Page 1

16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA LISTĘ NR 3

MATERIAŁ WYBORCZY KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

3 LISTA NR

1

ARTUR KOMOR KANDYDAT NA PREZYDENTA BYTOMIA

PRZYWRÓĆMY BYTOM BYTOMIANOM! WYBORY 16 WRZEŚNIA 2012R.

PROGRAM WYBORCZY

str.

8

KANDYDACI NA RADNYCH

str.

4-5

Bytom potrzebuje kompetentnego prezydenta miasta. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej rekomenduje kandydaturę Artura Komora. W jego drużynie są profesjonalni kandydaci na radnych miejskich.

Głosujcie na Artura Komora. Głosujcie na listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Leszek Miller Przewodniczący SLD


2

16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA LISTĘ NR 3

POSTAWCIE NA KOMPETENCJĘ I SKUTECZNOŚĆ

ROZMOWA Z ARTUREM KOMOREM - KANDYDATEM SLD NA PREZYDENTA BYTOMIA

ARTUR KOMOR Urodził się i mieszka w  Bytomiu. Z wykształcenia jest prawnikiem. Od 1989 r. przez jedenaście lat pracował w  CHZ „Centrozap” w  Katowicach. Od grudnia 2000 r. do kwietnia 2007 r. był Naczelnikiem Wydziału Strategii, Promocji i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, a następnie do końca września 2011 r. pracował, jako Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych w  Urzędzie Miejskim w  Dąbrowie Górniczej. W  październiku 2011 r. w  wyniku wygranego konkursu został Prezesem Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z  rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej kandyduje na Prezydenta Bytomia.

Z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej kandyduje Pan na funkcje Prezydenta Bytomia. Dlaczego prezes spółdzielni mieszkaniowej chce zamienić swoją posadę na „gorący” fotel prezydenta? Jestem szefem dużego i złożonego organizmu – Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z  tego miejsca doskonale widać potrzeby i  oczekiwania mieszkańców, w szczególności w zakresie rewitalizacji substancji mieszkaniowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych. Docierają do mnie opinie, iż działania, jakie podjąłem w  związku z  restrukturyzacją i zmianą sposobu funkcjonowania spółdzielni spotkały się z pozytywnym odbiorem społecznym. Myślę, że mogę przenieść na grunt miejski szereg roz-

wiązań związanych z poprawą, jakości życia mieszkańców, tak, aby uczynić Bytom miejscem bardziej przyjaznym dla obywatela. Nie obawiam się nowych wyzwań. Wiem jak pogodzić rozwój gospodarczy miasta z  wrażliwością na sprawy społeczne.

bez względu na to, która opcja polityczna lub grupa społeczna go zgłasza. Dlatego też sądzę, że w najistotniejszych dla Bytomia sprawach należy szukać kompromisu nie tylko na forum Rady Miejskiej, jak i  we współpracy z  mieszkańcami Bytomia.

Referendum było niewątpliwie kompromitacją bytomskich władz samorządowych. Co trzeba zrobić, aby bytomski samorząd odzyskał zaufanie społeczne? Należy w szerszym zakresie wykorzystać instytucję konsultacji społecznych w  kluczowych dla przyszłości miasta tematach. Każda władza winna szanować inicjatywy obywateli. Wychodzę z założenia, że nad każdym rzeczowym pomysłem należy się pochylić z  najwyższą uwagą

Zanim został Pan prezesem spółdzielni mieszkaniowej sprawował Pan kierownicze funkcje w Urzędzie Miejskim w  Bytomiu a  następnie w Dąbrowie Górniczej. Co Pańskim zdaniem trzeba zmienić w  funkcjonowaniu bytomskich władz? Za kluczowe czynniki sukcesu uważam otwarcie na obywatela i  gospodarskie podejście do zarządzania miastem. Prawidłowy rozwój miasta powinien wpływać na podniesienie, jakości życia, motywując

obywateli do aktywniejszego działania na rzecz społeczności lokalnej, kreując przy tym pozytywne wartości. Jeśli zostanę Prezydentem Bytomia chciałbym, aby kierowane przeze mnie władze miejskiej działały na rzecz umacniania tożsamości lokalnej i świadomości wspólnego dobra, jakim dla nas wszystkich winien być Bytom. Jest Pan rodowitym bytomianinem. Czy są w  Bytomiu miejsca dla Pana magiczne? Dla mnie magicznym jest cały Bytom. To miasto ma swój charakter wynikający z  wielowiekowej historii, położenia geograficznego i  silnego uprzemysłowienia. Na jego przeszłość i  rozwój wpływ miały różne kultury i  nacje. Dzisiaj, żyjąc w  zjednoczonej Eu-

„ NALEŻY W SZERSZYM ZAKRESIE WYKORZYSTAĆ INSTYTUCJĘ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W KLUCZOWYCH DLA PRZYSZŁOŚCI MIASTA TEMATACH. KAŻDA WŁADZA WINNA SZANOWAĆ INICJATYWY OBYWATELI.

ropie musimy mieć świadomość, że również na przyszłość naszego miasta oddziaływać będą różnorakie idee. Mam nadzieję, iż to uczyni Bytom miejscem jeszcze bardziej magicznym. Czym dla Pana jest rodzina? Rodzina dla mnie to tak jak dla każdego rzecz najważniejsza. To szczęście i spokój, odpoczynek i zrozumienie, duma z  syna, studenta Politechniki Śląskiej. Gdyby miał Pan w  jednym zdaniu przekonać mieszkańców Bytomia do głosowania na Pana, co by Pan powiedział? Postawcie na kompetencje i skuteczność działania. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał MW


3

16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA LISTĘ NR 3

LIDERZY LIST SOJUSZY LEWICY DEMOKRATYCZNEJ JAN KAZIMIERZ CZUBAK

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 4 (CENTRUM-WSCHÓD, ROZBARK, OSIEDLE ARKI BOŻKA, ŁAGIEWNIKI)

LISTA

POZYCJA

3 1 O

d 1994 r. do 2010 r. pełniłem różne funkcje w bytomskim samorządzie. Przez dwie kadencje byłem prezydentem Bytomia. Mam wiedzę jak funkcjonuje samorząd i jakie są bolączki naszego miasta. Gdy w  1998 r. obejmowałem urząd prezydenta miasta, w Bytomiu likwidowano kopalnie, zakłady przemysłowe nie płaciły podatków a  bezrobocie sięgało 30%. Część problemów udało się wtedy rozwiązać. Powstały szkoły wyższe, uratowaliśmy szpital, pozyskaliśmy fundusze europejskie na oczyszczalnię ścieków, modernizację sieci wodno-kanaliza-

P

rezydent miasta i radni miejscy zostali odwołani w  referendum. Dotychczasowy sposób rządzenia Bytomiem został skompromitowany. Czas od wyborów samorządowych w  2010 r. został zmarnowany przez Prezydenta Koja na nietrafione decyzje. Radni miejscy z  Platformy Obywatelskiej, Prawa i  Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto zużyli ten okres na niczemu niesłużące awantury.

W latach 1994-2010 dzięki głosom mieszkańców wschodniej części Śródmieścia, Rozbarku, Osiedla Arki Bożka i  Łagiewnik miałem zaszczyt sprawować mandat radnego miejskiego w Bytomiu.

Teraz po niekompetentnych rządach Bytom potrzebuje ludzi, którzy rozpoczną naprawę miasta i wiedzą jak zaplanować miejskie wydatki.

Dzięki pracy, którą wtedy wykonaliśmy można było m. in. sfinansować z funduszy europejskich takie inwestycje jak kompleksowy remont sieci

cyjnej i bytomską obwodnicę. Rozpoczęliśmy projekt „Agora”. Bezrobocie spadło o połowę. Z  pewnością nie zrobiliśmy wszystkiego, ale pozostawiliśmy Bytom bez długów z wieloma interesującymi pomysłami. Nieliczne zostały doprowadzone do końca. Inne jak choćby idea szybkiej kolei Pyrzowice-Bytom-Katowice (Gliwice) czy plan rewitalizacji śródmieścia zostały zaniechane. Szkoda. Jeśli udzielicie mi państwo poparcia będę służył naszemu miastu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Krzysztof Wójcik, lat 53. Politolog. Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bytomiu

Przez osiem lat (1998-2006) miałem ogromną satysfakcję pracować jako przewodniczący Rady Miejskiej. W interesie Bytomia wykorzystywałem kontakty, które nawiązywałem, jako Sekretarz Związku Miast Polskich.

KRZYSZTOF WÓJCIK

Po pierwsze, bo jest kompetentnym menadżerem znającym bytomski samorząd. Do następnych wyborów samorządowych zostało zaledwie 2 lata. Nie ma czasu na naukę. Trzeba szybko podejmować decyzje. Doświadczenie Komora w tym zakresie jest bezcenne. Wie, jakie projekty są Bytomiowi potrzebne i wie jak pozyskać na nie środki finansowe.

JEGO WYBÓR POZWOLI UNIKNĄĆ WYNISZCZAJĄCEJ BYTOM PARTYJNEJ WOJNY MIĘDZY PIS I PO

Dzisiaj stawiam do Państwa dyspozycji moje doświadczenie samorządowe i wiedzę o  mieście. Kandyduję do Rady Miejskiej. Liczę na Państwa głos. W dniu 16 września naprawmy Bytom głosując na listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej! Jan Kazimierz Czubak, lat 46. Dziennikarz. Doradca wiceprezesa Związku Miast Polskich. Przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej SLD w Bytomiu.

ADRIAN KRÓL

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR1 (MIECHOWICE, BOBREK, STOLARZOWICE, GÓRNIKI)

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 5 (CENTRUM-ZACHÓD)

LISTA

LISTA

POZYCJA

POZYCJA

3 1 3 1

ARTUR KOMOR - OPINIE Popieram Artura Komora, z co najmniej trzech powodów.

wodociągowo-kanalizacyjnej czy budowę kolejnych etapów obwodnicy. Jestem autorem, obowiązującego do dziś Statutu Miasta uchwalonego w roku 2003.

Po drugie, bo jest uczciwy. To nieco staroświeckie słowo dziś jest rzadko używane w stosunku do polityków. Za Komorem nie ciągną się żadne wątpliwe sprawy, czy wręcz afery. Po trzecie, bo jego wybór pozwoli uniknąć wyniszczającej Bytom partyjnej wojny między PiS i  PO. Oni chcą rządzić by niszczyć przeciwnika, Komor, by polepszyć kondycję Bytomia. Krzysztof Wójcik Prezydent Bytomia w latach 1998-2006

J

estem technikiem elektrykiem i pracuję, jako sztygar zmianowy urządzeń elektrycznych w  Zakładzie Górniczym Siltech. Jestem żonaty i  mam troje dzieci. Od 1989 roku mieszkam na osiedlu Generała Jerzego Ziętka. Doskonale znam problemy mieszkańców naszej dzielnicy i potrafię je skutecznie rozwiązywać. Jako radny miejski chciałbym zająć się następującymi sprawami: 1. Modernizacja ulic: Strzelców Bytomskich, Polnej i Szymały.

O

d 35 lat jestem związany z Szombierkami.

PIOTR BULA

Mam doświadczenie w pracy samorządowej – jestem radnym miejskim od 1998 r.

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 2 (SZOMBIERKI, KARB, ŁAGIEWNIKI-ZACHÓD)

LISTA

Staram się zawsze mieć czas dla mieszkańców. Zawsze dążę do zmian, które prowadzą do polepszenia, jakości życia w Bytomiu.

POZYCJA

3 1 U

rodziłem się, mieszkam i pracuję w Bytomiu. Jestem szczęśliwym tatą 6-letniej Adrianny. Ukończyłem historię na Uniwersytecie Śląskim, a  także studia z  zakresu ekonomii, finansów oraz controlingu na Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz w  Wyższej Szkole Finansów w Krakowie. W ostatnim czasie ukończyłem studia podyplomowe w  Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Zawodowo związany jestem z  firmą zajmującą się doradztwem finansowym i  księgowością przedsiębiorstw. W  przeszłości pełniłem funkcję szefa działów marketingu i produkcji.

2. Budowa boisk z nawierzchnią tartanową przy Szkole Podstawowej nr 32 oraz przy Szkole Podstawowej nr 38.

Piotr Bula, lat 57. Emeryt. Technik mechanik. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bytomiu.

Prowadziłem również własną działalność gospodarczą. Bytom wymaga nowego podejścia. Powinniśmy czerpać z doświadczenia minionych lat, ale także stawiać sobie cele na nowe czasy. Bytom powinien postawić na zagospodarowanie potencjału intelektualnego mieszkańców. Co roku bytomskie uczelnie opuszcza olbrzymia rzesza absolwentów, czas, aby ich wykorzystać. Bytom musi stać się miastem przyjaznym, nie tylko z nazwy. Jestem przekonany, że z  Państwa pomocą uda nam się to zrealizować. Adrian Król, lat 43. Ekonomista. Księgowy w Elmark-Serwis. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bytomiu.

LECH JADCZAK

3. Skuteczne oczyszczanie i odśnieżanie miasta. 4. Budowa nowych i  remont istniejących placów zabaw dla dzieci. Liczę na Państwa głos.

Lech Jadczak, lat 54. Technik elektryk. Sztygar zmianowy w Zakładzie Górniczym Siltech. Sekretarz Rady Miejskiej SLD w Bytomiu.

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 3 (OSIEDLE ZIĘTKA, STROSZEK, SUCHA GÓRA, CENTRUM-PÓŁNOC)

LISTA

POZYCJA

3 1


4

16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA SOJUSZ LEW

KANDYDACI NA RADNYCH SOJU

OKRĘG WYBORCZY NR 1 (MIECHOWICE, BOBREK, STOLARZOWICE, GÓRNIKI):

1.

Krzysztof Wójcik, 53 l., politolog

2.

Jerzy Nowak, 61 l., nauczyciel

3.

Agnieszka Gucwa-Lukoszczyk, 40 l., prawnik

4.

5.

4.

5.

Michał Wszołek, 26 l., prawnik

Malwina Turek 25 l., socjolog

OKRĘG WYBORCZY NR 2 (SZOMBIERKI, KARB, ŁAGIEWNIKI-WSCHÓD):

1.

Piotr Bula, 57 l., emeryt, elektryk

2.

Sylwia Frątczak, 39 l., sprzedawca

3.

Janusz Kobyłka, 48 l., przedsiębiorca

Mariusz Mrozek, 27 l., mechanik

Michał Juraszczyk, 24 l., nauczyciel wf

OKRĘG WYBORCZY NR 3 (OSIEDLE GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA, STROSZEK, CENTRUM-PÓŁNOC, SUCHA GÓRA):

1.

Lech Jadczak, 54 l., elektryk

2.

Jolanta Girsch-Hajda, 60 l., ekonomistka

3.

Michał Maciejewski, 28 l., politolog

4.

Stanisław Koza, 79 l., emer. oficer WP

5.

Janusz Kowalik, 53 l., emer. oficer Policji

OKRĘG WYBORCZY NR 4 (CENTRUM-WSCHÓD, ŁAGIEWNIKI, ROZBARK, OSIEDLE ARKI BOŻKA):

1.

Jan Kazimierz Czubak, 46 l., dziennikarz

2.

Edward Dombrowski, 61 l., emeryt, górnik

3.

4.

5.

3.

4.

5.

Dorota Jurek, 43 l., nauczycielka

Witold Mieszko, 45 l., nauczyciel

Danuta Maśnica, 61 l., emerytka

OKRĘG WYBORCZY NR 5 (CENTRUM-ZACHÓD):

1.

Adrian Król, 43 l., ekonomista

2.

Brigida Pitas, 52 l., nauczycielka

Stanisław Blachnicki, 69 l., emeryt, ekonomista

Krzysztof Grajcar, 41 l., kier. ds. trans.

Jacek Jasiewicz, 70 l., emeryt, prawnik


5

WICY DEMOKRATYCZNEJ: LISTĘ NR 3

USZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

3 LISTA NR

6.

7.

8.

9.

6.

Helena Antczak, 57 l., nauczycielka

7.

Izabela Chrystowska, 37 l., spec. ds. sprzedaży

8.

Kamil Orlik, 23 l., przedsiębiorca

9.

Józefa Jenke, 55 l., ogrodnik

10.

Kazimierz Nowak, 63 l., emer. oficer Policji

6.

Marek Maluga, 47 l., przedsiębiorca

7.

Czesław Pielarz, 62 l., emeryt

8.

Stanisław Hołówka, 67 l., artysta muzyk

9.

10.

6.

7.

8.

9.

10.

6.

7.

8.

9.

10.

Beata Bock, 56 l., technik dentyst.

Izabela Mila-Litwin, 40 l., przedsiębiorca

Jolanta Nowak, 38 l., higienistka stom.

Damian Mrozek, 28 l., operator koparki

Jan Pitas, 51 l., menedżer

Jerzy Kostyszyn, 58 l., przedsiębiorca

Marian Rzepkowski 55 l., emeryt, górnik

Anna Małecka, 34 l., ekonomistka

Janina Deptuch, 55 l., fizjoterapeuta

Elżbieta Wielbo, 44 l., pracownik admin.

Zdzisław Grębowski, 64 l., emeryt, mechanik

Małgorzata Marmola, 46 l., ins. ds. admin.

Anna Osypanka, 43 l., handlowiec

Piotr Cebula, 51 l., mechanik

Adrian Ciułek, 42 l., pielęgniarz

Filip Kliś, 25 l., geograf


6

16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA LISTĘ NR 3

NASI KANDYDACI JOLANTA GIRSCH-HAJDA

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 3 (OSIEDLE GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA, STROSZEK, SUCHA GÓRA, CENTRUM-PÓŁNOC)

LISTA

POZYCJA

3 2

AGNIESZKA GUCWA-LUKOSZCZYK

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 1 (MIECHOWICE, BOBREK, STOLARZOWICE, GÓRNIKI)

LISTA

POZYCJA

3 3

J

estem magistrem ekonomii i pedagogiem. W mojej działalności zawsze interesował mnie przede wszystkim człowiek i jego problemy. Chciałabym wpłynąć na zmianę wizerunku naszego miasta. Znam bolączki mieszkańców Stroszka i  Osiedla Generała Jerzego Ziętka. Myślę, że mam pomysł na rozwiązanie ich problemów. Jako radna miejska chciałabym się zająć estetyką i  czystością miejsc zabaw dla dzieci. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale i dobrej organizacji. Jolanta Girsch-Hajda, lat 60. Ekonomistka. Nauczycielka w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Członek Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytomiu

Z

dobyłam doświadczenie w wielu dziedzinach – pracując w księgowości i w dziale prawnym, zarządzając firmą, planując budżet czy prowadząc organizację pozarządową. Każde z tych zadań jest samo w sobie ogromnym polem, które pozwala na wykorzystanie teoretycznej wiedzy z okresu studiów oraz zebranego praktycznego doświadczenia. Na sercu leży mi dobro Bytomia. Powinniśmy wykorzystać możliwości, jakie daje bliskość nowo powstałych dróg (obwodnica i autostrada) i zainteresować inwestorów naszym miastem.

EDWARD DOMBROWSKI

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 4 (CENTRUM-WSCHÓD, ROZBARK, OSIEDLE ARKI BOŻKA, ŁAGIEWNIKI)

LISTA

POZYCJA

3 2

W

przeszłości mieszkałem na osiedlu Arki Bożka i na Rozbarku. Obecnie mieszkam w Łagiewnikach. Te dzielnice Bytomia, ich rozwój i wizerunek, interesuje mnie najbardziej. W latach 1994-2002 byłem radnym miejskim. Moim osiągnięciem z tego okresu jest m. in. fakt, iż klub ŁKS „Łagiewniki” otrzymał w bezpłatne użytkowanie stadion przy ul. Krzyżowej w Łagiewnikach. Dla prawidłowego rozwoju Bytomia jest potrzebna nowoczesna lewica. Obecnie partia posiadającą największy potencjał lewicowy to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Za najważniejsze dla Bytomia uważam:

Z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu będę angażować się w działania samorządu dotyczące przede wszystkim optymalizacji wydatków, prawnych aspektów funkcjonowania oraz działań organizacji pozarządowych, szczególnie w kwestii ochrony i promocji zdrowia.

SYLWIA FRĄTCZAK

Całą zdobytą wiedzę i doświadczenie chcę spożytkować dla dobra Bytomia.

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 4 (SZOMBIERKI, KARB, ŁAGIEWNIKI-ZACHÓD)

LISTA

Agnieszka Gucwa-Lukoszczyk, lat 40. Prawnik. Prezes Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

POZYCJA

3 2

- Zmniejszenie bezrobocia. W Bytomiu potrzebna jest specjalna strefa ekonomiczna, w której powstawałyby nowe, atrakcyjne miejsca pracy. - Stworzenie programu rewitalizacji substancji mieszkaniowej. Istnieją możliwości pozyskania na ten cel funduszy pozabudżetowych. - Stabilizacja polityki podatkowej. Uważam, że czynsze za lokale użytkowe są za wysokie. - Poprawa funkcjonowanie szpitala miejskiego. Zachęcam wszystkich, podobnie myślących, dla których przyszłość Bytomia jest ważna, do oddania głosu na mnie.

Edward Dombrowski, lat 60. Emeryt. Technik górnik. Pracował w KWK „Łagiewniki” i KWK „Rozbark”. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bytomiu.

J

estem mężatką i matka 2 synów. Zawodowo pracuję w  jednym z  bytomskich marketów. Społecznie działam w  Rugby Klub Czarni Bytom. W  2012 r. zostałam laureatką tytułu ,,Bytomianka Wiosny 2012” nadawanego przez Ligę Kobiet Nieobojętnych. Jeśli zostanę wybrana radną miejską chciałabym zająć się rozwojem fizycznym dzieci i  młodzieży. Moje maksymy to ,,W  zdrowym ciele, zdrowy duch” i ,,Sport to zdrowie”.

Sylwia Frątczak, lat 39. Prezes Rugby Klub Czarni Bytom

FILIP KLIŚ

LISTA SLD OKRĘG WYBORCZY NR 5 (CENTRUM-ZACHÓD)

LISTA

POZYCJA

3 10 O

d 3 lat kieruję bytomskim Kołem Federacji Młodych Socjaldemokratów, największej w Polsce organizacji młodzieżowej. Jestem członkiem Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego SLD w Bytomiu. Zawodowo realizuję się w handlu specjalistycznymi artykułami przemysłowymi. Jako radny miejski chciałbym skoncentrować się na aktywizacji edukacyjnej, obywatelskiej i zawodowej młodzieży. W naszym mieście bardzo potrzebne jest partnerskie podejście do młodych ludzi. Szczególnie w ostatnich latach prezydent miasta i rada miejska w tej sprawie nie potrafili zrobić nic konkretnego. Zdaję sobie sprawę, że to duże wyzwanie, ale problemów Bytomia nie da się rozwiązać bez jego młodych mieszkańców. Filip Kliś, lat 25. Geograf. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego.

ARTUR KOMOR - OPINIE Gorąco zachęcam do oddania głosu na Pana Artura Komora w zbliżających się wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta Bytomia. W  Dąbrowie Górniczej pełniąc obowiązki Kierownika Biura Projektów i Funduszy Unijnych, dał się poznać, jako doświadczony praktyk w  zarządzaniu zespołami aplikującymi skutecznie o projekty unijne. Dzięki jego dużemu doświad-

czeniu i nieprzeciętnej znajomości polityki regionalnej i europejskiej nasze miasto stało się cennym dla innych partnerem na arenie międzynarodowej w  ramach programów URBACT II czy INTERREG IV. Pan Artur Komor to dla mnie profesjonalista, który wie jak z  pomocą środków pozabudżetowych z  różnych funduszy, skutecznie radzić sobie z  obecną sytuacją społeczno-

-gospodarczą oraz przeobrażaniem i rewitalizacją przestrzeni miejskich. Szczerze życzę Mu powodzenia. Zbigniew Podraza Prezydent Dąbrowy Górniczej Z  przyjemnością potwierdzamy, iż umowa w  ramach projektu EXCHANGE pomiędzy Gminą Krupanj i  Gminą Bytom została ostatecznie zakończona. Pan Artur Komor

wykonał swoją pracę właściwie i pomyślnie. Chcielibyśmy podkreślić fakt, iż doświadczenie, wiedza i  zaangażowanie Pana Komora pozwoliły nam stworzyć Strategię Zrównoważonego Rozwoju odpowiadającą nowoczesnym standardom europejskim. Milan Jovanovic Kierownik Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gmina Krupanj (Serbia)

Znam Artura Komora od wielu lat. Gdy pracował w Urzędzie Miejskim w Bytomiu był dla mnie przykładem rzetelnego i kompetentnego urzędnika samorządowego. Teraz sprawdza się, jako solidny prezes Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szefowanie w  spółdzielni mieszkaniowej to dla niego też znakomita szkoła wrażliwości społecznej. Takiego człowieka potrzebuje dziś Bytom.

Musimy wybrać w Bytomiu prezydenta, który sprosta trudnej sytuacji i  wie jak funkcjonuje miasto. Nie stać nas na wybór złotoustych kandydatów, którzy obiecują wszystkim gwiazdkę z nieba. Dlatego warto głosować na Artura Komora. Jan Kazimierz Czubak Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu w latach 1998-2006


16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA LISTĘ NR 3

7

PRZECZYTAJ PRZED GŁOSOWANIEM

WYBIERAM MĄDRZE

G

łosuję na Artura Komora i listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zawsze staram się wybierać mądrze, dlatego zagłosuję 16 września właśnie na nich. Ale są też inni kandydaci. Zastanówmy się wspólnie czy mógłbym inaczej zagłosować. Na przykład Halina Bieda i Platforma Bytomska. Nie warto głosować na ludzi, których niekompetencja doprowadziła do referendum i kompromitacji bytomskich władz. Sześć lat i basta! Czy mógłby zagłosować na Wojciecha Szaramę i Prawo i Sprawiedliwość? Głosować na klony Jarosława Kaczyńskiego, aby w Bytomiu znowu rozpoczęli budowę IV RP? Nie ma głupich! A może Damian Bartyla i Bytomska Inicjatywa Społeczna? Oddać głos na kandydata, który w 2010 r. został radnym miejskim i złożył mandat, bo najwyraźniej nie był zainteresowany pracą dla miasta? Wolę wybrać kogoś, kto poważnie traktuje swoje zobowiązania. W takim razie – Mariusz Wołosz i Bytom Przyjazne Miasto? Cenię w politykach stałość poglądów. Mariusz Wołosz zmienia je wtedy, kiedy mu

W NIEDZIELĘ 16 WRZEŚNIA ZAGŁOSUJĘ NA ARTURA KOMORA I LISTĘ SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, LISTĘ NR 3. wygodniej. Taki kandydat nie dostanie mojego głosu. Idźmy dalej – Kazimierz Bartkowiak i Wspólny Bytom. Rzeczywistych poglądów tego kandydata mimo jego wieloletniej obecności w bytomskiej polityce nie znam. Zauważyłem tylko, że zawsze popiera tych, którzy aktualnie rządzą. W takim razie, po co sam kandyduje? Kolejny kandydat – Janusz Paczocha i Porozumienie dla Bytomia. W naszym mieście potrzebny jest kompetentny prezydent, a nie lokalny polityk, który ciągle walczy w kolejnych bitwach, toczących się

głównie w jego wyobraźni. Następny kandydat – Joanna Koch-Kubas i Bytomska Alternatywa. Czy można poprzeć kandydatkę, która nie może się zdecydować czy jest z Ruchu Palikota czy też nie? Nie można. To, co – Jacek Laburda i Ruch Autonomii Śląska? Odpada – Wojciech Korfanty przewróciłby się w grobie. Na koniec – Tomasz Głogowski i Projekt Bytom.pl. Bądźmy poważni. Głosując muszę oddać głos na poważnego kandydata, a Głogowski na takiego mi nie wygląda. Ten krótki przegląd kandydatów i ugrupowań utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że trzeba głosować na Artura Komora i listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Artur Komor to profesjonalista, dobrze przygotowany do pełnienia funkcji prezydenta miasta, a kandydaci na radnych z SLD to ludzie godni zaufania. Ta ekipa będzie potrafiła dobrze i uczciwie rządzić Bytomiem. W niedzielę 16 września zagłosuję na Artura Komora i listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, listę nr 3. Wacław Bytomianin

WYBORY 16 WRZEŚNIA, WYBIERZ LISTĘ NR

3


8

16 WRZEŚNIA GŁOSUJ NA LISTĘ NR 3

PRZYWRÓĆMY BYTOM

BYTOMIANOM OTO, CO OZNACZA TO W PRAKTYCE: Wspieranie wszelkich inicjatyw ograniczających bezrobocie w Bytomiu. Wprowadzenie ułatwień administracyjnych i podatkowych dla bytomskich przedsiębiorców. Budowa i remonty dróg, rewitalizacja Parku Miejskiego, utrzymanie czystości ulic i chodników, dostosowanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście. Debaty publiczne z udziałem mieszkańców przed podjęciem najważniejszych decyzji dotyczących miasta. Dbanie o dziedzictwo kulturalne Bytomia – skuteczne działania na rzecz na rzecz bytomskich instytucji kultury oraz właściwego zagospodarowania bytomskich zabytków techniki. Wspieranie bytomskiego szkolnictwa zawodowego – nie będzie likwidacji placówek oświatowych będących symbolem miasta. Przygotowanie terenów pod inwestycje – intensywna kampania na rzecz przyciągnięcia do Bytomia nowych inwestorów. Skuteczny program pozyskiwania krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych, szczególnie dla rewitalizacji starej substancji mieszkaniowej. Nie będzie prywatyzacji przedsiębiorstw i jednostek miejskich (BPK, PEC, ZBM i szpital miejski). Kompetencje i umiejętności osób mieszkających w Bytomiu dla rozwoju miasta – nie ma potrzeby ściągania „posiłków” z zewnątrz. Ogródki działkowe w Bytomiu pozostaną nadal w użytkowaniu ich dotychczasowych właścicieli. www.SLDBYTOM.pl

Uyjoreitgeursghsdgjwireojerf  
Uyjoreitgeursghsdgjwireojerf  
Advertisement