Page 1

Choinice., 25.06.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.06.2012 Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca:

Wioletta Synak Drzymały 2/25 89-600 Chojnice

Opis usługi: tłumaczenie dokumentów w następujących formatach: 1. Prezentacja power point PL>ENG 49133 słowa 2. Dokument pdf PL>ENG 62956 słów 3. Dokument doc ENG>PL 61927 słów Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4350,4 euro 2. Kwota uzysku: 2175,2 euro 3. Kwota do opodatkowania: 2175,2 euro 4. Podatek od wynagrodzenia: 391,536 5. Kwota do wypłaty:

3958,86 euro

(słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem euro i osiemdziesiąt sześć centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek umowa o dzielo  

Zadanie 12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you