Page 1

Overleg als het kan, actie als het moet! Sinds vele maanden blokkeren een aantal werkgeversorganisaties het sociaal overleg in de sector. Daarmee schaden ze hun eigen werknemers. LBC-NVK heeft geen enkele kans onbenut gelaten om naar oplossingen te blijven zoeken. Als sociaal overleg niet meer helpt, zijn acties onvermijdelijk. Het eentonig “njet” van de werkgeversorganisaties gijzelt iedereen, in alle instellingen, in alle deelsectoren van de zorg. Dat is pure onverantwoordelijkheid. Onverantwoordelijk omdat een oplossing slechts mogelijk is als er echt onderhandeld wordt en overeenkomsten gesloten worden. Bij het uitblijven van oplossingen zijn acties onvermijdelijk.

NON-PROFIT ACTIE 8 oktober 2013 - BRUSSEL samenkomst om 11 uur: ACV-gebouw, Pletinckstraat 19 Wat is de inzet voor jullie en voor de sector? De geblokkeerde onderhandelingen gaan niet over “nieuwe eisen”, maar om de normale regelingen die de (al strenge) overheid nog mogelijk heeft gemaakt. Regelingen die, over alle sectoren heen, volstrekt wettelijk zijn en waar we recht op hebben. Maar de werkgevers van de zorgsector vinden dat ze die regelingen aan hun eigen werknemers moeten ontzeggen! Door hun toedoen moeten jullie blijkbaar straffer dan straf worden aangepakt!

1. Verlenging brugpensioen vanaf 58 jaar voor het jaar 2014 Vanaf 2015 worden de regelingen voor brugpensioen voor alle werknemers in alle sectoren van ons land strenger. Dat is een beslissing van de federale regering. 2014 is dus voor alle sectoren het laatste jaar waarin de bekende regeling vanaf 58 jaar nog mogelijk is. De werkgevers van de zorgsector lappen dat aan hun laars: zij willen hun werknemers nu al harder dan hard aanpakken. Alles moet weg, ook al in 2014, hoewel dat voor niets nodig is. In de Vlaamse Non-Profit hebben ze meer verstand en meer respect. De nodige overeenkomsten voor hun werknemers zijn daar al lang gesloten.

2. Verlenging brugpensioen vanaf 56 jaar voor werknemers met 20 jaar nachtdienst De federale regering heeft beslist om deze specifieke regeling te verlengen voor 2013-2014. Een terechte maatregel voor deze zware arbeidsregeling. De intersectorale sociale partners hebben ook al een akkoord gesloten opdat die regeling kan uitgevoerd worden. Maar een sectorale cao is noodzakelijk. En dat vertikken de werkgeversorganisaties van onze sector. Zij willen hun nachtwerknemers met trouwe dienst blijkbaar harder dan hard aanpakken. Dit leidt tot zeer schrijnende situaties in de instellingen. Collega’s met 20 jaar of meer in de nachtdienst, vaak al in opzeg voor de voorziene wettelijke regeling, kunnen niet meer weg. Zeer veel plaatselijke directies zijn vragende partij om deze sectorale cao te verlengen. Ze begrijpen niet waarom hun federaties de regeling niet meer willen toepassen voor hun eigen werknemers. In de Vlaamse Non-Profit hebben ze meer verstand en meer respect. De nodige overeenkomsten voor hun werknemers zijn daar al lang gesloten.

3. Tijdskrediet en 4/5de landingsbaan vanaf 50 jaar De federale regering heeft enige tijd geleden beslist om het stelsel van het tijdskrediet ingrijpend te hervormen. Naast voortaan de beperking tot 1 jaar “basiskrediet”, kwamen er wel nieuwe mogelijkheden om in de loopbaan tot 36 maanden “gemotiveerd tijdskrediet” op


te nemen. Om zorg te kunnen dragen voor je kind van maximaal 8 jaar, voor bijstand van zieke gezins- of familieleden, of voor palliatieve bijstand. De intersectorale sociale partners hebben ook al een akkoord gesloten opdat die regeling kan uitgevoerd worden. Maar een cao is noodzakelijk. De werkgevers van de zorgsector willen hun werknemers harder dan hard aanpakken en hen die nieuwe rechten ontzeggen. Zeker in de zorgsector is dat ronduit schokkend. Rechten om zorg voor de eigen kinderen en voor zieke gezins- en familieleden te dragen, terwijl diezelfde werknemers met hart en ziel elke dag instaan voor de zorg van andere mensen. Het beschamende daarvan is niet in woorden te vatten. In de Vlaamse Non-Profitsector hebben ze meer verstand en meer respect. De nodige overeenkomsten voor hun werknemers zijn daar al lang gesloten. De federale regering heeft het mogelijk gemaakt dat voltijdse werknemers vanaf 50 jaar 4/5de kunnen werken als zij een loopbaan hebben van 28 jaar. De intersectorale sociale partners hebben ook al een akkoord gesloten opdat die regeling kan uitgevoerd worden. Maar een sectorale cao is noodzakelijk. En dat vertikken de werkgevers. Geen sector-cao = geen rechten. Zij verkiezen hun werknemers harder dan hard aan te pakken. In de Vlaamse Non-Profit hebben ze meer verstand en meer respect. De nodige overeenkomsten voor hun werknemers zijn daar al lang gesloten.

4. Alle zorgkundigen hebben recht op het juiste loon Zorgkundigen zijn erkend als een gekwalificeerd beroep. In alle zorgsectoren moeten zij recht hebben op een gelijk en rechtmatig loonbarema. De federale overheid heeft een akkoord gesloten dat zorgkundigen in alle sectoren de weddeschaal 1.35. moeten krijgen. De werkgevers van de ziekenhuizen en de ouderenzorg verkiezen om de zorgkundigen harder dan hard uit de boot te laten vallen door hun rechtmatig loon niet bij cao te willen garanderen!

5. cao vormingsinspanningen De werkgevers willen graag een sectorale cao tekenen om hun verplichte vormingsinspanningen bij de overheid te bewijzen, anders riskeren ze een financiĂŤle boete. Die boete ontwijken is het enige wat hen interesseert, de belangrijke kwesties voor de werknemers interesseren hen niet. Sociaal overleg is volgens de werkgeversorganisaties blijkbaar alleen op hun eigen wenken bediend willen worden.

Steun de actie voor onze rechten! Voor een respectvol sociaal overleg Voor oplossingen en geen botte njet!

Actie-aanzeg in alle federale Non-Profit sectoren maakt deelname mogelijk voor iedereen. Informeer U bij de LBC-NVK afgevaardigden en de LBC-NVK secretariaten over vervoer.

Ver.uitg. LBC-NVK, M.Selleslach, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen, www.wittewoede.be // www.lbc-nvk.be

20130923 Overleg als het kan, actie als het moet!  
20130923 Overleg als het kan, actie als het moet!  

Oproep voor de non-profit actie van 8 oktober. Sinds vele maanden blokkeren een aantal werkgeversorganisaties het sociaal overleg in de sect...

Advertisement