Page 1

N F rederick Av

N Mu rray Av

N O akland Av

N Bartlett Av

N New hall St

N Do w ner Av

Al

p i n

N Ardmo re Av

e

Av

ildw N

N F arw ell Av

S Barclay St

ere C N Shep ard Av t derm N Win

N Marietta Av

N Shep ard Av

N Sto w ell Av

N Do w ner Av

N F arw ell Av

N Hackett Av Su mm it A St v ate Hi g h w a y3 2 N

N Maryland Av

r lD o r ia em M ln

co Lin

N

N

Pr

La

ke

Dr

o s p e ct

N

Av

T e rra

ce

Av

N F rederick Av

N

Av

N

F a rw ell Av

NO a kland

it A v

N

Su

mm

N Camb ridg e Av r

N

Lin

co

ln

Me

mo

ria

lD

N W arr F a en rw Av ell N A v Pr o s p e ct Av

N

N F ranklin Pl

N Pro s p ec t Av

St y Ba

S Aldrich St

S Wo o dw ard St

S Winches ter St

S Allis St S Mo u nd St

E

Av

Au s tin St

1s t St

ham St

S 4th St

S Marina Dr

S 1s t St

I-43

S 5th Pl

Av e ak dl in W W

N Hackett Av

N Maryland Av

N Mu rray Av

N Bartlett Av

N G o rdo n Pl

N Do u s man St

N Hu mb o ldt Av

N Su mm it Av

N Do w ner Av

N Mu rray Av

N F rederick Av

N O akland Av N O akland Av

N Cramer St

N Hu mb o ldt Blvd

N Weil St

N Van Bu ren St

N Cramer St

N Bartlett Av

N Camb rid g e Av

N Do u s man St

N New hall St

N Hu mb o ldt Blvd

N Weil St

N Bremen St

N F ratney St N Pierce St N F ratney St

N Ho lto n St N Bo o th St t rS

W ate S

S 4th St S 3rd St

S 5th St

State Hig hw ay 38

S 7th St S 8th St

S 9th St

S 10th St

N Wo o db u rn St

o ro u g hD o o d r Av

rlb

Ma N

N F ratney St

S 1s t St

S 3rd St S 5th St

N Harb o r Dr

S Barclay St

S 2nd St

Ho w ell Av

S 15th St

S 11th St

S 16 th St

S 18th St

S 15th Pl S 15th Pl

S 16 th St

S 20th St

S 19th St

S 18th St

S 21s t Pl

N Cas s St

t

N 3rd St

S 6 th St S 7th St

S 10th St

S 11th St

S 12th St

S 15th St S 14th St

g o Av

u s ke

St n

M

S

t lS ar Pe

S Ces ar E Chavez Dr

s to m

Co S

U n io S S s t St S 21

S 24th St

N Pierce St

N Ho lto n St

N Bo o th St

N Ho lto n St

N Richards St

N J ef f ers o n St

N 2nd St

p e S Ca N O ld Wo rld T hird St

N J acks o n St

N 1s t St

N 4th St N Dr Martin Lu ther K ing Dr

N 5th St

N 6 th St

NE

mm

b er Ln

N 16 th St

S 17th St

Av ck

S 21s t St

S 20th St

S 19th St

S 22nd St S 22nd St

S 23rd St

S 25th St

S Layto n Blvd

S 27th St

S 32nd St

N Bu f f u m St

N Hu b b ard St

N 2nd St

N Palmer St

N 1s t St

N 5th St N 4th St

N 6 th St N 7th St

N 6 th St

N J ames Lo vell St

N 9th St N 8th St

N 11th St

N 4th St

N 12th St N 13th St

N 14th St

N 5th St N 4th St

N 10th St

N 12th Ln N 14th St

N Callahan Pl N 15th St

N 17th St

N Richards St

N Hu b b ard St

N 1s t St

N 2nd St

N 1s t St

N Dr Martin Lu ther K ing Dr

N 5th St N 4th St

N 6 th St

N 10th St

N 12th St

N 14th Ln

N 16 th St

N 18th St

N 18th St

N 8th St

N 9th St N 11th St

N 14th St

N 13th St

N 19th St

N 19th St

State Hig hw ay 57 N 20th St

N Bo o th St

N Palmer St

N 2nd St N 3rd St

N 6 th St N 7th St

N 7th St

N 12th St

N 13th St

N 2nd Ln

N 4th St

N 5th St

N Po rt Was hing to n Rd

N 9th St

N 9th St N 8th St

I-43

N 10th St

N 11th Ln N 10th Ln

N 11th St

N 12th St

N 13th St

N 14th St

N 15th St

N 15th St

N 17th St

N 16 th St

N 18th St

N 19th St

State Hig hw ay 57

N 21s t St

N 21s t Ln

N 23rd St N 22nd St N 21s t St

N 24th St S 23rd St

S 25th St

S 26 th St

S 28th St

S 28th St

S 29th St

S 30th St

S 33rd St

NW

N Lydell St

N 8th St

N 10th St

N 15th St

N 16 th St

N 15th Ln

N 16 th St

N 17th St

N Achilles St N Blu hms Pl N Palmer St

N 11th St

N 6 th St

N 7th St

N 13th St

N 12th St

N 14th St

N 16 th St

N 17th St

N 18th St

N Richards St

3 I-4

N 14th St

N 15th St

N 18th St

N 19th St N 19th St

State Hig hw ay 57 N 21s t St

N 22nd St

N 24th Pl N 25th St

N 26 th St

N 28th St

N 19th St

N 30th St

S 30th St

S 31s t St

S 32nd St S 32nd St

S 34th St

S 12th St

Sh

S 34th St S 33rd St S 35th St S 35th St

S 36 th St

S 44th St

S 37th St S 38th St

S 14th St S 13th St

ea

Av

S 37th St S 36 th St

S 38th St

S 39th St S 40th St

S 43rd St

S Harnis chf eg er Rd

S Wes tches ter St Miller Park Wy

S 9th St

SHERIDAN 7TH AV

S 45th St

S

th St

ri

t

t

RD

22ND

ctr Ele W

N 17th St

N 19th Pl N 19th St N 19th Pl

State Hig hw ay 57

N 21s t St

N 23rd St N 22nd St N 23rd St

N 24th Pl

N 25th St

N 26 th St N 27th St

N 28th Pl

N 29th St

N 34th St

N 35th St

S 19th St

N 36 th St

N 37th St

N 38th St

N 33rd St

N 39th St

N 21s t St

N 24th St

N 24th Pl N 25th St

N 26 th St N 26 th St

N 30th St

N 31s t St

N 32nd St

N 35th St

N 41s t St

N 23rd St N 22nd St

N 25th St

N 24th St

N 24th Pl

N 26 th St

N 27th St

N 28th St

N 27th St

N 32nd St

N 33rd St

N 37th St

N 37th Pl

N 38th St

N Lite Ln

N Miller Hall

C N 41s t St

N 42nd St

UP

N 20th St

N 22nd St

N 25th St

N 27th St

N 28th St

N 29th St

N 29th St N 28th St N 29th St

N 31s t St

N 33rd St

N 34th St

N 35th St

N 23rd St

N 24th St

N 24th Pl

N 25th St

N 26 th St

N 27th St

N 28th St

N 30th St

N 30th St

N 33rd St N 32nd St

N 34th St

N 38th St

N 39th St

DR

HO H US T E

ERIE

N 42nd St

Pa cif ic MAIN ia n ST d na a RACINE ST

SHER IDAN

N 45th St

22ND AV

AV

30TH

N 32nd St

N 33rd St

N 34th St N 36 th St N 35th St N 37th St N 36 th St

N 40th St

N 40th St

ST

W Hig hland LIG Blvd

CHARLES

AV

TA YL OR

RD

AV 30TH AV

39TH RD Ba

S 48th St

N 30th St

N 31s t St

N 35th St

N 36 th St

N 38th St N 38th St

Lake Michigan

N G rant Blvd ST

N 44th St

N 43rd St

BAY

GREEN

AV

13TH AV LATHROP

WOOD RD AV

AV 41ST AV 39TH

AV 51ST

S 49th St d

N 31s t St

N 34th St

N 35th St

lt D N 37th St

N 40th St N 39th St

N 42nd Pl N Sherman Blvd

MIDDLE RD

RD

RD 45th St OHIO

22ND AV

56TH AV RD

res to GREEN t SBAY ry t Pk y

NS

RD

BAY

GREEN

R it lo Be W

S 52nd St S 52nd St

S 55th St

S 54th St

N 16 th St

N 30th St

N 37th St N 36 th St

N 38th St N 37th St

N 38th St W Ro

N 39th St

N 40th St

o s ev e

N 42nd St N 41s t St

N 41s t St

N 44th St

MICHNA RD

BOTTING

RD SHORT

NEWMAN St N 46 thRD DAVIDSONN

RD

RD NEWMAN RD ST

EMMERTSEN

BAY GREEN

WILLOW

eC

72ND

Pin

N

LAMBERTON RD

N RD 47th St

RD

N 48th St

FOLEY

N 49th St

E RIVE. R RD

RD ALPINE

is St

STUART N Alo RD RD

90TH ST ST

90TH

UP

AV

CPR

N 50th St

88TH

S 52nd St

S 53rd St

S 54th St

S 56 th St S 56 th St

8th St

© 2009 Biker InCite

mo

59th St

N Sherman Blvd

N 45th St N 45th St

Crk .

RD

NICHOSON

RD Pl N 50th

N 51s t St

NICHOSON

RD HOWELL

BOGARDT RD

RD WEST

N 52nd St AV 88TH

100TH

AV 120TH

S 6 0th St

S 6 1s t St

N 42nd St

r N 46 th St

N 46 th St PACKRAD

N 46 th St

AV PENNSYLVANIA

N 51s t St

RD

N 52nd StHOWELL

N 53rd St

BARTHEL RD

AV

N G eneral Mitchell Blvd

AV

128TH

S O ak Park Ct AV

S 57th St

S 59th St

S 6 1s t St S 6 0th St

S 6 2nd St

S 6 3rd St

N 42nd Pl

N 44th Pl N 44th St

N 45th St

N 46 th St

N 47th St N 47th St

N 48th St

N 47th St AV

St N 50thUP Oak

HOWELL

53rd St NCPR

ST 13TH

N 54th St

AV

S 50th St

S 6 4th St S 6 4th St S 6 3rd St

S 70th St

S 6 6 th St

S 6 7th Pl

S 6 9th St

Pl

uc CHURCH S SUNNY RIDGE RD SAND Y BEAC H LA

DR HIGHLAND WISCONSIN ST

N 49th St

N 48th St

AV ST Mil HOLTON w FA N 51s t Blvd RW HUMBOLDT AV EL PR L OAKLAND River OS PE AV CT AV N 49th St DR LAKE River

N 51s t St AV

ST 27TH AV SYLVANIA

AV 136TH

144TH AV

AV

y Rd 160TH w le

S Ha

S 58th St

ic A v

S 74th St

LAKE

SIX

RD SPRING ST

DR

LAKE

WASHINGTON

N 52nd St

3RD

N 53rd St

N 54th St LAYTON

N 56 th St

27TH

N 55th ST St

N 56 th St

ST 43RD River

Root

DR

51ST

AV 152ND

AV 156TH

S 6 0th St

E

LAKESHOR

N 51s t Blvd LAKE SHORE DR

N 50th St

LAKE

RD ST

N 53rd St

ST

N 55th St

BLVD

ST RD

N 57th ST 43RD

N Haw le y Rd

DR

53RD

E.

144TH AV

N Haw ley Rd

N 59th St

N 6 0th St 169TH AV

S 6 1s t St

RD

ULAO PKWY

UP DR SHORE

WASHINGTON

PORT

ST

20TH

35TH

N 56 th St

AV

43RD St

N 57th St

51ST

55TH

DR 57TH

NAV6 1s t St 172ND

AV 176TH

FARM RD

LOVERS LANE RD WILLOW LA

NORTH- WOODS

INDIAN HILL RD

RD

ORIOLE LA ORIOLE LA

LINE RD

N 54th St

RANGE

St

5th N5 ST

27TH

N 57th St ST 51ST ST

51ST

N 58th St ST

51ST

River ST

W.

DR

63RD DR

DR DR

61ST

67TH

N 6 2nd St

AV

180TH

AV

S 6 2nd St

184TH

MILE

KAY-K

RD

RD RIVER RIVERLAND RD

N 56 RIVER BLVD SHERMAN

60TH

N 59th St 59thSTSt N 60TH

6 0thSTSt 68TH N

OAKHURST LA 80TH Br.

65TH DR

68TH DR

RD

PORT

ST

60TH ST

N 58th St

N 58th St

N 59th St

LOO MIS

N 6 0th St

ST

N 6 3rd Ct

ST 96TH N 6 2nd St

AV

N 6 4th St

200TH OL

S 6 4th St

BRIS T

S 6 3rd St

S 6 6 th St

S 6 6 th St

S 6 8th St

S 72nd St

S 73rd St

S 75th St

E.

RD

th StRD

BAEHER RD

N 58th Blvd

N 6 0th St E

76TH ST 76TH ST 76TH

96TH

ST 108TH COLONY AV

N 6 4th St

N 6 3rd St

216TH AV

N 6 5th St

216TH AV

S 6 7th St

S 74th St

S 75th St

S 76 th St

S 81s t St

S 82nd St

MILWAUKEE ST

MAPLE RD

AV KEUP

1ST BA Y

GREEN

CN

76TH ST 76TH

WAUWATOSA AV

ST HO M

N 6 2nd

N 6 1s t St

92ND ST

92ND

ST

N 6 4th St

N6 124TH AV

RAYNOR

SCHOEN RD AV

N 6 7th St

224TH

AV 232ND

S 6 5th St

S 77th St

S 80th St

S 79th St

S 77th St

S 71s t St

r

Me

t

S

SS

E Co nw ay St SL

S Willia

S Bu rr

S5

S6

S 5th

tu t h

rry D

o ln

S 72nd St

S 84th St

S 85th St

S 78th St

S 86 th St

S 87th St

S 83rd St

S 88th St

S 88th St

C

CEDAR

BLUE BERRY

SUNSHINE LA WOODVIEW HIGH LA ECHO LA LA

RD

HANNEMANN RD

N 6 0th St

ST

N 6 1s t St

N 6 1s t St

FO StRES T

N 6 3rd St

ST

N 6 2nd St

N 6 4th St

T w o T re e Ln

S U p p er Pky

ST

6 th St

108TH

ST

AV

RD

RD ST. FINBARS

BIRCHWOOD RD

COVERED BR ID GE

RD

N 6 1s t St

WAUWATOSA

RD

SWAN ST

91ST ST 92ND

N 6 3rd St

ST

N 6 3rd St

N 6 4th St108TH RD

APE N OR TH C

DR

WALCZAK RD

N 6 7th St

100TH ST

Alta Vis ta Av

RD BRITTON

RD BRITTON 240TH 240TH AV AV

S 6 8th St

RD

LAKELAND DR

RD

HORNS DAVISStRD N 6 2nd

RD FARMDALE

ST 107TH RD MAYFAIR

N Avo n dale B lvd N 6 5th St ST 124TH N Carl to n Pl KEE MILWAU

N 6 6 th St

WAU KESHA

SUNNY

N 6 7th St N 6 6 th St

Mo u ntain Av

N6

AV BEAUMONT

N 6 8th St

N 6 9th St AV 256TH

FAIRW

KOHLER RD

BLUE FOREST LA

HORNS CORS RD LOFTY LA

RD GRANVILLE RD

RD GRANVILLE

N 6 4th St

N 6 5th St

CO.

Av u n g

SUNNY rt RD SLOPE

N 6 7th St

MOORLAND

WOODP DR INE G 8th StRID DR E

EAGLE DR

S 72nd St

CORNERS

ELM

CO.

N 6 4th St

GRANVILLE RD

OZ AU KEE

WAUSAUKEE ST 124TH

CO.

RD

RD

SLOPE ELM GROVE

N

N 6 8th St

Ha

N 6 5th St

N 70th St

Mu N 6 9th St N sk 6 8th St eg o La ke

Big

WIND N 70th StRD LAKE St J ames NOR- Ct COX RD

VANDENBOOM RD

264TH AV

N 70th St

264TH AV

S 70th St S 6 9th St

SIL

Riv e

SINGING HILLS RD RD

DR RD

RD

LILLY

RD

LILLY

MOORLAND RD

RD

N 6 9th St

RD CALHOUN

SUNNYSIDE DR

N 71s t St

S 71s t St

r St S 73rd

AV

S 76 th St

GOOSE

LOVERS LANE RD

DR CONGRES S

RD WAUSAUKEE

CO. WAUSAKEE RD ELM DR

RD

DR

N 6 8th St

RD PILGRIM

RD PILGRIM

CALHOUN LO

GUNDERSON

DOWNY MEALY RD DR

MCKEE DR

CUNNINGHAM RD

AV

288TH 296TH AV

N S 75th St

S 74th St

AV

MARY BUTH LA

N 6 6 th St

N 6 7th StNEPTUNE

N 6 9th St

SHADY LA

N 70th St N 71s t St

PIO NEER DR

ER RD

RK

L

SHARP RD

SHEARD RD

AV

N 74th St

Crk.

312TH

WASHINGTON

ELM RD

DR AIRE

COUNTRY

DR PLEASANT VIEW

RD

PILGRIM

DIVISION

N 71s t St RD

TOWN HALL

MARCY RD RD

RD BROOKFIELD

NA L

MARTIN RD

N Lef eb er Av

Ch WAUK N 73rd St arl EE es Alice St St AV RD N 71s t St

HILL- St CREST RD RD

N 72nd St

ARB OR

EL CAMINO WAY

Lau rel Ct

RD

ENGLISH SETTLEMENT

RD CROSSWAY

WOMA CK LA SHAGBARK LA ENGLISH St 75thSETTLEM ENT RD

WHEATLAND

N 76 th St

S 77th St

COUNTRY LA

MEADOW RD

Crk .

DR RD

CHURCH

CENTER

DIVISION

RD

RD RD MAPLE

River

N 72nd St

DR

N 74th St

SETTLER AV

HE PK G .RD

MI

LO BIG OM IS

RIVER

RD HOOSIER

SHADY LANE RD HICKORY RD

N. CHURCH RD RD POPLAR

SCHOOL RD CHURCH RD

S. CHU RCH RD

OAK S. RD

MAPLE ROCKY LA

HILLTOP DR LA MCNN K NON72nd St CORMIC DR

RD

LANNON

Fox

RD BARKER RD

JOHNSON W EH R RD

DR CROWBAR DR HILLEN- DALE

St 75th RD

RD LAKEVIEW RD BENDN TOWN LINE RD

AN

RD

River

Fo x

N 78th St

CREEK

78th St

AV S

352ND

RIV SI D

TRL

VALLE

ORCHARD POST TRADING

LAKEVIEW RD

INDIAN

RD N. OAK

RD

RD MAPLE RD MAPLE RD

LINE

TOWN

RD SPRINGDALE RD

RD

GUTHRIE

CROWBAR

Riv

IG

BUENA

PARK

RD

Chu rch St

WN BR O

L N 79th RD L St

S 79th St

368TH AV 368TH

S 80th St

AV

RD MAPLE

DALE

AMY BELLE RD

RD

N 74th St

SPRINGN 74th DALE St

CN

EVERGREEN DR

CENT ER DR

FOX RIVE R RD

RD MARSH

Av

o nee

Harm

K avanau g h Pl

L AKE

S

UT TE

N 80th St AV

AV 376TH

400TH

BOLTON-

RD

RIVER RD

CN DR JACKSON

DR JACKSON

N 73rd StGOLDEN

MAYFIELD

RD

COLGATE

TAMARACK RD

RD

CN

WOODSIDE

State Hig hw ay 181

State Hig hw ay 181 MILKY WAY

RD

BEND BIG

RD BEND

BIG

DR DR

HI-LO CENTER HERITAGE RD

RD

YAN K

RD

ney C N Ho

AV

392ND

AV

RD

RD

SHADOW LA

CN

SCENIC NORTH RD AV MAPLE

N 77th St

PEWAUKEE RD AV EAST

PASS CHINOOK

DR

RD S BU UNRS CT T

MAPLE

LE MA P

MI LW AU KE E

HONEY

ST

Pky

reek

RY

CO.

KENOSHA

LORE

FOREST VIEW RD

RD

SALISBURY

BA RT AVON

MAYFIELD

RD MAYFIELD

RD

SCENIC

RD

SCENIC RD

HILLSIDE

St OAKDALE DR CENTER RD

OAK D ALE

CALDRD WELL PL EA SA RD NT RD

CR EE K

RD LA K E

RACINE

EASTSIDE

WALW StORTH S 84th

POW LAKERS E

DR AINE

KETTLE

AV

AV 18TH

RD

DR SCENIC

RD

HILLSIDE

RD

HILLSIDE

RD

er

BLVD GRANDVIEW

ST. PA UL RN iv 80th er SENTRY DR N 79thAVSt PRAIRIE

N 81s t St

RD

N 82nd St DR

CO.

RD WALBERG

RD

MARIONDALE RD RD

18TH

DR SCENIC

SCENIC DR

RD

HILLSIDE

LA LOVERS

N Riv 80th St

MARY HILL RD

AV

N 80th St

N 81s t St

N 82nd St

CN

River

LVIEW HIL

DEER RD

HO NE Y

RD

BELL SCHOOL HONEY Elm Law nCRSt EEK RD

N Ro b e RD rts o n Av State Winds o r Ct MORMON CO. Hig hw ay 181 MC RD H

Elm MANGOLD RD RD

N 85th St

PARTRIDGE WOODS CT BERNDT RD KNOB

S 86 th St DAISY

OR

VIEW KETTLE

KETTLE VIEW DR

RIESCH RD

Ced ar L LAK k. E

Big

N 82nd St

MERRILL HILLS RD RD

ES VI L RIV ER

N 83rd St

POINT Fo x

N 85th St

Sp ring A v

St View River

Mayw o o d Av Pleas ant

N 87th St

S 87th Pl

RD

S 88th St

CLOVER

S 89th St

S 90th St

S 91s t St

S 90th St

TOWER

DR GLACIER NABOB RD

DR

RO A D D

JOHNSON RD

RD LYONS RD

ir BNORTH el Air C CHURCH ST MILL ST RD

SOUTH

RD

LYONS

LI N E

S 91s t St

S 92nd St

S 93rd St

S 94th St

S 91s t St

E Linu s St

arf e

inc

S 95th St

SC

SL

S 97th St

4

S 98th St

I-79

t

r Dr arb o

E Hayes Av

dS

s Rd

W Linco ln Av

ar W

SH

E

Acces

S 99th St

GOOD LUCK LA WILDWOOD RD

RD

RD RD LINE

MT. PLEASANT RD

ALPINE TOWN RD DIVISION

BONNIE LA

RD SLINGER

FRIESS

SHERMANN 82nd St RD PLAT N 81s t StRD RD

Bark

LAKE

NT 84th St

TOWN LINE RD

WOODS RD DR

EHR DR RD

SCHOOL STONE

WEBER RD

PARADISE DR

CHURCH RD

SP RIN RD G SHOR T BACK RD RD RD

S 91s t Pl

RD

S 92nd St

S 93rd St

S 93rd St

S 94th Pl

S 96 th St

S 97th St

S 100th St

r

I-894

4

o rD

y Dr

S 101s t St

I-79

S 94th St

FIVE

N 84th St

St WINKELMAN N 83rd RD

RD ELMHURST

N 85th St

N 86 th St

HILBURN MILL RD

CARVER SCHOOL RD RD

HAMMS RD CLAUSON N 89th St

N 90th St

BROOK RD

N 91s t Pl

N

SH St 92nd ER

N 93rd St

LAKE SHO RE

N 83rd St

N 85th St

N 86 th St

HILLSIDE RD

N 87th St

N Pas adena Blvd

WHITMORE RD

t

ns e tC Su

AR LAKMY E

Crk.

RD HARGRAVES

WEEKS

RD

WEEKS

BOWERS DR

RD

S 95th St

S 96 th St

MEAD BROOOWK RD

A P LE

N 87th St

RD

RD BROOKHILL

N 88th St

RD

DABL E

RD

N 92nd St

RD RD

N 95th St

HILLSIDE RD

ST. AUGUSTINE

DIBALL RD

N 85th St

DORN

Riv er

COTTONWOOD DR AV

DR

N 89th St

RD

GRUSH RD BEULAH

WOODFIELD CT OAKWOOD RD

WILLMERS LNDG

RD

LINE TOWN

RD TOWNLINE

BOWERS

RD SITLER

RD N. COMO

Rd

FAIR OAKS RD RD RD LINN

S 98th St

I-894

S 100th St

LAKE DR KE DR

RD

St

iv 85th MORN N Cer HE S

RD

l

rP

u ck e NT G ERNON

Crk.

RD

N 87th Ct

HOFF LA LAS KIN ow RD Oconom HASt N 87th R oc TL EY CAM RD RD P WH B M IT CO

HOF F

N 88th St

KOESTER RD

N 90th St

St 90th NSCU PP

N 91s t St

BR AE DR

LAKE RD STRINGERS BRIDGE RD

BOOTH

TH

RD

RD HODUNK

RD PLANK

VIOLET RD

KNOLLWOOD S. DR COMO ELGIN CLUB RD DR SUNCHAPIN RD SET BLVD LAKE A cces s SHORE DR SCHODFIELD RD BASSWOOD DR RIDGE RD

INDIAN DR

HILL RD POWDER

N 83rd St

KETTLE

RD

N 88th St HALL N 87th St

N 89th St

HARTLAND RD

LAKELAND

MORAINE DR

KETTLE

RD GG

N 93rd St

G PICKERAL JAY RD

RD BOWERS

BU SH O TC H

KULOW RDS C

RD COBB RD

PETRIE

S 101s t St

Summerfest Grounds

St

arb

rf err

S 102nd St

nes EJ o

SH

S 103rd Ct S 102nd St

PROSOPE

T RD AURORA RD

WILDLIFE RD WILD-

AURORA RD

DR

KETTLE MORAINE

DR MOR AINE

OIL SPRING RD

RD

HALL

N 84th St

HIGH RD

ST CED AR ELMWOOD RD

RD TERRY

N 90th St

KILARNEY RD

N 91s t St DR

MILL RD

PK. RD

CUSHING

N 91s t St

N 92nd St

LIFE RD

RD WILLIAMS

LEVEL RD

AIRPORT RD

RD

N 92nd St

GALWAY

LIMERICK LA

RD ERIN

TOWN- LINE RD PLEASANT STONE BANK RD VIEW RD SHORE DR

BREEZY POINT RD

93rd St NRD

R VILLE

WA TE

RD

N 94th St SPRAGUE

RD

MA RS H

LEINS MILL RD

RD HODGES

PICKERAL LAKE RD

BRIGGS ST

RD

SCOUT

STERMAN

ADAMS

RD

PLEASANT LAKE

AURORA

RD

NENNO

Lim est on e

WASHINGTON

RD TAYLOR

FAIR

ISLAND D

MIDLAND

COMMERCIAL LA

BEND

RD

WEST

CO.

RD IDAHO OHIO RD

D OD GE CO.

RD S. GOODLAND

N 93rd St River

N 94th St

SAWYER

RD WATERVILLE

ULRICHKSON RD

RD

RD MARKHAM RD NATURE RD RD

HALF MILE RD

RD

NATURE

RD

BETTS

LITTLE PRAIRIE RD RD

RD N. GOODLAND

VALLEY RD

RD NORWEGIAN

Pl RD

NORWEGIAN illis

N 94th St

RD RD

MORAINE EAGLE RD SHAERER SOUTH RD RD

VEILE LA

RD

NELSON

RD

N 103rd St

r

FOSTER RD VOSS

t

Downtown Milwaukee

D

RD

yS

Juneau Park Lagoon

m

THEATER

rad

Henry W. Maier Festival Park

S Ca

S 104th St

Pl

St

S 105th St

NENNO

RD

DOYLE

FREEDOM

ALASKA RD RD

RD

FREEDOM

BUCHANON BLUE VALLEY RD ROME RD

S. REST- N. RESTHAVEN RD HAVEN RD Rubicon

N 95th St N 94th St

NW L S ON

N 95th St

GRIFFITH RD

N 98th St

N 96 th St DR

N 101s t St

N 102nd St

KETTLE WA UK ES HA

WAU KESHA

J EF F ERSON BROWN LA

N 104th St

RD

LONE RD

RD BROWN ST

N 96 th S t

N 97th St

r iaRDl D o lo n MILL POND

NC

y N Meno mo nee River Pk

RD

HARDSCRABBLE

ZION RD

RD

N

KENNE L D TOWER A Y RD

RD

TAMARACK

RD

tte

Dr g o o n

TIPPECANOE TRL

ye

eu u s

GRANVILLE RD COBBIE RD

EB

E Becher St

Av o n ins o b

S 106 th St

BLUEBERRY RD

BAN

FRANKLIN

RD

N 97th Pl N 97th St

N 98th St GRAMBLING LA

CO.

CO.

FERRIS

hip pun

N 96As th St

RD

St

ST PENNSYLVA St NIA N 100th

RD

CON COR D

MORGANS RD

RD

GOLDEN LAKE PA RK RD

RD TOWN HALL

RD ST. JOHN

LILLY RD

RD JEFFERSON

N. RD COOLIDGE

HOOVER RD N 98th

HIGHVIEW RD

RD

RD

RD

SLIDE

SKI LAC LA BELLE DR RD

SKI SLIDE

DR

ELM

MEADOW GLE N HIGHLAND INLYND DR NLA103rd StRD DR

HILLDALE RD

RD

PIERCE

RD N. ASTOR LILAC RD

ASTOR RD

N 99th St

MONROE

RI

N.

BRANC H

WARNER RD PLOVER RD

A DAK O T

RD

MADISON

MOSS RD

N. GARFIELD RD

FISH RD

RD

N 104th St

CRAWFISH RD HOARD RD

TYLER RD

Crk.

ER D FARGO LONGRD VIEW RD HARVEY SLEEPY RD HOLLOW RD FOX HALE RD KOHLER RD RD

P IK RD

RIVERVIEW RD

RD RD UPHAM RD UPHAM

GREEN VALLEY RD MARSH RD

tRIDGE Av de L E YLA RD Av

H

ills V RIVER i AL

N 105th St

WI L

Z N 105thIOSt

N 106 th St

Rd

DR

rk

Pl

d

fa

o e Pl

rR w e T o

nh

er

ing

va

E La

W Inno vatio n Dr

Pa

v lA

tM

RD

o rial Dr

ke

ah W

at W

St s ki u la

KENNEL

ln Mem

La

vin

Ar

RD

N Linco

N

Ra

E

Irv

32 State Hig hw ay

N Sto w ell Av

N New hall St

E

La

EI

rie

32

S 7th St

W G rant St

E Stew art St

SR

W Becher St

Ct

E Sing er Cir

N

W Map le St

W Alma St

hland

Pl

Blvd

rn b u

o rris

er

E

N As to r St

BRIGGS

N Ric

NM

Sh

N G o rdo n Pl

NP

N Mars hall St

ela va n

N Sto w ell Av

N Larkin St

N

N Weil St

E Lo cu s t St

794

y w a ig h

Ln

Av

M

t

te H

na

v o A

S 26 th St

W

Av

E Bo yls to n St

E K ane Pl

t o nS

E

E T ed Seaver St I-794

Sta

ino

ng

W Merrill St

e

E T ho mas Av

E K nap p St

Canadian Pacific Railway

s

m

nS ds o

S 1s t St

S 17th St

SW

Co

re F o

o tH

Milwaukee River

E G reenf ield Av

E O rchard St

St

W

S 2nd St

W G reenf ield Av

W O dell Av

S

S 31s t St

W

r F o

W Madis o n St

Pl

E Belleview E Clarke St

E No rth Av

Kinnickinnic River

t

S 38th St

W Lap ham St

W Sco tt St

Sponsored By

E Walker St

nS

2009

W Elg in Ln

vi Da

E Natio nal Av

l Av W Natio na

W Mineral St

to n St W Was hing

N Bremen St

W Walker St

W Walker St

S

E Hamp s hire St

E K enw o o d Blvd

E Park Pl

E Walw o rth St

EE

W Natio nal Av

y o lc

W Bo w

s

SP

W Branting Ln

a o l

ay ilw Ra

ch

S 6 th St

W O rchard St

e

N Van Bu ren St

W

Ni

W F lo rida St

St

Bayfield E Lo cu s t St Ashland Door County

St E Michig an

Av Pau l

W O reg o n St

E Hartf o rd Av

St N J ef f ers o n

43

Cir

Univ of Wisconsin-Milwaukee

E K enw o o d Blvd

E J u neau Av

St ks o n N J ac

mi

c cifi

Av to n

ato

Pa

kin

St

an

taw

E Stratf o rd Ct

t E Wells S

E Bu f f alo St

W Canal St

E New to n Av

E Chamb ers St

E Ly

Saxon Harbor

E Beverly Rd

E Menlo Blvd

E Bu rleig h St

St

W Clyb o u rn St

I-43

Po

E New to n Av

t

E Pears o n St

W Everett St

E St

E

ER

E Land Pl

N Milw au kee St

Pl

W Michig an St

E Sho rew o o d Blvd

h C InCite © 2009andBiker o lp

E Hamilto n St

NF N

N 5th St

N 10th St

N 17th St

N 16 th St

ield Av W G reenf

o m

er

E K enmo re Pl

E Edg ew o o d Av

E K eef e Av

an di na Ca

N

at W

N Mo rris Blvd

d

St

t

e

Av u rn ilb o

EK

W K ilb o u rn Av

W Mineral St

tH es

Blv

St

St

St N Bro adw ay

b a g o

K ilb o u rn T u nl

W Wells St

rc

Water N Market St N t St ro n

ee

W Natio nal Av

W O rchard St

W Hayes Av

ne

ce

St

in

ve

m

er

r rD

W McK inley Av

6

W G reenf ield Av

W Bu rnham St

N

Ri

e nt

St N Edis o n

en

W

S 18th St

W Do ro thy Pl Marg aret Pl

N E Pleas ant St

S

d rb o at R N Rive

e

W

St

m Co

o rt hA v

n Vi

W

N

E

N 6 th St

NR

6

S 24th St

W Sco tt St

N Ho lto n St

St

St

t

ldt b o u m

rd

N 8th St

d

h St

lan

N 9t

ee K n

State Hig hw ay 145

W

5

NH

lya

N 19th Ln

St

N 25th St

5

4

N Bu f f u m St

Ha

5

d s s R

14

Acce

ay

N 13th Ln

w g h

N

Hi

nd

W

ry T o

ard b b Hu

W Cherry St

43

lS Hil

N Bu f f u m St

e

22

W Wis co ns in Av

E G arf ield Av

794

W Canal St

S Layto n Blvd

W

W Hilda Pl

St

at

N

W K ilb o u rn Av

S 29th St

l Av W Natio na

u lia

St

N 24th St

m So

e

St

© 2009 Biker InCite

rce S

NJ

Av to nia N T eu

Av

W State St

W Pierce St

W Pie

N Hu b b ard St

Rd es s

N 10th St

rd

N Mayf lo w er Ct W Walnu t St

W Bru ce St

S 41s t St

S 51s t St

S

Mo

W Land Pl W R es Av

W

EN

E Chicag o St

W Becher St Biker InCite maps are protected by copyrights. Under no circumstances can any portion of these maps be reproduced in any format; photocopy, digital file or electronic without the written permission St s of Biker InCite / InCite Research Inc. Any questions or comments about our maps please call as lem d 262-821-6691, or visit us at www.bikercityguide.com. d i W G rant St

W

Acc

5

W

Dam St es ev G r Wayside

Biker InCite / a division of InCite Research, Inc. © Copyright 2009. All rights reserved.

W Linco ln Av

57

14

s rne

y w a ig h

ay

Kenosha

W G arf ield Av

rs

E Vienna Av

E Wrig ht St

fo

4

3 4 2 KILOMETERS

1

W Clarke St

43

ed

ML

0

W Center St

94

WISCONSIN®

t

v es A

w g h

Waterfall I-9

MILES 3

2

St

W

Washington Island Tip of the Peninsula Tip of the Peninsula h St Creek W Bu rleigFish Fish Creek Bailey’s Harbor Jacksonport Near Institute

W Mo u nt Verno n Av

k. Cr

T er o n g s t

o b il eS

1

St W Llo yd

1ST

ivin

WM

57 State Hig hw ay

County Seat W Canal St

ns

N

= Curved road shown in cover picture

ia Av W Co nco rd W Ring St

E Wo o d Pl

E J arvis St

Shorewood

Whitefish Bay Institute

CITY

I-94

W St Pau l Av

Airport

d St

41

ST

ST

S 46 th St

S 6 2nd St

SL

S 79th St

W G rant St

M

Exit Number

W Pettib o ne Pl W Clyb o u rn St

Hospital

Unicorporated Village

23

W Hadley St W H o p ki

W Walnu t St

W Michig an St

Railroad

County Trunk Highway

A

N 32n

ST

89TH ST

W Lap ham St

N 27th St

State Highway

W St Pau l Av

32

ST

93RD

Hi W

120

S 44th St

Pleasant Prairie

e

18

U.S. / Federal Highway

Town Road

N 31s t St

N 44th St

T MO

EZ

85TH

W Wells St

W Wis co ns in Av Interstate Highway

43 W Michig an St

St

Pike

WIL

St S 46 th

345

80TH

ION AT S T RD BAIN

W1

LEGEND

N 40th

r Rive

RD

C

at

W K ilb o u rn Av

NAME

E O live St

St E O live

E Cap ito l Dr

W Rando lp h St

nco rdia Av

9th Ct

ST

ST

50

St

River

W State St

W K eef e Av

Co A W Washington Island B Death’s Door Water Passage C Northport W Bu rleig h St State Park D Peninsula ia St E W Co lu mbEagle Bluff Lighthouse W Chamb ers St F Cana Island Lighthouse W G ro eling Av G Cave Point W Lo cu s t St W Alb any Pl H Wisconsin Motorcycle Memorial

W No rth Av

N 28th St

W Hig hland Blvd

Racine

S U

E Mario n St

E Elmdale Ct

T

42

W Vliet St

W J u neau Av

y ilw a Ra

ST

158

N 29th St

AV

Rd Acces s

Pike

I-94

ST

6

G

Valmy

Av

n ls e O

N

State Hig hw ay 190

H

57

Jacksonport

57

EI Reindl Wy

Sturgeon Bay C

Bailey’s Harbor

E Ho p e Av

T

W Melvina St

W K eef e Av

®

W Lis b o n Av

N 36 th St

AV

Br.

EE

W Wrig ht St

N 30th St

N 41s t St

S LA UG DO

N.

N 49th St

32

ST

W F inn Pl

live St

42

Carlsville

DOOR COUNTY

ia Av u to n NT e

N 41s t St

N 40th St

N 44th St

Root

STATE ST

KR

Riv er

U

75TH

N 29th St

N 36 th St

N 42nd St

N 44th St UP

U nited States Hig hw ay 41

er Riv

UP

North Bay

RD

A

4

te H

St

r Te

AV

W. ER RD RIV

GOOLD ST ST

AV

14 W Chamb ers St 5

E

Av

BW O

© 2009 Biker InCite

F

EE

Egg Harbor

Sta

St

al

d

o n

AGO CHIC

St

St ve v O li aA o ni eu t

s

tre o n

Le

N 48th St

w

NT

in p k

M

tR

W

AV ot Ro

Pl

ay

so n

F

W Es tab ro o k Blvd

N 22nd St

W

Ho

N

rs

l

AV

N Hi Mo u nt Blvd

ch

rno

S

52ND

ST

94

S 57th St

W Ro g ers St

RD

W tate St

E

Milwaukee 60TH County ST K StadiumP

S 58th St

Rd

G

SOUTH ST

ST

hw

W Cherry St

32

G

ST

W Mitchell St

t o i

hu

Pl

rP

Av

NIC UP

r yD a7TH

27TH

H

75TH

W Madis o n St

l Be

m

e w i

ce

rd

Pl

N 49th St

Y

Y

22ND ST

ST

June - September Major Events

W Linco ln Av

fo

o n

KIN NIC KIN

Ditch

158

W Sco tt St

W Mitchell St

September 6th – Milwaukee Rally Custom Bike Show

ed

nt

Road

Av

o n ar

RD

ST

S

52ND

60TH

S 57th St

al tio n

Veterans Park

Happening every Thursday night from 5PM to sun down.

en

M

ra

N 50th St

N 52nd St

CPR

N 54th St

Kilbourn

N 53rd St

I

M

ST

ST

41/2 MILE RD

SAV

X

G

38TH -94

SP R IN

Sa

W G alena St

RD

3 MILE

ig

Harley Museum

Elmwood Park CHICKORY

JR

31

EA

W

rkw

15TH

vd

MM

G

ST

4TH

Bl

8

W Walnu t St

W Vliet St

DURAND

LINE

Pa

L

n

RD

51/2 MILE

WASHINGTON

12TH

W Pl Pl Tuesday Car Cruise Night | Meet at the intersection of 5th andhCanal in Milwaukee every Tuesday throughout er ere Street Pl c v the summer. Come for food, beverages, music, drawings and to to sun down. Bemore. Re 5PM n W o W O c W in Milwaukee for food, beer, bags and more. Thursday Bike Night | Meet at the crossroads of 5th and Canal Street W Bec her St

W Ro g ers St

Ho

Sp

W

Sc

N 52nd St

N 54th St

18TH

H

H

W Center St

0

W G reenf ield Av

S 6 5th St

W Hicks St

W

er Riv

N 55th St

Somers

g t o

HIGH

St 31

RD

v o nal A W Nati

W O rchard St

El

W

N 51s t Blvd

UP

N 52nd St

RD

AV

ST

W

N 53rd St

CPR

AV

River

N

5

N 54th St

TEUTONIA

Root

MB

31

45TH

344

50W AdSTler St

W

r Te

N 54th BlvBdAY

S.

Y

o n

14

N

K

A N IG CH

W

Le

H

S

ST

MI

ULAO

EWOOD RD

T

s Rd

DR

340

ST

C

11

ST

A

Harley-Davidson Museum

S 80th St

S 107th St

DG RI

S

Acces

59TH

RD

342

River

S 70th St

S 71s t St

• Examine the industrial architecture and attention to detail found both inside and outside of the Museum’s three buildings.

W Bu rnham St

W

N 58th St

r to n D

s ine Pla

• Stroll around the 20 acre Museum site, enjoy the riverwalk or just sit back along the waterfront taking in the Milwaukee skyline.

1-877-HD MUSEUM (1-877-436-8738) h-dmuseum.com

E

MB

38TH

4

COUNTY

EA

ST 339

BURLINGTON

7TH

e

9

W

3 kin

Southeastern Wisconsin

RD

MILE

C

ST

o dlaw STn Ct

KR

hin

6 MILE

Tabor

WES TER N SANDY LA

W Wis co ns in Av

1ST W Wo

W as

W Mineral St

• Grab a bold American meal or snack from the on-site Restaurant and Cafe.

W

41

STo u nd Rd W Blu em A

W Pierce St

Na

RD

W

OLD OAK LA

NORT H

AV

20

H

337

32

RD

ST G OLD SP RIN

BRAUN

CO.

E

St

Washington Park Lagoon

RD

SturtevantW Wells

335

1ST

G

38

WASHINGTON

CPR

RD

FOUR

H

LOUIS ON S SOREN

Oak Creek

MILE

GI TTINGS RD

V

333

South Milwaukee

W Sp au lding Pl W Lis b o nA v

Franksville

RING SPW State

C

RD

Woodworth W Sieg f ried Pl

98TH ST George

ST

Husher

W J u neau Av

RD

RD

MB

93RD

83

• Read the various personalized messages created by individuals worldwide on the Living the Legend rivets, found on the Living the Legend walls and plazas.

W Map le St

N EE GR

N 56 th St

C LA

g s hin

45

MILE

RD

RD SUNFLOWER DR

UT KRA

UE

W Main StD

AH

BEND RD

St

r Rive A SH U KE WA

a Wa

Des

6 5th St

Montgomery Lk.

83RD ST

Bristol

85TH ST

SEVEN

H

at

W Co rnell St

5

W Bu rleig h St

7

W Clarke St

At

Wisconsin Harley-Davidson 1280 Blue Ribbon Drive Oconomowoc, WI 53066 262-569-8500 www.wishd.com

St

W Meinecke Av

RD

MILE

EIGHT

K

Ives Grove

Av W Au er

RD

DUNKELOW

I-94

n St

CADDY LA

94

D

rk. WC Dix 60THo

75TH

MILE Vliet S t

ADAMS

CO. St W Michig an ST

KR

12TH

o n St

38

GOLF RD

BRAUN

D

W Walker St

Harley-Davidson Museum 400 Canal Street Milwaukee, WI 53201

RD

7th

Root

Marth

Stevens

ST

n hto Brig S

ST

W FOUR 329

Dr

W Bo nny Pl

RD

100

Caledonia FIVE

BELL RD

11

7TH

N NN

er Riv

ir nC g to

N

N 6 3rd St

N 6 6 th St

STW

RD

V

TH 56

RD

142

24TH ST

Paddock Lake

G reenf ield Av • Check out the unique Museum-inspired items at TheWShop.

N 55th St

CN

Root

n s hi Wa

ky er P U p p

Ln

Camp Lake

BAY

mo

N 6 2nd St

N 6 5th St

e

ST 89TH Center Lk.

K

83RD

DU

41

id

98TH

AV

ay

AM RH RD

ills

ST

DU

93RD

w ig h s H

F

H

RD

Hooker Lk.

F Salem

LAKE

R

Silver ain S V E Lake t

Paddock Lake

ND

ate

JI

Bassett

EM

FR

ST

ST

83 50

Silver Lake WM

W RI FOX V Fox ER River

RD

BASSETT

Lily Lk.

League Lk.

FO

St

KD

45TH

60TH

75TH

AvEW I-94

Klondike

N 6 0th St

ed

Newr St nno CoMunster O W rney St a K e

ST

JB

G

AV

A

31ST

y F o rg e Dr

5

W Sieb en Pl

W

Racine Harley-Davidson Oakes Road Racine, WI 53406 262-884-0123 www.racinehd.com

State Hig hw ay 190 1155

W Nas h St

32

RD

RD

MILE

41

tre Dame RD Ct

58TH

RDRACINE

PUETZ

RD

325

Pl W T rento n

ST

CO.

Milwaukee Harley-Davidson 11310 W. Silver Spring Road Milwaukee WI 53225 (414) 461-4444 www.milwaukeeharley.com

W T o w ns end St

32

AV

RYAN

MILE

RD

RD

A

V

71/2

327

IVES r. GROVE R B D

20 PLANK

W VCalle

Paris ST

322

61/2

W Martin

FOREST VIEW CIR W No 50TH

14

W Center St

AV

BB

RD

KENOSHA

45

9TH

t Roo

794

DREXEL

326

RD

K

LL

V

51/2 MILE

MILE

A ND DUR

LINE

COUNTY ST 1ST

X

PH

ST

K

I-94

ON ET PL AP

it U n

60TH

Palmer

N 72nd St

OW

N 6 9th St

ER

NN

50

R

RD

RD

52ND RD

Union Grove

Brighton

75 W F airview

N5

Av

W.

N 73rd St

52ND

ky

RD

RD

ST

RD

CN

t S 81s t S

ST

75

TOW N

B

45

kP

U

G SPRIN MARTIN DR

18TH

ST

ST

Wheatland

RD

N GTO BUR LIN

31ST

ree

MILE

RD

CO.

61/2 MILE RD

Raymond

Yorkville

RD

RAWSON

Av W No rth

RD RD

ay

W Law rence Av

Big Top Chautauqua

Sister Bay

Ephraim

D E

Fish Creek

W Co ng res s St

W K eef e Av

AV

AV

OAKWOOD

RD

MILE

AV

RD

LINE ST

Flanagan Lake

41ST 45TH

142

St

Pky

o ne yC

SCHROED W Wis co ns in Av E

ST

River

C

DURAND

EEN GR

ett

INE

N 71sAVt St

C RA

N 73rd St

x Fo

J

75

11 Kansasville

B

W

Riv er

C LA

ck

41

N 73rd St

N 74th St

N 77th St

RD

ST

RD

KD

DU

Be

ay N 72nd St

N Lef eb er Av

rry Ct

RD

n St W Stevens o JB

ST

N

llau er Dr BB 7TH We

N 6 2nd St

W

hw

ND FO

Hig

Av

N Pe

ER EV BR

RD

tate

320

94

RD

AV

ZZ

W Was hing to n Blvd

FOUR

OLD YORKVILLE

MILE

SEVEN

MILE

TWO

319

241

COUNTY LINE

MILE

hw

Milwaukee

Y

119

318

100

W Vine St

Kneeland

FIVE

THREE

BENNET RD

RD

G

K

Po w ell Pl North

Cape

Crk.

WH ITN A

38

9

94

RD

RD

U

MILE

41/4 MILE RD

Vis ta Av

WH PLANK

Eagle Lake

COUNTY 1ST

N 6 3rd St

tes

N 74th St

v Dew ey A

G rand Pky

RD

WS

W Wells St

B

OLSON RD

CHURCH

Cedar St

RD

RD

LINE RD

MINNE-

RD

N 6 3rd St

Sta

ac to m

N 75th St

IDE ERS RD RIV

RD

LAKE ST E PIN

A

ER

45

A

EIGHT

RD

SIX Bets y Ro s s Pl

S

AV 20 Harvey Av

DR TONKA Ct Aetna

TOM

142 BUSHN

DO V

RD

CHURCH

DURAND

ELL

N 6 6 th St

ed

Po

St

o o d Av U nderw

NKE

MOUNT

83

ST

N 70th St

it U n

W

N 75th

E VILL D R

N Wau w ato s a Av

Ridg e Ct

Pl

11

RD

Z

CN

N 75th St

N 74th St

AINDUPL

RD

F o res t St

ew

St

na

HERY TC HA

W Walker St Nearly 105 years in the making, the Harley-Davidson Museum® adds a whole new dimension to the Harley-Davidson experience. Visitors will get a feel for the freedom, camaraderie and pride that Harley-Davidson riders Av reenf ield W G time experience every they fire up their motorcycles.

S 84th St

io

Lake

RD

Map le T er

G

RD

ON

W T errace Ct

CPR

SC H

ST

F

93RD

S 85th St

S 96 th St

at

CE DA DR R

RD

OVERS

OAKWOOD

AV

Franklin

RYAN

HOWARD

316 LAYTON

317

AV

DREXEL

Ryan

MILE

9

AV

ig

794

794

314

COLLEGE

RAWSON

H

ZZ

2

Suburban Motors Harley-Davidson/Buell 139 N. Main St. Thiensville, WI 53092 262-242-AHOG (2464) www.suburbanharley.com

32 AV

2 Greenfield

PUETZ

8

310

AV

GRANGE

e

h St W Bu rleig

ST

241

8

at

W Hale Pl

ST

STATE

72

LINCOLN

894

Greendale

MILWAU KEE RD RACINE

WELLS

32

kee au

HIGHLAND BLVD

W Clarke St

W Was hing to n St

• Peek into a portion of the Archives, never before open to the public, and W Becher St home base to more than 450 motorcycles, and hundreds of thousands of artifacts that the Archives team can pull from for Museum exhibits. Ct W G rant

W Linco ln Av

NK PLA

W McMyro n St

can:W Map le Ct

v lA

87T H

ers ake Pow L

• Walk through a variety of exhibits that tell the stories of the v al A r Park Dr extraordinary people, products, history and culture of Harley-Davidson. tio n Na In addition to the fantastic motorcycle collection, stories are Wtold through a variety of media - including photographs, videos, apparel, rare documents and other fascinating artifacts.

W G rant St

Y HW

St RD406THAV

S 89th St

W Mano

Powers Lake

R N. IS OM WIND LAKE Wind RDY

N Au b u rn Av A

ROWNTREE

J

v

DR UNION CHURCH MILE EIGHT Union SON RASMUS Church DR SEVEN

G D

WASHI NGTON

Rochester RD

G erala Browns yne Dr

Bohner Lk. KARCHER 31ST

MUSKEGO DAM RD

Wind Lake

ky

D

Burlington J

2nd

ler

W

36

RD

36

A MIS LOO ere MvIS LOROe

H

AV

59

24

St

W Co nco rdia Av

Kinnickinnic

43

100

DR

73

94

RD

OKLAHOMA

36 U

BOXHORN DR OO RD

W Llo yd St

DR

5

43

57

AV

BB

RYAN

tateRD KRAMER St APPLE K DEER RIDGE DR DOV MAIN TRL LINE RD

KETTERHAGEN

Island Lake

Slades Corners

P

kP

W Schling er Av

S 87th St

At the H-D Museum you

nvi G le

Ad

S8

re

RD

S EE t Ann eC t emo u n d Rd

S Ho ney Creek Pky

W

S 86 th St

W Map le St

AN RD

yC

RD

LITCHFIELD U RD Pell PELL DR LAKE GENEVA Lake LAKE HWY WISTERIA

S 92nd St

S 95th St

S 104th St

W Mitchell St

HM FIS

W

ne

ky

ee

36 Av 83

H FIS

12

50

P ek

Within the walls of the Harley-Davidson Museum you O rchard St will find motorcycles W and artifacts that tell the story of the Motor Company’s rich history W and Lap ham St heritage. Every gallery and exhibit inside is an astonishing testimony to the legendary bikes, the people who built them and, of course,Wevery Mitchell St individual who ever felt their powerful rumble on a long stretch of asphalt.

chard St

Dyer Lk.

RD

t

S 107th St

W G reenf ield Av

EN

LAKE

5th S

S 97th St

S 103rd St

S 10 S 106 th St

to n St W Was hing

W Blu

P

DRYER

EV E RDRS

I-94

W Co nrad Ln

W Schling er Av

AN BIEN EMRD

RD

ne

r yC

e Cir G AVeralayn A

Long Lake

l

Y

s e AvKELSEY

WS

DR

KRAMER

Ho DR N Po W rtl an d

BEGHUL RD

P ay

ckw

Ro

WALBURG LA

45TH ST RD

Ho

Fox RAAB DR

in Av W Wis co ns Rock

WARREN RD

CRANBERRY

S HAF

BR

VALLEY

RD

DUNBAR BLVD N. Ivanhoe BLOOMFIELD Lk. RD

RD

BLOOMFIELD

11

N 86 th St

Pky

St

TOWN

ST

H

STEELE

Lake Geneva

o n Dix

W

r

g alo w

IDAN

ALVIN HOWE RD

VER CLO RD

Fontana W Bu n

SHORE DR

Crk.

S 90th St

DR

SHORE

ite Wh JONES RD

Y KB

TOWN LINE RD

SOUTH W Ches ter St

RD

36

o eLyonsG CiSPRIN r

Ci

RD

RD

FF

ACADEMY

Av

DD

o d w o

A

50

KE

C BU

DODGE ST ST MAIN

S 94th Pl

LAKE

WALBRANDT RD

K

DR

PARKER Av

Denoon AV Lk. COUNTY HillcresS.t DrN R RD DENOO D LINE

RD

Vienna

ns

SN

RD

nc

ve

o ComE MACDONALD

S 94th St

Lake

SIDE RD RD

le

Ra

WOODLAND DR

BLACK POINT RD POINT RD LAKE

I-94

t St

DR

RD

N 91s

N 94th St

PARK

G

HOSPITAL RD

Springfield

m Co

va Gene W Adler St

67

RD

EL D

RD

W

OA

SEIDEL DR

L LL O KN

PA

RIVER

DR

20

D

-

G RINOo D w Ct RD RedSPArr O A

Crk.

45

GENEVA ST

W Wis co ns in Av Mic RD PRAIRIE hig an St

DR

o o rw Ha W Ches tnu t St

RNEY RD KEA RDCu rrie

164 er AV KELSEY Melro

DR

NAL NATIO

76

311

AV

45

MM

77

ST

AV

RD 308

Bayside

Whitefish Bay

E W T o w ns end St

Dr

E

Fox Point

78

AV

AV

CO RN D R ER RD S MCSHANE DR

57

W O live St

S

32

ST

41

18

61

60

24

u

HOWARD

LAYTON

43

v er A

30

W Hadley St IT W 2 Lis BELO b o NN nA v 100 U W Center StN 4

82

190

t 145 el

West Allis

AV

ZEDLER LA

AV

ev o s Ro

WA

WISCONSIN

W G irard Av

Hales Corners

DS OO

ilip

VLIET

W Rich 894 mo nd Av

Muskego W

n

Riv er

181

UP

59

Milw auk ee

DR

CAPITOL

Pl

W

1

TE SS

L

ly o k

ABVro

St W Lo cu s t GREENFIELD 59

AV

DR RD

Little Muskego Lake

E IL L Av JANESV WO ODS RD

O akhill Av

Waterford

v dA

DD

PRAIRIE

SPRING

83

HIGH

RD

HENNEBERRY

L AL O SM COLLEGE HH

ne e

305

AV

Ph

W

NORTH

BLUE MO U ND

T

W. GRANGE

I

MA RT IN

Men o

HOWARD

57

LIS BON

43

304

85

CO. CO.

Pl

HAMPTON

W

D

RD

Y

K enw o o d

ME

RD

RD

BURLEIGH

42

32

W

80

Wauwatosa

ES

RD

43

54

AV

AV

AV

RD

TANS

94

7

BELOIT

45

ers St

AV

Kec Nong Ga Mong OAK Tichigan Lk. RIDGE DR DR ale Pl NORTH LAKE LONG LK. Lake BRIDGE RD Waubeesee Tichigan DR Lk. Lake HOMELAKE STEAD D Li RD S. WIN o ln164 Pl RD H ncBEACH IC T PIONEER S R I DR V ER BAY RD RA BURMIESTER DR RD GAVIN DR RD MALCHINE OD WODR HANSON HANSON RD LAWN DR

AL DR

er Pky

VALLEY

HILL

y ne Ho

ay

Bay

Spring Prairie

RI TER RI TO

o mo ne DRiv LOLAND e R

G ridley Av

St

w ig h s H

N 97th St

Williams

Co nnell St

IN v SPu Rl A 36 t Pa W S NN RD R GE E W KPark RU o Hill Av 120

Como

RD

RD

ES T

L

301

COFFEE RD

ES

RD

18W Chamb

LINCOLN

I

Elm Av ltke Grove

O

OBSERVATO RY

RD

Wats o n

190

1

AV

100

N

Glendale

G

SPRING

SILVER

41

er Ri v

RD

S

44

W Bu rleig h St

UP

E

EE

45

W Mo

MILL

46

RD

SUNNYDALE LA

UP

HOPE WS OR

GOOD

W Co ng res s St W Rice Wy W Mario n St

River Hills

RD

UP

3

AV

MOUND

lv

47A

RD

VV

DR

M

CLEVELAND

Y

G arf ield Av

CO.

au kee Av Milw R

RD

Honey Creek

POTT ER Crk.

RD

POTTER

HOSPITAL

I GF

R SHO R ke . D La SKELLY RD

RD

Su ga r

120

W

HIMEBACH RD

ST RE

O

GREELEY D

RD

RD

7th

tate

BAILEY

WHITMORE RD

MACLEAN RD

RD

PALMER

RD

WEAVER RD

RD

H

LOVELAND

RD

VIEW

VALLEY

RD

LEPEY LA

N8

dS

BEND

WILLOW

120

KNEIP

ite U n

12

50

F

N 98th St

N 99th St

N 104th St

N 105th St

N 106 th St

HOLIG LA

NN

COLBO

HW

art s H W Men

MILLER HO N CR EY EE K

RD

Av

Beulah Pky

20

HONE Y CR EEK

SWOBODA RD

Bowers

11

SPORLEDER RD MACL EAN

REMER RD

THEATER RD RD

36

n

Caldwell L Warren Av

n Av Lake

D

RD

POTTERS

Y BRA

Rd W Blu emo u nd

DR

43

to

East Troy

LA

D

Elkhorn

25

Delavan

RY O’LEA

33 W WaterES to w n Plank Rd

29

43

TOWN HALL

RD

RD

co ns27 in Av

RD

ES

Troy

83

CN

ION

POTTERS

W Wis ORTH GENEVA WALW ST ST

MOUND

N

Honey

78th St

ng

BELL SCHOOL

38

N FIELD DELA ST

di

L Charle

43

RD

ST. PETERS

Crk.

RD

MARSH RD

Booth Lake

Beulah

Army Lk.

SWAN

Potter Lk.

FO

RT NO

MIRAMAR enyo K RD

LAKE S. RD SHORE ST RD Lake

N 78th St

Lu

ky

LE

MAP t Dr Hillcres

CRAIG AV

N 86 th St

PEC STAK T

RD

SCHMIDT

Swan Lk.

N 78th St

43

AV

INE

GLENGARRY

AVW

e

BRADLEY

RD

y

RD

New Berlin

U

AV

v Pk ef e A

Me

RD

PP

RD

57

St

ina

Brown 100 Deer

DEER

145

57 167

RD

181

47B

MILL

OZ AU KEE

LINE

W

AV

e Milwauke

BAY State Hig hw ay 190

MILWAU KEE

P

W Ho p e Av

5

RD

DONGES

48

RD

CPR

TIO NA

Av Big AV Bend Ro g ers Av HO

59

LAW NSDALE

U

AV

175

SPRING

RD GREENFIELD

BEEHIEM RD

ARTESIAN AV

MOUND AV

Y

DAVIDSON

U

ON

HOPE

W

297

D

50

Av W No rth CHERI

Ab erdeen Ct Mukwonago

TH I EDE RD

Rd

Pickerel Lk.

FRIE M O BRETSCH RD RD

Abells Corners

67

Troy Center N

1 y4 v St w a A N 77th ig h ac s H m to

X FO

CN

rP

ES

RD

lvd an B RD

ate

ive

E . RE O SH

J

St

RD

nUpper ee Phantom Lake R

ST

AV

PL ET

YY

K

b o NORTH nA v

ey Av Hennes s RD

LINE

OD EWO Stickney E DG

ES Richmo nd Ct

Lis

s to n Av

ES

Pleas ant St

Lower Phantom Lake

I

N 80th St

mo

N 79th St

no

N 79th St

Me

N 81s t St

River

JAY

N

WAU KESHA CO.

E

Lake

LAK EAG LE AV E

43

N 84th St

Rainbow Springs Lake

NN

MARS H

kwonago Mu

Eagle Spring Lk.

J acks o n Park Blvd

W

D BLV

RD

AP

181

COUNTY

BROWN

100

Brookfield

Y

BLUE

RA C

Q

50

AV

RD

Duplainville

59

164

SKYLINE

74

LISBON

A MIN GU

D ELAN MOR

DR

51

CAPITOL

ST 164 IN MA ARCADIAN AV

LivLEing GLENDA RD

MARSH AV

FROG ALLEY RD

EE

F

AV COLLEGE AV

TOWN

RD

145

Pl

y

W

W Thiensville RD

Mequon

Y

JJ

W Center St

H

ST

RD

El

89

57

RD

RD

MEQUON

FRIESTADT

C RD

Rowley’s Bay

1

House of Harley-Davidson 6221 West Layton Ave. Milwaukee WI 53220 414-282-2211 www.houseofharley.com

RD

LAKEFIELD

RD

HIGHLAND

Hal’s Harley-Davidson 1925 S. Moorland Road New Berlin, WI 53151 262-860-2060 www.halshd.com

ULAO RD

43

BONNIWELL

RD

RD

41

YY

DR

J

Eag le St

52

RD St res s o ng C W

C

C

RD

PIONEER

C

PK

Ulao Q

FALLS RIVER W

T

Port Washington

CC

Grafton

T

B

Ellison Bay

RD

ARROWHEAD RD

92

60

Gills Rock

1-800-800-5678

100

32

93

V

ST AV

HIGHLAND

Menomonee Falls Butler

164

XX

RD 45

MAIN

W Na

295

FT

LOVERS LA RD

BAY

REVERE LA

PIONEER

RD

I

181

BONNIWELL

167

DONGES

NN

W

O

CREEK

CEDAR

LL

RD

RD Crk.

A

WEILER’S WAY

AV

GRAND

SUNSET

Sponsored By

DR

LAKE

B

33

SAUK

RD

RD

M Mario n St HAWTHORNE W

LILAC LA

CUSTER LA

WEYER RD

TJ

XX

I

LO

I

CO.

Y

Ct

74

V

RD

RD

294

rke St I W Cla LAWNSDALE

N 84th St

GENEVIEVE DR

JJ

W Lo rraine Pl

Fox

LE

CO.

MEQUON

WK

F

St W Wrig ht

83

ST

RED

X

RD

190

M

ST

Saylesville

N 85th St

NN

Mill HOL ID Pond AY

KETTLE RIDGE DR

SECTION RD

AV

L SAY

X

74 RD

SUNSET

RD

na

F

Saukville

Cedarburg

CEDAR LA

RD RD

SILVER

GREEN

T

RD

TT

59

RD

SHORT DR

ST

GENE SEE

ROCHESTER

MAILMAN RD

D

UP

Pewaukee

Bethesda

RD

SUGDEN

EagleStickney Jericho Av

WREN

SCHNITZER SpringRD Lk.

E

W No rth Av

DR

ER

RO A D

RD

N 86 th St

H TC

X

N 89th St

W

R SO

Po

CENTER

N 86 th St

N 88th St

59 ROAD

X

CA PITOL

293

290

Y WA

RD

City of 164

ISON

Vie n

RD

WESTERN

Germantown

Lannons h StGOOD

HOPE

K

UR MACARTH RD

JARMON RD DR

W

RD

T

RD

SAUK

43

Sponsored By

FOREST BEACH LA

P

Knellsville

HILLCREST DR N EE Y LL GR BA

96

HILL- CREST

RD

BRIDGE

97

32

RD

KW

RD

MINK RANCH

SANDY BEACH RD

LL

RD

WILLOW

W

RD

A

KK

I

HILLY LA VALLEY PLEASANT KAEHLERS MILL RD

Y

WOODLAND RD DR

57

RD

BEACH

DIXIE

H

O

CENTER

W.

Long Lk.

CREEK

ST

RD

COLD SPRINGS RD

CEDAR

SHERMAN

RIVERVIEW TRL R iver

B

Fredonia

LARK

BEECH

ER D D E FI E L RD

33

DR Mud Lk.

Y

BRIDGE

RD

BONNIWELL

HILL

LINE

MENOMONEE

Pewaukee

Waukesha

G

D E OL LAGD L VI R

ROAD

W

DR

N 89th St

ZZ

G

W

IT SUMM MAD

Genesee

N 90th St

ES

H Dr

B St

Depot

North RD Prairie

N Sw an Blvd

J

RD

SHORE DR Silver RD Lake

DEWEY AV

N 91s t St

N Sw

Priv20 ate

ar Sug

12

ts LAKE

RD

N 92nd St

Peters Lake

A

WANDAWEGA Lake Wandawega DR

11

GE RD

LO

RD

LITTLE PRAIRIE

Lk.

RD

G HIN RD

IR RD IE

Swift Lk.

DEPOT RD W VIE Genesee

HI G H

WALWORTH Lulu

A

Mill

E OR SH

ESTA TE DR

NORT RD HVIE

V

W K eef e Av

LISBON

DSAY LIN

291

G

18

SUNSET

83

N 95th St

67

BLUFF

PR

dle . Mid Lk

OS

Ln

S

Rd Acces s

Lk.

h

AD

ee W

RD

L RIA W. SHORE DRGreen

c ar

Blvd

To

K AC

Pleasant Lake

N ATIO T N DR LOS

RD

RD

DR

E

DY AN O K BR BRO BOET

SS

Colgate RD

0Y

COUNTY SCHLEI RD

RD

PIONEER

ROCKFIELD

54

RD

Sussex

PROSPECT

OAKTON RD

GOLF

SILVERNAIL BRYN

DE

E

RD

Q

Kirchhayn

LA

HOLY

ST. AUGUSTINE

WILDWOOD LA

M

VALLEY

FRIESTADT

Hig hw ay 19

WASHINGTON

n St

Y

175

VV

KF

16

State

l

AV

G

145

MILL

DR

JK

Mud Lk.

RD

MILL

CEDAR

RD

ins P LAKEVIEW erAmy P kBelle W RD Lake WIL LOW CREEK

PLAINVIEW

164

Lake

e auke Pew

RD

RICHMOND RD

DR

KE

G

Beverly Pl

WILTON RD

M

Buena Vista

83

D

MD

DR GLA JJ C I ER

b r

GOOD

VV

K

e F i

W

HOWARD MICAH RD LA

LA

Merton

GR

NORTH SHORE

RD

OAKWOOD RD

RD

60

SHADY LANE RD

Gough Lk.

TREE KNOLL- LA WOOD DR

Cedar CEDAR HIDDEN VALLEY DR

PARK MANOR CT

BEECHWOOD DR RD

G

SPRING

BONNIWELL RD W. ROCKFIELD Mario W 57 RD

RD

RD

M

SHERMAN

WESTERN

P

RD

N. LISBON

164

PLAINVIEW

E

287

MORRIS RD

L

Wauwatosa

RD

auderdale Lakes

X

LIN DUB

S WA

N Harding

et

E TL IRIE LITPRA

67

EEN LAKE DR

N 97th St

M

N

R PE PI

RO

67

N

TAM

LITTLE

RICE RD

C

rk Ba

DR

94

Wales

RD

ZZ

ZZ

WILTON

RD

BLUFF

Nagawicka Lake

C

Waterville

Hunters Lk.

Crk.

LO

RD

ABITZ RD

CA PIT O

Hartland

W Hadley St

W Melvina St

KE

Delafield 285

RD

ANSWORTH RD RD LISBON

b o n Av KC

RD

Hubertus

MONCHES

WAU KESHA

St W T o w ns end LYNNDALE

Nashotah

d ite U n

RD

Av Dutchman Lake

59

Little Prairie

H UG LO LA

RY ER CH

P

67

MAIN

RD

Lower Nemahbin Lk.

RD

th St

Beaver Dam Lk.

c Pacif i Z

n

R

BREENS RD

PAR RY

Lis

MILL RD

SHERMAN

HILL

RD

VALLEY

Jackson

CENTER LA

DR WASHINGTON CEDAR SAUK RD NN

Keowns G

W. HAWTHORNE DR

Daly Lk.

Holy Cross

A

LA E. HAWTHORNE

Newburg

DR

PAR ADISE DR

SHADY LA I MEADOW

RD

Y

Y

WOOD

DR

A

HIGHVIEW RD

MY

AIRPORT RD

CEDAR

RD

VALLEY

WILLOW

Z

Waubeka

RIVER PARK

GRAVEL DR

M

RD

62

W OODVIEW Av LAKE DR z BARK RD nt Bark Lk. a

164

Lake Five

M KE OR AI NE

CEDAR CREEK

Hasmer Lake

Crk.

HILL

KNOLL-

E LINCOLN DR DR

HIGHLAND RD Ce dar

60

167

HUBERTUS

RD

OAK

RD

Friess Lake

LA

HICKORY

RD

EF

HOLY

er

mar T

P

Richfield

Plat

KEESUS RD

RYBECK

E

K

PLEASANT

S BACK RD

VV

BEAVER LA KE RD Beaver Lake W

Pine Lake

C

Lake Keesus

HARTLING

W Au er Av

C

CI

N

Garvin Lk.

CENTER OAK RD

E

83

164

PV

DR

ELMWOOD

Lowes Lake RD

LINE

North Lake

North Lk.

PIONEER

State Hig hw ay 190

K

Q

KILBOURNE RD

RED DELIEN RD

Moose Lake

Upper Nashotah Lake

Upper Nemahbin Lake

Bowron Lake

River

CI

ZZ

Pky o o d RD derw

UFF

RTH

Z

ZC

RD

CENTER LA

d ia C a na

F

RD

Pretty Lk. PINE W VIE DR

PalmyraR ailw ay

i . G SPRKE LA R AR D

LORY RD

. Crk

AN SM DOU

N 100

N 103rd St

P er

R RD

A

DUBLIN RD

RD

HOG

175

EVERGREEN DR

PLEASANT

Tilly Lk.

Mayfield

W LRuAC b y Av

SCENIC RD

W Lyn

nn Fly RD

C

DU

W Co ng res s St

RD

AL D ER EM

ND

RD

SHAMROCK LA

Beck Lk.

COUNTY

RD

K LAA LA

Z

L TR

CAkRL y IN

e es

RD

Lower Genesee Lake

W Lo rraine Pl D D W Center St67

ZC

CI

HOOPER

ITO

e o r

ky School Section Lake

TREWYN LA RIS A PINE DR E D W No rth Av pernong Upper H cup Z S Lower Spring Lake Spring MILL RD Lake

RR

RD

Riv

UT IC

18

Z

CP

P

283

Upper Genesee Lk. Crooked Lk.

LOWER LAKE DR

OT LB TA RD

W Wrig ht St

LER

E

282

DR

BB

N LD E GO AKE L LA

Oak Hill

ING EN

m ON

er P

ee mo n

HILL RD

E

U n

6

.

FO

Cedar Creek

41

E

RD

NN

64

60

CC

SHANNON

Chenequa

Lower Nashotah Lk.

B

VALLEY

LE Middle TT EK BA CRE RD Genesee h St rleigLAKE WEBuLake GENESE

Bark

RD

RTHEY NO

UNG

Silver Lake

SCHOOL SECTION LAKE RD

D

R E Blue Spring Lake

NE

DR

RD

Ackerville

HILL

PLEASANT

DONEGAL

YO MAA Murphy L Lk.

Mud Lk.

SHERMAN

WATERFO R D RD

ICK TR A ST. PA L

83

LA

64

W Thompson MKario n St HILL 167 HOLY

K

Okauchee Lake

Oconomowoc Lk.

Dousman

RD

s h

RD

RD

CW

R

TRAIL DR

HE RR

v

DR

RD

RD

E

AK

LAKE

E

IR E

Stone Bank

Okauchee

Z

RD

ELICH

Z

W Law rence Av

Monches

BRICE RD JENSEN RD

SNYDER LA

Dr

IAN T INDPOIN

AGE LINE RD

El

MC

eno

ll T er N K no

N 104th St

KNOLL DR

P

EY VALL

GOLDEN LAKE PARK RD Golden Lk.

CEDAR GROVE RD

Goose Lk. W LO

K

83

Malloy Lk.

PETERSEN

Ashippun W Lk. Me tca MAPLETONlf P LAKE l RD

LISBON

WBB Ar g oB nn e

TOWNLINE RD

UP

Oconomowoc Lake RD

DE LA FIE LD RD

CENTE R

b o pun hip n A As v

Rosenow

A LLEN RD

277

B

CONCORD

R

Riv er

W

ST

NM

ALLEN

Lis

67

N 99th St

ROLLING LA

RD

P

Mapleton

W

M AH SONDAY RD

RD

MARKS RD

RD

E. RIVER DR

O’NEIL RD

Monterey

RD

Oconomowoc F

RD

hw ay 190

W Ru b y Av

RD

ON CORK FIN LA LA ATO

CL A

Pike Lake

MONROE AV

O

ROOSEVELT

LINCOLN

CW

t hS

PER LA

a Av

N S. ERSO D R JEF F

MI LL

La s c Na MARY La WMADISON LA AV Be e Av K eef16 W RD ROCKVALE lle

S

W

RD

RD

K

RD

D AN EL R IR D

N

AA

ST

LAKE

SC

TO

O

Alderey

O’NEIL

LEE

er Riv

RD

O

Lac La Belle

Av

P

RD

WASHI Pa NGTON

RD

HARDING

SU M NER

MILE VIEW RD

Riv

NT ASA L PLE HIL

RD

RUSCO

RD

CREEK

Myra

PAR ADIS

G

M

RIVER

SKY LI NE R D

er

et ns

ARIE AV TTA u

lm

t

RD

LANG

Collins Lake

CED AR

DR

WA LL A C RD E L K .

KOHLER RD FRED KOH ONIALER

RD

Milwau kee

DR

33

I

DR

P

DR

waukee Mil

SA ND

Silver Lake

RD

ST

RD

45

Slinger

66

175

Hartford

WATER FOR D Druid Lake DRUID

ON ROL EF S RD

v

Eo K A

et

Ashippun 67 State Hig

N 101s t St

g e

FILMORE RD

ROOSEVELT

r Rive

id

RD

R

k ar

C RE

LINCOLN

MC MA HON

RD

RD

W

OAK RD EVERGREEN

E AI N

RD

SPUR RD

HILL- DALE RD R WSO

RD

LE E

RD

CLOVER

GERMAN VILLAGE RD

RD

AN HM RD

CLEVELAND RD

ING REDW RD

K ROCIVER R

P

LEDGE RD

K

Z

NN LAKE DR SLEEPING TOWN LINE RD FONTANA DRAGON RD Little Cedar RD Lk. PL Z NN EA S ANT VALLEY RD RD ARTHUR

68

West Bend

DUNST DECORAH Lucas HACKER DR Lk. 67 DR PARADISE DR ADISE PA R

144

RD

DEER

WALLACE

WASHINGTON

A

RIVERSIDE DR

M

Green Lk. DR NEWARK . LK GREEN

LAKE MAPLE DALE

PARK AV

ST

33 144

DR

NEWARK

Wallace Lake

70

WASHINGTON

RD

St. K K Lawrence ST. Mueller Lake LAWRENCE Cedar 83 LA RD Lake ARTHUR

RD

HIGHVIEW DR

Gilbert Lake

VIEW

41

DEER RD

S

Riv er

W Co ng res s St

‘MM’

D s aOld to Ashippun

Ct WY W CWMelv ina W St F e eri RD ck P l

A

RD

TOWN

ER o V rk

GENZ RDv

SAYLESVILLE

FORK RD

U

60

RD

CEDAR-

Crk.

B

Y LIL

LE

Mud

n

P

P

TURTLE RD

N

POND

W RuNNb y Av

ADAMS ADAMS RD TAFT Run RD FORD LA

HARVEST RD

W

RD

OOKED CR

RD

MILE

DR

RD

CLUB LA

Young ARK America

EW

DR

SCHUSTER

CHURCH Nabob DR DR

HILLCREST

RD 72

DAM

Cedar

on bic Ru

a G r

W

N

RD

Neosho Mill Pond

LETTE RD FOL LA JOHNSON LA LANNON EE M RD O Rock NR OE RD UP r

PECK RD

W

POND

67

MM

P

RD

DR

U

ARTHUR

Rubicon

175

HILLCREST

MCKINLEY RD

RD

Neosho

STATION RD

n Ln W Sharo RD

NP

60

NN

INDIAN

Sugar Island

BUTLER

N

HALE RD Riv RD

ELMWOOD

RD

GRANT

RD

er Riv

LE A

RD

SUNSET

S

33

Allenton

Addison

RD

GREEN RD

RD

WOODLAND

RD

OAK LAWN N LEHMA

RD

ST AT E

. Crk

ustisford

IEPER RD

P Huilsburg

S

er Butl

67

L ER BUT

OAK LAWN RD

SPRING CREEK EE RD

ILLINOIS

Woodland

SAWMILL RD

RD

PIERCE RD

EKREN RD MADISON E. NEDA RD

R

CEDAR RD THO R BROWN RD RD NOW N. GARFIELD RD

O WS

R

RD

WS

PS

72

WATERCRESS RD

Riv.

ALPINE CT

LA

DR IOWA RD

E.

AP

AY

OWENS RD RD

NA RD

RD

Iron Ridge

RD

T

Rock

RD

RD MORRIS RD

STRANGE RD

AY IOWA

W ARNOLD

RD

CN

DOWNER RD

RD

ORE RD

OHIO

BEAVER

Smith Lake

RD

RIVER

H

Crk.

Neda

DW

D

SMIT LAKEH RD

M

DR

DR

W. NEDA RD

NEVADA RD

RD

DAM RD BEAVER WESTVIEW WW RD ST. ANTHONY RD

BROOKHAVEN DR

45

GRANDVIEW DR

er

ROCK

P

Nenno

DW

D

Ko hls vill e

HI MOUNT RD

ST IN

S

33

RD

RD

RD

NENNO

Kohlsville

D

HOCHHEIM RD M RD A BEAVER D

RD

HOC H HEIM

DR

BEECHNUT

ELM SALISTREE BURY LA 144 LA RIDGE RD SHALOM SUNNY BROOK DR

MA

NE MI

GRAY LOG RD

V

NEDA

RD

Riv er

RD

N

n

67

HOCHHEIM

SWIFT RD

75

RIDGE

DR

BUTTERNUT

River

HILL RD RD

A

AY

RD

CHURCH

ZION

RD

CHURCH

D 175

B

RD

OR WS

HS

RD

RACOON

HUNTERS LA

DR

SUNSET

L

V

RD

W

L HA

ZION

P

ALLEN

DR

E

Y

DUNN RD

RD

TOWN

PETIT RD

AY

RD

G RID

MCARTHUR

GILL

CN

GREENHEAD RD

BIRD RD

eR

d

© 2009 Biker InCite


ner

Bren

Mishibishu Lake

ISLE ROYALE NATIONAL PARK

t

Y ello w

Tomah 90

6

59

82

• Hwy 60/35 - Wauzeka to Prairie du Chien (17 miles) Scenic views of the Wisconsin River on what is likely to become a scenic byway; food, and lodging. There are many more interesting and scenic rides in Crawford County. Crawford County maps available on request. www.prairieduchien.org

18

r Tu

150

127

ke y

Lancaster 151 Platteville

61

4

62

71

150

151 si

pi

ni

20

oo

52

26

61

n

Wisconsin Fact:

Knoxville

40

There are

112,262 Miles of public roads in Wisconsin

5

es

Oskaloosa

92 I o

ar

88 80

65

25-Aug 2

K/D Salmon Tournament

County-wide

28

Agawa House & Garden Walk Bay

County-wide

30

Sail Through The Avenues 17 Sidewalk Sales

Mon

omin

3-14

Music Festival

4-22

Peninsula Music Festival

Fish Creek

12

Perseid Meteor Shower Viewing

e Bay Ellison rd

14-16

Thresheree & Antique Machinery Show GValmy

22

34

K 17

74

Galva

Buda

n

a

Mis

Ephraim/Sister Bay Jacksonport

Washington Island Fair & Parade

129

Washington Island Sturgeon Bay

17

71

Sister Bay Saint

5

Sister Bay Marina Fest

8-26

Kingdom So Delicious

19

Harvest Fest

26-27

123 Faire Renaissance

26

Autumn Fest & Antique Car Show

Joseph

County-wide Channel

129

75

North

Sturgeon Bay Carlsville

134 Baileys Harbor DRUMMOND ISLAND Carlsville

3-4

Renaissance Faire

10-11

Cider Pressing Party & Fall Festival

Washington Island

10-11

Pumpkin Patch Festival

Egg Harbor

10-11

Townline Art Fair

Ephraim

16-18

Sister Bay Fall Festival

Sister Bay

31

ay

68 65 33 Thu

131

nde

r

32

66 Hubbard Lake

42

R

Ludington

55

61

23 13 66

Mount Pleasant

46

46 131

32 95

Kenosha

52

27 66

15

230

294

57

Owosso

37

96

21

G

Flint

rand

23

Po

Lansing 66

96 G

Battle Creek

89

69

ra

nd

Ann Arbor

Jackson

94

12

80

30 Ka

46

41

65

nk

231

ak

127

12 INDIANA

M IC H IG A N O H IO

46

15

421 ee

Warsaw Columbia 30 City Rochester 14

35 T ip p 14

ecano

223

27

82

80 90 Maumee

Bryan 6

24

Auburn

Bowling Green

15

31

224

e

Fort Wayne

Huntington

475

20

20

Goshen 69 Kendallville 33

South Bend

6 45

Elkhart 20

94

Adrian 23

66

M IC H IG A N 158

90

12

84

94

30

R

127

60

94

Birm

59

28 0

94

CHICAGO

75

66

37

© 2009 Biker InCite

54

69

52

21

Grand Rapids

Bay City

Midland Saginaw

20

Racine

25

Bay

10

27

17

65

10

196

80

23

27

31

West Allis 41

65

Saginaw

794 MILWAUKEE

12

.

33

55

115

Whitefish Bay

45

72

Au Sable

Houghton Lake

46

ox

87

siss

Festival of the Arts

75

66

51

Washington Island

Whitefish Whitefish Dunes Candlelight Beach Walk Bay

131

54

34

180 Peru

Sturgeon Bay

B

n

5 Kewaunee

88

52

Jacksonport

agi

Classic Wooden Boat Show

60

F

Rocky Island Lake

Higgins Lake

. Milw

55

6

Washington Island

lais

1-2

42

45

30

23

l

Sturgeon Bay

Cherry Fest

66

12 R

trea

1

31

294

Gr ee n

67

Rec Run Race

ee

41

14

40

wa

61

West Bend

31

k oc

20

Davenport

79

25

Co

72

43

Lake Geneva

88

280

Washington

Carlsville

Sheboygan

52

30

80 D

Fish Creek w

Discover Carlsville Day

33

23

92

Door County Antique Show

25

2

7

50

71

163

23-25

24

469

127

65

Delphos 30

Highway 42 in Door County

Des Moines

County-wide

75

39 67

6

Plein Air Festival

90

64

63

151

74

64

CoralvilleC ed 380 Lake

19-Aug 1

129

Manitowoc

i to w o c

Hartford 64 16 Menomonee Falls Wauwatosa

Rockford

i

co

Cedar Rapids

65

Institute

Burt Lake

57

Beloit

ipp

65

ap

78

an

Plymouth

11

WISCO NSIN ILLINOIS ap

W

Travel the Prairie du Chien area along three rivers, 30 ridges and valleys. Prairie du 57 orchards, river bluffs, Chien is the oldest community on the Upper Mississippi River. Historic sites, nature areas, river cruises, casino, unique events, variety of lodging 6 and dining, makes Prairie du Chien a favorite destination for many. 80 103 1-800-732-1673, www.prairieduchien.org 63 Photo courtesy of Door County

Sevastopol’s Sesquicentennial Celebration

31

iss

35

85

60

Monroe

20 ss

175 © 2009, Copyright Biker InCite. All rights reserved.

18

Winnebago

Waukesha 12 Fort 14 90 56 Atkinson Edgerton Whitewater 75 43 Elkhorn Janesville

69

K i ck

Waterloo W Wa terloo o erlo Visit Beautiful Prairie du Chien!

M

Lake

Beaver Dam

Monona

78

11

Dubuque

66

94

18

Dodgeville

23

Mi

*All events are subject to change. Please call ahead to confirm the event.

Washington Island

October2

= Curved road shown in cover picture

22

10

73

151

X

18

52

a

20

Fly-In Fish Boil

Algoma

Kaukauna 43 67

69

34

Madison

69 October 2 - 4 | Fall Color Ride | Marshfield | Info: 715.384.4314

n

57

57

45 41

Oshkosh

16

Lake Wisco nsin

60

3 Iow

Portage

60

10

18

89

Dells

12

Prairie du Chien

September 19 | Honor the Fallen Motorcycle Ride & Fundraiser 100 mile ride | Burdy’s Bar, Hwy 8 W, Weyerhaeuser | Info: 715.532.4848

October

18

Sturgeon Bay

29

New London

Fond du Lac Waupun 151

39

90 Wisconsin

23

35

63

105

September 24 -27 | Black River Rumble Scenic Ride | NCN North Campground Black River Falls | Info: 888.345.2267

33

14

Lake Poygan

23

82

42 57

Green Bay

Ripon

Reedsburg 11 Baraboo 9

73

921

94

MINNESOTA IOWA

9

Ma

Men

m Ru

90

39

13

42

La Crosse

35

Belgian Days

Fl

ck Bla

21

Oconto Falls

Appleton

106

80

90

on

September 17 - 20 | Tomahawk Wisconsin Rally | Downtown Tomahawk

13

54

nic

September 13 | Log Cabin Toy Run for Love | Hwy 36 & Maryland Ave, Burlington | Info: 262.359.0626

53

Sparta

sipi

September 12 | APR Ride for Heroes | New Richmond Civic Center, New Richmond | Info: 715.246.2695

Winona

54

218

Wa p

September 11 -12 | 19th Annual Chili Feed | W8945 US Highway 10, Ellsworth | Info: 651.260.9275

12

Nagasin Brussels Lake

11-12

Grand Traverse Bay

45

10 Waupaca

Chapleau

h

September 3 - 6 | Milwaukee Rally | SEE AD ON MAP

61

• Hwy 131 - Soldiers Grove to Wauzeka (27 miles) Winding rolling roads follows the Kickapoo River for entire distance, orchards, state wildlife area, food.

Ephraim, Sister Bay and Baileys Harbor

Wawa

ep

September

Wisconsin Rapids

o

August 29 | Harley Shootout Rally | Great Lakes Dragaway, Union Grove | Info: 800.878.3783

13

79

• County Hwy C - Ferryville to Soldiers Grove (25 miles) Winding hills, unique sites, lodging, and food.

Sturgeon Bay

Door County Folk Festival 101

WASHINGTON TON ISLAND

Oconto

22

Stevens Point

apo

August 28 – 30 | Knucklefest | Kettle Moraine Ranch, Eagle Info: 262.594.3220

94

Kick

August 22 | Fallen Brothers Poker Run | 1 pm | Unity Club 1715 Creek Rd, West Bend

aw ah To m

10

63

51

Marshfield

12

52

• Hwy 35 - Prairie du Chien to Ferryville (23 miles) Highway 35 is a National Scenic Byway and named the Wisconsin Great River Road. Scenic drive along bluffs of the Mississippi River, lock & dam, Bald Eagle nests, lodging, and food.

Jefferson Street Festival

8-12

64

22

lf

August 14 - 16 | Roadhouse River Run 2009 | Dewey’s Roadhouse, 1 Canal Street, Chippewa Falls | Info: 715.861.1000

Antigo

29

19

Crawford County, Wisconsin

R.

Wo

August 14 - 16 | Inter Vintage Motorcycle Show & Swap Meet Outagamie County Fairgrounds, Seymour | Info: 877.853.6210

141

o

64

29

Eau Claire 3

10

Travel the Scenic Roads of the Prairie du Chien area!

11

32

Wausau 29

29

97

August

August 7 - 9 | Can’t Afford Sturgis Party | Wisconsin Rapids | Info: 715.323.1633

45 64

tig

25

Menomonie

August 1 | Cowboys from Hell Ride | 30 Mile Ride starts at Noon |Mountain Bay, Eland | Info: 715.529.3031

32

sh

www.streeteagle.com (800) 717-7970

Indian L.

© 2009 Biker InCite

41

51

64

St. Paul

63

Jacksonport

Black Lake Dates are subject to change. Before making your plans see updates,

Pe

For Nationwide Rentals

Art on the Quiet Side

33 events in Door County details and a complete listing of all special 23 on DoorCounty.com

R.

July 25 | Lisa Bruno Memorial Poker Run | 100 Mile, 206 Oakton Ave, and Pewaukee | Info: 262.853.2111

94

S

42

77

8

8

lf

Milwaukee, Chicago, Arizona

August 2 | Ride for Kids | 8am | Middleton Park at 7400 Lee Street, Middleton | Ride the Countryside West of Middleton | Info: 800.253.6530

13

Merrill

36

494

41

8

40

94

July 24-26 | Wautoma Motorcycle Rally | Wautoma Fairgrounds Info: 920.527.1076

July 25 | Wisconsin State Firefighter Memorial Ride | Registration 8:30 – 11am | Sauk Prairie HD | Sauk City

Rhinelander

64

July 18 -24 | Hardtail Motorcycle Party | Milwaukee | Info: 414.688.0216

57

Manistique L.

67

U

Minocqua

Wo

8

8

53

Motorcycle Rentals!

28

12 7

Ladysmith

July 17 - 19 | Women in Motion | Doc’s Harley-Davidson, W2709 Street, Highway 29 in Bonduel | Registration 10:30-12:30 | Info: 877.411.8551

July 18 | SCRC Regional Ride in WI | Baraboo or Richland Info: 320.282.7817

77

T

ee

Rice Lake

61

694

28

2

Eau C laire

151

Turtle Flambeau

70

27

C hi pp ew a

63

35 65

4-5

os

Chippewa Lake

70

July 11 | Burn Camp Ride | Ride starts at 10am, WI Harley, 1280 Blue Ribbon Drive, Oconomowoc | 120 Miles

County-wide

22

70

35

142

Whitefish Fourth of July Celebrations Lake

St. s 123West Fest – Tug Fest a r y M September 28

57

94 Whitefish Bay Institute

C

95

k

in

I

Sturgeon Bay

M

2

Wi sco nsi n

Sa

3-5

15

Valmy

69

77

July 10- 11 | Round Barn Run- 7th Annual | W8945 US Highway 10, Trimbelle | Info: 651.260.9275

July 18 | Hogs for Dogs Poker Run | Ride and Pig Roast | Bindelli’s Safari Tavern, 2232 Roosevelt Road in Kenosha | Info: 262.694.4047

t

77

July

July 17 -19 | British Biker Cooperative Motorcycle Show & Rally Eagle Cave Natural Campground | Blue River

Gogebic

eau

48 23

July 11 | Horses & Hogs Bike Show | 24 S. Rolling Meadows Drive, Fond du Lac | Info: 920.921.2344

SIN

Pain

42

ba

C

Little Sturgeon

15

Jacksonport

T

ue

ISCON

14 4

63

June 27 | J & P Open House Ride | Leave Janesville at 9am and heads out to Anamosa IA | Info: 608.886.0414

July 10 – 11 | Thunder Run Ride to Cure Diabetes | Capitol City H – D in Madison | Info: 608.221.2761

DOOR COUNTY DETAIL MAP 95

51 M ICHIG A NLake W

77

53

x roi

Carlsville

141

13

18

28

Ironwood

2

41

45

Gr

35

Little Sturgeon Days

15-16

h

2

B

a m me

65

Ashland

on

na

June 27 | Honor the Fallen Motorcycle Ride & Fundraiser | 100 mile ride through northern WI | Hwy 8 W, Ladysmith | Info: 715.532.4848

61

GRAND ISLAND

ca

June 26 - 27 | Fire & Iron MC Ride for Burn Camp | Ride starts at WI Harley with Registration between 10-12

35

Bailey’s Harbor

E

Es

June 25 - 28 | Great Northern Bike Rally | Mole Lake Casino, 3084 Hwy 55, Crandon | Info: 715.478.7556

The Milwaukee Rally’s 8th Annual event is Labor Day Weekend, September 3rd thru 6th 2009. Five Vendor Malls, The Harley-Davidson Museum Custom Bike Show, 4 Non Stop Dealer Locations, The Big Poker Run with a Custom Harley as one of 66 prizes, a FREE concert by Southern rocker Jimmie VanZant at the Water St. Block Party, MLK Street Jam & BBQ, Harley Demo Rides, Parades and Celebrity Rides, and to top it off the Annual National Sale with $250,000 worth of biker gear being sold of at a fraction of its original cost.

Big Top Chautauqua

1

210

na g

mb

June 25 - 28 | Black River Rumble Motorcycle Rally | NCN North Campground, Black River Falls | Info: 888.345.2267

September 3rd - 6th

13

Superior

169

EE

Egg Harbor

Fla

June 20 | 15th Annual MDA Tub Run | Janesville | Info: 608.757.0880

Duluth

Sister Bay

F

to

June 20 | Veterans Memorial Ride | Veterans Memorial Sports Complex at the Univ. of WI-La Crosse | Info: 608.797.2363

i s33

2

June 18 - 20 | WI State HOG Rally | Appleton | Info: 866.386.0286 June 18 -21 | ABATE of WI State Rally | ABATE Acres, W8742 Capital Road in Greenwood | Coordinates: +44° 48' 51.26", -90° 45' 13.24"

Lou

h ig

S ai nt

APOSTLE ISLANDS On

June 14 | Kettle Moraine Sport Riders Hill Climb | Noon | Sunburst Ski area | Kewaskum | Info: 262.334.1743

27-28

August

26

ic

fac ite

200

Fish Creek

APOSTLE ISLANDS NATIONAL LAKESHORE

Wh

June 12 - 14 | GWTA Region C Rally | Chippewa Falls | Gold Wing Touring Association | Info: 715.839.9986

Ellison Bay

Rowley’s Bay

ZZ

Ephraim

e

June 12 -13 | Roar on Sheboygan’s Shore | Deland Park in Sheboygan | Fri: 5:30 – 9pm | Sat: 12:30pm – 9:30pm

Ephraim

Olde Ellison Bay Days

Gou

61

Ellison Bay

“ One of the Top Ten Vacation Destinations in North America” - Money magazine

tiq

t

41

is

in

Fyr Bal Festival

26-28

g

Sa

June 7 - 11 | Tommy Thompson’s 15th Annual Reunion Ride | 5 day Ride out to the East Coast- New England Area | Info: 877.411.8551

Gills Rock

AN IG CH M I

June 7 | Fox Valley Motorcycle Show | 12-6pm | South Park in Oshkosh | Info: 920.426.2791

La ke S up er io r

Don’t Miss u i s Events List the Lo Under the Flap! 53

169

19-21

don

June 6 | Durand’s Bikes & Blues | Chippewa View Park in Durand Info: 715.556.0423

Washington Island 1

The S.S. Badger car ferry departs Manitowoc, WI for a cruise across Lake Michigan to Ludington, MI. The ship carries thousands of motorcycles each year, giving riders a chance to relax and avoid miles of congested multi-lane highways.

Washington Island

61

69

rk

County-wide

Canoe & Kayak Races

ina

June 6 | Packerland Ride | 727 N. Memorial Drive, Green Bay Info: 920.406.3900

Fo

Door County Lighthouse Walk

20-21

Aub

June 6 | Pink Metal Ride | 24 S. Rolling Meadows Dr., Fond du lac Info: 920-921-2344

The S.S. Badger Car Ferry

rk

MINNESOTA WISCONSIN

June 6 | Waupaca ALS Benefit Ride | Ball Park Sports Bar -1608 Townsend Road, Waupaca | Info: 920.257.6232

13-14

Michipicoten Bay

W h it e fi s

June 6 | Roadhouse “Nikki” Memorial Run | Roadhouse Hwy 21 East of Necedah | Info: 608.548.6868

Sturgeon Bay

Lake Michiga n

Fo

Steel Bridge Songfest

July

n

June 5 - 6 | Chopperfest | N 753 Shallow Lake Rd. | Sarona Info: 715.266.3217

11-14

.J

e

Ellison Bay

a

ttl

ilio

Li

June 5 - 7 | Elroy Bike Meet | Shultz Park/Elroy Fairgrounds Elroy | Info: 608.547.8920

rm V e

June 4 - 5 | Ride with the Flame | Ends in Stevens Point Info: 608.222.1324 x 211

Taste of Northern Door

Agaw

June

17

6

at

71

Thunder Bay

9

wa

June - October

Eau Claire 3 888.523.3866 | www.visiteauclaire.com SPECIAL ATTRACTIONS: Bike Trails – Red Cedar State Trail, Chippewa River State Trail, 53Carson Park, Chippewa Valley Museum, Fanny Hill Victorian Inn & Dinner Theatre, Phoenix Park

Oshkosh Convention & Visitors Bureau 2401 West Waukau Ave. | Oshkosh, WI 54904 877-303-9200 | www.visitoshkosh.com www.oshkoshevents.com SPECIAL ATTRACTIONS: EAA AirVenture Museum, Paine Art Center and Gardens, Outlet Shoppes at Oshkosh, Oshkosh Public Museum

ask

11

June - October June

Wisconsin Dells 11 Visitor & Convention Bureau 1-800-223-3557 | www.wisdells.com SPECIAL ATTRACTIONS: Water and amusement parks, historic museums, spectacular river boat tours, PUKASKWA casino gaming and entertaining live shows. NATIONAL PARK

11

La Crosse Area Convention & Visitors Bureau 6 800-658-9424 | www.explorelacrosse.com info@explorelacrosse.com 17 SPECIAL ATTRACTIONS: Grandad Bluff scenic overlook, Riverboat Tours on the Mississippi River, Located on Wisconsin’s Great River Road, which is a National Scenic Byway, Festivals & Saganaga Events Lake guide. Call or email for a copy of the Classic 61 County Roads map. GRAND PORTAGE NAT'L MON.

2009 MAJOR EVENTS

Puk

“ One of the Top Ten Vacation Destinations in North America” - Money magazine

SPECIAL ATTRACTIONS: Oldest Community on the Upper Mississippi River, Located on the Wisconsin Great River Road - National Scenic Byway, Backwater River Cruises and Riverboat Casino, Nature's Paradise for hiking, birding, & unique landscape, Scenic rides along the river & bluffs and ridges & valleys in the Driftless region of Wisconsin

nt

Photo courtesy of Door County

Prairie du Chien Area Chamber 10 of Commerce/Tourism Council 211 S. Main | Prairie du Chien, WI 53821 800-732-1673 | www.prairieduchien.org

Minocqua-Arbor Vitae-Woodruff 8216 Highway 51 South | Minocqua, WI 54548 8 800-44-North | www.minocqua.org Area Chamber of Commerce SPECIAL ATTRACTIONS: Wife Carrying Championships Sept. 19th, Midwest Living Names Minocqua Area As “Favorite Family”, Minocqua Named #5 Best Place for Anglers to Live by Field & Stream

rre

Door County Visitor Bureau 2 For a relaxing resort destination just north of the stress line 11 outdoor adventure, 280 with 300 miles of shoreline, spectacular vistas, and culinary delights. Go to DoorCounty.com or call 800-52-RELAX SPECIAL ATTRACTIONS: Door County Maritime Museum, Wisconsin Motorcycle Memorial, Peninsula State Park, Cana Island Lighthouse, Washington Island Ferry

Rainy Lake

2009 Wisconsin Motorcycle Events

City of Kewaunee 5 401 Fifth Street | Kewaunee, WI 54216 1-920-388-5000 | www.cityofkewaunee.org SPECIAL ATTRACTIONS: Spirit of the Lakeshore, Wisconsin's Best Kept Secret, Biker 17Wisconsin Choice Friendly, A charm all its own, Discover Destination

Cu

Ashland Area Chamber of Commerce 1 805 Lakeshore Drive W | Ashland, WI 54806 800-284-9484 | www.visitashland.com SPECIAL ATTRACTIONS: Beautiful Apostle Islands, Chequamegon Nicolet National Forest, Historic Mural Capital of Wisconsin, Free Motorcycle Map, Copper Falls State Park

Manitowoc Area Visitor & Convention Bureau 7 4221 Calumet Ave. | Manitowoc, WI 54221 1-920-683-4388 | www.manitowoc.info SPECIAL ATTRACTIONS: Visit the USS Cobia WWII submarine, Experience Kites Over Lake Michigan at Neshotah Beach, Sept. 5-6, 2009, Ride the Mariners Trail which is the longest, continuous, scenic view of Lake Michigan and explore The Rawley Point Lighthouse which is the brightest beacon on the Great Lakes.

St

Green County Wisconsin 4 Best Riding in Southern Wisconsin 1-888-222-9111 | www.greencounty.org SPECIAL ATTRACTIONS: Best backroads in Southwestern Wisconsin, Cheese and beer tours, Biker-friendly establishments & outdoor dining, Call or email for visitor guide and maps, Cheese Lovers in Paradise!

Wisconsin Biker Guide/ Map - Version 2009  

The most comprehensive guide/map for motorcycle destinations in Wisconsin.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you