Page 1

Werner Knudsen

Solen er g책et ned og andre korsatser


-2-


Werner Knudsen

Solen er gået ned og 64 andre korsatser tekster af Niels Johansen Thøger Larsen Werner Knudsen Stine Borbye Edelvang Kevin Borbye Edelvang Hans Kragh-Jacobsen Jeppe Aakjær Torkild Bjørnvig Tove Ditlevsen P. Sørensen arrangeret for 3- eller 4-stemmigt kor med eller uden solist eller akkompagnement

-3-


Indholdsfortegnelse Forord...................................................................................................................................................7 Arrangementer for fire stemmer...........................................................................................................9 Her er dit gudbarn..........................................................................................................................11 Smilehul i gammel sne...................................................................................................................12 Hvem kaldte på erantis..................................................................................................................13 Du skal unde dig et hvil.................................................................................................................14 Der er sang i bøgens blade.............................................................................................................16 Sol i marts......................................................................................................................................18 Gudslyset lyser...............................................................................................................................19 Snuetung novemberhimmel...........................................................................................................20 Jeg elsker de nedfaldne æblers tid.................................................................................................21 Hen imod Sankt Hans....................................................................................................................22 Jeg drikker mig glad i september...................................................................................................23 Se, solen går ned på sin pude.........................................................................................................24 Vorherre bar sin tunge spand.........................................................................................................25 Januarmørke...................................................................................................................................26 Når sorgen vil lukke mig inde........................................................................................................27 Vi plukkede jordbær i barndommens land.....................................................................................28 Når himlen har tændt sit oktoberbål..............................................................................................30 Blå som september.........................................................................................................................31 Februarsalme..................................................................................................................................32 Af jord er vi kommet.....................................................................................................................33 Klods-Hans....................................................................................................................................34 Jeg sætter min drage i vinden........................................................................................................36 Nu sænkes byens vinterpuls...........................................................................................................40 I vinterlys blir dagen lang..............................................................................................................42 Guds nåde er en solopgang............................................................................................................43 Du gik hvor kun dødsenglen går....................................................................................................44 Vintersultne solsort........................................................................................................................45 Nu ånder jorden pinsen ind............................................................................................................46 Milde engel....................................................................................................................................47 Lille land i korte bukser.................................................................................................................48 Nu er tågen lettet............................................................................................................................49 Og nu lukker dagen sit vindue op..................................................................................................50 Jeg slentrer i ordenes gade.............................................................................................................51 Hvem kan tælle nattens stjerner.....................................................................................................54 På vej mod Guds land....................................................................................................................55 Det grønne Foraar..........................................................................................................................56 Solen er gået ned............................................................................................................................58 Opvask...........................................................................................................................................60 Solen daler stille mod sin seng......................................................................................................62 Vidunderlige adventslys................................................................................................................63 Det land der rummer alle jordens farver........................................................................................64 Regnvejrsstemning.........................................................................................................................65 Ved Engsøen..................................................................................................................................66 Den gamle jul.................................................................................................................................67 Arrangementer for tre stemmer..........................................................................................................69 I vinterlys blir dagen lang..............................................................................................................71 Gule lilje. Påskesol........................................................................................................................72 Her er dit gudbarn..........................................................................................................................73

-4-


Smilehul i gammel sne...................................................................................................................74 Se, solen går ned på sin pude.........................................................................................................75 Snuetung novemberhimmel...........................................................................................................76 Sol i marts......................................................................................................................................77 Gudslyset lyser...............................................................................................................................78 Jeg elsker de nedfaldne æblers tid.................................................................................................79 Februarsalme..................................................................................................................................80 Af jord er vi kommet.....................................................................................................................81 Guds nåde er en solopgang............................................................................................................82 Du danske sommer, jeg elsker dig ................................................................................................84 Sommermorgen..............................................................................................................................85 Sommer .........................................................................................................................................86 Aften .............................................................................................................................................88 Danmark, nu blunder den lyse nat.................................................................................................90 Solen daler stille mod sin seng......................................................................................................91 Det land der rummer alle jordens farver........................................................................................92 Høst................................................................................................................................................93 Lilla-liflig.......................................................................................................................................94 Alfabetisk indeks................................................................................................................................98

-5-


-6-


Forord Salmer, sange og viser i denne samling må frit kopieres i indeværende version med tilladelse fra komponist og forfattere. Alle melodier og tekster er Koda-registreret. Opførelse må ske efter Kodas regler. Henvendelse angående køb eller opførelse: Werner Knudsen – wkn@kor.dk – 43 63 23 60 Hjemmeside: http://kor.dk/salmer Werner Knudsen er komponist, forfatter og IT-arkitekt. Werner komponerer især sange samt kor- og orgelmusik. Hans kor-cyklus Sommersange til fire tekster af Thøger Larsen er udkommet på Edition Samfundet. Han er aktiv i korlivet i Akademisk Kor og gennem mange år som formand - og musikarrangør - for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor. Ud over sangtekster er han forfatter til adskillige populære bøger om Internet.

Thøger Larsen er kendt og elsket af alle danskere for sine to smukke sommerdigte Danmark, nu blunder den lyse nat og Du danske sommer, jeg elsker dig; men ikke mange kender andre af hans tekster. Det er en stor skam, for Thøger Larsens digte rammer ofte en enestående kombination af poesi, sanselighed, skønhed og noget umiskendeligt dansk. Niels Johansen er præst og forfatter. Roman og noveller for voksne. Salmer. Kirkespil. Børnebøger. Filmene: ”Med Mette i kirke”; ”Klokken”; ”Hej Peter”. Seneste udgivelser: Digtsamlingen ”Hjerte i fremkalder” og fortællingerne ”Og englen sang”, begge på Poul Kristensens forlag. Det har været en stor inspiration at få lov til at komponere melodier til Niels Johansens smukke og indholdsrige tekster. Melodierne til hans salmer og sange er specielt komponeret, men både disse og de fleste af mine andre melodier vil kunne anvendes til mange andre tekster. Werner Knudsen 19-01-2011

-7-


-8-


Arrangementer for fire stemmer

-9-


- 10 -


Her er dit Gudbarn Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

- miraklet på armen S

  q=90          1. Her er dit Gud - barn, mi - rak - let på

A

T

B

ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet i

              1. Her er dit Gud - barn, mi - rak - let på

                

            1. Her er dit Gud - barn, mi - rak - let på

             øj - ne med mor - gen - sols - glo - rie

            Kin - der og

øj - ne med mor - gen - sols - glo - rie

 

-

men.

var

-

men.

var

-

 

men.

          

 

kal - der på tryg - hed og

rie.

kal - der på tryg - hed og

Je - su hi - sto

-

Je - su hi - sto

-

          

kal - der på tryg - hed og

Je - su hi - sto

         

øj - ne med mor - gen - sols - glo - rie

men.

var

          

             Kin - der og øj - ne med mor - gen -sols - glo - rie              Kin - der og

i

ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet i

10

Kin - der og

      

-

   

ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet i

                       1. Her er dit Gud- barn, mi - rak - let på ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet

var

kal - der på tryg - hed og

1. Her er dit Gudbarn, miraklet på armen. Lille og sårbart slår hjertet i varmen. Kinder og øjne med morgensols-glorie kalder på tryghed og Jesu historie. 2. Her er dit Gudbarn, du dagligt skal give brødet, hvis korn holder livet i live. Barn af det rige, hvor små er de største, før det til kilden, hvor ingen skal tørste.

- 11 -

Je - su hi - sto

3. Her er vort Gudbarn, så tryg i Guds hænder. Lille mirakel! din kirke bekender: Her har du hjemme som perlen i kæden, knyttet af Kristus, og bundet til glæden. Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

rie.

-

rie.

-

rie.

 


Smilehul i gammel sne q=90

S

       1. Smi - le - hul

     

A

       1. Smi - le - hul         1. Smi - le - hul

T

B

1. Smi - le - hul

    

Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

i gam - mel sne.

    

      

Én e - ran - tis, tre må - ske,

  

       

i gam - mel sne.

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

i gam - mel sne.

    



Én e - ran - tis, tre må - ske,

     

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

i gam - mel sne.

Én

e - ran - tis, tre må - ske,

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

    

       

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

        

4

                

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

      

ved at se tre blom - ster le.

       

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

       ved at se tre blom - ster le.       

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

       

ved at se tre blom - ster le.

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

ved at se tre blom - ster le.

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

          

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

    Én e - ran - tis, tre må - ske,        

         



       

       

       

      

1. Smilehul i gammel sne. Én erantis, tre måske, tænder sol i brune blade, så vor vintergrå facade dårligt skjuler, vi blir glade ved at se tre blomster le.

3. Sat på vagt med spinkel krop råber de et myndigt: Stop! De er små, men ingen stakler. Alle er de små mirakler, som de står med tændte fakler. Forårsgarden trukket op.

2. Derfor når du går forbi, så stop op og tæl til ti. Lad dit indre frostvejr smelte. Se de små og tapre helte opmarcheret i et bælte. Kampberedte kompagni.

4. Gammel sne, en mørnet si. Vinterven, det er forbi. Der er sang i sorte gryder. Sneen sprækker. Solen skryder. Forårssuppen står og syder med et stænk erantis i. Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

- 12 -

 


Hvem kaldte på erantis q=70

S

    

A

T

B

      

      

         

      

 

e - ran - tis, hvem hjalp min vin - ter - gæk?

Et

vin - ter - gemt At - lan - tis

har

1. Hvem kald - te

e - ran - tis, hvem hjalp min vin - ter - gæk?

Et

vin - ter - gemt At - lan - tis

     

har

Et

vin - ter - gemt At - lan - tis

har

Et

vin - ter - gemt At - lan - tis

har

1. Hvem kald - te

        4

e - ran - tis, hvem hjalp min vin - ter - gæk?

      

kas -tet sne - en væk. Hvem gav dem mod og tro,

      

      

1. Hvem kald - te

                   1. Hvem kald - te på e - ran - tis, hvem hjalp min vin - ter- gæk?                 

 

Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

       

kas -tet sne - en væk. Hvem gav dem mod og tro,

       kas -tet sne -en væk.

      

          

        

               

for - tal - te dem i mør - ket: Hold ud!Bliv ved at gro!

                                 

for - tal - te dem i mør - ket: Hold ud!Bliv ved at gro!

Hvem gav dem mod og tro,



for - tal - te dem i mør - ket: Hold ud!Bliv ved at gro!

kas -tet sne - en væk. Hvem gav dem mod og tro,

for - tal - te dem i mør - ket: Hold ud!Bliv ved at gro!

      

     

                 

1. Hvem kaldte på erantis, hvem hjalp min vintergæk? Et vintergemt Atlantis har kastet sneen væk. Hvem gav dem mod og tro, fortalte dem i mørket: Hold ud! Bliv ved at gro!

3. Jeg tror, de ikke ænser de kolde hjerners syn, men sprænger snævre grænser med frydegule lyn. Hvem gav dem mod og tro, fortalte dem i mørket: Hold ud! Bliv ved at gro!

2. Nu står de dér fornøjet som mørkets dementi, har smidt alt vintertøjet, skønt haven er i hi. Hvem gav dem mod og tro, fortalte dem i mørket: Hold ud! Bliv ved at gro!

4. Er troens frø den smule, vi mætte kaster væk? Så se til himlens fugle, til havens vintergæk. Hvem gav dem mod og tro, fortalte dem i mørket: Hold ud! Bliv ved at gro!

- 13 -

5. Vær stærk! Lad troen lyse erantis-glad og gul. Skønt hjerterne kan fryse, forlad de banges skjul. Gud gir dig mod og tro, fortæller dig i mørket: Hold ud! Bliv ved at gro! Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

   


Du skal unde dig et hvil Aprilvise

Niels Johansen 2008

Werner Knudsen 2008

                         Fine

S

Bocca ch.

   

Du skal

        



      Bocca ch.      

        



           

Du skal

Cm6

Bb

Gm7

F

Dm

Gm7

C7







 

 

 

Du skal

un - de dig et hvil

i en

Du skal

un - de dig et hvil

i en

F

C9

F

Gm/B

             Fine

7

     for - års - travl

   

for - års - travl

 a -

a -

      for - års - travl a

    

for - års - travl Dm

    

  

-

 a -

 



  

sta - ver,

se Vor - her - res go - de

 



  

  

 



  

pril,

 

gå og

fal



-

de lidt

 

pril,

gå og



 

fal

Dm7

Bb

G

C



 

   

-

de lidt

i

i

  

de lidt

  

- 14 -

  

se Vor - her - res go - de

de lidt

gå og



      

-



 

A/C#

sta - ver,

fal

-

C

i

gå og

pril,

 

  

pril,

fal

i en

Fine

                       

un - de dig et hvil

Fine

Bocca ch.

Piano

i en

Fine

Bocca ch.

B

un - de dig et hvil

A

T



i

sta - ver,

se Vor - her - res go - de

 



  

sta - ver,

se Vor - her - res go - de

F

C/E

C7

    

 

  

Dm

  

Bb

   


2 12

  

 

ga - ver myld - re

 

  

   ga

ga - ver myld - re



- ver myld - re

 

  

op

i park og

ha - ver.

A - ne - mo - ners mil - de



  

 

i park og

ha - ver.



  

op

i park og

ha - ver.



  

op

ga - ver myld - re

op

F

Bb

  

 



  

Cm6

    

  

i park og Gm7

    

   

ha - ver. F

  

 

     

 

A - ne - mo - ners mil - de

 

  

A - ne - mo - ners mil - de

 

  

A - ne - mo - ners mil - de Dm

   

Gm/B¨

Gm7

    

Satsen kan synges a cappella eller med piano-akkompagnement. Takt 1-4 (bocca chiusa) er både forspil, mellemspil mellem hvert vers og efterspil. Når satsen akkompagneres kan bocca chiusa delen i koret eventuelt udelades.

C7

   

 smil.

 smil.

 smil.

smil. F



 16.4.2008

1. Du skal unde dig et hvil i en forårstravl april, gå og falde lidt i staver, se Vorherres gode gaver myldre op i park og haver. Anemoners milde smil.

3. Vi kan grave, vi kan så, men må stille vente på at en bøg får åbnet øjet med det første blad fornøjet, så jeg slentrer ned ad Strøget, hører Rådhusuret slå.

5. Se! I gylden, skarp profil Frelsertårnets varme smil. Når en dag april er omme, så vil maj til tiden komme med lidt sommer i sin lomme. Men i dag er det april.

2. Trække fra og lægge til. Solen skinner, når den vil. Tusindvis af flotte faner foldes ud som tulipaner, metervis af silkebaner til Vorherres forårsspil.

4. Lytter lidt til stille jazz på en bænk på Højbro Plads. Går en tur på Langelinie. Her er ingen sydlandsk pinje, men i blå og lige linje byens tårne sat på plads.

Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 15 -


Der er sang i bøgens blade Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

q=170

S

            1. Der er sang

i

     

1. Der er sang

T

B

bø - gens bla - de,

          

A

i

ly - se maj - vers sprin - ger ud

-

de, ly - se maj - vers sprin - ger ud

 

   

   







      





Ah

Ah

       9

min - ders

    

ga



        

       

min - ders ga - de,

    

sky - der sta - dig fris - ke skud.

San - ge ban - ker på

mit hjer - te,

        

        



-

       San - ge ban - ker på

de, sky - der sta - dig fris - ke skud.



 

19

 

barn - doms

te,

barn - doms

    

  

 fa

-

 fa

  

-

-

Ah







mit hjer





      





Ah

   

go - de

Ah



    

go - de

    i de



Ah

   

u de

        

bø - gens bla

  

    

       



ner

løf



ner

løf

 

-

-



ter

sig.



ter

sig.



 

 



Hus - ker

du

Hus - ker

du

Ah

 Ah

- 16 -



din

din


2

   

   



25

  

i

de

ly

  

-

te

ly

 

ung - doms smer - te

   

ung - doms

   

smer

i

de

     

 

-

-



se

aft - ners

maj?



se

aft - ners

 





 



  

 

maj?

1. Der er sang i bøgens blade, lyse majvers springer ud i de gode minders gade, skyder stadig friske skud. Sange banker på mit hjerte, barndoms faner løfter sig. Husker du din ungdoms smerte i de lyse aftners maj?

3. Der er byens små oaser med en plads til lidt af hvert. Gamle snakker, unge daser, to får kys og tre dessert. Gå igennem Kongens Have, køb en pizza eller to. Solen finder morfars mave, indtil solen går til ro.

2. Der er pusterum til leje i den alt for grønne maj. Der er stille villaveje, hvor syrener viser sig fra den allerbedste side og forførisk fanger mig. Kys de lilla, kys de hvide. Skal jeg plukke en til dig?

4. Der er sang i bøgens blade, jeg vil synge mine vers. Der er triste, der er glade, og de blå, der går på tværs. Står du stille under kronen på en blomstrende syren, kan du høre saxofonen fra Ben Webster på sin gren. Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 17 -

 


Sol i marts q.=60

S

         

1. Sol

A

      1. Sol     1. Sol

T

B

1. Sol

  

 

  

i marts

  

lys

og glad

i marts

  

 

lys

  

i marts

  

 

lys

i marts

lys

 

5         

 

Le - en - de

  

føl - ger du,

Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

      spej - les

i

kro - kus og

     

fug - le - bad.

og glad

  

spej - les

i

kro - kus og

fug - le - bad.

og glad

spej - les

i

kro - kus og

fug - le - bad.

  

hvor

jeg går.

                

 

               Le - en - de føl - ger du, hvor jeg går.            Le - en - de

føl - ger du,

hvor

hvor

  

kro - kus og

For - års - mi - rak - let

føl - ger du,

i

  

Le - en - de

fug - le - bad.

spej - les

 

   

og glad

For - års - mi - rak - let

     

jeg går.

jeg går.

   

  

  

lys - fyldt står.

  

 

lys - fyldt står.

For - års - mi - rak - let

 

lys - fyldt står.

For - års - mi - rak - let

lys - fyldt står.

       

1. Sol i marts så lys og glad spejles i krokus og fuglebad. Leende følger du, hvor jeg går. Forårsmiraklet lysfyldt står.

3. Sol i marts, som livets brød gir du et livstegn fra jordens skød: Liljetrompeter, parate når Kristus fra død til livet går.

2. Sol i marts, et kærligt kram. Vinteren smider de sidste gram. Solsorten synger endnu lidt småt. Himlen er blå, og græsset vådt.

4. Sol i marts, så liljegul kalder du tvivlende ud af skjul. Kalder på håbet. Stop op og lyt. Ingen skal sørge. Alt er nyt.

- 18 -

 

  

 

     

5. Sol i marts, som børn i leg finder du glæderne. Viser vej. Søger i dybet mit spirelag. Nåden er ny. Som sol i dag. Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008


Gudslyset lyser Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

q.=45

S

           Guds - ly - set

         

A

Guds - ly - set

ly - ser, når

   

ly - se - ne sluk - kes, selv in - gen djæ - vel kan

pu - ste det ud.

           

   

       

pu - ste det ud.

kes, selv in - gen djæ - vel kan

       

pu - ste det ud.

ly - se - ne sluk - kes, selv in - gen djæ - vel kan

pu - ste det ud.

ly - se - ne sluk - kes, selv in - gen djæ - vel kan

               Guds - ly - set ly - ser, når ly - se - ne sluk -

T

B

ly - ser, når

       

   

         Guds - ly - set

ly - ser, når

         5

Guds - dø - ren åb - nes, hvor

       

Guds - dø - ren åb - nes, hvor

   

   

       

dø - re - ne luk - kes,

   

åb - nes til stal - den. Og

               

dø - re - ne luk - kes,

åb - nes til stal - den. Og

             Guds - dø - ren åb - nes, hvor dø - re - ne luk - kes, åb - nes til stal - den. Og                      Guds - dø - ren åb - nes, hvor

dø - re - ne luk - kes,

åb - nes til stal - den. Og

       

    dér ser

vi Gud.

   

dér ser

vi Gud.

dér ser

vi Gud.

       

dér ser du Gud.

1. Gudslyset lyser, når lysene slukkes, selv ingen Djævel kan puste det ud. Gudsdøren åbnes, hvor dørene lukkes, åbnes til stalden. Og dér ser vi Gud.

3. Englene synger, når sangen forstummer, synger, når festen har mistet sin pynt. Hvor vi må nøjes med mandtal og nummer, høres en tone: Guds sang er begyndt.

2. Stjernen vil lyse, når stjernerne slukkes. Ingen kanoner kan skyde den ned. Sandhed som løgne kan bøjes og bukkes. Kristus er sandhed. I sandhed Guds fred.

4. Kom blot, december, med sorg og med glæde. Kom nu med barnets forventning til fest. Kom, lad os danse om træet i kæde. Kom, Herre Kristus og vær vores gæst. Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 19 -


Snuetung novemberhimmel

Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2007

q=55

        

S

   

   

     

  

1. Snu - e - tung no - vem - ber - him - mel, fat - tigt kra - ge - klædt i sort. Mon du gør en dig - ter svim - mel? Nej, det har du al - drig gjort.

       

   

  



         

   

   

  

     

        

   

1. Snu - e - tung no - vem - ber - him - mel, fat - tigt kra - ge - klædt i sort. Mon du gør en dig - ter svim - mel? Nej, det har du al - drig gjort.

T

1. Snu - e - tung no - vem - ber - him - mel, fat - tigt kra - ge - klædt i sort. Mon du gør en dig - ter svim - mel? Nej, det har du al - drig gjort.

7

da

pa - let - ten

       

  

  

   

den var tom.

Al - le tænk - te:

  

    Pyt, man kan

da

    Du

Du

Du

   

blev far - ve - sat

en man - dag,

   

blev far - ve - sat

   

en man - dag,

   

blev far - ve - sat

     

en man - dag,

en man - dag,

   

ma - le regn - vejrs - him - len

   

   

   

   

pa - let - ten

den var tom.

  

Al - le tænk - te:

   

Pyt, man kan

da

ma - le regn - vejrs - him - len

da

pa - let - ten

den var tom.

Al - le tænk - te:

Pyt, man kan

da

ma - le regn - vejrs - him - len

  

   

den var tom.

Al - le tænk - te:

Pyt, man kan

    da

pa - let - ten

om.

       

da

          

   

1. Snu - e - tung no - vem - ber - him - mel, fat - tigt kra - ge - klædt i sort. Mon du gør en dig - ter svim - mel? Nej, det har du al - drig gjort.

        

blev far - ve - sat

   

A

B

Du

   

       

da

   

   

ma - le regn - vejrs - him - len

1. Snuetung novemberhimmel, fattigt krageklædt i sort. Mon du gør en digter svimmel? Nej, det har du aldrig gjort. Du blev farvesat en mandag, da paletten den var tom. Alle tænkte: Pyt, man kan da, male regnvejrshimlen om.

4. Jeg vil gå en tur langs fjorden, lukke vejret modigt ind. Gule blade dækker jorden, rynket som en kærlig kind. Og så mindes jeg de gamle, der har trådt den sti, jeg går. Nu skal børnebørn selv samle, hvad vi samled gennem år.

6. Nøgne marker ligger tomme, venter på, hvornår det sner. Hvad har himlen i sin lomme? Første snefnug? Her og der. Hjertet vokser i november, og i mørket skimtes snart stjernesolen i december. Fuglebrættet er parat.

2. Men Vorherre lo fornøjet, rørte stadig farver op, så med smil i malertøjet solen gavmildt stige op. Gemt bag store tykke kraver, ser vi småt og ikke stort. Røde, grønne, havblå farver, blanded Gud novembersort.

5. Tågen letter, gennem disen ser vi byens tunge krop. Ved hvert fodtrin brister isen, ingen vandpyt giver op. Træerne er nodestreger, Jeg vil sætte toner på. Rig er den, hvis hjerte ejer vers, der farver himlen blå.

7. Se, dér kommer mine fugle i den første sne og slud. - I må nøjes med den smule, som vi dagligt lægger ud. Skoven krymper, bliver mindre, mark og haver går i hi. Modigt vil I overvintre! Kom hver dag et smut forbi. Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2007

3. Se med hjertet: Kom, november, med din mørke harmoni, hvor vi selv og skoven dæmper alle lyde, går i hi, rig af forårslyse blade, pinsesolens ild i maj. Børn og børnebørn, der glade leger skjul og gemmer sig.

- 20 -

om.

om.

om.


Jeg elsker de nedfaldne æblers tid q=130

S

G     G   D     

Jeg

A

B

ned - fald - ne

Jeg

el - sker de

el - sker de

ned - fald - ne

ned - fald - ne

 G G7    C     8

træ - er og

bus - ke, ja

hvor

        

          træ - er og bus - ke, ja hvor         træ - er og

træ - er og

bus - ke, ja

bus - ke, ja

hvor

hvor

 

Am7

æb - lers

            Jeg el- sker de ned-fald-ne æb            Jeg

T

el - sker de

          

Tekst: Niels Johansen 2007 og Werner Knudsen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

tid

 

æb - lers

A

D

med duft af ok - to - bers skar - pe

tid

går,

Fra

med duft af ok - to - bers skar - pe

bid.

Fra

        Cmaj7

em- mer og

duf - ter af

D7sus2

G

 

em- mer og

em- mer og

duf - ter af

duf - ter af

ef - ter - år.

ef - ter - år.

        det

em- mer og

duf - ter af

 

ef - ter - år.

1. Jeg elsker de nedfaldne æblers tid med duft af oktobers skarpe bid fra træer og buske, ja hvor jeg går, det emmer og dufter af efterår.

4. Jeg elsker når vejret med et blir lunt, skønt træerne gnistrer i gult og brunt. Så finder jeg tæppe og havestol og nyder den lave oktobersol.

2. Jeg elsker når bladenes tykke bundt i glade spiraler blir hvirvlet rundt. Når marken er bar og har lange skår er høsten i hus, det er efterår.

5. Oktober kan bringe os tidlig sne, der varsler den vinter, vi snart vil se. Med mildhed og styrke oktober står. Jeg elsker oktober og efterår!

3. Jeg elsker den piskende storm og regn, for den er et sikkert oktobertegn. Vi lukker os inde med te og saft og hører og føler naturens kraft.

Vers 1: Niels Johansen, 2007 Vers 2-5 og melodi: Werner Knudsen, 2008

- 21 -

ef - ter - år.

 

det

går,

D7

       

 

går,

  

 

 

bid.

       

       

det

Fra

Fra

G

det

bid.

       

går,

bid.

         

med duft af ok - to - bers skar - pe

tid

D7

 

 

- lers

 

jeg

Em7

 

Am  

jeg

G

med duft af ok - to - bers skar - pe

E7

jeg

D7

tid

æb - lers

jeg

       


Hen imod sankthans q=90

S

           1. Hen

A

1. Hen

T

B

i - mod sankt - hans

         

i - mod sankt - hans

          1. Hen i - mod sankt - hans          1. Hen

i - mod sankt - hans

Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

        

    

        

    

       

     bin - der vi

bin - der vi

bin - der vi

en krans.

en krans.

en krans.

    

bin - der vi

en krans.

4                    

Dyp - per ly - se

bø - ge - bla - de

Dyp - per ly - se

bø - ge - bla - de

Dyp - per ly - se

bø - ge - bla - de

        Dyp - per ly - se

bø - ge - bla - de

     



dybt i ha - vens far ve - la - de.

Sæt-ter net og let ko - ket

al - ler - sidst en pur - pur

plet.

dybt i ha - vens far ve - la - de.

Sæt-ter net og let ko - ket

al - ler - sidst en pur - pur

plet.

                              dybt i ha - vens far ve - la - de. Sæt-ter net og let ko - ket al - ler - sidst en pur - pur plet.                                dybt i ha - vens far ve - la - de. Sæt-ter net og let ko - ket al - ler - sidst en pur - pur plet.                         

1. Hen imod sankthans binder vi en krans. Dypper lyse bøgeblade dybt i havens farvelade. Sætter net og let koket allersidst en purpur plet.

3. Som en marguerit skal vi blomstre frit. Lad os åbne vore hænder selv for dem, vi ikke kender. Send til Bloksbjerg mørkemænd, så vi tænker stort igen.

2. Hvem kan stå imod? Junis overflod åbner alle hjertets døre. Jeg vil se, og jeg vil høre. Lærken synger som i går. Tiden stille, stille står.

4. Markens blomster gror farverigt i flor. Og som dem vil vi nu møde hvide, mørke, gyldne, røde. Vi er skabt af samme Gud til at bringe freden ud.

- 22 -

5. Hen imod sankthans binder vi en krans. Tænder bål, når mørket kommer, rykker sammen, det er sommer. Håbets fløjte spiller til, sætter liv og tro i spil. Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008


Jeg drikker mig glad i september          

S

    

Jeg drik - ker mig glad

i sep - tem - ber,

        

A

Tekst: Niels Johansen 2007 Melodi: Werner Knudsen 2007

     

  

     

  

dens svim - len - de him - mel og sol,

    

                     Jeg drik - ker mig glad i sep - tem - ber, dens svim - len - de him - mel og sol,                      Jeg drik - ker mig glad

T

B

i sep - tem - ber,

Jeg drik - ker mig glad E C©‹

i sep - tem - ber, B

         

Piano

      

    5



   

   

 

    sid   

   

 

   

 



 

   

 

- der så her - ligt be - ru - set



 

   

    

  

   

og

og

  

og

E/G©

         

   

på en skæv - be - net ha - ve - stol.

 

 

på en skæv - be - net ha - ve - stol.

    C©‹

 

 

  

 

på en skæv - be - net ha - ve - stol. F©m B7 E

  

             

1. Jeg drikker mig glad i september, dens svimlende himmel og sol, og sidder så herligt beruset på en skævbenet havestol.



  

på en skæv - be - net ha - ve - stol.

 

sid - der så her - ligt be - ru - set A B7/A E/G©



sid - der så her - ligt be - ru - set

    

dens svim - len - de him - mel og sol, F©‹7 B7 E

                       

sid - der så her - ligt be - ru - set

  

dens svim - len - de him - mel og sol,

og

          

3. Hvor langt falder æblet fra stammen? Fra træerne drysser de blødt, så græsset får lov til at vokse, når plænen er klædt i rødt.

2. Her skænkes mit bæger til randen med asters så blæsende blå. Ved duften af sensommerroser går dagen og jeg i stå.

4. Og lidt efter lidt er det aften, og himlens dukat er af guld. Se, stjernerne danser med månen, så månen blir rund og fuld. 5. Så er vi da to, kære måne, der skinner beruset og blødt. Vi drak af den blålige himmel så dybt, som mit hjerte er rødt.

- 23 -


Se, solen går ned på sin pude Stille q.=40

S

    

Se,

   

A

Se,

T

B

G

     

D7

G

so - len går ned på sin

pu

     



pu

             Se, so - len går ned på sin pu            Se,

so - len går ned på sin

        Am

5

Em

G/B

             



-



stjer - ner - ne tæn - des der - u

     

så små som en

-

de

med

så små som, så

 

øj - ne

de

med

 

øj - ne

så små som en

de

med

øj - ne

 

G/D

-

-

-



stjer - ner - ne tæn - des der - u

-

de,



 

de,

de,

og

små som en ært,



og

 

ært,

  

og



så små som en

 

ært,

og

     

G

     

   

langt væk, så

tæt

D7

 

     

     

Am

E7/B

ært,

         

  

D



øj - ne



Dsus4

med



-

G

de

C©dim7

stjer - ner - ne tæn - des der - u

 

pu

C

-

C

stjer - ner - ne tæn - des der - u

       

G7



so - len går ned på sin

Tekst: Niels Johansen 2007-08 Melodi: Werner Knudsen 2007

og

 nært.

 

langt væk, så

tæt

på, så

tæt

og nært.

tæt

på, så

tæt

og nært.

     



     



 

langt væk, så

de,

langt væk, så

tæt

og

   

nært.

1. Se, solen går ned på sin pude med øjne så små som (så små som) en ært, og stjernerne tændes derude, så langt væk, så tæt på (så tæt på) og nært.

3. Vi synger. Du lukker et øje, men holder det andet (det andet) på klem. Vor Far, i det dybe og høje, send engle (send engle) forbi vores hjem.

2. Nu trænger din verden til hvile, og himlen er trukket (er trukket) i blåt. Du kæmper og kæmper, vil smile, men snart lukker (snart lukker) søvnen dit slot.

4. Ja, hør os, vor Gud og beskytter, der altid er blandt dine (blandt dine) små. Du våger i mørket og lytter, så hjertet i tryghed (i tryghed) kan slå. Tekst i parentes: Linie 2: alt. Linie 4: alt og tenor.

- 24 -

 


Vorherre bar sin tunge spand

Niels Johansen 2006-08

S

        

A

      

sin

tun - ge spand

bar

sin

        Vor - her - re bar sin   B       Vor - her - re

bar

T

Vor - her - re

bar

5

   

 

mør - ket

mør - ket

tun - ge spand

tun - ge spand

i - gen

    

o - ver - flod

flød

i

flød

i



nem ver - dens ø - de - land,

hvor

       

fod.

og ly - set tråd - tes un - der

        

fod.

og ly - set tråd - tes un - der

fod.

 

  



o - ver - flod

og

ly

     

-

set tråd - tes un - der

   fod.

1. Vorherre bar sin tunge spand igennem verdens ødeland, hvor mørket flød i overflod, og lyset trådtes under fod.

4. Ja, hjertets klunser, det er sandt, du samler dem med skåret kant. Du ser en bror, som Gud har skabt, i den, som verden kalder tabt.

2. Han slæbte livets tunge sten, og bar de trætte en for en. Han klinked sjælens skarpe skår hos dem, som ingen andre når.

5. Selv hjertet, tungt af stor kredit det letter du og kalder dit, for Nåden er en gavmild si, hvis huller aldrig lukkes i.

3. Og midt på verdens losseplads dér holdt han hof i sit palads, med fedekalv, med sang og bøn, for Kain og den fortabte søn.

6. Du samler os af kærlighed, derfor er vi din menighed. Som tiggere med overskud går vi nu ud med post fra Gud. Lukas 15. Matt. 5,13-16.

- 25 -

 

hvor

  

o - ver - flod

o - ver - flod

-

og ly - set tråd - tes un - der

  

 

          

i - gen - nem ver - dens ø - de - land,

       

  

i

hvor

             i - gen - nem ver - dens ø - de - land, hvor            

   

flød

i - gen - nem ver - dens ø - de - land,

   

 

        mør - ket flød i        mør - ket

sin

             

    tun - ge spand

Vor - her - re

Werner Knudsen 2006

  10.6.2008


Januarmørke e=180

      

S

1.Ven - ter i mør Sluk al - le blå -

      

A

1.Ven - ter i mør Sluk al - le blå -

T

B

       1.Ven - ter i mør Sluk al - le blå         

-

1.Ven - ter i mør Sluk al - le blå -

      

ket, lys,

ja, ven - ter på sne, vort hov -mod skal se,

ket, lys,

ket, lys,

ket, lys,

      

ja, ven - ter på sne, vort hov -mod skal se,

      

ja, ven - ter på sne, vort hov -mod skal se,

     

ja, ven - ter på sne, vort hov -mod skal se,

    

Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

  

ven - ter på u - brug - te da se, så vi stop - per vor kla -

   

   

  

ven - ter på u - brug - te da se, så vi stop - per vor kla -

  

ven - ter på u - brug - te da se, så vi stop - per vor kla -

   

  

ven - ter på u - brug - te da se, så vi stop - per vor kla -





ge. ge.

 



ge. ge.





ge. ge.





ge. ge.

                                      3

Stjer-ner ly - ser, tæl, hvis I kan, nå - den er tal - løs som stjer-ner og sand. Hvem vil for- sø - ge at tæl - le? Le - ve vil vi, hjer - ter- ne slår. Kris -tus er med os i dag, som i går. Kris - tus er hjer - ter-nes hel - le.

                                    Stjer-ner ly - ser, tæl, hvis I kan, nå - den er tal - løs som stjer-ner og sand. Hvem vil for- sø - ge at tæl - le? Le - ve vil vi, hjer - ter- ne slår. Kris -tus er med os i dag, som i går. Kris - tus er hjer - ter-nes hel - le.

                                      Stjer-ner ly - ser, tæl,hvis I kan, nå - den er tal - løs som stjer-ner og sand. Hvem vil for-sø - ge at tæl - le? Le - ve vil vi, hjer - ter- ne slår. Kris -tus er med os i dag, som i går. Kris - tus er hjer - ter-nes hel - le.                                  Stjer-ner ly - ser, tæl, hvis I kan, nå - den er tal - løs som stjer-ner og sand. Hvem vil for- sø - ge at tæl - le? Le - ve vil vi, hjer - ter- ne slår. Kris -tus er med os i dag, som i går. Kris - tus er hjer - ter-nes hel - le.

1. Venter i mørket, ja, venter på sne, venter på ubrugte dage. Sluk alle blålys, så øjne kan se, se, så vi stopper vor klage. Stjerner lyser, tæl, hvis I kan, nåden er talløs som stjerner og sand. Hvem vil forsøge at tælle? Leve vil vi, hjerterne slår. Kristus er med os i dag som i går. Kristus er hjerternes helle.

2. Venter i mørket. Vor Gud, lad os se: jorden svøbt ind i din kåbe, grædende børn, der begynder at le, trætte får kraft til at håbe. Hør, vi råber: Verden er kold. Stop vores vanvid af krige og vold! Døde kan intet fortælle. Leve vil vi, hjerterne slår. Kristus er med os i dag som i går. Kristus er hjerternes helle.

3. Venter i mørket, ja, venter på sne, venter på ubrugte dage. Venter miraklet, mirakler kan ske: Frygten gir glæden tilbage, stumme synger, sangen får magt, børnene danser, og freden slår takt, håbet går ud af sin celle. Leve vil vi, hjerterne slår. Kristus er med os i dag som i går. Kristus er hjerternes helle. Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 26 -

 


Når sorgen vil lukke mig inde Tekst: Niels Johansen 2008, 2009 Melodi: Werner Knudsen 2008

q.=40

S

              Når

             Når sor - gen vil luk - ke mig in              Når

B

in - de

Når

sor - gen vil luk - ke mig

sor - gen vil luk - ke mig

5

in - de

-

in

i

blin - de,

     

  

i

blin - de,

vre - de

vre - de

og tvivl som

og tvivl som

           vre - de og tvivl som i blin 



     vre - de

og tvivl som

-

   i

blin

lå - se min in - der - ste

dør,

de

  

og

lå - se min in - der - ste

dør,

de

og

        

         lå - se min in - der - ste

     

 

     

     

be - ken - der den on - de

 

de,

be - ken - der den on - de

 

de,

ku - lør.

ku - lør.

ku - lør.

     

be - ken - der den on - de

4. Jeg kender den fremmedes stemme, en stemme, der lukker sig ind: Mit barn, du er fundet og hjemme, med sorgen og angst i dit sind.

2. For jeg er for træt til at bede, og lyset blir mørke i mig. Jeg ved, jeg skal søge og lede, men hvor er de vejløses vej?

5. Jeg beder, når du ikke beder. Dit suk og din tavshed får ord. Jeg finder, hvor du ikke leder. Jeg tror, selv når du ikke tror. 1. Mos. 32, 25-32; Rom. 8, 6–27 Tekst: Niels Johansen 2008, 2009 Melodi: Werner Knudsen 2007

- 27 -

ku - lør.

1. Når sorgen vil lukke mig inde og låse min inderste dør, slår vrede og tvivl som i blinde, bekender den onde kulør.

3. Et sted fra det inderste mørke dér hviskes et trøstende ord, som kilden, udtørret af tørke, blir vakt i min skorpede jord.

dør,

 

be - ken - der den on - de

 -

dør,

og

  

         

lå - se min in - der - ste

  

-

       

og

             

A

T

sor - gen vil luk - ke mig

         

 

slår

   

  

slår

slår

 

slår


Vi plukkede jordbær i barndommens land Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

q=160

S

              Vi pluk - ke - de jord - bær i

Vi pluk - ke - de jord - bær i

og spis - te fra mor - gen til

barn - dom - mens land

       

og spis - te fra mor - gen til

af

af

                       Vi pluk- ke - de jord-bær i barn-dom- mens land og spis - te fra mor -gen til af

T

B

barn - dom - mens land

            

A

       

             Vi pluk - ke - de jord - bær i

barn - dom - mens land

             9

in - de i

dam - pen af

       

og spis - te fra mor - gen til

       

suk - ker og vand sled mor - mor med grø - den og

           

saf

       

                     in - de i dam-pen af suk- ker og vand sled mor-mor med grø -den og saf in - de i



dam - pen af

dam - pen af

      18

sma - gen

af

    sma - gen

af

      sma - gen af 

saf

suk - ker og vand sled mor - mor med grø - den og

 

  

  

jord - bær den - gang,

jord - bær den - gang,

   

jord - bær den - gang,

sma - gen

jord - bær den - gang,

af

  

saf

-

 

Og

-

ten.

 

Og

-

ten.

Og

ten.

Og

af

-

   

ten.

Ja, hus - ker du

ten.

Ja, hus - ker du

   

-

ten.

Ja, hus - ker du

   

ten.

Ja, hus - ker du

-

  

  



da

jord - bær var

rø - de som

hjer

     

ten.

 

 

-

     

                  in - de i

suk - ker og vand sled mor - mor med grø - den og

-

 -

ter,

og

da

jord - bær var

rø - de som

      

hjer



-

ter,

og

da

jord - bær var

rø - de som

hjer

-

ter,

  

  

og

da

jord - bær var

rø - de som

ter,

og

- 28 -

 hjer

-

 


2

      25

aft - ner - ne

  

ly - se som

sol - sor - tens sang

        aft - ner - ne

  

ly - se som

  

sol - sor - tens

  

og

let - te

  

sng,

og

at

  

let - te

at

            aft - ner - ne ly - se som sol - sor- tens sang og let - te at                 aft - ner - ne

ly - se som

sol - sor - tens sang

og

1. Vi plukkede jordbær i barndommens land og spiste fra morgen til aften. Og inde i dampen af sukker og vand sled mormor med grøden og saften. Ja, husker du smagen af jordbær dengang, da jordbær var røde som hjerter, og aftnerne lyse som solsortens sang, og lette at bælge som ærter.

let - te

at

  

bæl - ge som

ær

-

ter.

  

bæl - ge som

  

bæl - ge som

   bæl - ge som

ær

-

ær

-

 ær

ter.

 ter.

 -

ter.

5. Og så var der udsalg og ferien snart slut, og nu var det nu, det var billigt, og vi gik i byen med morfar et smut og prøvede mere end villigt. Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...

2. Og juli var ferie med solbrændte knæ og marker så danske som Aakjær. Og kom der en byge, så krøb vi i læ, til regnen drev over i gråvejr. Ja, husker du smagen af jordbær dengang ... 3. Og vi tog til stranden med tæpper og mad, smed tøjet så hurtigt, vi kunne, og svømmed og svømmed, til bukserne sad og krymped på frysende hunde. Ja, husker du smagen af jordbær dengang ... 4. Og cirkuset rejste sit spraglede telt på pladsen og spredte magien. Og jeg gik til hånde, en tiårig helt, som hjalp tre artister med stigen. Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...

- 29 -

6. Og aftnen blev søvnig præcis klokken ti, hvor biblen kom ned fra reolen. Vi takked for dagen, som nu var forbi. Og mormor sad stille i stolen. Ja, husker du smagen af jordbær dengang ... 7. Vi står på perronen, og morfar er med. Ser toget. Farvel, kære sommer. Og øjnene svider, da vi tar af sted med glæden i bundløse lommer. For hvem glemmer smagen af jordbær dengang, da jordbær var røde som hjerter, og aftnerne lyse som solsortens sang og lette at bælge som ærter. Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008


Når himlen har tændt sit oktoberbål q=85 B7

S

    

1. Når

  

A

1. Når

Am7

Em B7 Em Am

         

him - len har tændt sit ok - to - ber - bål, sin

         

him - len har tændt sit ok - to - ber - bål, sin

               1. Når him - len har tændt sit ok - to - ber - bål, sin

T

B

Em

  

1. Når

Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

          him - len har tændt sit ok - to - ber - bål, sin

Em

E‹/G E7

Am G#º Am

         

bræn - den - de sol

i en hav - blå skål, så

         

 

         



         



bræn - den - de sol

i en hav - blå skål, så

bræn - den - de sol

i en hav - blå skål, så

bræn - den - de sol

i en hav - blå skål, så

5 E A/C© E7/B A F©m7 E A B11 E E7/D                       

  

             træk - ker jeg støv - ler - ne på og går og            

  

træk - ker jeg støv - ler - ne

og

går

og

            træk - ker jeg støv - ler - ne

træk - ker jeg støv - ler - ne

og

og

går

går

og

og

ind - ån - der gæst - frit mit

ef - ter - år

          ind - ån - der gæst - frit mit ef - ter - år          

  

ind - ån - der gæst - frit mit

ef - ter - år

  

ind - ån - der gæst - frit mit

ef - ter - år

   

     

1. Når himlen har tændt sit oktoberbål, sin brændende sol i en havblå skål, så trækker jeg støvlerne på og går og indånder gæstfrit mit efterår.

4. Som lyngen, der synger mit hjertes sang. Dens vindblæste blues trækker dagen lang. Den er så bekræftende stærk og står og bærer de modløses efterår.

2. Som bladene falmer, er ælde smukt. Lidt rynket i kanten, men ærligt brugt. Så sommerfyldt grønne de sad i går, nu farver de gyldent et efterår.

5. Tilfreds ligger marken som nybagt brød og nyder at kysses af solens glød. Den husker på høsten, når kulden slår, og lærkerne flygter fra efterår.

3. Hvor herligt at ældes med godt humør som bladene glade med smuk kulør og vide, som stammen, ens rodnet når de dybeste kilder hvert efterår.

6. Så kom nu, fordybelsens gode tid, den blålige time, hvor indre splid skal tie og lytte, så jeg forstår: Guds godhed vil række det hele år. Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 30 -


Blå som september q=64

S

3               3

3

1.Blå som sep - tem - ber, så højt som dens him - mel

3 3 3            

A

1.Blå som sep - tem - ber, så højt som dens him - mel

T

B

3

3

Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Musik: Werner Knudsen 2006

          3

stem - mes en to - ne: For - el - ske - des JA. 3

3

3

         

              3 3 3  1.Blå som sep - tem - ber, så højt som dens him - mel              

stem - mes en to - ne: For - el - ske - des JA.

1.Blå som sep - tem - ber, så højt som dens him - mel

stem - mes en to - ne: For - el - ske - des JA.

3

3

3

3            

3

3

3

Let som en sva - le, så fug - le - fri svim - mel

Let som en sva - le, så fug - le - fri svim - mel

3

           3

3

3

3

            Let som en sva - le, så fug - le - fri svim 



3

 

3

3

3

3

      

3



Let som en sva - le, så fug - le - fri svim - mel

          3

3

3

3

3

          sva - res fra hjer - ter: Et 3

3

3

ja, og

et

ja.

3

         

sva - res fra hjer - ter: Et 3

ja, og

et

ja.

3

          sva - res fra hjer - ter: Et 3

ja, og

et

ja.

3

          3

sva - res fra hjer - ter: Et

ja, og

et

ja.

1. Blå som september, så højt som dens himmel stemmes en tone: Forelskedes JA. Let som en svale, så fuglefri svimmel svares fra hjerter: Et ja - og et ja.

4. Blå som september, med rest at lidt sommer. Rødmende æbler, et rosenrigt bed. Kærlighed samler til inderste lommer, gemmer de ord, den i dag lægger ned.

2. Blå som september, hvad mer skal han sige? Du er min glæde, så smuk som i dag. Lysfyldt som stranden en morgen, min pige. Her er mit hjerte med flagstang og flag.

5. Blå som september, med tusinde stjerner lyser Guds ansigt imod jer sin fred. Gavmildt som høstens utallige kerner lyder velsignelsens ord: Jeg går med.

3. Blå som september, hvad mer skal hun svare? Du er min tone, min sang har jeg mødt. Nu er den vores, som vi skal bevare. Her er mit hjerte med noder i rødt.

6. Blå som september, så rig er Guds nåde, skjuler som lyngen den fattigste jord. Vindblæst, måske ja, en blomstrende gåde. Nåden er hverdagens slidstærke ord. Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

- 31 -



stem - mes en to - ne: For - el - ske - des JA.

3

- mel

          3

  




Februarsalme

Werner Knudsen 2009 Niels Johansen 2009

q=90

S

               

     

ne.

Grå sil - hu - et - ter, der

        

     

      

1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

A

              

Him - len har sne

Him - len har sne

i sin

dy

-

ne.

Grå sil - hu - et - ter, der

T

                1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

Him - len har sne

i sin

dy

-

ne.

Grå sil - hu - et - ter, der

1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

B

lis - ter om- kring,

      

lis - ter om- kring,

         lis - ter om- kring,

       

lis - ter om- kring,

      11

  

før - ste

    

     før

    

før - ste

  

   sy

  

spej - der: Er tø - vejr i

  

sy

  

spej - der: Er tø - vejr i

  

sy

 

 

 

 

e - ran - tis, må - ske

-

-

     

sy

     

ne?

 -

ne?

   fa - ret vild,

  

fa - ret vild,

i

i

Spredt

Spredt

  

i

flam - mer som ild

  

  

flam - mer som ild

sne - en

flam - mer som ild

sne - en

flam - mer som ild

  

 

  

 

fe - bru - ar - sal

fe - bru - ar - sal

 -

me.

-

me.



fe - bru - ar - sal

-

me.

 

  

fe - bru - ar - sal

1. Februarkulden har lukket sin ring. Himlen har sne i sin dyne. Grå silhuetter, der lister omkring, spejder: Er tøvejr i syne? Spredt i sneen flammer som ild første erantis, måske faret vild, Synger sin februarsalme.

3. Februarkulden kan lukke sin ring. Himlen kan ryste sin dyne. Men hvor jeg undrende ser mig omkring, kommer mirakler til syne. Op af jorden prikkes med fryd ti tusind grønne og snehvide spyd, sendt med en februarsalme.

2. Solbrændt med hue, dér står du igen, sendt af Vorherre med glæde, rund og fornøjet, min trofaste ven, glad som et barn på sin slæde. Håbet lyser dér, hvor du gror, bryder som troen den frosthårde jord. Tak for din februarsalme

4. Så lad os vente tålmodigt med dem, snart lufter foråret tøjet, giver den trætte et kys og et klem, himlen får glimtet i øjet. Dagen strækkes mer end i går, før vi ved af det, blir vinter til vår. Solsorten synger sin salme.

- 32 -

  

 

Syn - ger sin

  

sne - en

  i

Grå sil - hu - et - ter, der

sne - en

 

Syn - ger sin

ne.

 

Spredt

Syn - ger sin

-

 

Syn - ger sin

fa - ret vild,

Spredt

 

fa - ret vild,

ne?

     

dy

ne?

-

i sin

  

  

spej - der: Er tø - vejr i

e - ran - tis, må - ske

  

Him - len har sne

spej - der: Er tø - vejr i

e - ran - tis, må - ske

   - ste

  

e - ran - tis, må - ske

  

før - ste

-

      

1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

        

dy

        

              

6

i sin

-

me.


Af jord er vi kommet

Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

q=100

S

     1. Af jord

A

T

B

    

        er vi kom - met som

           

A - dam en - gang, et

       

ska - bel - ses - un - der til

Pa - ra - dis - sang.

          

1. Af jord

er vi kom - met som

A - dam en - gang, et

ska - bel - ses - un - der til

Pa - ra - dis - sang.

1. Af jord

er vi kom - met som

A - dam en - gang, et

ska - bel - ses - un - der til

Pa - ra - dis - sang.

                          1. Af jord er vi kom-met som A-dam en - gang, et ska -bel-ses - un-der til Pa - ra - dis - sang.                           1. Af jord er vi kommet som Adam engang, et skabelsesunder til Paradissang.

2. Til jord skal vi blive som Adam engang, fordi han fandt haven i Paradis trang.

3. Af jord skal vi opstå som Adam engang, med Kristus ved hånden til Paradissang. Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

- 33 -


Halehoi! kære Klods-Hans

Tekst: Niels Johansen 2009, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2009 D7(“4)

Bossanova q=120

               S1           GŒ„Š7

D7(“4)

chi ki cha ka chi ki cha ka

  

S2

GŒ„Š7

chi ki cha ka chi ki cha ka

chi ki cha ka chi ki cha ka

chi ki cha ka chi ki cha ka



 

Intro

                   

A

chi ki cha ka chi ki cha ka

     ga

T

B





duun



ga

ga

chi ki cha ka chi ki cha ka

 

  

du duun

 



ga

chi ki cha ka chi ki cha ka

ga



ga

ga

ga



  

duun

du duun



duun

  

G

4

D7

G

chi ki cha ka chi ki

      

S2

C

G

      

            ga du

T.

   

duun

du du



      

du

du

ga

du du du du du



ga

ga

ga

  

 

 duun

du duun

du duun

G

du du

ga

ga

 

duun duun duun

D7

G

B7

E‹



du



  

duun

du duun

A

chi ki cha ka chi ki cha ka chi ki cha ka chi ki cha ka

  

S2

  

ge - de - buk ind

i

    

    

  

du du du du du

du du du

du

    

ri - der med æ - sko og

  

A.

  du

 

T.

B.

du

  duun

3



ga

ga

  

du duun

  

ga

duun

du

 

duun

  

du du du

du

ga

 duun

- 34 -



  

duun

du duun

D

  chi ki cha ka

chi ki cha ka

  



     

  





ga

ga



  

duun

du duun

du du du



    

du du du du du du

 

   

  ga

 

du

  

hjer - tet med maj - fyld - te lom -

  

ga

mer,

ga

A7/C©



du

chi ki cha ka chi ki cha ka

    

3

chi ki cha ka chi ki cha ka

         du

D7/F©

    

ki cha ka

              S1  8

D

som stor - ken, der kom- mer med som -

du

ga

  

        

3



ga

A7

cha ka chi ki cha ka chi ki cha ka chi ki cha ka chi 3

hoi! kæ - re Klods Hans. Som kys på min kind,

A.

A‹

du du

 

du duun

 

chi ki cha ka

                            S1 

B.

1. Ha - le -

mer.

 

Og

 

du

   

ga

du du du

  

du



  

duun

du duun


2

              S1                      C‹

12

T.

B.

chi ki cha ka

C‹

chi ki cha ka

    

    

li - vet er

mer end en bog,

D

chi ki cha ka

  

     

det ved

hver prin - ses - se, hvis

3

3

3

duun G

du duun

duun

             

S2

A.

T.

G7/B

ki cha ka

chi

  

klog

ki cha ka 3

som den klo - ge - ste 3

  



     du   du

du

du



du

 du

ga

du

du duun C

chi

ki cha ka chi

G

C

 

du

du

du

du



chi ki cha ka chi ki cha ka

    

S2

  

duun

du duun

T.

       ga

   du

 

duun

 duun



   

        du du du

duun

ba

ba

ba

ba

   

ba

 

chi ki cha ka

 

     hun er lidt klog.

 

     

du du du du

 duun

  du   

  

ga

du du du

du duun D7

det

du

ki cha ka chi

ki cha ka

     

er

en

rig - tig prin - ses -

     

du

du





ga

ga

du



  

duun

du duun

       

du

du

ga

 

 

ba

ba

   



 

    

 

du       

2.Så

chi ki cha ka

2. D7(“4) D7(“4)

ba

se.

A.





ba

du

ga



chi

  

     

D7/F©

       

   Og

1. D7(“4)

G

ki cha ka

hof - pæ - da - gog.

       S1            19

du duun G/D

    

ga

du duun

duun A7

       

ga

  

duun

B.

C‹7

chi ki cha ka chi ki cha ka

3

syn - ger, at

chi

B.

                   du du du du du du du du du du du du du du du du du                    du ga ga ga du du du du ga ga                 16

S1

chi ki cha ka

 

S2

A.

F

far...

 

du

du

du

    ba

ba

ba

ba

   

ba

ba

- 35 -

du

ba

du du ud

du

  du

du


Jeg sætter min drage i vinden Samba q=115

B‹7(b5)

  

S

 

A

  

T

B

 

Du

du

 

Du

du

 

Du

du

    

 

Du

du

E7

 

E‹7(b5)

ah

Du

  

ah

Du

  

ah

Du

 

ah

Du

Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009 A7

 

du

ah



 

du

ah

1. Jeg



du

ah



  

ah

1. Jeg

 du

Samba q=115

Piano

                                



5

  D‹

    

Ah

   

  

   

 A7(“4)

        

sæt - ter min dra - ge i vin -

den

      Ah               sæt - ter min dra - ge i vin -

Pno.

A7

  

den

 D‹

  

  

A‹



med bre - ve til F - N og Gud,

  

 

med bre - ve til F - N og Gud,

                                      

- 36 -



  

D‹7

G







  og

 

og

          

  


2 9

D‹

   

Ah

 

A‹

D‹

G‹

A7(“4)

A7



        

be - der dem læ- se dem,in -

   Ah 

 

den

       



13



den

  



G‹7

        

ved

ik- ke me - get om kri -

  

 

Oh

C7

FŒ„Š7

at

   

  

  

A‹

hvor - for

   







     



so - len går kold og går ud.



             ved ik-ke me- get om kri - ge,     

  



ge,

     

Jeg

 

so - len går kold og går ud.

  



      

    

at

be - der dem læ- se dem,in -

Pno.

  



 

hvor - for

      

D7

 

G‹7

C7



der er folk, der vil slås,

    



der er folk, der vil slås,

  jeg



      



    

Jeg

  jeg

Oh

Pno.

                                 





 



  

- 37 -



  



  

 


3 F

17

    ved

 

D7

G‹

       blot, at man - ge er ri



-

  

D‹

   ge,

          ved blot, at man- ge er ri      

G

D‹

    



mens an - dre må flyg - te til os.

Oh

A‹

  

   ge,





    



mens an - dre må flyg - te til os.

  



Oh

                               

Pno.



21



B‹7(b5)

       

  

 

 

Du

du

 

Du

du

 

Du

du



 

Du

du





 

  

  



E7



ah

  

E‹7(b5)

 

ah

 Du

 

Du

   

 



ah

         

Pno.

  

ah

du

du

Du



 du

Du

 du

       

       

  

  



- 38 -






4 24

1. A7

    

   

ah

   ah

2. Jeg

   ah 

A7

D‹9

 

ah

 

2. Jeg



  

ah

 

Mmm

  

 

 

1. Jeg sætter min drage i vinden med breve til FN og Gud, og beder dem læse dem, inden at solen går kold og går ud. Jeg ved ikke meget om krige, hvorfor der er folk, der vil slås, jeg ved blot, at mange er rige, mens andre må flygte til os.

3. Min farmor er vist noget særligt, en løvemor, én der vil slås, men det må I huske, helt ærligt, det er for at passe på os. Så når I har modtaget brevet og læst det, så send mig et svar. I ved jo, hvorfor jeg har skrevet. Vi har kun den jord, som vi har.

2. Jeg ved, at min farmor er bange, hun tænker på mig og min bror, og gentar mindst tusinde gange, at vi har den smukkeste jord, og her er der brug for os alle og ikke for krige og vold. Men Fanden vil lokke og kalde, og han er en ondskabsfuld trold.

4. Nu stiger min drage! Dér fløj den, og jeg gir den rigelig snor. og ser, hvor den stiger i højden og råber hurra med min bror. Men hvis de i aften i TV Fortæller, at FN fik brev, så ved jeg, at farmor vil se det og sige: Jeg ved, hvem der skrev.

- 39 -

Mmm

1. 2.                     



Mmm

   



Mmm

ah

ah

Pno.

 

ah



2. A7(“4)


Nu sænkes byens vinterpuls

Tekst: Niels Johansen 2009, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2009

                   q = 100

S

          

1. Nu sæn - kes by - ens

vin - ter - puls med

to - ner blå og

blø -

de, og

him - len spæn- der

ud sit telt, det

1. Nu sæn - kes by - ens

vin - ter - puls med

to - ner blå og

blø -

de, og

him - len spæn- der

ud sit telt, det

1. Nu sæn - kes by - ens

vin - ter - puls med

to - ner blå og

blø -

de, og

him - len spæn- der

ud sit telt, det

                             

A

                                 1. Nu sæn - kes by - ens vin - ter-puls med to - ner blå og blø - de, og him - len spæn-der ud sit telt, det                       B            T

   7

   

blegt no - vem - ber - rø

   

       blegt no - vem - ber

blegt no - vem - ber - rø



   

12

ca

   ca

    ca

   ca

-

-

-

-

 

der, mens

 

der, mens

 

der, mens

 

der, mens

-

 - rø

-

blegt no - vem - ber - rø

   

-



-

de.

 

   

Og

i

ka - na - len

 



de.

i

Og

   

   

de.

i

 



   

de.

i

ka - na - len

spej - les

   



   



   

af - ten - mør - ket

af - ten - mør - ket

   

sæn - ker

sig

i

   

sæn - ker

sig

i

   

   

sæn - ker

af - ten - mør - ket

sæn - ker

sig

i

    sig

- 40 -

i

de

nu

de

    spej - les

Og

ka - na - len

nu

   

 

af - ten - mør - ket



spej - les

spej - les

Og

ka - na - len

   

nu

de

    nu

de

   

smal - le

si - de -

    smal - le

smal - le

   



gam - le hus - fa -

   

gam - le hus - fa -

   



gam - le hus - fa -

 

 -

der.

-

der.

-

der.

   ga der.    

si - de - ga

   

   

gam - le hus - fa -

si - de - ga

   

smal - le

 

si - de - ga

 


2

1. Nu sænkes byens vinterpuls med toner blå og bløde, og himlen spænder ud sit telt, det blegt novemberrøde. Og i kanalen spejles nu de gamle husfacader, mens aftenmørket sænker sig i smalle sidegader.

5. Vor Frue tænder tårnets kors, et fyrtårn midt i byen, der minder os endnu engang om himlen bagved skyen. Så trætte folk mod Nørreport, mod S-tog, bus og metro tar kirkens hilsen med sig hjem, som tegn på livets veto -

2. Hvert træ på Højbro Plads står bart, og tågen gør dem mindre, men hver kastanje, bøg og lind vil trofast overvintre. Som månen med sin blege rouge, den fine gamle dame, hvis lys i går, hvis lys i dag er uden falsk reklame.

6. Guds veto mod den ondes magt, mod byens rå dæmoner. Fra Hellerup til Nørrebro, kom, frelser og forsoner! Og send din hær af engle ind til alle mørkerædde. For søvnløshed gør dynen tung og gør det let at græde.

3. Du Helligåndens hellested, Guds hus blandt udsalgstøjet, din salmesang, dit klokkespil velsigner hele Strøget, så i et himmelsk kort sekund vi alt for travle hjerner, og ham, der drikker lidt for tit, kan se Guds lyse stjerner.

7. Fortæl os, at vi er med navn indskrevet i Guds hjerte. Og ligegyldigt hvad der sker, så står det dér. Dér er det. Og når vi sover, våger Gud og har selv nattevagten, til vi igen tar mod en dag, som vi får overrakt den.

4. Så giv os her en kirkebænk, hvor vi kan trække vejret, mens Kristus lægger øre til vor bøn og al besværet. For Kristus kender byens puls, har hørt dens suk og veer, et bange råb, et hjertes skrig fra centre og caféer.

8. Er dagens lys beskedent kort og mørkets timer mange, så klæd dit hjerte vintervarmt og syng de gode sange. Ja, bid kun fra jer, regn og slud og bred dig mørk, november, for før vi ved det, vender det med Kristus til december. Tekst: Niels Johansen 2009, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2009

- 41 -


I vinterlys blir dagen lang q.=60

S

       I

A

T

B

vin - ter - lys

         

  I

vin - ter - lys

  

blir

 

da - gen lang

og

vin - ter - lys

  

blir

da - gen lang

vin - ter - lys

blir

5    

 

  

 

vin - ter - gæk - kens

  

 

vin - ter - gæk - kens

    vin     

  

 

- ter - gæk - kens

da - gen lang

 

  

   I

  

blir

      I

  

  

  

 

 

     

da - gen lang

 

for - sig

-

tigt.

Og

og

 

stræk - ker sig

  

for - sig

  

-

tigt.

Og

og

stræk - ker sig

for - sig

-

 

  

 

 

  

 

  

for - tæl - ler, det

 

 

rig

-

  

er

for - tæl - ler, det

  

er

 

rig

-

for - tæl - ler, det

er

rig

spin - kle sang

-



1. I vinterlys blir dagen lang og strækker sig forsigtigt. Og vintergækkens spinkle sang fortæller. det er rigtigt.

3. Her foldes ud Guds overskud, hvert forårstegn fornøjet. Snart løber mørkets timer ud. En dag, så er de fløjet.

2. Erantis! Gule ildtrompet. Igen! Du imponerer. Så glad - som tusind børn har leet du står og trompeterer.

4. I vinterlys blir dagen lang. Hvert år den samme gåde. Mit hjerte fandt sin forårssang. Min vintergæk, Guds nåde.

- 42 -

  

 

   

  

 

Og

stræk - ker sig

rig

  

tigt.

  

  

er

vin - ter - gæk - kens

 

-

  

for - sig

for - tæl - ler, det

 





spin - kle sang

stræk - ker sig

 

 

spin - kle sang

  

  

 

  

spin - kle sang

  

  

og

Tekst: Niels Johansen 2005 Melodi: Werner Knudsen 2006

-

 

 

tigt.

Og

 

   

tigt.

tigt.

     

tigt.

tigt.


Er nåden som et barn, der ler S

    1. Er

A

 

1. Er

T

B

   1. Er

  

1. Er 5

  

  



nå - den som

  

nå - den som

et



  

 

nå - den som

et



  

nå - den som

   

et

   

hjer - te - tyv, der

ser,



ler

og



barn, der

ler

og

og

barn, der

barn, der

   

ik - ke

og

   

- te - tyv, der

ler

at

    ser,

   

ik - ke

    

    ser,

barn, der

ik - ke

hjer - te - tyv, der

   hjer

et



hjer - te - tyv, der

 

at





   

hjer - tets tal



hjer - tets tal



ik - ke

hjer - tets tal

at

er

   

   



er

   

hjer - tets tal

ser,

at

ler

Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

er

    er

- ber mig

  

-

de,

en

 

de,

en

-

de,

en

-

de,

en

i

 

 -

-

 

-

-

-

 

-

  de

   

-

de

4. Ja, nåden er Vorherres ord, der værner om sin gåde: at blomster gror i fattig jord, at Paradis er nåde.

2. som morgenlys og fugletræk, et kys af evigheden, hvor smålighedens højdeskræk går tabt i kærligheden,

5. Og dér står ingen dør på klem. Vidtåbent må der være. Guds nåde er: Velkommen hjem. Velkommen, mine kære.

- 43 -

de

-

1. Er nåden som et barn, der ler og løber mig i møde, en hjertetyv, der ikke ser, at hjertets tal er røde

3. og sikker som en trofast hånd, der åbner tunge døre, som løsner angstens snævre bånd, og gør mig tryg og større?

-

- ber mig

i

  

- ber mig

i

i

  

- ber mig

Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

de


Du gik, hvor kun dødsenglen går q=80

S

A

            

         

        

 

1. Du gik,hvor kun døds - eng - len går.

Du gik til de ud - stød - tes mør - ke.

Du rør - te ved smit - som - me sår.

Du

            

          

1. Du gik,hvor kun døds - eng - len går.

T

B

      

            1. Du gik,hvor kun døds- eng-len går. Du             

Du gik til de ud - stød - tes mør - ke. Du

 

rør - te ved smit - som - me sår. Du

gik til de ud - stød - tes mør - ke. Du

rør - te ved smit - som - me sår. Du

 

      

1. Du gik,hvor kun døds - eng - len går. Du

gik til de ud - stød - tes mør - ke. Du

rør - te ved smit - som - me sår. Du

7

        

stand - se- de fe - be - rens tør - ke.

      

stand - se- de fe - be - rens tør - ke.

Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

          

      

                           Du kald - te: Kom ud,

se, jeg er din Gud.

    

Jeg

ly - ser for dig i dit mør - ke.

         

  

                 

Du

kald - te: Kom ud, se,

            stand- se-de fe - be- rens tør - ke. Du           

    

jeg er din Gud.

kald - te: Kom ud, se,

    

jeg er din Gud.

Jeg

ly - ser for dig i dit

mør - ke.

kald - te: Kom ud, se,

jeg er din Gud.

Jeg

ly - ser for dig i dit

mør - ke.

stand - se- de fe - be - rens tør -

ke. Du

1. Du gik, hvor kun dødsenglen går. Du gik til de udstødtes mørke. Du rørte ved smitsomme sår. Du standsede feberens tørke. Du kaldte: Kom ud, se, jeg er din Gud. Jeg lyser for dig i dit mørke.

Jeg

ly - ser for dig i dit

mør - ke.

             

2. Du gik til de gudløses sted og kaldtes en frådser og dranker. Hvad var det, du ødslede med? Dit hjerte fra Gud. Dine tanker. Men den, der er ren, kan kaste med sten mod Gud med så gudløse tanker.

3. Du går, hvor kun dødsenglen går, igennem de lukkede døre. Du rører ved smittende sår og rejser den, ingen vil røre. Et suk og en bøn vil stoppe Guds søn. Du hører, hvad ingen vil høre. Markus 1, 40-45 Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

- 44 -


Vintersultne solsort e=160

S

    

 

1. Vin - ter - sult - ne

   

A

 

1. Vin - ter - sult - ne

T

B

     1. Vin      

 

- ter - sult - ne

 

1. Vin - ter - sult - ne 4

    snart

 

snart

snart



sol - sort.

Kom,



sol - sort.

Kom,



sol - sort.

Kom,

sol - sort.

  nu

er

der

frø.

 

nu

er

  er

der

frø.

Sol - en sat



 

Sol - en sat

 

Sol - en sat

Sol - en sat



nu

 

der

frø.

Kom,

nu

der

frø.

er

 



 

 

 



 

vil

sne - en

tø.

Ja,

må - ske

vi

får

in - den



 

Ja,

må - ske

vi

får

in - den

vil

 vil

sne - en

      snart vil sne   

Tekst: Niels Johansen 2009,2010 Melodi: Werner Knudsen 2009

- en

sne - en

tø.



tø.

Ja,

 tø.

1. Vintersultne solsort. Kom, nu er der frø. Solen sat på bordet, snart vil sneen tø. Ja, måske vi får inden længe vår.

 

Ja,

må - ske

vi

får

2. Kom, I små musvitter nip en lille bid. Vi har plads til alle i den kolde tid. Værsgo, dagens ret på et fuglebræt!

 

vår.

læn - ge

bor - det,

vår.

læn - ge

 

bor - det,

læn - ge

in - den



læn - ge

bor - det,

får

 

in - den

vi

bor - det,

må - ske

 

vår.

 

vår.

3. Sulten sætter dagligt sine klare spor på den vinterhårde kolde nøgne jord, derfor spreder vi frø med forår i. Tekst: Niels Johansen 2009, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2009

- 45 -


Nu ånder jorden pinsen ind q=120

S

                1. Nu

A

ån - der jor - den

pin - sen ind og

Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

         

ån - der ud sin smer - te. Gud, giv os

                

a - ne - mo- nens sind,dens

         

                        T    1. Nu ån - der jor -den pin-sen ind og ån - der ud sin smer - te. Gud, giv os a - ne - mo-nens sind,dens                           B   1. Nu

ån - der jor - den

pin - sen ind og

ån - der ud sin smer - te. Gud, giv os

a - ne - mo- nens sind,dens

1. Nu

ån - der jor - den

pin - sen ind og

ån - der ud sin smer - te. Gud, giv os

a - ne - mo- nens sind,dens

7

       

         

for - års - ly - se hjer - te. Den

     

er som børn,der ser og ler: Et



 

træ

der sner,

          

for - års - ly - se hjer - te. Den

er som børn,der ser og ler: Et

træ

                    for-års - ly - se hjer - te. Den er som børn,der ser og ler: Et træ                     for - års - ly - se hjer - te. Den

er som børn,der ser og ler: Et

træ

  der sner,

 

      et

æb - le - træ der

  

ly - ser.

     

        

et

æb - le - træ der

ly - ser.

        

der sner,

 

et

æb - le - træ der

ly - ser.

der sner,

et

æb - le - træ der

ly - ser.

1. Nu ånder jorden pinsen ind og ånder ud sin smerte. Gud, giv os anemonens sind, dens forårslyse hjerte. Den er som børn, der ser og ler: Et træ der sner, et æbletræ der lyser.

3. Med sol og vind fornys mit sind, Gud stryger mig på kinden. Så ånder jeg taknemligt ind dit kærtegn her i vinden. I pinselys! Hvad vil du mer? Jeg ser, og ler, mit æbletræ der lyser.

2. Nu kysser Gud med ånd og vind de alt for slidte gader. Og pinsens sol står op, går ind selv bag betonfacader. Hvor intet under sker, jeg ser: Et træ der sner, et æbletræ der lyser.

4. Så brænd kun, Gud, med hellig ild, ja, brænd nu helt til grunden alt ukrudt der, hvor jeg gik vild, og plant på ny fra bunden. Så lever jeg, min Gud, jeg ser din nåde her som æbletræet lyser. Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

- 46 -

  


Milde engel, du min glæde q=90 roligt og stille

S

       

1. Mil - de en - gel, svøb mig ind i

     

A

1. Mil - de en - gel, svøb mig ind i

    du min glæ - de, tak - kens klæ - de,

   

du min glæ - de, tak - kens klæ - de,

   

  

   

  

hjælp mig nat - tens skyg - ger bort, og - så selv om det er hårdt.

hjælp mig nat - tens skyg - ger bort, og - så selv om det er hårdt.

                   1. Mil - de en - gel, du min glæ - de, hjælp mig nat - tens skyg - ger bort,

T

svøb mig ind

B

Tekst: Niels Johansen 2005, 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

i

        1. Mil - de en - gel, svøb mig ind i

tak - kens klæ - de,

   

du min glæ - de, tak - kens klæ - de,

             6

gør mig ban - ge, jeg kan hø - re hjer - tet slå.

           

gør mig ban - ge, jeg kan hø - re hjer - tet slå.

              gør mig ban- ge, jeg kan hø - re hjer-tet slå.              gør mig ban - ge, jeg kan hø - re hjer - tet slå.

1. Milde engel, du min glæde, hjælp mig nattens skygger bort, svøb mig ind i takkens klæde, også selv om det er hårdt. Nattens tavshed gør mig bange, jeg kan høre hjertet slå. Sorgens timer er så lange, uden ende, går i stå.

    

Nat - tens tavs - hed

     Nat - tens tavs - hed

     Nat - tens tavs - hed

er hårdt.

    

hjælp mig nat - tens skyg - ger bort, og - så selv om det er hårdt.

Nat - tens tavs - hed

og - så selv om

   

det

  

               

Sor - gens ti - mer

er så lan - ge,

u - den en - de, går i stå.

                Sor - gens ti - mer er så lan - ge, u - den en - de, går i stå.                                

Sor - gens ti - mer

er så lan - ge,

u - den en - de, går i stå.

Sor - gens ti - mer

er så lan - ge,

u - den en - de, går i stå.

2. Stille, stille, alt for stille. Dødens engel går forbi. Jeg vil leve, jeg vil spille, spille håbets melodi, synge højt, trods hjertesorgen, om den kærlighed, vi fandt, finde kræfter til i morgen. Sorg er kærlighedens pant.

3. Vi har ikke lagt de døde i den tavse intethed. Gennem døden skal de møde Gud i lys og kærlighed. Jeg skal stadig bære sorgen, men nu ved jeg indeni, natten ender i en morgen. Livets engel går forbi. Tekst: Niels Johansen 2005, 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 47 -


Lille land i korte bukser S

          1. Lil - le

A

T

B

   

land

     

Oh

i

     

 

kor - te

buk - ser

lig - ger

   

ned,

og jeg

  

  

 

Oh

ud - strakt, do - vent



  

   

Tekst: Niels Johansen 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

Oh

    5

pluk - ker

  

ly - se



Oh

   Oh

   

 

da - ge

i

et

gam - melt



ro - sen - bed.

 

 

 

Oh

1. Lille land i korte bukser ligger udstrakt, dovent ned, og jeg plukker lyse dage i et gammelt rosenbed.

5. Finde plads i venstre lomme til en rund og havblæst sten, en af dem med blink i øjet der vil snakke lidt med en.

2. Disse juligule marker i et himmelsk passepartout venter høstens morgenstemme: Kommer ikke, kommer nu.

6. Og jeg fyldes vildt af glæde fra mit øre til min tå, når jeg surfer rundt på himlen, der er alt for sommerblå.

3. Jeg kan hører bier summe og den store, store ro, indtil barnebarnet råber glad i græsset uden sko.

7. Juli måneds små mirakler, mosekonens bryggetid. Det er svært at finde sengen, når ens sengetid er hvid.

4. Jeg kan smide mig i sandet gemt bag strandens bedste klit, julitung af sommerglæde i mit sidste udsalgssnit.

8. Ud af tågen kryber månen op i æbletræets top, hvor den spiser lækkersultent, til den nye dag står op.

- 48 -

Tekst: Niels Johansen 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008


Nu er tågen lettet q=70

S

        

    

1.Nu

A

   

B

tå - gen let - tet.

         1.Nu er tå - gen let          1.Nu

T

er

1.Nu

er

er

det

er

i

blåt.

i

blåt.

tå - gen let - tet.

og - så flot.

og - så flot.

er

og - så

flot.

blåt.

     

   

Ø - re - sund

 

en

    

Jeg har hørt Carl Niel - sen,

Jeg har hørt Carl Niel - sen,

    

fed - tet sten

    

      

stræk - ker må - ger ben.

en

fed - tet sten

fed - tet

sten

    

en

fed - tet

sten

stræk - ker må - ger ben.

stræk - ker må - ger ben.

en

    

    

    

Jeg har hørt Carl Niel - sen,

     På

Jeg har hørt Carl Niel - sen,

    

Ø - re - sund

    

blåt.

- tet.

        det er og - så flot.          det

i

i

       er

Ø - re - sund

Ø - re - sund

4        

det

    

tå - gen let - tet.

Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

         

  

stræk - ker må - ger ben.

1. Nu er tågen lettet. Øresund i blåt. Jeg har hørt Carl Nielsen, det er også flot. På en fedtet sten strækker måger ben.

3. Glad som hele Skåne, Astrid og Emil. Se, hvor tågen letter, vækkes tusind smil. Krokusgule lyn. Som Carl Nielsens Fyn.

5. Så vil vi da synge os en forårssang, og ved fælles kræfter trække dagen lang, indtil den forstår, at det nu er vår.

2. Slentrer ind mod Rungsted, solen slentrer med. Hvad skal man med whisky på så smukt et sted? Øresund fra fad. Skål, og jeg er glad.

4. Marts, du lunefulde blander sol med slud. Væk en påskelilje så den springer ud, solfyldt glad og rund her ved Øresund.

Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

- 49 -


Og nu lukker dagen sit vindue op - en sang til forældre og små skolebørn G q=120

Piano

A.

T.

B.

 

  

  

G/B

S.

-

A.

ne,

     -

ne,

      - ne,      B.  T.

- ne, G/B

      

               nu luk - ker da - gen sit vin - due op,

             

  

   

 

         

mens nat - ten har hen - tet sin dy

         

1. Og

nu luk - ker da - gen sit vin - due op,

1. Og

nu luk - ker da - gen sit vin - due op,

         

1. Og

nu luk - ker da - gen sit vin - due op,

mens nat - ten har hen - tet sin dy

                                                  G

       

7

A‹

  

  

     

       

G/B

  

D11

 

A‹

1. Og

  

 

  

   3

S.

    

Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008 G A‹

C

G

    D7

              og

so - len vil kys - se din var - me

krop,

              og

so - len vil kys - se din var - me

krop,

og

so - len vil kys - se din var - me

krop,

og

so - len vil kys - se din var - me A‹7 D7 Bm7

krop, E‹7

                             

mens nat - ten har hen - tet sin dy

        

mens nat - ten har hen - tet sin dy

Em

Am

           

   

 

         så

øj - ne - ne kom - mer til sy -

         så

øj - ne - ne kom - mer til sy -

øj - ne - ne kom - mer til sy -

øj - ne - ne kom - mer til sy Am D7

                  

                                                               

E7

- 50 -


2

      11

S.

-

A.

T.

B.



   



   



   

1.-4. G/B

D11

ne.

       - ne.

     -

5.

ne.

    -



   

1.-4.

ne.

                      G

A‹

5.

  



   

G/B



D11

  

GŒ„Š7

       

 



1. Og nu lukker dagen sit vindue op, mens natten har hentet sin dyne, og solen vil kysse din varme krop, så øjnene kommer til syne.

4. De fylder så lidt i den store by med S-tog og busser og biler. En ny i trafikken! Ja, alt for ny, der går lidt forsigtigt og smiler.

2. Ja, øjnene åbnes i mange hjem, og hverdagen slår på sin tromme. Gud, giv vore mindste et kærligt klem, fortæl dem, at natten er omme.

5. Nu ber vi: Guds engle! Pas godt på dem, på byens små sole, der skinner på vejen til skole, på vejen hjem, med taske og solbrændte kinder. Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

3. Og send dine engle i arbejdstøj, når børnene løber i skole. For byen er farlig, og farten høj for Jonatan, Sara og Ole.

- 51 -


Jeg slentrer i ordenes gade Tekst: Niels Johansen 2010 Melodi: Werner Knudsen 2010

q=95 Rolig pop

S

      

Uh

     

A

    T    Uh     B 

1.Jeg slen - trer i or-de - nes ga

q=95

  

       

-

de,

Uh A

     

  

      

hvor ti - den har sat si - ne sko,

 

og

                                                        B‹7

E7

AŒ„Š7

D6

A

E7

    5

 

Uh

    Uh   

      

bø - ger med fal - me - de bla

 

Uh A

 

-

   de

   i

        

bog - kas - ser tarden med ro.

 



  

Her

                                                    

1. Jeg slentrer i ordenes gade, hvor tiden har sat sine sko, og bøger med falmede blade i bogkasser tar den med ro. Her hviler de stabel ved stabel, berømte, men glemte især, en Goethe, en Abel Spendabel. Og ellers vist lidt for enhver.

B‹7

C©7

F©‹

2. Man blir nu en smule vemodig af guldsnit til laveste pris. En pen, der var spidset og modig, lagt væk som en gammel avis. Et digt, der har løftet en fane og vakt os til sang og protest. Jeg tror, det er blevet en vane, at nyheder altid er bedst.

- 52 -

B7

E(“4)

E

3. Hvad skal jeg i ordenes gade? Måske skal jeg helst vende om. Et ord har så nemt ved at skade og såre og fælde en dom. Men ord kan vel stadigvæk vække det smukke og bedste i en og åbne - om blot så en sprække for den med de tungeste ben.


2

    9

      

  





Uh

  

    Uh   

hvi - ler de sta - bel ved sta

Uh D6

   

F©7

-

  

bel,

    13

B‹7

 

    Uh    

Uh A

en



                    B7/D©

  

      

  

  

bel.

Og

E

E7





      















Goe - the, en A - bel Spen - da

 

      

B

Uh



be - røm - te, men glem - te i - sær,

                             

-

el - lers vist lidt for en hver.

                                                 D

C©7

F©‹7

A

E9

AŒ„Š7

4. Hvor glad er de små-ligeglade? Jeg tror på, der findes et ord, der kalder en spade en spade og løgne og sladder for mord, som tænder de udslukte øjne og lægger sin kappe om dem, hvis hjerter er hudløse nøgne og mangler et kys og et klem.

5. Ja, vi er de paradis-tabte, der trænger til Ordet med stort. For glemmer vi ordet, der skabte, så åbnes dæmonernes port. Men hjertet, som fortovets fliser, har sprækker, hvor blomster kan gro, så vand det med salmer og viser. Plant uro, det rimer på tro.

- 53 -

Tekst: Niels Johansen 2010 Melodi: Werner Knudsen 2010

 


Hvem kan tælle nattens stjerner

Tekst: Niels Johansen 2010 Melodi: Werner Knudsen 2010

q=75

S

     

    

1. Hvem kan

A

1. Hvem kan

T

B

tæl - le

       1. Hvem kan 

 

1. Hvem kan

tæl - le

    

nat - tens

    tæl - le

    5

   

nat - tens

    tæl - le

 

nat - tens

 

nat - tens



hjer - ner, kon - ger

klædt

i

 

klædt

i

klædt

i

   

hjer - ner, kon - ger

        hjer - ner, kon - ger

   

 

klædt

i

hjer - ner, kon - ger

         10

A - bra - ham

i

       A - bra - ham

i

        A - bra - ham i

        A - bra - ham

i

 

stå.

Un - der

 

stå.

Un - der

 

stå.

Un - der

 

stå.

Un - der

1. Hvem kan tælle nattens stjerner under himlens baldakin? Kom kun, jordens skarpe hjerner, konger klædt i hermelin. Selv går jeg ad mindre gader, går som Abraham i stå. Under himlens myriader er vi begge meget små.

   

stjer - ner un - der

   

   

him - lens bal - da - kin? Kom kun,

    stjer - ner un - der

stjer - ner un - der

him - lens bal - da - kin? Kom kun,

stjer - ner un - der

Selv går

jeg

 

her - me - lin.

Selv går

her - me - lin.

     



her - me - lin.

   

jor - dens skar - pe

   

min - dre

jor - dens skar - pe

 

 

ga - der, går som

  

 

jeg



ad

min - dre

  

ga - der, går som

Selv går

jeg

ad

min - dre

ga - der, går som

Selv går

jeg

 

   ad

jor - dens skar - pe

 

him - lens bal - da - kin? Kom kun,

her - me - lin.

   

    

   

  

   

jor - dens skar - pe

 

him - lens bal - da - kin? Kom kun,

   

 

   

 

 

   

  

ad

   

him - lens my - ri - a - der

er

vi

   

   

   

   

him - lens my - ri - a - der

er

vi

min - dre

   

ga - der, går som

me - get

    beg - ge

 

 

    beg - ge

 

me - get

   

   

små.

 

små.

him - lens my - ri - a - der

er

vi

beg - ge

me - get

små.

him - lens my - ri - a - der

er

vi

beg - ge

me - get

små.

   

   

2. Himmelrummet uden ender. Gud er Gud. Og hvem er jeg? Man blir svimmel; tænk, Gud kender hver en skabning, også mig. Som en fugl kan troen flakse. Stjernestøv og blå viol skabte Gud som hver galakse, sang min fugl i morgensol.

- 54 -

   

3. Så sæt lys i hver lanterne under himlens baldakin. Hver en supernovastjerne springer fra Guds smykkeskrin. Hør vor lovsang fra parterre. Månen lyser sølvblå klar. Ære være Himlens Herre. Hør, vi beder: Gud, Vor Far.

 

Sl. 8 1. Mos. 12, 1-3 Matt. 6, 5-13.


Exodus: På vej mod Guds land q.=48

S

G

C

       mf

        

T

B

    

di - ne

 Ah





Ah mf

-

  

Ah F

C

Mo - ses, der før - te Guds

  

-

-

G

G/B

       

-

-

-

 

-

Ah -

-

-

Ah -

  

-

   

Ah

ud

-

-

Ah

 

D

-

Ah

C

Fa - ra - os

 

C

 -

pla - ger

-

 -

 

-

Ah

-

D7/F© G

G/B

F/C

-

-

 F/A

G

-

E‹

-

-

-

F

-

   -

   -

F/A

     

fly - ven - de sand

vej mod Guds land, mf

på p

   

 

vej mod Guds land, mf

p 

    

vej mod Guds land,

vej mod Guds land.

-

-

 -

-

1. Fortæl dine børn om trængslernes dage som tidsler og tjørn, om Moses, der førte Guds udvalgte ud fra Faraos plager til Sinai og Gud. Fortæl dem om troskab som flyvende sand på vej mod Guds land.

  

-

-

-

   -

-

  på

   

 

   

vej mod Guds land,

mf

2. Fortæl om den nat, da Kristus blev fængslet, forrådt og forladt. Han bar ikke sværdet, men lyste Guds fred, en korsfæstet frelser i dødsenglens sted. Med ham gennem ørknen så holder vi stand på vej mod Guds land

For -

 

Ah -

 

Ah -

 

Ah -

 

vej mod Guds land.

    

vej mod Guds land.

p

    

vej mod Guds land.

 

3. Fortæl os i dag, at ørkenens dage i dag er lagt bag. Nu dækkes vort påskebord, brydes vort brød, nu skænker vi vinen, hvis drue er rød. Vi er, med vor troskab, som flyvende sand, på vej mod Guds land. 2. Mos. 12, 21-27 og 13,14-15; 2. Mos. 12, 1-11; Matt.26,17-30. Skærtorsdag A

- 55 -

 

      

      

D7/F©

G

p

mf



 

D

   

til

 -

 

 -

-

-

   -

  

-

 

-

-

-

F

  

Ah

-

-

-

-

og Gud.

-

 

Ah

  

-

Ah -

    



-

-

Si - nai



-

-

fra

-

-

Ah



-

ud - valg - te

Ah

-



-

       

C/E

-

 



Ah

Om

G



dem om tro - skab som

-

tjørn.

        



  

Ah

 

   

Ah

        

         

   

G

10

-

E‹ A‹/C

træng - sler - nes da - ge som tid - sler og

-

-

-



G/B



-

       

tæl

  

-

-

          6

om



-

C

   



-

G

børn



Ah mf

D

  

1.For - tæl mf

A

D(“4)

Tekst: Niels Johansen 2010 Melodi: Werner Knudsen 2010 D7 G


Thøger Larsen 1904

Det grønne Foraar

Werner Knudsen 2009

q=70 Let og roligt dansende

                              p

S

B

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen aan - der en Vel - lugt

1.Det grøn - ne For - aar med Sol i p

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen aan - der en Vel - lugt

1.Det grøn - ne For - aar med Sol i

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen aan - der en Vel - lugt

                           

A

T

1.Det grøn - ne For - aar med Sol i p

                                1.Det grøn-ne For - aar med Sol i Sin - de er kom-met til os for Søn-den - vin - de.Af En-gen aan - der en Vel-lugt p                              

6              

p





vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de.

             



 



Mmm p

           

              

vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de.

vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de.

12

  

 





2.Den Muld, som Vaa - ren nu at - ter ar - ver, 3.Mit Hjer - te hil - ser det for - aars - skæ - re

2.Om fi - ne Blom-ster let - sin - digt svin - ger 3.Paa grøn - ne Ag - re din Fod skal træ - de, p

  

  

 

  

Mmm

 

Mmm

 

         

Mmm



Mmm

               

gla - de, ko - ket - te Far - ver. A - men og "Lo - vet væ - re!"

2.er skjult af 3.med Ja og

p           

mp

         

    

Mmm p

 mp

mp



vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de.

 



- 56 -

mp

2.sig Som- mer - fug - le paa fi - ne 3.du fri - ske, fa - gre, min Hjer - tens


2 17     

                  

p



  

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen

4.Det grøn - ne For - aar med Sol i p

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen

4.Det grøn - ne For - aar med Sol i p

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen

4.Det grøn - ne For - aar med Sol i

Sin - de er kom - met til os for Søn - den - vin - de. Af En - gen

                       



      Vin- ger. glæ - de!   

4.Det grøn - ne For - aar med Sol i p

                       



                  



23 p                      

aan - der en Vel - lugt

vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de.



Bocca Ch.

 p                      aan - der en Vel - lugt

vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de. Bocca Ch. p espress.

                  aan - der en Vel-lugt vi - de i Blom-ster - drif - ter-nes Ung-doms - tid.                  aan - der en Vel - lugt

28

  

   

 

Uu

-

   

rit.

  

  

    

-

-

-



Bocca Ch.

vi - de i Blom- ster - drif - ter - nes Ung - doms - ti - de.

dim.

p

pp

    

   

pp

dim.





dim.                              Uu dim. pp                  pp

Thøger Larsen, Fra Jord, 1904 Melodi: Werner Knudsen, 2009

- 57 -


Solen er gået ned Tekst og melodi: Werner Knudsen 1978

           q = 100

S

1.So - len er gå - et 2.Nat - ten er mørk og

   

A

   

   

på, nu;



    Mør

ned, sval,



  



  

  

     

på, nu;



 

  



    ti   

blot

     

 stå, nu

    

  



  







  

  

   

  

- den går i stå, et glimt end - nu

  



ti - den går i stå, blot et glimt end - nu

mør - ket bli'r så tæt dybt i sø - ens spejl

nu hvor mør - ket bli'r så ser jeg dybt i sø - ens

nu hvor mør - ket bli'r så ser jeg dybt - i sø - ens

  

tæt spejl

tæt spejl



mør - ket bli'r så tæt dybt i sø - ens spejl

- 58 -

 

  

ti - den går i stå, blot et glimt end - nu

træt. segl.

  

     

Her sid - der jeg, den er for - bi,

nat - ten er på vej. skum - ring - ens ma - gi. 11    

Stil - le sid - der jeg, Da - gen er for - bi,

  

  

Mør - ket fal - der Ly - de dæm- pes

da - gen er ble - vet må - nen er kun et

nat - ten er på vej. skum - ring - ens ma - gi

     

  

nat - ten er på vej. skum - ring - ens ma - gi.

- ket fal - der Ly - de dæm - pes

træt. segl.

     

     

So - len er gå - et Nat - ten er mørk og

6

 

da - gen er ble - vet må - nen er kun et

     

2.ned.

B

ned, sval,

     

       1.Mm

T

     

  

Stil - le, stil - le, Stil - le, stil - le,

 

nu hvor

    

so - len er gå - et

  

    

  

    

nu hvor

so - len er gå - et

 

    


2 16    

ned.

Ly - set

    

   

    ned,   

 

for - svin - der,

skyg - ger bli'r min - der

nu.

   

   



 

   

 

 

   

  

ly - set

nu.

nu hvor

har



20        

Jeg

   

for - stå - et

    

        Jeg har for - stå - et      

for - svin - der,



     må - let

er

nå - et.

Skyg - ger bli'r min - der.

 

Mm

  

  2.

Mm

    



  

    

       

må - let

er

nå - et;

    

- 59 -

so - len

er

gå - et

ned.

      


Opvask Tekst og musik: Werner Knudsen 1979

q=80

Sop

                 Et mål - tid be - gynd - te nu

og

Et mål - tid be - gynd - te nu

       5

er

stil

det for - bi, og

   

i,

     

for

le;

men

stil

-

le; men

at - ter lod sul - ten sig

stil

-

le;

                  

det for - bi, og

hæn - ger vi

-

 

at - ter lod sul - ten sig

at - ter lod sul - ten sig

nu skal vi ha'

os en

lil

-

le;

-

le

                         

hæn - ger vi

i,

for

nu skal vi ha'

os en

lil

-

le

- te, så

hæn - ger vi

i,

for

nu skal vi ha'

os en

lil

-

le

skønt vi er mæt - te, så

hæn - ger vi

i,

for

nu skal vi ha'

os en

lil

-

le.

     

men

  

skønt vi er mæt - te, så

        skønt vi er mæt

men

  

stil

             

skønt vi er mæt - te, så

 

er

at - ter lod sul - ten sig



          

                 Et mål - tid be - gynd - te nu er det for - bi, og                Et mål - tid be - gynd - te nu

Bas

det for - bi,

                

Alt

Ten

er

         

                           

    

9

op

 

-

   op

-

op

-

vask,

-

    

-

-

op



vask,

    

   op

vask,

-

-

-

op

-

 -

           

Se, hvor det skum - mer i

vask.

-

   vask.

  vask.

 Min

  Min

   med min

       

vas - ken, min ven, se,hvor al - le tal - lerk - ner blir vas - ket i - gen med min

- 60 -


2

             13

bør - ste og bal - je og sul - fo og vand,

                   bør - ste, bal - je,

bør - ste og bal - je og sul - fo og vand, vi

   

bør - ste,

  bal - je,

 

 

sul - fo

vand, vi

 

sul - fo

  vand, vi

     vi

hol - der af vo - res

 

hol - der

hol - der

  

op

-

 

 

  

vo - res

op

-

  op

Et måltid begyndte - nu er det forbi, og atter lod sulten sig stille; men skønt vi er mætte, så hænger vi i, for nu skal vi ha' os en lille opvask. Se, hvor det skummer i vasken, min ven, se, hvor alle tallerkner blir vasket igen med min børste og balje og sulfo og vand, vi holder af vores opvask. Af bordet med knive og gafler og glas, tallerkner og gryder og skeer; men før vi kan sætte det hele på plads, så skal vi ha' ordnet lidt mere opvask. Så synger vi sange for store og små, de glade såvel som de triste; men før vi ved af det, så går vi i stå, for vi skal ha' klaret det sidste opvask. Når alting er vasket og alt tørret af og alting er stillet til side, så synger vi atter i ro og i mag; vi synger, fordi vi kan lide opvask. Se, hvor det skummer i vasken, min ven, se, hvor alle tallerkner blir vasker igen med min børste og balje og sulfo og vand, vi holder af vores opvask.

- 61 -

 

-

vo - res

 

  

op

hol - der af vo - res

  

-

vask.

vask.

 

vask.

 

 vask


Solen daler stille mod sin seng

Tekst: Werner Knudsen 2006 Melodi: Werner Knudsen 1984

q = 95

S

                

A

So - len

B

stil - le

mod sin seng,

        

              So - len da - ler stil - le mod sin seng,             So - len

T

da - ler

        

So - len

     12

da - ler

da - ler

 

Af - ten - rø - den

  

 

Af - ten - rø - den

stil - le

stil - le

mod sin seng,

mod sin seng,

et

se - kund på

jor - dens

       

jor - dens

bu

-

e.

hvi - ler

et

se - kund på

jor - dens

bu

-

e.

bu

-

               

hvi - ler

et

se - kund på

jor - dens

o - ver skov og

eng

er den

sid - ste

glød af

 

 eng

 

 

o - ver skov og

  er den

sid - ste

glød af

 

 

 

er den

 

sid - ste

 

glød af

 

da - gens

er den

sid - ste

glød af

da - gens

eng

e.

se - kund på

 

o - ver skov og

-

et

 

bu

hvi - ler

 

 

            Af - ten - rø - den o - ver skov og eng           Af - ten - rø - den

hvi - ler

 

 

 

  

lu

  da - gens

 

lu

 

 

lu

-

e.

lu

-

-

1. Solen daler stille mod sin seng, hviler et sekund på jordens bue. Aftenrøden over skov og eng er den sidste glød af dagens lue.

4. Men da dagens sidste lys forsvandt var jeg ikke ene i mit mørke. Herre, du er stjernen som jeg fandt, Herre, du er vand når jeg er tørke.

2. Nu hvor dagens puls er sat i stå melder mørke tanker sig så gerne. Skønhedsglimt, som jeg i lyset så, kan om natten synes ganske fjerne.

5. Lad mig sove trygt i denne nat til jeg vågner i din lyse morgen. Hver en dag, du gi'r mig, er en skat, hjælp mig, så jeg kommer gennem sorgen.

3. Heller ikke denne dag, o Gud, evned jeg at være som jeg ville; kun din store magt kan fri mig ud af min skyld - jeg selv er alt for lille.

- 62 -

da - gens

-

e.

e.

e.

e.


Dåbssalme Stine og Kevin Borbye Edelvang 2007

til Eriks dåb den 8.12.2007

            

S

Vid - un - der - li - ge ad - vents - lys,

             Vid - un - der - li - ge ad - vents - lys,               Vid - un - der - li - ge ad - vents - lys,            

A

T

B

   

Vid - un - der - li - ge ad - vents - lys,

6

 

nys

nys

   nys 

 

nys

kan

 I

 I

 I

 I

   

skin - ner, så

vi

   

skin - ner, så

vi

    skin - ner, så

vi

    skin - ner, så

vi

Werner Knudsen 2007

          

glem-mer

 

glem-mer

at

vin -ter - host og dum - me

        at

vin -ter - host og dum - me

glem-mer

at

vin -ter - host og dum - me

glem-mer

at

vin -ter - host og dum - me

                     

                          

pla - ge vo - res stem - mer.

En

ju - le - dag med ka - ge - smag er

det,vi nu for - nem - mer.

                          kan pla - ge vo - res stem - mer. En ju - le - dag med ka - ge - smag er det,vi nu for - nem - mer.                         

kan

 kan

pla - ge vo - res stem - mer.

En

ju - le - dag med ka - ge - smag er

det,vi nu for - nem - mer.

pla - ge vo - res stem - mer.

En

ju - le - dag med ka - ge - smag er

det,vi nu for - nem - mer. 3.12.2007

                          1. Vidunderlige adventslys, I skinner, så vi glemmer at vinterhost og dumme nys kan plage vores stemmer. En juledag med kagesmag er det, vi nu fornemmer.

3. Du ligger trygt i nådens favn, og intet kan dig skade, for dåben er en sikker havn, hvor der er godt at bade. Gud elsker os i al vor trods, så vi kan være glade.

2. I skinner i den mørke nat og blinker til hinanden. En moder tar sin lille skat og kysser ham på panden. Et lys så stort som himlens port! Det lys er lillemanden.

4. Så leg dig gennem livets dans, til valsetaktens tone! Gud gav dig her en adventskrans, som blir din kongekrone, når du engang til englesang går ind for himlens trone.

- 63 -


Det land der rummer alle jordens farver Tekst: Hans Kragh-Jacobsen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

q=85

S

                                      

B

far-ver

Detland der rum-mer al - le jor -dens

far-ver fra

                 

A

T

Detland der rum-mer al - le jor -dens

fra

                   Detland der rum-mer al-le jor-dens far-ver fra                   Detland der rum-mer al - le jor -dens

far-ver fra

kor -nets guld til sko-vens klo- ro - fyl, hvor

hvi -de stor - ke,sor - te

            

kor -nets guld til sko-vens klo- ro - fyl, hvor

       

           

      

kor -nets guld til sko-vens klo- ro - fyl, hvor

hvi -de stor - ke,sor - te

           

kor -nets guld til sko-vens klo- ro - fyl, hvor

hvi -de stor - ke,sor - te

    hvi -de stor - ke,sor - te

                                           6

skar - ver

har

   

skar - ver har

re - de - plads og ræ - ven har a - syl,

her

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

re - de - plads og ræ - ven har a - syl,

her

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

                              

                    skar-ver har re-de-plads og ræ-ven har a - syl, her                    skar - ver har

re - de - plads og ræ - ven har a - syl,

her

                                  

1. Det land der rummer alle jordens farver Fra kornets guld til skovens klorofyl Hvor hvide storke, sorte skarver Har redeplads og ræven har asyl Her bor der folk, der tror de er så ens O, Danmark

4. Det land med blikket rettet stift mod checken Og plomben sat i hjertets fri ventil Med visumtvang for vintergækken Der kræves brugsanvisning for et smil Her bor der folk der tror de er så ens O, Danmark

2. Det land med drømmeduft af sommerhylden Og gøgefuglens fjerne ekko-kuk Hvor bøgen spejler sig i gyllen Og bølgen skummer salt til sidste kluk Her bor der folk, der tror de er så ens O, Danmark

5. Det land, der rummer alle jordens farver Er blindt af rødgrødsrødt og mælkehvidt Husk sommerfugle først er larver Før alle farver svæver sammen frit Her vil vi bo i vor forskellighed O, Danmark

3. Det land med knuste spejle under gulvet, Der vogter på hvert fremmed element Med tapre brøl fra musehullet Får mørke tunger vores mistro tændt Her bor der folk der tror, de er så ens O, Danmark

- 64 -


Regnvejrsstemning

Tekst: Jeppe Aakjær 29/6 1898 Melodi: Werner Knudsen 2010

q=60

S

                          

A

T

B

Fra en - som Vraa jeg stir - rer ud Som Dryp fra Tag saa syn - ker ned

i Da - gens Graa og Vej - rets Slud. Nys pi - sked Regn mod Hu - sets min Nat, min Dag mod E - vig - hed. Og u - den Stands, mens Reg - nen

Fra en - som Vraa jeg stir - rer ud Som Dryp fra Tag saa syn - ker ned

i Da - gens Graa og Vej - rets Slud. Nys pi - sked Regn mod Hu - sets min Nat, min Dag mod E - vig - hed. Og u - den Stands, mens Reg - nen

                       

   

                           Fra en - som Vraa jeg stir - rer ud i Da- gens Graa og Vej-rets Slud. Nys pi- sked Regn

   

mod Hu - sets Og u - den Stands, mens Reg - nen

                      Som Dryp fra Tag saa syn - ker ned

min Nat, min Dag mod E - vig - hed.

Fra en - som Vraa jeg stir - rer ud Som Dryp fra Tag saa syn - ker ned

i Da - gens Graa og Vej - rets Slud. Nys pi - sked Regn mod min Nat, min Dag mod E - vig - hed. Og u - den Stands, mens

   

   

6

Væg, slaar,

 

  

    



nu hæn - ger Dryp i Ta - gets Skjæg. i - dag for - vand - les til i - gaar

 

  



Væg, nu hæn - ger Dryp i Ta - gets Skjæg. slaar, i - dag for - vand - les til i - gaar

    Væg,  

slaar,

   

   

  



nu hæn - ger Dryp i Ta - gets Skjæg. i - dag for - vand - les til i - gaar

 

  



Væg, nu hæn - ger Dryp i Ta - gets Skjæg. slaar, i - dag for - vand - les til i - gaar

brat mod Gaar - dens Sten. sort som Jor - dens Muld.

 



Hu - sets Reg - nen

   

een for een Ly - sets Guld,

og splin - tres een lev - ret

De Draa - ber fal - der Een Draa - be fyldt af

een for een Ly - sets Guld,

og splin - tres een lev - ret

De Draa - ber fal - der Een Draa - be fyldt af

een for een Ly - sets Guld,

og splin - tres een lev - ret

De Draa - ber fal - der Een Draa - be fyldt af

een for een Ly - sets Guld,

og splin - tres een lev - ret

   

     

  

    

En Draa - be fik ej an - det Kald Saa dryp - per ned ens Hjær - te - blod

                 

 

De Draa - ber fal - der Een Draa - be fyldt af

11                  

brat mod Gaar - dens Sten. sort som Jor - dens Muld.

En Draa - be fik ej an - det Kald Saa dryp - per ned ens Hjær - te - blod

 

       

 

           

         



         



end det at pøn - se paa sit Fald. i E - vig - he - dens staal- graa Flod.

end det at pøn - se paa sit Fald. i E - vig - he - dens staal- graa Flod.

                                brat mod Gaar- dens Sten. En Draa - be fik ej an - det Kald end det at pøn - se paa sit Fald.

                  sort som Jor - dens Muld.

brat mod Gaar - dens Sten. sort som Jor - dens Muld.

Saa dryp - per ned ens Hjær - te - blod

En Draa - be fik ej an - det Kald Saa dryp - per ned ens Hjær - te - blod

- 65 -

          i

E - vig - he - dens staal- graa Flod.

end det at pøn - se paa sit Fald. i E - vig - he - dens staal- graa Flod.




Ved Engsøen

Tekst: Jeppe Aakjær 4.5.1909 Melodi: Werner Knudsen 12.1.2011

q=120

S

A

                               1. Maa jeg ta - ge din Haand,nu det duf - ter af Hø, og den sølv- blan - ke Helt skjæ - rer Stri- mer i

Sø, maa jeg

1. Maa jeg ta - ge din Haand,nu det duf - ter af Hø, og den sølv- blan - ke Helt skjæ - rer Stri- mer i

Sø, maa jeg

1. Maa jeg ta - ge din Haand,nu det duf - ter af Hø, og den sølv- blan - ke Helt skjæ - rer Stri- mer i

Sø, maa jeg

                              

                                1. Maa jeg ta - ge din Haand,nu det duf-ter af Hø, og den sølv- blan- ke Helt skjæ- rer Stri-mer i Sø, maa jeg                            B  T

8             

fø - re dig did til den nær - me - ste Stak

           

         

og se Kjær - ul - den kys - se paa Skjørt

  

og

paa Frak?

             

  

                                fø - re dig did til den nær- me- ste Stak og se Kjær - ul-den kys - se paa Skjørt og paa Frak?                             fø - re dig did til den nær - me - ste Stak

fø - re dig did til den nær - me - ste Stak

og se Kjær - ul - den kys - se paa Skjørt

og se Kjær - ul - den kys - se paa Skjørt

og

og



paa Frak?

paa Frak?

1. Maa jeg tage din Haand, nu det dufter af Hø, og den sølvblanke Helt skjærer Strimer i Sø, maa jeg føre dig did til den nærmeste Stak og se Kjærulden kysse paa Skjørt og paa Frak?

3. Se, dit Haar er saa gult som en Bygager-Sti, og den høstmilde Sol fletter Guldtraad deri; naar jeg hvisker ved Øret, hvor Kinden er brun, o, hvor bølger det kjært i Smaagrubernes Dun!

2. Maa jeg lægge min Arm om dit vigende Liv, mens det knitrer af Sol i de sænkede Siv, maa jeg løfte dit Slør over Straahattens Rand, her hvor Aakandens Blad breder Bro over Vand?

4. Og dit Blik gaar i Drøm over Aakande-Bro, mens du vipper en Blomst paa din vristhøje Sko, og en Græshoppe stryger sin Mos-Violin, og du trykker min Haand i et langt: "Jeg er din!"

- 66 -



 


Den gamle jul q = 100

S

   

1. Den 2. Og 3. Og 4. Nu 5. Lad

  

A

    1. Den

T

2. Og 3. Og 4. Nu 5. Lad

B

    5

  

  



  



  

  

 gam spændt du nyn ga -

gam spændt du nyn ga -





  



  



le jul, den gla - de jul, den på ga - ver - ne, de får, skal for - står på en - gang klart, mens nes gam - le to - ner frem, og ver de - les ud med sang, lad

le jul, den gla - de jul, den på ga - ver - ne, de får, skal for - står på en - gang klart, mens nes gam - le to - ner frem, og ver de - les ud med sang, lad

   

skal dens klok - ker det er den, der ju - le - glæ - den ju - len dvæ - ler ju - len kom - mer

    ki gi kun helst kun

me ver er hos til

trygt, og bort, der din, hvis den, hvis den, der

       

   skal

   

 

   

    ki gi kun helst kun

me ver er hos til

 

dens klok - ker det er den, der ju - le - glæ - den ju - len dvæ - ler ju - len kom - mer

trygt, og bort, der din, hvis den, hvis den, der

   



Tekst: P. Sørensen 1943 Melodi: Werner Knudsen 2006

dan - ske jul er børn om træ - et der om træ - et øj - ne bli - ver lys på gra - nen

in tra van mil tin

de. ve. dres, de. dre.

Snart Men at For Men

 

dan - ske jul er børn om træ - et der om træ - et øj - ne bli - ver lys på gra - nen

in tra van mil tin

de. ve. dres, de. dre.

Snart Men at For Men

  

  



   

 skin ga an stil in

-

-



   

  

   

skin ga an stil in

1. Den gamle jul, den glade jul, den danske jul er inde. Snart skal dens klokker kime trygt, og julelys skal skinne.

3. Og du forstår på en gang klart, mens der om træet vandres, at juleglæden kun er din, hvis også den er andres.

2. Og spændt på gaverne, de får, skal børn om træet trave. Men det er den, der giver bort, der får den bedste gave.

4. Nu nynnes gamle toner frem, og øjne bliver milde. For julen dvæler helst hos den, hvis sjæl kan blive stille.

-

 

-



   

ju - le - lys skal får den bed - ste og - så den er sjæl kan bli - ve har den i sit



- 67 -

ju - le - lys skal får den bed - ste og - så den er sjæl kan bli - ve har den i sit



-

-

ne. ve. dres. le. dre.





ne. ve. dres. le. dre.



5. Lad gaver deles ud med sang, lad lys på granen tindre. Men julen kommer kun til den, der har den i sit indre. Tekst: P. Sørensen 1943 Melodi: Werner Knudsen 2006


- 68 -


Arrangementer for tre stemmer

- 69 -


- 70 -


I vinterlys blir dagen lang q.=60

    S1    I

S2

A

    5

  

vin - ter - lys

      I

vin - ter - lys

       I

  

  

vin - ter - lys

  

 

 

vin - ter - gæk - kens

 

vin - ter - gæk - kens

 

     

   

vin - ter - gæk - kens

   blir

da - gen lang

  

blir

  

da - gen lang

   blir

  

  

da - gen lang

  

spin - kle sang

  

spin - kle sang

  

spin - kle sang

  og

stræk - ker sig

  

og

  

stræk - ker sig

  

og

  

  

stræk - ker sig

Tekst: Niels Johansen 2005 Melodi: Werner Knudsen 2006

 

for - sig

  

-

for - sig

-

for - sig

 



for - tæl - ler, det

  

er

 

rig

for - tæl - ler, det

er

rig

   

  

  

for - tæl - ler, det

 

er

tigt.

Og

  

tigt.



rig

3. Her foldes ud Guds overskud, hvert forårstegn fornøjet. Snart løber mørkets timer ud. En dag, så er de fløjet.

2. Erantis! Gule ildtrompet. Igen! Du imponerer. Så glad - som tusind børn har leet du står og trompeterer.

4. I vinterlys blir dagen lang. Hvert år den samme gåde. Mit hjerte fandt sin forårssang. Min vintergæk, Guds nåde.

-

tigt.

  -

   

-

tigt.

-

tigt.

1. I vinterlys blir dagen lang og strækker sig forsigtigt. Og vintergækkens spinkle sang fortæller, det er rigtigt.

- 71 -

 

    

  

 



tigt.

 

 

Og

 

Og


Gule lilje. Påskesol. S1

    

  

  

1.Gu - le lil - je. 2.Kris - tus le - ver.

   

S2

1.Gu - le lil - je. 2.Kris - tus le - ver.

A

   



  

1.Gu - le lil - je. 2.Kris - tus le - ver.

    5

Ste Vi

   

Ste Vi



Ste Vi

-

-

-

  

  

nen væl - ter. har grædt, men

nen væl - ter. har grædt, men

  

nen væl - ter. har grædt, men

På - ske - sol. For - års - sol.

På - ske - sol. For - års - sol.

På - ske - sol. For - års - sol.



Eng - le hørt og

Eng - le hørt og

Eng - le hørt og

Bry - der dø - dens Hjer - te find din



  



  

Bry - der dø - dens Hjer - te find din

  

Kris - tus le - ver. eng - len med sin



 ler. set

  

  

Kris - tus le - ver. eng - len med sin



ler. set

Kris - tus le - ver. eng - len med sin

1. Gule lilje. Påskesol. Bryder dødens monopol. Stenen vælter. Engle ler. Kristus lever. Han er her. 2. Kristus lever. Forårssol. Hjerte find din liggestol. Vi har grædt, men hørt og set englen med sin guldtrompet.

- 72 -

mo - no - pol. lig - ge - stol.

Bry - der dø - dens Hjer - te find din



ler. set

  



Tekst: Niels Johansen 2005 Melodi: Werner Knudsen 2007



mo - no - pol. lig - ge - stol.

mo - no - pol. lig - ge - stol.

Han er her. guld - trom - pet.

Han er her. guld - trom - pet.

Han er her. guld - trom - pet.


Her er dit Gudbarn - miraklet på armen

  q=90        S1                    1. Her er dit Gud - barn, mi - rak - let på

S2

A

1. Her er dit Gud - barn, mi - rak - let på

10

øj - ne med mor - gen - sols - glo - rie

             

men.

var

-

men.

var

-

men.

 

kal - der på tryg - hed og

rie.

Je - su hi - sto

-

          

øj - ne med mor - gen - sols - glo - rie

kal - der på tryg - hed og

  

       

         

øj - ne med mor - gen - sols - glo - rie

          

Kin - der og

Kin - der og

-

       

ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet i

var

          

ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet i

             Kin - der og

         

ar - men. Lil - le og sår - bart slår hjer - tet i

              1. Her er dit Gud - barn, mi - rak - let på

Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

kal - der på tryg - hed og

1. Her er dit Gudbarn, miraklet på armen. Lille og sårbart slår hjertet i varmen. Kinder og øjne med morgensols-glorie kalder på tryghed og Jesu historie. 2. Her er dit Gudbarn, du dagligt skal give brødet, hvis korn holder livet i live. Barn af det rige, hvor små er de største, før det til kilden, hvor ingen skal tørste.

- 73 -

Je - su hi - sto

Je - su hi - sto

 

-

rie.

-

rie.

3. Her er vort Gudbarn, så tryg i Guds hænder. Lille mirakel! din kirke bekender: Her har du hjemme som perlen i kæden, knyttet af Kristus, og bundet til glæden. Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

 


Smilehul i gammel sne S

        1.Smi - le - hul

     

S

1.Smi - le - hul

A

      1.Smi - le - hul

    

i gam - mel sne.

    

i gam - mel sne.

    

i gam - mel sne

      

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

      

       

Én e - ran - tis, tre må - ske,



Én

     

e - ran - tis, tre må - ske,

       

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

        

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

         

så vor vin - ter - grå fa - ca - de

       

Én e - ran - tis, tre må - ske,

          4

Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

       

tæn - der sol i bru - ne bla - de,

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

      

ved at se tre blom - ster le.

       

      

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

ved at se tre blom - ster le.

       

      

dår - ligt skju - ler, vi blir gla - de

ved at se tre blom - ster le.

1. Smilehul i gammel sne. Én erantis, tre måske, tænder sol i brune blade, så vor vintergrå facade dårligt skjuler, vi blir glade ved at se tre blomster le.

3. Sat på vagt med spinkel krop råber de et myndigt: Stop! De er små, men ingen stakler. Alle er de små mirakler, som de står med tændte fakler. Forårsgarden trukket op.

2. Derfor når du går forbi, så stop op og tæl til ti. Lad dit indre frostvejr smelte. Se de små og tapre helte opmarcheret i et bælte. Kampberedte kompagni.

4. Gammel sne, en mørnet si. Vinterven, det er forbi. Der er sang i sorte gryder. Sneen sprækker. Solen skryder. Forårssuppen står og syder med et stænk erantis i. Tekst: Niels Johansen 2006, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

- 74 -


Se, solen går ned på sin pude Tekst: Niels Johansen 2007-08 Melodi: Werner Knudsen 2007

q.=41

S1

           

 

            

-

de

med

øj - ne så små som en

ært,

            

            

og

-

de

med

øj - ne så små som, så

små som en ært,

og

1. Se,

S2

1. Se,

A

        

1. Se,

so - len går ned på sin

pu

so - len går ned på sin

pu

so - len går ned på sin

        

pu

5



 

stjer - ner - ne tæn - des der - u

 

stjer - ner - ne tæn - des der - u

           

 

stjer - ner - ne tæn - des der - u

-

-

-

-

de

        

med

øj - ne så små som en

       

de,

langt væk, så tæt på og

       



de,

langt væk, så tæt på, så

       



de,

langt væk, så tæt på, så

  

ært,

og

   

 nært.

tæt på og nært.

   

tæt på og nært.

1. Se, solen går ned på sin pude med øjne så små som (så små som) en ært, og stjernerne tændes derude, så langt væk, så tæt på (så tæt på) og nært.

3. Vi synger. Du lukker et øje, men holder det andet (det andet) på klem. Vor Far, i det dybe og høje, send engle (send engle) forbi vores hjem.

2. Nu trænger din verden til hvile, og himlen er trukket (er trukket) i blåt. Du kæmper og kæmper, vil smile, men snart lukker (snart lukker) søvnen dit slot.

4. Ja, hør os, vor Gud og beskytter, der altid er blandt dine (blandt dine) små. Du våger i mørket og lytter, så hjertet i tryghed (i tryghed) kan slå. Tekst i parentes: Linie 2: sopran 2. Linie 4: sopran 2 og alt.

- 75 -

 


Snuetung novemberhimmel

Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2007

q=55

S1

                 

        

Snu - e - tung no- vem - ber him - mel, fat - tigt kra - ge - klædt i sort. Mon du gør en dig - ter svim - mel? Nej, det har du al - drig gjort.

Du blev far - ve - sat en man - dag,

                



                 



S2

Snu - e - tung no- vem - ber him - mel, fat - tigt kra - ge - klædt i sort. Mon du gør en dig - ter svim - mel? Nej, det har du al - drig gjort.

A

4

          da

pa - let - ten den var tom.

         da

pa - let - ten den var tom.

        

Du blev far - ve - sat en man - dag,

               

       

Al - le tænk - te: Pyt, man kan da

ma - le regn - vejrs - him - len om.

        

Al - le tænk - te: pyt, man kan da

       

        

1. Snuetung novemberhimmel, fattigt krageklædt i sort. Mon du gør en digter svimmel? Nej, det har du aldrig gjort. Du blev farvesat en mandag, da paletten den var tom. Alle tænkte: Pyt, man kan da, male regnvejrshimlen om.

4. Jeg vil gå en tur langs fjorden, lukke vejret modigt ind. Gule blade dækker jorden, rynket som en kærlig kind. Og så mindes jeg de gamle, der har trådt den sti, jeg går. Nu skal børnebørn selv samle, hvad vi samled gennem år.

2. Men Vorherre lo fornøjet, rørte stadig farver op, så med smil i malertøjet solen gavmildt stige op. Gemt bag store tykke kraver, ser vi småt og ikke stort. Røde, grønne, havblå farver, blanded Gud novembersort.

5. Tågen letter, gennem disen ser vi byens tunge krop. Ved hvert fodtrin brister isen, ingen vandpyt giver op. Træerne er nodestreger, Jeg vil sætte toner på. Rig er den, hvis hjerte ejer vers, der farver himlen blå.

3. Se med hjertet: Kom, november, med din mørke harmoni, hvor vi selv og skoven dæmper alle lyde, går i hi, rig af forårslyse blade, pinsesolens ild i maj. Børn og børnebørn, der glade leger skjul og gemmer sig.

6. Nøgne marker ligger tomme, venter på, hvornår det sner. Hvad har himlen i sin lomme? Første snefnug? Her og der. Hjertet vokser i november, og i mørket skimtes snart stjernesolen i december. Fuglebrættet er parat.

- 76 -

      

       

ma - le regn - vejrs - him - len om.

7. Se, dér kommer mine fugle i den første sne og slud. - I må nøjes med den smule, som vi dagligt lægger ud. Skoven krymper, bliver mindre, mark og haver går i hi. Modigt vil I overvintre! Kom hver dag et smut forbi. Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2007


Sol i marts S1

     Sol

   

S2

Sol

A

   

Sol

Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

  

 

  

i marts

  

 

lys

og glad

  

spej - les

i marts

lys

og glad

spej - les

  

  

i marts

 

lys

5

         Le - en - de

føl - ger

du,

       Le - en - de

føl - ger

du,

og glad

  

hvor

jeg går.

føl - ger

du,

i

kro - kus

og

      i

kro - kus

og

spej - les

i

kro - kus

   

For - års - mi - rak - let

   

3. Sol i marts, som livets brød gir du et livstegn fra jordens skød: Liljetrompeter, parate når Kristus fra død til livet går.

2. Sol i marts, et kærligt kram. Vinteren smider de sidste gram. Solsorten synger endnu lidt småt. Himlen er blå, og græsset vådt.

4. Sol i marts, så liljegul kalder du tvivlende ud af skjul. Kalder på håbet. Stop op og lyt. Ingen skal sørge. Alt er nyt.

- 77 -

 

fug - le - bad.

  

  

lys - fyldt står.

  

lys - fyldt står.

 

For - års - mi - rak - let

1. Sol i marts så lys og glad spejles i krokus og fuglebad. Leende følger du, hvor jeg går. Forårsmiraklet lysfyldt står.

  

jeg går.

jeg går.

 

hvor

hvor

fug - le - bad.

fug - le - bad.

  

   

  

og

  

      

For - års - mi - rak - let

         Le - en - de

     

  

lys - fyldt står.

5. Sol i marts, som børn i leg finder du glæderne. Viser vej. Søger i dybet mit spirelag. Nåden er ny. Som sol i dag. Tekst: Niels Johansen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008


Gudslyset lyser

Tekst: Niels Johansen 2007, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

q.=48

S1

           Guds - ly - set ly - ser, når

         

S2

Guds - ly - set ly - ser, når

A

    

     

Guds - ly - set ly - ser, når

         5

Guds - dø - ren åb - nes, hvor

       

Guds - dø - ren åb - nes, hvor

         

Guds - dø - ren åb - nes, hvor

       

   

ly - se - ne sluk - kes, selv in - gen Djæ - vel kan

pu - ste det ud.

   

   

   

       

ly - se - ne sluk - kes, selv in - gen Djæ - vel kan

pu - ste det ud.

           

   

ly - se - ne sluk - kes, selv in - gen Djæ - vel kan

   

       

dø - re - ne luk - kes,

   

åb - nes til stal - den. Og

       

dø - re - ne luk - kes,

   

pu - ste det ud.

åb - nes til stal - den. Og

       

dø - re - ne luk - kes,

åb - nes til stal - den. Og

    dér ser du Gud.

   

dér ser du Gud.

   

dér ser du Gud.

1. Gudslyset lyser, når lysene slukkes, selv ingen Djævel kan puste det ud. Gudsdøren åbnes, hvor dørene lukkes, åbnes til stalden. Og dér ser vi Gud.

3. Englene synger, når sangen forstummer, synger, når festen har mistet sin pynt. Hvor vi må nøjes med mandtal og nummer, høres en tone: Guds sang er begyndt.

2. Stjernen vil lyse, når stjernerne slukkes. Ingen kanoner kan skyde den ned. Sandhed som løgne kan bøjes og bukkes. Kristus er sandhed. I sandhed Guds fred.

4. Kom blot, december, med sorg og med glæde. Kom nu med barnets forventning til fest. Kom, lad os danse om træet i kæde. Kom, Herre Kristus og vær vores gæst. Tekst: Niels Johansen 2008, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2008

- 78 -


Jeg elsker de nedfaldne æblers tid S1

  q=130          Jeg

ned - fald - ne

Jeg

el - sker de

ned - fald - ne

el - sker de

ned - fald - ne

          8

træ - er og

bus - ke, ja

hvor

         

træ - er og

bus - ke, ja

hvor

      

træ - er og

bus - ke, ja

hvor

  går,

går,

går,

      

 

med duft af ok - to - bers skar - pe

bid.

       

 

      

 

med duft af ok - to - bers skar - pe

med duft af ok - to - bers skar - pe

bid.

bid.

       

 

       

 

       

det

 

jeg

tid

det

 

jeg

tid

 

æb - lers

jeg

tid

 

æb - lers

           Jeg

 

æb - lers

          

S2

A

el - sker de

Tekst: Niels Johansen 2007 og Werner Knudsen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

det

em- mer og

em- mer og

em- mer og

duf - ter af

duf - ter af

duf - ter af

Fra

Fra

 Fra

ef - ter - år.

ef - ter - år.

ef - ter - år.

1. Jeg elsker de nedfaldne æblers tid med duft af oktobers skarpe bid fra træer og buske, ja hvor jeg går, det emmer og dufter af efterår.

4. Jeg elsker når vejret med et blir lunt, skønt træerne gnistrer i gult og brunt. Så finder jeg tæppe og havestol og nyder den lave oktobersol.

2. Jeg elsker når bladenes tykke bundt i glade spiraler blir hvirvlet rundt. Når marken er bar og har lange skår er høsten i hus, det er efterår.

5. Oktober kan bringe os tidlig sne, der varsler den vinter, vi snart vil se. Med mildhed og styrke oktober står. Jeg elsker oktober og efterår!

3. Jeg elsker den piskende storm og regn, for den er et sikkert oktobertegn. Vi lukker os inde med te og saft og hører og føler naturens kraft.

Vers 1: Niels Johansen, 2007 Vers 2-5 og melodi: Werner Knudsen, 2008

- 79 -


Februarsalme

Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

q=90

S

                            

1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

S

       

1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

A

  

6

       

lis - ter om- kring,

  

lis - ter om- kring,

  

lis - ter om- kring,

   

Him- len har sne i sin dy - ne.

Grå sil - hu - et - ter, der

        

   

Him- len har sne i sin dy - ne.

  

       

1.Fe - bru - ar - kul - den har luk - ket sin ring.

        

     

Him- len har sne i sin dy - ne.

    spej- der:Er tø - vejr i

sy

 -

ne?

      spej- der:Er tø - vejr i

sy

-

ne?

     

spej- der:Er tø - vejr i

sy

               11

-

ne?

    Spredt i

Grå sil - hu - et - ter, der

    Grå sil - hu - et - ter, der

   

sne - en

flam - mer som ild

   

   

Spredt i

sne - en

flam - mer som ild

   

   

Spredt i

sne - en

flam - mer som ild

      

             

Syn - ger sin fe - bru - ar - sal

-

me.

             

Syn - ger sin fe - bru - ar - sal

-

me.

før - ste e - ran - tis, må - ske

før - ste e - ran - tis, må - ske

før - ste e - ran - tis, må - ske

fa - ret vild,

fa - ret vild,

fa - ret vild,

                 

Syn - ger sin fe - bru - ar - sal

1. Februarkulden har lukket sin ring. Himlen har sne i sin dyne. Grå silhuetter, der lister omkring, spejder: Er tøvejr i syne? Spredt i sneen flammer som ild første erantis, måske faret vild, Synger sin februarsalme.

3. Februarkulden kan lukke sin ring. Himlen kan ryste sin dyne. Men hvor jeg undrende ser mig omkring, kommer mirakler til syne. Op af jorden prikkes med fryd ti tusind grønne og snehvide spyd, sendt med en februarsalme.

2. Solbrændt med hue, dér står du igen, sendt af Vorherre med glæde, rund og fornøjet, min trofaste ven, glad som et barn på sin slæde. Håbet lyser dér, hvor du gror, bryder som troen den frosthårde jord. Tak for din februarsalme

4. Så lad os vente tålmodigt med dem, snart lufter foråret tøjet, giver den trætte et kys og et klem, himlen får glimtet i øjet. Dagen strækkes mer end i går, før vi ved af det, blir vinter til vår. Solsorten synger sin salme.

- 80 -

-

me.


Af jord er vi kommet q=100

S1

      1. Af jord

S2

    

1. Af jord

A

    

1. Af jord

        er vi kom - met som

Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

           

A - dam en - gang, et

ska - bel - ses - un - der til

Pa - ra - dis - sang.

       

          

        

          

er vi kom - met som

er vi kom - met som

1. Af jord er vi kommet som Adam engang, et skabelsesunder til Paradissang.

A - dam en - gang, et

A - dam en - gang, et

ska - bel - ses - un - der til

ska - bel - ses - un - der til

2. Til jord skal vi blive som Adam engang, fordi han fandt haven i Paradis trang.

Pa - ra - dis - sang.

Pa - ra - dis - sang.

3. Af jord skal vi opstå som Adam engang, med Kristus ved hånden til Paradissang. Tekst: Niels Johansen 2009 Melodi: Werner Knudsen 2009

- 81 -


Er nåden som et barn, der ler S1

     1. Er

   

S2

1. Er

A

    

     5

1. Er



nå - den som

 

   

hjer - te - tyv, der

 



   

hjer - te - tyv, der

et

   

nå - den som

   

et

   

nå - den som

hjer - te - tyv, der

   

   

et

   

barn, der

ser,

barn, der

ser,

barn, der

at

at

    ik - ke

ser,

og

ler

og

   

    ik - ke

ler

   

    ik - ke

Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

at

ler



og

i

i



   

lø - ber mig

lø - ber mig

   

er

    er

 

-

de

-

4. Ja, nåden er Vorherres ord, der værner om sin gåde: at blomster gror i fattig jord, at Paradis er nåde.

2. som morgenlys og fugletræk, et kys af evigheden, hvor smålighedens højdeskræk går tabt i kærligheden,

5. Og dér står ingen dør på klem. Vidtåbent må der være. Guds nåde er: Velkommen hjem. Velkommen, mine kære.

- 82 -

 

 

1. Er nåden som et barn, der ler og løber mig i møde, en hjertetyv, der ikke ser, at hjertets tal er røde

3. og sikker som en trofast hånd, der åbner tunge døre, som løsner angstens snævre bånd, og gør mig tryg og større?

de,

en

Tekst: Niels Johansen 2005, 2010 Melodi: Werner Knudsen 2006

de,

en

 

de

 -

-

-

-

-

   

i

-

 

   

hjer - tets tal



er

hjer - tets tal



lø - ber mig

   

hjer - tets tal



     

  de

-

de,

en


- 83 -


Thøger Larsen 1923

Du danske sommer, jeg elsker dig

Werner Knudsen 2007

q.=58

                           S1    Du dan - ske som - mer, jeg

el - sker dig, skønt du

så of - te har sve - get mig. Snart kol - de far- ver i

Du dan - ske som - mer, jeg

el - sker dig, skønt du

så of - te har sve - get mig. Snart kol - de far- ver i

Du dan - ske som - mer, jeg

el - sker dig, skønt du

så of - te har sve - get mig. Snart kol - de far- ver i

                             

S2

                               

A

                                    6

sky og vand, snart nøg - ne pi - ger ved hver en strand. Mer, mer,

mer jeg dog dig

el - sker, hver gang du

ler.

sky og vand, snart nøg - ne pi - ger ved hver en strand. Mer, mer,

mer jeg dog dig

el - sker, hver gang du

ler.

sky og vand, snart nøg - ne pi - ger ved hver en strand. Mer, mer,

mer jeg dog dig

el - sker, hver gang du

ler. 14.4.2008

                                        

 

                                 

1. Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne piger ved hver en strand. Mer, mer, mer jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

4. Og når du strakte med åbent sind de lyse nætter i himlen ind, imens det dufted af hyld og hø, vi bad: Lad drømmen dog aldrig dø! Ak, ak, ak! Vort hjerte svulmed af tro og tak.

2. Du er i sindet jo lunefuld, dog hjertet inderst er pure guld, et eventyr er dit glade navn, og blomster lyser ud af din favn. Korn, korn, korn i drømme gror under månens horn.

5. Og stundom ud af din fulde glød sprang lyn fra skyen i Jordens skød, og tordenlatter og tordenregn din trolddom spændte fra egn til egn. Vild, vild, vild er, skønne sommer, din kraft og ild.

3. Når dine bølger mod bredden gik, beruset blå som gudinders blik, en ungdom jubled din lovsang ud, kun klædt i solskin og brunet hud. Ned, ned, ned til dåb i glemsel og evighed!

6. Du danske sommer, min hilsen tag, du lyse nat og du lyse dag! Går tit du kold over landet hen, jeg ved, du kommer dog hed igen! Ja, ja, ja, jeg ved, dit hjerte er guld endda.

- 84 -


Sommermorgen

Thøger Larsen 1904

q=120 Let  og morgenfrisk  mp          

S1

De svang - re mul - de fjernt og mp

nær



De svang - re mul - de fjernt og

nær

          

S2

A

  mp  

     

9

sva - le

 

  

    14

mer,

 der

mer,

   

far - ver

mer,

 

far - ver

 

sva - le

far - ver

sva - le

 der

 der

svøbt;

 

den

frem mod

frem mod

i

 

svøbt;

frem mod

De svangre mulde fjernt og nær i nattens dug var døbt, og himlen hvilte høj og skær i svale farver svøbt; den hvilte som et drømmersind, der vågner mer og mer, der frem mod lyset længes og aner, før det ser.

nat - tens dug var døbt,

     

den

i

den

nat - tens dug var døbt,

     

nær

svøbt;

i



De svang - re mul - de fjernt og

   

     



nat - tens dug var døbt,

hvil - te

 

ly - set

ly - set

et

drøm - mer - sind, der

 

som

et

drøm - mer - sind, der

som

et





         



høj

og

skær

i



høj

og

skær

mer

og

mer

og

 

a - ner,

før

det

ser.

før

det

-

ges

og

ges

og

 

a - ner,

våg - ner

våg - ner

ser.

våg - ner

det

- 85 -

før

Et fuglenyn ad høj og dal gled frem, men brødes snart af gøgekuk og hanegal, der varsled dybt og klart om anet morgen-kildespring bag horisontens rand, om dag for åbne øjnes begær mod åbent land.

i

a - ner,

-

skær

og

læn

og

høj

ges

læn

drøm - mer - sind, der

-

læn

og him - len hvil - te

ly - set

       

og him - len hvil - te



      

som

hvil - te

og him - len hvil - te

hvil - te

       

Werner Knudsen 2006

 mer

  

ser.

Mens østens æter drømte tavs i svangre farvedrag, og nat gled vesterud til havs som himmelskygge svag blev drømmen varm i dyb nordøst, jog rødme under sky - af denne unge rødme sprang ud det gyldne gry.

i

 og


Sommer Thøger Larsen 1904

Werner Knudsen 2006

Lykkeligt gyngende           S1      

          

             

fra so - lens flam - me- hel - ved ned,

   A            

Der bøl - ged som - mer - sa - lig - hed

6

   

  

  

fra so - lens flam - me- hel - ved ned,

 

fra so - lens flam - me- hel - ved ned,

og

    

 

  

Jor - dens navn,

     

mens lys

den

li - vet lov - ed

Jor - dens navn,

  

  

mens lys

den

i rum - mets Favn.

li - vet lov - ed

Jor - dens navn,

mens lys

den

  

        

  

  

  

  

li - vet lov - ed

 

  

 

og

           

Der bøl - ged som - mer - sa - lig - hed

  

  

              

Der bøl - ged som - mer - sa - lig - hed

S2

 

  

i rum - mets Favn.

  

  

  

i rum - mets Favn.

Sommer Der bølged sommer-salighed fra solens flamme-helved ned, og livet loved jordens navn, mens lys den lå i rummets favn.

Og ved din vigen og din komst der gynged gren og blad og blomst - der gynged både dag og duft, og skyer gynged gennem luft.

Og du, min kåde hjertenskær! du gynged mellem havens træ'r, så luften brast i gisp og sus ved dine kræfters sommer-rus.

Da gynged sangen i mit sind, da gynged sol, da gynged vind, da jog og gynged alt mit blod, og stedet gynged, hvor jeg stod.

Den hvide kjole fo'r omkring forvovne formers buesving i vilde kryst og kåde jag, som stækked mine åndedrag.

Jeg følte mig så svimmelt stærk som de, der evner evigt værk, og drømte, verden drejed sig om blodets dans i dig og mig.

- 86 -

og


- 87 -


Aften

Thøger Larsen 1904

h=60

Sopran Solo

    

Let og svævende p

Sopran

   

    

Det p

dam - per af eng,

det skin - ner af dug,

   

    

Det p

dam - per af eng,

det skin - ner af dug,

   

Det

dam - per af eng,

     

   

Alt

    8

S.

da - ler

S.

  

da - ler

A.

   

da - ler

det skin - ner af dug,

  

fred

o - ver

 

ned



fred

o - ver

  

fred

o - ver

S.

jor - den

   25

S.

fra

sag - te - lig

  

       

fra

dy - be

A.

sag - te - lig

dy - be

S.

det

det

           gli - der så

S. Solo

fra

          gli - der så

A.

sag - te - lig

dy - be

drøm - me

drøm - me

drøm - me

det

 blå,

 blå,

 

blå,

 

fuld,



fuld,

va - ge

vug.

Der

        

 

og van - de - ne slum - rer i

vug.

Der

og van - de - ne slum - rer i

va - ge

        

og van - de - ne slum - rer i

  

 

  

 



e - vi - ge verd - ner

lyd - løst

gå.

 

 

e - vi - ge verd - ner

lyd - løst

gå.

e - vi - ge verd - ner

 

      

 

      

 

      

den spej - der og

den spej - der og

den spej - der og

- 88 -

lyd - løst

rit . . . . . . .

lyt - ter o - ver mark

og

lyt - ter o - ver mark

lyt - ter o - ver mark

gå.

  mp      

Og

muld.

 

og

muld.

og

Den pp

Den

 pp  

Den

    Min sjæl

er af

    Min sjæl

er af

    

 

 

en - som - hed.

Der

pp   

en - som - hed.

o - ver mit hjer - tes

vug.

en - som - hed.

o - ver mit hjer - tes

    

 

va - ge

o - ver mit hjer - tes

    

hvor

 

    

hvor

        

  

og

hvor

 

og

ned

fuld,

og



jor - den

           gli - der så

ned

    

 



jor - den

16

S.

       

Sopran

Werner Knudsen 2006

 

muld.

 

Min sjæl

er af

 

Meno mosso

dæm - rin- gen p

bocca ch. p



bocca ch. p

bocca ch.


2

    33

S. Solo

  

drøm - mer i

S.

S.

A.

  

vest

 og

  

   nord,

og

små - sky - er

 a tempo  jord. 



  

so - ver

højt

o - ver



  



a tempo p

 Jeg





S. Solo

  

S.

  blik

S.

  

blik

A.

    

blik

 i

him - lens



blå

og



     gem - mer i

mit sind

    

i

him - lens

blå

og



 

     

i

him - lens

blå

og

gem - mer i

gem - mer i

mit sind

mit sind



 

 a tempo p   

 

ren - ser mit

       

ren - ser mit

rit. al fine

Ah rit. al fine

-

       

alt fa rit. al fine

gert, jeg

alt

gert, jeg

 

Det damper af eng, det skinner af dug, og vandene slumrer i vage vug. Der daler fred over jorden ned og over mit hjertes ensomhed. Den glider så sagtelig fra det blå, hvor evige verdner lydløst gå. Min sjæl er af dybe drømme fuld, den spejder og lytter over mark og muld. Og dæmringen drømmer i vest og nord, og småskyer sover højt over jord. Jeg renser mit blik i himlens blå og gemmer i mit sind alt fagert, jeg så.

 

fa

-

-

alt fa rit. al fine

Aften

- 89 -

 

Jeg

41

ren - ser mit a tempo p

Jeg

    

gert, jeg

så.

så.

   

så.


Danmark, nu blunder den lyse nat

Thøger Larsen 1914

Werner Knudsen 2006

Lyst og let                                             

q=105 mp

S1

    mp                  S2                     1.Dan - mark, nu blun- der den ly - se nat bag ved din seng, når du so - ver.  Gø - gen kuk - ker i skov og krat, mp                  A                          1.Dan - mark, nu blun- der den ly - se nat bag ved din seng, når du so - ver. Gø - gen kuk - ker i skov og krat, 7 p                                               1.Dan - mark, nu

blun- der den ly - se nat

bag ved din seng, når du

so - ver.

                            Ves - ter - ha- vet og Kat - te- gat  syn - ger, i - mens det dug - ger,                        Ves - ter - ha- vet og

Ves - ter - ha- vet og

Kat - te- gat

Kat - te- gat

syn - ger, i - mens det dug - ger,

syn - ger, i - mens det dug - ger,

Gø - gen

kuk - ker i skov og krat,

              sag - te som p

sang ved vug - ger.

sag - te som p

sang ved vug - ger.

sag - te som

sang ved vug - ger.

              

1. Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov og krat, Vesterhavet og Kattegat synger, imens det dugger, sagte som sang ved vugger.

3. Lærker, som hopped af æg i vår, svinder i himlens stråler. Tonerne ned med lyset går, samme sang som i tusind år. Lykken fra glemte gruber klinger af unge struber.

5. Køer og heste og får på græs henover brede agre åbne lader for fulde læs, sejl, som stryger om klint og næs, byger, som går og kommer, det er den danske sommer.

2. Danmark, du vågner med søer blå, mætte som moderøjne. Alt, hvad i dine arme lå, lader du solen skinne på, ser, hvor det yppigt glider, frem af forgangne tider.

4. Hyldene dufter i stuen ind ude fra Danmarks haver. Kornet modnes i sommervind. Hanegal over lyse sind stiger bag gavl og grene, hvæsset som kniv mod stene.

6. Pigernes latter og lyse hår, leg, som får aldrig ende, øjnene blå som vand i vår mildt om et evigt Danmark spår, sol over grønne sletter, lykke og lyse nætter.

- 90 -


Solen daler stille mod sin seng S1

  q =95        So - len

S2

stil - le

         So - len

A

da - ler

da - ler

stil - le

          So - len

da - ler

stil - le

mod sin seng,

mod sin seng,

  

mod sin seng,

o - ver skov og

eng

o - ver skov og

eng

           Af - ten - rø - den

hvi - ler

  

          Af - ten - rø - den

        

  

12            

Af - ten - rø - den

Tekst: Werner Knudsen 2006 Melodi: Werner Knudsen, 1984

o - ver skov og

eng

et

se - kund på

jor- dens bu

-

e.

          

hvi - ler

et

se - kund på

jor- dens

bu

-

         hvi - ler

et

se - kund på

 

 

er

den

sid - ste

 

 

er

den

sid - ste

 

 

er

sid - ste

den

jor- dens bu

da - gens

lu

glød af

da - gens

lu

e.

 -

e.

-

e.

      

glød af

da - gens

lu

4. Men da dagens sidste lys forsvandt var jeg ikke ene i mit mørke. Herre, du er stjernen som jeg fandt, Herre, du er vand når jeg er tørke.

2. Nu hvor dagens puls er sat i stå melder mørke tanker sig så gerne. Skønhedsglimt, som jeg i lyset så, kan om natten synes ganske fjerne.

5. Lad mig sove trygt i denne nat til jeg vågner i din lyse morgen. Hver en dag, du gi'r mig, er en skat, hjælp mig, så jeg kommer gennem sorgen.

- 91 -

-

      

1. Solen daler stille mod sin seng, hviler et sekund på jordens bue. Aftenrøden over skov og eng er den sidste glød af dagens lue.

3. Heller ikke denne dag, o Gud, evned jeg at være som jeg ville; kun din store magt kan fri mig ud af min skyld - jeg selv er alt for lille.

     glød af

e.

-

e.


Det land der rummer alle jordens farver

Tekst: Hans Kragh-Jacobsen 2008 Melodi: Werner Knudsen 2008

q=85

                                   

S1

Det land der rum- mer al - le jor - dens

far- ver

Det land der rum- mer al - le jor - dens

far- ver fra

                 

S2

fra

                

A

Det land der rum- mer al - le jor - dens

kor - nets guld til sko- vens klo- ro - fyl, hvor

hvi - de stor- ke, sor - te

          

kor - nets guld til sko- vens klo- ro - fyl, hvor

      

    



kor - nets guld til sko- vens klo- ro - fyl, hvor

  

far- ver fra

      

hvi - de stor- ke, sor - te

hvi - de stor- ke, sor - te

                                           6

skar - ver

har

   

skar - ver har

      skar - ver har

re - de - plads og ræ - ven har a - syl,

her

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

re - de - plads og ræ - ven har a - syl,

her

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

re - de - plads og ræ - ven har a - syl,

her

bor der folk,der tror de er så

ens.

O,

Dan - mark

                               

                             

1. Det land der rummer alle jordens farver Fra kornets guld til skovens klorofyl Hvor hvide storke, sorte skarver Har redeplads og ræven har asyl Her bor der folk, der tror de er så ens O, Danmark

4. Det land med blikket rettet stift mod checken Og plomben sat i hjertets fri ventil Med visumtvang for vintergækken Der kræves brugsanvisning for et smil Her bor der folk der tror de er så ens O, Danmark

2. Det land med drømmeduft af sommerhylden Og gøgefuglens fjerne ekko-kuk Hvor bøgen spejler sig i gyllen Og bølgen skummer salt til sidste kluk Her bor der folk, der tror de er så ens O, Danmark

5. Det land, der rummer alle jordens farver Er blindt af rødgrødsrødt og mælkehvidt Husk sommerfugle først er larver Før alle farver svæver sammen frit Her vil vi bo i vor forskellighed O, Danmark

3. Det land med knuste spejle under gulvet, Der vogter på hvert fremmed element Med tapre brøl fra musehullet Får mørke tunger vores mistro tændt Her bor der folk der tror, de er så ens O, Danmark

- 92 -


Høst q = 80

   

I

 

Hvor - for går

   

II

      min el - ske - de i

   

 

1. Hvor - for går

    6

el - ske - de i

   

gik

u - den hat

min el - ske - de i

      

min el - sker bort i

min el - sker bort i

el - sker bort i

reg - nen

nat - ten?

nat - ten?

       gik min

reg - nen

     

            gik

reg - nen

      

 

og u -den frak - ke på?

Hvor - for

                          

Hvor - for går min

III

  

Werner Knudsen 16.11.1980 Sats: Komponisten og Torsten Borbye Nielsen

 

nat - ten?

u - den hat og

  Det kan

  Det kan

 

Det kan

u- den frak - ke på?

         u - den hat og



u - den frak - ke

  

på?

Hvor - for

       

          

in - tet men - ne - ske for - stå.



in - tet men - ne - ske for - stå,

for -

       

in - tet

men - ne - ske for - stå.

1. Hvorfor går min elskede i regnen uden hat og uden frakke på? Hvorfor gik min elsker bort i natten? Det kan intet menneske forstå.

3. Har I nogensinde set ham græde tåreløst, som drenge altid græd? Sig mig da, I rummets stumme stjerner: Hvem har gjort min elskede fortræd?

2. Og jeg spørger rummets blege stjerner: Ser I ham og følger I hans skridt? Har I nogensinde set hans hjerte, der har haft den samme drøm som mit?

4. Jeg er angst, og endeløs er natten, regnen drypper fra min elskers hår. Ak, min unge elskede er borte. Når jeg vågner, er det efterår. Tove Ditlevsen 1942

- 93 -

Hvor - for

stå.

 


Lilla-liflig  q=140   

Tenor

 

Baryton (melodi)

 

   



B.

Pno.

 -

 

mør

-

 

 

13

T.

Bar.

  

 

duft

Pno.

 

   

  



    duft



 

  

fra

pe

fra

pe

   

-

-

en

lil

en

lil

  



ber - bus



-

ber - bus

-

  



 

- 94 -

la

duft

i

la

duft

i

 

-

-

la

lif

la

lif

  









 -

lig

 -

lig

  

ke,

  



 

  

 

-



ket,

   

ket,



lil

 



-



7

lil

 

En

    mør

Bar.

 

 q=140                      

Piano

T.

En

  

Bas

Tekst: Thorkild Bjørnvig 1977 fra digtsamlingen Morgenmørke Musik: Werner Knudsen 1977

ke,

  

 fra

 fra

     




2 19

T.

Bar.

    blom 

 

blom

Pno.

-

-



ster

små



ster

små





    ne



 

 

Pno.

Bar.

B.

Pno.

u



u

 

  

 

        

-

ne

31

T.





Bar.

B.

sor

sor



-

te

gre



-

-

te

gre

-

                       

25

T.



-

 









den

bla



den

bla

  

 

In - tim

og

kryd

 

In - tim

og

kryd

 

-

-



ret

øm



ret

øm



 -

  





 

de.

de.

  

-



   

-

  

 

hed

 -

  



hed





og kryd ret øm hed  In - tim                        

- 95 -


3 37

T.

     

Bar.

B.

Pno.

T.

Bar.

B.

    min  

 

min

Pno.

-

ne

 

Bar.

B.

  sø

Pno.

fra

-

ten

fra

  



ne

-

  

 læ

  

 -

-

-



de

brand



de

brand



de

brand

-

-

-

kes

dun

mod

ne

nak

-

kes

dun

mod

ne

nak

-

kes

dun

mod

ne

nak

din

nøg

-

din

nøg

-

    



    

 

ber.



ber.

ber.

  









lugt,



   

 

   

 

lugt,

   

Bus

-

kens

Bus

-

kens

 

Bus

 

-

kens

  

 -

 hal

lugt,

hal









 -



-

 -



  

 

ne





 



-

49

T.

ten



    sø

-

duf

nøg

duf

  

-

din

mi

fra

-

-

ten

duf

som

43



som

som

  

 -

 hal

sens

sens

 -

sens

                                    

 





 - 96 -



 


4 55

T.

    drej  

Bar.

drej

B.

 

Pno.



B.

Pno.

ø

-

ning,

 ø

-

-

rets

hvir

rets

hvir

rets

  



-

-

    

blom

-



ud

af

nat



ud

af

nat



vel,

lil

vel,

  

lil

  -

la - lif

-



-

-

-

la - lif

    

-

lig

-

 -

lig

-

    



    

 

strer

li



strer

li



strer

li

    

lig



la - lif







nat

    

af

-

lil





-

vel,



-



blom

hvir

 



      

Pno.

    ud

Bar.

B.

ning,

65

T.

blom

 

-

ø

 

  

Bar.

ning,

    

61

T.

-



drej

-

 -

ge

 -

ge

 -

ge

       

 -

-

-

ten.

 -

-

-

ten.

 -

-

-

    



ten.

 

- 97 -

    

 


Alfabetisk indeks Af jord er vi kommet (SATB)........................................................................................................33 Af jord er vi kommet (SSA)..........................................................................................................81 Aften (SSA)...................................................................................................................................88 Blå som september (SATB)...........................................................................................................31 Danmark, nu blunder den lyse nat (SSA)......................................................................................90 Den gamle jul (SATB)...................................................................................................................67 Der er sang i bøgens blade (SATB)...............................................................................................16 Det grønne Foraar (SATB)............................................................................................................56 Det land der rummer alle jordens farver (SATB)..........................................................................64 Det land der rummer alle jordens farver (SSA).............................................................................92 Du danske sommer, jeg elsker dig (SSA)......................................................................................84 Du gik, hvor kun dødsenglen går (SATB).....................................................................................44 Du skal unde dig et hvil (SATB)...................................................................................................14 Februarsalme (SATB)....................................................................................................................32 Februarsalme (SSA).......................................................................................................................80 Guds nåde er en solopgang (SATB)..............................................................................................43 Guds nåde er en solopgang (SSA).................................................................................................82 Gudslyset lyser (SATB).................................................................................................................19 Gudslyset lyser (SSA)....................................................................................................................78 Gule lilje. Påskesol (SSA).............................................................................................................72 Hen imod Sankt Hans (SATB)......................................................................................................22 Her er dit Gudbarn (SATB)...........................................................................................................11 Her er dit Gudbarn (SSA)..............................................................................................................73 Hvem kaldte på erantis (SATB).....................................................................................................13 Hvem kan tælle nattens stjerner (SATB).......................................................................................54 Høst (SAB)....................................................................................................................................93 I vinterlys blir dagen lang (SATB)................................................................................................42 I vinterlys blir dagen lang (SSA)...................................................................................................71 Januarmørke (SATB).....................................................................................................................26 Jeg drikker mig glad i september (SATB).....................................................................................23 Jeg elsker de nedfaldne æblers tid (SATB)...................................................................................21 Jeg elsker de nedfaldne æblers tid (SSA)......................................................................................79 Jeg slentrer i ordenes gade (SATB)...............................................................................................51 Jeg sætter min drage i vinden (SATB)...........................................................................................36 Klods-Hans (SATB)......................................................................................................................34 Lilla-liflig (TBB)...........................................................................................................................94 Lille land i korte bukser (SATB)...................................................................................................48 Milde engel, du min glæde (SATB)...............................................................................................47 Nu er tågen lettet (SATB)..............................................................................................................49 Nu sænkes byens vinterpuls (SATB).............................................................................................40 Nu ånder jorden pinsen ind (SATB)..............................................................................................46 Når himlen har tændt sit oktoberbål (SATB).................................................................................30 Når sorgen vil lukke mig inde (SATB)..........................................................................................27 Og nu lukker dagen sit vindue op (SATB)....................................................................................50 Opvask (SATB).............................................................................................................................60 På vej mod Guds land (SATB)......................................................................................................55 Regnvejrsstemning (SATB)...........................................................................................................65 Se, solen går ned på sin pude (SATB)...........................................................................................24 Se, solen går ned på sin pude /SSA)..............................................................................................75 Smilehul i gammel sne (SATB).....................................................................................................12

- 98 -


Smilehul i gammel sne (SSA)........................................................................................................74 Snuetung novemberhimmel (SATB).............................................................................................20 Snuetung novemberhimmel (SSA)................................................................................................76 Sol i marts (SATB)........................................................................................................................18 Sol i marts (SSA)...........................................................................................................................77 Solen daler stille mod sin seng (SATB).........................................................................................62 Solen daler stille mod sin seng (SSA)...........................................................................................91 Solen er gået ned............................................................................................................................58 Sommer (SSA)...............................................................................................................................86 Sommermorgen (SSA)...................................................................................................................85 Ved Engsøen (SATB)....................................................................................................................66 Vi plukkede jordbær i barndommens land (SATB).......................................................................28 Vidunderlige adventslys (SATB)...................................................................................................63 Vintersultne solsort (SATB)..........................................................................................................45 Vorherre bar sin tunge spand (SATB)...........................................................................................25

- 99 -

Solen er gået ned  
Solen er gået ned  

Korsatser af Werner Knudsen

Advertisement