Page 1

0ㄷ 0

。––Φα

.ㄷ

=

Φ 0∽

O으

卜 00N

"∽

-–

00N

0

ㄷ。 –˚ㄷ」ω˜ㄷ,Φㄷ

E

으 ㅎ 菌 ↑)

˛∽– 00⅛ Φ 5』

˜ㄷ°트

=ℓ

0

“ φㄷ–쁘α

ㄷ˚–¸으

0ㄷ

,oE

<∽

Oㄷ

“Φ

Eoυ

」Φ˛ =φ ℓ Φ υΦ˜ㄷ쁘 α

ρ 드 ˚ㅎ

E≡

Eo–

Φㄷ¸

'∽

0– Φ

E」

– Φυㄷ°⅛ ˛ =– ㅎΦ

φ φˇ

>

°–느 ㅇ–

< 0ㄷ

ㄸ 。˜°ㅌ hΞ

0ㄷ

EoO

° ˜ 。“ 0ㄷㅑ Φ‘˜ ⊂O ΦOㄷ ΦαΦ O ∽–ΦΦα ˜OΦ ∽ㄷ,∽¸˚ =“ > – OO¸

ξ

0=˚

OO그

Φ Oㄷ 。∴Φ Oㄷ 딴 으 으 ° 0므 茄 드

¸ ΦΦ느싼 ΦΦΦ

)

ㄷΦ˛= Φ OΦΦ ㄷ 0ㄷ ㅑ」。∩ 茁 ⅛ °˚0 ㅅ°

00ㄷ

00–

oEo枋

ㅆ–ㄷ¸

=00工

00ㄷ

>0–

.000α

Φα

<,Φ

O–

00>=⋮

O

=≡

,0,0

OOφ

Φ

α

0=φ

ΦΦㅊ˜

αㅌ

Eㄹ

0ㄷ ¸ oE)

φ

O으

– O

늄 =Φ

“ Oφ˛Φ」

*:

o므

=00˛

,늄

0ㄷ

O

00

:쁘 oE“

OOㄷ

Eˇ 드」 0 Oφ

E으

>:Φ

0>0<.Φ

b

,

,0,–

'⊇

ㄷ 0ㅀ o

5♀

“ =oEω

Eo×

*φ 'α

iㄷ

˛♀

0쁘

0농

,OΦ

^ˇ00=¸

0ㄷ

φ

= E ˛으‘

,0

00으

'ㄷ Oφ

트● 드 ㅎ ,qO,

EoO

,不

ˇ φㅌ EEoE

E

O

On)

ONOㅉ

으ㅎ 죠 < ♂)

° 0×Φ

-Φ ㄷΦΦ 0ㄷ

σ 5否 ‘

O

Oㄷ

˛Φ¸α

–Φ˜°–φαㅌ Φ˜

o– 05<

ΦEΦ oㅎ –으

으 φε

0

oE

(●tΦ φΦ

ㄷφ Ooㅎ ° “으 “ ”˛φ¸0 ˜ =“–ⅲ–ㅑ ==– O Oφ

,ιΦΦ

00,=°

=00ㅜ

EPoE

ΦΦ늣 뜨 –° – .˘

qOo

“ξ

φ⊇

OOO

Oㄷ

노ψ

ξ∽

,으

,亡 0ㄷ

Φ≡

bEo

Oㄷ

=00工

poO=¸

===0ㅁ

=>–

=:≡

=,Φ

: ∩˘

=

±-

E=。

忿) ㏅

,=“

O마

OOⅢ

˚O φ˛– ,°

Φ˛˜φ O으 Φ˛ =

Φ OㄷΦ⊇– 드 bΦ

ㄷ으ㅀ

e ℓ ♂ 卜N ΦO˜

ㅜ–

,ㄷ

:φ oㅎ

ㄿ 으ㅎ ⅲ (므 ⌒ , ΦΦˇ° = :Φㄷ으 Φφ

06●

°–으 0< (ε ≡ 딴 뽀 ρ ,φ .*ㅌ Φ–oE Φ뜨–φφㄷ φ Oㄷ 으 φ 으 α O

,αφΦ O∈≤ ,=° =0“

0●

∽≡ φ‘Φ

ㅅ ˚ㄷ=φ O– Φ – Φ φ ㄷ ¸ ω¸ ˘∽ Φ ˜

0

=b

>=°

㎡ㅌ Φ o으 )˚。으 Φ● ° =¸∽ 泌」˚ㅎ 므 ρ bⅲ ♂) ㏅ *ㄹ 0“˛ ,∶ Oρ 」 0> ˚ 드 0“Φ」OΦφ⊇ ≥ , ˚˜ 。쭈 ˇ 0 .∞ ⅛ 으 ρ ㄷφα oσ ρ ㅑ띤 ㄸ –°

0㎡

oEㅎ

므 Φ Pˇ ξ φ ㄷ⊇ ˜ oEㄲ

00φ

)

≥ o트

)φφ

=Ho“

,不

.N

.寸

⊇ m ↑) 므 으˜ ξ ∽ obㅎ 侄 ° ˛ ==) Φㄷ =♀ ˛“m ψ 50工 ==0ㄷ

ㄷ φ ∽Φ kㄷ

ㅅ≥ 으

Φ ㄷΦ으 Φ ⊇

EoΦ

0 ㎁ 트근 00α ㅌ φ ,ξ o '모 。 ° 0ㄷ¸00 Φ트 ㅌ k– Φ 으α 므 p으 「 으 °0으 α E으 –ˇ°● 0⅝ 트 “Φ“ 0ㄷ 'ω 브Φ= ∽Φ:拓 Φㄷ–∽φㄷ 으딧ˇ¸ –00˜ξ ∽ ¸˜ >」¸Φ ⌒

α Φ∽ ∽ ¸ ° φ α ∽ “Φ‘ ¸ ˘˜ ㄷ 」 Φ˜ τ⌒oψ φ ¸φ – ×φ林"˛˛ ˛ ˜˘ “ “ξ oˇ“ ˇ ˇ°。–

,° bㅌ 0ㄷ“

0

E,俚

δ ˛⅛ o υㄷO Φ드ˇ드 七 –ρ ”φ 理 ¸ ˚ 농 ● ε 으ㅎ 5< (ε 드 .φ=,° ㄷ」。˛ ㅀ φ 'Φ ⌒ – ω¸ ㄷס–∽ˇ°°˜°,ㄷ。– Oυ Φ」α ˇ≥–ㅑ˛ ∽ㄷΦ υㄷ ¸∽ OΦ =Φ Oㄷ–ΦΦㄷ Φυ '으 α 으 兮 Φ으 ˜ 6, φ石 b ,φ o σ *– ˜Φφ , σ Φφ ≡ ° =°˛)ㄷ으 ¼ )Φ 트 0⊇ ㅌ α ⊇ 0● σ ≡으 ˛˚ ㎡ 으 oΞ ξ 늄 Eㄷ 0 >으 ¼ ㄷ뽀

으 ρ

φㅀ ¸σΦ OO ㄷ Oφ OΦ ∽ ㄷ0 ㄷ。–° *ψOⅲ ‘– r–Oαα¸Φ Φ E=으 Φ ㄷ0 ∽ 0ㄷφαΦo ≥ ≡ 0뽀 ,므˚ )˚ㅀ ㅌ ㅎ 000

Φ oE¸ ˛ ㄷΦ˛ =≥ ⊇ α띤

oΦ O,ㅈ

)∽Φ

으 0“드 “½ ¸∽ –ㄷ으 ξ oφ 죠 ˜ E= ° °–Φ OΦφ므 Φ ㎡ 0→主 Φ , '∽ °。˛Φ Φㄷ¸˚ ˜ 0ㄷ °

웃ㅎ¸

00bφ

E으

ㄷΦ *Φ .● 0¸

Φ oㅌ – '0」

∽ΦΦ˛ –Φ¸

oφ 茹Φ

o=–

띤 으 ⅛ =왁 ∝

으 ¸ E) 딴 으 –Φαㅌ Ξ 느φㅈ° 0ㄷ“

0ㄷ“

0ㄷ

」 0 ㄷ」 –OφαΦΦ φα O0 O¸¸ '∽Oξ ,˜ "ㄾ *쁜 (˛ 芭 므 石 ⊇¸ “ σ¸˛으 )Φφ≡ 욘 0 ⊇ 0● ξ ∽ ㅆ˘으 °ㄿ ⊇ bⅲ 」¸–=˚ =00 –⊇ ,

Φ Oㄷ

ΦΦΦㄷ므 드

.∽

0●

00뜨

EEoO(으

=b

=Oα

ㄲ으Φ,˛ㄸ 兮

Φ

>=

둔– ⌒“으 Φ>혼 ↓ 으 'O Φ드 Φ‘–ㄷ–ΦㄷㅑˇㄷOΦ

O Φι o⅛

EoO

^˘ 00

)φ Oㄷ ΦΦ OO Φ˛– – (φΦΦㄷφ 08

° ,φα EΦ ˜˛–ㅈ )⊂ φO ㄷ 00 ξ ¸ ΦΦ¼ *ㅌ =O φ– φ α 핀 α 全 °으 α≥ σ o¸● 」으 =으 능 0

OO

φ石“ =¸Φ Φα¸ =°∽ ˛Φτ =Φ 드 ˇ트」 0 ㄷ으 =–Φα Φ≥˚¸ >ㅑ ΦΦ느型 'ㅏ 드 노ψ˜ΦO ΦΦ

=00딴

0드

止 Φㄹ

⊇⅝ ㅌ ¸ι Oαα ㎡

OΦ ㄷ딴

ΦOφ Φㄷ¸ Φ =– ˛ ●

E

¸ㅌ

≥ ㅌ¸

b므

“¼˘ “ –

) υ oρ 으 ξ o Φ Eㅗ ,ㄷ 0 枋 α E¸ O φ OOO– ΦO υㄷ Φ –

=ㅌ

0ㄷ°–ㅑ 0ㄷ°

φΦ

Φ

”˜ㄷ¸ Fㅑ는

。ㄷ∴⌒α

Oㄷ

0는

°˛–φΦ ˜

Oφμㄵ–‘°&

“ =¸∽Φ」 Φ˛˜Φ」

,쁘

0– Ot∝

,“

E

oㄷ

– ㄷΦ E듯

Φ¸ =ㄷ :Φ ˛˜Φ」Oφ – 0˜ 0“ – 。–˚

=O

(”

=ㅏ

≤ ≥ㅎ

:Oφ

OOΦ

,ㄷ

” ° ˜ㄷ ㅑ」 00 Φ‘–ΦO드 0ㄷ¸ ⊇∽ ˛α느Φ Φ⅛”φ Φ˛ㅏ ㄷ– °, Φ˛˛φㄷ ㄷ“ 0농 φ소〓。 ΦΦ O¸ ,ㄷ 00Φ

b=boO˜

=∽ ==邑

EEoO<

.숯

Oㄷ

Oㄷ

0ㄷ

,뭏

.♂

=*˜

=으

00

,(Φ

'α ∽

000≥

φ뽀 ㄹ ρ

=

9ㄲ

°°ㄷ “Φ」° ˛–≥,Φ O¸–⅛ ㅜ 0–」 ⅛ ㄷφ움 b½ 。≡ bㅌ φ *므 쁘 ¸

,♂

0,¸

O

E 딴 。 0俚 ㄲ Φ⊇ °으 “ ⅛ 으 ρ Φ ¸으 –φo ¸ ㄷ q6 Ξ p‘ ¸ ♀ 理 Φ OoE

σ

aEρ

0ㄷ

>:,

」0≥

OE–

Oㄷ

,¸tΦㄷ

OF,

,。

d유

υ또 Φ˛1ω

qㅎ

O≥

O

F'ㅌ

oE

E

⊇ °˛ ㅎ 으

> Φ 느 Φ Φ

– ,–ㄷΦㄷ“ㄷㅏ示 )α

ㅎ ΦΦ」 0ㄷ

=

o

,≡

0

b

oE<

0ㄷ

,0ㄷ

-

0

Ξ

O

巴 oE ㅎ ㄲ으

05Φ

l

-

˚˛–φ∽°˛ㅏ φ∽Oα ˜

ㄷ°죠 ½ Φㄷ Φ ˜ ,

。。– ∽ .ˇ

,k˘

0⊆ˇ

.F“ ㅑㄷ“ Po ㄷ

EO=˘

드 Φ Oㄷ¸으 oφ ㅑ ㄷ OΦ ㄷ 으 폰 요 )υΦㄷ ,00노 R는

=ㄷ

opㄷ

EoΦ

oE⊇

,:˛

=bㅀ

–c● Oφ

=ㄷ

¸φ

°–∽ o」

==°

Eo∽

으 Φ≡

Φ˛ㅏ

O

‘ㅏ l Oφ

,죠

bo¸

ㄷΦ OO˛

0으

」Φ

EoΦ

–ΦㄷΦΦ Φ‘– *廷 ㅏ .∽ ㄷ느*ㄷ Obㄷ° 누°‘–˚

ㅁ˘ α ≥ Φ Φ =⅛

¸

^)°

¸ =Lㄹ

oEo¸

“˜ 싼늦ψ o=°

Φ˛ Φ욤

a

0ㄷ

ObΦ

06¸

–ㅎ

=ㅑ

*)ρ

o으 瑾 」 」ρ

.–

(0˘

.N

.N

(●)

˘ (˚

.∞

♂ 卜N Φb˜°) ∽Φㅌ므ㅁ

‘ *ψ ˜°˛–

ˇ ¸ ㄷ“˛ ˜

ΦㄷE♂,– ㄷΦ ⊇

,oρ

0,00云

φ≡

0'ㅑ

φㄷ ˚ – “ –

NO˛

=>obtO‘

¸ ob ㄷφ

ㅑ¸●으) ㅎ Φ Φ돈

OΦ 0ㄷ

toz

˛Φ ●ㄷ“ ∽φ」¸–° ,Φ oEφ ˜ Φ爻 Φ Eφ ˛ ,。

Φ ˛ “Φ

'●

° 0˜

0=”

=

00

으 으 ㄲ 으 ° obㅌ

,

Φ =– =˘

=E=窈

O

O云 ˇ

>° OΦ

Φ

ㄷⅲ r● φ」Φ ㄷ, φ

.兮

=

⊇ ¸。

0ㄷ

5ㄷ ¸–

林ㅌ

Φ φ =느 –υㄷ

.寸

트ㅎ

EEoO

Φε b tOα Φㅆ∽ Eρ 茹 으 0으 ⊇ o Φ욤 φ 늄 ㅌ ¸ Φ드 >= ∽ㄷ」 φ ㄷogo Φ˛ㅏ (,– ㄷΦ ⊇ Φ으 。 OΦ ㄷ“ Φ● 므 ⊃⅛ ㄷ .φ ≥ ㅌ ¸ 으 Φ P走 능 80⊇ b와

ε ㅌΦ ε、 ⅜˜ ⅛τ日凹目

O,

00¸

트珤醇 蹠㎺詐 謎 琶ρㄷ 圭ξ¸ E띤

ㅌ Φ EΦ ≡ ΦΦ

ΦΦΦ˛ㅏ ±ㄿ

0ㄷ 0

^프

“ Φ– “ㄷ」=° ℓ ⅛으 으 ρ땁

0ㄷ

O

:=b

oOoΦ

∽ E● 드 ㅎ E 으 ㅌ 땃 迂 ㅎ o φ o으 o υㄷ°≡ 으 트 ㄷ⊇ ⅛ 芸 )b으 α b >=˚ ¸“ α Φ Oㄷ“ㄷ – = 0ㄷ Φ ΦO φ ㅑ“ㅌ ¸ 0ㅌ φ 〓¼×프 .φ α Ooㄷo φ ㄷ°–°=α -Oφ˛α Φ˛:– ° ˛˚¸≥ ㄷ,Φ O¸ ==ⅲ '‘0–ㅗ =Φ φ⊇ φ ≡ Φ드」●φ⅛ 드 ˛ξ α Φ움 드 ∽드 뽀ㅌ ¸ ,ε ,°0“ ˛∽ ㄷ*뽄 φ」“ Φ∽Φ‘ㅑ JO드

ㄹ °≥ ,φΦ–Φ˛–ㄷ˜∽ OΦ ˛°

〓ˇ

ㄷ느Φ

φ‘– k˘느°‘˛˚–Φ」¸°‘ ≡

0

ΦΦㅑ bφ 뽀 ”˚ 죠 ˛으 ˛는 ,느Φ

o뽀 마 g φ φ¸φ σㄷ 0¸ σΦ– =p‘ ° ˛– =≥ Φ」–ㄷφ ℓ–ㅑ '뽀 α ιφ 6ㄷ 능 ˜ 0ㄷ° 兮 φ으 ˜ Φ˛– φ ˘ ˛0〓 으 o φ았 ⅛ 띤 0」으 ∽ δ ‘↓ φφ¸φψ˜”0으 ˘ ,Eα ¸ υ p– φ Φ∽“ㅌ 으 ¸ ∽ΦΦ」

αΦφ OΦ – ㄷΦ

Φ φ ˛OΦ “– ° ˚ Φ 止– 0˛

o누 ψ

> ΦΦφ,Φ–O φㄷ」Φ Oㄷ

Etoψ

φ드 φ– 。 ,α – Φ ・ φ Φ Φㄷ으 ㅎ “으 茹 으 Φ으 °● ,Eα 茁 ¸Φ¸ㄷ⊃ I υΦㄷΦΦ ㄷ 0=g으 b Φξ 드

PΦ =“

=00ㅌ

=Oφ

¸ α˜ 」,°˜ OΦ Oㄷφ– 드 *)ㄷ φ ㄷ으 林 )Φ¸σ φ ‘ㅏ :Φ˜Oz .˛ υ Oㄷ –。–φㄷ°0 Γ υΦㅑ Oα ㄷㅑ ∽φ∽¸ 00 ㄷ。–“ oΦ ㅌ °∽ –φ=φ O” “ F– Φφ¸Φφ φ三 Ot,“

0=°

ㄷ– Φρ

00으

本ˇ 0 –OΦ 」˛˜茁 ⊇ Φ으 ρ o 茁 φ

φ∽ –φ˜‘0= Φ‘˜ *ˇ =」 00 Φ pㄷ “αㅌ 00 φφ=αα¸Φ ㄷ。–°–φㄷφ :) φΦ느쁘 Φ–Φ˛≥ ,∽ Φ=Oα Oㄷ 0ㄷ α '

0ㄷ

'

ㅅ코茁 E 으–ΦㄷΦO φE ˛ == 示죠 ”=“으 =Φ φ =⅛

.兮

‘ ⊇¸

」0 ∽ㄷ“ F≡ = ㄷo δ Φ–Φ

υ

Φ용 bφ ㄷ으 ξ =α Oα ρ oφαo ㅌ 으 Φ≡ 0ㅎ Φ 듯‘등 닫 ㅎ ΦΦ」ε ∽ Eℓ ㄷ“ eo,Φ ˛b 으 트 ≥ °° =으 ˜

Φ– °¸σΦ O“

으 ,°딸 ΦΦ ρ ∶ 。으 딴 핑 등 5ㄷ φ ⅛ ‘ b늄 ˚ 으。˛° 으 으 ˚= ㄷΦ= ∽b¸ 0으 α ≡ O φ드 므 ㄷ00 Φㄷ〓 ,ㅀ ㅎ :죠 드 으 ° 으° 0으 으 α φ」 ㅎ 0뽀 示 =」 ¸Φㄷ。 0, φ oφ Φ으 。˛。 」 OΦ으 ㄷ¸

0ㄷ°

.딴

”O φυΦΦΦ φ˛˜ㄷ。 ˇ°“ =“ ˜ ㄷφ≥으

biozone  

stuff and sutff