Page 1

socioculturele sector (paritair comitĂŠ 329.01)

eindelijk!

een nieuw sociaal akkoord Vlaamse non-profit

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de Vlaamse regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 bereikt. Het totale budget bedraagt 537 miljoen euro. Het akkoord bestaat uit drie grote luiken:

1. verhoging van je koopkracht 2. verbetering van de kwaliteit werkomstandigheden 3. uitbreiding van het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur Het akkoord is van toepassing op de 220.000 werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg. de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen.


Verhoging van de eindejaarspremiE 1. Integratie, samenlevingsopbouw en doelgroepwerknemers Dankzij de vorige sociale akkoorden ging de eindejaarspremie een flink stuk naar omhoog. In dit sociaal akkoord maken krijgen de werknemers uit de bovenstaande deelsectoren vanaf 2020 een volledige dertiende maand!

2. Andere deelsectoren In de deelsectoren sociaal-cultureel werk, cultuurspreiding, sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering en milieu- en natuurwerk kende de eindejaarspremie niet dezelfde opbouw als in de andere deelsectoren. We moesten immers van nul (!) starten. Toch slaagden we er in om de eindejaarspremie bijna tot een volledige dertiende maand te verhogen. Werk je in één van die deelsectoren, dan zal je eindejaarspremie vanaf 2020 tussen de 86% en 90% van een volledige dertiende maand bedragen.

3. Ecocheque in 2019 In afwachting van de verhoging van de eindejaarspremie in 2020, krijgen alle werknemers in 2019 een ecocheque.

Het pensioenfonds voor de non-profit krijgt een pak geld bij

In het pensioenfonds van de non-profit bouwen we een aanvullend pensioen op voor alle werknemers. Dankzij het nieuw sociaal akkoord komt er in het pensioenfonds van de non-profit de komende jaren een flink budget bij. Met dit bijkomende geld kunnen we de aanvullende pensioenrechten in de komende jaren flink verbeteren.

We werken verder aan de invoering van een moderne functieclassificatie met correcte lonen

Oeps, dat klinkt precies wel heel erg ver van mijn bed? Neen hoor, dat gaat over je job en je loon. Zo’n objectieve en moderne functieclassificatie is gewoon nodig om alle functies met hun werkelijke jobinhoud correct en evenwichtig te kunnen verlonen. We willen geen willekeur of onzekerheid, maar vastgelegde en afdwingbare overeenkomsten in alle sectoren van de non-profit. In het sociaal akkoord voor de periode 2011-2015 zijn we al begonnen met de uitbouw van die moderne functieclassificatie. Ondertussen zijn alle functiebeschrijvingen af. In de periode 2018-2020 wordt de ontwikkeling van de functieclassificatie verdergezet. Daarnaast moeten we belangrijke besprekingen over nieuwe barema’s in de looptijd van dit sociaal akkoord voeren. Daarbij moeten de basisprincipes van “loon naar werken” en “gelijk loon voor gelijk werk” uiteraard gegarandeerd blijven.

We nemen maatregelen om de kwaliteit van je job en je loopbaan te verhogen Met de werkgevers kwamen we overeen dat er geen gebruik gemaakt wordt van individuele arbeidsovereenkomsten met ontbindende voorwaarde. Dat zijn zeer slechte contracten waarbij bijvoorbeeld het einde van een project of van een bepaalde financiering je job zou kunnen beëindigen zonder enige opzeg of vergoeding. Dat zal dus nu en in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. Daarnaast zullen de werkgevers een extra bijdrage in het Sociaal Fonds van de sector storten. Het is de bedoeling dat we met dit geld allerlei initiatieven uitwerken om het loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid in de organisaties en de sector te verbeteren.

Samen met een sterke en actieve vakbond opkomen voor de sector?

Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK non-profit! Naam Adres Email Tewerkstellingsplaats

Ik geef toestemming aan de LBC-NVK (ACV) om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken: OO akoord OO niet akkoord Strookje bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of stuur het naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be.

Datum indiensttreding

Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

Sector

Datum

Rijksregisternummer

Handtekening

v.u. Stef Doise - Poel 7 - 9000 Gent - niet op de openbare weg gooien aub

Een nieuw sociaal akkoord in de socioculturele sector (PC 329.01)  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Een nieuw sociaal akkoord in de socioculturele sector (PC 329.01)  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Advertisement