Page 1

Dobrodošli na

prezentaciju!


WIRENET AG • Nakon dugogodišnjeg iskustva na polju racionalizacije troškova telefonije u velikim preduzeć ćima, kompanija WIRENET AG razvila je rešenja do 50 telefona, namenjena majim firmama, pod robnom markom TEON, i rešenja za fizič čka lica, pod robnom markom CALLPAL.


PONUDA ZA FIZIČKA LICA IMA ODREðENE POSEBNOSTI I ZAHTEVE: • • • •

jednostavna upotreba prihvatljiva cena čki zahtevi tehnič potreba na trž žištu

POTRUDILI SMO SE DA RAZVIJEMO REŠENJA JEDNOSTAVNA ZA UPOTREBU, PO NEVEROVATNIM CENAMA, KOJA FUNKCIONIŠU SVUDA GDE POSTOJI OBIČAN INTERNET ILI GSM SIGNAL. LJUDI TELEFONIRAJU I PLAĆAJU ZA TE USLUGE


NEKA OSNOVA DVOUMLJENJA • NAČ ČIN PLAĆ ĆANJA • TEHNIČ ČNA PODRŠKA • MARKETING DOBRU RAZMERU IZMEðU USLUGE I CENE MOŽ ŽEMO DOSTIĆ ĆI SAMO SA RACIONALNIM POSLOVANJEM I ORGANIZACIJOM, KAO I PRIMENOM NAJPRIKLADNIJE TEHNOLOGIJE.


NAČ ČIN PLAĆ ĆANJA

• POSTPAID ...................? • PREPAID ......................? • NEŠTO TREĆE ............?


IDEJA: FLAT • Kao vinjeta, švedski sto, ADSL, TV pretplata, mesečna karta za gradski prevoz.... • Nebitno koliko upotrebljavamo – plaćamo uvek isto.

FLAT telefonija: • kao Skype, lokalni GSM operateri, Voip Buster.... • ali na GLOBALNOM nivou!


CALLPAL GLOBALNI FLAT - FLAT 12 meseci - FLAT u preko 100 drž žava u fiksnu mrež žu i u mobilne mrež že u preko 50 drž žava - FLAT na 2.500.000.000 različ čnih telefona FLAT iz: •

Običnog telefona

IP telefona

Računara

Mobilnog telefona preko mobilne mreže

Mobilnog preko WiFi mreže


1. POTPUNI GLOBALNI “FLAT” (106 fržava fiksna i mobilne mreže u 51 država) 2. PAKET ”200“ ograničeno na 200 besplatnih minuta mesečno na besplatne CallPal destinacije i dalje prepaid po CallPal cenama! 3. PAKETI “ZERO“ I „ACTIVE“ Paketi omogućavaju besplatno interno telefoniranje meñu CallPal korisnicima.

CALLPAL PONUDA


Moly program za mobilni telefon

ATA analogni telefonski adapter

WEB Phone Web telefon

USB Phone USB telefonski adapter


Zamena za fiksni telefon • Imamo telefonski broj na koji primamo pozive bilo gde na svetu (preduslov je internet pristup i struja). • Ureñaj je prenosiv bez ograničenja. • Visok kvaliteta razgovora. Nije potreban rač čunar!


Pozivi iz Vašeg mobilnoga telefona po CallPal uslovima, bez zamene operatera, SIM kartice, paketa, telefona.... • Pozivi u inostranstvo po CallPal FLAT uslovima, pozivi iz inostranstva čak i više od 50% jeftiniji (callback). • Nije potreben dostup do interneta, jer Moly upotrebljava GSM mrežu za prenos do WIRENET sistema. • V državama u kojima Wirenet nema pristupne brojeve, preporučuje se upotreba GSM Gateway-a.


Telefon u obliku USB stika je namenjen najširem krugu korisnika pre svega zbog jednostavnosti u upotrebi. • Ureñaj je idealna za demonstraciju CallPal usluga iposuñivanje prijateljima. • Upotreba je zavisna od računara i stanja otvorenih portova na pož žarnom zidu. • Jednostavna upotreba bez potrebnog predznanja.


Potpuno mobilno rešenje. Telefon se startuje na internet pretraživaču, ili na mobilnom telefonu sa SIP podreškom, ili na ... Po celom svetu, ako postoji običan dostup do interneta. Nije potrebno ništa drugo osim korisnič čkog imena i lozinke.


CALLPAL WEB Phone 200 - besplatno 200 minuta mesečno na CallPal FREE destinacije, ostalo prepaid - rabatni i binarni sistem nagrañivanja, te nagrade za preporuku

CALLPAL WEB Phone ZERO - besplatni interni pozivi unutar CallPal mreže - nagrade za preporuke

CALLPAL WEB Phone ACTIV - besplatni interni pozivi unutar CallPal mreže - jednokratno 200 besplatnih minuta na CallPal FREE destinacije - javni dolazni broj i elektronska sekretarica - STARTER KIT i CallPal obrazovanje - nagrade za preporuke


CENE PAKET

CENA

BODOVI

+ 12 M

BODOVI

ATA FLAT

629 €

10

369 €

5

ATA 200

329 €

5

159 €

2

USB PHONE FLAT

599 €

9

349 €

4

USB PHONE 200

199 €

3

79 €

1

MOLY FLAT

799 €

12

499 €

6

1.169 €

18

799 €

8

MOLY 200

349 €

5

199 €

2

MOLY 200 + GSM GW

719 €

11

279 €

5

WEB PHONE 200

149 €

2

79 €

1

WEB PHONE ACTIV

49 €

0

29 €

0

WEB PHONE ZERO

0€

0

0€

0

MOLY FLAT + GSM GW


MOGUĆNOST SA BESPLATNOM REGISTRACIJOM PAKETA

CALLPAL WEB Phone ZERO KORISNIK POSTAJE CALLPAL ČLAN

I IMA MOGUĆNOST: - BESPLANOG TELEFONIRANJA SA SVIM CALLPAL KORISNICIMA - UPOTREBA CALLPAL BLAGAJNE - PRISUSTVOVANJE CALLPAL PREZENTACIJAMA - PREPORUČIVANJE CALLPAL USLUGA DRUGIM KORISNICIMA ZA ŠTA JE CALLPAL ČLAN NAGRAðEN SLEDEĆOM NAGRADOM: - ZA SVAKI NOVI WEBPHONE ACTIVE + 10€ - ZA OSTALE CALLPAL PAKETE + 15€ - ZA BESPLATNE WEB PHONE ZERO – POSEBNE NAGRADE U ZAVISNOSTI OD REZULTATA


+

+

SA KUPOVINOM PAKETA

CALLPAL WEB Phone ACTIV

PO CENI OD 49€ KORISNIK POSTAJE CALLPAL AKTIVNI ČLAN - DOBIJA TELEFONSKI BROJ I MOŽE DA PRIMA POZIVE IZ SVIH JAVNIH MREŽA, - JEDNOKRATNO 200 BESPLATNIH MINUTA NA CALLPAL FREE DESTINACIJE - DOBIJA CALLPAL STARTER-KIT I OBRAZOVANJE, I IMA MOGUĆNOST: - BESPLANOG TELEFONIRANJA SA SVIM CALLPAL KORISNICIMA - UPOTREBE ELEKTRONSKE SEKRETARICE I PREUSMERAVANJE PORUKA PREKO ELEKTRONSKE POŠTE NA EMAIL - UPOTREBA CALLPAL BLAGAJNE - PRISUSTVOVANJE CALLPAL TEHNIČKIM I PRODAJNIM SEMINARIMA - PREPORUČIVANJE CALLPAL USLUGA DRUGIM KORISNICIMA ZA ŠTA JE, KAO CALLPAL AKTIVAN ČLAN, NAGRAðEN .


SA KUPOVINOM OSTALIH

CALLPAL PAKETA PO CENI OD 149€ ILI VIŠE, KORISNIK POSTAJE CALLPAL KORISNIK - DOBIJA MOGUĆNOST NEOGRANIČENOG ILI OGRANIČENOG (200 MIN) BESPLATNOG ZVANJA NA CALLPAL FREE DESTINACIJE, KAO I ZVANJE NA SVE OSTALE DESTINACIJE PO CALLPAL CENAMA SA PREPAID/POSTPAID NAČINOM PLAĆANJA I IMA MOGUĆNOST: - BESPLANOG TELEFONIRANJA SA SVIM CALLPAL KORISNICIMA - ISPLATA RABATNIH I BINARNIH NAGRADA OD VLASTITIH PREPORUKA I KOLEKTIVNOG USPEHA - UPOTREBA CALLPAL BLAGAJNE I ISPLATE PROVIZIJA NA BANKU - PRISUSTVOVANJE CALLPAL TEHNIČKIM I PRODAJNIM SEMINARIMA


POMOĆ KORISNICIMA Vrlo zahtevan zadatak, ako govorimo o globalnom tržištu. • Korisnik sa problemom, bez kvalitetne i brze pomoći je NEZADOVOLJAN KORISNIK. CALLPAL KORISNICI MORAJU BITI ZADOVOLJNI KORISNICI ! • Potrebno nam mnogo ljudi u različitim državama, na različitim jezicima za pomoć korisnicima! Kako?

+


MARKETING Kako potencijalne korisnike upoznati sa CallPal ponudom ? • globalno tržište, sve države sveta • 300.000.000 ljudi ima veće troškove od 30€ mesečno, i sa CallPal uslugama bi mogli smanjiti troškove, • mnogo ljudi bi više telefoniralo, ako bi bilo jeftinije Kako im to reći? JEDNOSTAVNO!


PREPORUKA ZADOVOLJNOG KORISNIKA je najmoć ćnije marketinško oruñe ! • Više verujem prijatelju, nego svim TV i radio reklamama, bilbordima, lecima, člancima u časopisima ... ŠTA RADI CALLPAL KORISNIK? S KIM RAZGOVARA TELEFONOM? • AKO SE PRIJATELJ POŽALI DA MU JE TELEFONSKI RAČUN PREVISOK ...


SARADNJA KORISNIKA Wirenet namenjuje deo prodajne cene proizvoda, kao nagradu celoj liniji preporuka. • Posledica je MOTIVIRANOST cele linije preporuka da pomažu korisniku u nevolji. Zadovoljan korisnik je najbolja reklama - reklama koja telefonira i govori. • Niko nema obavezu da pomogne ili preporuči, ali svaka pomoć rezultira većom nagradom.


NAGRADE ZA SARADNIKE Neposredne nagrade: - SVI ! •

Lična preporuka = 10 ili 15€

Kolektivni uspeh i prodajno-tehnič čka podrška: - CALLPAL SARADNICI •

BINARNI SISTEM : 500 BODOVA = 1000€

RABATNI SISTEM : SVAKA PRODAJA U STRUKTURI REZULTIRA ISPLATOM U LIČNU BLAGAJNU (CallPal uslovi)

PROCENAT OD PROMETA MINUT NA PLATLJIVE DESTINACIJE

POSEBNE NAGRADE


Posebni podsticaji: Korisnik CallPal ZERO paketa sa preporukom : 3x CallPal ACTIVE i 1x CallPal 200/FLAT paketa ima u blagajni 45€. Wirenet subvencioniše 4€ i on dobija CallPal ACTIVE paket! Korisnik CallPal ACTIVE paketa sa preporukom : 9x CallPal ACTIVE i 1x CallPal 200/FLAT paketa ima u blagajni 105€. Wirenet subvencioniše 44€ i on dobija CallPal WEBPHONE 200 paket!


KONKURENCIJA ? Skype : • besplatno samo iz računara na računar, nizak kvalitet, opterećivanje računara, ne radi na tuñem računaru ako nije instaliran, potrebno nam je korisničko ime i lozinka. Lokalni paketi : npr. mobilnog operatera • Samo u lokalnoj mreži, visoka cena, ograničen besplata saobraćaj, mnogo više cene. Betamax (Voip Buster, SIP Disconut): • telefoniranje iz računara, bez dolaznog broja, nestalna ponuda i cene, ograničen broj poziva i minuta dnevno ...


CILJ? Stimulativne nagrade, koje mogu već u prvom mesecu da pokriju nabavne troškove, koje takoñe omogućavaju vanredno visoke prihode, su motivacija, koja će zainteresovati odreñeni broj korisnika, da pomažu drugima. Zadovoljni korisnici prenose svoja iskustva dalje, a mi idemo ka cilju da: POSTANEMO JEDAN OD VODEĆ ĆIH TRGOVACA MINUTAMA, u čemu nam pomažu naši korisnici koji puno FLAT telefoniraju.


CALLPAL projekt je na početku svog puta i svi ste nam pomoć pri omogućavanju komunikacije meñu ljudima širom sveta, komunikacije koja će biti sve veća i veća. CALLPAL WORLD NAŠ SVET Molimo, telefonirajte što više! Što više telefonirate, više će ljudi znati za CALLPAL ponudu!

Presentation SR  

This is CallPal serbian presentation of products and business oportunity. Talk is cheap!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you