Page 1

MAJ - CZERWIEC 2011

(nr 69) pismo bezpłatne

JESTEŚMY EKO! G

mina Wisznia Mała jako jedyna gmina z Dolnego Śląska wzięła udział w akcji proekologicznej "EKO Ofensywa". Organizatorem akcji była Grupa Kreatywna z Wrocławia. Ekologiczny tryb życia promowany był przez dwa dni w Pasażu Grunwaldzkim i na wrocławskim rynku. Happening poprowadził prezenter telewizyjny Jarosław Kret, a stoiska wystawiennicze firm i instytucji odwiedziły setki osób. Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekologiczna orkiestra, która sama wykonała swoje instru-

menty ze śmieci, a wieczorem na finał akcji dała wielki koncert. Przez dwa dni gmina Wisznia Mała promowała swoje turystyczne walory i ekologiczny charakter wśród mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, wrocławianie chętnie pytali o naszą gminę i deklarowali przybycie na weekendową wycieczkę do gminy Wisznia Mała. Za rok kolejna ekologiczna ofensywa, na której nie zabraknie Wiszni Małej. Więcej zdjęć i informacji o EKO Ofensywie i nie tylko na: www.faceook.com/Wiszniamala

GŁOSUJ NA STRZESZÓW! www.NIVEA.pl


AKTUALNOŚCI

Remontów ciąg dalszy

20-te urodziny „Jul-ki”

R P

iekarnia Jul-ka obchodzi swoje 20-te urodziny. Przez te wszystkie lata zaopatrywała mieszkańców gminy i całego regionu w doskonałe wypieki. Produkty piekarni w Kryniczna doceniają także wrocławianie. Firmie udało się zbudować rozpoznawalną markę i świetnie prosperujące przedsiębiorstwo. Mamy nadzieję, że dzięki śmiałym decyzją osób prowadzących piekarnię, Jul-ka nadal będzie się rozwijać i odnosić sukcesy dając zatrudnienie wielu mieszkańcom naszej gminy. Serdecznie gratulujemy jubileuszu. (S.O.)

emonty na drogach g m i n n yc h trwają, na drogach o nawierzchni tłuczniowych wypełniane są ubytki za pomocą frezowiny. Ale to nie jedyne prace, które już trwają, zostały zakończone lub dopiero nadejdą. Mieszkańcy Ligoty Pięknej i Wiszni Małej mają za sobą uciążliwy remont ulic Na Kolonii i Leśnej. Zamieszkałym przy tych ulicach należą się wielkie podziękowania za cierpliwość i wyrozumiałość względem ekip prowadzących prace. Szczególnie ciężkim okresem dla pracowników i mieszkańców był okres zimy i wiosny, ale dziś wszyscy mogą się cieszyć z pozytywnego wyniku prowadzonych robót. Drogi z pewnością posłużą przez wiele lat. W okresie letnim zostaną także doposażone place zabaw na terenie gminy, wszystkie urzą-

dzenia instalowane na placach zabaw posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Montaż zostaje zlecony także firmą posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzonych robót przy sprzętach użytkowanych później przez bawiące się dzieci. Obok atrakcyjności zamawianych elementów, pod uwagę brana jest ich zużywalność i bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne w szkole w Psarach i Wiszni Małej. W związku ze zmianą organizacji placówek oświatowych na terenie gminy, budynek szkoły w Strzeszowie zostanie przebudowany i przystosowany do przyjęcia przedszkolaków. Aktualnie pozyskiwane jest pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. (S.O.)

Podsumowanie projektu

W

Szkole Podstawowej w Wiszni Małej podsumowano realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Wisznia Mała

Str. 2

realizowała projekt na rzecz dzieci w wieku przedszkolnych pod nazwą: „Wyrównywanie d ys p r o p o r c j i w d o s t ę pi e do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w tym z obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia Mała". Dzięki projektowi zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach, a zajęcia nabrały nowej, ciekawszej formy. Dzieci uczyły się także w ramach WIEŚCI GMINNE

projektu języka angielskiego, podczas podsumowania zaprezentowały wynik ich wspólnej pracy z pedagogami i zaśpiewały kilka piosenek w języku polskim i właśnie angielskim. (S.O.)


AKTUALNOŚCI

III Forum Wymiany Doświadczeń

N

a jakie zagrożenia korupcyjne powinny być przygotowane urzędy? Jak pracować w administracji zgodnie z zasadami etycznymi? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy III Forum Wymiany Doświadczeń w ramach projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów i specjaliści z zakresu standardów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym czy zabezpieczeń danych osobowych. Kierownik Działu egzekucji Należności Pieniężnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia zaprezentowała problem etyki w egzekucji podatkowej. Forum Wymiany Doświadczeń to nie tylko wspólna dyskusja nad problemami, ale także okazja do poznania już istniejących rozwiązań, które świetnie się sprawdzają w innych gminach. Podczas Forum przedstawiono kodeks etyczny funkcjonujący w Urzędzie Gminy Dłu-

Elżbieta Teszner - Kierownik Projektu w ARAW SA

gołęka. III Forum Wymiany Doświadczeń odbyło się 23 maja 2011 roku i było jednym z działań w ramach Projektu: „Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich JST”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To właśnie dzięki niemu w gminie Wisznia Mała wdrażany jest system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Celem Projektu jest podniesienie standardów zarządzania i poziomu obsługi klienta. Liderem Projektu Jest Agencja

Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, natomiast Partnerami 7 jednostek – 2 Starostwa Powiatowe (Wołów, Złotoryja), Urząd Miasta Siechnice i 4 Urzędy Gmin (Czernica, Długołęka, Kostomłoty, Wisznia Mała). Prócz wdrożenia i doskonalenia systemu jakością ISO, urzędy mogą wprowadzić systemy przeciwdziałania korupcji, zarządzania informacjami czy doskonalić swój elektroniczny obieg dokumentów. W ramach projektu zostanie zbadana satysfakcja klienta wewnętrznego i zewnętrznego i zostaną przeprowadzone liczne szkolenia.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WIEŚCI GMINNE

Str. 3


KULTURA

III Folkloriada

J

Strzeszowianki tuż przed występem na IV Powiatowych Dniach Kultury w Prusicach (2.07.2011)

uż 30 lipca wszystkie wsie powiatu trzebnickiego będą mogły zaprezentować swoje zdolności muzyczne i kulinarne. III Folkloriada przewiduje nietuzinkowe połączenie I Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych im. Witolda Gareckiego – „Śpiewające Wsie” i Konkursu na „Szartlotkę”.

wę i niezapomniane wrażenia. Świetlica wiejska w Malinie oraz teren przy niej na kilka godzin w sobotę 30 lipca br. zamieni się w krainę zespołów ludowych i smakołyków lokalnych. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno w prz e gl ądz i e l udow ym , jak i przede wszystkim w konkursie na najlepsze ciasto i deser. Folkloriada w Gminie Wisz-

Który zespół zostanie nagrodzony gromkimi brawami, która gospodyni upiecze najlepsze ciasto? Tego dowiemy się w końcu lipca, już teraz jednak organizatorzy (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich (LGDKWT) oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej gwarantują przednią zabaStr. 4

WIEŚCI GMINNE

nia Mała odbywa się już trzeci rok z rzędu. W tym roku postanowiono ją wzbogacić o nowe elementy towarzyszące. Jednym z nich jest I Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych im. Witolda Gareckiego. Jego celem jest uczczenie pamięci osoby Witolda Gareckiego, animatora życia muzycznego, byłego członka i lidera zespołów "Szymanowianie" i „Strzeszowianki”. Impreza ma


KULTURA

być cykliczna i odbywać się co roku. Przegląd jest również możliwością zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów ludowych mieszkańcom powiatu trzebnickiego. Folkloriada będzie trwała od godz. 15:00 do 20:00 na specjalnej scenie widowiskowej przy świetlicy wiejskiej w Malinie. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły prezentujące rodzimy folklor z powiatu trzebnickiego oraz zespoły zaproszone przez organizatora do wzięcia udziału w przeglądzie. Zachęcamy bardzo serdecznie zespoły ludowe do uczestnictwa w Przeglądzie, gdyż impreza ma na celu przede wszystkim integrację społeczności lokalnej naszego powiatu. Drugim elementem towarzyszącym imprezie będzie w tym roku konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na "Szarlotkę" – ciasta i desery nie tylko z jabłek. Szarlotka, to tak naprawdę tylko na-

zwa konkursu, gdyż w nim mogą brać udział ciasta i desery oczywiście na bazie jabłek, ale też innych owoców i produktów lokalnych z Kocich Gór. Konkurs na najlepsze ciasta i desery został zaplanowany na godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Malinie. Pyszne smakołyki z całego powiatu będzie oceniać specjalnie powołane jury przez Organizatorów, które przyzna jedną główną nagrodę i dwa wyróżnienia. Do konkursu zachęcamy nie tylko samych mieszkańców naszego powiatu, ale także Stowarzyszenia, które działają na terenie Gmin: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Prusice, Wisznia Mała i Zawonia. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się ok. godz. 18:30 wraz z nagrodzeniem zespołów ludowych. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do czwartku 28 lipca. Dokładne szczegóły można znaleźć w Regulaminie konkursu

( R e g u l a m i n : www.krainawzgorz.pl, www.wiszniamala.pl/oksir) Impreza ma na celu dobrą zabawię i wspaniałą integrację mieszkańców. Będzie jej towarzyszyć również festyn ludowy z atrakcjami dla dzieci, zakończony zabawą taneczną. Współorganizatorami tegorocznej imprezy są również Radny, Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Malin. Patronat nad Folkloriadą objęli Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert Adach oraz Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki. Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dorota Leń S.O.

Archiwalne zdjęcie zespołu Szymanowianie WIEŚCI GMINNE

Str. 5


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

E-seniorzy - kursy komputerowe 50+

W

irtualny świat stanął otworem przed naszymi seniorami. W Gminnej Bibliotece Publicznej mogli wspólnie z instruktorami odkrywać tajemnice Internetu. Dzięki przygotowanym ćwiczeniom i zadaniom, uczestnicy mogli nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Do bezpłatnego kursu mogły przystąpić osoby powyżej 50. roku życia. Każdy z kursantów otrzymał pendrive’a i materiały dydaktyczne przygotowane przez OKSiR. (S.O.)

„Z książką na walizkach”

J

oanna Zagner – Kołat, ilustratorka książek dla dzieci w ramach corocznej akcji „Z książką na walizkach” w dniu 1 czerwca odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiszni Małej, by spotkać się z najmłodszymi. Pani Joanna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i od zawsze drzemała w niej chęć rysowania. Już jako kilkuletnia dziewczynka zdobiła czym tylko mogła ściany swojego pokoju. Wielka pasja przerodziła się w wykonywany zawód i od kilkunastu lat wykonuje ilustracje do książek i czasopism dla najmłodszych, zilustrowała miedzy innymi książki Wandy Chotomskiej, Beaty Ostrowickiej, Ludwika Kerna , Izabeli Str. 6

Klebańskiej . Dzieci z klasy „0” Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej, które uczestniczyły w spotkaniu poznały tajniki sztuki ilustratorskiej, a także spróbowały swoich sił we wspólnym tworzeniu postaci czarodziejki, która nazwały MARCELINKA . Ponadto samodzielnie wykonały rysunki do czytanego przez pani ą J oann ę wi e rsz yk a, które można oglądać i podziwiać w bibliotece. Całe spotkanie upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze, na zakończenie którego wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki oraz autografy i gazetki promujące akcję „Z książką na walizkach”. S. Drzaszcz WIEŚCI GMINNE


SYLWETKI

J

Bodo Zapora - strzeszowianin z wyboru cz. 2

esienią 2004 roku Strzeszów obchodził jubileusz 800- lecia udokumentowanego istnienia wsi. W związku z tym prezentujemy drugą część opowieści o związkach Bodo Zapory ze Strzeszowem. Teraz, z perspektywy czasu, zastanawiamy się, czy my strzeszowianie, zdołaliśmy podziękować ks. Kiełbasie za wszystko, co za sprawą Bodo Zapory zrobił dla naszej wsi i dla podniesienia jej rangi jako miejsca ekumenizmu i pojednania. Chyba nie, ale nie dlatego, że jesteśmy niewdzięczni lecz dlatego, że zabrakło nam wówczas świadomości w jak doniosłych wydarzeniach uczestniczyliśmy. W każdym razie w naszej pamięci nigdy nie zblednie widok Ks. Profesora Antoniego Kiełbasy, ks. Kanonika Krzysztofa Rutkowskiego oraz pastora Parafii Ewangelicko -Augsburskiej we Wrocławiu Andrzeja Fobera, odprawiających pierwszą mszę ekumeniczną w dziejach Strzeszowa. Homilia którą Ks. Profesor wygłosił po polsku i niemiecku jeszcze

Zdjęcie archiwalne

dziś dźwięczy w naszych uszach. Dzięki staraniom pana Bodo Zapory uroczystości obchodów 800-lecia Strzeszowa zaszczycił swoją obecnością wicekonsul Niemiec- Ralf Nitz, wójt Gminy Wisznia- Stanisław Moik i jego zastępca – Jakub Bronowicki. Zainteresowanie mieszkańcami Strzeszowa pana Zapory nie wynika tylko z jego umiłowania miejsca urodzenia, ale jest także wyrazem posiadania tu wielu przyjaciół. Szczególnie cenił sobie przyjaźń ze św. pamięci Stefanem Sadowym i jego rodziną. Grono znajomych powiększał wraz z każdą wizytą w naszej wsi, a takie cechy jego osobowości jak dobro i wysoka kul-

tura powodowały, że znajomości te przeradzały się w przyjaźnie. Niewielu jest ludzi na świecie, którzy tak konsekwentnie pielęgnują swój sentyment do miejsca urodzenia. Ale zastanówmy się, czy taka postawa nie zasługuje na uznanie i szacunek? Czy obecnie w bezimiennej, zglobalizowanej cywilizacji osobowość jaką posiada Bodo Zapora nie zasługuje na „ocalenie od zapomnienia”? My niżej podpisani uważamy, że ciekawe życiorysy posiada wielu mieszkańców naszej wsi. Apelujemy więc zwłaszcza do młodych ludzi oraz tych, którzy posiadają barwne dzieje: Ocalmy je od zapomnienia. Strzeszów po wyjściu z niego w 1945 roku Niemców został zasiedlony ludźmi ze Wschodu oraz innych części Polski. Chcąc budować mądrą przyszłość, nie możemy zapominać o ludziach, którzy tworzyli przeszłość. Zapiszmy i uwiecznijmy ich losy, bo wszak pamięć blednie, cichnie, znika…. Maria Idzikowska, Jerzy Gryczman, Stefan Zelek.

Zdjęcie archiwalne WIEŚCI GMINNE

Str. 7


EDUKACJA

P

Piknikowy początek lata

oczątek lata upłynął pod znakiem licznych festynów rodzinnych na terenie całej gminy. Nie sposób opisać wszystkich, dlatego prezentujemy tylko jedną relację z Pikniku w Pierwoszowie, który odbył się 4 czerwca 2011 r. Słoneczne wczesne popołudnie 4 czerwca 2011 r. było zapowiedzią udanego pierwszego „Pierwoszowskiego pikniku” zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka przez Radę Sołecką na czele z Sołtysem panem Jerzym Kowalczykiem wespół z mieszkańcami Pierwoszowa. Organizatorzy już od samego rana przygotowywali wszystkie atrakcje, jakie miały spotkać

Str. 8

dzieci i ich rodziców, a było ich niemało… Centralnym miejscem piknikowego placu było boisko i teren zieleni wokół boiska, miejsca specjalnie przygotowywane od tygodni na tę okoliczność. W programie przewidziano występy animatorów z teatru „Akademia Wyobraźni” z udziałem naszych dzieci - aktorów amatorów. Mieliśmy okazję podziwiać talent, kreatywność i otwartość dzieci w spektaklu pt. „O tym jak bieda tańczyła”. Mimo żaru lejącego się z nieba widzowie z zapartym tchem oglądali występ wyczekując puenty. Wielką niespodzianką dla dzieci była olbrzymia dmuchana zjeżdżalnia, która cieszyła naszych milusińskich, zarówno tych małych jak i większych. Niewiele mniejsze zaskoczenie było, kiedy kolejno pojawiały się inne atrakcje, tj. wóz straży pożarnej, ileż było radości, że można dotknąć węży i sikawek strażackich, a pokaz kurtyny wodnej zraszającej biegające z uciechą dzieci rozbawił nie tylko je. Następnie przyjechał wóz policyjny – dzieci mogły bezkarnie używać klaksonu i przeszukiwać wnętrze wozu. Gdy na boisko WIEŚCI GMINNE

wjechał opancerzony pojazd bojowy Rosomak – kolejne atrakcje przestały już wszystkich dziwić czekaliśmy na więcej…. I pojawiały się, przyjechali motocykliści chętnie dający popis na swoich „wypasionych” maszynach, a gdy powolutku słońce chyliło się ku zachodowi na niebie pojawił się olbrzymi balon. To nie był zwykły balon, to balon z Klubu Sportów Balonowych. Wiele emocji wywołała niespodziewana wyprawa balonem pana wójta Bronowickiego, który wraz z żoną Bogusią był honorowym gościem na pikniku. Miejmy nadzieje, że nieoczekiwana inspekcja z góry zrobiła pozytywne wrażenie, w końcu przysłowie mówi, że pańskie oko konia tuczy. Choć w kuluarach zaczęto już się martwić, że jak balon zmieni kurs, to trzeba nowe wybory rozpisać!? Na szczęście po niespełna godzinie, a może krócej (bo czas w tym dniu inaczej płynął) p. Wójt szczęśliwy i pe-


KULTURA

łen wrażeń wrócił do nas. W festynowym szaleństwie brała udział również przewodnicząca Rady Gminy p. Małgorzata Ottenbreit. Oczywiście w międzyczasie trwały różnego rodzaju konkursy dla dzieci przygotowane przez panią Agnieszkę Rabiej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich konkursach. Mogły zaprezentować swoje umiejętności rzucając do celu, czy pochwalić się swoim talentem w konkursie plastycznym malując Pierwoszowskiego Krasnala. Za wszystkie zmagania dzieci otrzymywały dyplomy, słodycze i nagrody, co sprawiało wiele radości zarówno dzieciom jak i rodzicom. Dzieci chętnie fotografowały się też - w specjalnie w ykreowan ych prz ez p. Agnieszkę postaciach – jako Indianki i królewny. Dużo więcej weny twórczej i zaangażowania potrzebowały warsztaty ceramiczne zorganizowane przez panią Bognę Kozyrę – Radomską. Dzieci lepiły z gliny figurki, i tu niespodzianka, ponieważ ciąg dalszy prac związanych z rzeźbą – malowanie, szkliwienie - nastąpi na kolejnym pikniku. To nie lada wyzwanie dla Sołtysa i Rady Sołeckiej, przecież musimy zobaczyć pro-

dukt finalny zmagań dzieci. Oczywiście atrakcji dla dzieci było, co nie miara, ale też młodzież i dorośli bawili się przednio. Rozegrały się mecze młodzieży i „oldboy’ów”. Wynik był zaskakujący dla wszystkich. Górę wzięło doświadczenie i umiejętność pracy w zespole. A kto ją posiada, jak myślicie….? I tutaj koniecznie trzeba dodać, że w Pierwoszowie mieszkają wspaniali młodzi ludzie (zwani ogólnie młodzieżą), o czym wszyscy mieli okazję się przekonać podczas przygotowań do pikniku, ale oczywiście nie tylko. Wielkie dzięki chłopaki! Nie obyło się też bez smakołyków były lody i ciasta wypieczone przez panie, którymi bezkarnie t e g o d n i a w s z ys c y s i ę „opychaliśmy” (a ja chyba naj-

bardziej). Wypieki Pań były wyśmienite – ale to oczywiste! Niestety tak samo oczywiste okazały się kalorie. Uwieńczeniem pikniku było ognisko i pieczenie kiełbasek, a nawet kurczaka! Ale jak w każdej bajce musiał kiedyś nastąpić koniec świetnej przygody. Powoli rodziny rozchodziły się do swych domów, a organizatorzy krzątali się, porządkowali i wkrótce po pikniku pozostały już tylko emocje, radość, że udał się wyśmienicie, że mieszkają tu wspaniali ludzie, i do tej pory nie opuszcza mnie myśl, że to miejsce jest magiczne, a właściwie jestem tego pewna. To był świetny dzień, pełen przeżyć i cudownej zabawy. (I.A.I).

PODZIĘKOWANIA Serdecznie podziękowania dla radnych, sołtysów i wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy przyczynili się do organizacji pikników, festynów rodzinnych, imprez integracyjnych dla dzieci w gminie Wisznia Mała w imieniu mieszkańców składa wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki. WIEŚCI GMINNE

Str. 9


AKTUALNOŚCI

Oszczędzajmy wodę

Często zapominamy, że zwykłe podlewanie trawnika to także zużycie wody na poziomie 5 litrów na 1 m 2 na dobę.

W

okresie letnim, jak co roku, pojawiły się problemy z dostawami wody. Dzięki ostatnim modernizacjom wodociągów sytuacja powinna znacznie się poprawić. Sygnały od mieszkańców wskazują, że utrudnienia są dość powszechne. Niedawno zakończono prace przy łączeniu wodociągów Wisznia Mała-Kryniczno,

Str. 10

co zwiększy dostawę wody do miejscowości w naszej gminie. Braki wody powinny po tych pracach zdarzać się już tylko sporadycznie. Nie zapominajmy także, że racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi to obowiązek każdego z nas. Ubywające zasoby wody pitnej to problem globalny i jedno z głównych zagadnień edukacji ekologicznej,

WIEŚCI GMINNE

która niestety w Polsce nie znajduje wielu zwolenników na terenach gmin o profilu rolniczym. Prowadzenie gospodarstwa i życie w zgodzie z przyrodą to nie tylko sortowanie śmieci i dbanie o cz ystość środowiska, ale i oszczędność wody. Mieszkańcy bez głębszego namysłu podlewają swoje ogródki przez wiele godzin nie zważając na ograniczone zasoby wody. Braki wody są nieuniknione, gdy kilkudziesięciu mieszkańców w małej miejscowości postanowi w tym samym czasie podlać swój ogródek. W Polsce na jednego mieszkańca na rok przypada tylko 1600m3 wody, podczas gdy w Europie średnio blisko 5000m3 . Według „Poradnika Ogrodniczego” do podlania trawnika potrzeba ok. 5 litrów wody na 1m2


KULTURA

na dobę, rośliny na rabatach potrzebują nawet do 20l wody na m2. Przyjmując, że nasz ogród ma 300m2, sezon wegetacyjny 120 dni, a w ciągu doby zużywamy minimum wody potrzebnej roślinom (10l/m2), to zużyjemy 360 000 litrów wody podczas jednego sezonu. Wystarczy teraz obliczyć, ile wody w takim razie zużywa w ciągu lata 20 mieszkańców, a zorientujemy się, że brak wiedzy i świadomości na temat konieczności racjonalnego gospodarowania woda, może prowadzić do poważnych utrudnień z dostawami w przyszłości. Straty wody w gospodarstwach domowych to nie jedyny powód ubywających zasobów. W Polsce dochodzi nawet do 30procentowych strat wody z winy złego stanu wodociągów. W sierpniu przebudowane zostaną wodociągi w Wiszni Małej, co również usprawni przepływ wody w gminie. We wrześniu natomiast zakończy się budowa Stacji Uzdatniania Wody w Machnicach. SUW Machnice to niezwykle zaawansowany technologicznie obiekt, podobnych na Dolnym Śląsku znajduje się niewiele. Dodatkowo stacja została ulokowana na wzgórzu, by wykorzystać w przesyle wody za pomocą wodociągów naturalną siłę grawitacji. Efekty tegorocznych prac będziemy mogli odczuwać pod koniec lata, a realne skutki przeprowadzonych prac ocenimy w nadchodzącym sezonie letnim. (S.O.)

Taniec i zabawa w Mienicach

P

o raz drugi, podczas wakacji, taneczna inicjatywa sołtysa Piotra Szymczaka skierowana do dzieci spotkała się z wielkim zainteresowaniem i radością w całych Mienicach. Profesjonalnie prowadzone zajęcia przez Szkołę Tańca Kijkowski, w ramach Artystycznej Lokomotywy, zgromadziły prawie wszystkie dzieci, które od 4 do 8

lipca poznawały kroki polki, hiphop, salsy… Taneczna przygoda zakończyła się plenerowym popisem dzieci, poczęstunkiem przygotowanym przez instruktorów i rodziców oraz wspólną zabawą na trampolinie i zjeżdżalniach. Gratulujemy dobrej organizacji i pomysłu. (O.K.)

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY

Agnieszka Ożga lekarz stomatolog Adres Gabinetu: ul. Lipowa 12 51-147 Krzyżanowice Rejestracja telefoniczna: (71) 387 83 62 603 688 769 Z A P R A S Z A M Y WIEŚCI GMINNE

Str. 11


SPORT

START STRZESZÓW triumfuje

W

niedziele, 10 sierpnia w Krynicznie odbył się coroczny turniej o Puchar Wójta. W rozgrywkach zatriumfował START Strzeszów. Burzowy poranek nie zapowiadał dobrej pogody podczas Turnieju, jednak wraz z otwarciem rozgrywek niebo się rozchmurzyło i cały dzień świeciło słońce. W turnieju wzięło udział 11 drużyn z gminy Wisznia Mała: Malinka Malin, Błyskawica Szewce, Grom Ligota Piękna, LZS Krzyżanowice, Silesia Szymanów,

Wisznia Mała w Internecie:

Zapraszamy na nową stroną internetową Gminy Wisznia Mała:

www.wiszniamala.pl i portal:

www.wiszniamala.net Str. 12

Avia Ozorowice, Płomień Wisznia Mała, Start Strzeszów, Oldboys Ligota Piękna, MKS Machnice i gospodarze rozgrywek Kometa Kryniczno. Po pierwszej rundzie rozgrywek wyłoniono finalistów: Start Strzeszów, Grom Ligota Piękna i Malinka Malin. Zwycięstwo przypadło zespołowi Start Strzeszów, otrzymali Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała i komplet strojów Umbro. Na dru-

gim miejscu uplasowała się Malinka Malin, a na trzecim Grom Ligota Piękna. Podczas turnieju trwała loteria fantowa i piknik rodzinny z wieloma atrakcjami.

Inwestujemy w sport

W

sierpniu zostaną przeprowadzone inwestycje w infrastrukturę sportową w 4 miejscowościach. O nowe elementy wzbogacą się boiska w Wiszni Małej, Krynicznie, Strzeszowie i Krzyżanowicach. Na boisku w Wiszni Małej zostaną zdemontowane stare trybuny, a w ich miejsce pojawią się nowe. Dzięki nowym trybunom podniesie się standard boiska, które ze względu na położenie WIEŚCI GMINNE

przy szkole i u stóp Wysokiego Kościoła stanowi ważny element w strategii promocji turystyki i zdrowego trybu życia w gminie Wisznia Mała. Podczas rozgrywek sportowych, kibice będą mogli w lepszych warunkach dopingować swoje drużyny. W Strzeszowie, Krzyżanowicach i Krynicznie boiska sportowe zostaną ogrodzone, to kolejna inwestycja w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej na terenie gminy (S.O.)

Wieści Gminne nr 69  

Maj - Czerwiec 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you