Page 1

Branżowe serwisy www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl

polecają Polski Rynek Automatyki Przemysłowej


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Od redakcji Szanowni Państwo - mają Państwo w swoich rękach katalog "Polski Rynek Automatyki Przemysłowej" wydany przez serwisy branżowe www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl. Na łamach katalogu prezentujemy firmy branżowe rekomendowane przez w/w serwisy internetowe. Serwis energoelektronika.com.pl to pierwszy w Polsce serwis poświęcony branży energoelektronicznej, automatyki oraz mechatroniki. Serwis istnieje na rynku od 10 lat, a w 2013 roku obchodzi jubileusz istnienia. Serwis zajmuje się kreowaniem wizerunku firm w internecie, notując bardzo dobre statystyki oglądalności, średnio w roku 2012 około 30.000 użytkowników w miesiącu. Od roku istnieje w sieci również serwis www.rynekautomatyki.pl, który bardzo dynamicznie się rozwija. Współpraca tych dwóch serwisów na pewno przyczynia się do kreowania wizerunku firm z branży w internecie. Redakcja tych serwisów postanowiła raz na kwartał wydawać katalog firm rekomendowanych przez serwisy www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl. Przyczyni się to do dodatkowego kreowania wizerunku firm branżowych. Zapraszamy do kontaktu z redakcją serwisu pod numerem telefonu 604 722 095 lub mailowo biuro@energoelektronika.com.pl w celu dołączenia do rekomendowanych firm branżowych.

Życzymy miłej lektury. dr inż. Witold Krieser Planowane wydanie katalogu „Polski Rynek Automatyki Przemysłowej w 2013 roku

♦ ♦

marzec 2013 wrzesień 2013

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

3


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Spis Treści

1. Kluczowe hasła automatyki ...............................................................................................................5 2. Przepływomierze próbkujące .............................................................................................................6 3. AMS-systems....................................................................................................................................9 4. Introl Sp. z o.o................................................................................................................................. 10 5. IREL............................................................................................................................................... 11 6. PIRS Pręgowski Infrared Services.................................................................................................... 12 7. SATCHWELL POLSKA WARSZAWA Sp. z o.o............................................................................ 13 8. SCHUNK Intec Sp. z o.o. ............................................................................................................... 14 9. SEMICON Sp. z o.o. ....................................................................................................................... 15 10. TELMATIK .................................................................................................................................. 16 11. THERMOCONTROLsp. z o.o. ...................................................................................................... 17 12. TRONIA Sp. z o.o. ........................................................................................................................ 18

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

4


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Kluczowe hasła automatyki

Automatyka – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami technologicznymi i przemysłowymi.

Automatyka przemysłowa - dział automatyki zajmujący się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych. . Elementy systemu automatyki przemysłowej - urządzenia realizujące automatyzację produkcji przemysłowej. Należą do nich: - urządzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe, - urządzenia kontrolno-pomiarowe, - urządzenia wykonawcze, - urządzenia sterujące, - oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych, - systemy komunikacji przemysłowej. Integrator automatyki - integracja automatyki przemysłowej– ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych. W zakres prac wchodzą projektowanie, dobór urządzeń, montaż, wdrożenie i uruchomienie urządzeń wchodzących w skład systemu. Sprzężenie zwrotne - oddziaływanie sygnałów stanu wyjściowego procesu, na jego sygnały wejściowe. Układ regulacji składa się z elementu porównującego, regulatora, elementu wykonawczego, obiektu sterowania oraz układu pomiarowego.

PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) - urządzenie przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego.

www.systemynapedowe.pl Wkrótce nowy serwis branżowy

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

5


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Kluczowe hasła automatyki Przepływomierze próbkujące – element systemu automatyki przemysłowej Przepływomierze próbkujące umożliwiają obliczanie strumienia objętości płynu na podstawie wartości prędkości zmierzonej w pewnym punkcie, w odcinku, lub w powierzchni [Spitzer D.W.: Industrial Flow Measurement, ISA, Research Triangle Park 1993.]. Sens stosowania przepływomierzy próbkujących przedstawiono w [Flow Handbook. A Practical Guide: Measurement Technologies Applications – Solutions, Endress+Hauser Flowtec AG, CH-4153 Reinach/BL, 2004.]. Główne przyczyny ich stosowania to: mniejsze koszty niż całoprzewodowych przy zapewnieniu wystarczającej dokładności pomiaru, niewielka ingerencja w strugę płynu, możliwość instalowania na rurociągu będącym pod ciśnieniem, możliwość pomiaru w wielu punktach poprzez przenoszenie czujnika prędkości. Przepływomierze próbkujące są również nazywane zanurzeniowymi (wprowadzanymi). Nazwa zanurzeniowy (ang. insertion) odnosi się do sposobu wprowadzania czujnika prędkości do przekroju przepływowego, natomiast w przepływomierzu próbkującym czujnik lub czujniki mogą być zanurzone w płynie, ale również mogą być umieszczone na zewnątrz przewodu, jak to ma miejsce w przepływomierzu ultradźwiękowym . Podział metod pomiaru strumienia płynu Istnieje wiele różnych typów przepływomierzy działających na różnych zasadach pomiaru opartych na różnorodnych zjawiskach fizycznych. Dla użytkownika przepływomierza mniej ważna jest zasada pomiaru, a bardziej istotny jest sposób instalowania, metoda uzyskania wyniku pomiaru oraz właściwości eksploatacyjne. Pomiar przepływu płynu przepływomierzem próbkującym jest pomiarem pośrednim [Janiczek R.: Pośrednie pomiary wielkości fizycznych, PAN, Oddział w, Katowice 1993, ISBN 83-04-04191-X.]. Pomiary strumienia płynu

Pośrednie

Bezpośrednie

Próbkujące

Bezkontaktowe

Wprowadzane

Pomiar punktowy

Całoprzewodowe

Pomiar odcinkowy

Pomiar powierzchniowy

Podział metod pomiaru strumienia płynu za pomocą przepływomierzy próbkujących.

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

6


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Schemat pomiaru przepływomierzem próbkującym Przepływomierz próbkujący składa się z urządzenia pierwotnego i urządzenia wtórnego [PN-EN24006]. W skład urządzenia pierwotnego wchodzi czujnik do pomiaru prędkości lokalnej, sonda do ustalenia położenia czujnika oraz odcinek rurociągu, w którym zabudowany jest czujnik . Urządzenie pierwotne może być wyposażone w jeden czujnik lub wiele czujników. Stosowanie większej liczby czujników jest wymagane gdy chcemy uzyskać większą dokładność pomiaru strumienia objętości oraz w przypadku zniekształconych rozkładów prędkości. Oprócz czujnika do pomiaru prędkości przepływomierz może być wyposażony w czujniki do pomiaru wielkości wpływających, które charakteryzują stan medium (temperatura, ciśnienie, lepkość, gęstość). Urządzenie wtórne może się składać z przetwornika pomiarowego, generującego na wyjściu określony sygnał niosący informację o wartości wielkości mierzonej oraz przetwornika wtórnego zdolnego do rejestracji i wizualizacji wyników pomiaru. Schemat blokowy pomiaru przepływomierzem próbkującym przedstawiony poniżej.

Czujniki wielkości wpływających

q Zjawisko przepływu v w przewodzie pomiarowym

Czujnik (czujniki) prędkości

X

Przetwornik pomiarowy

Y

Przetwornik wtórny

q’

Sonda (sondy) x

Urządzenie wtórne Odcinek przewodu o określonych parametrach Urządzenie pierwotne

Schemat pomiaru przepływomierzem próbkującym: q – wielkość mierzona (strumień płynu), q’ – odtworzona wartość wielkości mierzonej, v – prędkość, x – położenie czujnika ustalane za pomocą sondy, X – wielkość wejściowa przetwornika pomiarowego, Y– wielkość wejściowa przetwornika wtórnego. Sygnał wyjściowy z urządzenia pierwotnego nie zależy bezpośrednio od strumienia objętości płynu, lecz od prędkości w określonej powierzchni przekroju przepływowego (to znaczy w powierzchni czynnej czujnika).

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

7


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Obliczanie strumienia objętości Charakterystyczną cechą przepływomierzy próbkujących jest przekazywanie przez czujnik (lub czujniki), umieszczony w wybranym miejscu (rozmieszczone w określonych miejscach przekroju przepływowego) informacji o wartości prędkości miejscowej (lokalnej) płynu. Na podstawie tych danych jak również na podstawie znajomości powierzchni przekroju przepływowego, położenia czujników oraz tzw. współczynnika wzorcowania wyznaczany jest strumień objętości przepływającego medium. Współczynnik wzorcowania jest zdefiniowany następująco:

k =

v śr vc

gdzie: vśr- średnia prędkość płynu po przekroju przepływowym, vc - średnia prędkość płynu w powierzchni czynnej czujnika.

{Do wyznaczania strumienia objętości można się posłużyć schematem.

v

v k

A

Schemat wyznaczania strumienia objętości płynu metodą próbkującą.

Na podstawie wyznaczonej prędkości średniej płynu w powierzchni czynnej czujnika (powierzchniowy pomiar prędkości) vc oblicza się (mnożąc przez wartość współczynnika wzorcowania) średnią prędkość płynu po przekroju przepływowym Następnie mnożąc tą prędkość przez wartość pola powierzchni przekroju przepływowego otrzymuje się strumień objętości przepływającego medium. Sygnał wyjściowy z urządzenia pierwotnego nie zależy bezpośrednio od strumienia objętości płynu, lecz od prędkości w określonej powierzchni przekroju przepływowego, a więc pomiar strumienia płynu za pomocą przepływomierza próbkującego jest pomiarem pośrednim. Do odtwarzania wielkości mierzonej, to znaczy strumienia objętości istotna jest znajomość pola powierzchni przekroju przepływowego i modelu matematycznego urządzenia pierwotnego. Model matematyczny pozwala ustalić zależność pomiędzy mierzoną prędkością a strumieniem płynu. Model matematyczny urządzenia pierwotnego zależy od modelu matematycznego rozkładu prędkości i stanowi podstawę wyznaczania wartości współczynnika wzorcowania. Dr inż. Witold Krieser

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

8


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

AMS-systems ul.Konarskiego 18c 44-100 Gliwice

www.ams-systems.pl tel : 323358524 fax.: 032 7757334 e-mail:info@ams-systems.pl http://www.ams-systems.pl

Firma AMS-systems zajmuje się projektowaniem, budową oraz uruchomieniem prototypowych stanowisk montażowych, testowych, pomiarowych oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych pod indywidualne zamówienie Klienta.

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

9


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów I0TROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 112

tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl www.introl.pl

I0TROL Sp. z o.o. działa na rynku automatyki przemysłowej od 1990 roku, będąc obecnie liderem na rynku pomiarów przemysłowych. Obok najszerszej na rynku polskim oferty aparatury kontrolno-pomiarowej dla przemysłu specjalizujemy się we wdrożeniach z zakresu i n t e l i g e n t n yc h u k ł a d ó w p o mi a r o w o rejestrujących; przemysłowych systemów komunikacji, wizualizacji i nadzoru; układów napędowych i sterowania; kalibracji aparatury pomiarowej; modernizacji maszyn i linii produkcyjnych.

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

10


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

IREL ul. Sulmińska 15 83-331 Niestępowo

tel. 58 681 80 47 fax 58 685 87 01 e-mail: irel@irel.pl www.irel.pl

STEROWA0IE RADIOWE – IREL POLSKA PRODUKCJA i MYŚL TECH0ICZ0A Firma IREL powstała w 1995 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się projektowaniem i produkcją elektronicznych urządzeń dla przemysłu. Wiodącą produkcją są przemysłowe systemy zdalnego sterowania. Urządzenia zdalnego sterowania oparte są na nowoczesnych modułach radiowych PLL, umożliwiają pracę wielu urządzeń w tym samym obszarze bez wzajemnych zakłóceń, zarówno z systemami IREL jak i systemami innych producentów. Firma otwarta jest na współpracę z biurami projektowo-konstrukcyjnymi jak i firmami produkcyjnymi i zajmującymi się modernizacjami. WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ 3 LATA GWARANCJI na podzespoły elektroniczne

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

11


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

PIRS, Pręgowski Infrared Services Zachodzącego Słońca 36; 01-495 Warszawa

Tel. 22 6383909 ; NIP: 527-025-36-99; www.pirs.pl pirs@pirs.pl

Firma jednoosobowa; właściciel: dr inż. Piotr Pręgowski

PIRS Pręgowski Infrared Services to firma badawczo-szkoleniowa zajmująca się usługami w zakresie zastosowań detekcji w podczerwieni. Jej właściciel ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie metrologii i edukacji, poparte działalnością naukową oraz licznymi kontaktami z klientami w Polsce i zagranicą. PIRS jest wyłącznym reprezentantem/ konsultanem francuskich firm ULIS i Sofradir, którzy są największymi w Europie producentami niechłodzonych i chłodzonych detektorów promieniowania podczerwonego.

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

12


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

SATCHWELL POLSKA WARSZAWA Sp. z o.o. 05-123 Chotomów ul. Gen. Lucjana Feligowskiego 29/4

Firma Satchwell Polska Warszawa sp. z o.o. realizuje układy automatyki przemysłowej oraz budynków i domów inteligentnych. Wykonuje kompleksowo systemy sterowania i nadzoru central wentylacyjno - klimatyzacyjnych, węzłów i sieci cieplnych, układów kotłowych. Oferuje wizualizacje i sterowanie z poziomu systemu BMS - lokalnie, lub zdalnie, przez internet. Kompleksowo realizuje systemy instalacji domów i budynków inteligentnych.

tel: 0 22 765 46 34 fax: 0 22 398 72 63 email:biuro@satchwellpw.pl www.satchwellpw.pl

Kontakt z biurem techniczno - handlowym w Warszawie tel: 0 22 765 46 34 fax: 0 22 398 72 63 email: biuro@satchwellpw.pl ul. Ks.J. Popiełuszki 17c lok.62 01-595 Warszawa czynne: pn-pt, 8.00-16.00

Oferujemy pełne wykonanie projektu, prace montażowo-budowlane, rozruch systemu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dostarczamy również elementy systemów automatyki, takie jak: • zawory, • siłowniki, • czujniki temperatur, • czujniki wilgotności, • czujniki przepływu powietrza, • regulatory, sterowniki PLC

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

13


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

SCHU0K Intec Sp. z o.o. ul. Puławska 40 A 05-500 Piaseczno

Tel. +48 22 726 25 00 Fax +48 22 726 25 25 info@pl.schunk.com www.schunk.com

Firma SCHUNK Intec Sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy SCHUNK GmbH & Co. KG, prowadzącym pełną obsługę techniczną oraz handlową na terenie Polski. Zapewniamy konsultacje techniczne odnośnie doboru naszych produktów oraz pomoc aplikacyjną we wdrażaniu kompleksowych, niestandardowych rozwiązań. Oferujemy produkty z zakresu: Komponentów automatyki i osprzętu do robotów przemysłowych: Moduły chwytakowe pneumatyczne i elektryczne, moduły obrotowe pneumatyczne i elektryczne, moduły liniowe pneumatyczne, serwoelektryczne oraz z napędem bezpośrednim, jednostki pick&place oraz osprzęt do robotów. Techniki mocowań narzędzi i przedmiotów obrabianych: Szczęki tokarskie, uchwyty tokarskie ręczne i mechaniczne, hydrauliczne trzpienie rozprężne, podtrzymki, precyzyjne imadła maszynowe ręczne i mechaniczne, stacjonarne systemy mocujące, systemy paletyzacji, uchwyty próżniowe i magnetyczne, oprawki narzędziowe zaciskowe, hydrauliczne, poligonalne, termokurczliwe itp. Laserów do precyzyjnego spawania oraz napraw i regeneracji

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

14


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

SEMICO0 Sp. z o.o. ul. Zwoleńska 43/43a 04-761 Warszawa

Tel:

22 615-73-71 22 615-64-31 Fax: 22 615-73-75 info@semicon.com.pl www.semicon.com.pl

Już od 25 lat dostarczamy podzespoły elektroniczne, urządzenia i akcesoria pomiarowe oraz materiały i narzędzia dla przemysłu elektronicznego. Świadczymy usługi montażu płytek elektronicznych w technologii SMT i THT. Wykonujemy szablony stalowe SMT O grubości 80-600 µm, wycinane laserowo na urządzeniu produkcji LPKF. Działalność handlową opieramy o długotrwałe umowy dystrybucyjne ze znanymi producentami, tj. LEMO, SCHURTER, MULTI-CONTACT, FLUKE, PRECI-DIP, WECO, ELMA, SANYODENKI, CRC Ind., ELECTROLUBE, PTR MESSTECHNIK, QA. Jesteśmy również producentem urządzeń optoelektronicznych, między innymi modułów do bezdotykowego pomiaru małych przesunięć.

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

15


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

TELMATIK

0IE STRZELAJ DO KOMARA Z ARMATY

M ATI K

ul. Księżycowa 20 81-577 GDYNIA

tel.centrala ( 58 ) 624 95 05 www.telmatik.pl

TA0IE I ŁATWE W OBSŁUDZE MAŁE STEROW0IKI PROGRAMOWAL0E (PLC) FIRMY ARRAY

Urządzenia automatyki powszechnego stosowania liczniki, czujniki, zasilacze, proste HMI WYSYŁKA 24 H Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

16


Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecajÄ…

17


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecają

TRO0IA Sp. z o.o. Adres: Sycowska 11, 02-266 Warszawa

Nr telefonu: 022 846 41 97 Faks: 022 846 41 97 Adres e-mail: tronia@poczta.onet.pl

Rejestratory zakłóceń elektrycznych kontrolują, czy sygnały elektryczne mieszczą się w ustalonych granicach. Przekroczenie powoduje rejestrację wszystkich sygnałów, która ilustruje przebieg zdarzenia. Znana warszawska firma TRONIA Sp. z o.o. opracowała nową konstrukcję przenośnego rejestratora COMPACT z analizą harmonicznych, rejestrowaniem trendów itp. Urządzenie zawiera moduły i oprogramowanie znane z szafowych wersji rejestratorów.

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

18


www.energoelektronika.com.pl oraz www.rynekautomatyki.pl polecajÄ…

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

19


Polski Rynek Automatyki Przemysłowej  
Polski Rynek Automatyki Przemysłowej  

Polski Rynek Automatyki Przemysłowej

Advertisement