Page 1


Sadržaj Šta je knjiga Naučite Adobe Photoshop?�������������������������������������������������������������� 1 Kome je knjiga namenjena������������������������������������������������������������������������������������� 1 Udruženje korisnika Photoshop���������������������������������������������������������������������������� 1 Ovo je prvi deo knjige��������������������������������������������������������������������������������������������� 2 Još načina da date podršku������������������������������������������������������������������������������������ 2 U vezi snimaka uz obuke i lekcije������������������������������������������������������������������������� 2 Šta je Photoshop������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3 Dali mi je potreban Photoshop i zbog čega��������������������������������������������������������� 4 Razumevanje digitalnih slika��������������������������������������������������������������������������������� 6 Modeli boja�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 RGB model boja������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8 CMYK model boja�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Lab model boja�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Grayscale model������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 Bitmap model �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Duotone model������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10 Indexed Color model�������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Multichannel model���������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Radno okruženje - radni profil boja������������������������������������������������������������������� 11 Formati datoteka (slika) ��������������������������������������������������������������������������������������� 13 Koji tip (format) datoteka je najbolje da koristim za moje slike?�������������������� 13 Najpoznatiji i najpopularniji formati������������������������������������������������������������������ 13 Photoshop Format (PSD)������������������������������������������������������������������������������������� 13 TIFF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Photoshop EPS format������������������������������������������������������������������������������������������ 14 Photoshop RAW format��������������������������������������������������������������������������������������� 14 PDF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Large Document Format (PSB)��������������������������������������������������������������������������� 15 BMP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 JPEG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15 PNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 GIF��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 i


Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika)�������������������������������������������������������� 16 Šta su bitmap slike?����������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Šta je rezolucija slike?�������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Kako promeniti rezoluciju slike?������������������������������������������������������������������������� 17 Karakteristične situacije promene rezolucije slike�������������������������������������������� 17 Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju������������������������������� 17 Kada nemate dovoljan broj postojećih piksela na slikama����������������������������� 18 Promena dimenzija slike (dokumenta)�������������������������������������������������������������� 18 Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu��������������������� 18 Kada vam je potreban samo jedan deo slike u određenim dimenzijama i određenoj rezoluciji���������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Bit Depth (dubina boja)���������������������������������������������������������������������������������������� 19 Adobe Photoshop CS5 korisnički interfejs�������������������������������������������������������� 21 Šta su korisnički interfejs i radni prostor?���������������������������������������������������������� 21 Meni programa������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 Tastaturske prečice������������������������������������������������������������������������������������������������ 22 Kontekst meni�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 Obojite stavke u meniju radi lakše navigacije ��������������������������������������������������� 22 Kutija sa alatima���������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 Kako da aktivirate alat������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Alati za selekciju (Selection Tools)���������������������������������������������������������������������� 25 Alati za unapređivanje (Enhancement Tools)��������������������������������������������������� 25 Vektorski alati (Vector Tools)����������������������������������������������������������������������������� 26 Alati za navigaciju (Navigation Tools)���������������������������������������������������������������� 26 Alati boja (Color Tools)���������������������������������������������������������������������������������������� 26 Traka sa opcijama alata (Option Bar) ���������������������������������������������������������������� 26 Šta su parametri alata? ����������������������������������������������������������������������������������������� 26 Važnost trake sa opcijama alata��������������������������������������������������������������������������� 26 Traka sa opcijama aplikacije�������������������������������������������������������������������������������� 28 Prikaži/sakrij paletu i traku sa alatima��������������������������������������������������������������� 30 Koristite Arrange Documents da upoređujete slike ���������������������������������������� 30 Radite sa slikama u režimu punog ekrana (Full Screen Mode) ���������������������� 31 Paleta (Palette) ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34 Šta je paleta?����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 Fabričko podešavanje palete�������������������������������������������������������������������������������� 34 ii


Smanji/povećaj veličinu prikaza palete��������������������������������������������������������������� 34 Prikaži/sakrij dokove�������������������������������������������������������������������������������������������� 35 Premeštanje i raspoređivanje kartica na paleti�������������������������������������������������� 35 Sačuvajte raspored kartica na paleti�������������������������������������������������������������������� 35 Lenjiri, vođice i mreža������������������������������������������������������������������������������������������ 36 Prikazivanje lenjira, vođica i mreže�������������������������������������������������������������������� 36 Smart Guides���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Opcija Snap������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38 Promenite mernu jedinicu i boju vođica i mreže���������������������������������������������� 38 Statusna traka (Status Bar) ���������������������������������������������������������������������������������� 39 Kako da prikažete određene informacije na statusnoj traci���������������������������� 39 Preferences - podešavanja������������������������������������������������������������������������������������ 41 Raspored i podela alata����������������������������������������������������������������������������������������� 48 Move Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 Kako da postavite (ubacite) jednu sliku iznad druge��������������������������������������� 51 Marquee Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53 Tipovi za rad sa Marquee Tool alatima�������������������������������������������������������������� 55 Odsecite stvarne piksele sa slike po dimenzijama pomoću Marquee alata��� 56 Lasso alati �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 Lasso Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 Polygonal Lasso Tool��������������������������������������������������������������������������������������������� 58 Magnetic Lasso Tool��������������������������������������������������������������������������������������������� 59 Quick Selection, Magic Wand i Color Range ��������������������������������������������������� 60 Quick Selection Tool��������������������������������������������������������������������������������������������� 60 Magic Wand����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Color Range����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Crop, Slice i Slice Select alati�������������������������������������������������������������������������������� 64 Crop Tool – osecanje dela slike��������������������������������������������������������������������������� 65 Odsecanje u perspektivi���������������������������������������������������������������������������������������� 66 Odsecanje po dimenzijama���������������������������������������������������������������������������������� 67 Opcija Hide – sakrij���������������������������������������������������������������������������������������������� 67 Slice i Slice Select Tool ����������������������������������������������������������������������������������������� 67 Tipovi delova (Slice types)����������������������������������������������������������������������������������� 68 Kreiranje delova (slice)����������������������������������������������������������������������������������������� 69 Pripisivanje URL (Internet) adrese delovima���������������������������������������������������� 70 iii


Optimizacija delova���������������������������������������������������������������������������������������������� 71 Sačuvajte delove na disku������������������������������������������������������������������������������������� 71 Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati ������������������������������������������������ 71 Eyedropper Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������� 71 Color Sampler Tool����������������������������������������������������������������������������������������������� 72 Ruler Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72 Note Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74 Spot Healing, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye alati ����������������������� 74 Spot Healing Brush Tool��������������������������������������������������������������������������������������� 74 Healing Brush Tool����������������������������������������������������������������������������������������������� 75 Patch Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77 Red Eye Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78 Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati������������������������������������� 78 Brush i Pencil Tool������������������������������������������������������������������������������������������������ 78 Color Replacement Tool �������������������������������������������������������������������������������������� 80 Mixer Brush Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������� 82 Clone Stamp i Pattern Stamp alati ���������������������������������������������������������������������� 83 Clone Stamp Tool�������������������������������������������������������������������������������������������������� 83 Pattern Stamp Tool������������������������������������������������������������������������������������������������ 84 History, History Brush i Art History Brush Tool���������������������������������������������� 85 Šta je History u Photoshopu?������������������������������������������������������������������������������ 85 History Brush i Art History Brush Tool������������������������������������������������������������� 87 Eraser, Background Eraser i Magic Eraser alati ����������������������������������������������� 88 Eraser Tool������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88 Background Eraser Tool��������������������������������������������������������������������������������������� 89 Magic Eraser Tool�������������������������������������������������������������������������������������������������� 91 Gradient i Paint Bucket Tool�������������������������������������������������������������������������������� 92 Gradient Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92 Paint Bucket Tool��������������������������������������������������������������������������������������������������� 94 Blur, Sharpen i Smudge alati ������������������������������������������������������������������������������� 95 Blur Tool����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 Sharpen Tool���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 Smudge Tool����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97 Dodge, Burn i Sponge Tool ��������������������������������������������������������������������������������� 97 Dodge i Burn Tool������������������������������������������������������������������������������������������������� 97 iv


Sponge Tool������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 98 Pen i Freeform Pen Tool��������������������������������������������������������������������������������������� 99 Pen Tool����������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 Crtanje prave linije����������������������������������������������������������������������������������������������100 Crtanje figure�������������������������������������������������������������������������������������������������������101 Crtanje krive u vidu slova C�������������������������������������������������������������������������������102 Crtanje krive u vidu slova S�������������������������������������������������������������������������������102 Crtanje krive linije u produžetku prave������������������������������������������������������������102 Crtanje prave linije u produžetku krive�����������������������������������������������������������102 Crtanje na sloju za figure������������������������������������������������������������������������������������102 Freeform Pen Tool�����������������������������������������������������������������������������������������������102 Add Anchor, Delete Anchor, Convert Point Tool�������������������������������������������103 Šta možete raditi sa putanjama��������������������������������������������������������������������������105 Alat za unos teksta – Type Tool�������������������������������������������������������������������������105 Načini za unos teksta u Photoshopu�����������������������������������������������������������������105 Svojstva teksta u Photoshopu�����������������������������������������������������������������������������105 Alati za unošenje teksta �������������������������������������������������������������������������������������106 Parametri za podešavanje teksta u Photoshopu����������������������������������������������106 PARAGRAPH i CHARACTER kartice������������������������������������������������������������108 Unošenje Point i Paragraph teksta��������������������������������������������������������������������108 Unošenje teksta na otvorenoj i zatvorenoj putanji������������������������������������������109 Nalepljivanje teksta���������������������������������������������������������������������������������������������111 Path Selection i Direct Selection tool���������������������������������������������������������������112 Path Selection Tool����������������������������������������������������������������������������������������������113 Direct Selection Tool�������������������������������������������������������������������������������������������114 Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima����������������������������������������������115 Figure (Shape) u Adobe Photoshop CS5����������������������������������������������������������115 Traka sa opcijama alata – parametri�����������������������������������������������������������������115 Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja (Path)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������116 Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela�����������������������������������������118 Dodatni parametri�����������������������������������������������������������������������������������������������118 Crtanje figure�������������������������������������������������������������������������������������������������������118 Zoom Tool i Hand Tool �������������������������������������������������������������������������������������119 Zoom Tool������������������������������������������������������������������������������������������������������������119 v


Hand Tool�������������������������������������������������������������������������������������������������������������121 Boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana �������������������������122 Color Picker dijalog��������������������������������������������������������������������������������������������123 Biranje boje u HSB, RGB i Lab modelu boja���������������������������������������������������123 Postavljanje boje prednjeg i zadnjeg plana preko Color kartice�������������������125

vi


I Predgovor

Naučite Adobe Photoshop Šta je knjiga Naučite Adobe Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop je PDF knjiga koja je sastavljena od članaka objavljenih na blogu Photoshop tipovi i trikovi. Photoshop tipovi i trikovi je prvi i jedini blog/ sajt koji se bavi isključivo Photoshop porodicom proizvoda u koju spadaju Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements i Adobe Photoshop Lightroom. Cilj ovakve publikacije je da pojednostavi snalaženje i pristup svim lekcijama, obukama i tipovima koji su do sada objavljeni a osim toga kompletan sadržaj knjige možete preuzeti i koristiti nezavisno od Internet konekcije. Pri dnu svake stranice je postavljen link na kome piše Sadržaj i on vodi na kompletan sadržaj knjige tako da je mnogo lakše i jednostavnije u odnosu na sajt Photoshop tipovi i trikovi pronaći ono što vam treba i za šta ste zainteresovani. Ovaj link je postavljen za one korisnike koji budu čitali knjigu na Internetu. Knjiga je postavljena na Scribd sajtu a zatim ubačena u članak. Klikom na link u vrhu ubačene PDF datoteke možete pregledavati knjigu na Scribdu u režimu punog ekrana koji daje bolji pregled u odnosu na sam sajt bez ikakvih reklama i linkova sa strane tako da možete bolje da se skoncetrišete na sam sadržaj. Ako ste preuzeli PDF datoteku možete koristiti linkove koji se nalaze na Bookmarks kartici obično na desnoj strani PDF čitača. Ako nemate PDF čitač instaliran na kompjuteru možete ga besplatno preuzeti i koristiti ovde. Kome je knjiga namenjena Knjiga je pre svega namenjena početnicima i onima koji ne govore Engleski jezik. Na Internetu a i iz Help menija je dostupna oficijelna Adobe pomoć za Photoshop i u njoj možete pronaći iscrpnije informacije o svim alatima, filterima i komandama Photoshopa uz uslov da razumete Engleski jezik. U svim mojim osnovnim lekcijama i obukama su korišteni oficijelni i isključivo oficijelni Adobe izvori i njihova objašnjenja i preporuke. Da napomenem da je samo mali broj (3 ili 4) lekcija iz oficijelne pomoći preveden doslovce, ostale lekcije i obuke su izašle iz moje glave imajući ispred sebe zvaničnu pomoć i podršku. Što se tiče tipova i trikova oni nisu deo oficijelne pomoći i za njihov sadržaj i kvalitet sam odgovoran isključivo ja: Bojan Živković. Neke tipove i trikove sam pokupio sa Interneta a do nekih sam došao sam kroz rad u Photoshopu i eksperimentisanje sa ovim izvanrednim programom. Udruženje korisnika Photoshop UKP je grupa koju sam formirao na Adobe Groups i koja je odobrena od strane Adobe korporacije. Cilj grupe je okupljanje i udruživanje povremenih, stalnih korisnika i profesionalaca koji koriste neki od proizvoda iz Photoshop porodice. Zamisao je da se okupe ljudi koji su zainteresovani da nauče, podučavaju druge ili jednostavno prate šta je novo i šta se dešava po pitanju ovih proizvoda. Osim toga grupa ima za cilj da obezbedi što povoljniju nabavku proizvoda, prevod oficijelnih knjiga, da da savete i preporuke za trening i usavršavanje, sticanje sertifikata, da obezbedi svima koji su vični u radu sa Photoshop proizvodima da prikažu svoje sposobnosti i time predstave sebe potencijalno zainteresovanim poslodavcima ili onima kojima je potrebna neka usluga. Ovo je prvi deo zamisli koji ima za cilj formiranje jednog udruženja svih koji koriste bilo koji Adobe proizvod na području Balkana. Mi se odlično razumemo i ne postoji nijedan razlog da se ne udružimo i okupimo na jednom mestu ili Internet sajtu. Time bi smo svi dobili i proširili znanje i mogućnosti za poslovnu i svaku drugu saradnju. Mislim da je to naša šansa da ubrzano stignemo i prestignemo one koji su se već udružili i ispred nas su po pita-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

1


I Predgovor

Naučite Adobe Photoshop

nju kreiranja Interneta i pripreme za štampu što je preokupacija Adobe proizvoda. Adobe ne samo da postaje lider u kreiranju Interneta i njegovog sadržaja već je gotovo izvesno da će i ubuduće još za dugo ostati na vodećoj poziciji. Pozvani ste da date podršku i pridružite se ovom projektu pridruživanjem grupi. Osim formalne registracije koja liči na otvaranje naloga za Internet poštu (Email) nije potrebno ništa dodatno da uradite niti bilo šta da plaćate. Nikakvog forsiranja plaćanja za bilo koji sadržaj neće biti sve dok se ja nešto pitam u celom ovom projektu. Grupi Udruženje korisnika Photoshop možete se pridružiti preko ovog linka. Ovo je prvi deo knjige Drugi deo knjige koji sadrži filtere, objašnjenja, komande i principe rada Photoshopa ću odraditi samo u slučaju da vama koji ovo čitate odgovara ovakav način pisanja i objavljivanja. Da li vama to odgovara i da li ste zainteresovani za nastavak mogu da pogodim samo preko broja pregledanih strana i Vaših komentara. Zato ostavite komentar ako ga imate ispod članka u kome je ubačena PDF knjiga na Photoshop tipovi i trikovi. Još načina da date podršku Ima još nekoliko načina da date Vašu podršku i stavite do znanja da ste zainteresovani. Možete recimo dostaviti neki vaš rad koji ću sa zadovoljstvom objaviti, neki link do izvora za obuku, knjigu ili materijal za rad u Photoshopu. Ako znate za neki oglas na kome se traži veština u radu sa Photoshop programom molim da ga dostavite na bojan2273@gmail ili ostavite Internet adresu u vidu komentara. Možete takođe iskazati svoje simpatije i podršku klikom na sviđa mi se za Facebook strane koje su kreirane: Photoshop tipovi i trikovi i Photoshop Lightroom. Takođe možete postaviti neku svoju fotografiju u okviru Flickr grupe Photoshop porodica proizvoda. U vezi snimaka uz obuke i lekcije Snimaka nikada dosta pogotovo za ljude koji tek počinju. Ubacio sam dosta snimaka u knjigu a tamo gde ih nema ili ih ima malo uz tekst nisam ubacivao iz razloga jer imam preko 20 video snimaka na YouTube koji sadrže objašnjenja vezana za lekcije i obuke. Posetite moj kanal na YouTube i pronađite video koji vas interesuje. Video snimke možete gledati i na Photoshop tipovi i trikovi preko kartice navigacije koja ima naslov Video.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

2


I

Šta je Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop Šta je Photoshop

Adobe Photoshop ili skraćeno samo Photoshop je kompjuterski program za rad sa slikama. U Photoshop programu možete da menjate slike ili da napravite nove počevši od praznog platna za crtanje. Pod menjanje slike spada: menjanje boja, formata, veličine, rezolucije a možete i ukomponovati novu sliku sastavljenu od 2 ili više slika ili njihovih delova. Kada pretražujete Internet na skoro svakom sajtu nailazite na dugmiće koje trebate da kliknete, meni sajta na kome su poređane sekcije odnosno ponuda sajta, ikonice, lepe tekstualne poruke i sve je to napravljeno uglavnom u Photoshop programu. Možete ga koristiti i za kreiranje Internet stranica. Osim za praktične svrhe možete ga koristiti za zabavu i nacrtati ili ukomponovati sve što vam mašta i veština u radu sa ovim programom dozvole. Kada smo već kod veštine, još niko nije izračunao koliko vam je vremena potrebno da biste uradili šta zamislite u Photoshop, ali je jedno sigurno: ako hoćete da radite sve što ovaj program može da ponudi, trebaće vam dosta vremena da sve to naučite i savladate. Verovatno vam ništa nisam rekao prethodnom rečenicom, da budem konkretan: 1-2 godine vežbanja. To je što se tiče svih mogućnosti u ovom programu, sa druge strane Photoshop je jednostavno najbolji u svojoj kategoriji i jedna od bitnih stavki je da imate na Internetu sigurno više od 1ooo sajtova i blogova sa objašnjenjima i obukama za Photoshop. Ako niste zainteresovani da vežbate i učite već samo za osnovne radnje sa slikama, i tu je Photoshop ubedljivo najbolji na svetu i za osnovne tehnike menjanja slike neće vam trebati mnogo vremena da ih savladate. Ne mogu da vam kažem tačno koliko vremena konkretno i to zavisi od vas i vaših potreba i angažovanosti. Za najosnovnije radnje kao što su menjanje dimenzija, rezolucije, formata, vam je potreban sajt ili blog sa dobrim objašnjenjem i Photoshop, lako ćete to uraditi i verovatno lako zapamtiti. Kada su u pitanju osnovne korekcije boja i tu vam neće trebati mnogo vremena da savladate a osim toga imate Auto (Automatsko podešavanje boja) opciju koja radi izvanredo i koja je odličan start a u velikom broju slučaja i rešenje. Izoštravanje slike i uklanjane šumova, odsecanje viška, uklanjanje neželjenih delova sa slike su takođe osnovne potrebe i za to vam je takođe potrebno dobro objašnjenje i dobra volja. Za one koji planiraju da se profesionalno bave evo linka do sajta gde možete saznati kako da dobijete sertifikat za rad sa ovim programom http://www.it-akademija. com/ITakademija-Adobe-sertifikat_549 . Pogledajte video koji predstavlja Photoshop - What is Photoshop CS5?, ovaj i druge video sadržaje iz serije Learn Photoshop CS5 možete besplatno pogledati na Adobe TV, nije potrebno da se učlanite da biste gledali, ako postanete član - potrebna je email adresa i podaci, moći ćete da napravite biblioteku sa video obukama tako da sledeći put kada hoćete da gledate video koji vas interesuje ne morate da pretražujete ponovo.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

3


I

Šta je Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop Dali mi je potreban Photoshop i zbog čega

Ako se pitate dali vam je potreban program Adobe Photoshop i šta biste radili sa njim ako ga imate, pokušaću da vam odgovorim na ova pitanja. Prvo većina ljudi danas imaju digitalne fotografije koje su napravljene digitalnim foto aparatima, neki su boljeg neki lošijeg kvaliteta. Tu nemam šta puno da vam objašnjavam, svi znamo za izreku koliko para – toliko muzike. Koliko god da ste para dali za aparat, vašim fotografijama treba dodatna obrada da bi sijale u punom svetlu, odnosno da biste na njima videli približno ono što ste slikali. Photoshop je najbolji program koji je napravljen za svaku vrstu posla sa digitalnim fotografijama, od osnovnih korekcija do ukrašavanja i pretvaranja fotografije u umetničko delo. Osim što možete raditi sa već slikanim fotografijama vi možete praviti i potpuno nove slike počevši od praznog platna, imate veliki izbor četkica, pre – definisanih stilova i efekata za tekst, figure kao i mnoštvo efekata koje možete primenjivati bilo na fotografije bilo na grafike i crteže. Preko fotografija, crteža i grafika koje možete napraviti u Photoshopu ili ih besplatno skinuti sa Interneta možete: Izjavljivati Ljubav, čestitati rođendane, pozivati na rođendane, pozivati na svadbu, čestitati venčanje, zahvaliti se na pomoći, usluzi, praviti poslovne biografije, dizajnirati Internet sajtove, dizajnirati logo za firmu, preduzeće, praviti ikonice za direktorijume na kompjuteru i uraditi sve što vam padne na pamet a spada u kategoriju slika. Ako se bavite nekim poslom i šaljete email svojim klijentima sa najnovijom ponudom onda vam je sigurno potreban Photoshop jer jedna slika vredi hiljadu reči, ako trebate skenirati neki dokument i poslati a on ima neki nedostatak ili fleku, u Photoshopu je to to lako ispraviti. Sve što možete uraditi u Photoshopu možete pretvoriti u PDF dokumenat, standard koji vam obezbeđuje da dokumenat potpuno isto bude prikazan bez obzira na Operativni sistem i uređaj na kome se prikazuje. Najveća prednost ovog programa u odnosu na konkurenciju je njegova popularnost i zastupljenost na Internetu. Za ovaj program možete naći obuke i tutorijale (kratka objašnjenja kako nešto uraditi), sve što može da se uradi u ovom programu gotovo za upotrebu, knjige, brošure, video materijale sa objašnjenjima.. Ne morate da znate da crtate ili da kreirate, trebate samo potražiti i uzeti to što vam treba, jedino što trebate znati je šta hoćete i šta vam odgovara od svega što se nudi. Mnoge ljude odbija fama koja se stvorila oko ovog programa da on služi samo profesionalcima i da je potrebno mnogo vremena da naučite da radite sa ovim programom. Tačno je da je potrebno mnogo vremena da biste stvarali nešto novo i nešto čega već nema na tržištu, ali da biste koristili sve povoljnosti koje nosi sa sobom ovaj program ne treba vam ni mnogo vremena ni para. Ako imate Photoshop instaliran počnite da ga koristite, ako razmišljate dali da ga nabavite uradite to što pre.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

4


I

Šta je Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop

Adobe sertifikat je poznat i priznat u svetu i to je način da obezbedite svoju egzistenciju. Ovaj sertifikat izdaje samo Adobe korporacija a moguće je položiti ispit u bilo kom delu sveta pa i kod nas. Za sticanje Adobe sertifikata ne postoje nikakvi specijalni uslovi sem poznavanje materije tako da možete i da se prekvalifikujete što je veoma popularno u današnjim vremenima.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

5


I

Šta je Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop Razumevanje digitalnih slika

Postoje dve vrste digitalnih slika: vektor i bitmap ili raster. Vektor slike se dekodiraju pomoću matematičkih formula a bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela. U praktičnom smislu ovo znači da vektor slike možete da povećavate i smanjujete bez ikakvog gubitka u kvalitetu jer kada nacrtate liniju dužine 5 cm na primer u Photoshop vi u stvari kažete programu da postavi tačke poređane jedna pored druge u toj dužini. Program vrši kalkulaciju i postavlja tačke jednu pored druge u onolikom broju koliko je potrebno, kada smanjite dimenzije odnosno dužinu linije vi menjate instrukcije i kažete programu da postavi tačke u manjoj dužini, program iskalkuliše koliko je tačaka potrebno i promeni njihov broj. Tačke su iste kakve su i bile samo je smanjen broj, isto se dešava i kada povećate dimenziju i nema nikakvog gubitka u kvalitetu. Bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela, svaki pixel u sebi sadrži informacije o boji i poziciji. Kada smanjujete sliku vi smanjujete broj pixela i slika će izgubiti od svog kvaliteta ali pošto je smanjena ti gubici neće biti primetni. Kada povećavate sliku tu nastaje problem i slika će izgubiti od svog kvaliteta i što je više povećavate više će izgledati razvučena i mutna.

bitmap ili raster slike su sastavljene od piksela (pixel). svaki piksel u sebi sadrži informaciju o boji i poziciji.

Photoshop podržava rad u sa velikim brojem formata slika: BMP, PICT, TIFF, EPS, JPEG, GIF, PNG, i PSD koji je Photoshop Dokument. Osim što podržava rad sa ovim formatima on daje i mogućnost optimizacije za svaku svrhu i namenu. Možete menjati dimenzije, rezoluciju, veličinu i prilagoditi sliku za svaku potrebu. Formati kao što su PSD i TIFF zauzimaju više prostora na disku, ali će sačuvati sve informacije koje je uspeo da snimi vaš digitalni aparat i podržavaju rad sa slojevima (Layer) dok su formati GIF, JPEG i PNG namenjeni za prikazivanje na Internetu, imaju manju veličinu ali će neki kvalitet slike biti žrtvovan radi veće kompaktnosti odnosno bržeg učitavanja na Internet stranicu. Photoshop je prvenstveno napravljen da radi sa Bitmap (raster) slikama ali to ne znači da ne podržava vektorski bazirane objekte. Alati za tekst i crtanje kao što su olovka (Pen Tool) i figure (Shapes) omogućavaju crtanje vektorski baziranih objekata koje možete menjati i prilagođavati kad god vam je to potrebno. Da biste održali vektorski bazirane obrise (putanje) objekata potrebno je da sačuvate sliku u formatu koji podržava vektore (PSD, Photoshop EPS, Photoshop PDF..). Ovi formati su

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

6


I

Šta je Photoshop?

Naučite Adobe Photoshop

podržani od strane drugih Adobe proizvoda kao što su Illustrator, Fireworks tako da možete nastaviti da radite sa vektorskim obrisima to jest objektima kada ubacite slike iz Photoshopa u neki od ovih programa. Iz photoshopa možete i da izvezete vektorski bazirane obrise (putanje) i koristiti ih u Illustrator preko komande Export > Paths to Illustrator.. koja se nalazi u File meniju programa. Osim toga možete u Photoshop uvesti (ubaciti) vektorski bazirane objekte (ai, eps datoteke) preko komande Place.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

7


I

Modeli boja

Naučite Adobe Photoshop Modeli boja

Biranje modela boja je veoma bitna stavka u radu sa digitalnim slikama. Koji model boja treba izabrati zavisi od svrhe i namene slike i u kom formatu planirate da sačuvate sliku. Ne podržavaju svi formati svaki od modela boja zato pažljivo pročitajte deo o formatima slika. Ako je namena slike ekran ili Internet onda radite u RGB modelu boja (pročitajte i Radno okruženje - radni profil boja), ako vam je potrebna crno-bela slika onda radite u Grayscale modelu boja. Kada hoćete da štampate sliku radite u Adobe RGB (1998) a zatim je konvertujte u CMYK model boja. Model boja određuje i veličinu datoteke odnosno prostora koji zauzima na disku: RGB model ima 3 kanala (channel), CMYK četiri a Grayscale samo jedan. Svaki dodatni kanal povećava veličinu datoteke.

model boja možete promeniti iz image menija programa.

RGB model boja Photoshop RGB model boja koristi RGB model dodeljivanjem vrednosti inteziteta za svaki piksel. Na slikama 8 bita po kanalu intezitet vrednosti je u opsegu od 0 (crna boja) za svaki kanal (channel) do 255 (bela boja) za svaku od RGB (Red – crvena, Green – zelena i Blue – plava) komponenti boja. Na primer svetlo crvena boja ima intezitet R: 246, G: 20 i B: 50. Kada su vrednosti za sve tri boje jednake rezultat je neutralna nijansa sive. Kada su vrednosti za sve tri komponente 255 rezultat je čisto bela boja, a kada su vrednosti 0 rezultat je čisto crna boja. RGB slike koriste tri boje ili tri kanala (channel) da prikažu boje na ekranu. Na slikama 8 bita po kanalu, tri kanala se prevode na 24 (8 bita X 3 kanala) bita informacija o boji po pikselu. U ovakvim slikama tri kanala mogu da prikažu do 16.7 miliona boja po pikselu. U 48 bitnim slikama (16 bita po kanalu) i 96 bitnim (32 bita po kanalu) može biti prikazano više boja. Kompjuterski monitori koriste RGB model da prikažu boje. Ovo znači da kada radite u drugom modelu boja različitom od RGB na primer CMYK, Photoshop konvertuje CMYK slike u RGB da bi mogle biti prikazane na ekranu. Iako je RGB standardni model, tačan opseg boja koji je prikazan može da varira u zavisnosti od ekrana. RGB model boja u Photoshopu varira u zavisnosti od toga

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

8


I

Modeli boja

Naučite Adobe Photoshop

koje ste radno okruženje naveli u Color Settings dijalogu. CMYK model boja U CMYK modelu boja svakom pikselu je dodeljen procenat vrednosti za svaku od boja mastila. Najsvetlijim tačkama je pripisan mali procenat boja mastila a najtamnijim veći procenat. Na primer, svetlo crvena boja sadrži 2% Cyan, Magenta 93%, Yellow 90%, i 0% Black. U CMYK slikama čisto bela boja je generisana kada je procenat svih komponenti 0%. Koristite CMYK model boja kada pripremate sliku za štampanje koristeći procesne boje. Konvertovanje RGB slike u CMYK stvara razdvajanje boja. Ako ste započeli sa RGB slikom, najbolje je da izmene i prilagođavanja napravite u RGB modelu a zatim konvertujete u CMYK kada ste završili sa prilagođavanjima slike. U RGB modelu možete simulirati efekat konverzije slike u CMYK preko komande Proof Setup bez stvarnih promena podataka slike. Možete takođe koristiti CMYK model da radite sa slikama koje su skenirane ili uvežene iz sistema visoke klase. Iako je CMYK standardan model boja, tačan opseg boja koje su prikazane može da varira u zavisnosti od štampe i uslova štampanja. CMYK model boja varira u zavisnosti od toga koje ste radno okruženje naveli u Color Settings dijalogu. Lab model boja CIE Lab model boja se zasniva na ljudskoj percepciji boje. Numeričke vrednosti u Lab modelu opisuju sve boje koje osoba sa normalnom vizijom vidi. Zbog toga što Lab opisuje boje onako kako izgledaju a ne koliko je potrebno od svake komponente boja da bi uređaj mogao da ih prikaže (kao što je monitor, digitalni foto aparat ili štampač), Lab se smatra modelom nezavisnim od uređaja. Lab slike možete sačuvati u Photoshop, Photoshop EPS, Large Documenr Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop RAW, TIFF, Photoshop DCS 1.0 ili Photoshop DCS 2.0 formatu. Možete sačuvati 48 bitne (16 bita po kanalu) Lab slike u Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop RAW ili TIFF formatu. Obaveštenje: DCS 1.0 i DCS 2.0 formati konverutju sliku u CMYK model kada se otvore. Grayscale model Grayscale (sivi tonovi) režim boja koristi različite nijanse sive na slici. U 8 bitnim slikama može biti do 256 nijansi sive. Svaki piksel slike sivih tonova (Grayscale image) ima vrednost od 0 (crna boja) do 256 (bela boja). U 16 i 32 bitnim slikama broj nijansi sive je mnogo veći. Grayscale vrednosti mogu biti izražene kroz procenat crnog mastila (0% je bela, 100% crna).

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

9


I

Modeli boja

Naučite Adobe Photoshop

Grayscale model koristi opseg definisan kroz podešavanje radnog okruženja koje je navedeno u Color Settings dijalogu. Bitmap model Bitmap model koristi jednu od dve vrednosti boja (crnu ili belu) da predstavi piksele na slici. Slike u ovom modelu imaju dubinu boja 1. Duotone model Duotone režim stvara monotone, duotone (dve boje), tritone (tri boje) ili kuadtone (četiri boje) grayscale slike koristeći jedno do četiri prilagođenih mastila. Indexed Color model Indexed Color (indeksirane boje) model proizvodi 8 bitne slike do 256 boja. Kada konvertujete u indeksirane boje, Photoshop pravi tabelu boja (CLUT) koju skladišti i indeksira boje na slici. Ukoliko se originalna boja sa slike ne pojavi u tabeli, program bira najbližu ili koristi dithering da simulira boju koristeći dostupne boje. Iako je tabela boja ograničena, indeksirane boje mogu smanjiti veličinu datoteke a ipak održati vizuelni kvalitet potreban za multimedijalne prezentacije, Web[1] stranice i slično. Dostupno je limitirano prilagođavanje u ovom modelu boja. Za opsežno prilagođavanje slike trebalo bi privremeno konvertovati u RGB model. Datoteke sa indeksiranim bojama mogu biti sačuvane u Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop RAW, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa ili TIFF formatu. Multichannel model Multichannel ili višekanalni model boja sadrži 256 nivoa sive u svakom kanalu i koristan je za specijalizovanu štampu. Multichannel slike mogu biti sačuvane u Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop RAW ili Photoshop DCS 2.0 formatu. Ove smernice se primenjuju kada se konvertuju slike u Multichannel režim: Slojevi (layers) nisu podržani i stoga spljošteni (sjedinjeni). Broj kanala originalne slike postaju kanali spot boja u konvertovanoj verziji slike. Konvertovanjem CMYK slike u Multichannel režim stvara Cyan, Magenta, Yellow i black spot kanale.

1.  World Wide Web je način pristupa informacijama preko medija Interneta. To je model razmena informacija koji je izgrađen na vrhu Interneta.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

10


I

Modeli boja

Naučite Adobe Photoshop

Konvertovanjem RGB slike u Multichannel režim stvara Cyan, Magenta i Yellow spot kanal. Brisanje kanala iz RGB, CMYK ili Lab slike automatski konvertuje sliku u Multichannel režim spajajući slojeve. Da izvezete Multichannel sliku, sačuvajte je u Photoshop DCS 2.0 formatu. Upozorenje: indeksirane boje i 32 bit slike ne mogu biti konvertovane u Multichannel model. Radno okruženje - radni profil boja Radno okruženje je srednje okruženje boja koji se koristi za definisanje i izmenu boja u Adobe aplikacijama. Svaki model boja ima profil radnog okruženja asociran sa njim. Profil radnog okruženja deluje kao izvorni profil za sve novo kreirane dokumente koji koriste asocirani model boja. Na primer ako je Adobe RGB (1998) trenutni RGB profil radnog okruženja, svaki novi RGB dokumenat koji kreirate će koristiti boje iz Adobe RGB opsega boja. Razlog da podesite profil boja je jer RGB model boja može da ima Adobe RGB (1998) profil koji sadrži većinu boja koje štampači mogu da odštampaju, sRGB IEC61966-2.1 koji je podesan za Internet, ProPhoto profil koji sadrži više boja nego što današnji štampači mogu da odštampaju... Ako otvorite dokumenat sa ugrađenim (embedded) profilom boja koji ne odgovara profilu radnog okruženja, aplikacija koristi inspektora za upravljanje bojama ( color menagement policy) da se utvrdi kako da rukuje sa podacima o bojama. U većini slučajeva se koristi ugrađeni profil boja. U Color Settings dijalogu u Color Management Policies sekciji određujete kako će se Photoshop ponašati sa ugrađenim profilima koji se razlikuju od radnog okruženja. kada otvarate dokumenat koji je sačuvan sa ugrađenim profilom boja koji se razlikuje od profila koji ste definisali kao podrazumevani u Color Settings dijalogu, Photoshop će vam ponuditi opcije: 1. 2. 3.

da zadržite ugrađeni profil boja da konvertujete u podrazumevani profil boja da odbacite sve podatke o bojama i radite u okruženju bez definisanog profila boja (najgora opcija koja nije preporučljiva)

Pre nego krenete da radite na projektu obavezno podesite profil radnog okruženja za modele boja u Color Settings dijalogu. Ovaj dijalog je dostupan iz Edit > Color Settings. Ono što vidite na ekranu dok radite vidite samo vi i razlikovaće se malo od onoga što će moći da se vidi na ekranu to jest Internetu i onoga što će biti od-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

11


I

Modeli boja

Naučite Adobe Photoshop

štampano. Ovaj korak je bitan jer se profili razlikuju u broju boja koje mogu da sadrže odnosno prikažu. sRGB je najmanji profil ali njega podržavaju većina čitača Internet stranica. Kada recimo radi¬te nešto što je namenjeno za Internet i to uradite u većem profilu boja kao što je Adobe RGB (1998) kada krenete da sačuvate rad moraćete da ga konvertujete u manji sRGB profil i neke boje neće biti prikazane onako kako ste ih vi videli na ekranu plus tu dolazi trka sa veličinom datoteke odnosno brzinom učitavanja radi čega ćete možda morati da se odreknete kvaliteta slike i na kraju ćete videti dosta drugačiju sliku od one koju ste videli na ekranu dok ste radili sa njom. Ako pak radite u sRGB manjem profilu boja a slika treba da ide na štampanje onda ćete izgubiti neke boje koje mogu biti odštampane i sadrži ih veći profil boja.

iz Settings padajuće liste možete izabrati jedan od predefinisanih setova profila koji će automatski podesiti sve potrebne parametre a možete to i sami uraditi. Ponašanje Photoshopa sa profilima koji se razlikuju od radnog prostora je određeno u Color Management sekciji.

Da konvertujete profil boja možete iz Edit menija, izaberite Convert to Profile..

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

12


I

Formati slika

Naučite Adobe Photoshop Formati datoteka (slika)

Tip datoteke je standardni način za skladištenje informacija na računaru kako bi neki program mogao da ih pročita i prikaže. Tip datoteke se može videti u poslednja tri ili četiri slova iza tačke u imenu datoteke (mercedes.psd, reke_i_planine. jpeg). Različiti programi koriste različite oznake tipa datoteke. Koji tip (format) datoteka je najbolje da koristim za moje slike? Za većinu potreba JPEG (.jpeg, .jpg) je najbolji tip datoteke jer u datoteke male veličine smešta slike visokog kvaliteta kompresovanjem podataka. Ovaj tip datoteka je odličan za skladištenje i deljenje slika (slanje na email, postavljanje na Internet). Jedno upozorenje: svaki put kada sliku u JPEG formatu ponovo sačuvate, vizuelni kvalitet opada kao kad pravite kopiju kopije. Gubitak kvaliteta slike zavisi od nivoa kompresije. Obično se ovaj gubitak kvaliteta teško primećuje ali ako više puta iznova pravite izmene i sačuvate sliku sa niskim nivoom kvaliteta, ona gubi oštrinu i preciznost boja. Za najbolji vizuelni kvalitet sačuvajte slike u JPEG formatu sa najvišim nivoom kvaliteta ili koristite TIFF format. Ako vam je potreban visok vizuelni kvalitet (na primer ako štampate u uvećanom formatu 15 x 20 cm = 425 x 567 pixel) sliku bi trebalo bi da sačuvate u TIFF (.tif) formatu ili da sačuvate JPEG sliku sa najnižim mogućim nivoom kompresovanja. Ako želite da sačuvate sve promene koje ste napravili onda sačuvajte kao PSD jer ovaj format podržava većinu mogućnosti Photoshop i čvrsto je povezan sa ostalim Adobe proizvodima. Najpoznatiji i najpopularniji formati Ovde su opisani najpoznatiji i najpopularniji formati datoteka u kojima možete sačuvati vaše slike. Od svrhe i namene slike zavisi koji ćete format izabrati i zato pažljivo pročitajte objašnjenje pre nego se odlučite u kom formatu da sačuvate datoteku (sliku). Datoteke u Photoshopu možete sačuvati iz File menija programa preko komandi Save, Save As i Save for Web & Devices. Photoshop Format (PSD) Photoshop format (PSD) je podrazumevani format datoteke i jedini format pored Large Document Size koji podržava većinu mogućnosti Adobe Photoshop. Zbog uske integracije Adobe prozvoda, drugih Adobe programa kao što su Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects mogu direktno da uvezu PSD datoteke i sačuvaju većinu mogućnosti Photoshopa. Prilikom čuvanja PSD-a možete da podesite podešavanja kako bi se povećala kompatibilnost datoteke. Ovo će sačuvati kompozitnu verziju slike kao slojevitu (layered) tako da može da se čita od strane drugih aplikacija uključujući prethodne verzije Adobe Photoshop. U Photoshopu možete sačuvati kao PSD datoteku 16 bita po kanalu (channel) i visok dinamički opseg 32 bita po kanalu slika (HDR).

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

13


I

Formati slika

Naučite Adobe Photoshop

TIFF Tagged-Image File Format (TIFF, TIF) je format koji je u vlasništvu Adobe korporacije i veoma je fleksibilan i prilagodljiv format. Koristi se za razmenu datoteka između aplikacija i računarskih platformi. TIFF je format rasterske slike podržan od gotovo svih aplikacija za crtanje, obradu slika i raspoređivanja elemenata na stranici. Takođe gotovo svi Desktop skeneri mogu da proizvedu TIFF sliku. Maksimalna veličina TIFF dokumenata je 4 GB. Adobe Photoshop podržava čuvanje velikih dokumenata u TIFF formatu ali većina drugih aplikacija ne podržavaju dokumente veće od 2 GB. TIFF format podržava CMYK, RGB, Lab, indeksirane boje (indexed color) i Grayscale slike sa alfa[1] (alpha) kanalima i rasterski (Bitmap) modalitet bez alfa kanala. Adobe Photoshop može sačuvati beleške, providnost i multirezolucionu piramidu podataka u TIFF formatu. Photoshop EPS format Encapsulated PostScript (EPS) jezik datoteke može da sadrži vektorske i rasterske slike i podržan je od skoro svih grafičkih, programa za ilustracije i raspoređivanja elemenata na stranici. EPS se koristi za prenos PostScript ilustracija između aplikacija. Kada otvorite EPS datoteku koja sadrži vektorske grafike Adobe Photoshop će rasterizovati sliku pretvarajući vektorske grafike u piksele. EPS format podržava Lab, CMYK, indeksirane boje, Duotone, Grayscale i Bitmap režim a ne podržava alfa kanale. Da biste odštampali EPS datoteke morate da koristite PostScript štampač. Photoshop RAW format Photoshop RAW format je fleksibilan format za prenos slika između aplikacija i računarskih platformi. Ovaj format podržava CMYK, RGB i Grayscale slike sa alfa kanalima a multikanalne (multichannel) i Lab slike bez alfa kanala. Dokumenta sačuvana u Photoshop RAW formatu mogu da budu bilo koje veličine i broja piksela ali ne mogu da sadrže slojeve (layers). PDF Portable Document Format (PDF) je fleksibilan format nezavistan od platformi i aplikacija. Baziran na PostScript modelu prikazivanja slika, PDF precizno prikazuje i održava slova (font), raspored elemenata na stranici, vektorske i rasterske[2] (bitmap) slike. Pored toga PDF omogućava elektronsku pretragu datoteka i navigaciju pomoću elektronskih veza (links). Ovaj format se neprestano razvija i od skora je moguće ubacivati i multimedijske sadržaje (video klipove) u PDF datoteke. Adobe Photoshop razlikuje dve vrste PDF datoteka: Photoshop PDF datoteke i generičke PDF datoteke (Generic PDF files). Možete otvarati obadve vrste PDF datoteka ali možete sačuvati samo kao Photoshop PDF datoteke. Photoshop PDF datoteke možete kreirati preko Save As komande i mogu da sadrže samo jednu sliku. Photoshop PDF datoteke podržavaju sve modele boja (osim Multichannel) i sve mogućnosti Adobe Photoshop.Takođe podržava JPEG i ZIP kompresiju, osim za Bitmap model koji koristi CCITT Group 4 kompresiju. Generičke PDF datoteke koje su 1.  Alfa (alpha) kanali su posebna vrsta kanala koji umesto informacija o boji sadrže informacije o selekciji odnosno šta se vidi a šta je sakriveno. Alfa kanali su 8-bitni i sastoje se od bele, crne i nijansa sive boje. 2.  U računarskoj grafici raster ili bitmapa je struktura podataka predstavljena u pravougaonoj mreži piksela odnosno obojenih tačaka. Svaki piksel u sebi ima informacije o boji i položaju.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

14


I

Formati slika

Naučite Adobe Photoshop

kreirane pomoću Adobe Acrobat, Adobe Illustrator programa mogu da sadrže više stranica i kada ih otvorite u Adobe Photoshop one će biti rasterizovane (pretvorene u piksele). Large Document Format (PSB) Format za velika dokumenta (Large Document Format) podržava dokumente do 300.000 piksela u bilo kojim dimenzijama. Podržane su sve Photoshop funkcije kao što su slojevi (layers), efekti i filteri. Možete sačuvati HDR 32-bit po kanalu slike kao PSB datoteku. BMP BMP je standardni Windows format na DOS i Windows kompatibilnim kompjuterima. Ovaj format podržava RGB, indeksirane boje, Grayscale, i rasterski (Bitmap) režim boja. Prilikom čuvanja slike možete da navedete Windows ili OS/2 format i dubinu boja do 32 po kanalu. Za 4-bitne i 8-bitne slike koristeći Windows format možete da odredite RLE kompresiju. JPEG Joint Photographic Experts Group (JPEG) format se najčešće koristi za prikazivanje fotografija i drugih slika kontinuiranih tonova na Web-u i drugim online servisima. JPEG format podržava CMYK, RGB, i Grayscale modele boja a ne podržava alfa kanale (alpha channels). JPEG zadržava sve informacije o boji u RGB modelu boja ali smanjuje veličinu datoteke kompresijom selektivnim odbacivanjem podataka. JPEG slika se automatski dekompresuje kada se otvori. Viši nivo kompresije rezultuje slabijim kvalitetom i obrnuto niži nivo kompresije rezultuje boljim kvalitetom. U Adobe Photoshop možete podešavati kvalitet slike. PNG PNG format se koristi za čuvanje slika bez kompresije (gubitaka) za prikazivanje na Web-u. Za razliku od GIF formata podržava 24-bitne slike i prikazuje transparentnu (providnu) pozadinu bez oštrih ivica. PNG format podržava RGB, Grayscale, indeksirane boje i Bitmap model slika bez alfa kanala. PNG čuva transparentnost Grayscale i RGB slika. GIF Graphic Interchange Format (GIF) je format datoteke koji se najčešće koristi za prikazivanje grafika i slika indeksiranih boja u Hyper Text Markup Language (HTML) dokumentim na Web-u i drugim online servisima. GIF je format koji koristi LZW kompresiju i dizajniran je da umanji veličinu datoteke i vreme elektronskog transfera. GIF čuva transparentnost slika indeksiranih boja ali ne podržava alfa kanale.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

15


I Rezolucija

Naučite Adobe Photoshop Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika)

Šta su bitmap slike? Bitmap ili raster slike su u suštini jedna mreža sastavljena od mnogo malih kvadrata (piksela) koji su popunjeni bojom. Svaki kvadrat (pixel) sadrži u sebi informaciju o boji i poziciji. Šta je rezolucija slike? Slika je gomila piksela bez fizičkih dimenzija. Kada je prevedete u fizički svet rezolucija je broj piksela po mernoj jedinici, obično se koristi inch (2.54 cm). Rezoluciju slike možete dobiti kada podelite njenu fizičku dimenziju (širinu ili visinu) sa brojem piksela poređanih duž te fizičke dimenzije. Na primer: ako je slika širine 16 cm a visine 7.51 cm i ima poređanih 454 piksela po širini i 201 po visini slike, onda je rezolucija 454/ 16 ili 7.51/7.51 = 28.375 piksela po centimetru odnosno 28. 375 * 2.54 = 72 piksela po inču (inch). Broj piksela (i veličina dokumenta) u Photoshop Image Size dijalogu je upisan u Pixel Dimensions: sekciji u poljima Width (širina) i Height (visina) a njene fizičke dimenzije u Document Size: sekciji. Veličina dokumenta odnosno koliko prostora zauzima na disku je upisana u produžetku naslova sekcije Pixel Dimensions:. Dimenzije slike i rezoluciju u Adobe Photoshop možete imati prikazane u pixels/cm ili pixels/inch u zavisnosti koju ste mernu jedinicu izabrali iz padajuće liste nasuprot Resolution:. Dimenzije za širinu i visinu slike mogu vam biti prikazane u inčima, centimetrima, milimetrima u zavisnosti šta ste izabrali iz padajuće liste koja se pojavljuje kada kliknete na plavo dugme sa strelicom koja pokazuje na dole koje se nalazi sa desne strane broja koji pokazuje datu dimenziju. Popularni bitmap formati: • BMP •

Photoshop Format (PSD)

• JPEG •

PNG

PICT (Macintosh)

PCX

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

16


I Rezolucija

Naučite Adobe Photoshop

• TIFF •

PSD (Adobe Photoshop)

Kako promeniti rezoluciju slike? Rezoluciju slike možete promeniti u Image Size dijalogu do koga se stiže iz Image menija. Kliknite na Image meni da se proširi i otvori padajuću listu a zatim na Image Size… Karakteristične situacije promene rezolucije slike Kada se menja rezolucija obično se to radi zbog štampanja jer je potrebna veća od postojeće. Kada povećavate rezoluciju slike vi povećavate količinu piksela po mernoj jedinici. Kada povećavate broj piksela po mernoj jedinici možete doći u dve situacijekoje su karakteristične: • Imate dovoljan broj piksela ali vam je mala rezolucija. • Nemate dovoljan broj piksela da povećate rezoluciju. Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju Prva situacija je mnogo karakterističnija za današnje fotografije i digitalne foto aparate koji prave slike sa velikom količinom piksela. Kada kada imate dovoljan imate situaciju da su dimenzije slike u pikselima broj piksela prvi recimo 2812 x 2110 piksela i rezoluciju slike 96 korak u promeni rezolucije je iskljušto vam nije dovoljno i trebate povećati rezolucičiti Resample Image ju na recimo 300, idite na Image > Image Size.. i u opciju dijalogu koji se otvori isključite opciju Resample Image koja se nalazi pri dnu dijaloga. Pre nego što isključite ovu opciju uverite se da je opcija Constrain Proportions uključena, ova opcija omogućava automatsko podešavanje i zadržavanje originalnih proporcija slike. Ako imate primenjene stilove sloja onda uključite i opciju Scale Styles. Opcija Resample Image vam omogućava da promenite dimenzije slike u pikselima, kada je ova opcije isključena dimenzije u pikselima su zaključane. Kada povećavate rezoluciju slike najbolje je to uraditi na osnovu postojećih piksela koji su u ovakvoj situaciji prisutni u dovoljnoj sa Resample Image meri. Zatim kliknite u polje za rezoluciju i držeći opcijom isključetaster miša pritisnut povucite u stranu da broj nom, obeležite broj dobije plavu pozadinsku boju. Kada ste obeležili u resolution tekst polju i izbrišite ga. broj koji označava rezoluciju, pritisnite Delete ili ukucajte novi broj i Backspace taster na tastaturi da izbrišete broj a potvrdite na taster zatim ukucajte broj za rezoluciju koja vam je poenter. trebna. Menjanjem rezolucije automatski će se promeniti i fizičke dimenzije dokumenta u centrimetrima ili inčima (zavisi šta ste izabrali za mernu

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

17


I Rezolucija

Naučite Adobe Photoshop

jedinicu). Imate i drugu opciju a to je da ukucate dimenzije slike koje su vam potrebne u centrimetrima ili inčima što će automatski promeniti i rezoluciju slike (Resample Image isključeno) i dati vam realnu mogućnost na osnovu postojećih piksela i vaše potrebe. Kada nemate dovoljan broj

sa Resample Image opcijom uključenom ukucajte rezoluciju koja vam je potrebna u Resolution polju. iako Adobe preporučuje uveličavanje slika do 300% radite to samo kada vam je zaista potrebno.

postojećih piksela na slikama

U situaciji kada nemate dovoljan broj piksela na slikama uključite opciju Resample Image i izaberite Bicubic Smoother (best for enlargement) interpolaciju[1], obeležite broj za rezoluciju i izbrišite ga a zatim ukucajte rezoluciju koja vam je potrebna. Broj piksela u Pixels Dimensions: sekciji će se automatski promeniti kao i veličina dokumenta (3.52 M na snimku, was 2.25M je prethodno stanje pre promene rezolucije).

Promena dimenzija slike (dokumenta) Kada je rezolucija u redu a slika je prevelika za svrhu i namenu, uključite Resample Image opciju i izaberite Bicubic Sharper (best for reduction). Kliknite u bilo koje polje za širinu ili visinu obeležite i obrišite postojeći broj i ukucajte novu dimenziju, sve ostale dimenzije će se automatski promeniti (Constrain Proportions opcija je uključena i Scale Styles ako ste radili sa slikom i primenili neki stil kao što je senka – Drop Shadow). Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu Kada pripremate sliku za prikazivanje na ekranu ili što je uobičajeno na Internetu treba se skoncetrisati na dimenzije u pikselima u Pixel Dimensions: sekciji. Uključite Resample Image: opciju i izaberite odgovarajuću interpolaciju (Bicubic Smoother ako povećavate a Bicubic Sharper kada smanjujete). Izbrišite postojeću dimenziju u pikselima bilo u Width ili Height polju i ukucajte novu. Kada vam je potreban samo jedan deo slike u određenim dimenzijama i određenoj rezoluciji

U situaciji kada vam treba samo jedan određeni deo slike možete ga odseći sa slike pomoću alatke za odsecanje (Crop Tool). Kada radite sa ovim alatom imate priliku da unapred definišete dimenzije i rezoluciju tog dela koji ćete koristiti na traci opcija alata (Options Bar). Prvo izaberite Crop Tool iz kutije sa alatima ili pritisnite slovo C na tastaturi da ga aktivirate. Pojaviće se parametri za podešavanje na traci opcija alata, kliknite u polje Width i ukucajte širinu zatim pritisnite Tab na tastaturi i ukucajte visinu, pritisni1.  Photoshop koristi metod interpolacije da popuni bojom piksele koji su dodati prilikom uveličavanja dimenzija i rezolucije slike.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

18


I Rezolucija

Naučite Adobe Photoshop

te još jednom Tab i ukucajte rezoluciju. Na kraju pritisnite taster Enter da potvrdite to što ste ukucali. Dimenzije možete upisati i u centrimetrima ili milimetrima, bitno je da broj i oznaku merne jedinice (px, cm, mm) razdvojite jednim praznim poljem (Space na tastaturi). ukucajte dimenzije u Height i Width i rezoluciju u Resolution tekst polju.

Kliknite na sliku i ocrtajte deo koji hoćete da koristite. Dok ocrtavate, okvir koji se pojavio kada ste kliknuli i počeli da ocrtavate uvek zadržava proporcije koje ste definisali.

Kada ste ocrtali deo koji hoćete da koristite, pritisnite taster Enter da potvrdite i odsečeni deo će imati dimenzije i rezoluciju koju ste ukucali na traci opcija alata. Bit Depth (dubina boja) Bit Dept ili dubina boja određuje koliko informacija o boji u svakom pikselu je dostupno. Jedan (1) bit sadrži dve moguće informacije u ovom slučaju boje, 2 bita 4 boje...8 – bita sadrži 256 informacija odnosno nijansi boja. RGB slike su sastavljene od tri kanala: Red, Green i Blue. 8-bitna po kanalu slika u RGB modelu boja sadrži 256 (8 bita informacija) x 3 kanala (256x256x256) = više od 16 miliona mogućih kombinacija odnosno boja. 8-bitne po kanalu slike se nazivaju i 24-bitne slike jer su sastavljene od tri kanala (3x8=24). U Photoshopu možete raditi i sa slikama koje sadrže 16 ili 32 bita informacija po kanalu (32 bita po kanalu slike su poznate kao HDR slike). Naučnici kažu da ljudsko oko može da vidi 10 miliona boja tako da 8 bita treba da je dovoljno za sve uobičajene radnje sa slikama. Konverzija dubine boja se vrši iz Image menija. Idite na Image > Mode i izaberite 16 ili 32 Bits/Channel.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

19


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Adobe Photoshop CS5 korisnički interfejs

Šta su korisnički interfejs i radni prostor? Interfejs je program (Adobe Photoshop CS5) koji kontroliše kompjuterski monitor i omogućava korisniku da komunicira sa sistemom. Radni prostor predstavlja raspored i organizaciju svih opcija, komandi i alata koji su dostupni u Photoshopu. Adobe Photoshop CS5 je najmoćniji kompjuterski program za obradu slika i grafika. Prvi korak u učenju je da se upoznate sa njegovim interfejsom koji se sastoji iz delova: Traka opcija aplikacije sadrži opcije za promenu režima prikaza i pokretanje dodataka Photoshopa. na ovoj traci možete promeniti izgled radnog prostora odnosno kako je on organizovan. Meni programa sadrži sve opcije u Photoshopu CS5. Traka opcija alata sadrži parametre za podešavanje trenutno izabranog alata. u kutiji sa alatima su smešteni svi alati koji su dostupni u Photoshopu.

Paleta vam pomaže da podesite prilagođavanja koja vrše alati. Na paleti su poređane kartice slojevi (Layers), kanali (Channels), uzorci boja (Swatches)…

Statusna traka prikazuje stepen uveličavanja slike i različite informacije kao što je veličina datoteke sa kojom trenutno radite. područje slike ili platno za crtanje je centralni deo na kome je prikazana slika sa kojom radite. slike mogu biti prikazane na karticama (tab) ili kao slobodni lebdeći prozori (floating window).

Meni programa Meni programa se sastoji od 9 menija: File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window i Help. Kliknite na svaki od menija i pogledajte ponudu. Kada se otvori lista sa dostupnim opcijama, neke od opcija menija imaju crni trougao koji pokazuje na desnu stranu a to znači da ta opcija ima i podopcije. Kada budete naveli kursor na takvu opciju, ona će prvo dobiti plavu boju za pozadinu a zatim će se pojaviti lista sa pod-opcijama.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

21


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Zapazićete da neke stavke u meniju imaju … tačkice iza što znači da će se otvoriti novi dijalog prozor u kome trebate da podesite parametre. Ovde je za primer uzet Shadows/Highlights dijalog koji se otvara iz Image > Adjustments > Shadows/ Highlights.. i u ovom dijalogu možete prilagođavati senke (Shadows) i svetle površine (Highlights) na fotografiji preko klizača u dijalog prozoru.

Tastaturske prečice Tastaturska prečica je taster ili grupa tastera na tastaturi čijim pritiskanjem pokrećete neki program ili neku od njegovih opcija iz menija (ponude) programa. Treća stavka koju ćete zapaziti su tastaturske prečice. One se nalaze sa desne strane opcije menija i obeležene su rečima i slovima. Ako tastaturska prečica sadrži više od jednog tastera, onda između tastera koje treba u istom trenutku pritisnuti stoji znak plus. Na primer možete pokrenuti Levels prilagođavanje istovremenim pritiskivanjem tastera Ctrl i L. Kontekst meni U dodatku meniju programa Adobe Photoshop CS5 nudi i kontekst meni koji sadrži neke od popularnih komandi (opcija) u zavisnosti od alatke koju ste izabrali i gde ste kliknuli. Pristupanje odnosno prikazivanje kontekstualnog menija i dostupnih komandi se vrši desnim klikom.

Obojite stavke u meniju radi lakše navigacije Photoshop pruža mnogo načina za prilagođavanje radnog prostora i izgleda ličnim potrebama i navikama. Jedan od načina da prilagodite njegov izgled radi lakše navigacije to jest pronalaženja komandi u meniju programa je da obojite pozadinu stavki bojom po izboru.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

22


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Osnovna ideja je da podelite komande na grupe kao što su: prilagođavanje boja, selekcije, dokumenat i tako dalje. Možete grupisati komande onako kako to za vas ima smisla. Za ovu priliku i demonstraciju, ja sam odredio grupi prilagođavanja boja plavu boju, selekcijama -crvenu i grupi dokumenat - zelenu boju, gde dokumenat za mene ima smisla u vidu veličine platna za crtanje, veličine datoteke, modela boja… Da biste izvršili ovakvu adaptaciju stavki u meniju radi lakše navigacije, kliknite na Edit u meniju programa da se proširi i prikaže listu iz koje treba da izaberete Keyboard Shortcuts stavku, a možete koristiti i tastatursku prečicu Ctrl + Shift + Alt + K. U Keyboard Shortcuts and Menus dijalogu koji se otvori, kliknite na Menus karticu da se prebacite na opcije koje ona nudi. Na ovoj kartici imate opcije da sakrijete ili prikažete stavke iz menija i obojite njihovu pozadinu bojom koju vi izaberete. Stavke koje se pojavljuju u menijima su podeljene u dve grupe: meni programa i meni paleta. Izaberite koja grupa stavki da vam bude prikazana iz padajuće liste Menu For: Kada ste izabrali grupu stavki, spustite se niže i kliknite na trougao ispred nekog od menija da se proširi i prikaže vam sve stavke koje su dostupne. Da sakrijete stavku u meniju (neće biti vidljiva kada proširite taj meni ali će i dalje biti dostupna), kliknite na ikonicu oka da ga zatvorite (ostaće prazan kvadrat). Da obojite pozadinu neke stavke u meniju, kliknite na slova None i izaberite boju iz padajuće liste.

Dok pripisujete boje stavkama u meniju, u Set: padajućoj listi sa leve strane pri vrhu, Photoshop Defaults će se promeniti u Photoshop Defaults (modified) što označava da su podrazumevane vrednosti (Default) promenjene i da su one na snazi odnosno važeće. Kada završite sa pripisivanjem boja stavkama u meniju, možete sačuvati taj set podešavanja tako što ćete kliknuti na Save ikonicu, upisati ime za taj set i sačuvati ga a možete i kliknuti na dugme OK sa desne strane pri vrhu da potvrdite promene i izađete iz ovog dijaloga. Sve možete vratiti na podrazumevane vrednosti iz Set padajuće liste tako što ćete izabrati Photoshop Defaults. Ako vam neki set nije potreban više, izaberite ga sa liste a zatim kliknite na ikonicu kante za otpatke.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

23


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Primer obojenih stavki u meniju:

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

24


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop Kutija sa alatima

Kutija sa alatima (Window > Tools) ima razne alate za rad sa slikom i podeljena je u nekoliko sekcija sa sličnim alatima: Alati za selekciju (Selection Tools) Alati za unapređivanje (Enhancement Tools) Vektorski alati (Vector Tools) Alati za navigaciju (Navigation Tools) Alati boja (Color Tools) Kutija sa alatima sadrži sve alate dostupne u Photoshop CS5 a neki od njih u donjem desnom uglu imaju crni trougao koji kada se klikne na njega otvara lebdeću listu srodnih alata. Kako da aktivirate alat Ako je ikonica alata koji hoćete da koristite vidljiv u kutiji sa alatima, kliknite na nju jednom da aktivirate taj alat. Ako alat nije vidljiv, navedite mišem kursor na ikonicu alata i kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu da se pojavi lebdeća lista a zatim na alat koji hoćete da aktivirate. Alati u Adobe Photoshop CS5 su grupisani prema sličnosti i ispod su opisane glavne grupe. Alati za selekciju (Selection Tools) Alati za selekciju vam omogućavaju da koristeći razne tehnike odaberete (izdvojite) određeni deo slike koji možete prilagođavati i manipulisati sa njim bez ikakvog efekta po ostatak slike. Ovi alati prikazuju na ekranu pomoću marširajućih mrava koji deo slike je odabran odnosno dostupan za manipulaciju i menjanje. Alati za unapređivanje (Enhancement Tools) Ova grupa alata vam omogućava da klonirate deo slike, popunite izabranom bojom, izbrišete deo slike ili unapredite njen izgled.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

25


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Vektorski alati (Vector Tools) Vektorski alati vam omogućavaju da kreirate vektorske objekte u Adobe Photoshop CS5. Alati za navigaciju (Navigation Tools) Koristeći ove alate možete se prebaciti na drugi deo slike ili je uveličati. Zoom Tool vam omogućava da uveličate sliku do 3200% njene stvarne veličine. Pomoću ruke (Hand Tool) pomerate sliku i određujete koji njen deo je vidljiv kada je slika uveličana i ne može da se vidi u celosti na ekranu. Alati boja (Color Tools) Ovi alati kontrolišu boju prednjeg plana (Foreground color) i pozadinsku boju (Background color). Na ovom snimku crna je boja prednjeg plana a bela je pozadinska. U Adobe Photoshop CS5 možete izabrati između miliona boja za vaše projekte. Pipeta (Eyedropper Tool) vam omogućava da izaberete boju sa slike. Traka sa opcijama alata (Option Bar) Jedna od stavki koja je malo obrađena na Internetu i koju mnogi pisci obuka (tutorijala) ponekad zaborave da napomenu je traka opcija (Window > Options) koja sadrži parametre za podešavanje alata sa kojim trenutno radite.

traka sa opcijama alata parametri za podešavanje

Šta su parametri alata? Parametri su postavke (prilagođavanje svrsi i nameni) za alat sa kojim radite. Važnost trake sa opcijama alata Traka opcija pokazuje parametre za prilagođavanje (ukoliko su dostupni) uvek kada aktivirate neki alat u Photoshopu CS5. Od postavki parametara zavisi kako će se alat koji ste izabrali ponašati i kakav će krajnji efekat biti. Kada izaberete da radite sa četkicom (Brush Tool) na primer pojaviće se parametri na traci opcija. Prvi parametar koji treba podesiti je veličina četkice i to možete uraditi klikom na mali crni trougao sa desne strane broja koji označava veličinu četkice. Pojaviće se malo lebdeće prozorče u kome treba da izaberete četkicu sa kojom radite i podesiti njenu veličinu (Size) i tvrdoću (Hardness).

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

26


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Evo primera kakav će trag ostavljati četkica sa različitim parametrom tvrdoće.

Sledeći parametar koji treba prilagoditi je blend model, odnosno kako će boja koju nanosite reagovati (mešati se) sa bojama na fotografiji ili platnu za crtanje. Ako ste izabrali četkicu i niste ništa menjali (radite sa fabričkim podešavanjem, crna boja je prednja-foreground color) kada počnete da bojite, nanosićete crnu boju na fotografiju. Ako recimo izaberete Screen blend model i prednja boja (foreground color) za bojenje je crna, kada krenete da bojite fotografiju nećete videti nikakve promene. Blend model Screen ignoriše crno i reaguje sam ne belo čineći ga još belijim (osvetljava). Kada izaberete Soft Light za blend model, podesite Opacity (providnost) klizač na recimo 40% i krenete da bojite, videćete malu razliku na delovima koje bojite. Ova grupa blend modela u kojoj se nalazi Soft Light se naziva i kontrast grupa jer povećavaju kontrast kada su primenjeni.

Vidite kako dramatično mogu parametri da utiču na ponašanje alata i krajnji efe-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

27


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

kat i zato uvek vodite računa o parametrima. Ovo je samo jedan primer sa četkicom, skoro svi alati imaju parametre za podešavanje koji se razlikuju u zavisnosti od alata koji ste izabrali. Ako se alat sa kojim radite ne ponaša kao ranije i kao što očekujete, prvo proverite parametre pre nego što preduzmete druge korake. Traka sa opcijama aplikacije Traka sa opcijama aplikacije se nalazi u vrhu prozora aplikacje (Photoshopa) i sadrži komande za pokretanje Bridge i Mini Bridge dodataka za Photoshop koji služe za organizovanje i pronalaženje slika, medija i svih ostalih datoteka koje imate na kompjuteru kao što su na primer PDF datoteke. Osim pokretanja ovih dodataka sa ove trake možete regulisati nivo uveličanja slike, režime prikazivanja i menjati radni prostor u kojem radite. režimi prikazivanja slika i radnog prostora

radni prostori. da promenite radni prostor, kliknite na ime radnog prostora ili na dugme da se pojavi padajuća lista a zatim na ime radnog prostora.

bridge i mini bridge možete pokrenuti klikom na njihove ikonice prikazivanje mreže i vođica regulisanje stepena uveličanja

Radni prostor u Photoshopu je jedan vid prilagođavanja vašim potrebama i navikama. Po fabričkom podešavanju tu su nekoliko radnih prostora koji su prilagođeni za različite aktivnosti kao što su: osnovne (Essentials), rad sa fotografijama (Photography), crtanje (Painting), dizajn (Design)… Radni prostori su poređani u gornjem desnom uglu ekrana. Da promenite radni prostor kliknite na njegovo ime ili na sa strane da vam bude prikazana lista sa svim dostupnim radnim prostorima. U padajućoj listi imate opcije da resetujete (Reset > ime radnog prostora), kreirate novi radni prostor (New Workspace) ili izbrišete postojeći (Delete Workspace).

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

28


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

U radni prostor ne spadaju samo paleta sa desne strane na kojoj su poređane kartice sa komandama i funkcijama Photoshopa, tu spadaju i kutija sa alatima, tastaturske prečice i meni programa. Možete recimo prebaciti kutiju sa alatima da bude na desnoj strani ekrana zajedno na jednom mestu sa panelima ako vam je tako lakše i zgodnije i sačuvati kao radni prostor. Kliknite pri vrhu kutije sa alatima i dr-

žeći taster miša pritisnut prebacite kutiju bilo gde na ekranu. Ne morate da sačuvate radni prostor da biste imali isti raspored kada sledeći put pokrenete Photoshop, on pamti radni prostor i promene koje ste napravili. Ako vam je promena bila potrebna samo privremeno, kliknite desnim klikom na ime radnog prostora i izaberite Reset > ime radnog prostora. Ono što je možda najbolje kod radnih prostora je da zajedno sa rasporedom možete sačuvati i tastaturske prečice koje ste sami odredili. Za primer sam uzeo moj Blog radni prostor koji koristim kada pripremam snimke za blogove. Najviše koristim LAYERS, PATHS, MASKS, CHARACTER kartice kojima sam pripisao tastaturske prečice koje me asociraju na ove kartice, recimo za LAYERS karticu sam odredio Ctrl + L koja je po fabričkom podešavanju određena Levels prilagođavanju iz Image menija. Kada promenite tastaturske prečice i krenete da sačuvate radni prostor, otvoriće vam se New Workspace dijalog. Upišite ime radnog prostora u tekst polju i kliknite u kvadrate ispred Keyboard Shortcuts i Menus da se pojavi znak za potvrdu i sačuvate i te promene.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

29


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Kada se prebacite na drugi radni prostor promene koje ste napravili neće važiti, za slučaj da je nešto promenjeno možete vratiti tastaturske prečice i komande u meniju na podrazumevane vrednosti iz Edit > Keyboard Shortcuts (Alt + Shift + Ctrl + K i izaberite iz Set padajuće liste Photoshop Defaults) ili desnim klikom na ime radnog prostora i izaberite Reset opciju. Prikaži/sakrij paletu i traku sa alatima Ova opcija je veoma korisna kada vam je potrebno više prostora odnosno veća preglednost slike sa kojom radite. Da dobijete više prostora na ekranu pritisnite taster Tab i sakrićete privremeno traku sa alatima i paletu. Da sakrijete samo paletu pritisnite Shift i Tab istovremeno. Da ponovo prikažete sakriveno pritisnite istu kombinaciju još jednom. Koristite Arrange Documents da upoređujete slike Recimo da imate dve verzije jedne iste fotografije i želite da ih uporedite. To možete uraditi preko Arrange Documents dugmeta koje se nalazi na traci sa opcijama aplikacije.

Kliknite na dugme da vam se otvori padajuća lista sa opcijama. U opcijama imate vizuelni prikaz kako će otvoreni dokumenti biti raspoređeni na ekranu. U ovom slučaju gde imam samo dva dokumenta (fotografije) otvorene ja sam kliknuo na 2Up opciju koja će postaviti fotografije jednu pored druge vertikalno na ekranu. Sada imam obadve verzije iste fotografije koje hoću da uporedim vidljive na ekranu.

Da bih uklonio kutiju sa alatima i paletu koje mi nisu potrebne za upoređivanje kliknuo sam na Tab na tastaturi. Dobio sam više prostora i bolji pregled bez alata i palete koji samo odvlače pažnju. I to nije sve što može da se koristi kao pogodnost preko ovog dugmeta. Kada kliknete na jednu ili drugu stranu ekrana biće izabrana

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

30


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

fotografija sa te strane i to se vidi po svetlijoj boji kartice na kojoj se ona nalazi .

Mene interesuje kako se vide detalji na kuli pa sam preko tastaturske prečice Ctrl + + uveličao fotografiju na levoj strani do 100%.

Naravno da me interesuje kako se ti isti detalji vide i na ovoj drugoj fotografiji, za tu svrhu sam iskoristio Match Zoom and Location iz Arrange Documents padajuće liste. Ova komanda služi da podesi stepen uveličanja i lokaciju fotografije na isti nivo za obadva dokumenta, tako da sada imam uvid kako se vide detalji na istovetnom delu fotografije sa istim stepenom uveličanja.

Radite sa slikama u režimu punog ekrana (Full Screen Mode) Kada smo već kod trake sa opcijama aplikacije nastavljamo sa režimima radnog prostora i u ovom slučaju dajem primer i ideju kako koristiti ovu povoljnost koju nudi Photoshop. Adobe Photoshop CS5 je toliko fleksibilan i moćan program tako da je nemoguće da ne nađete nešto što vam najviše odgovara dok radite sa njim. U Adobe Photos-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

31


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

hop CS5 je moguće raditi sa slikama u režimu punog ekrana što vam daje najbolji mogući uvid u podešavanja i promene koje ste napravili. Prvo pokrenite Photoshop i otvorite sliku/fotografiju sa kojom planirate da radite (ili kreirajte novu). Pritisnite taster F dva puta da uđete u režim punog ekrana.

Ili kliknite na ikonicu Screen Mode na traci sa opcijama aplikacije da vam prikaže opcije i izaberite Full Screen Mode. U ponudi ove padajuće liste se nalazi i režim punog ekrana sa menijem programa (Full Screen Mode with Menu Bar) i standardni način prikazivanja - Standard Screen Mode. U režimu punog ekrana pritisnite Ctrl i taster 0 (nula) istovremeno da zadate komandu popuni ekran (Fit on Screen) da biste proširili prikaz slike na maksimalno moguć. Svi alati su dostupni kada navedete mišem kursor na levi zid ekrana a paleta kada ga navedete na desni zid. Paleta sa podešavanjima je dostupna i preko tastaturske prečice Shift + Tab. Možete raditi i koristiti sve komande Photoshopa iako meni programa nije dostupan u ovom režimu.

Ako ste recimo izabrali da radite sa nekim alatom i potrebna vam je traka opcija alata da podesite parametre, pritisnite Enter na tastaturi da vam budu prikazana traka sa opcijama u vrhu prozora. U režimu punog ekrana možete pozvati dijaloge filtera preko tastaturskih prečica. Pritisnite kombinaciju tastera za određeni filter i njegov dijalog će se pojaviti na

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

32


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

ekranu gde možete podesiti parametre. Ako neki filter nema tastatursku prečicu možete je sami napraviti u Keyboard Shortcuts dijalogu (Alt + Shift + Ctrl + K).

Kada ste završili možete sačuvati vaš rad preko tastaturskih prečica (Ctrl + S, Ctrl + Shift + S i Ctrl + Shift + Alt + S), ubaciti novu sliku direktno u ovaj režim preko Mini Bridge ili se vratiti u standardan režim pritiskom na taster Esc (ako ste pritiskom na taster Esc prebačeni na Full Screen Mode With Menu Bar režim pritisnite Tab na tastaturi), pritiskom na Tab a zatim na F. Kada imate više dokumenata otvorenih možete se prebacivati sa jednog na drugi i ostati u režimu punig ekrana pomoću tastaturske prečice Ctrl + Tab - sledeći dokumenat i Ctrl + Shift + Tab - prethodni.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

33


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop Paleta (Palette)

Šta je paleta? Paleta je bitna komponenta koja vam pomaže da definišete prirodu alata iz kutije sa alatima. Preko palete možete da podesite prilagođavanje koje ste izvršili ili primenili. Na primer kada napišete nešto pomoću alata za tekst ( Type Tool) možete da povećate razmak između slova, njihovu visinu, boju.. preko Character kartice na paleti. Osim teksta preko palete možete prilagođavati boje, primenjivati stilove i raditi najkompleksnije stvari koje sadrže po nekoliko stotina slojeva (layer). preko character kartice možete menjati veličinu slova, njihovu boju, razmak između slova...

Fabričko podešavanje palete Kada prvi put pokrenete Adobe Photoshop CS5 paleta će se pojaviti na desnoj strani ekrana i po fabričkom podešavanju biće prikazane kartice za ESSENTIALS radni prostor (Workspace). Koje su kartice dostupne zavisi od radnog prostora koji je izabran. Neki radni prostori su izlistani u gornjem desnom uglu prozora Photoshopa. Kliknite na ime radnog prostora i broj i raspored kartica na paleti će se promeniti, biće prikazane kartice koje su podesne za izabrani radni prostor. Smanji/povećaj veličinu prikaza palete Veličinu prikaza palete možete povećati navodeći kursor mišem na ivicu prostora za paletu, kada se kursor pretvori u dve strelice u suprotnim pravcima kliknite i povucite da proširite prikaz. Na isti način možete i smanjiti.

Da smanjite veličinu prikaza palete na ikonice sa tekstom koji ih u vrhu sa desne strane: Expand Panels/ opisuje kliknite na Collapse to Icons. Prvim klikom smanjujete a sledećim vraćate na stanje iz koga ste smanjili.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

34


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Prikaži/sakrij dokove Grupe kartica sam nazvao dokovi. Dok je dve ili više kartica grupisanih. Sve dostupne kartice su izlistane u Window meniju. Kliknite na Window da se pojavi padajuća lista sa imenima svih kartica. Kliknite na ime kartice i ona će biti vidljiva i dostupna sa ostalim na paleti. Kartice se pojavljuju u grupama tako da ćete dobiti uz izabranu još neku srodnu karticu prikazanu.

Da sakrijete karticu kliknite na u desnom gornjem uglu da se pojavi lista sa opcijama i izaberite Close. Da sakrijete grupu kartica (dok) kliknite na Close Tab Group. Ako ne radite sa paletom možete je privremeno sakriti da povećate prostor na ekranu. Pritisnite Shift i Tab na tastaturi istovremeno i paleta će biti privremeno sakrivena. Da je ponovo vidite pritisnite još jednom kombinaciju Shift i Tab. Premeštanje i raspoređivanje kartica na paleti Kartice možete premeštati i menjati im raspored. Kliknite na ime kartice ili njenu ikonicu ako je prikazana kao ikonica na vertikalnoj listi i držeći taster miša pritisnut prevucite je gde hoćete da bude premeštena. Kada se pojavi plavi okvir na ekranu otpustite i kartica će biti prebačena na novu lokaciju. Na isti način možete menjati redosled kartica u grupi.

Sačuvajte raspored kartica na paleti Kada podesite prikaz i raspored na paleti onako kako vama odgovara, možete sačuvati novi radni prostor koji možete da prikažete na ekranu kad god vam zatreba. Kliknite na dugme u vrhu prozora i iz padajuće liste izaberite New Workspace… U New Workspace dijalogu koji se otvori ukucajte ime za radni prostor i kliknite na dugme Save da sačuvate na disku.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

35


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Da aktivirate i prikažete radni prostor koji ste sačuvali, kliknite na dugme u vrhu prozora da se pojavi padajuća lista a zatim na ime radnog prostora. Imaćete kartice na paleti prikazane i raspoređene onako kako ste ih sačuvali. Za slučaj da vam sačuvani radni prostor nije više potreban, prvo se prebacite na neki drugi jer ne možete izbrisati onaj koji je aktivan, zatim kliknite na u vrhu prozora i izaberite Delete Workspace.. U dijalogu koji se pojavi kliknite na trougao nasuprot Workspace: i izaberite ime radnog prostora koji hoćete da izbrišete iz padajuće liste. Na kraju kliknite na dugme Delete da potvrdite promenu. Resetuj-vrati paletu na podrazumevano Desiće se situacija da ste promenili raspored na paleti i da vam on više nije potreban. Da vratite na podrazumevanu vrednost (onako kako ste sačuvali radni prostor ili je fabrički podešen) kliknite desnim klkom na ime radnog prostora koji hoćete da resetujete i izaberite Reset. Lenjiri, vođice i mreža Ove tri funkcije su dostupne preko trake sa opcijama aplikacije i iz View menija programa. Mernu jedinicu lenjira, razmak vođica koje prave mrežu kao i boje za prikazivanje vođica i mreže možete podesiti u Preferences dijalogu na karticama Units and Rulers odnosno Guides, Grid & Slices. Da bi lenjiri, vođice i mreža bili vidljivi na ekranu morate imati Extras opciju u View meniju uključenu. Prikazivanje lenjira, vođica i mreže Lenjiri (Rulers) služe da imate uvid u dužinu i visinu slike sa kojom radite. Vođice i mreža su izuzetno uslužni za crtanje i raspoređivanje elemenata slike. Vođice kao i mreža koja je u suštini sastavljena od vođica koje su raspoređene po unapred definisanom šablonu neće biti odštampani ako planirate da štampate sliku. Vođice i mreža odnosno njihovo pojavljivanje mogu biti sačuvane sa datotekom (JPEG, PSD, TIFF..). Lenjire možete prikazati preko Show Extras ikonice na traci sa opcijama aplikacije, iz View > Rulers ili pomoću tastaturske prečice Ctrl + R. Svaki put kada aktivirate lenjire startna odnosno nulta tačka za širinu i visinu dokumenta odnosno slike je gornji levi ugao dokumenta. Nultu tačku možete postaviti na bilo kom delu dokumenta, možete je prebaciti i videti širinu i visinu počevši od bilo kog

kliknite u ugao i prevucite da postavite novu nultu tačku, dva-put kliknite da resetujete nultu tačku na podrazumevanu

podrazumevana nulta tačka

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

36


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

dela otvorenog dokumenta. Kliknite u levi gornji ugao lenjira i držeći taster miša pritisnut prevucite nulte tačke na bilo koji deo dokumenta i otpustite. Da resetujete odnosno vratite nulte tačke lenjira na podrazumevane (početne), dvaput kliknite u isti ugao. Kada radite sa nekim od alata pojaviće se markeri u vidu isprekidane linije na lenjiru koji prate alat. Pomoću markera možete recimo precizno započeti crtanje figure. Da postavite vođice (Guides) kliknite na lenjir i zadržite, zatim držeći taster miša pritisnut povucite i biće kreirana vođica. Ne otpustajući taster miša prevucite vođicu do mesta gde hoćete da je postavite i otpustite. Dok postavljate vođice gledajte na marker na lenjiru da biste ih postavili tačno tamo gde su vam potrebne. Kada pritisnete i zadržite taster Shift dok postavljate vođice one će se automatski lepiti za najbliži podeok na lenjiru. Da postavite vođice možete i iz View > New Guide.. Otvoriće se New Guide dijalog u kome treba da upišete poziciju na kojoj treba vođica da bude postavljena u Position tekst polju i da odredite orijentaciju vođica : horizontalna ili vertikalna. Lock Guides opcija u View meniju programa služi da zaključate pozicije vođica odnosno zaštitite ih od slučajnog pomeranja i premeštanja. Da premestite vođicu trebate imati Move Tool aktivan. Navedite kursor na vođicu i on će se pretvoriti u dve kretke linije sa obadve strane vođice , kliknite i prevucite je na novu poziciju. Da uklonite postavljenu vođicu navedite kursor na nju zatim kliknite i prevucite je van granica dokumenta. Sve kreirane vođice možete odjednom ukloniti preko Clear Guides u View meniju. Tastaturska prečica da prikažete ili sakrijete vođice kada vam nisu potrebne je Ctrl + ;. Da prikažete mrežu (Grid) kliknite na View Extras i izaberite Show Grids. Drugi način je iz View menija programa, navedite kursor na Show u meniju da izbaci pod-meni a zatim kliknite na Grid. Tastaturska prečica za prikazivanje/ sakrivanje mreže je Ctrl + ‘. Mreža su ustvari kvadrati formirani od vođica po unapred definisanom pravilu. Da odredite dimenzije tih kvadrata odnosno rastojanje vođica od kojih je mreža sastavljena idite u podešavanja Edit > Preferences > Guides, Grid, & Slices.. Na ovoj kartici podešavanja možete odrediti boju vođica mreže iz Color padajuće liste, stil vođica (linija, isprekidana linija ili tačke) iz Style liste, razmak na kome su postavljene vođice da bi formirale mrežu kao i dalju podelu kvadrata mreže u Subdivisions sekciji. Smart Guides

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

37


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Ova opcija je dostupna iz View > Show > Smart Guides. Smart Guides vam daje smernice za raspoređivanje elemenata tako što prikazuje dinamičke (trenutne) vođice dok pomerate objekte.

Opcija Snap Ova opcija se nalazi u View meniju i određuje da se objekti koje raspoređujete ili figure koje crtate automatski zalepe za postavljene vođice ili mrežu kada budete dovoljno blizu njih. Da uključite ovu opciju idite na View > Snap a zatim navedite kursor na Snap to i izaberite Guides ili Grid kada se pojavi pod-meni. Promenite mernu jedinicu i boju vođica i mreže U situacijama kada vam je potrebno da promenite mernu jedinicu i boju vođica ili mreže to možete uraditi duplim klikom na lenjir. Otvoriće vam se Units & Rulers kartica u Preferences dijalogu. Na ovoj kartici možete promeniti mernu jedinicu lenjira iz Rulers padajuće liste. Da promenite boju vođica i mreže kliknite na Guides, Grid & Slices da vam se otvori ta kartica u na kojoj možete izvršiti promene boja i na koliko je pod-sekcija podeljena mreža.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

38


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop Statusna traka (Status Bar)

Statusna traka se nalazi na dnu prozora u levom donjem uglu svakog otvorenog dokumenta i prikazuje korisne informacije kao što je procenat uvećanja i veličina datoteke aktivnog dokumenta (slike) i kratka uputstva za korišćenje alata koji je aktivan.

Takođe možete videti autorska prava i informacije koje su dodate uz datoteku. Ove informacije uključuju standardne informacije o datoteci i Digital watermarks. Photoshop automatski skenira otvorene slike za žigove pomoću Digimarc Detect Watermark dodatka (Plug In). Ako otkrije vodeni žig Photoshop prikazuje simbol autorskih prava © u naslovnoj traci prozora slike i ažurira polja autorski prava u File Info dijalogu. Kako da prikažete određene informacije na statusnoj traci Kliknite na mali crni trougao sa strane i izaberite jednu od opcija:

Version Cue1 ako imate odobren ovaj servis odaberite opciju prikaza iz pop-up menija. Document Sizes prikazuje informacije o količini podataka na slici. Broj sa leve strane predstavlja veličinu datoteke za štampanje sačuvane u Adobe Photoshop formatu. Broj sa desne strane prikazuje približnu veličinu datoteke uključujući slojeve (Layers) i kanale (Channels). 1.  Version Cue je računarski program kompanije Adobe Systems dostupan samo kao deo paketa Adobe Creative Suite. Version Cue omogućava korisnicima da prate i manipulišu verzijama datoteka i metapodataka.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

39


II

Photoshop korisnički interfejs

Naučite Adobe Photoshop

Document Profile prikazuje naziv profila boja (color profile) koji slika koristi. Document Dimensions prikazuje trenutne dimenzije slike. Scratch Sizes prikazuje informacije o količini RAM memorije i grebanje2 diska za obradu slike. Broj sa leve strane predstavlja količinu memorije koju trenutno koristi ovaj program za prikazivanje svih otvorenih slika. Broj sa desne strane predstavlja ukupnu količinu raspoložive RAM memorije za obradu slika. Efficiency je procenat vremena koje program provodi na obavljanju operacije. Ako je vrednost ispod 100% Photoshop koristi grebanje diska i stoga radi sporije. Timing prikazuje vreme koje je bilo potrebno za izvršenje poslednje operacije. Current Tool prikazuje ime aktivnog alata. 32-bit Exposure opcija za podešavanje prikaza slike radi prikazivanja 32-bita po kanalu visokog dinamičkog opsega (HDR) slika na monitoru računara. Klizač je dostupan samo kada prozor dokumenta prikazuje HDR sliku. Kliknite na područje prikazivanja informacija na statusnoj traci da biste prikazali širinu, visinu, kanale i rezoluciju slike. Control-kliknite (Windows) ili Command-klik (Mac OS) da biste prikazali širine i visine pločice3.

2.  Adobe Photoshop koristi vaš čvrsti disk kao virtuelnu memoriju kada nema dovoljno dostupne RAM memorije za izvršenje zadate operacije. 3.  Popločavanje je ponavljanje iste slike (pločice) u horizontalno/vertikalni obrazac (pattern) kako bi se popunila pozadina Web stranice. Prednost ovakvog načina popunjavanja i dekoracije Web stranica je da će se pozadina podeljena na pločice brže učitavati.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

40


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop Preferences - podešavanja

U podešavanjima programa možete podesiti izgled radnog prostora i kako se neki od Photoshop alata i komandi ponašaju dok radite sa njima. Da otvorite dijalog podešavanja pritisnite Ctrl + K tastatursku prečicu ili idite na Edit > Preferences > General.

Na kartici General imate dosta opcija za podešavanje a prva je birač boja - Color Picker. Ostavite na Adobe osim ako zaista nemate neke određene potrebe da promenite birača boja. Po fabričkom podešavanju imate opciju da izaberete i sistemski birač boja. HUD Color Picker zahteva da imate Open GL i omogućava da promenite boju dok radite odnosno crtate u Photoshopu. Da aktivirate ovu funkciju prvo izaberite alat iz kutije sa alatima a zatim pritisnite kombinaciju tastera Shift + Alt i kliknite desnim klikom. Kliknite jednom i izaberite boju. Image Interpolation je metoda interpolacije koju Photoshop koristi da popuni nove piksele bojom kada menjate bilo rezoluciju bilo dimenzije slike. Ovde možete odrediti podrazumevanu vrednost koja može uvek biti promenjena u Image Size dijalogu. Metode interpolacije: Nearest Neighbor koristite za grafike koje imaju oštre ivice. Bilinear metoda uzima srednje vrednosti okolnih piksela. Ova metoda daje srednje ili osrednje rezultate. Bicubic metoda radi po istom principu kao i Bilinear s tim da daje bolje rezultate jer koristi kompleksnije kalkulacije.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

41


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop

Bicubic Smoother (best for enlargement) metodu koristite kada povećavate dimenzije slike. Bicubic Sharper (best for reduction) je opcija koju treba izabrati kada smanjujete slike. Auto-Update open Documents omogućava automatsko ažuriranje otvorenih dokumenata. Beep when Done vas obaveštava zvukom kada Photoshop izvrši zadatu operaciju. Dinamyc Color Slider - kada je opcija isključena svaki klizač u Color Picker dijalogu prikazuje samo vrednosti za datu boju koje mogu biti dodate ili oduzete od trenutno izabrane. Export Clipboard opcija omogućava da slike koje ste iskopirali iz Photoshopa u klipbord kompjutera ostanu dostupne za nalepljivanje u druge programe kada napustite Photoshop. U Photoshopu se možete prebacivati sa jednog alata na drugi ili na alate koji su iz iste grupe ali nisu vidljivi u kutiji sa alatima. Kada je ova opcija uključena potrebno je uz tastatursku prečicu koja je pripisana alatu pritisnuti i Shift taster da biste promenili alat ili se prebacili na neki drugi. Resize Image During Paste/Place opcija smanjuje sliku koja je većih dimenzija i prilagođava je dimenziji slike u koju ubacujete preko komande Place. Zoom Resizes Windows prilagođava veličinu prozora nivou uveličanja slike. Ova opcija može biti uključena preko trake sa opcijama alata kada je Zoom Tool aktivan. Zoom with Scroll Wheel omogućava uveličanje i smanjivanje uveličanja slike pomoću točkića na mišu. Flick to Scroll in Document. Kada koristite Hand Tool kliknite na slliku i brzo povucite. Kada je ova opcija uključena slika će nastaviti kretnju. Zoom Clicked Point to Center određuje da tačka na koju ste kliknuli da povećate nivo uveličanja bude u centru prozora. History log opcija omogućava da snimite sve što ste uradili sa dokumentom u Photoshopu. Reset All warning Dialogs omogućava da resetujete odnosno ponovo omogućite prikazivanje upozorenja koje ste isključili preko Don't show again opcije.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

42


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop

Interface Na ovoj kartici možete podesiti izgled Photoshopa. Prva je sekcija General i na njoj možete podesiti sledeće opcije: U prve 6 padajuće liste određujete pozadinsku boju područja slike i njeno senčenje za sva tri dostupna režima u kojima možete raditi Standardni (Standard Screen Mode), preko celog ekrana sa menijem (Full Screen with Menus) ili režim punog ekrana (Full Screen). Show Channels in Color određuje da kanali boja na Channels kartici budu prikazani u boji. Show Menu Colors omogućava da budu prikazane boje kojima ste obojili stavke u meniju radi lakšeg snalaženja i navigacije. Show Tool Tips vam prikazuje mali lebdeći natpis i informaciju kada navedete kursor iznad neke ikonice. Panels & Documents Auto -Collapse Iconic Panels. Kartice na paleti mogu biti smanjene na prikaz ikonica. Kada je ova opcija uključena kartica koja je proširena se automatski skuplja kada kliknete na bilo koji deo radnog prostora. Auto Show Hidden Panels omogućava da bude prikazana paleta kada je privremeno sakrivena kao na primer kada radite u režimu punog ekrana možete prikazati paletu navođenjem kursora na desni zid ekrana. Open Documents as Tabs određuje da svi dokumenti (svi koje otvarate i novo - kreirani) budu poređani kao kartice koje su poređane u vrhu područja slike. Kada je ova opcija isključena dokumenti su prikazani na ekranu kao lebdeći prozori. Enable Floating Document Window Docking omogućava da dokumente koji su prikazani na karticama klikom i povlačenjem pretvorite u dokumente u lebdećim prozorima i obrnuto. Restore Default Workspaces vraća radne prostore na podrazumevani raspored. UI Text Options Iz UI Language padajuće liste možete promeniti jezik prikaza menija.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

43


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop

UI Font Size određuje veličinu prikaza garnitura slova (prva padajuća lista na traci sa opcijama alata kada je Type Tool aktivan). File Handling Image Previews padajuća lista određuje dali Photoshop treba da sačuva prikaz slike. Prikaz slike određuje kako slika izgleda na ekranu. File Extension određuje dali dokumenat treba da bude sačuvan sa ekstenzijom upisanom malim ili velikim slovima. Save As to original Folder određuje da bude otvoren direktorijum iz koga je slika otvorena kada koristite komandu Save As da sačuvate sliku. Klikom na dugme Camera Raw Preferences otvarate dijalog u kome podešavate opcije dostupne za ovaj Photoshop dodatak. Prefer Adobe Camera Raw for Supported Raw Files određuje da slike odnosno raw formati koji su podržani od ovog dodatka budu uvek automatski otvarani u Camera RAW. Ignore EXIF profile tag. EXIF podaci dolaze od digitalnog foto - aparata i donose korisne informacije o profilu boja, modelu aparata itd. Kada isključite ovu opciju neće vam biti dostupni ti podaci. Ask Before Saving Layered TIFF files ima pozadinu u tome što TIFF datoteke mogu da budu izuzetno velike (u kb ili MG) kada u svom sastavu imaju slojeve. Preporučljivo je da uključite ovu opciju i razmislite pre nego sačuvate TIFF datoteku sa kreiranim slojevima. Maximize PSD and PSB File Compatibility određuje da Photoshop sačuva još jednu verziju slike koju mogu da otvore stare verzije Photoshopa i obezbeđuje kompatibilnost sa ostalim programima. Nepovoljnost je da datoteke imaju nešto veću veličinu. Adobe Drive - omogućava pristup Version Cue serveru. Možete ga preuzeti ovde http://www.adobe.com/go/adobedrive Recent File List Contains () files. Upišite broj nedavnih dokumenata koji su prikazani na listi nedavno otvaranih datoteka (File > Open Recent > ime datoteke). Preko ove opcije možete brzo pristupiti i otvoriti datoteke sa kojima ste nedavno radili u Photoshopu. Performance U Memory Usage sekciji određujete količinu radne memorije (RAM) koju dozvolja-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

44


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop

vate Photoshopu da koristi kada radite sa njim. Ako ne planirate da koristite druge programe dok radite u Photoshopu dozvolite 70-80%. Ako planirate da pokrećete i koristite i druge aplikacije pomerite klizač do 55-60%. Scratch Disks Kada Photoshop nema dovoljnu količinu RAM za izvršenje zadate operacije on koristi čvrsti disk kompjutera i to se zove disk za grebanje (Scratch Disk). Poželjno je odobriti disk na kome nije instaliran Operativni sistem. History States određuje koliko koraka iz istorije treba da bude sačuvano u RAM kompjutera. Koraci odnosno akcije koje ste preduzeli su izlistani na History kartici i možete se preko njih vratiti na neku izvršenu akciju ili je izbrisati. Možete upisati broj koraka koji Photoshop čuva u RAM memoriji, što je veći broj više RAM memorije je potrebno za istoriju a manje ostaje za izvršenje zadatih operacija. Cache Levels. Photoshop može da sačuva nekoliko verzija dokumenta sa različitim nivoima uveličavanja radi bržeg prikazivanja na ekranu kada radite sa uveličanjem slike. Kada zumirate odnosno uveličate sliku Photoshopu treba vreme da napravi novu verziju slike i prikaže vam. Sa sačuvanim (Cash) verzijama u mogućnosti je da vam brzo prikaže rezultat. Upišite broj verzija koje Photoshop treba da sačuva, ako često uveličavate sliku na nekoliko nivoa uveličanja povećajte broj koji je po fabričkom podešavanju 4. Ako imate grafičku kartu koja podržava Open GL možete ga odobriti ili isključiti. Kada Photoshop otkrije grafičku kartu koja podržava Open GL ova opcija je automatski uključena. Open GL vam omogućava da radite sa 3D objektima u Photoshopu a osim toga neke mogućnosti Photoshopa zahtevaju Open GL da bi bile u funkciji. Cursors U Painting Cursors sekciji možete odrediti kako je prikazana četkica kada bojite sa njom u Photoshopu: Standard je standardni način prikaza ikonice četkice. Precise služi za precizno bojenje gde je umesto kruga četkice prikazan krst sa tačkom u sredini koja predstavlja centar. Kada uključite Normal Brush Tip opciju pojaviće se dve pod - opcije: Da bude prikazan krst u sredini četkice - Show Crosshair in Brush Tip. Da bude prikazan samo krst u sredini dok bojite - show only Crosshair While Painting.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

45


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop

Potpuno iste pod - opcije imate kada uključite Full Size Brush Tip s tim da je četkica prikazana u 100% svojoj veličini. U Other Cursors sekciji možete odrediti da svi ostali alati budu prikazani standardno odnosno da vidite njihovu ikonicu na ekranu ili Precise to jest da izgled alata na ekranu bude prilagođen za preciznost. Transparency & Gamut U Grid Size listi određujete veličinu kocki kojima su obeleženi providni delovi slike a u Grid Colors njihove boje. Gamut Warning. Kada boje mogu biti prikazane na ekranu ali ne i odštampane Photoshop obeležava te delove bojom koju izaberete klikom na Color kvadrat da se otvori Select gamut warning color djalog. Ova opcija prikazivanja boja koje su van opsega boja za štampanje se nalazi u View > Gamut Warning. Units and Rulers Prve dve padajuće liste služe da odredite podrazumevane vrednosti za lenjire (Rulers) i slova (Type). Column Size sekcija služi da odredite dužinu kolona (stubaca) i njihovo rastojanje. Kolone mogu da budu korisne ako recimo pravite sliku za InDesign projekat i trebate ubaciti sliku u kolone. Kada kreirate novi dokumenat imate opciju da širinu dokumenta odredite u kolonama. U New Document Preset resolutions sekciji određujete podrazumevane vrednosti za nove dokumente koje budete kreirali u Photoshopu. Prvo polje je za dokumente koji su namenjeni za štampanje (Print Resolution) a drugo za nove dokumente kojima je namena ekran i Internet. Point/Picas Size. Za većinu korisnika je Poscript opcija zadovoljavajuća. Kada je ova opcija odobrena jedan piksel na ekranu se prevodi kao jedna tačka na papiru kada se dokumenat štampa u rezoluciji 72 ppi (tačaka po inču). Guides, Grid & Slices U ovoj sekciji možete odrediti boje prikaza vođica (Guides), pametnih vođica (Smart Guides), mreže (Grid) i delova (Slice). Osim boje za vođice imate opciju u Guides sekciji da izaberete iz Style padajuće liste da budu prikazane kao linje (Lines) ili isprekidane linije (Dashed Lines). Mreža može biti ocrtana linijama, isprekidanim linijama ili tačkama. Opcije za ocrtavanje mreže birate iz Style padajuće liste u Grid sekciji. Podelu mreže određujete u Gridline Every tekst polju. Upišite broj a zatim odaberite mernu jedinicu iz slede-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

46


III Podešavanja

Naučite Adobe Photoshop

će padajuće liste. Subdivisions određuje na koliko pod-sekcija se dalje deli mreža. U Slices sekciji osim biranja boje za delove koje možete pretvoriti u hiperlinkove možete i odobriti opciju da budu prikazani brojevi delova (Show Slice Numbers) radi bolje preglednosti. Plug-Ins Photoshop smešta dodatke (Plugin) u C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins. Za slučaj da imate dodatke za Photoshop u nekom drugom direktorijumu na kompjuteru kliknite u polje ispred Additional Plug-Ins Folder da postane aktivno dugme Choose, kliknite na njega i navedite na direktorijum sa dodacima. Allow Extensions to Connect to the Internet opcija dozvoljava ekstenzijama i dodacima da komuniciraju sa serverom i provere za eventualne nadogradnje (Update). Load Extension Panels odobrava da Photoshop učita i prikaže palete ekstenzija to jest dodataka. Show CS Live in application bar odobrava prikazivanje ovog servisa na traci sa opcijama aplikacije. Type Options Use Smart Quotes određuje da budu korišćeni zaobljeni znaci navoda. Isključite ovu opciju da znaci navoda budu prave kose linije. Show Asian Text Options se tiče samo korisnika koji rade sa azijskim pismima odnosno garniturama slova. Enable Missing Glyph Protection odobrava Photoshopu da automatski odabere garnituru slova koja sadrži znak koji nedostaje u garnituri slova sa kojom radite. Ovo se naročito tiče korisnika koji rade sa ćiriličnim garniturama slova jer većina garnituri za sada nema znakova odnosno š, ć, ž, š, đ slova. Show Font Names in English određuje da imena garnituri slova budu prikazane isključivo na Engleskom. Font Preview Size je veličina prikaza pregleda garniture slova. Prva padajuća lista na traci sa opcijama alata kada aktivirate Type Tool. Možete odabrati između 5 ponuđene veličine: mala (Small), srednja (Medium), velika (Large), veoma velika (Extra Large) i ogromna (Huge).

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

47


Raspored i podela alata

Alati u Photoshopu su raspoređeni u kutiji sa alatima (Window > Tools) po sekcijama u zavisnosti koju vrstu zadataka obavljaju i smešteni po grupama na osnovu sličnosti tako da nisu svi alati vidljivi u kutiji sa alatima koja se po fabričkom podešavanju pojavljuje na levoj strani ekrana kada pokrenete Photoshop. Sekcije su razdvojene horizontalnom crtom. Neki od alata su prikriveni odnosno moguće ih je videti preko kontekst menija (lebdećeg prozorčeta) koje se pojavljuje kada kliknete na mali crni trougao u dnu vidljivog alata. Kada se pojavi lebdeće prozorče kliknite na ime alata da ga aktivirate. Drugi način da aktivirate alat je pomoću tastaturske prečice. Većina alata (osim Blur, Sharpen i Smudge) imaju pripisanu tastatursku prečicu za brzo pokretanje i ona je ispisana na desnoj strani od imena alata u kontekst meniju odnosno lebdećem prozorčetu. Tastaturska prečica za alat se može videti i kada navedete kursor iznad ikonice alata i sačekate – pojaviće se tanka traka ispod kursora na kojoj je ispisano ime alata i tastaturska prečica u vidu slova u zagradama. Da aktivirate alat pritisnite njegovu tastaturku prečicu. Da ste aktivirali alat možete zaključiti po izgledu kursora koji se pretvara u ikonicu alata koji je aktivan. Aktivan alat je označen i u kutiji sa alatima, ima svetliju boju i okvir. Osim što možete aktivirati alat pomoću tastaturske prečice se možete prebaciti na alat iz iste grupe alata ili na bilo koji drugi alat. Navešću jedan primer: Recimo da je Move Tool aktivan. Da se prebacite na Lasso Tool pritisnite taster L. Pritisnite još jednom L i bićete prebačeni na Polygonal Lasso Tool, sledeći pritisak na L vas prebacuje na Magnetic Lasso Tool a naredni vraća na Lasso Tool. Pritiskivanjem iste tastaturske prečice vi kružite kroz grupu srodnih alata po rasporedu koji je unapred određen a to je raspored iz kontekst menija.


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Kutija sa alatima

Alati za selekciju

Vektor alati

Move Tool

završetak sekcije

Navigacioni alati

Photoshop Extended

Alati za retuširanje

aktivan alat

Zoom Tool

Quick mask

Alati boja Boja prednjeg i zadnjeg plana

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

49


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Move Tool Move Tool je prvi alat na listi odozgo na dole u kutiji sa alatima. Da aktivirate Move Tool kliknite na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili koristite tastatursku prečicu slovo V na tastaturi. Kada aktivirate Move alat pojaviće se na traci opcija alata (Window u meniju > Options ako je nemate prikazanu na ekranu) neke opcije koje su dostupne samo kada je ovaj alat aktivan. Opcije za poravnanje i raspoređivanje slojeva su dostupne na traci sa opcijama alata u vidu ikonica kada je Move alat aktivan i iz Layer > Align Layers To Selection i Layer > Distribute. Da biste koristili Align Layers To Selection (poravnaj izabrane slojeve) morate imati najmanje dva sloja aktivna na LAYERS kartici koja se nalazi na paleti a Distribute (rasporedi) morate imati najmanje 3 sloja aktivna. opcije poravnanja opcije raspoređivanja

Na traci sa opcijama alata imate i dva prazna kvadrata, kada kliknete u neki kvadrat pojaviće se znak za potvrdu i imaćete neke dodatne opcije za ovaj alat uključene. Kada je opcija Show Transform Controls uključena, pojaviće se okvir oko sadržaja sloja koji je aktivan i moći ćete da ga skalirate. Skaliranje hoće da kaže povećavanje, smanjivanje, rotiranje. Da održite proporcije dimenzija objekta pritisnite taster Shift na tastaturi dok menjate dimenzije. Osim skaliranja dostupne su i opcije za transformisanje objekta, potrebno je da držite neku kombinaciju modifikatora Ctrl, Shift i Alt. Ova opcija se isključuje narednim klikom u kvadrat ispred i morate to uraditi ručno, u suprotnom će ostati na snazi sve dok je ne isključite čak i kada sledeći put budete aktivirali Move alat. Auto Select opcija kada je uključena forsira aktiviranje sloja na LAYERS kartici, kada kliknite na njegov sadržaj u području slike (platno za crtanje) Move alatom. U padajućoj listi sa desne strane Auto-Select opcije možete izabrati između Layer (aktivira samo jedan sloj na kome se nalazi sadržaj na koji ste kliknuli) i Group što će aktivirati grupu slojeva ukoliko ste ih grupisali pomoću opcije Layer > Group Layers (Ctrl + G).

Kliknite direktno na sliku i držeći taster miša pritisnut premestite objekat - sadržaj sloja koji je automatski aktiviran i prepoznaje se po plavoj boji pozadine na LAYERS kartici. Kada ste zadovoljni novom pozicijom na kojoj se objekat nalazi, otpustite

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

50


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

taster miša. Ovo je ujedno i osnovni zadatak ovog alata, premeštanje sadržaja aktivnog sloja. Možete koristiti Move Tool i da prebacujete slojeve iz jednog otvorenog dokumenta u drugi. Move Tool alat ne možete koristiti za pomeranje i premeštanje Background sloja. Možete duplirati sadržaj sloja kada je Move Tool aktivan, držite Alt taster na tastaturi pritisnut i pojaviće se još jedna ikonica za ovaj alat ispod trenutne i biće bele boje. Kliknite i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu. Iskopirali ste sadržaj sloja (automatski je kreiran novi sloj koji ima isto ime sa nastavkom copy) i možete ga premeštati i manipulisati sa njim. Kako da postavite (ubacite) jednu sliku iznad druge Prva situacija koju ću opisati je da imate dve slike otvorene u Photoshopu. Nebitno je da li su one poređane na karticama (Tab) ili su svaka u svom plutajućem prozoru (Floating Window). Bitno je da slika, ili njen deo (sloj) nije na Background ili zaključanom sloju. Background sloj se tako i zove po fabričkom podešavanju i to i piše na njemu, ima ikonicu katanca sa desne strane minijaturnog prikaza na LAYERS kartici. Ovaj sloj ima svaka novo kreirana slika i većina slika kada ih otvorite u Photoshopu, ne možete ga pomerati ni premeštati. Zaključan sloj može da ima bilo koji natpis, naziv ili ime a prepoznaćete ga po ikonici katanca. Najbrži način da otključate Backgound sloj je da kliknete na ikonicu katanca i držeći taster miša pritisnut prevučete katanac na ikonicu korpe za otpatke. Drugi način je da dvaput brzo kliknete na minijaturni prikaz sloja i potvrdite na dugme OK u New Layer dijalogu koji se pojavi. Ovim ste konvertovali zaštićeni Background sloj u normalan (običan) i možete ga pomerati i premeštati iz jednog dokumenta u drugi.

Zaključan sloj ima ikonicu katanca sa desne strane i obeležena je i druga ikonica katanca (podebljana) na LAYERS kartici koja se nalazi u Lock: sekciji. Da otključate ovaj sloj, kliknite na ikonicu katanca u Lock: sekciji, ili prevucite katanac na ikonicu kante za otpatke. Kada ste otključali sloj ili konvertovali Background sloj, uverite se da je sloj na kome se nalazi slika ili objekat koji hoćete da prebacite aktivan, to jest da ima plavu pozadinu. Vodite računa o dimenzijama dokumenata, ako je slika ili sloj koji ubacujete mnogo većih dimenzija moraćete da ga smanjite pre nego ga prebacite. Ako to niste uradili pre prebacivanja, možete i nakon a dobar način je da prvo taj

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

51


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

sloj pretvorite u Smart Object a zatim smanjite ubačeni sloj (sliku). Izaberite Move Tool iz kutije sa alatima, kliknite na područje slike i držeći taster miša vucite prema kartici na kojoj se nalazi druga slika na koju hoćete da dodate (prebacite) sliku ili sloj. Kada budete iznad kartice na kojoj se nalazi slika koja treba da primi drugu sliku ili sloj, zadržite i bićete prebačeni na tu karticu. Spustite se niže (još uvek držite taster miša pritisnut) i otpustite. Na ekranu će se pojaviti slika, objekat koji ste prebacili. Ovim ste iskopirali i prebacili sliku, objekat ili sloj tako da imate sliku koju ste prebacili onakvu kakva je i bila u originalnom dokumentu plus kopiju slike ili sloja u drugom dokumentu.

Drugi način da ubacite jednu sliku u drugu je preko komande Place. Sa otvorenom slikom u Photoshopu na koju hoćete da dodate (ubacite) drugu, idite na File > Place. Otvoriće vam se Place dijalog u kome treba da navedete na sliku koju hoćete da ubacite, kliknete na nju a zatim na dugme Place. Biće ubačena ta slika kao novi Smart Object sloj. Kada ovako ubacujete sliku, trebate potvrditi ubacivanje. Slika će stajati na centralnom delu sa okvirom i možete joj promeniti dimenzije pre nego što potvrdite ubacivanje preko znaka za potvrdu na traci sa opcijama alata (Options Bar) ili tastera Enter.

Kada ubacujete slike preko Place komande možete koristiti dodatnu povoljnost koju nudi Photoshop a to je da slika koja se ubacuje bude automatski prilagođena dimenzijama slike u koju ubacujete. Ovo je korisno za slučaj da slika koju ubacujete

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

52


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

ima veće dimenzije od slike u koju ubacujete. Idite na Edit > Preferences > General (Ctrl + K) i kliknite u kvadrat ispred polja Resize Image During Place.

Marquee Tool Odmah ispod Move Tool alata u kutiji sa alatima nalazi se grupa Marquee alatki. Da biste videli koji su sve alati dostupni, kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu ikonice. Rectangular Marquee Tool pravi pravougaone selekcije, ili kvadratne kada držite taster Shift na tastaturi dok ocrtavate selekciju. Eliptical Marquee Tool pravi elipsaste selekcije, da ocrtate krug držite taster Shift na tastaturi dok ocrtavate selekciju. Kada stisnete I zadržite taster Alt dok ocrtavate selekciju, selekcija koju ocrtavate će se širiti iz tačke u koju ste prvi put kliknuli da je napravite. Single Row i single Column prave selekcije od jednog piksela po širini ili dužini. Kada hoćete da napravite ovakvu selekciju, izaberite alat i kliknite na sliku. Biće automatski ocrtana selekcije od jednog piksela koju možete i premeštati. Na traci sa opcijama alata će se pojaviti dodatne opcije kada je neka od Marquee alatki aktivirana. Ocrtavanje selekcije se vrši tako što odaberete Marquee alat iz kutije sa alatima (M) kliknete i povučete držeći taster miša pritisnut, kada ste zadovoljni figurom koju ste nacrtali otpustite taster miša i ocrtali ste selekciju koju možete pomerati i premeštati. Navedite kursor unutar selekcije i on će se pretvoriti trougao koji je sličan trouglu za Move Tool ali je bele boje, kliknite i držeći taster miša pritisnut prebacite selekciju na drugo mesto. Kada pravite selekcije pomoću Marquee alatki obavezno obratite pažnju na traku sa opcijama alata i koja je opcija za pravljenje selekcije izabrana. Redom su poređane: New selection (napravi novu selekciju), Add to selection (dodaj na postojeću selekciju), Subtract from selection (oduzmi od postojeće selekcije) i Intersect with selection (zadrži samo delove na kojima se selekcije seku). Opcija koja je aktivna ima okvir i drugačiju boju. U polju Feather možete upisati koliko piksela hoćete da bude zona tranzicije (od piksela sa slike prema providnosti, radi slično kao i Anti-Aliasing koji je opisan u nastavku) oko selekcije koju pravi ova opcija. Prednost korišćenja Feather opcije je da ćete imati mekane ivice oko selekcije koju ste napravili i moći ćete da je bolje uklopite i ukombinujete sa ostalim delovima slike kada pravite kompozicije sastavljene iz više delova. Vrednost koju ukucate u ovom polju, ostaće na snazi sve dok sami ne promenite. Ukucajte 0 px ako ne želite da koristite ovu opciju. Kada radite sa Rectangular Marquee Tool, Anti-Aliasing kvadrat će postati aktivan. Sve slike su sastavljene od kvadratnih piksela i ova opcija je dizajnirana da sakrije oštre ivice piksela duž krive selekcije. Da biste imali bolju predstavu, ocrtao sam okruglu selekciju i popunio je crnom bojom, prvi krug je sa isključenom Anti-Aliasing opcijom a drugi sa uključenom ovom opcijom. Uverite se da je ova opcija

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

53


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

uklučena kada pravite selekcije da biste imali bolje rezultate i meke ivice oko selekcija.

U Style: padajućoj listi imate tri ponuđene opcije: Normal – pravi selekcije onako kako ih vi ocrtate. Fixed Ratio vam daje mogućnost da unapred definišete razmere (ne i dimenzije), kao na primer Width (širina) 1, Height (visina) 2, gde će visina selekcije uvek biti duplo veća od širine. Fixed Size opcija vam daje mogućnost da unapred odredite dimenzije selekcije ukucavanjem brojeva u tekst polja. Kada ste unapred odredili dimenzije, figura će biti ocrtana kada kliknete na sliku, navedite kursor unutar selekcije, kliknite i držeći taster miša pritisnut pomerajte selekciju. Refine Edge.. dugme postaje aktivno kada napravite selekciju i služi za unapređivanje selekcije. Kada kliknete na Refine Edge dugme otvoriće se istoimeni dijalog u kome su smeštene komande za unapređivanje i podešavanje napravljene selekcije. Kada napravite selekcije, dostupni su samo pikseli unutar selekcije za rad i manipulaciju. Sve što je van selekcije je zamrznuto i zaštićeno od bilo kakvih promena. Unutar selekcije možete bojiti četkicom, primeniti filter, gradient itd. Od kreirane selekcije možete napraviti novi Fill ili Adjustment sloj iz Layer menija: Lazer > New Fill layer ili New Adjustment Layer. Od napravljene selekcije možete kreirati masku sloja (layer mask) pod uslovom da se ne nalazite na Background sloju ili novi sloj (Ctrl + J) koji će sadržati samo selektovani deo slike a sve ostalo će biti providno. Kada napravite selekciju imaćete opcije za manipulaciju specifični za Marquee alate preko kontekst menija do koga se stiže desnim klikom u području slike.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

54


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Tipovi za rad sa Marquee Tool alatima Da aktivirate Marquee alat pritisnite slovo M na tastaturi, da se prebacujete između Rectangular i Elliptical Marquee alatki pritisnite Shift + M. Sa Rectangular Marquee alatkom aktivnom kliknite i povucite u stranu i nacrtaćete pravougaonu selekciju.

Da nacrtate kvadrat, držite Shift na tastaturi dok ocrtavate. Ako pritisnete Alt na tastaturi dok ocrtavate, nacrtaćete figuru čiji je centar u tački koju ste kliknuli da počnete da ocrtavate. Da nacrtate kvadrat ili krug iz tačke koju ste prvi put kliknuli da započnete ocrtavanje, pritisnite i držite Alt kada počnete da ocrtavate a zatim pritisnite i držite i Shift taster (zajedno sa Alt dok ocrtavate). Kada ste završili sa ocrtavanjem, otpustite taster miša prvo, a zatim modifikatore Alt i Shift. Da premestite selekciju, navedite mišem unutar selekcije, kliknite i prebacite selekciju držeći taster miša pritisnut. Da deselektujete sve i počnete novu selekciju, kliknite bilo gde van selekcije. Da dodajete na postojeću selekciju, pritisnite Shift pre nego počnete da ocrtavate (pojaviće se znak plus ispod kursora), zatim kliknite i povucite da ocrtate selekciju. Ako hoćete da ocrtate kvadrat ili krug, otpustite Shift nakon što ste započeli ocrtavanje a zatim ga pritisnite još jednom (pritisnite i držite i Alt kada po drugi put pritisnete Shift ako hoćete da selekcija kreće iz tačke u koju ste prvi put kliknuli). Da oduzimate od selekcije, pritisnite Alt pre nego počnete da ocrtavate (ispod kursora će se pojaviti znak minus). Da ocrtate intersekciju selekcija, pritisnite Shift i Alt pre nego počnete da ocrtavate. Da transformišete selekciju slobodnim stilom, kliknite desnim klikom i izaberite Transform selection.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

55


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Kliknite desnim klikom još jednom i izaberite neku od opcija transformacije: Scale, Rotate, Skew..

Odsecite stvarne piksele sa slike po dimenzijama pomoću Marquee alata Crop Tool u Adobe Photoshopu je moćan alat i omogućava da odečete, odsečete u perspektivi ili sakrijete odsečeni deo tako da možete da se vratite na kompletan prikaz slike kad god to poželite. Jedna stvar je nepovoljna kod ovog alata: da biste odsekli po dimenziji stvarne piksele sa slike morate postaviti vođice (Guides) inače će Crop Tool odseći ono što ste ocrtali i ako to nisu stvarni pikseli sa slike on će ih uveličati ili smanjiti. Pomoću Marquee alata možete odseći po unapred određenoj dimenziji stvarne piksele sa slike bez postavljanja vođica. Prvo pretvorite sloj sa slikom u Smart Object. Aktivirajte Marquee Tool iz kutije sa alatima zatim iz Style liste na traci sa opcijama alata izaberite Fixed Size i ukucajte u W i H poljima širinu i dužinu u pikselima, centimetrima, milimetrima. Posle ukucane širine (W) pritisnite Tab da se prebacite na visinu (H) i ukucajte željenu visinu. Na kraju pritisnite Enter na tastaturi da potvrdite i ne zaboravite da za brojeva stavite px ili cm, mm oznaku dimenzije. Kliknite na sliku i Photoshop će nacrtati figuru po dimenzijama koje ste upisali. Kliknite unutar nacrtane figure i premestite je na ekranu da obuhvati deo slike koji hoćete da zadržite. Idite na Image > Crop i odsekli ste taj deo slike. Ako se predomislite, pritisnite Ctrl + T tastatursku prečicu za Free Transform, kliknite unutar slike i pomerajte dok na ekranu ne bude prikazan deo slike koji vam je potreban.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

56


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Pritisnite taster Enter da potvrdite operaciju. Ovo je ustvari Hide opcija kod Crop Tool alata. Ako hoćete da sliku vratite na originalni izgled idite na Image Reveal All. Sve ovo možete menjati kad god poželite samo sačuvajte sliku u PSD formatu.

Lasso alati U Photoshopu CS5 je dostupno ukupno 3 laso alata. Ova grupa služi za pravljenje selekcija. Prvi na listi je Lasso Tool pomoću kojeg možete praviti selekcije slobodnom rukom, drugi je Polygonal Lasso Tool koji pravi selekcije pravih linija i treći je Magnetic Lasso Tool koji automatski otkriva ivice na dobro kontrastiranim slikama i pravi putanju odnosno selekciju na osnovu njih. Da aktivirate neku od laso alatki možete klikom na njenu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko tastaturske prečice, slova L.Da vidite sve alate iz Lasso porodice koja je treća na listi odozgo na dole u kutiji sa alatima, kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu laso ikonice koja je vidljiva da se pojavi lebdeća lista a zatim na ime alata da ga aktivirate. Na traci opcija alata biće dostupne dodatne opcije za svaki laso alat i one se ne razlikuju od opcija koje važe za Marquee alate sem kada izaberete Magnetic Lasso alat. Pojaviće se 3 dodatne opcije + četvrta koju možete koristiti kada radite preko Pen Tablet. Tri dodatne opcije koje će se pojaviti su Width: u kojoj možete podesiti rastojanje u pikselima koje će biti uzeto u obzir za otkrivanje ivica od kojih će biti napravljena selekcija. Contrast polje služi za određivanje minimuma kontrasta prilikom određivanja ivica, odnosno selekcije (mora biti 10% kontrasta između susednih piksela po fabričkom podešavanju). Frequency polje služi za određivanje učestalosti tačaka koje će ovaj alat postavljati na putanji koju automatski kreira.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

57


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Lasso Tool Kada koristite Lasso Tool alat, jednostavno kliknete da započnete i ocrtavate putanju slobodnom rukom držeći taster miša pritisnut. Kada otpustite, kraj i početak će se spojiti ako vi to niste učinili i pojaviće se marširajući mravi koji označavaju deo koji je izabran to jest selektovan. Ako se pitate kada da koristite ovaj alat, možete ga koristiti da napravite grubu selekciju dela slike i zatim radite unutar selekcije, odnosno osigurate neki deo na kome ne treba da budu vršene nikakve promene (sve što je van selekcije je zamrznuto i nedostupno). Da poništite selekciju, kliknite bilo gde van selekcije. Možete takođe koristiti Lasso alat da napravite selekciju a zatim pomoću Patch Tool alata prelepite postojeće piksele nekim drugim sa slike.

Polygonal Lasso Tool Polygonal Lasso Tool trebate koristiti kada hoćete da napravite selekciju koja ima prave ivice. Obično ćete koristiti ovaj alat da selektujete objekte kao što je u ovom slučaju objekat robne kuće u Knjaževcu. Kliknite u tačku na objektu da započnete selekciju, zatim otpustite i kliknite u drugu tačku i biće ocrtana prava linija. Dok radite možete koristiti tastatursku prečicu Ctrl + (+ ili -) da uveličate i smenjite nivo uveličanja slike, što vam može koristiti da napravite što tačniju i bolju selekciju.

Kada uveličate sliku i nije vidljiva u celosti, nastavite sa alatom u pravcu tog dela slike koji nije vidljiv i Photoshop će automatski pomerati sliku da biste mogli da nastavite sa radom. Pritisnite taster Shift kada hoćete da nastavite iz poslednje postavljene tačke pod uglom od 45, 90, 135°... Kada ocrtate kompletan objekat i vratite se na mesto sa

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

58


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop koga ste započeli, pojaviće se slovo O ispod ikonice za Polygonal Lasso Tool što znači da ste došli do kraja i da ste tačno iznad tačke u koju treba da kliknete da biste spojili selekciju.

Ako ste postavili tačku na pogrešnom mestu, možete je izbrisati pritiskom na taster Backspace, da završite selekciju možete i duplim klikom u bilo kom trenutku i poslednja tačka će se spojiti sa početnom u vidu prave linije. Prilikom pravljenja selekcija u Photoshopu možete kombinovati alate za selekciju da biste dobili dobre rezultate. Ja sam ovde koristio i Quick Selection Tool. Kada koristiti ovaj alat? Kada hoćete da izdvojite ili radite sa delovima slike koji imaju dosta pravih ivica, to može da bude i prilagođavanje boja. Prvo napravite selekciju a zatim izaberete neku od opcija za prilagođavanje boja sa ADJUSTMENTS doka, maska će biti automatski kreirana na osnovu selekcije koju ste napravili.

Magnetic Lasso Tool Magnetic Lasso Tool treba koristiti za pravljenje selekcija kada imate dobro kontrastiran objekat. Ovaj alat sam postavlja tačke dok je navodite blizu ivica objekta koji hoćete da selektujete. Trudite se da budete što bliže ivicama objekta i povremeno klikćite tamo gde ivice nisu najjasnije da biste pomogli ovom alatu da dobro odradi posao. Ako je postavljena tačka na pogrešnom mestu, izbrišite je pritiskom na Backspace na tastaturi. Da započnete selekciju kliknite da postavite prvu tačku. Zatim navodite mišem alat što bliže ivicama objekta i povremeno kliknite tamo gde vidite da nema baš jasno definisanih i dobro kontrastiranih ivica. Ako je alat postavio tačku van ivica objekta izbrišite je pritiskom na Backspace a zatim sami kliknite blizu zadnje postavljene tačke da biste pomogli u određivanju ivica i pravljenju selekcije.

Kada napravite selekciju i dođete do mesta sa koga ste započeli, ispod ikonice ovog alata će se pojaviti slovo O ili broj nula. Kliknite dok je slovo O vidljivo da biste pravilno spojili selekciju. Pojaviće se marširajući mravi koji označavaju selekciju i sa njom možete raditi sve što može da se uradi sa selekcijama u Photoshopu.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

59


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Quick Selection, Magic Wand i Color Range Magic Wand i Quick Selection prave selekcije na osnovu sličnosti boja sa tom razlikom da Quick Selection alatka radi na principu otkrivanja ivica predmeta ili objekta a Magic Wand selektuje boje koje se nalaze u nivou boja koji ste izabrali, ne trudeći se da otkrije ivice predmeta ili objekta koji pokušavate da izdvojite. Ova dva alata su dostupni iz kutije sa alatima u sekciji alata za selekciju i uvek je vidljiv samo jedan od ova dva alata. Da vidite obadva i aktivirate jedan kliknite levim klikom miša, prvo kliknite na mali crni trougao u dnu ikonice koja se vidi i četvrta je odozgo na dole u kutiji sa alatima, da se otvori lebdeće prozorče a zatim kliknite da aktivirate alat sa kojim hoćete da radite. Drugi način da aktivirate jednu od alatki je tastaturska prečica slovo W na tastaturi. Pošto je prečica isto slovo, kliknite još jednom slovo W da se prebacite na drugu alatku ako niste aktivirali onu koja vam je potrebna. Koji je alat aktivan možete videti u kutiji sa alatima i na početku trake sa opcijama alata, aktivna je ona alatka čija je ikonica vidljiva. Quick Selection Tool Quick Selection Tool koristite kada imate neki objekat ili predmet koji hoćete da izdvojite jer će vam dati bolje rezultate u tom poslu. Ova alatka je u stvari četkica kojom bojite. Veličina četkice određuje područje koje će biti kalkulisano za selekciju, možete menjati veličinu četkice klikom na mali crni trougao koji se nalazi iza opcija za selekciju na traci sa opcijama alata ili preko tastature pomoću velike i male zagrade [ - smanjuje, ] - povećava.

Opcija Sample All Layers treba da se uključi kada imate kompoziciju od više slojeva (Layer) i hoćete u selekciju da uključite boje sa svih slojeva. Auto Enhance opcija će automatski pokušati da dotera selekciju. Da uključite neku od opcija, kliknite u kvadrat ispred da se pojavi znak za potvrdu . Kada izaberete ovu alatku na traci opcija alata biće automatski aktivirana funkcija New selection (napravi selekciju) i četkica kojom bojite će imati znak + (plus) u sredini. Kada napravite početnu selekciju bićete prebačeni na Add to selection. Ovo je

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

60


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

u redu jer će te uglavnom praviti selekcije iz više puta i ova opcija će ostati aktivna sve dok je ne promenite ručno klikom na neku drugu opciju ili kada pritisnete taster Alt na tastaturi. Kada napravite selekciju postaće dostupna opcija Subtract from selection koja se aktivira preko tastera Alt i ona oduzima od selekcije (ili klikom na četkicu sa znakom (–) na traci opcija alata). Da ste aktivirali ovu funkciju videćete po znaku – (minus) u šta će se pretvoriti znak + (plus) u sredini četkice kojom pravite selekciju. Da poništite napravljenu selekciju i počnete novu od početka, pritisnite tastatursku prečicu Ctrl+D ili idite na Select > Deselect. Da napravite selekciju, kliknite na sliku i počnite da bojite četkicom. Automatski će biti otkrivene ivice oko predmeta ili objekta koji hoćete da selektujete i biće formirana selekcija u vidu marširajućih mrava. Ako niste sve izabrali što ste hteli, kliknite opet i povucite u pravcu na kome se nalaze delovi slike koje hoćete da dodate na selekciju. Ako je izabrano nešto što niste hteli, pritisnite taster Alt a zatim kliknite na deo koji hoćete da oduzmete od selekcije (držite Alt taster pritisnut dok oduzimate, kada ga otpustite vratićete se na dodavanje na selekciju). Možete kombinovati sa ostalim alatima kao što su Lasso da biste napravili dobru selekciju. Da napravite savršenu selekciju kliknite na dugme Refine Edge koje se nalazi na traci sa opcijama alata. Otvoriće vam se Refine Edge dijalog koji je veoma kompleksan i jedan od najmoćnijih u Photoshopu. Ovo je ujedno i najveće unapređenje u novoj verziji Photoshopa, bar kada su alati za selekciju u pitanju. U ovom dijalogu možete doterati selekciju do perfekcije pomoću mnogobrojnih klizača i funkcija i videti kako sve to izgleda u odnosu na pozadinu kakvu vi izaberete iz View liste pri vrhu dijaloga.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

61


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Kada ste završili sa pravljenjem selekcije, pritisnite taster Ctrl i ikonica za Quick Selection će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool sa kojom možete premeštati selektovani deo (biće trenutno aktivna Move alatka sve dok držite Ctrl, kada otpustite vratićete se na Quick selection). Kliknite na sliku levim klikom i držeći Ctrl i levu stranu miša pritisnutu, prebacite selekciju na novu poziciju ili u neki drugi otvoreni dokumenat. Magic Wand Magic Wand alat koristite kada hoćete da napravite selekciju na osnovu sličnosti boja. Ova alatka selektuje slične boje onoj na koju ste kliknuli. Na traci opcija alata pojaviće se opcije za podešavanje. Iza ikonice alatke su opcije za pravljenje selekcije: New selection (nova selekcija, Ctrl +D da poništite postojeću i započnete novu) Add to selection – dodaj na selekciju (Shift + klik na sliku). Subtract from selection – oduzmi od selekcije (Alt + klik na sliku). Intersect with selection – zadrži samo delove koji se preklapaju (Alt + Shift + klik na sliku). Tolerance određuje kolika razlika treba da bude između sličnih boja koje su uključene u selekciju. Što je veći broj, više nijansi odnosno nivoa svetlosti te boje su uključeni u selekciju. Anti-alias treba ostaviti uključen a obratiti pažnju na Contiguous opciju. Kada je ova opcija odobrena biće uključene u selekciju samo boje koje se dodiruju. Sample All Layers treba uključiti kada radite sa kompozicijom slojeva i hoćete da boje sa svih slojeva budu uključene u selekciju. Da napravite selekciju, kliknite na boju koju hoćete da selektujete, da dodate na postojeću selekciju držite taster Shift dok klikćete svaki naredni put. Da oduzimate od selekcije, držite taster Alt dok klikćete. Ne zaboravite da je Refine Edge dijalog dostupan za sve selekcije u Photoshopu. Color Range Color Range nije alat dostupan u kutiji sa alatima već je komanda koju možete aktivirati iz Select > Color Range. Color Range pravi selekcije na osnovu sličnosti boja, i može da se kaže da je unapređena Magic Wand alatka, jer ima više opcija za podešavanje kao i svoj dijalog u kome možete videti u minijaturnom prikazu napravljenu selekciju u više varijanti: kao Quick Mask, u odnosu na crnu ili belu pozadinu… Kada se otvori Color Range dijalog, obratite pažnju na padajuću listu Select: pri vrhu dijaloga. Iz ove liste možete izabrati Sampled Color i da sami odaberete boje koje će biti selektovane, a možete odabrati i neku od opcija za automatsko selekto-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

62


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

vanje neke od boja ili tonova na slikama. Kada imate Sampled Color opciju uključenu, trebate kliknuti na boju na slici ili na minijaturni prikaz u Color Range dijalogu.

Localized Color Clusters radi isto što i Contiguous za Magic Wand, a Fuzziness određuje broj nivoa boja koji će biti uključeni u selekciju. Range klizač određuje koliki procenat slike je uključen u selekciju, obično ga treba ostaviti na 100%. Sa desne strane su tri pipete: prva označava da je započeta nova selekcija, kliknite na sliku i gledajte u minijaturni prikaz u Color Range dijalogu. Druga pipeta ima znak plus (+) ispod i nju izaberite (kliknite na njenu ikonicu) kada hoćete da dodate na selekciju. Treća pipeta im znak minus (–) i pomoću nje oduzimate od selekcije. Možete da izokrenete selekciju preko opcije Invert, nekada će vam biti lakše da selektujete suprotno od onoga što vam je potrebno a zatim izokrenete..

Možete da izaberete šta vidite na minijaturnom prikazu u Color Range dijalogu preko radio dugmića koji se nalaze odmah ispod minijaturnog prikaza: Selection opcija kada je izabrana prikazuje selekciju (bela boja je selekcija, crna ne selektovani delovi).

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

63


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Image opcija će prikazati minijaturni prikaz slike sa kojom radite. Kada završite sa podešavanjem selekcije, možete je sačuvati preko Save.. dugmeta. Kliknite na dugme OK kada ste završili da potvrdite i izađete iz Color Range dijaloga, i selekcija će se pojaviti na slici sa kojom radite u vidu marširajućih mrava. Možete dalje unapređivati selekciju pomoću ostalih alatki ili preko Refine Edge dugmeta koje je na traci opcija alata i pojavljuje se samo kada su aktivne alatke za selekciju. Ako ne vidite Refine Edge dugme, prebacite se na neku od alatki za selekciju: Magic Wand, Lasso i ono će se pojaviti.

Refine Edge možete koristiti uvek kada vam zatreba aktiviranjem nekog od alata za selekciju i navešću jedan primer: kada imate sačuvanu selekciju idite na Select > Load Selection a zatim koristite Refine Edge da dodatno unapredite selekciju. Crop, Slice i Slice Select alati Crop Tool koristite da odsečete deo slike. Pomoću ovog alata možete odseći deo slike i u perspektivi (ova opcija je dostupna samo kada trajno odsecate deo slike). Još jedna ekstremno uslužna opcija ovog alata je opcija Hide – sakrij, tako da vi ustvari ne odsecate trajno taj deo slike već ga sakrivate. Iako na ekranu slika izgleda da je odsečena i da povratka nema, možete uvek povratiti odsečeni (sakriveni) deo preko opcije Reveal All iz Image menija programa. Slice Tool i Slice Select Tool koristite kada dizajnirate elemente ili kompletne stranice za Internet sajt ili blog. Ovi alati omogućavaju da pretvorite slike u linkove koji vode do drugih internet stranica ili sajtova. Osim toga možete podeliti sliku na delove i optimizirati svaki deo zasebno u Save for Web & Devices dijalogu. Kada krenete da sačuvate sliku podeljenu na manje delove (slice) imaćete opciju da uz optimizirane slike sačuvate i HTML kod koji je neophodan za prikazivanje u Internet pregledaču. Ove tri alatke se nalaze u kutiji sa alatima na 5. mestu odozgo na dole gledajući i uvek je vidljiva samo jedna. Kliknite na trougao u donjem desnom uglu vidljivog alata i otvoriće se lebdeće prozorče sa svim alatkama iz ove grupe. Da aktivirate neku od alatki, navedite kursor iznad njene ikonice i imena, (pozadina će promeniti boju), kliknite i aktivirali ste alat. Da se uverite da je aktivan alat možete preko kutije sa alatima – uvek je vidljiv samo aktivan alat ili preko trake sa opcijama alata, ikonica aktivnog alata stoji na početku trake. Da aktivirate neku alatku iz ove grupe možete i preko tastaturske prečice slova C, kliknite na ovo slovo na tastaturi i pogledajte u kutiji sa alatima i na početku trake sa opcijama alata koju ste alatku aktivirali. Ako niste aktivirali onu koja vam je potrebna nastavite da pritiskate slovo C dok se ne pojavi ona sa kojom hoćete da radite.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

64


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Crop Tool – osecanje dela slike Da biste koristili ovu alatku trebate imati otvoren dokumenat to jest sliku. Aktivirajte Crop Tool, kliknite na sliku i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da ocrtate figuru po kojoj će slika biti odečena. Kada ste ocrtali figuru, deo koji će biti zadržan će ostati nepromenjen i biće podeljen na 9 kvadrata, a deo koji treba da bude odsečen će biti zatamnjen crnom bojom.

Ocrtanu figuru možete premeštati na ekranu – kliknite unutar dela koji nije zatamnjen i držeči levi taster miša povucite da biste premestili položaj figure.

Figuru koju ste ocrtali možete povećavati i smanjivati navođenjem kursora na neki od kvadrata koji se pojavljuju na uglovima i sredinama svake strane figure. Kada se kursor pretvori u dve strelice u suprotnim pravcima, kliknite i povucite na spolja da proširite ili

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

65


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

unutra da smanjite figuru. Da održite proporcije, pritisnite i taster Shift na tastaturi dok smanjujete i povećavate. Da rotirate figuru, navedite mišem na ugao figure – malo spolja od kvadrata i kada se pretvori u prelomljene strelice, kliknite i vucite na gore ili dole da zarotirate.

Odsecanje u perspektivi Kada hoćete da odečete deo slike koji je pod nekim uglom koristite opciju Perspektive koja se pojavljuje na traci sa opcijama alata nakon što ste ocrtali figuru. Kliknite u kvadrat ispred ove opcije da se pojavi znak za potvrdu. Navedite mišem na kvadrate u uglovima figure, kliknite i premestite ih da obuhvate deo slike koji planirate da odsečete.

Na kraju kliknite na znak za potvrdu na traci sa opcijama alata ili pritisnite taster Enter na tastaturi. Deo slike će biti odsečen i automatski ispravljen.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

66


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Opcija Perspektive će ostati uključena sve dok je vi sami ne isključite a kada je ona uključena nećete moći da koristite opciju Hide koja je opisana u nastavku. Predlažem da je isključite odmah nakon upotrebe. Odsecanje po dimenzijama Ako unapred znate koje su vam dimenzije i rezolucija potrebni, možete ih upisati u tekst polja na traci sa opcijama alata. Uradite to pre nego što ocrtate figuru pomoću Crop Tool. Upišite broj u prvom tekst polju. Ako znate dimenzije u centimetrima, onda iza broja upišite cm, ako su dimenzije u pikselima, možete pritisnuti Tab i treperava crta za unos će se prebaciti na sledeće polje a na broj koji ste upisali biće automatski dodat nastavak px. Ako ništa ne upišete u polje za rezoluciju, biće zadržana trenutna rezolucija slike. Kada upišete sve brojeve pritisnite Enter na tastaturi da potvrdite i pređite na ocrtavanje figure.

Deo koji ste ocrtali će nakon potvrđivanja operacije (Enter ili znak za potvrdu na traci sa opcijama alata) imati dimenzije i rezoluciju koju ste upisali. Kada povećavate i smanjujete ocrtanu figuru, ona će uvek biti u pre-definisanim proporcijama koje ste vi odredili i upisali. Imajte na umu da će upisane dimenzije ostati na snazi sve dok ih vi sami ne izbrišete (i sledeći put kada koristite ovu alatku) a to najlakše možete učiniti klikom na dugme Clear. Opcija Hide – sakrij Da biste koristili ovu povoljnost, morate Background sloj pretvoriti u normalan dvaput kliknuvši na sloj Background, a zatim pritisnite OK u dijalogu koji se pojavi. Opcija Hide se pojavljuje nakon što ste ocrtali figuru (ako nije dostupna, isključite opciju Perspektive). Kliknite u radio polje ispred da se pojavi zeleni krug a zatim podesite figuru i potvrdite operaciju.

Slika će biti odsečena na ekranu i za bilo koju upotrebu. Ako se predomislite možete se vratiti na početak preko Image – Reveal All. Treba da je aktivan sloj na kome ste izvršili odsecanje da bi povratili deo koji je odsečen (sakriven). Ovu pogodnost možete koristiti i kasnije na isti način ako sačuvate sliku u .psd formatu. I ova opcija ostaje na snazi sve dok je vi sami ne isključite. Slice i Slice Select Tool Slice Tool i Slice Select Tool koristite kada dizajnirate elemente ili kompletne stranice za Internet sajt ili blog. Ove alatke omogućavaju da pretvorite slike u linkove koji vode do drugih internet stranica ili sajtova. Osim toga možete podeliti sliku ili stranicu na delove i optimizirati svaki deo zasebno u Save for Web & Devices dijalogu. Možete fotografije koje imate na stranici optimizirati kao JPEG, grafike kao GIF a možete i jedan deo animirati i sačuvati kao animirani GIF. Prednosti optimiziranja svakog dela zasebno su da možete izvući zadovoljavajući kvalitet uz minimalnu

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

67


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

veličinu radi što bržeg učitavanja Internet stranice u Internet čitaču kao što je Firefox ili Internet Explorer. Optmizirane elemente i delove stranica možete ubaciti u Dreamveawer ili neki drugi program za kreiranje Internet stranica. Kada krenete da sačuvate sliku podeljenu na manje delove (slice) imaćete opciju da uz optimizirane slike sačuvate i HTML kod koji je neophodan za prikazivanje u Internet pregledaču. Ove dve alatke i Crop Tool se nalaze u kutiji sa alatima na 5. mestu odozgo na dole i uvek je vidljiva samo jedna. Kliknite na vidljivu alatku i otvoriće se lebdeće prozorče sa svim alatkama iz ove grupe. Da aktivirate neku od alatki iz ove grupe, navedite kursor iznad njene ikonice i imena, pozadina će promeniti boju, kliknite i aktivirali ste alatku. Da se uverite da je aktivna alatka možete preko kutije sa alatima – uvek je vidljiv samo aktivan alat ili preko trake sa opcijama alata, ikonica aktivne alatke stoji na početku trake. Da aktivirate neki alat iz ove grupe možete i preko tastaturske prečice slova C, kliknite na ovo slovo na tastaturi i pogledajte u kutiji sa alatima i na početku trake sa opcijama alata koju ste alat aktivirali. Ako niste aktivirali alat koji vam je potreban nastavite da pritiskate slovo C dok se ne pojavi onaj sa kojim hoćete da radite. Delove (slice) možete kreirati pomoću Slice Tool alatke, od vođica (Guides) ili na osnovu sadržaja sloja (layer based slices). Nakon kreiranja delova možete manipulisati njima: premeštati ih, menjati im veličinu i podesiti opcije za svaki deo posebno kao što su ime, tip, URL adresa na koju vode kada posetioci sajta ili bloga kliknu na taj deo slike. Tipovi delova (Slice types) Delovi se kategorišu prema sadržaju: tabela (Table) - nije moguće kreirati ovu kategoriju u Photoshopu CS5 ali je ima na Slice Type padajućoj listi u Slice Options dijalogu, slika (Image), bez slike (No Image) ili prema načinu na koji su kreirani: korisnički (user), bazirani na sadržaju sloja (layer based slices) ili automatski kreirani (auto slices).

Kada kreirate delove pomoću Slice Tool ili na osnovu sadržaja sloja, biće kreirani dodatni delovi (auto slices) da popune ostatak prostora. User slices i layer based

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

68


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

slices se razlikuju od auto generisanih na dva načina: user slices i layer based su definisani punom linijom i redni brojevi i ikonice koje označavaju tip dela (slice) su plave boje. Auto generisani delovi su definisani isprekidanom linijom i njihovi redni brojevi i ikonice su sive boje. Auto slices imaju dodatnu ikonicu linka što označava da su povezani i kada krenete da optimizirate delove, optimizirajući jedan optimizirate i sve ostale linkovane. Osnovna razlika između user i auto delova je da automatski kreirane delove ne možete pomerati i podešavati njihovu veličinu. Auto delove možete pretvoriti u korisničke (user) preko dugmeta Promote (prvo kliknite na deo da ga aktivirate) koje se pojavljuje na traci sa opcijama alata samo kada je Slice Select Tool aktivna. Subslice je je tip auto delova (slice) koji se generiše uvek kada imate delove koji se preklapaju. Iako imaju broj i slice ikonicu sa njima ne možete raditi odvojeno od dela koji se nalazi ispod kada se delovi preklapaju. Kreiranje delova (slice) Pre nego što počnete uverite se da su opcije Snap to i Snap to > Slices uključene jer će vam to pomoći da ocrtavate delove bez preklapanja. Kada su ove opcije uključene dok ocrtavate, početak novog dela će se zalepiti za ivicu prethodnog tako da ćete izbeći da ocrtate preko već postojećeg. Da podelite sliku na delove, izaberite Slice Tool iz kutije sa alatkama, kliknite na sliku i ocrtajte deo. Kada aktivirate Slice Tool, na traci sa opcijama alata imate opcije u Style padajuój listi: Normal - da ocrtate slobodnom rukom, Fixed Aspect Ratio – da ocrtate po unapred određenim proporcijama, recimo 2:1, i Fixed Size da ukucate tačne dimenzije. Drugi način da kreirate delove je da aktivirate slojeve (layer) na LAYERS kartici na kojima se nalazi sadržaj koji hoćete da pretvorite u delove (slice) a zatim izaberete New Layer Based SLices iz Layer menija programa. Treći način je da postavite vođice i kliknete Slices From Guides dugme na traci sa opcijama alata. Da pretvorite automatski kreirane delove u korisničke (user) morate imati Slice Select Tool aktivnu. Kliknite na taj deo slike a zatim na dugme Promote. Da podelite deo na više delova, aktivirajte ga kliknuvši na njega a zatim na dugme Divide na traci sa opcijama alata. Da sakrijete automatski generisane delove, kliknte na dugme Hide Auto Slices na

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

69


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

traci sa opcijama alata. Da promenite redosled slaganja (koji je deo iznad a koji ispod – eng. stacking order) možete preko Bring to front (postavi na vrh), Bring forward (postavi iznad), Send backward (postavi ispod) i Send to back (postavi skroz pozadi) komandi koje stoje na početku trake sa opcijama alata. Da poređate i rasporedite delove možete preko Align and distribute komandi koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata samo kada je aktivna Slice Select alatka. Da prikažete/sakrijete delove možete iz View > Show > Slices. Da pomerate deo trebate imati Slice Select Tool aktivnu, kliknite id ržeći taster miša pritisnut, pomerajte i prebacujte. Da promenite veličinu dela, navedite kursor na zid dela i kada se pretvori u dve strelice u suprotnim pravcima, kliknite i povucite. Da izbrišete jedan deo, kliknite na njega da ga aktivirate a zatim pritisnite Backspace na tastaturi. Da izbrišete sve delove možete iz View > Clear Slices. Pripisivanje URL (Internet) adrese delovima Da pripišete Internet adresu nekom od delova, dvaput kliknite na taj deo. Otvoriće se Slice Options dijalog u kome prvo treba da izaberete tip dela iz Slice Type padajuće liste. Kada izaberete Image biće prikazana slika, odnosno to što vidite na ekranu. Upišite Internet adresu na koju hoćete da vodi link kada neko klikne na taj deo slike u URL tekst polju. Ako ste upisali tekst na tom delu slike, on će biti rasterizovan to jest pretvoren u piksele i neće moći da se iskopira i nalepi. Kada izaberete No Image možete izabrati boju za pozadinu iz Slice Background padajuće liste. Tekst koji upišete u tekst polju ispod Text Displayed in Cell natpisa biće prikazan i moći će da se iskopira i nalepi kao i svaki drugi tekst na Internetu. Možete upisati i HTML kod. Kada budete optimizirali delove u Save for Web & Devices dijalogu izaberite Slice Select alatku na levoj strani ekrana i dvaput kliknite na deo slike gde ste upisali HTML kod. U Slice Options dijalogu proverite da je uključena opcija Text is HTML inače će tekst biti prikazan bez uvažavanja kodova koje ste upisali. Da odredite položaj teksta možete iz padajućih listi ispod Cell Alignment natpisa.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

70


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Optimizacija delova Optimizaciju delova vršite u Save for Web & Devices dijalogu. Poređenje vam neće mnogo koristiti i zato kliknite na Optimized u vrhu prozora da vam bude prikazana samo slika koju treba da sačuvate. Izaberite Slice Select alatku koja se nalazi na levoj strani ekrana, kliknite na deo slike a zatim podesite parametre za njegovu optimizaciju. Da optimizirate više delova sa istim parametrima, držite Shift na tastaturi pritisnut dok klikćete na delove. Kada optimizirate automatski kreirane delove, dovoljno je da to učinite sa jednim, parametri će automatski biti primenjeni i na sve ostale. Kada optimizirate sliku, linije koje razgraničavaju delove mogu da smetaju. Kliknite na Toggle Slices Visibility da ih trenutno uklonite i vidite kako izgleda optimizirana slika. Da vidite kako sve to izgleda u pregledaču Internet stranica, kliknite na Preview dugme. Sačuvajte delove na disku Da sačuvate vaš rad na disku, kliknite na dugme Save i u Save Optimized As dijalogu izaberite iz Format padajuće liste: Images Only da sačuvate samo optimizirane slike (u tom slučaju neće biti sačuvan tekst koji ste upisali za deo bez sliked - No Image), ili HTML and Images da sačuvate sve što ste uradili a biće automatski kreirana i HTML stranica. Iz Slices padajuće liste možete izabrati koje delove da sačuvate: sve (All Slices), samo korisničke (User Slices) ili one koje ste označili pre nego što ste pritisnuli Save dugme. Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati U kutiji sa alatima 6. po redu odozgo na dole je grupa alata u koju spadaju Eyedropper Tool, Color Sampler Tool, Ruler Tool, Note Tool i u Extended verziji Photoshopa Count Tool. Eyedropper Tool Eyedropper Tool koristite da postavite boju prednjeg plana (Foreground color) ili pozadinsku boju (Background color). Izaberite Eyedropper Tool iz kutije sa alatima i kliknite bilo gde na ekranu. Boja na koju ste kliknuli biće postavljena kao boja prednjeg plana koju možete koristiti da bojite sa njom ili popunite neki deo slike preko opcije Fill iz Edit menija. Da postavite pozadinsku boju pritisnite i držite taster Alt na tastaturi dok odabirate boju. Kada aktivirate Eyedropper alatku, pojaviće se opcije na traci sa opcijama alata. Prva opcija koju treba podesiti je Point Sample. U ovoj padajućoj listi podešavate šta će biti kalkulisano kada kliknete da odaberete boju. Najbolja opcija je 3 by 3 Average. Sledeće opcija za podešavanje se nalazi u Sample: padajućoj listi. Current Layer opcija vam dozvoljava da odaberete boju sa sloja koji je trenutno aktivan. Kada imate dokumenat sastavljen iz više slojeva možete odabrati opciju All Layers koja omogućava biranje boje sa bilo kog sloja slike. Kada kliknete desnim klikom na sliku imaćete opciju da promenite podešavanje za tačku iz koje se bira boja to jest šta će biti kalkulisano (Point Sample) i još dve dodatne opcije: da iskopirate boju kao HTML ili heksadecimalan kod.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

71


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Color Sampler Tool Pomoću ovog alata možete postaviti do 4 tačke preko kojih možete pratiti boje i njihove promene dok radite sa slikom. Izaberite ovu alatku iz kutije sa alatima i kliknite na sliku. Biće postavljena tačka i njene vrednosti možete videti na Info kartici koja se nalazi na paleti sa desne strane ekrana (Window > Info). Da premestite tačku navedite kursor na nju i ikonica za Eyedropper će se promeniti u ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći taster miša pritisnut, prebacite tačku na drugu lokaciju. Da uklonite postavljenu tačku ili više tačaka, kliknite na dugme Clear na traci sa opcijama alata ili navedite kursor na nju i stisnite taster Alt, ikonica za Color Sampler će se pretvoriti u ikonicu makaza, kliknite i uklonili ste tačku za praćenje boja. Vrednosti koje su prikazane na Info kartici su po fabričkom podešavanju izražene u RGB vrednostima. Da prikažete vrednosti u drugom modelu boja, kliknite desnim klikom i izaberite iz kontekst menija. Istu stvar možete uraditi i preko Info kartice, kliknite na mali crni trougao u dnu ikonice za Eyedropper i izaberite sa liste. Na traci sa opcijama alata imate mogućnost da menjate parametar za tačku iz koje se uzima uzorak isto kao i za Eyedropper Tool iz Sample Size padajuće liste. Za ovu alatku takođe važi preporuka da postavite na 3 by 3 Average a ako radite sa slikama velike rezolucije onda povećajte na 5 by 5 ili više.

Ruler Tool Pomoću ove alatke možete meriti rastojanja na slikama i ispravljati ih. Da ispravite sliku, izaberite Ruler Tool iz kutije sa alatima, kliknite i držeći taster miša povucite liniju duž nečega što znate da je pravo a zatim odpustite levi taster miša. Kliknite na Straighten dugme na traci sa opcijama alata i slika će biti ispravljena i ujedno odsečena po idealno dostupnim proporcijama. Ispravljanje slike možete uraditi i ručno, povucite liniju i idite na Image > Image Rotation > Arbitrary… U Rotate Canvas dijalogu izaberite CW (u pravcu kazaljki na satu) ili CCW (suprotan pravac od kazaljki na satu). Kada ručno ispravljate sliku pojaviće se ekstra prostor jer slika ne može da bude pod uglom. Dodatni pikseli koji se pojavi usled ispravljanja slike biće popunjeni pozadinskom bojom, koristite Crop

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

72


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Tool da odsečete deo koji vam je potreban.

Kada aktivirate Ruler alatku pojaviće se slova i kasnije brojevi na traci sa opcijama alata. X – je rastojanje početne tačke od početka slike po X osi (vertikalna osa – leva strana slike). Y – je rastojanje početne tačke od Y ose (vrh slike). W – meri horizontalno rastojanje početne i krajnje tačke od X ose. H – meri vertikalno rastojanje početne i krajnje tačke od Y ose. A – je ugao linije koju ste povukli. L1 – je dužina povučene linije. L2 – je dužina druge povučene linije. Mernu jedinicu koja će biti prikazana podešavate u Preferences dijalogu na kartici Units and Rulers. Kada kliknete i povučete liniju možete pritisnuti taster Shift da vučete pod pravim uglom i ujedno rotirate liniju u razmacima od 45°. Da smanjite ili povećate liniju, navedite kursor na početnu ili krajnju tačku i ikonica za Ruler će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool. Kliknite na x koji stoji na početku i kraju linije i držeći taster miša pritisnut smanjujte ili povećavajte. Da premestite liniju na ekranu, navedite kursor na liniju i ikonica za Ruler će se pretvoritu ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći prebacite liniju. Da uklonite ocrtanu liniju, kliknite na nju i prevucite je van područja slike ili kliknite na dugme Clear na traci sa opcijama alata. Da izmerite ugao, povucite prvu liniju a zatim pritisnite taster Alt. Kliknite na početnu ili krajnju tačku i povucite drugu liniju. Da povučete pravu liniju pritisnite i taster Shift dok držite Alt. Ugao je prikazan pod slovom A na traci sa opcijama.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

73


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Informacije koje imate na traci sa opcijama alata su dostupne i preko Info kartice koja se nalazi na paletama sa desne strane ekrana. Note Tool Note Tool možete koristiti za podsednik ili da napišete komentar kada sarađujete sa nekim na projektu. Možete ih prikazati, sakriti ili menjati im sadržaj. Note ili zapis možete postaviti bilo gde na platnu za crtanje (područje slike). Aktivirajte Note Tool iz kutije sa alatima i kliknite da postavite Note (zapis). Automatski će biti otvorena NOTES kartica sa treperavim kursorom koji omogućava unos teksta. Na traci sa opcijama alata imate tekst polje Author u kome možete upisati autora zapisa ili komentara, Color kvadrat ako hoćete da promenite boju ikonice za Note i dugme Clear All koje služi za uklanjanje svih zapisa. Ikonica sa dve Note jedna preko druge služi da proširite ili skupite Notes karticu u kojoj možete upisati tekst, izbrisati zapis klikom na ikonicu kante za otpatke ili listati zapise (Note) preko dve strelice u levom uglu kartice.

Spot Healing, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye alati Sedma po redu odozgo prema dole u kutiji sa alatima je porodica alata za retuširanje. U ovoj grupi se nalaze: Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye Tool. Ove alatke koristite da uklonite nedostatke na fotografijama kao što su bubuljice, suvišni objekti i crvene oči. Tastaturska prečica za aktiviranje alata iz ove grupe je slovo J. Spot Healing Brush Tool Ovaј alat može da brzo ukloni nedostatke na vašim fotografijama. Funkcioniše tako što zamenjuje odnosno prelepljuje piksele i automatski podešava teksturu, osvetljenje i senčenje nalepljenih piksela sa onima koje zamenjuje odnosno prelepljuje. Kada imate nedostatke kao što su bubuljice na licu, fleke ili neki detalj koji vam kvari izgled i kompoziciju slike, koristite ovu alatku. Iako su Spot Healing i Healing Brush Tool veoma slične po imenu i funkciji one se razlikuju u tome što Spot Healing alatka ne zahteva da izaberete izvor sa koga će pikseli biti nalepljeni na postojeći neželjeni deo slike. Ova alatka automatski uzima uzorak sa okolnih piksela. Možete je koristiti i za veća područja slike koje hoćete da sakrijete odnosno

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

74


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

zamenite drugim pikselima. Kada imate veće površine slike koje treba sakriti odnosno prelepiti, napravite prvo selekciju oko tog dela slike a zatim koristite komandu Fill iz Image menija i izaberite Content – Aware iz Use: padajuće liste u Fill dijalogu.

Kada aktivirate Spot Healing Brush Tool na traci sa opcijama alata će se pojaviti parametri koje trebate podesiti pre nego pređete na posao retuširanja. Prva opcija je da podesite veličinu četkice, moje preporuka je da to uradite na desni klik koji otvara kontekst meni kada pređete na retuširanje. Ova opcija je mnogo bolja jer je klizač preko koga podešavate veličinu četkice mnogo bliži i možete premeriti na licu mesta veličinu. Veličina četkice treba da bude malo veća od fleke ili bilo kojeg nedostatka koji hoćete da sakrijete. Kada uklanjate tačke ili mrlje dovoljno je da kliknete jednom direktno i završili ste posao. Sledeći parametar koji trebate podesiti je blend opcija. Ovde ćete obično koristiti Normal ili Replace model blendovanja koji zamenjuje postojeće piksele sa okolnim. Iza natpisa Type imate tri radio polja i trebate izabrati jedno. Prva opcija je Proximity Match koja kada je uključena deluje tako da traži oko dela na koji kliknete piksele sa kojima će prelepiti postojeće. Create Texture je opcija koja koristi piksele na koje klinete da kreira teksturu i nećete je često koristiti. Content - Aware je najmoćnija opcija i kada je uključena biće automatski analizirani i upoređeni okolni pikseli da bi uklanjanje nedostatka bilo što vernije i realnije odrađeno.

Predposlednja opcija za podešavanje Sample All Layers nije i najmanje bitna, naprotiv. Moj predlog je da je uvek koristite jer omogućava da kreirate novi prazan sloj (layer), na kome će promene biti urađene, originalni pikseli slike neće biti promenjeni. Možete se vratiti na ono što je bilo, kasnije promeniti providnost sloja, blend model ili jednostavno izbrisati sloj, napraviti novi i uraditi sve iz početka. Poslednja ikonica na traci opcija alata vam omogućava da regulišete tvrdoću četkice pritiskom olovke na Pen Tablet ako ga imate i radite sa njim. Healing Brush Tool Pomoću ove alatke možete otkloniti nedostatke na vašim slikama. Ova alatka klo-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

75


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

nira piksele sa izvora koji vi sami izaberete i prelepljuje ih tamo gde budete bojili četkicom. Osim što klonira piksele ova alatka automatski podešava teksturu, osvetljenje, senčenje piksela koji služe za prelepljivanje sa onima koje prelepljujete. Kada aktivirate ovu alatku prvo trebate podesiti parametre na traci sa opcijama alata. Prvi parametar je veličina četkice i moja preporuka je da to podesite preko kontekst menija isto kao i za Spot Healing Brush alatku. Sledeći parametar je model blendovanja koji birate iz Mode: padajuće liste. Isto važi kao i za prvu Healing alatku da ćete uglavnom koristiti prve dve opcije. Normal opcija će automatski podesiti sve parametre koji su potrebni za verno i uverljivo prelepljivanje tako da se to neće primetiti, Replace opcija će klonirati pikseli sa izvora koji odredite tako što ćete pritisnuti i držati taster Alt na tastaturi dok klikćete na mesto sa koga hoćete da uzmete piksele za prelepljivanje postojećih. Kada pritisnete taster Alt, četkica će se pretvoriti u dva kruga sa krstom na sredini. Kliknite da odredite izvor sa koga uzimate uzorak piksela za prelepljivanje. Na kartici CLONE SOURCE (kliknite na ikonicu za Clone Tool na traci sa opcijama alata i nalazi se odmah pored broja koji označava veličinu četkice da je proširite/skupite) imate mogućnost da uzmete 5 uzorka sa slike sa kojima ćete raditi. Kada uzmete prvi uzorak kliknite na sledeći u nizu da dobije belu pozadinu a zatim uzmite uzorak držeći Alt pritisnut.

Da biste uzeli uzorak sa slike treba da je aktivna Sampled opcija u Source sekciji na traci sa opcijama alata. Kliknite u ovo radio dugme da se pojavi zelena tačka. Imate opciju i da koristite neki od obrazaca ako izaberete da aktivirate Pattern opciju. Sledeći parametar je Aligned koji kada je uključen obezbeđuje da izvor sa koga uzimate piksele prati kretanje četkice kojom bojite. Dok bojite videćete krst na mestu na kome ste kliknuli da uzmete uzorak piksela. Kada je ova opcija isključena, izvor će biti statičan i sve dok bojite vi ćete koristiti uzorak samo sa mesta na koje ste prvi put kliknuli da ga odredite. U Sample sekciji imate istu mogućnost kao i za Spot Healing Brush da radite na zasebnom sloju koji vam daje veliku fleksibilnost i mogućnost za promene i prilagođavanja onoga što ste uradili. Osim opcija da uzmete uzorak sa sloja koji je aktivan (Current Layer) čime ste primorani da radite destruktivno i pravite promene direktno na postojeće piksele, imate opciju da uzimate uzorak sa aktivnog i sloja koji je ispod (Current & Below) i da uzimate uzorak sa bilo kog sloja iz kompozicije slike (All Layers). Ikonica kruga koji je precrtan vam daje mogućnost da poništite prilagođavanja boja (Levels, Curves, Vibrance.. na ADJUSTMENTS kartici) koja ste eventualno već napravili tako da na uzorak koji uzimate ta prilagođavanja neće uticati. Poslednja ikonica na traci opcija alata vam omogućava da regulišete tvrdoću četkice pritiskom olovke na Pen Tablet ako ga imate i radite sa njim. Prvo kreirajte novi sloj, zatim podesite parametre, držite taster Alt i kliknite na me-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

76


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

sto sa koga hoćete da uzmete uzorak piksela. Zatim kliknite na mesto koje hoćete da prepravite a ako je to veća površina krenite da bojite. Ako ste uključili opciju Aligned videćete krst na mestu na koje ste kliknuli da uzmete uzorak i on će se paralelno pomerati dok bojite četkicom.

Patch Tool Ova alatka funkcioniše slično kao i Healing Brush Tool i automatski prilagođava teksturu, osvetljenje i senčenje uzorkovanih piksela onima koje prelepljujete. Kada koristite ovu alatku trebate prvo ocrtati deo slike sa kojim hoćete da radite. Kada ocrtate figuru pojaviće se marširajući mravi koji obeležavaju deo koji će biti korišćen. Kada pravite selekciju pomoću Patch Tool alatke možete dodavati i oduzimati od selekcije. Držite taster Shift na tastaturi da dodate na selekciju, Alt da oduzmete a kombinaciju Shift i Alt kada hoćete da zadržite samo deo na kome se preklapaju nova i postojeće selekcije (Intersection). Osim tastaturskih prečica, možete koristiti i ikonice na početku trake sa opcijama alata da odredite tip selekcije. Selekciju možete napraviti i pomoću alata za selekcije u Photoshopu i to trebate uraditi pre nego aktivirate Patch Tool alatku. Kada imate selekciju na ekranu treba odrediti šta će biti prelepljeno na traci sa opcijama alata: izabrani , selektirani deo (Source) ili deo na koji ćete prevući selekciju (Destination). Da izdvojite teksturu iz uzorkovanih oblasti sa providnom pozadinom uklučite opciju Transparent. Možete koristiti i neki od obrazaca, prvo odaberite obrazac klikom na mali crni trougao sa desne strane a zatim kliknite na dugme Pattern.

Prelepljivanje odnosno zamena piksela se vrši tako što kliknete unutar selekcije i držeći taster miša pritisnut prevučete selekciju na deo koji prelepljujete (Destination opcija uključena) ili deo sa koga uzimate uzorak (Source) u zavisnosti koju ste opciju izabrali na traci sa opcijama alata. Kada koristite ovu alatku morate raditi direktno sa pikselima slike, nije omogućeno uzimati uzorak sa sloja koji nije aktivan kao što je slučaj sa Healing Brush alatkama. Sloj sa koga uzimate uzorak i prelepljujete piksele mora biti aktivan na LAYERS kartici.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

77


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Red Eye Tool Ova alatka je veoma uslužna i najjednostavnija za upotrebu. Aktivirajte je i kliknite direktno u centar oka da uklonite crvene oči koje se pojavljuju kada koristite Flash. Opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata možete ostaviti na fabrički podešene. Pupil klizač vam daje mogućnost da povećate ili smanjite oblast koja će biti zahvaćena u korekciji a Darkness Amount povećava ili smanjuje svetlost odnosno zatamnjivanje korekcije.

Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati Ovagrupa alata je 8. po redu odozgo na dole u kutiji sa alatima. Tastaturska prečica za aktiviranje je B. Kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu vidljivog alata i pojaviće se lebdeće prozorče sa svim prikrivenim alatima. Kliknite na alat koji hoćete da koristite da biste ga aktivirali za upotrebu. Brush i Pencil Tool Brush Tool i Pencil Tool su klasični alati za crtanje. Razlika između ova dva alata je da četkica (Brush) ocrtava to jest boji sa mekanim ivicama dok Pencil to jest olovka boji sa tvrdim ivicama. Kada izaberete jedan od ova dva alata, podrazumevana boja za crtanje je boja prednjeg plana (foreground color). Sve alatke iz ove grupe rade isključivo sa pikselima tako da ocrtanu liniju ne možete uveličavati i smanjivati naknadno kao što je to slučaj kada radite sa vektorskim objektima u Photoshopu. Kada aktivirate Brush ili Pencil alatku na traci sa opcijama alata će se pojaviti parametri za podešavanje. Razlika u dostupnim parametrima je Flow koji određuje količinu boje koja se sliva u četkicu kada bojite, dostupan je samo za četkicu (Brush) i Auto Erase funkcija koja je dostupna samo za olovku (Pencil). Prva opcija na traci sa opcijama je veličina četkice ili olovke. Kliknite na mali crni trougao sa desne strane broja koji određuje veličinu četkice i izaberite tip četkice, podesite veličinu na klizaču ili ukucajte broj u tekst polju. Razlika u izboru četkica

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

78


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

je da za Pencil nemate izlistane mekane četkice a ostalo je isto. Na klizaču Hardness određujete tvrdoću četkice. Hardness 100 je tvrda četkica, 0 je meka. Sa desne strane lebdećeg prozorčeta u gornjem desnom uglu se nalazi jedan mali crni trougao koji kada se pritisne izbacuje padajuću listu sa mnogobrojnim opcijama. Preko ove liste možete menjati garnituru četkica koja vam je prikazana (donji deo liste), sačuvati novu garnituru četkica (Save Brushes..), ubaciti četkice koje ste skinuli sa Interneta (Load Brushes), izabrati da vam bude prikazana linija koju četkica crta (Stroke Thumbnail, izbrisati (Delete Brush) ili preimenovati četkicu (Rename Brush).

Sledeća na traci sa opcijama je ikonica kutije sa četkicama koja otvara Brush karticu na paletama gde imate ogroman broj opcija za podešavanje četkice i olovke. Olovka ima nešto manji broj parametara za podešavanje.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

79


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Iz padajuće liste Mode možete izabrati model mešanja (blendovanja) piksela koje bojite sa postojećim. Opacity klizač određuje providnost boje kojom crtate odnosno bojite. 100% je puna boja a 0% je bez boje. Ikonica olovke koja je odmah do Opacity kada je uključena koristi pritisak olovke na tablu za crtanje (Pen Tablet) da odredi providnost četkice. Flow je dostupan za četkicu (Brush) i on određuje količinu boje koja se sliva u četkicu tokom bojenja. Ikonica odmah pored Flow je Airbrush mode i ona se razlikuje od standardnog modela po tome što nanosi boju sve dok držite taster miša pritisnut. Standardni način je da kada pritisnete taster miša nanosite boju, svaki naredni pritisak nanosi boju u istoj količini dok kod Airbrush mode nastavljate da nanosite boju sve dok je taster miša pritisnut, tako da ako ste odredili Flow na 50%, jednim klikom i držanjem levog tastera miša u standardnom režimu vi ćete naneti 50% boje u tu tačku dok u Airbrush mode klikom i držanjem nanosite do svih 100% jer će četkica nastaviti da prska boju sve dok držite taster miša pritisnut. Poslednja opcija vas se tiče samo u slučaju da crtate preko table za crtanje i ona će poništiti veličinu četkice koju ste odredili i koristiće pritisak na tablu da je odredi. Opcija Auto Erase zamenjuje boju prednjeg plana koja je ocrtana bojom zadnjeg plana. Ako ste recimo bojili plavom bojom i hoćete da je promenite u crvenu, postavite crvenu kao boju zadnjeg plana i bojite preko. Ova opcija je dostupna samo za olovku (Pencil Tool). Color Replacement Tool Pomoću Color Replacement Tool možete postojeću boju zameniti nekom drugom koju vi izaberete. Boje ne možete zamenjivati u Bitmap, Indexed color i Multichannel modelima boja. Ova alatka koristi boju prednjeg plana kao boju kojom zamenjujete postojeću i treba je odrediti pre bojenja odnosno zamene boja. Prvi parametar na traci sa opcijama alata je veličina četkice i ovde imate neke dodatne opcije za podešavanje jer Brush kartica nije dostupna za ovu alatku.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

80


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Sledeći parametar je Mode i on treba da je podešen na Color ako hoćete da zamenite postojeću boju onom koju ste izabrali a možete izabrati Hue (boja), Saturation (intezitet) ili Luminosity (svetlost) i u tom slučaju ćete raditi sa nekim od ovih kvaliteta boje. Tri ikonice iza Mode padajuće liste određuju ponašanje alatke u smislu koje boje treba da budu zamenjene. Prva ikonica je Sampling: Contigous i ona kaže ovoj alatki da neprestano uzima uzorke dok bojite.

Sledeće ikonica je Sampling: Once i nju koristite kada hoćete da zamenite samo jednu boju na koju ste prvi put kliknuli. Ova opcija neće uzimati u obzir nijanse iste boje što je slučaj kod fotografija koje se uvek sastavljene iz mnogo nijansi istih boja. Uključite ovu opciju kada hoćete da zamenite boje na crtežima i grafikama koji su uglavnom popunjeni jednom bojom bez nijansi i finih prelaza (gradienta) a isključite je kada zamenjujete boje na fotografijama. Treća opcija je Sampling: Background Swatch koja određuje da bude zamenjena boja koja je postavljena kao boja zadnjeg plana (foreground color) onom koja je postavljena kao boja prednjeg plana (foreground color). Da postavite boju zadnjeg plana možete direktnim klikom na kvadrat za boju zadnjeg plana što će otvoriti Color Picker (Background Color) dijalog ili koristeći Eyedropper Tool alatku (Alt + klik na boju). Limits padajuća lista određuje ponašanje alatke u smislu povezanosti nijansi boja koje će biti uzete u obzir. Kada je odabrana Discontiguous opcija, neće biti vođeno računa da li su boja i nijanse boje kontinuirane ili ne, odnosno da li su povezane. Opcija Contiguous određuje da budu zamenjivane boja i nijanse boje koje su kontinuirane, odnosno povezane. Find Edges zamenjuje kontinuirane boje sa tom razlikom da vodi računa o ivicama (održava ih) figure kojoj se zamenjuju boje. Procenat Tolerance određuje koliko boje koje se zamenjuju treba da budu slične na skali sa nijansama boja. Skala sa nijansama boja sadrži 255 nivoa ali je ovde data u procentima. Kada odredite nizak procenat biće zamenjivane samo boje koje su vrlo bliske odnosno slične. Uvek kada radite sa fotografijama i bojama koje imaju fine prelaze treba uključiti Anti – alias opciju koja obezbeđuje meke ivice zamenjenih boja tako da se perfektno uklapaju sa okolnim bojama koje nisu zamenjene. Poslednja opcija je Tablet pressure controls size i potpuno je ista kao i za sve ostale alate.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

81


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Mixer Brush Tool Mixer Brush Tool je najkompleksnija alatka iz ove grupe i ona simulira realistične tehnike crtanja kao što je mešanje boja na platnu i u četkici kao i vlažnost boja. Ova alatka se sastoji iz rezervoara i preuzimača boja. Rezervoar sadrži boju kojom bojite dok preuzimač boje preuzima boju sa platna i meša ih sa onom iz rezervoara. Boju rezervoar možete odrediti biranjem boje prednjeg plana ili kliknuvši na boju na platnu držeći Alt taster pritisnut. Kada aktivirate ovu alatku na traci opcija alata imate mogućnost da podesite veličinu četkice ili otvorite Brush karticu na paletama pritiskom na ikonicu kutije sa četkicama. Kvadrat pored kutije sa četkicama prikazuje boju u rezervoaru i kada kliknete na mali crni trougao pored imate opciju da napunite četkicu bojom iz rezervoara (Load Brush) ili da ga izpraznite (Clear Brush), treća opcija je Load Solid Colors Only koja određuje da u obzir dolaze samo pune boje bez nijansi. Ikonica četkice sa strelicom na gore određuje da u četkicu bude ubačena boja iz rezervoara svaki put kada otpustite taster miša odnosno prestanete da bojite. Clean the brush after each stroke je precrtana četkica i ona određuje da se očisti četkica nakon svakog prestanka bojenja. Svaka od ovih opcija ima okvir i drugačiju pozadinu kada je uključena. Padajuća lista sa pre-definisanim parametrima služi da odredite ponašanje četkice dok bojite. Kada izaberete neku od pre-definisanih opcija, automatski će biti podešeni sledeći parametri koji se nalaze u produžetku na traci sa opcijama alata: Wet - kontroliše koliko boje sa platna će biti uključeno u potez četkicom. Load - određuje količinu boje koja će biti dostavljena u rezervoar. Mix kontroliše količinu mešanja boje sa platna sa onom iz rezervoara. Kada je podešeno na 100%, u potez četkicom će biti uključena samo boja sa platna, na 0% bojićete samo bojom iz rezervoara. Flow određuje procenat boje kojom bojite. Kada ste podesili na 50%, to je isto kao da ste podesili Opacity odnosno providnost na polovinu. Airbrush opcija kada je uključena obezbeđuje da se nanosi boja sve dok držite taster miša pritisnut. Sample All Layers uključite kada imate više slojeva (layer) u kompoziciji slike i hoćete da preuzimate boje sa bilo kog sloja kompozicije.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

82


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Poslednja opcija Tablet pressure controls size vas se tiče samo u slučaju da crtate preko table za crtanje i ona će poništiti veličinu četkice koju ste odredili i koristiće pritisak na tablu da je odredi. Clone Stamp i Pattern Stamp alati Clone Stamp Tool i Pattern Stamp Tool se nalaze na poziciji broj 9 gledajući kutiju sa alatima odozgo na dole. Pomoću Clone Stamp alata možete duplirati (klonirati) deo slike ili ukloniti ono što ne želite da se vidi na slikama. Kloniranje možete vršiti sa jednog sloja na drugi ili između otvorenih dokumenata ako se nalaze u istom radnom okruženju boja (color mode). U Photoshop Extended verziji možete klonirati to jest bojiti sadržaj na video klip ili

animacije. Clone Stamp Tool Kada aktivirate Clone Stamp Tool imaćete sledeće parametre za podešavanje na traci sa opcijama alata: Prva s leva na desno je četkica kojom bojite i ovde možete izabrati tip četkice, podesiti veličinu i mekoću ivica. Sledeća je ikonica kutije sa četkicama i ona otvara/zatvara Brush karticu na paletama sa desne strane ekrana. Ikonica koja liči na pečat otvara i zatvara Clone Source karticu na kojoj imate dosta parametara za podešavanje. Možete odrediti do pet izvora za kloniranje. Kliknite na prvu ikonicu za Clone Stamp a zatim Alt + klik na deo slike koji hoćete da koristite kao uzorak za kloniranje. Ponovite isto i sa ostalim ikonicama za Clone Stamp. Kada hoćete da koristite neki od ovih izvora, kliknite na ikonicu (1,2..5) i krenite da bojite. Imate i opcije Flip horizontal i Flip vertical koje su predstavljene u vidu strelica ispred W i H slova, ove opcije izokreću ono što bojite i uzimaju uzorak u kontra smeru od onoga koji bojite tako da dobijate efekat ogledala. Da uključite jednu od

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

83


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

opcija kliknite na strelicu ispred. Znak linka sa strane će biti automatski uključen, isključite ga ako hoćete da koristite samo jednu od opcija.

Iz liste Mode: možete odabrati model mešanja piksela koje nanosite: Multiply zatamnjuje, Screen osvetljuje, Soft Light povećava kontrast. Sledeće stavka je Opacity klizač i on određuje providnost piksela koje klonirate. Ikonica olovke pored Opacity klizača služi da preko pritiska na tabli za crtanje odredite providnost, koristite je samo u slučaju da radite preko table za crtanje. Flow određuje količinu boje koja se sliva u četkicu isto kao i kod Brush alatke, vi ovde i radite sa četkicom tako da imate i ovaj parametar za podešavanje. Ikonica pored Flow je Airbrush i ona funkcioniše potpuno isto kao i za Brush alatku, nanosi boju iz četkice sve dok držite taster miša pritisnut. Opcija Aligned služi da nastavite da klonirate sa mesta na kome ste napravili pauzu i otpustili taster miša. Iz liste Sample: određujete odakle uzimate uzorak, Current Layer dozvoljava da izvor za kloniranje bude isključivo sa sloja koji je aktivan.Current & Below sa aktivnog i onog ispod a All Layers omogućava da izaberete izvor za kloniranje sa bilo kog sloja slike. Ovo je izuzetno bitna stavka jer možete raditi na zasebnom praznom sloju uzimajući izvor sa originalne slike, na ovaj način nećete ništa promeniti na originalnim podacima (pikselima) i možete određivati providnost i model blendovanja naknadno ili jednostavno izbrisati sloj i krenuti sve iz početka. Ikonica iza Sample liste omogućava da poništite odnosno isključite prilagođavanja boja slike ako ste prethodno napravili tako da prilagođavanje neće biti ukalkulisano u izvor koji uzimate za kloniranje. Poslednja ikonica vas se tiče kada radite sa tablom za crtanje i ona određuje da pritisak na tablu odredi veličinu četkice poništavajući ono što ste vi odredili prethodno. Pattern Stamp Tool Ovaj alat boji delove slike obrascem (Pattern) koji vi odaberete na traci sa opcijama

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

84


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

alata. Patterni ili obrasci su veoma popularni i ima ih dosta na Internetu. Sa instalacijom Photoshopa dobijate nekoliko setova obrazaca i da biste koristili neki od njih treba da kliknete na kvadrat koji prikazuje minijaturni obrazac na traci sa opcijama alata i izaberete jedan. Sa desne strane lebdećeg prozorčeta koje se bude otvorilo, videćete mali crni trougao koji kada kliknete na njega otvara padajuću listu sa svim setovima obrazaca koji su instalirani.

Kliknite na ime seta a zatim na OK ako hoćete da zamenite postojeći set ili Append ako hoćete da dodate i taj set u vidljivi deo prozorčeta u kome birate obrazac. U meniju padajuće liste imate i stavke kao što su Load Patterns koja vam omogućava da učitate obrasce koje ste preuzeli sa Interneta i Save Patterns da ih sačuvate na disku za kasniju upotrebu. Osim što možete preuzimati i instalirati obrasce, vi možete i kreirati svoj pomoću svih raspoloživih alata u Photoshopu ili kombinacijom dva ili više postojeća obrasca. Da sačuvate odnosno dodate kreirani obrazac, idite na Edit > Define Pattern a zatim upišite ime u Pattern Name dijalogu. Sve opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata su iste kao i za Clone Stamp sem opcije Impressionist koja kada je uključena daje impresionistički izgled obrascu. History, History Brush i Art History Brush Tool Šta je History u Photoshopu?

History je u prevodu istorija i u Photoshopu ima funkciju da zabeleži sve promene koje napravite na dokumentu i čuva ih u memoriji kompjutera tako da možete da se vratite na to prethodno stanje. Po fabričkom podešavanju broj promena koje Photoshop beleži u čuva u memoriji je 20, ovaj broj možete menjati u podešavnjima programa koja su dostupna iz Edit > Preferences > Perfomance.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

85


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Istorija promena ima svoju karticu History koju možete prikazati iz Window > History. Na History kartici su izlistana prethodna stanja (promene) onako kako su se dešavala sa najstarije sačuvanom promenom na vrhu. Svaka stavka u istoriji promena počinje sa imenom alata, prilagođavanja ili filtera koji je korišćen da se napravi promena. History ne beleži stvari kao što su pomeranje kutije sa alatima i prebacivanje na novu poziciju ili raspored kartica na panelima sa desne strane ekrana. Da se vratite na neku od promena u istoriji, kliknite na nju. Sve promene koje su nastale posle toga će dobiti svetliju nijansu i to znači da ako izvršite bilo kakvu promenu (modifikovanje podešavanja, primena filtera), sve napravljene promene u istoriji koje dolaze posle toga će biti izbrisane. Da izbrišete bilo koju promenu koju ste napravili unazad, kliknite na nju a zatim na ikonicu kante za otpatke i biće izbrisana ta promena i sve koje dolaze posle nje. Ako ne želite da budu izbrisane promene koje dolaze posle određene koju hoćete da uklonite, kliknite na ikonicu u gornjem desnom uglu History kartice, izaberite History Options i u dijalogu koji se otvori uključite Allow Non-Linear History. Za vraćanje unazad možete koristiti komandu Undo iz Edit menija (Ctrl + Z jedan korak unazad, Ctrl + Y - jedan korak napred, Ctrl + Alt + Z – možete se vratiti više koraka unazad, Ctrl + Shift + Z – više koraka unapred). U vrhu History kartice se nalazi Snapshot (snimak)to jest početno stanje slike prikazano kao minijaturna sličica. Kada otvorite sliku biće automatski po fabričkom podešavanju kreiran snimak. Snapshot čuva stanje slike u memoriji kompjutera i možete se vratiti na stanje kada je on napravljen.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

86


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Kada napravite snimak (Snapshot), Photoshop će snimiti trenutno stanje slike sa svim prilagođavanjima, filterima i efektima slojeva koji su primenjeni. Snimak možete napraviti klikom na ikonicu foto – aparata koja se nalazi u dnu kartice sa desne strane. Kada napravite snimak, to će dodati još jedan snimak na postojeće, prethodni neće biti izbrisani. Snapshot možete preimenovati, kliknite dvaput na ime snimka i ukucajte novo ime za snimak. Kada izaberete snimak sa liste, svi slojevi i podešavanja će biti vraćeni na tadašnje stanje ali vam neće biti prikazana istorija vezana za to stanje, što znači da ne možete da se vraćate kroz istoriju tog stanja odnosno snimka, ali možete nastaviti da radite sa slikom od tog stanja. Ako napravite promene na snimku one neće biti automatski sačuvane, morate kreirati novi snimak da biste sačuvali i tu verziju slike u memoriji kompjutera i vratili se na nju kasnije. Kada sačuvate sliku na disku, snimci (Snapshot) neće biti sačuvani, da sačuvate više verzija slike u jednoj datoteci trebate koristiti Layer Comps. Sa leve strane (prva u nizu) u dnu History kartice se nalazi ikonica koja kada se klikne na nju kreira novi dokumenat na osnovu trenutnog stanja dokumenta (slike), ili na osnovu snimka (Snapshot) koji ste napravili. History Brush i Art History Brush Tool Ova dva alata služe da bojite stanjem iz istorije preko trenutnog stanja slike koje je prikazano na ekranu sa razlikom da Art History alat daje različite stilizovane efekte. Opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata za Art History Brush Tool se razlikuju od opcija za History Brush Tool koja ima standardne parameter za podešavanje četkice (Brush Tool) koji su već opisivani. Kada radite sa Art History Brush alatom imate dodatne opcije:

Style padajuća lista ima nekoliko pre-definisanih stilova koji daju različite efekte dok bojite. Area određuje područje koje će biti obuhvaćeno potezima četkice. Tolerance ograničava područje na kome mogu da budu primenjeni potezi četkicom. Nizak procenat tolerancije omogućava bojenje na bilo kom delu slike.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

87


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Da koristite jedan od ova dva alata, pritisnite slovo Y na tastaturi ili ga izaberite iz kutije sa alatima. Odaberite stanje u istoriji sa koga uzimate uzorak za bojenje klikom na kvadrat ispred njegovog imena (uzorak može da bude i snimak odnosno Snapshot), podesite parametre i krenite da bojite. Možete napraviti selekciju i bojiti samo unutar selektovanog dela slike a imate i opciju iz Edit > Fill menija da popunite sliku ili selekciju uzorkom koji ste izabrali na History kartici.

Eraser, Background Eraser i Magic Eraser alati Ova grupa služi za brisanje piksela kao što im i samo ime kaže. Eraser grupa je podeljena na tri alata koji rade istu stvar ali na različit način i imaju različite parametre za podešavanje. Ova grupa spada u alate za retuširanje i možete ih koristiti kada pravite kompozicije sastavljene iz više slika, obrišete jedan deo slike i iskombinujete je sa nekom drugom. Za dobre rezultate kombinujte sva tri Eraser alata. Gledajući kutiju sa alatima odozgo na dole grupa Eraser alata se nalazi na 11. mestu i tastaturska prečica za pokretanje nekog od ovih alata je slovo E. Eraser Tool Ovaj alat služi za brisanje piksela, ako radite na Background sloju ili na sloju za zaključanim providnim pikselima, površina koju prelazite ovim alatom će biti obojena bojom koja je postavljena kao boja zadnjeg plana. Kada aktivirate Eraser Tool imaćete sledeće parametre na traci sa opcijama alata za podešavanje: Prvo podesite iz Mode: liste kako hoćete da radite sa ovim alatom. Imate tri opcije: Da piksele brišete četkicom. Imate na početku trake sa opcijama mogućnost da podešavate parametre za četkicu ili preko kartice Brush koja se otvara kada kliknete na ikonicu kutije sa četkicama.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

88


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Da piksele brišete olovkom koja za razliku od četkice ne može da ima meke ivice, sve ostalo je isto. Da piksele brišete kvadratom (Block) koji ima oštre ivice i fiksirane dimenzije kao i providnost od 100%. Opacity određuje providnost četkice ili olovke sa kojom radite. Ako hoćete u potpunosti da uklonite piksele ostavite Opacity na 100%. Ikonica pored Opacity klizača služi da kontrolišete providnost četkice preko table za crtanje. Flow je dostupan samo za četkicu i on određuje količinu boje koja se sliva u četkicu dok bojite. Ikonica iza Flow je Airbrush mode i ova opcija određuje da se boja nanosi sve dok držite taster miša pritisnut kada radite sa četkicom. Erase to History omogućava da povratite piksele koje ste izbrisali. Da koristite ovu opciju, prvo trebate odabrati stanje ili snimak (Snapshot) na History kartici a zatim bojiti na mestima gde hoćete da povratite piksele. Poslednja ikonica kada je uključena određuje da pritisak na tablu za crtanje kontroliše veličinu četkice. Background Eraser Tool Background Eraser briše piksele sa slike i ima dodatne opcije za podešavanje koje omogućavaju dodatne kvalitete za pravljenje kompozicija slika. Ova altka uzima uzorak u centru četkice kojom bojite i briše piksele u području njenog prostiranja. Osim brisanja piksela vrši i dekontaminaciju boja po ivicama objekata koji nisu obrisani i sprečava pojavljivanje ivica prilikom komponovanja sa drugim slikama.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

89


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Veličinu četkice, tvrdoću ivica, razmak i ugao četkice trebate odrediti na traci sa opcijama alata.

Slede tri ikonice koje određuju kako će uzorak boje za brisanje biti kalkulisan: Sampling Contiguous određuje da se boja za uzorak uzima sve dok bojite. Sampling Once određuje da bude obrisana boja na koju ste kliknuli prvi put (u slučaju da bojite četkicom). Sampling: Background Swatch određuje da bude obrisana boja koja je postavljena kao boja zadnjeg plana. Iz liste Limits možete limitirati uzorkovanje boje za brisanje: Discontiguous određuje brisanje uzorkovane boje gde god se ona pojavi ispod četkice, bez obzira da li je povezana ili ne.

Primer brisanja piksela sa Find Edges opcijom uključenom i niskim procentom tolerancije

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

90


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Contiguous određuje da se briše samo boja koja je povezana. Find Edges određuje brisanje povezane boje i očuvava oštrinu ivica objekata koji nisu obrisani. Na klizaču Tolerance: određujete koliko boje treba da budu slične uzorkovanoj boji (centar četkice) da bi bile obrisane. Nizak procenat određuje da samo veoma slične boje budu obrisane. Protect Foreground Color možete koristiti da zaštitite neku boju od brisanja. Prvo je postavite kao boju prednjeg plana pre nego počnete da brišete piksele. Poslednja ikonica kada je uključena određuje da pritisak na tablu za crtanje kontroliše veličinu četkice. Magic Eraser Tool Ovaj alat je automatizovan i na jedan klik briše sve piksele koji su slični. Možete podešavati koliko pikseli treba da budu slični (Tolerance polje isto funkcioniše kao i kod Magic Wand alata) i da li moraju da budu povezani ili ne (Contiguous kada je uključena briše samo povezane piksele).

Anti-alias uključite kada radite sa fotografijama da biste imali fini prelaz između područja koja su obrisana i onih koji nisu. Sample All Layers uključite kada radite sa kompozicijama i hoćete da budu uključene boje sa svih slojeva. Opacity određuje providnost obrisanih delova, 100% briše u potpunosti. Kada radite sa ovim alatom, biće prikazana njegova ikonica na ekranu. Da biste imali veću preciznost idite na Edit > Preferences > Cursors i u sekciji Other Cursors kliknite u polje ispred Precise. Kada uključite ovu opciju Magic Eraser će biti prikazan kao krst sa tačkicom u sredini.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

91


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Gradient i Paint Bucket Tool Ova dva alata se nalaze na poziciji broj 12 gledajući kutiju sa alatima odozgo. Tastaturska prečica za pokretanje je slovo G. Služe za popunjavanje bojom odnosno gradientom koji pravi finu tranziciju između 2 ili više boja. Možete ih koristiti isključivo na pikselima to jest ne možete ih koristiti da obojite vektorski bazirane objekte kao što su slova i figure. Ako hoćete da obojite slova ili figuru bojom, obrascem ili gradientom morate koristiti efekte slojeva (layer effects). Gradient Tool Prvo napomena da Gradient Tool alat ne možete koristiti u Indexed color i Bitmap modelima boja. Gradienti su izuzetno popularni i možete naći veliki broj na Internetu koje možete instalirati i koristiti. Instalacija gradienta se vrši kopiranjem i nalepljivanjem preuzetih gradienta u Presets/Gradients direktorijum čija adresa na Windows kompjuteru izgleda ovako: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets\Gradients . Sa instalacijom Photoshopa dobijate sve što vam je potrebno po mom mišljenju, imate nekoliko setova već pripremljenih gradienta a osim toga možete ih menjati i prilagođavati u zavisnosti od potrebe. Da aktivirate gradient alat pritisnite slovo G na tastaturi ili ga izaberite iz kutije sa alatima. Na traci sa opcijama alata imaćete sledeće parametre za podešavanje: Prvo izaberite boje za gradient. Kliknite na mali crni trougao sa desne strane prikazanog gradienta da se otvori lebdeći dijalog i kliknite na minijaturni prikaz gradienta. Po fabričkom podešavanju biće vam prikazan podrazumevani set gradienta (default). Da promenite set gradienta koji vam je prikazan, kliknite na mali crni trougao sa desne strane lebdećeg dijaloga i izaberite neki od setova koji su izlistani u donjem delu padajuće liste. Nakon odabiranja seta gradienta sledi dijalog u kome možete zameniti prikazani gradient onim koji ste izabrali (OK), dodati na prikazane gradiente set koji je izabran (Append) ili poništiti zahtev (Cancel). Na ovoj listi se nalaze i komande kao New Gradient koja vam omogućava da kreirate sami gradient, Reset Gradients.. da resetujete i vratite na podrazumevani set, da učitate gradiente koje ste instalirali - Load Gradients.. da sačuvate set gradienta koje ste kreirali - Save Gradients, preimenujete gradient - Rename Gradient ili ga izbrišete - Delete Gradient. Drugi parametar za podešavanje je tip gradienta. Prilično je lako utvrditi šta koji od

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

92


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

tipova gradienta radi na osnovu minijaturnog prikaza. Redom su izlistani Linear, Radial. Angle, Reflected i Diamond Gradient. Iz padajuće liste Mode: birate model mešanja odnosno blendovanja piksela gradienta sa onima ispod. Tri su glavna modela koji su nosioci grupa i treba ih zapamtiti: Multiply, Screen i Overlay. Kada je model blendovanja podešen na Normal ova funkcija je van upotrebe. Opacity određuje providnost gradienta koji primenjujete. Reverse služi za izokretanje gradienta, na primer: ako ste izabrali Linear gradient koji je boja prednjeg plana prema boji zadnjeg plana ova opcija će promeniti redosled i gradient će se prostirati od boje zadnjeg plana ka boji prednjeg. Dither opcija služi da napravi što finije prelaze između boja i ukloni efekat trake koji može da se pojavi. Svaki gradient može da sadrži i delove koji su providni ili delimično providni. Opcija Trasparency određuje da providni delovi gradienta budu uvaženi. Kada smo kod providnih delova gradienta, njih možete odrediti u Gradient Editor dijalogu. Kliknite na gradient na traci sa opcijama alata da ga otvorite. Negde malo ispod sredine ovog dijaloga je prikazan gradient i tačke sa gornje i donje strane. Tačke sa gornje strane određuju providnost a donje određuju boje gradienta. Da promenite providnost, kliknite na gornju tačku i postaće aktivna polja Opacity i Location to jest pozicija tačke.Promenite providnost na klizaču ili ukucajte broj u tekst polju. Lokaciju možete promeniti i prevlačenjem tačke, kliknite na tačku i prevucite je na novu lokaciju. Između tački će se pojaviti mali četvorougao koji određuje mesto na kome je centar tranzicije jedne boje ka drugoj.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

93


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Isto možete uraditi i za boje gradienta: kliknite na tačku i postaće aktivna polja Color (boja) i Location. Da promenite boju gradienta, kliknite na boju da se otvori Select stop color dijalog i izaberite boju za tu tačku na gradientu. Osim menjanja postojećih tački gradienta vi možete dodavati i nove: kliknite sa gornje ili donje strane prikazanog gradient da dodate još jednu tačku.

Iznad prikazanog gradienta je klizač Smoothness koji određuje procenat finoće prelaza sa jedne boje na drugu. Za fini prelaz ostavite na 100%. Iz Gradient Type liste možete odabrati Noise i gradient će biti sastavljen od randomiziran boja koje se nalaze na traci sa bojama između onih koje čine gradient. U Name tekst polju je upisano ime gradienta, ako ste nešto menjali na njemu ime će se promeniti u Custom. Da date ime gradientu obrišite Custom i upišite novo ime a zatim kliknite na New dugme i sačuvajte podešavanja gradienta kao novi gradient koji će biti dodat setu koji ste prikazali. Da promenite set gradienta možete preko malog crnog trougla u gornjem desnom uglu iznad minijaturnog prikaza svih gradienta tog seta (Presets). Da sačuvate promene koje ste napravili na setu gradienta kliknite na dugme Save i sačuvajte set na disku. Kada ste završili sa podešavanjem gradienta kliknite na dugme OK da izađete iz ovog dijaloga i vratite se u Photoshop. Gradient možete primeniti na postojeći sloj, na novi prazan sloj, na selektovani deo sloja ili na masku sloja. Kliknite da postavite početnu tačku gradienta a zatim povucite u bilo kom pravcu. Kada otpustite, mesto iznad koga ste otpustili taster miša postaje krajnja tačka . Između ove dve tačke je tranzicija gradienta, iza njih su početna i krajnja tačka odnosno boje koje se nalaze na početku i kraju gradienta. Da povučete pavu liniju držite taster Shift na tastaturi.

Paint Bucket Tool Ovaj alat služi za popunjavanje bojom ili obrascem (pattern). Kada aktivirate Paint

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

94


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Bucket alat prvo treba podesiti čime hoćete da popunjavate: bojom prednjeg plana ili obrascem iz padajuće liste na početku trake sa opcijama alata.

Sledeća dva parametra su model blendovanja i providnost koji su potpuno isti kao i za sve ostale alate. Tolerance služi da odredi koliko nivoa svetlosti treba da budu uključeni u popunjavanje novom bojom ili obrascem, odnosno koliko boje mogu da budu različite od one na koju ste kliknuli na slici da bi bile promenjene. Anti alias opcija služi da omekša ivice između područja na kojima je promenjena boja i onih koji su ostali nepromenjeni. Contiguous opcija određuje da u obzir budu uzeti samo povezane to jest kontinuirane boje. All layers opcija određuje da u promene budu uključeni svi slojevi slike od kojih je ona sastavljena.Kada hoćete da pravite promene samo na određenom sloju, držite ovu opciju isključenu. Kada ste podesili sve parametre kliknite direktno na sliku da ih primenite. Blur, Sharpen i Smudge alati Ovo je grupa alata koja nema svoju tastatursku prečicu za brzo pokretanje u Photoshopu i na Internetu i knjigama i obukama za Photoshop nećete mnogo naći o njima. Adobe je ove alate unapredio u verziji CS5 i uopšte nisu za podcenjivanje i zaobilaženje, ustvari su veoma korisni u određenim situacijama i naročito pogodni za početnike i ljude koji ne pokušavaju da izvuku maksimum koji Photoshop može da omogući za ove filtere. Da aktivirate neki od ovih alata trebate kliknuti na 13. odozgo na dole ikonicu u kutiji sa alatima i izaberete alat koji hoćete

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

95


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

da koristite iz lebdećeg prozorčeta koje se pojavi. Blur Tool Ovaj alat omekšava ivice a kada se primenjuje u većoj meri dovodi do postepenog gubljenja detalja na tim delovima slike. Kada radite sa Blur alatom vi bojite četkicom i tako nanosite ovaj filter na delove slike, što više bojite efekat će biti uočljiviji. Kada aktivirate Blur Tool na traci sa opcijama alata imate sledeće opcije: Prvo treba podesiti tip i veličinu četkice što možete uraditi klikom na mali crni trougao sa desne strane broja koji označava veličinu četkicu ili otvaranjem Brush kartice preko ikonice kutije sa četkicama koja je odmah pored. Iz Mode padajuće liste možete odabrati model mešanja piksela: Normal neće primenjivati nikakav dodatni specijalan efekat, Darken će zatamnjivati a Lighten osvetljivati površine koje bojite. Možete odabrati i neki od kvaliteta boja slike kao model mešanja piksela koji se nalaze u donjem delu liste. Sledeći parametar je Strenght i on ogređuje jačinu odnosno meru u kojoj se filter primenjuje. 100% je maksimum i ima najveći efekat odnosno stepen primene filtera. Sample All Layers uključite kada hoćete da radite sa svim slojevima slike (ako slika ima više slojeva) a preporučio bih vam da uvek koristite ovu opciju jer ona omogućava da kreirate novi prazan sloj i primenjujete filter na njemu tako da uvek možete da manipulišete njime preko efekata slojeva a na kraju krajeva i da se predomislite i poništite filter tako što ćete izbrisati taj sloj. Poslednja ikonica na traci sa opcijama služi da kontrolišete veličinu četkice pritiskom na tablu za crtanje kada je koristite.

Sharpen Tool Nasuprot Blur alatu Sharpen Tool radi suprotnu stvar: on pojačava kontrast između

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

96


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

susednih piksela po ivicama i vraća detalje odnosno izoštrava detalje slike. Parametri za podešavanje ovog alata su potpuno isti kao i za Blur alat sa dodatkom Protect Detail koji treba da je uvek uključen, isključite ga samo u situacijama kada hoćete da dobijete efekat ovog filtera veći od realno mogućeg.

Smudge Tool Ovaj alat pravi efekat kao kada recimo povučete prstom kroz gel za kosu ili preko tempera koje ste naneli na platno za crtanje u školi. Smudge uzima boju sa slike i gura je u pravcu u kome vi gurate taster miša ili olovku na tabli za crtanje. I kod ovog alata imate potpuno iste parametre za podešavanje, znači bojite četkicom. Jedini parametar koji se ne pojavljuje kod prethodna dva alata iz ove grupe je Finger Painting i on određuje da Smudge koristi boju prednjeg plana (foreground color) na početku svakog poteza četkicom.

Dodge, Burn i Sponge Tool Ova grupa alata se nalazi na 14. poziciji u kutiji sa alatima gledajući odozgo na dole. Dodge i Burn alati služe za zatamnjvanje ili osvetljivanje delova slike dok Sponge Tool služi za promenu inteziteta boje. Tastaturska prečica za brzo pokretanje nekog od ovih alata je slovo O. Dodge i Burn Tool Kada ste aktivirali Dodge ili Burn alat prvo što treba uraditi je da podesite parametre. Ova dva alata koriste četkicu tako da prvo treba podesiti parametre četkice kao što su tip, veličina, tvrdoća.. Ove parametre možete da podesite kada kliknete na mali crni trougao sa desne strane četkice koja je prikazana na traci sa opcijama alata ili klikom na ikonicu kutije sa četkicama koja će otvoriti Brush karticu na paletama sa desne strane.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

97


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Sledeći parametar je da izaberete koje tonove hoćete da osvetlite ili zatamnite: Opcija Midtones

Opis Midtones su tonovi odnosno delovi slike koji nisu ni najtamniji ni najsvetliji već se nalaze između njih i zbog toga se i zovu Midtones-srednji tonovi.

Shadows

Shadows su senke odnosno tamni delovi slike.

Highlights

Highlights se prevode kao naglašavanja i to su svetli delovi slike.

Exposure ima tekst polje u koje možete ukucati broj ili podesiti procenat preko klizača. Što je veći procenat to je veći efekat alata sa kojim radite, odnosno osvetljavanja ili zatamnjivanja. Airbrush ikonica određuje da se boja iz četkice nanosi sve dok držite taster miša pritisnut, u ovom slučaju to je efekat osvetljivanja ili zatamnjivanja delova slike. Protect Tones treba da je uvek uključeno i uopšte nije jasno zbog čega je ova opcija uopšte data za podešavanje jer ona sprečava prekomernu upotrebu efekta odnosno da dođe do gubljenja detalja na delovima koje osvetljavate i zatamnjujete. Kada ste podesili sve parametre krenite da bojite delove slike kojima je potrebna korekcija. Sponge Tool Ovaj alat menja intezitet boje. Kada koristite Sponge Tool u Grayscale modelu boja on povećava ili smanjuje kontrast. Prvo podesite tip, veličinu i tvrdoću četkice na traci sa opcijama alata a zatim iz Mode padajuće liste izaberite jednu od dve opcije: Saturate-povećava intezitet boje.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

98


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Desaturate-smanjuje intezitet boje. Flow opcija određuje procenat slivanja boje u četkicu, u ovom slučaju je to intezitet boje. Vibrance opcija štiti zasićene boje od prezasićenja. Kada ste sve podesili, bojite delove slike koje hoćete da izmenite.

Pen i Freeform Pen Tool U Photoshopu možete crtati figure i putanje pomoću olovaka. Pen Tool crta prave i zaobljene (krive) linije dok Freeform Pen Tool koristite kada hoćete da crtate slobodnom rukom odnosno kao da to radite olovkom na papiru. Treća olovka je Magnetic koja automatski otkriva ivice objekta i prati ih odnosno lepi svoju putanju za njih. Magnetic opcija može da bude veoma korisna kada pravite maske ili izdvajate objekte sa slike. Olovke su dosta kompleksni alati i trebaće vam vremena da radite sve što zamislite ali strpljenje će vam se isplatiti. Olovke su smeštene u kutiji sa alatima i nalaze se odmah iznad prepoznatljivog slova T za tekst alat. Tataturska prečica za brzo pokretanje je slovo P.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

99


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Pen Tool

Kada izaberete da radite sa ovim alatom, prvo trebate odrediti da li hoćete da crtate figuru na zasebnom sloju za figure (prva ikonica na traci sa opcijama alata) ili putanju (Path- druga ikonica na traci sa opcijama alata).

Putanju koju budete kreirali je privremena (Work Path) i neće biti sačuvana sa datotekom i biće izbrisana i zamenjena novom putanjom (Work Path) kada budete ponovo aktivirali olovku i počnete da crtate. Trebate je preimenovati iz Work Path (na PATHS kartici) u bilo koje ime da bi je sačuvali, način da to uradite je da jednostavno dvaput kliknete na Work Path i upišete ime ili potvrdite bez upisivanja imena na OK dugme u Save Path dijalogu. Možete i pre početka crtanja kreirati novu putanju na PATHS kartici klikom na Create new path ikonicu i time obezbediti da putanja bude sačuvana.

Putanje koje nisu privremene biće sačuvane sa datotekom (PSD, TIFF) čak i kada sačuvate sliku u JPEG formatu. Opcija Auto Add/Delete vam omogućava da dodajete ili uklonite tačke sa linija koje ste nacrtali. Kada postavljate tačke niste u mogućnosti da vidite kako linija izgleda sve dok ne kliknete na drugu odnosno krajnju tačku linije, da vidite liniju koja treba da spoji dve tačke pre nego ste postavili krajnju, kliknite na mali crni trougao sa desne strane Custom Shape ikonice i odobrite Ruber Band opciju. Crtanje prave linije Olovka crta linije tako što spaja početnu i krajnju tačku (Anchor Point). Da nacrtate pravu liniju kliknite da postavite početnu tačku, zatim kliknite da postavite sledeću i ove dve tačke će biti automatski spojene pravom linijom. Da nacrtate liniju pod

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

100


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

pravim uglom držite taster Shift pritisnut pre nego kliknete da postavite drugu tačku. Kada držite taster Shift pritisnut, možete crtati linije pod uglovima u razmacima od 45 stepeni. Nakon postavljene početne tačke pritisnite Shift i pomerajte Pen Tool levo/desno, gore/dole. Ako ste nešto pogrešili i postavili tačku na pogrešnom mestu, izbrišite je pritiskom na taster Backspace. Dok crtate poslednja tačka koju ste postavili biće popunjena crnom bojom dok će ostale imati samo okvir i boju pozadine platna za crtanje unutar okvira. Kada brišete postavljene tačke, biće izbrisana samo ona koja je popunjena crnom bojom. Kada ispod olovke vidite znak x to je znak da crtate novu figuru, to jest da ne dodajete na postojeću. Kada pored olovke ne vidite nikakav znak to je znak da dodajete na postojeću figuru.

Pritisnite taster Shift dok crtate da ocrtate liniju pod uglom od 45°

Crtanje figure Da nacrtate figuru, postavljajte tačke na platnu za crtanje sve dok ne ocrtate ono što hoćete. Kada završavate figuru, navedite olovku na početnu tačku i sačekajte da se ispod nje pojavi slovo O a zatim kliknite. Da ostavite figuru otvorenu kliknite bilo gde držeći taster Ctrl pritisnut.

zadnje postavljena tačka je popunjena crnom bojom, ostale su prazne. Tačku koja je popunjena crnom bojom odnosno aktivna možete izbrisati pritiskom na taster Backspace. Da završite crtanjr figure odnosno spojite početnu i krajnju tačku navedite kursor na početnu tačku i sačekajte da se pojavi slovo o pored kursora a zatim kliknite

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

101


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Crtanje krive u vidu slova C Da nacrtate krivu u vidu slova C koju možete kasnije menjati i kontrolisati, kliknite i zadržite povlačeći na gore ili dole. Pojaviće se linija koja se širi na dve strane iz tačke koju ste postavili i ima dve kontrolne tačke na svojim krajevima. Otpustite i kliknite još jednom da postavite drugu tačku i zadržite povlačeći taster miša u suprotnu stranu od one na koju ste povukli prilikom postavljanja prve tačke. Dok povlačite taster miša, pojaviće se kriva između tački koje ste postavili i vi kontrolišete njen izgled iz druge tačke. Kasnije možete menjati njen izgled preko kontrolnih tački. Stisnite Ctrl na tastaturi, kliknite na bilo koju kontrolnu tačku i pomerajte. Crtanje krive u vidu slova S Da nacrtate krivu u vidu slova S, uradite isto samo ovoga puta prilikom postavljanja druge tačke zadržite i povucite u istu stranu na koju ste povukli prilikom postavljanja prve tačke. Crtanje krive linije u produžetku prave Da nacrtate krivu liniju u nastavku prave, nacrtajte prvo pravu liniju. Navedite kursor to jest ikonicu za Pen Tool na tačku iz koje treba da počne kriva linija, kliknite i povucite gore ili dole. Zatim kliknite tamo gde hoćete da se završava kriva linija i povucite u suprotnu stranu da nacrtate krivu u vidu slova C ili u istu stranu da nacrtate krivu u vidu slova S. Crtanje prave linije u produžetku

krive

Da nacrtate pravu liniju u nastavku krive, prvo nacrtajte krivu a zatim izaberite Convert Point Tool iz kutije sa alatima i kliknite na tačku iz koje treba da nastavite da crtate pravu liniju. Bolji način da ovo uradite je da pritisnete taster Alt kada ste nacrtali krivu i ikonica za Pen Tool će se pretvoriti u ikonicu za Convert Point Tool, kliknite tačku iz koje treba da nastavite da crtate pravu liniju, otpustite taster Alt i nastavite sa crtanjem. Crtanje na sloju za figure Pomoću olovke možete crtati figure na zasebnim slojevima za figure (Shape layers). Da crtate figuru na zasebnom sloju prvo trebate uključiti ovu opciju klikom na prvu ikonicu na traci sa opcijama alata. Freeform Pen Tool Ovaj alat crta onako kako vi vučete i pomerate kursor odnosno kao kada crtate

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

102


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

olovkom na papiru. Kada radite sa ovim alatom imate opciju Magnetic koja se nalazi na traci sa opcijama alata i ona funkcioniše tako što lepi tačke putanje za ivice predmeta ili objekta. Ovu opciju možete koristiti da izdvajate objekte koji imaju krive liniju kao što je na primer Automobil. Da se prebacite na opciju Magnetic, kliknite u kvadrat ispred ove opcije na traci sa opcijama alata kada je Freeform Pen alat aktivan. Kliknite na mali crni trougao sa desne strane Custom Shape ikonice i podesite sledeće parametre: U polju Width ukucajte broj između 1 i 256, ovaj broj određuje da Magnetic Pen Tool otkriva ivice objekta u ovom rasponu od tačke na kojoj se nalazi kursor. Broj koji ukucate označava broj piksela. U polju Contrast trebate odrediti koliki je kontrast potreban između susednih piksela da ovaj alat odredi ivicu objekta. Koristite visok broj za slike sa slabim kontrastom. Možete ukucati broj između 1 i 100. U polju Frequency možete ukucati broj između 0 i 100 koji određuje koliko često Magnetic Pen Tool postavlja tačke na putanji koju pravi. Veći broj određuje da tačke na putanji budu često postavljane, odnosno imaćete veći broj tačaka. Da započnete rad sa Magnetic Pen Tool kliknite da postavite početnu tačku a zatim vucite kursor blizu ivica objekta i ovaj alat će automatski trasirati ivice objekta postavljajući tačke i na taj način praveći putanju. Da se prebacite na ocrtavanje slobodnom rukom, kliknite i zadržite Alt taster, dok držite Alt pritisnut crtajte slobodnom rukom. Da postavite pravu liniju, kliknite na tačku koja treba da je početna tačka prave linije držeći Alt taster pritisnut, zatim otpustite Alt i kliknite u tačku gde prava linija treba da se završi. Pravu liniju koju ste nacrtali možete lako pretvoriti u krivu. Kada završite sa ocrtavanjem putanje, pritisnite taster Ctrl dok je Pen alat aktivan (ili aktivirajte Direct Selection Tool iz kutije sa alatima) da se privremeno prebacite na Direct Selection Tool, a zatim kliknite na početnu ili krajnju tačku prave linije da se pojave kontrolne tačke. Kliknite na svaku od kontrolnih tački i podesite izgled krive linije. Dok radite sa Magnetic Pen alatom, možete obrisati tačke na putanji ako niste zadovoljni gde su one postavljene. Poslednje postavljena tačka ima kvadrat popunjen crnom bojom, pritisnite taster Backspace da je izbrišete. Kada ste izbrisali jednu tačku, sledeća ispred nje postaje aktivna, odnosno ima kvadrat popunjen crnom bojom, možete i nju izbrisati i sve ostale tačke na isti način. Ako Magnetic Pen alat ne otkrije pravilno ivice objekta, možete mu pomoći u tom zadatku. Izbrišite putanju odnosno tačke koje su postavljene i kliknite sami na ivicu objekta da postavite tačku ili prvih nekoliko tačaka i time odredite koju ivicu objekta treba ovaj alat da prati. Da završite ocrtavanje putanje možete pritiskom na Enter taster, navedite kursor na početnu tačku i kada se ispod ikonice za Pen alat pojavi slovo O kliknite da završite putanju ili pritisnite i zadržite taster Alt i u isto vreme dva-put brzo kliknite. Add Anchor, Delete Anchor, Convert Point Tool Anchor sam ja u ovom tekstu preveo kao tačke koje formiraju putanju. Add Anchor

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

103


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Point Tool služi za dodavanje tačaka (Anchor) na putanju koju ste nacrtali.

Delete Anchor Point služi za uklanjanje tačaka sa putanje ako vam nisu potrebne.

Convert Point Tool služi da tačku koja je određena da započne krivu liniju (klik i povučete u stranu) konvertuje u tačku iz koje kreće prava linija i obrnuto da tačku iz koje počinje prava linija konvertuje u tačku iz koje kreće kriva.

Pogledajte video sa više detalja na Photoshop tipovi i trikovi ili na YouTube. Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

104


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Šta možete raditi sa putanjama Putanju možete sačuvati kao figuru po slobodnom izboru (Custom Shape), idite na Edit > Define Custom Shape, pretvoriti je u selekciju, kreirati vector masku (Ctrl + klik na add layer mask), popuniti je bojom, obrascem, dodati ivice oko putanje (desni klik na putanju i izaberite opciju iz kontekst menija). Alat za unos teksta – Type Tool Photoshop ima moćnu tekst alatku koja se može naći samo u najboljim programima za obradu teksta. Tekst možete lako dodavati na vaše slike kao kada to činite u bilo kom programu za obradu teksta i manupilisati sa njim na bezbroj načina. Načini za unos teksta u Photoshopu U Photoshopu možete dodavati tekst na slike kao: Point type ili običan tekst gde se tekst koji kucate ne prelama i ako nastavite da kucate kada dođete do ivice platna (canvas) tekst će nastaviti u istom pravcu i neće biti vidljiv na ekranu. Koristite Point type da unesete manju količinu teksta ili dodate opis na vaše slike. Paragraph type je uobičajeni način i verovatno ste upoznati s njim preko drugih programa za obradu teksta kao što su Microsoft Word i Open Office. Kada radite sa paragraf tekstom vi kucate unutar definisanog područja koje se vidi kao okvir sastavljen od isprekidane linije. Kada tekst koji kucate dođe do ivice okvira on će se automatski prelomiti u novi red. Paragraf tekst možete pretvoriti u Point i obrnuto iz Layer > Type > Convert to Paragraph (ili Point) Text.

Treći način unošenja teksta je Type on path ili tekst na putanji. Putanju možete kreirati na više načina a jedan od njih je pomoću olovke (Pen Tool). Postoje dve vrste putanji: otvorena i zatvorena. Kada kucate tekst na otvorenim putanjama on će pratiti putanju, kada je putanja zatvorena možete kucati tekst po njenom spoljašnjem delu ili unutar gde će unutrašnjost putanje postati okvir za tekst kao kod kucanja paragraf teksta. Svojstva teksta u Photoshopu Po fabričkom podešavanju (default) tekst koji kucate u Photoshopu je vektorski baziran odnosno ima vektorski definisane spoljne ivice. Prednost ovakvog svojstva teksta je da možete menjati njegovu veličinu, boju, orijentaciju, možete ga

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

105


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

transformisati na više načina u svakom trenutku bez ikakvog gubitka u kvalitetu. Nekada će biti potrebno da tekst pretvorite u piksele da biste na primer mogli da primenite neki od filtera koji su dostupni u Photoshopu. Ovaj proces se zove rasterizovanje teksta. Rasterizovanjem teksta vi njegove vektorski orijentisane ivice pretvarate u piksele i ne možete više manupilisati njegovom veličinom (povećavati ga, povećati pa smanjti, transformisati), bojom i orijentacijom. Vektorski orijentisan tekst možete pretvoriti u piksele ali piksele ne možete pretvoriti u vektore. Na svu sreću Photoshop nudi opciju i za ovu svrhu i ona se zove Smart Object. Kada pretvorite sloj za tekst koji će biti automatski kreiran svaki put kada radite sa tekstom, u Smart Object vi se time obezbeđujete od trajnih promena i moguće je sve promeniti kao i kada radite sa vektorski baziranim tekstom. Kada smo kod slojeva za tekst da napomenem da slojevi za tekst neće biti kreirani kada radite u Multichannel, Bitmap ili Indexed Color modelima boja iz razloga jer ne podržavaju rad sa slojevima. Alati za unošenje teksta

Tekst alat možete pokrenuti iz kutije sa alatima ili pritiskom na slovo T na tastaturi. U grupi tekst alata se nalaze: Horizontal Type Tool koji unosi tekst na uobičajen način, horizontalno i pravolinijski. Vertical Type Tool unosi tekst vertikalno počevši odozgo na dole. Horizontal i Vertical Type Mask Tool rade istu stvar kao i prethodni alati bez Mask u imenu s tom razlikom da umesto unošenja vidljivog teksta na ekran ovi alati prave privremenu masku koja će biti pretvorena u privremenu selekciju kada završite sa kucanjem. Ako ne uradite nešto konkretno sa selekcijom ili je sačuvate, ona će biti trajno izgubljena. Parametri za podešavanje teksta u Photoshopu Kada aktivirate tekst alat - Type Tool imate na traci sa opcijama alata dosta opcija koje možete podesiti pre nego počnete sa kucanjem teksta. Prva opcija je da izaberete garnituru slova sa kojom hoćete da radite iz padajuće liste na početku trake sa opcijama. Druga opcija je da podesite parametar kao što je kurziv (Italic), podebljano (Bold),

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

106


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

kurziv i podebljano... Parametri koji su dostupni u ovoj padajućoj listi se razlikuju od garniture do garniture, nisu uvek dostupni svi parametri za neke garniture slova.

Treći parametar je veličina slova. Po fabričkom podešavanju slova se mere u tačkama (Point). Možete promeniti u podešavanjima programa - Preferences da veličina slova bude prikazana u pikselima ili milimetrima. Idite na Edit > Prefernces > Units & Rulers i u sekciji Units izaberite iz Type padajuće liste mernu jedinicu za slova. Sledeći parametar je anti-aliasing koji utiče na ivice slova i pomaže da se svršeno uklapaju na pozadinu. U padajućoj listi imate nekoliko opcija: Opcija None isključuje ovu funkciju. Sharp opcija deluje da slova budu prikazana sa najoštrijim mogućim ivicama.

Crisp deluje na slova da budu sa oštrim ali ne najoštrijim mogućim ivicama. Strong utiče na slova da budu puna i čvrsta. Smooth omekšava ivice. Sledeća opcija je poravnanje teksta: levo, centrirano ili desno. Dodatne opcije za poravnanje teksta su dostupne na Paragraph kartici koja se otvara kada kliknete na poslednju ikonicu na traci sa opcijama alata. Paragraph i Character kartice su takođe dostupne i iz Window menija programa. Boju teksta određujete klikom na pravougaonik Set the text color. Otvoriće se select text color dijalog u kome možete izabrati boju. Ako hoćete da izaberete boju sa slike za boju teksta, navedite kursor koji će se pretvoriti u pipetu za odabiranje

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

107


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

boje na sliku i kliknite na mesto na kome se nalazi ta boja. Create warped tekst ikonica (slovo T sa krivom ispod) služi za oblikovanje teksta koji je već ukucan.

Poslednja ikonica na traci sa opcijama alata otvara Paragraph i Character kartice na kojima imate osim već pomenutih i dodatne opcije za prilagođavanje teksta kao što su: uvlačenje teksta, uvlačenje prve linije teksta, dodavanje praznog prostora ispred ili posle paragrafa, razmak između slova, razmak između redova, pretvaranje teksta u super ili subscript, pretvaranje svih slova u velika… PARAGRAPH i CHARACTER kartice Ove dve kartice koje sadrže većinu opcija koje su dostupne na traci sa opcijama alata plus neke dodatne možete aktivirati pritiskom na Togle the Character and Paragraph panels (poslednja ikonica na traci sa opcijama) ili iz Window menija programa.

Unošenje Point i Paragraph teksta Da otkucate Point tekst, prvo aktivirajte tekst alat iz kutije sa alatima. Kliknite na mali crni trougao u dnu slova T i izaberite jedan od tekst alata. Sa tekst alatom

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

108


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

aktivnim, kliknite na platno da se pojavi treperava uspravna linija koja označava mesto početka unosa i krenite da kucate slova na tastaturi. Kada završite sa unošenjem teksta kliknite na znak za potvrdu na traci sa opcijama alata, ili pritisnite taster Enter na tastaturi da potvrdite.

Da kucate paragraf tekst, sa tekst alatom aktivnim kliknite i držeći taster miša pritisnut ocrtajte okvir za tekst. Treperava crta za unos će se pojaviti u gornjem levom uglu ocrtane figure odnosno kontejnera koji ste ocrtali. Kucajte tekst koji će se prelamati u novi red kada dođe do ivice ocrtanog kontejnera za tekst. Kada ukucate više teksta od onoga što može ocrtani kontejner da prikaže, pojaviće se u donjem desnom uglu znak plus (+) unutar kvadrata koji se pojavljuju na uglovima i po sredini kontejnera. Kliknite na kvadrat sa znakom plus (+) i držeći taster miša pritisnut povucite na dole da proširite kontejner i prukažete njegov celokupni sadržaj odnosno tekst.

Kada krenete da kucate tekst, automatski će biti kreiran sloj za tekst na LAYERS kartici. Novi sloj za slova (Type layer) je na kartici LAYERS prikazan sa belom pozadinom, međutim on je providan i osim teksta koji ste otkucali moći ćete da vidite pozadinu slike i njen sadržaj. Tekst koji ste ukucali možete menjati u bilo kom trenutku na mnogo načina. Možete ga povećavati i smanjivati (Scale), rotirati (Rotate), zarotirati pod nekim uglom (Skew).. iz Edit > Free Transform ili Edit >Transform > izaberite neku od ponuđenih opcija. Da uđete u režim transformisanja možete i pomoću tastaturske prečice Ctrl + T, uslov je da je sloj sa tekstom aktivan odnosno da ima plavu pozadinu i da ste potvrdili unošenje teksta (Enter ili znak za potvrdu). Unošenje teksta na otvorenoj i zatvorenoj putanji Da kucate tekst na putanji, prvo trebate kreirati putanju. Putanju možete kreirati pomoću Pen alata, pretvoriti selekciju u putanju, ili koristiti putanju neke figure koje su dostupne u Photoshopu (figure - Shape koje su dostupne iz kutije sa alatima imaju ivice definisane putanjama). Prvi način je da kucate tekst koji prati putanju. To možete raditi na otvorenim i zatvorenim putanjama. Navedite kursor na putanju i kada se pojavi kriva ispod ikonice za tekst koja je početno prikazana

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

109


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

kao uspravna linija uokvirena isprekidanim pravougaonikom, kliknite da se pojavi treperava uspravna crta i krenite da kucate. Kada ukucate više teksta od onoga što na putanji može biti prikazano, pojaviće se znak plus (+) unutar jednog od krugova koji se pojavljuju na početku i kraju otvorene putanje. Kliknite na kvadrat sa znakom plus (+) i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da proširite putanju i omogućite da kompletan tekst bude prikazan.

Druga opcija je da kucate tekst unutar zatvorene putanje koja je u tom slučaju kontejner za tekst. Navedite kursor unutar putanje i kada se pojave dve krive sa leve i desne strane kursora koje prave krug, kliknite da postavite treperavu crtu koja označava mesto unosa teksta i krenite da kucate. Tekst će se automatski prelamati kada dođe do ivica putanje. Kada ukucate više teksta od onoga što može kontejner zatvorene putanje da prikaže, pojaviće se u donjem desnom uglu znak plus (+) unutar kvadrata koji se pojavljuju na uglovima i po sredini kontejnera. Kliknite na kvadrat sa znakom plus (+) i držeći taster miša pritisnut povucite na dole da proširite kontejner i prukažete njegov celokupni sadržaj odnosno tekst.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

110


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Nalepljivanje teksta Osim što možete kucati tekst u Photoshopu možete nalepiti tekst iskopiran u klipbord kompjutera. Iskopirajte tekst iz bilo kog programa u klipbord kompjutera preko opcije Copy, zatim u Photoshopu aktivirajte tekst alat. Kliknite na platno da se pojavi treperava crta za unos, ocrtajte kontejner za tekst ili odredite mesto unosa na putanji. Idite na Edit > Paste da nalepite iskopirani tekst. Imate maksimalnu fleksibilnost i sve možete promeniti

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

111


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Sve parametre koji su opisani prethodno možete menjati nakon unošenja teksta, možete sve menjati kad god poželite, nakon recimo 10 godina ako ste datoteku sačuvali u .psd, tiff ili nekom drugom formatu koji podržava rad sa slojevima: Možete menjati od garniture slova do oblikovanja pomoću wrap alata i pretvaranja teksta u super ili suscript, uslov je da je sloj sa tekstom aktivan. Sa slojem za tekst aktivnim izaberite parametar i promenite njegove vrednosti, na ekranu možete videti kako će tekst izgledati ako potvrdite promenu parametara. Možete primeniti efekte ili stilove slojeva (stil sloja možete primeniti i preko STYLES kartice) preko fx ikonice koja se nalazi u dnu LAYERS kartice. Možete menjati i providnost teksta preko Opacity klizača koji se nalazi u gornjem desnom uglu LAYERS kartice ili pretvoriti tekst u figure Layer > Type > Convert to Shape i raditi sa svakim slovom kao sa figurom. U Photoshopu možete menjati veličinu, boju svakog slova ponaosob. Kliknite ispred ili iza tog slova da se pojavi treperava crta za unos. Kliknite i zadržite dok vučete kursor preko slova što će ih obeležiti crnim okvirom. Sa obeleženim slovom ili slovima idite na traku sa opcijama alata ili Character karticu i promenite veličinu, boju, razmak između slova…

Path Selection i Direct Selection tool Ova dva alata služe za rad sa putanjama (Path) u Photoshopu. Pomoću Path Selection Tool alata možete skalirati, premeštati, kombinovati, raspoređivati putanje dok je Direct Selection Tool namenjen za rad sa pojedinačnim segmentima odnosno tačkama od kojih su putanje kreirane. Ova dva alata možete koristiti da premeštate putanje, modifikujete ih, kopirate, prebacujete ih iz jednog dokumenta u drugi ili iz Photoshopa u drugi program, recimo Illustrator. Napominjem da sve figure: Shape, Custom Shape u Photoshopu imaju ivice definisane putanjama tako da možete koristiti ova dva alata da manipulišete njima. Kopiranje i nalepljivanje se vrši pomoću Copy i Paste komandi koje se nalaze u Edit meniju programa. Da aktivirate jedan od ova dva alata možete pomoću tastaturske prečice slova A ili direktnim odabiranjem iz kutije sa alatima.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

112


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Path Selection Tool Kada je Path Selection Tool aktivan na traci sa opcijama alata se pojavljuju dodatni parametri za podešavanje: Prvi parameter ili opcija je Show Bounding Box. Da biste koristili ovu opciju prvo kliknite Path Selection alatom na putanju da se pojave kvadrati popunjeni crnom bojom što označava da je putanja selektovana i aktivna za rad i manipulaciju sa njom.Kada uključite ovu opciju klikom u kvadrat ispred Show Bounding Box, pojaviće se okvir u vidu tačkaste linije sa kontrolnim tačkama na uglovima i po sredini svake od 4 strane. Kliknite na bilo koji kvadrat odnosno kontrolnu tačku i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da povećate ili smanjite putanju. Stisnite taster Shift da održite proporcije putanje. Stisnite taster Alt da skaliranje bude vršeno iz središne tačke putanje. Da rotirate putanju, navedite kursor malo van ivica okvira sa kontrolnim tačkama i kada se pretvori u dve prelomljene strelice kliknite i držeći taster miša povucite na gore ili dole.

Da selektujete odnosno aktivirate putanju možete i na drugi način: kliknite i zadržite taster miša. Zatim ocrtajte figuru oko dela slike na kome se nalazi putanja ili putanje koje hoćete da selektujete.

Na traci sa opcijama alata se nalaze između Show Bounding Box i Combine četiri opcije koje regulišu preklapanje putanja i idu ovim redosledom: Add to shape area (+) dodaje na putanju. Subtract from shape area (-) oduzima od putanje.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

113


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Intersect shape areas – zadržava samo delove koji se preklapaju. Exclude overlapping shape areas – odbacuje delove koji se preklapaju.

Opcija Combine služi da iskombinujete dve ili više putanja, odnosno od više putanja da napravite jednu. Poslednje u nizu opcija su opcije za porvnanje i raspoređivanje putanja. Ukupno ih ima 12. Prvih šest su za poravnanje i one su aktivne kada imate barem 2 putanje selktovane odnosno aktivne. Opcije raspoređivanja putanja se aktiviraju kada imate 3 ili više putanja selektovanih. Direct Selection Tool Pomoću ovog alata možete modifikovati putanje, odnosno njihove pojedinačne delove. Kliknite na segment (tačku) putanje da se popuni crnom bojom i postane dostupan za promene. Kliknite na segment popunjen crnom bojom i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da promenite njegov položaj i figuru putanje.

Kada figura ima krive, možete manipulisati njenim kontrolnim tačkama. Kliknite na segment da se popuni crnom bojom i pojave se kontrolne tačke pomoću kojih možete menjati i oblikovati krivu. Kliknite na kontrolnu tačku i držeći taster miša pomerajte.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

114


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima Dok radite sa jednim od ova dva alata, možete se brzo prebaciti na onaj drugi preko tastaturske prečice slova A. Na primer: kada je Direct Selection Tool aktivan, pomoću tastaturske prečice (A) se prebacujete i aktivirate Path Selection Tool. Drugi način prebacivanja sa jednog alata na drugi je taster Ctrl. Dok radite recimo sa Path Selection Tool, navedite kursor na segment odnosno tačku na putanji, stisnite Ctrl i kliknite. Ovim ste aktivirali tu tačku (možete manipulisati njome) i prebacili se na Direct Selection Tool. Dok radite sa Direct Selection Tool možete selektovati putanju tako što ćete stisnuti taster Alt i kliknuti unutar putanje (privremeno se prebacujete na Path Selection Tool), kada otpustite Alt vraćate se na Direct selection. Dok radite sa bilo kojim alatom, možete se prebaciti na Direct Selection Tool. Pritisnite taster Ctrl, navedite kursor na segment putanje i kliknite.

Figure (Shape) u Adobe Photoshop CS5 U Photoshopu možete nacrtati svaku figuru ili oblik koji možete zamisliti. Osim što to možete raditi pomoću olovke (Pen Tool), figure možete crtati i pomoću pre-definisanih figura koje dobijate sa instalacijom Photoshopa. U pre-definisane figure spadaju : Rectangle Tool – crta pravougaonik ili kvadrat. Rounded Rectangle Tool – crta pravougaonik ili kvadrat sa zaobljenim ivicama. Ellipse Tool – crta elipsaste oblike ili krug. Polygon Tool – crta figure sa najmanje 3 a najviše 100 strana. Pomoću ovog alata možete nacrtati i zvezdu. Line Tool – crta linije. Custom Shape Tool crta najrazličitije oblike. Možete kreirati svoje ili preuzeti sa Interneta. Ova grupa alata je dostupna iz kutije sa alatima ili preko tastaturske prečice slova U. Traka sa opcijama alata – parametri Parametri koji su isti za sve modele crtanja Prvi parametar na traci sa opcijama alata koji trebate podesiti kada radite sa figu-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

115


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

rama (ili ih crtate) je model crtanja.

Prvi na listi je crtanje figure na sloju za figure. Kada odaberete ovaj model crtanja biće automatski kreiran novi sloj za figure kada počnete da crtate. Nacrtana figura ima vektorski definisan oblik koji ima niz prednosti: možete menjati oblik, veličinu, boju figure bez ikakvog gubitka u kvalitetu. Drugi model je crtanje putanje (Path) figure na aktivnom sloju. Putanje su takođe vektorski oblici i možete sve promeniti u bilo kom trenutku. Kada odaberete ovaj model crtanja vi ćete crtati privremene putanje (Work Path) po fabričkom podešavanju. Privremenu putanju morate preimenovati ili pretvoriti u putanju (Path) da biste je sačuvali u suprotnom biće obrisana kada počnete sa crtanjem nove privremene putanje. Drugi način da sačuvate putanju od gubitka a time obezbedite i da ona bude sačuvana zajedno sa datotekom (ako datoteka podržava rad sa putanjama) je da kreirate putanju na PATHS kartici pre početka crtanja. Putanju možete popuniti bojom, gradientom, obrascem, pretvoriti u selekciju… Treći model crtanja je crtanje piksela (Fill pixels) i ovaj model nije dostupan kada radite sa olovkom. Crtanje piksela znači da radite direktno na sloju koji je aktivan i crtate piksele koji nemaju vektorski definisani oblik. Kada radite sa pikselima u Photoshopu imate manju fleksibilnost u odnosu na vektorski bazirane figure. Drugi parametar odnosno opcija je da odaberete alat sa kojim radite. Redom su izlistani svi alati pomoću kojih možete nacrtati figuru u Photoshopu. Možete se prebacivati sa jednog alata na drugi klikom na njegovu ikonicu na traci sa opcijama alata. Jedan od parametara koji je dostupan je i Geometry options koji se otvara kada kliknete na mali crni trougao sa desne strane Custom Shape Tool ikonice.

Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja (Path) Sledeći parametar je preklapanje figura. Kada radite u modelu crtanja figura na

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

116


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

sloju za figure:

Prva ikonica je Create new shape layer odnosno nacrtaj novu figuru. Druga ikonica je Add to shape area (+) – dodaj na figuru. Treća opcija je oduzmi od figure – Subtract from shape area (-) Intersect shape areas je četvrta ikonica i kada je ona aktivna biće zadržani samo delovi na kojima se figure preklapaju.

Peta opcija je Exclude overlapping shape areas i ona radi suprotnu stvar od četvrte. Kada uključite ovu opciju biće odbačeni delovi na kojima se figure preklapaju. Kada radite u modelu crtanja putanje figure, prva opcija je Add to path area odnosno dodaj na putanju. Naredne opcije su potpuno iste kao i za model crtanja figure na zasebnom sloju za figure. Ovim se završavaju parametric dostupni za crtanje putanja figure. Sledeći parametar na traci sa opcijama alata je stil sloja. Drugim rečima na figuru koju nacrtate biće primenjen stil koji ste izabrali iz Style lebdećeg prozorčeta. Da prikažete lebdeće prozorče sa stilovima sloja, kliknite na mali crni trougao sa desne strane stila koji je prikazan. Jednom odabran stil biće primenjivan na sve figure sve dok ga ne promenite ili odaberete No Style iz lebdećeg prozorčeta. No Style je prva opcija koja je dostupna u podrazumevanom setu stilova. Ako ste promenili set stilova, kliknite na mali crni trougao u gornjem desnom uglu i izaberite prvu opciju u padajućoj listi. Po fabričkom podešavanju stoji crvena linija ukoso koja označava da nijedan stil neće biti primenjen.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

117


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Poslednji parametar na traci sa opcijama alata je da odaberete boju za figuru. Ovaj parametar neće važiti kada odaberete da primenite stil sloja. Da podesite boju za figuru kliknite na pravougaonik sa bojom i odaberite boju u Pick a solid color: dijalogu. Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela

Kada crtate figure sastavljene od piksela možete odabrati model mešanja piksela koje crtate sa onima ispod iz Mode: padajuće liste. U Opacity tekst polju možete ukucati procenat providnosti ili je podesiti na klizaču koji se pojavljuje kada kliknete sa desne strane tekst polja. Poslednji parametar je Anti-alias koji popunjava (omekšava) oštre ivice piksela i omogućava savršeno uklapanje nacrtanih piksela sa pikselima slike. Dodatni parametri Kada radite sa Rounded Rectangle Tool, Polygon Tool i Line Tool alatima pojaviće se opcije specifične za ove alate: Radius tekst polje u kome određujete zaobljenost uglova pravougaonika ili kvadrata sa zaobljenim ivicama (Rounded Rectangle Tool), tekst polje (Sides) u kome trebate ukucati broj strana poligona (Polygon Tool), i Weight za debljinu linije (Line Tool). Crtanje figure Da nacrtate figuru, prvo aktivirajte neki od alata za crtanje preko kutije sa alatima ili pomoću tastaturske prečice slova U. Podesite parametre koji su prethodno opisani. Kliknite i držeći taster miša ocrtajte figuru. Da nacrtate kvadrat kada radite sa Rectangle Tool alatom, pritisnite i držite taster Shift dok crtate. Uradite isto kada hoćete da nacrtate krug dok radite sa Ellipse Tool. Da crtate figuru iz tačke u koju ste prvi put kliknuli, pritisnite i držite taster Alt nakon što ste započeli crtanje figure. Pogledajte ove instrukcije za rad sa olovkom. Ocrtanu figuru možete menjati i prilagođavati svaki od parametara i nakon što ste je nacrtali. Da promenite boju možete preko pravougaonika sa bojom na traci sa opcijama alata ili duplim klikom na minijaturni prikaz na LAYERS kartici.Preko LAYERS kartice možete menjati model mešanja boja (kliknite na Normal u gornjem levom uglu), promeniti providnost (Opacity) ili primeniti efekat i stil sloja preko fx ikonice koja se nalazi u dnu. Možete koristiti i opcije preklapanja na traci sa opcijama da promenite figuru. Za transformisanje figure koristite komandu Free Transform ili Transform iz Edit menija. Brži način da uđete u režim transformisanja je tastaturska prečica Ctrl + T.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

118


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Da pomerate figure možete pomoću Move Tool i Path Selection Tool alata.

Menjanje figure pomoću direct selection alata

Da menjate figuru možete pomoću Direct Selection Tool. Zoom Tool i Hand Tool Ova dva alata spadaju u osnovne i najpotrebnije. Zoom Tool služi za regulisanje nivoa uveličavanja ili zumiranja slike a Hand Tool da se prebacite sa jednog dela slike na drugi. Povezanost alata je očigledna i uglavnom se koriste u kombinaciji, kada uveličate sliku trebaće vam Hand Tool da se prebacite na drugi deo slike koji ne može da se vidi na ekranu. Tastaturske prečice za aktiviranje ovih alata su Z za Zoom Tool i H za Hand Tool. Zoom Tool Ovaj alat možete aktivirati tako što ćete kliknuti na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko tastaturske prečice. Kada dva-put kliknete na ikonicu za Zoom Tool slika će biti prikazana u 100% svoje veličine. U podešavanjima programa možete odrediti ponašanje Zoom Tool alata dok radite sa njim. Idite na Edit > Preferences > General. Opcije podešavanja Zoom Tool alata su:

Animated Zoom – zumirate sliku neprestano sve dok ne otpustite taster miša. Zoom Resizes windows – kada imate otvorene slike u režimu plutajućih prozora oni

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

119


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

se automatski prilagođavaju stepenu uveličanja. Zoom with Scrool Wheel vam omogućava da uveličavate sliku pomoću točkića na mišu. Zoom Clicked Point to Center određuje da bude uveličan deo slike na koji ste kliknuli ste kliknuli.

Na traci sa opcijama alata imate veoma uslužne parametre za uveličavanje slike. Prva opcija ili parametar je da odaberete zoom in ili zoom out odnosno dali hoćete da povećate nivo uveličavanja ili smanjite. Sledeća opcija je Resize Windows To Fit. Kada imate otvorene dokumente u plivajućim prozorima, ova opcija utiče da prozor u kome je smeštena slika bude automatski podešen njenom stepenu uveličavanja. Zoom All Windows određuje da stepen uveličanja bude primenjen na sve prozore odnosno dokumente koji su otvoreni. Da biste koristili Scrubby Zoom morate imate video kartu koja podržava Open GL. Ova opcija vam omogućava da zumirate sliku pomeranjem miša na levu ili desnu stranu. Actual Pixels je slika uveličana na 100%. Fit Screen dugme kada se klikne na njega uveličava sliku do stepena na kome mogu da se vide svi njeni delovi. Fill Screen uveličava sliku da ona popuni kompletan prostor koji je dostupan u prozoru (popunjava kompletan prostor dostupan za prikaz slike). Print Size vam prikazuje sliku u veličini koju je moguće odštampati. Potpuno iste opcije koje su dostupne preko ovih 4 dugmeta na traci sa opcijama možete koristiti i iz View menija. Opcije za uveličavanje dokumenta su dostupne i u Arrange Documents meniju koji se nalazi na traci menija aplikacije u produžetku menija programa. Zoom Tool možete koristiti tako što ćete kliknuti na deo slike koji hoćete da uveličate ili ocrtavanjem figure na tom delu. Da uveličate određeni deo slike, kliknite i držeći taster miša pritisnut ocrtajte figuru. Kada imate Zoom Tool aktivan možete se prebacivati sa povećanja uveličavanja slike (Zoom Tool ima znak + u sredini) na smanjivanje uveličavanja (znak + se pre-

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

120


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

tvara u znak minus) preko tastera Alt. Pritisnite taster Alt i Zoom Tool će preći iz režima povećanja uveličavanja na režim smanjenja uveličanja. Kada radite sa bilo kojim alatom možete se privremeno prebaciti na Zoom Tool preko tastaturske prečice Space + Ctrl koja aktivira povećanje uveličanja slike, da se prebacite na smanjenje uveličanja pritisnite i taster Alt. Kada otpustite ove tastere vraćate se na alat sa kojim ste prethodno radili. Privremeno prebacivanje na Zoom Tool moguće je i preko tastaturske prečice slova Z. Kada radite sa bilo kojim alatom pritisnite i držite slovo Z na tastaturi i kursor će se pretvoriti u ikonicu za Zoom Tool. Kliknite da zumirate sliku. Opcije uveličanja su dostupne i iz kontekst menija koji se pojavljuje na ekranu kada kliknete desnim klikom dok je Zoom Tool alat aktivan. Još jedan način da uveličavate sliku je Zoom Level padajuća liste koja se nalazi na traci menija aplikacije u produžetku menija programa. Možete odabrati jedan od predefinisanih stepena uveličanja ili ukucati ručno procenat uveličanja u tekst polju. Da povećavate i smanjujete stepen uveličanja možete i preko tastaturskih prečica Ctrl + + povećava stepen uveličanja a Ctrl + - smanjuje. Hand Tool

Hand Tool možete aktivirati klikom na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko tastaturske prečice sova H. Kada dva-put kliknete na ikonicu za Hand Tool biće vam prikazana slika u stepenu uveličanja koji se uklapa u prozor u kome je prikazana (Fit On Screen). Da se privremeno prebacite na ovaj alat dok radite sa bilo kojim alatom možete tako što ćete pritisnuti taster Space na tastaturi. Kada otpustite taster Space vraćate se na alat sa kojim ste prethodno radili. Na traci sa opcijama alata imate potpuno iste opcije kao za Zoom Tool u vidu 4 dugmeta. Jedina opcija koja se razlikuje je Scroll All windows i ona određuje da u prebacivanje sa jednog dela slike na drugi budu uključeni svi otvoreni dokumenti. Ova opcija je dostupna i preko tastaturske prečice, pritisnite i držite taster Shift dok se prebacujete sa jednog dela slike na drugi.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

121


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Ova opcija je naročito korisna kada upoređujete dokumente, recimo da imate otvorenu original sliku i sliku na kojoj ste napravili promene. Prvo kliknite na Arrange All Documents a zatim na 2Up ikonicu i biće vam prikazane obadve verzije slike jedna nasuprot drugoj. Uveličajte sliku i prebacujte se sa jednog njenog dela na drugi držeći Shift taster pritisnut. Boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana

Boja predbjeg i zadnjeg plana u kutiji sa alatima

Osim kutije sa alatima ikonice za boje prednjeg i zadnjeg plana možete naći i na SWATCHES kartici na paleti sa desne strane

U Photoshopu možete podesiti boju prednjeg i zadnjeg plana i koristiti ih za crtatanje, bojenje ili da popunite recimo putanju (Path) nekom bojom. Boje prednjeg i zadnjeg plana se zovu tako da bi bile razdvojene i nemaju nikakve veze sa prednjim ili zadnjim planom vaše slike. Podrazumevane boje prednjeg i zadnjeg plana po fabričkom podešavanju su crna i bela za sva radna okruženja sem za Multichannel model boja. Da postavite podrazumevane boje možete klikom na Default Foreground and Backround Colors ikonicu u kutiji sa alatima. Da izokrenete boje prednjeg i zadnjeg plana možete klikom na prelomljenu strelicu u kutiji sa alatima. Tastaturska prečica za postavljanje podrazumevanih boja je slovo D a za izokretanje boja

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

122


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

(boja prednjeg plana postaje boja zadnjeg i obrnuto) prednjeg i zadnjeg plana slovo X na tastaturi. U svakom trenutku možete videti koje su boje trenutno podešane kao boje predneg i zadnjeg plana preko Foreground i Background kvadrata u kutiji sa alatima ili na Color kartici na paletama sa desne strane ekrana. Kada unosite tekst, crtate ili bojite u Photoshopu uvek ćete to raditi bojom prednjeg plana. Bojom zadnjeg plana možete popunjavati, obojiti sloj, napravljenu selekciju, putanju preko Edit > Fill komande ili pomoću tastaturske prečice Ctrl + Backspace. Tastaturska prečica za popunjavanje sloja, selekcije ili putanje bojom prednjeg plana je Alt + Backspace. Promena boja prednjeg i zadnjeg plana se vrši u Color Picker dijalogu ili pomoću Eyedropper alata. Color Picker dijalog se otvara kada kliknete na boju prednjeg ili zadnjeg plana u kutiji sa alatima. Takođe mnogi od alata (Type Tool, Shape..) omogućavaju pristup Color Pickeru dok radite sa njima.

Color Picker dijalog

Color Picker dijalog Kliknite na boju prednjeg ili zadnjeg plana da se otvori Color Picker dijalog, u zagradi iza Color Picker naslova piše sa kojom bojom radite. U ovom dijalogu možete postaviti boju prednjeg ili zadnjeg plana klikom na tu boju ili upisivanjem vrednosti u HSB, RGB i Lab poljima. Kada izaberete boju na bilo koji način, vrednosti za sve modele boja će se automatski promeniti. Boju možete promeniti i pomoću Eyedropper alata u šta će se pretvoriti kursor ako ga navedete van Color Picker dijaloga. Biranje boje u HSB, RGB i Lab modelu boja

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

123


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

U bilo kom modelu navedenom možete ukucati ručno vrednosti u tekst polja ili kliknuti ispred slova u radio polje da vam bude prikazano polje sa bojama a zatim direktnim klikom. U pronalaženju odgovarajuće boje mogu vam pomoći i klizači sa strane trake na središnjem delu dijaloga. Kliknite na klizač i pomerajte da promenite boju ili neki od njenih kvaliteta. H ili Hue je boja. S ili Saturation je intezitet boje. B ili Brightness je osvetljenje ili svetlost boje. R je vrednost na skali nivoa svetlosti za crvenu boju. G je vrednost na skali nivoa svetlosti za zelenu boje. B je vrednost na skali nivoa svetlosti za plavu boju. L ili Luminance određuje svetlost boje. a određuje koliko je boja crvena ili zelena. b određuje koliko je boja plava ili žuta. C ili Cyan koja je suprotna boja od crvene. M ili Magenta je boja suprotna od zelene. Y ili Yellow je boja suprotna od plave.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

124


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

k je porcija odnosno učešće crne boje. Only Web Colors prikazuje samo boje koje su sigurne za prikazivanje na bilo kom monitoru i bilo kojoj platformi. Kada vidite upozorenje da boja ne može biti odštampana, kliknite na trougao i biće automatski odabrana najbliža boja koja može biti odštampana. Isto važi i za upozorenje da boja nije sigurna za Web.

Postavljanje boje prednjeg i zadnjeg plana preko Color kartice Na Color kartici koja se nalazi na paletama (Window > Color ili F6 ako je ne vidite) imate prikazane boje koje su postavljene kao boja prednjeg i zadnjeg plana. Da otvorite Color Picker dijalog kliknite na jednu od boja. Da postavite boju prednjeg plana kliknite mišem (kursor se pretvara u ikonicu za Eyedropper) na traku sa bojama koja se nalazi u dnu kartice. Da postavite boju zadnjeg plana pritisnite taster Alt a zatim kliknite na traku sa bojama. U tekst polja sa desne strane možete ukucati vrednosti isto kao i u Color Picker dijalogu.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

125


III

Alati u Photoshopu

Naučite Adobe Photoshop

Boje možete prilagođavati i pomoću klizača koji su dati za svaku vrednost posebno. Model boja za koji su prikazane vrednosti možete promeniti iz padajuće liste koja je dostupna klikom na mali crni trougao sa desne strane kartice.

Photoshop tipovi i trikovi

Sadržaj

126

Naučite adobe photoshop cs5 smallest  
Naučite adobe photoshop cs5 smallest  
Advertisement