Page 1

GRAAG GEDAAN!

AANVANGSLEEFTIJDEN VAN DE LOONSCHALEN DE WERELD UIT DANKZIJ NIEUW AKKOORD! Elke werknemer krijgt een maandloon volgens een loonschaal/barema. Je loon hangt af van je functie, van je diploma, en van je anciënniteit. Tot nu toe had elke loonschaal ook een “aanvangsleeftijd”. Je loon ging pas vooruit door anciënniteit nadat je die aanvangsleeftijd bereikt had. Voor de gewerkte maanden of jaren onder de aanvangsleeftijd bleef je loonevolutie in de diepvries. Het effect van de diepvries kan erg groot zijn, want je sleept dat verlies van anciënniteit heel je loopbaan met je mee! De aanvangsleeftijden stelden niet voor iedereen een probleem. Wie bij de start van de tewerkstelling in de sector de aanvangsleeftijd van de loonschaal al bereikt had, kreeg de anciënniteit meteen meegeteld. Bijvoorbeeld omdat je door je studies de aanvangsleeftijd al bereikt had, of omdat je gewoon wat later in de sector begon te werken.

Gedaan met loon in de diepvries! Dankzij het nieuwe akkoord zijn de aanvangsleeftijden van de loonschalen afgeschaft. Elke startende werknemer krijgt voortaan een loonschaal die vanaf de eerste werkdag anciënniteit opbouwt, ongeacht de leeftijd. En beter nog: voor heel wat collega’s die vandaag aan het werk zijn gaat de diepvries open. Ben je in de sector gestart op een jongere leeftijd dan de aanvangsleeftijd van je loonschaal? Dan liggen er wellicht niet meegetelde maanden of jaren anciënniteit in de oude diepvries. Door het nieuwe akkoord halen we die eruit en tellen ze mee voor je loonberekening: • Ofwel kom je zo in een hoger loon-anciënniteitsjaar terecht. Dan krijg je voortaan het hogere loon uitbetaald, tenzij je loon reeds eerder de maximale anciënniteit bereikt zou hebben; • Ofwel kom je zo dichterbij de startmaand van het volgende loon-anciënniteitsjaar. Dan zal je loon al eerder naar omhoog gaan dan anders het geval was geweest. In beide gevallen heeft het nieuwe akkoord een aanzienlijk effect op wat je zult verdienen over je hele verdere loopbaan. Ter illustratie staan op de keerzijde enkele loonschalen waarvan de aanvangsleeftijd 20 jaar was (logistiek klasse 2, opvoeder/begeleider B2a en B2b, administratie A2).

Kers op de taart De nieuwe berekening moet toegepast worden vanaf 1 januari 2013. Alle loonverschillen die vanaf of na die datum door de herberekening ontstaan, moeten dus bijbetaald worden. Let wel, niet alleen het maandloon moet aangepast worden, maar ook de procentuele toeslagen onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

Winter of geen winter? Om je loon- en arbeidsvoorwaarden te behartigen speelt het seizoen voor ons geen rol. Dankzij volhouden en onderhandelen doen we het elke dag, 365 in een jaar. Voor meer info ben je welkom bij de LBC-NVK afgevaardigden in je instelling of dienst, of in de LBC-NVK secretariaten, zeker als je nog geen eigen LBC-NVK werking in de instelling zou hebben. Graag gedaan!


De meest voorkomende aanpassingen zullen zich voordoen in de loonschalen hieronder. Toch zijn ook andere aanpassingen mogelijk. B.v. een starter jonger dan 18 in de loonschalen LOG 4, LOG 3, A3, B3 of een starter jonger dan 21 in de loonschalen B1c, MV1, MV2, A1 of een werknemer in de huidige loonschaal B1c die destijds jonger was dan 20 jaar en gestart is in loonschaal B2b of B2a maar na het volgen van een Vlod-opleiding in loonschaal B1c terechtkwam.

Voor de loonschalen in de tabel hieronder was de aanvangsleeftijd 20 jaar. Heb je voor die leeftijd in zo’n loonschaal gewerkt, dan tel je de gewerkte maanden voor je 20 jaar was bij je huidige anciënniteit. Zo kan je zien wat de loonstijging is (bruto/voltijdse basis) door het nieuwe loon-anciënniteitsjaar waarin je terecht komt, of weet je hoeveel maanden eerder je door de bijkomende anciënniteit een loonstijging gaat krijgen. b.v. Ik heb op 1/2/2014 7 jaar en 6 maanden loon-anciënniteit, ik begon als opvoeder A2 toen ik 18 jaar en 6 maanden oud was, dan komen er voor mij 18 maanden anciënniteit bij. Mijn nieuwe loon-anciënniteit op 1/2/2014 is 9 jaar. Op 1/2/2013 is mijn nieuwe anciënniteit 8 jaar. L2 Logistiek personeel A2 Administratief bediende

B2B Opvoeder

B2A Opvoeder

+ Haard vergoeding

+ Standplaats vergoeding

Maandloon

+ Haard vergoeding

+ Standplaats vergoeding

Maandloon

1.800,60

1.897,09

1.848,85

1.808,31

1.904,80

1.856,56

1.874,47

1.970,96

1.922,72

1.843,18

1.939,67

1.891,43

2

1.948,34

2.044,83

1.996,59

1.882,73

1.979,22

3

2.022,21

2.118,70

2.070,46

1.953,67

4

2.096,08

2.192,57

2.144,33

5

2.096,08

2.192,57

2.144,33

6

2.201,36

2.249,61

2.225,48

Anc

Maandloon

0 1

+ Haard vergoeding

+ Standplaats vergoeding

1.878,10

1.974,59

1.926,35

1.907,16

2.003,65

1.955,41

1.930,98

1.972,00

2.068,49

2.020,25

2.050,16

2.001,92

2.046,22

2.142,71

2.094,47

2.024,18

2.120,67

2.072,43

2.120,09

2.206,79

2.158,55

2.024,60

2.121,09

2.072,85

2.120,69

2.206,80

2.158,55

2.125,13

2.206,80

2.158,55

2.225,97

2.274,22

2.250,09

7

2.201,36

2.249,61

2.225,48

2.125,93

2.206,80

2.158,55

2.227,12

2.275,37

2.251,24

8

2.306,65

2.354,90

2.330,77

2.226,43

2.274,68

2.250,55

2.332,40

2.380,65

2.356,52

9

2.306,65

2.354,90

2.330,77

2.227,52

2.275,77

2.251,64

2.333,55

2.381,80

2.357,67

10

2.411,93

2.442,99

2.418,87

2.328,02

2.376,27

2.352,14

2.438,83

2.442,99

2.438,83 2.439,97

11

2.411,93

2.442,99

2.418,87

2.329,11

2.377,36

2.353,23

2.439,97

2.442,99

12

2.517,22

2.517,22

2.517,22

2.429,61

2.442,99

2.429,61

2.545,25

2.545,25

2.545,25

13

2.517,22

2.517,22

2.517,22

2.430,70

2.442,99

2.430,70

2.546,40

2.546,40

2.546,40

14

2.622,50

2.622,50

2.622,50

2.531,20

2.531,20

2.531,20

2.651,69

2.651,69

2.651,69

15

2.622,50

2.622,50

2.622,50

2.532,29

2.532,29

2.532,29

2.652,83

2.652,83

2.652,83

16

2.727,78

2.727,78

2.727,78

2.632,79

2.632,79

2.632,79

2.758,11

2.758,11

2.758,11

17

2.727,78

2.727,78

2.727,78

2.633,88

2.633,88

2.633,88

2.759,26

2.759,26

2.759,26

18

2.833,07

2.833,07

2.833,07

2.734,38

2.734,38

2.734,38

2.864,54

2.864,54

2.864,54

19

2.833,07

2.833,07

2.833,07

2.735,47

2.735,47

2.735,47

2.865,69

2.865,69

2.865,69

20

2.938,35

2.938,35

2.938,35

2.835,97

2.835,97

2.835,97

2.970,97

2.970,97

2.970,97

21

2.938,35

2.938,35

2.938,35

2.837,06

2.837,06

2.837,06

2.972,12

2.972,12

2.972,12

22

3.043,64

3.043,64

3.043,64

2.937,56

2.937,56

2.937,56

3.077,40

3.077,40

3.077,40

23

3.148,92

3.148,92

3.148,92

3.039,15

3.039,15

3.039,15

3.183,83

3.183,83

3.183,83

24

3.254,21

3.254,21

3.254,21

3.139,65

3.139,65

3.139,65

3.289,11

3.289,11

3.289,11

25

3.254,21

3.254,21

3.254,21

3.140,74

3.140,74

3.140,74

3.290,25

3.290,25

3.290,25

26

3.254,21

3.254,21

3.254,21

3.140,74

3.140,74

3.140,74

3.290,25

3.290,25

3.290,25

27

3.254,21

3.254,21

3.254,21

3.141,83

3.141,83

3.141,83

3.291,40

3.291,40

3.291,40

Samen met een sterke en actieve vakbond resultaten halen?

IK BLIJF NIET AAN DE ZIJLIJN STAAN EN SLUIT ME GRAAG AAN BIJ DE LBC-NVK NON-PROFIT!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………………………………………………………………………...................................................................... Adres: ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... Mailadres: ....................................................................................@.................................................................................. Tewerkstellingsplaats en sector:

…….…………………………………………………………………..........................................

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………............................................................ Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning van de LBC-NVK. Datum en handtekening, …………………………………………………………………………………………………………........................................................................ Ik geef acv toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan die toestemming ten alle tijde intrekken: O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past) STROOKJE terugbezorgen aan de LBC-NVK syndicaal afgevaardigde op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Ver.Uitg. LBC-NVK, Mark Selleslach, Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen / www.lbc-nvk.be www.wittewoede.be

PC 319 Aanvangsleeftijden loonschalen de wereld uit dankzij nieuw akkoord!  

Elke werknemer krijgt een maandloon volgens een loonschaal/barema. Je loon hangt af van je functie, van je diploma, en van je anciënniteit....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you