Thdfasddf2353fgkdf

Page 1

WWW.JERZYBORKOWSKI.PL POSTAW NA

SPOŁECZNE PAŃSTWO JERZY BORKOWSKI KANDYDAT NA POSŁA NA SEJM RP Kandyduję, ponieważ idee Zjednoczonej Lewicy są mi szczególnie bliskie. Chcę uczestniczyć w budowie państwa obywatelskiego, świeckiego, przyjaznego i społecznego. Nowoczesne państwo, oparte na zaufaniu do obywatela, to szansa na lepsze życie. Głęboko wierzę, że realizując nasze postulaty, jesteśmy w stanie takie państwo zbudować. Uważam, że naszemu regionowi potrzebny jest poseł, który widzi problemy nie tylko z perspektywy swojego biurka, lecz sprawny menadżer i dynamiczny organizator. Chcę tak właśnie sprawować tę funkcję. Proszę Państwa o poparcie

25 PAŹDZIERNIKA 2015R. LISTA NR 6, POZYCJA NR GAZETA

WYBORCZA

SFINANSOWANA

www.zjednoczona-lewica.pl

ZE

ŚRODKÓW

KKW

ZJEDNOCZONA

LEWICA

1

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI


WWW.JERZYBO

LISTA 6, POZYCJA 1

JERZY BORKOWSKI: POSEŁ Z

WAŻNE LICZBY

188 LICZBA WYSTĄPIEŃ JERZEGO BORKOWSKIEGO NA POSIEDZENIACH SEJMU

21 POZYCJA WŚRÓD NAJAKTYWNIEJSZYCH POSŁÓW

200 PODCZAS BIEŻĄCEJ KADENCJI PONAD TYLE RAZY INTERPELOWAŁ JERZY BORKOWSKI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NASZYM REGIONEM

96 LICZBA ZAPYTAŃ JERZEGO BORKOWSKIEGO PODCZAS BIEŻĄCEJ KADENCJI

ZJEDNOCZENI MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ DLA REGIONU

D

2013-2016" i składanie wniosków do rad Miasta o dofinansowanie, Interwencje u Ministra Zdrowia w sprawie zadłużenia śląskich szpitali oraz ich przekształcania w spółki których organem założycielskim jest wojewoda śląski , Interwencje w sprawach kosztów nauczania lekcji religii w naszym regionie , w sprawie problemu likwidacji szkół na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu czy w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie, w sprawie pociągu TLK 407 Chopin który juz został przywrócony na stacji Zawiercie w nowym rozkładzie jazdy PKP czy w sprawie odtajnienia umowy koncesyjnej ze Stalexportem dotyczącej autostrady A4

la naszego regionu angażowałem się w działania na rzecz walka o dofinansowanie z budżetu państwa dodatkowych 15 mln zł na budowę Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, walkę o obwodnicę dla miasta Zawiercia i Poręby, stały monitoring sytuacji związanej z ta inwestycją, zabiegi o wpisanie na listę strategicznych inwestycji dla naszego regionu, łącznie z blokadą i protestami. Podejmowałem również Interwencje w sprawie likwidacji miejsc pracy w regionie m.in. w Alcellor Mittal Poland czy Hucie Zawiercie -w sprawie budowy zagłębiowskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej , w sprawie wycofania budowy bramek na śląskich odcinkach autostrad A1 i A4 , w sprawie budowy śląskiej trasy szybkiej kolei regionalnej, w sprawie "Programu - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata

Większość moich Interwencji, zapytań czy Interpelacji poselskich dotyczy spraw mieszkańców

PAŃSTWO SPRAWNE, PRZYJAZNE, EGALITA

WIEMY JAK U

D

ziś współudział obywateli w zarządzaniu państwem ograniczono do wyborów. Demokracja obywatelska i partycypacja w praktyce nie istnieją. Gigantyczne nierówności dochodowe niszczą społeczeństwo i uderzają w elementarne poczucie sprawiedliwości. Utrzymuje się olbrzymia skala bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Źle działające lub nieegzekwowane prawo powodują rozczarowanie i frustrację obywatelek i obywateli. Połączyliśmy nasze siły, aby przywrócić państwo obywatelkom i obywatelom. Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy zawiera zbiór pomysłów na naprawę naszego państwa. Wiemy, jak uczynić nasze państwo lepszym. Wspólnie przywrócimy Polakom godność i poczucie, że państwo stoi po ich stronie! PRACA • Płaca minimalna 2500 zł miesięcznie. • Minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. • Zakaz bezpłatnych staży. • Zero ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających

• •

• •

pierwszego i drugiego pracownika. Walka z umowami śmieciowymi. Prawo do urlopu i chorobowego dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Obowiązek stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Odmrożenie płac pracowników budżetówki. Podwyższenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników. Równa płaca za równą pracę.

EMERYTURY • Obniżenie wieku emerytalnego. • Zaliczanie do stażu pracy okresu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. • Wyższe emerytury dla wdów i wdowców. • Podniesienie najniższych emerytur o 200 zł. • Ochrona systemu emerytalnego przez zwiększanie liczby Polaków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i odprowadzających składki emerytalne.

• ZWOLNIENIE Z www.zjednoc DO 21 TYS ZŁ

• OBNIŻYMY VA PRZEDSIEBIOR

• OBNIŻYMY WI EMERYTALNY

• PODNIESIEMY EMERYTURY 0

• DARMOWE LEK NAJUBOŻSZYC

• DENTYSTA W K SZKOLE

www.zjednocz


ORKOWSKI.PL

/biuroposelskiejerzyborkowski

Z ZAGŁĘBIA WIĘKSZOŚĆ MOICH INTERWENCJI, ZAPYTAŃ CZY INTERPELACJI POSELSKICH DOTYCZY SPRAW MIESZKAŃCÓW MIAST NASZEGO REGIONU

/JerzyBorko

INFORMACJE O KANDYDACIE Poseł na Sejm VII kadencji. Wice Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz członek. Przewodniczący Koła Poselskiego Ruch Palikota. Aktywny Poseł w tej kadencji pracujący nad ustawami o swobodzie działalności gospodarczej i Prawo zamówień publicznych.

miast naszego regionu z którymi zwracają się do mnie bezpośrednio na dyżurach poselskich lub przez asystentów lub są to problemy związane z funkcjonowaniem mojego regionu i województwa. Stale współpracuje z wszystkim Prezydentami miast naszego Okręgu w sprawach bieżących oraz przy rocznym podsumowaniu budżetu i uchwalaniu w Sejmie nowego występuję do Prezydentów miast z propozycją wypracowania wspólnych autopoprawek do budżetu państwa i wsparcia lokalnych inwestycji. Z lokalną władzą samorządową omawiam i konsultuję lokalne problemy samorządowe podczas spotkań na posiedzeniach Rad miasta i powiatu oraz na posiedzeniach Sejmiku Województwa Sląskiego.

Inicjator konferencji prasowej pt. "Dlaczego urząd skarbowy nie zwraca VAT-u?" oraz autor projektu ustawy w tej sprawie który został przedstawiony wraz z Łukaszem Gibałą w Listopadzie 2013 roku. Inicjator działań w Sejmie pt. “Ułatwienia dla Przedsiębiorców", gdzie aktywnie pracował nad wszystkimi dotychczasowymi pakietami Ustaw dla Przedsiębiorców autorstwa klubu poselskiego Twój Ruch takimi między innymi jak: pt. 'Ułatwienia dla Przedsiębiorców", gdzie mowa była o Ustawa “Firma na próbę”, „Zwrot VAT-u do 30 dni”, oraz „Na L4 płaci ZUS”.

JERZY BORKOWSKI

58 LAT, PRZEDSIĘBIORCA

Jest członkiem Podkomisji stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw-oraz jestem członkiem Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR). Fundator stypendiów poselskich od 2012 roku. Współorganizator konkursu “EkonomiaKomiksem opowiadana” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z MOIM BIUREM POSELSKIM: UL: 3-GO MAJA 14, 41-300 DABROWA GÓRNICZA, TEL: 32/293-20-74 E-MAIL: BIUROPOSELSKIE@JERZYBORKOWSKI.PL

Nadal chcę aktywnie reprezentować w Sejmie mieszkańców Zagłębia.

ARNE I OTWARTE TO MARZENIE POLEK I POLAKÓW

UCZYNIĆ NASZE PAŃSTWO LEPSZYM!

Z PIT DOCHOD.

czona-lewica.pl

AT DLA RCÓW DO 21 %

IEK

Y NIJNIŻSZE 0 200ZŁ

KI DLA CH SENIORÓW

KAŻDEJ

zona-lewica.pl

PODATKI • Zwolnienie z podatku PIT dochodów do 21 tys. • Przywrócenie 40-procentowej stawki PIT dla osób o najwyższych dochodach. • Stworzenie nowej, prostszej i bardziej spójnej ustawy o VAT, która wyeliminuje luki umożliwiające oszustwa. • Obniżka VAT do 21%. • Uszczelnienie systemu podatkowego. • Podatek od spekulacyjnych transakcji finansowych. • Podatek od aktywów banków w wysokości 0,5%. ZDROWIE • Wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB – przeciętnego poziomu w UE. • Zniesienie limitów w służbie zdrowia. • Prawo do opieki zdrowotnej z racji posiadania obywatelstwa. • Sprzeciw wobec współpłacenia za leczenie. • Sprzeciw wobec przekształcania szpitali w spółki. • Stanie państwa na straży świeckiego charakteru służby zdrowia.

• • • • •

Darmowe leki dla najuboższych seniorów. Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro. Legalizacja medycznej marihuany i oleju konopnego. Bezpłatny dostęp do zdalnej opieki dla osób starszych. Zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich o 50%.

EDUKACJA • Zwiększenie wydatków na edukację. • Likwidacja gimnazjów. • Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie. • Wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. • Rozdział szkoły od religii. • Karta Nauczyciela gwarantem zapewnienia bezpłatnej oświaty odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie. • Ochrona szkół przed prywatyzacją i komercjalizacją. • Wzmocnienie powiązania szkół zawodowych z zakładami pracy, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. • Zapewnienie sześciolatkom optymalnych warunków edukacji i opieki.

• • •

Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach. Wzmocnienie roli szkolnych bibliotek i określenie ich działania na rzecz środowisk lokalnych. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach. Rzetelna edukacja seksualna. Bezpłatne śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu. Całodniowa opieka nad uczniami w szkołach w świetlicach szkolnych. Przywrócenie odpowiedniej rangi kuratoryjnego nadzoru pedagogicznego.

MIESZKANIA • Narodowy program budowy mieszkań. • Zwiększenie liczby mieszkań na wynajem. • Rozwój najmu okazjonalnego. • Pomoc dla „frankowiczów” przez unieważnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych. • Zakaz eksmisji na bruk. • Zróżnicowanie czynszów w mieszkaniach komunalnych. • Przywrócenie dużej ulgi budowlanej.

Popieram Jurka Borkowskiego BARBARA NOWACKA


LISTA 6, POZYCJA 1

JERZYBORKOWSKI.PL

#BORKOBUS SPOTKAJMY SIĘ W KAMPANII

SPRAWDZ NA FACEBOOKU, KIEDY BĘDZIEMY U CIEBIE W OKOLICY:

fb.com/biuroposelskiejerzyborkowski tel.: 602-29-75-75

zjednoczona-lewica.pl

AKTYWNY POSEŁ

DO SENATU POPIERAM

Trenuj z Posłem - zapraszam do wspólnej aktywności nad jeziorami Pogoria w każdą Niedzielę o godz: 10:00 (dla aktywnych upominki i niespodzianki)

25 PAŹDZIERNIKA 2015R. ZAGŁOSUJ

JERZY BORKOWSKI LISTA NR 6, POZYCJA NR www.zjednoczona-lewica.pl

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.