Page 1

TIJDSKREDIET 50+, WEG ERMEE! VOLDOE JE AAN VOLGENDE VOORWAARDEN, OF DENK JE ER AAN TE VOLDOEN BINNENKORT?      

Je bent 50+ Je hebt minimum 28 jaar beroepsverleden Je werkt in een Sociale Werkplaats in Vlaanderen als bediende/omkaderingslid Je werkt voltijds (38u per week) Je wil 1 dag per week minder werken om je arbeid verder aan te kunnen Je wil je inkomen niet met 1/5 verminderen, wel je arbeidstijd

Dan zegt jouw werkgever nu alvast :

NEEN!

Je collega werknemer-arbeider zal gerust deze dag kunnen opnemen. Het is hem/haar gegund! Jij als werknemer-bediende/omkadering kan hier géén aanspraak op maken. Van waar deze tweedracht in het systeem? Door wijziging van de nationale wetgeving is een systeem van minder werken op 50+ leeftijd onderworpen geworden aan de voorwaarde van een afspraak op sectorniveau. Wat tot voor de huidige tijdskrediet cao niet zo was. Elkeen die 50jaar oud werd, kon op landingsbaan en één dag minder gaan werken. Sedert 1 jaar stelt de wetgeving dat er een sectorale afspraak (via cao) dient te zijn om dit mogelijk te maken. De werkgeversfederatie SST wenst echter géén cao te sluiten hieromtrent voor de categorie van de omkadering/bedienden. Sedert 1 jaar is elke vraag tot een oplossing met neen beantwoord.

We vragen je niet om de straat op te gaan, we vragen jou niet om de sleutel op de deur toe te draaien. We vragen je wel om je werkgever er aan te herinneren dat je verwachtingen hebt om de arbeid langer aan te kunnen; dat je langer je job kan invullen en uitvoeren op een goede adequate manier, met inzet voor de collega’s en de werkplaats.

Vraag aan je werkgever: Waarom wij als bedienden/omkadering niet??? Bezorg ons de antwoorden op jouw vraag: kdeblock@acv-csc.be

v.u. De Block Kris LBC-NVK Hopmarkt 45 9300 Aalst-

Wij menen dat dit een ‘verzuurde’ benadering is! Immers heeft de wetgeving tijdskrediet ook meteen bijkomende voorwaarden opgelegd. Zijn wij bereid als vakbonden om een afspraak te maken welke werkbaar is voor de werkplaatsen. Een “leegloop” aan goede werkkrachten uit de sector, is niet onze doelstelling!

Werkgevers sociale werkplaatsen weigeren cao landingsbaan te tekenen  
Werkgevers sociale werkplaatsen weigeren cao landingsbaan te tekenen  

Doordat de federale regering de wetgeving over het tijdkrediet wijzigde moeten er op het niveau van de sector afspraken gemaakt worden over...

Advertisement