Page 1

mรถt WIstrand


Den globala ekonomin gör att affärsvärlden ständigt förändras. För att möta dina behov av affärsjuridisk problemlösning krävs det både förståelse för dina affärer och marknader samt spetskompetens inom affärsjuridikens olika områden.

I mötet mellan människor uppstår möjligheter Som advokatbyrå drivs vi av en stark vilja att lösa affärsjuridiska utmaningar. Vi lägger alltid stor vikt vid tillgänglighet och lyhördhet i mötet med våra klienter. Vår erfarenhet gör att vi är metodiskt inriktade på att hitta lösningar och orädda att tänka i nya banor. Allt sedan starten har vi varit tongivande inom affärsjuridisk problemlösning, alltid med fokus på att hjälpa våra klienter att förverkliga sina affärsmål. Engagemang, dynamik och kompetens gör oss till en av Sveriges ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.


Vårt mål är att du ska nå dina mål Oavsett ditt behov av affärsjuridisk rådgivning är vårt mål att dina affärer blir framgångsrika. Beroende på uppdraget sätter vi samman ett skräddarsytt och väl integrerat team. Tack vare bred erfarenhet, gedigen kunskap och ett starkt engagemang kan vi erbjuda dig affärsjuridisk rådgivning som fokuserar på dina affärsmål. Oavsett om ni är ett mindre ägarlett företag eller ett större börsnoterat bolag.


Bred erfarenhet. Djup kunskap Wistrand har samlat på sig en gedigen och bred kunskap inom affärsjuridikens olika områden. I dag arbetar vi med de flesta branscher inom svenskt, privat och offentligt näringsliv. Delägarnas närhet i projekten är en självklarhet och vi ställer hela företaget till förfogande när uppdraget kräver det. Vår samlade erfarenhet ger dig och ditt företag professionell och kostnadseffektiv rådgivning som utvecklar din verksamhet.

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN ÄR: Aktiemarknadsrätt • Arbetsrätt • Bank & finans • Bolagsrätt • Entertainment & sport • EU- & konkurrensrätt • Fastighets- & entreprenadrätt • Företagsförvärv • Försäkringsrätt • Immaterialrätt • IT & telekom • Medie- & marknadsrätt • Miljö & energi • Obeståndsrätt • Offentlig upphandling • Processer & skiljeförfaranden • Sjö-, luft- & transporträtt • Skatterätt • Specialutredningar


ur dItt perspektIV Vi är alltid lyhörda för nya trender och tendenser inom affärsvärlden. Vårt mål är att våra juridiska råd ska bidra till att maximera affärsnyttan utifrån era mål och visioner. Vi ser alltid juridisk problemlösning ur ert perspektiv. Det är utifrån era strategiska och taktiska affärsförutsättningar som vi söker lösningar som ger synergieffekter för er verksamhet. Wistrand har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder tillgänglighet och kunskap om de lokala förutsättningarna i olika delar av landet. Vi har även ett väl utvecklat samarbete med internationella nätverk samt kontakter med byråer i andra länder.

5

Våra fem Värden Vi arbetar utifrån fem egenskaper som tillsammans utgör en grund för vår företagskultur. Våra värden är också ett uttryck för det vi fokuserar på i mötet med våra klienter. Dynamiska – Med initiativkraft, flexibilitet och engagemang är vi öppna för nya trender och tendenser. Alerta – Aktiva, lyhörda och förändringsbenägna är viktiga egenskaper som gör att vi är enkla att samarbeta med.

Engagerade – Vi strävar efter att skapa personliga relationer som bygger på hög integritet och tillgänglighet. Affärsfokuserade – Vi ser alltid affärsjuridiska utmaningar ur klientens perspektiv. Våra juridiska råd ska vara till nytta och maximera din verksamhet. Lösningsorienterade – Vi arbetar alltid ansvarsfullt och metodiskt för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.


några aV Världens ledande adVokater

Tove Andersson, advokat, miljö- & energigruppen:

Varje år identifieras och rankas världens ledande advokatbyråer inom affärsjuridik av the Legal 500 och Chambers. Rankingen visar att Wistrand under flera års tid varit bland de främsta.

På Wistrand strävar vi efter tydlighet och enkelhet i vår juridiska rådgivning. För oss är det viktigt att klienten känner sig välkommen att diskutera och komma med synpunkter.

Wistrand grundades i Göteborg och fick sitt namn av advokat Folke Wistrand. Som klient hos Wistrand har du alltid tillgång till hela vår samlade kompetens. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större möjligheter har vi att se till att skapa affärsnytta för dig som uppdragsgivare.

Lars Hasp, advokat och partner: Globalisering och europeiseringen gör att affärsvärlden och den juridiska spelplanen är under snabb utveckling. Det gör att även advokatens roll förändras och går alltmer mot skräddarsydd rådgivning för att skapa affärsmässiga möjligheter. Wistrand erbjuder i varje uppdrag ett engagerat och specialiserat team som arbetar prestigelöst tillsammans med klienten för att hitta kraftfulla affärsjuridiska lösningar. Över kontors- och landsgränser skapas samarbeten och kunskapsbanker som kommer våra klienter till godo. Med djupt specialistkunnande, bred branschkunskap, engagemang och lojalitet sporras vi att lösa marknadens mest utmanande affärsjuridiska frågor.

När vi arbetar med exempelvis projekt inom vindkraftsbranschen använder vi allt oftare juridiken som ett strategiskt instrument som spänner över flera områden. Då har ofta en av oss med specialistkompetens på miljö- och energirättsavdelningen en övergripande roll och samarbetar med flera olika kollegor med kompetens inom exempelvis finansiering och bolagsfrågor. Här är det en verklig fördel med kontor på tre orter. Dels kan vi möta klienten på andra orter vid förhandlingar, dels kan kollegor på andra kontor medverka i projekt på olika sätt med sin specialistkunskap. För mig är det en självklarhet att vara nyfiken och intresserad av klientens verksamhet. Själv är jag ofta ute och föreläser och medverkar i olika seminarier för att skapa bra kontakt med olika branscher. Allt vi gör ska vara till nytta för klienten. Det gäller också att sätta samman en skräddarsydd projektgrupp för varje uppdrag. Det är i mötet mellan människor som affärsnyttan uppstår.


nkel.se

Engagemang, dynamik och hög kompetens gör oss till en av Sveriges ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Wistrand grundades 1915 och har sedan dess hanterat affärsjuridikens avancerade problemställningar. www.wistrand.se

Wistrand Stockholm Box 7543, 103 93 Stockholm Tel 08-50 72 00 00 Wistrand Göteborg Box 11920, 404 39 Göteborg Tel 031-771 21 00 Wistrand Malmö Box 4149, 203 12 Malmö Tel 040-669 71 00

Wistrand  
Wistrand  

Law Firm Sweden

Advertisement