Page 1

apteka

zapalenie

apteka /apˈtɛka/ (noun) placówka zajmująca się sprzedażą leków i środków medycznych аптека: W

aptece kupiłam witaminy i bandaże. В аптеке я купила витамины и бинты. choroba /xɔˈrɔba/ (noun) zaburzenie funkcji lub uszkodzenie organizmu болезнь: Mam dość jej chorób i

problemów. Я устал от её болезни и проблемы. krew /krɛf/ (noun) płyn ustrojowy człowieka кровь: On często oddaje krew dla potrzebujących. Он часто

сдает кровь для нуждающихся. lekarstwo /lɛˈkarstfɔ/ (noun) substancja zapobiegająca chorobie лекарство: Też brałem to lekarstwo jak

byłem chory. Я тоже принимял это лекарство, когда я был болен. naczynie /naˈʧ̑ ɲɛ/ ̃ (noun) 1 krwionośne кровеносные сосуды: Jego naczynia krwionośne się zwęziły. Его кровеносные сосуды сузились; 2 kuchenne сосуд: Musimy pozmywać naczynia po kolacji. Нам надо помыть посуду после обеда.; 3 liturgiczne Священные сосуды: Gdzie stoją naczynia po mszy. płuco /ˈpwuʦ̑ / (noun) organ лёгкое: W tamtym roku miałam prześwietlenie płuc. В прошлом году у меня

был рентген лёгких. recepta (noun) receptura рецепт: Musze wykupić swoją receptę. Мне надо выкупить мой рецепт. serce /ˈsɛrʦ̑ ɛ/ (noun) 1 organ сердце: Od rana boli mnie serce С утра мне болит сердце; 2 rysunek, symbol сердце: Narysuj mi serce. Нарисуй мне сердце. strzykawka (noun) pojemnik z podziałką шприц: Prosze podać mi strzykawkę. Пожалуйста подать мне

шприцы. zapalenie /ˌzapaˈlɛɲɛ/ ̃ (noun) 1 choroba воспаление: Lekarz powiedział, że to zapalenie. Врач сказал, что это воспаление.; 2 czynność, która powoduje, że coś się pali включение: Dzięki zapaleniu światła

widziałem wszystko. После зажигании света я видел все.

Słownik polsko rosyjski mlingua polski  

Tworzenie słowników jednak jest ciężkim zajęciem. Pomimo zapewne wielu błędów jestem zadowolona ze swojej pracy. Za uwagi będę wdzięczna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you