Page 1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIECIEBORZYCACH Rok założenia szkoły – 1946

67-320 Małomice, Siecieborzyce 49 A, tel. O68 3768041, fax 068 3768891, e

–mail: spsiecieborzyce@go2.pl

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIECIEBORZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Lp. Termin 1. IX 2009

2. 3.

X 2009 XII 2009

Tematyka spotkań • •

zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2009/2010,

zapoznanie z „Procedurami Postępowania Wychowawczego”

przygotowanie do sprawdzianu kl. VI,

sprawy organizacyjne klas,

• •

prelekcja: „Dziecko w szkole” pasowanie na ucznia klasy I – organizacja uroczystości,

uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną – poinformowanie

Dyrektor pedagog Dyrektor wychowawcy wych. przedszkola E. Watras

rodziców (prawnych opiekunów), zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z przewidywanymi ocenami klasyfikacji semestralnej oraz

I 2010

Uwagi

zapoznanie z dokumentami szkoły: Statutem, WSO, Regulaminami, programami nauczania,

4.

Prowadzący

zachowania, podsumowanie pracy w I półroczu,

prelekcje: „Dziecko ma swoje prawa i obowiązki -

wychowawcy

wychowawcy

Konwencja Praw Ucznia”, 1


5. III 2010 (klasowe wg potrzeb)

przygotowanie uczniów klasy VI do sprawdzianu – przypomnienie procedur,

prelekcja: „Przygotowanie uczniów klasy V do sprawdzianu – zapoznanie rodziców z procedurami, jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do sprawdzianu”,

6. V 2010

problemy własne klas,

uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną – poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów),

dyrektor wychowawca kl. V wychowawcy pedagog

konsultacje rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z nauczycielami,

zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z przewidywanymi ocenami klasyfikacji semestralnej oraz

wychowawcy

zachowania, •

prelekcje: „Jak zdrowo odżywiać swoje dziecko? - Szkoła Promująca Zdrowie,

omówienie zakończenia klasy VI.

Opracowanie: Halina Chaś Elżbieta Fajkierz

2

Harmonogram spotkań z rodzicami 2010/11  

Harmonogram spotkań z rodzicami 2010/11 SP Siecieborzyce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you