{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging februari 2020


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van de-  ze communicatiemiddelen."  De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. 

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

   

   

 Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan leden-  administratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adres sen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties wor den, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie. 

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de voorzitter …. Iedema en Athlos Atletiekbaan Uit Het Startblok Blue Monday Mijn eerste marathon Marrakech Help de club en jezelf 75 jaar bevrijding en nog niets geleerd Sportverkiezing Harderwijk Clubkampioenschappen van de Loopgroepen 2020 Clubkampioenen De meerwaarde van een hardloop logboek Sponsorkliks Hoe train je mentale kracht?

Kopij voor Wissel 2 inleveren voor 25 maart 2020


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Patricia van Domburg

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 13411227

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Yvonne Klein Rouweler

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

*Jeugdcommissie

VACANT

0341 413061

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenscontactpersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenscontactpersoon

Rita Hoving

06 51987224

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg *Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden

Het jaar 2020 is begonnen. Ook Athlos kende al een rustige start met de Auto Versteeg Buurman Nieuwjaarsloop en—receptie. Traditioneel sprak hier onze voorzitter zijn jaarlijkse Nieuwjaars speech. Deze is in zijn geheel terug te lezen in dit nummer. Het gaat helaas ook een vaste gewoonte worden om vrijwilligers te vragen voor allerlei functies en taken binnen onze steeds grotere club. Een aantal leden is al gestopt of gaat binnenkort stoppen met het vrijwilligerswerk en er ontstaan dus gaten. Het gevolg kan zijn dat Athlos bepaalde wedstrijden of activiteiten niet meer kan uitvoeren. Zie ook meerdere artikelen over dit onderwerp.

Digitale of papieren versie? Sinds het 1e nummer van 2014 verschijnt De Wissel alleen nog digitaal. Leden krijgen via de mail en Facebook een bericht dat er weer een nieuwe Wissel

online staat. Toch krijgen we nog geregeld, m.n. van oudere leden, de vraag of het blad weer op papier kan verschijnen. Het antwoord is dan ontkennend. Er zijn meerdere redenen waarom dit niet gebeurt: 

de kosten ( digitaal is nog gratis);

Onbeperkt in aantal pagina’s;

Kleur i.p.v. zwart/wit;

Wereldwijd leesbaar;

Geen verspreiders, dus vrijwilligers nodig;

Gemakkelijk om oude nummers te lezen;

Gemakkelijke opmaak.

Er zijn dus nogal wat argumenten om voor digitaal te kiezen, wat overigens ook goedgekeurd is in de ALV van 2015 vastgesteld.

Veel leesplezier.


Van de Voorzitter …. Beste Athlos vrienden en vriendinnen

en veel humor.

Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze Atletiek Vereniging Athlos. In het bijzonder een warm woord van welkom voor onze wethouder dhr. Marcel Companjen.

Op sportief gebied.

Als we nu rond kijken in de kantine dan zien we dat deze op een hele mooie wijze in kerstsfeer is gebracht, het ziet er geweldig uit. Deze aankleding is verzorgd door de dames van de Nordic Walking, dames heel hartelijk dank voor deze warme en mooie aankleding, het ziet er wederom geweldig uit. Afgelopen jaar zijn we ook geconfronteerd met het plotseling overlijden van 2 zeer enthousiaste leden en vrijwilligers van onze verenging, onze wandeltrainster Anna Marie den Toom-Kamphuis en Hein van Asselt. Annemarie hebben we in de afgelopen 22 jaar leren kennen als een enthousiaste, positief ingestelde vrouw die zich met grote inzet inspande voor onze vereniging en in het bijzonder voor het wandelen met de maandagmorgen wandelgroep. Hein, een begrip bij de vereniging. Begonnen in 2006 als wegatleet. Later is hij gaan wandelen bij één van de wandelgroepen. Maar we kennen Hein natuurlijk het best vanuit de kantine; koffie of thee schenkend met altijd een praatje. Zo hebben we hem ook leren kennen; opgewekt, sociaal

Terugkijkend op 2019 kunnen we vaststellen dat we het op sportief gebied heel goed doen. Het is wederom indrukwekkend, zoveel kampioenen, zoveel talent, en vele clubrecords die zijn verbeterd. Ook in de regulier competities hebben alle groepen goed gepresteerd en we zijn er wederom trots op dat de dames en heren competitieploeg zich hebben gehandhaafd in hun 2e klasse. Deze goede resultaten vinden we ook terug bij de sportnominaties van de gemeente Harderwijk. Een vakjury heeft uit alle inzendingen per categorie 3 genomineerden gekozen. Van onze vereniging uit zijn de volgende ploegen / atleten genomineerd. Deze Athlos toppers zijn genomineerd: Sportman: Sawa Bezelev Sportvrouw: Hilde Tempel Sportploeg: Ekiden Team Vrouwen masters van Athlos Sport talent: Jaydee Broersma Sawa Bezelev behaalde bij het NK atletiek indoor te Apeldoorn Senioren een zilveren plak op

de 200 meter in een tijd van 21.75 sec. Op de 400 meter liep Sawa bij een wedstrijd in Hengelo de 400 meter in 47.81 sec. Sawa draait met deze tijden mee met de Nederlandse top 10 atleten op de 200 meter en de 400 meter. Hillde Tempel Als dame 45+ een tijd lopen op de marathon van 3:17.52 is een prestatie van formaat. Hilde behaalde hiermee een bronzen plak op het NK Amsterdam Marathon. Jaydee Broersma heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een allround atlete. In juli is ze meerkamp-kampioen geworden tijdens het open regionale meerkamp-kampioenschap te Emmeloord.

Athlos dames Ekiden Team: Dit team bestaande uit Therese


Doppenberg, Hilde Tempel, Marolien Miedema, Dineke Bos, Sandra van Delft en Alice Poel voelden zich zo sterk, dat ze een serieuze poging wilden doen het nationaal record Ekiden te verbeteren. Bij de Atletiek Unie werd een officiële aanvraag gedaan, met uiteindelijk dit nationaal record als resultaat. Of atleten van ons als eerste eindigen hangt af van enerzijds de keuze van de vakjury en de stemmen die de genomineerde hebben ontvangen van “de buitenwereld en die buitenwereld dat zijn wij. Stemmen op de genomineerden

kan tot 6 januari via de website van de gemeente Harderwijk en, helemaal makkelijk, via het voorblad van onze eigen website. Beste mensen, doe dat,

ga stemmen, het is een kleine simpele moeite en onze atleten verdienen het. De winnaars van de categorieën worden bekend gemaakt tijdens de Sportverkiezingen op 24 januari 2020. De avond begint om 07.00 uur en in sportzaal Stadsweiden in Harderwijk. Kortom op sportief gebied hebben we een zeer goed jaar gehad.

Waar gaan we dit nieuwe jaar naar toe? Ik noem enkele belangrijke toppertjes: * verder investering in duurzaamheid / energiebesparende maatregelen. In overleg met de Gemeente zijn wij de kartrekker op Sportpark Strokel * Overleg met VVOG om te bezien of wij samen een fitness ruimte kunnen realiseren * we gaan de mogelijkheden onderzoeken of het financieel haalbaar is zelf elektronische tijdwaarneming aan te schaffen * en last but not least, het promoten onder onze atleten dat zij onze verenigings hardloopkleding gaan aanschaffen. We hebben geweldige kleding met een mooi uitstraling. Kortom, ook in 2020 zijn we op vele fronten weer actief en sportief bezig. Om dit alles te bereiken, de sportieve prestaties en de ondersteuning hiervoor wordt er heel veel werk verzet door velen van ons, zowel voor- als achter de schermen. Het is mooi om te zien dat veel leden het belangrijk vinden om zich in te zetten voor onze vereniging en dat zij het verantwoordelijkheidsgevoel delen dat we samen de vereniging maken. Beste leden-vrijwilligers, een

heel, heel hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme. Samen, met zijn allen, alle leden, zijn wij de atletiek vereniging Athlos. Een mooie vereniging met vele leden die allemaal bijdragen om onze verenging zo goed te laten functioneren en zo’n mooie uitstraling geeft. Laat dit ook zo blijven bestaan. Op dit moment hebben we vele vacatures in het vrijwilligerswerk. Laten we met zijn allen voorkomen dat we sommige wedstrijden niet meer kunnen organiseren of, dat de kantine alleen nog open gaat oor wedstrijden. Help ons, help de vereniging, weet u iemand die ons wil helpen? Met een uurtje per maand komen we al een heel eind. Kent u vrienden, familie, kennissen, oud of jong, als er interesse is voor ons vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze vrijwilligers coördinator of het bestuur. Wij als vereniging zitten nu echt “verlegen” om vrijwilligers. Afsluitend. We zijn een prachtige vereniging met elk jaar weer deze mooie informele nieuwjaarsreceptie en elk jaar weer onze warme binnenkomer, het bordje erwtensoep. Ook dit jaar is de heerlijke snert wederom gesponsord door Auto Versteeg Buurman, Beste mensen, 2019 was prachtig en 2020 belooft ook een mooi sportjaar te worden. Ik wil graag afsluiten met een toost op het nieuwe jaar. Moge 2020 voor u en de uwen een prachtig sportief jaar worden, met geluk en gezondheid.

Proost. Santé.


Sportcentrum Iedema en Athlos

Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle leden van Athlos een korting van 50% op een sportabonnement bij Sportcentrum Iedema. Daarnaast kunnen actieve wedstrijdatleten vanaf 1 januari 2020 een maandabonnement kopen voor slechts â‚Ź 11,25. Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod stuur je een email naar alida@sportcentrumiedema.nl met vermelding: sponsoractie Athlos/Iedema, soort abonnement en de periode waarvoor je het abonnement wilt afsluiten.


Atletiekbaan

Van de gemeente Harderwijk hebben we bericht gekregen dat de atletiekbaan in de periode 1 juni 2020 tot en met 15 september 2020 niet beschikbaar is voor trainingen en wedstrijden. De bedoeling is dat de toplaag in zijn geheel wordt vervangen en indien nodig ook de onderlaag. Als deze zijn vervangen moet de hele baan opnieuw worden belijnd. We verwachten dat de baan weer beschikbaar is bij de clubkampioenschappen eind september. Intussen proberen we wedstrijden zoveel mogelijk in te plannen in de maanden april en mei. We proberen in elk geval een competitiewedstrijd te organiseren (CD junioren of senioren),

een Athletics Champs wedstrijd voor pupillen en mogelijk een wedstrijd voor junioren.

Als de toplaag is vervangen kun-

nen we weer tien jaren vooruit met onze atletiekbaan. Marcel Celie


“Uit het Startblok” Net als al die andere Nederlanders mocht ik er ook aan geloven en werd ik gevloerd door de griep. Overigens een bijzonder proces, van de één op de andere dag ga je van lekker fit, energiek en vol ideeën naar lusteloos, hangerig en te beroerd zijn om je bed uit te komen. De laatste paar dagen van grieperig zijn vind ik dan wel weer acceptabel. Tijd om wat te lezen, ideeën uitwerken, bedenken wat je allemaal gaat doen om vervolgens het toch niet te doen omdat je nog niet fit genoeg bent. Mijn eerste activiteit na 6 dagen was de eerste jeugdkamp vergade-

ring bijwonen. Met een kleine groep mensen “lijding” werd er gebrainstormd over het 40e Athlos JeugdKamp! Één ding is zeker, het wordt een feestje! We gaan deze 40e verjaardag met zijn allen vieren en het beloofd weer een enorm spektakel te worden. Zelf heb ik als jonge

atlete maar 1 of 2 jeugdkampen mee mogen maken maar als onderdeel van het leiders team mocht ik tientallen jeugdkampen meedraaien. Veel leuke thema’s hebben de revue gepasseerd en het is telkens weer een uitdaging om weer net zo origineel als voorgaande jaren te zijn. Overigens het Athlos jeugdkamp wordt dus ook al 40 jaren gedragen door vrijwilligers. Vrijwilligers die drie volle dagen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 100 jonge en iets minder jonge atleten. Dat is elke keer weer een uitdaging en bijzondere opgave! En dan heb

ik het nog niet eens over al die uren aan voorbereidingen voor en na het kamp. 21-22-23 mei is het weer zover.. Ouders noteer maar vast in de agenda. En het woord vrijwilligers is al weer gevallen! Ondanks de vele oproepen, mooie woorden van

de voorzitter, stukjes in “De wissel” en onze nieuwsbrief blijft het zoeken naar een naald in een hooiberg. Op 3 april as. Is de Algemene Ledenvergadering en gaan we onder andere afscheid nemen van bestuursleden, commissieleden en van andere vrijwilligers. Tot nu toe zijn er geen vervangers gevonden. Dat baart mij echt zorgen en helemaal begrijpen doe ik het ook niet. Athlos een prachtig, sociaal en gezonde vereniging met een gave atletiekbaan, mooie kantine, rond de 700 baan, loop en wandel atleten die allemaal ouders, familie en vrienden hebben. Als iedere atleet van Athlos één persoon zou aandragen die “iets”voor Athlos zou willen doen, dan zijn we uit de problemen! Dan kunnen we doorgaan met wedstrijden organiseren, de kantine open houden, sponsoren zoeken, leuke stukjes in “de wissel” plaatsen en een voltallig bestuur deze mooie vereniging laten besturen. Zullen we met zijn allen deze uitdaging aangaan? Draag jij ook één vrijwilliger aan? Nog even een uitleg mbt de sponsor overeenkomst tussen Athlos en Sportcentrum Iedema. Sportcentrum Iedema is een Sportcentrum, meer dan 50 jaar geleden opgericht door (wijlen) de Heer l. Iedema. In 1990 hebben Sjaak en ik het stokje van Dhr. Iedema overge-


nomen en inmiddels mogen we ons al 30 jaar trotse eigenaren noemen van dit sportcentrum. De naam Iedema was (en is) een begrip in Harderwijk en daarom heeft ons Sportcentrum deze naam gehouden. Van een klein sportcentrum met boksen, fitness en ballet zijn we uitgegroeid tot een multifunctioneel sportcentrum met meer dan 50 groepslessen per week, diverse fitness mogelijkheden, 7 dagen per week geopend en ons enthousiaste Iedema team staat dagelijks voor u klaar. Even terug naar Athlos en Iedema. Beiden hebben elkaar in december 2019 de hand geschud en overeengekomen meer samen te willen werken. Athlos leden die naast het lopen of naast de baantraining extra ondersteuning willen dmv kracht/ fitness training of juist de ontspanning op willen zoeken in de vorm van Yoga en Pila-

tes mogen met korting komen sporten bij Sportcentrum Iedema. Deze korting van 50 % geldt alleen voor ons onbeperkt sport abonnement van â‚Ź52,90 per maand. Athlos leden kunnen dan 7 dagen per week komen fitnessen

of deelnemen aan de groepslessen voor â‚Ź26,45 per maand. Heb je interesse? Doe mij een mail Alida@sportcentrumiedema.nl zodat we de agenda er bij kunnen pakken en een eerste afspraak in kunnen plannen. Weet je nog niet zeker of het sportcentrum iets voor je is? vraag dan een gratis proefweek middels onze website aan. www.sportcentrumiedema.n l En om dan toch nog even op de vrijwilligers terug te komen. Ben jij actief vrijwilliger bij Athlos? Dan geldt deze 50% korting regel ook voor jou! Ik wens iedereen een mooie, goede en uitdagende start van 2020 en hopelijk gaan we elkaar veel zien! Groet Alida van de Kolk


Blue Monday Blue Monday is voorbij, tijd om echt iets te doen! Als we de media mogen geloven is de derde maandag in januari het moment waarop alle goede voornemens zijn vergeten en waar we verlangen naar die welverdiende vakantie. De meest deprimerende dag van het jaar. In de Nieuwjaar speech van de voorzitter werd al genoemd dat Athlos vele vrijwilligers kent en daarom ook vele activiteiten kan ondernemen. Maar door een tekort aan vrijwilligers komen verschillende activiteiten van de vereniging wel onder druk te staan. Vrijwilligers zijn met recht goud waard. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de vrijwilligers binnen Athlos een ‘arbeidswaarde’ hebben van ruim €200.000,Maar dit is niet de reden waarom deze toppers zich inzetten voor de vereniging. Zij vinden het belangrijk om betrokken te zijn, een bijdrage te kunnen leveren, gezellig in contact te zijn met anderen, iets nieuws willen leren of

juist met iets anders bezig te zijn dan in het dagelijkse leven. Maar vrijwilligers hebben vooral plezier in wat ze doen.

gesprek, zodat je straks tijdens je vakantie kan terugkijken op een waardevolle bijdrage aan je vereniging.

Bedenk eens of jij van betekenis wil zijn voor je vereniging. Ik denk het namelijk wel. Blue Monday is voorbij, tijd om echt iets te doen!

Athlos is op zoek naar vele vrijwilligers met uiteenlopende taken. We gaan graag met jou in

vrijwilliger@athlos.nl


Mijn eerste marathon 16 a 17 jaar geleden begon mijn avontuur bij Athlos. In de krant stond dat er een beginnersgroep zou starten op 1 april onder leiding van Desiree Petersen bij Athlos. Geen grapje!!! Aangezien ik al een 2 tal jaren niet meer aan waterpolo deed en ook eigenlijk helemaal niets meer aan sport had gedaan, vond ik dit wel een mooie test. Binnen 4 maanden 10 km hollen. Ik ben begonnen van lantaarnpaal rennend naar de volgende en dan uithijgen met mijn tong op de inmiddels aangeschafte hardloopschoenen. Pfffffff wat was dat zwaar in het begin. Maar met de gemotiveerde beginnersgroep was het ook erg leuk. Trouw ging ik 3x in de week hollen. Ik noem het hollen want hardlopen kon je dit niet noemen. En inderdaad na 4 maanden liep ik mijn eerste 10 km in Dalfsen.

Wat was het spannend, en ook heel leuk. Wat een euforie nadat we met zijn allen hand in hand over de finish holden. Dit smaakte naar meer. Van de beginnersgroep naar loopgroep 4 Kees Heij, waar er op zaterdag minstens 18 km werd gehold. ( hij zei altijd 14/15 km maar dat lukte nooit). *naar loopgroep 3, Maria, *naar loopgroep 2, Henk Westerhof avond/ Johan Foppen in de ochtend. *naar loopgroep 3, Michael en Wilt *naar loopgroep 4, bij Kees de

Groot en Janet *naar loopgroep 3, Ronald en Ruud en Wilt. En dan op zaterdag de trainers Rene, Geke, Ronald en Arnold. Tjonge als je dit bovenstaande rijtje zo ziet heb ik al aardig wat trainers ontmoet. Ook heb ik in de loop der jaren een aantal halve marathons gelopen. Terschelling is mijn favoriet. In 2018 ben ik voor de 9de keer mee geweest. ( We gaan altijd met een gezamenlijke groep van Athlos en maken er een heel gezellig weekend van. ) De 9de keer liep ik mijn halve marathon in 5.19 gemiddeld. En dat is voor mij best een mooie tijd. Tjemig moet ik de 10de keer nou nog weer harder lopen. Dus er kwam snel een nieuw idee. Ik loop gewoon de hele. Hoef ik niet mijn tijd te verbeteren haha,…. en het is de 10de keer dat ik naar Terschelling ga en dat is dat ook nog net voor mijn 50ste verjaardag. Hoe moeilijk kan het zijn. En zo was het plan geboren,….Ange ging de marathon van Terschelling lopen. En Geke ging ook mee. Verder kreeg ik niemand van mijn groep enthousiast.

Hoe pak je zoiets aan? Zo moeilijk kan het ook niet zijn,… toch!!! Ik kreeg van alle kanten tips, genoeg drinken, voeding onderweg, bananen, suikerbrood, sinaasappels deze gel of die…..pfffff het duizelde me ook een beetje. Ik moest echt nog een hoop leren. Mijn trainer Ronald gevraagd om mij te helpen bij mijn eerste marathon. En die nam het heel serieus. Wat was mijn doel, hoe stond ik erin, wilde ik wel naar hem luisteren. Ik vertelde dat ik nogal eigenwijs was. Dat vond hij prima, als ik maar naar hem luisterde. Haha voor mij het beste antwoord wat je kon geven. Mijn doel was vooral lekker lopen en heel blijven, maar ook graag rond de 4.00 uur de marathon willen


lopen. Na de zomervakantie ben ik gestart. Elke week had ik contact met Ronald via de mail. Ik liep 4 x in de week. (waarvan 1 training 6 km uitlopen was) De trainingsdagen wisselde nog wel eens omdat ik geen vast werkrooster had. Dat was wel eens puzzelen vooral met de slaapdiensten. Maar langzaam aan begon mijn lichaam te wennen aan de langere afstanden. En ik wilde zelfs af en toe gewoon hardlopen,….nou dat was nieuw voor mij. Dat had ik in mijn hardloopcarrière nog niet echt meegemaakt. Ik oefende met drinken en lopen en ook met de gelletjes. Om de 8km een gelletje was voor mij de perfecte match. De lange duurlopen liep ik vooral samen met Geke. Dat was erg gezellig. En wat liep dat eigenlijk makkelijk. 6.30 de km moesten we lopen maar dat was wel lastig meestal liepen we wat sneller. Dat was wel een dingetje langzaam leren lopen. Dat heeft bij mij wel even geduurd voordat me dat lukte. Ook kreeg ik last van een blessure. Gelukkig heb ik verkering met een fysio. Erik heeft mij meerdere keren per week behandeld, anders had ik misschien de marathon niet kunnen lopen. Dat was wel spannend. Ik had toch niet voor niets zo hard getraind, ik wilde die marathon zo graag lopen. Eindelijk was het dan zover. Zondag 3 november 2019 de Berenloop,

Erik en Harry zouden met Geke en mij meefietsen. Eerst de halve marathon lopers uitgezwaaid en daarna mochten wij eindelijk,……. Het startschot klonk. Langzaam begon de menigte in beweging te

komen. Mijn hart bonkte in mijn keel, pffff wohhh we mogen. Wat een SUPER gevoel. Niet te beschrijven wat een kick….Om ons heen allemaal marathonlopers. Ik voelde me echt een groentje letterlijk en figuurlijk Athlos groen, tussen al die ervaren lopers… Nu mijn ritme vinden. Ik had de eerste paar kilometers een smi-

stellen. De 15 km in de duinen waren zwaar. Ik had dat een beetje te makkelijk ingeschat. Veel glooiing en geen enkel recht stuk grindpad. Daar heb ik wel even moeten knokken en ook mijn tijd van 4 uur moeten bijstellen. Maar de omgeving en het uitzicht met de ondergaande zon waren onvergetelijk. Zo van ge-

noten. le van oor tot oor. Kreeg dat ook niet onder controle. Wat een gaaf gevoel. Ik loop echt en ik ga het halen. Geen seconde heb ik hier aan getwijfeld. Ook heb ik geen moment gedacht aan wandelen of stoppen. Alleen maar genoten. Natuurlijk wel op een gegeven moment gedacht,….woh wat gebeurd er met mijn bovenbenen. Die voelde ik eigenlijk niet meer. De eerste 10 km heb ik gelopen in 5.35 veel te hard, maar ik liep zo lekker dat ik dit wel een tijdje kon volhouden dacht ik zelf. Ik had natuurlijk in mijn koppie de marathon rond de 4 uur te gaan lopen. Dat moest ik op een gegeven moment wel bij-

Je raakt in een soort flow je benen gaan vanzelf in een bepaald ritme. Je hoeft er niet over na te denken. Heel gek eigenlijk. Ook stond Herman die net de halve marathon had gelopen (en 1ste was geworden) ons overal aan te moedigen dat was geweldig. Het strand was heerlijk, we hadden wind mee. En ik had nog genoeg energie. Erik stond mij alweer op te wachten bij de duin omhoog. Met een smile, je gaat goed!!!! Vanuit daar was het nog maar 6km. De Longway…..Ik haalde steeds meer mensen in. Vooral ook mannen,


dat gaf wel een kick. Ik met mijn niet echt gestroomlijnde lichaam kon dus best wel wat aan. Nog maar een paar km te gaan en alles in je lijf zegt “STOPPEN”, het is genoeg. Maar je weet ook dat het nog maar een paar km is. Dus nog even wat drinken en gaaaaaaannnn. Je hoort de speaker en ziet de grote opblaasbeer. Dan weet je dat het nog ongeveer 1 km is. Tanden op elkaar en rennen naar de lange, rode loper op Terschelling. Mensen schreeuwen je toe, gaan op hun knieën liggen (oorzaak drank), klap-

pen en juichen, ik voel een smile opkomen van oor tot oor. Ben trots, blij, moe, daar staan alle Athlossers van onze groep ons aan te moedigen. Wat gaaffff, ik probeer het laatste beetje wat ik nog in mij heb eruit te rennen. En haal nog net een man in op de eindstreep.

Zo gefikst Zalmpie. Dat smaakt naar meer.

Angelique Zalm


Marrakech

Marrakech, wat een chaos, wat een prachtige stad en ook nog een marathon Daar gingen we dan op donderdag 23 januari. Smorgens heel vroeg het bed uit, want om zeven uur vetrok ons vliegtuig naar Marrakech. Na twee uur vertraging (barst in ruit cockpit) dan toch om negen uur de lucht in. Om één uur waren wij er. Vliegveld Marrakech en we waren vrijwel compleet. Wendy, Alice, Geke, Bartho, Therese, Dieneke, Gerdien en Kees. De taxibusjes stonden klaar om ons naar onze Riad te brengen, ons thuis de komende vier dagen.

Aangekomen in onze Riad, wees Alice ons onze kamers. Gauw uitpakken, wat eten en dan de stad in. Ik heb nog nooit zo’n chaos gezien. Het grote plein, de slangenbezweerders, Aapjes kijken, bedelaars, muziek, sinaasappeldrankverkopers, Theehuizen, mannen op karretjes met een ezel ervoor en dan de bromfietsen. Als muggen zwerven ze om je heen. En toch? Toch is het prachtig. In het boekje van de ANWB stond dat je je mee moet laten voeren in de hectiek. Dat doen we dan maar. Door naar de Souks. Honderden

winkeltjes, niet groter dan 8 m2, duizenden bezoekers en weer die muggen om je heen. Ze scheuren gewoon langs op paden van nog geen drie meter breed met duizenden mensen. En het gaat nog goed ook. Kruiden, kleden, potten en pannen, fruit, schoenen, etcetera, etcetera. Teveel om op te noemen. Eerst maar even wat eten, ondertussen wordt het al donker en je denkt dat de rust nu wel gauw gaat terugkeren. Niet dus. Het wordt nog drukker en er is geen doorkomen meer aan. Maar wat mooi en wat genieten wij met elkaar.


Uiteindelijk zijn we terug in onze Riad, douchen en gauw slapen, want morgen gaan we naar de vlooienmarkt. De volgende morgen besluiten wij om met paard en koets naar de andere kant van

iets moois heb ik zelden gezien. Hoeveel uren, dagen, maanden en jaren moeten hier wel aan gewerkt zijn. Uiteindelijk zijn wij omstreeks vijf uur s’middags terug en krijgen we van het huis

de stad te gaan. Eerst maar even flink pingelen. Alice weet er wel raad mee. Dan gau opstappen en gaan met de kar. Dwars door smalle straatjes. Af en toe een wijsvinger van de koetsier. We zien een slagerij, vlees gewoon buiten, met vliegen eraan, vis op iets groens in het zonnetje, wordt blijkbaar vanzelf gebakken, uiteindelijk bij de vlooienmarkt, maar deze is dicht. Wanneer Alice de koetsier aanspreekt krijgt zij als antwoord: “jij wilde toch hiernaartoe?”. Hij heeft nog gelijk ook.

(onze Riad) een Marrokkaanse maaltijd aangeboden. Onze laatste compananten zijn inmiddels ook aangekomen, Marnix en Reind, echte toppers.

Dan maar wandelend terug. Onderweg kleine werkplaatsjes, een timmerman, een smid, een sierraadbewerker, een leerlooierij (zelden zo’n stank geroken). Fruitverkopers en uiteindelijk naar het Bahia paleis. Ongelofelijke schoonheid. Als bouwkundige wordt ik hier heel stil van. Zo

Zaterdag, de dag van het opha-

len van de startnummers. S’morgens even eerst de benen losmaken met een kleine vijf kilometerloop. Na het ontbijt en douchen gaan we op pad naar de start. Nu we terug zijn in Nederland weet ik nog steeds niet hoe we gelopen zijn, maar we zijn er gekomen. Gauw een mooie groepsfoto, koffie bij de Mac en dan naar de tuinen van Yves Laurant, een echte aanrader. Op de terugweg huren we snel een paar fietsen voor Reind en Kees, want die gaan ons coachen op zondag. Fietsen, nou ja, wat er voor door moet gaan. Hopelijk moeten de meiden ons niet begeleiden in plaats van wij hun. Wat een barrels. Voor het diner gaan we met de taxi naar een Italiaans restaurant met een Afrikaanse bite, drie kilometer verderop. We doen er ongeveer een uur over om er te komen. Wat een chaos en weer die bromfietsers die als muggen om ons heen zwerven. Het eten was overigens prima. Dan D day, de dag van de marathon. Helaas, onze Marnix is ziek. 39,5 graad koorts, en dan kun je


niet lopen. Om half zeven eten, want we moeten op tijd naar de start. Nog een laatste woord aan de dames en Bartho. Succes wensen en gauw vooruit op onze barrel om iedereen op te wachten. Daar komen ze aan, onze toppers en ze gaan, ze gaan en ze maken uiteindelijk

hun droom waar. De marathon van Marrakech uitlopen. Zoals de stad ĂŠĂŠn groet chaos is, is de marathon het ook. De muggen zijn er weer, ze trekken zich niets aan van de politie en dwarrelen ook door de stoet van lopers heen. We volgen de blauwe pijlen en strepen en

deze leiden uiteindelijk over een snelweg heen waar we tussen het verkeer naar de overkant moeten. Ongelofelijk, wat een situatie. Het recht van de sterkste geld hier nog steeds. Maar de dames hebben het gehaald. Toppers en met recht alle eer aan hen en aan onze Bartho, die de halve marathon heeft gedaan. Grotere chaos als daar was maak je nergens anders mee. Moeders met kinderen die aan het wandelen zijn, duizenden en Bartho zoekt zijn weg erdoorheen. En dan ook nog een fantastische tijd lopen. Eer aan Bartho. Feest bij de finish. Omhelzingen wisselen zich af met prachtige verhalen. De marathon van Marrakech, eentje om nooit meer te vergeten.


Help de club en help jezelf ( uit AD en Stentor 06112019) “Het Nederlandse verenigingsle-

ven is een schitterend sociaal raamwerk, waarin duizenden mensen hun taak uitvoeren, meehelpen, een club laten draaien’, schreef columnist Sjoerd Mossou vorig jaar al in deze krant. Dat een deel van die clubs onder druk staat door vergrijzende ledenbestanden en een toenemend gebrek aan vrijwilligers is een gegeven, maar je zou daardoor bijna over het hoofd zien dat nog altijd heel veel mensen wél bereid zijn om bij te springen.

De inspanningen die ze daarvoor moeten leveren, verdienen ze terug. Niet in geld, maar in een goed gevoel. ,,Vrijwilligerswerk maakt gelukkiger’’, stelt prof. dr. Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en auteur van Op naar geluk; de psychologie van een goed leven (2015). ,,Er wordt veel onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat je een gelukkiger mens wordt van werken als vrijwilliger, van iets doen voor een ander.’’ Dijksterhuis: ,,Dat anderen helpen de beste manier is om zelf gelukkig te worden, is een heel oud idee. Het klinkt moralistisch, het staat ook in de Bijbel,

maar het werkt. Dat geldt niet alleen voor vrijwilligerswerk, bij regulier werk zie je het ook al. Mensen die een beroep hebben waarbij ze anderen helpen, zijn over het algemeen het gelukkigst. Bloemisten en loodgieters bijvoorbeeld zijn opvallend gelukkige beroepsgroepen. Bloemisten overhandigen de hele dag bossen bloemen, loodgieters lossen andermans problemen op.’’

Geven

Je kunt ervan uitgaan dat als je mensen gelukkiger maakt, bijvoor-beeld door ze vrijwilli-gerswerk te laten doen, de gemiddelde gezondheid ook beter wordt

Prof. dr. Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie, Radboud Universiteit

We worden nu eenmaal gelukkig van geven en helpen. Dijksterhuis noemt een onderzoek in Canada waarbij studenten 20 dollar kregen. De ene helft moest een cadeautje voor zichzelf kopen, de andere helft voor een goede vriend of vriendin. Die laatste groep bleek bij navraag ’s avonds gelukkiger te zijn dan de groep die iets voor zichzelf had gekocht. ,,Heel simpel, maar universeel.’’ Geven en helpen hebben ook een positief effect op de gezondheid. ,,Geluk en fysieke gezondheid hangen behoorlijk met elkaar samen’’, zegt Dijksterhuis. ,,Je kunt ervan uitgaan dat als je mensen gelukkiger maakt, bijvoorbeeld door ze vrijwilligerswerk te laten doen, de gemiddelde gezondheid ook beter wordt.’’ Voorwaarde voor het verkrijgen van het geluksgevoel is wel dat je het ook echt doet voor de ander, en niet voor geld of persoonlijk gewin. Wat ook helpt is het ontvangen van positieve feedback, oftewel ‘getuige zijn van het geluk dat je brengt’, zoals Dijksterhuis het stelt. En het mooie is, vindt hij: het geldt voor iedereen, rijk en arm. Ook als je minder bemiddeld bent, kan je welzijn toenemen door je dienstbaar op te stellen en inspanningen te leveren voor een vereniging. ,,Het enige is: je moet er wel tijd voor hebben.’’


Jongeren Ouderen hebben die vaak het meest. Bij hen is het geluksgevoel door vrijwilligerswerk het sterkst; zij voelen zich nuttig en gewaardeerd. Maar hoe zit het met de nieuwe generatie? Het is een misverstand dat jongeren niet meer te porren zijn voor vrijwilligerswerk; er zijn er zat die doordeweeks een jeugdteam trainen of op zaterdag een jeugdwedstrijd fluiten. Toch is er nog een wereld te winnen. Dijksterhuis: ,,Het is goed om mensen te leren, en dat kan al op school, dat anderen gelukkig maken een van de beste manieren is om zelf gelukkig te worden. Daar zou je specifiek onderwijs op kunnen inrichten. Hoe moet je nu je leven zo organiseren dat je gelukkig en tevreden wordt, en betekenis kunt geven aan de dingen die je doet?’’ In het dagelijks leven speelt vrijwilligerswerk ongemerkt al die sturende rol. ,,Het is heel goed dat er een soort norm is die mensen zegt dat het er gewoon bij hoort: aan andere mensen denken, goede dingen doen. Vrijwilligerswerk is een heel gezond iets in een maatschappij.’’


75 Jaar bevrijding, en nog steeds niets geleerd schuwt tegen vernielingen, wordt in elkaar geslagen, geschopt tot hij niet meer beweegt. Ongelofelijk. We hebben blijkbaar dus niets geleerd.

Geachte lezers. Het kan u niet ontgaan zijn dat 2020 het jaar is van 75 jaar bevrijding. In de kranten, op allerlei apps, zie je dagelijks filmpjes dan wel geschreven documenten langskomen waarin teruggeblikt wordt op de vijf verschrikkelijke oorlogsjaren. Mensen veranderen in beesten met. In één woord”triest” en zo verschrikkelijk pijnlijk. Vandaag op de dag dat ik mijn column voor u aan het schrijven ben, keek ik nog naar een filmpje over Auschwitz. Ongemerkt stroomde de tranen over mijn wangen. Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar dit soort dingen aandoen??? Nu naar vandaag. Kijk eens om u heen in deze wereld. Ik noem Afghanistan, Syrië, Oekraïne, Libië. Om dichter bij huis te blijven, Nederland. Leest u de kranten? Volgt u de kleine nieuwtjes? Een bejaarde man, die alleen waar-

2020, het jaar van 75 jaar bevrijding. De bevrijding is destijds klein begonnen met de “ondergrondse”. Mensen die hun leven in de waagschaal legden om Nederland te bevrijden. Laten wij dan nu opstaan met elkaar om de normen en waarden, zeg maar respect en liefde naar elkaar terug te halen. Vrije opvoeding, helemaal prima, maar er hoort nog iets bij wat steeds vaker vergeten wordt. We moeten het met elkaar doen en samen iets moois opbouwen. Alleen dan vieren we echte vrijheid, waarbij wij elkaar respecteren en elkaar helpen naar een betere wereld. Met groet en een goed vrij-

heidsjaar toegewenst. Meester GBJ Legrand.

Bejaarde (73) geslagen en geschopt na aanspreken jongeren op vuurwerk In het Noord-Hollandse Andijk is gisteren een bejaarde man ernstig mishandeld. De 73-jarige werd toegetakeld door drie jongeren nadat hij hen had aangesproken over het afsteken van vuurwerk.


Sportverkiezingen Harderwijk Tijdens een heel mooie presentatie in sporthal Stadsweiden werden de genomineerde sporters

duidelijk in het zonnetje gezet. Twee wethouders van Harderwijk ( Nino Petersen – kinderwethouder en Marcel Companjen- sportzaken) waren aanwezig om de talenten en kampioenen toe te spreken en de prijzen te overhandigen. Dit gebeurde samen met de bekende voetballer van PEC Zwolle, Bram Poolen, die ook nog eens Harderwijker is. Na een spectaculaire dansopening werden heel veel Harderwijkse en Hierdense sporters op het podium gehaald en deze werden even in het zonnetje gezet. Hierbij was Jeremy Robbemond , want hij werd genoemd en kreeg een sportpenning voor zijn NK titel Masters bij het hoogspringen en de sprint. Jaydee Broersma werd uitgeroe-

pen tot sporttalent van het jaar t/m 12 jaar. Zij traint bij Athlos op de verschillende onderdelen van de meerkamp. Zij behaalde

prachtige prestaties bij de AGames. Goud bij het hoog- en verspringen en zilver bij het kogelstoten. Het onderdeel hoogspringen vindt zij het leukst om te doen. De 6 dames van het Ekiden-

team werden Sportploeg van het jaar. Drie van hen waren aanwezig bij deze uitreiking, de anderen zijn in Marrakesh voor het lopen van de hele marathon. (De totale marathonafstand van 42,195 km wordt door zes lopers afgelegd. De startloper neemt de eerste 5 km voor zijn rekening. De volgende lopers lopen resp. 10, 5, 10, 5 en 7,195 km. De lopers geven geen estafettestokje door, maar een sjerp, de tasuki, die om het lichaam gedragen kan worden. Deze marathonestafette is afkomstig uit Japan. Vroeger werden in Japan belangrijke documenten door estafettelopers bezorgd op de plaats van bestemming. Eki betekent "station" en den betekent "wissel".) Zowel Hilde Tempel als Sawa Bezelew waren genomineerd voor resp. de titel Sportvrouw en Sportman van het jaar 2019, maar deze titel ging aan hen voorbij. Lisa KrĂźger, een parazwemster met goud op o.a. de


WK, en Theo Bos, profwielrenner en goud en zilver bij het baanwielrennen, kregen eerder genoemde titel. Athlos is met 4 genomineerden heel mooi op de Harderijker sportkaart gezet. Athlos feliciteert onze atleten met al deze mooie prestaties. Sportman van het jaar Theo Bos Sportvrouw van het jaar Lisa Kruger Sporttalent van het jaar t/m 12 jaar Jaydee Broersma Sporttalent van het jaar van 13 t/m 18 jaar Jurian Dekker Jeugdsportteam van het jaar ADE Jeugddansteam Bijzondere sportprestatie van het jaar AV Athlos vrouwen

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Opzet clubkampioenschap loopgroepen Athlos Na de editie van 2019 is het idee ter tafel gekomen om het clubkampioenschap niet in 2 weken te laten plaatsvinden, maar gedurende het hele voorjaar. Voordelen daarvan zijn dat je de opkomst bij eigen georganiseerde wedstrijden kunt stimuleren, je ook langere afstanden kunt aanbieden en ook een breder palet aan onderdelen kunt laten lopen.

Artikel 1: Reglementen Op de clubkampioenschappen is het wedstrijdreglement van de Atletiekunie van toepassing en gelden onderstaande regels als aanvulling dan wel als afwijking daarop. Daar waar de reglementen niet in voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Artikel 2: Deelnamegerechtigdheid Alleen leden van AV Athlos (peildatum 1-3-2020) mogen deelnemen. Daarbij geldt dat men lid moet zijn in één van de volgende categorieën volgens de contributietabel:   

Senior/ master weg Recreant Lid van een groep “Gezin” à hierbij wel de aanvullende eis dat deelnemer regelmatig deelneemt aan trainingen van de loopgroepen.

Artikel 3: Inschrijfgelden Er is geen mogelijkheid de inschrijfgelden voor de onderdelen van de clubkampioenschappen terug te krijgen. De vereniging en de organisatie van de clubkampioenschappen zijn van mening dat het merendeel van de lopers ook in eerdere jaren, toen deze nog geen deel uitmaakten van de clubkampioenschappen, aan deze evenementen deelnamen en dat compensatie daarom niet nodig is. Deelname aan de baanlopen (1000/1500 meter en coopertest) is wel gratis (?)

Artikel 4: Categorieen & onderdelen Er worden prijzen uitgedeeld in 12 verschillende categorieën: voor de binnen Athlos gehanteerde 5 loopgroepniveaus apart voor mannen en vrouwen. Zie onderstaande tabel voor de onderdelen per loopgroep.


Type

Wegloop lang Weg

Wegloop midden Weg

Wegloop kort Weg

Bosloop

Veldwijkloop

Zelf invullen

Datum

Halve marathon Harderwijk 12 maart

13 mei

Groep 1

Halve m.

10k

Zelf invullen 5k

Bosloopcompetitie ** Jan/feb/ mrt/april 15k

Ondergrond Evenement*

Bos

Coopertest Baan

Baan

Speciale loop (mei)

Athlos instuif (april) 21 april

25 mei

Baan

12 minu1500m ten Groep 2 Halve m. 10k 5k 15k 12 minu1500m ten Groep 3 Halve m. 10k 5k 15k 12 minu1500m ten Groep 4 10k 5k 10k 12 minu1500m ten Groep 5 5k 5k 12 minu1000m ten * = Dit is het voorgeschreven evenement. Aangemoedigd wordt de prestatie tijdens dit evenement te lopen, ook vanwege de onderlinge strijd, maar dit is niet verplicht. Uitzondering is de Bosloop. ** = In verband met het zeer variabele karakter van boslopen qua afstand, ondergrond en hoogtemeters kan de tijd op de bosloop alleen bij de Bosloopcompetitie van Athlos (iedere laatste zondag van de maand) behaald worden. Per onderdeel wordt de prestatie omgerekend naar een aantal punten. Zie daarvoor Artikel 10: Berekening punten.

Artikel 5: Opname in de einduitslag Alleen atleten die niet meer dan 1 onderdeel gemist hebben krijgen een klassering en komen daarmee in aanmerking voor een prijs:   

Loopgroep 5: 3 van de 4 onderdelen Loopgroep 4: 4 van de 5 onderdelen Loopgroepen 1 t/m 3: 5 van de 6 onderdelen Resultaten die behaald worden door atleten die niet het vereiste aantal onderdelen hebben meegedaan worden zonder eindklassering wel gepubliceerd.

Artikel 6: Geldigheid van uitslagen Alleen uitslagen gelopen vanaf 1-1-2020 kunnen meetellen. Met uitzondering van de Coopertest, die als finale van het kampioenschap geldt, worden uitslagen die uiterlijk 3 dagen voor de prijsuitreiking (25 mei) bekend zijn, meegenomen in het klassement. Er is om praktische redenen géén eis dat een prestatie alleen geleverd mag zijn op een gecertificeerd parcours. Uitzondering is de bosloop, die alleen in Harderwijk tijdens de Bosloopcompetitie gelopen kan worden. Dit mag in januari, februari, maart en/of april, waarbij de snelste tijd op de voorgeschreven afstand voor die groep telt.


Artikel 7: Doorgeven van uitslagen Van de voorgeschreven evenementen (Bosloopcompetitie, Broekhuis halve marathon van Harderwijk, Veldwijkloop, door Athlos georganiseerde baanlopen) neemt de organisatie van de clubkampioenschappen de uitslagen over. Daarbij wordt, met uitzondering van de bosloop, ook naar eventuele andere afstanden gekeken. Voor de zelf in te vullen korte wegloop (groepen 1, 2 & 3) nemen de trainers 1 of 2 loopjes op in het schema, zodat de lopers samen naar deze evenementen toe gaan. Bij die evenementen is het aan de trainers om de uitslagen door te geven aan de organisatie. Gaat een atleet zelf naar een evenementen wil hij de uitslag mee laten tellen voor het clubkampioenschap, is de atleet zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de trainer. De organisatie van het clubkampioenschap neemt de taak op zich om na afloop van de maanden februari, maart en april een tussenstand te publiceren via www.athlos.nl met daarop de gelopen tijden per looproep en de tot op dat moment behaalde punten.

Artikel 8: Voorgeschreven evenementen In de tabel staan evenementen genoemd. Buiten de bosloop zijn deze niet zozeer verplicht, maar wordt het vanuit de organisatie wel aangemoedigd om juist bij deze wedstrijden te lopen. Hier zijn de schema’s van de diverse groepen ook op ingericht. Om praktische redenen is er geen eis dat een evenement een erkende afstand of gecertificeerd parcours moet hebben.

Artikel 9: Prijsuitreiking & aanwijzen kampioen De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 25 mei 2020, in het clubhuis van Athlos. Er zal geen kampioen worden aangewezen als in de betreffende groep geen enkele deelnemer aan het voorgeschreven aantal onderdelen van het kampioenschap heeft deelgenomen.

Artikel 10: Berekening punten Ieder behaald resultaat wordt omgerekend naar punten. Uiteindelijk wint de deelnemer die in zijn of haar categorie de meeste punten heeft behaald. Daarbij tellen de hoogte puntenaantallen per deelnemer: bij deelname aan alle onderdelen wordt het slechtste resultaat weggestreept. De puntentelling per onderdeel is in 2020 gelijk aan 2019: de snelste tijd van een categorie & geslacht krijgt 100 punten, ongeacht het resultaat. Alle daarop volgende deelnemers krijgen het percentage dat hun gelopen snelheid is van de snelheid van de winnaar van hun categorie als punten. Voorbeeld individuele afstand:

Piet loopt 3000 meter op de Coopertest en is daarmee de snelste in zijn categorie. De gemiddelde snelheid van Piet is 3000 / 12 * 60 = 15000 meter per uur: 15,000 km/u Piet krijgt 100 punten. Kees doet mee in dezelfde categorie als Piet en loopt 2800 meter op de Coopertest. De gemiddelde snelheid van Kees is 2800 / 12 * 60 = 14000 meter per uur: 14,000 km/u Kees krijgt (14,000 / 15,000) * 100 = 93,333 punten.


Voorbeeld eindklassement (op basis van afstanden 2019): Naam

Coopertest

5km weg

1500 meter

10km bos

Puntentotaal voor correctie

Piet

100

100

-

-

-

Kees

93,333

95,959

98,123

100

294,082 (2)

Jan

95,232

92,023

100

97,654

292,886 (3)

Klaas

98,765

94,265

97,234

99,879

295,878 (1)

Piet heeft niet aan 3 onderdelen meegedaan en komt niet in de einduitslag voor. Om te voorkomen dat deelname van een snelle atleet aan 1 of 2 onderdelen de uitslag echter beĂŻnvloedt, worden de scores herberekend voor de mensen die wel in de einduitslag voorkomen: Naam

Coopertest

5km weg

1500 meter

10km bos

Kees

94,500

100

98,123

100

Puntentotaal voor correctie 298,123 (1)

Jan

96,423

95,898

100

97,654

29,077 (3)

Klaas

100

98,235

97,234

99,879

298,114 (2)

De beste 3 herberekende resultaten van de overige 3 deelnemers worden opgeteld: Kees haalt de meeste punten en is clubkampioen van zijn categorie. Let op: In de ongecorrigeerde versie haalt Klaas duidelijk meer punten dan Kees, maar na wegstrepen van Piet wordt duidelijk dat Kees in de onderlinge strijd van de mensen die meedoen om het klassement de meeste punten heeft gehaald: Kees wordt kampioen.


Sponsoren BOSLOOP-competitie


De meerwaarde van een hardloop logboek De serieuze, ambitieuze hardloper kán eigenlijk niet zonder logboek. Met minimale invoer van gegevens kunnen vele berekeningen worden gemaakt die uiterst zinvolle informatie geven. In het logboek hou je van je trainingen alleen de afstand en de tijd bij. Eventueel vul je ook de hartfrequentie, op welke schoenen je liep (1 letter) en ‘hoe lekker het ging’ (1 cijfer) in. Op basis van deze gegevens worden automatisch wat elementaire zaken berekend, zoals snelheid en tempo. Maar veel meer waardevolle gegevens worden berekend. Welke gegevens kunnen worden verkregen? Hoe intensief was de training? Een juist trainingsprogramma kent afwisseling tussen laag-intensief (bijv. lange rustige duurloopjes), intensief, intervallen en wedstrijd (tempo) loopjes. Je ziet meteen in welke intensiteitsgroep de training viel (bijv.: ‘duurloop 3’). Het logboek geeft ook aan of de verhoudingen goed zijn en of u al met al niet té intensief traint. Hoe was de trainingsprestatie? Hoe was de verhou-

ding tussen de snelheid en de geleverde inspanning? Loop je niet langzaam in ‘het rood’? De zwaarte van de belasting gecombineerd met die van de vorige trainingen bepalen de mate van jouw herstel. Hoeveel kilometers loop je per week? Is, qua afstand, je weekgemiddelde niet teveel omhoog gegaan? Het logboek kan waarschuwen of de omvang (ook t.o.v. voorgaande weken) niet te snel is toegenomen. Na een tempoloop of wed-

strijd heb je afhankelijk van intensiteit en duur, een periode met relatieve rust nodig. Hoe lang en hoe intensief mag je dan wél trainen? Uit de grafieken kan je eenvoudig aflezen: Komen mijn inspanningen overeen met mijn vooraf opgestelde trainingsdoelen volgens mijn jaarschema? Denk hierbij aan een periodiseringsschema waarbij je naar enkele wedstrijden toewerkt (‘pieken’) en op de juiste momenten gas terug neemt. Is er een relatie tussen

o.a. gespecialiseerd in rugklachten (waaronder het ‘SI’ gewricht) en peesklachten (o.a. de Achillespees). Na diagnostisch onderzoek met hoogwaardige echografie kan gekozen worden voor o.a. Shockwave behandeling. Meer info: FysioHage.nl Jan Willem Hage is manueeltherapeut en (sport-)fysiotherapeut in Zeewolde. Na zijn praktijk te hebben overgedragen aan PascalFysio behandelt Jan Willem alleen nog (sporters met) rugklachten en peesklachten. De bekendste peesklachten zijn de achillespees, ‘hielspoor’ en de pezen rond de schouder die hij na uitgebreid diagnostisch echografisch onderzoek succesvol kan behandelen o.a. met Shockwave. Jan Willem is (iets te?) fanatiek Athlos ochtendgroep atleet. Jan Willem zal voor Athlos stukjes schrijven over sporters en hardlopers specifiek. Soms luchtig, soms klacht specifiek, vaak met in de looppraktijk toepasbare ‘tips’.


‘vorm’, trainingsintensiteit, trainingsomvang en het ontstaan van (dreigende) blessures of overtraind raken? Ook het aantal kilometers op verschillende hard-

loopschoenen wordt bijgehouden (verlies demping?). Aan de hand van enkele intensieve loopjes (evt. wedstrijdjes) berekent de ‘trainingstabel’ o.a.:

Hoe verhouden mijn snelheden op de verschillende afstanden met elkaar? Is er teveel ‘verval’ bij grotere afstanden? Wat zijn

mijn ‘bereikbare’ tijden? Hoe intensief kan ik het beste mijn (interval) trainingen laten zijn? Waar liggen mijn (anaerobe, lactaat) drempels?

Wat zijn optimale wedstrijd snelheden? Dit wordt voor verschillende afstanden berekend. Hoe verhouden mijn prestaties zich t.o.v. verschillende afstanden en mijn eerder gelopen wedstrijdjes? Hoe scoor ik t.o.v. (top) sporters en (top)sporters van mijn leeftijd (M score)? En dan hebben we het nog niet eens over de vermogens gegevens (Power), waar ook een veelheid aan informatie uit gehaald kan worden. Lees hierover meer in een vorig artikel van mijn hand.


Hoe train je mentale kracht? Naast het trainen van je fysieke kwaliteiten is het ook zinvol om je mentale kracht te trainen. “Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do. Your attitude determines how well you do it.” (Lou Holtz, American football coach) Als je ervan uitgaat dat succes voor 40% bepaald wordt door talent en 60% door mentale kracht, dan ligt het voor de hand dat een goed trainingsprogramma niet alleen aandacht besteedt aan het trainen van alle fysieke aspecten, zoals beweeglijkheid, uithoudingsvermogen, coördinatie, kracht en snelheid, maar ook bestaat uit oefeningen om de mentale weerbaarheid van de atleet te verbeteren. Mentale training is vanzelfsprekend bij de vier grootste sporten in Amerika, te weten basketbal, honkbal, ijshockey en American football. Ook in het bedrijfsleven is mentale training een essentieel onderdeel van talentontwikkeling. Hoe komt het dan dat er in de hardloopsport, net als in het voetbal, nog zo weinig aandacht aan mentale training wordt besteed? Waarom vormt het mentale aspect bijvoorbeeld nog geen vast onderdeel van de trainersopleidingen van de Atletiek Academie? Je wilt als atleet namelijk niet afhankelijk zijn van het feit of je trainer de toegevoegde waarde van dit essentiële trainingsaspect wel of niet inziet en zich hierin wel of niet heeft

verdiept. Hoe train je het mentale aspect en welke winst valt hiermee te behalen? Als het doel niet scherp is, behaal je het ook zelden. Dit klinkt voor de hand liggend, maar vaak ontbreekt een helder trainingsdoel. Het formuleren van een realistisch, maar uitdagend doel voor de atleet, eventueel in overleg met de trainer, moet daarom altijd het uitgangspunt zijn. Daarbij is het van essentieel belang dat de atleet zelf achter zijn of haar trainingsdoel staat en dat hij of zij intrinsiek gemotiveerd is. Waaruit bestaat mentale hardheid? Een atleet die mentaal sterk is, heeft controle over zijn emoties, kan omgaan met (wedstrijd)druk, is volhardend, dus zet door kost wat kost, beschikt over een onuitputtelijke wens om te slagen, is in staat zijn om gefocust te blijven, zoekt zijn of haar eigen grenzen op en vraagt het uiterste van zichzelf, is in staat tot zelfreflectie, heeft vertrouwen in zichzelf, wil blijven leren en verbeteren, staat open voor feedback, heeft inzicht in zijn of haar eigen talent (en verbeterpunten) en, wellicht het allerbelangrijkst, heeft geen last van zijn of haar ego, maar staat in contact met zijn of haar pure ‘zelf’. Daarnaast is het erg belangrijk dat de atleet passie heeft voor en plezier heeft in zijn of haar sport en dat er sprake is van een goede en hechte samenwerking tussen

de trainer en de atleet op basis van wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect. Hoe beïnvloed je de mentale hardheid van een atleet? Zoals Henry Ford al zei: “of je nu denkt dat je het kan, of niet, in beide gevallen heb je gelijk”. Vaak ligt aan gedrag een gedachte of overtuiging ten grondslag. Wil je dus het gedrag veranderen, dan zal je inzicht moeten kijken in de gedachtes en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Met andere woorden, wat gebeurt er in het hoofd van een atleet bij de training of in een wedstrijd? Wat zorgt ervoor dat hij of zij wint of verliest? Dat hij of zij zijn of haar doel haalt of mist? Als je hier antwoorden op hebt, kun je als trainer samen met de atleet mentale oefeningen doen om deze gedachteprocessen dusdanig te veranderen dat deze hem of haar niet meer belemmeren en hij of zij zijn of haar doel behaalt. Alles is een keuze; je hebt niet altijd invloed op wat je overkomt, maar je bepaalt weldegelijk hoe je denkt en handelt, ook in een training of bij een hardloopwedstrijd. Dit besef opent de deur naar onbegrensde mogelijkheden, naar een groot gevoel van vrijheid, maar ook naar een grote verantwoordelijkheid voor hoe je handelt en hoe je naar dingen kijkt. En dus ook hoe succesvol je bent als atleet; hoe je traint en hoe je je wedstrijden indeelt. Ikzelf ben gecertificeerd coach in de neurosemantiek. De neurosemantiek richt zich op de keuze


die je hebt in het betekenis geven aan informatie als basis voor je gemoedstoestand en daarmee je gedrag. Het stelt je in staat de beste versie van jezelf te worden en om die keuzes te maken die bijdragen aan jouw geluk en succes. Deze

vaardigheden kun je toepassen in de sport, maar zeker ook in de rest van je leven. Immers, succes in sport, werk en relaties hangt met elkaar samen. In mijn life coaching gebruik ik deze grafiek als uitgangspunt: Ik geloof dat ongeacht leeftijd, achtergrond, sekse, status, nationaliteit, e.d. het vraagstuk dat mensen hebben altijd hetzelfde is: wat is mijn doel en hoe bereik ik dat? Niet de maatschappij, niet je familie of vrienden, maar wat wil JIJ? Voor iemand die echt wil, zijn de mogelijkheden eindeloos. En als je,

eventueel samen met je trainer, je eigen sportieve doel hebt vastgesteld, dan kun je gaan bekijken wat je belemmert en wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Welke gedachtes of overtuigingen houden je tegen? Wat wil je denken en geloven?

Welke vaardigheden wil je graag ontwikkelen? Hoe ga je met tegenslagen om? Hoe leer je door te zetten, ook als iedereen sneller of beter lijkt te zijn en je wordt ingehaald? Hoe blijf je gefocust? Want als je het ĂŠcht wil, dan zijn je motivatie, doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid onuitputtelijk en is succes, het bereiken van JOUW doel, het enige logische resultaat. Mijn persoonlijke basisfilosofie is dat een mens een psychosomatische eenheid is van mentale, lichamelijke, sociale en spiri-

tuele aspecten. Om die reden pleit ik voor een trainingsaanpak die aandacht besteedt aan al deze aspecten. Een goede trainer besteedt naast het fysieke element, dus ook aandacht aan het mentale aspect, zodat je als atleet vaardighe-

den ontwikkelt, die je in staat stellen jouw sportieve doelen te bereiken. Deze vaardigheden zijn essentieel om succesvol te worden, in de sport, maar ook daarbuiten. En dat wil toch iedereen? Do you want to win? Then get tough, mentally tough. It takes more than muscle, more than practice, more than sheer determination to get to the top. It takes the mind of a champion!

YVONNE JANSSEN UIT PRORUN


Bestel jij wel eens iets via internet? Lees dan nu even verder! Jij kunt Athlos GRATIS sponsoren via jouw internetaankopen. SponsorKliks is een organisatie die een percentage van jouw internet-aankoopbedrag overmaakt aan Athlos. Welke webwinkels doen mee? Denk aan webwinkels als BOL.com, CoolBlue, BOOKING, Thuisbezorgd, AH Online, Zalando enz. enz. Een kleine moeite voor jou als lid, een interessante opbrengst voor onze mooie vereniging!

Hoe gaat het in z’n werk? Jij wilt iets bestellen via internet: Ga naar de Athlos website, www.athlos.nl 

Klik op de Sponsorkliks-button

‘Wie wilt u sponsoren?’ Kies: AV Athlos

Klik daarna op de door jou gewenste webwinkel.

Doe je bestelling. Athlos zegt: Dank je wel! Unitas, Jesse de Ruigh: ‘De vereniging heeft al rond de 3.000 euro mogen ontvangen wat ten goede komt aan de clubkas’. Vv Monnickendam: ‘In het begin waren wij cynisch over SponsorKliks…… nu gebruiken wij de opbrengst van ca 10 mille voor de jeugdopleiding…’. Handig om te weten: SponsorKliks heeft sinds kort ook een app. Download deze op je mobiel of tablet en winkel eenvoudig via deze app, zo vergeet je het nooit!

Note: Neem bij internetaankopen altijd in overweging of aanschaf via de lokale middenstand een optie is. Zij bieden kwaliteit, service en zorgen tenslotte voor de sfeer en gezelligheid in de winkelcentra van Harderwijk.


Profile for Wissel

Wissel 1 2020  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Wissel 1 2020  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Advertisement