Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging Athlos April 2018


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld. Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

      

 

   

 

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de Bestuurstafel Vrijwilliger van het jaar Uit Het Startblok Athlos Startersgroep wegatletiek , maart 2018 Marathon aan de horizon Grote Clubactie 2017 een succes Trainers Athlos staan nu echt op de kaart Athlos trainers op cursus EHBSO Athlos-kleding Krachttraining Geen loopspullen bij je Nordic Walking groep Vitaal Genieten van de Veluwe 54e Athlos-Cross vernieuwd! De gezonde sportkantine Kampioenen 2017 Kopij voor Wissel 3 inleveren voor 10 juni 2018


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Kim Boterenbrood

06 34022283

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenspersoon

Rina de Vries

0341 426732

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden

De Putten Power Run (PPR) Een nieuwe lente, dus een nieuwe Wissel. Elke keer is het de vraag of en hoeveel kopij er binnen gaat komen. Bij de laatste Wissels is er weinig of geen klagen over de hoeveelheid artikelen en foto’s die binnen komen. Als De Wissel dan na uren worstelen achter de laptop klaar is voor verzending naar www.issuu.com en daarna naar Petra, de webmaster van Athlos, is het de vraag van de redactie hoe vaak dit digitale blad geopend wordt. Tot een maand geleden was er ook te zien waar De Wissel wereldwijd gelezen werd, met welke apparaten en de aantal keren per dag dat er iemand De Wissel las, en zelfs hoeveel minuten. Issuu heeft de voor-

waarden voor een free ( gratis) account aangepast en nu is het helaas alleen maar mogelijk om het aantal keren te achterhalen dat iemand De Wissel online opent. Zo is het aantal van de laatste Wissels rond de 500 keer geopend en op het bijgevoegde kaartje is te zien waar de lezers zaten van de ALV-Wissel. Voor de lezers is het gemakkelijk te lezen op smartphone, tablet, laptop of evt. op de desktop. Gebruik hiervoor de app van Issuu en Wissels van vele jaren zijn nog te lezen. De redactie gaat de komende tijd oude Wissels nog online plaatsen, zodat daar een mooi stukje geschiedenis van Athlos in the cloud staat. Veel leesplezier met deze Wissel.

14 april

21 april

2 juni


Van de Bestuurstafel Beste leden, Zoals tijdens de ALV door onze secretaris aangegeven moet er zeker een deel van de statuten (art 11.3.c) worden aangepast als gevolg van wetgeving, nml het niet mogen discrimineren op leeftijd. Hier hebben we over gestemd, echter naar wat nu blijkt was dat enerzijds niet nodig omdat wetgeving boven de statuten staat als anderzijds, een lid wees ons er op, stemming over een wijziging van de statuten kan alleen als minimaal twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (art 21.3.a). Hoe nu verder: 1. Met het van kracht worden van de Wet WGBL (Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid) en de EU richtlijn 2000/78/EG is artikel 11.3.c automatisch van rechtswege buiten werking gesteld. Het bestuur heeft wel de plicht de statuten hierop aan te passen. We gaan kritisch de benodigde

wijzigingen / aanpassingen bezien alsmede ook ons huishoudelijk reglement. Dit totaal pakket wordt u aangeboden tijdens een komende ALV, waarbij we duidelijk de aanpassingen aangeven. Aangezien de opkomst aan leden in een ALV normaal gesproken minder is dan hetgeen onze statuten voorschrijven zijn we genoodzaakt (art 21.3.a)een tweede ALV uit te schrijven waarin we mogen stemmen over de statuten, ongeacht de grote van de opkomst. Wel moet hier dan minimaal tweederde van het aantal gekomen leden voor de wijzigingen / aanpassingen zijn. Ik hoop met bovenstaande u meer duidelijkheid te hebben gegeven over het, komende, statuten-wijzigingsvoorsteltraject. Het moet degelijk, deugdelijk en transparant plaatsvinden. Met sportieve groet

Het bestuur

Elk jaar kiezen we binnen Athlos de ‘Vrijwilliger

van het Jaar’. Deze vrijwilliger wordt bijzonder in het zonnetje gezet, omdat hij of zij veel voor de vereniging betekent. Wie gaat in 2018 met deze eer en bijbehorende sjerp strijken? Nomineer uiterlijk voor 7 mei jouw kandidaat/ kandidaten met een motivatie waarom hij of zij dit verdiend. Het bestuur zal in haar vergadering in mei een keuze maken en tijdens het clubfeest op 25 mei onthullen. Nominatie met motivatie stuur je naar: vrijwilliger@athlos.nl


Uit het Startblok” “Zomertijd, wintertijd alles heeft zijn charme, maar wat kan ik toch genieten van dat uurtje langer licht op de avond. Zeker tijdens de trainingen die vanaf maart weer allemaal op de baan plaats vinden. (Vier groepen doen in de maanden november t/ m februari een zaaltraining). De maand maart is voor mij gevoelsmatig de start van het nieuwe seizoen en ontwaak ik altijd van een klein “winter dipje”. In maart worden nieuwe plannen/ schema’s gemaakt, maken we ons op voor de eerste baanwedstrijden, selecteren we de competitieploegen, ontvangen we de “Sportwijzer” kinderen, hebben we een super Athlos instuif in Apeldoorn, een te gek aansluitend Zwemfestijn en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Dit jaar mocht ik ipv bezoeker van de jaarvergadering plaats nemen achter de bestuurtafel in de rol van vice voorzit(s)ter. En dat vond ik op zich wel spannend, (veel kritische mensen in de zaal) maar de taken waren goed verdeeld en ik kon me van te voren voorbereiden. Een van mijn taken was oa. een overzicht te geven van de baanatletiek over het afgelopen jaar. De baantrainers waren gevraagd een stukje te schrijven over de eigen groepen waaruit ik één verslag zou maken en vertellen. Ondanks de goed bezochte ledenvergadering wil ik diegene die het gemist heeft de twee verslagen van de pupillen groepen niet onthouden;

Het jaar 2017 van de mini, C- en B-pupillen In 2017 konden we bijna tijdens elke training een nieuw jongetje of meisje verwelkomen om kennis te maken met atletiek. Velen waren gelijk enthousiast en zijn lid geworden, zodat de groep maar blijft groeien! Vaak zijn er wel zo'n 50 kinderen op de training aanwezig, en wat doen ze allemaal hun best! Alle onderdelen worden flink getraind en er is dan ook een flink blik trai-

ners open getrokken om alles in goede banen te leiden. Gelukkig zijn er ook steeds weer Athlos junioren die de uitdaging aangaan en als assistent-trainer aan de slag gaan. Onmisbaar voor deze groep! Laten we ook de ouders niet vergeten die minstens zo enthousiast zijn als de kinderen en vaak bij allerlei activiteiten een helpende hand toesteken. Als er zo hard wordt getraind is het natuurlijk leuk om het geleerde tijdens wedstrijden in de praktijk te brengen. Athlos is dan ook altijd met een grote groep in het groen gestoken atleetjes aanwezig. In het winterseizoen zijn de kids veelal vooraan te zien bij de crossen

met een aantal knappe podiumplaatsen in het kampioenschap. De indoor in Apeldoorn is voor velen een hoogtepunt. De sfeer in de enige echte atletiekhal in Nederland was wederom super! Tijdens de medaillewedstrijden werden de persoonlijke records keer op keer verbeterd. Velen mochten na vier wedstrijden een gouden, zilveren of bronzen medaille omhangen. De Athletics Champs is niet alleen individueel, maar ook een teamwedstrijd met als hoogtepunt de finale in september. Dit jaar eindigden de c -pupillen op plek 2 en de b- pupillen op de derde plaats. Twee mooie bekers die na een ronde langs alle scholen een mooie plek in het clubhuis hebben gekregen. In het clubhuis hangt ook de Wall of Fame van onze clubkampioenen die tijdens een sportieve en feestelijke dag de titel in de wacht wisten te slepen. Wij als trainers vinden het geweldig om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen bij Athlos en vooral hoeveel plezier ze beleven aan hun sport. Kortom: 2017 was een prima pupillenjaar!

Jaarverslag Pupillen 2017 De A Pupillen kenden een goed

jaar. In de winter haalden we 2 bekers, waarvan 1 gouden, in het crossklassement. In de (Champs) competitie konden we het puntentotaal van 2016 niet evenaren en ging Flevo Delta er met de winst in het verenigingsklassement vandoor. Athlos pakte zilver, een straatlengte voor nummer 3 AV Salland. Intussen


werd er in de trainingen steeds meer variatie aangebracht: nog veelzijdige algemene motorische en atletiektechnische vaardigheden aanbieden. Ook de tempo’s, die Athlos karakteriseren, kregen steeds meer variatie: zelden liepen we de klassieke 1000 meter, veel vaker kozen we voor meer korte sprints, herhaalde sprints in spelvorm of veel verschillende estafettevormen. Dit deden we met een groeiende groep. Zeker maandelijks komen er atleten bij en geen enkele geeft aan het niet leuk te vinden. De sfeer is ont-

spannen maar er wordt toch hard gewerkt. Daarbij hebben we de jaarlijkse hoogtepunten als Athloskamp, het zwemfestijn en de verschillende wedstrijden. Nieuw dit jaar waren de zomertrainingen: op woensdag werd een instuif georganiseerd waarbij alle pupillen welkom waren. Met gemiddeld zo’n 10 kinderen was de opkomst nog niet overweldigend, maar het gaat zeker een vervolg krijgen. Ook in de zomer lekker met atletiek bezig zijn: wat wil je nog meer? Bij de junioren en senioren groepen was er uiteraard ook sprake van een mooi atletiek jaar. Bij de senio-

renploeg een groot deelnemersveld bij de 20 kamp en 14 kamp te Delft met zeer goede resultaten, mooie prestaties bij de Nederlandse Kampioenschappen en ook de competitiewedstrijden liggen goed bij de Athlos atleten. Tijdens de ALV was er aandacht voor de prestatiebeker en aanmoedigingsbeker voor twee atleten uit de baanatletiek. De aanmoediging beker was voor Luc van der Maaten (D junior) en deze beker werd op zeer ludieke wijze door trainers Eric en Henri overhandigd aan deze topper. De prestatiebeker was dit jaar voor een baanatleet die op technisch gebied zeer mooie prestaties leverde en oude clubrecords verbrak. Omdat deze beker door mijzelf werd overhandigd was er uiteraard wat voorbereid en onderstaande beschrijft de topprestaties van Jeroen Poelert: ELK JAAR ZITTEN WE MET DE TRAINERS BIJ ELKAAR OM TE BESPREKEN WIE VAN DE BAANATLETEN DE PRESTATIEBEKER IN ONTVANGST MAG NEMEN. OOK DIT JAAR IS ER ZEER GOED GEPRESTEERD DOOR DE BAANATLETEN , MAAR DIT MAAL GEEN NEDERLANDS KAMPIOEN DIE ER UITSPRINGT. DAATROM MOCHTEN WE ECHT GAAN SPITTEN IN DE UITSLAGEN VAN HET AFGELOPEN JAAR OM TE KIJKEN WIE HET MEEST RECHT HEEFT OP DE BEKER. VAAK GAAT DE PRESTATIEBEKER NAAR EEN MEERKAMP ATLEET

OF EEN SPRINTER/ SPRINTSTER EN HET DOET ONS DEUGD DAT DE PRESTATIEBEKER DIT KEER NAAR EEN ATLEET GAAT DIE OP DE TECHNISCHE ONDERDELEN VAN DE BAANATLETIEK ECHT UITSPRINGT EN GOED PRESTEERD. EEN ATLEET DIE VANAF DE C JUNIOREN TALENT BLEEK TE HEBBEN VOOR MET NAME HET ONDERDEEL DISCUSWERPEN.ALS C JUNIOR VERBREEKT HIJ HET CLUBRECORD EN WEET HIJ DE DISCUS NAAR EEN AFSTAND VAN 40 METER EN 40 CENTIMETER TE WERPEN. BIJ DE B JUNIOREN PAKT HIJ OOK HET CLUBRECORD EN WERPT DE 1 ½ KILO DISCUS NAAR 40.66 METER. ALS A JUNIOR DOET HIJ MEE AAN DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN OP 1 JULI TE VUGHT. IN EEN ZEER ZWAAR VELD WEET HIJ MET EEN DISCUS VAN 1.75 KG EEN FANTASTISCHE AFSTAND TE WERPEN VAN 42.18 M. EN VERPULVERT HIJ TEVENS HET CLUBRECORD. MET DEZE PRESTATIE WORD HIJ 5E . OOK WEET HIJ ZICH TE PLAATSEN VOOR DE FINALE KOGELSTOTEN EN STOOT DE KOGEL NAAR 12.42 M. HIERMEE WORDT HIJ 8E VAN NEDERLAND. UITERAARD VINDEN WE JEROEN TERUG IN DE


TIEN BESTEN LIJST VAN ATHLOS MET HET DISCUSWERPEN , MAAR OOK BIJ DE TIENKAMP BIJ DE A JUNIOREN WEET HIJ GOED TE SCOREN. TIJDENS DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN WINT HIJ 5 VAN DE 10 ONDERDELEN EN WORDT UITEINDELIJK 2E MET EEN PUNTENAANTAL VAN 4969. NAAST DEZE SUPER PRESTATIES HEBBEN WE HET OOK NOG OVER EEN LEUKE, SOCIALE EN SPORTIEVE VENT DIE ALS HET KAN ALTIJD BEREID IS TE HELPEN, TE ASSISTEREN BIJ DE TRAININGEN EN ACTIVITEITEN. JEROEN NAMENS ALLE BAANTRAINERS , VAN HARTE GEFELICITEERD MET DEZE BEKER EN MET JE SUPER PRESTATIES EN WE HOPEN DAT 2018 OOK VOOR JOU EEN TOP JAAR ZAL WORDEN.

Super mooie prestaties vanuit de baanatletiek en het geeft ons als trainers een boost om komend seizoen lekker door te gaan met de atletiek trainingen en de wedstrijden. Op de ALV nog veel meer mooi atletieknieuws, oa. De aandacht voor twee nieuwe ereleden, Jan Koornstra en Marcel Celie die volkomen terecht in het zonnetje werden gezet en bijgeschreven op het mooie pamflet in de kantine. (uiteraard meer aandacht voor deze mannen elders in het clubblad). Gijs

Nijhuis kreeg de w aarderingsspeld uitgereikt namens AV Athlos en de Atletiek Unie , door de voorzitter van Athlos voor zijn jarenlange actieve inzet bij oa de wedstrijdadministratie, jureren etc. We hadden ook nog een aantal 25 jarige jubileumleden dus veel bloemen, cadeau-

bonnen, felicitaties en lekkere taartjes. En niet te vergeten de jarige Erik Steylen in de mooie leeftijd van 53 jaar. En nu is het april en gaan we komend weekend al de eerste baanwedstrijd inluiden, de pupillen gaan naar een medaillewedstrijd bij Cialfo en de D-C junioren hebben een medaillewedstrijd op de Athlos baan. We gaan starten met een kennismakingscursus baanatletiek voor senioren 18+ en masters waarbij er 6 trainingen gegeven worden (tijdens de training van de pupillen) dus ouders en geïnteresseerden kunnen kennis maken met en atletiek beoefenen tijdens het wachten op de kinderen. We hebben de laatste kamp vergadering afge-

rond en mogen in het Hemelvaartweekend (10-1112 mei) 85 kinderen verwelkomen op het Athlos Jeugdkamp te Zeewolde. Een enthousiast en gemotiveerd Kamp “lijders” Team van 15 personen verzorgen drie dagen lang allerlei spelen, sporten, uidagingen,lekker eten en heel veel plezier! Athlos is a Way of Life, het kost heel veel tijd en energie maar je krijgt deze dan ook dubbel en dwars terug…. Met leuke, sportieve atleten, toffe trainer collega’s en vriendelijke mede bestuursleden.. ik ben klaar voor het komend seizoen.

Vriendelijke groet, Alida van de Kolk


Vrijwilliger bij de Halve Marathon Harderwijk

Zaterdag 10 maart was het zover. Enkele weken daarvoor had ik een cursus afgerond als verkeersleider. Bij de onlinecursus moest ik serieus aan de slag. Maar gezien verantwoordelijkheden vond ik het vanzelfsprekend

. De avond ervoor hadden we al een uitgebreide briefing bij Athlos gehad en ik wist wat mij te wachten stond. Als het moment daar is, is het toch even spannend. Gedachtes spelen door je hoofd; weet ik de stoptekens nog, zullen de mensen naar mij luisteren, als er iets gebeurt weet ik dan nog kalm en rustig te reageren? Voor de zekerheid heb ik toch maar mijn

taakbeschrijving onder mijn kussen geslapen, zoals Jan ons vertelde. Zaterdagmorgen 10 maart om 11:00 worden we verwacht bij het korfbalveld. Even nog de laatste informatie, een hesje met een fluitje, lunchpakket en een zakje voor afval. Ook krijg ik van de organisatie een groen bandje met ‘vrijwilliger AV Athlos’. Het bandje geeft mij toegang tot de kantine van de korfbalvereniging en kan ik daar iets te drinken halen. Ik ben wel vaker vrijwilliger geweest, maar dit maakt mij wel een hele trotse vrijwilliger. Wat hebben ze het bij Athlos toch goed voor elkaar! Sander brengt een mij en de andere vrijwilligers naar de post. Ik sta op mijn post en mijn gedachten gaan naar mijn onlinecursus; ‘bestudeer je omgeving goed en kijk waar je goed zichtbaar bent’. De lopers maken de bocht bij mij en ik moet verkeer tegen houden voor hooguit vijf minuten. Ik heb mijn positie ingenomen en hoor de speaker in de verte aftellen.

De Halve Marathon van Harderwijk is begonnen!

Lopers komen langs en ik geniet van dit evenement. Het eerste gedeelte van de vrijwilligerstaak zit er al snel op, want mijn post is aan het begin van de 5 kilometer. Samen met mijn loopmaatje Tamara, die op een post verderop stond, besluiten we om de wedstrijd te gaan bekijken voordat we aan onze volgende taak beginnen. We genieten van de finish van de 5 kilometer en zien dat de kinderen bij de kidsrun de benen uit hun lijf lopen. Na de middag sta ik op mijn tweede post. Hier zal ik iets langer staan en ik weet niet precies wanneer de eerste loper zal komen. Even afwachten …

Na tien minuten hoor ik wat, geritsel uit de bosjes, de eerste


loper komt voorbij. Deze loper was wit gekleed en had een rode kop. Ik was even in verwarring, maar dit kon hem niet zijn.

Gertjan Wassink was de eerste en vele lopers volgde hem; blij, geconcentreerd, vermoeid of al kletsend en van alles er tussenin. Ik kreeg blikken van de lopers dat ze blij waren met mijn inzet. Ik was er voor hen en voor mijn club. Wat een heerlijk evenement! Bij terugkomst bij het korfbalveld geniet ik nog van het binnenhalen van de laatste lopers. En ik zie veel blije gezichten als zij de finish in het vooruitzicht hebben.

De Halve Marathon van Harderwijk zit er op!

Wil je ook iets voor Athlos betekenen? Met een paar uurtjes per jaar kun jij al helpen. Neem contact op met vrijwilliger@athlos.nl, wij gaan graag met je in gesprek

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Athlos Startersgroep wegatletiek, maart 2018. Op 23 maart jongstleden is de nieuwe startersgroep bij Athlos gestart. 31 gemotiveerde sporters hebben zich aangemeld bij Marian van Rijn, ĂŠĂŠn van de trainers. Na uitleg van de cursus door Kees de Groot (de tweede trainer) en

de manier overgeven, het ziet er allemaal zeer professioneel uit. Dan is het tijd voor de kern van de training 6x 1 minuut lopen en 6x 2 minuten wandelen. Dat is toch weer even wennen om weer te moeten hardlopen. Na de stretchsessie is er koffie en thee in de kantine en wordt er gezellig nagepraat. (Dit doen we na elke training). Ook worden de Athlos hesjes uitgereikt aan iedereen.

een voorstelronde waarin iedereen aangeeft wat zijn of haar motivatie is en eventuele knie, rug, hamstring probleempjes waar rekening mee gehouden dient te worden gaat de groep snel aan de slag. Iedereen is zeer gemotiveerd om te beginnen en de eerste avond starten we op de baan, het is nog wintertijd periode dus al vroeg donker. Er wordt extra gelet op de houding, blessurepreventie en het versterken van de corestability (buik, rug, romp). Na een korte warming up starten we allemaal oefeningen en daarna een buik- en rugspier training met de bal. Overgooien terwijl je op 1 been staat en de met ruggen tegen elkaar de bal op verschillen-

Op de tweede avond gaan we het Athlos terrein verlaten, nog wel op de goed verlichte straat aangezien de zomertijd nog niet is ingegaan. Na een duidelijke uitleg weten we wat stevig doorlopen is goed de armen meenemen. Als we zo doorgaan kunnen we na de 3 maanden training zo met de vierdaagse meedoen. Daarna weer de kern van de training het lopen en wandelen de tijd vliegt voorbij.

De tweede week na het ingaan van de zomertijd gaan we heerlijk het bos in. Elke hardloop training bestaat uit een warming up (het los maken van de spieren en het soepel maken van het lichaam), de kern (de looptraining en looptechnieken) en een cooling down (uitlopen en nog wat rekoefeningen). We hebben in de tussentijd al zoveel appeltjes geplukt dat ik me afvraag waar de appeltaart blijft. Inmiddels zijn we bij dit schrijven al weer de vierde week ingegaan en gaan we al 4 x 4 minuten en 1 x 2 minuten hard lopen en 4 x 2 minuten wandelen. Het is heel mooi om te zien hoe snel de groep de aangegeven punten, zoals loophouding, looptempo en looptechniek oppakt. De twee trainers zijn natuurlijk heel trots op al deze aankomende atleten. Niemand blijft achter en iedereen traint op zijn/haar niveau. Prachtig om te zien en zo gaan we samen op weg naar de aankomende zomer.


AAthlos zoekt vrijwilligers!!

Meer info, kijk op de website voor actuele vrijwilligerstaken of mail vrijwilliger@athlos.nl


De marathon aan de horizon we trainen; ook al vriest het min tien we rennen door met koude handen aan de horizon de marathon

met mutsen en met hoofdbanden

daar lijken we naartoe te rennen

nog geen horizon te zien

de duurlopen gaan langzaam wennen

twaalf weken later, de laatste dagen

contour van bossen, rode zon

dan rustig aan en goed herstellen

de laatste tips elkaar vertellen inhouden, de pas vertragen

Go: twee en veertig kilometer Tenslotte‌ nog de laatste tien dat is echt wel even afzien en dan de allerlaatste meter‌ de horizon voorbij! Willem Elsinga Van der Valk Hotel Harderwijk is voor de komende drie jaar algemeen sponsor van AV Athlos. Deze week is het contract getekend. Bezoek ook eens de website van Van der Valk

https://www.hotelharderwijk.com/


Grote Clubactie 2017 weer een succes Ook dit jaar is de stijgende lijn in de opbrengst van de Grote Clubactie voortgezet. Door de Grote Clubactie kon de penningmeester een bedrag van € 2.492,70 toevoegen aan de Athlos bankrekening. Dat bedrag komt niet zomaar binnen. Achter de schermen wordt daar door een heel team hard aan gewerkt. En natuurlijk trotseren onze jeugdleden de herfstbuien om de loten te verkopen. Zij verkopen loten bij familie, vrienden en kennissen meestal in de buurt. Maar soms worden de loten ook in andere delen van Nederland verkocht. Zo zien we dat graag! Een enthousiast team startte al in mei met de voorbereidingen van de Grote Clubactie. Dit team was grotendeels hetzelfde als in 2016 (Hennie Benek, Tamara Klaver, Niels Raaijmakers, Arnoud Roest en Marc Bezemer). Een van de eerste activiteiten is het zoeken van doelen voor de besteding van de inkomsten uit de Grote Clubactie. Dit jaar willen we de inkomsten ge-

bruiken voor het volgende: * Tent voor de jonge atleten * Trainingsartikelen voor de jeugd * “goede doelen” voor de jeugd * Verfraaien terras Dit jaar waren er voor onze verkopers prijzen beschikbaar gesteld door Intersport Erme-

naar Tim Schuttelaar (1e prijs), Pien Miedema (2e prijs) en Querijn Wierbos (3e prijs). Gefeliciteerd allen met deze mooie prijs. Ten opzichte van vorige jaar is er één superlot (50 loten) meer verkocht. We hopen dit jaar meer superloten aan de man te kunnen brengen. Hiervoor hebben we al een alinea opgenomen in de sponsorovereenkomsten. Maar om daadwerkelijk meer superloten te verkopen hebben we de hulp van alle leden nodig. Dus heb je iemand in de familie-, vrienden- of kennissenkring met belangstelling voor een superlot:

Ga er dan voor! Graag bedank ik alle lotenverkopers en het team Grote Clubactie voor hun inzet voor Athlos! Marc Bezemer

lo en de Ouderwetse Bakkerij. Daarnaast was er wat lekkers te winnen uit onze eigen kantine. Op zaterdag 3 februari 2018 zijn alle prijzen uitgereikt aan onze lotenverkopers. Voor de drie beste verkopers was er een cheque van Intersport. Deze cheques gingen


Trainers Athlos staan nu echt op de kaart Met de overhandiging van splinternieuwe kleding, zijn de trainers van atletiekvereniging Athlos super blij. Naast de functioneel goede kleding, zijn zij herkenbaar en dat past in de ambities die Athlos wil gaan uitstralen de komende maanden en jaren. In een gezamenlijk opgesteld beleidsplan wil de vereniging stappen gaan zetten en daar zijn volgens de voorzitter van de commissie baan- en wegatletiek, Kees de Groot trainers

cruciaal in. “Kleding zet hen letterlijk op de kaart en maakt hen nog trotser dan ze al zijn”. Van den Bosch Installatietechniek zorgde voor de kleding. Directeur Norman Schwab was een trots man. “Deze mannen en vrouwen stoppen hun ziel en zaligheid in de vereniging. Dat vind ik altijd geweldig om te zien. Wij geloven als bedrijf in sport. Het houdt ons allemaal en dus ook onze werknemers vitaal. We on-

dersteunen elk jaar weer goede doelen binnen de sport en dit is daar een super mooi voorbeeld van. We hopen dat het hen zelfvertrouwen zal geven de komende jaren en trots zal maken. Als ik dit zo om me heen zie en hoor dan is het een schot in de roos”.


Athlos trainers op cursus EersteHulpBijSportOngevallen(EHBSO)

Op vrijdag 6 april jongstleden zijn alle trainers op cursus EHBSO geweest. Deze avond was bewust gekozen, omdat daarbij direct de presentatie was van de prachtige nieuwe trainerskleding , welke mede gesponsord is door installatiebedrijf van den Bosch uit Harderwijk. Om de twee jaar herhalen wij deze cursus waarbij de inbreng van de trainers de avond bepaald, om zo alle trainers zo goed mogelijk voor te bereiden op eventuele ongevallen op de baan, maar ook in het bos, waar je zo even geen EHBO kist tot jouw beschikking hebt.

Om half zeven begon de avond onder leiding van Rob Mulder uit Harderwijk. Rob is eigenaar van TSF (Technical support first aid safety) en geeft al jarenlang cursussen EHBO, AED/Reanimatie en Rob is tevens lotus, wat hij deze avond ook heeft laten zien. Er waren heel veel onderwerpen aangedragen door de trainers: Polsblessures, verzwikte enkels, epilepsie (hoe te herkennen en mee omgaan),rug/ nek letsel na van bij bv hoogspringen, Tak die door kleding heen wond in bovenbeen maakt, Op hoofd gevallen, daardoor niet lekker, duizelig. Over boomwortel gestruikeld. KnieĂŤn en handen geschaafd. Een snee bij de wenkbrauw t.g.v. een val. Verstuikingen/verrekkingen van met name enkel en knie

gewrichten. Paaltje over hoofd gezien: scheenbeenwond. Tevens de belangrijke vraag; hoe herken je welk ongeval je mee te maken hebt en hoe dien je te handelen? Door de proactieve wijze van les geven van Rob werd iedereen meegenomen en werd er flink praktisch geoefend zoals de foto’s laten zien. Aan het eind van de avond ging iedereen met een voldaan gevoel naar huis. Dank aan de aanwezige trainers en trainsters voor hun geweldige inzet, die hun vrije avond wilden opofferen en dank aan onze trainer Rob. Voor de commissie Baan-, Wegatletiek en Wandelsport rest nog in samenspraak met bestuur de taak om een EHBO kit op te stellen en deze aan alle trainers en trainsters te geven om mee te nemen.


Krachttraining Krachttraining is goed om je loop efficiëntie te verbeteren, je houding te perfectioneren, krachtiger af te zetten en om blessures buiten de deur te houden! Of te wel het komt terug in alle facetten van het lopen. Maar toch zie je dat maar een beperkt deel van de hardlopers naast het rennen krachttraining erbij doet.

Van af en toe een pijntje hier en daar tot aanhoudende blessures ben ik sinds vorig jaar hard aan de slag gegaan met krachttraining. Erin verdiepen door te lezen, kijken en uit te voeren. Doel was en is nog steeds om de hele keten van je rug tot je voeten sterker te maken. Na veel speurwerk, een oefenschema gemaakt en daar druk mee aan de slag gegaan. Het voelde goed, deze nieuwe prikkel en blessures bleven steeds vaker buiten de deur, dus ik was positief.

In het begin simpele oefeningen, zoals core-stability en balans oefeningen tot steeds meer gebruik van halters en stangen met gewicht. De namen van de oefeningen bleken indrukwekkend van

Wall Facing Goblet Squat, Hellraisers tot Back Loaded Box Step Ups, maar een goede uitvoering produceren bleek een stuk lastiger dan verwacht. Net als met hardlopen iets waar je veel tijd en energie in moet steken om er beter in te worden. Alleen waar haalde ik deze technische kennis vandaan om mijzelf, andere trainers en uiteindelijk de atleten onder mijn hoede verder te helpen naar technische perfectie...

Gelukkig hebben wij bij Athlos het geluk dat “juf” Alida over een prachtig sportcentrum beschikt met zeer ervaren toppers op dit gebied! Zo mochten wij met een groep van 15 atleten en trainers op zaterdag 20 januari na sluitingstijd al onze kunsten laten zien aan expert Casper van Dam (inmiddels ook weer lid van Athlos!). Casper nam ons in deze ruim 2 uur durende clinic mee in de techniek achter een vijftal oefeningen die wij inmiddels vaak deden in het krachthok. Na een perfect plaatje, uiteraard veel zelf aanklooien met als resultaat dat we nu weten waar we op moeten letten bij de uitvoering. Inmiddels twee maanden ver-

der en is er veel verbetering zichtbaar bij iedereen. Waar ik zelfs durf te zeggen dat we sommige oefeningen technisch volledig onder de knie hebben. Mooi dat dit door Athlos gefaciliteerd werd en hopelijk in het voorjaar een vervolgsessie om zo weer nieuwe oefeningen in onze rugzak als trainer en atleet te stoppen! In het trainingsschema is het dan ook bij verschillende specialisatiegroepen een vast onderdeel geworden van de training en wordt dit steeds meer uitgebreid. Helaas lopen we bij Athlos er tegenaan dat het krachthok niet zo groot is (30m2). Doordat

je met alle apparaten, stangen, halters veel ruimte nodig hebt om de oefening uit te voeren is met 6 man bezig zijn, eigenlijk wel de max. Nu de trainingsgroepen groter worden door het groeiende aantal atleten is dit een probleem aan het worden en iets waar als vereniging naar moeten kijken willen wij de atleten een goed aanbod kunnen doen qua faciliteiten.


Hoe tof zou het zijn als Athlos op het talud bij de start/finish een extra gebouw heeft staan met een groot krachthok, waar ook bij slecht weer door een gehele

groep een alternatieve training afgewerkt kan worden. Daarnaast een extra materiaalhok, voor bijvoorbeeld de wedstrijdhorden, kogels en discussen zodat we wat meer ruimte hebben

in het bestaande materialenhok. Als we dan toch aan het dromen zijn dan is een verdieping erop bouwen voor het wedstrijdsecretariaat en de elektronische tijd registratie natuurlijk maar een klein stukje verder.

Athlos doelen hebben en een meerjarenbeleidsplan hebben opgesteld dat wij als vereniging naar “the next level” willen op het gebied van begeleiding, faciliteiten, opleiding en ontwikkeling van atleten. Dan kan een functionele krachtruimte naar mijn mening niet ontbreken.

Realiteit is dat wij geen PAC Rotterdam zijn of Eindhoven Atletiek die van dit soort dromen werkelijkheid hebben gemaakt. Deze verenigingen zijn vele malen groter qua ledenaantal en hebben daarmee ook een groter budget en sponsorbereik. Feit is wel dat wij als

Alternatief en realistischer is een uitbouw van het huidige krachthok. Momenteel zit naast het clubgebouw een stuk van 3,5m tot waar de kuil waarin het clubhuis staat eindigt. Wat als we deze gebruiken voor een uitbouw tot aan de brandtrap? Zo creëren we een extra 25 à 30m2 aan krachtruimte! Zoals op de ALV besproken worden de mogelijkheden met het bestuur en CBWW binnenkort besproken. Dus heb je hierover ook nog goede ideeën laat het weten, wie weet worden dromen nog eens werkelijkheid. Groet, Rob


Geen loopspullen bij je! Sommige mensen hebben dat wel eens, dat ze graag iets meer van de wereld willen zien. Zo gaan wij al een aantal jaren Europa door om steden te bezoeken. Dit jaar was de keuze gevallen op Athene, om eens te kijken wat de Grieken met ons belastinggeld hebben gedaan. Daar de ALV van Athlos in eerste instantie gepland stond op vrijdag de 23e maart, de halve marathon van Harderwijk op de 10e maart en de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, werd het weekend van 16-19 maart uitgekozen. Nadat dit was vastgelegd kwam het bestuur van Athlos met de mededeling dat de

ten van het lekkere weer ( rond de 20 graden boven nul en in Nederland een gevoelstemperatuur van -10) , de terrasjes en de vele huizen met graffiti. Veel gelopen en veel gezien ( waaronder natuurlijk de Acropolis, maar die is daar echt niet te missen!). ALV een week naar voren werd verplaatst. Ja, je moet soms keuzes maken en het werd dus Athene. Vrijdagmorgen vroeg naar Schiphol om een bakje koffie te scoren ,het vliegtuig van Transavia naar Athene te pakken en daar met de metro op weg naar ons hotel te gaan. Allemaal volgens planning en lekker genie-

Zaterdagavond liepen we over het Syntagma-plein en daar waren ze bezig met het opbouwen van het parcours voor de Halve marathon van Athene. De start zou zondagmorgen om 9.00 uur zijn en het aantal deelnemers was geschat op 20.000! Op dat moment baal je van het feit dat je loopspullen thuis, gewassen en wel, in de kast liggen. Ook


geen loopschoenen mee en dat allemaal omdat de vliegmaatschappijen steeds meer regels en geld vragen voor de (hand) bagage. Dan zit er maar een ding op en dat is als toeschouwer aanwezig zijn en proberen die lopers over de finish te schreeuwen. Nou dat laatste was hard nodig, want naast de speaker werd er geen geluid gemaakt. Na het wisselen van de wacht, 50 meter achter de start/finish, besloten

we om naar het Olympisch Stadion van 1896 te gaan. Als atleet moet je dit natuurlijk gezien hebben, want hier deden in dat jaar toch wel even 246 atleten uit 12 landen mee. In dit stadion mag je als toerist zelfs nog even de atletiekbaan testen, maar hier hadden de lopers van de Halve echt geen oog meer voor. Toen we bij het stadion aankwamen liepen er nog hele groepen een drankpost voorbij, waarbij

er alleen maar afgezien werd. Er was daar ongeveer 14/15 km gelopen en er waren zeker al twee uur voorbij. Hier was aanmoediging zeker nodig en de Atheners hebben het er nog over hoe die gekke Ollanders daar schreeuwden en zongen ( o.a. you never walk alone). Na het bekijken van het Olympisch Stadion weer verder het parcours vervolgend kwamen er nog steeds lopers/ wandelaars voorbij. Ze zaten echt stuk en ook de aanmoedigingen hielpen niet meer. Echt kapot op weg naar de streep. We hebben de Halve gelaten voor wat het was en gingen zoals dat hoort, eerst maar eens een bakje en sneetje doen op weg naar een heuvel met mooi uitzicht over Athene. Jammer dat het op de heuvel regende, maar daar merkten we dat je toch nergens incognito kunt lopen. “Hé Luuk, jij hier”. Ook genietend van een bakje staat daar ineens de vrouw van een Athlosser ( loopgroep 3, Teake) . ’s Avonds in het prachtige hotel nog even gekeken naar αποτελέσματα.gr en daar zagen we dat de laatste loper echt genoten heeft van de Halve en ook waar voor zijn inschrijfgeld heeft gekregen. De tijd was 3.38 uur over de 21 km, maar wat een doorzettingsvermogen! Moraal van dit verhaal: ga nooit naar een buitenlandse stad zonder je loopspullen!


Athlos kleding Een aantal maanden geleden was er de mogelijkheid in de kantine om nieuwe Athloskleding te passen. Enkele weken geleden werd de kleding door Maxi Promo geleverd en door veel leden van de loopgroepen veelvuldig gedragen, zowel bij trainingen als wedstrijden. Helaas is nog niet alles geleverd en sommige artikelen bleken te klein. Shirts met een V-hals zijn in de maak en kunnen dus t.z.t. besteld worden. In september komt er een nieuwe pas-sessie met de echte Athlos-kleding. Tijdens deze sessie kan er natuurlijk besteld worden en dit gebeurt via de penningmeester van Athlos. Vanaf 5 artikelen wordt er weer een bestelling gedaan!! De leverancier Maxi Promo( www.maxipromo.nl) is bezig om een webshop te maken, zodat elk lid individueel zijn of haar bestellingen kan doen, zonder tussenkomst van Athlos. Er zal binnenkort dan ook een button op onze site komen om direct te kunnen bestellen en betalen. Prijzen: T-shirt met korte mouw en ronde hals

€ 31,80

T-shirt met korte mouw en V-hals

€ 31,80

T-shirt met lange mouw

€ 36,00

Singlet

€ 25,10

Jack

€ 72,60

Short lycra

€ 43,00

Tight ¾ lycra

€ 52,35

Tyght lycra

€ 57,20

Standaard pakket

€ 150,00

Wedstrijd pakket

€ 130,00

Compleet pakket

€ 235,00

Standaard pakket:

T shirt LM, T shirt KM, short lycra, tight lycra

Wedstrijdpakket:

singlet, short lycra, jack

Compleet pakket:

standaard pakket plus wedstrijdpakket (1 x short lycra)


Nordic Walkinggroep Vitaal: genieten van de Veluwe gezet. Dit levert prachtige beelden met geweldige vergezichten. Ik was erg onder de indruk van deze film, ben zelfs al twee keer geweest. Een bezoekje waard!

Op dit moment draait de film “Wild” in de bioscoop. In “Wild” vertelt de Veluwe haar eigen verhaal: ontstaan in de ijstijd en uitgegroeid tot een groots natuurgebied met een rijke verscheidenheid aan leven. Je ziet de Veluwe in al haar schoonheid en met alle uitdagingen die de seizoenen voor de dieren met zich meebrengen. De buizerd, het everzwijn, het edelhert, de vos, de eik, het water en nog veel meer.. Daarnaast worden er voor deze productie drones in-

Nu hebben wij het voorrecht dat wij op de Veluwe wonen en dus elke dag volop kunnen genieten van de prachtige natuur om ons heen. Ik besef na het zien van deze film nog meer, hoe bevoorrecht we zijn dat wij elke keer weer door deze mooie omgeving mogen wandelen. Genietend van de

seizoenen en op goed geluk een glimp van een hert, wild zwijn of ander dier opvangen.

Vitaal Ik loop nu anderhalf jaar bij de Nordic Walkingroep Vitaal. Een gezellige groep vrouwen met een geweldige trainer, Frans

Meijer. We vertrekken meestal vanaf het clubhuis maar starten ook wel eens op locatie. Zo maakten we in maart een wandeling bij Kasteel Staverden waar we onderweg een bijzonder natuurverschijnsel zagen: IJshaar. Een verschijnsel dat zich voor kan doen aan dode beukentakken, soms ook eikentakken die vergaan en daarbij gassen afscheiden. Heel mooi en bijzonder om te zien.

Ik hoop nog heel lang te mogen genieten van vele wandelingen op onze prachtige Veluwe. Veel wandelplezier! Magda Olofsen


e

54 Athlos cross Zaterdag 27 oktober 2018

Met een obstakel – en estafette-cross Op zaterdag 27 oktober zal de atletiekvereniging Athlos het winterseizoen voor de 54 ste keer openen met de Athlos cross. Dit jaar met in de middag nieuwe uitdagende onderdelen; een obstakel-cross en estafette-cross. Obstakelcross voor de jeugd De obstakel -cross zal voor de pupillen en D-junioren een leuke uitdaging zijn, waarbij het naast snelheid ook gaat om een stukje behendigheid. Het is niet meer zomaar een rondje door het bos. Zo kan er op het parcours een boomstam of wat hooibalen liggen, waarover heen gesprongen of gestapt moet worden. Of een stukje zig-zag parcours tussen allemaal takken. Natuurlijk gaat het om wie er het eerste over de finish komt, maar zeker ook om het plezier hebben in deze geweldige sport. Het parcours zal liggen op de bike-baan binnen het sportcomplex en er zullen rondjes van 500 m gelopen worden. Estafettecross Vanaf de C-junioren hopen wij met een estafette-cross een nieuw onderdeel te introduceren wat in BelgiÍ al jaren een groot succes is. Door teams te maken van 3 deelnemers zal er in estafette vorm 3 x 2500 m gelopen worden. De teams mogen van verschillende leeftijden zijn en gemengd. De rondes van 2500 m gaan door het bos. De wissels zullen bij de start/finish zijn in een wisselvak waar het estafettestokje wordt overgedragen aan de volgende loper uit het eigen team. Hierdoor zal het ook voor het publiek een mooi schouwspel zijn om de wissels te zien en de wedstrijd te volgen.

Tevens zullen we hier de bedrijven in en rond Harderwijk voor uitnodigen om aan deel te nemen. Lange cross van 5 + 10 km Voor de lopers die toch het liefst individueel lopen, is er de lange cross van 5km of 10 km. Deze zal in rondes van 2500 m gelopen worden. Vanaf de C-junioren kan dit voor de 5 km en de 10 km is toegestaan voor alle atleten vanaf de A-junioren. Run-bike-run De dag zal, net als eerdere jaren, beginnen met een run-bike-run voor atleten die naast lopen ook op de fiets de snelheid erin kunnen houden. De Athlos Run-Bike-Run is een 100% off-road duatlon met een Run van 2,5 km, Bike van 12 km en weer een Run van 2,5 km. Het parcours loopt door de Harderwijker bossen en bestaat vooral uit bospaden en enkele kleine heuvels. Een ideaal parcours voor de beginnende duatleet om ervaring op te doen. Voor ervaren atleten is het een mooie wedstrijd om de vorm aan te scherpen. Let op: het dragen van een helm is verplicht en deelname vanaf 12 jaar.


Wandeltochten

Athlos heeft ook een groeiend aantal leden bij de wandelgroepen en de Nordic walking groepen. Om van deze Athlos cross een evenement te maken voor al onze leden, zullen er ook wandeltochten zijn.

Zaterdag 27 oktober lijkt nog ver weg, maar de organisatie is al in volle gang om met de Athlos cross weer een mooi evenement te bieden voor elke atleet; wedstrijd atleet of recreant, wandelaar of duatleet uit Harderwijk en omstreken.

Kijk voor meer informatie op www.athlos.nl. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl of wedstrijdsecretariaat@athlos.nl


De gezonde sportkantine Voeding en sport zijn een winning team! Athlos heeft zich dan ook aangesloten bij het project ‘De Gezonde Sportkantine’, een samenwerking van de Atletiek Unie, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en het Voedingscentrum. Met elkaar werken we aan een gezonder aanbod in de sportkantine. Wist je dat…. …ongeveer 4 op de 10 kantinebezoekers aangeeft regelmatig verleid te worden om minder gezonde keuzes te maken in de sportkantine, terwijl bijna één op de drie niet verleid wil worden? …een groot deel van de kantinebezoekers het ermee eens is dat gezonde keuzes niet genoeg onder de aandacht worden gebracht (~40%)? …ouders duidelijke verbeterpunten zien in het aanbod van gezonde producten? …kinderen in de sportkantine relatief vaak sportdranken (56%) en frisdrank met suiker (38%) drinken? …AV Athlos een ‘gezonde sportvereniging’ wil zijn? …en daarom de kantine gezond(er) wil inrichten? In de kantine wordt veel tijd doorgebracht. Na de trainingen komen we er bij elkaar. Na afloop van een wedstrijd vieren we samen de mooie overwinning of verwerken we die pijnlijke nederlaag. Dit alles doen we het liefst onder het genot van een hapje en een

De basis Voor alle Bronzen, Zilveren en Gouden Kantines zijn er vier basisregels: 

Je biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan. Bijvoorbeeld niet alleen frisdrank, maar ook thee en water. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. Bijvoorbeeld op ooghoogte in de automaten, bij de kassa en op opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod. Je stimuleert het drinken van water. Zet bijvoorbeeld een watertappunt of een waterkoeler of waterkannen neer. Je legt de “Richtlijnen Gezondere Kantines” schriftelijk vast in het beleid. Bijvoorbeeld op de website of in het drukwerk van je club.

De Bronzen Kantine voegt aan het bestaande assortiment betere keuzes toe. Binnen elke productgroep in de kantine bied je minstens één betere keuze aan. Bijvoorbeeld volkorenbrood naast witbrood, water naast cola, popcorn naast chips, enzovoort. In de Zilveren Kantine is er in elk geval groente of fruit. Je kunt de gezonde producten, zoals broodjes, halfvolle zuivel en fruit, goed zien. De aankleding van de kantine nodigt uit om betere keuzes te maken. Minder gezonde producten zijn er ook nog wel, maar ze zijn in de minderheid. De Gouden Kantine stimuleert om vrijwel als vanzelf de betere keuze te maken. De hele kantine straalt gezondheid uit. Er is groente én fruit en het overgrote deel van de zichtbare producten is een betere keuze.


drankje. Dat is natuurlijk heel gezellig, en kan ook heel goed hand in hand gaan met gezond. Leidraad hierbij is dat we willen verleiden tot de gezonde keuze, door in te zetten op een gevarieerd assortiment, een gezonde uitstraling en het enthousiasmeren van de leden van onze club voor dat gezondere aanbod.

Brons – Zilver - Goud ‘De Gezonde Sportkantine’ werkt met de “Richtlijnen Gezondere Kantines” van het Voedingscentrum. Deze richtlijnen maken het mogelijk om op een snelle manier, met kleine stappen, de winst te boeken. Net als op het sportveld kan de kantine een score behalen: Brons, Zilver of Goud. Nadat er door het team van JOGG een zogenaamde kantinescan was uitgevoerd (1meting, oktober 2016), bleek dat de kantine van Athlos een score behaalde van 75% op het basisaanbod en dat was voldoende voor een bronzen vignet.

Op naar zilver! Inmiddels hebben we al heel wat verbeteringen doorgevoerd. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan zowel de aankleding van de kantine, alsook aan de verbetering van het assortiment. Je kunt nu meer gezonde broodjes, drankjes en repen kopen en ook zijn er appels aanwezig die gretig aftrek vinden. Het actief stimuleren van het drinken van water is een belangrijke aanbeveling uit het rapport van JOGG waaraan we graag gehoor willen geven. We willen dan ook op korte termijn een watertappunt in de kantine realiseren, zodat drinkwater voor iedere sporter gemakkelijke bereikbaar is. Binnenkort wordt opnieuw een kantinescan uitgevoerd. We hopen dan het zilveren vignet in ontvangst te mogen nemen. Wij zijn er helemaal klaar voor!


Social Media van Athlos

#avathlosharderwijk #halvemarathonharderwijk

https://www.facebook.com/athlos.harderwijk https://www.facebook.com/broekhuis.halvemarathonharderwijk/

https://twitter.com/athloshwijk


Wissel 2 2018  

Clubblad van AV Athlos

Wissel 2 2018  

Clubblad van AV Athlos

Advertisement