__MAIN_TEXT__

Page 1

RAZEM

ZMIENIMY BYTOM KKW SLD LEWICA RAZEM

LISTA NR

5

Jan Kazimierz Czubak – kandydat na Prezydenta Bytomia

2

Rozmowa z J. K. Czubakiem

3-4

Nasi kandydaci do Rady Miejskiej

Krzysztof Wójcik

kandyduje z listy KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa Śląskiego, Lista nr 5, poz. 1 Materiał sfinansowano ze środków KKW SLD Lewica Razem


Jan Kazim kandydat na Pre

RAZEM

ZMIENIMY BYTOM KKW SLD LEWICA RAZEM

CHCĘ ZMIENIĆ BYTOM ROZMOWA Z JANEM KAZIMIERZEM CZUBAKIEM, KANDYDATEM NA PREZYDENTA BYTOMIA.

Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach prezydenta Bytomia? I to niemal w ostatniej chwili? JKC: - Bytomski Sojusz Lewicy Demokratycznej przez kilka ostatnich miesięcy prowadził negocjacje zmierzające do stworzenia wielkiej koalicji, której celem byłoby dokonanie rzeczywistej zmiany w  bytomskim samorządzie. Braliśmy udział w  spotkaniach, na których próbowano wyłonić wspólnego kandydata na prezydenta Bytomia. Aby to osiągnąć byliśmy gotowi zrezygnować z  wystawienia własnego kandydata. Niestety ambicje panów aspirujących do tego stanowiska nie pozwoliły na takie porozumienie. Osobiście bardzo żałuję, że z  kandydowania wycofała się radna Joanna Stępień. Jej kandydatura to był dobry pomysł na realną zmianę w  Bytomiu. Innych kandydatów interesował głównie koniec własnego nosa. Ale to chyba nie jedyne powody? JKC: - Oczywiście. Ale musiałem wyjaśnić, dlaczego SLD decyzję o  samodzielnym starcie w  Bytomiu podjęło dopiero na przełomie sierpnia i  września. Naszym celem jest realna zmiana w Bytomiu oraz powstrzymanie PiS-u. Myślę, że nasi wyborcy zaakceptowaliby tak umotywowaną decyzję o starcie w ramach komitetu koalicyjnego. Takiej zgody by nie było gdyby kierowała nami wyłącznie ochota na dobrze płatne posady w  bytomskim ratuszu. Chociaż nie da się ukryć, że w  naszym gronie byli koledzy, dla których to było najważniejsze i  dlatego z  nami się

Z

filarem. Efektem tych ośmiu pakietów będzie Bytom przyjazny mieszkańcom. To jest niezwykle ważne, bo dzisiaj takim miastem Bytom nie jest.

 Jan Kazimierz Czubak, archiwista i dziennikarz, obecnie współpracownik prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, były przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu i miejski radny, w przeszłości także Sekretarz Związku Miast Polskich. pożegnali. Musieliśmy, zatem zakończyć negocjacje, zdecydować się na samodzielny start i wystawienie własnego kandydata na prezydenta Bytomia. Wyjaśniliśmy, dlaczego bytomskie SLD startuje samodzielnie. Co zatem konkretnego Pan i SLD ma do zaoferowania mieszkańcom Bytomia? JKC: - Program mój i  eseldowskiej drużyny opiera się na dwóch filarach. Pierwszy filar to uporządkowanie miejskich finansów. Aby mówić o jakichkolwiek zmianach w Bytomiu trzeba zrobić porządek w  miejskich rachunkach. Choćby było to

bardzo bolesne dla ludzi, którzy do tego doprowadzili. Bytom jest zadłużony, ale jeśli się kompetentnie zaplanuje budżet miasta to bieżące funkcjonowanie może przebiegać bez problemów. Jest to niezbędne także, dlatego bo nasze miasto musi wrócić do skutecznego pozyskiwania funduszy pozabudżetowych. Myślę, że ten pierwszy filar można z powodzeniem zrealizować w pierwszym roku kadencji. A drugi filar? JKC: - Drugi filar jest zebrany w  ośmiu pakietach programowych. Ich realizacja może i musi się odbywać równolegle do działań związanych z  pierwszym

Może Pan przybliżyć czytelnikom osiem pakietów programowych? JKC: - Zatem kolejno: Pakiet obywatelski to działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, konsultowanie decyzji samorządu miejskiego z mieszkańcami. Pakiet rodzinny przewiduje ułatwienia dla bytomskich rodzin m. in. darmowe żłobki, powszechną dostępność publicznych przedszkoli oraz działania socjalne i zapomogowe dla tych rodzin, które tego potrzebują. Pakiet edukacyjny przewiduje dobrze działające bytomskie szkolnictwo, przygotowujące młodzież do dobrego startu w dorosłość. Pakiet kulturalno-rekreacyjny zapewni każdemu od dzieciaka do seniora ciekawy odpoczynek w  miejskich placówkach kulturalnych i sportowych. Pakiet senioralny ma zapewnić seniorom nie tylko pomysły na aktywne życie, ale także odpowiednią opiekę zdrowotną i socjalną. Dzięki pakietowi bezpieczeństwa bytomianie będą czuć się bezpiecznie w  swoim mieście. Dalej pakiet komunikacyjny to nowe drogi oraz działania na rzecz komunikacji tramwajowej, autobusowej i  kolejowej. I  ostatni pakiet mieszkaniowy, czyli uruchomienie programu budowy mieszkań komunalnych. Uff! Po rozpisaniu tych pakietów programowych na działania operacyjne

Trzeba zrobić porządek w miejskich rachunkach. Choćby było to bardzo bolesne dla ludzi, którzy do tego doprowadzili. Bytom jest zadłużony. to będzie bardzo dużo pracy! JKC: - Jeśli ktoś myśli poważnie o sprawowaniu funkcji prezydenta Bytomia to musi przyjąć do wiadomości, że nie jest to posada łatwa i przyjemna. Trzeba w  nią włożyć sporo wysiłku i osobistego zaangażowania a nie tylko sprawdzać na koniec miesiąca stan konta po wypłacie. Jestem do tego gotowy. A właśnie porozmawiajmy o przygotowaniu. Zajmuje się Pan samorządem miejskim od wielu lat. Po raz pierwszy wybrano Pana miejskim radnym 24 lata temu. To olbrzymi bagaż doświadczeń, ale dzisiaj często mówi się o potrzebie nowych twarzy. Czy to Pana nie zniechęca do kandydowania? JKC: - Absolutnie nie. Być może moja postawa jest dzisiaj nieco niemodna, ale uważam, że podczas wyborów należy się przede

wszystkim posługiwać zdrowym rozsądkiem. Wśród moich konkurentów do urzędu prezydenta miasta są np. byli zastępcy dwóch prezydentów Bytomia – Piotra Koja i Damiana Bartyli. Przekonują bytomian, że będą lepszymi klonami swoich nieudanych szefów. To akurat właśnie dowód na brak zdrowego rozsądku. Byłem radnym miejskim w  Bytomiu przez 16 lat w  latach 1994-2010, w  tym czasie przez 8 lat także sprawowałem funkcję przewodniczącego rady miejskiej, najdłużej w  historii miasta po 1990 r. Swoje miejsce w historii Bytomia mam, niezależnie od tego czy to się różnej maści hejterom podoba czy też nie. Nie mam więc parcia na stołek, już go zajmowałem i  nie czuję, aby musiał się tego wstydzić. Od 2011 r. współpracuję z  prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim i ta praca dała mi możliwość spojrzenia na samorząd miejski z  innej perspektywy. Zdecydowałem się na start w  przekonaniu, że moja praktyka i wiedza przyda się przy wyprowadzaniu Bytomia z  kryzysu, w  jakim niewątpliwie się znalazł. Startuję, bo lubię Bytom i  nie zamierzam się z  niego wyprowadzać. Startuje, bo uważam, iż mogę się w  Bytomiu jeszcze przydać. Zatem chce Pan zmieć Bytom? JKC: - Chcę zmienić Bytom, ale nie w  pojedynkę. Zrobię to ze wszystkimi, którzy chcą tutaj mieć swoje miejsce na ziemi i ze mną współpracować. Proponuję: Razem zmienimy Bytom! Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Izabela Olszewska

WYBIERZ, INACZEJ ONI WYBIORĄ ZA CIEBIE!

decydowałem się kandydować do Sejmiku Województwa Śląskiego, bo tam zapadają istotne decyzje dotyczące naszego regionu i Bytomia. Tam rozdziela się fundusze unijne, tam kształtują się decyzje istotne dla komunikacji drogowej i  kolejowej. A  więc jeśli chcesz by takie instytucje

KRZYSZTOF WÓJCIK politolog i dziennikarz, ukończył podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania, pracownik spółki samorządowej w Katowicach, w latach 1998-2006 Prezydent Bytomia, wcześniej Wiceprezydent Bytomia d/s Edukacji i Kultury i radny Rady Miejskiej w Bytomiu

jak Opera Śląska czy Muzeum Górnośląskie były kompetentnie zarządzane, jeśli chcesz by powstały nowe drogi i połączenie kolejowe na lotnisko w Pyrzowicach, to nie możesz być obojętny wobec wyborów do Sejmiku Województwa. Znam Śląsk i  nasze Miasto. Wiem jak skutecznie reprezen-

tować Bytomian. Uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej najlepiej reprezentuje zwyczajnych ludzi zabiegając o warunki pracy i płacy pracowników, edukację, zdrowie, kulturę i  sport, troszczy się o  niepełnosprawnych i  wykluczonych. Zabiega o  innowacyjność gospodarki, o wzrost płac i niskie podatki. To

SLD konsekwentnie broni kobiety przed dyskryminacją. To SLD wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. SLD broni też prawdy o przeszłości, bez kłamstw i manipulacji. Jestem człowiekiem konsekwentnym w  swoich wyborach politycznych i  nie zmieniam partii w pogoni za karierą. Jeśli z  zażenowaniem przyglą-

dasz się politycznym wyczynom Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli zawiodła Cię Platforma Obywatelska – wybierz SLD Lewica Razem. Krzysztof Wójcik Kandyduje do Sejmiku Województwa Śląskiego KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 5, poz. 1


mierz Czubak ezydenta Bytomia

NASI KANDYDACI

DO RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

Sławomir Rola, menadżer

Joanna Czyż, nauczycielka

Tadeusz Pataląg, nauczyciel

Edward Dombrowski, emeryt górniczy

Kazimierz Nowak, emerytowany oficer policji

Okręg Wyborczy nr 1 (Miechowice, Bobrek, Karb) KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 5, poz. 1

Okręg Wyborczy nr 2 (Szombierki, Łagiewniki) KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 5, poz. 1 Jestem Ślązaczką od pokoleń. Pracuję, jako nauczycielka z dziećmi niepełnosprawnymi. Ta praca uwrażliwiła mnie na potrzeby ludzi pokrzywdzonych przez los. Chciałabym także poświęcić swój czas na pracę na rzecz dzielnicy, w której mieszkam, czyli Szombierkom.

Okręg Wyborczy nr 4 (Centrum-Wschód, Rozbark, Osiedle Arki Bożka) KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 5, poz. 1

Okręg Wyborczy nr 5 (Centrum-Zachód) KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 5, poz. 5

W drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów najważniejsze są wytrwałość i  współpraca. Bytom potrzebuje inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy i  napędzą gospodarkę miasta.

Okręg Wyborczy nr 3 (Os. Ziętka, Stroszek, Sucha Góra, Stolarzowice, Górniki) KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 5, poz. 1 Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i  Ogólnokształcących. Uczę języka niemieckiego. W  mojej codziennej pracy najważniejsza jest pomoc potrzebującym. Zawsze sprzeciwiałem się nieuczciwym układom. Moja rodzina mieszka tutaj od pokoleń i  jestem przywiązany do lokalnej społeczności. Bytom i  Sucha Góra to moje małe ojczyzny, dla których dobra staram się codziennie przykładnie pracować.

Złośliwy powiedzą, że jestem kandydatem z poprzedniej epoki – no tak urodziłem się w poprzednim wieku. Przez całe zawodowe życie pracowałem w kopalni „Rozbark”. Zawsze uważałem, iż umiejętności prowadzenia dialogu i zawierania porozumień powinny cechować wszystkich ludzi zajmujących się polityką. Chciałbym, zatem jako radny miejski, pracować na rzecz porozumienia, które zainicjuje nową wizję rozwoju naszego miasta.

RAZEM ZMIENIMY BYTOM!

Doświadczenie nauczyło mnie, iż najważniejsze w życiu jest być człowiekiem rzetelnym i uczciwym. Ufam, że w pracy społecznej należy się kierować tymi właśnie cechami. Zaufaj mi, a się o tym przekonasz.

Lista nr

5

RAZEM ZMIENIMY BYTOM! BYTOM POWINIEN BYĆ MIASTEM, W KTÓRYM DOBRZE I PRZYJEMNIE SIĘ MIESZKA

Ż

eby zrealizować główny cel czyli miasto, w którym dobrze i przyjemnie się mieszka, trzeba działania miejskiego samorządu zebrać w następujące pakiety programowe:

PAKIET OBYWATELSKI Każde działanie miejskiego samorządu powinno być, przed podjęciem decyzji, poddane szerokim i rzetelnym konsultacjom. Musi powstać system wyławiania i realizowania inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców. PAKIET RODZINNY Bycie mieszkańcem Bytomia

musi wiązać się z korzyściami dla rodziny, z  ułatwieniami dla jej funkcjonowania. To m. in. darmowe żłobki, powszechnie dostępna sieć publicznych przedszkoli czy zespół działań socjalnych i zapomogowych. PAKIET EDUKACYJNY Dobre życie w  Bytomiu to także sprawnie działające szkolnictwo, małe klasy, dodatkowe zajęcia itp. Bytomska szkoła ma nie tylko uczyć, ale także być częścią miejskiej społeczności. Bytomskie szkoły podstawowe i  średnie

mają zapewnić młodzieży dobry start w dorosłość. PAKIET KULTURALNO -REKREACYJNY Bytomskie placówki kulturalne i  obiekty sportowe muszą być otwarte na potrzeby mieszkańców, tak, aby zapewnić sympatyczne i ciekawe spędzenie czasu wolnego dla każdego od dzieciaka do seniora. PAKIET SENIORALNY Seniorzy powinni dobrze żyć w  Bytomiu. To atrakcyjne propozycje aktywnego spędzenia wolnego czasu. A przede wszyst-

kim sprawnie działająca ochrona zdrowia i system opieki socjalnej, np. poprzez system teleopieki. PAKIET BEZPIECZEŃSTWA We współpracy z policją i strażą pożarną, wykorzystując możliwości straży miejskiej trzeba zadbać o  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. PAKIET KOMUNIKACYJNY To łatwe podróżowanie po, do i  z  Bytomia, nowe drogi, działania na rzecz komunikacji tramwajowej, autobusowej i kolejowej.

PAKIET MIESZKANIOWY To nowe mieszkania komunalne, które miasto powinno budować oraz pozyskiwać w wyniku remontu starych kamienic. UPORZĄDKOWAĆ FINANSE Aby zrealizować wymienione wyżej działania trzeba uporządkować miejską gospodarkę finansową i  zreformować sposób działania samorządu miejskiego. Takie działania są niezbędne także, dlatego ponieważ Bytom musi wrócić do aktywnego pozyskiwania

różnych funduszy pozabudżetowych w tym ze źródeł europejskich. Trzeba słuchać mieszkańców i  pamiętać, że praca w ratuszu to przede wszystkim poszukiwanie tego, co nas łączy a  nie dzieli. I  to jest nasz program wyborczy. Razem zmienimy Bytom! Jan Kazimierz Czubak Kandydat KKW SLD Lewica Razem na Prezydenta Bytomia i kandydaci KKW SLD Lewica Razem na radnych miejskich w Bytomiu


lista nr

5

Jan Kazimierz Czubak kandydat na Prezydenta Bytomia

KANDYDACI KKW SLD LEWICA RAZEM DO RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU LISTA NR 5 Poz. 1 Sławomir Rola, menedżer, zadba o inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.

 OKRĘG WYBORCZY NR 1 (Miechowice, Bobrek, Karb) Poz. 2 Euzebiusz Rybarczuk emeryt, szczególnie chciałby zadbać o ład i porządek w Miechowicach.

Poz. 3 Krystyna Kanios emerytowany handlowiec, uważa, że wolność i równość są naturalnymi dążeniami człowieka.

Poz. 4 Janusz Smola pracownik BPK, chce zadbać o drogi osiedlowe.

Poz. 5 Iwona Dyro pracownik Mostostal-Zabrze, członek Rady Związku Zawodowego „Budowlani” w Mostostal-Holding.

Poz. 4 Tomasz Dziedziński pracownik socjalny, aktywny społecznik, szczególnie zainteresowany ochroną środowiska.

Poz. 5 Natalia Jaksik kierowniczka sklepu, uważa na ważne pracę nad poprawą miejskiej oferty kulturalnej.

 OKRĘG WYBORCZY NR 2 (Szombierki, Łagiewniki) Poz. 1 Joanna Czyż nauczycielka, chce poświęcić swój czas na pracę na rzecz Szombierek.

Poz. 2 Ryszard Kowalski emeryt górniczy, za swój cel w pracy społecznej uważa działania rzecz seniorów.

Poz. 3 Maria Łukawska emerytka, za najważniejsze dla miasta uważa rewitalizację kamienic i aktywizację życia seniorów.

 OKRĘG WYBORCZY NR 3 (Osiedle Generała Jerzego Ziętka, Stroszek, Sucha Góra, Stolarzowice, Górniki) Poz. 1 Tomasz Patałąg nauczyciel, w codziennej pracy najważniejsza dla niego jest pomoc potrzebującym.

Poz. 2 Krystyna Smoła emerytowana ekonomistka, przez wiele lat pracownik przedsiębiorstw górniczych.

Poz. 3 Marek Maluga przedsiębiorca, za najważniejsze uważa starania o stan domów i podwórek.

Poz. 4 Maria Jarosz emerytowana pielęgniarka, mimo emerytury aktywnie pracuje społecznie.

Poz. 5 Marek Pituła trener judo, nauczyciel, długoletni zawodnik w judo GKS Czarni Bytom.

 OKRĘG WYBORCZY NR 4 (Centrum-Wschód, Rozbark, Osiedle Arki Bożka) Poz. 1 Edward Dombrowski emeryt górniczy, chciałby pracować na rzecz porozumienia w sprawie rozwoju Bytomia.

Poz. 2 Danuta Maśnica handlowiec, przede wszystkim chciałaby działać na rzecz seniorów.

Poz. 3 Andrzej Pastuszka emeryt, chciałby zająć się miejscami rekreacji sportowej dla mieszkańców miasta.

Poz. 4 Małgorzata Marmola pracownik ZBM sp. z o.o., chce zając się budownictwem komunalnym i rewitalizacją.

Poz. 5 Tadeusz Rendak rencista górniczy, chciałby zająć się przede wszystkim problemami niepełnosprawnych.

Poz. 4 Barbara Bej emerytowany pracownik socjalny, ważne jest, aby dotrzeć do ludzi, którzy potrzebują wsparcia

Poz. 5 Kazimierz Nowak, emerytowany oficer policji, w pracy społecznej najważniejsze jest być rzetelnym i uczciwym.

 OKRĘG WYBORCZY NR 5 (Centrum-Zachód) Poz. 1 Jan Kazimierz Czubak archiwista, zrównoważony budżet do najlepsza droga do Bytomia przyjaznego mieszkańcom.

Poz. 2 Renata Dombrowska asystentka zarządu, najważniejsze dla niej są kwestie ekologiczne i socjalne.

Andrzej Filipek

Poz. 3 Kazimierz Stupka emerytowany sztygar górniczy

Prezes Śląskiego Związku Bokserskiego, sędzia bokserski, kandyduje z listy KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa Śląskiego, LISTA NR 5, POZ. 6

Profile for WlasnaGazeta.pl

963u5-tgsd45q3fds  

twoja Własna Gazeta od 15 gr. - Przykład || Więcej: https://WlasnaGazeta.pl

963u5-tgsd45q3fds  

twoja Własna Gazeta od 15 gr. - Przykład || Więcej: https://WlasnaGazeta.pl

Advertisement