Page 1

Tarnów, .............................................................................. (nazwa firmy lub imię i nazwisko wystawcy) ..............................................................................

Ul.Krakowska 46, 33-100 Tarnów .............................................................................. (adres wraz z kodem pocztowym) ..............................................................................

NIP 543-19-63-126

dnia 10.10.2013r. (miejscowość)

Anna Kowalska

Rachunek dla

(data wystawienia)

nr

1/10/2013

mLingua Sp. z o.o. (nazwa firmy lub imię i nazwisko odbiorcy)

..............................................................................................................................

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań .............................................................................................................................. (adres wraz z kodem pocztowym)

NIP 778-14-35-103 ..............................................................................................................................

l.p.

Nazwa towaru lub opis usługi Tłumaczenie pisemne POL->ENG

j.m. 1125

Ilość 764,52

Cena za jednostkę

45.03

wartość 34426,33

Razem do zapłaty34426,33PLN

Trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć PLN 33/100 Słownie: .................................................................................................. (kwota do zapłaty –razem wyrażona słownie)

.......................................................................................................................

...........................................................................


(pieczęć i podpis wystawcy)

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”

Rachunek uproszczony  
Rachunek uproszczony  

Rachunek uproszczony usług tłumaczeniowych. Wystarczy podmienić wartości z faktury VAT.

Advertisement