Page 1

GRAAG GEDAAN!

FIKSE VERHOGING EINDEJAARSPREMIE Goed nieuws: je eindejaarspremie gaat een flink stuk naar omhoog! In december komt je eindejaarspremie eraan. Het is voor alle duidelijkheid niet Sinterklaas die ze brengt, en al evenmin is het de Kerstman die passeert. Het is eerst en vooral je welverdiende loon naar werk, voor al je inzet in de sector. Maar door werken alleen valt die eindejaarspremie ook niet vanzelf uit de lucht. De eindejaarspremie is het resultaat van het vakbondswerk van de LBC-NVK en een bewijs dat we gaan voor alle werknemers van de sector! Eerst zien en dan geloven? Zeker dit jaar is het nog specialer dan anders. Vanaf 2013 gaat de eindejaarspremie een heel stuk de hoogte in. Door de onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties van de LBC-NVK/witte woede, kon er voor 2011-2015 met de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord voor de sector ondertekend worden. Daar staat de verhoging van de eindejaarspremie in, zwart op wit. En deze maand zit ze dus in jouw portemonnee! In 2012 werd je eindejaarspremie al een eerste keer verhoogd. Maar vanaf dit jaar komt daar nog een aanzienlijke verhoging bij, tot bijna een volledige dertiende maand. 2013 is voor iedereen dan ook de grootste stap in de verhoging dank zij het sociaal akkoord. Op de achterkant van dit pamflet vind je voor een aantal barema’s een voorbeeld van die verhoging van de eindejaarpremie. In het kadertje hieronder vind je de manier om de eindejaarspremie te berekenen. Op je loonfiche moet je eindejaarspremie duidelijk vermeld staan.

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie van 2013? Je eindejaarspremie is de optelsom van 2 delen (brutobedragen op voltijdse basis, voor deeltijdsen in verhouding te bepalen): 1. Een vast geĂŻndexeerd gedeelte: 128,43 euro 2. Een percentage van je brutojaarwedde: 7,57% De brutojaarwedde is je brutoloon van oktober, met de haard- en standplaatsvergoeding maar zonder andere toeslagen, te vermenigvuldigen met 12.


Als voorbeeld hieronder de verhoging van de eindejaarspremie 2013 in een aantal veel voorkomende barema’s, telkens bijvoorbeeld aan 0 jaar, 14 jaar en 27 jaar anciënniteit. De cijfers zijn de brutobedragen op voltijdse basis. Natuurlijk is er een verhoging voorzien voor alle barema’s, en voor alle anciënniteiten. Te veel cijfers om ze hier allemaal op te kunnen noemen. Heb je vragen bij jouw eindejaarspremie? Voor meer info ben je welkom bij de LBC-NVK afgevaardigden in je instelling of dienst, of in de LBC-NVK secretariaten, zeker als je nog geen eigen LBC-NVK werking in de instelling zou hebben. Graag gedaan. En maak er een super leuk eindejaar van! Barema

Anc.

EP 2012

EP 2013

L4

Verhoging 2013

Bereikt % 13de maand

0

1.527,87

14

1.802,30

1.651,44

123,57

98,5%

2.111,08

308,78

96,7%

27

2.022,50

2.479,89

457,39

95,8%

Barema

Anc.

EP 2012

EP 2013

Verhoging 2013

Bereikt % 13de maand

0

1.647,46

1.851,75

204,29

97,6%

A2

14

2.040,91

2.510,71

469,80

95,7%

27

2.383,53

3.084,55

701,02

94,8%

Barema

Anc.

EP 2012

EP 2013

Verhoging 2013

Bereikt % 13de maand

0

1.689,49

1.922,15

232,66

97,3%

B2A

14

2.056,74

2.537,23

480,49

95,7%

27

2.403,71

3.118,34

714,63

94,7%

Barema

Anc.

EP 2012

EP 2013

Verhoging 2013

Bereikt % 13de maand

0

1.815,44

2.133,09

317,65

96,7%

B1C

14

2.252,78

2.865,57

612,79

95,1%

27

2.647,07

3.525,93

878,86

94,3%

Samen met een sterke en actieve vakbond resultaten halen? IK BLIJF NIET AAN DE ZIJLIJN STAAN EN SLUIT ME GRAAG AAN BIJ DE LBC-NVK NON-PROFIT!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………………………………………………………………………........................................................... Adres: ……………………………………………………………………………………………………………............................................. Mailadres: ....................................................................................@....................................................................... Tewerkstellingsplaats en sector:

…….…………………………………………………………………...............................

Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….................................................. Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning van de LBC-NVK. Datum en handtekening, …………………………………………………………………………………………………………............................................................. Ik geef acv toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan die toestemming ten alle tijde intrekken. O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past) STROOKJE terugbezorgen aan de LBC-NVK syndicaal afgevaardigde op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Ver.Uitg. LBC-NVK, Mark Selleslach, Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen / www.lbc-nvk.be www.wittewoede.be

Fikse verhoging eindejaarspremie werknemers gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk  

In 2013 is je eindejaarspremie een heel stuk hoger dan vorig jaar. Door de onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties van de LBC-...

Fikse verhoging eindejaarspremie werknemers gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk  

In 2013 is je eindejaarspremie een heel stuk hoger dan vorig jaar. Door de onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties van de LBC-...

Advertisement