Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging Athlos februari 2019


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

   

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

  

   

  

     

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de Bestuurstafel Uit Het Startblok Even voorstellen ….. Atletiekunie en NTB Gezocht……… Slimmer door hardlopen Athlos Cross Tempo houden Bericht van de commissie BWW Vitalers rond de jaarwisseling Athlos Trail Running series Vrijwilligers voor de HM Sponsorkliks Pelgrim op weg naar Rome Zaterdagmorgen training Epte therapie Toevallige ontmoeting Kledigng wegatletiek bestellen Hoe loop je door als je eigenlijk wilt stoppen?

Kopij voor Wissel 2 inleveren voor 25 maart 2019


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Patricia van Domburg

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenspersoon

vacant

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden

Een nieuw jaar en al weer veel zaken die de aandacht vragen in de wereld en zelfs ook bij Athlos.

De voorzitter heeft er over gesproken en geschreven in zijn Nieuwjaarstoespraak ( ook in dze Wissel) , nl. het werk van de vele mensen die zich vaak inzetten om alles goed te laten verlopen. Het is al veel vaker gezegd, maar zonder vrijwilligers geen vereniging. Op de achtergrond en vaak onherkenbaar voor veel leden van onze vereniging de mensen van

de Activiteitencommissie, die elke woensdagmorgen bijeenkomen om het clubgebouw, de baan en de atletiek attributen in

goede staat te brengen en te houden. Op de foto twee van deze heren die een deel van de stoep sneeuwvrij maken. Hulde aan alle achtergrond-helpers!

In de Wissel ook weer de bijdragen van leden, die zich op veel manieren inzetten voor Athlos. Voor de volgende Wissel mag elke Athlosser kopij opsturen! Ook nu weer veel leesplezier!


Van de bestuurstafel Beste Athlos vrienden en vriendinnen Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze

Atletiek Vereniging Athlos. In het bijzonder een warm woord van welkom voor onze wethouder dhr. Marcel Companjen. Als we nu rond kijken in de kantine dan zien we dat deze op een hele mooie wijze in kerstsfeer is gebracht, het ziet er geweldig uit. Deze aankleding is verzorgd door de dames van de Nordic Walking. Dames heel hartelijk dank voor deze warme en mooie aankleding, het ziet er geweldig uit. Nog een stukje hardware: Zoals jullie allemaal wel zullen hebben gezien is ons terrasmeubilair “vernieuwd”. Het heeft ons niets gekost want Gert Reijers

van de Admiraal heeft ons dit geschonken. Gert, heel hartelijk bedankt, we zijn er erg blij mee.

Terugkijkend op 2018 kunnen we vast-

stellen dat we het op sportief gebied heel goed doen. Het is wederom indrukwekkend, zoveel kampioenen, zoveel talent, en vele clubrecords die zijn verbeterd. Ook in de regulier competities hebben alle groepen goed gepresteerd en we zijn er wederom trots op dat de dames en heren competitieploegen zich hebben gehandhaafd in hun 2e klasse. Er is een goede samenwerking tussen de trainers van de wegen baanatletiek. Er vindt uitwisseling van kennis en kunde plaats, evenzo wordt er wederzijds ondersteund in het ma-

ken van schema’s en worden deze ook onderling uitgewisseld. Er is een Middellange Afstandsgroep (MILA groep) opgericht van baan- en wegatleten. En een nieuwe tak van sportbeoefening: Bij de wegatletiek is gestart met een trailcursus op zaterdagmorgen. Dit is zeer succesvol geweest, we gaan hiermee verder. We hopen hiermee nog meer mensen enthousiast te krijgen voor de loopsport, een ieder op hun niveau. Mogelijk dat hierdoor ons ledental wat nu stabiel is op ongeveer 700 leden, ook iets gaat stijgen. EN, en, bij zowel baan-, wegatletiek en wandelsport zijn er nieuwe trainers bij. Kortom op sportief gebied hebben we een zeer goed jaar gehad. November 2018 hebben wij als bestuur een kennismakingsgesprek gehad hier op onze verenging met onze nieuwe wethouder, Marcel Companjen. Niet dat de wethouder onbekend is met onze verenging, hij is zelf fanatiek hardloper en heeft diverse door ons georganiseerde wedstrijden meegedaan. Maar ja, als wethouder met sport in de portefeuille heb je toch een andere relatie. We hebben in dit


kennismakingsgesprek o.a. de volgende onderwerpen besproken. * In overleg met de gemeente en de provincie realiseren van een veilige oversteek van de N302 (voor de ingewijden onder ons, de oversteek van de N-302 ter hoogte van de trimbaan). De eerste contacten hierover zijn al gelegd. * De duurzaamheidsactiviteiten van onze vereniging, wat hebben we gedaan en wat zijn we van plan te gaan doen in 2019. Verders nog de volgende opvallende activiteiten: * nieuwe clubkleding voor de trainers * kantine "gepimpt", heel veel dank hiervoor aan de accommodatiecommissie. * Partytent met verenigingslogo aangeschaft van gelden grote clubactie * We hebben nieuwe baanverlichting aangelegd waarvan we het geld in 2020 terugkrijgen van de gemeente

* Overleg met VVOG om te bezien of wij samen een fitness ruimte kunnen realiseren * we gaan de mogelijkheden onderzoeken of het financieel haalbaar is zelf elektronische tijdwaarneming aan te schaffen? Hierbij aandacht voor het mogelijk aanschaffen met meerdere verengingen en het kunnen onderhouden en exploiteren van dit systeem. * aanschaf nieuwe hoogspringmat voor pupillen en bijdrage voor deze van de RABObank Investeringsfonds. * Verder op-pimpen van de kantine * en last but not least, het promoten onder onze atleten dat zij onze verenigingshardloopkleding gaan aanschaffen. We hebben geweldige

Om dit alles te bereiken, de sportieve prestaties en de ondersteuning hiervoor wordt er heel veel werk verzet door velen van ons, zowel voor- als achter de schermen. Het is mooi om te zien dat veel leden het belangrijk vinden om zich in te zetten voor onze vereniging en dat zij het verantwoordelijkheidsgevoel delen dat we samen de vereniging maken. Beste leden-vrijwilligers, een heel, heel hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme. Voor ik afsluit. Een van deze hardwerkende vrijwilligers is onze voorzitter van de sponsorcommissie, Marc Bezemer. Marc heeft mij gevraagd om ook even iets te mogen zeggen vanmiddag. Marc “the floor is yours� . Beste mensen, 2018 was prachtig en zoals net gezien en gehoord, 2019 begint ook prachtig.

Waar gaan we dit nieuwe jaar naar toe. Wat gaan we nog meer doen in 2019: Ik noem enkele belangrijke toppertjes: * verder investering in duurzaamheid. Mogelijke samenwerking met VVOG en TV Strokel op het gebied van energiebesparingsmaatregelen.

vele fronten weer actief en sportief bezig.

Ik wil graag afsluiten met een toost op het nieuwe jaar. kleding met een mooi uitstraling. Kortom, ook in 2019 zijn we op

Moge 2019 voor u en de uwen een prachtig sportief jaar worden, met geluk en gezondheid.


“Uit het Startblok” 1e kwartaal 2019 Het verslag van een koukleum. De maand januari vliegt voorbij en alle groepen van de baanatletiek zijn druk aan het trainen in de zalen of op de baan. Vanaf november tot en met februari hebben alle groepen een zaal tot hun beschikking en ik moet zeggen dat ik dat als trainster toch wel erg leuk en bovenal lekker warm en aangenaam vind. Nu ben ik dan ook zo’n beetje de grootste koukleum op deze aardbol en weet ik van gekkigheid niet wat ik aan moet trekken op de baan zonder het toch koud te hebben. Vol verbazing zie ik soms sporters in een korte broek of shirt zonder mouwen de ijskou trotseren en het enige wat bij mij opkomt is, hoe dan?

Belangrijk dat vooral bij de jongere kinderen hier veel aandacht voor is. Een kind kan beter een laagje uittrekken als hij of zij het te warm heeft dan dat het tijdens de hele buitentraining staat te rillen van de kou. Wees als ouders of verzorgers hier bedacht op.

Een regenjack of warme jas en een muts en handschoenen zijn meestal ook geen overbodige luxe. Mocht het te warm wor-

den dan kan het uit en handschoenen kunnen opgeborgen worden in het rugzakje van de trainers. Inmiddels hebben we de kou en regenbuien mogen ervaren bij de crossen van de cross competitie. Met name de 3e competitie heeft het bijna aan één stuk door geregend en leek de cross bijna op een mudrun met de nodige valpartijen. Toch

heeft het wel wat zo’n cross en word er door de Athlos atleten super goed gepresteerd. Op zaterdag 16 februari staat de laatste crosscompetitie op de agenda en is er tevens de uitslag van het overall klassement. Ik hoop op veel groene hemden op het schavot! Een aantal baanatleten (jong en oud) maakt zich op voor de indoorwedstrijden en vanaf het weekend van 19 en 20 januari vinden er diverse NK wedstrijden plaats in het Omnisport te Apeldoorn. Om in vorm te komen voor deze wedstrijden of om lekker in een grote hal te trainen kun je, je aanmelden voor een zelfstandige


training in het Omnisport. Zo gingen we ook met een delegatie van de senioren/mastergroep trainen op deze mooie en erg schuine baan. Na een korte warming up hebben we wat startwerk en sprint gedaan uit de startblokken, is er hoog gesprongen en vervolgens werden er 200 meters gelopen in een pittig tempo. Een hele positieve ervaring en voor mij als “koukleum trainster” een heel goed alternatief voor trainen in de regen en kou! Mocht je ook interesse

master Jeremy. Jeremy heeft in 2018 meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen en heeft daar 2 maal goud verovert op de sprint en bij het hoogspringen. Op vrijdag 18 januari werd er het jaarlijkse Sportman/vrouw/ploeg verkiezing van Harderwijk gehouden. Uiteraard werd onze master Jeremy Robbemond als kandidaat opgegeven en ook genomineerd! Vanaf toen kon er gestemd worden op

hebben voor een training in de Omnisport doe mij dan een berichtje.. er zijn nog wat mogelijkheden op de maandagavond. Een atleet die zeker gebruik maakt van deze trainings mogelijkheden in Omnisport is onze

jouw favoriete sportman. De uitslag werd voor 40% door een jury bepaald en voor 60% bepaald door de uitgebrachte stemmen. Met een aantal bestuursleden waren we bij deze huldiging aanwezig en mochten we getuige

zijn van “de sportman van 2018 “uitreiking aan Jeremy Robbemond. Jeremy die een mooi beeld en een waardecheque in ontvangst mocht nemen was super blij en trots. Evenals wij van Athlos en zijn trouwe fanclub en aanhang. Aankomend weekend doet Jeremy weer mee met de NK en we zijn benieuwd of we volgend jaar ook weer op de tribune zitten bij de verkiezing van het jaar 2019!

Wat staat er aan te komen? Zoals ik al schreef is er de laatste cross op 16 februari, zijn er wat indoorwedstrijden en organiseert Athlos op 23 maart 2019 haar eigen indoorwedstrijd in Omnisport voor de pupillen, D en C junioren. Er word hard gewerkt aan wederom aansluitend op de indoor het grote Athlos waterfestijn en………………. is de eerste kampvergadering ook weer geweest. Het belooft dit jaar een Mega spektakel te worden dus noteer maar vast in de agenda dat vanaf donderdag 30 mei tot en met 1 juni alle pupillen, D junioren en de C junioren op kamp zijn.. Tegen die tijd hebben we vast prachtig weer en kan er weer in korte broek en T shirt gesport worden. Vergeten we niet de algemene ledenvergadering op vrijdag 22 maart! Ik zie jullie graag,


Even voorstellen…….. met een hapje en een drankje. Verder vind ik het heerlijk om lekker te sporten; hardlopen, boksen, zumba, Strong Viking Run, noem maar op…... Toen 4 jaar geleden de trainers van de mini-, B- en C-pupillen stopten met deze groep training te geven, hebben Martin , Merel , Alida en ik deze groep overgenomen. Ieder met zijn eigen

Mijn naam is Patricia van Domburg, ik ben 47 jaar en getrouwd met Ricardo en wij hebben 2 zoons. Sebastiaan en Daniël. Ruim 6 jaar geleden wilde Sebastiaan op atletiek en zo kwam ik bij Athlos terecht. Wat mij direct opviel was de enorm positieve sfeer die er heerst.

Ik doe veel vrijwilligerswerk op de Dominicus Savio, de school

waar mijn kinderen op zitten. Hier ben ik actief in de ouderraad, etc. Maar ook voor de karateschool waar Sebastiaan en Daniël sporten zet ik mij graag in. Hiernaast heb ik ook nog tijd voor mijn superleuke baan als receptioniste bij Sportcentrum Iedema. Als ik tijd over heb ga ik heerlijk uitwaaien met mijn beagle Roxy. Ik ben dan ook regelmatig met mijn hond en kinderen te vinden op de Ermelose hei, bij de Zandenplas of op de zandverstuiving in Doornspijk. De zomer is mijn favoriete jaargetijde, ik hou ervan om heerlijk met mijn gezin, familie en vrienden lange avonden in onze veranda te zitten met een lekker glas wijn bij de vuurtafel, of avonden op het stadsstrand te vertoeven

expertise in de rol waar je goed in bent, een sterk team. Maar het bleef niet bij het verzorgen van de pupillentrainingen. Ik vond het ook erg leuk, om de

pupillenadministatie erbij te doen. Eerst alleen van de jongste groep en inmiddels van alle pupillen.


Naast het geven van baantrainingen, het doen van de communicatie, ga ik ook mee als leiding “lijding” van het jaarlijkse Athlos jeugdkamp. Hier zit veel voorbereiding aan vast, maar wat is dat leuk zeg. Met baantrainers van de junioren en pupillen organise-

Naast dit alles heb ik per 1 januari ’19 de functie van algemeen bestuurslid in het Athlos bestuur aanvaard. Eerst heb ik een aantal vergaderingen bijgewoond om te kijken of het klikte, dat zat al snel goed. Vervolgens heb ik bekeken of ik van mening was iets bij te kunnen dragen. Wat mij ook hier weer opvalt dat een ieder dingen doet waar hij of zij goed in is en zo ontstaat er naar mijn mening een sterk team. Ik heb hier heel veel zin in en zal mij met veel enthousiasme inzetten.

Zo hoop ik nog jaren met veel gedrevenheid, enthousiasme en plezier aan Athlos verbonden te zijn.

ren we aan de hand van elk jaar een ander thema een fantastisch gezellig kamp. Vorig jaar is er een baanatletiek masters groep gestart. We trainen 1x per week op maandagavond. Hoe leuk is het om met medetrainers, ouders, oudatleten te sporten. Wat een enthousiaste groep en wat leuk om het allemaal zelf te doen. Dat is wel even wat anders dan training geven……

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Atletiekunie en NTB De Atletiekunie en de NTB hebben afspraken gemaakt over het uitwisselen van wedstrijdlicenties. Triatleten kunnen zonder extra kosten via de NTB een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie aanvragen en zodoende deelnemen aan officiële loopwedstrijden (zowel op de baan als op de weg en in het veld), inclusief Nederlandse kampioenschappen. Omgekeerd kunnen wedstrijdatleten van de Atletiekunie, zonder extra kosten voor een daglicentie, deelnemen aan officiële wedstrijden (inclusief NK’s) van de NTB tot en met de olympische afstand. Tri- en duatleten beoefenen meerdere sporten en doen daardoor regelmatig mee aan evenementen die georganiseerd worden door aanverwante bonden. In de meeste gevallen is daarvoor een lidmaatschap of licentie van de betreffende bond noodzakelijk. Triathlon is een sport die de afgelopen jaren een grote groei doormaakte. Met de groeiende belangstelling voor de triathlonsport zijn er ook steeds meer leden van de Atletiekunie die graag kennis willen maken met triathlon of een andere vorm van combiduursport zoals duathlon (lopen-fietsen-lopen) of zwemloop (zwemmenlopen). Wat betekent dit voor jou als Atletiekunie-lid?

 Met jouw wedstrijdlicentie van de Atletiekunie kun je je inschrijven voor alle NTBwedstrijden (inclusief NK’s).  Voor de afstanden tot en met de Olympische afstand is deelname mogelijk zonder extra kosten, voor de langere afstanden dient een daglicentie te worden aangeschaft (prijs afhankelijk van de afstand)  Bij deelname aan NK’s van de NTB kunnen leden van de Atletiekunie ook Nederlands kampioen worden (zie ook de aanvullende bepalingen);  Leden van de Atletiekunie die deelnemen aan NTBwedstrijden vallen onder de van toepassing zijnde reglementen van de NTB. Houd er rekening mee dat de organisatie van het betreffende evenement je wedstrijdlicentie kan controleren (aan de hand van je Atletiekunie digitale ledenpas) Aanmelden voor NTBwedstrijden kan via www.ntbinschrijvingen.nl o f op de website van de betreffende evenementorganisatie (bij licentienummer je Atletiekunie-licentienummer invullen) Wat betekent dit voor NTBleden?  Atletenlicentiehouders van de NTB kunnen via de ledenadministratie van hun bond kosteloos een licentie van de Atle-

tiekunie aanvragen. Ze worden dan lid van de ‘vereniging NTB’ en ontvangen een digitale ledenpas van de Atletiekunie  Leden van deze ‘vereniging’ ontvangen van de Atletiekunie een digitaal licentiebewijs waarmee ze zonder extra kosten kunnen deelnemen aan alle loopwedstrijden (inclusief NK’s) die onder auspiciën van de Atletiekunie worden georganiseerd. Dit geldt voor baan-, weg- en crosswedstrijden maar niet voor horden-, sprint-, estafette- en meerkampwedstrijden;  Leden van de NTB kunnen bij deelname aan NK’s van de Atletiekunie ook Nederlands kampioen worden;  NTB-leden die op deze manier lid worden van de Atletiekunie vallen bij atletiekwedstrijden onder de van toepassing zijnde reglementen van de Atletiekunie. Opzegging van het NTBlidmaatschap betekent automatisch ook opzegging van het lidmaatschap van de AU. Aanmelden voor loopwedstrijden kan via www.atletiek.nu (met name voor baan- en crosswedstrijden) en via www.hardlopen.nl (wegen crosswedstrijden). Bron: https:// www.atletiekunie.nl/ kenniscentrum/bestuurder-encommissielid/ ledenadministratie/ntb


Gezocht

en nog niet gevonden

Petra van Essen, onze online webmaster en beheerder van Facebook / Instagram en Twitter voor onze Athlos website en de website van de Halve Marathon Harderwijk stopt er per 1 mei mee!?! En nu? Nu zijn we op zoek naar een nieuw Online Media talent! Ben jij dit Online Media talent? De Webmaster, die weet hoe je content plaatst op een website? En weet jij hoe je FB, Insta en Twitter moet beheren en voorzien van leuke content? Dan zijn we op zoek naar jou! Geef je dan snel op bij Janet Granneman ( vrijwilligerscommissieathlos@gmail.com of Luuk de Jong ( mail: dewissel@athlos.nl) Wat moet je weten? De sites zijn gemaakt in Joomla. Het technisch beheer wordt gedaan door Nico Somerwil, dus het gaat om het plaatsen van content. Het gaat om de online media van Athlos en de Halve Marathon Harderwijk De taak van webmaster en beheerder is ook op te delen in 4 stukjes : 

webmaster voor de algemene website van Athlos ( athlos.nl)

Webmaster voor de Halve Marathon Harderwijk (https:// halvemarathonharderwijk.nl/

Beheerder van social media algemene zaken

Beheerder van social media HMH

Als een van deze deeltaken je aanspreekt en je wilt grotendeels vanuit huis werken, meld je dan aan via

vrijwilligerscommissieathlos@gmail.com


Slimmer door hardlopen Afvallen en meer bewegen staat wereldwijd op nummer 1 in de top 10 van dingen die we belangrijk vinden. Om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk tot actie overgaan kun je gebruik maken van positieve attributie. Je verbindt meer bewegen aan allerlei voordelen en bent zo meer geneigd ook daadwerkelijk de deur uit te gaan. Recent onderzoek geeft ons nog een extra reden – en dus motivatie – om te bewegen. Want.....van bewegen wordt je namelijk slimmer en houd je aftakeling van de hersenen op een afstand. Word een kei in memory In het onderzoek werd een groep weinig actieve mannelijke studenten gevraagd naar een hele rits portretten met namen van vreemden te kijken. Na een korte pauze moesten ze proberen zoveel mogelijk namen bij de goede foto’s te plaatsen. Vervolgens werd de helft van de groep op een fiets gezet waarbij ze steeds harder moesten fietsen totdat ze uitgeput waren. De andere helft van de groep mocht rustig een half uur op een stoel zitten Vervolgens deden beide groepen de test met de foto’s en namen nog een keer. Opvallend resultaat was dat de fietsende groep aanzienlijk beter presteerden op de tweede test. De groep dit enkel gezeten had zag geen verbetering.

Gezonde zenuwcellen

lichte vermindering van prestatie zien tijdens een cockpit simulator Bloedmonsters die gedurende test die drie keer per jaar werd de hele test bij alle deelnemers uitgevoerd. De grootste achteruitwaren afgenomen gaven de ver- gang was echter te vinden bij piloklaring voor het resultaat. Direct ten die een bepaalde genetische na de inspanning hadden de fiet- afwijking hadden. Deze genetisers een aanzienlijk hogere con- sche variatie zorgde er namelijk centratie van het brain-derived voor dat de BDNF activiteit in de neurotrophic factor (BDNF) eihersenen werd verminderd. De wit. Dit eiwit staat bekend om piloten met deze afwijking lieten zijn positieve effect op de wertwee keer zoveel achteruitgang in king van de zenuwcellen. De de test zien als hun collega’s. zittende groep zag geen verandering van de BDNF in het bloed. Direct en snel resultaat Nooit te oud om te leren Een vergelijkend onderzoek onder oudere ratten liet zien dat voorheen inactieve bejaarde ratten die een aantal keer per week vijf minuten een rondje renden een sprong in hun geheugenfunctie maakte. De beweging had zoveel effect dat ze een stuk beter scoorden op knaagdier-geheugen-testen dan veel jongeren, inactieve ratjes. Ook een langdurig onderzoek onder ruim 140 piloten (tussen de 40 en 65) liet het effect van beweging zien. Alle piloten lieten gedurende twee jaar een

Professor Salehi die het onderzoek naar de piloten leidde verwacht dat mensen met deze genetische afwijking aan de BDNF productie het meeste baat zullen hebben bij beweging. Maar dat beweging de snelste, meest consistente en grootste verandering laat zien in de productie van het eiwit voor iedereen. Een spelletje memory op het programma? Eerst maar even een rondje rennen. Een slimme vogel die jou dan nog kan verslaan! MIRIAM VAN REIJEN

Prorun


Athlos cross De start van het winterseizoen met de 54e vernieuwde Athlos cross met nieuwe onderdelen als de obstakelen estafette-cross! Juist in de week voor de Athlos cross gaf het mooie zomerweer zich dan toch gewonnen en werd de herfst ingezet. De bossen kregen hun herfstkleuren en de regen maakten de paden al wat modderig. De weersvoorspellingen voor die zaterdag 27 oktober gaven geen garantie voor een droge dag. Maar weer of geen weer; de Athlos cross gaat door en de atleten verschijnen aan de start. Het winterseizoen is begonnen! Voor deze 54e Athlos cross was er gezocht naar een aantrekkelijk en uitdagend programma, waar voor elk lid van onze atle-

tiekvereniging wel een mooi onderdeel in te vinden was om er met z’n allen een mooi evenement van te maken. Daarbij was er veel publiciteit gezocht in de regio waarbij elke wedstrijdatleet, maar ook alle recreanten uitgenodigd werden om mee te doen. Om 9:30 uur gingen de eerste wandelaars van start. Met twee wandelgroepen per week en maar liefst 4 Nordic walking groepen in verschillende niveaus binnen onze

vereniging was het een voor de hand liggende keuze om ook voor deze leden binnen het Athlos cross programma een mooi onderdeel te plannen. Er waren dan ook 2 prachtige wandeltochten uitgezet van 7 en 12,5 km door de Harderwijker bossen en over het Beekhuizerzand.

Daarbij was er om 11:00 uur de start van een begeleide wandeltocht, waarbij van alles verteld werd over de omgeving en de rijke geschiedenis van ons prachtige bos en Beekhuizerzand. Bij terugkomst wachtte een heerlijke kom snert. Om 10:30 uur gingen 82 atleten van start bij de Run-bikerun. Een ronde van 2,5 km lopen, 12,5 km fietsen en dan nog een keer die ronde van 2,5 km, waarbij tijdens het


fietsen een stuk van de bikebaan gereden werd waarbij met veel bochtjes en een flinke heuvel behoorlijk wat technische vaardigheid en uithoudingsvermogen gevraagd werd. Voor de toeschouwers was dit een heel mooi onderdeel om te zien. Met af en toe lichte regenbuien met een zonnetje welke prachtige regenbogen gaf boven onze mooie atletiekbaan. Opvallend bij de run-bikerun was het grote aantal deelnemers van buiten Harderwijk; maar liefst 66 deelnemers. Goed te zien dat dit onderdeel al goed bekend is in de regio!

Om 13:30 uur ging het middagprogramma van start met de obstakel-cross voor de jeugd. Achterin het sportterrein ligt een bikebaan en deze was hier zeer geschikt voor. Een paar weken

voor de Athlos cross hebben de pupillen al even mogen kijken en testen hoe zwaar het zou worden. Tevens was dit voor de organisatie een mooi moment om even te zien hoe de jeugd dit zou vinden en of het niet te zwaar was. Nou dat was geen enkel probleem tijdens die training en dit gold tijdens de Athlos cross idem dito. Ze stonden te trappelen van ongeduld bij de start en alle ruim 80 pupillen en Djunioren kunnen terugkijken op een enorme prestatie waar ze heel trots op mogen zijn. Waarbij wel nog een extra vermelding en groot compliment voor de D-junioren, want wat kregen zij een flinke bui regen tijdens hun loop! Het kwam met bak-

ken de lucht uit en dat maakte het parcours nog zwaarder! Wat een kanjers! Overduidelijk was het dat alle kinderen de obstakel cross erg leuk vonden. Voor de vele ouders en familieleden was het bij de start en finish ook een mooie plek om de jeugd te kunnen volgen, al slingerend langs de heuvel. Voor de organisatie was de tevredenheid en enthousiasme bij de kinderen van begin tot zelfs het hele natte einde de bevestiging dat hier een heel mooi onderdeel ligt voor verdere uitbreiding. Niet in de zwaarte van het parcours, maar wel in het bedenken van nog meer verschillende en stoere obstakels. Het belooft veel voor volgend jaar.


ners Rob, Raimo en Ruben als eersten binnen in een tijd van 26:47. Bij de meisjes 14 t/m 17 jaar was er een mooie strijd tussen de twee teams met o.a. de zusjes Rosa en Fien Molenberg. Het team van Rosa won met 8 seconden van het team van Fien (32:38 en 32:46).

Om 15:30 uur ging de estafette cross van start en voor zover bekend zelfs de allereerste keer in Nederland. De estafettes op de baan en zelfs ook al op de weg zijn bekend, maar gecombineerd met een cross nog niet. In teams van 3 deelnemers die allen omstebeurt 2500 m cross door het bos moesten lopen. En voor zo’n 1e keer durfden 15 teams van 3 atleten de uitdaging aan te gaan. De afstand van 2500 m was voor eenieder goed te doen en voor de snelle atleten te vergelijken met een korte cross van meestal ook 2500 m. Voor het publiek was het mooi om de wissels te zien en voor de atleten gaf het een goed teamgevoel om dit gezamenlijk te kunnen doen. In plaats van tegen elkaar te strijden kwam door 3 hele snelle tijden het team van onze 3 trai-

Bij de Dames 35+ kwamen mooie jeugdherinneringen tot leven met een team van 3 jeugd atletiekvriendinnen uit de Spero-tijd. Karin Knopper, Alice Kramer-Westerink en Alida van de Kolk liepen in deze volgorde hun estafette cross en gingen zonder verdere tegenstanders in hun klasse met de eerste prijs en de zakken pepernoten naar huis. Al was het overduidelijk dat het hun niet ging om de prijs, maar om na zoveel jaren nog steeds het plezier in hardlopen samen te delen. Het was sowieso goed te merken aan de gezelligheid in de wisselzone tussen de deelnemers, de juryleden en de toeschouwers dat de estafette cross door allen werd omarmd als een prachtig

nieuw onderdeel. Wie weet hoeveel teams er volgend jaar aan de start staan.

Na de estafette cross gingen nog zo’n 30 lopers van start voor een 5 of 10 km lange cross. Zo ook Karin Knopper, die na haar 2500 m bij de estafette cross nog even een 5 km liep in 24:34 en daar 2de werd. De 10 km bij de Heren masters werd gewonnen door Gertjan Liefers uit Apeldoorn in 38:02. Het was een dag met zon, regen en vele regenbogen, die van deze Athlos cross een mooi begin maakt van het winterseizoen. We kunnen terugkijken op een prachtige sportdag met de Athlos cross in een vernieuwde aanpak met heel veel mogelijkheden en potentie voor de toekomst. Voor alle uitslagen – www.athlos.nl

Dit artikel is helaas niet geplaatst in de vorige editie!


zoekt vrijwilligers!!


Sponsoren BOSLOOP-competitie


Tempo houden Ingehaald worden voelt nooit prettig. Of dat nu in de auto is, op de fiets of tijdens het hardlopen. Liever halen we in dat dat we ingehaald worden, toch? Wedstrijdjes “wie is als eerste vertrokken” komen dan ook dagelijks voor. Mannen staan bekend om dergelijke wedstrijdjes bij het stoplicht: Met broemende motor wachtend voor het rode licht, en zodra het stoplicht op groen springt er vandoor sjezen sneller dan je buurman uiteraard. De langzaamste is de loser, althans aldus de snelst wegracende. Ik geef toe, ik (vrouw) heb er zelf ook wel een handje van, en kan dikke pret hebben als ik zo’n snelle Verstappen eruit sjees - maar dat doe ik alleen als mijn jongens niet in de auto zitten. Iets met goede voorbeeld en zo. Maar goed, dat terzijde. Naast tempo houden is inhalen of ingehaald-worden de strijd in de wedstrijd. Tijdens mijn allereerste wedstrijd ooit, nu zo’n 5 jaar geleden, merkte ik ineens hoe dat voelt. Kort na de start werd ik links en rechts ingehaald door diverse lopers. Hoogst vervelend, en al helemaal als er van die zigzaggende jonge jongens jou voorbij gaan (en je

bijna afsnijden in je pas - grrr...). Na enkele honderden meters had ik het gevoel dat ik alléén maar ingehaald werd en dat ik inmiddels wel als laatste en dus helemaal achteraan liep! Even achterom kijkend zag ik gelukkig nog een lang lint lopers achter mij, waaruit bleek dat ik echt

niet als slak tussen de hazen liep. En ja, gedurende de wedstrijd kon ik zelfs ook wat deelnemers inhalen, en ooo wat voelde dat fijn! Verder was het toch mijn eigen wedstrijd, tegen mezelf en tegen mijn pijnlijke spieren. Het fenomeen “tempo houden” openbaarde zich op dat moment: hoe hou ik dit alle kilometers vol, in een tempo dat enerzijds aangenaam voelt maar anderzijds ook nog goed resultaat heeft? Maar ja, tempo houden, hoe leer je dat? Het is prettig om tijdens een loop in een groepje te zitten die ongeveer hetzelfde ritme als jij volgen. Je verspeelt dan immers niet al teveel ener-

gie aan het continu vasthouden van je tempo, waardoor je wat beter in een “flow” kan komen.

Tijdens mijn trainingsloopjes loop ik echter alleen. Niemand om te volgen, laat staan om in te halen. Die flow, dat duurt een minuut of 10, dan is ie er wel. En dan is tempo-houden ook niet meer zo’n punt. Maar zie eerst die flow maar te vinden… Allereerst: gebruik de juiste muziek. De eerste paar minuten geen relaxte deuntjes, nee hárd erin! Hardrock of hardcore, waarschijnlijk niet voor iedereen een “must”, maar voor mij dus wel. Laat die adrenaline maar via de oortjes je benen instromen! En dan maar gáán, en blazen. Niet teveel op de ademhaling letten, dat verstoort alleen maar. Tempo zoeken, gelijke passen, en op jacht naar de flow. Loop ik eenmaal, dan helpt naast muziek ook nog iets anders mij om in de flow te komen. Namelijk: wie of wat kan ik inhalen? Wie of wat wordt mijn richtpunt, al is het maar fictief? Niets zo vervelend als lange saaie wegen, er moet wel wat gebeuren onderweg. Alles om me in de flow te helpen en af te leiden van het “waarom-doe-ik-dit”-gevoel.


Richtpunten zoeken dus: Die wandelaar in de verte, die maakt dat ik goed op tempo blijf en streef om hem in te halen. Ben ik ‘m eenmaal voorbij, dan dreigt m’n tempo weer in te zakken, dus hup! een volgend richtpunt. De fietser die mij inhaalt - helaas, die valt niet bij te houden, zeker niet al die ebikes van tegenwoordig, dus kansloze zaak. Dan maar de focus op de man-met-hond voor me. Wel uitkijken dat ik niet té dicht langs de hond loop en het een kuitenbijter blijkt te zijn… En door naar het volgende richtpunt. Op naar de flow, en dan blijven gaan.

volhouden. Zonder richtpunt of zonder muziek kan ik beter stoppen, dan vind ik er ook niets meer aan.

Nu ging ik onlangs op weg, vrijdagmiddag, prima weertje, niet te warm en niet te koud. Bijna weekend, goed humeur. Hashtag zin-in zeg maar. Eerst even warmlopen, wandelend tempo, stomend muziekje in de oren als oppepper. En net wilde ik aanstalten maken om echt te gaan lopen, linksaf de door mij geplande route op. Komt van rechts een andere loper, ook in wandeltempo, blijkbaar met hetzelfde Tempo houden dus. streven als ik: Rondje rennen Ik vind het soms een lastig iets, al- en deze bewuste route volgen. thans, als het streven is om binnen Snel nam ik hem op: was dit een bepaalde tijd ergens bij een eindstreep te komen. En u herkent dat vast wel: Je normale looptempo, als je dus niét in een wedstrijd loopt, maar gewoon-gewoon loopt, da’s altijd een vast tempo. Bij mij wel. Standaard 5.7 minuut de kilometer. Ga ik starten dan ga ik vlot weg, bijna rond de 5. Ga ik flowen, dan een ervaren concurrent, of zou zit ik op de standaard. En ben ik ik m kunnen “hebben”? Zou hij moe, en vlot het niet meer, dan mij er vet uitlopen of had ik in gaat het tempo echt boven de 6. hem een richtpunt, een gangGeen supertijden, ik weet het, maker, een mooie tempomamaar hey: op de bank is het tempo ker? “nul”, toch?! Bovendien is het geen Hij was zeker de helft van mijn wedstrijd, maar een alledaagse lek- leeftijd, dat wel. Maar hij droeg ker-weertje-hoofd-leegmakeneen lange joggingbroek - ik loop. mijn kniebroek (het was nog Met richtpunt kan ik het vaste tem- niet zo koud). Hij had een dikke po goed houden, en ook nog lang

trui aan met colletje - ik mijn shirt en windstopper. Hij een muts, ik een zonnebril. Hm. Een beginner, koukleum, of anders? Ik schatte in elk geval in dat ik m misschien “kon hebben”, en dus ging ik van start: meteen in een goed tempo, en op mijn sportswatch zag ik ook in een flink tempo: 4.8 de kilometer. Wow! Acuut kreeg ik al psychische ademnood, alleen al bij het idee dit tempo lang te moeten volhouden… Rustig aan, blijven ademen, denk aan je regelmaat. Achter mij hoorde ik voetstappen, in hetzelfde ritme en tempo als die van mij. Hop, hop, hop, blijkbaar was ik nu zijn richtpunt geworden. Oké mannetje, jij je zin… Daar gaan we! Geen paniek, het gaat goed, ik kan dit best even volhouden, probeer niet aan hem te denken, loop je eigen loop - muziek hard in de oortjes en tempo hoog! Zo liep ik flink door, rechtdoor de weg vervolgen, rechtsaf de Zuiderzeestraatweg op, en door, naar het volgende richtpunt: de rotonde. Boem! Boem! Boem! klonk het in mijn oren, “Drive boy dog boy, Dirty numb angel boy …” Het nummer van Underworld “Born slippy” hield mijn tempo continu rond de 5, en ik stampte door en stampte door. “Go boy!” Pfff da’s wel effe wat anders dan mijn normale tempo, bedacht ik me. Maar ik liep nog vlot, en belangrijker: ik werd nog niet inge-


Ha, je kon me zeker niet inhalen hè, je baalde hè! Gaat meneer een beetje een andere route lopen volgen! Waar dan? Hoe dan? Waar was een afslag, nergens toch? Of…. liep hij van begin af aan al niet achter me?

haald, en ik was voorlopig ook niet van plan me in te laten halen! “Boy and you just groan boy, She said comeover comeover, She smiled at you boy”... Nou, na een minuut of wat was er weinig meer te smilen, dat verzeker ik! Hoe ging ik dit de hele route volhouden, dacht ik lichtelijk in paniek. Oké, het was geen wedstrijd, maar wel mijn eigen kleine wedstrijd tegen een willekeurig uitgekozen slachtoffer! “Hi mom are you having fun, And now are you on your way…” Mom having fun?? Heel grappig mam denkt eerder, wanneer mag ik weer wandelen?! Mam denkt, wanneer gaat hij me inhalen, zodat ik kan opgeven, en even rustig op adem kan komen… Ho wacht, opgeven? Nee dat gingen we niet doen, niet vandaag! Had je hem gezien? In die dikke kleren en dat rustige tempo? Die kon je hebben toch, volhouden dus mam!

Tja, volhouden. Als ik nu maar wist op welke afstand hij inmiddels achter me liep: Vlak op de hielen, of allang afgezakt naar een meter of honderd? Vooruit, ik ging het nu toch voorzichtig proberen: even kort achterom kijken. Niet te lang, niet te opzichtig. Niet dat hij dit als teken van zwakte zou zien, zou voelen dat ik ging opgeven, dat ik vandaag de loser zou zijn, dat hij mij kon hebben in plaats van ik hem… Oké, even korte check. Dus ik keek om en snel weer voor me. En ik keek nog eens kort om ow. Wat? Huh? Waar?

Niemand achter me. Hij was weg. Wat?? Had ik me daarvoor uit de naad… Ik keek weer voor me en moest onwillekeurig lachen. Mooie boel dan, heb ik me daar een euforisch gevoel van jewelste omdat ik maar niet ingehaald word.

Ik piekerde me suf, en ploep! daar ging mijn tempo, acuut op de rem en terug naar standje 6. Back to normal, back to business. Even op adem komen, dat wel, maar toch jammer - dit was wel een supertijd geworden..! Als ik het vol had kunnen houden uiteraard - en dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Of toch.. De rest van mijn route ging weer in een gewoon tempo. “Hi mom are you having fun” werd “Home we'll go, Don't let your head hang low”. Af en toe ging de blik toch nog even over mijn schouder, even checken of mijn geheime tegenstander toch niet ineens achter me liep. Helaas. Of: gelukkig. De volgende dag en de dagen daarna had ik uiteraard een flinke spierpijn … aiiiii, dank je wel boy. Maar - toch een opsteker: “Gefeliciteerd! Beste gemiddelde van de afgelopen maanden gelopen!” zegt mijn sportswatch.” Joehoe.


Bericht van de Commissie Baanatletiek,

Wegatletiek en Wandelsport Beste Athlossers, Komende maand februari en maart staan de herhalingscursussen AED/Reanimatie voor de trainers en kantinemensen ingepland. Athlos als vereniging vind het belangrijk dat de trainers en kantinemensen goed zijn voorbereid op hartfalen en andere stoornissen. Hopelijk hoeven we het nooit te gebruiken. We willen Luit Hoving bedanken dat hij deze cursus voor ons wil leiden. Ook zal in het voorjaar de cursus Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen(EHBSO) opnieuw worden opgezet. Vanuit onze commissie een welgemeende felicitatie aan onze baanatleet Jeremy Robbemond die sportman 2018 in onze gemeente is geworden. Een geweldige prestatie. Vrijdag 22 Maart aanstaande alweer de Algemene Ledenvergadering van Athlos. U als leden wordt hiermee ook namens de CBWW van harte uitgenodigd omdat in deze vergadering de beste Weg- en Baanatleet, het aankomend talent bij de baan en ook de prijs voor de Wandelsport wordt uitgereikt. Altijd een heel bijzondere gebeurtenis op de ALV.

In mei staan de clubkampioenschappen Wegatletiek op het programma. Kijk even op de website voor data en noteer deze alvast in jouw agenda. Bij de Wegatletiek is de Trailcursus goed aangeslagen. Na evaluatie is besloten om op een aantal zondagen een training aan te bieden. Ook zal in de zomer een aantal keren trailtechniek gegeven worden en in het najaar zal een nieuwe cursus opgezet gaan worden. Afgelopen najaar zijn de gesprekken vanuit het bestuur met de gemeente Harderwijk begonnen om Loopland Gelderland naar Harderwijk te krijgen. Wij hopen dat het gaat lukken. Zoals door onze voorzitter op de nieuwjaarsreceptie is verteld heeft Loopland Gelderland als doel kinderen op school te leren beter te bewegen. De docenten krijgen daarbij handvatten aangereikt om op de juiste manier de kinderen te leren bewegen. Ook Athlos zal hierbij haar steentje bijdra-

gen door te helpen bij de diverse clinics die aangeboden worden. We zijn heel blij dat bij zowel de Baan-, Wegatletiek en Wandelsport de meeste functies zijn ingevuld. Echter kan het zomaar weer anders zijn, daarom zijn wij op zoek naar jou. Denk eens goed na over het invullen van trainerschap. Je wordt door Athlos goed gefaciliteerd. Je krijgt kleding, cur-

sussen en een goede verzekering. Daarbij ook een nette vergoeding en training geven is leuk. Je werkt met mensen naar een doel toe. Meld je aan bij Kevin vd Wassenberg voor de baan, Ria van tSlot voor de Wandelsport en Harry Petersen voor de Wegatletiek. Zij kunnen jou alles vertellen over het mooie trainersvak. Met groet namens alle collega’s, Kees de Groot Voorzitter CBWW


Vitalers rond de jaarwisseling groepen bij Athlos om er ook eens heen te gaan.

De Nordic Walking-groep van vrijdagmorgen ‘Vitaal’ had op 21 december 2018 haar ‘eindejaarsloop’ met een gezamenlijke lunch bij restaurant Vivaldi van Sonnevanck. Het werd als vanouds de ‘Route van Jacob Haklander’ (helaas geen wild gezien) en bij de lunch een terugblik op het afgelopen jaar. De groep mag zich nu ook NW-2 noemen omdat de gemiddelde snelheid omhoog is gegaan. Niet onverdienstelijk maar we zijn echt nog geen toppertjes. De groepsgrootte kwam ook aan bod: we moeten onze Somalische Miriam Abdulkadir gaan missen (heeft opgezegd) en voor-

lopig ook Kitty Looman (algemeen lid geworden). De totale groep met de vier gastlopers uit andere groepen bedraagt 16 personen. Frans Meijer en vaste vervangster Sandra Foppen kregen van de ‘klas’ een dankwoord en een presentje voor hun begeleiding. Frans Meijer op zijn beurt had voor iedereen een kerstlichtje uit zijn kerstmuts getoverd. De lunch kostte slecht € 5,60 p.p., een echte aanrader voor andere

Een aantal van ‘Vitaal’ heeft op 5 januari meegedaan aan de nieuwjaarsloop vanaf Nunspeet of Hulshorst, gevolgd door de nieuwjaarsreceptie met erwtensoep in de Athlos-kantine. De woorden van voorzitter Nico Verzijl werden verslonden. Door Magda Olofsen en Frans Meijer in elk geval niet, die hadden los van elkaar ‘spit’ opgelopen en waren er niet. Afgelopen vrijdag 18 januari had het gevroren en was de toegang tot de verzamelplaats – onze kantine – flink glad. Strooizout door penningmeester Marcel Celie deed wonderen. Hij had twee tonnetjes nodig. ‘Vitaal’ was present met 10 loopsters en die liepen linearecta naar het Beekhuizerzand om naast al het rijp aan de planten en bomen, ook de zon op te snuiven. Dit was echt genieten in de kou. Onze volgende loop op locatie is op 8 februari. Dan gaan we naar Kootwijk. We hebben ook het plan om op een zondag in maart of april vanuit Hulshorst naar het ‘Aertjes Huus’ te gaan. We krijgen daar tekst en uitleg en drinken daar ook koffie/ thee. Het Beekhuizerzand, schitterend en dik onder de rijp (Sandra Foppen) Vlnr: Marjan, Annie, Sandra (diep verscholen achter Fenny), Fenny, Dika, Dorothé, Wiarda, Frans, Joke en Ina (Emke is de fotograaf)


Vrijwilligers gevraagd voor de HM

Een wedstrijd die ook op deze kalender staat en die momenteel volop in voorbereiding is, is de 39e Broekhuis Halve Marathon. Deze wordt gehouden op zaterdag 9 maart a.s. met wederom de start en finish op de Beneluxlaan en het Slingerbos.

Om alles in goede banen de laten verlopen zijn 135 vrijwilligers nodig. Inmiddels hebben zich al 70 gemeld. Nog ruim 60 namen ontbreken op onze lijst en misschien is die van jou daar ook bij. Dus, heb je je nog niet aan-

gemeld om te komen helpen op zaterdag 9 maart a.s., maar was je dat wel van plan, wacht dan niet langer en laat het ons weten. Meld je via vrijwilligershmh@gmail.com


Sponsorkliks Vanaf nu is het voor iedereen die Athlos een warm hart toedraagt mogelijk om Athlos GRATIS te sponsoren.

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar https:// www.sponsorkliks.com/ en tik bij sponsordoel AV Athlos in. Of ga naar https://athlos.nl en daar staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Athlos een commissie op terwijl jij dezelfde prijs betaalt, het kost jedus niets extra.

Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via Sponsorkliks kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!

Alvast bedankt namens Athlos Er is een app voor Android en een app voor IOS, zodat het bestellen via smartphone en tablet heel snel geregeld kan worden.


2019, De Pelgrim op weg naar Rome

Geachte lezer van deze prachtige column. Het moest een keer gebeuren. Ieder mens krijgt een moment in zijn/haar leven van bezinning. De één al vroeg, en de ander wat later in zijn/haar leven. Bij mij gebeurde het afgelopen jaar. Vooropgesteld dat mijn leven niet saai, eentonig of niet zinvol is. Juist het tegenovergestelde, maar ergens in mij was een klein stemmetje die steeds luider werd en eindelijk heb ik geluisterd.

Ik moet tijd vrij maken voor mijzelf. Ik moet mijzelf tegenkomen en met mijzelf in gesprek gaan. De aloude roep van rust heeft overwonnen. Nou ja, rust. Ik heb besloten om een pelgrimstocht te gaan maken naar Rome. Begin juni aanstaande gaat het gebeuren. 2400 fietskilometers aan wegen, paden, keien en nog meer liggen op mij te wachten. Vlakke wegen, maar ook heuvels en bergen liggen op ons te wachten. Ik ga niet alleen. Drie compananten zullen met mij samen de tocht der tochten aangaan.

Vanuit het oude Herderwich via Nijmegen, Roermond, Koblenz, Garmisch PartenKirchen, het Gardameer, Venetië, Florence, Assisi naar Rome. Geweldig. Begin juni vertrekken wij en hopen half juli aan te komen. De paus weet van onze tocht en wil ons graag ontvangen. We gaan op de fiets, alles gaat mee, kleding, tent, slaap spullen, kook spullen, eten, gereedschap. We gaan lowbudget, geen dure hotels, maar op onszelf aangewezen worden. Als een echte Pelgrim zullen wij de ontberingen trotseren, onszelf laven met water en brood en nederleggen op de grond ter ruste. En uiteindelijk koesteren op de trappen van de st Pieter in Rome.

Vooraf moet er natuurlijk getraind worden. Vele fietskilome-

ters zullen verreden worden voordat wij gaan. Want je kunt alleen maar goede prestaties neerzetten wanneer je er eerst goed voor traint. Datzelfde doet u ook bij Athlos, onze club.

Met groet, bonna serra, Meester GBJ Legrand.


Zaterdagmorgen training Wat mis je toch veel als je op een zaterdagmorgen geen tijd vrij maakt om even met de loopgroepen een paar kilometer te maken. OP zaterdag de 19 e januari was het gezellig druk met een erg mooie training o.l.v. Wilt. Kom ook op zaterdag om 9.30 uur naar Athlos. Verschillende niveaus en dus verschillende afstanden en tijden.


EPTE therapie

bij (Achilles-)peesklachten

Héél lang geleden waren stroom therapieën een veel toegepaste vorm van fysiotherapeutische behandeling op spieren en pezen. Toen de therapieën ‘wetenschappelijk’ getoetst werden, bleek de stroom maar in zeer beperkte mate de dieper gelegen pezen te bereiken. Nu is daarvoor een oplossing gevonden. U weet al dat echografie belangrijk is om het soort peesontsteking en de exacte locatie te kunnen diagnosticeren. Bij bepaalde ‘peesontstekingen’ blijft ShockWave de voorkeursbehandeling. Maar bij een bepaald type ‘peesontsteking’ is stroomtherapie effectiever. Maar hoe kunnen wij nu die stroomvorm op exact de juiste plaats ín de pees toepassen. De moderne manier is EPTE therapie, wat neerkomt op het behandelen van de pees met een stroomvorm die via een dun (niet pijnlijk) naaldje, onder nauwkeurig toezicht onder het echo apparaat, exact op de juiste plaats in de pees wordt toegediend. De voordelen zijn dat de behandeling exact op de juiste plaats wordt toegediend en in enkele behandelingen al effectief is. Net als Shockwave, kan EPTE worden gegeven bij peesklachten aan de schouder, knie, achillespees, hielspoor en de tenniselleboog. Nogmaals eerst moet een goed echografisch on-

derzoek worden gedaan om de exacte soort type ‘peesontsteking’ vast te stellen, want met een goed echografisch apparaat kunnen vele verschillende soorten peesaandoeningen worden vastgesteld. Voor de goede orde, peesontstekingen worden naast met shockwave of EPTE óók met je juiste (excentrische) oefeningen en eventueel andere aanvullende fysiotherapeutische behan-

delingen behandeld. Zowel shockwave therapie als EPTE therapie worden door speciaal daarvoor opgeleide fysiotherapeuten gegeven, en hebben alleen optimaal resultaat na goed echografisch onderzoek waarbij zowel de exacte soort aandoening als de precieze locatie nauwkeurig kunnen worden bepaald Jan Willem Hage

( clubrecordhouder kopij insturen)

o.a. gespecialiseerd in rugklachten (waaronder het ‘SI’ gewricht) en peesklachten (o.a. de Achillespees). Na diagnostisch onderzoek met hoogwaardige echografie kan gekozen worden voor o.a. Shockwave behandeling. Meer info: FysioHage.nl Jan Willem Hage is manueeltherapeut en (sport-)fysiotherapeut in Zeewolde. Na zijn praktijk te hebben overgedragen aan PascalFysio behandelt Jan Willem alleen nog (sporters met) rugklachten en peesklachten. De bekendste peesklachten zijn de achillespees, ‘hielspoor’ en de pezen rond de schouder die hij na uitgebreid diagnostisch echografisch onderzoek succesvol kan behandelen o.a. met Shockwave. Jan Willem is (iets te?) fanatiek Athlos ochtendgroep atleet. Jan Willem zal voor Athlos stukjes schrijven over sporters en hardlopers specifiek. Soms luchtig, soms klacht specifiek, vaak met in de looppraktijk toepasbare ‘tips’.


Toevallige ontmoeting Tijdens het etentje van Jo die haar 80e verjaardag vierde; kwam ik

In gespek met haar dochter en zij vertelde dat haar dochter Emma Mol is. Emma was destijds de jongste deelnemer van Athlos en Gerard de oudste deelnemer. Beide aanwezig bij de 1e steenlegging van het clubgebouw in 2006 En nu elkaar toevallig op de verjaardag van Jo tegen komen. Emma heeft jaren geleden Athlos verlaten voor een andere sport.

Gerard is zolang lid; Dat hij niet meer weg mag bij Athlos.

Ik wens hen beide nog heel veel sportplezier.


Kleding Wegatletiek bestellen. Beste atleten, Zoals jullie al hebben kunnen zien lopen er al aardig wat atleten in de (nieuwe) "hard-loop-kleding" van de wegatletiek. Na wat opstartproblemen, wat leidde tot soms (extreem) lange wachttijden voordat de kleding werd geleverd, is nu alles opgelost. Wij hopen dat vele wegatleten de mooie hard-loop-kleding gaan aanschaffen zodat we een mooie groeps-Athlos-uitstraling geven tijdens de training en wedstrijden. De kleding kan worden besteld bij MaxiPromo in Nunspeet via onderstaande "link" met als code voor onze vereniging: athlos433. Hierbij geldt: Eerst inloggen via de link, dan registreren, dan BESTELLEN. Link: https://www.maxipromo.nl/support/bestelpagina/ Ten aanzien van de bestelling het volgende: 1: Als je niet zeker bent van je maat kun je zelf naar MaxiPromo gaan en "passen". 2: Ben je niet zeker van je maat en wil je niet naar MaxiPromo in Nunspeet, dan moet je wachten op de passessie bij onze vereniging. We hebben 2 x per jaar een passessie, te weten in februari en september. Je hoort ruim van te voren wanneer precies de passessie is. 3. Als je je maat weet dan kun je de kleding bestellen via de bestelpagina bij MaxiPromo (ZIE DE LINK) https://www.maxipromo.nl/support/bestelpagina/ 4. Als MaxiPromo de kleding in voorraad heeft, heb je snel de kleding (ongeveer 2 weken) 5. Als MaxiPromo de kleding niet in voorraad heeft dan moet ze deze bestellen. Hierbij geldt dat er een minimale hoeveelheid moet worden besteld dus, als je pech hebt dan kan dit een tijdje duren. Hoe lang is onbekend omdat MaxiPromo moet wachten tot de minimale bestelhoeveelheid is "bereikt". Tot zover een kort overzicht over hoe deze mooie en goede kleding bestellen. Adres MaxiPromo Waterweg 14a 8071 RT Nunspeet The Netherlands T +31 (0)341-258410

te


Hoe loop je door als je eigenlijk wilt stoppen? TIM MORIA (UIT PRORUN)

ziek en doe je koptelefoon pas op wanneer je het idee krijgt dat het saai begint te worden.

men zijn die je passeert of ontdek zoveel mogelijk omgevingsgeluiden. Gegarandeerd (meer) plezier! Pijn

Iedere duurloper heeft er wel eens mee te maken: vermoeidheid én verveling. Op die momenten kan het lijken alsof er nooit een einde komt aan die lange training. Dat gevoel hoort er een beetje bij, in ieder geval af en toe, maar natuurlijk probeer je dat wel te voorkomen. En daar zijn best een aantal manieren voor! Zo kan het bijvoorbeeld heel goed helpen om met muziek te gaan lopen. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat het luisteren naar muziek je loopprestaties met ongeveer vijftien procent kan verbeteren. Niet alleen ideaal wanneer je jouw persoonlijk record probeert te verbeteren, maar net zo handig wanneer je 'gewoon' de vermoeidheid en verveling probeert tegen te gaan. Een goede tip: loop de eerste helft van je training of wedstrijd zónder mu-

Dan heb je er het meeste profijt van.

Ademhaling Daarnaast kan het je heel erg helpen om tijdens het lopen goed op je ademhaling te letten. Wanneer je daar bewust mee bezig bent, zal je minder snel verveeld raken omdat je 'iets' te doen hebt. Tegelijkertijd is een rustige ademhaling natuurlijk cruciaal voor een betere prestatie. Een win-winsituatie dus. Het kan je tegelijkertijd helpen om minder te letten op wáár en op hoe lang je al aan het lopen bent. Met andere woorden: probeer eens iets minder op je horloge te kijken en loop vooral op gevoel. Kijk om je heen, geniet van de omgeving en je ziet vanzelf wel waar je training eindigt. Tel de vogels die je tegenkomt, probeer in te schatten hoe hoog de bo-

Iedere loper zal een keer - of dat nu tijdens een training of een wedstrijd is - pijn ervaren. Probeer op dat moment zo snel mogelijk te achterhalen of het om lichamelijke of geestelijke pijn gaat. Bij lichamelijke pijn is het namelijk verstandig om te stoppen, voordat je eventuele blessures oploopt of ze misschien zelfs erger maakt. Gaat het om geestelijke 'pijn'? Probeer je gedachten dan eens te verzetten en te kijken hoe sterk jij mentaal bent. Lukt het om nog een kilometer door te lopen? Twee kilometer misschien zelfs? Probeer een mentale uitdaging te zoeken en doorbreek dat dode punt. Op een gegeven moment zal het bekende 'lopersstofje' Endorfine zijn werk gaan doen en kun je er weer tegenaan. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, is het goed om alles in perspectief te blijven zien. In ieder geval wel tijdens een training. Laat je nooit ontmoedigen door gedachtes als 'hoe houd ik dit nog 10 kilometer vol'. Je bent tenslotte nog aan het trainen en hebt nog weken, zo niet maanden te gaan voor die belangrijke wedstrijd. Plan niet te ver vooruit en bekijk je progressie training voor training!


Profile for Wissel

Wissel 1 2019  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Wissel 1 2019  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Advertisement