis een antieke kast van oma heeft

Foto: Mireille David

staan waar geen afstand van gedaan kan worden, is ook bij Anna’s Creatie aan het rechte eind. “Wij knappen meubels naar wens op en kunnen ook de gehele inrichting restylen.” Anna’s Creatie is van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Anna: “Daarnaast zijn we soms ook op maandag en dinsdag open. Iedereen die de waarde van tweedehands meubelen voor een prima prijs kan waarderen, is van harte welkom!”

Fashion Event in De Ontmoeting Zaterdag 5 april vindt er van 19.30 tot 22.30 uur in muziektheater De Ontmoeting een Fashion Event plaats. Een avondje uit in Rozenburg met Fashion, live optreden van Popkoor Given, optreden van het buikdansthea­ ter en nog veel meer. Ondernemers van Rozenburg slaan wederom de handen in één om een fantastische avond te organiseren in muziektheater de Ontmoeting te Rozenburg. Op deze avond ziet u de allernieuwste modetrends in zowel de kledingbranche, de schoenenbranche en bad- en

Meer informatie Voor meer informatie over de nog beschikbare appartementen kunt u contact opnemen met makelaarskantoor Rieke Vastgoed op telefoonnummer 0181- 219 339. Meer informatie over

Foto: pr

lingeriemode. Dit allemaal onder het genot van een drankje en diverse live optredens. Lavida Lingerie zal u door middel van een spectaculaire modeshow de nieuwste trends in de ondermode showen. Ook kunnen zij u alvast in zomerse sferen brengen door u de allernieuwste badmode te presenteren. Four Seasons damesmode zal u de allernieuwste trends en kleuren showen van hun sfeervolle en frisse zomercollectie van 2014. Merken zoals Tramontana, Esprit en Expresso zult

u dan ook zeker voorbij zien komen. U kunt genieten van een modeshow in samenwerking met Zlippers-schoenen. Wilt u nieuwe ervaringen opdoen? Maak kennis met het buikdanstheater! Zij zullen deze avond voor u optreden en kennis laten maken met hun sensationele danskunsten. Kaarten á €12,50 voor dit geweldige en compleet verzorgde Event zijn verkrijgbaar bij: Four Seasons aan de Molenweg 17, Zlippers op het Raadhuisplein 20 en Lavida in de Emmastraat 8.

Vaak worden we overstelpt met verhalen over grote milieuproblemen. Erg…heel erg, maar wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? In de Wereldwinkel zijn bijvoorbeeld duurzame plastic design flesjes te koop in verschillende kleuren. De flesjes zijn steeds weer opnieuw te vullen met kraanwater omdat dat lekker, goedkoop en bijna overal verkrijgbaar is. Met dat flesje, Dopper genaamd, helpen we mee om de plastic afvalberg te verkleinen. De dop van het flesje kun je ondersteboven wegzetten, zodat je meteen een mooie beker hebt. De Dopper is ontworpen in Nederland, maar inmiddels te koop in een heleboel andere landen. Kraanwater zou eigenlijk voor iedereen op de hele wereld toegankelijk moeten zijn, maar schoon en veilig

drinkwater is lang niet altijd zo vanzelfsprekend dan bij ons thuis. Dopper steunt waterprojecten in ontwikkelingsland Nepal. Er worden waterputten geslagen en schone wc’s en rioleringen aangelegd dankzij Dopper, die hiervoor samenwerkt met Simavi en lokale partners. Simavi let bij de projecten extra op de moeders, omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. De Wereldwinkel in de Voorstraat te Brielle verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu! Komt u gerust eens binnenkijken! Wij zijn dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en op koopzondag, 1e zondag van de maand, van 12 tot 16 uur.


8

|

Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

uw eigen promotiekrant Heeft u wel eens gedacht aan uw eigen promotiekrant?

Voor een opening, jubileum, een festival, een beurs of evenement...

Ontwerp, opmaak, drukwerk en verspreiding worden geheel verzorgd door Uitgeverij West Media. Informeer naar de unieke mogelijkheden (ook om uw eigen krant KOSTENNEUTRAAL uit te geven)! Neem contact op met 010 - 591 28 23

de krantenmakers van de regio 26 SEPTEMBER 2013

FURIEADE OP STOOM 2013

furieade

bedrijventerrein

mode

vis traiteur

winkeliersvereniging

| model roos | fotograaf peter van dorsten | ontwerpster tIlly van Zanten-solleveld | vormgeving contInu creatIef

zaterdag 5 april 2014 Een moment van rust, een moment van verzorging, een moment voor uzelf... Door de drukte van alledag wordt dit snel vergeten. Neem een keer dit moment voor uzelf en laat u in een rustige omgeving verzorgen in de salon.

AvONDv LLEND PROGRU MET DI vAMMA OPTREDERSE ENS

samen weten we meer

Huidanalyse, Reiniging, Epileren,   Diepte reiniging, Stomen, Onzuiverheden  verwijderen, Uitgebreide gezichtsmassage, Masker, Naverzorging.

75 min € 42,Schoonheidssalon Melanie  Iependaal 7, 3181 AH Rozenburg 0181-781110, 06-29088378 www.schoonheidssalon-melanie.nl

• Vind betrouwbare medische informatie • Kom in contact met (ex)patiënten of naasten • Stel vragen, praat mee en deel ervaringen • Ontdek organisaties die je verder kunnen helpen

Emmastraat 52 - 54 3181 GC Rozenburg Emmastraat 52 - 54 Tel: 0181-212833 3181 GC Rozenburg Fax: 0181-212210 Emmastraat 52 - 54 Emmastraat 52 - 54 Tel: 0181-212833 ouwendijkbv@planet.nl 3181 GC E: Rozenburg 3181 GC Rozenburg Fax: 0181-212210

Tel: 0181-212833 Tel: 0181-212833 E: ouwendijkbv@planet.nl Fax: 0181-212210Fax: 0181-212210 Emmastraat 52 - 54 E: ouwendijkbv@planet.nl E: ouwendijkbv@planet.nl 3181 GC Rozenburg

LOCATIE: MUZIEKTHEATER DE ONTMOETING TIJD: vAN 19.30 - 22.30 UUR PRIJS: € 12,50 P. ST. INCL. 1 CONSUMPTIE

ORGANISATIE & TICKETvERKOOP: In samenwerkIng met: kapsalon lInda, Je dIsco sound, Het BuIkdanstHeater, p&p fotografIe, cHrIstIne mode atelIer & popkoor gIven.

Informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex)patiënten en naasten

Lentekriebels!

Tel: 0181-212833 Fax: 0181-212210 E: ouwendijkbv@planet.nl

Lentekriebels!

Lentekriebels! Lentekriebels!

Op alle beitsen, oliën,

Op alle beitsen, oliën, Lentekriebels! Op alle steigerhoutbeits, beitsen, Opoliën, alle beitsen,etc. oliën, steigerhoutbeits, etc.

steigerhoutbeits, steigerhoutbeits, etc. etc. Op alle beitsen, oliën,

Van Van

steigerhoutbeits, Van Vanetc.

10% 10% 10% 10% 10% Korting! Korting! Korting! Korting! Korting! Van

Tot kijk bij Ouwendijk! Tot kijk bij Ouwendijk! Tot kijk bijTot Ouwendijk! kijk bij Ouwendijk!

Tot kijk bij Ouwendijk!


Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

|

9

actueel Kerkdiensten PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROZENBURG Immanuelkerk Zondag 30 maart 09.30 uur ds. J. A. J. Seeleman, Haarlem. CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ADVENTSKERK 30 maart 09.30 uur: ds. J. Vogel. 16.30 uur: leesdienst. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Emmastraat 75 Zondag 30 maart 09.30 uur ds. R. J . Blok. 16:30 uur ds. R. J. Blok. ROOMS KATHOLIEKE KERK Zaterdag 29 maart 19.00 uur H. Eucharistieviering met samenzang.

Plusmedewerkers steken handen uit de mouwen

Foto: Mireille David

Tussen de herstelwerkzaamheden door van hun eigen winkel, wisten de medewerkers van Plus Klaassen tijd vrij te maken voor NLdoet. “Een periode terug heb ik onze winkel opgegeven voor deelname en wij hebben hiervoor het kleinschalig wonen aan de Ruysdaelstraat uitgekozen,” laat eigenaar Bart Groesz weten. “Er zijn twee binnenplaatsen waarvan de tegels en het meubilair groen uitgeslagen zijn en onkruid verwijderd moet worden.” Vrijdag zijn medewerkers van Plus Klaassen begonnen met het onder handen nemen van deze ruimten, zodat bewoners weer volop kunnen genieten van hun mooie binnenplaatsen. Door het slechte weer stopte de ploeg rond 12.30 uur. Het onkruid is wel weggehaald en de zaak oogt weer netjes. In de loop van de week wordt de rest afgemaakt. Bart Groesz nam ook nog contact op met Bloemsierkunst De Carlton. “Deze is wezen kijken bij het terras en was zo enthousiast dat hij kosteloos alles potten en plantenbakken gaat voorzien van nieuwe planten.”

Ressort Wonen start Direct Kans verhuur Sinds kort maakt Ressort Wonen ge­ bruik van het Direct kansmodel bij het aanbieden van woningen. Voor so­ ciale huurwoningen die al eerder ge­ adverteerd zijn via het aanbodmodel zonder dat dit tot een verhuring leidt, kan opnieuw geadverteerd worden via het Direct kansmodel. Regels De vrijkomende woningen worden allereerst op de reguliere wijze geadverteerd via Woonnet-Rijnmond. In de praktijk komt het voor dat er geen of niet geschikte kandidaten zijn voor de geadverteerde woningen. Daarna wordt de woning opnieuw aangeboden via het Direct kansmodel. Deze woningen worden ook via WoonnetRijnmond geadverteerd. Direct kans woningen worden aangeboden aan de woningzoekende(n) die het eerst op de Direct kans-advertentie reageert. Deze woningzoekende komt dan bovenaan de kandidatenlijst te staan, gevolgd door de woningzoekende die als tweede reageert. Hoe werkt Direct kans Iedere dinsdagmorgen vanaf 07.00 uur staan er nu ook huurwoningen met Direct Kans op de website online. Deze zijn te herkennen aan het plaatje met de stopwatch. Reageert men als eerste, dan wordt de woning aangeboden. Het maakt voor deze advertenties niet uit hoe lang de woningzoekende staat ingeschreven. Woningzoekenden mogen maximaal

twee keer per editie reageren. Het maakt niet uit op welk soort advertentie ze reageren, een reactie op een Direct kans woning telt dus als een gewone reactie mee. Na de reactie wordt de woningzoekende direct uitgenodigd voor een gesprek. Uiteraard is het van belang dat de kandidaat ook dan alle benodigde papieren, zo-

Kleuters van PCBS de Rank bezoeken bouwplaats

Met ingang van april starten ANBO Rozenburg en de Bibliotheek Rotterdam een maandelijks computerspreekuur in de Bibliotheek Rozenburg. Elke tweede woensdag van de maand zitten tussen 10.00 en 12.00 uur ervaren computerinstructeurs van de ANBO en een mediacoach van de Bibliotheek Rotterdam klaar om vragen te beantwoorden op het gebied van: computers, internet en sociale media. Vragen over niet goed werkende apparatuur kunnen niet worden behandeld. Een afspraak maken is niet nodig en toegang is gratis. Het eerstvolgende spreekuur is op 9 april. Voor meer informatie: Ellen van Schie via e.vanschie@bibliotheek.rotterdam.nl

aangeboden. “Met de nieuwe advertentiemethode proberen we onze woningen weer snel in de verhuur te brengen en op deze wijze kansen te bieden aan woningzoekenden met een kortere inschrijfduur”, aldus Carla Lugtenburg, medewerkster Woonservice en verantwoordelijk voor verhuur.

Buurt Sport Coach gaat naar buiten De Buurt Sport Coach organiseert de komende periode weer buitensportactiviteiten. Vanaf deze kunnen kinderen weer tussen 15.30 en 17:00 uur de sport en spellen doen bij speeltuin de kolenkid. De sportinstuif op donderdag wordt vervangen door de pleinspelen bij de skatebaan aan de Esdoornlaan. Onder begeleiding van de BSC en de sportstagiair kunnen kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten doen, zoals slagballen, voetballen, hockeyen, basketballen, of misschien enkelskaten. Kinderen van 10 tot en met 16 jaar zijn welkom om hier een kijkje te komen nemen. Meedoen is gratis. De komende periode wordt ook gestart met naschoolse sportactiviteiten.

In het aankomende blok van vier lessen hebben kinderen de mogelijkheid om te volleyballen of te waterpoloën. De trainingen staan onder leiding van een professionele trainer. De volleybalactiviteit is op donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur in de Rozet en het waterpoloën is in het zwembad in Rozenburg. De woensdag middag zal in het teken staan van waterpolo. Dit zal worden aangeboden van 16.45 tot en met 17.30 uur. Deelname vanaf 9 jaar. De lessen zijn ingedeeld per leeftijd en per niveau. Aanmelden kan via p.csanyi@stichting-push.nl . Zie voor alle info over de activiteiten www. facebook.nl/buurtsportcoachRozenburg.

Boomfeestdag op de Landtong Rozenburg

In een echte graafmachine is natuurlijk reuze spannend.

Computerspreekuur in Bibliotheek

als een IB-60 formulier, beschikbaar heeft. Tot 1 juli worden sociale huurwoningen die minimaal 1 keer geadverteerd zijn via Direct kans geadverteerd. Na 1 juli mogen alle sociale huurwoningen direct op deze wijze worden geadverteerd. Vrije-sector-woningen kunnen nu al op de nieuwe wijze worden

Sinds twee weken werken de kleuters van PCBS de Rank met het thema ‘Bouwen’. Naar aanleiding hiervan zijn zij een bezoek gaan brengen aan een echte bouwplaats. Dinsdagochtend zijn de kinderen, met een aantal hulpouders, wandelend naar de Boulevard gegaan. Daar werd de groep ontvangen door de uitvoerder. Wat een spullen op de bouwplaats: containers, tegels, bakstenen en bergen met zand! De torenflats zijn al redelijk klaar en zo konden ze met z’n allen in een penthouse kijken dat nog leegstond. Nog wel erg kaal en leeg, maar wat een uitzicht! Ook kon er uitgekeken worden over de bouwplaats, maar ook over de Nieuwe Waterweg. Nadat iedereen weer beneden was, mochten de kids ook nog even bij de graafmachines

Foto: PR

kijken. En iedereen mocht er even in, wat natuurlijk een geweldige ervaring was. In de bouw werken natuurlijk verschillende mensen. Zo kennen we ondertussen de bouwvakkers, metselaars, stratenmakers maar ook de timmerman werkt op de bouwplaats. Vandaag had timmerman Piet tijd om over zijn vak te komen vertellen in de klas. Natuurlijk had hij een ‘spijker’broek aan! Aan zijn riem een houder waar zijn grote hamer in kon. Nadat timmerman Piet alles had laten zien uit zijn gereedschapskist, werd het tijd om te timmeren. De timmerman heeft van Bouwmarkt Ouwendijk allerlei hout gekregen, waarmee de kinderen aan de slag konden. Samen met timmerman Piet hebben de kinderen van alles aan elkaar getimmerd. Echte kunstwerken.

Woensdag 12 maart was het Nationale Boomfeestdag. Het was een prachtige dag en in Rozenburg werd het feest gevierd met het planten van de laatste bomen in de Calandweide op de Landtong Rozenburg. Zo’n vijftig enthousiaste kinderen van de vier Rozenburgse basisscholen gingen aan de slag. Samen met het dagelijks be-

stuur van deelgemeente Rozenburg plantten de kinderen de laatste 9 van de in totaal 800 bomen in de Calandweide. Over een paar jaar vormen de bomen met elkaar het Calandbos, dat bestaat dan uit onder andere iepen, walnoten, linden, eiken, elzen, beuken, wilde kersen, wilgen en zilver­ esdoorns.

De kinderen 3waren volop aan het werk op de Landtong.

Foto: PR


10

|

Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

Brouwenstijn

Nieuw in Rozenburg!

Anna's Creatie U kunt bij ons terecht voor opgeknapte en bijzondere meubels, antieke spulletjes en creatieve decoraties.

Kaas - Noten - Vleeswaren - Delicatessen - Chocolaterie - Wijn

Lenteweken bij Brouwenstijn;

Heerlijk gekruide Lente-Ham 150

top van smaak!

KOZIJNEN RAMEN DEUREN SCHUIFPUIEN GARAGEDEUREN DAKKAPELLEN VOUWWANDEN VERANDA’S SERRES

Marijkestraat 4 • Tel.: 06-22720723 Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur. Extra maandag en dindag.

gram 2.59,

Lente paté met Lente ui en BiesLook,

lekker romig en zeer smakelijk, 100

gram 1.98

Lente GeHakt met Lente ui, 100 gram en ook een heerlijke Lente rollade.

1.79

Zeeuws spek uit eigen keuken, niet te versmaden, zo lekkerrrrrr. Bij 200 Gram Ham naar keuze,

Gratis een chocolade paashaas.

Hoefsmidstraat 46 B, Hoogvliet 010 438 28 05 www.kozijnenzo.nl

Bij de Lente hoort natuurlijk een rosé, deze komt uit de Lanuedoc-roussillon, is een krachtige rosé met een intense neus van rode bessen. een elegante wijn. Molenweg 63 - Rozenburg - tel. 0181-212365

FreshPC

Te koop: Rembrandtsingel 55 € 155.000,-

Computer Service

nu te koop. Schitterende ligging aan waterpartij met uitzicht op het Molenveld en

06-28329631

Ook avond en weekend

op loopafstand van het (winkel)centrum, het gemeentehuis, de bibliotheek, politiebureau, bushalte en sporthal. De oorspronkelijke indeling van dit 3 kamer

appartement is gewijzigd, waardoor de indeling nu verrassend modern en zeer

Eric Pijnenburg

Laan van Nieuw Blankenburg 320 3181 AM Rozenburg eric@freshpc.nl

Vrijwilligers gezocht!

comfortabel is, met o.a. dubbelglas in de gehele woning, wanden met spuitstructuur en licht beuken laminaat. En eigen parkeerplaats.

of bij Mudde Makelaardij Spijkenisse

Snel hersteld door FreshPC!

Rozenburg & Voorne-Putten

Eén van de mooiste woningen in het geliefde complex ‘Résidence Rembrandt’ is

Kijk voor meer informatie op Funda.nl

Uw computer traag of een bron van ergernis?

Geen voorrijkosten

Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/ vakantie vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

5 april Open Huis 11.00-15.00 uur

In BedrIjf

In de rubriek “In BedrIjf” staat iedere maand een bedrijf centraal.

OOGbus rijdt in Rozenburg 310.000 Nederlanders zijn blind of slechtziend. Bij 70% van de mensen kan dit voorkomen worden. De OOGbus, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam, biedt oogzorg aan in uw eigen woonomgeving. Vanaf heden rijdt de OOGbus in Rozenburg. Bent u ouder dan 50 jaar, dan kunt u de gezondheid van uw ogen laten onderzoeken door een HBO-opgeleide optometrist. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 37% van de in de OOGbus onderzochte mensen beter kan zien met aangepaste brilglazen of naar de oogarts verwezen moet worden vanwege een oogaandoening. Voorkom onnodige blind- of slechtziendheid door uw ogen regelmatig te laten onderzoeken en eventuele oogaandoeningen tijdig te laten ontdekken. Wat wordt getest? Tijdens het oogonderzoek in de OOGbus wordt de gezichtsscherpte bepaald, de buiten- en binnenkant van de ogen bekeken en de oogdruk gemeten. Direct na het onderzoek krijgt u de uitslag en een professioneel advies. Het oogonderzoek in de OOGbus kost € 47,50. De OOGbus heeft geen winstoogmerk: eventuele opbrengsten komen ten goede van de verdere uitrol van de OOGbus en wetenschappelijk onderzoek naar oogaandoeningen op hogere leeftijd. Afspraak maken Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak door te bellen naar 010 - 402 34 14 of een e-mail te sturen naar info@ oogbus.nl. Wilt u meer weten over de OOGbus? www. oogbus.nl.

U loopt als 50-plusser een groot risico op U lo alsbl50 on lusser noop ditge ind--pof eeec n ht groot risico op sl ziendheid!

onnodige blind- of slechtziendheid!

Laat nu de gezondheid van úw ogen voor La47 at ,5 nu0 de gero zole € nd cont rehe n id van úw ogen voor in de OOGbus

€ 47,50 controleren in de OOGbus


Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

11

|

sport voetbaluitslagen 2e klasse D zaterdag 22 maart Botlek - Pernis........................... 4-1 Brielle - Leonidas...................... 3-2 CWO - Wieldrecht.................... 0-2 Hellevoetsluis - Bolnes............. 2-1 NSVV - Spirit.............................. 0-1 Rozenburg - Neptunus/Sch.br..3-1 Strijen - Lombardijen............... 2-3 Stand Brielle.................................... 21-44 Spirit....................................... 21-41 Lombardijen......................... 20-34 Neptunus/Sch.Broek............ 21-33 Bolnes.................................... 20-32 Botlek.................................... 21-31 Wieldrecht............................ 21-30 Strijen.................................... 21-29 CWO...................................... 21-26 Leonidas................................ 21-26 Pernis..................................... 21-24 Rozenburg............................. 21-23 Hellevoetsluis....................... 21-21 NSVV...................................... 21-21 Programma zaterdag 29 maart 14.30: Bolnes - Lombardijen

Weer verlies Sowat De badmintonheren van Sowat hebben vrijdag wederom geen punt kunnen pakken. In Dordrecht moesten de Rozenburgers met 6-2 hun meerdere erkennen in Selecta. Sowat blijft door dit resultaat op de onderste plaats. De volgende twee wedstrijden speelt Sowat uit: zondag 30 maart tegen USSR in Delft, maandag 31 maart bij Swin­ drecht in Zwijdrecht.

Wederom winst voor Rozenburg Het lijkt er sinds afgelopen zaterdag op dat Rozenburg weer punten kan pakken en duidelijk de race heeft ingezet om uit de gevarenzone te komen. Vooraf was de wedstrijd, afgelopen zaterdag, tegen Neptunus/ Schiebroek geen makkelijke opgaaf. De Rotterdammers begonnen als koploper in de derde periode aan de wedstrijd. Een positie die ze graag wilden behouden. De gasten speelden krampachtig; de angst om te verliezen leek groter dan de wil om te winnen. Of was het onderschatting van de tegenstander wat Neptunus/Schiebroek parten speelde? Onder leiding van scheidsrechter Hooijer begon Rozenburg, na het eerste fluitsignaal, scherp aan de wedstrijd. Al in de zevende minuut was Renaldo van Emmerik dicht bij de openingstreffer. Maar op zijn kopbal reageerde Neptunus/Schiebroekdoelman Dillan Heijen met een katachtige reflex en voorkwam een vroege achterstand voor zijn ploeg. Rozenburg speelt de laatste weken met het hart: niet altijd mooi, maar wel met resultaat. De verdediging, waar Elroy van Seventer meer en meer de leiding neemt, vormt weer een vesting die niet makkelijk door tegenstanders genomen kan worden. In de 21e minuut kwam Rozenburg verdiend aan de leiding. Ronaldo van Emmerik werd in de zestien aangespeeld en op zijn verwoestende uithaal had Neptunus/ Schiebroek doelman Heijen geen ant-

Rozenburg speelde met het hart en won. woord. Lang kon Rozenburg niet genieten van de voorsprong. Vier minuten later stond de gelijkmaker op het bord, door een doelpunt van Karim el Mahjoubi. Rozenburg kreeg vlak voor de rust nog een kans om met voorsprong naar de thee te gaan, maar op aangeven van aanvoerder Jordie de Groot mikte topscoorder Yoeri Bak de bal iets te hoog.

heeft u ook rozenburgs nieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

Na een matig eerste halfuur van de tweede helft, waarin Nick de Bil werd vervangen door Lennart Quak en Gene Overkleeft, geblesseerd aan de hamstring werd vervangen door Gerzon Almeida, kwam Rozenburg in de 75e minuut op voorsprong. Yoeri Bak werd aan de rechterkant de vrije ruimte ingestuurd en faalde niet. Stefan van Es moet er dan nog in de

80e minuut met een enkelblessure vanaf. Voor hem kwam Rudy Fortes in de ploeg. Ver in blessuretijd was er de bevrijdende derde treffer voor de thuisploeg. Renaldo van Emmerik maakte zijn tweede van de middag en de derde voor Rozenburg. Rozenburg klom naar de twaalfde plaats op de ranglijst, boven de grens van de directe degradatie.

Waterpolo ZV De Zeehond’73 Eerste onderlinge dressuur

Wat is de leukste sportvereniging Vanaf 2 april 2014 gaat de derde editie van de verkiezing van de ‘leukste sportvereniging’ van Nederland van start met een eerste ronde, waarin de leukste sportvereniging van Rotterdam bekend wordt gemaakt. De verkiezing vindt plaats van 2 april 2014 tot en met 24 mei 2014 in elke Nederlandse gemeente. De winnaar uit de gemeente Rotterdam zal na de 1e ronde doorgaan naar de finaleronde die plaats vindt van 9 september 2014 tot en met 30 september 2014. In de finaleronde wordt gestreden om de provinciale titel en de landelijke titel van de ‘Leukste sportvereniging van Nederland. De Award Uitreiking voor de provinciale winnaars en landelijke winnaar vindt plaats op 27 oktober 2014 in Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn. Demper: Het gaat bij deze verkiezing niet om de sportieve prestaties, maar juist om de sociaal-maatschappelijke rol van sportverenigingen. Wat betekent de club voor haar leden, de buurt, voor Rotterdam en voor omwonenden. Dus nomineer jouw club en steun de vereniging door te stemmen. Die podiumplek is toch verdiend?” Meer informatie over de verkiezing is te vinden via www.leukstesportvereniging.nl

Bron en Foto: Rozenburgensport.nl

Foto: Site ZV De Zeehond’73

Herenteams winnen, dames hebben slechte dag in ‘s Gravendeel Zowel heren 1 als heren 2 heeft dit weekend overtuigend zijn uitwedstrijd gewonnen. Het eerste team had verassend weinig moeite in Papendrecht tegen Wiekslag 2. Deze tegenstander werd vanaf het eerste fluitsignaal op alle fronten afgetroefd en vakkundig gekortwiekt! De Zeehond was vooral sterk via de intikbal, de keeper kon er alleen maar naar kijken. Uiteindelijk werd er ruim met 5-14 gewonnen. Het tweede ging op bezoek bij de hekkensluiter ZVS 2 in ‘s Gravendeel er werd vrij eenvoudig met 6-11 gewonnen. Helaas konden de dames in datzelfde zwembad geen potten breken tegen eveneens de hekkensluiter. Door het zwakke optreden van Zeehond/SCOM kant kon de thuisploeg de eerste 3 punten van het seizoen behalen. De C-jon-

gens van SCOM/Zeehond speelden uit tegen Wiekslag en hoewel ze goed partij boden kwamen ze niet verder dan een 7-3-nederlaag. Van de Djeugd was nog geen uitslag bekend, de E-jeugd was een weekend vrij. Nieuwe leden gezocht De waterpoloërs van de Zeehond zijn altijd op zoek naar nieuwe mannelijke en vrouwelijke collega’s. Zowel oud-zwemmers, oud-waterpoloërs en mensen zonder ervaring worden van harte uitgenodigd om eens (of opnieuw) kennis te maken met de waterpolosport. Wil je meer informatie over de waterpolosport (volwassenen en jeugd) in Rozenburg of wil je lid worden neem dan contact op via e-mail: waterpolo@zeehond73.nl of kijk eens op onze website www.zeehond73.nl.

Zondag 23 maart werd bij Ruitervereniging Rozenburg de eerste onderlinge dressuurwedstrijd van het seizoen gereden. Uitslagen: Klasse A1 1.Tesha Weidema Boogie 136 2.Reyhan Kondu Nimble 133 3.Kim Bos Nimble 129 4.Lieke Jaalting Beauty 124 5.Lynn Grinwis Amigo 123 6.Yanu Harteveld Scooter 122 7.Quinty van Dijk Binkie 121 8.Indy Hoek Boogie 121 9.Fenny Harms Nimble 120 10.L. v. Oudenaarden Shamira 119 11.Kim Ouwendijk Boogie 116 12.R. Ouwendijk Scooter 115 13.Noa Hagen Binkie 115 14.Evlon Boers Shamira 110 15.Fabienne Vos Binkie 110 16.Lorraine Vis Binkie 109 Jury bij C: Mevr. van der Stappen Klasse L1 proef 7 1.Joyce van Bergen O’deal 2.Ilse Verolme Sierra 3.K. van der Laan O’deal 4.Amber Drenth Makker 5.Frederieke Knol Carel 6.Marielle Braak Sierra 1.S.Plaisier El Macho Eigenaar 2.Ilona de Ronde Furie Eigenaar 3.Jolanda de Roos Micky Eigenaar

193 188 182 181 180 170 195 184 178

4.M. Sonneveld Eigenaar

Dione

176

Klasse L2 proef 11 1.Lisa Roodenburg Jessie

169

Klasse A2 1.Lori Boertje Dj Dancer 2.Eva Pols Amigo 3.A. van de Waal Nimble 4.Eline Boer Scooter 5.Nathalie Verhage Furioso 6.S. v. Oudenaarden.Boogie

158 156 154 153 152 150

Klasse M2 proef 19 1.Stephanie Plaisier Centaine Z 192 Eigenaar 2.Debby Verhaegen Bo 180 Eigenaar Klasse B proef 3 1.Romy Verboom Binkie 2.Fabienne Faasse Evanto 3.Floor Brouwers Amigo 4.C. van de Borden Nimble 5.T. Pannekoek Beauty 6.Sa. Vergouts Furioso 7.Tessa Crooswijk Beauty 8.Demi Jordens Vanja 9.Iris Poolman Boogie 10.Patrick Braak O’deal 11.Yanou Degeling Evanto 12.Céline Schriel Furioso 1.A. Faasse Eigenaar

Trigger

Schoolhandbaltoernooi

Christelijke gymnastiekvereniging Excelsior

Op woensdag 2 en 16 april vindt er in Rozenburg een schoolhandbaltoernooi plaats op de handbalvelden van ASV Indus ‘67, Sportvelden OOST a/d Laan van Nieuw Blankenburg 380, bij het dierenasiel. Alle basisscholen van Rozenburg zullen met een aantal teams hieraan deelnemen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur van cgv Excelsior alle leden van 12 jaar e.o. en vertegenwoordigers van juniorleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 april, aanvang 20.00 uur. De vergadering

De wedstrijden starten om 13.00 uur en duren tot ca. 17.30 uur. Ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om de teams aan te moedigen. Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door Rotterdam Sportsupport, ASV Indus’67 en stichting Push uit Rozenburg.

188 182 181 179 175 173 172 172 171 169 169 162 196

wordt gehouden in de benedenzaal in: Muziektheater “De Ontmoeting” aan de Koninginnelaan te Rozenburg. Verdere informatie Verdere informatie vindt u op www. excelsior-rozenburg.nl


|

Rozenburgse Courant woensdag 26 maart 2014

nu van € 29,95 voor

€ 15,-

Kleur: rood Zolang de voorraad strekt. en Twee w

w

ers b.v. iel

in Rozenburg

Mountainbikehelm

van Leeu

12

Demo Batavus Ego elektrische Leeuwen2wielers Emmastraat 37, 3181 GC Rozenburg, Tel. 0181-212417 fiets tot • info@leeuwen2wielers.nl www.leeuwen2wielers.nl

500 euro Nog enkele gratis kaarten te verkrijgen korting voor onze modeshow van 1 april.

Leeuwen2wielers

Slog

gi - a c

Fysio & Revalidatie Data

tie!

Hr. M. Akram Ansari fysiotherapeut

Beste Rozenburgers,

Hoera, het is al een jaar geleden dat ik met eigen praktijk was begonnen. Ik wil jullie hartelijk danken voor het steun en het vertrouwen. Ik hoop dat met hulp van God kan ik voor lange tijd goede zorg blijven leveren.

De bekende Sloggi actie is van 28 maar t t/m 10 april Kom ook eens kijken naar de nieuwe badmode!

Emmastraat 20, Rozenburg

Tel:0181-880203

Emmastraat 8 • 3181 GE Rozenburg • Tel. (0181) 820 317

Voet is stiefkindje Iedere maand wordt een klant verrast met een cadeaubon van € 50,- bij één van de deelnemende winkeliers in de ‘Winkel & Win’ special. Magda ontving deze maand de cadeaubon terwijl zij bij Lavida Lingerie & Welness een voetbehandeling kreeg. Magda komt geregeld bij pedicure en eigenaresse Lida Dekker. “Door mijn werk raken mijn voeten erg belast en als ik er niets aan doe, wordt het pijnlijk.” Lida verwijdert als pedicure onder meer eelt en behandelt ingegroeide teennagels.

Emmastraat 37 3181 GC Rozenburg Tel. 0181-212417 www.leeuwen2wielers.nl info@leeuwen2wielers.nl

Al onze tassen € 29,95 Onze shawls vanaf € 10,Kleding van maat 34 t/m 48

M. Akram Ansari

Mob:06-48933048

Verkeerd schoeisel Lida: “Voeten worden toch vaak als stiefkindje gezien en verwaarloosd maar zonder je voeten kom je nergens.” De oorzaak van voetproblemen ligt vaak in het dragen van verkeerd schoeisel. Bij Lavida Lingerie & Welness kunnen klanten ook terecht voor cosmetische voetbehandelingen zoals een voetmassage, scrub of het lakken van de teennagels met gelnagellak. Magda is erg blij met haar cadeaubon, aangeboden door Uitgeverij Westmedia, en levert hem dan ook direct in bij Lavida Lingerie & Welness.

Emmastraat 8 & 10, 3181 GE Rozenburg

and fashion

Breukel

Slaapcomfort

ACTIE:

20% KORTING

WEGENS SUCCES VERLENGD (zolang de voorraad strekt). Emmastraat 22-24 - 3181 GE Rozenburg Zh Tel.: 0181 - 212724 Di-, do-, vrij- en zaterdag geopend.

Weekaanbieding:

Mini orchidee met 2 takken in sierpot 5,95 Voor in de tuin: Draagtas met 10 violen 1,95 Nog steeds in de aanbieding: Bemeste tuinaarde, 40 liter per zak, 3 zakken voor 6,Graag tot ziens bij:

Lentink Bloemen

Emmastraat 50 3181 GC Rozenburg

*Catering *Catering *Catering *Buffetten-Borrels-Barbecue op locatie *Buffetten-Borrels-Barbecue op locatieop locatie *Buffetten-Borrels-Barbecue *Hotelovernachtingen *Hotelovernachtingen *Hotelovernachtingen *Recepties - Bruiloften *Recepties - Bruiloften *Recepties - Bruiloften *XL-Party’s-IJsbaan *XL-Party’s-IJsbaan *XL-Party’s-IJsbaan *Wij verzorgen elk evenement op maat. *Wij verzorgen elk evenement op maat.

*Wij verzorgen elk evenement op maat.

Tel:0181-212666 Fax:0181-217112 Tel:0181-212666 Fax:0181-217112 www.hoteleetcafehetcentrum.nl www.hoteleetcafehetcentrum.nl

Tel:0181-212666 Fax:0181-217112 www.hoteleetcafehetcentrum.nl

Opruiming!!

Alle ordners, ringbanden, opbergmappen en toebehoren,

KAPSALON WEZEMER Emmastraat 35 3181 GC Rozenburg tel. 0181-212459

nu met

50% korting!!

Alles mOet weg • Op=Op Boekhandel Van Vliet Cv The Read Shop Raadhuisplein 64-66 • 3181 CG Rozenburg Tel. 0181-215642 • www.rozenburg.readshop.nl

Rc 2014 03 26  
Rc 2014 03 26