Page 1

MINISTER van VOLKSGEZONDHEID

De federale regering brengt de gezondheidszorg ernstige schade toe ENKELE MAATREGELEN IN 2011, NOG GEEN HALVE BIJKOMENDE JOB PER INSTELLING IN 2013 EN NIKS IN 2012, 2014 EN 2015. DAT IS DE TOEKOMST VAN DE ZORGSECTOR ALS HET VAN DE REGERING DI RUPO AFHANGT. DE FEDERALE REGERING WIL DE WERKNEMERS UIT DE ZORGSECTOR IN DE STEEK LATEN. DE LBC-NVK LAAT DAT NIET GEBEUREN. WIJ BLIJVEN ACTIE VOEREN VOOR UW NIEUW AKKOORD. STEUN DE LBC-NVK. SURF NAAR WITTEWOEDE.BE VOOR MEER INFO.

v.u. Mark Selleslach, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen / vrij van zegel / niet op de openbare weg gooien aub

Onkelinx brengt de gezondheidszorg ernstige schade toe  
Onkelinx brengt de gezondheidszorg ernstige schade toe  

Affiche waarmee de LBC-NVK wijst op deverantwoordelijkheid van de federale regering in het uitblijven van nieuwe sociale akkoorden voor de f...

Advertisement