Page 1

'HOLPLHWHQYRRU6RFKLQLHWJHKDDOG" 0DDUXEHQWZHOJUDDJVSRUWLHIEH]LJ" 'DQKHWHQZLMXYDQKDUWHZHONRPHQÂŤ

'$76&+((/7$/*$8:((1-$6 0DDNHHQNHX]HXLWRQVXLWJHEUHLGHDDQERG YDQDTXDDFWLYLWHLWHQRINRPJHZRRQOHNNHUYULM]ZHPPHQ

0DGHZHJ_300RQVWHU_7 .LMNYRRUKHWWRWDOHDDQERGYDQDFWLYLWHLWHQHQRSHQLQJVWLMGHQRSZZZGHERHW]HODHUQO

Deze week: Column

Lara

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014 TACHTIGSTE JAARGANG

Ineke Zwinkels

Lara van Ruijven

Wegen

‘Brede interesse van

‘ Olympisch gevoel

Partijen en burgers

huis uit meegekregen’

Pijlers van de Samenleving

steeds groter’

Sport

‘Westland zit in de top 3 van Nederlandse gemeenten met de meeste onverkoopbare grond’. Dat nieuws bracht het Financieel Dagblad eind januari. In essentie was het geen nieuws; Raad en College maken zich al jaren zorgen over de positie van de grondbank. Consensus over een oplossing van de problemen bleef tot dusverre uit. Het FD heeft het over 200 hectare onverkoopbare grond in Westland. Volgens experts zou de prijs van de kavels met minimaal 50% moeten worden verlaagd, meldt het FD.

Gelukkig ontbeer ik elke vorm van onledig, sportief fanatisme. Sport bekijk ik als een soort Maarten van Rossum. Bij voetbal rennen 22 mannetjes over het gras; schaatsers rijden zinloos rondjes. Slechts wielersklassiekers bekoren mij, omdat ik maar niet doorheb of (en waar) ik word belazerd. Esthetisch gezien bestaat volgens mij de allerergste sportvorm uit dikbuikige, ongetrainde, in verkiezingstijd voor het goede doel (hard)lopende gemeenteraadsleden.

Soms wordt ook mij gevraagd of ik een echte Westlander ben. Alsof ik dan meer recht zou hebben om kritische columnpjes te schrijven. Zelf denk ik dat ik dat pas ben als ik dood en begraven ben? En mocht ik tegen die tijd met die twee, op stapel liggende, boeken immense wereldfaam hebben bereikt, dan vechten Den Haag en Westland maar uit van wie ik er een ben (geweest). Alhoewel, een bronzen buste op het Buitenhof lijkt me wel leuk. Of plaquettes op enkele Westlandse huizen: ‘Hier woonde een Hagenaar die in het Westland tot bloei (!) kwam’. Ondertussen mag Lara van mij alle olympische medailles winnen. Maar ik ben ook blij als Ireen of Sven veel plakken pakken. Nog sterker, alle Sochimedaillewinnaars - eventueel homo, Noord-Koreaan of beide - zijn voor mij gelijk, als ze maar de beste zijn. Eigenlijk ben ik veel sportiever dan al die Westlandse Lara-fans. Rien van den Anker Reageren? rienhhw@gmail.com

door Louis Bruijnzeels

Cees Voorgberg (m.) van Voorberg Schoenen met Hans en Elly Prins van Stichting Avavieren. .RPHQGH ]DWHUGDJ YLQGW GH DFKWVWH HGLWLH YDQ GH %UHHMHGXUS :DQGHOLQJ SODDWV LQ HQ RP œV*UDYHQ]DQGH &HHV 9RRUEHUJ YDQ 9RRUEHUJ 6FKRHQHQ GLH KHW HYHQHPHQW RUJDQLVHHUW YHUWHOW ´'HEHGRHOLQJLVGDWZHZHHUPHWHHQ SDDU KRQGHUG GHHOQHPHUV HHQ PRRLH PLGGDJ JDDQ ZDQGHOHQ GRRU GH :HVW ODQGVH QDWXXU =R ZLOOHQ ZH PHQVHQ

NHQQLV ODWHQ PDNHQ PHW GH SUDFKWLJH ZDQGHOVSRUW HQ ZLOOHQ ZH WHJHOLMN LHWV GRHQYRRUKHWJRHGHGRHOÂľ 'HDIJHORSHQ]HYHQMDDUKHHIW'H%UHH MHGXUS :DQGHOLQJ GH 6WLFKWLQJ :LJ ZDP9DOOHL 1HGHUODQG JHVWHXQG +DQV HQ (OO\ 3ULQV XLW ÂśV*UDYHQ]DQGH ]LMQ DO MDUHQQDXZEHWURNNHQELMGH]HVWLFKWLQJ GLH]LFKLQ]HWRPNLQGHUHQPHWHHQEH

Verdachte van gooien vuurwerkbom aangehouden 'H SROLWLH KLHOG YULMGDJ MDQXDUL HHQ MDULJH +DJHQDDU DDQ GLH ZRUGW YHU GDFKW YDQ KHW JRRLHQ YDQ HHQ YXXU ZHUNERPLQHHQZRQLQJDDQGH(LNHQ KRILQ'H/LHU+LHUELMUDDNWHGHEHWUHI IHQGH ZRQLQJ HUQVWLJ EHVFKDGLJG 'H YHUGDFKWH JRRLGH HLQG QRYHPEHU HHQ YXXUZHUNERP GRRU GH EULHYHQEXV YDQ

GHDDQJHYHU'H]HJLQJPHWHHQKDUGH NQDO DI ZDDURS GH EXXUPDQ GLUHFW GH SROLWLH DODUPHHUGH 1D RQGHU]RHN ZDDUELM RQGHU DQGHUH HHQ JHWXLJHQRS URHS LV JHGDDQ LQ :26 $OHUW ZLVW GH SROLWLHGHLGHQWLWHLWYDQGHYHUGDFKWHWH DFKWHUKDOHQ 'H UHFKHUFKH RQGHU]RHNW GH]DDN

ARBEIDSRECHT...?

uw contactpersoon in arbeidszaken:

mr. Chris Simonis, telefoon 0174 637 597, e-mail: simonis@westlandpartners.nl

“Het kan zowel werkgever als werknemer veel geld schelen als je op tijd bij de kwestie wordt betrokken. Daarnaast zijn er in het arbeidsrecht ook altijd emoties. Een oplossing buiten de rechter om heeft de voorkeur, maar soms kan het niet anders. Maximaal resultaat behalen is het belang van mijn cliĂŤnten! Nijverheidstraat 2 • 2671 DJ Naaldwijk Tel.: 0174 62 58 27 • Fax: 0174 62 69 90 info@baetingsautoschade.nl

www.baetingsautoschade.nl Wij werken voor alle verzekeraars, zoals SchadeGarant, Achmea, TopHerstel, UnivĂŠ e.d.

Chris Simonis staat zowel werkgevers als werknemers bij, is thuis in het ambtenarenrecht en begeleidt reorganisaties en collectieve ontslagaanvragen. Chris heeft de Grotius specialistenopleiding arbeidsrecht met succes afgerond en doceert geregeld aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in het arbeidsrecht.

Westland Partners waar specialisten partners worden! Maandag 10 februari

Snertbijeenkomst Galgepad 21, 2671 MV Naaldwijk T 0174 – 637 597 Plein 13H, 2291 CA Wateringen T 0174 – 637 597 www.westlandpartners.nl

Volg Het Hele Westland voor al het laatste Westlandse nieuws op www.hethelewestland.nl of op social media:

Foto: Rolf van Koppen

SHUNLQJHQKXQIDPLOLHHHQILMQHYDNDQ WLH WH JHYHQ LQ /LPEXUJ ´+DQV HQ (OO\ KHEEHQ QX ]HOI GH 6WLFKWLQJ $YDYLHUHQ RSJHULFKW PHW DOV GRHOVWHOOLQJ RP DDQ GH :HVWODQGVH NXVW HHQ VWXN RI ]HV RI ]HYHQ KXL]HQ WH ERXZHQ GLH YROOHGLJ ]LMQ LQJHULFKW PHW DOOH YRRU]LHQLQJHQ GLH PHQVHQ PHW EHSHUNLQJHQ QRGLJ KHEEHQ ,Q SULQFLSH JDDW KHW QRJ RP

KHW]HOIGH JRHGH GRHO DOOHHQ QX HHQ VWXN GLFKWHU ELM KXLVÂľ 'H ZDQGHOLQJ GLHEHVWDDWXLWHHQURXWHYDQHQppQ YDQ NLORPHWHU JDDW RS ]DWHUGDJ PRUJHQ YDQ VWDUW LQ GH /DQJHVWUDDW LQ ÂśV*UDYHQ]DQGH 'HHOQDPH NRVW Ä„ 0HHU LQIRUPDWLH RYHU GH %UHHMHGXUS :DQGHOLQJ LV WH YLQGHQ HOGHUV LQ GH]H NUDQWHQRSZZZYRRUEHUJVFKRHQHQQO

Westlanders volbrengen opnieuw Alternatieve Elfstedentocht 2S GLQVGDJ MDQXDUL KHHIW HHQ JURRW DDQWDO OHGHQ YDQ GH :HVWODQGVH 6FKDDWVHUV YRRU GH VWH NHHU GHHOJH QRPHQ DDQ GH DOWHUQDWLHYH (OIVWHGHQ WRFKW RS GH :HLVVHQVHH LQ 2RVWHQULMN +HW PHHU RS PHWHU KRRJWH JHHIW MDDUOLMNV JDUDQWLH RS YROGRHQGH GLN LMV YRRU HHQ WRHUWRFKW 'LW MDDU ZDUHQ GH ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQHUJVOHFKW'RRU IOLQNHVQHHXZYDOZDVKHW]LFKWEHSHUNW HQ ZDV KHW LMV YDQ PLQGHUH NZDOLWHLW 2P GH PDUDWKRQVFKDDWVDIVWDQG YDQ NP WH RYHUEUXJJHQ KDG LMVPHHVWHU 1 -DQN HHQ URQGH JHSUHSDUHHUG YDQ NP 'H URQGH PRHVW NHHU JH UHGHQZRUGHQRPDDQHHQDIVWDQGYDQ NPWHNRPHQ 2S GH GLQVGDJ ZDUHQ HU GHHOQH PHUV ELMQD DOOHPDDO XLW 1HGHUODQG JHVWDUW HQ GH PHHVWHQ JLQJHQ YRRU GH

Verkiezingen 2014

‘Grondprijs moet minimaal 50% zakken’

Wandelen voor gezelligheid en goede doel

‘... want er is geen Westlandse olympische wintertopsporter voorradig ...’ schreef ik onlangs op deze plek. Nou, dat heb ik geweten. En Lara dan? Onze Naaldwijkse Lara van Ruijven! Sportwethouder Mokaddem twitterde: Zij maakt Westland trots! En zelfs deze, toch serieuze krant doet mee aan de Lara-hype.

Natuurlijk heb ik gecheckt hoe het zit met Lara, ik heb haar zelfs gemaild. Vanaf haar geboorte heeft ze in Naaldwijk gewoond. ‘Tot m’n 17e, en toen ben ik naar Heerenveen verhuisd voor het schaatsen.’ Ben je dan nog Westlandse? En tennisser Thiemo de Bakker? Is die nog steeds ‘van ons’? En hoe zit het met die provinciale statenman Bahattin Erbas (PvdA), die de politiek verliet na frauduleus declaratie-gedoe. En die, nu er weer een provincieplekje vrij is, een tweede kans opeist. Hij woont in ‘s Gravenzande. Een Westlander? Het ANP meldde dat het om een 53-jarige Hagenaar gaat. Vooral zo laten, hoor ik menig breejedurper denken.

geven hun mening

NP$QGHUHQVFKDDWVHUVNR]HQYRRU HHQ NRUWHUH DIVWDQG +HW LMV HQ GH RP VWDQGLJKHGHQ ZDUHQ GLH GDJ UHGHOLMN 9DQGH:HVWODQGVH6FKDDWVHUVZDV-DQ YDQGHU.QDDSGHVQHOVWHKLMYROEUDFKW GH NP LQ XXU 0DUWLHQ YDQ 3DDVVHQ KDG XXU QRGLJ HQ 7HG =HHVWUDWHQ (HQ ELM]RQGHUH SUHVWDWLH ZDV HU YRRU /LHUHQDDU 'ROI YDQ GHU .QDDS +LM VFKDDWVWH RS GRQ GHUGDJ MDQXDUL QRJ HHQV GH NP HQYROEUDFKWGDDUPHH]LMQHVFKDDWV PDUDWKRQ JRHG YRRU LQ WRWDDO NLORPHWHUV RS KHW LMV 'H RPVWDQGLJKH GHQZDUHQWLMGHQVGHWZHHGHPDUDWKRQ HUJVOHFKWHQ'ROINZDPUHJHOPDWLJWHQ YDO 7RFK EHUHLNWH KLM GH ILQLVK GLH KLM WH PLGGHQ YDQ ]LMQ FOXEJHQRWHQ SDV VHHUGH

25% korting op raamdecoratie

www.sosef-knaap.nl

9RRU GH IUDFWLHV :HVWODQG 9HUVWDQGLJ /(2 HQ 99' :HVWODQG ZDV KHW EH ULFKW GLUHFW DDQOHLGLQJ KHW FROOHJH GH OHVWHOH]HQ´2Q]HIUDFWLHKHHIWDOWLMGDO JHURHSHQGDWKHWYHUOLHVRSGHJURQGHQ JHQRPHQGLHQWWHZRUGHQHQGDWDOOHHQ RS GLH PDQLHU GH WLNNHQGH WLMGERP WRW VWLOVWDQG JHEUDFKW NDQ ZRUGHQ¾ UHD JHHUW :HVWODQG 9HUVWDQGLJ/(2 'H SDUWLM ]LHW XLWHUDDUG RRN LQ GLW RQGHUKD YLJH SUREOHHP HHQ OLQN PHW KHW VWRN SDDUG YDQ GH IUDFWLH ´0DDU ZDW ]LHQ ZH" +HW &ROOHJH HQ GH PHHUGHUKHLG YDQGH5DDGZHLJHUWGDWWHGRHQPDDU KHHIWZHOJHOGYRRUGHERXZYDQWZHH QLHXZH JHPHHQWHKXL]HQ HHQ SUHVWLJH SURMHFW¾

Zorgwoningen ´'RRUJDDQ LQ GH EHVWDDQGH JHPHHQWH KXL]HQ EHWHNHQW GDW UXLP Ą PLOMRHQ YULMNRPHQGLHJHUHVHUYHHUG]LMQYRRUGH QLHXZH JHPHHQWHKXL]HQ¾ YHUYROJW GH SDUWLM ´9RHJ GDDUELM GH MDDUOLMNV ODJHUH H[SORLWDWLHNRVWHQ YDQ GH EHVWDDQGH JHPHHQWHKXL]HQ YDQ FLUFD Ą PLO MRHQ $OV ZH QLHW QLHXZ JDDQ ERXZHQ KHEEHQ ZH ILQDQFLsOH UXLPWH RP DI WH ERHNHQ RS GH JURQG *HPHHQWHKXL]HQ ERXZHQ HQ DIERHNHQ JHHIW HQRUPH SUREOHPHQ HQ LV RQPRJHOLMN (U PRHW HHQ NHX]H JHPDDNW ZRUGHQ 9RRU RQV LV GLH NHX]H HHQYRXGLJ GRRUJDDQ LQ GH EHVWDDQGH JHPHHQWHKXL]HQ RRN RP DQGHUH UHGHQHQ¾ 'H IUDFWLH LV YDQ RRUGHHO GDW PHW HHQ YHUODJLQJ YDQ GH JURQGSULMV GH ZRQLQJERXZ ZRUGW JH VWLPXOHHUGLQFOXVLHIGHERXZYDQ]RUJ ZRQLQJHQ

Stek voor KNRMvrijwilligers %XUJHPHHVWHU 9DQ GHU 7DN KHHIW GLQV GDJ GH :HVWODQG6WHN XLWJHUHLNW DDQ -RV YDQ *DDOHQ HQ -DQ 2RVWGLMN XLW 0RQVWHU HQ -RRS %XOVLQJ XLW 1DDOGZLMN WLMGHQV HHQ DIVFKHLGVELMHHQNRPVW YDQ GH .150YULMZLOOLJHUV LQ 7HU +HLMGH %XOVLQJHQ9DQ*DDOHQ]LMQUXLPMDDU DFWLHIDOVYULMZLOOLJHUHQ2RVWGLMNMDDU

₏ 1000 per Westlander 2RN 99' :HVWODQG URHSW QDDU DDQOHL GLQJ YDQ GH SXEOLFDWLHV LQ KHW )' GH JHPHHQWHRSRPDFWLHWHRQGHUQHPHQ RPHHQILQDQFLsOHUDPSDOVJHYROJYDQ WH KRJH JURQGSRVLWLHV WH YRRUNRPHQ 9RRU 99' :HVWODQG OLMVWWUHNNHU 3LHWHU 9DUHNDPS EHYDWWH KHW EHULFKW JHHQ QLHXZV ´2Q]H KXLGLJH IUDFWLHYRRU]LW WHU %DUW :DDVGRUS KDPHUW DO MDUHQ RS GLW SUREOHHP PDDU GH FROOHJHSDUWLMHQ *HPHHQWH%HODQJ :HVWDQG &'$ HQ 3URJUHVVLHI :HVWODQG EOLMYHQ PDDU PRRL ZHHU VSHOHQ RRN ELM GH EHKDQ GHOLQJ YDQ GH ODDWVWH EHJURWLQJ 'DW GH JURQGHQQRRLWRIWHQLPPHUYRRUĄ PLOMRHQ YHUNRFKW NXQQHQ ZRUGHQ LV ]R NODDU DOV HHQ NORQWMH 'H JHPHHQWH ZHLJHUWGDWHFKWHULQWH]LHQ'DWPDDNW GDWGHILQDQFLsOHSUREOHPHQYDQGHJH PHHQWHLQZHUNHOLMNKHLGYHHOJURWHU]LMQ GDQ GH UXLP Ą PLOMRHQ VFKXOG GLH KHW FROOHJH YDQ % : RQV YRRUVSLHJHOW :DQQHHU ZH QRJ HHQV Ą PLOMRHQ PRHWHQDIVFKULMYHQRSGHJURQGHQNRVW GLHDIVFKULMYLQJDOOHHQDOHHQVFKRNNHQ GH Ą HXUR SHU :HVWODQGHU EDE\¡V HQRXGHUHQPHHJHUHNHQG¾

Penibel 'H99'LVYDQPHQLQJGDWGHJHPHHQWH VFKRRQ VFKLS PRHW PDNHQ 9DUHNDPS ´:H NXQQHQ GLH JURQGHQ QRJ ZHO MD UHQYRRUGHRULJLQHOHSULMVRSGHEDODQV ODWHQ VWDDQ PDDU GDDU VFKLHW QLHPDQG LHWVPHHRS%HWHULVRP]RVQHOPRJH OLMNNHX]HVWHPDNHQZHONHJURQGHQLQ SULMVYHUODDJGPRHWHQZRUGHQRPGDDU RS WHJHQ UHsOH SULM]HQ ZRQLQJERXZ RI EHWHU QRJ JODVWXLQERXZ PRJHOLMN WHPDNHQ'DWEHWHNHQWZHOGDWGHJH PHHQWH HHQ IOLQN YHUOLHV PRHW LQFDVVH UHQHQPRHWHUNHQQHQGDWRQ]HILQDQFL HOHVLWXDWLHSHQLEHOLV0DDUKHWLV]HNHU QRJQLHWWHODDW'RRUDOOHJHPHHQWHOLMNH XLWJDYHQNULWLVFKWHJHQKHWOLFKWWHKRX GHQ NDQ KHHO ZDW ZRUGHQ EHVSDDUG ]RDOV GH 99' NHHU RS NHHU KHHIW DDQ JHJHYHQ /LHYHU QX GRRU GH ]XUH DSSHO KHHQ ELMWHQ GDQ GH YROJHQGH JHQHUDWLH :HVWODQGHUVRS]DGHOHQPHWHHQRQRS ORVEDDU ILQDQFLHHO SUREOHHPÂľ DOGXV GH OLEHUDOHOLMVWWUHNNHU3LHWHU9DUHNDPS Leest u verder op onze gemeentepagina, waarop burgemeester & wethouders reageren; ‘We hebben nog het nodige vet op de botten’

Uitagenda 6 februari Optreden Stripped en Killerbees op de Muziekzolder in Maasdijk

7 februari Symposium over economie in Raadzaal ‘s-Gravenzande, Parochiediner in Poeldijk in Restaurant Vrienden in Poeldijk

8 februari

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

Deze week bij Het Hele Westland:

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

9 februari Excursie in Staelduinse Bos in ‘s-Gravenzande Muziekduo’s in Cultuurschuur in Monster

10 februari Snertbijeenkomst MKB Westland in De Noviteit in Monster Lijsttrekkersdebat op Snertbijeenkomst MKB Westland

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

Zie voor een volledige Uitagenda www.hethelewestland.nl.

0167 522622 twitter.com/HetHeleWestland

8e Breejendurp Wandeling vanaf Voorberg Schoenen in ‘s-Gravenzande Benefietconcert Westland4Kenia in d’Ouwe Kiem in ‘s-Gravenzande Hells Bells in Oikos in Wateringen Dubbelconcert bij Blues aan Zee in Noviteit in Monster Italo Party in Teejater in Naaldwijk

facebook.com/HetHeleWestland


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 2

Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă°70=$7 Ă°    Ă° Ă° Ă° Ă°  )(%58$5, Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă°521'( Ă°

Belangrijke telefoonnummers Huisartsenpost Westland PatiĂŤnten, die buiten reguliere werktijden dringend een huisarts nodig hebben, kunnen bij de huisartsenpost op de tweede etage van Behandel Centrum Westland terecht. De huisartsenpost is dagelijks open van 17.00-08.00 uur. In de weekenden en tijdens de feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag open. PatiĂŤnten kunnen uitsluitend voor spoedgevallen terecht en dan alleen op afspraak. Tel: 638738. www. huisartsenpostwestland.nl

35,-=(1 Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă°  (;75$ Ă° 9225'(/,* Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă° Ă°  

Politie Politie Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 09008844. www. politie.nl/haaglanden. Brandweer Westland Brandweer Westland Voor vragen over pro-actie, preventie en preparatie: Bach 1 in Monster. Tel: 088- 886 94 42 Slachtofferhulp Westland: 0900-0101 Weekenddienst dierenartsen Dierenkliniek ’t Westland, Middelbroek weg 5, Naaldwijk, 624401. Of: Hoofdstraat 29, De Lier, 517251. Bij afwezigheid: dierenarts D.M. Lammers, Berkstraat 11a, ’s-Gravenzande, 414098. Veterinair Medisch Centrum Dierenkliniek Honselersdijk, Harteveldlaan 1, 624544, b.g.g. 070-3674279. Dierenkliniek J. Leezer, Eikenlaan 139, ‘s-Gravenzande, 418262.

+(5(1675$$7 -$1$$/':,-. 7(/

Dierenbescherming Informatie- en klachtenlijn: 630863. Kittencentrale: 240627. St. Amivedi Westland, hulpdienst voor vermiste en gevonden huisdieren: 0645900584. Praktische Thuishulp Biedt vrijwillige thuishulp aan gezinnen met een gehandicapt kind en aan zelfstandig wonende volwassenen met een handicap. Informatie: 015-2131151 (van ma. t/m do. 09.00 tot 15.00 uur).

Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99

Kwadraad Maatschappelijk Werk Hulp bij vragen en problemen bij gezin en opvoeding, verlies en rouw, geld en werk, relatie en huwelijk, ruzie en geweld. Spreekuren in meerdere woonkernen. Kijk op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000 (lokaal tarief). Steunpunt Huiselijk Geweld T 0900 0400484, www.huiselijkgeweld-dwo.nl Zorg in de laatste levensfase Vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland bieden daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning aan client en familie. Informatie: 06 12471661 Moeders voor moeders Inzameling urine van zwangere vrouwen tussen de 6e en 17e week van de zwangerschap. Inlichtingen: Yvonne de Vries. 628100. Cocaine Anonymous: zelfhulpgroep voor mensen met een probleem met drugs en alcohol. Anonimiteit gewaarborgd. Bijeenkomst elke woensdagavond: 20.00 – 21.00 uur. Wijkcentrum: Hooge Hasta, Hastastraat 5, 2672 HC Naaldwijk. Helplijn: 06 10192770. Voor info of vragen: Cora: 06 1929 4531.

=$7(5'$*)(%58$5, 9$1885

3,-0:=,9/<0:+

=$7(5'$*0$$57

Werkgroep Al-Anon Westland (Werkgroep voor vrienden en familieleden van alcoholisten) Groepsavond; elke ma. av. van 20.00 - 22.00 uur. Inl. 0174-213730 (Hans), 0174-515105 (Cor).

Â&#x2039;,LUSL\RLH[[LU[PLIPQHHURVVW]HUHML\YVÂ&#x2039;

Â&#x2039; RHZZHRVY[PUNÂ&#x2039;

Â&#x2039;,LUZOH^SUHHYRL\aLIPQHHURVVW]HUHML\YVÂ&#x2039; Â&#x2039;,LUSLYLUYPLTUHHYRL\aLIPQHHURVVW]HUHML\YVÂ&#x2039; Â&#x2039;6U[]HUNLLUTVVPLNVVKPLIHNÂ&#x2039;

0 2 . / ( : 20$ $6/ $1'

>PQOVWLU\[LaPLU 4HYPwSSL1LZZPJH9V_HUUL:HUKYH-YHUJPZ,]LSPLU(UUHILS 6UaLHJ[PLZSVWLU[TMLIY\HYPLUaVSHUNKL]VVYYHHKZ[YLR[

%,-

1000 m3

(FCSVBSJ Voorgerecht

Huisgemaakte kippenworstspiesjes met knoflooksaus en tomatensalsa of Gambaâ&#x20AC;&#x2122;s gegratineerd in kruidenboter en kaas of Gemengde salade met avocado, blauwe kaas en bacon Hoofdgerecht

Spanish ribeye met marinade van grove mosterd en bruine suiker of Zeeduivel met kreeftensaus en Hollandse garnalen of Lamsschenkel met witte wijn botersaus en peterselie

Nabij Willemstad N-Br. Inl. 0174 624420 

9 FEBRUARI:

van 09.00 tot 17.00 uur

GROTE ROMMELMARKT in de OLYMPIAHAL

in Maassluis kr.hr. v.a. â&#x201A;Ź 27,50 Vol=Vol - Entree â&#x201A;Ź 2,50 MdV evenementen 06-41010900

Nagerecht

Verrassing van de chef of Koffie/thee

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen. Aanleveren advertenties: Voor aanleverspecificaties zie www.hethelewestland.nl Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur  via: advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl   Bezorgklachten De Lier: Dhr. Kwakkel, 518756. Overige plaatsen: Broos verspreiding, 514508. Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Het Hele Westland denkt aan het milieu en wordt daarom vervaardigd met een waterloos drukproces. Tevens drukken wij de krant op volledig gerecycled papier.

SS Reserveren T. 0174 - 244 843 of E. info@madestein.nl Madepolderweg 100 | Den Haag

www.madestein.nl Volg ons op facebook & WZLWWHU

WN &RPEL PDJQHWURQ PHUN 3HOJULP ZDWW NOHXU ZLW ½ WN :HEVWDU &DLZD\ PRGHP FRPSOHHW½ JHYU SRVW]HJHO YHU]DPHOLQJ OLHIVWQHGHUODQG WN 6SHOVWUDWHJR QRJ LQ JRHGH VWDDW½ WN :ROOHQ YORHUNOHHG ELM RNHUJHHOPHWURRGUDQGMHLJVW½ WN /DDW MH VFKDDWVHQ VOLMSHQ DOOHHQ QRUHQ ¶V*UDYHQ]DQGH ½5RPPHO6QXIIHOPDUNWJupiter 14 - 16 2685 LR Poeldijk T: 0174 245 419 info@vandervalo-schilders.nl www.vandervalk-schilders.nl &>D/E'Kd,dZ <ŽŜÍ&#x2DC;tĹ?ĹŻĹ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹľĹ?ĹśÄ&#x201A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜƾĹ?Ä&#x161;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ď­ĎŹ ĎŻĎ­ĎŻĎ°<'s>Z/E'E <Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;ƾƾĆ&#x152;͞ϯÍ&#x2022;ĎŹĹľÇ&#x2020;ĎŹÍ&#x2022;ϴžͿÄ&#x192;ÎŚĎŽĎŹÍ&#x2022;ĎŹĎŹ ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x192;ÎŚĎŽÍ&#x2022;ĎŹĎŹ WÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ć? 

tÄ&#x17E;Ä?Ć?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2014; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ͲÇ&#x20AC;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů Ä&#x17E;ͲžÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻÍ&#x2014; Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ͲÇ&#x20AC;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;Í&#x2014; ϏϲͲĎ­ĎŽϳϹĎŻĎŽĎŽĎľ 

:LOWXJRXGRI ]LOYHUYHUNRSHQ" &KULVYDQ:DHVLVQDDVW DQWLTXDLUHQMXZHOLHU RRNJHGLSORPHHUGWD[DWHXU

Stopt tafeltje dekje bij u, dan is versmaaltijden.nl uit Naaldwijk â&#x20AC;&#x2DC;DE OPLOSSINGâ&#x20AC;&#x2122; voor u â&#x20AC;˘ Uitsluitend verse producten dus verse maaltijden

%HVWUDWLQJHQ

â&#x20AC;˘ â&#x201A;Ź 6,95 per maaltijd

:HVWODQGHU 5/+RQVHOHUVGLMN 70Van der Valk Schilders

Ď­ĎąĨÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜϾÍ&#x2014;ĎŹĎŹĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ϭϲÍ&#x2014;ĎŹĎŹ

3GH.RN&9 *UDDJNRPHQZLMELMXODQJV YRRUHHQJUDWLVRIIHUWHYRRU DOXZEHVWUDWLQJHQnl . z i t n e l : p o Kijk ook

EEN LOODS

3-gangen keuzemenu vanaf 17.00 uur

Deadline redactie: Maandagochtend 8.00 uur. Deadline advertenties: Maandagochtend 12.00 uur.

90%

TE HUUR OF TE KOOP

De regionale krant Het Hele Westland is een uitgave van Uitgeverij West Media b.v. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk, Telefoon 624212 Fax. 622840 Postadres: Postbus 44, 2670 AA Naaldwijk Oplage: 45.000

9$1885

6W]YPQKHNMLIY\HYPVWLULU^PQVUaLKL\YLU LUZ[HY[LU^PQTL[KL]LYRVVW]HUKLUPL\^LJVSSLJ[PL

7YVMP[LLY]HUKLVWLUPUNZHJ[PLZ!

Werkgroep Alateen Westland (Werkgroep voor kinderen/tieners waarvan 1 of beide ouders verslaafd zijn aan alcohol) In.: 06-30308077 (Marina) info.marina@hotmail.com.

,16&+5,-)2&+7(1'

.YHHNUVKPNLU^PQ\\P[VTLLURPQRQL[LRVTLUULTLU PUVUaLUPL\^L^PURLSHHUOL[7SLPUPU>H[LYPUNLU

A.A. (Anonieme Alcoholisten) Werkgroep Westland. Groepsavond; elke maandag avond van 19.45 - 22.00 uur. Adres; De Hunselaer 1, Honselersdijk Inl. 0174621853 (Martin) en 06 15652313 (Kees).

LSOVD (Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers). Gespreksgroep in â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande: 0900-5152244 of Yvonne Cremers: 0642465601.â&#x20AC;˘ Per 3 maaltijden GRATIS bezorging

Nieuwsgierig? Bel voor meer informatie 0174-631641 (tussen 9.00-15.00) Versmaaltijden.nl, Rembrandtstraat 1b, 2671 GC Naaldwijk Tel. 0174 â&#x20AC;&#x201C; 63 16 41 Email info@versmaaltijden.nl

9RRUXZJRXGHQ]LOYHUELHGW &KULVYDQ:DHVRSEDVLVYDQHHQ YDNNXQGLJHWD[DWLHHHQJRHGHSULMV

-XZHOLHU$QWLTXDLU

8ZYHUWURXZHQZDDUG woensdag t/m vrijdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur zaterdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 2685 BV Poeldijk Telefoon 0174 44 46 35

info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl


Het Hele Westland 5 februari 2014

NIEUWS & ACHTERGRONDEN Pijlers van de samenleving

Blik op de tuin

De nostalgie van het (bloem) bollenglas Als ik er op tijd aan denk, dan zet ik in de winter wel eens een hyacint op glas. Misschien uit nostalgie, want ik kan me herinneren, dat mijn ouders dat vroeger ook deden. Ik wist trouwens tot voor kort niet, dat er een club van bloembollenglazenverzamelaars is en dat mijn kleine verzameling van drie verschillende hyacintenglazen schril afsteekt bij die van de ware verzamelaar. Een van de leden van die club, Kees Langeveld, gaf op zondag 19 januari een lezing over dit onderwerp in de Leidse Hortus. Het gebruik van bloembollenglazen dateert al uit de 16e eeuw. Dit is te staven door de vermeldingen in oude â&#x20AC;&#x2DC;kruydboekenâ&#x20AC;&#x2122; en afbeeldingen op antieke tegeltableaus. Het gebruik van bloembollenglazen was ooit bedoeld om in de winter bloemen in de huiskamer te hebben. Bijkomende vreugde was het aanschouwen van het wonder van de natuur d.w.z. het spruiten van de wortels van de bloembol. De meeste oude afbeeldingen zijn van hyacinten op glas. Het gaat hier meestal om Hyacinthus orientalis, die zijn oorsprong vindt in Klein-AziĂŤ. Rond 1560 kwamen de eerste hyacintenbollen o.a. via Mathias de Lobel naar de Lage landen. Bij de eerste beplanting van de Hortus in 1594 door Clusius zullen daarom zeker hyacinten geplant zijn. In de 18e eeuw was vooral de dubbele hyacint heel populair en was er zelfs sprake van een hyacintengekte, zoals bij de tulp, de tulpengekte. Juist de mogelijkheid om de bloei van hyacinten op glas of pot te vervroegen, droeg bij aan de populariteit van dit bolgewas. Het gebruik van bollenglazen is internationaal en in allerlei oude catalogi staan ze beschreven of afgebeeld, zoals in de catalogus van de Noor Ip Olufsen Weyse uit 1763. Vooral hyacintenglazen komen in allerlei modellen, maten en kleuren voor, al dan niet versierd of geĂŤmailleerd. Het meest interessant is het zogenaamde antipodeglas, waarin ĂŠĂŠn hyacint omlaag groeit en een andere gewoon omhoog. Bollenglazen kunnen mond geblazen of machinaal geperst zijn. Mond geblazen glazen zijn te herkennen aan het pontilmerk (zand- of glaspontil); dit is een afdruk van een gereedschap, dat glasblazers gebruiken. Helaas ben ik nu te laat voor mijn hyacint op glas. De beste tijd om de geprepareerde bol in het glas te plaatsen is oktober; hierna dient u het glas koel en donker weg te zetten om rond de kerst te kunnen genieten van een bol in bloei. Verzamelaar Patricia Coccoris heeft trouwens een mooi boek over dit onderwerp geschreven: â&#x20AC;&#x2DC;The Curious History of the Bulb Vaseâ&#x20AC;&#x2122;!! Anneke T @blikopdetuin Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei afdeling Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Lezers schrijven

Energiechaos in Europa +RHZHO LN PHW LQVWHPPLQJ GH FROXPQ YDQ$ULH1YDQGHQ%HUJ¶(QHUJLHFKDRV LQ (XURSD· LQ +HW +HOH :HVWODQG YDQ MDQXDUL KHE JHOH]HQ ZHQV LN WRFK GH DDQGDFKW WH YHVWLJHQ RS GDW HU SR OLWLFL HQ SROLWLHNH SDUWLMHQ ]LMQ JHZHHVW GLHGXLGHOLMNDQGHUHPHQLQJHQRYHUGH H[SORLWDWLH EHVWHPPLQJ YDQ GH ¶*UR QLQJVH JDVEHO· KDGGHQ GDQ GH ODDWVWH MDUHQLVJHEOHNHQ:LHELMYRRUEHHOGKHW SURHIVFKULIWRYHU'6· OHHVWHQ DDQGDFKW DDQ GH SDJLQD·V WP VFKHQNW FRQVWDWHHUW GDW GH]H SDUWLM DO LQ HHQ HQHUJLHFRPPLVVLH RQGHU YRRU]LWWHUVFKDS YDQ ,U *RRIMHV KDG LQ JHVWHOGHQGDWRRN'U:'UHHV-UIHOOH NULWLHNKDGRSGHEHVWHGLQJYDQGHJDV EHO YRRU ELQQHQODQGVH DDQJHOHJHQKH GHQ *URWHNULWLHNKDG'6·RSKHWWHYRH UHQ EHOHLG YDQ GH RSEUHQJVW YDQ DDUG JDV DDQ GH DOJHPHQH PLGGHOHQ )L QDQFLHULQJ YDQ GH YRRU]LHQLQJ YRRU GH NRUWHUHWLMGLQSODDWVYDQKHWUHVHUYHUHQ YRRU YRRU]LHQLQJHQ YRRU RQGHU]RHN HQ RQWZLNNHOLQJHQYRRUWRHNRPVWLJHHQHU JLHYRRU]LHQLQJHQ SSURHIVFKULIW 'DW GH WRHQPDOLJH ZLMVKHGHQ QLHW LQ GDGHQ ]LMQ RPJH]HW LV HHQ QDGHHO YDQ GH GHPRFUDWLH =RDOV KHW GLVWULFWHQVWHO VHODOVQDGHHOKHHIWGDWEHSDDOGHJURH SHULQJHQ QLHW LQ YHUWHJHQZRRUGLJHQGH OLFKDPHQRUJDQHQZRUGHQJHNR]HQ +9LQJHUOLQJ 1DDOGZLMN

Pagina 3

IN HET HELE WESTLAND

Ineke Zwinkels

â&#x20AC;&#x2DC;Brede interesse kreeg ik van thuis meeâ&#x20AC;&#x2122; Vrijwilligers zijn de pijlers van de samenleving. Het Hele Westland brengt, in samenwerking met Vitis Welzijn iedere week een vrijwilliger in beeld. Deze keer is dat Ineke Zwinkels uit Monster, actief voor onder andere het Rode Kruis. door Inge Huijding ´(U LV ]RYHHO WH GRHQ LQ GH VDPHQOH YLQJÂľ,QHNH=ZLQNHOV JDDWUHFKWRS ]LWWHQ ´=RQGHU YULMZLOOLJHUV JHEHXUW HU JHZRRQKHHOYHHOQLHWÂľ,QHNHWRWYRRU NRUW FR|UGLQDWRU YULMZLOOLJHUV LQ KHW EH VWXXU YDQ KHW 5RGH .UXLV 'HOIW:HVW ODQG VSUHHNW XLW HUYDULQJ GH OLMVW PHW DFWLYLWHLWHQLVODQJ´$OVLNLHWVOHXNYLQG SDNLNKHWRSÂľYHUNODDUW]H´=RGRHQGH KHE LN DOWLMG DO YHHO YHUVFKLOOHQGH GLQ JHQ QDDVW HONDDU JHGDDQ 'DW KHE LN YDQWKXLVPHHJHNUHJHQPLMQYDGHUZDV ]HHUEUHHGJHwQWHUHVVHHUGÂľ

Verbinding +DDUEHVWXXUVZHUNYRRUKHW5RGH.UXLV OHJGH,QHNHQHHUWRHQRSMDQXDULGRRU HHQIXVLHGHQLHXZHDIGHOLQJ:HVWODQG WRW VWDQG NZDP ´0HW GH FRPSXWHU FXUVXVVHQ YRRU VHQLRUHQ GLH LN VLQGV YLMIMDDUYRRUKHW5RGHNUXLVJHHIJDLN JHZRRQGRRU¾YHUWHOW]HYUROLMN´'DWLV JHZHOGLJRPWHGRHQ:HNULMJHQDVVL VWHQWLH YDQ PDDWVFKDSSHOLMNH VWDJLDLUV YDQ KHW /HQWL] &ROOHJH (HQ PRRLH VD PHQZHUNLQJ GLH RRN HHQ VWXNMH YHU ELQGLQJ LQ GH VDPHQOHYLQJ RSOHYHUW¾ ,Q PDDUW ]DO ,QHNH QHW DOV YRRUJDDQGH MDUHQ DOV YULMZLOOLJHU YRRU GH IRUPXOLH UHQEULJDGH YDQ 9LWLV :HO]LMQ PHQVHQ KHOSHQ ELM KXQ EHODVWLQJDDQJLIWH ´2RN GDWLVKHHOOHXNZHUNHQKHHOEHYUHGL

JHQGDOV]HPHWHHQSULQWZHHUGHGHXU XLWJDDQ-HKHEWGDQHFKWLHPDQGNXQ QHQKHOSHQÂľ

Kennisoverdracht 'HFDDQ ELM KHW ,6: SURPRWLHZHUN ]DDPKHGHQ YRRU GH WXLQERXZ URQG OHLGVWHU ELM WKHPDSDUN GH :HVWODQGVH 'UXLI YRRU]LWWHU YDQ KHW YURXZHQJLOGH 0RQVWHU NHQQLVRYHUGUDFKW ORRSW DOV HHQ URGH GUDDG GRRU ,QHNH¡V DFWLYLWHL WHQ EHWDDOG HQ RQEHWDDOG ´,N JHQLHW YDQ GH LQWHUDFWLH PHW HHQ JURHS¾ EH DDPW ]H ´,N EHQ ELMYRRUEHHOG JHHQ FRPSXWHUH[SHUWPDDUZHHWYROGRHQGH RP RQ]H FXUVLVWHQ HHQ DDQWDO EDVDOH YDDUGLJKHGHQ ELM WH EUHQJHQ 'DDU PHHGRHMHHHQGHXUYRRU]HRSHQQX NXQQHQ ]H ELMYRRUEHHOG PDLOHQ PHW GH NOHLQNLQGHUHQ (Q LN KRXG YDQ YHHO PHQVHQ RP PH KHHQ 0HQVHQ ]LMQ DO WLMGLQEHZHJLQJHUJHEHXUWYDQDOOHVHQ GDWYLQGLNPRRL,NEHQQLHWYRRUQLHWV WURXZDPEWHQDDU¾

Jonge talenten 'H RQGHUVWHXQLQJ GLH &'$OLG ,QHNH KDDU ORNDOH IUDFWLH ELHGW OHLGGH WRW HHQ QLHXZH DPELWLH KHW UDDGVOLGPDDW VFKDS´7RHQ]HYURHJHQRILNEHVFKLN EDDU ZLOGH ]LMQ GDFKW LN GDQ JD LN HU RRNYRRU¾EHYHVWLJW]HKDDUYHHUWLHQGH SODDWVRSGHOLMVW´'DWEHWHNHQWGXV]R YHHO PRJHOLMN YRRUNHXUVWHPPHQ ZHU YHQ -RQJH WDOHQWHQ YRRU KHW :HVWODQG EHKRXGHQ GRRU KRJHUH RSOHLGLQJHQ EHWDDOEDUH ZRQLQJHQ HQ ZHUNJHOHJHQ KHLG GDDU PDDN LN PH VWHUN YRRU ,N EHQ JRHG YHUDQNHUG LQ GH :HVWODQGVH VDPHQOHYLQJHQKHEHHQJURRWQHWZHUN GXVLNNULMJYHHOLQSXWRYHUZDWPHQVHQ

Ineke Zwinkels: â&#x20AC;&#x153;Ik houd van veel mensen om me heen.â&#x20AC;? EHODQJULMN YLQGHQÂľ =H NQLNW EHGDFKW ]DDP´(LJHQOLMNLVGLWHHQVRRUWORJLVFK YHUYROJ RS DOOHV ZDW LN WRW QX WRH KHE

Pieterâ&#x20AC;&#x2122;s Behandel Praktijk en Zorg Thuiswinkel officieel geopend 'RQGHUGDJMDQXDUL]LMQRSIHHVWHOLMNH ZLM]H 3LHWHU¡V %HKDQGHO 3UDNWLMN HQ GH =RUJ7KXLVZLQNHOJHRSHQGDDQGH0LG GHO %URHNZHJ LQ 1DDOGZLMN 2QGHU KHWJHQRWYDQHHQKDSMHHQHHQGUDQNMH NRQGHQ JHQRGLJGHQ GH SUDNWLMN HQ GH ZLQNHOEHNLMNHQ2PXXUYRQGGH RSHQLQJVKDQGHOLQJ SODDWV 3LHWHU¡V %H KDQGHO3UDNWLMNHQGH=RUJ7KXLVZLQNHO ]LMQQDKHWDDQVQLMGHQYDQGHWDDUWRIIL FLHHOYDQVWDUWJHJDDQ 'H NUDFKW YDQ 3LHWHU¡V %HKDQGHO 3UDN WLMNLVHHQEHKDQGHOWHDPEHVWDDQGHXLW I\VLRWKHUDSHXWHQ HUJRWKHUDSHXWHQ OR JRSHGLVWHQ GLsWLVWHQ HQ SV\FKRORJHQ =LM ZHUNHQ LQWHQVLHI PHW HONDDU VDPHQ ZDDUGRRU HU HHQ FRPSOHHW ÂśEHKDQGHO SDNNHW¡ JHERGHQ NDQ ZRUGHQ ]RZHO DDQKXLVDOVSROLNOLQLVFK'HKRRIGYHVWL JLQJEHYLQG]LFKLQ1DDOGZLMNGRRUGH SHQGDQFHV LQ ÂśV*UDYHQ]DQGH HQ 'HOIW LV3LHWHU¡V%HKDQGHO3UDNWLMNDOWLMGLQGH EXXUW %LM GH =RUJ 7KXLVZLQNHO NDQ HHQ LHGHU WHUHFKW YRRU JUDWLV XLWOHHQ DGYLHV YHU NRRSHQYHUKXXUYDQYHUSOHHJDUWLNHOHQ KXOSPLGGHOHQ HQ YHOH DDQYHUZDQWH DUWLNHOHQ 9LD GH ]RUJYHU]HNHUDDUV

Van links naar rechts: RenĂŠ Kamerbeek (directie Vegro), Ad Blom (Manager Kennis & Behandel Centrum), Sabine Verbeek (Projectleider Pieterâ&#x20AC;&#x2122;s Behandel Praktijk) en Jos Bleijenberg (Bestuurder Pieter van Foreest). Foto: PR ZRUGW HHQ JURRW DDQWDO KXOSPLGGHOHQ YHUJRHG ,Q GH PHHVWH JHYDOOHQ NXQ QHQ KXOSPLGGHOHQ JHOLMN ZRUGHQ PHH JHQRPHQ8QLHNLVGDWPHQELMGHZLQ

Haagse onderscheiding voor Westlandse buddyâ&#x20AC;&#x2122;s (HQ GULHWDO :HVWODQGVH EXGG\¡V 0LHNH 7LPPHUV +DQQLH :LVVLQN HQ :LP YDQ +DUWHYHOWKHHIWRQODQJVXLWKDQGHQYDQ GH +DDJVH ZHWKRXGHU .DUVWHQ .OHLQ GH 6WDGVVSHOG YRRU ELM]RQGHUH EHZH ]HQGLHQVWHQRQWYDQJHQ+HWGULHWDO]HW ]LFKDOPHHUGDQMDDULQYRRUGHRRN LQ RQ]H JHPHHQWH DFWLHYH RUJDQLVD WLH %XGG\ 1HWZHUN 'DDUYRRU JDDW KHW GULHWDOZHNHOLMNVRSEH]RHNELMQRJ]HOI VWDQGLJH ZRQHQGH PHQVHQ RRN ZHO ÂśPDDWMHV¡ JHQRHPG GLH FKURQLVFK HQ RIOHYHQVEHGUHLJHQG]LHN]LMQ 'H ZHWKRXGHU NDUDNWHULVHHUGH GH GULH LHGHU DI]RQGHUOLMN 0LHNH 7LPPHUV .ZLQWVKHXO ZRUGW EHVWHPSHOG DOV LHPDQG GLH JRHG OXLVWHUW RSHQVWDDW YRRU HHQ DQGHU HQ YHHO WURRVW NDQ ELH GHQ (HQ OLHYH KDUWHOLMNH SRVLWLHYH HQ ]RUJ]DPH YURXZ GLH LQ VWDDW LV RP HHQ ZDUPH EDQG PHW KDDU PDDWMHV RS WH ERXZHQ RRUGHHOGH GH ZHWKRX GHU :LP YDQ +DUWHYHOW :DWHULQJHQ ZHUG JHW\SHHUG DOV LHPDQG GLH UHFKW GRRU]HHLVHQHYHQHHQVJRHGNDQOXLV

WHUHQ 1DDVW KHW HU ]LMQ YRRU GLH DQGHU VSULQJHQ RRN GH FUHDWLHYH VFKLOGHUVWD OHQWHQ YDQ :LP LQ KHW RRJ ,HWV ZDDU GH RUJDQLVDWLH %XGG\ 1HWZHUN RRN GH YUXFKWHQYDQSOXNWDOVKHWJDDWRPKHW OHYHUHQ YDQ RQWZHUSHQ YRRU GLYHUVH NDDUWHQ´:LPLVHHQœZDUPHPDQ¡DO GXV .OHLQ +DQQLH :LVVLQN 1DDOGZLMN ZHUG EHVFKUHYHQ DOV LHPDQG GLH HHQ HQ DO OHYHQVOXVW XLWVWUDDOW ,HWV ZDW ]H RYHU EUHQJW RS KDDU PDDWMHV KRH ]LHN ]H RRN ]LMQ (HQ EHVFKHLGHQ QXFKWHUH HQWHJHOLMNRSWLPLVWLVFKHYURXZGLHKHW ZHUN YDQ EXGG\ W\SHHUW PHW GH ZRRU GHQ œ:DW LN GRH LV KHOHPDDO QLHW ]R PRHLOLMN HQ KHW EHWHNHQW ]RYHHO YRRU HHQDQGHU¡ %XGG\ 1HWZHUN GRHW UHJHOPDWLJ RRN HHQ EHURHS RS +DQQLH¡V DDQZH]LJKHLG ELM LQIRUPDWLHELMHHQNRPVWHQ RI YULMZLO OLJHUVPDUNWHQ RP GDDUPHH RRN RYHU WH EUHQJHQ ZDDURP KHW ]LMQ YDQ HHQ EXGG\ ]R ILMQ LV RP WH GRHQ 0HHU ZH WHQ RYHU EXGG\ZHUN" =LH ZZZEXGG\ QHWZHUNQO

Workshop over liefdesveld 0DQQLH +RRJHQGRUS JHHIW RS GLQVGDJ IHEUXDULHHQZRUNVKRSœ2SWLPDDOJH EUXLN PDNHQ YDQ MH OLHIGHVYHOG¡ WLMGHQV HHQ6SLULWXHOH*URHLDYRQGDDQKHW3RHO GLMNVH 3DG LQ +RQVHOHUVGLMN 'HHO QHPHUVOHUHQZDWHHQOLHIGHVYHOGLVHQ

KRH ]H GLW NXQQHQ JHEUXLNHQ HQ JURHL HQ 'HHOQDPH NRVW Ä&#x201E; 'H DYRQG GXXUW YDQ WRW HQ PHW XXU 2SJHYHQNDQYLDRIZZZ FRVPLFHDUWKQO

NHO RRN WHUHFKW NDQ YRRU LQIRUPDWLH URQGRP ZRQHQ ]RUJ EHKDQGHOLQJ HQ ZHO]LMQELM3LHWHUYDQ)RUHHVW

Officiële opening Bibliotheek Steunpunt Honselersdijk 2S ZRHQVGDJ IHEUXDUL YLQGW GH RI ILFLsOH RSHQLQJ YDQ KHW QLHXZH %LEOLR WKHHN 6WHXQSXQW +RQVHOHUVGLMN LQ %D VLVVFKRRO ¶W 6WDUWEORN SODDWV 6LQGV MDQXDUL KHHIW KHW 6WHXQSXQW KDDU LQWUHN JHQRPHQ LQ ¶W 6WDUWEORN DDQ GH 9HL OLQJZHJ $ 6SHFLDDO YRRU GH LQZRQHUV YDQ +RQVHOHUVGLMN LV HU HHQ JHYDULHHUG SURJUDPPDVDPHQJHVWHOGRPKHQ QD GHU NHQQLV WH ODWHQ PDNHQ PHW ¶KXQ· ELEOLRWKHHN9DQXXUWRWXXU LV HU RD ¶.HQQLVPDNHQ PHW WDEOHWV YRRUMRQJHQRXG·WD[DWHXU$ULH0ROHQ GLMN YRRU RXGH ERHNHQ HQ JHVFKULIWHQ GH 9RRUOHHVNRQLQJLQ HQ SRSSHQNDVW ¶W6SUHNHQGHNRIIHUWMH 7HU V\PEROLVHULQJ YDQ GH VDPHQZHU NLQJ WXVVHQ RQGHUZLMV HQ FXOWXXU ]LMQ GH WZHH ZHWKRXGHUV DDQZH]LJ RP GH RIILFLsOH RSHQLQJ WH YHUULFKWHQ PH YURXZ0DUJDGH*RHLMHQGHKHHU$UQH :HYHUOLQJ'LWLVKHWWZHHGHSURMHFW¶'H %LEOLRWKHHN RS VFKRRO· LQ :HVWODQG QD GH .DPHOHRQ LQ +HHQZHJ 1RUPDOLWHU LV HHQ G%RVSURMHFW YRRUDO JHULFKW RS GHHLJHQOHHUOLQJHQYDQGHVFKRRO0DDU ELM GH WZHH SURMHFWHQ LQ KHW :HVWODQG ZRUGW YDQXLW GH VFKRRO GRRU YULMZLOOL JHUVYDQGHELEOLRWKHHNRRNGHRSHQED UHELEOLRWKHHNIXQFWLHYRRUKHWKHOHGRUS YHUYXOG ¶HPEHGGHGOLEUDU\· 

Meer nieuws- en achtergronden op www.hethelewestland.nl

Foto: Pieter Huybers

]HW#YLWLVZHO]LMQQO 2I SDN GH WHOHIRRQ HQ EHO 9LWLV 9ULMZLOOLJH ,Q]HW RQGHUGHHO YDQ9LWLV:HO]LMQ

JHGDDQ -D LN EHQ ZHO WRH DDQ GH]H VWDSÂľ :LOWXRRNYULMZLOOLJHUVZHUNGRHQPDDU

ZHHWXQLHWZDW".LMNRSZZZYLWLVZHO ]LMQQO ELM GH YDFDWXUHEDQN RQGHU 9ULM ZLOOLJH,Q]HWHQPDLOQDDUYULMZLOOLJHLQ

Thema-avond: Vermoeidheid bij kanker

Monsternaar bereikt top Kilimanjaro

9HUPRHLGKHLG ELM NDQNHU LV HHQ YHHO YRRUNRPHQGH NODFKW YDQ PHQVHQ GLH DDQ NDQNHU OLMGHQ HQ GDDUYRRU EHKDQ GHOG ZRUGHQ RI EHKDQGHOG ]LMQ 7RFK ]LMQ HU PRJHOLMNKHGHQ DIKDQNHOLMN YDQ PHHUGHUH RRU]DNHQ YDQ YHUPRHLG KHLG RP GH]H NODFKW WH YHUPLQGHUHQ 0DUOHHQ 2SVFKRRU \RJDGRFHQWH PHW DDQGDFKWVJHELHG EHZXVWZRUGLQJ HQ FRQFHQWUDWLHHQ&RQQ\YDQGHU6DQGH YHUSOHHJNXQGLJ VSHFLDOLVW RQFRORJLH ]XOOHQ GH]H DYRQG GLW RQGHUZHUS EH VSUHNHQHQWLSVJHYHQ'HWKHPDDYRQG YLQGWSODDWVRSZRHQVGDJIHEUXDULLQ KHW&DUPDKXLV2UDQMHWXLQWH1DDOG ZLMN $DQYDQJ LV XXU 'H WRHJDQJ LV JUDWLV 8 NXQW ]LFK DDQPHOGHQ GRRU HHQ PDLO WH VWXUHQ QDDU LQIR#LQORRS KXLVFDUPDQO

0RQVWHUQDDU 5REHUW %ULGJHPDQ KHHIW YRULJH ZHHN VDPHQ PHW DQGHUHQ GH PHWHU KRJH .LOLPDQMDUR EH NORPPHQ RQGHU OHLGLQJ YDQ ¶LFHPDQ· :LP +RI 'H ]HVHQWZLQWLJ PHQVHQ KHEEHQ PHW EHKXOS YDQ GH :LP +RI 0HWKRGH :+0 KXQ KRRJWH]LHNWH RQ GHU JHEUDFKW 'H NOLP QDP XXU LQ EHVODJHQHOIYDQGHGHHOQHPHUVNZDP VOHFKWV JHNOHHG LQ NRUWH EURHN ERYHQ 'H JHYRHOVWHPSHUDWXXU ODJ RS GH WRS URQG GH JUDGHQ &HOVLXV 'H 1HGHU ODQGVH .OLP HQ %HUJVSRUW 9HUHQLJLQJ HQH[SHGLWLHDUWVHQDFKWWHQGHNOLPRQ PRJHOLMN +HW JHPLGGHOGH VODJLQJVSHU FHQWDJH WRW 8KXUX SHDN LV ELM HHQ QRUPDOH EHNOLPPLQJ (HQ NOLPPHU GLH RPKRRJJDDWKHHIWQRUPDDOJHVSURNHQ WRW GDJHQ QRGLJ RP WH DFFOLPDWLVH

UHQ 'HGHHOQHPHUVYDQGH]HH[SHGLWLHZD UHQDOOHPDDOPHQVHQ]RQGHUQRHPHQV ZDDUGLJH HUYDULQJ LQ GH EHUJVSRUW WXV VHQ GH HQ MDDU RXG (QNHOHQ YDQ KHQ PHW HHQ H[WUD SHUVRRQOLMNH PLVVLH GLH YHUEDQG KRXG PHW KXQ ]LHNWH ´'H :LP +RI 0HWKRGH LV HHQ ]HHU ELM]RQ GHUH PHWKRGH¾ YHUWHOGH %ULGJHPDQ HHUGHU LQ GH]H NUDQW ´+LM ODDW ]LHQ GDW ZLM PHQVHQ WRW YHHO PHHU LQ VWDDW ]LMQ GDQZHGHQNHQ¾0HWGH:+0DGHP KDOLQJVRHIHQLQJHQ JHFRPELQHHUG PHW NRXGH WUDLQLQJ ZLO +RI EHZLM]HQ GDW KHW LPPXXQV\VWHHP HQ DXWRQRPH ]H QXZVWHOVHO LV WH EHwQYORHGHQ 'DDUPHH ZLOKLMPHQVHQHHQDOWHUQDWLHIYRRUFKH PLVFKHPHGLFLMQHQODWHQ]LHQ¾

Cheque voor kinderboerderij SKIP 2SZRHQVGDJMDQXDULZHUGGRRU6R URSWLPLVWHQFOXE :HVWODQG HHQ FKHTXH YDQ Ä&#x201E; RYHUKDQGLJG DDQ NLQGHU ERHUGHULM 6.,3 LQ 1DDOGZLMN 'H YULMZLO OLJHUV 0RQLTXH 5X\JURN (YHOLHQ YDQ 3DDVVHQHQ6DQGHUYDQ=ZHWQDPHQGH FKHTXH LQ RQWYDQJVW HQ WRRQGHQ ]LFK

HUJEOLMPHWGH]HELMGUDJH=HZLOOHQYDQ GLW EHGUDJ HHQ VFKLOGSDGGHQYHUEOLMI OD WHQPDNHQHQEHVWHGHQKHWUHVWDQWDDQ HHQERRUPDFKLQHPHWWRHEHKRUHQHHQ SULQWHU HQ GH QRRG]DNHOLMNH DWWULEXWHQ YRRUNLQGHUHQRPWHKHOSHQELMKHWYHU ]RUJHQ YDQ GH GLHUHQ 'H NLQGHUERHU

GHULM ZRUGW GUDDLHQGH JHKRXGHQ GRRU HHQ FOXE YDQ YULMZLOOLJHUV 'H UXLPWH LV WHYHQVGHSUDNWLMNNODVYDQKHWQDELMJH OHJHQ /HQWL] &ROOHJH YRRU GH OHVVHQ LQ GLHUYHU]RUJLQJ +HW EHGUDJ ZHUG GRRU GH GDPHVFOXE ELMHHQJHEUDFKW WLMGHQV KXQMDDUOLMNVHZLMQSURHYHULM

(Advertorial)

Voordelen van een aankoopmakelaar

â&#x20AC;&#x2DC;We hebben er het beste uitgehaald!â&#x20AC;&#x2122; Mirjam Valstar uit Naaldwijk was op zoek naar een leuke driekamer woning, het liefst gelegen in Naaldwijk of â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande. Op advies van haar vader schakelde zij Rijnpoort Makelaars in als aankoopmakelaar. ´,N KDG LHPDQG QRGLJ GLH KHW WUDMHFW EHZDDNWÂľ YHUWHOW 0LUMDP ´,HPDQG GLH PLMPHWEHLGHEHQHQRSGHJURQGKLHOG 'DDURP KHE LN HHQ DDQNRRSPDNHODDU LQGHDUPJHQRPHQ,NKDGHHQJRHGH NOLN PHW $QQHNH YDQ 5XLMYHQ-DQVVHQ PDNHODDU ELM 5LMQSRRUW 0DNHODDUV $Q QHNH KHHIW PLM SULPD JHDGYLVHHUG HQ YRRU PLM HHQ UHsHO EHHOG JHVFKHWVW ,N PRHVW PLMQ ZHQVHQ ELMVWHOOHQ ZDQW NLMNHQG QDDU GH SULMV HQ GH JHZHQVWH NZDOLWHLWYDQGHZRQLQJSDVWHHHQZR QLQJPHWppQVODDSNDPHUEHWHUELMPLMÂľ

Korte lijnen 6DPHQ PHW GH DDQNRRSPDNHODDU EH ]RFKW 0LUMDP GLYHUVH ZRQLQJHQ ´$Q QHNHKHHIWGRRUKHWKHOHWUDMHFWGHUXVW EHZDDUG ZDV LN œWH¡ HQWKRXVLDVW ZHUG LN GLUHFW WHUXJJHIORWHQ 8LWHLQGHOLMN KHE LNHHQVXSHUOHXNHZRQLQJJHNRFKWDDQ GH )UHGHULN +HQGULNVWUDDW LQ 1DDOG ZLMN 'H RQGHUKDQGHOLQJHQ KHE LN DDQ $QQHNH RYHUJHODWHQ ,N ZHHW ]HNHU GDW ZH HU KHW EHVWH XLWJHKDDOG KHEEHQ¾ 'HK\SRWKHHNLVHYHQHHQVELM5LMQSRRUW +\SRWKHNHQ HQ 9HU]HNHULQJHQ DIJHVOR

Mirjam Valstar (r.) en Anneke van Ruijven-Janssen in de dakkapel van Mirjams nieuwe woning. Foto: PR WHQ 0LUMDP ´'RRUGDW PLMQ VLWXDWLH DO EHNHQGZDVELMGHPDNHODDUNRQGHIL QDQFLHHODGYLVHXU$UWKXUYDQGHU*RHV VQHO GRRUSDNNHQ .RUWH OLMQHQ GDW ZHUNWSUHWWLJ¾

Goede prijs ´:H ZRUGHQ VWHHGV YDNHU EHQDGHUG YRRU KHW DDQNRSHQ YDQ HHQ ZRQLQJ¾ YHUWHOW $QQHNH YDQ 5XLMYHQ-DQVVHQ ´+HW LV ELMQD YDQ]HOIVSUHNHQG GDW MH ELM

GH YHUNRRS YDQ MH ZRQLQJ HHQ PDNH ODDULQVFKDNHOW0DDUJDMHHHQKXLVNR SHQ]RXMHKHWLQHHQV]HOIPRHWHQNXQ QHQ",NPHUNGDWHLJHQOLMNDOPLMQDDQ NRRSNODQWHQ ]HHU SRVLWLHI WHUXJNLMNHQ RS RQ]H URO DOV DDQNRRSPDNHODDU HQ GDW GH XLWHLQGHOLMNH DDQNRRSSULMV YULM ZHODOWLMGODJHUXLWYDOWGDQYHUZDFKW,N EHQEOLMGDW0LUMDPKHENXQQHQKHOSHQ KDDUœGURRPZRQLQJ¡WHYLQGHQ¾


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 4

Zaterdag 8 februari

WIN EEN WANDELVAKANTIE IN DE MORVAN

Achtste Breejedurp Wandeling voor gezelligheid en goede doel

$OOH+DQZDJPRGHOOHQ]LMQYRRU]LHQYDQHHQH[WUDWXVVHQ]RRO+LHUGRRU]LMQ]HYHU]RROEDDUHQERYHQGLHQELHGWGH]H WXVVHQ]RRO H[WUD VWDELOLWHLW HQ EHYRUGHUW HHQ JRHGH DIUROEHZHJLQJ 'H VOLMWYDVWH 9LEUDP HQ *XPPL SURILHO]ROHQ VWDDQJDUDQWYRRUHHQXLWVWHNHQGHJULSRQGHUDOOHRPVWDQGLJKHGHQ$OOH+DQZDJPRGHOOHQ]LMQYHUNULMJEDDULQHHQ VSHFLILHNHGDPHVHQHHQKHUHQOHHVW+DQZDJKDQWHHUWYRRUDOOHPRGHOOHQHHQJDUDQWLHWHUPLMQYDQppQMDDU

GORE-TEX

Lichte en sterke waterdichte ademende voering

Perforatie voor optimaal ademend vermogen

Vibram

Gevet nubuckleer

Slijtvaste Vibram Dyno-XC profielzool

Shock Absorb

Tussenzool zorgt voor optimale demping

&202;*7;

Â&#x2021;6SHFLILHNHGDPHVHQKHUHQOHHVWÂ&#x2021;:DWHUGLFKWH*RUH7H[9RHULQJÂ&#x2021;9HU]RROEDDU Â&#x2021;9LEUDP8OWUD*ULSSURILHO]RROÂ&#x2021;*RHGDGHPHQGH$LU0HVKÂ&#x2021;*HYHW1XEXFNOHHU

LQIR#KDQZDJQO_ZZZKDQZDJQO

De achtste editie van de Breejedurp Wandeling, die komende zaterdag plaatsvindt in en om â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande, wordt een bijzondere editie. Niet lopen de deelnemers weer een tweetal compleet nieuwe routes, maar ook het goede doel is iets anders dan voorgaande jaren. Cees Voorberg van Voorberg Schoenen, die de wandeling organiseert, is er helemaal klaar voor. ´'H %UHHMHGXUS :DQGHOLQJ LV HHQ SUDFK WLJ HYHQHPHQW ZDDUELM JH]HOOLJKHLG YRRURS VWDDWÂľ YHUWHOW 9RRUEHUJ HQWKRXVLDVW ´'H EH GRHOLQJLVGDWZHZHHUPHWHHQSDDUKRQGHUG GHHOQHPHUVHHQPRRLHPLGGDJJDDQZDQGH OHQGRRUGH:HVWODQGVHQDWXXU=RZLOOHQZH PHQVHQ NHQQLV ODWHQ PDNHQ PHW GH SUDFK WLJH ZDQGHOVSRUW 0DDU ZH YLQGHQ KHW RRN EHODQJULMNLHWVWHGRHQYRRUKHWJRHGHGRHOLV EHODQJULMNÂľ 'HDIJHORSHQ]HYHQMDDUKHHIW'H%UHHMHGXUS :DQGHOLQJ GH 6WLFKWLQJ :LJZDP9DOOHL 1H GHUODQG JHVWHXQG +DQV HQ (OO\ 3ULQV XLW ÂśV *UDYHQ]DQGH]LMQDOMDUHQQDXZEHWURNNHQELM GH]HVWLFKWLQJGLH]LFKLQ]HWRPNLQGHUHQPHW HHQEHSHUNLQJHQKXQIDPLOLHHHQILMQHYDNDQ WLHWHJHYHQLQ/LPEXUJ´+DQVHQ(OO\KHEEHQ QX ]HOI GH 6WLFKWLQJ $YDYLHUHQ RSJHULFKW PHW DOV GRHOVWHOOLQJ RP DDQ GH :HVWODQGVH NXVW HHQ VWXN RI ]HV RI ]HYHQ KXL]HQ WH ERXZHQ GLH YROOHGLJ ]LMQ LQJHULFKW PHW DOOH YRRU]LH QLQJHQ GLH PHQVHQ PHW EHSHUNLQJHQ QRGLJ KHEEHQ ,Q SULQFLSH JDDW KHW QRJ RP KHW]HOI GHJRHGHGRHODOOHHQQXHHQVWXNGLFKWHUELM KXLVÂľ

Prijzen 'HHOQHPHUV DDQ GH %UHHMHGXUS :DQGHOLQJ YHU]DPHOHQ ]DWHUGDJPRUJHQ ELM GH ZLQNHO YDQ 9RRUEHUJ 6FKRHQHQ LQ GH /DQJHVWUDDW LQ œV*UDYHQ]DQGH :DQGHODDUV NXQQHQ RI NLORPHWHU ORSHQ 'H VWDUW YDQ GH LV WXVVHQHQXXUHQGHNLORPH WHUVWDUWWXVVHQHQXXU´'HNL ORPHWHUZRUGWZHHUEHJHOHLGGRRU/H[7KRHQ HQ6MDDNYDQGHQ(QGH=LMKHEEHQZHHUHHQ PRRLH URXWH XLWJHVWLSSHOG PHW GH PRRLVWH SOHNMHV LQ HQ RP œV*UDYHQ]DQGH 'DW NXQ MH ZHO DDQ KHQ ]H RYHUODWHQ ZDQW ]LM RUJDQLVH UHQ DO MDUHQ ZDQGHOYDNDQWLHV LQ GH 0RUYDQ LQ )UDQNULMN =H YHUORWHQ ]HOIV ]R¡Q FRPSOHWH YDNDQWLH RQGHU GH GHHOQHPHUV DDQ GH ZDQ GHOGDJ¾ 1DDVW GH )UDQVH ZDQGHOYDNDQWLH

0HLQGOVKRHVYRRUKHHOYHHOZDQGHOSOH]LHU 2RNLQH[WUDEUHHGWHYHUNULMJHQ

NXQQHQPHQVHQRRNSULM]HQZLQQHQGRRUHHQ SULMVYUDDJLQWHYXOOHQLQGHZLQNHO´'DDUNXQ QHQ PHQVHQ ZDQGHOVFKRHQHQ UXJ]DNNHQ PRNNHQRQGHUKRXGVPDWHULDDOHQ]PHHZLQ QHQ¾

Glßhwein 2QGHUZHJZRUGWHUHHQOHNNHUHOXQFKJHVHU YHHUG YRRU GH GHHOQHPHUV ´'DDUYRRU NXQ QHQ ZH ZHHU UHNHQHQ RS GH PHGHZHUNLQJ YDQ %DNNHULM 9DQ $DOVW HQ .HXUVODJHU 3ROHLM YRRU HHQ OHNNHUH PDDOWMH 'H ORSHUV YDQ GH NRUWHHQGHODQJHURXWHOXQFKHQGLWMDDUWURX ZHQV DOOHEHL RS HHQ DQGHUH SOHN RPGDW KHW WH JURRW ZRUGW RP LHGHUHHQ WHJHOLMN WH ODWHQ HWHQ -D GH %UHHMHGXUS :DQGHOLQJ ZRUGW LH GHU MDDU JURWHU¾ 2RN QD DIORRS YDQ GH ZDQ GHOLQJZRUGWKHWJH]HOOLJELM9RRUEHUJ6FKRH QHQ ´:H KHEEHQ GDQ NRIILH *O KZHLQ HQ FKRFRODGHPHON HQ RRN SRIIHUWMHV GLH PHGH PRJHOLMN ZRUGHQ JHPDDNW GRRU %DNNHULM *H EURHGHUVYDQGHQ%HUJ,QGHZLQNHO]LMQYHU WHJHQZRRUGLJHUYDQGLYHUVHVFKRHQHQPHUNHQ ]RDOV/RZDHQ0HLQGODDQZH]LJRPLQIRUPD WLH WH JHYHQ 2RN KHEEHQ ZH HHQ ELM]RQGHUH PHHWPDFKLQH GLH GH VWDQG YDQ GH YRHWHQ NDQEHNLMNHQHQNDQPHQJUDWLVDGYLHVLQZLQ QHQ'H]HPHQVHQ]LMQRYHULJHQVGHKHOHGDJ DDQZH]LJLQGHZLQNHO-DZLHGHVPDDNYDQ KHW ZDQGHOHQ GLUHFW WH SDNNHQ KHHIW LV ELM RQVDDQKHWMXLVWHDGUHV¾EHVOXLW9RRUEHUJOD FKHQG

Doe mee aan de Voorbergwandeling 2014 Kijk op www.wandelenindemorvan.nl

â&#x20AC;&#x153;FRUITS OF SUMMERâ&#x20AC;&#x153; Renegade GTXÂŽMID Ws | ATC www.lowa.nl

,QVFKULMYHQ YRRU GH %UHHMHGXUS :DQGHOLQJ NRVWÄ&#x201E;NDQLQGHZLQNHO%HOYRRULQIRUPD WLH QDDU RI ]LH ZZZYRRUEHUJ VFKRHQHQQO :$11((5" =DWHUGDJIHEUXDUL 6WDUWNPWXVVHQHQXXU 6WDUWNPWXVVHQHQXXU :$$5" 9RRUGHZLQNHOYDQ9RRUEHUJVFKRHQHQ /DQJHVWUDDWLQÂśV*UDYHQ]DQGH *HHIMHQXRSRS ZZZYRRUEHUJVFKRHQHQQO :$$520" 2POHNNHUWHZDQGHOHQHQKHWJRHGHGRHO WHVWHXQHQGPYKHWLQVFKULMIJHOGYDQÄ&#x201E;

>Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ώϰϳͲώϹϭÍŽÍ&#x203A;Ć?Ͳ'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;Ϗϭϳϰϰϭώϯϳϳ

 

WIELER 3-daagse Vrijdag 14 februari 09:00 20:00 20:30

Start mega-outlet (kortingen op A merken) Grootse opening van de verbouwde winkel Uitreiking Westlands Wielermagazine "VICI"

Alfa gaat voor goud,

zaterdag 15 februari 9:00 15:00 18:00

u toch ook?

Start Wielershow met clinics, workshops, stands en Diverse koopjes in de mega-outlet Ploegenpresentatie Argos/Van Scheijndel einde wielershow

U bent meer dan welkom in onze stand in Olympische sferen op de Tuinbouw Relatiedagen op 11, 12 en 13 februari. Wij nodigen u van harte uit om samen met onze tuinbouwadviseurs de winnende tactiek te bespreken onder het genot van een heerlijk glaasje glĂźhwein!

zondag 16 februari 10:00 13:00

Uw tuinbouwadviseur is te vinden in stand 332 in de Evenementenhal, Gorinchem.

Start Toertocht voor MTB en Racefietser georganiseerd door team" argos/van scheijndel" Erwtensoep eten

Alfa ondersteunt:

Dingemans vd Kasteeleplein 4 - 2691WH 's-Gravenzande - 0174-422255 www.van-scheijndel.nl - info@van-scheijndel.nl

Volg ons:

De ondernemende mens centraal w w w. a l f a . n l

Alfa Accountants en Adviseurs Tiendweg 6 2671 SB Naaldwijk Telefoon 088 2532450 naaldwijk@alfa.nl


Het Hele Westland 5 februari 2014

ZAKELIJK Goede opkomst Pieter van Foreest

I N H E T H E L E WE S T L A N D

MensenWerk

=DWHUGDJ IHEUXDUL YRQG GH 2SHQ 'DJ SODDWV YDQ 3LHWHU·V %HKDQGHO 3UDNWLMN HQ GH=RUJ7KXLVZLQNHO2RNKXQEXUHQGH PHGHZHUNHUVYDQ=RUJ7KXLVHQKHW$P EXODQW 7HDP ZDUHQ DDQZH]LJ -H NRQ HU WHUHFKW YRRU LQIRUPDWLH RYHU ZDW GH %HKDQGHO 3UDNWLMN WH ELHGHQ KHHIW ZDW =RUJ7KXLVYRRUMHNDQGRHQZHONH]RUJ KHW$PEXODQW7HDPOHYHUWHQZHONHSUR GXFWHQ GH =RUJ 7KXLVZLQNHO YHUNRRSW 'DDUQDDVW NRQ PHQ RRN GH EORHGGUXN ODWHQ PHWHQ GLHHWYRHGLQJ SURHYHQ HQ QRJ YHHO PHHU +HW ZDV HHQ JHVODDJGH HQ JH]HOOLJH GDJ 'H KRRIGYHVWLJLQJ YDQ 3LHWHU·V %HKDQGHO 3UDNWLMN EHYLQGW ]LFK LQ 1DDOGZLMN HQ GHSHQGDQFHV ]LMQ LQ ¶V *UDYHQ]DQGHHQ'HOIW%LMGH=RUJ7KXLV ZLQNHONDQHHQLHGHUWHUHFKWYRRUJUDWLV XLWOHHQ DGYLHV YHUNRRS HQ YHUKXXU YDQ YHUSOHHJDUWLNHOHQ KXOSPLGGHOHQ HQ YHOH DDQYHUZDQWHDUWLNHOHQ

Naaldwijk Winkelrijk zoekt verenigingen 1DDOGZLMN :LQNHOULMN RUJDQLVHHUW MDDU OLMNVYHOHDFWLYLWHLWHQLQKHWFHQWUXPYDQ 1DDOGZLMN 'H ZLQNHOLHUVYHUHQLJLQJ LV RS ]RHN QDDU ORNDOH YHUHQLJLQJHQ HQ RUJDQLVDWLHV GLH GDDUDDQ PHH ZLOOHQ ZHUNHQ HQ YDQ KHW JHERGHQ SODWIRUP LQ 1DDOGZLMN JHEUXLN ZLOOHQ PDNHQ *HwQWHUHVVHHUGHQNXQQHQ]LFKDDQPHO GHQYLDLQIR#QDDOGZLMNZLQNHOULMNQXRI 

Meubels maken bij Hornbach ,Q IHEUXDUL JHHIW +RUQEDFK HHQ VSRHG FXUVXV¶0HXEHOVPDNHQ·'HERXZPDUNW ODDWJHGXUHQGHGHKHOHPDDQG]LHQKRH PHQ GLW SURMHFW ]HOI NDQ DDQSDNNHQ PHW VSHFLDOH DDQGDFKW YRRU VWHLJHU KRXW 'H SURMHFWVKRZV YLQGHQ SODDWV LQ DOOH YHVWLJLQJHQ YDQ GH ERXZPDUNW DQ QH[WXLQFHQWUXPWRWHQPHWIHEUXDUL 'H GHPRQVWUDWLHV ]LMQ RS YULMGDJHQ YDQ WRWXXUHQRS]DWHUGDJHQYDQ WRWXXUHQWRWXXU +RUQEDFKLVJHYHVWLJGDDQGH¶V*UDYHQ ]DQGVHZHJLQ:DWHULQJHQ

Een ontspannen, frisse sfeer is het eerste wat opvalt bij het binnenstappen van Nissan-dealer Zeeuw & Zeeuw in Wateringen. Twee heren lopen bewonderend tussen de overzichtelijk opgestelde auto’s. De ene auto glimt nog meer dan de andere. Achter de balie staan twee werknemers in pak over een computer gebogen. Vestigingmanager Pieter Dekkers zit met een grote glimlach in zijn bescheiden kantoor. door Ghislaine Faase ´,NKRXYDQDXWR·VDO]RODQJLNPHNDQ KHULQQHUHQ 2S PLMQ ]HVWLHQGH UHHG LN DOLQGHDXWRYDQPLMQWRHQPDOLJHYULHQ GLQ]RQGHUULMEHZLMV«µYHUWURXZW'HN NHUV WRH ´:HO PHW KDDU WRHVWHPPLQJ KRRU7RHQLNPHWPLMQDFKWWLHQGHGXV HLQGHOLMN ULMOHV PRFKW QHPHQ NRQ LN DO ULMGHQ,NGHHGYULMZHOPHWHHQH[DPHQ +HW HQLJH SUREOHHP ZDV GDW LN UHHG ]RDOVLHPDQGGLHDOHHQWLMGMHULMGWYHHO WH KDUG LQ GH RJHQ YDQ GH YURXZHOLMNH H[DPLQDWRU 2S HHQ YULM NUDS EUXJJHWMH LQ 5HHXZLMN JLQJ KHW PLV 7HJHOLMN PHW PLM NZDP HU HHQ WHJHQOLJJHU DDQ -H NRQHONDDUGDDUPHWDOOHJHPDNYDQGH ZHUHOG SDVVHUHQ PDDU GDDU GDFKW GH H[DPLQDWRU KHHO DQGHUV RYHU &RQFOX VLH *H]DNW 'H WZHHGH SRJLQJ YHUOLHS HHQVWXNEHWHUHQGXXUGHPDDUWLHQPL QXWHQ7RHQ]HLGHH[DPLQDWRULNKDG GLWNHHUHHQPDQGDWKHWZHOJRHG]DW PHWGDWH[DPHQµ

Automonteur 'HNNHUV ]LW DO YDQDI ]LMQ ]HVWLHQGH LQ KHW DXWRYDN 0HWHHQ QD GH 0$92 JDDW KLM DOV DXWRPRQWHXU DDQ GH VODJ =LMQ GLSORPD·VKDDOWKLMLQGHDYRQGXUHQHQ KLM JURHLW GRRU WRW YHUWHJHQZRRUGLJHU EXLWHQGLHQVWELMHHQEHYHLOLJLQJVEHGULMI 'LW KRXGW KLM VQHO YRRU JH]LHQ HQ KLM VWDUW DOV DXWRYHUNRSHU ELM HHQ DXWRGHD OHU LQ 0DDVVOXLV ,Q YLHUHQHHQKDOI MDDU JURHLW KLM GRRU WRW YHUNRRSOHLGHU WRWGDW KLM WZHH MDDU JHOHGHQ YHVWLJLQJPDQD JHU ZRUGW LQ :DWHULQJHQ +HW EHGULMI

Veel belangstellening nieuwbouwaanbod van de Bouhuisen Groep

Met het ‘Bouhuisen Compleet Pakket’ wordt tegen een aantrekkelijke prijs uw woning compleet geleverd. Foto: PR ZRQLQJHQHQ]HOIVNDYHOVWHNRRS'DDU ELM RQGHUVFKHLGW GH %RXKXLVHQ *URHS ]LFK GRRU KHW VWDQGDDUG DDQEUHQJHQ YDQ =RQQHVWURRPV\VWHPHQ RS QLHXZ ERXZZRQLQJHQ *RHG YRRU KHW PLOLHX pQ GH EHZRQHUV EHVSDUHQ PDDU OLHIVW SURFHQW RS GH HOHNWULFLWHLWVNRVWHQ 'DDUQDDVW KHHIW GH %RXKXLVHQ *URHS RRN KHW ¶%RXKXLVHQ &RPSOHHW 3DNNHW· DDQ WH ELHGHQ 7HJHQ HHQ DDQWUHNNH OLMNH SULMV ZRUGW XZ ZRQLQJ FRPSOHHW JHOHYHUG YRRU]LHQ YDQ NHXNHQ HQ VD QLWDLU PDDU RRN YDQ ]RQZHULQJ EHNOH GLQJ YDQ YORHUHQ ZDQGHQ HQ WUDSSHQ =HOIVXZWXLQZRUGWDDQJHOHJG.RUWRP YROGRHQGHUHGHQRPGHYROJHQGHRSHQ GDJ WH EH]RHNHQ RS ]DWHUGDJ PDDUW DDQVWDDQGH =LH RRN ZZZERXKXLVHQ JURHSQO

Beekenkamp Plants ontwikkelt ‘TomTato’ %HHNHQNDPS3ODQWV%9KHHIWHHQSODQW RQWZLNNHOG YRRU GH KDQGHO GLH ]RZHO WRPDWHQ DOV DDUGDSSHOHQ SURGXFHHUW 'H 7RP7DWR %RYHQ GH JURQG JURHLW GH WRPDDW HQ RQGHUJURQGV JURHLW GH DDUGDSSHO +HW 0DDVGLMNVH EHGULMI LV YHUVFKHLGHQH MDUHQ EH]LJ JHZHHVW YRRUGDW GH PHW GH KDQG JHsQWH SODQW FRPPHUFLHHOZDVJHVODDJG'HSODQWLV EHGRHOGYRRUPHQVHQGLHWKXLVKXQHL JHQJURHQWHQZLOOHQNZHNHQPDDUQLHW ]RYHHOUXLPWHKHEEHQRPHHQJURHQWH WXLQWMH WH PDNHQ +HW LV GH HHUVWH NHHU GDWGH]HSODQWHQFRPPHUFLHHONXQQHQ ZRUGHQJHSURGXFHHUG7RPDWHQ]LMQOLG

Pieter Dekkers van Nissan-dealer Zeeuw & Zeeuw:

‘Je moet het met z’n allen doen!’

(Advertorial)

$IJHORSHQ ]DWHUGDJ IHEUXDUL ZHUG GH HHUVWH RSHQ GDJ JHKRXGHQ RS ERXZ SODDWV 3DUFN]LJKW LQ +RQVHOHUVGLMN HQ RS +HW :LOKHOPLQDSOHLQ LQ 1DDOGZLMN 2S EHLGH ORFDWLHV ZDV KHW HHQ GUXN WH YDQ EHODQJ 'LUHFWHXU $OH[DQGHU %RXKXLVHQ PHOGGH GDW HU LQ DXJXVWXV YRULJ MDDU DO HHQ VHLQWMH NZDP YDQ GH PDNHODDUV GDW HU EHGXLGHQG PHHU EH VWDDQGH ZRQLQJHQ ZDUHQ YHUNRFKW ¶'H ERHO ]RX JDDQ VFKXLYHQ· ZDV GH YRRUVSHOOLQJ 'H]H YRRUVSHOOLQJ LV XLW JHNRPHQ HQ JHOXNNLJ LV GH %RXKXL VHQ *URHS HU MXLVW QX LQ JHVODDJG HHQ EUHHG SDNNHW RS GH ZRQLQJPDUNW WH KHEEHQ LQ GLYHUVH SULMVNODVVHQ ,Q GH NHUQHQ+RQVHOHUVGLMNHQ1DDOGZLMN]LMQ HUDSSDUWHPHQWHQHHQJH]LQVZRQLQJHQ YLHUNDSSHUV WZHHNDSSHUV YULMVWDDQGH

Pagina 5

YDQ GH DDUGDSSHO IDPLOLH VRODQDFHDH HQ ]LMQ GDDURP YDQ QDWXUH FRPSDWLEHO PHWGHDDUGDSSHO(ONHSODQWLVPHWGH KDQG JHsQW RP GH]H XQLHNH FRPELQD WLHWHFUHsUHQ(UYLQGWJHHQJHQHWLVFKH PDQLSXODWLH SODDWV 'LUHFWULFH HQ HLJH QDUHVVHQ YDQ %HHNHQNDPS 3ODQWV $Q %HHNHQNDPS ´+HW KHHIW YHHO LQVSDQ QLQJ HQ JHGXOG JHNRVW RP GLW LQQRYD WLHYH SURGXFW WH FUHsUHQ :H ]LMQ WURWV RS KHW UHVXOWDDWµ ,Q VDPHQZHUNLQJ PHW KHW (QJHOVH EHGULMI 7KRPSVRQ 0RUJDQ/WGLVKHWSODQWMH7RP7DWRJH QRHPG'H7RP7DWR]DOYLD7KRPSVRQ 0RUJDQ/WGEHVFKLNEDDU]LMQ

YHUNRRSW QLHXZH 1LVVDQV PDDU KHHIW JHPLGGHOG RRN ]R·Q YLMIWLJ RFFDVLRQV VWDDQ9HUGHUKHHIWKHWHHQHLJHQZHUN SODDWVYRRURQGHUKRXGHQUHSDUDWLH

Zeeuw en Zeeuw ´7RHQLNKLHULQ:DWHULQJHQNZDPZHU NHQ KHHWWH KHW EHGULMI QRJ $XWRKDDJ =HHXZ PDDU GHFHPEHU MRQJVWOHGHQ KHHIWHLJHQDDU3LHW=HHXZGHWZHH1LV VDQYHVWLJLQJHQ YHUNRFKW DDQ ]LMQ WZHH GRFKWHUV YDQGDDU GH QDDP =HHXZ =HHXZ 1DDVW GH YHVWLJLQJ :DWHULQJHQ LV HU GXV RRN HHQ 1LVVDQYHVWLJLQJ LQ =RHWHUPHHU %HLGH GDPHV KHEEHQ VD PHQ UXLP MDDU HUYDULQJ LQ GH DXWR EUDQFKH HQ KHEEHQ YHUWURXZHQ LQ KHW PHUN1LVVDQ1LVVDQLVIOLQNDDQGHZHJ DDQ KHW WLPPHUHQ HQ KHHIW GH DIJHOR SHQ SHULRGH PHHUGHUH QLHXZH PRGHO OHQ RS GH PDUNW JHEUDFKW ZDDUYDQ RQ GHU DQGHUH GH QLHXZH 1LVVDQ 4DVKTDL PHW VFKRQHUH HQ NUDFKWLJHUH PRWRUHQ 'DW ]LMQ JRHGH RQWZLNNHOLQJHQµ OHJW 'HNNHUVXLW

Dames aan het roer ´:H ]LMQ HHQ QRJ PRRLHU HQ PHHU RQ GHUVFKHLGHQG EHGULMI JHZRUGHQ 'H RRU]DDN OLJW HFKW LQ KHW IHLW GDW HU QX WZHH GDPHV DDQ KHW URHU VWDDQ 9URX ZHQ KHEEHQ HHQ KHHO DQGHUH LQVWHHN YDQ ]DNHQ HQ HHQ YHHO EHWHUH NODQWEH OHYLQJ =H JHYHQ DOOHV PHHU DDQGDFKW 'HDDQNOHGLQJYDQGHVKRZURRPLVQX DQGHUV KHW LV YHHO IOHXULJHU JHZRUGHQ (LJHQOLMN LV KLHU YHHO PHHU HHQ KXLVND PHUVIHHU JHNRPHQ +RHZHO LN JHHQ KXLVNDPHUNHQPHWHHQSODIRQGYDQYLMI PHWHU KRRJµ YRHJW KLM HU ODFKHQG DDQ WRH ´0DDU RQ]H NODQWHQ NRPHQ WHUXJ HQGDDUJDDWKHWRPµ

Lange dagen =LMQWDDNKHWOHLGLQJJHYHQDDQGHYHV WLJLQJ PHW KDDU WZDDOI PHGHZHUNHUV QHHPW KLM VHULHXV =LMQ ZHUNGDJ VWDUW RP]HYHQXXU¶VRFKWHQGVPHWHHQNRS MH NRIILH HQ HLQGLJW ELMQD WZDDOI XXU OD WHUDOVKLMZHHULQGHDXWRVWDSW´,NYLQG

Pieter Dekkers: “Ik wil niet dat iedereen hier in zijn eigen hokje zit.” KHWQLHWHUJGDWLNODQJHGDJHQPDDN,N ZLOHUJHZRRQDOVHHUVWH]LMQ'DWKRRUW HUELMHQWKXLVYLQGHQ]HKHWQLHWHUJ(Q RS ]RQGDJ LV GH ]DDN JHVORWHQ KRRU 'DQEHQLNHUKHOHPDDOYRRUKHWWKXLV IURQWµ YRHJW KLM HU PHW HHQ JOLPODFK DDQWRH

Lampje indraaien ´0LMQ ZHUN LV KHHO JHYDULHHUG 1DDVW KHW DDQVWXUHQ YDQ KHW EHGULMI KRXG LN

Politiek debat tijdens ‘Snertbijeenkomst’ MKB Westland (YHQDOV YRULJ MDDU RUJDQLVHHUW 0.% :HVWODQG GH WUDGLWLRQHOH 6QHUWELMHHQ NRPVWGLWPDDORSPDDQGDJIHEUXDUL 7UDGLWLHJHWURXZYLQGWGH]HSODDWV LQGH1RYLWHLWWH0RQVWHU'LWNHHUNULMJW GH QHWZHUNELMHHQNRPVW HHQ SROLWLHNH LQYXOOLQJ 0HW QRJ PDDU HHQ PDDQG WH JDDQ YRRU GH JHPHHQWHUDDGYHUNLH ]LQJHQ ]LMQ GH YHUNLH]LQJVFDPSDJQHV LQPLGGHOV LQ YROOH JDQJ 'DDURP KHHIW 0.% :HVWODQG DOOH IUDFWLHYRRU]LWWHUV YDQ GH SROLWLHNH SDUWLMHQ XLWJHQRGLJG RPDDQGHKDQGYDQVWHOOLQJHQPHWHO NDDU LQ GHEDW WH JDDQ +HW EHORRIW HHQ LQWHUHVVDQWH DYRQG WH ZRUGHQ ZDDUELM XGHYHUVFKLOOHQGH:HVWODQGVHSDUWLMHQ pQKXQVWDQGSXQWHQJRHGOHHUWNHQQHQ 'H VWHOOLQJHQ GLH GH]H DYRQG YRRUELM NRPHQ]LMQPHGHGRRU:HVWODQGVHRQ GHUQHPHUV LQJHGLHQG 2RN X NXQW QRJ

PHH GRHQ HQ XZ VWHOOLQJ PDLOHQ QDDU LQIR#PNEZHVWODQGQO :HOOLFKW NRPW XZ VWHOOLQJ GDQ YRRUELM WLMGHQV GH]H DYRQG 1D KHW GHEDW LV HU JHOHJHQKHLG RPQDWHSUDWHQLQHHQLQIRUPHOHVIHHU 0.% :HVWODQG ]HW ]LFK YRRU pQ PHW X LQ YRRU HHQ JRHG RQGHUQHPHUVNOLPDDW LQ :HVWODQG 0HW PHHU OHGHQ NXQQHQ ZLM GH EHODQJHQ QRJ EHWHU EHKDUWLJHQ 6OXLW X GDDURP YDQGDDJ QRJ DDQ ELM 0.%:HVWODQG +HW SURJUDPPD YDQ GH 6QHUWELMHHQ NRPVWLVDOVYROJWXXU2QWYDQJVW PHW KHHUOLMNH VQHUW YROJHQV :HVWODQGV UHFHSWXXU6WDUWRIILFLsOHJHGHHO WHPHWRDSROLWLHNGHEDWXXU1D SUDWHQPHWHHQERUUHOHQXXU(LQ GH ELMHHQNRPVW 'H 6QHUWELMHHQNRPVW ZRUGW JHKRXGHQ LQ 'H 1RYLWHLW DDQ GH .ORRVWHUODDQLQ0RQVWHU

Bonden bereiden acties FloraHolland voor 9HLOLQJ )ORUD+ROODQG HQ ERQGHQ OLJ JHQ QRJ VWHHGV PHW HONDDU RYHUKRRS RYHU KHW VRFLDDO SODQ 9DNERQGHQ )19 HQ &19 KHEEHQ GRQGHUGDJ MDQXDUL VFKULIWHOLMNODWHQZHWHQKHWJHVSUHNRYHU KHWVRFLDDOSODQQLHWYHUGHUDDQWHJDDQ %HLGH YDNERQGHQ KRXGHQ YDVW DDQ KXQ HLV GDW KHW RXGH VRFLDDO SODQ XLWJDQJV SXQW LV HQ JHYHQ IRUPHHO DDQ DFWLHV YRRU WH EHUHLGHQ )ORUD+ROODQG ]HJW EH UHLG WH EOLMYHQ RP LQ JHVSUHN WH JDDQ PDDU GDW GH HLVHQ YDQ GH YDNERQGHQ RQUHDOLVWLVFK]LMQHQOHLGHQWRWPHHUER YHQWDOOLJH PHGHZHUNHUV ´:H KHEEHQ PHHUGHUHSRJLQJHQJHGDDQRPWRWRYHU HHQVWHPPLQJ WH NRPHQ )ORUD+ROODQG LV ]HHU WHOHXUJHVWHOG GDW GH YDNERQGHQ

GH KDQGUHLNLQJHQ QDDVW ]LFK QHHUOHJ JHQ'HGUHLJLQJPHWDFWLHVLVRQYHUDQW ZRRUGYRRUPHGHZHUNHUVKHWEHGULMIHQ GH VHFWRUµ DOGXV GLUHFWHXU 5HQV %XFK ZDOGW ´,N EHQ PH HU ]HHU YDQ EHZXVW GDW GH RUJDQLVDWLHZLM]LJLQJHQ YRRU PH GHZHUNHUV JURWH SHUVRRQOLMNH JHYROJHQ NXQQHQ KHEEHQ :LM PDNHQ GH]H NHX ]HVRPRRNLQGHWRHNRPVWHHQJH]RQG )ORUD+ROODQG WH KRXGHQ YRRU PHGHZHU NHUVHQYRRURQ]HNZHNHUVHQKDQGHOD UHQµ )ORUD+ROODQG QHHPW GH NRPHQGH ZHNHQ GH QRRG]DNHOLMNH PDDWUHJHOHQ RPGHEHGULMIVSURFHVVHQWHFRQWLQXHUHQ LQ KHW JHYDO YDQ DFWLHV HQ ]DO GDDURYHU SURDFWLHI FRPPXQLFHUHQ QDDU DDQYRHU GHUVKDQGHODUHQHQYHUYRHUGHUV

Van Velzen genomineerd voor Logistiek Manager van het jaar $OEHUGLQH YDQ 9HO]HQ YDQ KHW 0DDV GLMNVH EHGULMI :D\] LV JHQRPLQHHUG YRRU GH WLWHO /RJLVWLHN PDQDJHU YDQ KHW MDDU =LM QHHPW KHW RS WHJHQ %DUW %HHNV YDQ &HYD /RJLVWLFV HQ -HOOH YDQGHU=ZDDQYDQ)RUER'H/RJLVWLHN 0DQDJHUYDQKHW-DDULVHHQGHUWLJHURI MRQJH YHHUWLJHU KHHIW HHQ JRHGH OR JLVWLHNH RSOHLGLQJ JHYROJG LV HHQ JH ZDDUGHHUG OLMQ PDQDJHU GLH XLWEOLQNW LQ KHW PRWLYHUHQ YDQ ]LMQ RPJHYLQJ HQ OHYHUHQ YDQ SUHVWDWLHV ´,N KRRS GDW LN GRRU PLMQ QRPLQDWLH HHQ VWHHQWMH ELM NDQGUDJHQDDQKHWEHYRUGHUHQYDQGH SURIHVVLRQHOH RQWZLNNHOLQJ YDQ GH OR

JLVWLHNµ YHUWHOW $OEHUGLQH YDQ 9HO]HQ ´'H ELMGUDJH GLH LN ZLO OHYHUHQ EHYLQG ]LFKRSKHWJHELHGYDQKHWRQWZLNNHOHQ HQ LPSOHPHQWHUHQ YDQ YHUQLHXZHQGH HQ GXXU]DPH SURMHFWHQ 2PGDW RYHU KHW DOJHPHHQ JHOGW GDW ORJLVWLHN QLHW GXXUGHU PDDU GXXU]DPHU PRHW ZRU GHQ]LWGHNUDFKWLQVDPHQZHUNLQJWXV VHQ GH YHUVFKLOOHQGH FRQFXUUHUHQGH SDUWLMHQZDDUELMHHQEHODQJULMNHURO GH URO WRW YHUELQGHQ LV ZHJJHOHJG YRRU HHQQHXWUDOHNHWHQUHJLVVHXUHQGDDUOLJW PLMQRQ]H NUDFKWµ 'H ZLQQDDU YDQ GH WLWHOZRUGWRSPDDUWEHNHQGJH PDDNW

PH RRN EH]LJ PHW VRFLDO PHGLD HQ GH PDUNHWLQJ 'DW LV OHXN RPGDW MH KHW PHWHHQ PHUNW DOV KHW ]LMQ YUXFKWHQ DI ZHUSW $OV HHQ DGYHUWHQWLH JRHG LV JH ZHHVW NULMJ MH GLUHFW YHHO PHHU NODQW WRHORRSµ 'H MRQJH HQ IULVVH LQVWHHN YDQ 'HNNHUV LV GXV KDQGLJ ELM GH LQ]HW YDQ VRFLDO PHGLD +HW ]RUJW ERYHQGLHQ YRRU HHQ DQGHUH EHGULMIVYRHULQJ ´2P GDW LN DOV PRQWHXU EHQ EHJRQQHQ HQ GDDUQD GH YHUVFKLOOHQGH IDFHWWHQ YDQ

Foto: Rolf van Koppen

KHWYDNKHEGRRUORSHQNDQLNQXJRHG PHHGHQNHQ PHW DOOH PHGHZHUNHUV ,N ZLO QLHW GDW LHGHUHHQ KLHU LQ ]LMQ HLJHQ KRNMH ]LW (LJHQOLMN PRHW HONH PHGH ZHUNHU LQ GH ]DDN GH WHFKQLVFKH NDQW YDQ GH DXWR NHQQHQ HQ PLQLPDDO HHQ KDOI MDDU RS GH ZHUNSODDWV KHEEHQ PHHJHGUDDLG 9URHJHU KDG LHGHUHHQ YHUVFKLOOHQGH WDNHQ PDDU WHJHQZRRU GLJLVKHWDQGHUVJHZRUGHQ+RHZHUNW HHQ YHUNRSHU" +RH ODQJ GXXUW HHQ

EHSDDOGH UHSDUDWLH" 'RRU ELM HONDDU WH NLMNHQ NULMJHQ GH YHUVFKLOOHQGH DI GHOLQJHQ PHHU ]LFKW LQ HONDDUV ZHUN +RHZHOLHGHUHHQELQQHQKHWEHGULMIQD WXXUOLMN]LMQHLJHQYRRUNHXUKHHIWPRHW LHGHUHHQ RS DOOH DIGHOLQJHQ LQ]HWEDDU ]LMQ 0LMQ PRWWR LV MH PRHW KHW PHW ]·Q DOOHQGRHQHQGDWKRXGWGXVRRNLQGDW LNQLHWWHEHURHUGEHQRPDIHQWRH]HOI HHQ ODPSMH LQ WH GUDDLHQµ EHVOXLW 3LH WHU'HNNHUV

(Advertorial)

Rexnord en Werkplein Westland creëren meer werkgelegenheid WXVVHQ GH YHUVFKLOOHQGH DIGHOLQJHQ 0HGHZHUNHUV YDQXLW :HUNSOHLQ :HVW ODQG ZRUGHQ KHW]HOIGH EHKDQGHOG DOV DQGHUH PHGHZHUNHUV ,HGHUHHQ VWDUW DOV RSURHSNUDFKW HQ KHHIW YDQXLW GDDU HYHQYHHONDQVRPGRRUWHJURHLHQQDDU HHQYDVWGLHQVWYHUEDQG

Rexnord in ‘s-Gravenzande is de samenwerking met Werkplein Westland aangegaan. In slechts drie maanden tijd zijn er reeds zeven werknemers bij Rexnord aan de slag gegaan. Elmer Krul (HRM): “We willen mensen die tijdelijk of misschien al langer langs de zijlijn staan van het arbeidsproces, graag weer betrekken en deel laten nemen.”

Bewijzen

5H[QRUG SURGXFHQW YDQ WUDQVSRUW NHWWLQJHQ HQ PDWWHQ KHHIW YDVWH ZHUNQHPHUV HQ GDDUQDDVW IOH[LEHOH NUDFKWHQ .UXO ´:H ZHUGHQ EHQDGHUG GRRU :HUNSOHLQ :HVWODQG :H KHEEHQ DOWLMG EHKRHIWH DDQ PHHU ZHUNQHPHUV HQ KHW 092DVSHFW VSUDN RQV GLUHFW DDQ2SGH]HPDQLHUFUHsUHQZHZHUN JHOHJHQKHLG HQ NXQQHQ ZH RQV EHGULMI EHNHQGHUPDNHQRQGHU:HVWODQGHUVµ 'H ZHUNQHPHUV ZRUGHQ LQJH]HW YRRU YHUVFKLOOHQGHZHUN]DDPKHGHQELMYRRU EHHOG KHW DVVHPEOHUHQ YDQ WUDQVSRUW PDWWHQ RI ELM ORJLVWLHNH KDQGHOLQJHQ

'H VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ EHLGH SDU WLMHQ YHUORRSW ]HHU VRHSHO 1D HHQ HHU VWH VHOHFWLH NULMJHQ GH NDQGLGDWHQ HHQ SURHISHULRGH YDQ WZHH WRW YLHU ZHNHQ ,Q GH]H SHULRGH ZRUGW JHNHNHQ QDDU GHNZDOLWHLWHQYDQGHNDQGLGDDWHQKRH GH]H RSWLPDDO EHQXW NXQQHQ ZRUGHQ (U LV YHHO EHJHOHLGLQJ YDQXLW KHW :HUN SOHLQ HQ GH NDQGLGDWHQ ZLOOHQ ]LFK JUDDJ EHZLM]HQ .UXO ´(HQ DDQWDO YDQ GH ZHUNQHPHUV NRPW XLW KRJHUH IXQF WLHV :LM SUREHUHQ DOWLMG WH NLMNHQ QDDU GH FDSDFLWHLWHQ HQ NZDOLWHLWHQ YDQ GH ZHUNQHPHUV $OV EOLMNW GDW ]H RYHU DQ GHUHYDDUGLJKHGHQEH]LWWHQGDQSUREH

UHQ ZH ]H HUJHQV DQGHUV LQ KHW EHGULMI LQ WH ]HWWHQ (U ]LMQ ]HNHU PRJHOLMNKH GHQRPYHUGHUWHRQWZLNNHOHQµ &XUIV GLUHFWHXU :HUNSOHLQ :HVWODQG ´:LM]LMQHUJEOLMPHWGH]HRQWZLNNHOLQ JHQZDDURSKHOHNRUWHWLMGDOKHHOYHHO PHQVHQ HHQ NDQV KHEEHQ JHNUHJHQ 'DW LV ZDDUGHYRO YRRU DOOH EHWURNNH QHQ ,N KRRS GDW QRJ YHOH :HVWODQGVH EHGULMYHQ ]XOOHQ YROJHQ (ONH RQGHUQH PHUNDQHHQELMGUDJHOHYHUHQDDQRQ]H PDDWVFKDSSHOLMNHRSGUDFKWGDDUEHQLN YDQRYHUWXLJGµ

Meer inzicht, beter inspelen op uw ‘gouden’ toekomst

Alles onder controle met het Alfa Controle Paneel 2.0 Altijd op zoek naar verbeteringen: dat geldt niet alleen voor topsporters, maar ook voor ondernemers en hun bedrijfsvoering. Alfa Accountants helpt bij die zoektocht. Tijdens de Tuinbouw Relatiedagen (11 t/m 13 februari) in Gorinchem wordt versie 2.0 van het veelgeprezen Alfa Controle Paneel gelanceerd. Met de nieuwste versie van dit slimme instrument heeft u op elk moment inzicht in uw financiële klimaat én kunt u nog beter inspelen op uw vooruitzichten. De specialisten van Alfa’s Adviesteam Bedrijfskunde Tuinbouw leggen graag uit hoe u kunt ‘scoren’ met het controlepaneel.

WHQ· ELM GH VSHFLDOLVWHQ YDQ $OID·V $G YLHVWHDP %HGULMIVNXQGH 7XLQERXZ 'H DGYLVHXUV ]LMQ IXOOWLPH EH]LJ PHW WXLQ ERXZ HQ WUHGHQ RS DOV XZ NODQNERUG HQ ILQDQFLHHO FRDFK %HGULMIVNXQGLJH 5HQp *URRWVFKROWHQ ´:H ]LHQ GH URO YDQ GH DGYLVHXU HQ DFFRXQWDQW LQ GH EHGULMIVYRHULQJVWHHGVEHODQJULMNHUZRU

GHQ 1LHW DOOHHQ LQ GH FRQWUROHUHQGH IDVHPDDUYRRUDOLQGHIDVHZDDULQKHW DDQNRPWRSGHWDFWLHNRRNILQDQFLHHOµ 'XVNRPRSRIIHEUXDULODQJV LQGH¶2O\PSLVFKH·$OIDVWDQG(QX]XOW PHUNHQ GDW GH XLWVSUDDN ¶DOOHV RQGHU FRQWUROH· GLFKWHUELM LV GDQ RRLW 8 YLQGW $OIDLQVWDQG=LHRRNZZZDOIDQO

0HW HHQ NQLSRRJ QDDU GH 2O\PSLVFKH 6SHOHQLQ6RWVML ¶$OIDJDDWYRRUJRXGX WRFK RRN"· QRGLJHQ GH $OIDDGYLVHXUV X YDQ KDUWH XLW RP HHQ NLMNMH NRPHQ QHPHQ LQ GH $OIDVWDQG LQ 2O\PSLVFKH VIHUHQ 'DDUELM ODWHQ ]H ]LHQ ZDDURP YHHO WHYUHGHQ FROOHJDRQGHUQHPHUV DO JHEUXLN PDNHQ YDQ KHW $OID &RQWUROH 3DQHHO GDW VSHFLDDO YRRU WXLQERXZRQ GHUQHPHUVZHUGRQWZLNNHOG'DDUQDDVW VWLSSHOHQGHDGYLVHXUVJUDDJPHWXHHQ ZLQQHQGHILQDQFLsOHWDFWLHNXLW

Zekerder van uw zaak :LOW X RRN ]HNHUGHU ZRUGHQ YDQ XZ ]DDN".RPGDQYULMEOLMYHQGHYHQ¶EXXU

Alfa’s Adviesteam Bedrijfskunde Tuinbouw is fulltime bezig met tuinbouw.

Foto: PR


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 6

FAMILIEBERICHTEN

IN H E T HELE WESTLAND

Overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, geboorteaankondigingen en felicitaties kunt u digitaal aanleveren: info@hethelewestland.nl, o.v.v. familieberichten

Overleden Het was avond, het licht nam langzaam af, toch schrokken we nog van de duisternisâ&#x20AC;Ś

DankbetuigingDankbetuiging

Čą Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â?Â?Ç°Čą Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Čą Â?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Čą Â?Â&#x160;Â?Čą Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2013;Čą Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Čą Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x17E;ČąÂ&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x153;ČąÂ?Â&#x160;Â?ČąÂ&#x2014;Â&#x160;ČąÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x203A;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x160;Â&#x2022;Â&#x2019;Â?Â&#x160;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2013;ČąÂ&#x160;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x2019;ÂĄ Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x153;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2013;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;ČąÂ&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;Ç°ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x17D;ȹ£Â&#x2DC;Â&#x203A;Â?ÂŁÂ&#x160;Â&#x2013;Â&#x17D; Â&#x;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Ç°ČąÂ&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x160;

Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2013;Čą Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153; Â&#x2DC;Â&#x2122;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â?ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąĹ&#x;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ÇŻ

Je moeder blijft je moeder, zo eigen zo vertrouwd Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Met deze woorden in gedachten hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame moeder, oma en overgroot-oma

!nnie "endriks-van der #naap sinds 29 maart 1983 weduwe van Arie Hendriks op de leeftijd van 92 jaar.

Moe, het is onmogelijk om iemand zoals u te vergeten, u die ons zoveel goede en mooie herinneringen gegeven heeft, bedankt hiervoor! Jan en Siw Chris en Marianne Ine â&#x20AC; , Wim en Carla Dick en Vanda Aad, Carma â&#x20AC; , en Gerry Rob en Kitty Peter â&#x20AC;  Marja en Theo John en Karolina Klein- en achterkleinkinderen 1 februari 2014 Correspondentie-adres: Lupine uitvaartverzorging t.a.v. Fam. Hendriks, Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk Onze moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum Lupine â&#x20AC;&#x153;Het Familiehuysâ&#x20AC;? Monsterseweg 92 te Poeldijk, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 6 februari van 19.00 tot 20.30 uur. De Eucharistieviering zal worden gehouden op vrijdag 7 februari om 10.30 uur in de H. Machutuskerk, Choorstraat 105 te Monster, waarna we moeder begeleiden naar haar laatste rustplaats op de parochiĂŤle begraafplaats naast de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten in â&#x20AC;&#x153;De Noviteitâ&#x20AC;? Kloosterlaan 33 te Monster.

ÇŻ ÇŻČą Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;ȹȏȹÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x2DC;Â&#x2014;Â? Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014; Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2014;ČąÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x17E;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2019;ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x161; Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x160;Â?Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Çą Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x17E;Â?Â&#x160;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x203A;Â? Â?ÇŻÂ&#x160;Â&#x;ÇŻČąÂ&#x160;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Čą Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;ȹȏȹÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x2DC;Â&#x2014;Â? Â&#x17E;Â&#x203A;Â?ÇŻČą Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Čą Â&#x203A;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;ČąĹ&#x2122;Ĺ?Ĺ? Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x17E;ČąȹȹÂ&#x152;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x2013; Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?Čą Â?Â&#x2DC;Â?Čą Â&#x152;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?Čą Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x2019;Â&#x2014; Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x17E;Â?Â&#x160;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2013;Čą Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x17D;Ç°ČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x17E;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąĹ&#x2122;Ĺ&#x17E;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x160;Â&#x160;Â?Ç°ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x160;Â?ČąĹ&#x153;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2019;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014; Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ÇŻĹ&#x2122;Ĺ&#x2013;ČąÂ?Â&#x2DC;Â?ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2122;ÇŻĹ&#x2014;Ĺ&#x203A;ČąÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x203A;ÇŻ Čą Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?ȹ Â&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â?ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x153;Â?ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x17E;Â?Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x160;Â&#x17E;Â&#x2022;Â&#x160;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153;ČąÂ&#x17E;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x201D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°ČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2014; Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x17E;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x201D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąĹ&#x161;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2122;ÇŻĹ&#x2122;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x203A;ǰȹ Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x160;ČąÂ?Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x201C;ÂŁÂ&#x17D;Â?Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ȹ£Â&#x160;Â&#x2022;ČąÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ Čą Â&#x160;Čą Â&#x160;Â?Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2122;Čą Â&#x2019;Â&#x153;Čą Â&#x17D;Â&#x203A;Čą Â?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?Čą Â?Â&#x2DC;Â?Čą Â&#x153;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;Čą Â&#x2019;Â&#x2014;Čą Â?Â&#x17D; Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2013;Â?ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2013;ÇŻ

 $OVGH]HHVWLOOLJWGLHSGRRU]LFKWLJ GDQSULM]HQZLMGLHKHOGHUKHLGHQYHUEOLMGHQRQV PHWGH]HGLHSHVFKRRQKHLG =RJDDWKHWRRNPHWGHPHQVHOLMNH]LHO DOVKHWODJHHLQGLJH HQYHHOYXOGLJHLQEHZHJLQJLVLV]LMDOVWURHEHOZDWHU GRQNHUHQRQGRRU]LFKWLJ 0DDUDOV]LMVWLOLVGRRUVOHFKWVKHWHQHWHZLOOHQ GDQLV]LM]XLYHUDOVGHGRRU]LFKWLJKHLGYDQGH]HH 'DDURPYHUJHOLMNHQZLMGH]LHOPHWZDWHU 6WLOWHLVUHLQKHLGDOVDOKHWRQUHLQHJH]RQNHQLV UHLQKHLGLVWUDQVSDUDQWLHGRRU]LFKWLJKHLGLVGLHSWH 6.LHUNHJDDUG

*HUDUG9DOHQWLQ -DFTXHV 5RZDQHQ'DPLHQ ,QHHQ+DQV (ULFHQ/LVHWWH 0LFKHOOHHQ-RRVW &ODLUHHQ0DUORQ

%RVVFKHQKRRIGMDQXDUL 

Lieve

'HSOHFKWLJHXLWYDDUWGLHQVWKHHIWSODDWVJHYRQGHQRS]DWHUGDJ IHEUXDULZDDUQDZHKDDUKHEEHQEHJHOHLGQDDUFUHPDWRULXP =HJHVWHGHLQ5RRVHQGDDO 

Oma Hendriks als heel de mensheid zou zijn zoals u bent geweest, was de wereld niet arm. Wij zullen u ontzettend missen, Klein- en achterkleinkinderen

Al meer dan 25 jaar uw vertrouwen waard.

8LWYDDUWYHU]RUJLQJ :3YDQ:LQJHUGHQ Verzorging van begrafenissen en crematies in gehele Westland en omgeving. Nachtegaalstraat 47, 2675 XW Honselersdijk Telefoon 0174-622022

Lenie Dukker en de kinderen

Hiervoor onze welgemeende dank.

Love you Dips

Ad Droog Kinderen en kleinkinderen

´+HWJDDWDOOHPDDOGRRU¾ %HGDQNWYRRUXZPHGHOHYHQQDKHWRYHUOLMGHQ YDQ Afscheid isâ&#x20AC;Ś

Je Meissie

Het begin van een herinnering

Naaldwijk, februari 2014

C.H.M. Gerritse - Overgaag

'HQ+RRUQIHEUXDUL

Bij het afscheid van Koos ontvingen wij veel lieve en ontroerende reacties. Die hebben ons goed gedaan en daarvoor willen wij u bedanken. U heeft voor hem en voor ons veel betekend. Met zijn positieve benadering in onze gedachten zullen wij verder leven; hij zou niet anders willen.

Loes van Daalen-van Geest

Esther & Alex Tygo, Isa

Familie Doorduin De Lier, februari 2014

Rijsenburgerplaats 27 2685 GA Poeldijk Bij zorgcentrum ''De Terwebloem'' Alleen op afspraak open tel.: 06-532 060 19 - Dhr. C. van 't Hof website: www.harvasnatuursteen.nl

Het is moeilijk afscheid te nemen van diegene die men lief heeft. Wij hebben het als heel fijn ervaren om zoveel uitingen van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk te ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Cok Lagraauw Wij zullen hieraan dankbare herinneringen bewaren. Dit Lagraauw- Middelburg Kinderen en kleinkinderen Naaldwijk, februari 2014

van dankbaarheid voor uw warme en overweldigende medeleven en steun na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, trotse opa en opi!

0174 â&#x20AC;&#x201C; 29 29 26 www.dijknoordermeer.nl

Feiko Kalsbeek

â&#x20AC;&#x2DC;Sterker dan de dood is de herinnering die blijftâ&#x20AC;&#x2122; Voor de warme belangstelling bij het afscheid van onze lieve vader, schoonvader, opa en ouwe opa

Het voelde voor ons als een warme deken en geeft ons moed om verder te gaan.

Arie Vermeer

Familie Kalsbeek Naaldwijk, februari 2014

willen wij u hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan. De kinderen

Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Leonardus Jacobus van der Hoeven hebben wij heel veel reacties mogen ontvangen in verschillende vormen. De woorden, kaarten, telefoontjes en uw aanwezigheid bij het afscheid hebben ons erg goed gedaan. Uw betrokkenheid troost ons en helpt ons om verder te gaan. Heel hartelijk dank hiervoor. A.E. van der Hoeven - van Adrichem Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Naaldwijk, februari 2014

Leverancier van â&#x20AC;˘ Grafmonumenten â&#x20AC;˘ Urnen â&#x20AC;˘ Gedenksieraden Eigen ontwerp, glas, kunst, RVS en natuursteen Advies bij u thuis of in onze showroom Dorpskade 28, 2291 HR Wateringen Tel: 0174-226860 info@degedenkgroep.nl

www.degedenkgroep.nl Uitvaartverzorging

â&#x20AC;&#x153;De Parelâ&#x20AC;?

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Henk van der Kruijk

´,HGHUPHQVLVVSHFLDDOHQXQLHN¾

www.uitvaart-de-lier.nl

Uitvaart- informatiecentrum Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

:LM]LMQHUYRRUX

www.lupine.nl

Zandeveltweg 75 2692 AS â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande

>VeVV_ ecRR_V_ VV_]RTY

((13(56221/,-.(8,79$$570(722*9225'(7$,/

Telefoon 0174-270090

Jolanda Sonneveld

www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl T. 0174-412230 E. gmeer@caiway.nl

VPTZ, voor mensen die thuis willen sterven. Onze deskundige vrijwilligers ondersteunen de zieke en de familie.

Telefoon 0174-510391

eer

van der

dag en nacht bereikbaar

06-39269623 dag en nacht bereikbaar www.uitvaartverzorgingdeparel.nl

Informatiecentrum & Gedenktekens Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier

| uitvaart@dijknoordermeer.nl

Van ontwerp tot realisatie

tel. 06 - 12 47 16 61 www.vptzwestland.nl

WESTLAND MIDDEN DELFLAND HOEK VAN HOLLAND

SHOWROOM O

Uitvaartverzorging

Vrijwilligers terminale thuiszorg

POELDIJK

Moeilijk onder woorden te brengen zijn onze gevoelens

Maasdijk, februari 2014

De Lier, februari 2014

GEDENKTEKENS

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij van velen mochten ontvangen.

Suzanne & Ralph Robert Mirjam & Tony Quinty

Natuursteen bv

Nel Doorduin-Zegwaard

Wij vonden het een voorrecht dat wij deel uitmaakten van zijn leven

Koos van Daalen

Harvas

Samen met ons, hebben veel mensen stilgestaan bij het leven en overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootoma

.LQGHUHQ .OHLQHQDFKWHUNOHLQNLQGHUHQ

*HUDUG9DOHQWLQ %RVVFKHQKRRIG

3-2-2014

Ik mis je als ik naar de hemel kijk, en de wolken zo zie jagen. Denk ik met liefde terug aan jou, al heb ik vele vragen. Ik mis je hier op aarde. Ik mis je, het doet pijn. Ik zou nog graag heel even jou dochter willen zijn!

Jos Dukker

Dit heeft ons doen beseffen dat Ted niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

-RSLH

LQGHOHHIWLMGYDQMDDU

3-2-2010

Dit alles blijft voor ons een grote steun.

steunt ons enorm.

-RVLQD$GULDQD 9DOHQWLQ9ROOHEUHJW HFKWJHQRWHYDQ 

Daar het onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij u op deze wijze hartelijk danken voor de warme belangstelling na het plotseling heengaan van

Ted Droog â&#x20AC;&#x201C; Hermans

 ,QGDQNEDUHKHULQQHULQJDDQDOOHVZDW]LMYRRURQVLV JHZHHVWJHYHQZLMXNHQQLVYDQKHWRYHUOLMGHQYDQ PLMQOLHYHYURXZRQ]HOLHYHPRHGHUHQRPD 

Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel van verpleeghuis De Kreek te â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande, afdeling Tuinderslust, voor de liefdevolle zorg waarmee zij onze moeder hebben omringd.

Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm.

De herinnering aan al het medeleven, in de vorm van bloemen, kaarten of uw persoonlijke aanwezigheid bij de uitvaart van mijn dierbare vrouw, onze moeder en oma

In Memoriam

Marja van Dijk Willeke den Hollander Lilly ter Laak Telefoon (dag en nacht): (0174) 623456 horizon@kabelfoon.nl www.horizonuitvaart.nl 3XYZfTV (!%& 2G=PP[SfXYZ~BfTT[X]RZ[PP]&$!%(!11zb6aPeT]iP]ST


Het Hele Westland 5 februari 2014

Geboren Op zondag 26 januari 2014 is Tim geboren. Zoon van Erik en Beate en broertje van Max, A. van Schoonhovenlaan 19, 2291 ZC Wateringen. Op maandag 27 januari 2014 is Xavi geboren. Zoon van Richard Kroon en Astrid Schoemaker en broertje van Jayden, Unescostraat 10, 2694 KA ‘s-Gravenzande. Op maandag 3 februari 2014 is Chloë geboren. Dochter van Joey en Priscilla Reijntjes, Kurt Weillstraat 43, 2625 WT Delft.

*(%2257(.$$57-(6 'UXNNHULM+HW:HVWODQG .RRSPDQVWUDDW *%1DDOGZLMN  LQIR#GUXNNHULMKHWZHVWODQGQO

1822.21/,1(7(%(67(//(1 :::'58..(5,-+(7:(67/$1'1/

WN PDULQHEODXZH EDE\ERUQ GUDDJ]DN½ WN ]JDQPHGHOD HQNH OH HOHNWULVFKH ERUVWNROI WRHEHKRUHQ EDVLVVHW ½ 

Abraham/Sarah Eeft van der Ende Entertainment 0174-518788 • www.eeft.nl

WN ERELNH ILHWVWVRHOWMH YRRU YRRURS GH ILHWV PHW YRHWVWHXQ WMHV½ WN RSHQKDDUGKRXW KDUGKRXW SHUP½ WN SKLOLSV EDE\IRRQ PHW WH UXJVSUHHNIXQFWLHHQOLFKW½ WN ]JDQ UXJGUDJHU YRRU HHQ NLQGMHYDWRWFDMDDU½ 

Marcel van der Knaap

Voor al uw meubelstoffering Pieter Heusstraat 18/20 2691 BW ’s-Gravenzande Tel. 0174-422787

JHYU OSV VLQJOHV LN NRP ]H WH JHQHHQNOHLQHYHUJRHGLQJRSKD OHQ WN HOHNWULVFKH YHUVWHOEDUH ODW WHQERGHPPHWPDWUDV½ WN HOHNWULVFKH KDORJHHQ NRRN SODW DOV QLHXZ ½  DDQJHE7.OFGWYPHUNVRQ\ LQFKKRQGHUGSURFHQWJRHGWH]LMQ ½ WN FDLZD\ GLJLGDO RQWYDQ JHQ QRJ SULPD LQ RUGH ½  WNSDFNUGEHOOSFV]RDQ SHUVWXN½ JHYU7UDLOHUYRRUGH:DWRVORHS 0 WN +RFNH\VFKDDWVHQ PDDW ½ WN +RFNH\VFKDDWVHQ PDDW HQ½ WN =ZDUWIOXZHOHQ SDDUGLMFDS ½ WN 1RUHQ PDDW DOOHHQ DO YRRUGHYHU]DPHODDUOHXN½ JHYU WXLQIUHHV Y RQ]H YRNVWXLQ EHQ] WRW  GLHVHO WRW HXUR JHYUVSDUWDPHWPDJGHIHFW]LMQ OLHIVWJUDWLV WN PKU FF DSULOLD UV EURP PHU JHYU PRGHODXWRRWMHV FRUJL RI GLQN\WR\V YRRU KREE\ WN  VWXNV HHWNDPHUVWRHOHQ LQ SULPDVWDDW½ WN  QLHXZH /HJRVWHQHQ LQ GLYHUVH PDWHQ HQ NOHXUHQ ½ WN  QLHXZH URGH GDNSDQ QHQQRNNHQQLHXZYDQ/HJR½ WN QLHXZH URGH /HJRER[ RP HHQ /HJRVWDGUQWH ERXZHQ ½ WN  YHUVFKLOOHQGH QLHXZH /HJRSRSSHWMHV D HXU SHU VWXN WNQLHXZH/HJRVWHQHQLQ YHUVFKLOOHQGH PDWHQ HQ NOHXUHQ ½ WN /HJR ERXZSODDW JURHQ [QRSSHQQLHXZLQYHUSDN NLQJ½ WN  SDDU PRRQERRWV NOHXU ]ZDUWPDDW]JDQ½ WN NXQVWVFKDDWVHQ PW  ½ WN NLQGHUEHUJVFKRHQHQ KRRJ PRGHO PHLQGO PW ½  WNP\OLWWOHSRQ\]DFKWHNQXI IHOV VWXNV NXQQHQ SUDWHQ

WHDE WN P\ OLWWOH SRQ\ IHHVWKXLV LQFO ILJXXUWMHV HQ DFFHVVRLUHV WHDE WN PRRLH ODPP\ FRDW^VXHGLQH`PLGEUXLQWHG G\YRHULQJPWGV ½  WN 3DDUGHQ ZD[ MDV PDDW 6 0HWDIKDDOFDSXFKRQ ELQQHQ YRHULQJ½ WN 2QO\ ZLQWHUMDVFDSXFKRQ PHWERQW]ZDUW ODQJPRGHO½ WN $OOHPDDO VFKDSHQ NQXIIHOV /HXN YRRU HHQ YHU]DPHOLQJ WN 6SDDUERHNHQ )OLSSR 6WDU ZDUV 9RHWEDO 3RNHPRQNDDUW MHV WN  /HXNH JHNOHXUGH VWRHOHQ YRRUNLQGHUHQ+XQHLJHQVWRHO ½ WN )XUE\ WLMJHU =DFKW 6FKDWLJ ½  WN '9' &' 9HUVFKLOOHQGH VRRUWHQ WN 6FKLWWHUHQG QHVWMH %RRPHU SXSVZHJ SHU PDDUW ½  WN 3UDFKWLJ ERHN YDQ +/& -DIIHRYHU0DWKLOGH:LOOLQN$OV QLHXZ½ WN 9LHUSLWV JDV VWHO LQ SULPD VWDDWUQ0HUNSHOJULP WN,NHDWDIHOVWRHOHQLQSUL PDUQVWDDW[ WN ZROOHQ EHUEHU [ PHWHU JHEUXLNWLQJRHGHVWDDW WN JHGLVVHOGH HLNHQ VDORQWDIHO SHWUL WNJHGLVVHOGHELM]HWWDIHO[ PSHWUL WNQLHXZH]ZDUWHLQVWDSVFKRH

WIJNANDS MARKIEZENMAKER schildert en bekleedt uw markies als nieuw! IK KOM VRIJBLIJVEND LANGS.

06 - 870 170 00

50% KORTING QHQPW WNEDQHQEODXZEHLJHJRUGLM QHQ]JDQ JHYU IRWR·V 0- GH :LOGH WUDQVSRUW XLW 0RQVWHU JURHQH  WN 3UDFKWLJ PR]DwHN VPHHG LM]HUWDIHOWMH PHW LQJHOHJG HHQ SRHV½ WN=ZDDUNRSHUHQGHXUNORSSHU LQGHDDQELHGLQJ½ WN KDOIURQG PHONJODV SODDWMH SOXVGHVWHXQWMHV½ WN 3UDFKWLJ VFKLOGHULM YDQ 3-YDQ7ROJHERSGRHN½ WN 3UDFKWLJ JHVFKLOGHUG VFKLO GHULMYDQ+HQGULNYDQ/HHXZHQ ½ WN 3UDFKWLJ VFKLOGHULM RS KRXW JHVFKLOGHUG YDQ 3-YDQ 7RO ½ DDQJHEDFWLHYLGHREDQGHQDI WH KDOHQ YRRU HHQ ERV EORHPHQ DDQJHE'LVQH\YLGHREDQGHQ DI WH KDOHQ YRRU HHQ ERV EORH PHQ DDQJHE  %RHNHQ YDQ 'HDQ .RRQW] ZDDURQGHU 6OHXWHO WRW 0LGGHUQDFKW DDQJHE  %RHNHQ YDQ 5REHUW /XGOHP ZDDURQGHU +HW -DVRQ 'XEEHOVSHO WN+HWERHN'UHDPFDWFKHUYDQ 6WHSKHQ.LQJ½ DDQJHE  %RHNHQ YDQ 1LFFL )UHQFKZDDURQGHU'H5RGH.D PHU9HUORUHQ WN XQLHNH KDQGJHPDDNWH SRU VHOHLQHQ SRSSHQ LQFO PDDWNOH GLQJ½ DDQJHE 9HHO KHHO YHHO WHOH IRRQNDDUWHQ YRRU YHU]DPHODDU GLYODQGHQ7HDE JHYU 6SXOOHQ YRRU MDULJ IHHVW 6DUD

SRSVOLQJHUVEDOORQQHQ WN  NLOR DOOHUOHL /HJR VWHHQ WMHV½ WN 3ODVWLF NDVWHHO PHW ULGGHUV ½ JHYU .ZLMW SDDUV XULIRRQ KRU ORJH NOHHGNDPHUV %HUQDGHWWH VFKRRO WNOHGLNDQWMHZLWPHWYHUVWHOED UHERGHP½ WN HOHNWULVFK YHUVWHOEDUH ODWWH ERGHP PHW PDWUDV ½ WN HOHNWULVFK KDORJHHQ NRRN SODDW HHQ MDDU RXG ½  JUDWLV WDIHOYRHWEDO ]ZDDU  WNPRRLHMRQJH]LQJHQGHNDQD ULH WN 3KLOLSV GUDDJEDUH UDGLR

JHYU =DQJHUHVVHQ YRRU VHPL SURI NODVVLHN YRFDDOHQVHPEOH JHYU NRHOYULHV FRPELQDWLH RI YULH]HU PHW ODGHQ WRW ½  JHYU JDVIRUQXLV PHW RYHQ RI WDIHO PRGHO NRHONDVW WRW ½  JHYU  SLWV JDVVWHO WRW HXUR RI RPDILHWV WRW HXUR WN3DUW\WHQWJULMVHHQNHHUJH EUXLNW[PHW]LMZDQGHQ½ WN %XLVYHQWLODWRU LQ SHUIHFWH VWDDW½ WN$QWLHNHPDLOOHGLHQEODGZLW PHW EODXZH UDQGJDDI ½  WNGXDOFRUHFRPSXWHUPHWZLQ GRZV RIILFH DYLUXV QLHW GXXU

VELUWE TE HUUR Chalet voor 4 personen, niet onder de 12 jaar.

Wandel- en fietsgebied.

Tel. 06 - 15666933 EDWWHULMHOHF  QLHXZ LQ YHUS $(½ WN $ODUP NORNUDGLR )0$0 QZ LQ YHUS HOHFEDWWHULM ½  WN/RJLWHFK.WRHWVHQERUG QZLQYHUS½ WN %26&+ NRIILH]HWDSSDUDDW OX[H QZ LQ YHUSDNNLQJ ½  WN'5($0/$1'HOHFGHNHQ ZDVEDDU VWDQGHQ OX[H QZ LQ YHUSSHU½ WN 6(16(2 DSS QZ LQ YHUS 3KLOLSV½ WNWUDQVVSRUWILHWVLJVW]ZDUWWHO QDX½ WN NLQGHUILHWV PHW ]LM ZLHOWMHVLQFK WHO QD X LJVW ½ WN GDPHVILHWV WURPPHOUHP HQ YHUV LQFK WHO QD X LJVW ½ WN6WXGLHERHNHQ9HUSOHHJNXQ GH QLY GHHONZ WP =JDQ WN 6FKRHQWMHV EDE\GUHXPHV PHUN$DSLH0DDW0 ]RRO FP ½ WNWLMGVFKULIWHQ:LM-RQJH2X GHUV [ JHOH]HQ JHYU RXGH VFKLOGHULM RI OLMV WHQ DOOH JHQUHV  WN $TXDULXP FP YLHUNDQW SRPS YHUZDUPLQJ YHUOLFKWLQJ ½ JHYUJHYUYHU]DPHO]RHNWJUD WLVRXGHYLGHRJDPHV DOOHV\VWH PHQ WNPHUNRYHUKHPGHQ0DDW ;/ JHGUDJHQ RQJHGUDJHQ SSVW ½ WN SURIHVVLRQHOH URHLPDFKLQH FRQFHSW DOV QLHXZ ½  DDQJHE 'LY EDQGV EUXLORIWHQ UHFHSWLHVIHHVWHQ WN %HXNHQ WY PHXEHO EU FP KRRJWH FP GLHS FP½ WNKRXWHQNUXNNHQLQFONXV VHQVKRRJWH FP ½  DDQJHE %HQ KHW YRRU NOHLQH KRQG½ WN )LHWVHQGUDJHU 7ZLQUDFN YRRU RS GH WUHNKDDN ½  WN &RPEL PDJQHWURQ PHUN 3HOJULP ZDWW NOHXU ZLW ½ WN :HEVWDU &DLZD\ PRGHP FRPSOHHW½ JHYU SRVW]HJHO YHU]DPHOLQJ OLHIVWQHGHUODQG WN 6SHOVWUDWHJR QRJ LQ JRHGH VWDDW½ WN :ROOHQ YORHUNOHHG ELM RNHUJHHOPHWURRGUDQGMHLJVW½ WN /DDW MH VFKDDWVHQ VOLMSHQ DOOHHQ QRUHQ ¶V*UDYHQ]DQGH ½ WNGMHPEHGUDDJEDQGLQJRH GH VWDDW QLHXZSULMV ZDV QX ½ WN%RHNGHPDQGLHQDDU$XV FKZLW] ZLOGH QLHXZ ½ QX ½ WN '9' 3V L ORYH \RXU QHU NRPW HHQ YURXZ ELM GH GRNWHUUQSV½ WN+HUHQVN\SDNLQJRHGHVWDDW PDDWO½ WNGDPHVVN\SDNLQJRHGHVWDDW PDDWP½ JHYU6WULMNHUVYRRUEHJHOHLGLQJ YURXZHQHQVHPEOH

 WN JRHGH FRPSXWHU PHW ZLQ GRZVRIIILFHDYLUXVUQHGJDUDQ WLH JHYU EXLWHQERRUGPRWRU GH IHFW JHHQ EH]Z OLHIVW JUDWLV WNZFYHUKRJHUYRRUYROZDVVH QHQPDNNHOLMNYRRUQDHHQRSH UDWLH½ WN NHQZRRG P DOO PRGH WUDQVFHLYHU PRGHO WVJ ½ DDQJHEERHN$OOHVLV]RDOVKHW ]RX PRHWHQ ]LMQ 'DSKQH 'HF

*5$7,6$'9(57(5(192253$57,&8/,(5(1 0DDNJHEUXLNYDQGHDGYHUWHQWLHFRXSRQRSGH]HSDJLQD +HWNDQ]LMQGDWXZJUDWLVDGYHUWHQWLH1,(7LVJHSODDWVW 'LWNRPWXLWVOXLWHQGRPGDWX]LFKGDQQLHWDDQGHVSHOUHJHOVJHKRXGHQKHHIW'H]H]LMQDOVYROJW *HEUXLNXLWVOXLWHQGGHFRXSRQYDQGH]HNUDQW  GXVJHHQNRSLHWMHVRIID[HQ  0D[LPDDOZRRUGHQ 6FKULMIGXLGHOLMN )UDQNHHUYROGRHQGH HXUR RIGHSRQHHUGH  FRXSRQ]RQGHUHQYHORSLQRQ]HEULHYHQEXV

KLMLVKRRJFPJHHQVFKDGH½ WN NDSODDU]HQ PDDW PHW YUROLMNH EORHPHQ HURS ]JDQ ½ WN YRRU FDUQDYDO SLUDDW MXUNMH PDDW [ JHGUDJHQ ZDV ½ WNHFKWQLHXZHYLWUDJHSDDUVEU PHWHUKRRJZDVQX ½ WN QLHXZ FRPPXQLH EHHOGMH YRRU PHLVMH EHHOGMH PHLVMH DDQ DOWDDU½ WN SDUWLM FLMIHUNDDUV NDDUV KRXGHUVKHHOYHHOSVWYHUSDNW½

Voor tienerkamers bij u in de buurt

MEUBELZONE.NL WNKRXWHQOLMVWJURRWPHWGLGGO SODDWHQMDDUGLGGOEODG½ 

TE KOOP / TE HUUR

Woonhuis met kantoor / praktijkruimte met eigen ingang op 415mð eigen grond Hoflaan 120 ‘s-Gravenzande € 485.000 / € 1.350 p.m.

Voor info zie www.jaap.nl Of bel 06-55782803 NHUV½ WN URQGH KRXWHQ ZDQGNORN NODVVLHNH ZLM]HUSODDW EHO YRRU IRWR½ WN KRXWHQ YORHUODPS FUHPH NDS EHO YRRU IRWRLQIR ½  WNJURRWDXWRVSHHONOHHGPH WHU ELM FP PHW D DXWR ½ WN SRSSHWMHVKRUORJH KHOORNLWW\'LVQH\ GLQJHQEDE\ERUQVSXOOHQ ½  WNQLHXZVSHOYRRUGVSOXNYDQ GHSHWWHIOHW½ WN 7LMGVFKULIWHQ *URWHU *URHL HQ MDDUJDQJHQ WP 

Voor kinderkamers bij u in de buurt

MEUBELZONE.NL WHDE WN QLHXZ KRHVMH YRRU JDOD[\ DFHVDPVXQJNOHSKRHVMHUR]H½ WNQLHXZKRHVMHYRRULSKRQH HHQDDS½ WNWUXLEUXLQHQYHVWJULMVPDDW [[[O SDOOPDOO MHDQV HHQ WDV ½ WNPRRLHDUPEDQGPHWKDUWMHV YDQVWDDOYDQMXZHOLHU[JHGUD JHQ½ WN GDPHVURNNHQ VWXNV PDDW [ ERXFOp HQ [ PHW EORH PHQ½ WNPRRLHYDDVYDQHFKWNULVWDO

Pagina 7

WN ZLQWHUEDQGHQ YHOJ YRR YZSRORQZVWPRQWDJH PRJ½ WN /X[ EHGULMIVSDQG P PHW YHHO SDUNHHUSO LQ :DWHULQ JHQ WN5HQDXOW0HJDQH&DEULR EODXZPHW]HHUJRHGHVW ½ WN 0RRL FRPSOHHW YHOJHQVHW YRRU RD YZ HQ VNRGD IDELD JDDWV½ WN VFKDDWVHQ HQ QRUHQ YLNLQJ PWHQ WN ]ZDUWH VFRRWHU SLDJJLR MU NP LQFO ZLQWHUEDQGHQ WN RXGH HWQD NDFKHO  WNIRUGJDOD[\ WN MDULJH GUXLYHQERPHQ WN KXPD[ GLJLWDOH RQWYDQJHU WN ERELNH ILHWV VWRHOWMH YRRURS LQFOZLQGVFKHUPHQDGDSWHU JHYU 9RRU RSSDVRPD ILHWVV WRHOWMHYRRUDFKWHURS WN VFKDDWVHQ QRUHQ YLNLQJ PW HQ WN IRUG JDOD[\ PSY DXW 7UHNKDDN KRJH ]LW YHHO UXLPWH JHYU *UDWLV URPPHOPDUNW VSXO OHWMHV EUHQJDXEPLMQILHWVWHUXJDOVMH HHUOLMNEHQWJRRLGHVOHXWHOLQGH OLQGH JHYU *UDWLV ILHWVHQ RP RS WH NQDSSHQ WN JURHQOHUHQ VWRHO UHOH[ VWRHO 

WN FDUDYDQ OXLIHO ]RQGHU VWRN NHQ RPORRS PDDW  WNOLFKWHLNHQKRHNNDVWPHWWKHH JOD]HQGHXUWMHV WN VFKDDWVHQ QRUHQ YLNLQJ PW HQ WN OHUHQ ULHPHQ ]ZDUW HQ EUXLQ HQ VWURSGDVVHQ NRRS WN VHW YDQ ZDQGERUG HQ DIE ZDWHULQJHQHQNZLQWVKHXOYDQZ NRUWWHDE JUDWLVDIWHKDOHQWHJHOV[ FP WN RYHUJRUGLMQHQ VHWV YRRU UDPHQ KRRJWH P EUHHG PEUDQGEOXVVHU WN IRUG JDOD[\ DXW 7UHNKDDN WN JUDYHQ]DQGH ZDQGWHJHOV RUDQMH VOXLV JHPHHQWH KXLV GH PROHQ WNVFKLOGHULMLQOLMVWGHVFKHOSHQ YLVVHU[ WNZDQGWHJHOVLQOLMVWXLWJDYHQ GDPFRRXGHEURRGEDNNHULMHURS WN EXUHDXVWRHO ]ZDUW YHUVWHO EDDU HQ WUHNNDEHO YRRU DXWR WNZLWWH NXQVWVFKDDWVHQ PW QRJQLHXZLQGV]DQGVWUD HDV\JOLGHUV WNFUDFRDXWRVWRHOYDMUYHUVWE HQ DIQHHPEDDU UXJOHXQLQJ  WNNLQGHU HHWVWRHO HHWWDIHO ZLWWH NXQVWVWRINXLSYDWRWMU JHYU +RJH VWRHO YRRU GH ERV PDFKLQH WN]ZDUW OHUHQ PHLVMHV ODDU]HQ PWZDVUR]HSDQ WRIIHOVPW WNUR]HPRRQERRWVPW[ ZHHN JHGUDJHQ ZDV YHUVWESHXWHUVFK WNYG PD[L FRVL UR]H SDN QLHW JHGUDJHQ PW YRHWHQ]DN UHJHQKRHVDQZ JHYU%XWDJDVNDFKHOZDDUGHIOHV DFKWHULQNDQVWDDQPHWWKHUPR VWDDW WN GDPHV ILHWV NDSWHLQ  WN DIVOXLWEDDU EDJDJH NRIIHU WMH YRRU RS GH ILHWV RI VFRRWHU WNGDNGUDJHUVYZZHEFDP JHYU7DSHUHFRUGHU WN QRVWDOJLVFKH FOD[RQ WIRUG WNSHQGDDO HPPHU JURWH WN ZHJHQV ]LHNWH QLHXZH HOHF WULVFKHILHWV WNSLDQRGDQHPDQQNOHXUGRQN HUPDKRQLH WN WUXVW FRPSXWHU PXLV 86% QLHXZLQYHUS JHYUJHERRUWHNDDUWMHV YRRU PLMQ YHU]DPHOLQJEYG WN PDSSHQ YHU]DP FRPSOYRHW EDO ERHNHQ IOLSSR·V VWDUZDUV VPXUIHQ YDQ SOXV DK F  WNGYGFGDOOHVLQ NRRS WN NLQGHUVWRHOWMHV JHYORFKWHQ DOOHUOHL NOHXUHQ VDPHQ  

 'HFRXSRQGLHQWYyyUYULMGDJRFKWHQGXXU  LQRQVEH]LWWH]LMQ $GYHUWHQWLHVPHWFRPPHUFLsOHDFWLYLWHLWHQZRUGHQ  QLHWJUDWLVJHSODDWVW 'HUHGDFWLHEHKRXGW]LFKKHWUHFKWYRRU  DGYHUWHQWLHV]RQGHURSJDDIYDQUHGHQWHZHLJHUHQ  JHHQWHOHIRQLVFKHXLWOHJPRJHOLMN  WN FRPSO EDE\NDPHU YDQ ER[ WRW NLQGHUZDJHQ WRH DOV QLHXZ WN ]JDQ ZHLQLJ JHEUXLNW YHLOLJKHLG NLQGHUWUDSKHNMH YHU VWHOEDDU VPHHGLM]HU  WNVSOLQWHUQLHXZ]ZDUWOHHUWRP WRP WDVMH PHW SROVEDQGMH  WN GLJLWHQQH H\HWYRQH NSQ QLHXZLQYHUSDNNLQJ WN WUDQVVSRUW ILHWV LJVW ]ZDUW WHOQDXXU WN GDPHVILHWV WURPPHOUHPYHUVQ LQFK LJVWQDXXU WN NLQGHUILHWVMHPHW ]LMZLHOWMHV LQFK WHOQD XXU WN [YLRRO PHW NLVWVWULMNVWR NNODULQHWNRSHUHQ WURPSHW WN FRPSOHWH ZULQJHU DXWR UDGLRFG FRPSO 0HW VSHDNHUV ZDWW WN UHUHFRUGDEOH GYG GPZ$UZ QZ LQ YHUS  JUDWLV DI WH KDOHQ WDIHO YRHWEDO ]ZDDU JUDWLV DI WH KDOHQ FRPSOHWH GRQNHUEUXLQH ER[ PHW YHU KRJLQJ WNPRRLHMRQJH]LQJHQGHNDQD ULHPDQ WN IRUG JDOD[\ PSY DXWWUHNKDDN KRJH ]LW YHHO UXLPWH WNEDQNVWHO]LWVFRJQDFNO MDDURXGWHDEQDXXU WN JHGLFKWHQERHNMH YDQ +HQN 6SDDQ&UXLMII WN +ROO\ KREE\ JHERUGXXUGH VFKLOGHULMVWXNV WN IRUG JDOD[\ PSY DXWWUHNKDDNKRJH]LWYHHOUXL PWH WNJHYDUHQGULHKRHNVOHHSNDEHO ]JDQ WN VFKDDWVHQ QRUHQ PDDW  WNVFKDDWVHQQRUHQPWHQ WN JHYU EORHPSRW JUZLW RQJFP WN ERHN WULRORJLH JRG VFKXGGH GH DWHUHQZDWHUVQRRG   WN VWDQGDDUG YRRU VLHUSRS  WN WXLQGHUVVFKXLW RSJHERXZG DOVZHHNHQGERRW WNPRRLHMRQJH]LQJHQGHNDQD ULHPDQ WN YRXZILHWVHQ PHUN UDOHLJK SOD]D JWN RSJHERXZGH WXLQGHUVYOHW WN NDGRERQ XLWKRI YDQ YRR YRRU GLY DFWLYLWHLWHQ WNEDQHQEODXZEHLJHJRUGLM QHQ]JDQ JHYU IRWR·V 0- GH :LOGH WUDQVSRUW XLW 0RQVWHU JURHQH  WN PDULQHEODXZH EDE\ERUQ GUDDJ]DN½

&283219225

WN ]JDQPHGHOD HQNH OH HOHNWULVFKH ERUVWNROI WRHEHKRUHQ EDVLVVHW ½  WN ERELNH ILHWVWVRHOWMH YRRU YRRURS GH ILHWV PHW YRHWVWHXQ WMHV½ WN RSHQKDDUGKRXW KDUGKRXW SHUP½ WN SKLOLSV EDE\IRRQ PHW WH UXJVSUHHNIXQFWLHHQOLFKW½ WN ]JDQ UXJGUDJHU YRRU HHQ NLQGMHYDWRWFDMDDU½ JHYU OSV VLQJOHV LN NRP ]H WH JHQHHQNOHLQHYHUJRHGLQJRSKD OHQ WN HOHNWULVFKH YHUVWHOEDUH ODW WHQERGHPPHWPDWUDV½ WN HOHNWULVFKH KDORJHHQ NRRN SODW DOV QLHXZ ½  DDQJHE7.OFGWYPHUNVRQ\ LQFKKRQGHUGSURFHQWJRHGWH]LMQ ½ WN FDLZD\ GLJLGDO RQWYDQ JHQ QRJ SULPD LQ RUGH ½  WNSDFNUGEHOOSFV]RDQ SHUVWXN½ JHYU7UDLOHUYRRUGH:DWRVORHS 0 WN +RFNH\VFKDDWVHQ PDDW ½ WN +RFNH\VFKDDWVHQ PDDW HQ½ WN =ZDUWIOXZHOHQ SDDUGLMFDS ½ WN 1RUHQ PDDW DOOHHQ DO YRRUGHYHU]DPHODDUOHXN½ JHYUWXLQIUHHVYRQ]HYRNVWXLQ EHQ] WRW  GLHVHO WRW HXUR JHYUVSDUWDPHWPDJGHIHFW]LMQ OLHIVWJUDWLV WN PKU FF DSULOLD UV EURP PHU JHYU PRGHODXWRRWMHV FRUJL RI GLQN\WR\V YRRU KREE\ WN  VWXNV HHWNDPHUVWRHOHQ LQ SULPDVWDDW½ WN  QLHXZH /HJRVWHQHQ LQ GLYHUVH PDWHQ HQ NOHXUHQ ½ WN  QLHXZH URGH GDNSDQ QHQQRNNHQQLHXZYDQ/HJR½ WN QLHXZH URGH /HJRER[ RP HHQ /HJRVWDGUQWH ERXZHQ ½ WN  YHUVFKLOOHQGH QLHXZH /HJRSRSSHWMHV D HXU SHU VWXN WNQLHXZH/HJRVWHQHQLQ YHUVFKLOOHQGH PDWHQ HQ NOHXUHQ ½ WN /HJR ERXZSODDW JURHQ [QRSSHQQLHXZLQYHUSDN NLQJ½ WN  SDDU PRRQERRWV NOHXU ]ZDUWPDDW]JDQ½ WN NXQVWVFKDDWVHQ PW  ½ 9HUORUHQ VOHXWHOERV LQ FHQWUXP 'H /LHU  *5$7,6$'9(57(17,(

3DUWLFXOLHUHQNXQQHQJUDWLVDGYHUWHUHQLQ+HW+HOH:HVWODQG9LDRQ]HVLWH ZZZKHWKHOHZHVWODQGQO PDDURRNYLDGH]HFRXSRQ6YSGXLGHOLMNVFKULMYHQ

9DNMHVRSHQODWHQYRRUVSDWLHVFLMIHUOHWWHUSHUYDNMH2SVWXUHQLQHHQ 92/'2(1'(JHIUDQNHHUGH HXUR 23(1HQYHORSQDDU8LWJHYHULM7KRHQEY 3RVWEXV$$1DDOGZLMNRI=21'(5HQYHORSGHSRQHUHQLQGHEULHYHQEXV 6WRNGLMNNDGHRIRSJHYHQYLDZZZKHWKHOHZHVWODQGQO8ZDGYHUWHQWLHGLHQW YULMGDJRFKWHQG XXU LQRQVEH]LWWH]LMQ$GYHUWHQWLHVNXQQHQ]RQGHURSJDDIYDQ UHGHQZRUGHQJHZHLJHUG0D[LPDDODGYHUWHQWLHVSHUSHUVRRQ

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 8

GEMEENTENIEUWS WESTLAND lezers schrijven

Geen nieuwe woningen in Kwintsheul :HONH ERXZORFDWLH LV HU YUDJHQ GH EHZRQHUV YDQ .ZLQWVKHXO ]LFK DI :LMNHQQHQGLHQLHW¶:DWRQVEHWUHIW EOLMIW HU JODV LQ SODDWV YDQ KXL]HQ· ]HJW0DUWLQ%XLWHODDUYDQ&'$DOVKLM SUDDW RYHU HHQ VWURRN JURQG WXVVHQ GH YDQ /XLNODDQ HQ GH /DQJH :DWH ULQJ YDQ QRJ JHHQ P ]R·Q NOHLQH P YDQ GH EHZRQLQJ YDQ RQV GRUS $OV DOWHUQDWLHI NRPHQ HU ZDDU VFKLMQOLMNKXL]HQLQ'H/LHU-DLQRQV GRUSLVHUQRRLWHHQERXZORFDWLHYRRU VRFLDOH ZRQLQJERXZ HQ VWDUWHUVZR QLQJHQ $O WRHQ RQV GRUS YLHO RQGHU GH JHPHHQWH :DWHULQJHQ PDDU RRN QX RQGHU JHPHHQWH :HVWODQG KHHIW .ZLQWVKHXO QRRLW HHQ JRHG ZRQLQJ EHOHLG JHNHQG $I HQ WRH HHQ NOHLQ ZLMNMH PHW DOV JHYROJ GDW HU JHHQ YRRU]LHQLQJHQ PHHU ]LMQ 7HUZLMO RQV GRUS ]R ULMN ZDV DDQ GLH YRRU]LHQLQ JHQLQGHMDUHQYODNQDGHRRUORJ,Q +HW +HOH :HVWODQG YDQ MDQXDUL OHHV MH GDQ ELM HHQ IRWR YDQ .ZLQWV KHXO RYHU YHUSDXSHULQJ PDDU GDQ ]RQGHUZLQNHOVLQRQVGRUS:DDURP NDQ GDW WRFK PDDU JHEHXUHQ EOLMYHQ ZLM PDDU KHW VWLHINLQGMH YDQ GH JH PHHQWH" %OLMI KHW PDDU HHQ GURRP YDQPLMGDWHULQRQVGRUSYROGRHQGH ZRQLQJHQHQYRRU]LHQLQJHQ]LMQYRRU DORQ]HGRUSHOLQJHQ" $OEHUW=XLGJHHVW .ZLQWVKHXO

Subsidie voor gezonde schoolpleinen ,Q PDDUW NXQQHQ VFKROHQ VXEVLGLH WRW Ą DDQYUDJHQ YRRU KHW UHDOLVH UHQ YDQ HHQ JH]RQG VFKRROSOHLQ 2P QLHW DFKWHU KHW QHW WH YLVVHQ RUJDQLVH UHQ KHW 3ODWIRUP 'XXU]DDP :HVWODQG :10( GH (HUVWH :HVWODQGVH 0RQWHV VRULVFKRROHQ*UHHQOLYHHHQLQIRUPDWLH ELMHHQNRPVWRSIHEUXDULYDQWRW XXU ELM GH (:00VFKRRO DDQ GH 0DGHZHJ D LQ 0RQVWHU $DQPHOGHQ NDQYLDLQIR#GXXU]DDPZHVWODQGQO

Vervolg van de voorpagina

College over gemeentelijke schuldenpositie:

‘We hebben het nodige vet op de botten’ “De schuldenpositie van Westland is met ruim € 350 miljoen hoog te noemen”, erkennen burgemeester & wethouders. Ze reageren daarmee op de (landelijke) berichtgeving over de financiële positie van Westland. “Westland heeft voor ca. € 240 miljoen aan (bestemming-)reserves en voorzieningen. We hebben dus het nodige vet op de botten om tegenvallers op te vangen.” door Louis Bruijnzeels ´1LHW ]R]HHU GH KRRJWH YDQ GH VFKXO GHQSRVLWLH LV YDQ EHODQJ PDDU GH GDDUPHH VDPHQKDQJHQGH UHQWHGUXNµ YHUYROJW KHW FROOHJH ´'H JHPHHQWH :HVWODQGLVJRHGLQVWDDWRPGHUHQWH ODVWHQ ELQQHQ GH EHJURWLQJ RS WH YDQ JHQPHGHGRRUGHODJHUHNHQUHQWHYDQ µ % : NXQQHQ ]LFK RRN QLHW YLQ GHQ LQ GH ]ZDUH WHUPHQ YDQ :9/(2 HQ 99' :HVWODQG ]RDOV ¶ILQDQFLsOH UDPS· 'H EHVFKXOGLJLQJ GDW GH VFKXO GHQODVW GLH ]RDOV LQ HONH 1HGHUODQGVH JHPHHQWHLVYHURRU]DDNWGRRUGHFULVLV RS GH EHYRONLQJ ZRUGW DIJHZLPSHOG ZRUGW GLUHFW EHZLMVEDDU ZHHUOHJG ´'H ZRRQODVWHQ LQ :HVWODQG 2=% DIYDO VWRIIHQKHIILQJ HQ ULRROUHFKWHQ VWLMJHQ LQ JHPLGGHOG JHQRPHQ VOHFKWV PHW 'DW LV PLQGHU GDQ KHW LQIODWLH SHUFHQWDJH YDQ ,Q GH FRDOLWLHSHUL RGH ]LMQ GH ZRRQODVWHQ JH PLGGHOG JHQRPHQ PHW LQ WRWDDO JHVWHJHQ WHUZLMO KHW LQIODWLHSHUFHQWDJH EHGURHJµ

Grondpositie =R SDQLHN DO HHQ JRHGH UDDGJHYHU NDQ ]LMQ % : GHOHQ ]HNHU QLHW GH SDQLHN GLH:9/(2HQ99':HVWODQGPHW KXQ UHDFWLHV RS KHW EHULFKW LQ KHW )' RSGHEXUJHUVRYHUEUHQJHQ+HWFROOHJH JHHIWLQDOOHUXVWHHQYHUNODULQJYRRUGH KRJHSODDWVRSGHUDQNLQJYDQJHPHHQ WHQ GLH KHW PRHLOLMN KHEEHQ PHW GH YHUNRRS YDQ KXQ JURQGHQ ´'H VFKXO

GHQSRVLWLH YDQ GH JHPHHQWH :HVWODQG ZRUGW YRRUDO EHSDDOG GRRU GH JURWH KRHYHHOKHLG QRJ WH RQWZLNNHOHQ JURQ GHQ GLH RS GH EDODQV VWDDQ 'DDUGRRU VWDDW :HVWODQG KRRJ RS GH OLMVW YDQ VFKXOGHQ WRY DQGHUH JHPHHQWHQ LQ 1HGHUODQG'LWJHOGWRYHULJHQVYRRUDOOH JHPHHQWHQPHWHHQJURWHJURQGSRVLWLH 5XLP GHHO YDQ GH JURQGHQ GLH ELM :HVWODQG RS GH EDODQV VWDDQ EHKRUHQ WRWGHGHHOQHPLQJHQ:HVWODQGVH=RRP HQ21::LMSDUWLFLSHUHQLQGH]HGHHO QHPLQJHQ UHVSHFWLHYHOLMN YRRU HQ 'DWEHWHNHQWGXVGDWZLMULVLFRGUD JHQG SDUWLFLSHUHQ YRRU ERYHQJHQRHP GHSHUFHQWDJHVµ

Herindeling +HW FROOHJH YHUZLMVW QLHW YRRU KHW HHUVW QDDU GH WLMG YRRUDI DDQ GH %H VWXXUOLMNH +HULQGHOLQJ 'H WLMG ZDDULQ GH :HVWODQGVH =RRP RS GH WHNHQWDIHO ZHUG RQWZLNNHOG ´'H GHHOQHPLQJHQ LQ :HVWODQGVH =RRP HQ 21: NRPHQ YRRUW XLW FRQWUDFWHQ YDQ YRRU GH JH PHHQWHOLMNH KHULQGHOLQJ 'LH ]LMQ RYHU JHJDDQ QDDU GH UHFKWVRSYROJHU GH JH PHHQWH:HVWODQGµ

Annexatie 2RN ZRUGW YHUZH]HQ QDDU GH NHX]H ZDDUYRRU GH YRRUPDOLJH :HVWODQGVH JHPHHQWHQ ZHUGHQ JHVWHOG DQQH[DWLH RI ERXZHQ RS :HVWODQGV JURQGJHELHG YRRU 'HQ +DDJ +HW FROOHJH ´+HW EH WURI WRHQ JURQGJHELHG :DWHULQJHQ HQ 0RQVWHU 0HW GH :HVWODQGVH =RRP HQ 21: ]LMQ WRHQ FRQWUDFWHQ JHVORWHQ RQGHU PHHU RYHU GH JURQGDIQDPH +HW YDVWVWHOOHQYDQGH6DPHQZHUNLQJVRYHU HHQNRPVW:HVWODQGVH=RRPWLMGHQVGH UDDGVYHUJDGHULQJ YDQ MDQXDUL MO LV HHQ EHODQJULMNH VWDS LQ GH JRHGH ULFK WLQJ 'DDULQ VWDDW GDW HU JHERXZG JDDW ZRUGHQZDDUEHKRHIWHDDQLVGXVYRRU :HVWODQGHUV PDDU HU ]LMQ RRN DIVSUD NHQJHPDDNWRYHUJURQGDIQDPH]RQGHU YRRUZDDUGHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ YRRUYHU NRRSµDOGXV% :

Een Artist Impression van De Duinen, één van de deelprojecten van De Westlandse Zoom.

Wegen en scholen +HW FROOHJH ´,Q KHW YHUOHGHQ KHEEHQ ZLM DO YRRU Ą PLOMRHQ DDQ YHUOLH]HQ JHQRPHQ RS ZDDUGHGDOLQJ RI KHW ODWHU RQWZLNNHOHQYDQJURQGHQ7HQDDQ]LHQ YDQ GH JHPHHQWHOLMNH GHHOQHPLQJHQ

KHEEHQ ZLM UHHGV HHQ YRRU]LHQLQJ YDQ Ą PLOMRHQ JHWURIIHQ RP WRHNRP VWLJH YHUOLH]HQ RS WH YDQJHQµ +HW FRO OHJHJHHIWRRNJULIWRHGDWHUQDDVWGH JURQGSRVLWLHV VFKXOGHQ EHVWDDQ 'LH QRHPW ]LM RQYHUPLMGHOLMN YRRU GH GDJH

Reddingsbrigades en kinderboerderijen winnen Loftrompet

Vitis Vrijwillige Inzet: vrijwilligervacatures

Donderdagavond 30 januari reikten wethouder Marga de Goeij en burgemeester Van der Tak de vrijwilligersjaarprijs De Loftrompet uit aan de vrijwillige reddingsbrigades van Westland. Ruim 5000 mensen stemden mee over de publieksprijs. Die ging naar SKIP Kinderboerderij uit Naaldwijk. De prijzen werden uitgereikt in De Leuningjes in Poeldijk.

9LWLV 9ULMZLOOLJH ,Q]HW EHPLGGHOW LQ HHQ EUHHG DDQERG DDQ YULMZLOOLJHUVYDFDWX UHV LQ :HVWODQG HQ +RHN YDQ +ROODQG 2QGHUVWDDQG WUHIW X HHQ JUHHS XLW GH YDFDWXUHV 9RRU YUDJHQ NXQW X WHUHFKW YLD H YULMZLOOLJHLQ]HW#YLWLVZHO]LMQQO RI W  9ULMZLOOLJH ,Q]HW LV YRRU EH]RHN RSHQ RS PDDQGDJ WRW HQ PHW YULMGDJYDQWRWXXU9HUGLODDQ WH0RQVWHU

´'H YULMZLOOLJHUV YDQ GH UHGGLQJVEULJD GHV LQ :HVWODQG KHEEHQ HHQ YHUDQW ZRRUGHOLMNH WDDNµ VFKULMIW GH MXU\ LQ KDDU UDSSRUW ´=H ]LMQ PHW QDPH DFWLHI ODQJVGHNXVW'DDUZDDUVFKXZHQ]HELM JHYDDUOLMNHVLWXDWLHVKHOSHQ]ZHPPHUV LQ QRRG HQ EUHQJHQ YHUPLVWH NLQGHUHQ ELMKXQRXGHUVWHUXJ=LMQHPHQKXQWD NHQKHHOVHULHXVHQLQYHVWHUHQGDQRRN YHHOWLMGLQWUDLQLQJHQRSOHLGLQJ%LQQHQ GHUHGGLQJVEULJDGHV]LMQ]RZHOMRQJHUH DOV RXGHUH YULMZLOOLJHUV DFWLHI =LM JDDQ KDQGLQKDQGHQGHOHQKXQNHQQLVPHW HONDDU %LM GH RUJDQLVDWLH NXQQHQ YULM ZLOOLJHUVGRRUJURHLHQPHWKXQWDOHQWHQ 6WXNYRRUVWXNYULMZLOOLJHUVPHWHHQJUR WHPDDWVFKDSSHOLMNHEHWURNNHQKHLGGLH YHUGHUUHLNWGDQDOOHHQUHGGLQJVZHUNµ

Publieksprijs +HW SXEOLHN KHHIW GLW MDDU PDVVDDO JH VWHPG QD GH RSURHS GLH DOOH JHQRPL

Gastvrouw/heer voor wijkcentrum Terra Nova

De vrijwilligers van de reddingsbrigades en de kinderboerderijen vieren de overwinning. Foto: Eric van Heuveln en Wolfgang van der Hoek

QHHUGHQ GHGHQ 6.,3 NLQGHUERHUGHULM XLW 1DDOGZLMN JLQJ HU PHW GH PHHVWH VWHPPHQ YDQGRRU 0DDU OLHIVW YDQ GH VWHPPHUV NRRV YRRU GH]H NLQGHU ERHUGHULM GLH HHQ DFWLHYH URO YHUYXOW LQ GH ZLMN 3LMOHWXLQHQ 'H RYHULJH JHQR

PLQHHUGHQ YRRU GH /RIWURPSHW ZDUHQ 9LGHR -RXUQDDO *URHS 5,79 XLW ·V*UDYHQ]DQGHHQ.LQGHUYDNDQWLHZHUN :HVWODQG =LH YRRU HHQ IRWRUHSRUWDJH YDQGHDYRQGZZZKHWKHOHZHVWODQGQO

9RRU ZLMNFHQWUXP 7HUUD 1RYD LQ :DWHULQJHQ ]RHNW 9LWLV :HO]LMQ HHQ JDVWYURXZKHHU GLH KHW WHDP ZLO YHU VWHUNHQ NHHU SHU ZHNHQ RS ]D WHUGDJRFKWHQG YDQ WRW XXU 'DDUQDDVW]RHNHQ]LMHHQYDVWHLQYDOYULM ZLOOLJHU GLH RS GRRUGHZHHNVH GDJHQ HHQRFKWHQGPLGGDJVRPVDYRQGZLO LQYDOOHQ DOV JDVWYURXZKHHU 8Z WDNHQ EHVWDDQXLWFRQVXPSWLHVVHUYHUHQDDQ VSUHHNSXQW YRRU EH]RHNHUV :LMNFHQ WUXP YDQ 9LWLV :HO]LMQ ZLO JDVWYULMKHLG XLWVWUDOHQ .XQW X GH]H XLWVWUDOLQJ ELH

GHQ"

Koffie delen en aandacht :RRQ]RUJFHQWUXP &DUH\Q 5R]HQKRI ]RHNWYULMZLOOLJHUVGLHNRIILHGHOHQRSGH DIGHOLQJ 'DDUELM PDDN MH HHQ ¶EDEEHO WMH· HQ ELHGW HHQ OXLVWHUHQG RRU DDQ GH EHZRQHUV0HWQDPHRSGHZRHQVGDJ PLGGDJ HQRI YULMGDJPLGGDJ YDQDI RQ JHYHHUWRWXXU%HLGHGDJHQ LV QDWXXUOLMN RRN PRJHOLMN +HE MLM HHQ OXLVWHUHQG RRU JHGXOG HHQ JH]HOOLJH EDEEHOHQHHQEHHWMHWLMGRYHU"

Docent computerles voor senioren 5RGH .UXLV :HVWODQG RUJDQLVHHUW RS PDDQGDJPLGGDJXXUFRP SXWHUOHVVHQYRRUVHQLRUHQ,QVHULHVYDQ OHVVHQ ZRUGW DDQ VHQLRUHQ JHOHHUG KRHRPWHJDDQPHWGHEDVLVYDQFRP SXWHUJHEUXLN LQWHUQHW HQ KHW PDNHQ YDQ HPDLOV 9DQ KHW )ORUD &ROOHJH DV VLVWHUHQ OHHUOLQJHQ LQ KHW NDGHU YDQ GH PDDWVFKDSSHOLMNH VWDJH 8 NXQW JRHG RPJDDQ PHW OHHUOLQJHQ YDQ MDDU HQVHQLRUHQ

Kijk voor meer politiek nieuws op www.hethelewestland.nl

Oosterleese brug bij de Lier aangepakt

Symposium over dynamiek tussen bestuur en economie

'H JHPHHQWHUDDG VWHPW LQ PHW KHW YRRUVWHO YDQ KHW FROOHJH YDQ EXUJH PHHVWHU HQ ZHWKRXGHUV RP HHQ YRRU EHUHLGLQJVNUHGLHW YDQ Ą EH VFKLNEDDU WH VWHOOHQ YRRU KHW YHUKRJHQ YDQ GH 2RVWHUOHHVH EUXJ +LHUPHH ZRUGW HHQ YDQ GH EHODQJULMNVWH NQHO SXQWHQ LQ KHW YDDUURXWHQHWZHUN YDQ :HVWODQGRSJHORVW'HJHPHHQWH:HVW ODQG UHFUHDWLHVFKDS 0LGGHQ 'HOIODQG 6WDGVJHZHVW +DDJODQGHQ HQ GH SUR YLQFLH=XLG+ROODQGKHEEHQGHLQWHQWLH RP GH RSKRJLQJ YDQ GH 2RVWHUOHHVH EUXJQDDUHHQGRRUYDDUWKRRJWHYDQ PJH]DPHQOLMNWHILQDQFLHUHQ :HWKRXGHU $UQH :HYHUOLQJ ´6LQGV GH YDVWVWHOOLQJ YDQ GH QRWD ´9DDUUHFUHDWLH LQ:HVWODQGµLVHUGRRUKHHOYHHOSDUWLM HQKDUGJHZHUNWDDQHHQRSORVVLQJ'H KXLGLJH 2RVWHUOHHVH EUXJ LV SDV URQG DIJHVFKUHYHQ9DDUUHFUHDWLHJURHLW HFKWHU VQHO LQ GH KHOH UHJLR :DFKWHQ WRWLVJHHQRSWLH'DDURPNRHUVHQ ZHDDQRSDDQSDVVLQJYDQGHEUXJYRRU KHWYDDUVHL]RHQµ

Op vrijdag 7 februari zal om 11.00 uur het symposium ‘Economie in een veranderend bestuurlijk landschap’ gehouden worden in de raadzaal te ‘s-Gravenzande. Bij dit symposium zullen sprekers de belangrijkste ontwikkelingen in dit veld beschrijven. 1DWLRQDDO]LHQZHHHQWUHQGYDQGHFHQ WUDOLVDWLH HQ RRN RSVFKDOLQJ ,QWHUQDWLR QDDO ]LMQ GH RQGHUKDQGHOLQJHQ RYHU GH QLHXZHEXGJHWSHULRGHYDQKHW(XURSH VHUHJLRQDOHEHOHLGYRORSEH]LJ

Beleid 'H VSUHNHUV ]XOOHQ WLMGHQV KHW V\PSR VLXP DDQ]HW JHYHQ YRRU HHQ GLVFXVVLH RYHUHHQ]LQYROOHHQNDQVULMNHLQYXOOLQJ YDQ UHJLRQDDO HFRQRPLVFK EHOHLG $DQ GHKDQGYDQGHDFWXHOHRQWZLNNHOLQJHQ ZRUGW LQJHJDDQ RS GH PRJHOLMNKHGHQ HQ EHKRHIWHQ YRRU GH YHUGHUH YHUVWHU NLQJYDQGHHFRQRPLH

Het programma is als volgt:

XXUXXU/XQFK

XXU,QORRS XXU6\PSRVLXPYDQGHUDDGYDQ :HVWODQG ROY GH YRRU]LWWHU YDQ GH UDDGVFRPPLVVLHHFRQRPLH7KHR6SDQ EURHN +HQULGH*URRWKRRJOHUDDU5HJLRQDOH (FRQRPLVFKH'\QDPLHNDDQGH98 2YHU9HUVWHUNLQJUHJLRQDOHHFRQR PLVFKHVODJNUDFKWLQHHQJURWHUZRU GHQGEHVWXXUOLMNVSHHOYHOGQDWLRQDDO HQLQWHUQDWLRQDDO 5LQNH=RQQHYHOGDOJHPHHQGL UHFWHXU,QQRYDWLRQ4XDUWHU 520 =XLGYOHXJHO 2YHU+HWHFRQRPLVFK SHUVSHFWLHIYDQGH=XLGYOHXJHO,Q QRYDWLHHQYHUVWHUNLQJYDQGHUHJL RQDOHHFRQRPLHHQRQ]H(XURSHVH SRVLWLH (ULF3RRW:85:DJHQLQJHQ&URS 3URGXFWLRQDQG3K\VLRORJ\:DJHQLQ JHQ85*ODVWXLQERXZ2YHU2QWZLN NHOLQJHQLQNHQQLVHQLQQRYDWLHLQGH JODVWXLQERXZHQGHNDQVHQYRRUGH *UHHQSRUW

XXU 6MDDNYDQGHU7DNEXUJHPHHVWHUYDQ :HVWODQG2YHU'HHFRQRPLVFKH SRVLWLHYDQ:HVWODQG $JQHVYDQ$UGHQQHYRRU]LWWHUSUR GXFWVFKDS7XLQERXZ2YHU,QWHU QDWLRQDOHGLPHQVLHJODVWXLQERXZ YRRU:HVWODQGLQKHWNDGHUYDQGH WXLQERXZEULHIYDQNDELQHW5XWWH 5RJLHUYDQGHU6DQGHJHGHSXWHHUGH YDQGH3=+ SRUWHIHXLOOHRQGHUPHHU (XURSDHQLQWHUQDWLRQDDOEHOHLG 2YHU'HLQQRYDWLHYHNUDFKWYDQRQ]H UHJLR3HUVSHFWLHIHQNDQVHQYRRUGH UHJLRQDOHHFRQRPLHGH0DLQSRUWHQ GH*UHHQSRUW .DULQ=ZLQNHOVOLGYDQGHUDDGYDQ :HVWODQG2YHU(HQYLWDOHHQGXXU ]DPH*ODVWXLQERXZVHNWRULQ:HVW ODQG 8OEH6SDDQVYRRU]LWWHUUHGDFWLHFRP PLVVLHPHWURSRROHQZRRUGYRHUGHU UHJLRQDOHVDPHQZHUNLQJYDQGHUDDG

YDQ:HVWODQG2YHU%HVWXXUOLMNH VFKDDOHFRQRPLHHQLQQRYDWLHYH VODJNUDFKW )UDQN5LMQHYHHQSUHVLGLXPYRRU]LWWHU UDDG:HVWODQGOLGUHGDFWLHFRPPLV VLHPHWURSRRO2YHUGHEHWHNHQLV YDQHQGHHFRQRPLVFKHNUDFKWYDQ GHLQLWLDWLHYHQLQGH=XLGYOHXJHO -RKQ:LWNDPSOLGUHGDFWLHFRPPLV VLHPHWURSRROYDQGHUDDGYDQ:HVW ODQG2YHU'HUHODWLHYHZDDUGHYDQ EHVWXXUOLMNHDPELWLHVYRRUGHHFRQR PLHHQZDWQRGLJLVYRRUGHYHUGHUH YHUVWHUNLQJYDQRQ]HHFRQRPLVFKH SRVLWLHUHJLRQDDOHQLQWHUQDWLRQDDO 3HWHU'XLMVHQVIUDFWLHYRRU]LWWHU 2YHU:DWLVKHWEHVWHYRRUGHHFR QRPLVFKHSRVLWLHYDQ:HVWODQG

Foto: PR

OLMNVH JDQJ YDQ ]DNHQ LQ :HVWODQG GH JHEUXLNHOLMNH LQYHVWHULQJHQ GLH QRGLJ ]LMQYRRUGHOHHIRPJHYLQJ]RDOVZHJHQ HQ VFKROHQ ´6DPHQJHYDW NDQ ZRUGHQ JHVWHOG GDW GH JHPHHQWHOLMNH JURQGSR VLWLH HQ GH GDDUPHH VDPHQKDQJHQGH

VFKXOGHQ GDQN]LM KHW ILQDQFLHHO VROLGH EHOHLG GDW GH DIJHORSHQ MDUHQ LV JH YRHUGJRHGEHKHHUVEDDU]LMQ'DWEOLMNW RRN XLW KHW IHLW GDW GH EHJURWLQJ YRRU HQVOXLWHQGLVHQGHZRRQODV WHQLQVOHFKWVPHWVWLMJHQµ

PW wil ‘Groningse toestanden’ uitsluiten 3URJUHVVLHI :HVWODQG KHHIW YUDJHQ JH VWHOG RYHU GH SURHIERULQJHQ QDDU DDUG JDV ELM :HVWHUOHH 'H ERULQJHQ YLQGHQ SODDWV WXVVHQ GH .DGH YDQ 5DV HQ GH %XUJHPHHVWHU (OVHQZHJ LQ 1DDOGZLMN 'H 1HGHUODQGVH $DUGROLH 0DDWVFKDSSLM 1$0 PHOGGHRQODQJVGDWGHERULQJHQ VXFFHVYRO]LMQ'H1$0]DOQXOHLGLQJHQ OHJJHQ ZDW HQNHOH PDDQGHQ LQ EHVODJ ]DO QHPHQ 'DDUQD ]DO WRW SURGXFWLH ZRUGHQRYHUJHJDDQ 'H IUDFWLH YDQ 3URJUHVVLHI :HVWODQG

YUDDJW KHW FROOHJH RI HU RQGHU]RHN JH GDDQ LV QDDU GH ULVLFR·V YDQ GH]H JDV ZLQQLQJHQ]RMDZDWGDDUGHXLWNRPVW YDQLVHQ]RQHHZDDUGDWQLHWJHGDDQ LV'HIUDFWLHZLOGDDUPHHXLWVOXLWHQGDW HU ¶*URQLQJVH WRHVWDQGHQ· RQWVWDDQ LQ :HVWODQG +HW JDVYHOG ZDDUQDDU JH ERRUG ZRUGW EHYDW QDDU VFKDWWLQJ HHQ KDOI PLOMDUG NXELHNH PHWHU DDUGJDV 'DDUPHH EHKRRUW WRW GH NOHLQH JDVYHO GHQLQRQVODQG

(Advertorial)

GBW: ‘Boa’s moeten beter worden aangestuurd’ De buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Westland zijn veel inwoners een doorn in het oog. Nietszeggende kleine overtredingen worden vaak zonder pardon bekeurd en zorgen voor onnodige irritaties, signaleert GBW. Ook moeten de Boa’s worden ingezet op uren die er toe doen. Bovendien wordt er nauwelijks samengewerkt met de vele vrijwilligers van de Buurtpreventieteams in Westland. 6DPHQZHUNLQJ PHW DQGHUH SDUWLMHQ LQ GH YHLOLJKHLGVNHWHQ LV YROJHQV *%: HHQ PXVW RP :HVWODQG QRJ YHLOLJHU WH PDNHQ *HPHHQWH%HODQJ OLMVWWUHN NHU $UQH :HYHUOLQJ LV YDQ PHQLQJ GDW HU HHQ YHLOLJKHLGVWHDP PRHW ZRUGHQ JHYRUPG´2QGHUOHLGLQJYDQGHSROLWLH NXQQHQ EXXUWSUHYHQWHQ %RD·V HQ SDU WLFXOLHUHEHYHLOLJHUVYHHOPHHULQIRUPD WLHPHWHONDDUGHOHQ1HHPDOOHSDUWLMHQ VHULHXVHQZHUNRSEDVLVYDQHHQSULR ULWHLWHQOLMVW GLH VDPHQ PHW ZLMNEHZR QHUV YHUHQLJLQJHQ HQ EHGULMYHQ ZRUGW RSJHVWHOGµ

+RHZHO GH JHUHJLVWUHHUGH FULPLQDOLWHLW LV JHGDDOG ]LMQ HU RRN QHJDWLHYH RQW ZLNNHOLQJHQGLHYUDJHQRPHHQVWHUNH VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ DOOH ELM KHW YHL OLJKHLGVEHOHLG EHWURNNHQ SDUWQHUV +HW JDDW GDDUELM RQGHU PHHU RP VLJQDOHQ RYHU GUXJVJHEUXLN HQ KHW DIJOLMGHQ YDQ MRQJHUHQQDDUKHWFULPLQHOHFLUFXLW0LV GULMYHQHQJURYHRYHUWUHGLQJHQPRHWHQ KDUGZRUGHQDDQJHSDNW *RHGHPRQLWRULQJLVGDDUELMQRGLJ*H PHHQWH%HODQJ LV YRRUVWDQGHU YDQ HHQ WZHHMDDUOLMNVH OHHIEDDUKHLGV HQ YHLOLJ KHLGVPRQLWRUZDDUPHHLQ]LFKWRQWVWDDW KRH EXUJHUV GH HIIHFWLYLWHLW YDQ EHOHLG EHOHYHQ 6DPHQ PHW REMHFWLHYH FLMIHUV OHYHUWGDWHHQJRHGEHHOGRS9RRU*H PHHQWH%HODQJLVYHLOLJKHLGWRSSULRULWHLW *%:/LMVWWUHNNHU $UQH :HYHUOLQJ LV ]HHU WH VSUHNHQ RYHU GH EXXUWSUHYHQ WLH ´'H]H YULMZLOOLJHUV JDDQ GRRU ZHHU HQZLQGGHVWUDDWRSHQ]LMQGHRJHQHQ RUHQYDQGH:HVWODQGVHGRUSHQ/DWHQ ZH ]H NRHVWHUHQ HQ KXQ ZHUN VHULHXV QHPHQµ

6ORWSDQHO PHW JHGHSXWHHUGH 5RJLHU YDQ GHU 6DQGH )UDQN 5LMQHYHHQ 8OEH 6SDDQV-RKQ:LWNDPS2YHU+RHYHU ]LOYHUHQZHGHNDQVHQ" GemeenteBelang lijsttrekker Arne Weverling draaide een dienst mee met de buurtpreventie.

Foto: PR


Het Hele Westland 5 februari 2014

TELEFOONNUMMER

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTEHUIS

14 0174

Publicatiedatum donderdag 30 januari 2014 | Bron: www.gemeentewestland.nl

Omgevingsvergunning Aanvraag ontvangen: Kern â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande De Lier

Honselersdijk

Kwintsheul Maasdijk Monster

Naaldwijk Ter Heijde Wateringen Heel Westland

Adres Staalvisserstraat 17* Emmastraat 19*

Projectomschrijving Dossiernummer plaatsen van twee dakkapellen (voor- en achterkant) W-AV-2014-0047 vervangen van een bestaande aanbouw en vervangen van een bestaande dakkapel W-AV-2014-0036 Burgemeester van Doornlaan 12* vervangen van een bestaande lichtreclame en plaatsen van een nieuwe lichtreclame W-AV-2014-0046 Anthurium 43* plaatsen van een dakkapel (voorkant) W-AV-2014-0054 Burgemeester CrezĂŠelaan 28* plaatsen van een opslag loods W-AV-2014-0057 Piet Heinstraat t.h.v. 1* kappen van vijf bomen t.b.v. rioolvervanging W-AV-2014-0061 MariĂŤndijk 51* oprichten van een overkapping aan de zijkant van de woning en uitvoeren van werk of werkzaamheden W-AV-2014-0051 Kraaijesteijn 62* plaatsen van een prieel W-AV-2014-0056 Valkehorst achter 73* kappen van een boom W-AV-2014-0059 De Raaphorst 8* plaatsen van een dakkapel (voorkant) W-AV-2014-0034 Lange Kruisweg 70F * uitbreiden van een bestaande kas en vervangen van waterbassin W-AV-2014-0040 Jan Steenstraat/Berckheide achter 14* kappen van een boom W-AV-2014-0039 Vlotlaan 603* aanpassen van de gevels en aanbrengen van een verdiepingsvloer in de bestaande bedrijfsruimte W-AV-2014-0049 Fazanterie 12* aanleggen van een uitrit W-AV-2014-0043 Dreeslaan 229* oprichten van een dakopbouw W-AV-2014-0053 Karel Doormanweg 26* gedeeltelijk vervangen van een bouwmuur W-AV-2014-0041 Naaldwijkseweg achter 8* oprichten van 74 bedrijfs- en opslagunits en een tijdelijk verkooppunt W-AV-2014-0048 De Vroomstraat 16* dichtmaken van een balkon W-AV-2014-0060 Anthuriumpad t.h.v. Zonnebloemstraat 39, Dorpskade kruising Middenweg te Wateringen en recreatiegebied Wollebrand t.h.v. Broekpolderlaan te kappen van acht bomen op twee locaties en diverse bomen Honselersdijk * op een derde locatie W-AV-2014-0045

Ontvangen 17-01-2014 14-01-2014 17-01-2014 20-01-2014 20-01-2014 21-01-2014 19-01-2014 20-01-2014 21-01-2014 14-01-2014 15-01-2014 15-01-2014 17-01-2014 15-01-2014 19-01-2014 15-01-2014 17-01-2014 21-01-2014

17-01-2014

Vergunning geweigerd: Kern Kwintsheul Wateringen

Adres Snoekbaars 2** Klopperman 1**

Projectomschrijving uitbreiden van een bestaande dakopbouw oprichten van een reclameobject

Dossiernummer W-AV-2013-1077 W-AV-2013-1031

Verzonden 22-01-2014 17-01-2014

Adres Projectomschrijving Dossiernummer Strijp 10*** vergroten van een berging en veranderen van een erfafscheiding W-AV-2013-0840 Lierweg 18A *** plaatsen van een dakkapel (voorkant) W-AV-2014-0010 arteveldlaan 1A *** uitbreiden van een paardenstal W-AV-2013-1013 Pastoor Vinkesteynstraat ter hoogte van 2 *** kappen van twee bomen W-AV-2013-1061 Kerkstraat 43A (aangevraagd als oprichten van dorpshuis Kastanjehof (ter vervanging van) (wijziging op Kerkstraat naast 41) *** reeds eerder verleende vergunning) W-AV-2013-0579 Waterlelie voor 14 en 16 *** kappen van twee bomen W-AV-2013-1097

Verzonden 21-01-2014 21-01-2014 15-01-2014

Vergunning verleend (regulier): Kern De Lier Honselersdijk H Kwintsheul

Naaldwijk

21-01-2014

Wateringen

Wateringen

Adres Projectomschrijving Sand-Ambachtstraat 68 (aangevraagd als Sand-Ambachtstraat tussen 66 en 76) **** oprichten van een kantoorruimte Groentelaan 90**** in gebruik nemen van een kinderopvang

Dossiernummer

Verzonden

W-AV-2013-0707 21-01-2014 W-AV-2013-0748 21-01-2014

Adres Projectomschrijving Dossiernummer Socratesstraat (kavel 7) ***** aanleggen van een inrit W-AV-2013-1037 Socratesstraat ongenummerd (kavel 7) ***** oprichten van een woning met berging W-AV-2013-0984 Zwetkade Noord 8***** plaatsen van een brug, aanbrengen van een fietstunnel en aanleggen van een rotonde W-AV-2013-1054

*

Inzien aanvraag Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen. Dat is eerst mogelijk zodra er op de desbetreffende aanvraag een beslissing is genomen. Gelijktijdig met de bekendmaking van deze beslissing - eveneens via het weekblad - wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat. ** Een besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf de dag na de datum van publicatie. Wilt u het besluit inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden 14 0174. Bezwaar en beroep Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de datum van verzending van de vergunning, bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. *** Dit besluit ligt ter inzage vanaf de dag na de datum van publicatie. Wilt u dit besluit inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. Bezwaar Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op deze site onder het onderwerp bezwaar maken.Voorlopige voorziening Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend. **** Dit besluit ligt ter inzage vanaf de dag na de datum van publicatie. Wilt u dit besluit inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. Bezwaar en beroep Bent u belanghebbende en heeft u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren gebracht, dan kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de datum van publicatie in Groot Westland tegen het besluit schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit te worden overgelegd. Voor het in behandeling nemen van het beroep dient griffierechten te worden betaald. Voorlopige voorziening Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een beroepsschrift hebben ingediend. ***** Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Tegen deze beslissing staan geen rechtsmiddelen open.

Bekendmaking ruimtelijk plan 'H JHPHHQWH :HVWODQG PDDNW EH NHQG GDW KHW YROJHQGH SODQ WHU LQ]DJH OLJW 1DDP 5XVWKRYHQODDQ 0HORHQ ODDQ 6RRUW SODQ :LM]LJLQJVSODQ 6WDWXV 2QWZHUS 3XEOLFDWLHGDWXP 5HDFWLHWHUPLMQ YULMGDJ WP GRQGHUGDJ 1XPPHU 1/,052RESZ $U WLNHO D :HW UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ 2PVFKULMYLQJ +HW YHUSODDWVHQ YDQ DJUDULVFKH EHGULMIVZRQLQJHQ XLW KHW GXXU]DPH JODVWXLQERXZJHELHG DOV EXUJHUZRQLQJ QDDU HHQ ORFDWLH WXVVHQ GH 5XVWKRYHQODDQ ² 0HORHQODDQ LQ ¶V

*UDYHQ]DQGH'HSHUFHOHQ]LMQJHOHJHQ WXVVHQ GH 5XVWKRYHQODDQ GH 0HORHQ ODDQ HHQ ZDWHUJDQJ PHW DDQ GH RYHU ]LMGH EHVWDDQGH JODVWXLQERXZEHGULMYHQ HQGHQLHXZDDQWHOHJJHQHFRORJLVFKH YHUELQGLQJV]RQH :LOW X KHW SODQ EHNLM NHQ" 8 NXQW SODQ HQ ELMODJHQ EHNLMNHQ YLD ZZZQOUXLPWHOLMNHSODQQHQ RI YLD UXLPWHOLMNHSODQQHQQO 9RRU KHW LQ]LHQYDQHHQI\VLHNH[HPSODDUNXQWX HHQDIVSUDDNPDNHQELMKHW2PJHYLQJV FRQWDFWFHQWUXP8EHOWKLHUYRRUWLMGHQV NDQWRRUWLMGHQRS:LOWXUHDJH UHQRSKHWSODQ"8NXQWHHQ]LHQVZLM]H

LQGLHQHQ ELQQHQ GH UHDFWLHWHUPLMQ 6WXXUXZ]LHQVZLM]HQDDU3RVWEXV $'1DDOGZLMNWDYKHWFROOHJHYDQ EXUJHPHHVWHU HQ ZHWKRXGHUV WHDP 67%+HWLVRRNPRJHOLMNRPHHQPRQ GHOLQJH ]LHQVZLM]H LQ WH GLHQHQ QHHP KLHUYRRU FRQWDFW RS PHW KHW 2PJH YLQJVFRQWDFWFHQWUXPYLD$OOHHQ DOV X DOV EHODQJKHEEHQGH WLMGLJ HHQ ]LHQVZLM]HKHHIWLQJHGLHQGNXQWXODWHU EHURHS LQVWHOOHQ WHJHQ GH YDVWVWHOOLQJ YDQKHWZLM]LJLQJVSODQ

KHHIW YHUNODDUG DOV JHPDFKWLJGH RS WH WUHGHQ PRHW RS PDDQGDJ IHEUXDUL DOV NLH]HU ]LMQ JHUHJLVWUHHUG %LM LQZLOOLJLQJYDQKHWYHU]RHNRQWYDQJWGH JHPDFKWLJGH HHQ YROPDFKWEHZLMV (HQ YROPDFKWJHYHU LV QLHW EHYRHJG GH YROPDFKW LQ WH WUHNNHQ RI ]HOI DDQ GH VWHPPLQJ GHHO WH QHPHQ % 0$&+7, *,1* '225 29(5'5$&+7 9$1 '( 67(03$6 'H NLH]HU NDQ HHQ DQGHUH NLH]HU GLH LQ GH]HOIGH JHPHHQWH DOV NLH]HU LV JHUHJLVWUHHUG PDFKWLJHQ RP YRRU KHPKDDU WH VWHPPHQ 'H NLH ]HU WHNHQW GDDUWRH KHW IRUPXOLHU GDW YRRUNRPW RS GH VWHPSDV HQ ODDW GH NDDUW GRRU GH JHPDFKWLJGH PHGHRQ GHUWHNHQHQ 'H NLH]HU GUDDJW GH DO GXV LQ HHQ YROPDFKWEHZLMV RPJH]HWWH VWHPSDV DDQ GH JHPDFKWLJGH RYHU 7HYHQV PRHW GH NLH]HU HHQ NRSLH YDQ HHQ JHOGLJ LGHQWLWHLWVEHZLMV DDQ GH JH

PDFKWLJGH PHHJHYHQ 'LW NRSLH PRHW GH JHPDFKWLJGH DDQ GH YRRU]LWWHU YDQ KHWVWHPEXUHDXODWHQ]LHQ+HWRYHU GUDJHQ YDQ GH LQ YROPDFKWEHZLMV RP JH]HWWH VWHPSDV NDQ WRW HQ PHW GH GDJYDQGHVWHPPLQJ(HQYROPDFKW GDWLVYHUOHHQGGRRURYHUGUDFKWYDQGH VWHPSDV NDQ WRW KHW XLWEUHQJHQ YDQ HHQ VWHP GRRU GH JHPDFKWLJGH GRRU GHYROPDFKWJHYHUZRUGHQLQJHWURNNHQ (HQNLH]HUPDJQLHWPHHUGDQ WZHH YROPDFKWHQ DDQQHPHQ 'H YROPDFKW VWHP GLHQW WHJHOLMN PHW GH HLJHQ VWHP WH ZRUGHQ XLWJHEUDFKW 1DGHUH LQOLFK WLQJHQ ZRUGHQ YHUVWUHNW GRRU %XUHDX 9HUNLH]LQJHQ 6WRNGLMNNDGH 3ODDWV 1DDOGZLMN 'DWXP MDQXDUL 'H EXUJHPHHVWHU YRRUQRHPG - YDQ GHU 7DN

Stemmen bij volmacht 'H EXUJHPHHVWHU YDQ :HVWODQG PDDNW EHNHQG GDW KHW ELM GH DDQVWDDQGH YHU NLH]LQJ YDQ GH OHGHQ YDQ GH UDDG YDQ GH JHPHHQWH :HVWODQG RS ZRHQVGDJ PDDUW HHQ NLH]HU LV WRHJH VWDDQ ELM YROPDFKW WH VWHPPHQ 'DDU ELM JHOGHQ GH YROJHQGH EHSDOLQJHQ $ 0$&+7,*,1* '225 6&+5,)7(/,-.( $$195$$* %LM KHW /RNHW %XUJHU]D NHQ LQ JHPHHQWHNDQWRRU ]LMQ NRVWH ORRV IRUPXOLHUHQ YHUNULMJEDDU YRRU GH YHU]RHNVFKULIWHQ RP ELM YROPDFKW WH PRJHQ VWHPPHQ +HW YHU]RHNVFKULIW PRHWXLWHUOLMNRSYULMGDJPDDUW GRRU GH NLH]HU ZRUGHQ LQJHGLHQG ELM GH EXUJHPHHVWHU YDQ GH JHPHHQWH ZDDUKLM]LMRSPDDQGDJIHEUXDUL DOV NLH]HU LV JHUHJLVWUHHUG +HW YHU ]RHNVFKULIW NDQ QLHW ZRUGHQ LQJHGLHQG GRRUGHNLH]HUDDQZLHHHQNLH]HUVSDV LV YHUVWUHNW 'HJHQH GLH ]LFK EHUHLG

'HYHUNHHUVEHVOXLWHQNXQWXWHUXJYLQGHQRSKWWSV]RHNRIILFLHOHEHNHQGPDNLQJHQQO

KDQGKDYHQYDQGHGDDURSYRRUNRPHQ GH NDQGLGDWHQ KHW KDQGKDYHQ YDQ GH GDDUERYHQ JHSODDWVWH DDQGXLGLQJ YDQHHQSROLWLHNHJURHSHULQJGHQXP PHULQJ YDQ GH JHOGLJ YHUNODDUGH OLMVWHQ HQGHJHOGLJKHLGYDQGHOLMVWHQFRPEL QDWLHV 3ODDWV 1DDOGZLMN 'DWXP MD QXDUL 'H YRRU]LWWHU YRRUQRHPG - YDQGHU7DN

Te verwijderen voertuig +HWFROOHJHYDQ%XUJHPHHVWHUHQ:HW KRXGHUV YDQ GH JHPHHQWH :HVWODQG PDDNW EHNHQG GDW HHQ RQEUXLNEDDU YDDUWXLJ PHW GH QDDP ´$QRQLHP¾ LQ GH EHUP EHKRUHQG ELM GH 5LMQVEXU JHUZHJ WH 1DDOGZLMN LV JHSODDWVW 2S JURQG YDQ DUWLNHO OLG YDQ GH $OJHPHQH 3ODDWVHOLMNH 9HURUGHQLQJ LV KHW YHUERGHQ HHQ RSHQEDUH SODDWV DQ GHUV WH JHEUXLNHQ GDQ RYHUHHQNRPVWLJ GH SXEOLHNH IXQFWLH GDDUYDQ DOV KHW EHRRJGH JHEUXLN HHQ EHOHPPHULQJ NDQYRUPHQYRRUKHWGRHOPDWLJEHKHHU HQ RQGHUKRXG YDQ GH RSHQEDUH SODDWV GDQ ZHO KHW EHRRJGH JHEUXLN QLHW YRO GRHW DDQ UHGHOLMNH HLVHQ YDQ ZHOVWDQG *HOHW RS KHW YRUHQVWDDQGH ZRUGW GH HLJHQDDU FT JHEUXLNHU YDQ ERYHQJH QRHPGYDDUWXLJJHODVWGH]HELQQHQGULH GDJHQ QD YHUVFKLMQLQJ YDQ GH]H SXEOL FDWLHWHYHUZLMGHUHQ,QGLHQKHWYDDUWXLJ QD GH]H WHUPLMQ QLHW LV YHUZLMGHUG ]DO GH JHPHHQWH KHW YDDUWXLJ YHUZLMGHUHQ FT YHUQLHWLJHQ (YHQWXHOH NRVWHQ ]XO

OHQ YHUKDDOG ZRUGHQ RS GH HLJHQDDU FT JHEUXLNHU YDQ KHW YDDUWXLJ 0RFKW XPHHULQIRUPDWLHZHQVHQRYHUKHWEH VOXLWRILQ]DJHZLOOHQKHEEHQLQKHWEH VOXLWGDQNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHW KHW WHDP 7RH]LFKW 2SHQEDUH 5XLPWH EHUHLNEDDU RQGHU WHOHIRRQQXPPHU (HQEHODQJKHEEHQGHGLHKHWQLHW HHQV LV PHW KHW EHVOXLW NDQ HHQ JHPR WLYHHUG EH]ZDDUVFKULIW VFKULMYHQ QDDU KHW FROOHJH YDQ EXUJHPHHVWHU HQ ZHW KRXGHUV SRVWEXV  $' 1DDOG ZLMN +HW EH]ZDDUVFKULIW PRHW ZRUGHQ LQJHGLHQG ELQQHQ ]HV ZHNHQ QD SX EOLFDWLH YDQ GH]H PHGHGHOLQJ +HW EH ]ZDDUVFKULIWPRHWZRUGHQRQGHUWHNHQG HQEHYDWWHQPLQVWHQDDPHQDGUHVGH GDWXP HQ HHQ RPVFKULMYLQJ YDQ KHW EHVOXLW ZDDUWHJHQ EH]ZDDU ZRUGW JH PDDNW2PGHDIKDQGHOLQJYDQXZEH ]ZDDUVFKULIWWHEHVSRHGLJHQYHU]RHNHQ ZLMXRPHHQNRSLHYDQKHWEHVOXLWPHH WHVWXUHQ

Vaststelling bestemmingsplan Fietsverbinding Vlietpolderplein Naaldwijk %XUJHPHHVWHU HQ ZHWKRXGHUV YDQ GH JHPHHQWH :HVWODQG PDNHQ LQJHYROJH DUWLNHO YDQ GH :HW UXLPWHOLMNH RU GHQLQJ EHNHQG GDW GH JHPHHQWHUDDG YDQ:HVWODQGLQ]LMQYHUJDGHULQJYDQ MDQXDUL KHHIW YDVWJHVWHOG KHW EH VWHPPLQJVSODQ Âľ)LHWVYHUELQGLQJ 9OLHW SROGHUSOHLQ 1DDOGZLMNÂľ 1/,052 SESYDVW +HW EHVWHPPLQJV SODQ PHW GH KLHUELM EHKRUHQGH VWXN NHQOLJWPHWLQJDQJYDQYULMGDJMDQX DULJHGXUHQGHHHQWHUPLMQYDQ]HV ZHNHQ YRRU HHQ LHGHU WHU LQ]DJH +HW EHVWHPPLQJVSODQ LV JHZLM]LJG YDVWJH VWHOGWHQRS]LFKWHYDQKHWHHUGHUWHULQ ]DJHJHOHJGHRQWZHUSGDDUYDQ'HZLM ]LJLQJHQ VWDDQ DDQJHJHYHQ LQ GH 6WDDW YDQZLM]LJLQJHQGLHRQGHUGHHOXLWPDDNW YDQKHWUDDGVEHVOXLW+HWEHVWHPPLQJV SODQYRRU]LHWLQHHQMXULGLVFKSODQRORJL VFKH UHJHOLQJ YRRU GH DDQOHJ HQ ERXZ YDQ HHQ ILHWVYHUELQGLQJ RYHU KHW 9OLHW SROGHUSOHLQ WH 1DDOGZLMN +HW SODQJH ELHG LV JHOHJHQ ERYHQ HQ URQGRP KHW YHUNHHUVSOHLQ9OLHWSROGHUSOHLQHQZRUGW JOREDDO EHJUHQVG GRRU GH EHVWDDQGH 1 %XUJHPHHVWHU (OVHQZHJ HQ GH =XLGHOLMNH 5DQGZHJ 1DDOGZLMN 3LHW 6WUXLMNZHJ ,Q]LHQ EHVOXLW %LQQHQ GH JHQRHPGHWHUPLMQLVKHWEHVWHPPLQJV SODQPHWGHKLHUELMEHKRUHQGHVWXNNHQ EHVFKLNEDDU JHVWHOG RS ZZZ QOUXLPWHOLMNHSODQQHQ +HW SODQ LV YHU EHHOG RS ZZZUXLPWHOLMNHSODQQHQQO

DGYHUWHQWLH

Verlenging beslistermijn: Kern Honselersdijk

Verkeersbesluiten

13-01-2014 21-01-2014

Vergunning verleend (uitgebreid): Kern â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande

Zitting centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering 'H YRRU]LWWHU YDQ KHW FHQWUDDO VWHPEX UHDX YRRU GH RS ZRHQVGDJ PDDUW WHKRXGHQYHUNLH]LQJYDQGHOHGHQ YDQ GH UDDG YDQ GH JHPHHQWH PDDNW LQJHYROJHDUWLNHO,YDQGH.LHVZHWEH NHQGGDWGLWEXUHDXRSYULMGDJIHEUX DULRPXXULQHHQRSHQEDUH ]LWWLQJ LQ JHPHHQWHNDQWRRU 1DDOGZLMN ]DO EHVOLVVHQ RYHU GH JHOGLJKHLG YDQ GH LQJHOHYHUGH NDQGLGDWHQOLMVWHQ KHW

Pagina 9

+HW EHVWHPPLQJVSODQ PHW GH KLHUELM EHKRUHQGH VWXNNHQ NDQ RS DIVSUDDN ZRUGHQ LQJH]LHQ ELM KHW 2PJHYLQJV FRQWDFWFHQWUXP8EHOWKLHUYRRUWLMGHQV NDQWRRUWLMGHQRS%HURHSLQVWHO OHQ*HGXUHQGHGHKLHUERYHQYHUPHOGH WHUPLMQYDQWHULQ]DJHOHJJLQJEHVWDDWGH PRJHOLMNKHLG EHURHS WHJHQ GH YDVWVWHO OLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQLQWHVWHO OHQELMGH$IGHOLQJEHVWXXUVUHFKWVSUDDN YDQ GH 5DDG YDQ 6WDWH 3RVWEXV  ($ 'HQ +DDJ 'H]H PRJHOLMNKHLG VWDDW RSHQ YRRU EHODQJKHEEHQGHQ GLH WLMGLJWHJHQKHWRQWZHUSEHVWHPPLQJV SODQKXQ]LHQVZLM]HQDDUYRUHQKHEEHQ JHEUDFKWELMGHUDDGDDQWRQHQGDW]LM UHGHOLMNHUZLMV QLHW LQ VWDDW ]LMQ JHZHHVW KXQ ]LHQVZLM]H ELM GH UDDG QDDU YRUHQ WH EUHQJHQ EHGHQNLQJHQ KHEEHQ WHJHQ GH ZLM]LJLQJHQ GLH GH UDDG ELM KHW QHPHQ YDQ KHW EHVWHPPLQJVSODQ KHHIWDDQJHEUDFKWWHQRS]LFKWHYDQKHW RQWZHUS 7HYHQV NDQ GHJHQH GLH EH URHS KHHIW LQJHVWHOG HHQ YHU]RHN RP YRRUORSLJH YRRU]LHQLQJ LQGLHQHQ ELM GH 9RRU]LWWHU YDQ YRRUQRHPGH DIGHOLQJ +HWEHVWHPPLQJVSODQWUHHGWLQZHUNLQJ PHW LQJDQJ YDQ GH GDJ QD GLH ZDDURS GH EHURHSVWHUPLMQ DIORRSW ,QGLHQ ELQ QHQGHEHURHSVWHUPLMQHHQYHU]RHNRP YRRUORSLJHYRRU]LHQLQJELMGH9RRU]LWWHU LV LQJHGLHQG WUHHGW KHW EHVOXLW QLHW LQ ZHUNLQJ YRRUGDW RS GDW YHU]RHN LV EH VOLVW


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 10

Volgende week vrijdag is het weer de dag van de rode rozen, de ontbijtjes op bed en natuurlijk de giften die uitdrukking geven aan de liefde tussen twee mensen: het is Valentijnsdag. FloraHolland draaide de afgelopen weken overuren om alle liefdesbloemen aan te kunnen slepen, maar voor wie nog geen cadeau voor zijn of haar (geheime) geliefde heeft weten te bemachtigen; het is nog niet te laat! De Westlandse middenstand en horeca doen op deze Valentijnspagina een aantal liefde- en smaakvolle suggesties voor cadeaus, zodat ook uw Valentijnsdag een succes wordt.

Trouwen

Valentijn af met het verzoek hen te trouwen. De bisschop vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Daarop werd de bisschop gearresteerd. Toen hij voor het keizerlijk gerecht moest verschijnen, probeerde Valentijn de keizer te bekeren. Claudius voelde zich echter beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden.

Overigens is het verhaal achter Valentijnsdag geen succes. Er zouden twee Italiaanse heiligen met de naam Sint Valentijn hebben bestaan. EĂŠn was priester in Rome, de andere bisschop van Terni. Beiden zouden ergens in de 3e eeuw op 14 februari zijn gedood, maar de kans is groot dat het om ĂŠĂŠn en dezelfde man ging. Keizer Claudius II was in die tijd aan de macht. Om zijn soldaten tijdens bloedige oorlogen fit te houden, mochten ze niet trouwen. Volgens de legende stapten op een dag een soldaat en zijn vriendin op bisschop

geneesmiddel. Valentijn zorgde ervoor, maar het werkte niet. Op de dag van de onthoofding probeerde de cipier nog uit dankbaarheid de terechtstelling te voorkomen, maar vergeefs. Kort na de dood van de bisschop ontving het meisje een bemoedigende brief van Valentijn. Uit de enveloppe viel een gele bloem. Toen het meisje de bloem in handen kreegâ&#x20AC;Ś was ze op slag genezen.

Onthoofding De doodstraf werd op 14 februari voltrokken. Een gevangenbewaarder had een dochter die blind was. Hij vroeg bisschop Valentijn om een

Valentijns verrassings menu met welkoms cocktail â&#x201A;Ź 29,50

Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x161;¤Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x161;Â&#x2014;Â&#x153;¨Â&#x17D;ÂŁÂ&#x2019;Â&#x153;Â&#x153;¤

Keuze vis, vlees of vegetarisch. Reserveren gewenst.

7URXZHQ"

ÂŞÂŞÂŞá&#x20AC;&#x201D;Â?Â&#x160;Â&#x2DC;Â?Â&#x153;¤Â&#x153;£¤§Â?Â&#x201C;Â&#x153;á&#x20AC;&#x201D;Â&#x161;Â&#x2014;

ZZZQRYLWHLWFRP ZZZQRYLWHLWFRP

Â&#x160;Â&#x161;Â&#x2018;Â&#x17D;£¤¢Â&#x160;Â&#x160;¤á&#x201A; á ş á şá žá&#x201A; á š á ?ÂŁá&#x20AC;&#x2013; ÂĄÂ&#x160;¨Â&#x17D;Â&#x161;ÂŻÂ&#x160;Â&#x161;Â?Â&#x17D;á ¸á šá żá źá źá šá ˝á şá źá ź

ZZZQRYLWHLWFRP Rietdijkstraat 96, 3151GK Hoek van Holland Tel. 0174-31 06 60 â&#x20AC;˘ info@gentile.nl www.gentile.nl

.ORRVWHUODDQ/'0RQVWHU LQIR#QRYLWHLWFRPZZZQRYLWHLWFRP

ZÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŻĹŻ Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ç&#x20AC;ŽŜÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x160; <ŽžĹŻÄ&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Í&#x2014;

sÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?ĹŠĹśĆ?ĹľÄ&#x17E;Ŝƾ

Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;Ä&#x201A;ŜŏŽžĆ?Ć&#x161;ĹŹĆ&#x152;Ĺ?ĹŠĹ?Ć&#x161;Ćľ Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ĺ˝Ć?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć?Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś ĹŻÄ&#x17E;ƾŏÄ&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć?

Live pianist

ÎŚϯϲÍ&#x2022;ϹϏdÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Í&#x203A;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ĺś Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŻĹŻĹ?Ĺ?Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨÎŚĎ­ĎłÍ&#x2022;ϹϏĆ&#x2030;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Í&#x2DC;

8ZVSHFLDOLWHLWHQUHVWDXUDQWLQKHW:HVWODQG

Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ä?Ĺ?ĹŠĎąÍ&#x2DC;Ŝů

Alle Valentijnskaarten

DÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśŽŽŏ Ä?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽžŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E; Ä&#x192;ĹŻÄ&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;

Naast het verzorgen van feesten en partijen vergaderarrangementen endiners, lunches!

bij 20% korting a i z a r G s i Grat au. tegen inlevering van deze bon e d a c n ntij je vale = op) van den Bos Wilhelminaplein 11 (op

>ŽŽĆ&#x2030;Ć?ĹśÄ&#x17E;ĹŻÄ?Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022; ŽĨÄ?Ä&#x17E;ĹŻĆ?ĹśÄ&#x17E;ĹŻĹ˝Ć&#x2030; Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152; >Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĎŽĎŽĎłÍ&#x2022;Í&#x203A;Ć?Ͳ'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; ϏϭϳϰͲĎ°Ď°ĎŻĎŹĎŻĎŹ

Naaldwijk Tel. 0174 - 62 31 24

 Afha len is oo moge k lijk!

Valentijnsdag geopend Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur

Live Music van donderdag t/m zondag

Een verfijnd Oosters Specialiteiten Restaurant

u All yo t! a can e rkt pe Onbe ten! genie

U voelt zich vast meteen thuis in onze nieuwe ambiance en sfeervolle inrichting in Aziatische stijl. De oprechte gastvrijheid en de comfortabele zitplaatsen nodigen u uit om heerlijk lang te genieten. Bijzonder detail is ook dat u onze koks aan het werk kunt zien en bij de Sushi-bar zullen ze de Sushi en in het weekend ook de Sashimi, vers voor u klaarmaken. Onze creatieve meesterkoks kunnen niet alleen de meest verfijnde gerechten bereiden uit o.a. Szechuan, Peking, Canton, MongoliĂŤ, Japan en IndonesiĂŤ, maar deze ook moeiteloos en nagenoeg oneindig combineren De Oosterse keuken biedt immers een enorme verscheidenheid aan smaken. Sinds jaar en dag vinden mensen in grote getale hun weg naar De Chinese Muur, idyllisch gelegen aan De Vliet, de waterweg die tweeduizend jaar geleden door de

Romeinen werd gegraven, niet ver van het centrum van Den Haag. Zij beschikt over een meer dan ruime restaurantruimte. Er is plaats voor zeker 350 mensen en, ook niet onbelangrijk, er is voldoende, gratis parkeergelegenheid. Maar toch is reserveren, zeker in het weekend en op de feestdagen, nodig teneinde teleurstelling te voorkomen. â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Accommodatie tot 350 pers. Zakenlunches en â&#x20AC;&#x201C;diners Diner-dansant A la carte Ruime parkeergelegenheid Recepties, bruiloften, feesten en verjaardagen â&#x20AC;˘ Catering Party services â&#x20AC;˘ Tevens afhalen mogelijk

Grand Buffet onbeperkt genieten Het Grand Buffet is nu al legendarisch vanwege de enorme keuze. Er is een Soepbar en zijn verschillende buffetten zoals een Salade buffet, Horse dâ&#x20AC;&#x2122;oeuvre buffet, OriĂŤntaals warm buffet (Chinese, Indische en Thaise keuken), het grill buffet, de Sushi, de Sashimi en niet te vergeten het Japanse Tikpanyaki buffet. Ook is er genoeg keuze voor de vegetariĂŤrs. Zo is er een keur aan groentegerechten. Zijn er vegetarische loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en heeft De Chinese Muur uiteraard de pisang goreng (ofwel gebakken banaan) het vegetarisch Oosterse gerecht bij uitstek. De vele visliefhebbers weten sedert jaren de weg naar De Chinese Muur te vinden met zijn uitstekende viskaart onder andere: zeebaars krabsalade, gerookte zalm, mosselen en gambaâ&#x20AC;&#x2122;s te vinden zijn.

Maandag t/m donderdag, vanaf 18.00 uur Volwassen Kinderen van 1 t/m 4 jaar (per leeftijd jaar) Kinderen van 5 t/m 12 jaar 65+ (niet op feestdagen) Vrijdag t/m zondag, vanaf 17.00 uur Volwassen Kinderen van 1 t/m 4 jaar (per leeftijd jaar) Kinderen van 5 t/m 12 jaar 65+ (niet op feestdagen)

â&#x201A;Ź 19,50 â&#x201A;Ź 2,00 â&#x201A;Ź 11,50 â&#x201A;Ź 18,00

â&#x201A;Ź 22,50 â&#x201A;Ź 2,00 â&#x201A;Ź 13,50 â&#x201A;Ź 20,50

Jan Thijsenweg 16, 2495 AH Den Haag Tel 070 - 399 27 76 / 399 82 26 Fax 070 - 319 12 88 www.chinesemuurdenhaag.nl (Drievliet nabij Ypenburg en Leidschenveen)

Na d verboe grote uw weer ing geop end


Het Hele Westland 5 februari 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Pagina 11

IN HET HELE WESTLAND

deze week het thema wegen en mobiliteit

Betere bereikbaarheid vraagt wel willige buren Op deze wekelijkse pagina besteedt Het Hele Westland aandacht aan de thema’s die van belang zijn tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Zowel de politieke partijen als enkele burgers zullen hun mening of standpunten over deze thema’s bekend maken. Iedere week zal een ander thema centraal staan. Deze week gaat het om het thema ‘Wegen en Mobiliteit’. door Rien van den Anker $OV MH GH :HVWODQGVH SDUWLMSROLWLHN WHU ]LMGH VFKXLIW HQ REMHFWLHI QDDU KHW JH PHHQWHOLMN EHOHLG NLMNW RS KHW WHUUHLQ YDQ ZHJHQ EHUHLNEDDUKHLG HQ PRELOL WHLWGDQOLMNWKHWZHODOVRIGHHFRQRPL VFKH FULVLV GDDU YRRUELM LV JHJDDQ 'H FULVLV KDG LQ HFRQRPLVFKH OHHV RYHU ODVWJHYHQGH ]LQ RRN HQLJH YRRUGHOHQ 0LQGHUILOHVPLQGHUGLUHFWQRRG]DNHOLMN RQGHUKRXGHQGDDUGRRUUHODWLHIPLQ GHUNRVWHQ'DWNZDPWLMGHOLMNZHOJRHG XLW HU ZDV RRN PLQGHU JHOG EHVFKLN EDDU %LQQHQ GLH FULVLVRPVWDQGLJKHGHQ LV HU GH DIJHORSHQ MDUHQ LQ YHUKRXGLQJ WRFKYHHODDQZHJHQHQEHUHLNEDDUKHLG JHGDDQ1RJPDDOVLQYHUKRXGLQJZDQW FULWLFL ]HJJHQ GDW HU GH MDUHQ GDDUYRRU MXLVWWHZHLQLJLVJHGDDQ

Aan de weg timmeren :LH KHW ZHJHQ HQ YHUNHHUVEHOHLG EH NLMNW]LHWGLUHFWGHKDQGYDQZHWKRXGHU %UDP 0HLMHU *%: 9ULMZHO JHPHHQ WHUDDGEUHHG NULMJW ]LMQ DVIDOWEHOHLG ORI PRJHOLMN LV HU HQLJ IURQVHQ ELQQHQ KHW

Bijeenkomst over programma WV-LEO 2.0 :HVWODQG 9HUVWDQGLJ/(2 KRXGW RS GRQGHUGDJ IHEUXDUL HHQ ELMHHQNRPVW RPPHWLQZRQHUVWHSUDWHQRYHUGHLQ KRXG YDQ KHW RQODQJV JHSUHVHQWHHUGH YHUNLH]LQJVSURJUDPPD YDQ GH SDUWLM ´:LM ZLOOHQ RRN HHQ YHUJHOLMN PDNHQ PHW GH YHUNLH]LQJVSURJUDPPD·V YDQ DQGHUH SDUWLMHQ HQ GXLGHOLMN PDNHQ ZDDU:HVWODQG9HUVWDQGLJ/(2]LFK LQ RQGHUVFKHLGWµ DOGXV IUDFWLHYRRU]LW WHU'XLMVHQVLQHHQSHUVEHULFW´,QLHGHU JHYDO VSULQJW LQ KHW RRJ GDW :HVWODQG 9HUVWDQGLJ/(2 GH HQLJH SDUWLM LV GLHYRRUKHWGRRUJDDQLQGHEHVWDDQGH JHPHHQWHKXL]HQ 1DDOGZLMN 0RQVWHU :DWHULQJHQ HQ ¶V*UDYHQ]DQGH LV HQ GXV IHO JHNDQW LV WHJHQ KHW RQ]LQQLJH SODQRPWZHHQLHXZHJHPHHQWHKXL]HQ WH ERXZHQ 2RN LV :HVWODQG 9HUVWDQ GLJ/(2 GH HQLJH SDUWLM GLH RS HHQ DQGHUHZLM]HEH]XLQLJWHQQDJHQRHJGH HQLJH SDUWLM GLH LQ KDDU YHUNLH]LQJVSUR JUDPPD HHQ ILQDQFLsOH RQGHUERXZLQJ KHHIW JHJHYHQµ 'H ELMHHQNRPVW YLQG SODDWVLQGHLQGH6SDDQVFKH9ORRWDDQ GH /DQJHVWUDDW LQ ¶V*UDYHQ]DQGH HQEHJLQWRPXXU

CDA: ‘Inzet gemeente voor behoud Varend Corso’ &'$ :HVWODQG ZLO YDQ KHW FROOHJH ZH WHQRI]LMEHUHLGLVRPDFWLHWHRQGHUQH PHQ RP KHW 9DUHQG &RUVR WH VWHXQHQ 'DW EOLMNW XLW DUWLNHO YUDJHQ GLH GH IUDFWLH VWHOW QDDU DDQOHLGLQJ GH ILQDQ FLsOH SUREOHPHQ YDQ KHW FRUVR +HW WRHNRPVW YDQ KHW MDDUOLMNVH HYHQHPHQW LV RQ]HNHU JHZRUGHQ RPGDW KHW FRQ WUDFW PHW GH KRRIGVSRQVRU QLHW ZHUG YHUOHQJG &'$ YUDDJW KHW FROOHJH RI ]LM RYHUOHJ PHW KHW EHVWXXU YDQ KHW &RUVR KHHIW JHKDG RP WH EHVSUHNHQ ZDW HU QRGLJ LV RP KHW HYHQHPHQW WH EHKRX GHQ HQ ZHONH URO GH JHPHHQWH GDDULQ NDQVSHOHQ

VOXLPHUHQGH *URHQOLQNVGHHO YDQ 3UR JHVVLHI :HVWODQG HQ ELM HQNHOH DFWLHI QDWXXUPLQQHQGH UDDGVOHGHQ 0HLMHU LV YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU YHUNHHU HQ YHU YRHU PDDU RRN YRRU UXLPWHOLMNH RUGH QLQJ HQ PLOLHX 'LH VRPV SDUDGR[DOH RQGHUZHUSHQ EXQGHOHQ ELM ppQ ZHW KRXGHUZHUNWSUDNWLVFK]RLVJHEOHNHQ 'DDUQDDVW]LMQ0HLMHUVQHWZHUNWDOHQWHQ QDDU 5LMN 3URYLQFLH HQ VWDGVJHZHVW +DDJODQGHQ LQPLGGHOV IDPHXV $OV JHHQDQGHULVKLMLQVWDDWYRRUQDPHOLMN ELQQHQVNDPHUV¶DDQGHZHJWHWLPPH UHQ·(QWHVFRUHQ ´:HVWODQG LV GH HQLJH YDQ GH QHJHQ +DDJODQGHQJHPHHQWHQ ZDDU GH YHU EHWHULQJ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLG HQ GH PRELOLWHLW RRN GH NRPHQGH MDUHQ JUR WHQGHHOV ZRUGW DDQJHSDNW PHW PHHU DVIDOWµ]HLKLMLQMXQLLQGH]HNUDQW

Geen eiland 9RRU HHQ YHUNHHUVEHVWXXUGHU NRPHQ QLHXZH YHUNLH]LQJHQ DOWLMG WH YURHJ :DW QX TXD ZHJHQ HQ EHUHLNEDDUKHLG LQ GH ZHHN ZRUGW JHOHJG ZRUGW YDDN SDVYHOHMDUHQODWHUJHUHDOLVHHUG9ULMZHO ]HNHU ]XOOHQ 0HLMHUV RSYROJHUV GDQN ]LM KHP QRJ OLQWHQ GRRUNQLSSHQ 'DW NRPW RRN :HVWODQG LV JHHQ HLODQG RPGDWZHHYHQHHQVWHPDNHQKHEEHQ PHW ODQJHWHUPLMQRQWZLNNHOLQJHQ LQ UHJLRSURYLQFLHHQHLJHQOLMNKHWJHKHOH ODQG 'H *URWH :HVWODQGVH :HJHQZHUNHQ LQDDQERXZRILQSODQQHQ]LMQGXVQLHW DOOHHQ ZHWKRXGHU 0HLMHUV ZHUN PDDU YDDN RRN VDPHQZHUNLQJHQVYHUEDQGHQ

WXVVHQ JHPHHQWHQ HQ KRJHUH EHVWXXU VODJHQ ,Q GH SUDNWLMN LV YRRU :HVWODQG YRRUDO GH KXOS YDQ GH JHPHHQWHQ 'HQ +DDJ HQ 5RWWHUGDP PDDU RRN GLH YDQ SURYLQFLH HQ UHJHULQJ RQRQWEHHUOLMN .RUWRP YRRU HHQ EHWHUH EHUHLNEDDU KHLG KHE MH ZHO ZLOOLJH EXUHQ QRGLJ 2RN GH LQYORHG YDQ PDDWVFKDSSHOLMNH EHODQJHQRUJDQLVDWLHV DOV 9121&: HQ0.%PRHWQLHWZRUGHQRQGHUVFKDW VRPV LV ILQDQFLsOH KXOS YDQ GLH NDQW ELM GH DDQOHJ YDQ VQHOZHJHQ NHLKDUG QRGLJ

Superrotonde :LH GDJHOLMNV RS :HVWODQGVH ZHJHQ ULMGW ZHHW GDW GH]H UHJLR YHUNHHUVWHFK QLVFK HLJHQOLMN PDDU YDQ WZHH ZHJHQ DIKDQNHOLMNLV'HHHUVWH¶VODJDGHU·LVGH URXWH1DDOGZLMNULFKWLQJ5RWWHUGDPEH JLQ$+HW]RJHQRHPGHLQSURMHFW PRHWGDDUGHGRRUVWURPLQJYHUEHWHUHQ ,QPLGGHOVLVGHQLHXZH3LHW6WUXLMNZHJ DDQJHVORWHQ RS HHQ VXSHUURWWRQGH 'DDU ZRUGW PHGLR GH 9HUOHQJGH 9HLOLQJURXWHHHQDIWDNNLQJYDQGH9HL OLQJURXWH DDQ JHNRSSHOG 'DDUGRRU JDDW PLQGHU YHUNHHU ULMGHQ YLD GH 0LG GHO %URHNZHJ HQ GH %XUJHPHHVWHU (O VHQZHJ 2RVWZDDUWV YDQ GH VXSHUURWRQGH NRPW HHQ DQGHU GHHO YDQ KHW LQ SURMHFW PHW DIWDNNLQJHQ QDDU HQ YDQ GH 0DDV GLMN (Q GLH ZRUGHQ QDELM GH 2UDQMH VOXLVZHJ DDQJHSDVW RP KHW YHUNHHU YDQ HQ QDDU +RHN YDQ +ROODQG RS WH YDQJHQ 'DW DOOHV ]DO GH 0DDVGLMN GH NHUQ pQ GH ZHJ DOV GRRUJDDQGH URXWH

Een impressie van het Vlietpolderplein in de Burgemeester Elsenweg. RQWODVWHQ 'H 1 YHUNHHUVWHFK QLVFK QRJ VWHHGV HHQ RQGHUJHVFKRYHQ ]RUJHQNLQGMH GLH YLD 'H /LHU QDDU 'HOIW JDDW $ ]DO RS HQNHOH SODDWVHQ ¶VOHFKWV·YHUNHHUVYHLOLJHUZRUGHQ %LQQHQNRUW ZRUGW HHQ EHJLQ JHPDDNW PHW KHW YHUEUHGHQ YDQ GH %XUJHPHHV WHU (OVHQZHJ ULFKWLQJ 'HQ +DDJ 9RRU DOVQRJ ZRUGW KHW ZHJGHN WXVVHQ 0LG GHO %URHNZHJ HQ 'LMNZHJ YHUGXEEHOG

PW op pad met buurtpreventie 3URJUHVVLHI :HVWODQG KRXGW YDQ PDDQ GDJIHEUXDULWRWHQPHW]DWHUGDJIH EUXDUL¶'HZHHNYDQGH:HVWODQGVHYHL OLJKHLG· ,Q GH]H ZHHN GRHW 3URJUHVVLHI :HVWODQG PHH PHW GH EXXUWSUHYHQWLH HQ SROLWLH 'H NDQGLGDWHQ YDQ 3URJUHV VLHI :HVWODQG JDDQ HONH DYRQG PHW GH EXXUWSUHYHQWLH YDQ YHUVFKLOOHQGH NHUQHQ RS SDG 'DDUQDDVW ]DO OLMVWWUHN NHU 0RKDPHG (O 0RNDGGHP RS ]DWHU GDJQDFKW JDDQ VXUYHLOOHUHQ PHW SROLWLH :HVWODQG 3URJUHVVLHI :HVWODQG ZLO :HVWODQGVH LQZRQHUV EXXUWSUHYHQWLH YHUHQLJLQJHQ HQEHGULMYHQPHHULQYORHGJHYHQRSKHW YHLOLJKHLGVEHOHLG YDQ :HVWODQG /LMVW WUHNNHU0RKDPHGHO0RNDGGHP´'RRU HHQUHJHOPDWLJOHHIEDDUKHLGVHQYHLOLJ KHLGVRQGHU]RHN WH KRXGHQ RQGHU GH EHZRQHUVSHUZLMNNXQQHQHUSULRULWHL WHQ JHVWHOG ZRUGHQ RYHU ZDW HU LQ KXQ ZLMNJHGDDQPRHWZRUGHQµ

Fractievoorzitter Leen Snijders (l.) en Dick de Heer.

Foto: PR

CDA-ondernemersbijeenkomst over veranderingen in de zorg 2S GLQVGDJ IHEUXDUL RUJDQLVHHUW %XVLQHVVFOXE &'$ :HVWODQG HHQ WKH PDDYRQG RYHU GH ]RUJ +DQNH %UXLQV 6ORW &'$7ZHHGH .DPHUOLG HQ ZRRUG YRHUVWHU]RUJKRXGWRSGLHELMHHQNRPVW HHQ LQOHLGLQJ RYHU GH ODQGHOLMN RQWZLN NHOLQJHQRSKHWJHELHGYDQGHJH]RQG KHLGV]RUJ &'$ ZHWKRXGHU 0DUJD GH *RHLM JHHIW DDQ ZDW GH URO YDQ GH JH PHHQWH KLHULQ NDQ ]LMQ (OOHQ 1DVV HL JHQDDU YDQ JH]RQGKHLGVFHQWUXP 6XP PLW +HDOWK EHOLFKW KHW RQGHUZHUS YDQ XLWGHSUDNWLMN 'H]RUJVHFWRULVIOLQNLQEHURHULQJ:DW EHWHNHQW GDW YRRU RQGHUQHPHUV" +RH EOLMYHQ RQ]H PHGHZHUNHUV JH]RQG HQ ILW" 'DW LV ]RZHO RS HFRQRPLVFK DOV RS

KHW SHUVRRQOLMNH YODN EHODQJULMN $QW ZRRUGHQ RS GH]H HQ DQGHUH YUDJHQ NULMJW X YDQ GH LQOHLGHUV 1D GH LQOHL GLQJHQ LV HU JHOHJHQKHLG YRRU KHW VWHO OHQ YDQ YUDJHQ HQ GLVFXVVLH RYHU KHW RQGHUZHUS ,Q KHW IRUXP ]XOOHQ QDDVW GH LQOHLGHUV QRJ WZHH RQGHUQHPHUV SODDWVQHPHQ /LHVEHWK .RRUQHHI YDQ 6WLFKWLQJ .ZHVW HQ 3HFK 6DPZHO YDQ .3+ROODQG $DQPHOGHQ YRRU GH]H WKHPDDYRQG NDQ YLD KHW HPDLODGUHV EFZ#KRWPDLO QO 'H DDQYDQJ LV RP XXU 1D DI ORRSLVHUJHOHJHQKHLGRP6XPPLW+H DOWK 9HLOLQJZHJ D LQ 'H /LHU WH EH ]LFKWLJHQ HQ XLWHUDDUG RQGHU KHW JHQRW YDQHHQGUDQNMHWHQHWZHUNHQ

wat vindt westland

debatagenda

PHGLR KHW ZHJGHN YHUEUHHG WXV VHQGH0LGGHO%URHNZHJHQGHNUXLVLQJ YDQ GH QLHXZH 9HUOHQJGH 9HLOLQJURXWH (YHQHHQV ZRUGW GH GDDUWXVVHQ OLJJHQ GH URWRQGH YHUJURRW 'DDUQDDVW NRPW HU HHQ GXEEHOVWURRNVURWRQGH QDELM GH :LSSROGHUNDQWYDQGH9HLOLQJURXWH'LH ZRUGWDDQJHVORWHQRSGH9DQ/X\NODDQ YDQHQQDDUKHW+HXOVHLQGXVWULHWHUUHLQ ,QGHWRHNRPVW]DOPRJHOLMNGHJHKHOH

WRFK ZHO VPDOOH 9HLOLQJURXWH ZRUGHQ YHUGXEEHOG 2RN QRJ WRHNRPVWPX]LHN LV GH DDQOHJ YDQ GH %ODQNHQEXUJWXQ QHO GLH KRHZHO EXLWHQ :HVWODQG OLJ JHQGRRNIRUVHHIIHFWHQ]DOKHEEHQRS GH YHUNHHUVVWURPHQ LQ GH]H UHJLR (HQ ]HOIGH JURRWUHJLRQDDO HIIHFW ZRUGW YHU ZDFKW DOV NRPHQG MDDU GH GRRUJHWURN NHQ $ YDQ 'HOIW QDDU 6FKLHGDP9ODDU GLQJHQRSHQJDDWYRRUKHWYHUNHHU

CDA

CU-SGP

D66

/HYHQ LQ :HVWODQG ]RQGHU MH YDQ $ QDDU % HWHU WH EHJHYHQ LV QLHW PHHU YRRU WH VWHOOHQ 9DQ $ QDDU $ LV JHOXN NLJ RRN PRJHOLMN PHW HHQ URQGMH RYHU :HVWODQGVH ILHWV HQ ZDQGHOSDGHQ &'$ :HVWODQG KHHIW ]LFK GH DIJHORSHQ MDUHQ KDUG JHPDDNW RP GDDUELM RRN WH NXQQHQJHQLHWHQYDQQDWXXU]RDOVHHQ ILHWV HQ ZDQGHOURXWH GRRU GH :HVW ODQGVHGXLQHQ9HUGHUKHEEHQZHLQLWL DWLHIJHQRPHQYRRUJRHGHRQWVOXLWLQJHQ YDQZLMNHQHQNHUQHQ]RDOVYRRU0DDV GLMN EHGULMIVWHUUHLQHQ HQ ]HOIV GH UHJLR ELMYRRUEHHOG GH %ODQNHQEXUJWXQQHO 2RNGHNRPHQGHMDUHQZLOOHQZHZHU NHQ DDQ HHQ EHUHLNEDDU :HVWODQG PHW DOV DFFHQWHQ YHLOLJKHLG pQ UXLPWHOLMNH LQSDVVLQJ

0RELOLWHLW LV HVVHQWLHHO LQ GH VDPHQ OHYLQJ HQ YRRU KHW EHGULMIVOHYHQ (ONH PRUJHQRSVWRSSLQJHQLQKHW:HVWODQG GXV HUJHUQLV HQ HFRQRPLVFKH VFKDGH &KULVWHQ8QLH6*3ZLOGDWGHJHPHHQWH VDPHQ PHW ULMN HQ SURYLQFLH GH RQW VOXLWLQJ YDQ :HVWODQG RS KHW KRRIG ZHJHQQHW YHUEHWHUW 3ULRULWHLW KHHIW DDQVOXLWLQJLQSURMHFWRSGH9HLOLQJ URXWHYHUEUHGLQJ9HLOLQJURXWHQDDU[ ULMVWURNHQ YHUEUHGLQJ 11 HQ DDQOHJYDQRRVWHOLMNHUDQGZHJ'H/LHU 'H %ODQNHQEXUJWXQQHO LV YRRU &KULVWH Q8QLH6*3 Gq RSWLH YRRU HHQ WZHHGH QRRUG]XLGYHUELQGLQJ 2P KHW DDQWDO YHUNHHUVRQJHYDOOHQWHYHUPLQGHUHQRS SURYLQFLDOHZHJHQPD[LPDDONPXXU HQ RS XLWYDOVZHJHQ NPXXU ULMGHQ )LHWVHQ LV JH]RQG HQ PLOLHXYULHQGHOLMN GDDURPLQYHVWHUHQLQJRHGHILHWVYHUELQ GLQJHQ

+HW :HVWODQG PHW DOV ]LMQ NHUQHQ HQ NOHLQH ZHJHQ LV VRPV PRHLOLMN GRRU WH NRPHQ :H ULMGHQ DOOHPDDO OLHYHU YORW GRRURIGDWQXLQGHEXVLQGHDXWRRI PHW GH WUXFN YRO EORHPHQ RI WRPDWHQ LV 'HNRPHQGHYLHUMDDUEOLMYHQZLMDDQGH ZHJ WLPPHUHQ YRRU HHQ EHWHU EHUHLN EDDU :HVWODQG 'DW EHWHNHQW VOLPPH XLWEUHLGLQJ YDQ ZHJHQ PHW RRJ YRRU GHRPJHYLQJ(QKHHIWXJHHQYUDFKWWH YHUYRHUHQ" 'DQ ]RUJW ' YRRU RSHQ EDDU YHUYRHU YDQ JRHGH NZDOLWHLW PHW VQHOOH YHUELQGLQJHQ HQ DDQGDFKW YRRU GH FRPELQDWLH YDQ HLJHQ YHUYRHU PHW RYHUVWDSRSEXVWUDPRIWUHLQ

GBW

LPF

NVU

9HUNHHUVZHWKRXGHU %UDP 0HLMHU YDQ *HPHHQWH%HODQJ KHHIW GH DIJHORSHQ MDUHQ YHHO JHGDDQ DDQ KHW YHUEHWHUHQ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLG GH YHUNHHUV YHLOLJKHLG HQ GDDUPHH GH OHHIEDDUKHLG YDQ :HVWODQG +LHUPHH JDDQ ZH JUDDJ GRRU 'H ORSHQGH JURWH SURMHFWHQ ]RDOV KHW LQSURMHFW PRHWHQ ZRUGHQ DIJH URQG'DDUQDDVWPRHWDFWLHIZRUGHQJH OREE\G YRRU YHUGXEEHOLQJ YDQ GH %XUJ (OVHQZHJ HQ GH 9HLOLQJURXWH 2S NDQ VHQRPUHHGVGHOHQYDQGH]HZHJHQWH YHUEUHGHQ PRHW ZRUGHQ LQJHVSHHOG +HW YHUNHHUVYHLOLJKHLGVSURMHFW ´6FKRRO WKXLVURXWHµYRRUVFKROLHUHQLQKHWYRRUW JH]HWRQGHUZLMVPRHWZRUGHQDIJHURQG 9HUGHU PRHW ZRUGHQ JHwQYHVWHHUG LQ HHQ YHLOLJH RPJHYLQJ YDQ EDVLVVFKROHQ HQ VSRUWSDUNHQ 2RN LQYHVWHUHQ LQ JH GUDJVEHwQYORHGLQJEOLMIWQRRG]DNHOLMN

/3):HVWODQG YLQGW KHW YDQ OHYHQVEH ODQJ GDW GH EHUHLNEDDUKHLG YDQ :HVW ODQG YHUGHU YHUEHWHUG ZRUGW 'LW LV YDQ JURRW EHODQJ YRRU KHW EHGULMIVOHYHQ PDDU RRN YDQ EHODQJ YRRU GH KDUG ZHUNHQGH :HVWODQGHUV :H PRHWHQ YRRUNRPHQ GDW JURWH PDUNWSDUWLMHQ LQ JURHQWHIUXLW KHW :HVWODQG JDDQ PLM GHQRPGDWKXQWUDQVSRUWHXUVYDVWORSHQ LQ KHW :HVWODQGVH ZHJHQQHW PHGH GDDURP PRHW $%&:HVWODQG ]VP EH WHUEHUHLNEDDUZRUGHQGRRUYHUEUHGLQJ YDQGH12P WHUHFKWH LUULWDWLHWH YRRUNRPHQYLQGW/3):HVWODQGZHOGDW JHPHHQWH HQ SURYLQFLH GH ZHUN]DDP KHGHQ JRHG PRHWHQ DIVWHPPHQ ]RGDW KHW YHUNHHU QLHW RQQRGLJ YDVWORRSW WLM GHQVGHZHUN]DDPKHGHQ

0HHUJHOGYRRURQGHUKRXGDDQZHJHQ ILHWV HQ YRHWSDGHQ (HQ EXVYHUELQGLQJ LQ GH ]RPHUPDDQGHQ YDQ 1DDOGZLMN QDDU GH VWUDQGHQ YDQ 0RQVWHU 7HU +H LMGHHQ¶V*UDYHQ]DQGH%HWHURSHQEDDU YHUYRHUEHWHUIUHTXHQWLHYDQGHGLHQVW UHJHOLQJ 2P GH SDUNHHUSUREOHPDWLHN WHJHQ WH JDDQ ODQJV GH NXVWVWURNHQ SOHLWWHQ ZLM YRRU PHHU EHZDDNWH SDU NHHUSODDWVHQODQJVGHNXVW(HQRQGHU ]RHN QDDU GH KDDOEDDUKHLG YDQ EXVVHQ GLHULMGHQRSDDUGJDVZDWHUVWRIHQDQ GHUHYRUPHQYDQGXXU]DPHHQHUJLH

VVD

PW

%HUHLNEDDUKHLGFUXFLDDO (HQ JRHGH EHUHLNEDDUKHLG LV YRRU :HVWODQG YDQ OHYHQVEHODQJ :LOOHQ ZH HHQ JRHGH WRHNRPVW YRRU RQ]H HFR QRPLH HQ GDDUPHH ZHOYDDUW LV YHUEH WHULQJ YDQ KHW ZHJHQQHW FUXFLDDO 'DW EHWHNHQW KHW ZHJHQQHW XLWERXZHQ HQ WHJHOLMNHUWLMGSODQQHQZDWGHJHPHHQWH GH NRPHQGH WLHQWDOOHQ MDUHQ ZLO UHDOL VHUHQ +HW PHHVW UHFHQWH YHUYRHU HQ YHUNHHUVSODQ GDWHHUW XLW +RRJ WLMGRPKHWSODQDDQWHSDVVHQ$QGHUV VWDDQ ZH PHW GLH QRJ WH ERXZHQ GXL ]HQGHQ ZRQLQJHQ DO ELM GH YRRUGHXU YDVW2IELMGHXLWULWYDQKHWEHGULMIVWHU UHLQ 99' :HVWODQG ZLO LQYHVWHUHQ RS SOHN NHQ ZDDU ILOHV GUHLJHQ HQ YRRU ILHWVSD GHQLQKHWZRRQZHUNYHUNHHU

9UDFKWZDJHQV DXWRPRELOLVWHQ ILHWVHUV HQ YRHWJDQJHUV ]RHNHQ DOOHPDDO UXLP WH2Q]HHFRQRPLHGUDDLWRSHHQJRHGH EHUHLNEDDUKHLG HQ YUDFKWYHUNHHU LV HQ EOLMIWGDDUELMQRRG]DNHOLMN´1HWDOVYHHO :HVWODQGHUV EHYLQG LN PLM LHGHUH GDJ RS GH :HVWODQGVH ZHJHQ +HW YHUNHHU ZRUGW VWHHGV GUXNNHUµ DOGXV 3URJUHV VLHI :HVWODQG NDQGLGDDW &KULVWD YDQ =XQGHUWXLW:DWHULQJHQ´,NYLQGKHWEH ODQJULMNGDWNLQGHUHQYHLOLJQDDUVFKRRO NXQQHQILHWVHQHQGDWRRNPHQVHQPHW HHQ EHSHUNLQJ YHLOLJ GH ZHJ RS NXQ QHQ 3URJUHVVLHI :HVWODQG VWLPXOHHUW ¶2S YRHWHQ HQ ILHWVHQ QDDU VFKRRO RI ZHUN·'LWLVEHWHUYRRUKHWPLOLHXPLQ GHU GUXN RS GH ZHJ HQ GDDUPHH YHLOL JHUµ

Blankenburgtunnel 'H WZHHGH EHODQJULMNH YHUNHHUV VODJ DGHU LQ :HVWODQG ORRSW YDQ 1DDOGZLMN YLDGH9HLOLQJURXWHQDDUGH$ULFKWLQJ $PVWHUGDP6FKLSKRO 2RN GDDU ZRUGW

de partijen aan het woord

Verkiezingsbijeenkomst ChristenUnie/SGP 2S YULMGDJDYRQG IHEUXDUL RP XXU KRXGW &KULVWHQ8QLH6*3 :HVWODQG HHQ YHUNLH]LQJVELMHHQNRPVW LQ GH 2QW PRHWLQJVNHUNLQ1DDOGZLMN7HJDVW]LMQ 7ZHHGH .DPHUOHGHQ &DUOD 'LN)DEHU YDQ GH &KULVWHQ8QLH HQ .HHV YDQ GHU 6WDDLMYDQGH6*3 'H]HYHUNLH]LQJVELMHHQNRPVWLVYRRULH GHUHHQ WRHJDQNHOLMN YRRU OHGHQ PDDU RRN YRRU JHwQWHUHVVHHUGHQ (U ]LMQ YHUVFKLOOHQGH VSUHNHUV GLH GLYHUVH RQ GHUZHUSHQ WRHOLFKWHQ 'H IUDFWLHOHGHQ HQ EHVWXXUVOHGHQ YDQ EHLGH SDUWLMHQ ]XOOHQ RRN DDQZH]LJ ]LMQ 'LN)DEHU HQ 9DQ GHU 6WDDLM ]XOOHQ EHLGH HHQ RQGHU ZHUSXLWKHWYHUNLH]LQJVSURJUDPPDYDQ GH SDUWLM WRHOLFKWHQ /HHQ 6QLMGHUV GH OLMVWWUHNNHU]DO]LMQLGHHsQJHYHQRSGH 6WUXFWXXUYLVLH :HVWODQG 'LFN GH +HHU GLH DOV QXPPHU WZHH RS GH OLMVW VWDDW ]DO]LFK]HOIYRRUVWHOOHQDDQKHWSXEOLHN

9RRU ODWHU ]LMQ HU SODQQHQ YRRU YHUEUH GLQJQDDUKHW3RHOGLMNVH$%&:HVWODQG WHUUHLQ HYHQWXHHO WRW DDQ GH +DDJVH /R]HUODDQ

Foto: Provincie Zuid-Holland

Wegen en Mobiliteit

maandag 10 februari 14.00 - 16.30 uur

WV-LEO2.0

LQGH+RIYDQ+HGHQLQ1DDOGZLMN 9HUNLH]LQJVGHEDWJHRUJDQLVHHUGGRRU GH6HQLRUHQ$GYLHVUDDG:HVWODQG

Iedere week spreken Westlanders hun mening uit over het onderwerp van deze week. Dit burgerpanel bestaat uit lezers van Het Hele Westland die gereageerd hebben op de verkiezingsenquête. Deze keer buigt het burgerpanel zich over het thema ‘Wegen en Mobiliteit’.

18.00 uur 'H1RYLWHLWDDQGH.ORRVWHUODDQ LQ0RQVWHU )UDFWLHYRRU]LWWHUGHEDWJHRUJDQLVHHUG GRRU0.%:HVWODQGWLMGHQVGH 6QHUWELMHHQNRPVW$DQPHOGHQYLD LQIR#PNEZHVWODQGQO

dinsdag 11 februari 19.00 uur 7KH*UHHQKRXVHLQ+RQVHOHUVGLMN /LMVWWUHNNHUVGHEDWJHRUJDQLVHHUG GRRU,QGXVWULsOH.ULQJ1DDOGZLMN

Ton Hendrix (67) uit Maasdijk ´:HVWODQG LV QLHW YHUNHHUVYULHQGHOLMN 9DQ ZHONH ]LMGH MH +HW :HVWODQG RRN EHQDGHUWRYHUDOZRUGMHZHONRPJHKH WHQGRRUYHUNHHUVOLFKWHQGLH]HJJHQKR HYHQQLHW]RVQHO'LWEOLMIW]RGRRUJDDQ WRWGDW MH GH VWUHHN ZHHU YHUODWHQ KHEW :DDU DQGHUH JHPHHQWHQ DO UHHGV ODQ JHU URWRQGHV JHEUXLNHQ VWDDQ ELM RQV QRJ VWHHGV ¶VWRSOLFKWHQ· 9HUGHU KHHIW +HW :HVWODQG HU HHQ KDQGMH YDQ KHW YHUNHHU HHUVW QDDU GUXNNH SXQWHQ ]R

DOV ELM KHW &DUOWRQ +RWHO WH GLULJHUHQ RPKHWGDDUQDZHHUWHYHUVSUHLGHQ'DW NRVW RQQRGLJ YHHO WLMG HQ HUJHUQLV (LQ GHOLMN QD YHOH MDUHQ ZRUGW QX JHZHUNW DDQ HHQ EHWHUH EHUHLNEDDUKHLG HQ GRRUVWURPLQJ YRRU DXWRPRELOLVWHQ 'DW JDDWGDQZHHUWHQNRVWHYDQGHILHWVHUV JHWXLJHRQGHUDQGHUHGHOHYHQVJHYDDU OLMNH HQ GH RQQRGLJH ILHWVWXQQHO RQGHU GH 3LHW 6WUXLNHOZHJ (HQ ILHWVEXLV RS KHWEHVWDDQGHILHWVSDG+RJH%RPHQRI 2XGH7UDPEDDQZDVPHHUGDQJHQRHJ

JHZHHVW .RUWRP HU PRHW QRJ YHHO JH EHXUHQRPRQ]HVWUHHN¶PRELHO·WHPD NHQµ :LO X UHDJHUHQ RS KHW WKHPD YDQ YRO JHQGH ZHHN ¶ZHUNJHOHJHQKHLG HQ DUEHLGVPLJUDQWHQ·" 0DLO GDQ QDDU UH GDFWLHKKZ#XLWJHYHULMZHVWPHGLDQO HQ YHUJHHWQLHWXZQDDPOHHIWLMGHQZRRQ SODDWVWHYHUPHOGHQ

:HVWODQG9HUVWDQGLJ/(2ZLOGHNR PHQGH5DDGVSHULRGHZHUNHQDDQEHWH UHHQYHLOLJHUHZHJHQRQGHUPHHUGRRU JURWH YHUNHHUVDGHUV ]RDOV GH 1 WH YHUEHWHUHQ .UXLVSXQWHQ PRHWHQ ZRU GHQ DDQJHSDNW HQ GH FDSDFLWHLW PRHW ZRUGHQ YHUKRRJG 2RN PDDWUHJHOHQ RP GH JHOXLGVRYHUODVW HQ GH VQHOKHLG WH EHSHUNHQ RS RQWVOXLWLQJVZHJHQ LQ GH GRUSVNHUQHQ 9RRUWV UHDOLVDWLH YDQ HHQ DDQWDO WRHJH]HJGH ZHJHQ RD GH RQWVOXLWLQJ7H\OLQJHQWH¶V*UDYHQ]DQGH HQ GH 2RVWHOLMNH 5DQGZHJ WH 'H /LHU 6WRUHQGH YHUNHHUVNQHOSXQWHQ PRHWHQ RSJHORVWZRUGHQLQGHGRUSVNHUQHQ]R DOV:DWHULQJHQ.ZLQWVKHXO1DDOGZLMN 0RQVWHU'H/LHU2RNGHSDUNHHUGUXN LQ ELMQD DOOH NHUQHQ PRHW DDQJHSDNW ZRUGHQHQRSGDWSXQWLVHHQYHUEHWHU VODJKDUGQRGLJ


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 12

HEEL VEEL MONTUREN

â&#x201A;¬29

Specsavers Naaldwijk gaat verbouwen. Om dit te vieren zijn van 1 t/m 8 februari heel veel monturen slechts â&#x201A;¬29. Kom naar de winkel en profiteer van deze unieke aanbieding! LET OP! Wegens de verbouwing is Specsavers Naaldwijk van 10 t/m 21 februari gesloten.

PROFITEER VAN DIT AANBOD! Specsavers Naaldwijk De Tuinen 52 § 0174 622 220 Deze actie is geldig van 1 t/m 8 februari 2014 bij Specsavers Naaldwijk. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen kunnen toeslagen gelden. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de specsaversnederland. www.specsavers.nl

vennootschappen van Specsavers â&#x20AC;&#x201C; Specsavers, het Specsavers logo.

Uw goud is geld waard!

:::*28',1.223%861/

*28',1.223%86 HU GD

JXXU     OHLQ S OW H Y H G Q VYDQ=D W D OD S U H H N RSGHSDU

( ' 1 $ = 1 ( 9 $ 5

=D WH UG DJ

'R

QG

HU GD

J

L U D X U E IH

QG'L QV

GD

J

L U D X U E IH

XXU

HU GD

J

XXU     H5DQN G  R W 0 GH'2 LM E LQ OH S N Q RSKHW5D

V*

'L QV

L U D X U E IH

=D W

5 ( , / ( '

GD

J

I

WDQMHKR V D . H G Q D HUSODDWVY

NH

/ 8 ( + 6 7 1 , : .

RSGHSDU

$'(1*28'(1 28'*28'(128'=,/9(528'(6,(5 %(67(.2)9(5 +25/2*(63/$7,1$-8:(/(1=,/9(5 122.7$1'(1 =,/9(5'($57,.(/(17$)(/=,/9(5( 1&2//(&7,(6 *28'0817(1e1&203/(7(0817(

1LHXZLQKHW :HVWODQG

1DRSDHQYDGHUYDQ0RRUVHOUXQQHQQXGH]RRQHQ]LMQ YURXZDOZHHUGHGHUGHJHQHUDWLHGHMXZHOLHUVZLQNHO KHWJRXGVPLGVDWHOLHUHQGH*RXG,QNRRS%XV%XLWHQGH ZHNHOLMNVHUHSDUDWLHVDDQVLHUDGHQHQKRUORJHVZRUGHQ RRN QLHXZH VLHUDGHQ RQWZRUSHQ HQ YHUYDDUGLJG 9DQ 0RRUVHO YRHUW RRN GH UHSDUDWLHV XLW YRRU GLYHUVH DQ GHUHMXZHOLHUV'RRUGH]HMDUHQODQJHHUYDULQJLQJRXG HQ]LOYHUZHWHQGHJRXGVPHGHQLQGH*RXG,QNRRS %XVXZJRXGHQHQ]LOYHUHQVLHUDGHQHQRIPXQWHQRS GHMXLVWHZDDUGHWHWD[HUHQ'H*RXG,QNRRS%XV]HJW XLW HUYDULQJ ]R¶Q WRW PHHU WH JHYHQ GDQ GH VQHOOH ]XLGHOLMN (XURSHVH RI 2RVW (XURSHVH JRXGLQNR SHUV'H]HVQHOOHLQNRSHUV]LMQJHPDNNHOLMNKHUNHQEDDU SUDWHQPHHVWDODOOppQHQJHOVRIPHWDFFHQW8KHUNHQW ]HZHOYDQGHÃ&#x20AC;\HUVLQGHEULHYHQEXVNRPHQGDJLQ HHQUHVWDXUDQWRI]DDOHQ]LMQGDQZHHUZHJ'H*RX G,QNRRS%XVLVHHQHFKW1HGHUODQGVIDPLOLHEHGULMIPHW MDDUHUYDULQJLQJRXGHQ]LOYHU8NULMJWGDQRRNHHQ HHUOLMN HQ EHWURXZEDDU DGYLHV +HW NRPW YRRU GDW GH JRXGVPHGHQQLHWDOOHVLHUDGHQLQNRSHQ'HJRXGVPH GHQDGYLVHUHQXRPPHWKHWVLHUDDGQDDUHHQYHLOLQJ WHJDDQ8RQWYDQJWGDDULPPHUVPHHUGDQHQNHOGH JRXGSULMV(Q]R¶QDGYLHVLVJRXGZDDUG=DWHUGDJVWDDW GH *RXG,QNRRSEXV WHJHQRYHU GH 5DQN RS KHW 5DQN SOHLQLQ'H/LHUHQGLQVGDJRSGHSDUNHHUSODDWVYDQGH .DVWDQMHKRILQ.ZLQWVKHXO /DDWXZJHOGJURHLHQLQGH*RXG,QNRRS%XV8 NULMJWGLUHFWFRQWDQW8LWJHNHHUGYRRUDOXZJRXG ]LOYHUPXQWHQHQWDQGHQJRXG'H*RXG,QNRRS %XVKHHIWHHQGLVFUHWHUXLPWHZDDUXZVLHUDGHQ YULMEOLMYHQGZRUGHQJHWD[HHUG.RPODQJVHQX ]XOWYHUVWHOGVWDDQKRHYHHOXNULMJWYRRUXZVLH UDGHQHQPXQWHQ

:::*28',1.223%861/

/(*,7,0$7,(9(53/,&+7

'R

'H *RXG,QNRRS%XV LV HLJHQGRP YDQ -XZHOLHU YDQ0RRUVHOJHYHVWLJGLQ2XG%HLMHUODQGQHWRQ GHU 5RWWHUGDP +HW 1HGHUODQGVH IDPLOLHEHGULMI ¶YDQ0RRUVHO¶EHVWDDWDOPHHUGDQMDDU


Het Hele Westland 5 februari 2014

DEZE WEEK Autotest

Negen Renault Trafics geleverd

De vernieuwde Polo

Pagina 13

Opel Astra OPC Extreme

Mazda 3 van Autobedrijf Huisman

Onderscheidende en sportieve middenklasser! onmiddellijk gelijkenis met de grotere Mazda 6 en de CX-5. Lekker sportief, een tikkeltje agressief en vooral dynamisch, zo zou je het design in een paar steekwoorden kunnen kenmerken. Ook de rest van de auto voldoet aan die kenmerken: het ontwerp van de achterzijde is bijzonder goed geslaagd en de dubbele verchroomde uitlaat benadrukt het sportieve aspect. Fraaie lichtmetalen velgen zijn de kroon op het werk en maken het ontwerp helemaal af.

Tweekleurig leder Binnenin vinden we iets niet alledaags in het C-segment: het tweekleurig leder waarmee het zitmeubilair en de deurpanelen zijn bekleed, geven het interieur een zeer exclusieve en chique ambiance, die je eerder in een hoger prijssegment zou verwachten. De gebruikte materialen zijn hoogwaardig en voelen goed en degelijk aan. Ook het moderne en opgeruimde design van de cockpit helpt mee aan de hoge kwaliteitsbeleving. De stoelen bieden een goede zit met veel steun. Ook op de achterbank is het voor volwassenen goed zitten. De kofferbak is bovendien verrassend ruim.

Tweeliter De nieuwe Mazda 3 kenmerkt zich door zijn onderscheidend en dynamisch ontwerp. De Mazda 3 geldt, samen met zijn voorganger 323, al decennialang als de succesvolle middenklasser van het Japanse merk. Onlangs kwam de nieuwe generatie op de markt, een auto die zich

Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Michiel Kruijthof

enerzijds kenmerkt door Mazdaâ&#x20AC;&#x2122;s nieuwe familiegezicht, anderzijds door pittige motoren en een rijke uitrusting. Bij Autobedrijf Huisman in Maasdijk stond Mazdaâ&#x20AC;&#x2122;s jongste telg voor ons klaar.

door Michiel Kruijthof Een duidelijk familiegezicht: kijk alleen maar naar de neus van de nieuwe Mazda 3 en je ziet

Onder de motorkap vinden we hĂŠt bewijs dat een schone motor niet alleen door downsizing kan worden bereikt. Waar concurrenten het moeten doen met steeds minder cilinderinhoud in combinatie met een turbo, is de Mazda 3 gezegend met een ongeblazen tweeliter die goed is voor 120 pk. Wie denkt dat zoâ&#x20AC;&#x2122;n motor ook

een aanzienlijk brandstofverbruik heeft, heeft het mis, want Mazda geeft een gecombineerd verbruik van 1 op 19,6 op, dat gerealiseerd wordt door de geavanceerde Skyactiv-technologie. Qua rijbeleving is het een uitstekende motor: hij reageert lekker vlot op het gas en is bovendien stil.

Dynamiek De rijeigenschappen van de Mazda 3 sluiten mooi aan bij de verwachting die door zijn verschijning gewekt worden: sportief en dynamisch. Schakelen gaat soepel en trefzeker en de korte, hooggeplaatste pook geeft een beetje het gevoel van een sportwagen mee. Het veergedrag is sportief, maar ook comfortabel. In bochten helt de carrosserie nauwelijks over, waarmee de Mazda uitnodigt tot een sportieve rijstijl. Het is een auto die de juiste mix van comfort en dynamiek heeft, zodat zowel de rustige als meer sportieve bestuurder er veel rijplezier aan kan hebben!

Een dubbele uitlaat maakt de Mazda extra sportief!

Tweekleurig leder zorgt voor een zeer exclusieve uitstraling!

Onderscheidend De nieuwe Mazda 3 is een fraai gelijnde, sportieve gezinsauto die zich kenmerkt door zijn goede afwerking, rijke uitrusting en krachtige, maar zuinige motor. Hij laat zien dat comfort, dynamiek en sportiviteit hand in hand kunnen gaan en onderscheidt zich van de massa door zijn fraaie design. De prijzen van de Mazda 3 beginnen bij 22.490 euro. Wie geĂŻnteresseerd is loopt eens binnen bij Autobedrijf Huisman in Maasdijk, alwaar men u alles over deze nieuwe Japanse middenklasser kan vertellen!

Een ongeblazen tweeliter onder de kap is het bewijs dat kracht en zuinigheid prima samen kunnen gaan!

Oldtimerbeurs Automobielen bij Autotron Rosmalen Op 8 en 9 februari 2014 kan je een blik werpen op de crème de la crème van oldtimers. Je kan er ook bij zijn op de Internationale Oldtimerbeurs Automobielen bij Autotron Rosmalen. De Internationale Oldtimerbeurs is een aanrader voor iedereen. Voor bezitters van een oldtimer is het de uitgelezen kans om met anderen ervaringen en kennis uit te wisselen. Voor de liefhebbers van deze automobielen is het een mogelijkheid om gewoon een paar uurtjes onbezorgd te genieten. Uiteraard kun-

1'

18,11('(5/$

nen bezoekers tijdens deze beurs ook weer op koopjesjacht. Natuurlijk ontbreken tijdens deze Oldtimerbeurs het beursplein en het restauratieplein niet. Bezoekers kunnen ook deze editie enthousiaste bezitters van oldtimers zien, die hun auto vertroetelen en er graag meer over vertellen. Verder vind je op het beursplein een enorm aanbod oldtimers, onderdelen en handleidingen. Autotron is te vinden aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen. Zie ook www.autotron.nl.

Ford introduceert C-MAX en Grand C-MAX EcoBoost Editions EcoBoost Edition Plus

ALLEEN VAN 3 T/M 8 FEBRUARI

'(,158,/6(16$7,(9$1(8523$ 8EHQWYDQKDUWHZHONRPLQRQ]HVKRZURRP De C-MAX EcoBoost Edition is gebaseerd op de complete Trend. Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: PR

+RRJYOLHW+RHIVPLGVWUDDW 

Ford Nederland introduceert de zeer aantrekkelijke C-MAX en Grand C-MAX EcoBoost Editions die tegen een scherpe prijs een rijke uitrusting combineren met de krachtige en zuinige 92kW (125pk) sterke 1.0 EcoBoost motor, welke zowel in 2012 als 2013 is uitgeroepen tot International Engine of the Year. De C-MAX en Grand C-MAX EcoBoost Editions zijn verkrijgbaar in twee varianten.

1DDOGZLMN.ORPSHQPDNHUVVWUDDW  6FKLHGDPÂśV*UDYHODQGVHZHJ 

ZZZSDYDQGHUNRRLMQO

ZZZIDFHERRNFRPSDYDQGHUNRRLM

#SDYDQGHUNRRLM

*HPLGGHOGEUDQGVWRIYHUEUXLNHQ&2XLWVWRRWOLWHUNPÂąNPVOLWHUÂą&2JUNPÂą .LMNYRRUGHDFWLHHQYHUNRRSYRRUZDDUGHQRSZZZRSHOQO:LM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ

Auto Mondt

Programma Vrij Rijden trackdays 2014 Ook in 2014 vinden opnieuw 15 trackdays op onder meer Zandvoort en Assen waarbij reserveren niet verplicht is. Het definitieve tijdschema kun je altijd 10 dagen voor aanvang terugvinden op de homepage bij â&#x20AC;&#x2DC;Timing & Informationâ&#x20AC;&#x2122;. Ben je geinteresseerd in een eigen, exclusief uur circuittijd? Stuur dan je aanvraag naar info@vrijrijden.nl

Volkswagen & Audi occasions WWW.AUTOMONDT.NL

Klasse-indeling 2014 Toer-, Sport- en SuperSport klasse kunnen op alle dagen deelnemen, tenzij anders vermeld. De voortgang van de Klassieke Klasse zal vermoedelijk vanaf april / mei weer mogelijk zijn. Vanaf eind januari 2014 mogelijk: Download hier het PDF JAARSCHEMA 2014. De organisatie behoudt het recht een datum of indeling op ieder moment te wijzigen of te annuleren. Wordt de kalender gewijzigd, dan wordt

ook het versienummer van de kalender gewijzigd. Door overmacht (bijvoorbeeld hevige sneeuwval) kan een circuit de voortgang van een Vrij Rijden dag blokkeren. Alle wijzigingen worden dan direct op de website en via Twitter kenbaar gemaakt. Zondag 23 februari Circuit Park Zandvoort Zaterdag 22 maart TT Circuit Assen Vrijdag 28 maart Circuit Park Zandvoort Zondag 20 april Circuit Park Zandvoort Donderdag 01 mei TT Circuit Assen Vrijdag 23 mei

13:00 - 17:00

â&#x201A;Ź 25

13:00 - 17:00

â&#x201A;Ź 30

09:00 - 17:00

â&#x201A;Ź 30

12:00 - 18:00

â&#x201A;Ź 30

12:00 - 17:00

â&#x201A;Ź 30

Circuit Park Zandvoort 09:00 - 17:00 Zondag 08 juni Circuit Park Zandvoort 12:00 - 18:00 Vrijdag 22 augustus Circuit Park Zandvoort 09:00 - 17:00 Woensdag 17 september Circuit Park Zandvoort 09:00 - 17:00 Zaterdag 04 oktober TT Circuit Assen 12:00 - 17:00 Woensdag 08 oktober Circuit Park Zandvoort 09:00 - 17:00 Zondag 02 november Circuit Park Zandvoort 09:00 - 13:00 Zondag 30 november TT Circuit Assen 12:00 - 16:00 Zondag 14 december Circuit Park Zandvoort 12:00 - 16:00

â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 25 â&#x201A;Ź 30 â&#x201A;Ź 25

De C-MAX en Grand C-MAX EcoBoost Editions zijn gebaseerd op de complete Trend en beschikken onder meer over 16-inch lichtmetalen wielen, airconditioning, cruise control, een geintegreerd navigatiesysteem, een audiosysteem met radio/CD/MP3-speler, een AUX- en USBaansluiting, het SYNC connectiviteitssysteem, parkeersensoren in de achterbumper, elektrisch bedienbare voorportierramen, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch verstelbare buitenspiegels, Ford Easy Fuel, in de achterportieren geĂŻntegreerde zonneschermen en een bandenspanningscontrolesysteem. De Ford C-MAX EcoBoost Edition heeft een vanafprijs van â&#x201A;Ź 22.995,-. De extra EcoBoost Edition uitrusting, waarvoor geen meerprijs wordt berekend, vertegenwoordigt een waarde van â&#x201A;Ź 4.100,-.

De C-MAX en Grand C-MAX EcoBoost Edition Plus zijn gebaseerd op de luxe Titanium en zijn onder meer voorzien van een geavanceerd navigatiesysteem, SONY audiosysteem met premium speakers, Active Park Assist, Hill Start Assist, een achteruitrijcamera, Dual Zone automatische airconditioning, FordPower startknop, elektrische voorruitverwarming, regen- en lichtsensoren, parkeersensoren rondom, sportieve voorstoelen, een lendesteun op de bestuurdersstoel, een automatisch dimmende binnenspiegel, guide-me-home verlichting, automatisch inschakelende dimlichten, elektrisch bedienbare achterportierramen, elektrisch verstel-, en verwarmbare buitenspiegels, in de achterportieren geĂŻntegreerde zonneschermen en een bandenspanningscontrolesysteem. Het interieur van de EcoBoost Edition Plus is luxueus afgewerkt met ondermeer subtiele LED sfeerverlichting, stijlvolle bekleding, armsteunen in de middenconsole en op de achterbank, sportieve voorstoelen en velours vloermatten. De extra EcoBoost Edition Plus uitrusting, waarvoor geen meerprijs wordt berekend, vertegenwoordigt een waarde van â&#x201A;Ź 3.100,-. De Ford CMAX EcoBoost Edition Plus heeft een vanafprijs van â&#x201A;Ź 25.495,-.

Meerprijs De meerprijs van de grotere Grand C-MAX EcoBoost Edition bedraagt slechts â&#x201A;Ź 500,- ten opzichte van de C-MAX. De Grand C-MAX is 14 cm langer en biedt 173 liter meer bagageruimte, praktische schuifdeuren en het Walk Through stoelsysteem. De C-MAX EcoBoost Editions komen in aanmerking voor de lage fiscale bijtelling van 20%. Zakelijke rijders kunnen vanwege de combinatie van het lage percentage ĂŠn een gunstige catalogusprijs al vanaf â&#x201A;Ź 160,-* netto bijtelling per maand een luxe C-MAX met de meervoudig bekroonde 1.0 EcoBoost motor rijden. De C-MAX en Grand C-MAX EcoBoost Editions zijn per direct te bestellen bij de Nederlandse Ford dealers.


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 14

Veel meer voor minder

Dynamic-versies voor SEAT Mii, Ibiza & Leon SEAT heeft voor zowel de Mii, de Ibiza als de Leon een sportieve Dynamic-uitvoering aan het modelprogramma toegevoegd. In alle gevallen koppelt de aantrekkelijke Dynamic-uitrusting sportieve en luxueuze extraâ&#x20AC;&#x2122;s aan een ongekend scherpe prijsstelling. Als er al ĂŠĂŠn model van SEAT is dat voor het predicaat â&#x20AC;&#x2DC;dynamischâ&#x20AC;&#x2122; in aanmerking komt, dan is het wel de nieuwe Leon. Niet vreemd daarom dat SEAT voor dit model, en specifiek voor de 5-deurs met de 103 kW (140 pk) sterke 1.4 TSI turbo benzinemotor, een Dynamic-versie heeft uitgebracht, gekoppeld aan de sportieve kwaliteiten en uitrusting van de Leon FR. Daarop vertrouwend beschikt de Leon FR Dynamic extra

over LED interieurverlichting, het SEAT Sound System met tien luidsprekers inclusief een center speaker en subwoofer, het Media System Navi, 18 inch lichtmetalen velgen, Full-LED koplampen en LED dagrijverlichting, parkeersensoren voor en achter en een regensensor, lichtsensor en automatisch dimmende binnenspiegel. De prijs van de SEAT Leon 1.4 TSI FR Dynamic bedraagt â&#x201A;Ź 25.750,-, waarmee deze Dynamic inclusief alle extraâ&#x20AC;&#x2122;s zelfs â&#x201A;Ź 500,- scherper geprijsd is dan de reguliere Leon FR.

Extra features Voor alle koetswerkvarianten van de 63 kW (85 pk) sterke Ibiza 1.2 TSI heeft SEAT zelfs twee

Dynamic-uitvoeringen aan de prijslijst toegevoegd, gebaseerd op de Ibiza Style en Ibiza FR. De Ibiza Style Dynamic beschikt over alle luxueuze features van de Style, plus een automatisch dimmende binnenspiegel, climatronic (volautomatische airconditioning), coming home functie, het SEAT Portable System met navigatie en bluetooth, een regen- en lichtsensor, elektrisch bedienbare, inklapbare en verwarmde buitenspiegels, mistlampen vóór inclusief bochtverlichting en parkeersensoren achter. Als overtreffende trap voegt de Ibiza FR Dynamic daar de FR meeruitrusting, sportstoelen, Bi-Xenon verlichting met LED-dagrijverlichting, LED achterlichten, een koplampreinigingsinstallatie en Adaptive Front Lighting System aan toe,

evenals elektrische ramen en donkergetinte ruiten achter. Als 3-deurs SC is de SEAT Ibiza 1.2 TSI in de Style Dynamic en FR Dynamic trim leverbaar vanaf respectievelijk â&#x201A;Ź 15.575,- en â&#x201A;Ź 16.575,-. Wat betekent dat SEAT de indrukwekkende Dynamic-uitrusting zonder meerprijs op de Style en FR meelevert. De Ibiza 5-deurs (+ â&#x201A;Ź 400,-) en ST (+ â&#x201A;Ź 900,-) zijn er eveneens als extra dynamische Dynamic.

Dynamische stadsauto De SEAT Mii Sport Dynamic die SEAT per direct introduceert, vertrouwt op het sportieve karakter en de complete uitrusting van de Mii 1.0 Sport Ecomotive, aangevuld met aircondi-

tioning, een radio/cd/mp3-speler inclusief zes speakers, voorbereiding voor het SEAT Portable System en verwarmbare voorstoelen. Met een vanafprijs van â&#x201A;Ź 10.975,- voor de 3-deurs Mii 1.0 Sport Dynamic Ecomotive is de Dynamic ondanks zijn meeruitrusting 125 euro lager geprijsd dan de Mii Sport waarop hij gebaseerd is. De meerprijs voor de 5-deurs bedraagt â&#x201A;Ź 325,-. De Dynamic-uitvoeringen van de SEAT Leon, Ibiza en Mii zijn per direct leverbaar bij de SEATdealers. Meer weten over de nieuwe SEATâ&#x20AC;&#x2122;s? Kom dan langs bij SEAT-, Skoda- en SsangYongdealer Auto Honsel BV aan de Nieuweweg 8 in Honselersdijk. Zie ook www.honsel.nl. Zowel de Mii, de Ibiza als de Leon zijn in de sportieve Dynamic-uitvoering beschikbaar. Foto: PR

De nieuwe Honda Civic Tourer

DE NIEUWE SEAT LEON ST HET MAXIMALE UIT ELK MOMENT

14%

BIJTELLING

De styling van de 2014 Civic Tourer is een afspiegeling van de 2014 5-deurs Civic.

ENJOYNEERING

Na de onthulling op de Frankfurt Motor Show maakt Honda nu de prijzen bekend van de 2014 Honda Civic Tourer, die begin 2014 geĂŻntroduceerd zal worden in Nederland. De Civic Tourer is de meest compacte en laagste wagon in het C-segment. Zijn sterkste punten zijn zonder twijfel de toonaangevende bagageruimte en de bijzonder styling, maar ook op het gebied van veiligheid, comfort en veelzijdigheid heeft deze nieuwste Honda veel te bieden. De Civic Tourer komt beschikbaar vanaf 22.990 euro. De styling van de 2014 Civic Tourer is een afspiegeling van de 2014 5-deurs Civic: een geraffineerd en dynamisch ontwerp met gestroom-

Foto: PR

lijnde aerodynamica. De Civic Tourer erft ook hetzelfde sportieve en onderscheidende â&#x20AC;&#x2DC;gezichtâ&#x20AC;&#x2122; van de geĂźpdate 2014 5-deurs Civic, maar heeft wel zijn eigen, karakteristieke identiteit, met een brutale lijn die van de A-stijl helemaal doorloopt tot de D-stijl, waarmee de indruk van een zwevende daklijn gecreĂŤerd wordt. De achterruit is verlengd zodat deze over de D-stijl valt en het portierframe achter is 17 mm verhoogd ten opzichte van de 5-deurs Civic, waarmee de Civic Tourer zijn elegante look en brutale styling krijgt. De Civic Tourer wordt in februari 2014 in Nederland geĂŻntroduceerd.

NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM SEAT.NL

DE NIEUWE SEAT LEON ST IS ER AL VANAF â&#x201A;Ź 21.800,-

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon ST: 3,2 - 5,9L/100 km (1:31,25 - 1: 16,95). CO2 emissie g/km 85-135. Er is al een SEAT Leon vanaf â&#x201A;Ź 21.800,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen â&#x20AC;&#x2DC;af importeurâ&#x20AC;&#x2122;. SEAT-importeur Ponâ&#x20AC;&#x2122;s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 18.00 uur za 09.00 tot 17.00 uur

Nieuweweg 8 â&#x20AC;˘ Honselersdijk 0174 - 63 98 50 â&#x20AC;˘ www.honsel.nl

DE NIEUWE HONDA CIVIC TOURER

ONZE NIEUWE STER! VANAF

â&#x201A;Ź 8.790,-

&YDMLPTUFOSJKLMBBSNBLFOĂ&#x2039;Ä´ 

t8FHFOCFMBTUJOHWSJKUPU

VANAF 8 FEBRUARI IN DE SHOWROOM! A-LABEL

AL VANAF â&#x201A;Ź 22.990-, AUTO RUITER V.O.F. Oosteinde 21, 2291 AA Wateringen www.auto-ruiter.nl

t4UBOEBBSEEFVST t3VJNUFWPPSQFSTPOFO tBJSCBHT

ZEER RUIM GUNSTIGE AANSCHAFPRIJS ULTRAZUINIG

HONDA IS DOOR DE CONSUMENTENBOND UITGEROEPEN TOT BETROUWBAARSTE AUTOMERK DE HONDA CIVIC TOURER IS VERKRIJGBAAR VANAF A-LABEL. CO 2 -UITSTOOT: MIN. 99 G/KM - MAX. 149 G/KM. GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK: MIN. 1 OP 26,3 KM (3,8 L/100 KM) MAX. 1 OP 15,6 KM (6,4 L/100 KM).

t0PLMFWFSCBBSNFU$75BVUPNBBU

$

7"#*+5&--*/(

#SBOETUPGWFSCS UPU LN $0VJUTUPPU UPUHLN

AUTO EDISON B.V.

Edisonstraat 1, WWW.MITSUBISHI-MOTORS.NL/OUTLANDER 2691 GT â&#x20AC;&#x2DC;S-GRAVENZANDE, Tel. 0174 - 41 51 51 www.edisonauto.nl ,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQ

1SJKTJODM#1.#58 UFO[JKBOEFSTWFSNFME FYDMSFDZDMJOHCJKESBHF LPTUFOSJKLMBBSNBLFOBG"NFTUFMWFFO"GHFCFFMENPEFMLBOBGXJKLFOWBOEFTUBOEBBSETQFDJGJDBUJFT%F.JUTVCJTIJ4QBDF4UBSXPSEUHFMFWFSENFUKBBS.VMUJHBSBOUJF.JUTVCJTIJ"TTJTUBODF1BDLBHF *NQ..4/#7 "NTUFMWFFO DPOUBDU!NNTOOM8JK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOÂŞ

Geopend dagelijks van 8.00-17.15 uur Zaterdags van 9.30-15.00 uur

AUTOBEDRIJF

DE VOEGHT www.devoeght.nl Ć&#x201D;Onderhoud & APK keuring Ć&#x201D;Airco service Ć&#x201D;Schade-taxatie (ook via schadegarant) Ć&#x201D;Winter- en zomerbandenopslag

Ć&#x201D;Occasions Ć&#x201D;Schadereparatie Ć&#x201D;Inname autoâ&#x20AC;&#x2122;s (erkend rdw vrijwaring) Ć&#x201D;Vervangend vervoer

Veilingweg 30 2675 BR Honselersdijk Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;Honsel-noordâ&#x20AC;&#x2122; Telefoon 0174-630938


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 15

De Aflevering

Autohaag Zeeuw Naaldwijk levert Dekker van Geest 9 Renault Trafics Voor de servicemedewerkers en monteurs van Dekker van Geest uit Monster is het nieuwe jaar goed begonnen. Een groot deel van hen rijdt sinds een aantal weken in een gloednieuwe Renault Trafic. Het technisch installatiebedrijf bestelde eind vorig jaar namelijk maar liefst negen van deze handige bedrijfswagens bij Autohaag Zeeuw in Naaldwijk. De Renaults rijden al enkele weken rond in het Westland en omstreken. Financieel directeur Arno van Alphen van Dekker van Geest vertelt: â&#x20AC;&#x153;We hebben de wagens al even in bezit, maar het lukte niet eerder om iedereen bij elkaar te krijgen voor een leuke foto. De wagens rijden dus al enige tijd in de regio. Ze worden gebruikt door onze medewerkers voor installatiewerk, reparaties en preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Ze rijden overigens prima. Dat heb ik niet alleen van de chauffeurs gehoord, maar ik heb er natuurlijk zelf ook een proefrit in gemaaktâ&#x20AC;?, glimlacht Van Alphen.

Veelzijdig Het gaat om de standaard uitvoering van de Renault Trafic, maar dan wel toegepast op de werkzaamheden van Dekker van Geest. Patrick Dekkers van Autohaag Zeeuw vertelt: â&#x20AC;&#x153;De Renault Trafic is een zeer veelzijdige bedrijfswagen. Je kunt er prima zwaar materiaal mee vervoeren, maar ook kleinere en lichtere zaken. De cabine is comfortabel en voorzien van alle gemakken. Het gaat om de uitvoering van de Renault Trafic lengte 1 en hoogte 1 met een 2.0 diesel motor. Ze zijn onder meer voorzien van TomTom-navigatie en airco. Dat maakt het werk voor de voor de medewerkers wel zo efficiĂŤnt en comfortabel. Doordat Dekker van Geest koos voor Trafics met een enkele cabine, is er achterin veel ruimte voor meetapparatuur en gereedschap. De heren hebben nu altijd alles bij zich, naar welke klus ze ook rijden.â&#x20AC;?

stemen en airconditioning, maar ook loodgieterswerk, zoals waterinstallaties, dakbedekkingen, sanitair en riolering voor zakelijke en particulieren klanten. Daarnaast doen wij ook veelzijdig onderhoudâ&#x20AC;?, vertelt Van Alphen. â&#x20AC;&#x153;Wat dat betreft zijn we echt een complete W en S installateur. We hebben een ruime ervaring met grote projecten in scholen, kantoorpanden, ziekenhuizen en diverse andere grote bedrijfsgebouwen.â&#x20AC;?

Afstemmen Het is niet de eerste keer dat het installatiebedrijf bij Autohaag Zeeuw Naaldwijk aanklopte voor autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Van Alphen: â&#x20AC;&#x153;Deze nieuwe Trafics zijn ter vervanging van een aantal bestaande autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Die kwamen echter ook al bij Patrick Dekkers en zijn collegaâ&#x20AC;&#x2122;s vandaan. We zijn al langer een tevreden klant. De samenwerking is wat dat betreft prima en dan kun je de zaken heel gemakkelijk op elkaar afstemmen. Dat werkt wel zo prettigâ&#x20AC;?, besluit Van Alphen. Autohaag Zeeuw Naaldwijk is gevestigd aan de Klompenmakerstraat 30 in Naaldwijk. Bel 0174210330 of bezoek www.autohaagzeeuw.nl. Dekker van Geest is gevestigd aan de Vlotlaan 578 in Monster. Bel 0174-212080 of bezoek www.dekkervangeest.nl.

De Renault Trafic, gerestyled in 2009, legt de nadruk op comfort en ergonomische design. De aantrekkelijke en veelzijdige Trafic is populair bij zakelijke gebruikers en grote gezinnen. De belangrijkste sterke punten zijn onder andere een dashboard vol met opbergvakken en handige functies zoals climate control en een navigatiesysteem. Op het gebied van veiligheid heeft de Renault Trafic een royal aanbod van ap-

Werktuigbouwkundig Installateur

paratuur: vier grote schijfremmen, ABS met

Die veelzijdigheid komt goed van pas. Dekker van Geest is namelijk een bedrijf dat van vele markten thuis is. â&#x20AC;&#x153;Wij verzorgen complete verwarmingssystemen, gasleidingen, ventilatiesy-

electronic brakeforce assistance (EBV), en optionele ESP en ASR-traction control. De negen nieuwe bedrijfswagen van Dekker van Geest. Helemaal rechts staat (v.l.n.r.) Arno van Alphen van Dekker van Geest, Patrick Dekkers van Autohaag Zeeuw Naaldwijk en Ronald van Bergenhenegouwen van Dekker van Geest. Foto: PR

De vernieuwde Polo: toptechniek voor een breed publiek

Opel Astra OPC Extreme primeur op Autosalon van Genève Opel presenteert op de 84e Autosalon van Genève (6-16 maart) een concept van een supersportauto. Het is de Astra OPC Extreme, de snelste Astra ooit en een studie van een compromisloze racer die geschikt is voor straatgebruik. Dit model is een vervolg op de Astra OPC X-treme Concept van 2002. Het verschil is echter dat de nu gepresenteerde Astra OPC Extreme een aanloop is naar een productieversie. Dat model zal het motto â&#x20AC;&#x2DC;OPC. Pure Passionâ&#x20AC;&#x2122; van Opel Performance Center extra glans geven.

Carbon De Opel Astra OPC Extreme is afgeleid van de Astra OPC Cup-racer die heeft deelgenomen aan het NĂźrburgring Endurance Championship (VLN). Dankzij met carbon versterkte componenten is het gewicht lager dan dat van de 206 kW/280 pk sterke Astra

OPC die in 2012 is uitgebracht. De geĂŻntegreerde veiligheidskooi, de racezitjes en de zespuntsgordels maken hem klaar voor circuitgebruik.

Circuit De Astra OPC Extreme heeft onvervalste racetechnologie in huis. Het is een auto die letterlijk vanaf de openbare weg zĂł de Nordschleife van de NĂźrburgring op zou moeten kunnen. Dat is de gedachte achter dit studiemodel, een creatie van het Opel Performance Center. Dat is direct aan dit legendarische circuit gevestigd en voelt daar ook de OPCmodellen aan de tand. Of het nu gaat om de Corsa OPC, de Astra OPC of de Insignia OPC, alle sportversies van Opel moeten zonder problemen een circuittest van 10.000 kilometer voluit op de Nordschleife doorstaan.

De Opel Astra OPC Extreme is afgeleid van de Astra OPC Cup-racer.

Foto: PR

 KBBSHBSBOUJF KBBS,JBXFHFOIVMQHBSBOUJF KBBS"1,

VOJFLFBBOCJFEJOHFO"BOVEFLFV[F Het tijdloze uiterlijk van de Auto van het Jaar 2010 is verder aangescherpt. De grondig vernieuwde Volkswagen Polo staat eind mei in de showroom. De Polo, al jaren de populairste auto in zijn segment, is verder verbeterd en maakt hightech nog bereikbaarder. De Polo gaat online, en de nieuwste rij-assistenten met radartechnologie maken hem nog veiliger. Ook is de Polo als eerste in zijn klasse verkrijgbaar met LED-koplampen. De nieuwe Polo krijgt nieuwe infotainment- en navigatiesystemen, allemaal met grote aanraakschermen. Er is keus uit drie infotainmentopties en een radionavigatiesysteem. Twee hiervan zijn te combineren met MirrorLink: met speciale apps is het dan mogelijk om (internet) functies van een smartphone via de auto te bedienen. Ook digitale radio (DAB+) is uiteraard leverbaar.

Vooruitstrevende veiligheidstechniek De Polo had al een vijfsterren-veiligheidsniveau. De nieuwe modellen bieden nog meer op dit gebied. Standaard is bijvoorbeeld Post-Collision Braking. Dit zet de Polo na een aanrijding â&#x20AC;&#x2DC;op de remâ&#x20AC;&#x2122; en voorkomt zo doorschieten. De optionele radargestuurde cruise control zorgt voor automatisch afstand houden tot voorliggers. Front Assist en City Emergency Braking herkennen gevaarlijke situaties vóór de auto; ze kunnen de bestuurder waarschuwen, maar indien nodig kan de auto ook â&#x20AC;&#x2DC;beslissenâ&#x20AC;&#x2122; om te remmen. Het Driver Alert System waarschuwt als afgeleid of vermoeid gedrag van de bestuurder wordt herkend.

Motoren De nieuwe motoren in de Polo voldoen aan de strenge Euro 6-uitlaatgasnorm en hebben

Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: PR

standaard start/stop. Alle TDI-diesels hebben drie cilinders en een inhoud van 1,4 liter. Aan het motorkarakter van de populaire Polo BlueMotion is veel aandacht besteed. Maar ook het verbruik is gedaald, tot een normverbruik van slechts 3,2 liter/100 km (CO2: 82 g/km). Voor Nederland betekent dit 14% bijtelling voor de zakelijke rijder in 2014 en 2015. De 90 pk-TDI met comfortabele DSG-automaat komt op 3,4 l/100 km (CO2: 89 g/km; 20% bijtelling in 2014 en 2015). Bij de verkoopstart is er keus uit een 1.0 driecilinder benzinemotor met 60 of 75 pk en een 1.2TSI viercilinder met 90 of 110 pk. Later volgt nog de nieuwe 1,0-liter TSI (direct-ingespoten turbomotor) met 90 pk. Deze is zeer zuinig: 4,1 l/100 km (CO2: 94 g/km). Alle benzinemotoren zijn goed voor 20% bijtelling in 2014 en 2015. De Polo komt er ook weer als CrossPolo, als Polo BlueGT met cilinderuitschakeling (110 kW/150 pk) en als Polo GTI met 141 kW/192 pk.

,JB1JDBOUP

,JB3JP

,JBDFFsE

,JB4QPSUBHF7JCF

$775EFVST

$775EFVST

(%J

(%J

WBOBG

䪦 

*ODMVTJFG

䪌 

FYUSBJOSVJMWPPSEFFM

WBOBG

䪦 

*ODMVTJFG

䪌 

FYUSBJOSVJMWPPSEFFM

WBOBG

䪦 

WBOBG

䪦 

*ODMVTJFG

䪌 FYUSBJOSVJMWPPSEFFM

*ODMVTJFGOBWJHBUJF NFUBDIUFSVJUSJK DBNFSB

Aangescherpt Het tijdloze uiterlijk van de Auto van het Jaar 2010 is verder aangescherpt, hij oogt net even sportiever. Het nieuwe dashboard valt direct op met de instrumenten in 3D tube-look en het nieuwe driespaaks stuur, zoals in de Golf. De Polo is als eerste in zijn klasse verkrijgbaar met volledige LED-hoofdverlichting. Optioneel is er het Sport select-onderstel met elektronisch gestuurde schokdempers - de bestuurder kan zo schakelen tussen een normale of sportieve afstelling. De nieuwe Polo komt eind mei 2014 op de markt. Op korte termijn volgt meer informatie over de prijzen.

"VUPCFESJKG"BEWBOEFS#VSH#7 +VQJUFS -31PFMEJKL 5FM  XXXLJBXFTUMBOEOM 6CFOUWBOIBSUFXFMLPNWPPSFFOPWFSUVJHFOEFQSPFGSJUFOFFO[FFSTDIFSQFBBOCJFEJOH (FNCSBOETUPGWFSCSVJL MLN  LNM$0VJUTUPPUHLN(FNWFSCSVJL m MLN  LNM$0VJUTUPPUmHLN "DUJFWPPSXBBSEFO%F䪦 FYUSBJOSVJMPQEF,JB1JDBOUPFO3JPJTBMMFFOHFMEJHPQHFTFMFDUFFSEFWPPSSBBEBVUPsTNFUVJUFSTUFEBUVNLFOUFLFOBBOWSBBHWBOFOVJUFSTUFSFHJTUSBUJFEBUVNWBO7PPSEF,JBDFFsEEFVST QSP@DFFsEFO4QPSUTXBHPOHFMEUFFOVJUFSTUFBBOLPPQEBUVN EBUVNLFOUFLFOBBOWSBBHFOSFHJTUSBUJFEBUVNWBO%F[FBDUJFTHFMEFO UFO[JKBOEFSTWFSNFME OJFUJDNBOEFSFBDUJFTFO[PMBOHEFWPPSSBBETUSFLU%FHFOPFNEFWBOBGWFSLPPQQSJK[FO[JKO UFO[JKBOEFSTWFSNFME JODM#58#1. FYDMNFUBMMJDMBL LPTUFOSJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU CSBOETUPG MFHFT SFDZDMJOHCJKESBHFFOEFPQUJPOFMFMBLCFTDIFSNJOH(FUPPOEFNPEFMMFOLVOOFOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFOVJUWPFSJOH8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 16

9RRUGHHORSYRRUGHHO

3ULYDWH/HDVH YDË?DOOLQ

+DQGJHVFKDNHOGHYHUVLHV

'H6ZLIW%DQGLW

6ZLIW%DQGLWGHXUV Ë? ([WUDLQUXLOYRRUGHHO Ë? 

0HWRDPHWDDOODNDLUFR(63p (OHFWURQLF6WDELOLW\ 3URJUDP VWRHOYHUZDUPLQJFUXLVHFRQWUROHQĘŞ OLFKWPHWDOHQYHOJHQLVGH]H6ZLIWEXLWHQJHZRRQ FRPSOHHW2RNLVKLMQDGH6X]XNL6;GHEHWURXZ EDDUVWHLQ]LMQNODVVH &RQVXPHQWHQJLGV$XWR 

1XYDQDI Ë? 

'H6X]XNL6&URVV

6&URVV&RPIRUW Ë? ([WUDLQUXLOYRRUGHHO Ë? 

+LMLVQLHXZXLWHUVWYHHO]LMGLJHQKHHIWGHJURRWVWH EDJDJHUXLPWHLQ]LMQNODVVH'H]HVWLMOYROOHJH]LQVDXWR LVERYHQGLHQRSWLRQHHOOHYHUEDDUPHWKHWYHLOLJH $OO*ULS:'V\VWHHPYRRUJULSRQGHUDOOHRPVWDQGLJ KHGHQHQKHWJURRWVWHSDQRUDPDGDNLQ]LMQNODVVH

1XYDQDI Ë? 

1XLQFOXVLHIH[WUDLQUXLOYRRUGHHOYDQDIË?

1XLQFOXVLHIH[WUDLQUXLOYRRUGHHOYDQDIË?

%UDQGVWRIYHUEUXLNYROJHQV(XURQRUP &( HQĘŁONP ĘŁNPO&2XLWVWRRWĘŁJNP

%UDQGVWRIYHUEUXLNYROJHQV(XURQRUP &( ONPNPO &2XLWVWRRWJNP

.HHV%DOYHUW 0RQVWHU

.HHV%DOYHUW 'HQ+DDJ

0ROHQZHJ$5(0RQVWHU7HO 

.HUNHWXLQHQZHJ&:'HQ+DDJ7HO 

ZZZVX]XNLNHHVEDOYHUWQO

*HQRHPGHSULM]HQ]LMQLQFO%7:%30HQH[FONRVWHQULMNODDUPDNHQ.LMNYRRUNRVWHQHQYRRUZDDUGHQRSZZZVX]XNLQO +HW(OHFWURQLF6WDELOLW\3URJUDP (63p LVHHQJHUHJLVWUHHUGKDQGHOVPHUNYDQ'DLPOHU$*'H]HDFWLHVJHOGHQQLHWLFPRYHULJHDFWLHVYDQ6X]XNL'HJHWRRQGHOHDVHSULMVLVLQHXURʧVSHUPDDQGHQREY3ULYDWH/HDVHPDDQGHQHQNPSHUMDDULQFO%7:H[FOEUDQGVWRI'LWSURGXFWZRUGWDDQJHERGHQGRRU6X]XNL)LQDQFLDO6HUYLFHV

AutoDEALERS

BOVAG

Ni

eu we we

g

WESTLAND

de

tein Oos

Monster

20

22 12

eweg

Waterins

16 eweg Nieuw

arte Zw nd ijk

Monsterseweg 121 â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande Telefoon 0174 - 412492 www.beukerstoyota.nl

g ewe

rs nste Mo

â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande

5

3

19 21

Buitenwatersloot

4 6

te

Trade Parc Westland

ou gr

lin

i Ve

8

Veilin

grou

te

wij

kse we g

weg

ijk

ald

ester Els en

asd

Na

Burgeme

Honderdland 140 Maasdijk Telefoon 0174 - 515104 www.auto-staalduinen.nl

an

Naaldwijk Ma

ter se we g

Jupiter 2-4 Poeldijk Telefoon 0174 - 213041 www.kia-westland.nl

17. van Staalduinen

la

Heenweg

g we lge

Maasambacht 15 Maasdijk Telefoon 0174 - 518171 www.huisman-autobedrijf.nl

Edisonstraat 1 â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande Telefoon 0174 - 415151 www.edisonauto.nl

16. Aad van der Burg

er

FloraHolland

2 7

18

Wo u

Middelbroekweg 89 Honselersdijk Telefoon 0174 - 625066 www.ata-autobedrijven.nl

15. Auto Edison BV

ld

Hoge Woerd

Ga

Stationsweg 3 Monster Telefoon 0174 - 245927 www.oostdijkauto.nl

14. Automobielbedrijf Huisman

ro ek we g

Honselersdijk 13

Teijlingen

13. ATA Autobedrijven

Wateringscheveld

po

Kwintsheul

el B

11. Beukers

ip

idd

Nieuweweg 8 Honselersdijk Telefoon 0174 - 639850 www.honsel.nl

W

23

M

10. Auto Honsel

Di jk we g

Oosteinde 21 Wateringen Telefoon 0174 - 297161 www.autoruiter.nl

sw eg

9. Auto Ruiter

Bo

Frederik Hendrikst. 37 Naaldwijk Telefoon 0174 - 629137 www.autobos.nl

eg aw an

8. Auto Bos

10

Juli

Klompenmakersstraat 51 Naaldwijk Telefoon 0174 - 291660 www.pavanderkooij.nl

He

De Honsel

15

12. Auto Oostdijk

eg w ul

De Planeten

Vlotlaan

11

7. P.A. van der Kooij

9

Poeldijkseweg

Emmastraat

Autobedrijf Loran - De Lier 0174-512237

Wateringen

Poeldijk

g we

Warmoezenierstraat 21 Naaldwijk Telefoon 0174 - 636444 www.ardeaauto.nl

len

Klompenmakersstraat 30 Naaldwijk Telefoon 0174 - 210330 www.autohaagzeeuw.nl

5. Ardea Auto

Mo

3a

Grote Woerdlaan 36F Naaldwijk Telefoon 0174 - 641818 www.eigenraam.peugeot.nl

4. Autohaag Zeeuw

gin

Dijkweg 71 Naaldwijk Telefoon 0174 - 622551 www.niham.com

Klompenmakersstraat 50 Naaldwijk Telefoon 0174 - 526770 www.mbdb.nl

3. Autoservice Eigenraam

nin

6. Niham Westland bv

Leehove 49 De Lier Telefoon 0174 - 525650 www.automondt.nl

2. Mercedes-Benz Naaldwijk

Ko

BOVAG AutoDEALERS Westland

1. Auto Mondt B.V.

Leehove Staelduinse Bos

18. Autobedrijf van Schie Sand Ambachtstr. 119 â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande Telefoon 0174 - 415601 www.vanschie.citroen.nl

19. AHZ â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzandeseweg 14 Wateringen Telefoon 0174 - 638060 www.nissanahz.nl www.fiatahz.nl

20. Autobedrijf Kees Balvert Molenweg 4a Monster Telefoon 0174 - 247204 www.suzukikeesbalvert.nl

21. Kalfsbeek BMW De Lierseweg 3 Wateringen Telefoon 0174 - 291891 www.kalfsbeekbmw.nl

22. Autobedrijf v.d. Burg Herkenrathstraat 38-40 Monster Tel. 0174-213545 www.vandenburg.citroen.nl

M

aa

De Lier

sd

ijk

23. Autobedrijf Duindam

1

Heulweg 54B Kwintsheul Telefoon 0174-512237 www.duindam.nl 14

Maasdijk 17

Honderdland

3a

eg ew

ds

u Wo

Audi >1 BMW > 21 Chevrolet > 7 8 CitroĂŤn >18 22 Dacia >4 > 13 Daihatsu > 19 Fiat > 5 12 Ford Honda >9 > 14 Hyundai > 16 Kia > 14 Mazda Mercedes-Benz > 2

Mitsubishi > 15 Nissan > 19 Opel > 7 17 Peugeot > 3 3a 23 Renault >4 > 10 Seat > 10 Skoda >2 Smart SSang Yong > 10 > 20 Suzuki > 11 Toyota Volkswagen > 1 Volvo >6


Het Hele Westland 5 februari 2014

SPORT

I N H E T H E L E WE S T L A N D

Westlands voetbal

Shorttrackster Lara van Ruijven:

Zaterdagvoetbal Hoofdklasse B +RHN ;HU[HV'=% $6:+ ¶V*UDYHQ]DQGH 6PLWVKRHN -RGDQ%R\V 599+ .ORHWLQJH 6WH'R&R 'HOWDVSRUW $FKLOOHV9HHQ +HLQHQRRUG =ZDOXZHQ 2UDQMH:LW 3URJUDPPDIHEUXDUL 'HOWDVSRUW $6:+ +HLQHQRRUG =ZDOX ZHQ .ORHWLQJH +RHN 2UDQMH :LW -RGDQ %R\V6PLWVKRHN¶V*UDYHQ]DQGH6WH'R&R 599+;HU[HV'=%$FKLOOHV9HHQ

Pagina 17

‘Olympische gevoel wordt steeds groter’ Lara van Ruijven is pas 21, maar ze heeft er al een indrukwekkende shorttrackcarrière op zitten. Ze werd Europees Kampioen in Malmö, behaalde de eerste plaats op de World Cup in Dresden en werd diverse keren Nederlands Kampioen. Nu staat de in Heerenveen wonende Westlandse aan de vooravond van het grootste avontuur tot nu toe: de Olympische Spelen in Sochi.

JLQJHQZHHUZHOYDQXLWGDW¶W]RXOXN NHQ]RODQJZHPDDUJHHQJURWHIRXWHQ PDDNWHQ 1X ZH HHQPDDO JDDQ ZLOOHQ ZH GLH ILQDOH KDOHQ RRN :H KHEEHQ RQVNOHGLQJSDNNHWELQQHQGXVQXNRPW KHWZHOHFKWGLFKWELM,NEHQEHQLHXZG KHWOLMNWPHDOOHPDDOKHHOJURRWVPDDU LNSUREHHUKHWPDDURYHUPHKHHQWHOD WHQNRPHQ(QHUDOVHHQ¶JHZRQHZHG VWULMG·QDDUWRHWHZHUNHQµ

9DQ5XLMYHQ]DOVDPHQPHWKDDUWHDP JHQRWHQ -RULHQ WHU 0RUV 5LDQQH GH 9ULHVHQ6DQQHHQ<DUDYDQ.HUNKRIXLW NRPHQ RS PHWHU VKRUWWUDFN UHOD\ 'DDUQDDVW ]DO ]H LQGLYLGXHHO XLWNRPHQ RS GH PHWHU VKRUWWUDFN 6KRUWWUDFN LV HHQ YRUP YDQ ODQJHEDDQVFKDDW VHQ RS HHQ RYDOHQ LMVKRFNH\EDDQ YDQ PHWHU ODQJ 'H ULMGHUV VWULMGHQ QLHW RP GH VQHOVWH WLMG PDDU RP GH HHUVWHSODDWV%LMGHUHOD\ DIORVVLQJ ULM GHQ WHDPV YDQ PHHUGHUH ULMGHUV WHJHQ HONDDU 9DQ LHGHU WHDP ULMG VWHHGV ppQ VFKDDWVHU HHQ DDQWDO URQGHQ ZDDUQD ]LMZRUGWDIJHORVWGRRUGHYROJHQGH+HW WHDP GDW DOV HHUVWH GH DIVWDQG DIOHJW ZLQW

Trainen

Finale

Finale

´,N YLQG KHW HFKW KDUWVWLNNH JDDI GDW LN QDDU GH 6SHOHQ PDJµ YHUWHOW /DUD HQ WKRXVLDVW ´9RULJ VHL]RHQ OLHS KHW PHW RQV UHOD\WHDP QRJ QLHW ]R JRHG :H ]LMQ XLWHLQGHOLMN H JHZRUGHQ LQ KHW :RUOG&XSNODVVHPHQW'LWMDDUKHEEHQ ZH SHUVRRQOLMN DOOHPDDO JURWH VWDSSHQ JHQRPHQ 'DQ JD MH KHHO DQGHUV ]R·Q MDDU LQ 'DW ZH RQV ]RXGHQ SODDWVHQ YRRU GH 6SHOHQ GDDU KDGGHQ ZH YR ULJ MDDU QRJ HHQ KDUG KRRIG LQ 'LW MDDU

6LQGV KHW RO\PSLVFKH NOHGLQJSDNNHW ELQQHQ LV JHNRPHQ EHJLQW RRN KHW RO\PSLVFKHJHYRHO]LFKPHHVWHUWHPD NHQ YDQ /DUD ´'DQ ZRUGW KHW RSHHQV pFKW HFKW ,N SUREHHU KHW ZHO WH EHQD GHUHQ DOV HHQ :. ELMYRRUEHHOG ZDQW YRRU ]XONH JURWH ZHGVWULMGHQ EHUHLG MH MH XLWHLQGHOLMN RRN RSWLPDDO YRRU 0DDU KRH MH KHW RRN SUREHHUW MH NDQ HU QLHW RP KHHQ GDW MH HFKW QDDU LHWV KHHO JURRWVWRHZHUNW-H]LHWKHWGDJHOLMNVRS

2e klasse C +9&¶ %H)DLU 69&¶ 9DONHQ¶ 0RQVWHU 9'/ 099¶

 =HYHQKRYHQ 1DDOGZLMN /\UD 7$99 9LWHVVH'HOIW '812 '693 

   

3URJUDPPDIHEUXDUL '693 /\UD +9& ¶ '812 1DDOGZLMN %H )DLU 9DONHQ ¶ 7$99 9'/ 099 ¶ 9LWHVVH 'HOIW 0RQVWHU =HYHQKRYHQ 69& ¶

3e klasse C +RQVHOHUVGLMN 7UDQVYDOLD=: +RXWZLMN =ZHUYHUV,-99 :HVWODQGLD .HWKHO6SDODQG *'$ 4XLFN6WHSV 'LH+DJKH &,21 .0' 7$&¶ $ULVWRQ¶ =XLGHUSDUN  3URJUDPPDIHEUXDUL $ULVWRQ ¶ *'$ &,21 +RQVHOHUVGLMN .0' :HVWODQGLD 4XLFN 6WHSV +RXWZLMN 7UDQVYDOLD=:.HWKHO6SDODQG=XLGHUSDUN 'LH+DJKH=ZHUYHUV,-997$&¶

4e klasse D 0DDVGLMN +DUJDVSRUW 4XLQWXV +%66 069¶ 12&.UDOLQJHQ ([FHOVLRU5 '9& +HUPHV'96 +369 9HUEXUFK 5HDO3DUER '92¶ +LOOHJHUVEHUJ

   

3URJUDPPDIHEUXDUL '9&12&.UDOLQJHQ+DUJDVSRUW([FHOVLRU 5 +%66 4XLQWXV +369 +LOOHJHUVEHUJ 0DDVGLMN+HUPHV'96069¶5HDO3DU ER9HUEXUFK'92¶

'DW HU QD WRH ZHUNHQ QHHPW GH YRUP DDQ YDQ YHHO RHIHQHQ HQ WUDLQHQ /DUD HQ KDDU WHDPJHQRWHQ ]LMQ GDJHOLMNV RS GHEDDQWHYLQGHQ´:HWUDLQHQ]HVGD JHQSHUZHHNYDQWRWHQYDQ WRW XXUµ JDDW /DUD YHUGHU ´0DDU GDW GRHQ ZH LQ SULQFLSH DO ]R·Q WZHHMDDUODQJ:HZHUNHQQXZHOQDDU GH 6SHOHQ WRH ]RGDW ZH GDDU RS RQV EHVW]LMQ¶V0RUJHQVGRHQZHWZHHXXU VKRUWWUDFN HQ HUQD YDDN QRJ ZDW NRUW ZHUN ]RDOV ILHWVHQ RI VFKDDWVSDVVHQ ¶V 0LGGDJV JDDQ ZH YDDN HHQ XXUWMH VKRUWWUDFNHQ ODQJHEDDQVFKDDWVHQ RI LMVKRFNH\HQ 'DDUQD GRHQ ZH QRJ NUDFKWWUDLQLQJµ

+HDOWK )LW6SRUWVKHWQLHXZHILWQHVV FHQWUXP LQ 0RQVWHU LV DO HQLJH ZHNHQ JHRSHQGHQGHEHODQJVWHOOLQJLVJURRWWH QRHPHQ:DDURPLV+HDOWK )LW6SRUWV ]R·Q JRHGH DDQYXOOLQJ" ´2P WH EHJLQ QHQLVKHWSUHWWLJYRRURQ]HNODQWHQGDW ZH JHKHHO ]LMQ XLWJHUXVW PHW VSLNVSOLQ WHUQLHXZH 0$75,; DSSDUDWXXUµ YHUWHOW

8ZH 7KRPp ´'DW ]LHW HU QLHW DOOHHQ KHHOJRHGXLWPDDULVERYHQDO]HHUYHL OLJ %RYHQGLHQ LV KHW HHQ SUHWWLJ LGHH GDW HU QRJ QLHW GXL]HQGHQ XUHQ RS LV JHWUDLQGµ +HW WUDLQHQ ]HOI JHEHXUW DOWLMG RQGHU SURIHVVLRQHOHEHJHOHLGLQJ7HDOOHQWLMGH ]LMQ HU WZHH JHGLSORPHHUGH WUDLQHUV

 +ROODQGLD  92&  1LHXZHQKRRUQ  '26.2  *2(6  5.$99  %RVKXL]HQ 

3URJUDPPDIHEUXDUL =RXDYHQ%RVKXL]HQ

1e klasse B 1LHXZHUNHUN 0DJUHE¶ 6-& 9(/2 $OSKHQVH%R\V 1HSWXQXV6FK 896 

.RFDWHSH +06+ &99=ZHUYHUV 72*% 3)& 3RRUWXJDDO 1LHXZNRRS 

3URJUDPPDIHEUXDUL 1HSWXQXV6FK +06+ 1LHXZNRRS 3)& 3RRUWXJDDO0DJUHE¶6-&89672*% $OSKHQVH %R\V 9(/2 1LHXZHUNHUN &99 =ZHUYHUV.RFDWHSH

3e klasse A /LVVH 'HQ+RRUQ )XOO6SHHG $ONPDQLD 0HHUEXUJ 6WRPSZLMN¶ 002 

'265 6(3 9DQ1LVSHQ 6-= 2OLYHR 9HUEXUFK '+/

   

3URJUDPPDIHEUXDUL $ONPDQLD'+/'HQ+RRUQ6WRPSZLMN¶ 0HHUEXUJ6(30026-=2OLYHR'265 9DQ1LVSHQ/LVVH9HUEXUFK)XOO6SHHG

Badminton

Halve finale DKC Van Zundert VELO 'RQGHUGDJ IHEUXDUL ]DO LQ VSRUWKDO ¶W =DQGMH DDQ GH 6FKLPPHOZHJ LQ 'HQ+DDJRPXXUGHHHUVWHKDOYH ILQDOH YDQ GH 3OD\2IIV &DUOWRQ (UHGL YLVLH ZRUGHQ JHVSHHOG WXVVHQ '.& HQ 9DQ =XQGHUW 9(/2 2S ]DWHUGDJ IH EUXDUL ]DO RP LQ GH 9(/2KDO LQ :DWHULQJHQ GH UHWXUQ JHVSHHOG ZRU GHQYDQGH]HGHUE\9DQ=XQGHUW9(/2 LV DOV HHUVWH JHsLQGLJG LQ GH UHJXOLHUH FRPSHWLWLH HQ '.& DOV YLHUGH RS HHQ YULMJURWHDFKWHUVWDQG'HKDOYHILQDOHLV HFKWHUJHEDVHHUGRSQLHXZHNDQVHQHQ QLHXZH SULM]HQ HQ EHLGH YHUHQLJLQJHQ ]XOOHQ HU DOOHV DDQ GRHQ HONDDU WH YHU VODDQ 9RRU 9DQ =XQGHUW 9(/2 ]DO 5LN NHUW 6XLMNHUODQG ]LMQ ODDWVWH WKXLVZHG VWULMGVSHOHQLQKHWHHUVWHWHDP

WYZHOYRRUELMNRPHQQXGXVGDW]RUJW HUZHOHFKWYRRUGDWKHWRO\PSLVFKHJH YRHOVWHHGVJURWHUZRUGµ /DUD NRPW RS PDDQGDJ IHEUXDUL LQ

Health & Fit Sports in Monster biedt meer

Zondagvoetbal Hoofdklasse A .RQ+)& :HVWODQGLD 4XLFN =RXDYHQ ('2 'H'LMN '+&

Lara van Ruijven: “We kunnen de finale halen.”

Het team van Health & Fit Sports in Monster.

Foto: PR

DDQZH]LJ =LM JHYHQ DDQZLM]LQJHQ HQ VWHOOHQRSYHU]RHNHHQSHUVRRQOLMNWUDL QLQJVVFKHPDRS2IXQXMRQJHURIRX GHU EHQW GXQQHU RI GLNNHU ]LM KRXGHQ UHNHQLQJ PHW XZ OLFKDDP HQ XZ ZHQ VHQ+HDOWK )LW6SRUWVELHGWGDQRRN EXLWHQGHILWQHVV3HUVRQDO7UDLQLQJDDQ HQ WZHH HLJHQDUHQ ]LMQ ]HOIV PDQXHHO WKHUDSHXW ´$OV WKHUDSHXW ZHUNHQ ZLM UHHGV MDUHQ PHW SDWLsQWHQ YDQXLW RQ]H SUDNWLMN LQ 'HQ +DDJ ZDDU YHHO :HVW ODQGHUV NODQW ELM RQV ZDUHQ 9RRU GLH ODDWVWHJURHSLVKHWHHQSUHWWLJLGHHGDW ]LMQXLQ0RQVWHUWHUHFKWNXQQHQ'HUH GHQHQ YDQ EHKDQGHOLQJ ]LMQ GLYHUV KHW JDDWGXV]HNHUQLHWDOOHHQRPVSRUWEOHV VXUHVµ +HW LV MXLVW QX GH WLMG RP PHW XZ JH ]RQGKHLG EH]LJ WH ]LMQ (Q GDQ EHQW X ELM +HDOWK )LW 6SRUWV DDQ KHW JRHGH DGUHV %HJHOHLGLQJ YHU]RUJLQJ QLYHDX DSSDUDWXXU ORFDWLH KHW LV DOOHPDDO GLN LQRUGHHQ+HDOWK )LW6SRUWVQRGLJWLH GHUHHQGDQRRNXLWYRRUHHQSURHIOHV +HDOWK )LW6SRUWVLVWHYLQGHQDDQGH +HUHQVWUDDW YRRUPDOLJEDQNJHERXZ LQ 0RQVWHU %HO YRRU PHHU LQIRUPDWLH

Afslankchallenge Maesemunde 2SGLQVGDJIHEUXDULJDDWGHDIVODQN FKDOOHQJH¶2SWLPDDOLQEDODQV·YDQVWDUW 'H]H DIVODQNFKDOOHQJH LV HHQ FXUVXV ZDDULQ EHZHJHQ LQ KHW ZDWHU ZRUGW JHFRPELQHHUG PHW YRHGLQJVDGYLHV PHW DOV GRHO JHZLFKW WH YHUOLH]HQ 'H NUDFKW YDQ KHW EHZHJHQ LQ KHW ZDWHU LV GH ZHHUVWDQG ZDDUGRRU X VQHOOHU YHWYHUEUDQGW]RQGHUXZJHZULFKWHQWH EHODVWHQ *HGXUHQGH ZHNHQ ZRUGW

X EHJHOHLG GRRU HHQ GLsWLVW HQ HHQ DTXDVSRUW LQVWUXFWHXU 'H YRHGLQJVDG YLH]HQ ZRUGHQ JHJHYHQ GRRU HHQ GLs WLVW YDQ 9LWDH 9RHGLQJVDGYLHVEXUHDX 9LWDH JDDW XLW YDQ GH PRJHOLMNKHGHQ LQ SODDWV YDQ GH EHSHUNLQJHQ HQ PDDNW RSHHQSUDNWLVFKHZLM]HHHQYHUWDDOVODJ QDDUHHQJH]RQGHOHHIVWLMO %HQW X JHwQWHUHVVHHUG LQ GH]H FXUVXV GDQ NXQW X HHQ LQIRUPDWLHELMHHQNRPVW

Dammen

www.rijckenmode.nl •

24e Schooldamtoernooi van DC Naaldwijk

MODE VOOR MOEDERS VAN HET BRUIDSPAAR

(Ruim 300 sets!)

kom naar Brielle • • • •

BRUIDEGOM-AFDELING GELEGENHEIDSKLEDING (M/V) LANGE JURKEN SMOKING verhuur

De grootste keus in Zuid-Holland! Gratis eigen parking •

BRIELLE-centrum

NOBELSTRAAT 68

ELMZRQHQ RS GLQVGDJ IHEUXDUL DDQ YDQJ XXU 9RRU RSJHYHQ NXQW X WHUHFKW ELM GH UHFHSWLH YDQ ]ZHPEDG 0DHVHPXQGH PDHVHPXQGHUHFHSWLH# RSWLVSRUWQO RI GH GLsWLVWHQ 9LWDH 9RH GLQJVDGYLHVEXUHDX LQIR#YLWDHYRHGLQJ QO 0D[LPDDOFXUVLVWHQ NXQQHQ DDQ GH]H FXUVXV GHHOQHPHQ YRO YRO 

TEL. 0181 - 41 20 94 •

2SZRHQVGDJIHEUXDULZRUGWYRRUGH H NHHU KHW 1DDOGZLMNVH 6FKRROGDP WRHUQRRL JHKRXGHQ $OOH EDVLVVFKROHQ XLW 1DDOGZLMN +RQVHOHUVGLMN HQ 0DDV GLMNKHEEHQHHQXLWQRGLJLQJRQWYDQJHQ RPDDQGLWWRHUQRRLPHHWHGRHQ,Q]HW LV GH ZLVVHOEHNHU PRRLH SULM]HQ YRRU GH GHHOQHPHQGH WHDPV pQ HHQ SODDWV LQGHGLVWULFWVILQDOHRS]DWHUGDJPDDUW LQ *RXGD (U ZRUGW JHVSHHOG LQ WZHH FDWHJRULHsQ ZHOSHQ NLQGHUHQ WRW HQ PHWJURHS HQSXSLOOHQ NLQGHUHQYDQ JURHS HQ  9RRU DOOH GHHOQHPHUV LV HUHHQKHULQQHULQJHQHHQFRQVXPSWLH +HWWRHUQRRLGDWJHVSHHOGZRUGWLQGH %HUQDGHWWHVFKRRO LQ 1DDOGZLMN EHJLQW RP XXU 6FKROHQ GLH PHW ppQ RI PHHUYLHUWDOOHQZLOOHQGHHOQHPHQNXQ QHQ]LFKWRWHQPHWPDDQGDJIHEUX DUL DDQPHOGHQ ELM $G YG 9RRUW YLD RIDGZLOII#FVFRP

Foto: PR

DFWLH 5RQG XXU ULMGW ]H GH PHWHUHQURQGGHNORNYDQXXULV GH PHWHU VKRUWWUDFN UHOD\ DDQ GH EHXUW ´,N GHQN GDW ZH DOV WHDP HHQ

ILQDOH NXQQHQ KDOHQ DOV ZH JHZRRQ HHQIRXWOR]HUHOD\ULMGHQ(QDOVMHHHQ PDDO LQ GLH ILQDOH VWDDW GDQ ZLO MH GLH PHGDLOOH RRN QDWXXUOLMN (Q GLH NDQV LV

EHVW JURRW DDQJH]LHQ MH PDDU PHW YLHU WHDPVGHILQDOHULMGWµ$OV/DUDHQKDDU WHDPGHILQDOHKDDOW]DO]HRSIHEUX DULZHHULQDFWLHNRPHQ

Handbal

Voetbal

Quintus vertrekt naar Portugal

Unieke monsterscore SV Honselersdijk

'H GDPHV YDQ +9 4XLQWXV VSHOHQ RS HQ IHEUXDUL RP XXU GH &KDO OHQJH &XSZHGVWULMGHQ WHJHQ &ROHJLR GH *DLD XLW 9LOD 1RYD GH *DLD QDELM LQ 3RUWRLQ3RUWXJDO'H]HFOXEVSHHOGHLQ KHW VHL]RHQ WZHHPDDO WHJHQ GH+DQGEDO$FDGHPLH/DDWVWJHQRHPGH ZRQ EHLGH ZHGVWULMGHQ PHW HQ 'HWDLO LV GDW /DULVVD YDQ 'RUVW LQ GLH SHULRGH KHW GRHO YDQ GH +DQG EDO$FDGHPLH YHUGHGLJGH HQ 4XLQWXV KRRSW GDW ]LM WHJHQ GLH WLMG ZHHU KHU VWHOGLVYDQKDDUOLHVEOHVVXUH 'H EHVOLVVLQJ RP WZHH XLWZHGVWULMGHQ WH VSHOHQ LV PHW QDPH XLW ILQDQFLsOH RYHUZHJLQJ JHQRPHQ 'H JHPHHQWH YHUVWUHNWJHHQVXEVLGLHPHHUYRRUGH]H ZHGVWULMGHQHQRQGDQNVGDWGHPHLGHQ ]HOI DFWLHV JHKRXGHQ KHEEHQ RP JHOG WHJHQHUHUHQLVKHWWRFKYHUVWDQGLJRP GH]HNHX]HWHPDNHQ'H]HRSWLHKRXGW ZHO LQ GDW HHQ GHHO YDQ GH VSRUWLHYH NDQVHQ ZHJJHJHYHQ ZRUGHQ HQ GH VXSSRUWHUVHQVSRQVRUVJHPLVWZRUGHQ

+HW MXELOHUHQGH 69 +RQVHOHUVGLMN KHHIW DIJHORSHQ]DWHUGDJPHWGHXQLHNHVFR UH YDQ JHZRQQHQ YDQ =XLGHUSDUN XLW 5RWWHUGDP +HW LV GH HHUVWH NHHU LQ GH MDULJH JHVFKLHGHQLV YDQ GH FOXE GDW]HPHW]R·QVFRUHKHHIWJHZRQQHQ ´'HXLWVODJJHHIWDODDQGDWKHWHHQRQ JHOLMNHVWULMGZDVµVWDDWWHOH]HQRSGH VLWH YDQ 69 +RQVHOHUVGLMN ´'H =XLGHU SDUNHUV NRQGHQ WHU QDXZHU QRRG HHQ HOIWDO RS GH EHHQ EUHQJHQ HQ NZDPHQ

GDQ RRN ]RQGHU UHVHUYHV ULFKWLQJ KHW :HVWODQG 0DDU KHW PRHW JH]HJG ZRU GHQRQGDQNVGDWGHSORHJHUDOOHVDDQ GHHG RP GH VFRUH ]R NOHLQ PRJHOLMN WH KRXGHQ ZDV GH VSRUWLYLWHLW KRRJ LQ GH]H ZHGVWULMGµ 'H XLWZHGVWULMG YDQ +RQVHOHUVGLMN WHJHQ =XLGHUSDUN DDQ KHWEHJLQYDQKHWVHL]RHQHLQGLJGHRRN DO LQ KHW YRRUGHHO YDQ GH :HVWODQGHUV +HWZHUGWRHQ

Turnen

Westlandse turnsters succesvol in Amsterdam =DWHUGDJ MDQXDUL ZDV GH UHJLRZHG VWULMG WXUQHQ YDQ GH H GLYLVLH LQ $P VWHUGDP 'H WXUQVWHUV NRQGHQ ]LFK GLH GDJ SODDWVHQ YRRU GH GLVWULFWVILQDOH HQRI KDOYH ILQDOH YDQ KHW 1HGHUODQGV .DPSLRHQVFKDS WXUQHQ %LM GH OHHI WLMGVFDWHJRULH MXQLRUHQ ZDV HU HHQ ELM]RQGHUH SUHVWDWLH DOOH PHGDLOOHZLQ QDDUV NZDPHQ XLW KHW :HVWODQG 'H HHUVWH SODDWV ZDV YRRU 'HZL %UHPDQ HQ GH WZHHGH SODDWV YRRU .LP 6SDDQV EHLGHQ YDQ 'HYRQD :DWHULQJHQ /\QQ 'LMNVKRRUQ YDQ 8', 1DDOGZLMN VWRQG RSGHGHUGHSODDWVHQGHYLHUGHSODDWV ZDV YRRU 1RRU (OLHQV YDQ '26 0RQ VWHU 'H]H WXUQVWHUV KHEEHQ ]LFK PHW PHHUGHUH FOXEJHQRWHQ JHSODDWVW YRRU GHKDOYHILQDOHYDQKHW1.WXUQHQGLHLQ DSULOJHKRXGHQZRUGW

IJshockey

Oefenwedstrijd Nationale team in Uithof 2S YULMGDJ IHEUXDUL VSHHOW KHW 1HGHU ODQGVH LMVKRFNH\WHDP HHQ RHIHQZHG VWULMG WHJHQ )UDQNULMN LQ 'H 8LWKRI LQ 'HQ+DDJ'HZHGVWULMGPDDNWGHHOXLW YDQ GH YRRUEHUHLGLQJHQ YRRU KHW :. LQ/LWRXZHQGDWLQDSULOSODDWVYLQGW'H ZHGVWULMG EHJLQW RP 7RHJDQJ NRVWĄYRRUYROZDVVHQHQĄYRRU NLQGHUHQWRWMDDUHQ·HUV'H8LW KRI LV WH YLQGHQ DDQ GH -DDS (GHQZHJ LQ'HQ+DDJ

Jeroen Vogels scoorde vier keer.

Foto: Danny Ploegaert

Schrijf u nu in voor de Arcade Halve Marathon 2S PDDUW YLQGW GH $UFDGH +DOYH 0DUDWKRQ SODDWV (HQ ELM]RQGHUH HGLWLH ZDQW KRRIGVSRQVRU $UFDGH YLHUW GLWMDDUKDDUMDULJMXELOHXPHQJHHIW RS PDDUW GH VSRUWLHYH ¶DIWUDS· YDQ KHW MXELOHXPMDDU 'H]H HGLWLH YDQ KHW ORRSHYHQHPHQW NULMJW GDDURP HHQ H[ WUD IHHVWHOLMN WLQWMH $OOH KXXUGHUV YDQ $UFDGH PRJHQ JUDWLV PHHGRHQ DDQ GH RINP9LDKHWEHZRQHUVEODG ]LMQGHKXXUGHUVKLHURYHUJHwQIRUPHHUG 'H $UFDGH +DOYH 0DUDWKRQ LV HHQ MDDU OLMNV WHUXJNHUHQG HYHQHPHQW PHW VWDUW HQ ILQLVK LQ KDUWMH 1DDOGZLMN 'H URXWH LV DIZLVVHOHQG HQ ORRSW GRRU HHQ JURRW GHHO YDQ :HVWODQG 9RRU GHHOQHPHUV DDQGH:HVWODQG0DUDWKRQLVGH]HORRS HHQSULPDYRRUEHUHLGLQJ1DDVWGHKDO YH PDUDWKRQ ]LMQ HU ZHGVWULMGHQ RYHU HQ NP HQ LV HU HHQ NLGVUXQ HQ PHWHU 9RRU ZDQGHODDUV ]LMQ HU ZDQGHOWRFKWHQYDQRINLOR PHWHU 6WDDW X QHW DOV /LQGVD\ YDQ 0DUUHZLMN DDQ GH VWDUW" $OV MH EHQW JHERUHQ HQ JHWRJHQ LQ KHW :HVWODQG PDJ GH $U FDGH +DOYH 0DUDWKRQ QLHW RS MH KDUG ORRSDJHQGD RQWEUHNHQ 'H :HVWODQGVH /LQGVD\ YDQ 0DUUHZLMN LV KHOHPDDO JHN YDQ KDUGORSHQ 2I KHW QX RS WRSQLYHDX LV RI RS UHFUHDWLHI QLYHDX GDW PDDNW KDDU QLHW XLW /LQGVD\ GUDDJW GH $UFDGH

+DOYH 0DUDWKRQ HHQ ZDUP KDUW WRH =H LV ]HOIV KHW JH]LFKW YDQ GLW HYHQHPHQW HQYHUVFKLMQWRSPDDUWQDWXXUOLMN]HOI RRN DDQ GH VWDUW 8 WRFK RRN" 6FKULMI X QXLQRSZZZDUFDGHKDOYHPDUDWKRQQO


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 18


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 19De kansen van biobased voor de sector De tuinbouw moet het slim aanpakken. Er ligt hier een kans. Laten we die met zijn allen pakken en niet ĂŠĂŠn tuinder het laten uitvinden om er dan achter aan te hollen om zijn verdienmodel te slopen. Het gaat er om dat er tuinbouwbreed van nieuw markten geprofiteerd kan worden. Wat dat betreft kunnen we nog veel leren van het verleden. Onze voorouders hebben 100 jaar geleden de veilingcoĂśperaties opgericht om te voorkomen dat ze door kopers tegen elkaar uitgespeeld konden worden. Toen ging het om de groenten. Dat heeft jaren goed gewerkt. Nu gaat het om inhoudsstoffen. Ook nu moeten we zelf voor zorgen dat we als tuinders niet tegen elkaar uitgespeeld worden. CoĂśperaties werken daarvoor goed. Een coĂśperatie hoeft geen winstoogmerk te hebben omdat die van de ondernemers zelf is. Iedereen kan daar zijn zegje doen en zijn ideeĂŤn inbrengen voor verdere groei van het grotere geheel. Samen ben je meer. EĂŠn en ĂŠĂŠn kan drie zijn; maar ĂŠĂŠn min ĂŠĂŠn is altijd nul. Er wordt gewerkt aan een bibliotheek met werkzame stoffen uit planten. We zullen moeten kijken hoe wie die stoffen optimaal kunnen laten renderen. Dat moeten we niet overlaten aan een andere partij maar vooral in eigen beheer oppakken. Dat we dat kunnen, hebben we bewezen. Vroeger hebben we onze verkoop ook georganiseerd. Dus we kunnen het wel. Het zou toch mooi zijn als je aan je tomatenblad net zoveel kan verdienen als aan tomaten zelf. En het oogsten en produceren van blad hoeft niet eens ten koste te gaan van de productie van tomaten. Het gaat erom dat we die vragen in de veredeling ook oppakken. Het kan best zijn dat je met minder blad toch uitkomt op meer hoeveelheid stof. Het moet ertoe leiden dat het geld opbrengt om gewas af te voeren in plaats van dat het geld kost. De prijs voor tomaten staat vaak onder druk. Voor het vermarkten van de reststroom moeten we dat voorkomen. De uitdaging is om het zo op te zetten dat je als producent niet meer zo makkelijk in de positie komt dat andere partijen in de keten de prijs kunnen bepalen. Die markt moeten we zelf op gaan pakken: Halffabricaten produceren voor farmacie, gewasbeschermingsmiddelen, verpakkingsindustrie enz. en opereren als een â&#x20AC;&#x2DC;service-providerâ&#x20AC;&#x2122;. Met veel van onze traditionele producten als tomaten en bloemen gaan we ook al die kant op. Ook daar willen we als ondernemers meer zijn dan een grondstoffenleverancier die uitwisselbaar is. Dat is de aanleiding geweest voor het oprichten van de veilingcoĂśperaties en mogelijk nu ook weer de â&#x20AC;&#x2DC;driveâ&#x20AC;&#x2122; voor een biobased afzet van onze reststromen. Tip van Ted: Denk groot; â&#x20AC;&#x2DC;the sky is the limitâ&#x20AC;&#x2122; Ted van Heijningen ondernemer Eminent Seeds info@ltoglaskrachtwestland.nl

Plantenstoffen bieden nieuwe kansen voor de glastuinbouw De wereld is in beweging. Ook onze maatschappij verandert in sneltreinvaart. Nieuwe trends en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar â&#x20AC;&#x2DC;natuurlijkâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;authentiekâ&#x20AC;&#x2122;. De belangstelling voor levensmiddelen zonder E-nummers neemt toe. De vraag naar gezonde en duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen ook. +HW EHVHI GDW YHHO YDQ GH SURGXFWHQ GLH ZH GDJHOLMNV JHEUXLNHQ JHPDDNW ZRUGHQ YDQ IRVVLHOH JURQGVWRIIHQ ]R DOV DDUGROLH HQ GLH HHQ NHHU RSUDNHQ GULQJW VWHHGV PHHU GRRU 3URGXFWHQ ZDDUYRRU PLQGHU IRVVLHOH JURQGVWRIIHQ QRGLJ ]LMQ HQ ZDDUELM RRN PLQGHU &2 ZRUGW XLWJHVWRWHQ KHEEHQ ELM VWHHGV PHHUFRQVXPHQWHQGHYRRUNHXU

Van kunstmatig naar natuurlijk 'H LQGXVWULH VSHHOW RS GH]H RQWZLN NHOLQJ LQ 'H JHXU NOHXU HQ VPDDN VWRIIHQ LQGXVWULH LV GULQJHQG RS ]RHN QDDU YHUYDQJLQJ YDQ V\QWKHWLVFKH GXV NXQVWPDWLJH VWRIIHQ GRRU SODQWDDUGLJH VWRIIHQ 'H IDUPDFHXWLVFKH LQGXVWULH LV SHUPDQHQWRS]RHNQDDUQLHXZHZHUN ]DPHVWRIIHQHQNLMNWQDGUXNNHOLMNQDDU SODQWHQVWRIIHQ &RVPHWLFDRUJDQLVDWLHV KHEEHQ EHODQJVWHOOLQJ YRRU GH WRHSDV VLQJ YDQ SODQWDDUGLJH VWRIIHQ 2RN GH WXLQERXZLQYHVWHHUWLQKHWRQWZLNNHOHQ YDQ JHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ RS SODQWDDUGLJH EDVLV 0DDU KHW EOLMIW QLHW ELM SODQQHQ HQ LGHHsQ *URWH PHUNDU WLNHOHQ ]HWWHQ FRQFUHWH VWDSSHQ &RFD &ROD KHHIW GH œSODQW ERWWOH¡ LQJHYRHUG HHQ SODVWLF IOHV GLH YRRU HHQ EHODQJULMN GHHO EHVWDDW XLW SODQWDDUGLJH SODVWLF *URWH DXWRPHUNHQ DOV 0HUFHGHV HQ %0: JHEUXLNHQ SODQWHQYH]HOV YRRU GH ELQQHQEHNOHGLQJYDQKXQDXWR¡VRPGDW KHWOLFKWHUVWHUNHUHQGXXU]DPHULV(Q WDSLMWIDEULHN 'HVVR JHEUXLNW SODQWDDU GLJHNOHXUVWRIIHQYRRUKXQWDSLMWHQ

EĂŠn plant: 30.000 stoffen ,Q GH]H WRHQHPHQGH YUDDJ QDDU KRRJ ZDDUGLJH SODQWHQVWRIIHQ OLJJHQ NDQVHQ YRRU GH JODVWXLQERXZ (pQ SODQW EH YDW FLUFD YHUVFKLOOHQGH VWRIIHQ 0HW DOOHV ZDW LQ NDVVHQ ZRUGW JHWHHOG SURGXFHHUW GH JODVWXLQERXZ KRQGHUG

2SGLQVGDJDSULOLVHUHHQELM HHQNRPVW YRRU DOOH /72 *ODVNUDFKW :HVWODQG OHGHQ ZDDUELM GH KHHU -HI 6WDHV XLW %HOJLs H[SHUW LQ LQQRYDWLHI GHQNHQ HQ +DQV /LJWHQEHUJ GRFHQW *UHHQSRUW %XVLQHVV HQ 5HWDLO LQ 'HOIW HHQ LQVSLUHUHQGH DYRQG JDDQ YHU]RUJHQ 'H DYRQG ]DO URQG XXU VWDUWHQ 9RRUDIJDDQG DDQ GH]H ELMHHQNRPVW ]DO ÂśV PLGGDJV GH MDDU YHUJDGHULQJSODDWVYLQGHQ/RFDWLHHQ H[DFWSURJUDPPDYROJWVSRHGLJ

GXL]HQGHQYHUVFKLOOHQGHVWRIIHQ(QGLH EHYDWWHQ ZDDUGHYROOH HOHPHQWHQ YRRU QLHXZH FRPPHUFLsOHWRHSDVVLQJHQ *ODVWXLQERXZRQGHUQHPHUV NXQQHQ HHQ EHODQJULMNH URO VSHOHQ DOV OHYHUDQFLHU YDQSODQWHQSODQWHQGHOHQH[WUDFWHQHQ SODQWHQVWRIIHQ DDQ RD GH IDUPDFHXWL VFKH SDSLHU FRVPHWLFD NOHXU JHXU HQ VPDDNVWRIIHQLQGXVWULH 'LH VWRIIHQ ZRUGHQ JHKDDOG XLW EHVWDDQGH WHHOWHQ ELMYRRUEHHOGXLWGHWRPDWHQWHHOW6WHHGV PHHU RQGHUQHPHUV JDDQ VSHFLDDO YRRU GLW GRHO WHHOWHQ RS]HWWHQ (Q MXLVW LQ GLH VSHFLDOH WHHOWHQ OLJW GH NUDFKW YDQ KHW 1HGHUODQGVH JODVWXLQERXZFOXVWHU (HQ FRPELQDWLH YDQ HHQ KRRJZDDUGLJH NHQQLVLQIUDVWUXFWXXU LQQRYDWLHI YDN PDQVFKDS LQ WHHOWWHFKQLHN HQ NOLPDDW EHKHHUVLQJ YHUHGHOLQJ HQ WRHOHYHULQJ YRUPHQHHQXLWVWHNHQGHXLWJDQJVSRVLWLH 'H]HQLHXZHHFRQRPLVFKHDFWLYLWHLWNDQ HHQEHODQJULMNHELMGUDJHOHYHUHQDDQGH YHUGLHQFDSDFLWHLW HQ GH GXXU]DDPKHLG YDQ GH VHFWRU 1LHW DOOHHQ YHUVWHUNW GLW RQ]H FRQFXUUHQWLHSRVLWLH PDDU GUDDJW GLW RRN ELM DDQ GH PDDWVFKDSSHOLMNH URO GLH GH JODVWXLQERXZ KHHIW =RDOV ZH ELM %LR %DVH :HVWODQG ]HJJHQ œOHYHQVNZD OLWHLW XLW JURHQH JURQGVWRIIHQ¡¾ :DQW GH JODVWXLQERXZ GUDDJW ELM DDQ HHQ JH]RQ GHHQGXXU]DPHPDDWVFKDSSLM

Wat is Bio Base Westland? 2P ELREDVHG EXVLQHVV LQ GH JODVWXLQ ERXZ WRW RQWZLNNHOLQJ WH EUHQJHQ LV RSLQLWLDWLHIYDQGHJHPHHQWH%LR%DVH :HVWODQGJHVWDUW,QPLGGHOVLV%LR%DVH :HVWODQG XLWJHJURHLG WRW HHQ QHWZHUN RUJDQLVDWLH YDQ EHGULMYHQ NHQQLV HQ NHWHQSDUWLMHQ RYHUKHGHQ HQ PDDW VFKDSSHOLMNH RUJDQLVDWLHV 'H SDUWQHUV LQ %LR %DVH :HVWODQG ZHUNHQ VDPHQ RP œELREDVHG EXVLQHVV¡ LQ GH JODVWXLQ ERXZ WH UHDOLVHUHQ $FWLHV OLJJHQ RS KHW WHUUHLQ YDQ NHQQLVRQWZLNNHOLQJ HQ RYHUGUDFKW RQGHUVWHXQHQ YDQ SLORW SURMHFWHQ HQ KHW RQWZLNNHOHQ YDQ HHQ I\VLHNH ORFDWLH HHQ %LREDVHG 9DORULVD WLH 3DUN 6DPHQ PHW WXLQERXZRQGHU QHPHUV ZRUGW QX FRQFUHHW JHZHUNW DDQ SURMHFWHQ ]RDOV GH SURGXFWLH YDQ KRRJZDDUGLJ VDS XLW NODVVH ,,, WRPD WHQ HQ HHQ WRPDWHQGRRV JHPDDNW PHW GH YH]HOV YDQ WRPDWHQSODQWHQ %LM KHW

Negen projecten Modernisering greenports gehonoreerd

Niet alleen de vrucht (tomaat) maar ook andere stoffen zijn binnen biobased bruikbaar voor de industrie. :HVWODQG (YHQW LQ RNWREHU YRULJ MDDU ZHUG GH HHUVWH WRPDWHQVWHQJHO YH]HO GRRV PHW GDDULQ KRRJZDDUGLJ WRPD WHQVDSDDQJHERGHQDDQ.RQLQJ:LOOHP $OH[DQGHU 'H]H SURMHFWHQ ]LMQ QDDU YHUZDFKWLQJ KHW EHJLQ YDQ HHQ ODQJH UHHNV QLHXZH SURGXFWHQ PHW HHQ RRU VSURQJLQGHJODVWXLQERXZ

Meer weten en meedoen? %HGULMYHQ GLH PHHU ZLOOHQ ZHWHQ RYHU KHW SURJUDPPD %LR %DVH :HVWODQG HQ EHODQJVWHOOLQJ KHEEHQ RP YRRU KXQ HL JHQ EHGULMI GH PRJHOLMNKHGHQ YDQ KHW SURGXFHUHQ YDQ SODQWHQ YRRU LQKRXGV VWRIIHQ WH YHUNHQQHQ RI KXQ UHVWVWUR PHQ EHWHU ZLOOHQ EHQXWWHQ NXQQHQ ]LFK PHOGHQ ELM SURJUDPPDPDQDJHU -DQ 6PLWV ELREDVHZHVWODQG#JHPHHQ WHZHVWODQGQO

,QHHQELREDVHGHFRQRP\ZRUGWELRPDVVDYDQRDSODQWHQHQDOJHQJHEUXLNWDOV JURHQHJURQGVWRIYRRUGLYHUVHWRHSDVVLQJHQ]RDOVYRRUJHQHHVPLGGHOHQYRHGLQJV VXSSOHPHQWHQFRVPHWLFDJHXUNOHXUHQVPDDNVWRIIHQJHZDVEHVFKHUPLQJVPLG GHOHQERXZHQYHUSDNNLQJVPDWHULDOHQYHHYRHUHQHQHUJLH (HQ ELREDVHG HFRQRP\ GUDDJW ELM DDQ HQ PDDNW RQGHUGHHO XLW YDQ HHQ GXXU]D PH HFRQRPLH ZDDULQ KHW JHEUXLN YDQ IRVVLHOH JURQGVWRIIHQ ]RDOV DDUGROLH ]RYHHO PRJHOLMN ZRUGW EHSHUNW ,Q %LR %DVH :HVWODQG KHEEHQ SDUWLMHQ XLW GH *UHHQSRUW :HVWODQG2RVWODQGVDPHQPHWKHW0LQLVWHULHYDQ(=GH3URYLQFLH=XLG+ROODQG KHW .HQQLVFHQWUXP 3ODQWHQVWRIIHQ HQ ,Q+ROODQG HHQ QHWZHUN JHYRUPG RP GH]H QLHXZHHFRQRPLHYRUPHQLQKRXGWHJHYHQYRRUGHJODVWXLQERXZLQRQ]HUHJLR 6DPHQ PHW .HQQLVFHQWUXP 3ODQWHQVWRIIHQ ZRUGHQ QLHXZH PRJHOLMNKHGHQ YHU NHQG]RDOVGHWHHOWYDQ,QGLJRIHUDYRRUGHEODXZHNOHXUVWRI,QGLJR9DQLOOHYRRUGH EHNHQGHVPDDNVWRIHQ'LJLWDOLVYRRUGHSURGXFWLHYDQHHQVWRIGLHJHEUXLNWZRUGW LQ PHGLFLMQHQ WHJHQ KDUWULWPHVWRRUQLVVHQ 'LYHUVH EHNHQGH JHZDVVHQ EHYDWWHQ YDQQDWXUHVWRIIHQGLHZHOOLFKWJHEUXLNWNXQQHQZRUGHQLQGHJHZDVEHVFKHUPLQJ 9HUNHQG ZRUGW RI KHW WHOHQ YDQ SODQWHQ YRRU GH SURGXFWLH YDQ JURHQH JHZDVEH VFKHUPLQJVPLGGHOHQNDQVULMNLV

De certificering draagt bij aan de doelstelling van Duijnisveld Kasconstructies om optimale kwaliteit en klanttevredenheid te bieden. Foto: PR ILFHULQJ YRRU RQWZHUS HQ SURGXFWLH FRQIRUP KHW ,62 PDQDJHPHQWV\ VWHHPGUDDJWELMDDQGH]HGRHOVWHOOLQJ 'XLMQLVYHOG .DVFRQVWUXFWLHV WH 3RHO

GLMN SURGXFHHUW VWDDOFRQVWUXFWLHV YRRU GH NDVVHQERXZ HQ EHGULMIVUXLPWHQ HQ LV HHQ JHUHQRPPHHUGH QDDP LQ GH LQWHUQDWLRQDOH JODVWXLQERXZ -DDUOLMNV

Foto: GAPS Pothography

De Tuinbouw in de Biobased Economy

Duijnisveld Kasconstructies na CE-certificering klaar voor de toekomst ,Q KHW NDGHU YDQ (XURSHVH ZHWJHYLQJ GLHQHQ YDQDI MXOL DOOH RQGHUQH PLQJHQ GLH VWDDOFRQVWUXFWLHV OHYHUHQ RS GH (XURSHVH PDUNW WH EHVFKLNNHQ RYHU HHQ NZDOLWHLWVPDQDJHPHQWV\ VWHHP YRRU KHW SURGXFWLHSURFHV GH ]JQ )3& )DFWRU\ 3URGXFWLRQ &RQWURO RS EDVLV YDQ GH 1(1(1  'XLM QLVYHOG .DVFRQVWUXFWLHV KHHIW GH]H &( FHUWLILFHULQJ HLQG EHKDDOG QD HHQ DXGLWYDQ.LZD ,Q GH 1(1(1 LV GH XLWYRHULQJV NODVVH YDQ VWDDOFRQVWUXFWLHV JHUHJHOG DIKDQNHOLMN YDQ GH JHEUXLNVFDWHJRULH HQ JHYROJNODVVH 'H XLWYRHULQJVNODVVH RI H[HFXWLHNODVVH LV XLWJDQJVSXQW YRRU GH WHFKQLVFKH HLVHQ ZDDUDDQ HHQ VWDDOFRQVWUXFWLH PRHW YROGRHQ ([HFX WLHNODVVH JHOGW YRRU WXLQERXZNDVVHQ HQ H[HFXWLHNODVVH YRRU WXLQFHQWUD HQ EHGULMIVUXLPWHQ +HW ODVSURFHV PDDNW HYHQHHQVRQGHUGHHOXLWYDQGH&(FHU WLILFHULQJ GLW YHUYDQJW KHW UHHGV MDUHQ LQEH]LW]LMQGH'XLWVHODVEHZLMVYROJHQV ',1 'XLMQLVYHOG .DVFRQVWUXFWLHV VWUHHIW VLQGV MDDU HQ GDJ QDDU KHW OHYHUHQ YDQ RSWLPDOH NZDOLWHLW HQ NODQWWHYUHGHQ KHLG +HW EHKDOHQ YDQ GH &(FHUWL

Vooraankondiging ledenbijeenkomst met Jef Staes

ZRUGWHUYRRUHHQRSSHUYODNWHYDQ]R¡Q KHFWDUH NDVFRQVWUXFWLHV JHSUR GXFHHUG 'H RQGHUQHPLQJ 'XLMQLVYHOG EHVWDDWLQPLGGHOVELMQDMDDU

Succesvolle aardgasboring bij Westerlee 'H SURHIERULQJ QDDU DDUGJDV ELM :HV WHUOHH LV VXFFHVYRO YHUORSHQ 'DW PHOGW GH 1HGHUODQGVH $DUGROLH 0DDWVFKDS SLM 1$0 +HW JDDW RP KHW WHUUHLQ WXV VHQGH.DGHYDQ5DVHQ%XUJHPHHVWHU (OVHQZHJ LQ 1DDOGZLMN 2S GLH SOHN ZRUGW RYHU HHQ DDQWDO PDDQGHQ WRW ZLQQLQJRYHUJHJDDQ 6LQGV GHFHPEHU ZDV HU ODQJV GH %XU JHPHHVWHU (OVHQZHJ HHQ ERRUWRUHQ WH ]LHQ'HNRPHQGHZHNHQ]XOOHQHUQRJ PHGHZHUNHUVWH]LHQ]LMQGLHPHWLQJHQ YHUULFKWHQ RQGHU PHHU QDDU GH GUXN YDQ KHW JDV $DQ GH KDQG YDQ GH PH WLQJHQ PRHW EOLMNHQ KRH ODQJ GH ZLQ QLQJJDDWGXUHQ+HWJDVYHOGEHYDWQDDU YHUZDFKWLQJ HHQ KDOI PLOMDUG NXELHNH PHWHUDDUGJDVHQEHKRRUWGDDUPHHWRW GHNOHLQHJDVYHOGHQLQRQVODQG'DWLQ 6ORFKWHUHQ *URQLQJHQ LV FLUFD NHHUJURWHU

Kijk voor meer nieuws op www.hethelewestland.nl

Actief in Tuinbouw Toelevering?

Poeldijk www.duijnisveld.nl

'XLMQLVYHOG =QEYÂ&#x2021;0RQVWHUVHZHJÂ&#x2021;/-3RHOGLMN

Adverteren op onze wekelijkse tuinbouwpaginaâ&#x20AC;&#x2122;s Tuinbouwnieuws & achtergronden, LTO Glaskracht Telefoon (0174) 62 42 12 E-mail: info@hethelewestland.nl

'HHHUVWHWUDQFKHVXEVLGLHDDQYUDJHQ YRRU GH 6XEVLGLHUHJHOLQJ SODQYRU PLQJ EHGULMYHQWHUUHLQHQ HQ JUHHQ SRUWORFDWLHV =XLG+ROODQG ZDDUYRRU NRQZRUGHQDDQJHYUDDJGWRWVHS WHPEHU LV EHRRUGHHOG $DQ DDQYUDJHUVLVVXEVLGLHYHUOHHQGYRRU HHQ EHGUDJ YDQ HXUR 2S IHEUXDUL VOXLW GH DDQYUDDJWHUPLMQ YRRUGHWZHHGHURQGH 'H JHKRQRUHHUGH DDQYUDJHQ EHWUHI IHQ RQGHU PHHU KHW RSVWHOOHQ YDQ EXVLQHVV FDVHV YRRU DDUGZDUPWHOH YHULQJ DDQ WXLQGHUV YRRU YHUGXXU ]DPLQJ YDQ HHQ JLHWZDWHUV\VWHHP KHW RQWZHUS YDQ HHQ PRGHUQ NZH NHULMJHELHG TXLFNVFDQV YRRU EHYRU GHULQJ JURQGPRELOLWHLW HQ YRRU WLMGH OLMN VWDOOHQ YDQ JURQG 2S IHEUX DUL VOXLW GH DDQYUDDJWHUPLMQ YRRU GH WZHHGH URQGH YDQ GH 6XEVLGLHUHJH OLQJ SODQYRUPLQJ EHGULMYHQWHUUHLQHQ HQ JUHHQSRUWORFDWLHV =XLG+ROODQG GLH RS MXOL LQ KHW OHYHQ LV JH URHSHQ 5HFKWVSHUVRQHQ ]RQGHU ZLQVWRRJPHUN ]RDOV JHPHHQWHQ VWLFKWLQJHQ EHODQJHQYHUHQLJLQJHQ HQ GHUJHOLMNH NXQQHQ HHQ VXEVLGLH DDQYUDJHQ 0HW GH]H VXEVLGLH ZRUGW PD[LPDDO YDQGHVXEVLGLDEHOHNRVWHQYHU JRHGYRRUSODQYRUPLQJRIRQGHU]RHN YRRUPRGHUQLVHULQJYDQKHWWHHOWDUH DDO HQ YDQ GH NRVWHQ LQ KHW JH YDO PHQ HHQ TXLFNVFDQ ODDW PDNHQ 6XEVLGLDEHOH NRVWHQ ]LMQ NRVWHQ YDQ H[WHUQH LQKXXU $DQ GH VXEVLGLH ]LMQ PD[LPD YHUERQGHQ YDQ HXUR HQ GH TXLFNVFDQ PDJ QLHW GXXUGHU ]LMQGDQHXUR $FWLYLWHLWHQ ZDDUYRRU HHQ VXEVLGLH NDQ ZRUGHQ DDQJHYUDDJG ]LMQ ELM YRRUEHHOG HHQ KDDOEDDUKHLGVVWXGLH YRRU KHUVWUXFWXUHULQJ HHQ ¶EXVLQHVV FDVH· YRRU KHW JH]DPHQOLMN JHEUXLN YDQ GXXU]DPH YRRU]LHQLQJHQ RI KHW YHUNULMJHQ YDQ MXULGLVFK DGYLHV ELM PRGHUQLVHULQJ 3HU KDOIMDDU LV HXUREHVFKLNEDDU7RHGHOLQJ YLQGWSODDWVQDUDQJVFKLNNLQJYDQGH VXEVLGLHDDQYUDJHQ RS EDVLV YDQ GH LQ GH UHJHOLQJ RSJHQRPHQ FULWHULD 'H KRRJVW VFRUHQGH SURMHFWHQ ZRU GHQJHKRQRUHHUG %URQ3URYLQFLH=XLG+ROODQG3XEOL FDWLHGDWXP

Colofon 'H]HSDJLQDYDOWRQGHUUHGDFWLRQHOH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQ/72*ODV NUDFKW:HVWODQG$GYHUWHQWLHYHU NRRS8LWJHYHULM:HVW0HGLDEYWHO 

Contact %HVWXXU/72*ODVNUDFKW:HVWODQG -RVYDQGHU.QDDSYRRU]LWWHU )ROORZPHRQWZLWWHU#-RVYGNQDDS 3DWULFN)UDQNHQ9LFHYRRU]LWWHU UXLPWHOLMNHRUGHQLQJ 0LUDQGDYDQGHQ(QGHRQGHUZLMV HQDUEHLG $UMDQYDQGHU/HOLMSHQQLQJPHHVWHU 8NXQWGHEHVWXXUVOHGHQEHUHLNHQ YLDKHW VHFUHWDULDDWWHOHIRRQQXPPHU HPDLOLQIR#OWRJODVNUDFKWZHVWODQG QO ZHEVLWHZZZOWRJODVNUDFKWZHVWODQG QO 5HODWLHEHKHHUGHUV -DQYDQ$QWZHUSHQ -RVYDQ.HVWHU 0HOGSXQW+HUVWUXFWXUHULQJ .HHV'XLMYHVWHLMQ 1LHNYDQGHU:HO 2QGHUQHPHUV.ODQNERUG ZZZRQGHUQHPHUVNODQNERUGQO ²


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 20

5DEREDQN:HVWODQG IHOLFLWHHUWKHWWHDP YDQ006HUYLFHV

PHWKHWZLQQHQYDQ GH.31.ODQWZDDUGH ,QQRYDWLH$ZDUG

De VTM Groep bewijst: innovatie is in het Westland van levensbelang.

(HQSUHVWDWLHRPWURWVRSWH]LMQ 2PGDWHONHVHFRQGHWHOWELMKHWUHGGHQYDQOHYHQVRQWZLNNHOGH00VHUYLFHVHHQV\VWHHP ZDDUGRRUKDUWILOPSMHVYDQXLWGHDPEXODQFHUHDOWLPHLQKHW]LHNHQKXLVNXQQHQZRUGHQ EHNHNHQ0HWGLWSURMHFWLQVSLUHUHQMXOOLHYDNJHQRWHQ

ZZZUDEREDQNQOZHVWODQG 6DPHQVWHUNHU

Van harte met de KPN Innovatie Award! Innoveren. Het Westland is er groot mee geworden. En nog altijd staan we erom bekend de zaken vernieuwend aan te pakken. Kijk maar naar M2M Services, onderdeel van de VTM Groep. Hun baanbrekende toepassing van machine-to-machine technologie in ambulances gaat de komende jaren veel levens redden. Namens alle collega's van de DAEL-bedrijven: van harte met jullie prestigieuze onderscheiding. Zo zien we maar weer dat innovatie in het Westland van levensbelang is!

Aartsdijkweg 81 | 2676 LE Maasdijk | Telefoon 0174 523 921 | dael.com | info@dael.com

KPN feliciteert

M2M Services met het behalen van de Innovatie Award. feliciteert 1DPHQVKHWWHDPYDQ +HW+HOH:HVWODQG IHOLFLWHUHQZLM 006HULYFHV PHWKHWZLQQHQ YDQGH]HSULMV

M2M Services met het winnen van deze fantastische prijs!


Het Hele Westland 5 februari 2014

M2M Services, onderdeel van VTM Groep, scoort ‘Grammy’ met levensreddende technologie

Prestigieuze KPN Channel Award verhuist naar het Westland

Een zéér eervolle bekroning voor M2M Services, onderdeel van VTM Groep in Maasdijk: het bedrijf sleepte de KPN Innovatie Award 2014 in de wacht met een vernieuwende case in de zorgsector. De uitreiking was onderdeel van de KPN Channel Awards 2014, prijzen die KPN toekent aan businesspartners die een zo groot mogelijk voordeel voor hun klant hebben weten de te behalen. M2M Services verdiende de onderscheiding voor het realiseren van communicatiemogelijkheden tussen AED-apparatuur en ziekenhuizen. Directeur Hans Olsthoorn: “Als je weet dat er landelijk 250 businesspartners zijn, dan kun je als bedrijf alleen maar blij en trots zijn als je zo’n award wint. Dit is toch de Grammy op ons gebied!” Het project dat M2M Services had ingestuurd, is baanbrekend in de zorgsector. Tot nu toe moeten slachtoffers van een hartaanval of beroerte eerst per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht. Daar kan pas de juiste diagnose worden gesteld. Het gebeurt regelmatig dat patiënten onnodig heen en weer worden gereden tussen afdelingen of zelfs ziekenhuizen. Omdat in zo’n situatie elke seconde van levensbelang kan zijn, ontwikkelde M2M Services een communicatieprotocol tussen de AED-apparatuur en de ziekenhuizen. Een hartchirurg kan nu realtime meekijken met de hartfilm die wordt gemaakt. De arts bepaalt meteen waar de patiënt het beste kan worden geholpen en of een levensreddende operatie noodzakelijk is.

M2M Services realiseerde communicatiemogelijkheden tussen AED-apparatuur en ziekenhuizen.

Het project is uitgevoerd in de zorgregio Rijnmond. Momenteel zijn al 61 ambulances in het Rijnmondgebied voorzien van een simkaart in de defibrillator. Wat de uitvoering complex maakt is dat de continuïteit van de verbinding gegarandeerd moet zijn. Juiste om deze reden kiest M2M Services exclusief voor het betrouwbare KPN-netwerk. M2M Services maakt daarom gebruik van een platform dat die zekerheid kan bieden. Binnenkort zullen nog eens 250 ambulances in de regio gaan werken met het systeem. Ook andere regio’s zullen snel aansluiten, is de verwachting. ‘Aantoonbaar voordeel’ De jury was tijdens de uitreiking van de KPN Channel Awards vol lof over M2M Services en de VTM Groep. “Deze businesspartner heeft op een innovatieve manier een aantoonbaar voordeel voor de klant weten te bereiken. Zowel hartchirurgen als ambulancebroeders ervaren de eerste resultaten als zeer positief.” Het verantwoordelijke team van M2M Services kreeg de Innovatie Award 2014 donderdag 30 januari uitgereikt. Onder businesspartners van KPN gelden de awards als heel prestigieuze onderscheidingen. Reden waarom directeur Hans Olsthoorn van VTM Groep zeer te spreken was over de erkenning. “We zijn natuurlijk heel blij en trots, omdat er landelijk maar liefst 250 KPN businesspartners zijn. Het meest innovatieve project komt toch weer uit het Westland. Dit is het bewijs dat het een heel onderscheidend project is. We hebben er keihard voor gewerkt met het hele team. Dit is de Grammy op ons gebied!” Veel mogelijkheden voor M2M-technologie M2M (machine to machine) is de technologie om dataverbindingen te realiseren tussen machines of apparaten. “Met M2M kun je alles op afstand monitoren en aansturen, van kopieerapparaten tot auto’s. In de tuinbouw kan ik me applicaties voorstellen als een pomp die moet worden gemonitord. Woningbouwverenigingen installeren het in liften. Fietsverhuurbedrijven bouwen een modem met simkaart in onder de zadelpen van verhuurfietsen, zodat ze die nooit meer kwijtraken. Vroeger was het probleem nog de batterijduur, maar de huidige generatie batterijen gaat 120 maanden mee. Stel je voor bij een ongeval of calamiteit, kan de verlichting op snelwegen op afstand aan en uitgeschakeld worden. Zo zullen er nog veel meer toepassingen komen.”

Dankzij M2M Services kan een hartchirurg realtime meekijken met de hartfilm die in de ambulance wordt gemaakt.

M2M Services Honderdland 190 T. 0174-752690 2676LT Maasdijk E. info@m2mservices.nl www.m2mservices.nl

Pagina 21


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 22

>LZ[SHUK;OLH[LY+L5HHSK +6 -,)

A( -,)

>6 -,)

DONDERDAG 6 MAART

DE KLEINE BLONDE DOOD met o.a. William Spaaij

;/,(;,9 WOENSDAG 5 FEBRUARI Thijs van Domburg â&#x20AC;&#x2DC;De Wraak van de Koolmeesâ&#x20AC;&#x2122;. Deelnemer Rabo Talenten Concours. Cabaret, Rabo zaal, 20.15 uur DONDERDAG 6 FEBRUARI â&#x20AC;&#x2DC;Maar je krijgt er wel heel veel voor terugâ&#x20AC;&#x2122; met Bastiaan Ragas en Anne-Marie Jung Komedie, grote zaal, 20.15 uur VRIJDAG 7 FEBRUARI Margriet Sjoerdsma â&#x20AC;&#x2DC;A tribute to Eva Cassidyâ&#x20AC;&#x2122;. Met Dan Cassidy Uitverkocht! Deelnemer Rabo Talenten Concours Theaterconcert, Rabo zaal, 20.15 uur ZATERDAG 8 FEBRUARI DOS Naaldwijk â&#x20AC;&#x2DC;Dans en Acro demoâ&#x20AC;&#x2122; Cultuur uit eigen regio, grote zaal. Voor meer informatie en tijden zie www.dos-monster.nl DONDERDAG 13 & VRIJDAG 14 FEBRUARI Ashton Brothers â&#x20AC;&#x2DC;Treasuresâ&#x20AC;&#x2122; / Uitverkocht! Cabaret, grote zaal, 20.15 uur ZATERDAG 15 FEBRUARI â&#x20AC;&#x2DC;De Passievruchtâ&#x20AC;&#x2122; met Victor Reinier, Oda Spelbos en Sandra Mattie. Gebaseerd op de bestseller van Karel Glastra van Loon. Om 19.00 uur is er een gratis voorbespreking. Opgeven hiervoor kan via de balie van De Naald. Toneel, grote zaal, 20.15 uur WOENSDAG 19 FEBRUARI Pepijn Schoneveld â&#x20AC;&#x2DC;Meneer jongetjeâ&#x20AC;&#x2122;. Deelnemer Rabo Talenten Concours Cabaret, Rabo zaal, 20.15 uur

205+,9,5 -(4030,;/,(;,9 ZONDAG 9 FEBRUARI Theatergroep Fien â&#x20AC;&#x2DC;Een buik van wolâ&#x20AC;&#x2122; (6+). Een muzikale familievoorstelling die de fantasie prikkelt en je meeneemt naar plekken die je nog niet kende. Ontroerend, grappig, verrassend èn poĂŤtisch! Familietheater, Rabo zaal, 15.00 uur

;/,(;,9.96,7:<)<9)0(,,9;;/,6=(5.6./

Âş)305++(;,Âť3,,5;A0*/ 79(*/;0.=669+,)l/5, ;OLH[LYNYVLW:\I\YIPH\P[(STLYLULZ[LS[aPJOSHUNaHHT THHYaLRLYPUKL[VW]HUVUaL[VULLSNLaLSZJOHWWLU+L ]VVYZ[LSSPUNÂş)SPUK+H[LÂťKPLOL[LUZLTISLVWMLIY\ HYPPUVUZ[OLH[LYZWLLS[PZNLIHZLLYKVWKLILYVLTKL NLSPQRUHTPNLZWLLSMPST]HU;OLV]HU.VNOÂş)SPUK+H[LÂť R^HTPU \P[LUVU[]PUNKYPL.V\KLU2HS]LYLU 9LNPZZL\Y1\SPH)SLZZOLLM[]VVYÂş)SPUK+H[LÂťKL\P[Z[L RLUKLHJ[L\YZ4PYQHT:[VS^PQR/`SRL]HU:WY\UKLSLU 0ZHpR/VMSHUK[V[OHHYILZJOPRRPUN In â&#x20AC;&#x2DC;Blind Dateâ&#x20AC;&#x2122; hebben beide partijen in een relatie via contactadvertenties ontmoetingen met elkaar. Beiden doen zich ook steeds anders voor. In de diverse personages die ze â&#x20AC;&#x2DC;spelenâ&#x20AC;&#x2122;, wordt gepraat, geflirt en verbaal met elkaar gevochten. Langzaam ontvouwt zich het ware beeld van hun beider leven. Daarmee is â&#x20AC;&#x2DC;Blind Dateâ&#x20AC;&#x2122; een intiem en ontluisterend

verhaal over de eenzaamheid van twee mensen die alles hebben verloren. Suburbia geeft een nuchtere en bij vlagen zelfs geestig inkijkje in hun beider en gezamenlijk leven. â&#x20AC;&#x2DC;Blind Dateâ&#x20AC;&#x2122; is al eens omschreven als â&#x20AC;&#x2DC;een emotionele achtbaan over het noodlot en de kwetsbaarheid van het gelukâ&#x20AC;&#x2122;. +LWLYZ â&#x20AC;&#x153;Veelzijdige voorstelling waarin de onwerkelijkheid van verdriet zichtbaar wordt. Soms aangrijpend, soms melodramatisch, maar minder duister dan je verwachtâ&#x20AC;?, recenseert de Gooi- en Eemlander. De Stentor was al even zeer onder de inruk: â&#x20AC;&#x153;Deze Blind Date van Suburbia verscheurt je hartâ&#x20AC;?. En de Theaterkrant looft onder meer de indringende scènes, zoals die waarin de man een foto van het dochtertje van zijn vrouw verbrandt. â&#x20AC;&#x2DC;Blind Dateâ&#x20AC;&#x2122;, indringend toneelpareltje op 20 februari!

5((9+,964(5=(52(9,3.3(:;9(=(53665

+,=632:29(5;.,,-;+,=66:;,3305.:;,99,5

Âş+,7(::0,=9<*/;Âť4,; =0*;699,050,905/66-+963

50,<>,:636=(52(:7,9 =(5266;,5!Âş2(9(2;,9:Âť

Âş+L7HZZPL]Y\JO[ÂťHSZ[VULLSKYHTHRLU[KYPLZ[LYRL[YVL ]LU!KLILZ[ZLSSLY]HU2HYLS.SHZ[YH]HU3VVUHSZIHZPZ KLIL^LYRPUNLUYLNPL]HU;VULLS7\ISPLRZWYPQZ^PUUHHY 0NUHJL*VYULSPZZLULUKLHJ[L\YZ=PJ[VY9LPUPLYLU6KH :WLSIVZ

¸,LUWLWLYK\YLNYVLWZ[OLYHWPLPUA\PK-YHURYPQRL_JS\ ZPLM]VVY)5LYZ6UKLYSLPKPUN]HU[VWNVLYVL-YHURSPU NHHUILRLUKL5LKLYSHUKLYZPULLUKLJHKLU[L]PSSHZV\Z SLZVSLPS]LY^VLKVWaVLRUHHYaPJOaLSMALVU[RVTLULY THHYTVLPSPQRHHUKLYVS]HU)5LY4HHYKHURVT[OL[ IPaHYYLTVTLU[^HHYVWaLLLUNYVLWZKVVYIYHHRILSL]LU LUaLO\U^HYLRHYHR[LYZ^LSTVt[LU[VULUš

De synopsis: Armin heeft een dertienjarige zoon, Bo, van zijn overleden vriendin Monika. Nu wil hij ook met zijn nieuwe liefde Ellen een kind, maar dat lukt niet; het blijkt dat Armin altijd al onvruchtbaar is geweest. Hij is verbijsterd en neemt zijn zoon en vriendin mee in zijn emoties. Wat gebeurt er als je als vader ontdekt dat je al je hele leven onvruchtbaar bent? Dat is het intrigerende beginpunt van â&#x20AC;&#x2DC;De Passievruchtâ&#x20AC;&#x2122;. De schrijver ontving in 1999 voor De Passievrucht zowel de AKO Literatuurprijs als de Generale Bank Literatuurprijs. Er volgde een verfilming en dit seizoen dus de theaterversie van de bekroonde roman. Een productie die door publiek en pers lovend is ontvangen.

Bovenstaande is de leidraad in â&#x20AC;&#x2DC;Karaktersâ&#x20AC;&#x2122;, een kleinkunstprogramma waarin Kasper ook zingt. â&#x20AC;&#x2DC;Karaktersâ&#x20AC;&#x2122; is na â&#x20AC;&#x2DC;Het wonderlijke leven van Jackie Fontanelâ&#x20AC;&#x2122; Van Kootens tweede cabaroman: een zelfgeschreven boek waarop hij zijn voorstelling baseert, verhalend cabaret waarin meerdere personages in sneltreinvaart de fictieve revue passeren. De Volkskrant gaf de voorstelling 5 sterren (!) en kopte â&#x20AC;&#x153;Van Kooten is een tovenaarâ&#x20AC;?. (â&#x20AC;Ś) Hij creĂŤert een beeldende, levendige vertelling waarin hij acteert, charmeert, zingt (Franstalige liedjes van de door hem zelf verzonnen chansonnier Jacques du Mercou) en zijn fantasie de vrije loop laatâ&#x20AC;?.

>6 -,) =9 -,)

)06:*667 Toscaanse Bruiloft 5, 6, 7, 8, 12 februari 20.15 uur Het regent gehaktballen 2 (3D) 5, 6, 12 februari 16.00 uur - 8 februari 13.30 uur 9 februari 15.30 uur - 12 februari 13.30 uur Soof 12 februari 20.15 uur

05Âş4,5,,9165.,;1,Âť.,,-;/01/,;=669),,3+

Frozen 3D (NL) 9 februari 13.00 uur - 12 februari 13.30 uur Mees Kees op Kamp 5 februari 13.30 uur - 8, 12 februari 16.00 uur TOP film Saving mr. Banks Dinsdag 18 februari om 14.00 uur. Toegang â&#x201A;Ź 6,75 inclusief kopje koffie of thee vooraf. Verwacht: Mr. Peabody & Sherman 3D (NL) Ook na afloop van een film kunt u in onze foyer terecht voor een gezellige nazit waarbij onze bar geopend is. Voor meer informatie en filmdata zie www.westlandtheater.nl Wijzigingen voorbehouden

DINSDAG 18 FEBRUARI

;/,(;,9*65*,9;=(5769;<.,:,*647650:;,5A(5.,9.0;(90:;

-,95(5+63(4,0905/(:),A05.;AÂť5;<9)<3,5;3,=,5 *VTWVUPZ[[LRZ[ZJOYPQ]LYLUaHUNLYNP[HYPZ[-LYUHUKV 3HTLPYPUOHZ]LY^LYR[LHSSLLY]HYPUNLU\P[aPQUWYHJO[PNL JHYYPuYLHSSLNL]VLSLUZLULTV[PLZKPLOLTV]LY]PLSLU PUOL[[OLH[LYJVUJLY[Âş*HTPUOVÂť^HHYTLLOPQVW[V\YULL PZ*HTPUOVPZLLU^HYTISVLKPNJVUJLY[^HHYPU-LYUHUKV UPL[ZJO\^[VTVVRKLTPUKLYTVVPLRHU[LU]HUaPQU K`UHTPZJOSL]LUWYPQZ[LNL]LULY]HYPUNLUKPLOLT L]LULLUZ]LYYPQR[LULU]VYTKLU

7,7015:*/65,=,3+ 05=0;,,9;<,=,5205+;,A015 *VTPUNJHIHYL[PLY7LWPQU:JOVUL]LSKZ[VUK]VYPNQHHY PUKLMPUHSL]HUOL[3LPKZ*HIHYL[-LZ[P]HS=VSNLUZOL[ SV]LUKLQ\Y`YHWWVY[]HS[OPQOLSLTHHSVUKLYKLUVLTLY ÂşVYPNPULLSÂť,UKHHYIPQZWLLS[OPQVVRUVNPUMPSTZLU[] ZLYPLZ7LWPQURHU]HUHSSLZ

Fernando Lameirinhas werd in 1944 in het Portugese Porto geboren. Tijdens zijn vroege jeugd woonde hij enkele jaren op het platteland, waar zijn passie voor muziek is ontstaan, onder meer dankzij een kerkorgel en een kerkkoor waarin hij en broer Antoni zongen. Antoni is inmiddels zâ&#x20AC;&#x2122;n vaste bassist. Andere dan Europese culturen hebben grote invloed op Fernandoâ&#x20AC;&#x2122;s ontwikkeling gehad.

(TZ[LYKHT In 1975 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij en zâ&#x20AC;&#x2122;n broer van 1976 tot 1980 deel uitmaakten van het samenwerkingsverband Sail/Joia, huisorkest van de culturele centra Melkweg en Kosmos. Na drie studio-LPâ&#x20AC;&#x2122;s en een live-LP viel de combinatie uit elkaar. Platen en CDâ&#x20AC;&#x2122;s met Fernandoâ&#x20AC;&#x2122;s Ginga en Joia volgde, waarvoor de broers grote jazzmuzikanten als Sean Bergin, Michael Moore en Franky Douglas inhuurden. Het project OxalĂĄ in 1992 luidde Fernandoâ&#x20AC;&#x2122;s solocarrière in; het altijd â&#x20AC;&#x2DC;naar voren reizenâ&#x20AC;&#x2122; dat tot dan toe zijn leven en carrière had bepaald, wordt sindsdien gecombineerd met terugkijken. Zoals hij volop doet in het theaterconcert â&#x20AC;&#x2DC;Caminhoâ&#x20AC;&#x2122;, waarin de zangeressen Daisy Correia en Dina Medina backing vocals van Fernando zijn en ook los van hem optreden, begeleid door de broers Lameirinhas, pianist Juan Pablo Dual en gitarist DaniĂŤl Moraes.

Maar Pepijn is ook van alles. En daar raken sommige mensen van in de war. Sommige mensen vinden hem namelijk een jongetje, op het infantiele af. En anderen zien hem weer als een echte man. In â&#x20AC;&#x2DC;Meneer jongetjeâ&#x20AC;&#x2122; is Pepijn een zakenman met een soft-ijsje. Maar wees nou even eerlijk; ook wij willen toch, zij het diep van binnen, bij vlagen wel eens net zo infantiel doen! Ieder mens wil immers zijn tong uitsteken als hij een discussie niet kan winnen. Toch? En kijken we niet allemaal stiekem even naar elkaar onder de douche? Nou dan! Dan is er geen beletsel om niet naar Pepijnâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;&#x2DC;Meneer Jongetjeâ&#x20AC;&#x2122; te komen kijken..

>LZ[SHUK;OLH[LY+L5HHSK :[VRKPQRRHKL .>5HHSK^PQR

6WLUPUNZ[PQKLURHZZH KP[TaV\\YLUKYPLR^HY[PLY]VVY HHU]HUN]HULSRL[OLH[LYLUMPST]VVYZ[LSSPUN

9LZLY]LYLU 6]LYPN ^^^^LZ[SHUK[OLH[LYUS

(504(;0,-03405+,4,,:;.,(=(5*,,9+, +;,*/50,2

Âş/,;9,.,5;.,/(2;)(33,5Âť :VTTPNL]LYOHSLUZTLRLULYVTPU+[L^VYKLUILRL RLU+LHUPTH[PLMPSTÂş/L[9LNLU[.LOHR[IHSSLUÂťPZOPLY LLU\P[Z[LRLUK]VVYILLSK]HU+LMPST]LY[LS[OL[]LYOHHS ]HU\P[]PUKLY-SPU[KPLLLUTHJOPUL\P[]PUK[^HHYTLL OPQOL[L[LURHUSH[LUYLNLULU,LU[PQKSHUNPZOPQKLOLSK ]HUOL[KVYWTHHYKHUZSHH[KLTHJOPULVWOVS(SZKL OLSL^LYLSK]LY]VSNLUZPUNL]HHYPZKVVYHSOL[MHZ[MVVK TL[LLUNYHTTL[QLZLSKLYPQTVL[-SPU[HHUOL[^LYRVT aPQU\P[]PUKPUN\P[[LZJOHRLSLU+LMPUHSLPZ^HHYSPQRLLU S\Z[]VVYOL[PU+NL[YHPUKVVNIL]LZ[PN[aLSMZKLTLLZ[ a\YLMPSTYLJLUZLU[ Sony Pictures Animatio doopte de film â&#x20AC;&#x2DC;Cloudy with a Chance of Meatballsâ&#x20AC;&#x2122; en noemde het de opvolger van â&#x20AC;&#x2DC;Monster Houseâ&#x20AC;&#x2122; De (stemmen-)cast is uit Nederlandse en Vlaamse stemmenbureaus betrokken. U hoort onder anderen Peter Van de Veire, Carry Goossens, Alex Agnew, Koen De Graeve en zangeres Do in de hoofdrollen.

TOP FILM SAVING MR. BANKS

65305,2((9;,59,:,9=,9,52(5<<97,9+(.

*636-65 :HTLUZ[LSSPUN!WestlandTheater De Naald 9LKHJ[PL!Take One Tekst & Beeld, Louis Bruijnzeels


Het Hele Westland 5 februari 2014

UIT & CULTUUR Italo Party in Teejater ,Q KHW 7HHMDWHU LQ 1DDOGZLMN ZRUGW RS ]DWHUGDJ IHEUXDUL HHQ JURRWVH ,WDOR 3DUW\JHJHYHQ'-·V3HWHU1HGHUSHOWHQ 6DYLQR PDNHQ HU JHJDUDQGHHUG HHQ RXGHUZHWV JH]HOOLJH DYRQG YDQ 9DQDI XXU ZRUGW GH ,WDOR PX]LHN XLW GH MDUHQ¶JHGUDDLG

Concert ter ere van 200 jaar Koninkrijk 2S ]DWHUGDJ IHEUXDUL JHHIW VWLFKWLQJ :HVWODQGVH +DUPLQL HHQ FRQFHUW WHU HUH YDQ MDDU NRQLQNULMN LQ GH 1LHX ZH NHUN WH 0DDVODQG +HW FRQFHUW EH JLQW RP XXU 7LMGHQV GLW FRQFHUW ]XOOHQ WDOHQWHQ HQ DPDWHXUPX]LNDQWHQ XLW KHW :HVWODQG HQ 0LGGHQ'HOIODQG YHUVFKLOOHQGH ZHUNHQ WHQ JHKRUH EUHQ JHQ ZDDULQ 1HGHUODQG FHQWUDDO VWDDW .ODULQHWWLVW HQ FRPSRQLVW 3HWHU +D EUDNHQ KHHIW VSHFLDDO YRRU GLW FRQFHUW KHW VWXN 9DQ 5HSXEOLHN WRW .RQLQNULMN JHFRPSRQHHUG +DUPD[L ]DO DOV HHUVWH RUNHVW GLW ZHUN YDQ 3HWHU +DEUDNHQ XLWYRHUHQ +DUPD[L RQGHU OHLGLQJ YDQ GLULJHQW )UDQN +HQGULNV ]DO DOV KRRIG ZHUNYDQGHDYRQG(JPRQWJHFRPSR QHHUGGRRU%HUW$SSHUPRQWWHQJHKRUH EUHQJHQ +DULQLPLQL HHQ RQGHUGHHO YDQ:HVWODQGVH+DUPLQLGDWEHVWDDWXLW MRQJHUHQ WRW MDDU ]DO KHW FRQFHUW RSHQHQPHWKHW:LOKHOPXV9HUYROJHQV ZRUGW RQGHU DQGHUH GH *XXV 0HHXZLV 0HGOH\HQ7UXO\'XWFKRSJHYRHUGGRRU +DULQLPLQL.DDUWHQYRRUGLWFRQFHUW]LMQ WHNRRSYLDZZZKDUPD[LQOHQDDQGH GHXUWHYHUNULMJHQ.DDUWHQNRVWHQĄ YRRU YROZDVVHQHQ HQ Ą YRRU NLQGH UHQWRWHQPHWMDDU'H1LHXZH.HUN WH0DDVODQGLVWHYLQGHQDDQGH+XLVWH 9HOGHODDQ

Lezing GOW over ‘t Woudt ,QJHNOHPG WXVVHQ 1DDOGZLMN 'HOIW HQ 'HQ +DDJ OLJW ¶W :RXGW HHQ NHUNGRUS GDW DO YHOH HHXZHQ ODQJ YHUVWRNHQ LV JHEOHYHQ YDQ GH XLWEUHLGLQJVGULIW GLH DQGHUH GRUSHQ HQ VWHGHQ ZHO KHEEHQ GRRUJHPDDNW ,Q YHUVFKHHQ KHW ERHN ¶W :RXGW GH ULMNH JHVFKLHGHQLV YDQ KHW NOHLQVWH GRUS YDQ 1HGHUODQG YDQ GH KDQG YDQ -DFTXHV 0RHUPDQ +HW ERHN HHQ XLWJDYH YDQ GH +LVWRUL VFKH YHUHQLJLQJ 2XG6FKLSOXLGHQ LV OHLGUDDG YRRU GH OH]LQJ GLH 0RHUPDQ RSIHEUXDULJHHIWRSXLWQRGLJLQJYDQ KHW *HQRRWVFKDS 2XG:HVWODQG 'H OH]LQJZRUGWJHKRXGHQLQ'H(HQKRRUQ WH'HQ+RRUQ'HDDQYDQJLVXXU ]DDO RSHQ YDQDI XXU *DVWHQ ]LMQ ZHONRP DDQ KHQ ZRUGW HHQ ELMGUDJH JHYUDDJGYDQĄ

Taxatie in Bibliotheek Honselersdijk :RHQVGDJ IHEUXDUL YDQ WRW XXU RSHQW ELEOLRWKHHN +RQVHOHUV GLMN LQ EDVLVVFKRRO ¶W 6WDUWEORN LQ +RQ VHOHUVGLMNKDDUGHXUHQYRRUWD[DWHXUHQ YHLOLQJKRXGHU$ULH0ROHQGLMNXLW5RWWHU GDP+LM]DOGH]HPLGGDJRXGHHQ]HOG ]DPH ERHNHQ KDQGVFKULIWHQ NORRV WHUERHNHQ HQ RI RXGH ELMEHOV YRRU KHW SXEOLHNRSZDDUGHVFKDWWHQ0ROHQGLMN LV YRRUDO JHVSHFLDOLVHHUG LQ RXGH JH VFKLHGHQLV WRSRJUDILH VWDWHQ ELMEHOV HQ WKHRORJLH 9HUGHU NDQ KLM DGYLHV JH YHQWRWYHUNRRSRIUHVWDXUDWLHYDQRXGH ERHNHQ ELMEHOV HWF 'H WD[DWLH LV GH]H GDJJUDWLV

Houtdraaiers gezocht 7LMGHQV GH GHPRQVWUDWLH KRXWGUDDLHQ LQ'H7LPPHUZHUIWH'H/LHUDIJHORSHQ QRYHPEHU ZDUHQ VRPPLJH EH]RHNHUV QLHWZHJWHVODDQELMKHWGUDDLZHUNYDQ DOOHUOHL YHUVFKLOOHQGH YRRUZHUSHQ HQ GH WRHJHSDVWH WHFKQLHNHQ (U RQWVWRQG KHWLGHHRPYDQXLW'H7LPPHUZHUIHHQ KRXWGUDDLJURHSMH RS WH VWDUWHQ GDW UH JHOPDWLJ LQ GH ZHUNSODDWV DDQ GH VODJ NDQ 'H SURIHVVLRQHOH KRXWGUDDLHUV XLW GH +DDUOHPPHUPHHU ERGHQ VSRQWDDQ KXQ PHGHZHUNLQJ DDQ RP HHQ /LHUVH KRXWGUDDLJURHS WH EHJHOHLGHQ HQ KHQ GH NQHHSMHV YDQ KHW YDN WH OHUHQ +HW EHVWXXU URHSW EHODQJVWHOOHQGHQ RS RP ]LFK DDQ WH PHOGHQ YRRU HHQ QLHXZ RS WH ULFKWHQ KRXWGUDDLJURHS 8 NXQW X DDQPHOGHQ GRRU KHW FRQWDFWIRUPXOLHU RS GH ZHEVLWH ZZZPXVHXPGHWLP PHUZHUIQOLQWHYXOOHQRIELMppQYDQGH EHVWXXUVOHGHQ

Koffieconcert in Andreaskerk 2S ]RQGDJ IHEUXDUL JHHIW 6W *UH JRULXV HHQ NRIILHFRQFHUW PHW GH WLWHO ¶$URXQG WKH :RUOG· 'LW FRQFHUW ZRUGW HHQ PX]LNDOH UHLV URQG GH ZHUHOG +HW FRQFHUW EHJLQW RP XXU LQ GH $Q GUHDVNHUNWH.ZLQWVKHXO

Pagina 23

IN H E T HE L E WESTLAND

Schilderijen van Joop van Dijk met poëzie van Sarah Fee

Synergie van 2 kunstvormen in Hofboerderij De media hebben er mee leren leven dat websites van Westlandse kunstorganisaties zelden actueel zijn. Zo ook die van De Hofboerderij en/of de Culturele Raad Wateringen, die nog zeer recentelijk in de media gewag maakten van een expositie van Yvonne Olsthoorn. Op de website van de beide organisaties en die van Cultuurweb Westland was de annonce zelfs afgelopen zondag nog te zien. Maar in De Hofboerderij was niets te zien dat aan deze Lierse kunstenares kon worden toegeschreven. door Louis Bruijnzeels ,QSODDWVYDQHHQWHOHXUVWHOOLQJZHUGGH EH]RHNHU DOWKDQV DIJHORSHQ ]RQGDJ HHQYHUDVVLQJJHERGHQQLHWDOOHHQKLQ JHQ LQ 'H +RIERHUGHULM ZHUNHQ YDQ GH:DWHULQJVHVFKLOGHUHV-RRSYDQ'LMN PDDU ELM HON YDQ GH DFU\OV RS OLQQHQ ZDV GRRU KDDU GRFKWHU 0DVWHU LQ $UWV 0$ WHNVWVFKULMIVWHU WDDOFRDFK6DUDK )HHHHQSRsWLVFKHWHNVWJHVFKUHYHQ

Synergie 9HHODO EHKRUHQ GRHNHQ GLH GRRU GH PDNHUV YDQ WHNVW ZRUGHQ YRRU]LHQ WRW KHW W\SH RQEHJUHSHQ RI RQEHJULMSHOLMNH NXQVW'DWLVQLHWYDQWRHSDVVLQJRSGH LQWHUHVVDQWH H[SRVLWLH YDQ -RRS YDQ 'LMN HQ 6DUDK )HH RS GH :DWHULQJVH FXOWXXUORFDWLH 3Rs]LH HQ VFKLOGHUNXQVW ]LMQ HU LQ YRRUEHHOGLJH V\QHUJLH 'H GRHNHQ ]LMQ DDQYXOOHQG DDQ GH SRs]LH HQDQGHUVRP0HWNOHLQHDDQSDVVLQJHQ NXQQHQ GH JHGLFKWHQ JHGDFKWHQ YDQ 6DUDK )HH RRN ]RQGHU GH VFKLOGHULMHQ ZRUGHQ XLWJHJHYHQ 6DPHQ JLQJHQ ]H HHQ NXQVW]LQQLJ SURFHV DDQ GDW GH]H WHQWRRQVWHOOLQJELM]RQGHUPDDNW

Afrikaanse vrouwen +HW WKHPDWLVFK XLWJDQJVSXQW YDQ 9DQ 'LMN ELM GH VDPHQVWHOOLQJ YDQ GH]H VH ULH ZDV GH NUDFKW VFKRRQKHLG HQ VSL ULWXDOLWHLW YDQ GH YURXZ ]HOI VSUHHNW

]H YDQ ¶KHW YURXZ]LMQ· WH EHOLFKWHQ 6DUDK )HH SVHXGRQLHP YRRU 6KDUL +HOGHUPDQ JDDW WHNVWXHHO IUDDL RS GLH HLJHQVFKDSSHQ LQ =RDOV LQ GH VH ULH $IULNDDQVH 9URXZHQ :DW YRRU YHHO KDDULQJHEUDFKWHZHUNHQJHOGWKHEEHQ RRN GH VFKLOGHULMHQ LQ GH]H VHULH GH SRs]LH YDQ 6DUDK )HH QLHW VWULNW QRGLJ GH NUDFKW VFKRRQKHLG HQ VSLULWXDOLWHLW YDQ GH YURXZHQ VWUDOHQ LPPHUV YDQ KHW FDQYDV DI +HW LV HFKWHU GH SRs]LH GLH GH JHGDFKWHQ YDQ GH NLMNHU VWHUN YHUEUHHGWGHNLMNHU]LHWPHHUGDQ-RRS YDQ'LMNDDQKHWOLQQHQWRHYHUWURXZGH +HWJHGLFKW¶0RHGHUPHW.LQGLQ1RRG· LV HHQ YRRUEHHOG GDDUYDQ 6DUDK )HH GLFKWWH Mijn leven draag ik in mijn armen Mijn kind, mijn ziel en zaligheid Dagen worden nachten en ik spreek Met de zon en de maan Ik vraag hen om bescherming Altijd onderweg, op zoek naar een thuis Dat ik nog nooit ergens heb kunnen vinden Het achtervolgt ons Waar wij ook gaan Het haalt ons in en bespeelt ons Het manipuleert en bedriegt En confronteert ons met een werkelijkheid Die ons dag in dag uit begroet Een wereld, voor velen zo ver weg Maar voor ons zo echt Dat wij wel zonder zouden willen Maar het simpelweg niet meer kunnen Omdat wij één zijn Met onze angst Laat ons los ‘De Hof van Eden’ in ruimer perspectief. )UDDLSRsWLVFKSUR]DELMHHQIUDDLGRHN %HLGHYURXZHQJHWXLJHQLQKXQGLVFLSOL QHYDQHQJDJHPHQWEHWURNNHQKHLGGLH ]H RRN LQ GH VHULHV %DOOHW HQ 1DDNWHQ ODWHQ]LHQ2S¶9HUOHLGLQJ·OLJWHHQQDDN WH YURXZ WH PLGGHQ YDQ KRQGHUGHQ JURHQH DSSHOV HQ ppQ URGH +DDU SRVH LV YHUUH YDQ SRUQRJUDILVFK 2P KDDU OL FKDDP KHHIW ]LFK HHQ VODQJ JHQHVWHOG 'H]HHOHPHQWHQXLWKHWVSURRNMHYDQGH

+RI YDQ (GHQ LQVSLUHHUGH 6DUDK WRW GH RQGHUVWDDQGHSRs]LH Zoals Adam ooit naar Eva keek Zijn blik is nog steeds levend Hoe is de aanblik van een vrouw Door de ogen van een man? Ziet hij haar anders? Of ziet hij haar echt? Een ideaal zit vol gevaren

Foto: Take One De Lier

De werkelijkheid eveneens Maar hoever liggen zij uiteen? De aanblik van een vrouw Verlangend, verleidend De schoonheid zit in haar ogen De rondingen van het vrouw-zijn Ontgaan nooit aan zijn blik Hoe zie ik eruit door zijn ogen? Een vraag die geen enkele vrouw

Nieuwe predikant voor Honselse gemeente

Nieuw programma Theaterkoor 40Forever

=RQGDJ MDQXDUL LV GV 3HWUD YDQ GHU %XUJ YHUERQGHQ DDQ GH 3URWHVWDQWVH JHPHHQWH LQ +RQVHOHUVGLMN =LM ]DO DOV LQWHULPSUHGLNDQW GH JHPHHQWH KHW NRPHQG MDDU ELMVWDDQ HQ PHW HHQ VSH FLDOH RSGUDFKW LQ GH JHPHHQWH ZHUN ]DDP ]LMQ 'H 3URWHVWDQWVH JHPHHQWH LV VLQGV MXQL YRULJ MDDU YDFDQW VLQGV KHW YHUWUHN YDQ GV .RVWHU QDDU 'HQ +DDJ $IJHORSHQ]RQGDJLV9DQGHU%XUJGRRU FRQVXOHQWGV&DUHOYDQGHU0HLMDDQGH JHPHHQWH YHUERQGHQ +HW NRPHQGH MDDU JDDW ]LM ]LFK EH]LJKRXGHQ PHW KHW RS]HWWHQ HQ RQGHUVWHXQHQ YDQ DFWLYL WHLWHQ LQ KHW NDGHU YDQ KHW MHXJGZHUN 2RN JDDW ]LM ]LFK LQ]HWWHQ YRRU KHW RS ERXZZHUN LQ GH OHHIWLMGVJURHS MDULJHQ 9DQ GHU %XUJ KHHIW LQ /HLGHQ WKHRORJLHJHVWXGHHUGHQLVQDKDDUSUH GLNDQWVRSOHLGLQJ LQ DOV YLFDULV LQ GHZLMN7DQWKRI 'HOIW DDQGHVODJJH JDDQ9DQDILV]HYLMIMDDUDOVSUHGL NDQWLQ&DSHOOHDG,-VVHOZHUN]DDPJH ZHHVW(UQDYROJGHHHQSHULRGHZDDULQ

7KHDWHUNRRU)RUHYHUKHHIWHHQQLHXZ WKHDWHUSURJUDPPD RQWZLNNHOG 7LPH ,Q HHQ QLHXZH IRUPXOH ZRUGW KHW SX EOLHN LQ PLQXWHQ RQGHUJHGRP SHOG LQ GH ZHUHOG YDQ )RUHYHU $DQ ERG NRPW GH PX]LHN YDQ RQGHU PHHU ¶6RXQGRIDVFUHDPLQJGD\·YDQ*ROGHQ (DUULQJ ¶(LJKW GD\V D ZHHN· YDQ 7KH %HDWOHV ¶1RYHPEHU 5DLQ· YDQ *XQV ¶Q 5RVHV HQ ¶/HQLQJUDG· YDQ %LOO\ -RHO 7KHDWHUNRRU)RUHYHUXLWGH:HVWODQG VH NHUQ :DWHULQJHQ ]LQJW SRSPX]LHN GLHEHZH]HQKHHIWWRWKHWPX]LNDDOFXO WXUHHOHUIJRHGWHEHKRUHQPHWDOVEDVLV GHHHQHMDUHQ)RUHYHUVWDDWDO MDDURQGHUGHEH]LHOHQGHOHLGLQJYDQ

GLULJHQW .HHV =DQGYOLHW VWHPPHQ RQGHU EHJHOHLGLQJ YDQ PX]LNDQWHQ EUHQJHQEHNHQGHSRSVRQJVXLWGHSRS JHVFKLHGHQLV WRW OHYHQ LQ HHQ WKHDWUDOH VKRZ YDQ ]DQJ GDQV HQ GUDPD RQGHU UHJLHYDQ-RNHWHQ+DYHHQ7UXGLH7DDO .URRQMXZHOHQ XLW HHQ UHSHUWRLUH YDQ PHHU GDQ VRQJV LQ DUUDQJHPHQ WHQ YDQ 5HQHH YDQ GHU 3ODV HQ .HHV =DQGYOLHW'H VKRZ ZRUGW RS PDDU JHJHYHQ RP JHJHYHQ LQ 'H /HX QLQJMHVDDQGH-XOLDQDVWUDDW3RHOGLMN 7RHJDQJVNDDUWHQ i HXUR ]LMQ WH YHU NULMJHQ YLD GH ZHEVLWH YDQ )RUHYHU ZZZIRUHYHUQOHQDDQGHNDVVDYDQ 'H/HXQLQJMHV

Open repetitie Life Voices

Knoppenexcursie in Staelduinse Bos

'RQGHUGDJ IHEUXDUL LV HU HHQ RSHQ UHSHWLWLH YDQ SRSNRRU /LIH 9RLFHV XLW 1DDOGZLMN +HW SRSNRRU UHSHWHHUW LQ GH 0RQWHVVRULVFKRRO 6FKXEHUWVWUDDW WH 1DDOGZLMN ,HGHUHHQ LV ZHONRP RP WLMGHQV GH]H RSHQ UHSHWLWLH WH NLMNHQ OXLVWHUHQHQPHHWH]LQJHQ9DQDI XXULVGHLQORRSHQRPXXU]DOGH UHSHWLWLHEHJLQQHQ2PXXUZRUGW GH UHSHWLWLH DIJHVORWHQ 1D GH UHSHWLWLH LV HU YROGRHQGH JHOHJHQKHLG RP QRJ LHWVWHGULQNHQHQYHUGHUNHQQLVWHPD NHQ

2S]RQGDJIHEUXDULJHHIWHHQQDWXXU JLGV YDQ ¶'H YULHQGHQ YDQ KHW 6WDHO GXLQVH %RV· HHQ URQGZDQGHOLQJ GRRU KHW ERV RS ]RHN QDDU GH NQRSSHQ 'H QDWXXUJLGV YHUWUHNW PHW RP XXU YDQDI EH]RHNHUVFHQWUXP G· 2XGH .RH VWDO 'H ZDQGHOLQJ GXXUW FLUFD DQGHU KDOI XXU 9RRU RI QD GH ZDQGHOLQJ LV JHOHJHQKHLGRPGHWHQWRRQVWHOOLQJ¶+HW VSRRU ELMVWHU· EHNLMNHQ RS GH ]ROGHU YHUGLHSLQJ YDQ KHW EH]RHNHUVFHQWUXP HQ HU GUDDLW HHQ ILOP ¶.OHLQH GDQV YDQ ]DQG ]HH HQ YRJHOV RYHU 6FKLHUPRQ QLNRRJ (U ]LMQ JHHQ NRVWHQ YHUERQGHQ DDQ GH H[FXUVLH PDDU HHQ JLIW LV DOWLMG ZHONRP $DQPHOGHQ YRRU GH ZDQGH OLQJ NDQ ELM )DP YDQ 'URQJHOHQ YLD RI HPDLO DDWHQGLHN# FDLZD\QOG·2XGH.RHVWDOLVWHYLQGHQ DDQGH3HSSHOODDQLQ¶V*UDYHQ]DQGH

Ds. Petra van der Burg.

Foto: PR

]H DFWLHI ZDV LQ KHW RSHQEDDU EHVWXXU 9DQDILV]HUXLPHHQMDDULQWHULP SUHGLNDQW JHZHHVW LQ 9RRUEXUJ HQ QX JDDW ]H DDQ GH VODJ LQ GH JHPHHQWH LQ +RQVHOHUVGLMN

Boek ‘Rauw, Naakt en Gezond’ gepresenteerd 2S GRQGHUGDJ MDQXDUL SUHVHQWHHUGH QDWXXUOLMNH YRHGLQJ HQ OLIHVW\OH DGYL VHXU 6X]DQQH 3RRW XLW 'HQ +RRUQ KDDU ERHN ¶5DXZ 1DDNW HQ *H]RQG· HHQ OHHU]DDP YHUKDDO ZDDULQ ]LM KDDU SHU VRRQOLMNH HUYDULQJHQ VRPV OHWWHUOLMN ¶EORRWJHHIW· 6X]DQQH 3RRW ´'H SRVL WLHYH HQ HQWKRXVLDVWH UHDFWLHV JHYHQ DDQ GDW GH WLMG QX HFKW ULMS LV RP KHW SXEOLHN PHW GH]H ¶UDXZH HQ QDDNWH· ZDDUKHLG WH FRQIURQWHUHQ 'H ZDDUGH YROOH NHQQLV HQ HUYDULQJHQ GLH LN RS GHHGRQGHUPHHUELMKHW¶+LSSRFUDWHV +HDOWK ,QVWLWXWH· ZLO LN GDQ RRN JUDDJ GHOHQ ,Q GH KRRS GDDUPHH HHQ NOHLQH

ELMGUDJHWHOHYHUHQDDQHHQ¶EHWHUHZH UHOG·ZDDULQZHRSHHQDQGHUHPDQLHU JDDQGHQNHQHWHQHQRPJDDQPHWRQV OLFKDDPµ 'H ERHNSUHVHQWDWLH YRQG SODDWV ELM KHW EHGULMI .RSSHUW &UHVV LQ 0RQVWHU 'LUHFWHXU 5RE %DDQ GLH DO MD UHQ HHQ SOHLGRRL YRHUW YRRU SXUH HQ JH]RQGHYRHGLQJFRPSOLPHQWHHUGH6X ]DQQH PHW KDDU LQGUXNZHNNHQGH YHU KDDOHQZDVWURWVGDWGLWELM]RQGHUHIHLW LQ GH HQWRXUDJH YDQ ]LMQ EHGULMI SODDWV YRQG+HWERHNNRVWĄHQLVVLQGV YDQGDDJ YLD GH EHNHQGH ERHNKDQGHOV WHEHVWHOOHQ

Prijsuitreiking verhalenwedstrijd van Het Groene Lyceum 'H VFKULMYHU *p $QVHPV XLW 0RQVWHU UHLNWH GLQVGDJ MDQXDUL GH ZLVVHOEH NHU XLW YDQ GH YHUKDOHQZHGVWULMG YRRU OHHUOLQJHQ YDQ +HW *URHQH /\FHXP LQ 1DDOGZLMN +HW ZDV GH HHUVWH NHHU GDW GH]H EHNHU ZHUG XLWJHUHLNW $OYRUHQV RYHU WH JDDQ WRW GH XLWUHLNLQJ YHUWHOGH *p $QVHPV LQ GH NODV RYHU KHW VFKULM YHUVFKDS LQ KHW DOJHPHHQ HQ ]LMQ ZHUN LQ KHW ELM]RQGHU +LM QDP GH OHHUOLQJHQ

PHH QDDU GH ZHUHOG YDQ ]LMQ ERHNHQ KHOG ¶'LNNH 7RW· HHQ EHZRQHU YDQ KHW ODQG ¶7RWVPDQLD· 'H ZLVVHOEHNHU JLQJ QDDU'RQQDYDQGHU/HH%HKDOYHGHEH NHURQWYLQJ]LMXLWKDQGHQGHIDQWDV\DX WHXUHHQH[HPSODDUYDQ]LMQERHN¶'LN NH 7RW VODYHQ YDQ KHW *LHFKHOERV· HQ HHQERHNHQERQ9ROJHQGMDDULVHUZHHU HHQQLHXZHNDQVYRRUGHOHHUOLQJHQRP HUPHWGHZLVVHOEHNHUYDQGRRUWHJDDQ

Schilderijen Bouthoorn in bieb Naaldwijk ,Q %LEOLRWKHHN 1DDOGZLMN LV WRW HLQG IH EUXDUL HHQ H[SRVLWLH WH EHZRQGHUHQ YDQ VFKLOGHULMHQ YDQ 5LD %RXWKRRUQ *URRWVFKROWHQ %RXWKRRUQV ZHUNW PHW DFU\O YDDN LQ FRPELQDWLH PHW DQGHU PDWHULDDO ]RDOV SDVWD JHO MXWH WULFRW RIWRXZRPHHQUHOLsIHIIHFWWHFUHsUHQ 'RRU LQ YHUVFKLOOHQGH ODJHQ WH VFKLO GHUHQ HQ GH DFKWHUJURQG PHH WH ODWHQ GRHQ LQ KHW ZHUN ZRUGW ELM YHUVFKLO OHQGH VWXNNHQ GH DFKWHUJURQG YRRU JURQG HQ GH YRRUJURQG DFKWHUJURQG 'RRUGDWGHZHUNHQJHHQWLWHOKHEEHQLV HUYRRULHGHUHHQUXLPWHRPHUHLJHQDV VRFLDWLHV ELM WH KHEEHQ 5LD %RXWKRRUQ KRRSWGDWGHNLMNHUKHW]HOIGHSOH]LHUEH OHHIW DDQ KDDU ZHUN DOV ]LM]HOI 'H ZHU NHQ ]LMQ WH EHZRQGHUHQ LQ %LEOLRWKHHN 1DDOGZLMNWLMGHQVGHRSHQLQJVXUHQYDQ GHELEOLRWKHHN

Muziekdag Hoek van Holland 2S ]DWHUGDJ PDDUW ZRUGW YRRU GH H NHHU GH 0X]LHNGDJ JHKRXGHQ LQ /&&'H+RHNVWHHLQ+RHNYDQ+ROODQG ,Q YRRUJDDQGH MDUHQ KHEEHQ UXLP GHHOQHPHUV YDQ DOOH OHHIWLMGHQ PHHJH GDDQDDQGLWHYHQHPHQWYDQEHJLQQHUV WDOHQW WRW JHYRUGHUGH PX]LNDQWHQ $OV GHHOQHPHU NDQ RRN LQ JURHSVYHUEDQG PD[ SHUVRQHQ ZRUG MH EHRRUGHHOG GRRUYDNNXQGLJHMXU\OHGHQGLHYHUERQ GHQ ]LMQ DDQ ppQ YDQ GH FRQVHUYDWRULD 'HGDJZRUGW]RDOVJHZRRQOLMNPHWHHQ FRQFHUW DIJHVORWHQ 0HHGRHQ NLMN GDQ RSGHZHEVLWHYDQGH(HUVWH+RHNVH$F FRUGHRQ9HUHQLJLQJZZZHKDYQHW

meer uit- en cultuurnieuws op www.hethelewestland.nl

Onberoerd laat Zij zal het nooit weten Slechts kunnen lezen in Adam’s ogen Die haar volgen Door alles heen Eva woont in iedere vrouw 'H +RIERHUGHULM LV LQ KHW +RISDUN LQ :DWHULQJHQ JHOHJHQ ¶:HUHOGYURXZHQ·

LVGDDURS]DWHUGDJHQHQ]RQGDJHQYDQ  XXU WH EH]LFKWLJHQ +RH ODQJ QRJ" 'DDUYRRU ]XOW X FRQWDFW PHW GH :DWHULQJVH &XOWXUHOH 5DDG RI 'H +RIERHUGHULM PRHWHQ RSQHPHQ ZDQW RRN GDDULQ EOHYHQ GH RUJDQLVDWLHV LQ JHEUHNH-DPPHUGHH[SRVLWLHYHUGLHQW HHQJURRWSXEOLHN

Dubbelconcert bij jarig Blues aan Zee 2SIHEUXDULLVKHWMDDUJHOHGHQGDW %OXHVDDQ=HHKHWOHYHQVOLFKW]DJ'H]H 0RQVWHUVH VWLFKWLQJ KHHIW LQ GLH MDUHQ EHNHQGKHLG YHUZRUGHQ DOV RUJDQLVDWRU YDQ NZDOLWDWLHYH EOXHVRSWUHGHV LQ GH IUDDLH 7XLQ]DDO YDQ GH 1RYLWHLW LQ 0RQ VWHU +HW MXELOHXP ZRUGW JHYLHUG PHW HHQ GXEEHORSWUHGHQ YDQ 7KH 'DPQHG DQG 'LUW\ HQ /LJKWQLQ· *X\ DQG WKH 0LJKW\*DWRUV 7KH 'DPQHG DQG 'LUW\ WUHGHQ RS YDQ WRW XXU =LM VSHOHQ DNRHV WLVFKH 'HOWD %OXHV ZDDU KHW DOOHPDDO PHH EHJRQQHQ LV /LJKWQLQ· *X\ DQG

WKH 0LJKW\ *DWRUV WUHGHQ RS YDQ WRWXXU=LM]LMQPRPHQWHHOGH%HO JLVFKH EOXHV WURWV HQ VWDDQ JDUDQW YRRU JHQXLQH IRRW VWRPSLQ· EOXHV URRWV PXVLF 7RHJDQJVNDDUWHQ i Ą ]LMQ WH NRRS ELM 5LMQHYHHQ DDQ GH =HHVWUDDW LQ 0RQVWHU 'H :LOGH DDQ GH 3ULQV +HQGULNVWDDWLQ1DDOGZLMNHQ$OVHP /RRVGXLQVHZHJ LQ 'HQ +DDJ 'H RSWUHGHQV YLQGHQ SODDWV LQ GH 1RYL WHLW DDQ GH .ORRVWHUODDQ LQ 0RQVWHU 0HHURYHU%OXHVDDQ=HHOHHVWXRSGH ZHEVLWHZZZEOXHVDDQ]HHQO

Parochiediner in Poeldijk 2S YULMGDJDYRQG IHEUXDUL RUJDQLVHHUW GH 6WLFKWLQJ .HUNHQYHLOLQJ 3RHOGLMN LQ VDPHQZHUNLQJ PHW 5HVWDXUDQW 3DU W\FHQWUXP9ULHQGHQYRRUGHYLMIGHNHHU HHQSDURFKLHGLQHU+HWGLQHUEHVWDDWXLW HHQ YRRUJHUHFKW KRRIGJHUHFKW QDJH UHFKWHQNRIILHPHWERQERQHQLVLQFOX VLHIGUDQN7XVVHQGHJDQJHQNULMJWPHQ QLHW DOOHGDDJVH HQWHUWDLQPHQW YRRUJH VFKRWHOG 'H SULMV YRRU GH]H DYRQG LV Ą SHU SHUVRRQ HQ GH QHWWR RS EUHQJVW LV EHVWHPG YRRU GH + %DU WKRORPHXVNHUN HQ 6FRXWLQJ 3RHOGLMN +HW PD[LPDDO DDQWDO SHUVRQHQ LV 2SJDYH YRRU KHW SDURFKLHGLQHU NDQ

ELM 3HWHU YDQ /HHXZHQ SHWHULDO#ND EHOIRRQQO  HQ 3LHW GH 9UHHGH SDPGHYUHHGH#FDLZD\QO =HWLQGHPDLOXZQDDP DGUHV WHOHIRRQQXPPHU HQ KHW DDQWDO SHUVRQHQ YRRU KHW SDURFKLHGLQHU +HW EHGUDJ YDQ Ą PDDO KHW DDQWDO SHU VRQHQNXQWXRYHUPDNHQRSEDQNUHNH QLQJ 1/5$%2 RYY SD URFKLHGLQHU'HLQVFKULMYLQJLVSDV GHILQLWLHI DOV KHW EHGUDJ LV RQWYDQJHQ +HW GLQHU EHJLQW RP XXU HQ 5HV WDXUDQW 3DUW\FHQWUXP9ULHQGHQLVJH YHVWLJGDDQ9RRUVWUDDWLQ3RHOGLMN

Ingelijst ,HGHUH ZHHN SODDWVW GH UHGDFWLH HHQ LQJH]RQGHQ IRWR LQ+HW +HOH :HVWODQG RQGHU GH QRHPHU ,QJHOLMVW 'H]H IRWR ZHUGLQJHVWXXUGGRRU7RP'HNNHUVXLW ¶V*UDYHQ]DQGH +LM VWXXUGH GH]H IRWR DOVUHDFWLHRSGHIRWRYDQHHQELMQDOHJH ILHWVHQVWDOOLQJ ELM 6ODJ %HXNHO LQ ¶V*UD YHQ]DQGHGLH-RV'ULHVRQODQJVLQVWXXU GH 'H]H IRWR ODDW GH DQGHUH NDQW YDQ

GH VWUDQGRSJDQJ ]LHQ PHW RS GH DFK WHUJURQG GH FRQWRXUHQ YDQ (XURSRRUW IRWRJUDIHHUGHQ GH VFKDDSVNXGGH YDQ KHUGHU/H[7KRHQGLHRYHUGH*URHQH ZHJULFKWLQJGH2UDQMHVOXLVJLQJ:LOWX XZ IRWR RRN ODWHQ LQOLMVWHQ LQ GH NUDQW" 6WXXUKHPGDQQDDUUHGDFWLH#KHWKHOH ZHVWODQGQO RQGHU YHUPHOGLQJ YDQ ¶,Q JHOLMVW·


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 24

zaterdag

8 februari 10:00 - 13:00 uur Bezoek ons ook op www.stanislascollege

EXTRA HOGE KORTINGEN OP SCHOENEN EN LAARZEN VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN

VRIJDAG 7 T/M WOENSDAG 12 FEBRUARI

20 EURO

EXTRA KORTING DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 FEBRUARI

30 EURO

EXTRA KORTING Laatste dag opruiming

ZATERDAG 15 FEBRUARI

40 EURO

EXTRA KORTING

9225%(5* XZVFKRHQHQ]DDN

DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427 DEZE AANBIEDING GELDT TOT EEN MINIMUM BEDRAG VAN 20 EURO.

Na 12,5 voortvarende jaren is Nick Systeem Inbouw toe aan een professionelere uitstraling.

Vertrouwd adres, nieuwe bedrijfsnaam Kijk voor meer informatie op www.Wagen-ID.nl

is nu:

T 0174 - 61 43 99 | â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande | www.Wagen-ID.nl

Help mensen met epilepsie. Help Marte. Collecteer ook mee! De collecteweek is begin juni. Meld u aan via www.ikgacollecteren.nl of bel met 030 634 40 63.

WNPDULQHEODXZHEDE\ERUQGUDDJ]DN ½ WN ]JDQPHGHOD HQNHOH HOHNWULVFKH ERUVWNROIWRHEHKRUHQ EDVLVVHW½ WNRSHQKDDUGKRXWKDUGKRXWSHUP ½ WNSKLOLSVEDE\IRRQPHWWHUXJVSUHHN IXQFWLHHQOLFKW½

WN]JDQUXJGUDJHUYRRUHHQNLQGMHYD WRWFDMDDU½ JHYUOSVVLQJOHVLNNRP]HWHJHQHHQ NOHLQHYHUJRHGLQJRSKDOHQ WN HOHNWULVFKH YHUVWHOEDUH ODWWHQ ERGHP PHW PDWUDV ½  WNHOHNWULVFKHKDORJHHQNRRNSODWDOV QLHXZ½

Maasambacht 6, 2676 CW Maasdijk TeltFax 0174 - 517 654 E-mail: info@huismanmc.nl

â&#x20AC;&#x2122;Ik â&#x20AC;&#x2122;Ik heb weerheb een mooi bovenbeenâ&#x20AC;&#x2122; weer een mooi b Maarten de Niet (65) had al een aantal jaren last van

Voorafgaand en tijdens de behandeling werd de heer de Niet

spataderen. Hij was er al eens voor naar het ziekenhuis verwezen,

goed begeleid. â&#x20AC;&#x153;Ik vond zowel de laborante als de vaatchirurg

maar opereren was in die tijd de enige optie. Omdat er de laatste

zeer vakbekwaam en voelde me in veilige handen. De dag na de

jaren goede resultaten zijn met het laseren van spataderen

behandeling belde het ziekenhuis mij om te vragen hoe het ging.

maakte hij opnieuw een afspraak op de spataderpoli van Reinier

Erg prettig allemaal. Ik ben nog verder aan het herstellen maar ik

de Graaf. â&#x20AC;&#x153;Ik vind het helemaal geweldig dat het gelukt is!â&#x20AC;?

heb nu al een perfect mooi bovenbeen!â&#x20AC;?

De heer de Niet kreeg op zijn afspraak eerst een zogenoemd duplex onderzoek ter nadere analyse van zijn aders. Vervolgens

www.reinierdegraaf.nl

Snel zonder spataderen

werd bepaald welke behandeling het beste zou zijn. â&#x20AC;&#x153;Aanvankelijk kwam uit dat onderzoek wederom het advies te opereren, maar

Reinier de Graaf heeft van de Hart & Vaatgroep het veneuze Vaatkeurmerk gekregen voor de

omdat ik dit niet zag zitten, vanwege mijn gezondheidssituatie was

behandeling van spataderen. In tegenstelling tot veel commerciĂŤle klinieken, voeren in

de vaatchirurg bereid te gaan voor lasertherapie. Natuurlijk was

Reinier de Graaf gecertificeerde vaatchirurgen de laserbehandeling uit. Op www.reinierdegraaf.nl

ik heel blij dat hij mijn spataderen wilde laseren en toen volgde

vindt u meer informatie, ook over onze andere uitstekende behandelingen.

meteen de tweede verrassing; ik kon dezelfde middag al terecht.â&#x20AC;?

TE KOOP DOOR EIGENAAR:Van Velzenstraat 7, Poeldijk Moderne vrijstaande villa met garage gelegen in kleinschalig villaparkje aan brede waterpartij.

â&#x201A;Ź 459.000,- k.k.

Voor meer informatie: 06 - 51050792 of www.tkde.nl


Het Hele Westland 5 februari 2014

Arcade Halve Marathon 29 maart 2014, Naaldwijk Op 29 maart 2014 vindt de Arcade Halve Marathon plaats. Een bijzondere editie! Want hoofdsponsor Arcade viert dit jaar haar 100-jarig jubileum en geeft op 29 maart de sportieve â&#x20AC;&#x2DC;aftrapâ&#x20AC;&#x2122; van het jubileumjaar. Deze editie van het loopevenement krijgt daarom een extra feestelijk tintje. Sta je net als Lindsay van Marrewijk aan de start? Schrijf je nu in.

Over Arcade

Pagina 25

FINALE SALE 60% KORTING OP DE GEHELE

WINTERCOLLECTIE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE 2014 NU IN DE WINKEL

Wij zijn de grootste woningcorporatie van Westland en daarnaast zijn wij ook op kleinere schaal actief in Den Haag. Wij hebben 7.000 eengezinswoningen en appartementen, die geschikt zijn voor jongeren, ouderen, gehandicapten en gezinnen. Wij leveren graag een maatschappelijke bijdrage aan dit typisch Westlands evenement, dat bijdraagt aan een actief Westland.

Bij ons kunt u terecht als u: een sociale of vrije sector huurwoning zoekt een bestaande of nieuwbouwwoning wilt kopen een projectontwikkelaar voor nieuwbouw of VvE-beheerder zoekt een garage, bedrijfsruimte of winkelpand wilt huren Meer informatie? Kijk op www.arcadewonen.nl

www.arcadehalvemarathon.nl

H E R E N S T R A AT 3 3

|

2671 HZ NAALDWIJK

O P E N I N G S T I J D E N : D I .W O . D O . 9 . 3 0 U U R - 1 7 . 3 0 U U R

|

|

W W W. R O B V O L L E B R E G T. N L

VR 9.30 - 21.00 UUR

|

ZA 9.00 - 17.00 UUR

d;A\/Ta(a\/AA;Ua(a\D/TADD;

 

 a:a  cAa0a\[@aEZa@T\a^hE5

Vrijwilligers gezocht! Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

a \/6DT;/ĂŤn: 4 | 5 | 6 | 6 25+ | 7 | 7 25+ | 8 | 8 25+a a a @;ea/Aa-_!!/> a AU)9T;<c;A6/A*aa dddJc/T!_T)9\/AA;UJA>a a a \D\a_;\/T>;<=aEa@T\a^hE5 a :@;>*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa DF/Ad;A\/T c/T!_T)9\/AA;UJA> a /-U\T;<->/;-/T*aa

JJJ JacAa-/Ta //T a DA-U6/-/>/6//T-/*aa /TD/AaDDTU)9D-\ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa D/TADD;a;Ua6D/-6/=/_T-a-DDTa-/a  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TadDT-/Aa9/>/ad/-U\T;<-/Aa6/UF//>;AU)9T;<c/A*

/T!_T)9a/AA;Ua # aT)=/>d/6a^ha # a^Z04a aD/>-;<=a # a\/>/3DDAahEY5:^5^hB]


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 26

SPOTGOEDKOOP!

MEGA MEGA 2 JAAR LANG

2 JAAR LANG

KORTING! GRATIS

OP= OP %DUHQGUHFKW

KORTING!

LAAGSTE

$SSOH L3KRQH

20.

*%JHKHXJHQ

SPQG

*K]SURFHVVRU

+3ODSWRS 1RNLD

30.

SPQG

*(+(/(3(5,2'(

+ gratis

'9'EUDQGHU LQFK/('VFKHUP 'XDO&RUHSURFHVVRU

*(+(/(3(5,2'(

KORTING

40.

28.

*K]SURFHVVRU

Luxe penthouse op de top verdieping (125m2) met 3 slaapkamers, moderne keuken, prachtig uitzicht, luxe badkamer en een eigen inpandige parkeerplaats en berging.

SPQG

â&#x201A;Ź 1.250,00 per maand excl G/W/L

Riante vrijstaande woning met een paardenstal inclusief 4 paardenboxen. Deze woning is uitstekend geschikt voor de echte paardenliefhebber, woning heeft 3 slaapkamers, riante L-living, luxe keuken. Neem voor meer informatie contact op met Direct Renting

,QFORQEHSHUNWEHOOHQ ,QFORQEHSHUNWVPV¡HQ ,QFO*%GDWDWHJRHG

KORTING

59.

00 SPQG

Ik kom GRATIS bij u langs voor een INTAKEGESPREK. Direct Renting werkt op basis van â&#x20AC;&#x153;NO CURE NO PAYâ&#x20AC;?.

*(+(/(3(5,2'(

HHUVWHELWVPDUWSKRQH YLQJHUDIGUXNEHYHLOLJLQJ

gratis

Monster: Madeweg 25

Apple iPhone 5S

2 JAAR

SPQG

,FPMDULJ9RGDIRQH%6:% ,QFOPLQRQEHSVPV0%GDWD

,QFOPLQRQEHSVPV0%GDWD

Maasdijk: Korte Kruisweg 6P

,FPMDULJ70RELOHYHUOHQJLQJ ,QFOPLQRQEHSVPV*% 1LHXZÂźSPQG ,FPMDULJ70RELOHYHUOHQJLQJ ,QFOPLQRQEHSVPV*% ,FPMDULJ70RELOHYHUOHQJLQJ ,QFOPLQRQEHSVPV*% 

*(+(/(3(5,2'(

PHJDSL[HOFDPHUD

gratis

PHJDSL[HOFDPHUD

00

*+]SURFHVVRU

â&#x201A;Ź 1.090,00 per maand excl. G/W/L

*(+(/(3(5,2'(

LQFKWRXFKVFUHHQ

,QFOPLQRQEHSVPV ,QFO0%GDWDWHJRHG

LQFKWRXFKVFUHHQ

Luxe keuken, 2 badkamers, 2 slaapkamers en een zeer ruime woonkamer. Inpandige eigen parkeerplaats en berging

00

Galaxy S4 mini

KORTING

In het prachtige complex â&#x20AC;&#x153;Woerdstaeteâ&#x20AC;? is dit luxe en ruime appartement van ruim 112 m2 beschikbaar.

,QFOEHOPLQXWHQ ,QFORQEHSHUNWVPV¡HQ ,QFO*%GDWDWHJRHG

,FPMDULJ7HOH6PDUW0L[ ,QFOPLQVPV*%GDWDWHJRHG

2 JAAR

Naaldwijk: Grote Woerdlaan 6

Galaxy S4

2 JAAR

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

OP ZOEK NAAR WOONRUIMTE MET COMFORT?

,FPMDULJ%HQ ,QFOEHOPLQVPV0%GDWD

,QFOEHOPLQVPV0%GDWD

GRATIS

00

SPQG

LQFKWRXFKVFUHHQ

,FPMDULJ7HOH6PDUW0L[ ,QFOEHOPLQVPV0%GDWD

,FPMDULJ7HOH6PDUW0L[ ,QFOEHOPLQVPV0%GDWD

KORTING

17.

PHJDSL[HOFDPHUD

APPARTEMENTEN ZIJN PER DIRECT BESCHIKBAAR!

www.gantelzicht.nl

99

*(+(/(3(5,2'(

2 JAAR

MAXIMALE BEGELEIDING VERKOOP EIGEN WONING (INRUIL BESPREEKBAAR)

0%'$7$

00

LQFKVFKHUP

Locatie: Het Endhof, Poeldijk

0,1606

0%'$7$

PHJDSL[HOFDPHUD

IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR

*DOD[\6 PLQL

PRIJS

0,1606

.RPQDDUKHWRSHQKXLV

GRATIS

gratis

*%JHKHXJHQ

,FPMDULJ9RGDIRQH5HG) ,QFORQEHSHUNWPLQVPV*%GDWDWHJRHG

,FPMDULJ9RGDIRQH5HG) ,QFORQEHSHUNWPLQVPV*%GDWDWHJRHG

IAN

TR

AA T

N VA

SI

T DE

RE

HE

0174-767270

NS T AA TR

NAALDWIJK, De Tuinen 26

ON

1DDOGZLMN

1DDOGZLMNKS

TR

T AA

7VgZcYgZX]iÂ&#x2122;7Zg\ZcdeOddbÂ&#x2122;7gZYVÂ&#x2122;9dgYgZX]iÂ&#x2122;:iiZc"AZjgÂ&#x2122;<dZhÂ&#x2122;B^YYZaWjg\Â&#x2122;DdhiZg]djiÂ&#x2122;GddhZcYVVaÂ&#x2122;GdiiZgYVbÂ&#x2122;IZgcZjoZcÂ&#x2122;Ka^hh^c\ZcÂ&#x2122;9Za[iÂ&#x2122;=jahiÂ&#x2122;LVVal^_`Â&#x2122;He^_`Zc^hhZÂ&#x2122;DjY"7Z^_ZgaVcYÂ&#x2122;E^_cVX`ZgÂ&#x2122;>?hhZahiZ^c

9HUUDVXZYDOHQWLMQPHWHHQFDGHDXERQ YRRUHHQKHHUOLMNHPDVVDJHELM%DDQ6DEDL %$$16$%$,JHERXZ/LMIVXSSRUW9HUKDJHQSOHLQ1DDOGZLMNWHO

www.directrenting.nl

KERKLAAN 77 WATERINGEN

Â&#x2021;'DNEHGHNNLQJHQ Â&#x2021;=LQNHQJRWHQ Â&#x2021;+HPHOZDWHUDIYRHU Â&#x2021;'DNSDQQHQ Â&#x2021;/LFKWNRHSHOV Â&#x2021;1DWXXUOHLHQ

Vraagprijs: â&#x201A;Ź 250.000,- k.k. - Ruime twee-onder-ĂŠĂŠn kapwoning met serre, berging en mooie ruime tuin. - De woning biedt vele mogelijkheden. - Centraal gelegen, op loopafstand van het centrum van Wateringen. - De woning is gelegen op 255 m2 eigen grond. - Woonoppervlakte ca. 122 m2. - Inhoud: ca. 375 m3.2RNYRRURQGHUKRXGVFRQWUDFWHQ *HEUYDQ5X\YHQ%9 9DQ5X\YHQODDQD/&3RHOGLMN 7HO )D[ ,QWHUQHWZZZUX\YHQGDNQO

2SHQLQJVWLMGHQGLQVGDJYULMGDJXXU]DWHUGDJXXU

ZZZEDDQVDEDLQO

8ZSDUWQHUELMGH RQLQJ YHUKXXUYDQXZZ

Direct Renting Koningin Julianaweg 146 2691 GH â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande m: +31(0) 6-14636333 E: info@directrenting.nl

In prijs verlaagd!

+pWDGUHVYRRU UHSDUHUHQYHUQLHXZHQ RISODDWVHQYDQ

)(%58$5,9$/(17,-16'$*

* Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

SIM

UI NE N

NG ER L

AN DS TR

AA T

AS

Kijk op www.rijnpoort.nl voor meer informatie!

Tel. (0174) 29 46 52 â&#x20AC;˘ www.rijnpoort.nl


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 27

Puzzel mee met Het Hele Westland en win Endless Love filmprijzen! 'HRSORVVLQJYDQGHSX]]HOYDQMDQXDULZDV

0HWGHSULMVSX]]HOYDQGH]HZHHNPDDNMHNDQVRS

.UXLVYODJ

NDDUWMHVYDQGHILOP(QGOHVV/RYH PHWGDDUELMHHQYLMOHQHHQVSLHJHO

'HSULM]HQYULMNDDUWHQYRRUGHILOP$OOLV/RVWPHWHHQ'9']LMQ JHZRQQHQGRRU/9OLHODQGHU6+YDQGHU6WHHQYDQ1LHXZVWDGWHQ$YDQ3XWWHQ =LMKHEEHQLQPLGGHOVEHULFKWRQWYDQJHQ

8NXQWXZRSORVVLQJVWXUHQQDDUSX]]HO#XLWJHYHULMZHVWPHGLDQORI QDDU3RVWEXV$$1DDOGZLMNPHWYHUPHOGLQJYDQQDDPDGUHV HQWHOHIRRQQXPPHU'HRSORVVLQJNDQWRWHQPHWYULMGDJIHEUXDUL LQJHVWXXUGZRUGHQ6XFFHV

plaats in

grof

Zuid-

hand-

Holland

vatten

aanhaling

koning der

paartijd

Hunnen animo

6 preses

Maak nu kans op:

naar

op de

buiten

wijze van

vooraf

hand-

4x2x bioscoopkaarten

werken jong.naam godin

het geheel

nauw

paar koude lekkernij

voor Endless Love met een vijltje en een spiegel

opera

7

3

slede

oude

deel v.e.

glimlach

hoeveel-

meisjes -

lengte-

(Eng)

heid

naam

maat

zeilboot voertuig besmett. ziekte gewas iemand

laatste

van adel

deel zoek-

1 schaal-

manicuur

dier

gereed-

veteranen

schap

Europeaan

machine

Chem.

dierenkop

symbool

Org. Ned. dieren-

5

afgemat

geluid

4 medeleven bijbelse naam

zuidvrucht

boom

voorbij

denkbeeldig

AHNMA:G=>E

langdradig zangstem

O'='F:K>E

bevel profeet

FZZl]bcd2) +/2*GOl&@kZo^gsZg]^ M^e'!)*0-"-*+*.2 ?Zq!)*0-"-*01,1 ppp'ahnmaZg]^eo]fZk^e'ge bg_h9ahnmaZg]^eo]fZk^e'ge

ieder

geestelijke

4

8

politieke partij

bijb. naam

lange golf

2

vis

onhandig PEJOVI

YDQ/HHXZHQKRHNVWUDDW %$·V*UDYHQ]DQGH 7HO)D[

6 MAART IN DE BIOSCOOP

1

2

3

4

5

6

7

8

ZZZKRQRUDXWRVFKDGHQO LQIR#KRQRUDXWRVFKDGHQO

Wij groeien en barsten van de ambitieuze plannen!

MENTOREN GEZOCHT Maakt u het verschil?

Stichting Mentorschap Haag en Rijn (SMHR) zoekt in de regioâ&#x20AC;&#x2122; s Haaglanden en Delft/Westland/ Oostland vrijwilligers die MENTOR willen zijn. Een mentor kan optreden als vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een psychiatrische stoornis, dementie of een verstandelijke beperking, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen (nog) thuis of in een woonvoorziening. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn, de zogenaamde immateriĂŤle belangenbehartiging. Er wordt een onkostenvergoeding aan de mentor verstrekt. Wat doet SMHR? s 7IJ WERVEN EN SELECTEREN VRIJWILLIGERS VOOR HET MENTORSCHAP s 7IJ ZORGEN VOOR SCHOLING VAN DE MENTOREN s 7IJ ZIJN EEN VRAAGBAAK VOOR DE MENTOREN s 7IJ BIEDEN ONDERSTEUNING AAN DE MENTOREN s 7IJ BRENGEN DE CLIĂ&#x2018;NT EN DE MENTOR MET ELKAAR IN CONTACT Wie zoeken wij? s -ENSEN DIE hGEVOELv HEBBEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE EEN PSYCHIATRISCH OF VERSTANDELIJKE BEPERKING s -ENSEN DIE IN STAAT ZIJN INDIEN NODIG BESLUITEN TE NEMEN NAMENS HUN CLIĂ&#x2018;NT s -ENSEN DIE KUNNEN ONDERHANDELEN MET ZORG EN HULPVERLENERS s -ENSEN DIE INZICHT HEBBEN IN HUN EIGEN HANDELEN s -ENSEN DIE COMMUNICATIEF VAARDIG ZIJN s -ENSEN DIE BEREID ZIJN REGELMATIG HUN CLIĂ&#x2018;NT TE BEZOEKEN TIJD AAN HEM HAAR TE BESTEDEN s -ENSEN BIJ VOORKEUR MET -"/ DENKNIVEAU In de tweede week van maart starten wij weer met een nieuwe cursus voor kandidaat mentoren. Heeft u belangstelling voor of vragen over het mentorschap, neemt u dan contact op MET %LLEN 6OS COĂ&#x161;RDINATOR REGIO (AAGLANDEN TEL  EMAIL denhaag@smhr.nl of met -ARIAN +EEK COĂ&#x161;RDINATOR REGIO $ELFT7ESTLAND/OSTLAND TEL  EMAIL DELFT SMHRNL Voor meer informatie over de stichting kijkt u op onze website: www.smhr.nl

Help jij ons mee om dit te realiseren? hĹ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠtÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;DÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;sÍ&#x2DC;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśŊŽŜĹ?Ä&#x17E;ĆľĹ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠ Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ŜŏÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśůŽŏÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?ͲÄ&#x201A;Ä&#x201A;ŜͲĹ&#x161;ĆľĹ?Ć?ĹŹĆ&#x152;Ä&#x201A;ŜͲ Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;,Ä&#x17E;Ć&#x161;,Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;tÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśDÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć?Ć?ĹŻĆľĹ?Ć?Ä&#x17E; ŽƾĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Í&#x2DC;tĹ?ĹŠÇ&#x152;Ĺ?ŊŜŽĆ&#x2030;ĹŹĹ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľĹ?ŊŜŽĆ&#x2030;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś

In de afgelopen 17 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een professioneel, volwaardig full service uitzendbureau. Bij bemiddelen voor diverse branches en functieniveaus en brengen dagelijks gemotiveerde uitzendkrachten en werkgevers bij elkaar. Op onze zes vestigingen zijn 40 collegaâ&#x20AC;&#x2122;s dagelijks actief om alles in goede banen te leiden. Ter versterking van ons team in Wateringen zoeken wij een enthousiaste:

Intercedent(e)

&Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;ŊŽƾĆ&#x152;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹ?Ć?Ć&#x161;

In deze fulltime functie breng je vraag en aanbod bij elkaar. Je zoekt actief naar de juiste match tussen kandidaten en vacatures. Je voert intakegesprekken en screent de potentiĂŤle kandidaten om te beoordelen of zij geschikt zijn voor de vacature en passen bij het bedrijf van de opdrachtgever. Daarnaast ga je ook actief op zoek naar de juiste vacatures voor onze kandidaten. Het betreft een afwisselende functie met commerciĂŤle en administratieve taken.

ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;ƾžÄ&#x201A;ĹśĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161; Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ƾůůÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ͳ ĹŻĹ?ĹŠĹŹĆ?Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä&#x201A;ĨŜÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ŜƾĹ?Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ͳ Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ć?Í&#x2DC;

Jouw kwaliteiten: â&#x20AC;˘ een afgeronde MBO+ en/of HBO opleiding; â&#x20AC;˘ relevante werkervaring in de uitzendbranche; â&#x20AC;˘ een commerciĂŤle instelling en resultaatgericht; â&#x20AC;˘ sociaal, enthousiast en creatief; â&#x20AC;˘ communicatief sterk.

Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2014; Íť ,Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2022; Íť Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;EÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĆľĹ?Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022; Íť /Ć?ĨůÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?Í&#x2022; Íť ,Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;Ä?ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśÇ&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2013;Ä&#x17E;Ĺś Íť ĨĨĹ?ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ĺ˝tÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;ÍŹDÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć?Ć?ĹŻĆľĹ?Ć?Í&#x2DC; tĹ?ĹŠÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014; Íť KĆ&#x2030;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ä&#x201A;Ć?Ĺ?Ć?Í&#x2022; Íť tÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ƾŏĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ĺ˝Í&#x2022; Íť sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2022; Íť <Ĺ?ůŽžÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2013;Ä&#x17E;Ĺś Íť ZĆľĹ?ĹľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ĺś ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; ^Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ĹŠÄ&#x17E;Ć?ŽůůĹ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;ŽŽĆ&#x152;ŊŽƾĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x17E;Ç ͞žÄ&#x201A;Ç&#x2020;Ď´ĎŹĎŹÇ Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ŜͿĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Î&#x203A;ĆľĹ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;ŜůÍ&#x2DC; sŽŽĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśŏƾŜĹŠÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ĺś ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;^Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;sĹŻĹ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŽŜŜƾžžÄ&#x17E;Ć&#x152; ϏϭϳϰͲϲώϰώϭώÍ&#x2DC;

Kortom: je bent een aanpakker die zich thuis voelt in het Westland! Interesse? Wij vragen veel van jou, maar Duijndam Uitzendgroep heeft jou ook veel te bieden! Meer weten? Kijk dan op de website voor de volledige functieomschrijving, neem contact op met Nienke van der Zanden op telefoonnummer 0174-870048 of mail naar vacature@duijndamuitzendgroep.nl.

Duijndam Uitzendgroep Wateringen Kerklaan 49 2291 CE Wateringen Telefoon: 0174 â&#x20AC;&#x201C; 870048

Duijndam Uitzendgroep Den Haag Dierenselaan 71 2573 KC Den Haag Telefoon: 070 â&#x20AC;&#x201C; 4274855

Duijndam Uitzendgroep Capelle a/d Ijssel Hollandsch Diep 63B-C 2904 EP Capelle aan den Ijssel Telefoon: 010 - 8700800

info@duijndamuitzendgroep.nl â&#x20AC;˘ www.duijndamuitzendgroep.nl


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 28

B

$'0,1,675$7,() 0('(:(5. 67 (5

Terra Natura International (TNI) is de toonaangevende leverancier van glasgroenten, actief voor internationale retailers wereldwijd. Een groot deel van het Hollands aanbod van glasgroenten vindt zijn weg over de aardbol via TNI. Daarbij is TNI de transparante schakel tussen de teler en klanten op de binnen- en buitenlandse markt. Met de directe link naar Harvest House, de organisatie van deze producenten van tomaten, paprikaâ&#x20AC;&#x2122;s, komkommers en aubergines, realiseert TNI de kortst mogelijke keten van teler naar eindafnemer.

3KLPH['RXDQH ([SHGLWHXUV%9 7UDQVSRUWZHJE /00DDVGLMN 7HO  )D[  ZZZSKLPH[QHW LQIR#SKLPH[QHW

Vanwege de voortdurende groei van ons bedrijf willen wij graag in contact komen met kandidaten voor de functie:

Medewerker financiĂŤle administratie m/v (fulltime)

3KLPH['RXDQH([SHGLWHXUVLVHHQEHJULSLQGHKHWYHU]RUJHQYDQGRFXPHQ WDWLHYRRULQ²HQXLWYRHUHQZLOKDDUWHDPXLWEUHLGHQPHWHHQQLHXZHQHUJLHN OHHUJLHULJHQVSRQWDDQSHUVRQHHOVOLGYRRUXXUSHUZHHN

Wat ga je doen? Als medewerker ben je samen met je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s verantwoordelijk voor het voeren van de financiĂŤle administratie. Je werkt in teamverband op de afdeling Finance en hebt veel contact met de andere afdelingen binnen ons bedrijf. Verder voer je alle voorkomende werkzaamheden uit op boekhoudkundig gebied, zoals:

3KLPH['RXDQH([SHGLWHXUVLVRS]RHNQDDUHQWKRXVLDVWHPHQVHQZHONHHHQ QRQRQVHQVHHQJHHQQHJHQWRWYLMIPHQWDOLWHLWKHEEHQ(QLJHDIILQLWHLWLQDGPL QLVWUDWLHYHSURFHVVHQFRPSXWHUVHQUHGHOLMNHEHKHHUVLQJYDQGH(QJHOVHWDDO LVHHQSUp %HQMLMWHYHQVLQKHWEH]LWYDQHHQULMEHZLMVGDQELHGHQZLMMRXHHQJH]HOOLJH EDDQDDQPHWHHQNOHLQWHDPDDQYORWWHFROOHJDŇ&#x2039;V

t Controleren en factureren van verkooporders t Controleren, verwerken en boeken van inkoopfacturen t Verzorgen van bankbetalingen en verwerken bankboekingen t Beheren debiteuren-, crediteuren- en grootboekadministratie t Overige ondersteunende activiteiten op de afdeling Finance

+HWGDJHOLMNVLQGHKDQGKRXGHQYDQDOOHUOHLDGPLQLVWUDWLHYHWDNHQDUFKLYH UHQHQFRQWDFWRQGHUKRXGHQPHWNODQWHQRYHUGHJHKHOHZHUHOGHQFRQWUDFWHQ RSVWHOOHQHQEHKHUHQLVHHQNOHLQRQGHUGHHOYDQGH]HIXQFWLH'DDUQDDVW]XO MHRSUHJHOPDWLJHEDVLVGHGRXDQHHQUHGHULMHQEH]RHNHQYRRUZDWEHWUHIWKHW DIKDOHQHQEUHQJHQYDQGRFXPHQWHQ

+HEMHLQWHUHVVHHQOLMNWMRXGH]HEDDQRSKHWOLMIJHVFKUHYHQQHHPGDQJHUXVW FRQWDFWRSPHW 3KLPH['RXDQH([SHGLWHXUVEY 7UDQVSRUWZHJE /00DDVGLMN 7HO 36FKRRQHQEHUJ SHHW#SKLPH[QHW <YDQ5HQHQ <RXUL#SKLPH[QHW

Trendsetter in Fresh

Honderdland 411 - 2676 LV Maasdijk www.tniholland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

26"35&"4#&457&38*+%&3*/(#7

/BBMEXJKLTFXFH 1;mT(SBWFO[BOEF

2VBSUFM"TCFTUWFSXJKEFSJOH#7JTFFO4$"HFDFSUJGJDFFSECFESJKG EBU EBOL[JKFFOJOWFOUJFWFXFSLXJK[FFFOHFTUBHFHSPFJEPPSNBBLU 7PPSEFWFSTUFSLJOHWBOPOTUFBN[PFLFOXJKFFOFOUIPVTJBTUFFO HFNPUJWFFSEF

NFEFXFSLFSBTCFTUWFSXJKEFSJOH %"7nFS

,Ä&#x17E;Ć&#x161;EÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻD^&ŽŜÄ&#x161;Ć?Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Í&#x2014;

Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĨůÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;KĨĨĹ?Ä?Ä&#x17E;DÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x160;ÍžDÍŹsÍż ,Ä&#x17E;Ć&#x161;EÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻD^&ŽŜÄ&#x161;Ć?Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;D^ ĹŻĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;tÄ&#x17E;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĹ?ŜŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽĨÄ&#x17E;Ć?Ć?Ĺ?ŽŜÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ŽĨĨĹ?Ä?Ä&#x17E; ĹľÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ć?Ä?Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹľÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ŜϭϏžÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E; Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ Ĺ?ĹŻĹŻĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í&#x2DC;

Wat bieden wij? Een leuke en uitdagende baan binnen een jong, dynamisch en gezond bedrijf, met veel perspectief en doorgroeimogelijkheden. Uiteraard bieden wij een goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en studiemogelijkheden. Spreekt dit je aan? Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen versterken, stuur ons dan je CV met duidelijke persoonlijke motivatie. Dit kan per e-mail naar Leonie@tniholland.nl, t.a.v. mevrouw Leonie Bouwman-Verbeek. Reageren kan tot 14 februari en uiterlijk 21 februari zullen belangstellenden te horen krijgen of zij al dan niet worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

Wie zoeken wij? Een enthousiaste en leergierige collega met MBO denk- en werkniveau, bij voorkeur aangevuld met een MBA en/of SPD diploma en 3 tot 10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Daarnaast heb je goede kennis van Microsoft Office en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Ervaring met Exact is een pre. Als collega ben je stressbestendig, flexibel,

-HVDODULVEHSDOHQZHVDPHQDDQGHKDQGYDQMHOHHIWLMGHQHUYDULQJ%LMJRHGH EHGULMIVHQSHUVRRQOLMNHUHVXOWDWHQLVHULQGHFHPEHUHHQHLQGHMDDUVERQXV

resultaatgericht, representatief, sociaal en accuraat. Je beschikt uiteraard over een goed cijfermatig inzicht en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent een echte doener.

GLHELMJHEOHNHQJHVFKLNWKHLGELQQHQRQVEHGULMINDQGRRUJURHLHQWRW GHVNXQGLJWRH]LFKWKRXGHUDVEHVWVORRS '7$ :DDUQRGLJVWHOOHQZLMMHLQ GHVNXQGLJWRH]LFKWKRXGHUDVEHVWVORRS '7$ 8BBSOPEJHTUFMMFOXJKKFJO GHJHOHJHQKHLGWRWKHWYROJHQYDQQRRG]DNHOLMNHRSOHLGLQJHQ EFHFMFHFOIFJEUPUIFUWPMHFOWBOOPPE[BLFMJKLFPQMFJEJOHFO ;PFLKFBGXJTTFMFOEXFSLPQWFSTDIJMMFOEFMPDBUJFT FFOQSFUUJHFXFSLTGFFS FOCFOKJKJOIFUCF[JUWBOSJKCFXJKT#FOPG& SFBHFFSEBOEPPSFFOFNBJM UFTUVSFOOBBSJOGP!RVBSUFMBTCFTUOMPGWVMIFUDPOUBDUGPSNVMJFSPQEF XFCTJUFJOPGCFM

Kwekerij Nico Duijvestijn is een moderne tomatenkwekerij van 4 hectare, gevestigd aan de Pouwelslaan te Honselersdijk. Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan en daarom zijn wij per direct op zoek naar

Enthousiaste scholieren/studenten Als je nog tijd hebt naast je studie is er bij ons bedrijf de mogelijkheid om op doordeweekse dagen en/of op zaterdagochtenden en natuurlijk in vakanties te komen werken. Ook voor studenten die klaar zijn met hun studie of tussen 2 studies in zitten en een tijdelijke baan zoeken zijn er diverse mogelijkheden. Dus wil je wat bijverdienen en ben je 14 jaar of ouder bel dan Harry van Velden 06-19403382 of mail nico.duijvestijn@planet.nl

B

tÄ&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Í&#x2022;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Í&#x2022;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;ĹŹÄ&#x201A;ĹśžƾůĆ&#x161;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć?ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022; Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÇ&#x152;Ä&#x17E;ůĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x201A;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ç Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŻĆ&#x161;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽůÄ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2022;Ä&#x161;Ä&#x201A;ŜůĹ?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹŠÄ&#x17E;ĹŹĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2DC;:Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ď°ĎŹƾƾĆ&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŹ Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŹÄ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2022;ĹŠÄ&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?Ć?Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹśÇ Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĨĆ&#x161;Í&#x2022;ĆľĹ?Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;EÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć?Ä&#x17E; Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĹ?ĹśÇ Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĨĆ&#x161;Í&#x2022;ĹŠÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Í&#x203A;Ć?Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśŜŽĆ&#x161;ƾůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÄ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;ŽŏŏÄ&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÄ?Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć? Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĨĹ?ŜŊÄ&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹŠÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä?ŽůůÄ&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ŜŏÄ&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ Ĺ?ĹŻĹŻĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; :Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ŜŏŽŽĆ&#x2030;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?ĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ĺś Ä&#x201A;ĨĹ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;ŜŏŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ͲžÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻĆ?Í&#x2DC;:Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć?Ĺ˝Ä?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?Í&#x2022;Ä&#x161;Ĺ?Ć?Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2022; ĹŠÄ&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŻÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĨÄ&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÍ&#x2DC;:Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;tĹ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x2020;Ä?Ä&#x17E;ĹŻĹŻ Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć?Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ä?Ć?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹŠÄ&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜϾĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ϹžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹľĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;ĆľĆ&#x152;Ć?Ä&#x201A;ĹśĹ?Í&#x2DC; ,Ä&#x17E;Ä?ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ŽĨĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŠÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ?ŽŽĆ&#x152;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĨƾŜÄ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Í?/Ć?ĹŠÄ&#x17E;ĹľĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?DKÍ? ĹśÇ Ĺ˝Ĺ˝ĹśĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ŽžĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśZĹ˝Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹľÍ?Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x201A;ŜŊÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?ŽůůĹ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĆľĹ?Ć&#x161;Ć?ĹŻĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ͲžÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻ Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÍ&#x2014;Ä&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Î&#x203A;ĹśÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĹľĆ?ĨŽŜÄ&#x161;Ć?Í&#x2DC;Ŝů EÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻD^&ŽŜÄ&#x161;Ć? tÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĎŽĎą ĎŻĎ­Ď°ĎŽZDÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć?Ć?ĹŻĆľĹ?Ć?Í&#x2DC;

Nieuwste vacatures: -

Onderhoudsmonteur Tuinbouw (Elektro) Junior Teeltmedewerker (sierteelt) Gewasmedewerker (open veld groenten) Gewasmedewerker (Kasgroenten) Jr. Zelfstandig teeltmedewerker (sierteelt) Bestuivers (ft)

Mail je CV naar horti@perflexxion.nl of bel voor meer informatie!

Terra Natura International (TNI) is de toonaangevende leverancier van glasgroenten, actief voor internationale retailers wereldwijd. Een groot deel van het Hollands aanbod van glasgroenten vindt zijn weg over de aardbol via TNI. Daarbij is TNI de transparante schakel tussen de teler en klanten op de binnen- en buitenlandse markt. Met de directe link naar Harvest House, de organisatie van deze producenten van tomaten, paprikaâ&#x20AC;&#x2122;s, komkommers en aubergines, realiseert TNI de kortst mogelijke keten van teler naar eindafnemer. Vanwege de voortdurende groei van ons bedrijf willen wij graag in contact komen met kandidaten voor de functie:

2x Commercieel medewerker binnendienst m/v (fulltime) Wat ga je doen? Als commercieel medewerker binnendienst ben je samen met je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s verantwoordelijk voor de afhandeling van klantorders. Je werkt in teamverband op de afdeling binnendienst. Verder voer je alle voorkomende werkzaamheden uit op commercieel administratief gebied zoals: t De aanname en verwerking van verkooporders t Het maken van voorraad- en verkoopprognoses t De transportplanning t Het onderhouden van klantcontact t Overige ondersteunende activiteiten Wie zoeken wij? Wij zoeken dus twee nieuwe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s. Uiteraard beiden enthousiast en leergierig en met minimaal een MBO diploma. Daarnaast heb je goede kennis van Microsoft Office en beheers je naast Nederlands ook de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van de Duitse, Poolse of andere Europese taal is een duidelijke pre. Verder ben je stressbestendig, flexibel, resultaatgericht, representatief, sociaal en accuraat. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent een echte doener.

Trendsetter in Fresh

Wij zoeken: t EĂŠn nieuwe collega met 1-3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie t EĂŠn nieuwe collega met meer werkervaring, 3-10 jaar in een soortgelijke functie Wat bieden wij? Een leuke en uitdagende baan binnen een jong, dynamisch en gezond bedrijf, met veel perspectief en doorgroeimogelijkheden. Uiteraard bieden wij een goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en studiemogelijkheden. Spreekt dit je aan? Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen versterken, stuur ons dan je CV met duidelijke persoonlijke motivatie. Dit kan per e-mail naar Leonie@tniholland.nl, t.a.v. mevrouw Leonie Bouwman-Verbeek. Reageren kan tot 14 februari en uiterlijk 21 februari zullen belangstellenden te horen krijgen of zij al dan niet worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

Honderdland 411 - 2676 LV Maasdijk www.tniholland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Het Hele Westland 5 februari 2014

:LM]LMQSHUGLUHFWRS]RHNQDDUHHQ

9DFDWXUHV

 (UYDUHQ:DUHKRXVH$VVLVWDQW

Van der Schans

9RRURQV'HSRWRSKHW9HLOLQJWHUUHLQYDQ)ORUD+ROODQGLQ+RQVHOHUVGLMN]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQYROWLMG:DUHKRXVH $VVLVWDQWGLHHUYDULQJKHHIWPHWYHUVFKLOOHQGHORJLVWLHNHGLVFLSOLQHV,QGH]HIXQFWLHEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHW FRQWUROHUHQYDQGHNZDOLWHLWHQNZDQWLWHLWYDQKHWLQWHQHPHQHQKHWDIWHYRHUHQPDWHULDDO7HJHOLMNHUWLMG]RUJMH YRRUHHQFRUUHFWHDGPLQLVWUDWLHLQKHWFRPSXWHUV\VWHHPGDWKLHUYRRUJHEUXLNWZRUGW +HWLQHQXLWERHNHQYDQGHGDJHOLMNVHWUDQVDFWLHVJHEHXUWPHWEHKXOSYDQHHQVFDQQHU 8LWHUDDUGKRXGMHGHUXLPWHGLHGRRU&RQWDLQHU&HQWUDOHQ%HQHOX[%9JHEUXLNWZRUGWJRHGRSRUGH-HZHUNWKLHUELM VDPHQPHWPHGHZHUNHUVYDQ)ORUD+ROODQG

De Lier

1e Autospuiter/voorbewerker

,QLQFLGHQWHOHJHYDOOHQNDQKHWYRRUNRPHQGDWZHMHYUDJHQRPWHDVVLVWHUHQLQRQV'HSRWLQ%OHLVZLMN :DWYUDJHQZHYDQMRX" -HKHEWNHQQLVRS90%2QLYHDX ELMY0DJD]LMQPHGHZHUNHU

-HEHQWLQKHWEH]LWYDQHHQ5HDFKWUXFNFHUWLILFDDWRIEHQWEHUHLGGLWWHEHKDOHQ -HKHEWNHQQLVYDQDXWRPDWLVHULQJLQGHORJLVWLHNRPNXQQHQJDDQPHWGHFRPSXWHU -HEHQW]HHUNODQWYULHQGHOLMNHQVHUYLFHJHULFKW -HEHQWI\VLHNILWYDQZHJHI\VLHNHELMGUDJHLQKHWDDQQHPHQHQXLWJHYHQYDQKHWPDWHULDDO -HEHKHHUVWKHW1HGHUODQGVJRHGHQMHKHEWHHQUHGHOLMNHNHQQLVYDQGH(QJHOVHWDDO

ABS Autoherstel van der Schans is per direct opzoek naar een ervaren 1e autospuiter/voorbewerker. Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de beschreven functie-eisen reageer dan via de mail of neem telefonisch contact met ons op.

:DWELHGHQZLMMH" ‡(HQDIZLVVHOHQGHHQ]HOIVWDQGLJHEDDQ ‡(HQPDUNWFRQIRUPVDODULVHQXLWVWHNHQGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQ ‡0RJHOLMNKHLGLQWHVFKULMYHQYRRUHHQFROOHFWLHYH]LHNWHNRVWHQYHU]HNHULQJ

Functie-eisen: t &SWBSJOHBMTBVUPTQVJUFSWPPSCFXFSLFO t 'MFYJCFMFOLXBMJUFJUTCFXVTU

5HDJHUHQ" 9ROGRHMHDDQDOOHERYHQVWDDQGHHLVHQVWXXUGDQHHQPRWLYDWLHEULHIHQ&9SHUHPDLOQDDU FDUHHU#FRQWDLQHUFHQWUDOHQFRP

t t 

3JKCFXJKT# +FCFOU[FMGTUBOEJHNBBSLBOPPLJOUFBNWFSCBOEHPFEVJUEF WPFUFO

t t

+FIFCUPPHWPPSEFUBJM +FIFCUFFOHSPOEJHFNBUFSJBMFOLFOOJT

t t

+FIFDIUWFFMXBBSEFBBOLXBMJUFJUFOLMBOUHFSJDIUIFJE -PPOJOEJDBUFJOPWFSMFH BGIBOLFMJKLWBOLFOOJTFOFSWBSJOH

2YHU&RQWDLQHU&HQWUDOHQ%HQHOX[%9&RQWDLQHU&HQWUDOHQ && LVHHQYDQ(XURSDҋVJURRWVWHOHYHUDQFLHUVRS KHWJHELHGYDQORJLVWLHNHV\VWHPHQ'HRUJDQLVDWLHELHGWHHQXLWJHEUHLGDDQERGDDQ5HWXUQDEOH7UDQVSRUW,WHPV GLHRQEHSHUNWNXQQHQZRUGHQXLWJHZLVVHOGELQQHQKHW&&3RRO6\VWHP&&EHGLHQWYRRUQDPHOLMNGH(XURSHVH EORHPHQHQSRWSODQWHQEUDQFKHPDDULVHYHQHHQVDFWLHIELQQHQGHGHWDLOKDQGHOZDDURQGHUGHJURRWVWHVXSHUPDUNW NHWHQVLQ(XURSD+HWRSHQ&&3RRO6\VWHPLVXQLHN+HWLVKHWHQLJHV\VWHHPGDWEHGULMYHQELQQHQGHWXLQERXZ EUDQFKHYHUHQLJWWRWHHQHQNHOHWUDQVSRUWVWDQGDDUG'H]HOIGHNRVWHQEHVSDUHQGHSULQFLSHVHQKHW]HOIGHV\VWHHP]LMQ YHUYROJHQVWRHJHSDVWELQQHQDQGHUHEUDQFKHV0HWGHKXOSYDQ&&KHEEHQGLYHUVHEUDQFKHVKRJHUHHIILFLsQWLHHQ NZDOLWHLWNXQQHQEHZHUNVWHOOLJHQYRRUDOKXQWRHYRHUNHWHQVUHVXOWHUHQGLQODJHUHNRVWHQ 1DDVW5HWXUQDEOH7UDQVSRUW,WHPV 57,V DOVFRQWDLQHUVUROFRQWDLQHUVKHUEUXLNEDUHNUDWWHQHQUROOHQGHSDOOHWVELHGW &&HHQDDQWDOPDDWZHUNRSORVVLQJHQ]RDOVVDOGREHZDNLQJFROOHFWLHVHUYLFHKXXUVHUYLFHWUDQVIHUVHUYLFHHQGHSRW VHUYLFHRPGHORJLVWLHNHNHWHQYDQNODQWHQWHRSWLPDOLVHUHQ&&KHHIWPHGHZHUNHUVLQGLHQVWLQ1HGHUODQG (XURSD'HQHPDUNHQHQGH86$'HRUJDQLVDWLHEHGLHQW]RҋQNODQWHQHQKHHIWJHEUXLNHUVLQPHHU GDQODQGHQ

&RQWDLQHU&HQWUDOHQ%HQHOX[%9 6LULXVGUHHI :7+RRIGGRUS 1HGHUODQG

3RVWEXV $.+RRIGGRUS 1HGHUODQG

7  ) 

Pagina 296RXVFKHI

IXOOWLPH

(LQGYHUDQWZRRUGHOLMNHELMDIZH]LJKHLGYDQGHFKHINRN

.HXNHQPHGHZHUNHU

YDMDDU SDUWWLPHIXOOWLPH

/HHUJLHULJDIILQLWHLWPHWKHWNHXNHQZHUN]DDPKHGHQ

:DWHUVNLLQVWUXFWHXU SDUWWLPHIXOOWLPH 

6SRUWLHIWHFKQLVFKIOH[LEHO HQWKRXVLDVW

1LHXZVJLHULJ" ZZZNDEHOVNLEDDQQO 6ROOLFLWHUHQ" MXGLWK#NDEHOVNLEDDQQO

Polyether-kussens matrassenmeubelstofferingVraagt per direct:

Medewerker / bbl leerling Werkzaamheden: licht stoffeerwerk van meubels- kussens, polyether snijden, bezorgen, alle voorkomende werkzaamheden. Leeftijd 18-21 jaar, opleiding niet vereist, wel inzet.

ABS Autoherstel Van der Schans De Hondert Margen 9 2678 AC De Lier 0174 - 512 958

)ORRUPDQDJHU

IXOOWLPH

-HEHQWJHPDDNWRPGHZHQVHQYDQGHJDVWHQ WHRYHUWUHIIHQHQZHHWKLHULQKHWWHDPPHHWHQHPHQ

Inlichtingen: De Polyethershop, Stoelmatter 11/b Wateringen • tel. 0174 237030 • www.dps-wateringen.nl of zoek ons op Facebook: de polyether shop

info@vdschans.nl www.absvdschans.nl

FFEHQHOX[#FRQWDLQHUFHQWUDOHQFRP ZZZFRQWDLQHUFHQWUDOHQFRP=RHNW

9$&$785(0217(85 0(&+$7521,&$

7RSWHOHUPHWDPELWLH .ZHNHULM'H%RQIXWWHHOWNOHLQHSRWPDWHQ+RUWHQVLDLQKHWKRJHUHNZDOLWHLWVVHJPHQW'HDIJHORSHQ

)XQFWLHQDDP 2UJDQLVDWLH $DQWDOXXU 2SOHLGLQJVQLYHDX 3ODDWV 

PRQWHXU0HJDWURQLFD )UHVKWHFK6ROXWLRQV%9 XXU 076+76 0DDVGLMN

MDUHQLVKHWEHGULMIXLWJHJURHLGQDDUUXLPPWHHOWRSSHUYODNWHRSHHQPRGHUQHORFDWLH2P QRJEHWHULQWHVSHOHQRSGHRQWZLNNHOLQJHQZLO.ZHNHULM'H%RQIXWKDDURUJDQLVDWLHYHUGHUYHUVWHU NHQ-HEHQWLQGH]HIXQFWLHHLQGYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUDOOHWHHOWWHFKQLVFKH]DNHQELQQHQKHWEHGULMI HQGHQNWGDDUQDDVWRRNPHHRYHUGHWRHNRPVW

2PVFKULMYLQJEHGULMI )UHVKWHFK6ROXWLRQV%9YHUYDDUGLJGPDFKLQHRSNODQWVSHFLILFDWLHYRRUGH IRRGYHUSDNNLQJHQ$*)LQGXVWULH

‡'HIXQFWLHLQKRXG ‡9HUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWDOJHKHOHWHHOWWHFKQLVFKEHOHLG ‡$DQVWXUHQHQSODQQHQYDQDOOHWHHOWWHFKQLVFKH]DNHQ

7HYHQVYHUWHJHQZRRUGLJHQZH0$)5RGD$JURERWLFҊV:HUHOGVJURRWVWH HQPHHVWWRRQDDQJHYHQGHIDEULNDQWYDQJURHQWH IUXLWVRUWHHULQVWDOODWLHV SDOOHWL]HUVZDVLQVWDOODWLHVHQYHUSDNNLQJVPDFKLQHVLQGHJURHQWHHQIUXLW VHFWRU

‡0HGHXLWYRHUHQYDQDOOHYRRUNRPHQGHWHHOWKDQGHOLQJHQ]RDOVNOLPDDWDDQVWXULQJZDWHUJHYHQ UHPPHQHWF ‡0HGHLQYXOOLQJJHYHQDDQDOJHPHQHPDQDJHPHQWWDNHQ

7HUYHUVWHUNLQJYDQRQVWHDP]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQ 6(59,&( 0217(850(&+$7521,&$

-LMEHQW ‡-HEHQWWHHOWWHFKQLVFKLM]HUVWHUN ‡-HKHEWRYHU]LFKW

)XQFWLHRPVFKULMYLQJ -H EHQW YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU KHW EHVWXULQJVWHFKQLVFKH GHHO ELQQHQ GH RUJDQLVDWLHHQWHYHQVQDXZEHWURNNHQYDQGHRQWZLNNHOLQJHQKHWYHUYDDU GLJHQYDQQLHXZHPDFKLQHV %LQQHQRQVWHDPZHUNMHPHHLQGHVHUYLFHHQRQGHUKRXGYDQDOOH0$) $JURERWLFLQVWDOODWLHVHQRQ]HHLJHQSURGXFWHQ-HKHEWRRJYRRUGHNODQW HQ]RHNWPHHQDDURSORVVLQJHQVSRRUWVWRULQJVEURQQHQRSYRHUWUHSDUDWLH HQRQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQXLW

‡-HEHQWLQVWDDWRPEUHGHUWHNLMNHQGDQDOOHHQWHHOW ‡-HKHEWJHHQQHJHQWRWYLMIPHQWDOLWHLW ‡-HKHEW+%2ZHUNHQGHQNQLYHDX

)XQFWLHHLVHQ ‡-HKHEWDFWXHOHNHQQLVRSPHFKDQLVFKEHVWXULQJVHQHOHNWURWHFKQLVFK JHELHG ‡-HKHEWHUYDULQJPHW3/&SURJUDPPHUHQ ‡-HKHEWHUYDULQJPHWODVVHQ 7,*0,* GUDDLHQHQEDQNZHUNHQ ‡-HKHEWZHUNHUYDULQJRSJHGDDQLQHHQVRRUWJHOLMNHIXQFWLH ‡-HEHQWLQKHWEH]LWYDQULMEHZLMV% ‡-HNXQW]HOIVWDQGLJZHUNHQMHEHQWNODQWJHULFKWFROOHJLDDOHQIOH[LEHO ‡-HVSUHHNWGH(QJHOVHWDDO ‡%LMYRRUNHXUEHQMHLQKHWEH]LWYDQHHQ9&$FHUWLILFDDW :LMELHGHQ -HJDDWDDQGHVODJLQHHQVXFFHVYROOHHQLQQRYDWLHYHRUJDQLVDWLHPHWHHQ LQIRUPHOHHQFROOHJLDOHVIHHU5HNHQRSHHQPDUNWFRQIRUPEDVLVVDODULVHQ HHQSULPDSDNNHWVHFXQGDLUHDUEHLGVYRRUZDDUGHQ %HODQJVWHOOLQJ %HNLMN RQ]H ZHEVLWH ZZZIUHVKWHFKQO HQ ZZZPDIURGDQO HQ VWXXU HHQ HPDLO LQIR#IUHVKWHFKQO RI QHHP FRQWDFW RS PHW 0LFKHO .RSSHUW YRRUPHHULQIRUPDWLHEHWUHIIHQGHGH]HIXQFWLH

:LMELHGHQ ‡(HQJRHGHSRVLWLHELMHHQPRGHUQHQVXFFHVYROEHGULMI ‡(HQFROOHJLDOHZHUNVIHHU ‡'HHOQDPHLQKHW07 ‡(HQPRRLHWZHHGHVWDSLQMRXZFDUULqUHPHWYHUGHUHGRRUJURHLPRJHOLMNKHGHQ ‡2SWHUPLMQPRJHOLMNKHGHQRPGHHOWHQHPHQLQKHWEHGULMI ‡3ULPDDUEHLGVYRRUZDDUGHQ )UHVKWHFK6ROXWLRQV +RQGHUGODQG /90DDVGLMN 7  )  LQIR#IUHVKWHFKQO

5HDJHUHQ 6SUHHNWGH]HIXQFWLHMHDDQ"6WXXUGDQHHQVFKULIWHOLMNHUHDFWLHLQFOXVLHI&9QDDU JHHUW#GHULGGHUFRQVXOWDQF\FRP9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHW *HHUWGH5LGGHUYLDGHPDLORIRS


Het Hele Westland 5 februari 2014

Pagina 30

+80%(572 .2678806 YDQ½

QXYRRU½

9$1*,/6 .2678806 YDQ½

QXYRRU½

/Ò&#x2039;8202 .2678806 

YDQDI½

  683(5'5<&2//(&7,(

&,5&/(2)*(17/(0(1

WRW.257,1*

6+,576YDQDI

½

*HKHOH5(3/$<FROOHFWLH 0$7,1,48(&ROOHFWLH

WRW.257,1* WRW.257,1* *HKHOH$50$1,FROOHFWLH

$OOH-$&.6

WRW.257,1*

½

%266FROOHFWLH

9$16$17(1 (19$16$17(1

WRW.257,1*

_½_½

WRW.257,1*

3$//0$//FROOHFWLH

WRW.257,1* 8LWJH]RQGHUGMHDQV

$OOH6&+2(1(1 YDQDI

½

%266$50$1,3$//0$//

$OOH.2/%(576 YDQDI

½

$OOHUHVWDQWHQ-($16 YDQDI

½

5(3/$<3$//0$//$50$1,%266

0 2 / ( 1 6 7 5 $ $ 7  1 $ $ / ' : , - . 

/,(69(/' 9/$$5',1*(1 

:::/82021/

:::/82021/

Hhw 2014 02 05  
Hhw 2014 02 05