__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

De Wissel juli2021

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging


Lidmaatschap

Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

  

 

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld. Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

   

  

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van het bestuur…. In memoriam Eib van ‘t Slot Uit het Startblok Extra service Even voorstellen….. Live your dreams today and not tomorrow Live your dreams today and not tomorrow ( deel 2) Athlos Jeugdkampdag Depressie: hardlopen helpt Wat kunnen we wél leren van Keniaanse en Ethiopische hardlopers

Zes zomerwandelingen

“Je bent er bijna pad”

Clubkampioenen 2020

Kopij voor Wissel 4 inleveren voor 15 september2021


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden.

•Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Rob Daamen

06 22604530

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Marc Bezemer

06 13411227

*Penningmeester

Natascha Kuijken

06 42407898

*Algemeen lid

Patricia van Domburg

06 21881539

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

vacant

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 13411227

*PR- en Redactiecommissie

Elaine Bezemer/Teake Dijkstra

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341-424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Commissie Veilig Sportklimaat

Alida van de Kolk

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijdsecretaris

Conny Weggeman

06-42396251

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Chantal van Ginkel en Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenscontactpersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenscontactpersoon

Rita Hoving

06 51987224

*Vrijwilligerscoördinator

vacant

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg *Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden Zie ook de wedstrijdkalender. Dinsdag 31 augustus a.s. ‘s Heeren loop

24 en 25 september a.s. Voor de leden die al naar de baan, de kantine en/of de kleedkamer is geweest, heeft zeer waarschijnlijk het straatnaambordje gezien aan het begin van het pad met de naam : “Je bent er bijna pad”. In deze Wissel wordt er al gevraagd naar de betekenis van dit bord. Maar waar zijn we bijna? Zo als het er nu naar uitziet bijna aan het einde van de Corona-periode, tenminste als we alleen naar Europa kijken. Hopelijk volgt de rest van de wereld zo snel mogelijk, zodat veel ellende voorkomen wordt. Het bordje blijft toch leden bezighouden. Gek als je met een loopgroep op weg gaat voor een training en je komt voorbij dit bord met bovengenoemde tekst. Ruim een jaar lang waren de wedstrijden voor de loopgroepen afgelast en dat was steeds te zien in de verticale balk op deze pagina. Gelukkig kan ( bij-

na) alles weer zoals twee jaar geleden. De Wedstrijd Organisatie Commissie is uitgebreid in aantal leden ( zie ook Even Voorstellen….) en heeft al weer een aantal wedstrijden op de kalender staan https://athlos.nl/wedstrijden/ wedstrijdkalender/ . Ook de Kantine Commissie is klaar voor de komende (baan-) wedstrijden. In dit nummer natuurlijk weer de vaste columns van Alida, Kees en Jan Willem. Maar helaas ook een bericht van overlijden van Eib, in 2017 nog Vrijwilliger van het Jaar. Geluukig gingen heel lang de trainingen en een beperkt deel van de wedstrijden voor de jeugd door. Jammergenoeg niet het Athloskamp, maar wel een ontzettend leuke Athlos Jeugdkampdag, met een mooi verslag van Patricia. Veel leesplezier.

CLUBkampioenschappen Voor Baan-en wegatlete-

Woensdag 29 september a.s. Scholieren Atletiekfeest

16 oktober a.s. Run-Bike-Run en NK Estafette Cross


Van het Bestuur …. Na een periode van (te) lage temperaturen en veel regen, hebben we de afgelopen week mogen ervaren hoe het aanvoelt als de temperatuur weer de 30 graden passeert. Meerdere trainingen zijn daardoor niet doorgegaan. Een van onze trainingsgroepen kwam ik op zo’n trainingloze avond tegen op één van de terrassen aan onze prachtige Harderwijkse Waterfrontboulevard. Een mooi voorbeeld dat een lidmaatschap van Athlos niet alleen gaat om actief bewegen en sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten en te ervaren wat de toegevoegde waarde is om met elkaar een vereniging te zijn.

nigeen de zomervakantie nog in het vooruitzicht, ligt de laatste Wissel van voor de zomer weer voor ons.

Deze week is het aantal graden op de thermometer aanmerkelijk lager; een prima temperatuur om weer te gaan trainen. Voor sommige leden wellicht een reden om daarmee het Europees Kampioenschap voetbal op televisie te

Op 19 juni was ik in onze binnenstad, en zag daar bij een van onze ondernemers deze tekst op drie plankjes buiten had hangen. Gelijk dacht ik aan Eib, maar ook aan die vele vrijwilligers van Athlos die hun steentje bijdragen. Zonder die actieve betrokkenheid van al onze vrijwilligers zouden we immers geen vereniging vormen. Ik besloot direct om deze plankjes te kopen om ze in onze kantine te laten ophangen.

In deze Wissel is een in memoriam aan Eib van ’t Slot opgenomen. Op 18 juni was Athlos met een grote groep leden aanwezig bij zijn afscheid. Eib heeft veel voor Athlos betekend, en was nog steeds actief als lid van de Accommodatiecommissie. Wij wensen Ria, onze trainingscoördinator wandelen, haar kinderen en familie heel veel sterkt toe met dit grote verlies.

Door het bestuur en de diverse commissies binnen Athlos is er de afgelopen maanden hard gewerkt om een aantal belangrijke vacatures weer ingevuld te krijgen. Hierin zijn al hele mooie stappen gezet. Echter we zijn nog volop bezig om ook de laatste vacatures bezet te krijgen. Hoe mooi zou het zijn als we daar met elkaar in gaan slagen? Bijvoorbeeld om de kantinebezetting rond te krijgen, zoeken we nog een aantal (ouders van) leden die een paar uurtjes per maand dit willen doen. In een volgende Wissel willen we aan onze vrijwilligers meer aandacht besteden. Maar als je nu al denkt: ik wil niet alleen lid zijn van Athlos, maar ook als vrijwilliger mijn bijdrage leveren, meld je dan vast aan: bestuur@athlos.nl ontvluchten, voor anderen juist reden om de trainingstijden aan te passen aan het speelschema van het Nederlands elftal. Met de langste dag weer achter ons, maar voor me-

Tijdens een vergadering met alle commissievoorzitters en het bestuur in mei jl. is nader met elkaar kennisgemaakt en is met name gesproken over hoe we de ambities en actiepunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 willen gaan realise-


ren. Eind dit jaar willen we een besluit voorbereid hebben voor de algemene ledenvergadering van begin 2022 over een aantal investeringen die we gedurende de looptijd van het meerjarenbeleidsplan willen gaan doen. Hierbij wordt gedacht aan een uitbreiding van onze clubaccommodatie met een groter krachthonk, andere investeringen in ons clubgebouw in het kader van duurzaamheid of een elektronisch toegangscontrolesysteem in plaats van de huidige sleutels, en/of wellicht een pacer-/ wavelightsysteem langs de atletiekbaan. Op 9 juni jl. hebben Marcel Celie en ondergetekende namens het bestuur van Athlos een overleg gehad met sportwethouder Marcel Companjen en Dinie Kolk, beleidsadviseur sport. Diverse onderwerpen zijn besproken waaronder de rol en betrokkenheid van de gemeente bij de uitvoering van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Athlos en de vraag mede namens de andere buitensportverenigingen in Harderwijk voor verlenging van de periode van kwijtschelding van huurgelden in relatie tot de forse implicaties van corona op onze financiële huishouding. Maar ook de verkeersveiligheid N302 en het ontbreken van verlichting langs het fietspad Strokelweg waren onderwerpen van gesprek. Volgend jaar 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In het licht hiervan zijn op 7 juli a.s. de leden van de gemeenteraad vanaf 19.00 uur uitgenodigd voor een werkbezoek aan Athlos. Zij worden dan rondgeleid op onze sportaccommoda-

tie, waarna het bestuur met hen in gesprek gaat over voor beide partijen relevante onderwerpen. In de afgelopen maanden zijn er door het kabinet in het kader van de routekaart coronamaatregelen meerdere stappen gezet, waarbij telkens meer maatregelen losgelaten konden worden. Mede op basis van richtlijnen van de Atletiekunie (gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF), is dit na iedere persconferentie door het bestuur in overleg met betrokkenen vertaald in een “Protocol verantwoorde atletiek- en wandelsport AV Athlos” en vervolgens gecommuniceerd naar alle leden. Sinds begin juni de kantine en de kleedkamers weer geopend zijn, zien we steeds meer groepen op onze eigen clubaccommodatie. Met ingang van 26 juni vindt er weer een verdere verruiming van maatregelen plaats, mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden en keren we langzaamaan weer terug naar een ‘bijna normale situatie’. Het is fijn om vele leden weer te ontmoeten op onze eigen Athlos-accommodatie. Wij wensen u een mooie zomerperiode toe, met een eventueel fijne vakantie. Blijf sporten en bewegen, en blijf bovenal gezond! Namens het bestuur, Rob Daamen, voorzitter


In Memoriam

Eib van ‘t Slot Met groot verdriet ontvingen wij het bericht dat Eib van ’t Slot op zondag 13 juni 2021 is overleden. Wij kijken terug op vele mooie jaren met Eib, jaren waarin hij een enorm gewaardeerd lid en vrijwilliger was bij Athlos. Eib kennen we als een stille kracht en een sociale man, waar we altijd een beroep op konden doen. Met zijn vakmanschap op het gebied van hout- en metaalbewerking of elektriciteit: Hij regelde het. Maar Eib was veelzijdig, ook het jeugdkamp heeft van hem genoten door de vele fantastische maaltijden die hij heeft bereid. De lijst van activiteiten die Eib voor Athlos heeft uitgevoerd is te lang om hier te noemen. We gaan Eib missen als lid en vrijwilliger, maar vooral als een fantastisch mens. We wensen de nabestaanden in het algemeen en Ria in het bijzonder de kracht toe om het verlies van Eib te verwerken. Het bestuur AV Athlos

Voorkant rouwkaart


“Uit het Startblok” “UIT HET STARTBLOK” VEILIG SPORTKLIMAAT Als we een Athlos Jeugdkamp hebben dan onthalen we de jeugd op een feestelijke wijze, openen we met een voorstel ronde van de leiding , zingen we het Athlos (kamp) lied en maken we afspraken met de deelnemers. Een van de belangrijkste regels/afspraken die we maken is dat bij alles wat je doet, je bij jezelf moet afvragen of je het ook “leuk” zou vinden. Stel, je wilt een grap maken naar een mede atleet, je bent

aan het stoeien of je “leent” iets van een ander dan bedenk je eerst of dat je dat grapje zelf ook leuk zou vinden of hoe graag jezelf iets uitleent… Vind je het zelf niet leuk? Dan kun je er eigenlijk ook vanuit gaan dat de ander het misschien ook niet leuk zou vinden. Een mooie regel die meestal werkt en meteen het een en ander oplost. Toch gaat het helaas niet altijd zo gemakkelijk en worden sportclubs regelmatig geconfronteerd met ongewenst of onplezierig gedrag. Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders naast een kind, het jurylid dat belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Ook binnen de atletieksport kan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats vinden. Grensoverschrijdend gedrag in de (atletiek) sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:  Pesten  Discriminatie  Bedreiging  Belediging  Mishandeling  Seksuele intimidatie Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die:  Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.  Die als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én  Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/ reglementen niet in voorzien.


Gezien de actualiteit van het onderwerp heeft AV Athlos officieel een Commissie Veilig Sportklimaat aangesteld. In deze commissie zitten: pupillentrainster Patricia van Domburg, Aukje Sinte Maartensdijk als moeder van 4 Athlos atleten en EHBO medewerkster, Ria van t Slot trainerscoördinator Wandelgroepen en ikzelf , Alida van de Kolk, als hoofdtrainster baanatletiek en bestuurder. De commissie Veilig Sportklimaat gaat met de volgende actie punten aan de slag:  Proactief zijn in het signaleren van bovenstaande gedragen  Herkennen in de beschikbare instrumenten  Bewust worden van de permanente aandacht die grensoverschrijdend gedrag vraagt Dit zal zich uiten in de volgende activiteiten:

We gaan aan de slag met de Tool vanuit de Atletiek Unie: High 5! Op naar een veilige sportcultuur: Deze tool helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. We werken met een stappenplan: Hoe maken we onze vereniging veilig? Wat kan beter? Wie doet er mee? Wat spreken we af? Hoe houden we elkaar scherp? Actie kalender; terugkerend onderwerp bij vergaderingen of meetings van de trainers,bestuursleden en vrijwilligers

nieuwe trainers/vrijwilligers bijpraten over gedragregels VOG regelen, (verklaring omtrent gedrag) voordat trainers/vrijwilligers hun functie gaan vervullen bij AV Athlos vragen zij een VOG aan en leveren deze in bij de secretaris. Tevens tekenen zij een contract met de door Athlos opgestelde gedragcodes. Incidenten protocol Jaarlijks (indien noodzakelijk vaker) contact met de Vertrouwens contact personen van Athlos. Binnen Athlos zijn twee vertrouwenscontactpersonen aanwezig: Volkert Bakker (bij veel Athlossers bekend als voormalig jurycontactpersoon, voorzitter WOC en grondlegger van de website) en Rita Hoving (Nordic Walking trainer) Wat is een vertrouwenscontactpersoon: De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag (agressie, fraude, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, e.d.), of over een concreet incident. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat doet een vertrouwenscontactpersoon : Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken en kan informatie geven over eventuele vervolgstappen. Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging Een vertrouwenscontactpersoon kan doorverwijzen naar opgeleide hulpverleners, bv huisarts, maatschappelijk werk of een vertrouwenspersoon van de sportkoepelorganisatie NOC*NSF Contact gegevens van onze VCP vind je terug op de website van Athlos onder het kopje: vereniging ; Vertrouwens contactpersonen. Veilig sportklimaat:


Om fijn te kunnen sporten en prettig met elkaar om te gaan is het goed een houvast in de vorm van verenigingsregels te hebben. Voor AV Athlos hebben we deze regels ook opgesteld: Iedereen is welkom Wij zorgen voor een positieve sfeer en positief klimaat Wij tonen waardering voor de trainers, juryleden, wedstrijdleiding en atleten Wij laten de atleten hun atletiek beoefenen Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen Als er problemen zijn, maken we er melding van Wij vloeken, schelden en pesten niet Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag De sporter zal tijdens de training, wedstrijd oid respectvol omgaan met medesporters De sporter onthoudt zich van elke vorm van (macht) misbruik of seksuele intimidatie Laten we ons met zijn allen aan deze regels houden zodat AV Athlos echt de tofste verenging op deze aardbol is en niet vergeten!!! Voordat je iets

doet, bedenk eerst of je het zelf ook leuk zou vinden! Uiteraard hopen we samen met jullie een veilig sportklimaat te creëren voor en bij AV Athlos. Mochten er nog vragen op/aanmerkingen zijn over bovenstaande dan horen we dat graag. Aan-

spreekpunt voor onze commissie VSK is Patricia van Domburg 06-21881539. Alvast een mooie zomervakantie gewenst en de volgende keer weer meer “leuk” nieuws over de wedstrijden en andere activiteiten op en rond de baan. Vriendelijke groet, Alida van de Kolk


Extra service Nu de eerste baanwedstrijden al weer achter ons liggen is ook de kantinecommissie weer uit haar Covid-slaap gekomen. Toch heeft de commissie niet helemaal stilgelegen want er is goed nagedacht op welke manier zij haar taak nog beter kan uitvoeren ten behoeve van de klanten in de kantine,. Een belangrijke activiteit is voor de commissie het zo goed mogelijk verzorgen van de juryleden, die soms urenlang bij een bepaald onderdeel staan om de atleten te begeleiden en de resultaten te verwerken. Sinds kort is er een koffiekar met koffie, thee en de altijd goed verzorgde lunchpakketten en deze zal zeker gewaardeerd worden door alle juryleden! Een goede reden om je nu aan te melden als vrijwilliger bij de baanwedstrijden!! Bert Hornsveld en de koffiekar


Even voorstellen ………………….. Hallo lezers! Mijn naam is Véronique de VlamingSax, bij sommige Athlossers bekend als moeder van onze oudste dochter Sennah (traint bij de Apupillen). In 2012 hebben wij Rotterdam ingeruild voor het wonderschone Harderwijk. We genieten enorm van de Veluwe. Prachtige hardlooproutes zijn er te vinden! Naast dat ik moeder ben van drie mooie dochters (en sinds kort een ook nog een pup) houd ik mij bezig met sport, (secretaresse)werk, huishouden, voorzitterschap bewonerscollectief Veldkersmeen en nog hand en span zaken op de basisschool van onze meiden. Toen de oproep kwam om meer betrokken te raken bij Athlos (gezien de hoge nood) was het een simpele keuze om mijzelf hier voor aan te melden. Eerst heb ik de jury cursus gevolgd (met veel plezier!) en nu mag ik mij ook bezig houden met het wedstrijdmateriaal als coördinator wedstrijdmateriaal. Dus zodoende in de WOC (wedstrijd organisatie commissie) gestapt. Zorgen dat al het materiaal kwalita-

tief goed en altijd op orde is voor de wedstrijden, dat is wat de taak grotendeels inhoudt. Dit mag ik samen regelen met beheerder Hans Kuijken. Tot zien op de (wedstijd)baan!


Live your dreams today and not tomorrow Geachte lezers van deze zeer gewaardeerde column.. Een prachtige aanhef en ik wou dat ik deze had verzonnen. Het is echter een waarheid als een koe. Ieder mens heeft zijn/haar dromen. Velen onder ons stellen hun dromen uit voor later, want dan heb ik meer tijd, dan……….. Voor velen onder ons is er echter geen later. Niet iedereen heeft een lang leven tegoed, helaas. Daar begint mijn verhaal van deze keer.

Uw meester GBJ Legrand kan zich gelukkig prijzen met een prachtig gezin, vele vrienden en vriendinnen. Dit verhaal gaat over mijn droom en mijn dierbare vriendin Paula, die helaas niet meer bij ons is. Paula mocht slechts 42 jaar jong worden. Zij liet vijf prachtige dochters en een fantastische man, mijn dienstvriend Hugo achter. Ondanks dat het al weer heel wat jaren geleden is denk ik nog vaak aan haar, zeker wanneer ik de meiden zie. De meiden zijn inmiddels allemaal volwassen en leiden hun eigen leven. Mijn maat Hugo zie ik nog regelmatig en iedere keer als wij elkaar treffen lijkt het alsof ons verhaal gisteren geëindigd is en vandaag doorgaat. Wij blijven vrienden voor het leven. Ik weet het zeker.

Deze maand ga ik een droom uit doen komen. Ik ga samen met mijn zoon Patrick het laatste weekend van juni “de Marmotte” in Frankrijk fietsen. We gaan legendarische bergen beklimmen met de fiets. De Glandon, de Croix de Ferre, De Telegraphe, De Galibier en als sluitstuk de Alpe d’Huez. 170 kilometer en 5500 hoogtemeters. Het zal niet makkelijk zijn. We hebben goed getraind en de conditie is er, maar je hebt “de Marmotte” pas gereden als je terug bent boven op de Alp. “Live your dreams today and not tomorrow”zei Paula tegen mij. Zij had het zo zwaar en zij gaf mij moed en troost. Zeven jaar geleden , 5 juni 2014 reed Hugo en de meiden de Alpe d’Huzes, als eerbetoon aan Paula. Wij gaan het dit jaar ook doen, als eerbetoon aan een geweldige vriendin. Live your dreams today, and not tomorrow. Het lijken simpele woorden, maar hebben een heel diepe achtergrond. Stel niet uit at jij vandaag kunt doen. Jaag je dromen na, want voor iedereen komt het moment dat je terug kijkt op geleefde leven en dan wil je weten dat jij gedaan hebt wat je graag wilde doen.

Uw meester GBJ Legrand


Live your dreams today and not tomorrow (deel 2)

.Eindelijk was het zover. Het weekend van de Marmotte. Wat zou het brengen? Op vrijdagmorgen samen met mijn zoon in de auto op weg naar Alpe d’Huez waar ons hotel ligt die wij geboekt hebben voor de komende dagen. Het weer ziet er goed uit voor de zaterdag. De zondag kan regen brengen, dus samen besluiten wij om zaterdags de tocht te gaan fietsen. We komen s’middags rond zes uur aan in het hotel. We hebben een prachtige kamer met een fantastisch uitzicht op de bergen, die nog redelijk besneeuwd erbij liggen. Na het eten nog even wat relaxen en dan naar bed, want we moeten op tijd eruit.

Zaterdagmorgen. Na een prima nachtrust is vandaag de grote dag. Na een stevig ontbijt, de fietskleding aan, de zakken vol met voeding en de nodige bidons met drinken, stappen we beneden aan de voet van de Alp op de fiets en gaan we van start. Allereerst naar de Glandon. Gemiddeld 5%, maar heel veel stukken van zowat 9% komen we na anderhalf uur boven op de top. Dat ging eigenlijk best heel goed. Na een korte pauze snel aan de afdaling naar st Etienne de Cuines. Als we beneden zijn slaan we rechtsaf richting st Jean de Maurienne, waar de Telegraph op het programma staat.

De temperatuur stijgt al snel naar de dertig gra-


den in het dal. Plotseling voel ik mij onwel. Ik verzuur snel en moet even stoppen. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Na een korte pauze besluiten we verder te gaan. Het lijkt beter

meer de Alp op te gaan.

Ondanks dat we de Marmotte niet geheel uitgefietst hebben ben ik trots op mijn zoon en op mijzelf. Uiteindelijk hebben wij een fantastische tijd samen mogen doorbrengen in alle trainingen, de gesprekken, de stiltes kijkend naar elkaar. De trotse blik in de ogen van mijn zoon. Mijn held. Live your dreams today and not tomorrow. Zondags praten we nog wat na en gaan we de omgevng van het hotel verkennen. De prachtige bergen. Het dorp. Plots staan we bij bocht 0. De Bas Mulder bocht. Ook een geweldige held. Een voorbeeld voor ons allemaal. Bas is helaas niet meer. Veel te vroeg van ons heengegaan, maar wat heeft hij veel losgemaakt bij ons allemaal.

met mij te gaan. Aangekomen in st Jean de Maurienne beginnen wij aan de klim van de Telegraph. Halverwege voel ik weer dat het niet goed gaat. Ik besluit tijdelijk te stoppen en met een taxi verder te gaan richting de Galibier. Gezondheid gaat boven alles. Mijn zoon gaat door en ik zal hem verderop opwachten.

Terwijl wij daar staan , denk ik weer aan Paula. De vrouw waar ik mijn verhaal mee begon. Ik kan er niets aan doen, maar plots is mijn gezicht vol tranen. Dit keer niet van verdriet, maar van trots. Bedankt Paula, bedankt Bas. Wat heb ik veel van jullie geleerd. Patrick kijkt mij aan. Ook hij heeft natte ogen.

Na een periode wachten op de Galibier is de fitheid er weer en ga ik terug de berg af mijn zoon tegemoet. Op 8 km van de top ontmoetten wij elkaar weer en samen rijden we verder naar de top van de Galibier. De temperatuur op de top van de Galibier is nog ongeveer 12 graden. Het is daar gewoon koud. Hiervandaan is het nog ongeveer 45 km afdalen naar de auto, dus snel op weg naar beneden. Samen rijden we op onze top en aangekomen besluiten we te stoppen en niet

Uw meester GBJ Legrand


Bestel jij wel eens iets via internet? Lees dan nu even verder! Jij kunt Athlos GRATIS sponsoren via jouw internetaankopen. SponsorKliks is een organisatie die een percentage van jouw internet -aankoopbedrag overmaakt aan Athlos. Welke webwinkels doen mee? Denk aan webwinkels als BOL.com, CoolBlue, BOOKING, Thuisbezorgd, AH Online, Zalando enz. enz. Een kleine moeite voor jou als lid, een interessante opbrengst voor onze mooie vereniging!

Hoe gaat het in z’n werk? Jij wilt iets bestellen via internet: Ga naar de Athlos website, www.athlos.nl 

Klik op de Sponsorkliks-button

‘Wie wilt u sponsoren?’ Kies: AV Athlos

Klik daarna op de door jou gewenste webwinkel.

Doe je bestelling. Athlos zegt: Dank je wel!

Note: Neem bij internetaankopen altijd in overweging of aanschaf via de lokale middenstand een optie is. Zij bieden kwaliteit, service en zorgen tenslotte voor de sfeer en gezelligheid in de winkelcentra van Harderwijk.


Athlos Jeugdkampdag 2021 Traditiegetrouw hebben we tijdens het hemelvaart weekend altijd het Athlosjeugdkamp. In 2020 kon dit niet helaas niet doorgaan en ook dit jaar was het niet te realiseren om meerdere dagen op pad te gaan. Maar de maatregelen lieten wel toe, dat we een activiteiten dag organiseerden. Dit lieten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen en zo werd onze eerste Athlos Jeugdkampdag een feit. Met ‘Feest’ als thema, hadden we natuurlijk alle reden om dit jaar extra uit te pakken. Voor deze dag hadden ruim 100 jeugdleden zich aangemeld. In hun allerfeestelijkste outfits werden ze ontvangen door de 18 man tellende kamp ‘lijding’, die er natuurlijk ook op hun allerfeestelijkst uitzagen. Nadat iedereen wat te drinken met iets lekkers had, hebben we deze dag geopend met het zingen van ons aangepaste kamplied, wat door iedereen, inclusief onze gasten Rob Daamen en Marc Bezemer, uit volle borst werd meegezongen.

Daarna kwam Marc Bezemer (voorzitter sponsorcommissie) met een verrassing. Voor iedereen was er een mooi, feestelijk T-shirt. Het ‘Athloskamp’ 2021 was nu officieel geopend en het werd de hoogste tijd om te starten met het eerste onderdeel van de dag: De Spellen Kermis. In groepen gingen de kinderen met een spellenkaart de hele kermis over. Spijkerpoepen, ezeltje prik, hindernisbanen, mummies maken, noem maar op het stond allemaal op het ochtendprogramma. Tussendoor mocht je zo veel limonade in alle kleuren pakken als je dorst had en had je trek, dan kon je naar de pannenkoekenkraam, waar Niek en Swen de heerlijkste pannenkoeken voor je hadden. Voor we het wisten was deze Kermis ochtend voorbij en was het tijd voor de lunch. Bij de lunchkraam werden door Alida en Patricia heerlijke broodjes knakworst, krentenbollen, fruit, melk, etc. geserveerd, dus iedereen kon zijn buikje vullen met lekkers. Na de lunch werd de groep gesplitst in de pupillen en de junioren. Voor beiden groepen was er een speurtocht uitgezet. Deze werd begeleid door onze vakkundige ‘lijding’, zodat er geen kinderen in het bos zijn achtergebleven. antwoorden….het zat er allemaal in.

Speuren, opdrachten doen, vragen be-


Na deze speurtocht even uitrusten met wat chippies (het was tenslotte feest) en wat drinken om zo door te gaan met de ‘Waterspelen’. Er werden waterestafettes gedaan, sponzentrefbal, bekers vooruitschieten met waterpistolen, etc,. Twee uur lang allerlei waterspellen. Heerlijke verkoelend zo richting het einde van een steeds warmer wordende, heerlijke zonnige dag.

Deze dag werd afgesloten met een overheerlijke BBQ. Onze BBQ-Masters Sjaak en Ricardo bakten maar liefst 150 hamburgers, - drumsticks en vegastokjes gaar. Aangezien iedereen van alle activiteiten reuze trek had, is er heerlijk gesmuld. Zo kwam aan deze mega fantastische, gezellige, zonovergoten en vooral feestelijke dag helaas toch een einde. We bedanken alle leuke deelnemers, de onvermoeibare kampleiding, onze gasten Marc en Rob, onze BBQmasters Sjaak en Ricardo, voor het mogelijk maken van deze onvergetelijke Athlos Jeugdkampdag 2021!!


Depressie: hardlopen helpt

Wat gebeurt er in je brein als je gaat hardlopen? ‘De shit eruit, de feel good stofjes erin’ ‘Zo simpel werkt het,’ vertelt psychiater en hardloper Bram Bakker. Hardlopen helpt bij een depressie. Maar ook bij andere psychische klachten of problemen. Hardlopen heeft een positief effect op je brein, stressniveau en emoties. Laat je hersenen niet zitten ‘Bewegen heeft voordelen bij elke psychische klacht. Van angsten, psychose, en agressiviteit tot aan stress, vermoeidheid, slapeloosheid of een verslaving. Door te bewegen, functioneren je hersenen beter. Maar het omgekeerde geldt dus ook: door een te kort aan beweging, krijg je klachten. Laat je hoofd dus niet zitten. Ook preventief hardlopen, helpt tegen psychische klachten. En ben je te druk? Maak juist dan tijd. Als je niet in de ellende wilt verzanden,’ luidt het devies van de psychiater. Positieve effecten van hardlopen bij depressie De positieve invloed van hardlopen op het brein, stress en emoties komt door de: * neurobiologische effecten * psychologische effecten

Neurobiologische effecten ‘Door hardlopen neemt stress neemt af. En de feel good stofjes nemen toe: zoals endorfine, serotonine en testosteron. Deze biochemische processen zijn ingewikkeld. Maar samen te vatten in: de shit eruit, de feel good stofjes erin.’ Vicieuze cirkels ‘Je doorbreekt daarbij een vicieuze cirkel met hardlopen,’ legt Bram uit. ‘Mijn cliënten die aan een depressie lijden, blijven vaak het liefst in bed. Geen energie. Laat staan voor hardlopen. Terwijl iedereen weet dat je van hardlopen energie krijgt. Door tóch te gaan, doorbreek je die cirkel. Zo eenvoudig is het.’ Psychologische effecten ‘Mensen met psychologische klachten hebben vaak niet-rationele overtuigingen. Negatieve gedachtes en argumenten om vooral niet te gaan hardlopen. Ik motiveer juist deze mensen om het toch te gaan doen. Ze zien dan al snel het tegenovergestelde onder ogen.’ Ik ben beter, dan ik dacht. Ik kan meer, dan ik dacht. Hardlopen is leuker, dan ik dacht. Dit heet corrective emotional experience in de psychologie. Ofwel door ervaring herzien van onjuiste overtuigingen. Werkt wandelen niet bij een depressie?


‘Bewegen is sowieso goed bij hoofdklachten. Maar tijdens het wandelen bereiken veel mensen niet de fysiologische voordelen. Je ontspant wel, maar je herwint geen energie. De doorbloeding van je brein is dan niet voldoende. Bij hardlopen of andere duursporten wel.’ Wat gebeurt er nog meer in je brein tijdens hardlopen? Hippocampus groeit bij intensief bewegen Het hersendeel de hippocampus is noodzakelijk voor informatie opslaan en ophalen. Ook controleert dit gebied het gedrag dat van belang is voor overleving en veranderende omstandigheden. Psychologen ontdekten dat bij mensen met een depressie, deze processen anders verlopen dan bij mensen zonder depressie. Hardlopen is ook daarom verstandig. De hippocampus groeit bij een intensieve vorm van beweging en functioneert dus beter. Nog meer voordelen van hardlopen bij een depressie: Hardlopen helpt resetten bij een depressie ‘Buiten sporten heeft nog een extra voordeel bij een depressie. Je biologische klok is dan vaak ontregeld. Je sleept jezelf uit bed. Soms pas halverwege de dag. En ‘s avonds kom je juist tot leven. Als je dan om tien uur gaat sporten in een sportschool, verandert er niks aan je ritme. Daar komt nog bij dat onderzoek laat zien dat ‘in het groen zijn’ ook een positieve invloed op je gestel heeft.’ De wetenschap Is er wetenschappelijk onderzoek en bewijs? ‘Ja zeker. Wetenschappers zijn er over uit dat hardlopen zinvol is voor het bestrijden van depressies. Maar er is meer onderzoek nodig,’ geeft Bram direct toe. Hoge kosten en weinig belanghebbenden, maken dit lastig. Nog los van de praktische kant van het onderzoek. Deze is vrij ingewikkeld. Want hoe meet je de exacte effecten? Een proef-

persoon laten hardlopen met een hersenscan op het hoofd bevestigd?’ grapt Bram. De praktijk ‘Elke cliënt krijgt óók een fysiotherapeut toegewezen. Wat de psychische klacht ook is.’ Runningtherapie ‘Daarnaast lopen we het hele jaar door met zo’n 3 groepen van 7 à 8 mensen. Runningtherapie. Een keer per week therapeutisch relatief rustige duurlopen. Onder begeleiding van een runningtherapeut. Het is een aanvulling op de reguliere behandeling. De therapeut begeleidt de mensen bij hun training, hij focust niet op psychische klachten. Dus wel: hoe voelt het tempo? niet hoe voel je je?’ Ademhalingsoefeningen voor- en achteraf Runningtherapie combineren we altijd met ademhalingsoefeningen. Voor- en achteraf. Ook mensen met bijvoorbeeld een burn-out hebben hier ontzettend veel baat bij.’ Ongestraft druk zijn, kan niet ‘Hardlopen is een manier om je aan-uitknop te trainen. Goed voor mensen die de hele dag gas geven. De hele dag ongestraft druk zijn, dat gaat namelijk niet. Je hoofd af en toe tot rust brengen is noodzaak. Met hardlopen zet je die uitknop aan.’ Bron: Prorun

Esther Vliege


Wat kunnen we wél leren van Keniaanse en Ethiopische hardlopers De top 25 van snelste lange afstandslopers bestaat uitsluitend uit Kenianen en Ethiopiërs. Wat kunnen we leren van de manier waarop ze trainen? Sommige factoren die deze afstandslopers zo succesvol maken zijn gebaseerd op ‘aanleg’ en trainings-technische factoren die in Nederland niet mogelijk zijn. Het is hier bijvoorbeeld niet mogelijk om te trainen op 2.500m boven de zeespiegel. Die aanleg heeft bijvoorbeeld ook als verschil dat deze lopers minder aan rekkingsoefeningen hoeven te doen dan wij ‘stijve’ Hollanders, met ook nog eens ons wisselvallige en vochtige klimaat. Maar wat kunnen we wél leren van deze supertalenten? 1. Afwisseling. Duurlopen kunnen soms erg saai kunnen zijn. Daarom variëren zij de trainingen regelmatig. Veel doordeweekse trainingen worden zigzaggend door de bossen doorgebracht, waardoor er nieuwe routes ontstaan. Afwisselende Fartlek trainingen kunnen bestaan uit heuvels, bruggen, viaducten, bospaadjes, atletiekbaan, zandverstuivingen, modder, etc. 2. Train niet te intensief. Slechts 20% van de trainingen is all-out, 80% van de loopafstand of looptijd per week is rustig, zeg maar onder de 80% van de maximale hartslag, het tempo waarbij onderling gemakkelijk gesproken kan worden. 3. Vermijd asfalt of beton. Train daarom maar één keer per week op deze ondergrond. De rest van de trainingen worden uitgevoerd in het bos, op een grindpad of op de atletiekbaan. Beperk echter trainingen op zeer rul zand, dat gaat ten koste van de reactiviteit.

4. Gebruik de kracht van de groep. Alle topsporters trainen in grote groepen, waarbij elke atleet een gedeelte van de training op kop loopt. Doordat de atleten in een groep lopen voelen zij de energie van de groep. 5. Wees niet afhankelijk van je horloge. Sporthorloges worden vaak thuisgelaten (maar hun coaches houden wel de trainingen bij). Een sporthorloge kan ervoor zorgen dat je minder kan genieten van je training en minder op ‘gevoel’ loopt en te veel bezig bent met presteren. Hardlopen met een sporthorloge kan wél toegevoegde waarde hebben als je er tijdens de training niet op kijkt, maar na afloop je training wel analyseert én bijschrijft in je trainingslogboek (afstand, intensiteit etc.). 6. Herstel is belangrijk. De meest succesvolle atleten zijn degenen die weten hoe ze net zo hard moeten herstellen als ze trainen. Voor de meerderheid van ons is een beetje activiteit naast het trainen onvermijdelijk, maar het is nog steeds de moeite waard om te kijken naar je verplichtingen en trainingen om te zien waar meer rust en herstel kan worden ingebouwd. Hou je logboek nauwkeurig bij en let op de verschillende variabelen die een indicatie kunnen zijn voor onvoldoende herstel. Succes!


Zes zomerwandelingen met een groep van Athlos Verslag uit de Harderwijker Courant van 15 juni jl.

Lekker het bos in. Niet alleen actief bezig zijn maar ook genieten van de prachtige Harderwijkse bossen en gezellig lopen met andere mensen. Wandelen kun je alleen doen of met iemand anders en ook met een groep van Athlos. Voor iedereen die een kortdurende zomeractiviteit wil doen, organiseert Athlos in juni en juli zes zomerwandeltochten om kennis te maken met de vereniging. Je gaat met groep en trainer de bossen in. Iedere week wordt er een andere route gelopen. Je zult je verbazen over de variatie in de natuur zo dicht bij huis. Je kunt als wandelaar en als Nordic Walker mee lopen. Voor Nordic Walkers is het wel noodzakelijk dat de basistechniek bekend is en dat je over eigen stokken beschikt. De zomerwandelingen starten vanaf maandag 14 juni. Je kunt meelopen op maandagavond 19.00 uur of donderdagochtend 9.00 uur. Er wordt voor de maandagavond van je verwacht dat je de conditie hebt om een wandeling van anderhalf uur in een redelijk tempo aan te kunnen (5 km/uur). Na afloop kan op het terras van het clubgebouw een kopje koffie/thee gedronken wor-

den. De kosten bedragen 25 euro voor zes wandelingen. Voor meer info en aanmelding: wandelsport@athlos.nl of Petra Winter 06-13833026.

Grote vragen:

Kan iemand de leden uitleggen waar we bijna zijn?

Waarom is het daar geplaatst?

Graag een leuk verslag in de volgende Wissel.


Profile for Wissel

Wissel 3 2021  

Clubblad van AV Athlos

Wissel 3 2021  

Clubblad van AV Athlos

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded