Issuu on Google+

apteka

zapalenie

apteka /apˈtɛka/ (noun) placówka zajmująca się sprzedażą leków i środków medycznych аптека: W

aptece kupiłam witaminy i bandaże. В аптеке я купила витамины и бинты. choroba /xɔˈrɔba/ (noun) zaburzenie funkcji lub uszkodzenie organizmu болезнь: Mam dość jej chorób i

problemów. Я устал от её болезни и проблемы. krew /krɛf/ (noun) płyn ustrojowy człowieka кровь: On często oddaje krew dla potrzebujących. Он часто

сдает кровь для нуждающихся. lekarstwo /lɛˈkarstfɔ/ (noun) substancja zapobiegająca chorobie лекарство: Też brałem to lekarstwo jak

byłem chory. Я тоже принимял это лекарство, когда я был болен. naczynie /naˈʧ̑ ɲɛ/ ̃ (noun) 1 krwionośne кровеносные сосуды: Jego naczynia krwionośne się zwęziły. Его кровеносные сосуды сузились; 2 kuchenne сосуд: Musimy pozmywać naczynia po kolacji. Нам надо помыть посуду после обеда.; 3 liturgiczne Священные сосуды: Gdzie stoją naczynia po mszy. płuco /ˈpwuʦ̑ / (noun) organ лёгкое: W tamtym roku miałam prześwietlenie płuc. В прошлом году у меня

был рентген лёгких. recepta (noun) receptura рецепт: Musze wykupić swoją receptę. Мне надо выкупить мой рецепт. serce /ˈsɛrʦ̑ ɛ/ (noun) 1 organ сердце: Od rana boli mnie serce С утра мне болит сердце; 2 rysunek, symbol сердце: Narysuj mi serce. Нарисуй мне сердце. strzykawka (noun) pojemnik z podziałką шприц: Prosze podać mi strzykawkę. Пожалуйста подать мне

шприцы. zapalenie /ˌzapaˈlɛɲɛ/ ̃ (noun) 1 choroba воспаление: Lekarz powiedział, że to zapalenie. Врач сказал, что это воспаление.; 2 czynność, która powoduje, że coś się pali включение: Dzięki zapaleniu światła

widziałem wszystko. После зажигании света я видел все.


Słownik polsko rosyjski mlingua polski