Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging Athlos Juli 2017


Lidmaatschap

Verlenging lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat?

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). De opzegging dien voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men het gehele nieuwe kwartaal nog lid, inbegrepen de contributieverplichting. Als de opzegging per 1 januari in moet gaan, dan dient de opzegging uiterlijk 25 november bij de ledenadministratie aanwezig te zijn, aangezien de opzegging, door zorg van Athlos, vóór 1 december bij de Atletiekunie moet zijn gemeld. Wordt daaraan niet voldaan dan is men nog een jaar lang lid van de Atletiekunie met de verplichting tot het betalen van het lidmaatschap van de Atletiekunie. De opzegging dient behalve naam, voorletter(s) ook de geboortedatum en het lidmaatschapnummer van de Atletiekunie te bevatten. Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar volstaat niet.

Wijzigingen, welke en hoe doe je dat?

      

      

Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

 

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de Bestuurstafel Uit Het Startblok Even Voorstellen Contributie 2017 Clubhuis wordt geschilderd Athlos kleding Supergestoorde Athloskamp GertJan Wassink geeft clinic Athlos team Orthica en de eerste Keiler Dingen die je als hardloper niet wilt horen Ik houd van jou De kracht van wandelen Vrijwilliger van het jaar Clubkampioenen 2017 Sportvrijwilliger Accommodatie Commissie Tips voor herstel na een stevige training Grote Clubactie Minor Oriëntatievereniging geeft clinic Oriëntatieloop Kopij voor Wissel 4 inleveren voor 15 september 2017


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Kim Boterenbrood

06 34022283

*Vicevoorzitter

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenspersoon

Rina de Vries

0341 426732

*Vrijwilligerscoördinator

vacant

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden Germano's 's Heerenloop 5 september 1, 5 en 10 km

Stilstand is achteruitgang. Gelukkig heeft men bij Athlos daar geen last van, daar er steeds weer nieuwe ontwikkelingen plaats vinden. Binnen het bestuur en de commissies wordt gewerkt aan het MeerJarenBeleidsPlan. Niet altijd voor de leden zichtbaar, maar ontwikkelingen gaan gestaag door. Alleen de komende weken staat alles in Nederland een beetje stil ( behalve de formatie!?), dus ook bij Athlos. Toch zijn de eerste stappen voor de Grote Clubactie weer gezet en ook de leden van de WOC zitten niet stil. Zo gebeurt er gelukkig veel door een aantal VRIJWILLIGERS. Helaas moeten we constateren dat te weinig leden teveel werk ( moeten) doen. Lees hiervoor ook even Uit het Startblok van Alida!

Ook voor De Wissel kunnen we nog vaste of eenmalige schrijvers gebruiken. Gelukkig zijn er Alida van de Kolk en Kees de Groot die al jaren onbezoldigd elke Wissel weer kopij aanleveren!! Stuur vandaag nog je kopij naar dewissel@athlos.nl

Triasrun 9 september 1, 2 en 5 km

School Atletiek Feest 20 september

Sinds 1 januari jl. is de vernieuwde website online. De webmaster wil graag correcte informatie op de site en daarom het verzoek om aanpassingen website te melden aan webmaster@athlos.nl

RunBikeRun en Cross 14 oktober


Van de Bestuurstafel Financiële en ledenadministratie: Het doel is zowel de financiëleals de ledenadministratie webbased te maken en ook direct via het “web” te koppl;een aan de AU. Op dit moment is dit voor de ledenadministratie gerealiseerd, deze loopt nu synchroon met de AU. De verwachting is dat de financiële administratie volgt per 1 juli. Clubkleding voor de wegatletiek: De bestelde clubkleding is inmiddels geleverd echter er zijn een paar problemen. Enkele kledingstukken blijken heel klein uit te vallen en voor wat betreft de dames-shirts is er niet conform afspraak geleverd met de “V’ –hals. In overleg met de leverancier volgt een nalevering van de bestelde dameskledingstukken met “V”- hals en worden de kledingstukken die te klein zijn geleverd opnieuw besteld. Clubkleding voor trainers: De “look” van de kleding is inmiddels vastgesteld door de Commissie BWW&W alsmede het totaal gewenste pakket. Er volgt overleg met het bestuur over het totale pakket, de kosten en de eigen bijdrage. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag): Eind 2016 heeft het bestuur besloten dat alle trainers en overig door het bestuur aan-

gewezen functionarissen moeten beschikken over een VOG. De activiteiten om dit te realiseren zijn in volle gang. Verwacht wordt dat medio 2017 alle aanvragen zijn verstuurd naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit ministerie zal op zijn beurt de door Athlos aangewezen functionaris via mail verzoeken een formulier in te vullen waarna toetsing door het Ministerie zal volgen. Doel van de vereniging is medio 2017 alle VOG’ s te hebben ontvangen van de betreffende functionarissen / trainers. Schilderwerk: Ons clubgebouw krijgt deze zomer een onderhoudsbeurt door de schilder. Enige overlast zal plaats vinden doordat er steigers moeten worden gebruikt. Vrijwilligerscommissie: Begin dit jaar heeft Jannie Theunissen het voorzitterschap van de Vrijwilligerscommissie op zich genomen. Echter, vanwege niet verwachte veranderingen in haar werk en de bijkomende extra werklast, heeft Jannie aangegeven voorlopig geen tijd vrij te kunnen maken om de functie van voorzitter Vrijwilligerscommissie uit te kunnen oefenen. Janet Granneman heeft zich aangeboden om de functie voor-

lopig waar te willen nemen. Wij als bestuur zijn zeer content met dit voorstel en hebben dit dan ook direct aangenomen. Vanaf heden is Janet Granneman (interim) voorzitter van de Vrijwilligerscommissie. In september nemen wij contact op met Jannie om te bezien of en wanneer ze de functie van Vrijwilligerscoördinator weer kan uitoefenen.

In Memoriam: Gijs Knopper Op 23 mei jl. is op 80 jarige leeftijd overleden Gijs (Gijsbert) Knopper. Vanaf 1970 is Gijs als lange afstand loper lid geweest bij onze vereniging, woonachtig in Nunspeet. Zo zijn ook zijn dochters Ellen, Karin en Sandra in hun jeugd jaren lid geweest van de vereniging. Op de rouwkaart van Gijs stond het volgende gedicht: Het bos Ik ken de warmte van het bos en ook de kilte Het wild gewoel van storm en wind en ook de stilte, Ik loop er graag en telkens voel ik dat de geuren Van plant en boom en blad, m’n grijze denken kleuren.


“Uit het Startblok� 2e kwartaal 2017 Afgelopen zondag de 3e competitie senioren gehad in Harderwijk. Een zonovergoten dag op een van de mooiste atletiekbanen van Nederland. De staff die namens de atletiekunie in Harderwijk aanwezig was en vele atletiekbanen gezien heeft beaamt dit volledig. Voor de twee competitieploegen (dames en heren) was het wat minder spannend dan vorig jaar.. we wisten namelijk zo goed als zeker dat zowel promoveren of degraderen er niet in zat dus handhaving van de tweede klasse. Dat was vorig jaar toch heel anders, toen was de derde wedstrijd zeer beslissend en mochten we aan het eind van de dag ook constateren dat beide ploegen door naar de finale wedstrijd waren. De sfeer was anders, minder enthousiasme, minder spanning, minder gedrevenheid, iedereen een beetje op zich zelf en veel minder

supporters. Naarmate de wedstrijd verliep kwam het wel weer op gang maar het euforische dat ontbrak. Zelf was ik zondag aanwezig als ploegleidster van de damesploeg en had ik me de taak opgelegd om met name de jongere B junioren meiden (wat een kanjers!!) wat te ondersteunen, aan te moedigen, foto’s te maken en waar nodig een handje te helpen. Enorm verbaasd was ik over het kleine clubje aan juryleden.. vele oproepen op facebook, middels de trainers, middels telefoontjes etc. leverden uiteindelijk maar

acht tot tien juryleden/ helpers op en het zal je niet verbazen dat dit dezelfde mensen waren die de week daarvoor ook de hele dag als jurylid tijdens de pupillen wedstrijd op de baan stonden. Petje af voor deze mensen! maar tegelijkertijd maakte ik me zorgen over het feit dat uit een vereniging met meer dan 700 leden er maar acht mensen zijn die zich opgeven om te jureren bij een wedstrijd waar er minimaal 50 juryleden nodig waren. Dit is simpelweg te weinig bemanning en dan is het lastig om een wedstrijd volgens chronoloog en richtlijnen te laten lopen. Iedereen doet haar stinkende best en extra pijnlijk vind ik dan de kritiek die je langs de baan waarneemt. De beste stuurlui staan aan wal en graag zou ik die mensen willen uitdagen om eens mee te helpen. Wellicht maken jullie het verschil en kunnen we met zijn allen super


zijn dat als er iemand van de vaste club afvalt alles op zijn kont ligt. Want zeg nu zelf, we hebben toch de mooiste baan van Nederland.. laten we die met zijn allen dan ook recht aan doen. Interesse…?? We horen het graag.

mooie wedstrijden organiseren. Waarom dan nog wedstrijden organiseren? Het organiseren van een wedstrijd levert de atletiekvereniging geld op. Daarmee kunnen we oa. de trainers voorzien van een vergoeding, kunnen materialen aangeschaft worden, kunnen we iets extra’s doen voor de leden (sinterklaas, zwemfeest, BBQ, clubkampioenschappen etc.) , onderhouden we de kantine etc. Kortom het organiseren van wedstrijden is gewoon nodig voor een atletiekvereniging. Wat zou het toch fijn zijn als we als atletiekvereniging wat meer beroep kunnen doen op Athlos leden, ouders, supporters, vrienden, opa’s, oma’s en noem maar op! Dan kan de druk bij een aantal mensen even van de schouders en hoeven we niet bang te

Ps. Op facebook is een filmpje te zien van een aantal trouwe en actieve juryleden die in weer en wind, op vaderdag, moederdag of wat voor een dag dan ook altijd aanwezig zijn. Mocht je nu eens op de baan zijn en een van deze mensen herkennen dan zou een schouderklopje of gewoon een duim omhoog toch een mooi gebaar zijn!

De baantrainers van Athlos hebben de afgelopen maanden lekker getraind met de vele enthousiaste atleten. Daarbij werden de atleten voorbereid en begeleid op de wedstrijden uit en thuis. Er staan voor de zomervakantie begint nog een enkele wed-

strijd op de agenda maar dan beginnen we ook bij Athlos aan de zomervakantie. Enkele oudere atleet bereidt zich voor op de komende Nederlandse kampioenschappen of doen nog een instuifwedstrijd maar ook voor deze atleten komt er een wat rustige periode aan. Zomervakantie.. tijdens de zomervakantie zijn er groepstrainingen op de dinsdag en donderdag van 19:00-20:30 uur en de zaterdagochtend van 09:30-11:00 uur voor D junioren en ouder. Er is een trainer aanwezig om de kleedkamers en materialenhok te openen en sluiten. De zomervakantie begint Maandag 10 juli t/m zondag 20 augustus Namens de baantrainers van Athlos wensen we iedereen een mooie zomervakantie toe, veel succes met de laatste wedstrijden en graag zien we jullie na de vakantie allemaal terug. Alida van de Kolk


Even voorstellen ……………….. Mijn naam is Harry Klumper en sedert januari 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur van Athlos als secretaris. Sinds 2007 ben ik lid van Athlos en dat weet ik nog zo precies, omdat ik toen de Zevenheuvelenloop heb gelopen en de datum hiervan prominent op mijn T -shirt staat. In mijn eentje trainen voor deze loop kwam niet zo goed op gang. Velen van jullie zullen wel het gevoel herkennen, dat je vaak een excuus hebt om niet te gaan, vooral als je het alleen moet doen. Het is te koud, te nat, te warm, ik had al zo’n drukke dag, etc. Aansluiting bij Athlos zorgde ervoor dat mijn frequentie van lopen enorm toenam, toen nog onder de deskundige leiding van Aart Hoogendoorn. Ook is het veel gezelliger om in een groep te lopen, speelt je geweten op als je met een slappe smoes gaat afzeggen, en je traint intensiever onder goede begeleiding. Inmiddels ben ik een aantal trainers verder. Na Aart kwam Kees de Groot en toen ik stopte met werken ben ik op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen gaan lopen, eerst bij Johan Foppen en nu bij Gert Reijerse. Het overdag lopen in het bos bevalt mij toch een stuk beter dan ’s avonds over al die donkere fietspaadjes, hoewel ik daarmee wel op plekken kwam in Harderwijk waar ik nog nooit geweest was! Ik heb in mijn leven aan diverse sporten gedaan. Met enige onderbreking heb ik van jongs af

aan gehockeyd tot ongeveer midden vijftig. Daarnaast ben ik een aantal jaren lid geweest van een badmintonclub, heb ik jaren getennist en speel ik nu golf. Daarnaast nog diverse incidentele seizoen sporten zoals skiën, zeilen en bergwandelen. Ik raad overigens altijd iedereen aan om lid te worden van een club. Toen ik nog werkzaam was als klinisch psycholoog en psychotherapeut gaf ik dat advies vooral ook aan veel van mijn cliënten, omdat het niet alleen belangrijk is om te bewegen (fysiek uiteraard, maar je wordt er ook een beetje blijer van), maar ook omdat het veel kan betekenen voor je sociale leven. Persoonlijk heb ik vele vrienden

en kennissen, die ik heb overgehouden van al mijn sportieve activiteiten. Als ik in een andere plaats kwam te wonen, werd ik zo snel mogelijk lid van een club of vereniging, de beste manier om een vriendenkring op te bouwen! Door te trainen bij Athlos heb ik inmiddels aan vele loopjes meegedaan. Jaarlijks liep ik al de Sylverstercross op oudejaarsdag in Soestduinen, maar nu heb ik ook regelmatig op Vlieland en Schiermonnikoog gelopen. Op Vlieland onder andere de ‘Vuurtorenloop’ en op Schiermonnikoog al vele malen de ‘Monnikenloop’. Inmiddels heb ik ook mijn eerste roman geschreven met deze titel en hoewel hardlopen daar maar een kleine rol inspeelt, is er ook


een bescheiden doch niet te onderschatten rol in weggelegd voor Kees, mijn toenmalige trainer! En uiteraard heb ik in deze omgeving meegedaan aan de Veldwijkloop, de Rusthoeveloop, de minimarathon van Apeldoorn, de Groot Ginkelse loop, e.d. Onlangs heb ik mij zelfs op mijn oude dag laten overhalen om mee te doen aan de Trail des Trappistes in Florenville, wat een buitengewoon leuke ervaring was. Steile hellingen, een paar maal door de rivier de Semois ploeteren en uiteraard trappistenbier als beloning bij de finish! Daarnaast veel gezelligheid met diverse Athlossers in een mooie Ardense watermolen, die was omgebouwd tot een prachtig vakantiehuis.

Ik schrijf hier wel gekscherend ‘op mijn oude dag’, maar wat is oud. Ik ben weliswaar 64, maar voel mij niet oud en ik denk dat een van de redenen is, dat actief

agenda bijna voller dan voorheen. Gelukkig allemaal met zaken waar ik zelf voor kies en die ik plezierig vind om te doen.

bewegen je niet alleen lijfelijk maar ook geestelijk jong houdt.

Ik vind het ook niet meer dan gewoon dat ik als lid van een vereniging af en toe de handen uit de mouwen steek. En vrijwilligerswerk doen voor een vereniging geeft nog meer verbinding!

Nu ik niet meer werkzaam ben als klinisch psycholoog, de laatste 25 jaar heb ik mij vooral beziggehouden met angst en dwangstoornissen, lijkt mijn

Een van de zaken die momenteel toch een redelijk tijdsbeslag inneemt is het secretariaat van Athlos. Het is verbazend hoeveel er komt kijken om een dergelijke grote vereniging draaiende te houden! En daar zijn veel mensen voor nodig.


CONTRIBUTIE 2017 De algemene ledenvergadering heeft er onlangs mee ingestemd dat de contributie met ingang van 1 april 2017 wordt verhoogd met 0,3 % (inflatie 2016) en wordt afgerond op € 0,50 naar boven. De bedragen voor het lidmaatschap van de Atletiekunie en de kosten aan een wedstrijdlicentie zijn ons door de Atletiekunie opgelegd en zijn een gegeven. De kosten van het wedstrijdpakket zijn niet gewijzigd. Tevens hebben de leden er mee ingestemd dat de contributie mag worden geïnd per maand. Als leden willen dat de contributie wordt geïnd per kwartaal of per jaar, moeten ze het apart kenbaar maken. Op dit moment zijn we bezig over te gaan naar een nieuw systeem voor de ledenadministratie. Dit systeem (All United) is direct gekoppeld aan de ledenadministratie van de Atletiekunie en levert uiteindelijk voordelen op voor eenieder. We zijn nog in de conversie fase en moeten het geheel nog uittesten. Daarom zal de contributie over het tweede kwartaal 2017 nog op normale wijze worden geïnd (naar verwachting eind april). Naar verwachting zal in juli 2017 voor de eerste keer de contributie per maand worden geïncasseerd.

AV Athlos Contributie

Alle bedragen in €

Wedstrijdpakket

Atletiekunie Lidmaatschap

Wedstrijd Licentie

Jaar

Kwartaal

Kwartaal

Jaar

Jaar

Minipupillen

150,50

38,00

4,00

14,75

-

Pupillen ABC

150,50

38,00

7,75

14,75

8,00

Junioren BCD

156,50

39,50

15,55

14,20

Junior A

168,50

42,50

-

15,55

14,20

Senior master baan

205,00

51,50

-

16,80

15,20

Senior master weg

201,00

50,50

-

16,80

14,20

Recreant

189,00

47,50

-

16,80

-

33,50

-

16,80

-

-

16,80

-

Wandelaar/NW

132,50

Algemeen lid

33,50

-

Gezin

487,50

122,00

Donateur

34,50

-

8,00

Zie hiervoor onder betreffende categorie Niet van toepassing is geen lid!


Het clubhuis wordt geschilderd

.

Het is inmiddels weer al vier jaar geleden dat het clubhuis een verfbeurt heeft gehad. Hoewel de technische commissie er alles aan doet ons clubhuis in optima forma te houden, is gebleken dat er toch weer wat moet gaan gebeuren aan de buitenkant van

het clubgebouw. Als je oppervlakkig kijkt zie je het misschien niet maar vooral de kozijnen van de ramen moeten echt weer nodig gegeseld worden door de kwast (met verf er op). Tegelijkertijd zullen de buitenmuren opnieuw worden geverfd.

weinig van merken want de kleuren blijven precies hetzelfde. Na de competitiewedstrijd van de senioren zullen er wel regelmatig hoge steigers staan voor de kleedkamers om de schilders de gelegenheid te bieden veilig de kozijnen en de buitenmuren te schilderen.

Het schilderen gaat de komende maanden gebeuren en zal worden uitgevoerd door de ESJ Vastgoedonderhoud uit Harderwijk. Je zult er aan de ene kant

Als alles klaar is kunnen we er weer een paar jaar tegen. Het geld is er voor want elk jaar reserveren we â‚Ź 2000,- voor groot onderhoud aan het clubhuis. Marcel Celie


Athlos kleding Een aantal maanden geleden was er de mogelijkheid in de kantine om nieuwe Athloskleding te passen. Enkele weken geleden werd de kleding door Maxi Promo geleverd en door veel leden van de loopgroepen veelvuldig gedragen, zowel bij trainingen als wedstrijden. Helaas is nog niet alles geleverd en sommige artikelen bleken te klein. Shirts met een V-hals zijn in de maak en kunnen dus t.z.t. besteld worden. In september komt er een nieuwe pas-sessie met de echte Athlos-kleding. Tijdens deze sessie kan er natuurlijk besteld worden en dit gebeurt via de penningmeester van Athlos. Vanaf 5 artikelen wordt er weer een bestelling gedaan!! De leverancier Maxi Promo( www.maxipromo.nl) is bezig om een webshop te maken, zodat elk lid individueel zijn of haar bestellingen kan doen, zonder tussenkomst van Athlos. Er zal binnenkort dan ook een button op onze site komen om direct te kunnen bestellen en betalen. Prijzen: T-shirt met korte mouw en ronde hals

€ 31,80

T-shirt met korte mouw en V-hals

€ 31,80

T-shirt met lange mouw

€ 36,00

Singlet

€ 25,10

Jack

€ 72,60

Short lycra

€ 43,00

Tight ¾ lycra

€ 52,35

Tyght lycra

€ 57,20

Standaard pakket

€ 150,00

Wedstrijd pakket

€ 130,00

Compleet pakket

€ 235,00

Standaard pakket:

T shirt LM, T shirt KM, short lycra, tight lycra

Wedstrijdpakket:

singlet, short lycra, jack

Compleet pakket:

standaard pakket plus wedstrijdpakket (1 x short lycra)


Social Media van Athlos

#avathlosharderwijk #halvemarathonharderwijk

https://www.facebook.com/athlos.harderwijk https://www.facebook.com/broekhuis.halvemarathonharderwijk/

https://twitter.com/athloshwijk


Het supergestoorde Athloskamp Hemelvaart staat voor heel veel Athlos kids gelijk aan Athlos Kamp! Na weken aftellen is het dan eindelijk zo ver. Om een uur of één eindelijk met de kampeerspullen achterin de auto op weg naar Zeewolde. Tent opzetten, slaapplek inrichten en snoep en chips klaar leggen. Nu ziet het er nog best netjes uit, maar dat zal niet zo blijven. Tijd om afscheid te nemen van papa en mama. Voor de één is dat een dikke knuffel en best spannend voor de ander kan er nog net een ‘dag pap’ vanaf. En dan komt Feek Vronk ineens aanlopen. Hij vertelt over supergestoorde beesten. Ook de lijding is supergestoord. Zij weten alles van de polderbever, insecten, giftige stenen en heerlijk ruikende slakken. En natuurlijk de huisregels. Die moet iedereen goed onthouden. 1) De zon is supergestoord, smeren dus. Deze regel hebben alle kids goed begrepen. Een enkeling heel erg goed. Maar van een overdosis zonnebrand krijg je geen pukkels! 2) Drink heel veel lekkere supergestoorde Feek Vronk’s ranja-water. 3) Let op supergestoorde teken. 4) De belangrijkste van alle regels; we maken er samen een supergestoord super gezellig kamp van. En dan verandert Athlos ineens in een koor en zet het Athlos-lied in. Ik heb begrepen dat Ali B. het in Almere kon horen. De junioren verlaten het kampterrein voor de survival. Met een rugtas vol essentiële survivalspullen in groepjes op pad. De route-

beschrijving is best lastig, want ook al gaat de lijn alleen maar rechtdoor, toch moet je afslagen nemen. Een klassieke Stripkaart dus, ook wel bekend als Visgraat. Gelukkig heeft de lijding een stafkaart en bij elke afslag een duidelijke omschrijving, dus dat kan niet mis gaan. Toch slaagt groepje 1 erin onge-

is nu eenmaal hun lot. Op het strand zijn de meest fantastische zandkastelen gebouwd. Een mooi staaltje teamwork van de kleinste pupillen.

veer in Nijkerk uit te komen…

verwend. Het eigen onderkomen moet wel gemaakt worden. Je hebt een grondzeil, een dekzeil, 2 palen en wat touw: succes! Gelukkig wordt de omgeving goed gebruikt en ontstaan er prachtige bouwwerken. Alleen het dekzeil van de lijding hangt bijna op de grond, maar die hoeven toch niet te slapen.

De pupillen gaan intussen met de lijding naar het strand voor een potje ‘levend risk’. Doel is om zoveel mogelijk staarten van de tegenstanders af te pakken. Met staarten kun je continenten verzamelen. En zodra een team de hele wereld heeft weten te verzamelen, is er een winnaar. Grappig om te zien hoe de kleinste pupillen sneaky de staart van een A2 weg weten te grissen. Tijd om te chillen op het strand en een duik te nemen in het verkoelende water. En natuurlijk de lijding natspetteren. Dat

De junioren komen aan bij de bus, waaruit ze hun slaapzak en matje kunnen halen. Pure luxe dat ze die niet de hele weg mee hebben hoeven nemen. Ze zijn

Er is geen keuken in de buurt, dus moeten we zelf op kleine BBQs brandnetelsoep maken en vis grillen. Met speciale dank aan Dries van den Berg voor het sponsoren van de makrelen: ze waren heerlijk! Voor de pupillen is het, eenmaal


toe te slaan :evil: Op het pupillenkamp stond het avondspel klaar. Wie kent de sporen van de beesten en kan de puzzel het snelst oplossen. Snel heen en weer rennen en het juiste antwoord roepen. Helaas wist niemand de pootafdruk van de supergestoorde polderbever te herkennen. En ook wisten de kinderen niet dat luiaards samen naar de WC gaan. Ik dacht dat dat een echt meisjesding is. terug op het kampterrein, tijd om te eten. De koks schotelden een supergestoorde super gezonde pasta maaltijd voor. En voor alle kids met afwijkende dieetwensen was er een apart pannetje. Zelfs een apart pannetje met rundergehakt voor een vegetariër. Dat lijkt met het toppunt van supergestoord! Na het eten de afwas. Ik heb met eigen ogen gezien dat alle kinderen prima kunnen afwassen (tip voor de ouders). Omdat alle kinderen zich zo voorbeeldig hebben gedragen, was het toewijzen van corvee nog een uitdaging. Gelukkig is er altijd een Koning in de buurt. Van corvee hadden de junioren geen last: geen stromend water in de buurt. Wel hadden de pupillen zo weinig gegeten (of chefkok Niek zoveel gekookt) dat er een grote pan pasta werd gebracht. Survivalaars zijn nog nooit zo verwend. Intussen gaat uiteraard het rode draad spel Hand of Death door. Zeker in de nacht van het Weerwolven is het voor de lijding heel makkelijk om

Na een spannend verhaal van Roald Dahl was het tijd om naar bed te gaan. Maar het bleef nog lang onrustig op het kamp. En dat ging ten koste van de nachtrust van enkele leden van de lijding…… Vrijdag is survival dag. Hutten bouwen, vlaggen maken, schminken en hamburgers bakken. Deze kinderen kun je zo los laten in de vrije natuur. Ze over-

leven het zeker. ’s Middags lekker naar het strand. Zwemmen, spelen, zonnen en lekker lopen dollen. Met als hoogtepunt de Haka in het water. ’s Ochtends hebben we een echte Haka ingestudeerd. Deze oorlogsdans opvoeren het water is echt supergestoord (check het filmpje op facebook). Volgens mij zijn alle mensen van het strand gevlucht. Zo bang zijn ze voor de strijders van Athlos! De junioren gingen na een korte nacht dag 2 van de survival in. Wederom in groepjes, maar ditmaal zonder begeleiding bij het groepje en met een kompas en vliegkoers als enig hulpmiddel. Het is maar goed dat we dat niet vooraf aan de ouders hebben verteld, dan had de telefoon roodgloeiend gestaan. En misschien wel terecht, als je bedenkt dat de grote C-junioren uit groepje 1 (wees gerust David en Marc, ik zal geen namen noemen) die een kompas naar eigen zeggen makkelijk vinden na een kwartier uit de verkeerde richting weer terug zijn bij de start.


Groep 6 is er zelfs in geslaagd in de 3 aanwijzingen tussen post 1 en post 2 verkeerd te lopen, en liepen op een gegeven moment een uur achter de 1-na-laatste groep. Zij werden met de auto iets verder gebracht.

supergezonde maaltijd. En ook heel leerzaam voor de kinderen. ‘Ik lust geen komkommer’ en ‘Ik lust geen water’ kan namelijk helemaal niet. Komkommer en water smaken namelijk nergens naar!

Het zal wel aan de korte nacht gelegen hebben, maar de raadsels onderweg bleken vrij lastig. Hoe bouw je immers van 6 lucifers een brug waar een luciferdoosje op kan staan en waar 2 gestapelde lucifers onderdoor kunnen? En hoe bepaal je de hoogte van een boom in een open veld? Of hoe knoop je een touwbrug in elkaar? Onze survival-experts draaien hun hand er inmiddels niet meer voor om!

De bonte avond is natuurlijk een klassieker. Maar wat in de tent gebeurt, blijft in de tent. Maar toch een tipje van de sluier. De acts liepen uiteen van een live gezonden rock optreden (incl. headbangen) tot het tappen van moppen. De quiz met vla en yoghurt mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Gangnam style was echt super grappig. En het journaal onthulde weer een paar sappige nieuwsfeitjes, inclusief de lovestories van de junioren en de lijding. Rond een uur of 12 vielen de kinderen gewoon om en konden we ze zo in bed leggen. Een heerlijk rustige nacht tegemoet.

Daarmee keerden de junioren terug op kamp. Dat hadden de pupillen niet meer verwacht. Wat zijn er opeens veel mensen op het veld en op het strand! Hoogte tijd om je voor te bereiden op de bonte avond. En er werd nog even gevoetbald. De lijding tegen de kids. Ondanks de overweldigende meerderheid bij team Kids, wist de lijding te winnen. Al kwam ook bij hen het kind wel weer helemaal boven. De koks hebben de hele vrijdagmiddag besteed aan aardappels schillen. Ik heb echt nog nooit zoveel geschilde aardappels bij elkaar gezien. Samen met de snijbonen, worst, appelmoes en sla was het weer een supergestoorde

De zon is op en de lucht is blauw, zanderige zaterdag zpelen! Lakenvolleybal, Kub, Ultimate frisbee en nog veel meer. Welk team de winnaar is, weten we nog steeds niet, maar dat mag de pret niet drukken. Nog even genieten van zon, zee en zaligheid en dan terug naar het kamp. Helaas, het einde is in zicht. Maar niet voordat alle pannenkoeken op zijn. De bakkers hebben echt supergestoord veel pannenkoeken staan bakken. Super bedankt!. Helaas was het tijd om de tent op te ruimen en in te pakken. Maar ja, is dit jouw broek of is die van mij? Om nog maar te zwijgen over het verdelen van het ondergoed. Hopelijk wisten de ouders het wel en zijn de kleren weer bij de juiste eigenaar gekomen. Het 37e Athlos-kamp was een supergestoord super gezellig kamp met super mooi weer! Op naar nummer 38!


GertJan Wassink geeft clinic aan Athlos atleten. Na het losmaken stond loopscholing op het programma en looptechniek, waarbij zowel benen, romp, maar ook de armen werden doorlopen. Geweldig om te zien hoe iedereen hier aan meedeed en het plezier straalde er vanaf bij zowel atleten als GertJan.

GertJan Wassink is van beroep professioneel wegatleet. Zijn beste 10 km tijd ligt ruim onder de dertig minuten, en daarmee behoort hij bij de top 20 van de Wereld. Een eer dus dat hij bereid was om bij Athlos een trainingsclinic te verzorgen. Geert de Lange en GekeDoornhof trainen de starters van Athlos en vanuit de contacten met Runnersworld Apeldoorn is het hen gelukt om Gert Jan naar Harderwijk te halen. Op dinsdag 13 juni was het zover. Het weer was prachtig, de baan lag er strak bij en met een topatleet die een clinic verzorgt kan de avond niet meer stuk. GertJan begon met een praatje. Wat gelijk opviel was de bereikbaarheid en het heel gewoon doen en GertJan legde in een paar simpele zinnen uit wat er deze avond op het programma

stond. We begonnen met een paar ronden inlopen en gelijk werden de atleten op de proef gesteld met een aantal oefeningen. Hierna dynamische losmaakoefeningen waarbij het belang hiervan werd verteld, waarom dit zo belangrijk is.

De training vloog om, en voordat we het wisten gingen we uitlopen en werd ons geleerd het belang van de Cooling Down. Hierna was het de beurt aan Eldert Voogd die in het clubhuisalles vertelde over loopschoenen en waarom dit zo belangrijk is voor de atleet. Tevens de verschillen in wedstrijdschoenen, baanschoenen en off road schoenen. Een prachtige leerzame avond met dank aan Geert en Geke.


Athlos team Orthica presteert goed op hun eerste Keiler.

U heeft natuurlijk onze eerdere verslaggeving op de website en facebook goed meegekregen. Athlos heeft een damesteam uitgezonden om mee te doen met de Wereldberoemde en befaamde “Keiler� van Nunspeet. We schrijven 10 juni 2017. De

dag van de wedstrijd. Hier moest het gebeuren. Maanden van fiets-training onder leiding van Marcel Granneman en looptraining en oefenen spellen onder leiding van Ruud Jansen moesten zich deze dag uitbetalen in het neerzetten van een goede prestatie. Alice, onze gouden Alice, trad deze dag op als vaste post op de markt, waar de meeste spellen gespeeld werden en de start en finish was van de Loop- en Fietslussen. Om acht uur in de

morgen waren Danne, Kim, Marolien, Iris en Annika al present op de markt en kregen zij de laatste instructie van de coaches. Omkleden en klaar staan voor de start van de grote wedstrijd. Om half tien klonk het startschot en weg waren de dames naar hun eerste spel, skielopen over rollers, heen en terug, geweldig gedaan en snel op de fiets op weg naar de eerste fietslus die ze naar de Zandenplas bracht. Hier moesten ze om en om in een grote bal en die zowel op het gras als in het water naar de nieuwe locatie brengen, supersnelle tijd, en nu snel op weg terug naar de markt voor


het volgende spel en dan door de finish en genieten van een kwartier pauze, waarin gegeten en gedronken moest worden, en schoenen wisselen voor de komende looplus. Na een korte pauze ging het volgende deel van start middels een looplus, en zo volgende nog deel drie en vier. Na exact vier uur netto was de wedstrijd gedaan en konden de dames terugkijken op een prachtig evenement. Bij de prijsuitreiking werd bekend dat onze toppers vijfde zijn geworden van 17 deelnemers in deze categorie op slechts negen minuten van de winnaar.

Zonder er verder over na te denken hebben de toppers besloten volgend jaar weer mee te gaan doen. We moeten wel, zei iedereen. Allereerst voor Alice, die nu helaas niet mee kon doen, maar ook omdat we gewoon willen winnen. Alles voor de Keiler zei Ruud de eerste keer tegen ons, en hij heeft gelijk gekregen. Volgend jaar

op 2 juni staan wij klaar om voor het podium te gaan tijdens de Keiler 2018.


Dingen die je als hardloper niet wil horen

Hardlopers zijn over het algemeen vriendelijke mensen, we zwaaien als we langs lopen, we geven graag advies als iemand net begint met hardlopen en we moedigen elkaar aan ook als de een maar 5 km kan terwijl de ander regelmatig marathons loopt.

stimuleert. Trouwens, is het niet zo dat mensen met overgewichtsproblemen juist meer knieklachten ervaren? Hardlopers hebben over het algemeen een lagere vetpercentage en een gezonde BMI. Hoe? Door hard te lopen.

Toch zijn er een aantal uitspraken waar wij als lopers een beetje geïrriteerd van raken. Herken jij een van de volgende uitspraken die een niet-hardloper tegen jou heeft gezegd?

"Moet je per se eerder weg van dit feestje? Je hoeft morgen toch niet per se hard te lopen?” Kan jij vandaag ook even stoppen met eten, ademen en met je ogen knipperen? Denk het niet. Als hardloper is lopen een essentieel onderdeel van onze dag. We zien hardlopen als een deel van onze identiteit en als onze uitlaatklep. Als we daarom eerder weg moeten van een feestje of een afspraak moeten verzetten. Dan is dat eenmaal zo. Jij wil toch ook Netflix kijken?

"Hardlopen is slecht voor je knieën” Oh is dat zo? Weet je wat voor je hele lichaam slecht is? Niet hardlopen. In de laatste jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat hardlopers juist minder knieblessures hebben. Daarenboven blijkt dat door het lopen je juist de groei van kraakbeen

"Hoeveel heb je voor die schoenen betaald?” Helaas. Hardloopschoenen kunnen soms wat geld kosten. Maar het is een kleine prijs tegenover je voeten, benen, rug en eigenlijk je hele lichaam. We zien hardloopschoenen als een goede investering in onze hobby – of beter gezegd – onze gezondheid. "Betaal jij om hard te lopen?” Meedoen aan een hardloopevenement met andere lopers kan echt een enorme adrenaline kick geven. Je bent samen met andere hardloopliefhebbers die dezelfde passie delen. Daarnaast is de sfeer gewoon onbeschrijfelijk. De muziek, het parcours, het publiek, daar is een hoop organisatie voor nodig, dus soms kost dat wat geld. Ook mag je dan op wegen lopen waar je normaal misschien niet zomaar mag lopen,


zoals een grote autoweg of bijvoorbeeld door musea en stations. Waarom zou je daar geen tientje voor over hebben? Ik vraag toch ook niet waar jij je geld aan uitgeeft? "Ik zou nooit een marathon kun-

ben je een hardloper. Klaar. Sommige lopers hebben misschien een atletisch figuur waardoor ze goed korte sprintjes kunnen trekken. Maar bij hardlopen gaat het niet altijd om snelheid. En als het om hardlopen gaat, is zelfs de langzaamste loper een winnaar als hij of zij

kijken of op werk zitten. Er zijn zoveel dingen die kunnen vervelen. Maar als er iets is wat wij goed kunnen doen, is het een mooie route uitstippelen of een fijne muzieklijst samenstellen. Daarnaast lopen we ook regelmatig samen, lopen we bij een atletiekvereniging en ontdekken we regelmatig nieuwe paadjes en weggetjes in onze wijk. Ook is er niks saais aan jezelf uitdagen om sneller of langer te lopen. We dagen onszelf uit!

nen lopen” Er zijn altijd mensen die zeggen dat het niet lukt, maar als je het niet eens hebt geprobeerd, hoe kan je dan zeggen dat het niet lukt? Wij kunnen uit ervaring spreken dat iedereen een marathon kan lopen, als je het maar probeert. En je natuurlijk goed voorbereidt, want een goede voorbereiding is het halve werk!

"Je ziet er niet uit als een hardloper”

de finish overkomt.

"Ik vind hardlopen stom”

"Jij eet echt veel!”

En ik vind jou stom. Oké, soms hebben we ook geen zin. Soms valt een training tegen. Maar soms, gaat het geweldig en voelen we ons onoverwinnelijk. Daarnaast voel je je achteraf ongelofelijk blij. Ja, niks kan tegen een fijne dosis endorfine!

We lopen, dus we eten. Voedsel is onze brandstof. En onze brandstof is hoe we langer en sneller kunnen lopen. Er is niks zoals een heerlijke maaltijd na een lange duurloop. Dus wees voorbereid en blijf uit de buurt van een hardloper als hij of zij naar de koelkast lopen na een pittige training. "Verveel je je niet tijdens het lopen?”

En jij ziet er wel uit alsof je iedere dag chips eet. Laten we één ding Soms. Maar dan worden we ook duidelijk krijgen, als je hardloopt, verveeld als we een saaie film

Eleanor Crick Eleanor Crick is freelance journalist en blogger. In het dagelijks leven schrijft zij teksten als freelancer. Daarnaast blogt ze over hardlopen en gezondheid voor haar website www.loopdepressievrij.com.


Ik houd van jou Geachte lezers van deze onvolprezen column. Met de aanhef kun je alle kanten op en het is voor u de vraag waar deze column dit keer mee gevuld gaat worden.

Het is vakantietijd aan het worden en dan verwacht je als lezer iets luchtigs, iets waar je de vakantie mee op kunt vullen en waarbij je een glimlach op je gezicht krijgt. Dit keer niet, helaas. Vandaag gaat mijn verhaal over die zaken waar wij nuchtere Nederlanders dagelijks mee bezig zijn, namelijk met anderen, in de breedste zin des woords. Wij Nederlanders hebben overal wel wat over te zeggen en dan gaat dat het beste wanneer wij veilig beschermd met een paar vrienden en vriendinnen aan een glas wijn zitten en dan beginnen de verhalen. De één nog scherper als de andere. Natuurlijk moeten de vluchtelingen het ontzien, de moslims, onze regering, de formatie die maar

niet wil vlotten, de buurman en buurvrouw en zo gaat het verder. Maar kijken we verder dan onze neus lang is en gaat het over onszelf dan wordt het snel stil. We willen namelijk

niet dat het over ons gaat, want ja, dan kan het pijnlijk worden? We zijn o zo bang voor kritiek, terwijl kritiek juist heel gezond is, en ja, hoe ga je daarmee om? Kijkt u wel eens in de spiegel? Praat u wel eens tegen uzelf en durft u zich daarbij kwetsbaar op te stellen? Dat is moeilijk, he? Ik geef u deze boodschap mee om over na te denken en tevens uit te proberen in uw vakantie. Ga eens, kijkend in de spiegel, met

jezelf in gesprek en praat dan eerst, hoe jij over anderen praat. Dat zul je niet leuk vinden, waarschijnlijk. Wanneer je uitgepraat bent ga je met jezelf in gesprek, en let op, je blijft in de spiegel kijken. Je zult merken als je de confrontatie aandurft dat je jezelf plotseling een stuk beter zult gaan voelen. Herhaal dit een aantal dagen achter elkaar, waarna je over kunt schakelen op een paar keer per week. Als je dit doet, zul je merken dat je ineens tegen jezelf zegt:” Ik houd van jou”. WOW, wat is jouw vakantie dan geslaagd. Ik wens u allen een fijne en leerzame vakantie toe. Met groet, Meester GBJ Legrand.


Vrijwilliger van het Jaar

Eijb van ‘t Slot * Eib was zelf geen atleet vanwege rugklachten maar zijn vrouw Ria en dochter Dorine waren wel actief als atleten. * Zij zaten ook in de redactie en het samenstellen van de Wissel. * Eib is mee geweest het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen in 1980 * Eib zat in de organisatie door Spero van de 6-kamp spelen in Harderwijk op 2 -9- 81 * Eib heeft zich bezig gehouden met de inrichting van het clubhuis. * Eib is van 1982 tot 1989 lid geweest van het bestuur van Spero later Athlos  Er is een foto van het eerste Athlos bestuur na de samensmelting in 1985 ( zie bijlage) Eib is de derde van rechts.

*Hij runde de kantine in de eerste Spero-accommodatie. We gebruikten destijds de kleedkamers, die nu VVOG gebruikt ( tegenover ons huidige clubhuis). Enkele hiervan waren omgebouwd tot kantine. * Eib is langdurig bestuurslid bij Spero geweest als beheerder van de kantine; * Werkte ook mee aan het Jeugdkamp; * De opbouw van het nieuwe clubhuis betrokken (houten barak). Eib is volop actief geweest bij opbouw van hiervan; * Met Eib de bestrating gedaan rondom nieuwe accommodatie; * Met Eib de kabels gegraven en gelegd voor de baanverlichting. Kabels geregeld door Jan Molenberg via NUON/PGEM; * Een heel belangrijke rol speelde Eib bij de fusie met av. Strokel , wat leidde tot Athlos. Eib was daarin een vertrouwenspersoon tussen beide partijen. Heftige en emotionele periode; * Eib is heel actief geweest bij de bouw van het huidige clubhuis. Eib is binnen de AC een echte techneut en aanpakker. Samen met Gerard Bos zijn zij de “Ed en Willem Bever” van Athlos * Het meest waardevol is hij als specialist in metaal en laswerk * Hij is altijd beschikbaar ook buiten de standaard klusochtend op woensdag. * Alle speciale beugels en ophangdelen bijvoorbeeld voor de varkensstaartjes(pennen) , de nordicwalking poles, het klimreken reparaties etc. zijn door Eib gemaakt of gedaan. * Meest recent . De poten voor de nieuwe tafels langs de wand zijn door Eib verlengd ( sommige hadden een kortere lengte en nieuwe poten kosten € 200.) * De nieuwe steunen voor de paspoppen zijn door Eib gemaakt. (Deze moeten nog wel op een stabielere ondergrond komen) * Zijn positivisme en oplossingsgerichtheid zijn belangrijk voor de gehele AC .

Daarom: VRIJWILLIGER van het Jaar 2017


Sportvrijwilliger van het jaar 2017 Vrijdagmiddag 23 juni 2017 – maakte de Gemeente Harderwijk de Harderwijkse sportcoryfeeën in de sporthal Stadsweiden bekend: de Sporter van het Jaar, Sportster van het Jaar, Sportvereniging van het Jaar en Sportvrijwilliger van het Jaar. Onze Sandra Foppen – naast wandelbegeleidster Nordic Walking bij de atletiekvereniging Athlos – ook verbonden aan de gymnastiekvereniging Olympia, is zojuist uitgeroepen tot SPORTVRIJWILLIGER VAN HET JAAR.

Wij feliciteren haar van harte met deze unieke en zeer gewaardeerde benoeming.

Van de Accommodatie Commissie Het heeft even geduurd na de bijdrage van vorig jaar maar er valt zeker weer wat te melden! Nieuwe Beamer in de kantine Mede door de mooie opbrengst van de grote clubactie heeft Athlos een nieuwe beamer kunnen aanschaffen met een groot projectiescherm. De regelmatige bezoekers van de kantine hebben deze beamer vast al gezien. Hij is bevestigd tegen het plafond, zodanig dat hij altijd de goede afstelling heeft t.o.v. het scherm. Voor de juiste bekabeling wordt nog gezorgd. Als je de beamer wilt gebruiken vraag dat dan aan een bestuurslid, hoofdtrainer of aan mij. De afstandsbediening van de beamer ligt in de AC kast in de bestuurskamer.

Sandra, we zijn trots op je Een penning voor bijzondere sportprestatie is uitgereikt aan Trystan van der Weerdt, atletiek. ( oud-lid Athlos) De sporters die een sportpenning ontvingen zijn o.a. :

Lisa Kruger, paralympisch zwemmen  Melvin van Zijl, (baan)wielrennen  Charida Righolt, atletiek

Wifi in de kantine en beheer van de PC We hebben sinds kort een centrale administrator voor het beheer van onze PC en de daaraan gelinkte apparatuur. Voor jullie als regelmatige bezoekers van de kantine is er een extra Wifi extender bijgeplaatst. Deze heeft als codenaam Athlos- -gast. Het

www is: dewissel (zonder hoofdletters en aan elkaar geschreven). Tafels voor de ramen van de kantine Om de kantine gezelliger te maken en het kantinebezoek te stimuleren zijn er (bijna) nieuwe tafels met een gegolfde rand tegen de ramen geplaatst. Athlos kon deze zonder kosten overnemen van de bibliotheek uit Zeewolde. Wij denken dat het voor de bezoekers en ouders een ideale plek is om de atleten en pupillen te kunnen zien en je kunt er ook je laptop of tablet op kwijt. Energiebesparende maatregelen In de dames en heren kleedkamers ( 1 en 3) zijn, zoals eerder aangekondigd INFRAROOD panelen gemonteerd als alternatief voor de klassieke radiatoren. De ervaringen zijn getoetst en positief bevonden waardoor de verwachting is dat dit systeem verder wordt uitgerold, dus ook kleedkamer 2 en 4 en de WOC ruimte . Het streven van Athlos is om helemaal onafhankelijk van gas te worden. De tijd zal leren of dat gaat lukken! Zo nu zijn jullie weer een beetje bijgepraat, veel sportplezier en een fijne (zomer) vakantie.

Theo Stevens VZ accommodatiecommissie Voor opmerkingen of klachten even een berichtje naar accommodatie.athlos@gmail.com


Tips voor herstel na een stevige inspanning Zware wedstrijd of training gelopen? Hoe beter je herstelt, hoe makkelijker weer je trainingen kunt oppakken. De basisgedachte: je hebt bronnen uitgeput en die moet je weer aanvullen. Plus natuurlijk die vermoeide spieren rust geven. Hoe goed kun jij herstellen??? Vooral met warm weer is het opletten. Stel jezelf de vraag: wat heb ik verloren? ??Ten eerste heb je natuurlijk veel gezweet. Dat betekent dat je vocht bent kwijtgeraakt. Dat is de eerste balans die je gaat herstellen. Drink lekker wat. Bij herstel draait alles om balans en hierbij gaan we er vanuit dat je de training inging in een perfecte conditie. Na de training ga je de tekorten weer opheffen. Je lost eigenlijk een schuld in naar je eigen lichaam zodat je weer kiplekker voelt.?? Vuistregel: hoe warmer het weer hoe meer je zweet. ?? Dat vochtverlies wil je aanvullen. Slechts een kleine afwijking, enkele procenten in die vochtbalans zal er al voor zorgen dat je minder goed presteert. Bij een training is dit misschien iets minder belangrijk. Loop je net een wedstrijd waar je een half jaar voor trainde dan wil je dat zeker voorkomen.?? Hoe snel neem je vocht op? ?Daarom heeft het ook zin om tijdens lange duurlopen te drinken. Het probleem is de opna-

me. Je lichaam heeft tijd nodig om vocht op te nemen en ondertussen is het ook met een inspanning bezig. Daardoor wordt de opname vertraagd. Toch blijkt dat hardlopers die tijdens een lange training kleine beetjes drinken beter uit de training komen en makkelijker herstellen.?? Verschil in brandstof? Tijdens het hardlopen verlies je glycogeen. Dat zijn suikers die in je zijn opgeslagen. Het is de eerste brandstof die het lichaam aanspreekt. Ook vet wordt aangesproken maar dat gaat vele malen langzamer. Glycogeen wordt gevormd door de koolhydraten die je inneemt. ??Balans in koolhydraten? Om je een idee te geven van de balans: als het heel warm is, denk aan tropische temperaturen, zul je veel zweten en wil je meer drinken. Dan is vocht plus ongeveer 4 tot 8% koolhydraten in je drank een mooie oplossing. Is het niet zo warm dan kun je meer koolhydraten in je drank doen, denk aan 8 tot 15%.?? 1 tot 1,5 keer? Het kan handig zijn om jezelf te wegen vooraf aan de training. Weeg je achteraf bijvoorbeeld 0,75 kilo minder drink dan 1 tot 1,5 keer dat gewicht erbij. Verdeel het in stappen, giet niet zomaar dat vocht in één keer

erbij.?? Maximaal 20 gram eiwit? Al snel kun je ook vaste voeding nemen na een training. Een vast onderdeel daarin is eiwit. Eiwit zorgt voor herstel van spieren, ligamenten en ander belangrijk weefsel. Dat wil je graag want in een training of wedstrijd beschadig je die altijd in lichte mate. Je kunt niet meteen een hele steak verorberen. Weer is de opname, nu van het eiwit, in één keer beperkt. Je kunt ongeveer 20 gram eiwit opnemen. Meer heeft daardoor geen zin. ?? Houd je buik blij!? Beter nog in de relatie herstel en voeding is om in stappen te denken. Je wilt onmiddellijk na je training vocht en koolhydraten. Daarna, denk in stappen van uren, kun je telkens in kleine beetjes voeding, vocht en daarmee koolhydraten en eiwitten aanvullen. Bedenk wel; houd je buik blij! Met een maag en ingewanden die gewoon kunnen functioneren voel je je lekker. Dan herstel je stapsgewijs met voeding en drinken het snelst.? Bron: verhouding koolhydraten, hoeveel drinken voor herstel en eiwitopnamen Factsheet voeding 03 NOC*NSF. MARC GERLINGS


Grote Clubactie De Grote Clubactie heeft AV ATHLOS in 2016 het mooie bedrag van €2.370,66 opgeleverd. Het bestuur heeft op voordracht van het Grote Clubactie-team ( Hennie, Hein, Niels en Marc) besloten dit te besteden aan de volgende doelen: 1.

Verfraaiing van de kantine (€1.250);

2.

Aanschaf Athletic Champs onderdelen voor de jeugd (€750);

3.

Bijdrage aan een beamer voor clubgebouw (€370).

In de kantine is door de kantinecommissie een aantal tafels langs het raam geplaatst, zodat het publiek vanuit het clubhuis de verrichtingen van de atleten kan bekijken en een bakje koffie of thee drinken. Ook de inrichting is klantvriendelijker/ gezelliger gemaakt. De Accommodatiecommissie heeft een beamer aangeschaft, die door een ieder gebruikt kan worden voor.

Alida van de Kolk heeft als hoofdbaantrainer een heel aantal artikelen gekocht voor de jeugd en m.n. voor de trainingen en wedstrijden van Atletic Champs.

In het najaar ( 16 september a.s.) start opnieuw en nu voor de 45e keer de Grote Clubactie, waarbij 80% van de opbrengst voor Athlos is. Koop zoveel mogelijk online, dit scheelt namelijk veel administratie. De doelen worden z.s.m. bekend gemaakt via de website.


Minor Oriëntatievereniging geeft clinic bij Athlos. Minor is de Oriëntatievereniging in Harderwijk. Een half jaar geleden heeft Athlos de banden met clinic aangehaald om meer te kunnen bieden aan de atleten van Athlos, zeg maar verbreden van het aanbod. Daarentegen was Minor op zoek naar uitbreiding van haar activiteiten, dus de link werd al snel gelegd. Een aantal jaren geleden was Oriënteren een onderdeel welke bij Athlos heel normaal was. Jacob Haklander heeft het Oriënteren in Harderwijk bekend gemaakt en is daar nog steeds heel behendig in. Ook andere coryfeeën zoals Hans Kuijcken en Anita Foppen(een aantal malen Nederlands kampioene) zijn wegatleten binnen Athlos maar ook heel goede Oriënteerders. Na enkele gesprekken gevoerd te hebben gaf het bestuur van Athlos het groene licht en werd een datum geprikt voor een clinic om daarmee de wegatleten en de wandelaars binnen Athlos deze tak van atletieksport aan te bieden. Op 22 en 23 mei jongstleden heeft Minor geweldige avonden voor ons georganiseerd. Eerst werd er uitleg gegeven, waarna de atleten aan de slag gingen. Om te wennen aan het lezen met een kompas werd eerst geoefend op het eigen Athlos terrein. Hierna werden de atleten in groepjes van twee het bos in gestuurd met een kaart, een kompas en een chip, en dienden zij de controle-

posten op te zoeken welke waren uitgezet. Voor de één een makkelijke opgave, maar voor anderen een haast onneembare hobbel, leek het wel. Aan het einde bij terugkomst werd gecontroleerd aan de hand van het uitlezen van de chip of iedereen de juiste posten had gevonden. Wat duidelijk werd aan het einde was dat iedereen veel plezier had beleefd aan deze manier van atletiek bedrijven. Men hoefde niet op de paden te blijven, maar moest zijn/haar weg zoeken om zo snel mogelijk de posten te vinden. Grote dank aan de organisatie van Minor en hopelijk gaan nog veel Athlos leden ook met deze sport plezier beleven.


Oriëntatieloop of Oriënteringsloop Op 22 mei mochten de sporters van de loopgroepen ervaren wat een oriënteringsloop is. Leden van OLV Minor ( Oriënterings Loop Vereniging Midden Nederland). Eerst duidelijk onwennig voor de hardlopers van de loopgroepen 1-5. Met kaart en kompas mochten ze in tweetallen op weg, op en bij de atletiekbaan. Daarna het hondenbos in met kaartje en kompas en een speciaal apparaat om de tijd tussen de posten te registreren. Sommige tweetallen, meestal dames, liepen zonder problemen het parcours, terwijl anderen vaak te snel langs de posten gingen en daardoor weer terug moesten en dus behoorlijk veel tijd verloren. Zelfs de terugkomst van verschillende groepjes was niet zoals het hoorde, want ze eindigden bij het beginpunt! Toch was het nog lang wachten op de laatste lopers, die bij de herten hebben staan kijken. De inzet van de helikopter was achteraf dus niet nodig!

De reacties naderhand waren van enthousiast tot dit is ( nog) niets voor mij. Organisatie bedankt voor de moeite en de tijd!!


Wissel no.3  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk