Page 1

GRAAG GEDAAN!

CAO VERHOGING B1BBIS GETEKEND! Door de onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties van de LBCNVK/witte woede, konden we op 2 december 2011 voor de periode 2011-2015 met de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord voor de hele Vlaamse sector van zorg, welzijn en cultuur sluiten. De jaarlijks verhoging van het barema B1Bbis met 850 euro was één van de maatregelen uit dat akkoord. Om die verhoging afdwingbaar te maken voor elke werknemer moest de maatregel omgezet worden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Werkgevers en vakbonden verschilden van mening over welke kosten er van de 850 euro afgetrokken mochten worden vooraleer het brutobedrag van de werknemer vastgelegd werd. Meer dan een jaar onderhandelen, een massaal beantwoorde enquête en een stakingsaanzegging later slaagde de LBC-NVK er uiteindelijk in om de jaarlijkse verhoging met 850 euro van het barema B1Bbis correct te laten uitvoeren. Die afspraak staat nu zwart op wit in een cao die op maandag 16 december op het paritair comité werd ondertekend. Het heeft lang geduurd, maar samen met onze militanten en de werknemers hebben we ons doel bereikt. Een dikke en welgemeende merci aan iedereen die hier keihard heeft aan mee gewerkt! Achteraan vind je de nieuwe loonschaal van barema B1Bbis. We geven zowel het bruto jaarloon als het bruto maandloon. Een deel van het bedrag was al bij je jaarloon van 2013 geteld. Vanaf 1 januari 2014 heb je recht op de volledige verhoging. De LBC-NVK wenst jullie fijne feestdagen en een gelukkig en strijdbaar 2014! Marian De Waele, sectorverantwoordelijke LBC-NVK


Anciënniteit

jaarloon vanaf 1.1.2014

maandloon vanaf 1.1.2014

0

30.109,38

2.509,12

1

30.598,05

2.549,84

2

31.086,69

2.590,56

3

31.574,81

2.631,23

4

32.198,85

2.683,24

5

32.412,29

2.701,02

6

33.745,32

2.812,11

7

33.755,53

2.812,96

8

35.291,74

2.940,98

9

35.301,99

2.941,83

10

36.838,16

3.069,85

11

36.848,40

3.070,70

12

38.384,57

3.198,71

13

38.396,38

3.199,70

14

39.932,55

3.327,71

15

39.949,27

3.329,11

16

41.485,44

3.457,12

17

41.502,14

3.458,51

18

43.038,31

3.586,53

19

43.055,02

3.587,92

20

44.591,20

3.715,93

21

44.607,90

3.717,33

22

46.144,11

3.845,34

23

47.696,99

3.974,75

24

49.233,16

4.102,76

25

49.249,88

4.104,16

26

49.249,88

4.104,16

27

49.266,54

4.105,55

28

49.266,54

4.105,55

29

49.266,54

4.105,55

Samen met een sterke en actieve vakbond resultaten halen? IK BLIJF NIET AAN DE ZIJLIJN STAAN EN SLUIT ME GRAAG AAN BIJ DE LBC-NVK NON-PROFIT!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………………………………………………………………………........................................................... Adres: ……………………………………………………………………………………………………………............................................. Mailadres: ....................................................................................@....................................................................... Tewerkstellingsplaats en sector:

…….…………………………………………………………………...............................

Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….................................................. Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning van de LBC-NVK. Datum en handtekening, …………………………………………………………………………………………………………............................................................. Ik geef acv toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan die toestemming ten alle tijde intrekken. O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past) STROOKJE terugbezorgen aan de LBC-NVK syndicaal afgevaardigde op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Ver.Uitg. LBC-NVK, Marian De Waele, H. Heymanplein 7 9100 Sint-Niklaas / www.lbc-nvk.be www.wittewoede.be

CAO verhoging B1Bbis getekend  
CAO verhoging B1Bbis getekend  

Door de onderhandelingen, ondersteund door volgehouden acties van de LBC-NVK/witte woede, konden we op 2 december 2011 voor de periode 2011-...

Advertisement