Page 1

Dobrodošli na

predstavitvi!


WIRENET AG • Po dolgoletnih izkušnjah na področ čju racionaliziranja stroškov telefonije v velikih podjetji je druž žba WIRENET AG razvila rešitve do 50 telefonov namenjene majhnim podjetjem, pod znamko TEON in rešitve za fizič čne osebe, pod blagovno znamko CALLPAL.


PONUDBA FIZIČNIM OSEBAM IMA DOLOČ ČENE POSEBNOSTI IN ZAHTEVE • Enostavna uporaba • Sprejemljiva cena čne zahteve • Tehnič • Potreba na trgu POTRUDILI SMO SE RAZVITI REŠITVE ENOSTAVNE ZA UPORABO, PO NEVERJETNI CENI, KI DELUJEJO VSE POVSOD KJER IMAMO INTERNET ALI GSM SIGNAL. LJUDJE TELEFONIRAJO IN PLAČUJEJO ZA TE STORITVE


NEKAJ OSNOVNIH DVOMOV • NAČ ČIN PLAČ ČEVANJA • TEHNIČ ČNA PODPORA • MARKETING DOBRO RAZMERJE MED STORITVIJO IN CENO LAHKO DOSEŽ ŽEMO SAMO Z RACIONALNIM POSLOVANJEM IN ORGANIZACIJO, TER Z UPORABO NAJSODOBNEJŠE TEHNOLOGIJE.


NAČ ČIN PLAČ ČILA

• POSTPAID ...................? • PREPAID ......................? • nekaj tretjega ................?


IDEJA: FLAT • Kot vinjeta, švedska miza, ADSL, TV naročnina, .... • Nepomembno koliko uporabljamo - plačamo vedno enako.

FLAT telefonija • kot Skype, lokalni GSM ponudnik, Voip Buster.... • ampak na GLOBALNEM nivoju!


CALLPAL GLOBALNI FLAT - FLAT 12 mesecev - FLAT v več č kot 100 drž žav v fiksna omrež žja in v mobilna omrež žja v več č kot 50 drž žavah - FLAT na 2.500.000.000 različ čnih telefonov FLAT iz •

Navadnega telefona

IP telefona

Računalnika

GSM telefona po GSM omrežju

Mobilnika po WiFi omrežju


1. POPOLNI GLOBALNI “FLAT” (106 dežel fiksne in mobilna omrežja v 51 deželah). 2. PAKET ”200“ Omejeno na 200 brezplačnih minut mesečno na brezplčne CallPal destinacije in naprej prepaid po callpal cenah! 3. PAKETI “ZERO“ IN „ACTIVE“ Paketi omogočajo brezplačno interno telefoniranje med CallPal uporabniki.

CALLPAL PONUDBA


Moly program za mobilni telefon

ATA analogni telefonski adapter

WEB Phone Web telefon

USB Phone USB telefonski adapter


Zamenjava za fiksni telefon • Imamo telefonsko številko na katero sprejemamo klice kjerkoli na svetu (pogoj je prost internet in elektrika). • Naprava je prenosna brez omejitev. • Visoka kvaliteta pogovora, razgovora. Ne potrebujemo rač čunalnika!


Klici iz Vašega mobilnega telefona po CALLPAL pogojih, brez zamenjave operaterja, SIM kartice, paketa, telefona.... • Klici v tujino po CALLPAL FLAT pogojih, klici iz tujine tudi več kot 50% ugodnejši (callback). • Ni potreben dostop do interneta, ker Moly uporablja GSM omrežje za prenos do WIRENET sistema. • V deželah v katerih Wirenet ne zagotavlja lokalne telefonske številke se priporoča uporaba GSM vmesnika.


Telefon v obliki USB stika je namenjen najširšemu krogu uporabnikov in sicer zaradi enostavnosti in uporabnosti. • Naprava je idealna za demonstracijo CALLPAL storitev in za izposojanje prijateljem. • Rešitev je odvisna od računalnika in stanj vrat na pož žarnem zidu. • Enostavna uporaba brez potrebnega predznanja.


Popolnoma mobilna rešitev. Telefon se zažene na spletnnem Brskalniku, ali na mobilnem telefonu z SIP podporo, ali ... Po celem svetu, če le imamo prost dostopom do interneta. S soboj ne rabimo nesti nič drugega razen uporabniškega imena in gesla.


CALLPAL WEB Phone 200 - brezplačno 200 minut mesečno na CallPal FREE destinacije, ostalo prepaid - rabatni in binarni sistem nagrajevanja, ter nagrade za priporočila

CALLPAL WEB Phone ZERO - brezplačni interni klici znotraj CallPal omrežja - nagrade za priporočila

CALLPAL WEB Phone ACTIV - brezplačni interni klici znotraj CallPal omrežja - 200 brezplačni minut na CallPal FREE destinacije - javna dohodna številka in elektronska tajnica - STARTER KIT in CallPal tečaji - nagrade za prioporočila


CENE PAKET

CENA

TOČ ČKE

+ 12 M

TOČ ČKE

ATA FLAT

629 €

10

369 €

5

ATA 200

329 €

5

159 €

2

USB PHONE FLAT

599 €

9

349 €

4

USB PHONE 200

199 €

3

79 €

1

MOLY FLAT

799 €

12

499 €

6

1.169 €

18

799 €

8

MOLY 200

349 €

5

199 €

2

MOLY 200 + GSM GW

719 €

11

279 €

5

WEB PHONE 200

149 €

2

79 €

1

WEB PHONE ACTIV

49 €

0

29 €

0

WEB PHONE ZERO

0€

0

0€

0

MOLY FLAT + GSM GW


MOŽNOST Z BREZPLAČ ČNO REGISTRACIJO PAKETA

CALLPAL WEB Phone ZERO UPORABNIK POSTANE CALLPAL ČLAN

IN IMA MOŽNOST: - BREZPLAČNEGA TELEFONIRANJA VSEH CALLPAL UPORABNIKOV - UPORABE CALLPAL BLAGAJNE - PRISUSTVOVANJE CALLPAL PREDSTAVITVAM - PRIPOROČANJE CALLPAL STORITEV DRUGIM UPORABNIKOM ZA KAR JE CALLPAL ČLAN NAGRAJEN Z NAGRADO: - ZA VSAKI NOVI WEBPHONE ACTIVE + 10€ - ZA OSTALE CALLPAL PAKETE + 15€ - ZA BREZPLČANE WEB PHONE ZERO – POSEBNE NAGRADE GLEDE NA REZULTAT


+

+

Z NAKUPOM PAKETA

CALLPAL WEB Phone ACTIV

PO CENI 49€ POSTANETE CALLPAL AKTIVNI ČLAN - DOBITE TELEFONSKO ŠTEVILKO IN LAHKO SPREJEMATE KLICE IZ VSEH JAVNIH OMREŽIJ; - ENKRATNO 200 BREZPLAČNIH MINUT NA CALLPAL FREE DESTINACIJE - DOBITE CALLPAL STARTER-KIT MAPO IN IMATE MOŽNOST: - BREZPLAČNEGA KLICANJA VSEH CALLPAL UPORABNIKOV - UPORABE ELEKTRONSKE TAJNICE IN PREUSMERITVE SPOROČIL PREKO ELEKTRONSKE POŠTE V POŠTNI PREDAL - UPORABE CALLPAL BLAGAJNE - OBISKA CALLPAL TEHNIČNIH IN PRODAJNIH SEMINARJEV - PRIPOROČANJA CALLPAL STORITEV DRUGIM UPORABNIKOM ZA KAR STE KOT CALLPAL AKTIVNI ČLAN NAGRAJENI.


Z NAKUPOM OSTALIH

CALLPAL PAKETOV

PO CENI 149€ ALI VEČ Č POSTANETE CALLPAL UPORABNIK - DOBITE MOŽNOST NEOMEJENEGA ALI OMEJENEGA (200 MIN) BREZPLAČNEGA KLICANJA NA CALLPAL FREE DESTINACIJE TER KLICANJA NA VSE OSTALE SVETOVNE DESTINACIJE PO CALLPAL CENAH IN Z PREPAID/POSTPAID PLAČILOM. IN IMA MOŽNOST: - BREZPLAČNEGA KLICANJA VSEH CALLPAL UPORABNIKOV - RABATNIH IN BINARNIH NAGRAD OD LASTNIH PRIPOROČIL IN KOLEKTIVNEGA USPEHA. - UPORABE CALLPAL BLAGAJNE IN BANČNIH IZPLAČIL PROVIZIJ - OBISKA CALLPAL TEHNIČNIH IN PRODAJNIH SEMINARJEV.


POMOČ UPORABNIKOM Zelo zahtevna naloga, če govorimo o globalnem trgu. • Uporabnik s težavo brez kvalitetne in hitre pomoči je NEZADOVOLJEN UPORABNIK. CALLPAL UPORABNIKI MORAJO BITI ZADOVOLJNI PORABNIKI ! • Potrebujemo veliko ljudi v različnih deželah, na različnih jezikih za pomoč uporabnikom! Kako?

+


MARKETING Kako potencialne uporabnike spoznati s CallPal ponudbo ? • globalno tržišče, vse dežele sveta • 300.000.000 ljudi ima večje stroške od 30€ mesečno, kateri bi s CallPal storitvami lahko zmanjšali stroške • veliko ljudi bi več telefoniralo, če bi bilo ceneje Kako jim to povedati ? ENOSTAVNO!


PRIPOROČILO ZADOVOLJNEGA UPORABNIKA je najmoč čnejše marketinško orodje ! • Bolj verjamem prijatelju, kot vsem TV in radijskim reklamam, bilbordom, letakom, člankom v časopisih..... KAJ DELA CALLPAL UPORABNIK? S KOM SE POGOVARJA PO TELEFONU? • ČE VAM PRIJATELJ POTOŽI, DA MU JE TELEFONSKI RAČUN PREVISOK ...


SODELOVANJE UPORABNIKOV Wirenet namenja del prodajne cene izdelka, kot nagrado celi liniji priporoč čil. • Posledica je MOTIVIRANOST cele linije priporočil pomagati uporabniku v težavi. Zadovoljen uporabnik je najboljša reklama - reklama katera telefonira in govori. • Nobeden ni obvezen pomagati ali priporočiti, ampak vsaka pomoč lahko rezultira z večjo nagrado.


NAGRADE ZA SODELAVCE Neposredne nagrade: - VSI ! •

osebno priporočilo = 10 ali 15€

Kolektivni uspeh in prodajno-tehnič čna podpora: - CALLPAL SODELAVCI •

BINARNI SISTEM : 500 TOČK = 1000€

RABATNI SISTEM : VSAKA PRODAJA V STRUKTURI REZULTIRA Z IZPLAČILOM V OSEBNO BLAGAJNO (CallPal pogoji)

DELEŽ Ž OD PROMETA MINUT NA PLAČLJIVE DESTINACIJE

POSEBNE NAGRADE


Posebne spodbude: Uporabnik CallPal ZERO paketa s priporočilom : 3 x CallPal ACTIVE in 1x CallPal 200/FLAT imajo v blagajni 45€. Wirenet doda 4€ za CallPal ACTIVE paket! Uporabnik CallPal ACTIVE paketa s priporočilom : 9 x CallPal ACTIVZ in 1x CallPal 200/FLAT imajo v blagajni 105€. Wirenet doda 44€ za CallPal WEBPHONE 200 paket!


KONKURENCA ? Skype : • brezplačno samo iz računalnika na računalnik, nizka kvaliteta, obremenitev za računalnik, ne deluje na tujem računalniku, če nima nameščen Skype, potrebujemo uporabniško ime in geslo. Lokalni paketi : Orto, Povezani, 5 zame... • Samo v lokalni mreži, visoka cena, omejen brezplačni promet, a pozneje veliko višje cene. Betamax (Voip Buster, SIP Disconut): • telefoniranje iz računalnika, brez dohodne številke, nestalna ponudba in cene, omejeno število klicev in minut dnevno....


CILJ? Stimulativne nagrade, ki že v prvem mesecu lahko pokrijejo nabavne stroške ali tudi omogoč čijo izredno visoke prihodke so motivacija, ki spodbudi določ čeno število uporabnikov, da pomagajo ostalim. Zadovoljni uporabniki prenašajo svoje izkušnje naprej k cilju: POSTATI EDEN OD VODILNIH TRGOVCEV Z MINUTAMI. V tem nam pomagajo naši uporabniki kateri veliko, FLAT telefonirajo.


CALLPAL projekt je na začetku svoje poti in vsi vi ste nam v pomoč pri omogočanju komunikacije med ljudmi v širnem svetu, komunikacije, ki je bo veliko in še več. CALLPAL WORLD NAŠ SVET Prosimo, telefonirajte čim več č. Več č kot telefonirate, več č ljudi bo izvedelo za CALLPAL ponudbo!

Presentation SLO  

This is CallPal slovenian presentation of products and business oportunity. Talk is cheap!

Presentation SLO  

This is CallPal slovenian presentation of products and business oportunity. Talk is cheap!

Advertisement