Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging Athlos April 2019


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

   

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

  

   

     

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de Bestuurstafel Uit Het Startblok Even voorstellen ….. Athlosweekend en –feest Nordic Walkers Bezoek staatssecretaris Blokhuis Commissie Baan, Weg en Wandelen ZIEK Boswachterspad “t Lange Pad” Briefje van Janet Startersgroep Wegatletiek Sponsorkliks Hielspoor Mont Ventoux Challenge Cursus Trailrunning Pelgrim op weg naar Rome (2) Verschil intensief-extensief Clubkampioenen

Kopij voor Wissel 3 inleveren voor 15 juni 2019


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Patricia van Domburg

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenscontactpersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenscontactpersoon

Rita Hoving

06 51987224

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden

Een nieuwe lente, dus ook een nieuwe Wissel. En ook nu weer een ( digitaal) blad met veel inbreng van onze vaste medewerkers. Daarvoor weer hartelijk dank! Natuurlijk kan een ieder die bij Athlos betrokken is kopij inleveren. Let op de volgende deadline van 15 juni 2019. Een mooi kwartaal ligt achter ons met toch wel veel mooie zaken: een ALV met prestatiebekers, een nieuwe startersgroep, een trailrun cursus en een Halve Marathon met enige reuring. Zoals de bekende Johan zie: “Elk nadeel heb z’n voordeel”. Mooi dat we landelijke bekendheid hebben gekregen en dat moet toch volgend jaar resulteren in een recordaantal deelnemers. Op bestuurlijk niveau wordt er achter de schermen hard gewerkt aan allerlei zaken waar de normale atleten zich totaal niet mee bezighouden. Vandaar dat de voorzitter in elke Wissel weer aangeeft waar men mee bezig

is. Dus ook in dit blad. Ook in deze Wissel een oproep om mee te doen aan de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de lange afstandsgroepen in de maand mei. Eind mei ook het Athlosfeest voor heel veel leden van onze mooie club. En het is ook al mogelijk om je in te schrijven voor het Athlosweekend in het eerste weekend van oktober. Al met al genoeg te doen, zeker als je meedoet met de wedstrijden op de baan of de weg. In de omgeving zijn voldoende loopjes. Mocht je een keer iets anders willen, dan kun je altijd assisteren bij 1 van de wedstrijden die Athlos ( mede) organiseert.

Voor de volgende Wissel mag elke Athlosser kopij opsturen! Ook nu weer veel leesplezier!


Van de bestuurstafel Toekenning waarderingsspeld van de Atletiek Unie voor Johan Foppen

Oversteek N-302. Al jaren is een gevaarlijk oversteekpunt voor Tijdens de ALV van afgelopen 22 onze leden de oversteek van het maart is aan Johan Foppen de " electriciteitsgebouw" naar de waarderingsspeld van de Atletiek overkant van de N-302, de start Unie toegekend. Johan heeft zich van de trimbaan. Vooral 's zojarenlang ingezet voor onze vermers moet er lange tijd worden eniging en doet dit nog steeds. En- gewacht, moet er vaak voor de kele in het oog springende inspan- veiligheid groepen worden geningen die Johan de afgelopen ja- deeld omdat de groep in zijn geren heeft verricht liggen op Beheel te groot (en te gevaarlijk) is

stuurlijk niveau (bestuurslid), het uitoefenen van het trainerschap, het leiden van de projectgroep Duurzaamheid en hij heeft er oog voor dat de organisatie van onze verenging op orde is, zowel praktisch als op "papier" (de zogeheten Administratieve Organisatie). Tijdens de voordracht werd Johan beschreven als betrokken, gedreven, integer, nauwgezet, en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

voor de oversteek en desalniettemin ondanks alle voorzorgen hebben we daar soms toch nog onveilige situaties. We hebben deze problematiek aangekaart bij de Gemeente Harderwijk en Provinciale Stateten. Provinciale Staten heeft met een delegatie ons een bezoek gebracht en we hebben de oversteek plaats bezocht. Ook zij zijn van mening dat dit een gevaar-

lijk punt is en dat ze zich zouden inspannen voor een veilige oplossing als dit verzoek bij hun binnen zou komen. Ook de Gemeente Harderwijk onderkend dat dit een gevaarlijke oversteek is. Wij als bestuur hebben een brief voor de Provinciale Staten opgesteld, welke mede is ondertekend door de verschillende sportverenigingen op het sportpark de Strokel en de Gemeente Harderwijk. Wij hopen dat ergens dit jaar gestart wordt met een onderzoek naar een veilige oplossing. Bezoek Staatssecretaris Paul Blokhuis. In het kader van het promoten van de Provinciale Staten verkiezingen heeft Staatssecretaris Paul Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 16 maart een bezoek aan Harderwijk gebracht. Voorafgaande aan dit bezoek werd het bestuur op donderdagavond 14 maart gebeld door onze wethouder Marcel Companjen of er die dag ook een bezoek aan Athlos kon worden gebracht mede omdat onze kantine Alcohol vrij is. Uiteraard hebben we hier JA tegen gezegd. Op zaterdagochtend 16 maart kwam de delegatie, vergezeld door onze wethouder en een delegatie van de Christen Unie van de Provincie bij ons op bezoek. Naast enkele zeer sportieve foto' s die gemaakt zijn van trainende baanatleten (met de delegatie) hebben we uitgebreid onze ver-


eniging in het zonlicht gezet waarbij we met name zijn ingegaan op onze kantine die Rookvrij, Frituurvrij en Alcoholvrij is, en we zijn ingegaan op ons duurzaamheidsproject. De Staatssecretaris was blij verrast te horen dat we enerzijds zo'n gezonde kantine hebben als anderzijds van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd in het kader van de duurzaamheid. Aan het einde van het bezoek hebben wij van hem een oorkonde gekregen van Rookvrije kantine. Afsluitend kunnen we terug kijken op een mooi geslaagd bezoek waarbij onze wijze van sportbeoefening goed in het zonnetje is gezet.

Veel dank voor allen die geholpen hebben bij de voorbereiding van dit bezoek. De tijdsspanne was

zeer kort, maar door met zijn allen de flexibele schouders er onder te zetten, hebben we een goede ontvangst weten neer te zetten.


“Uit het Startblok” De zaaltrainingen liggen alweer achter ons, het discusnet hangt, materialen worden gecheckt en de baan op orde gemaakt. Nog twee weken en dan start het buitenseizoen voor de baanatletiek. Met meteen in het eerste weekend van april de competities voor de D en C junioren en een week later starten we ook al met de dames en heren competitie. Zelf blijf ik de competitiewedstrijden de leukste wedstrijden vinden en al helemaal omdat je het samen met een ploeg doet. Meestal strijd je tegen je clubgenoten maar bij deze wedstrijden strijd je samen met je clubgenoten. Alle disciplines uit de baanatletiek komen aan bod en atleten mogen uitkomen op die onderdelen waar ze sterk in zijn en waarmee ze punten kunnen pakken. Athlos doet het over het algemeen best goed tijdens

de competitiewedstrijden en beland meestal wel in de finales. We gaan het meemaken en uiteraard plaatsen we foto’s en stukjes op de website of facebook.

We hebben een drukke maar leuke periode achter de rug, bijzondere trainingen, activiteiten en wedstrijden. Tijdens de Broekhuis halve marathon ging er natuurlijk van alles mis maar terugkijkend naar wat er goed ging,( dat is altijd leuker om te doen) kunnen we concluderen dat de 5 km en de kidsrun een super succes waren. Een hele grote groep aan jonge atleten wisten de 1 km snel en goed af te leggen en de “kleine”prijswinnaars werden dit jaar beloond met een heuse beker. Apentrots stonden ze op het ereschavot en voor diegene die geen prijs hadden verwacht en naar huis waren, werd er de zaterdag daarop de prijsuitreiking nog eens dubbel en dwars overgedaan in de kantine. Bij de 5 km ging de 2e en 3e prijs naar twee baanatleten en dat blijf ik bijzonder vinden. Dezelfde atleten die een 5 km in een lage 17

minuten lopen, laten tijdens de competities ook zien dat ze polsstokhoog of hink-stap-sprong net zo machtig zijn! De jaarvergadering kende ondanks de soms wat taaie/saaie

stof ook voldoende vreugdemomenten. Veel aandacht voor de bekeruitreiking en de jubilarissen. Bij de baanatletiek ging de aanmoedigingsbeker (talentenbeker) naar Karlijn Linsen, deze jongedame laat een prachtige lijst aan prestaties zien en is terecht gekozen als talentvolle atleet van het jaar! Met een mooie fotopresentatie en voorgedragen gedicht werd Karlijn door haar trainers in de bloemetjes gezet.

Voor de prestatie beker baanatleet zijn een aantal richtlijnen/eisen verbonden waaraan een atleet moet voldoen. Allereerst wordt er gekeken naar een prestatie op landelijk Niveau, dwz bij een Nederlands Kampioenschap bij de top 3 zitten of wellicht Nederlands Kampioen worden. Wanneer dat niet aan de orde is dan wordt er gekeken naar opvallende prestaties of mooie records. Dit jaar ging de prestatiebeker naar Master Jeremy Robbemond. Jeremy heeft een goed atletiekjaar gedraaid in 2018 en wist


zowel indoor als outdoor Nederlands Kampioen bij het hoogspringen te worden. Daarnaast ging de Nederlandse titel op de 100 meter sprint ook naar Jeremy. Tijdens de competitie 2 weken na het NK wist Jeremy 1.80 hoog te springen en voor een 45+ is dat een top prestatie. Verder heeft Jeremy in 2018 ook met de WK 20 kamp in Delft voor masters meegedaan en werd daar na 20 onderdelen afgelegd te hebben verdienstelijk 5e! (van 110 horden naar kogelslingeren, 3000 steeple, 5000 meter, verspringen, speerwerpen, hink-stap-sprong, polsstokhoogspringen, 400 meter, 800

meter, tot een afsluitende 10.000 meter en dit alles in 2 dagen). Als kers op de taart werd Jeremy ook tot Sportman van het jaar 2018 te Harderwijk verkozen. Alle redenen om de beker aan Jeremy te overhandigen en middels een fotopresentatie bekend te maken. Voor Ruben Postma was er een verrassing tijdens de jaarvergadering. Namens de baantrainers en het bestuur werd hij in het zonnetje gezet voor al zijn bewezen diensten de afgelopen jaren voor Athlos. Naast minimaal 4 keer per week training te geven aan diverse groepen is hij zelf fanatiek atleet en domineert hij bij de bosloopcompetitie, de

cross competitie en ook altijd een top 3 notering op de

5 km bij de Broekhuis Halve marathon. Ruben zet zich al jaren in voor het Jeugdkamp en maakt van elke training een feestje. Een persoonlijk hoogtepunt van de jaarvergadering vond ik de huldiging aan de jubileumleden. Wat prachtig om Jacob Haklander en Gijs Dooyeweerd te huldigen voor hun 65e jubileumjaar. Deze twee mannen zijn vanaf de geboorte van de vereniging tot aan waar we nu zijn, betrokken bij de vereniging. Trouwe vriend van Jacob Haklander en tevens ook erelid van Athlos is Epy Douma. Epy kwam speciaal voor Jacob naar de jaarvergadering en daarom maakten we meteen van de gelegenheid gebruik om Epy te feliciteren met zijn 52 jarige jubileum. Mooi dat we een paar dagen later een compliment mogen ontvangen van Epy voor onze mooie vereniging en voor het besturen van deze vereniging. De dag na de jaarvergadering stond in het teken van de Athlos jeugd. Een geweldige trainingswedstrijd voor pupillen, D junioren en

C junioren, een goede organisatie, een mooi corps aan vrijwilligers en een prachtig sportcomplex in Apeldoorn maakten deze indoor zeer geslaagd. Mooie records , goede prestaties en veel blijde gezichten. Voor elke atleet was er een gave goodiebag (schoenentas) aangeboden door de sponsorcommissie gevuld met een appel en flesje water. Na afloop van de wedstrijd was er een feestmaaltijd met frietjes en snacks en konden we in een streep door naar Zwembad de Brake te Nunspeet voor ons jaarlijkse waterfestijn. Meer dan 100 atleten, ouders en verzorgers konden zich uitleven in de stroomversnelling, glijbanen, koude dompeldouche en een heerlijk softijsje met spikkels! Kortom een geslaagd evenement voor jong en oud. We gaan ons klaarmaken voor het nieuwe seizoen met nog

heel veel wedstrijden, trainingen en leuke evenementen. Samen met alle trainers, alle vrijwilligers en de super leuke atleten word het vast een top seizoen! Want wat hebben we toch een leuke vereniging.

Groet Alida van de Kolk


Even voorstellen…….. Even voorstellen: Rita Hoving, vertrouwenscontactpersoon van Athlos,

“Het meest aardige wat je voor een ander kunt doen is luisteren zonder een mening te vormen. Deze uitspraak van Lori Deschene kwam ik recent op internet tegen en sprak me aan. Zo zie ik ook mijn nieuwe rol als vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Athlos. Als er vragen zijn over iets wat tegen je zin gebeurt of is gebeurd, dan kun je er met Volkert Bakker of mij vertrouwelijk over praten. Wij zijn er als eerste opvang voor je. Luisteren is een eerste stap. Wij kunnen informatie geven over wat verder zou kunnen doen en we kunnen doorverwijzen. Seksueel grensoverschrijdend en ander gedrag dat valt buiten de normale omgangsvormen is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. De filmwereld, #MeToo, op school, op het werk, de atletiektrainer

van begin dit jaar: het duikt overal op. Het gaat over onmacht tegenover macht. We denken daarbij vaak als eerste aan jonge sporters die misbruikt zijn door volwassen begeleiders die hun handen niet thuis konden houden, maar het kan ook tussen volwassen onderling. Mensen hopen altijd dat de ander zal ingrijpen, stond in een van die krantenartikelen, en ook dat is een uitspraak die bij mij is blijven hangen. Evenals de zin dat het belangrijk is dat alle vol-

eerste stap zetten om de situatie te veranderen is ingewikkeld, je kunt bij Volkert of mij terecht om je verhaal te vertellen. Wij staan inmiddels op posters in het clubgebouw en op de website van Athlos om het je zo makkelijk mogelijk te maken ons te kunnen vinden. Even nog ter informatie: de rol van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). Een vertrouwenscontactpersoon is eer-

wassenen die op een vereniging rondlopen alert moeten zijn. En dan nog kan het mis gaan. Een

ste opvang en verwijst al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, bv een van


de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Een tweede taak van de vertrou-

wenscontactpersonen is preventie. Wij denken mee over wat Athlos kan doen om de sociale veiligheid op de vereniging te vergroten. Wie ben ik? Ik ben Rita Hoving, ben 55 jaar, ben getrouwd met Luit en ben meer dan 15 jaar geleden bij Athlos gekomen omdat twee van onze drie kinderen er toen sportten. Ik ben toen ook zelf gaan hardlopen bij Jacob Haklander. En omdat hij onderweg in het bos zoveel leuke afleiding had, ben ik het lopen leuk gaan vinden... nou ja, mijn plezier was voornamelijk het in het bos zijn. En nu ben ik het die de lopers bij een modderpoel op de opgedroogde modder op de nabije boompjes attendeert, de boompjes die de varkens gebruikt hebben om “zich af te drogen”, zoals Jacob destijds vertelde. Daarnaast ben ik heel blij met de herintroductie van de recreantenloopgroep LA5 vorig jaar en ik kan niet wachten tot het weer zomertijd is en we ’s

avonds het bos weer in kunnen. En sinds 2008 ben ik gediplomeerd Nordic Walking trainer en verzorg ik bij Athlos trainingen. Dit zijn ochtendgroepen en dan kunnen we altijd het bos in. Nu ik toch dit stukje schrijf: weet dat geblesseerde hardlopers altijd meekunnen met de wandelsportgroepen. Je kunt beter blijven lopen dan thuiszitten.

In mijn werk bij Wageningen University & Research help ik mee met onderzoek voor een duurzame en renderende veehouderij. Ik werk op het

gebied van fokkerij, diergezondheid, dierwelzijn en biodiversiteit van landbouwhuisdieren. Over het laatste onderwerp heb ik twee jaar geleden een weblog (https://weblog.wur.nl/ livestockstories/balans-selectieen-natuurlijke-variatie-binnenrassen/) geschreven. Wie het leuk vindt om daarover te lezen en het filmpje daarin te kijken, die kan even doorklikken. En vragen stellen kan altijd.

Ik dank het bestuur voor het vertrouwen in mij om me te vragen voor deze functie. Ik zal naar beste kunnen m'n bijdrage leveren aan een sociaal veilige sportomgeving.

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Nordic Walkers Periodiek hebben de Nordic Walkers een wandeling van een ander startpunt, dan zijn ze vaak iets langer onderweg dan bij een reguliere training. En met het mooie februarizonnetje schijnend door de bomen was het een genot om in de Harderwijkse bossen te lopen. Hier een pauzemomentje van een van de vrijdaggroepen. Rita

Foto is gemaakt door Els. Rondje Noorderheide bij Elspeet Met een prachtig voorjaarzonnetje vertrokken 16 Nordic Walkers vrijdag 29 maart richting Elspeet voor een mooie wandeling over de Noorderheide en het Vierhouterbos en Elspeterbos. De familie Van Beuningen kocht in 1920 de heide ten noorden van het Elspeterbos van de gemeente Ermelo en liet daar een villa bouwen. Villa Noorderheide werd een klein privé-museum, deze verzameling is in 1958 geschonken aan het museum Boijmans, dat als dank ‘Van Beuningen’ aan zijn naam toevoegde. In 1983 werd het grootste deel van het landgoed eigendom van Staatsbosbeheer. De villa bleef eigendom van de familie Van Beuningen en werd privé bewoond tot maart 2008. Op het landgoed heeft hij van zwerfstenen piramides en betonnen waterwerken laten aanleggen voor de lol. Ik geloof niet dat ik ze nu echt mooi vind, het is wel apart. Wat ik wel mooi vind is de afwisseling in het landschap, hei, bos en vennetjes. Tonnetjesdelle is de grootste vijver op het voormalige landgoed en ligt op het laagste punt, op een moerassige plek op de heide. De waterlopen van D.G. van Beuningen kwamen hierin uit.

Na een wandeling van ruim 8 km hebben we bij een picknickbankje genoten van koffie, chocomel, thee, fruit en een lekker stuk appeltaart ter gelegenheid van de 63e verjaardag van Jan en hebben wij weer een leuke ochtend gehad. Rita


Rook-, alcohol- en frituurvrije Athloskantine krijgt steun van Staatssecretaris Blokhuis die niet voldoen aan de richtlijnen, maar die zijn met 80 cent aanzienlijk hoger beprijsd dan de gezondere varianten die 20 of 30 cent kosten. Vossenberg verwacht dat dat bijdraagt aan een gezondere keuze.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezocht zaterdag de Harderwijkse atletiekvereniging Athlos. Reden voor zijn bezoek is de gezonde kantine van Athlos waar al jaren geen alcoholische en gefrituurde consumpties zijn te krijgen en ook roken al tijden in de ban is gedaan. Onlangs is ook de strijd met te veel suikers aangegaan. Het beheer van de kantine is in vertrouwde handen bij Arno Vossenberg. Hij geeft desgevraagd aan dat onlangs het suikergehalte van alle spijzen en dranken

tegen het licht is gehouden. De organisatie Jongeren op gezond gewicht (Jogg) heeft met Team fit richtlijnen ontwikkeld om te kunnen beoordelen welke hoeveelheid suiker aanvaardbaar is. Ook gaven zij praktische tips toen Vossenberg vroeg of op Athlos dan helemaal geen snoep meer mocht worden verkocht. Met de hand worden nu kleine snoepzakjes samengesteld met snoepjes die niet te veel suiker bevatten, omdat kant en klare zakjes in de fabriek worden afgevuld met snoepjes die suikergrens overschrijden. Ook is er door Vossenborg en zijn team kritisch gekeken naar de drankjes, met als gevolg dat bruisend bronwater is toegevoegd en de oude suikerhoudende sportdrank is vervangen door een gezondere variant. Toch zijn er nog wel koeken

Na een presentatie van het verenigingsbestuur, overhandigde Blokhuis het aanmoedigingscertificaat gezonde kantine aan Athlos. Ook de Harderwijkse Wethouder Companjen van Gezondheid & Sport was daarbij aanwezig. Op zaterdagmorgen is het altijd een drukte van belang met trainende atleten; van jong tot oud. Het politieke gezelschap kon het dan ook niet laten mee te doen met hordelooptraining van de junioren, overigens in pak en zonder warming-up. Dat paste de twee politici die verantwoordelijk zijn voor sport en gezondheid vanzelfsprekend goed.

Wessel Geursen


Bericht van de Commissie Baanatletiek,

Wegatletiek en Wandelsport. Beste Athlossers, Afgelopen twee maanden zijn de herhalingscursussen AED/ Reanimatie geweest. Meer dan vijfenveertig trainers en trainsters hebben hier aan deel genomen. De andere trainers hebben de cursus via hun werk gekre-

gegeven. Momenteel zijn we druk doende om in het voorjaar de cursus Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen(EHBSO) naar Athlos te halen. Vanuit onze commissie een welgemeende felicitatie aan de atleten die op de Algemene Ledenvergadering de bekers mochten ontvangen. We noemen ze even: Ook dank aan de trainers(sters) die hen aankondigden en prachtige verhalen hielden, en natuurlijk alle trainers en trainsters die deze atleten hebben geholpen, maar ook alle andere atleten en atletes bij zowel Baan-, Wegatletiek en Wandelsport om op hun niveau prestaties te bereiken. In mei staan de ClubKampioenschappen Wegatletiek op het programma. Kijk even op de website voor data en noteer deze alvast in jouw agenda. De Trainers(sters) van de Wegatletiek hebben hun schema’s af-

gen. Ook hebben er 6 nieuwe trainers de cursus gedaan. Een prachtig aantal en grote dank zijn wij verschuldigd aan Luit Hoving die de cursus weer heeft

gestemd op de CKS. Bij de Wegatletiek is de Trailcursus goed aangeslagen. Op woensdag 3 april is de nieuwe cursus gestart. Inmiddels is bij de wegatletiek en de Wandelsport de starterscursus ook al weer begonnen. Deze keer hebben zich meer dan dertig starters ingeschreven. De Wandelsport is met Zeewolde in gesprek om meer samen te gaan doen. Bijvoorbeeld de diabetes challenge. Dat de Wandelsport in zijn geheel geïntegreerd is binnen Athlos blijkt uit de aanpassing van de statuten van Athlos. Het voorjaar is begonnen en dan staan ook diverse wedstrijden op de agenda bij zowel Baan-, als Wegatletiek. Alle sporters heel veel succes. In maart zijn de baanatleten nog in Apeldoorn geweest bij de indoor. Volgend jaar wil Athlos voor het eerst meedoen met de seniorencompetitie baanatletiek. Met groet namens alle collega’s, Kees de Groot Voorzitter CBWW

prestatiebeker beste baanatleet aanmoedigingsbeker baan aanmoedigingsbeker NW/Wandelen prestatie beste wegatleet aanmoedigingsbeker wegatletiek

Jeremy Robbemond ( zie Uit het Startblok) Karlijn Linsen Desiree Petersen Susanne van Leeuwen Sylvia Westhuis


ZIEK Als ik ‘s ochtends wakker word, voel ik het al: moe. Ik wil blijven liggen, maar helaas, de plicht roept. Mijn hoofd voelt zwaar, mijn adem gaat niet lekker en mijn benen willen niet uit bed. Toch zwiep ik ze over de rand heen. Misschien als ik er eenmaal uit ben, gaat het wel. Onder de hete douche adem ik diep in en uit. Een beetje warmte in de longen en op de rug zal hopelijk wat goed doen. Ik blijf extra lang staan (mijn kinderen roep ik al na 5 minuten toe dat ze in vredesnaam niet steeds zo lang moeten douchen - denk aan het klimaat!) en beeld me in dat het wel redelijk gaat.

Snel warm aankleden en naar beneden. Kopje koffie om mee te starten bweh, eigenlijk geen zin in. Dus eerst maar een flinke kop thee. Ik plof op de bank en begin de krant door te lezen. Even ontspannen voordat de hectiek van de dag weer aanbreekt. Voel ik nog iets? Mwoah, het gaat. Iets beter dan ik eerst dacht, de hoofdpijn lijkt wat te zakken. Energie? Hm, niet echt. Ik had me uiteraard voorgenomen om te gaan lopen. Maar wat zegt manlief ook altijd weer? “Denk aan de nek-regel”. Voelt het alleen miserabel boven de nek, of juist ook daaronder? Als je alleen last hebt van alles boven de hals-lijn, dus in je hoofd, verkouden of snotterig of hoofdpijn, dan is het oké om te gaan sporten. Maar - heb je last

van benauwdheid, hoesten, pijn in de longen, druk op de borst of nog meer ellende onder halsniveau, tja dan is het beter te rusten…. Ik probeer te voelen wat ik allemaal voel: Slap. Moe. Hoofdpijn. Lamlendig. Zere benen. Misschien nog van de krachttraining van afgelopen week. Spierpijn. Teveel geplankt? Benauwd. Hoesten. Beetje.

Pff. Waar doe ik nu goed aan. Eerst nog maar een kop thee, o ja en wat eten. Paar pillen erbij (vitamine C, zink, magnesium, de hele rataplan gooi ik erin) en vooral drinken, goed drinken! Langzaamaan kom ik op gang en doe mijn dagelijkse dingen. Ach het gaat wel. Toch?

Zo draai ik de ochtend door en de middag. Elke keer gluur ik in het voorbijgaan naar mijn hardloopschoenen die al klaar stonden. Het zonnetje schijnt best lekker, en ik had toch best zin. Misschien dat ik juist weer wat energie krijg als ik lekker buiten ben geweest, frisse lucht ingeademd en mijn lichaam juist sti-


muleer? In plaats van nu op de bank gaan liggen en me overgeven aan algehele malaise? Ik probeer tussendoor niet te gaan zitten, bang als ik ben dat ik dan niet meer overeind kom. Bezig blijven, warm blijven, afleiding zoeken. Dat voelt het beste, en vergeet ik dat slappe gevoel.

Tegen het eind van de middag besluit ik in een moment van een helder hoofd om toch maar te gaan. Snel omkleden en niet te lang nadenken. Buiten is het ook écht heerlijk weer, niet te koud en de zon doet hard zijn best. Ik wandel eerst een stevig stuk en begin dan te dribbelen. Ah, dat doet goed, dat voelt best oké. Enigszins opgevrolijkt zet ik de muziek een tandje harder, en het ritme ook. Ik loop een kleiner rondje- mocht het tegenvallen dan ben ik zo thuis. Maar het gaat best oké, even afgezien van de wind (die toch best fris aanvoelt). Gewoon blijven lopen, dan koel ik ook niet teveel af. Na een half uur voel ik ineens alle energie uit de benen lopen. Ik neem gauw nog een slok power-drink en sla snel linksaf richting huis. In mijn hoofd voelt het best goed, de frisse lucht kikkert me echt op. Maar mijn lichaam is zwaar en ik sleep me naar huis. Gaat wel, gaat wel goed, alles oké - blijf ik maar herhalen. Zo lekker weer onder de warme douche, en blij zijn dat ik toch even lekker buiten ben geweest, in plaats van hangend onderuit. Als ik thuis ben kijkt manlief onderzoekend hoe het gaat: Was het goed? Mmm, knik ik. Beter gevoel nu? Ja-haa. Toch beter

om even buiten te zijn toch? Uhuh, bevestig ik. Gauw douchen nu.

De warme stralen voelen heerlijk, en ik blijf langer dan lang staan om me op te peppen. Jawel, het gaat best. Flink afdrogen en een warme trui aan. En een vest. Snel weer naar beneden, waar de kachel nog brandt, en vlug koken. Bij de warme haard. Hete kop thee, en gauw wat eten erin, energie, dát heb ik nodig! Na het eten snel de vaatwasser inruimen en de overige boel aan kant - en dan mag ik eindelijk van mezelf neerploffen op de bank. Even niets doen, want ik ben de hele dag al in de weer geweest. Kopje koffie, favoriete serie, en dan een filmpje. Even relax, heerlijk. En dan komt het. De klap. Ik kan mijn aandacht al niet bij mijn serie houden, hoe leuk die ook altijd is. De film is een nog grotere worsteling. Best aardig, maar moet dat allemaal zo hard? En moeten die beelden zo snel en zo flitsend? Ik voel de hoofdpijn weer opkomen, mijn lichaam wordt zwaarder en zwaarder, net als mijn oogleden.

“Ga lekker op bed” hoor ik in mijn oor. Hoe dan? Hoe kom ik overeind, de trap op, de kleren uit, de tanden gepoetst? Ik kijk hem hulpeloos aan, en fluister “Ik voel me echt beroerd…” “Die nek-regel”, zegt hij. “Had je daar nu wel naar geluisterd?” Met gefronste wenkbrauwen kijkt hij me aan. “Je bent een grote meid - je weet toch zelf wel hoe je

lichaam voelt…?” Tja. Gevoeld, dat wel. Geluisterd, nou niet dus. ‘s Nachts ril ik van de koorts, en

de hele week daarna ben ik ziek en zieker dan ziek. De week daarna snotter ik door de dagen heen, en de week dáár weer na zit ik nog steeds aan de paracetamollen,vitamines A, B, C enzovoort, gemberthee, ijzer, magnesium, selenium, zink en het hele periodieke stelsel bij elkaar. Pas na een aantal weken durf ik het weer aan: beetje krachttraining, beetje huppelen en uiteindelijk ook weer beetje lopen. Dat voelt gelukkig allemaal weer beter, en langzaam voel ik me ook weer mijzelf. Ietsje fitter en heel wat vrolijker de wereld weer inkijkend.

En vooruit, ook enigszins mijn lesje wel geleerd. Wie gaat er nu lopen terwijl je weet dat je lichaam al zó weinig energie heeft. Voortaan beter luisteren, naar mijn lichaam. En vooruit, ook beter luisteren naar mijn man. Met z’n nek-regel. Sukkel. (ik du


Sponsoren BOSLOOP-competitie


Boswachterspad ’t Lange pad Laten we eens gaan Nordic Walken op de Oostvaardersplassen, was het voorstel vanuit de Vitaal -groep. Maar ja … dat is wel 33 km naar Lelystad rijden met de auto, dezelfde afstand ook nog eens terug. Toch maar doen. De vrijdaggroep Vitaal loopt een keer per maand over (zand-) paden met Nordic Walking stokken (poles) buiten Harderwijk. Ze stapt meestal in de auto en toert naar de beginplek elders. Op 8 februari was dit naar het Kootwijkerzand, te bereiken vanaf een parkeerplaats op de rand van Kootwijk. Emke zou ons dit natuurgebied eens laten zien. Het was koud op de Athlosparkeerplaats. Toen de wandeltrainer kwam zat iedereen al in

de auto. Elf personen werden geteld, maar daar zat Ina niet bij maar wel Ria. Abusievelijk lieten we Ina achter omdat ze te laat was, waar we in Kootwijk pas achter kwamen. Veel te laat om dit recht te trekken. Het kreeg

later ook nog wel een pijnlijk staartje met excuses. Maar we hebben heerlijk gelopen en kwamen op het verste punt bij een grote uitkijktoren uit. De groep telde 11 personen en moest zo nodig ook deze toren beklimmen van 17 meter hoog.

plassen met honderden ganzen en andere vogels. Er zijn uitkijkposten om de vogels te bewonderen. We liepen ook langs de Konikpaarden, het oude wilde lichtbruine paard uit Polen en Wit-Rusland. Je moest Op 8 maart ging Vitaal naar de wel op een afstand van 25 meter Oostvaardersplassen. We mis- blijven, zo werd ons opgedragen. Koffie/thee dronken we na afloop ten alleen Ria en Emke. De groep van 14 personen reed er bij Staatsbosbeheer en om 12.00 uur waren we voldaan weer thuis. in vier auto’s heen. Van te voren was via Google de aandacht We gaan in de zomer terug. gevestigd op de 7 km route. Je vindt er routes vanaf 1 km, die ook aan elkaar te knopen zijn. De paden liggen in een klein deel van de uitgestrekte Oostvaarderplassen, niet echt een bosgebied maar wel prachtig. Jammer is dat daar doorheen nu ook een treinverbinding loopt. De veelvuldige treinen breken je gevoel voor de natuur weer een beetje af. Het traject ging over paden en langs waterFoto’s van Magda en Ina: Beelden uit de Oostvaardersplassen.


Het briefje van Janet. zoekt vrijwilligers!! U volgt natuurlijk allemaal de verrichtingen van het Nederlands elftal. Een tijdje terug kwam tijdens een wedstrijd met name een briefje in het nieuws die de trainer verspreidde tijdens de wedstrijd, waardoor de spelers iets anders gingen spelen en het Nederlands elftal alsnog de wedstrijd won. Het zogenaamde briefje bracht op een veiling zelfs nog geld op wat naar een goed doel ging. U kunt het zich vast nog herinneren. Zo’n soortgelijk briefje dook een paar weken geleden ook tijdens een training van een talentvolle trainster op. Ik was als geïnteresseerde toeschouwer aanwezig en zag ineens allerlei briefjes rondgaan. Bij nader beschouwing le-

ken deze erg veel op wat ik in bovenstaande alinea aan u heb getracht uit te leggen.

Het bleek dus een gouden greep. De atleten gingen zich anders gedragen in hun looptempo. Zij liepen ook mooier en

de techniek van het lopen was beter. Ik wilde hier natuurlijk meer van weten, maar ik kreeg niet meer te zien dan wat op de foto staat. Geheimen van trainsters mogen niet gedeeld worden.


Athlos Startersgroep wegatletiek maart 2019 Op 26 maart jongstleden is de nieuwe startersgroep bij Athlos gestart. 31 gemotiveerde sporters hebben zich aangemeld bij Marian van Rijn, ĂŠĂŠn van de trainers. Na uitleg van de cursus

tijd voor de kern van de training 6x 1 minuut lopen en 6x 2 minuten wandelen. Dat is toch weer even wennen om (weer) te moeten hardlopen. Na de eerste training is er koffie en thee in de kantine en wordt er gezellig nagepraat. (Dit doen we na elke training).

door Kees de Groot (de tweede trainer) en een voorstelronde waarin iedereen aangeeft wat zijn of haar motivatie is en eventuele knie, rug, hamstring probleempjes waar rekening mee gehouden dient te worden gaat de groep snel aan de slag. Iedereen is zeer gemotiveerd om te beginnen en de eerste avond starten we op de baan, het is nog wintertijd periode dus al vroeg donker. Er wordt extra gelet op de houding, blessurepreventie en het versterken van de corestability (buik, rug, romp). Na een korte warming up starten we allemaal met oefeningen en daarna buiken rugspier training met de bal. Overgooien terwijl je zo recht mogelijk staat, buik ingehouden en denken dat iemand met een touwtje aan je hoofd trekt en daarna met de rug tegen elkaar de bal op verschillende manier overgeven, het ziet er allemaal zeer professioneel uit. Dan is het

Op de tweede avond gaan we het Athlos terrein verlaten, nog wel op de goed verlichte straat aangezien de zomertijd nog niet is ingegaan.Iedereen heeft een hesje aan waarin je goed opvalt. Na een duidelijke uitleg weten we wat stevig doorlopen is goed de armen meenemen. Als we zo doorgaan kunnen we na de 3 maanden training zo met de vierdaagse meedoen. Daarna weer de kern van de training het lopen en wandelen, de tijd vliegt voorbij.

De tweede week na het ingaan van de zomertijd gaan we heerlijk het bos in. Elke hardloop training bestaat uit een warming up (het los maken van de spieren en het soepel maken van het lichaam), de kern (de looptraining en looptechnieken) en een cooling down (uitlopen en nog wat rekoefeningen). We hebben in de tussentijd al zoveel appeltjes geplukt dat ik me afvraag waar de appeltaart blijft.

Inmiddels zijn we bij dit schrijven al weer de tweede week ingegaan. Het is heel mooi om te zien hoe snel de groep de aangegeven punten, zoals loophouding, looptempo en looptechniek oppakt. De twee trainers zijn natuurlijk heel trots op al deze aankomende atleten. Niemand blijft achter en iedereen traint op zijn/haar niveau. Prachtig om te zien en zo gaan we samen op weg naar de aankomende zomer.


Sponsorkliks Vanaf nu is het voor iedereen die Athlos een warm hart toedraagt mogelijk om Athlos GRATIS te sponsoren.

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar https:// www.sponsorkliks.com/ en tik bij sponsordoel AV Athlos in. Of ga naar https://athlos.nl en daar staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Athlos een commissie op terwijl jij dezelfde prijs betaalt, het kost jedus niets extra.

Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via Sponsorkliks kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!

Alvast bedankt namens Athlos Er is een app voor Android en een app voor IOS, zodat het bestellen via smartphone en tablet heel snel geregeld kan worden.


Hielspoor De diagnose ‘Hielspoor’ wordt vaak zonder goed echografisch onderzoek gesteld en is dan ook vaak een niet geheel juiste diagnose. Hielspoor is hielpijn door een kalkuitgroei van het hielbeen in

de aanhechting van de peesplaat of spieren onder de voet. Dit is op een echo goed te zien. Maar soms is de hielpijn een ontsteking onder de hiel die de klachten veroorzaakt. Dit wordt peesplaatontsteking of fasciitis plantaris genoemd. Typische symptomen zijn pijn onder de hiel bij lang staan of lopen, of juist aan het begin van de belasting (opstaan uit bed). Ook kan op de echo een peesirritatie van de spieren van de voet die iets dieper aan het hielbeen vastzitten te zien zijn. Ook een verkalking ín de peesplaat kan goed gezien worden. Op de echo zijn ook de afwijkingen in de pees goed te zien; verdikking, afname van het collageen (de trekvaste vezels in de pees), verklevingen, verkalkingen, nieuw ingroei van bloedvaten, beschadigingen in de vet kussentjes in de voetzool

etc. De behandeling is gericht op de juiste diagnose én de ontstaanswijze van de klacht. Zo is soms, afhankelijk van het echobeeld, een Strassborg sock, zelf massage met een balletje, een gel kussentje, aanpassing in het voetbed (zooltjes), ander

schoeisel, rekking van de peesplaat, rekken van de achilles-

pees, een andere sportbelasting, behandeling van de kuitspieren (massage, dry needling, rekken, excentrische oefeningen) van belang. Dit in combinatie met shockwave of EPTE (stroompje door de pees) die, afhankelijk van de diagnose, therapieën zijn die buitengewoon effectief zijn, meestal binnen 6 behandelingen. Deze therapieën vallen tegenwoordig binnen de vergoeding van de verzekeraars (als u aanvullend verzekerd bent). Nogmaals: de juiste behandeling kan alleen na het stellen van de juiste diagnose, mét echografisch onderzoek, waarna de juiste behandeling kan worden gekozen.

o.a. gespecialiseerd in rugklachten (waaronder het ‘SI’ gewricht) en peesklachten (o.a. de Achillespees). Na diagnostisch onderzoek met hoogwaardige echografie kan gekozen worden voor o.a. Shockwave behandeling. Meer info: FysioHage.nl Jan Willem Hage is manueeltherapeut en (sport-)fysiotherapeut in Zeewolde. Na zijn praktijk te hebben overgedragen aan PascalFysio behandelt Jan Willem alleen nog (sporters met) rugklachten en peesklachten. De bekendste peesklachten zijn de achillespees, ‘hielspoor’ en de pezen rond de schouder die hij na uitgebreid diagnostisch echografisch onderzoek succesvol kan behandelen o.a. met Shockwave. Jan Willem is (iets te?) fanatiek Athlos ochtendgroep atleet. Jan Willem zal voor Athlos stukjes schrijven over sporters en hardlopers specifiek. Soms luchtig, soms klacht specifiek, vaak met in de looppraktijk toepasbare ‘tips’.


Mont Ventoux Challenge brengen. In het Radboudziekenhuis in Nijmegen werkt professor dr. Jan Smeitink met een klein team aan het onderzoek naar een medicijn. In de afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet en lijkt een doorbraak opkomst. Maar de realiteit is dat voor veel patiĂŤnten dit te laat komt en er afscheid moet worden genomen van veel te jonge kinderen.

De Mont Ventoux. Een kale berg in het Franse landschap met een onvoorspelbaar karakter. Het weer kan er binnen een uurtje omslaan van mooi en zonnig naar onstuimig met flinke wind en regen. Deze kale reus heeft een bijzondere aantrekkingskracht en werkt verslavend. Als je er eenmaal bent geweest, wil je weer terug. In 2011 stond ik voor de eerste keer boven aan die kale top. Hardlopend vanaf Bedoin, de bekendste maar ook zwaarste kant die ook tijdens de Tour de France wordt beklommen, heb ik de ruim 21 km bergop flink afgezien om mijn sportieve hoogtepunt te bereiken. Ik liep daar voor het goede doel Join4Energy dat geld inzamelt om een medicijn te laten ontwikkelen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Ik gaf mijn sportieve energie voor deze kinderen, die na 50

meter lopen net zo moe zijn als ik toen aan de top. Ik ben na een paar dagen wel weer hersteld, helaas laadt de batterij van deze kinderen niet verder op dan half vol en is daarna weer heel snel leeg. In Nederland worden per week 1 tot 2 kinderen doodmoe, met een energiestofwisselingsziekte geboren. 70 % van de kinderen wordt niet volwassen en 50% wordt niet ouder dan 10 jaar. Deze ziekte, een mitochondriĂŤle ziekte genoemd, zorgt ervoor dat onder andere alle suikers, vetten en eiwitten niet goed kunnen worden omgezet in energie. Ze hebben dus een soort defecte batterij, die maximaal halfvol is, snel weer leeg en hun lichaam beschadigt met afvalstoffen. Helaas is er nog geen medicijn voor die deze progressieve ziekte tot stilstand kan

In mijn vriendenkring zit een gezin waarvan hun oudste zoon deze oneerlijke ziekte heeft. Bij iedere beklimming die ik heb gedaan ging Nathan figuurlijk mee. Op moeilijke momenten hoef ik maar aan zijn doorzettingsvermogen en zijn ouders te denken. Het geeft je kracht om verder te gaan. Zoals hij dat iedere minuut van de dag doet. Op 15 juni ga ik opnieuw de Ventoux op. Dit maal met de racefiets. Dat is voor mij als hardloper een grotere beproeving dan met de hardloopschoenen aan. Ik ga deze uitdaging aan. Ik kan de steun van de leden van Athlos gebruiken. Daarom heb ik het volgende bedacht.

Ik daag alle leden van Athlos uit, van jong tot oud, om hun sportieve energie in te zetten en zoveel mogelijk lege statiegeldflessen te verzamelen. Lege bierkratten mogen uiteraard ook. Op zaterdag


18 mei kunnen jullie je verzameling vanaf 9.00 uur in de kantine van Athlos inleveren. Ik hoop dat ik om 12:00 uur door die grote berg met statiegeldflessen en bierkratten de atletiekbaan niet meer kan zien. Je kunt mij ook via de volgende link steunen, http://www.join4energy.nl/ mont-ventoux/registration/ hero/111/

Helpen jullie mij mee om de strijd tegen de energiestofwisselingsziekte te stoppen? Peter van der Kemp


Wegens succes start Athlos Harderwijk op woensdagavond 3 april met tweede cursus Trailrunning De eerste cursus trailrunning was zo’n succes dat er wederom gestart wordt met een cursus Trailrunning op woensdagavond 3 april (van 19.00 uur – 20.45 uur) bij atletiekvereniging Athlos aan de Strokelweg 7 in Harderwijk. Trailrunning wil zeggen off-road hardlopen door de natuur over heuvels, los zand, smalle paden en beekjes. Bij deze tak van sport gaat het om de beleving, dichtbij de natuur, om de rust te ervaren in plaats van de focus op snellere tijden. Je loopt meer op gevoel. Tijdens de cursus komen verschillende looptechnieken aan de orde, waardoor het lopen wellicht nog makkelijker gaat. In een ontspannen setting in de mooie bossen van Harderwijk maak je kennis met alle onderdelen van Trailrunning. Je krijgt tips die je meteen kan toepassen. Ben je een hardloper die minimaal 10 km onafgebroken kan rennen en ben je toe aan een uitdaging? Maak dan op 9 woensdagavonden van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur kennis met Trailrunning. De cursus wordt afgesloten met de Veluwezoomtrail op 22/23 juni. De cursus wordt gegeven door de trainers Wilt Pathuis en Inge Versluis. Deelname aan de cursus is gratis voor leden voor Athlos. Voor niet-leden bedragen de kosten 40 euro. Wil je kennismaken met Trailrunning? Schrijf je dan in via de link https://goo.gl/forms/R6h3Ay11ccxK11TF2 of kijk op www.athlos.nl Heb je vragen? Neem gerust contact op met Wilt Pathuis (wilt.pathuis@gmail.com) of Inge Versluis (ingepingversluis@gmail.com)


2019, De Pelgrim op weg naar Rome Deel 2 Geachte lezer en lezeres van mijn column. Afgelopen keer heb ik u verteld van mijn pelgrimage naar Rome. Ik heb u meegenomen op de route ernaar toe, maar ook verteld dat ik, om mijn aankomende ontberingen tegemoet te kunnen treden, voldoende conditie moet opbouwen. Bij dit schrijven is het half maart Onze pelgrimage voorzitster heeft een straks schema opgebouwd waarbij ook de voeding en wijze van overnachting is opgenomen. Zo hebben wij op on-

ze eerste tocht in voorbereiding op de tocht der tochten reeds in februari op de Veluwe gekampeerd in een oude stal tussen de schapen. Zo konden wij ons inbeelden hoe de oude pelgrims die de afgelopen eeuwen meestal te voet zich verplaatsten, hun overnachting hadden geregeld.

We zijn begonnen met fietstochten van ongeveer 60 km per keer, maar inmiddels wordt regelmatig de 80 km aangetikt. De kuiten worden dikker en ook de billen. Inmiddels zijn we ook een paar kilo aan overgewicht kwijt. De eerste overnachtingen in schuur en tent zijn een feit. En ik kan u zeggen, wat hebben wij het koud gehad. S’morgens bij het wakker worden geen koffie met belegd brood en een eitje, maar water en oud brood. Het hoort er allemaal bij. De eerste ontberingen zijn achter de rug en ik voel mij al een klein beetje pelgrim. Ik voel dat er veel staat te gebeuren en dat ik een memorabele tocht tegemoet ga. Het mooie van zo’n tocht is dat je je ook gaat verdiepen in de route op zich. Hoe is de route naar Rome ontstaan en waarom via deze weg? Welke heiligdommen gaan we onderweg tegenkomen en waarom ging men te voet naar Rome als pelgrim en waardoor kwamen de pelgrims gelouterd terug? Zo veel vragen

waar wij de antwoorden op trachten te vinden. Nog twee maanden en dan is het zover. Met elkaar worden we aan de ene kant enthousiaster en aan de andere kant ingetogen. Het is ook wel spannend. We weten s’morgens niet waar wij s’avonds ons neder gaan leggen. We zien het wel. Met groet, bonna serra, Meester GBJ Legrand.


Het verschil tussen intensieve en extensieve interval

Intervaltraining is een effectieve manier om je loopconditie en snelheid op te bouwen. Het kenmerkt zich door een planmatige afwisseling van loopbelasting (afstand/tijd) en herstel. In de herstelperiodes (je pauzes) wordt meestal geen volledig herstel bereikt. ( zie ook hieronder) Het grote voordeel van trainingen volgens de intervalmethode is dat de optelsom van de bij elkaar opgetelde tijden sneller is dan je tijd over die afstand in wedstrijd tempo. Zo train je in feite je gewenste wedstrijdsnelheid. Je leert dus je lichaam een hogere fysieke belasting aan te kunnen.

van de hartspier en levert daardoor een bijdrage tot de verbetering van de Vo2 max.

De intervalmethode heeft een uniek effect op het hart en de bloedvaten. Door deze trainingsvorm moet het hart- en bloedvatensysteem hard werken om de bloeddruk te handhaven. Het is in feite een soort krachttraining

2. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.

Om het effect op het systeem van hart en bloedvaten effectief te laten zijn mogen de herhalingspauzes absoluut niet langer zijn dan 2 minuten. De intervalmethode kent twee vormen Het onderscheid in deze twee vormen zit in het verschil van de belastingsintensiteit:

1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast.

Lange intervallen hebben over het algemeen langere pauzes dan 2’. Zij worden daarom tempolopen genoemd en vallen onder de overige trainingsmethoden.

Extensieve intervaltraining Het kenmerk van deze training is veel herhalingen met weinig pauzes. De intensiteit ligt tussen de 70-80% van de maximale snelheid die op desbetreffende loopafstand kan worden gerealiseerd. De lengte van de herhalingen ligt tussen 50 en 800 meter. De herstelpauzes zijn maximaal 2 minuten. De totale omvang van de trainingbedraagt Âą 2 tot 8 km.(afhankelijk van de getraindheid van de loper) De juiste intensiteit is tevens te controleren met behulp van de hartfre-


quentie. Na drie tot vier herhalingen mag de hartfrequentie tien tot vijftien slagen onder HFmax liggen. De hartfrequentie controle dient pas plaats te vinden na drie tot vier herhalingen, omdat het enige tijd duurt om het zuurstoftransportsysteem te optimaliseren. Het valt aan te raden de eerste herhalingen met een hartfrequentie te lopen die 20-25 slagen onder de Hfmax ligt. Intensieve intervaltraining In vergelijking tot een extensieve interval wordt er een hoger tempo gelopen. Het looptempo bedraagt 80-90% van de maximale snelheid die op de desbetreffende loopafstand kan worden gerealiseerd. Naast herhalingspauzes worden ook seriepauzes toege-

past. De seriepauzes waarborgen een hoog looptempo gedurende de training. De herhalingspauze zal niet langer dan 2 minuten mogen zijn. De duur van een enkele herhaling ligt tussen 100 en 800 meter. De totale omvang ligt niet vaak boven de 5 km

DOOR ROB PAUEL PRORUN


Kleding Wegatletiek bestellen. Beste atleten, Zoals jullie al hebben kunnen zien lopen er al aardig wat atleten in de (nieuwe) "hard-loop-kleding" van de wegatletiek. Na wat opstartproblemen, wat leidde tot soms (extreem) lange wachttijden voordat de kleding werd geleverd, is nu alles opgelost. Wij hopen dat vele wegatleten de mooie hard-loop-kleding gaan aanschaffen zodat we een mooie groeps-Athlos-uitstraling geven tijdens de training en wedstrijden. De kleding kan worden besteld bij MaxiPromo in Nunspeet via onderstaande "link" met als code voor onze vereniging: athlos433. Hierbij geldt: Eerst inloggen via de link, dan registreren, dan BESTELLEN. Link: https://www.maxipromo.nl/support/bestelpagina/ Ten aanzien van de bestelling het volgende: 1: Als je niet zeker bent van je maat kun je zelf naar MaxiPromo gaan en "passen". 2: Ben je niet zeker van je maat en wil je niet naar MaxiPromo in Nunspeet, dan moet je wachten op de passessie bij onze vereniging. We hebben 2 x per jaar een passessie, te weten in februari en september. Je hoort ruim van te voren wanneer precies de passessie is. 3. Als je je maat weet dan kun je de kleding bestellen via de bestelpagina bij MaxiPromo (ZIE DE LINK) https://www.maxipromo.nl/support/bestelpagina/ 4. Als MaxiPromo de kleding in voorraad heeft, heb je snel de kleding (ongeveer 2 weken) 5. Als MaxiPromo de kleding niet in voorraad heeft dan moet ze deze bestellen. Hierbij geldt dat er een minimale hoeveelheid moet worden besteld dus, als je pech hebt dan kan dit een tijdje duren. Hoe lang is onbekend omdat MaxiPromo moet wachten tot de minimale bestelhoeveelheid is "bereikt". Tot zover een kort overzicht over hoe deze mooie en goede kleding bestellen. Adres MaxiPromo Waterweg 14a 8071 RT Nunspeet The Netherlands T +31 (0)341-258410

te


Profile for Wissel

Wissel 2 2019  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Wissel 2 2019  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Advertisement