Page 1

TRANSBALLKANIKE BANESE,VL Projekt ide per shesh ndertimi objekt banese dhe sherbime 8-9 kate

BACCICHET HYSI ARCHITETTI


TRANSBALLKANIKE BANESE, VL projekt ide per shesh ndertimi objekt banese dhe sherbime 8-9 kate


KONCEPTI Principi projektues, materialet qe do te perdoren dhe menyra e realizimit jane identifikuar ne baze te objektiva me nature te ndryshme si: - Vendosje ne rrjeten e territorit jo ne menyre kaotike, por duke ndjekur linjat ekzistuese te cilat do te jene dominuese ne konceptimit arkitektonik. - Koeficient shfrytezimi me impakt te ulet; - Pozicionimi i banesave duke favorizuar, duke respektuar sigurine dhe privacy, kontaktin dhe solidaritetin uman midis banuesve. - Tipologjia ndertimore e aplikuar ne vend; - Jo standarizim i forcuar, jo “getoâ€?. Ne omogjenitet duhet te bashkejetojne persona me nevoja dhe mundesi te ndryshme ekonomike; - Perdorimi i materialeve naturale me impakt te ulet ambiental; - Konfort dhe kursim energjitik; - Personalizim i finiturave; - Respektim i normatives se referimit. REFERIMET Zgjidhjet ne baze te konceptit ambiental i referohen integrimit midis orientimit optimal, formes, karakteristikave te fasadave, strategjive pasive dhe aktive. Objektet jane konceptuar me orientim lindje_perendim dhe apartamentet me dopio hapje per te favorizuar ventilimin natyral. Prezenca e gjelbert ne ballkone dhe ne çati favorizon kontrollin e mikroklimes se jashteme dhe kontribuon ne freskimin pasiv te nderteses.

FUNKSIONI Projekti kryesisht lind nga nevoja e krijimit te nje raporti identifikues midis objektit dhe sherbimeve qe do te ofroje, ne menyre qe imazhi visiv i jashtem te paraqes nje identitet specifik. Anasjelltas studimi eshte perqendruar ne rendesine e hapesires se brendeshme ne kuadrin e efikasitetit, ne kuptimin e gjere, te sherbimit dhe banimit.Studimi eshte perqendruar ne realizimin e ambjenteve me cilesi te larte, mbi te gjitha ne perdorimin e drites diellore dhe kontrollin e saj, ne kontrollin akustik te ambjenteve te brendeshme dhe ne menyre te vecante te zhurmave te jashteme, dhe ne fund ne kontrollin e parametrave te temperatures dhe lageshtires; e gjitha duke perdorur teknologji te avancuar. Ne fund jemi perqendruar ne krijimin e nje raporti identifikues midis perdoruesit dhe nderteses, fale volumit i cili sugjeron dinamizmin e kohes, dhe karakteristikave te vecanta te zones.Objektet organizohen sipas nje modeli tipologjik i organizuar ne dy nivele sherbimesh tregtare dhe gjashte nivele banesash me hapesira ndihmese ne katin nen toke:secili " bllok" permban hapesira sherbimi te perbashketa.Ne shperndarjen e apartamenteve eshte privilegjuar ekspozimi i ambjenteve te ndryshme dite/nate me prezencen e ballkoneve dhe vetratave.Ne zgjedhjen e tipologjise konstruktive dhe materialeve kemi ndjekur objektivin e kultures se ndertimit te vendit e integruar me teknike dhe teknologji te re e ofruar nga materialet dhe komponentet.Forma dhe permasimi i objekteve kontribuojne ne menyre te theksuar ne objektivin e permbajtjes energjitike se ndertesave; si spesori dhe shtresezimi i mureve perimetrale dhe catise, forma e vecante e kornizes se fasades, te bashkangjitura me cilesine e larte te komponenteve( izolimi dhe tipi i dyer/dritare) dhe studimi i hollesishem i nyjeve te rakordit midis materialeve te ndryshem dhe siperfaqeve te brenda/jashte.Propozohet perdorimi i materialeve tradizionale, suva naturale, e integruar me prezencen e materialeve izoluese dhe finiturave te ofruar nga te rejat e tregut te ndertimit; vemendje e vecante i eshte kushtuar integrimit te materialeve me zgjidhjet impianistike drejt perdorimit te burimeve natyrore, uljen e konsumeve energjitike( ventilim natyral, pompa ngrohje, freskim i integruar) duke mbajtur te lire kompozimin arkitektonik dhe duke u pershtatur nevojes se banimit.Te gjitha hapesirat e perbashketa do te realizohen sipas kritereve te aksesit te plote, duke evituar jo vetem cdo barriere arkitektonike, por dhe perdorimin maksimal te ambjenteve.

TRANBALLKANIKE BANESE_SHERBIME, VLORE 2010 - Vlore (Alb) Detyre projektimi per hartimin e projektit arkitektonik ne lidhje me realizimin e dy objekte banese dhe sherbimesh 8-9 kate ne Vlore Tipi i projektit :

Projekt Ide per miratim shesh ndertimi

Programi:

Apartamente banimi, sherbime tregtare

Porositesi:

Albital Kostruksion Shpk

Projekti:

Baccichet Hysi Architetti Son Projektim

Grupi i projektimit:

Cristina Baccichet, Edmond Hysi, Massimo Santini, Ilir Bejleri

Kostruksioni :

Pan Engineering

Parametrat urbanistike 2528 mq siperfaqja e pergjithshme e terrenit 22000 mc volumi i parashikuar Kronologjia :

2009- 2010 projekti

transballkanike banese, vl

2010_ transballkanike banese, vl

HYRJE Detyra e projektimit i referohet dy objektesh banesash dhe sherbimesh ne rrugen Transballkanike, Vlore. Objektivi i projektit eshte realizimi i apartamenteve te banimit dhe sherbimeve tregtare me teknologji moderne duke respektuar kontekstin ambiental dhe arkitektonik te qytetit dhe zones perreth. Kompleksi i banimit qe duam te ndertojme do te perdoret per brezat e ardhshem, do te ndikoje mbi ambientin dhe territorin dhe do te influencoje ritmet e jetes se shume personave; paraqet nje fakt me pergjegjesi te madhe. Ne kete menyre cdo zgjidhje do te kryehet duke pasur parasysh ciklin e gjate te jetes se nje ndertese. Orientimi projektues i drejtohet nje tipi makine_ndertese ekonomike dhe me kohezgjatje, e thjeshte per tu perdorur, jo e shtrenjte per tu ngrohur dhe freskuar, komode dhe e pozicinuar pershtatshem me ambjentin perreth.


2010_ transballkanike banese, vl

VLORA E RE/ TEJ ERRESIRES Gjiri, per ke arrin nga deti, ofron nje spektakel sugjestiv, duke kaluar ne te djathte Sazanin e ne te majte gadishullin e Karaburunit. Impresioni i pare i pare i Vlores eshte ai i nje kantieri te hapur ku ndertimet e reja po modifikojne shpejt urbanistiken dhe peisazhin. Ne kete kontekst, objektivi i pare i projektit eshte realizimi i nje raporti reciprok dhe inteligjent me qytetin dhe objektet perreth. Karakteri i objektit evidencohet ne hapjet drejt rruges, personalizimin e fasadave dhe konceptimin e "bllokut" si realitet dinamik dhe ne rritje.


Te gjithe ne vlonjatet e dime ku ndodhet “Transballkanikja”. Romaket dikur ndertuan nje transballkanike, e cila nga Roma zbriste ne Bari e lidhej nepermjet Adriatikut me Durresin, per te vazhduar ne Kavaje e Peqin duke pershkuar gjithe luginen e Shkumbinit per ne Maqedoni, Bullgari e deri ne Konstandinopoje, si rruga me e shkurter me rendesi te jashtezakonshme strategjiko-ushtarake e ekonomike, midis perandorise romake e asaj Bizantine. Mirepo ku te falim ne. Nje te transferuar e beme ne Vlore dhe i bie qe Roma te jete ne Skele, Shqiperia ne Kume, Maqedonia ne Çole, Bullgaria tek agjencia e vjeter e autobuseve dhe Konstadinopoja tek Akademia e Aviacionit. Nje dite, tek kaperceja “Transballkaniken”, takoj nje shok, qe me pyet se ku po shkoja. “Sapo u ktheva nga Roma, kam pak pune ne zyren e legalizimeve ne Bullgari, pastaj do te shkoj te pi nje kafe ne Konstadinopoje e nga dreka do kthehem ne Rome. Ne cilen perandori do te ta jap nje kafe? A.Mucaj, Il ponte del diavolo, Triptik 2009

2010_ transballkanike banese, vl

“Transballkanikja”


“transballkanike”

SHESHI I NDERTIMIT


ERA DIMERORE

SHESHI I fragmentuar dhe disomogjen, ne nje zone ekspansioni banimi dhe sherbimesh, aspekti urban nuk paraqet sugjestion dhe sugjerime te vecante. Territori eshte i karakterizuar nga nje rrjet rrugesh me seksione te ndryshme te cilat permblidhen ne dy arteriet kryesore te Transballkanikes dhe asaj Vlore_Skele ku perballen ndertesa te ndryshme per sa i perket natyres, tipit, apektit, te pozicionuara ne terrene te crrregullta.

SHESHI I NDERTIMIT

Nuk ka nje front ndertimi omogjen, ndertesat vendosen ne distanca te ndryshme nga aksi rrugor, here duke arritur lartesine 6 - 8 kate, here ne objekte 2 kateshe. Rrugicat ndjekin zhvillim te lire sipas volumeve perkatese. Terrenet ne projekt kufizohen ne lindje me rrugen Transballkanike, ne jug veri dhe perendim me objekte ekzistuese ne gjendje obsolete. Nje rruge sekondare ndan terrenet dhe bashkon kontekstin urban ne brendesi me aksin Transballkanike.

ORIENTIMI OPTIMAL PER KONTROLLIN DIELLOR

HARKU DIELLOR

2010_ transballkanike banese, vl

ERA KRYESORE


2 3

1 2 2010_ transballkanike banese, vl

1

3


PROJEKT I INTEGRUAR Kemi eksploruar temen e objektit si "laborator i teknologjive te reja". Ne kete menyre projektimi eshte kthyer ne nje "projektim te integruar" midis arkitektures, struktures dhe impianteve ne shkalle reale. Ne nivel arkitektonik behet fjale per organizimin dhe sintetizimin e gjithe tensioneve ne objekte lineare dhe rigoroze ne zgjedhjen e materialeve, ne tone kromatike dhe ne detaje strukturale.

6 3

3

5 2

5 2

2010_ transballkanike banese, vl

KONCEPTI SHPERNDARES Objektet zhvillohen ne nente niveli ne te cilat nje nentoke, per nje totale komplesive rreth 8500 mq siperfaqe neto dhe per nje volum urbanistik (mbi toke) rreth 22000 mc. Hyhet ne objekt ne krahun lindor (hyrje nga rruga kryesore ) per sa u perket sherbimeve tregtare dhe hyrje te ndara per banesat ne lperendim. Planimetria e kateve perdhe kompakte, respektivisht 380 dhe 520 mq paraqet nje skeme funksionale te thjeshte ku vec hapesirave te lira ne dispozicion te njesive tregtare parashikohen lidhjet vertikale per banesa (shkalle/ashensor) te ndara nga ato ne funksion te qarkullimit vertikale per dy katet e sherbimeve tregtare. Sipas perdorimit te metejshem, dy nivelet tregtare lihen me nje shperndarje flesibel ku mund te parashikohet funksioni si qender tregtare dhe po ashtu ne njesi te vecuara. Shperndarja e banesave parashikon nje kat tip i sherbyer nga nje grup shkalle dhe ashensor per cdo objekt i cili permban tre apartamente per kat me siperfaqe nga 65 ne 85 mq. Ne konceptin shperndares te apartamenteve eshte privilegjuar ekspozimi i ambjenteve te ndryshem dite/nate me prezencen e ballkoneve dhe permasimin e vetratave. Dy katet e fundit ne varesi te kerkeses, mund te parashikohen si ambjent duplex ku qarkullim vertikal do te jete i brendeshem per cdo apartament.

1

4

4

1

RRUGA TRANSBALLKANIKE

1 Hyrje banese 2 Hyrje sherbime tregtare 3 Tarrace apartamente

GJELBERIMI DHE HAPESIRAT LIDHESE Siperfaqet e gjelbera paraqesin thelbin dhe lidhjen kryesore te nderhyrjes. Gjelberimi realizohet sipas nje konceptimi qe vlereson kontributin e ofruar nga strategjite per kontrollin energjitik dhe konfortin ambiental dhe ne te njejten kohe respekton karakterin dhe nevojen e pejsazhit lokal. Realizohet nje presence e kalibruar e: pemeve ne ambjentin rrethues, struktures se gjelber ne paretet anesore te objekteve dhe e "strehes se gjelber" ne fasaden lindore. Prezenca e gjelber merr nje rol te rendesishem dhe ne bilancimin energjitik te aprtamenteve: hije ne muajt e veres me funksion skermimi, dhe ventilim te siperfaqes.

4 Rampe kati nentoke 5 “Cati e gjelber� 6 Rruge ekzistuese

J BANESE BANESE BANESE BANESE BANESE BANESE SHERBIME TREGTARE SHERBIME TREGTARE

+1.00 +0.00

PARKING

TOPOGRAFIA E TERRENIT

KUOTA E THEMELIT

ANALIZA TIPOLOGJIKE

HYRJET DHE ORIENTIMI

V


2010_ transballkanike banese, vl


HAPESIRAT E JASHTEME Kati perdhe vendoset ne +1.00 m nga kuota e trotuarit me qellim krijimin e nje bazamenti me efekt te dyfishte: se pari vlereson me teper formen e objekteve nga kendveshtrimi arkitektonik kundrejt objekteve rrethues. Se dyti , nga kendveshtrimi funksional, lejon katit perdhe te sherbimeve tregtare nje perceptim me te qarte visiv jashte brenda. Jashte do te krijohen vende qendrimi, loje dhe pushimi, duke krijuar zona te pershtatshme per te ndaluar. Objektivi eshte favorizimi dhe socializimi midis banuesve, tipike per lagjet e Vlores. FORMA DHE ORIENTIMI Duke pasur parasysh ndarjet e hapesirave dhe nevoja per te furnizuar raporte te bollshme ajer-ndricim, privilegjohen volume te thjeshta dhe identifikues. Orientimi eshte zjedhur ne menyre qe te maksimizoj rrezatimin diellor ne dimer dhe ta permbaj ne vere. Dyer/dritare dhe vetratat jane studiuar per te lejuar modularitetin e drites ne hyrje dhe per te ulur sa me shume ndricimin artificial. 2010_ transballkanike banese, vl

TONE KROMATIKE: KONTRASTI BRENDA/JASHTE Veshja e jashtme paraqitet, dites, e gjelbert dhe transparente ne saje te profileve te fasadave dhe vetratave. Perceptimi i volumeve te jashteme perballet me kompozimin e interioreve ku mbizoteron e bardha. E bardhe per strukturen, kollonat, tavanet dhe finituren e pareteve. E bardhe per transmetimin e drites natyrore, deri ne brendesi te objekteve. Krijohet nje kontrast i qarte me ambjentin e jashtem ku objektet dallohen dhe mbrohen ne saje te formes dhe toneve kromatike, dhe brenda ku hapesira te lira, dhe tonet e lehta hapin ne nje perceptim te ambjenteve te gjere dhe te ndricueshem. Naten raporti permbyset. Drita artificiale, transparenca e materialeve dhe profilet e fasades bejne qe jo vetem profili por gjithe hapesirat endertesave te dalin nga perimetri i erret duke treguar, jashte, thellesine vellimore. STRUKTURA MBAJTESE/MURE PERIMETRALE Sistemi i themeleve parashikohet me trare te permbysur e te kryqezuar. Rendesi te vecante do ti kushtohet ne fazen e realizimit murit rrethues te objektit duke evituar ne fazen e projektimit struktural dhe egzekutimit inflitrime te rreziksheme ujrash dhe rreshqitje terrenit te cilat mund te destabilizojne strukturen. Sistemi i mureve mbajtes parashikohet dopio duke shfrytezuar hapesiren e ajrit midis murit dhe veshjes se jashteme per te siguruar isolimin termik.

MBYLLJE DHE MBROJTJE Perimeter mbrojtes ne perendim, veri dhe jug

ORIENTIMI Krijimi i nje aspekti unik per volumet ne projekt. Pamje direkte ne rrugen Tb. dhe orientimi drejt qendres se qytetit

"QENDRA" Metafora e qendres urbane.Krijimi i nje zone fokale si pike identiteti per objektin

LIDHJE ME JASHTE Krijohet nje sens i vazhdueshem i hapesires te cilat lidhin ne menyre vizive objektin me zonen perreth.


HYRJA NE BANESE

KATI PERDHE _Niveli +1.00

HYRJA NE BANESE

SHERBIME TREGTARE Funksioni e katit perdhe dhe katit te pare i dedikohet sherbimeve tregtare. Shperndarja e brendeshme do te konsiderohet e hapur duke lene mundesine e organizimit te hapesires si per dyqane me siperfaqe te vogel ashtu dhe per nje funksion te vetem si qender tregtare ku mund te parashikohen siperfaqe vetrate ne dopio lartesi ku njesite komunikojne nga brenda. Rezultati morfologjik konsiston ne nje koncept funksional variabel sipas kerkesave ku blloku kompakt dhe statik i le vendin siperfaqeve te lehta, transparente me tonalitete kromatike, te hapura dhe ne gjendje ti adoptohen kerkeses dhe sensibilitetit urban.

HYRJA TREGTARE

KATI I PARE _Niveli +5.00

2010_ transballkanike banese, vl

HYRJA TREGTARE


2010_ transballkanike banese, vl

KATI TIP_BLLOKU 1

BANESA Ne shperndarjen e brendeshme, koncepti i planimetrise se lire, i aplikuar ne dispozicionin planimetrik te ambjeteve te ndryshem kundrejt elementeve fiks te struktures, zvendesohet ne planimetri e lire per tu ndryshuar. Planimetria konceptohet flesibel ku hapesira nuk permbush vetem funksionet e kodifikuara te hapesires shtepiake, por eshte ne gjendje te kenaq nevojat e tashme dhe te ardhshme te nje berthame familiare e konceptuar jo me ne terma te pergjithshem, po specifike. Ambjentet ofrojne me teper mundesi per transformim. Elementet permanent reduktohen me minimum ku kollonat, muret ndares dhe blloku i sherbimeve jane te vetmit element fiks te hapesireve. Paretet ndares konceptohen te levizshem e te rreshqitshem, siperfaqe te lehta dhe mobilje ndajne ambjente ku cdo individ mund te ndryshoje dhe te rikrijoje hapesiren e vet te te jetuarit sipas ekzigjencave personale.


2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl

MATERIALE BIO-EKO-KOMPATIBEL Per te reduktuar impaktin ambiental do te preferohen materiale te cilat lejojne ekuiliber ne kontekstin natyror duke evituar cdo efekt te demshem ne shendetin e banuesve dhe qe garantojne mireqenie dhe konfort ne ambjentet e brendeshme. Ne kete menyre zgjedhja e materialit do te behet ne baze te karakteristikave biologjike dhe ekologjike duke evituar fenomene si lageshtire, konduksion elektrik dhe rrezatime te demshme. Per te zgjatur sa me te teper ciklin e jetes se nderteses do te parashikohen: - Perdorimi i komponenteve te ndertimit me numer te reduktuar te materialeve eterogjen - Perdorimi i komponenteve te hapshem -Perdorimi i komponenteve te riqarkullueshem me kosto energjitike te ulet.


SKEMA E LLOZHAVE

PREZENCA E GJELBER ne ballkone e cati favorizon kontrollin e mikroklimes se jashteme dhe kontribuon ne freskimin pasiv te objektit

PA M

JE

VENTILIMI

JE

M PA

HARKU DIELLOR

2010_ transballkanike banese, vl

STRUKTURE MBAJTESE METALIKE "TARRACE KOPSHT" dhe parapet xhami per ballkonet

PARET XHAMI STRUKTURAL

DISTANCA MIDIS VOLUMEVE

Volumet jane vendosur ne menyre te tille qe garantojne ndricimin diellor dhe ventilimin natyral te pareteve


ÇATI E GJELBER Gjelberimi ekstensiv eshte parashikuar ne fasada dhe ne cati. Flitet per nje sistem me mirembajtje te ulet, me spesor te permbajtur ne dhe te trajtuar ku zhvillohet nje gjelberim me pershtatje te larte klimatike. Avantazhet jane: Permiresimi i klimes Shfrytezimi i siperfaqeve te paperdorura Permiresimi i ekosistemit urban; Kursim energjitik Favorizon izolimin termik ne dimer dhe ul penetrimin e nxehjes ne vere; Purifikim i ajrit Kryen aksion kunder ndotjes fale filtrimit natural te pluhrave;

Permiresim i cilesise se banimit Ofron perdorim me cilesor dhe viziv, te gjelberimit, me efekt pozitiv ne gjendjen psiko-fizike te banuesve;

2009_

Drenim natyror Redukton ngarkesen e ujrave te shiut ne rrjeten e shkarkimit dhe per me teper i pastron.

2010_ transballkanike banese, vl

Zvogelim i ndotjes akustike Lejojne asorbimimin e zhurmes;


2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl

FASADA Ndertesat ne fasade jane conceptuar si nje seri taracash te gjelbera. Gjashte katet e banesave shkallezohen per te optimizuar hyrjen e drites diellore duke krijuar ne frontin jugor tarraca me gjelberim te cilat terheqin driten natyrore ne brendesi dhe garantojne kursim energjitik te ndjeshem. Fasada veriore do te paraqitet gati opake dhe e izoluar per mbrojtjen e ndertesave nga era e ftohte dimerore. Ne kete menyre, ndertesa kontribuon ne uljen e nivelit te anidridit karbonik dhe optimizon nevojen e energjise diellore ne dimer dhe mbrojtjen po nga rrezet diellore ne vere.


2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl


PAMJA LINDORE 2010_ transballkanike banese, vl


PAMJA PERENDIMORE 2010_ transballkanike banese, vl


PAMJA VERIORE 2010_ transballkanike banese, vl


PAMJA JUGORE 2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl


2010_ transballkanike banese, vl


PARAMETRAT URBANISTIKE Siperfaqja e pergjithshme e terrenit Permasat Lartesia maksimale Nr i kateve mbi toke Raporti i shfrytezimit Distancat nga kufiri

PARAMETRAT URBANISTIKE

BLLOKU 1 mq 981 mt 36.7 X mt 29.7 Hmax= ml 29.90 8 R.C = 43%=43% x 981 = mq 420 V ml 3.00, J ml 8.20, P ml 10.00, L 3.00

Siperfaqja e pergjithshme e terrenit Permasat Lartesia maksimale Nr i kateve mbi toke Raporti i shfrytezimit Distancat nga kufiri

Siperfaqe kati nentoke Siperfaqe kati perdhe Siperfaqe kati i pare Siperfaqe kati i dyte Siperfaqe kati i trete Siperfaqe kati i katert Siperfaqe kati i peste Siperfaqe kati i gjashte Siperfaqe kati i shtate

mq 425 mq 372 mq 385 mq 420 mq 420 mq 420 mq 390 mq 360 mq 360

Siperfaqe kati nentoke Siperfaqe kati perdhe Siperfaqe kati i pare Siperfaqe kati i dyte Siperfaqe kati i trete Siperfaqe kati i katert Siperfaqe kati i peste Siperfaqe kati i gjashte Siperfaqe kati i shtate

SIPERFAQE TOTALE

mq 3552

SIPERFAQE TOTALE

Lartesi maksimale kati perdhe Lartesia e katit tip Volumi total i ndertimit

Hmax= ml 3.50 ml 2.75 mc 10137

Lartesi maksimale kati perdhe Lartesia e katit tip Volumi total i ndertimit

BLLOKU 2 mq 1547 mt 34 X mt 49 Hmax= ml 29.90 8 R.C = 32.7%=32.7% x 1547 = mq 507 V ml 6.00, J ml 3.00, P ml 6.00, L 16.00 mq 460 mq 466 mq 507 mq 495 mq 495 mq 495 mq 452 mq 415 mq 415 mq 3748 Hmax= ml 3.50 ml 2.75 mc 13815


BACCICHET HYSI ARCHITETTI Via del Risorgimento, 26 50069 FIRENZE T +390558328530 F +390558328530 vloraalb@baccichethysi.it www.baccichethysi.it

transballkanike  
transballkanike  

architecture

Advertisement