Page 1

Plan lekcji na rok szkolny 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach PONIEDZIAŁEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 z AN Z Z Z Z

I EW EW EW EW AN

II EW Ew EW EW ZW

III IV V VI GAN KLE DYR WAT CHAŚ JAK WWÓJ MAZ FAJ BED PAW KRU ROG NZ PRZ ANG MAT VI V I II III 0 IV B IN1 NZ MAT POL PRZ IV I II III V VI B IN1 NZ POL INF ANG V VI I II III 0 IV PED B IN1 NZ ANG MAT POL V IV I II III 0 VI PED B ZW HIS ZWm VI I II,III ŚW 0 V ŚW B ZWm WF chł IV,V V-VI ŚW ŚW 0 SW B B B

WTOREK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Z REL Z Z Z Z

I REL EW EW EW ZW

II III EW NZ EW NZ EW NZ REL ANG REL

IV MAT POL PRZ MUZ REL

V GW POL REL MAT PRZ WF WF

VI GAN KLE DYR WAT CHAŚ JAK WWÓJ MAZ FAJ BED PAW KRU ROG INF VI II III 0 V ŚW B I PRZ IV I II III IN 5 V VI B 0 MAT VI I II III 0 IV PED B V POL V III I 0 VI IV IN5 II HIS ŚW IV I ŚW 0 VI V III Dz V,VI ŚW 0 VI ŚW B IV Chł V,VI ŚW B B

ŚRODA 1 2 3 4 5 6

0 I Z EW Z EW Z EW Z EW Z ANG Z

II ANG EW EW EW EW

III NZ NZ NZ NZ

IV HIS ANG POL POL INF1 WF

V VI GAN KLE PRZ WDŻ V II HIS MAT VI IV WF DZ ŚW MAT ANG V VI POL GW IV1 I POL ŚW ŚW

DYR WAT CHA JAK WWÓJ MAZ FAJ BED PAW KRU ROG I VI III 0 IV V IN5 IN1 I II III 0 V PED IN5 IN1 V,VI I II III 0 IV PED IN5 IN1 I II III 0 IV PED B II SW 0 V VI B 0 VI ŚW B IV


CZWARTEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Z Z REL Z Z Z

0 Z Z Z Z Z Z

I II III IV V VI GAN KLE EW EW NZ TECH REL HIS EW EW NZ POL TECH REL EW EW NZ WF POL MAT VI EW REL NZ MAT ANG POL IV V GK ANG REL INF2 WF DZ IV2 II REL WF CHŁ

I EW REL EW EW

II III EW ANG EW NZ EW NZ EW NZ GK GK

IV MAT POL PRZ WF GW

DYR WAT CHAŚ JAK WWÓJ MAZ FAJ BED PAW KRU RO I II III 0 VI PED IN5 V IV I II III 0 IV PED IN5 VI V I II III IN5 V PED B 0 IV I III 0 VI B II V,VI I ŚW ŚW 0 B III V,VI ŚW ŚW 0 B IV B B

PIĄTEK V VI GAN KLE DYR WAT CHAŚ JAK WÓJ MAZ FAJ BED PA KR R0 POL REL IV III I II 0 V P B VI IN1 V PRZ MAT VI II III 0 IV B I MAT MUZ V VI I II III 0 IV B IN1 MUZ PRZ ŚW V I II III 0 VI B IV IN5 ANG POL IV V II,III ŚW ŚW 0 VI B IN5 ANG ŚW VI ŚW 0 IV,V ŚW B B OBOWIĄZUJE OD 01.09.2010

1. 7.45 - 8.30 2. 8.40 - 9.25 3 9.35 - 10.20 śniadanie I 4.10.35 - 11.20 śniadanie II 5.11.35 - 12.20 6. 12.30 - 13.15 7. 13.20 - 14.05

Plan lekcji  

Plan zajęć lekcyjnych 2010/11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you