Page 1

Pitoitoi 2008

INSIDE:

Ténä koe! Haere mai! Kua tuwhera a Körero Mäori hei taonga tautoko i te hunga e hiahia ana ki te Körero Mäori, ki te whakanui ränei i tö rätou möhio ki te reo Mäori. Kei konei étahi akoranga, étahi rauemi reo Mäori, me étahi tohutohu hei whakakaha ake hoki i tó móhio ki te reo Máori - www.wintec.ac.nz Nau mai rä – kókiritia! Hello! Welcome! Kórero Mäori is for everyone who wants to speak the Mäori language, or learn more about it. You can find interactive conversations, language resources, and advice to help you increase your knowledge of reo Mäori - www.wintec.ac.nz


In this issue Kia ora koutou, Wintec (Waikato Institute of Technology) has once again celebrated Māori Language week with a full programme of events, internally and externally including the screening of the iconic Māori Merchant of Venice – Te Tangata Whai Rawa O Weniti, thanks to the generosity of Producer Ruth Kaupua Panapa. Te Tangata Whai Rawa O Weniti was Adapted by the late Don C Selwyn from William Shakespeare’s The Merchant of Venice with the Māori translation by Dr Pei Te Hurinui Jones. We hope you enjoy Pitoitoi.

Our cover Ripeka Edwards-Harris is currently studying towards her Master of Nursing at Wintec. On successful completion, she will be the first Tihei Mauri Ora student to graduate with a Master of Nursing from Wintec. She received the Dame Te Atairangikaahu Nursing Scholarship at Wintec in June.

There are many ways that you can celebrate pride in New Zealand’s unique national language - not only during Māori Language Week but all year round: Here are some suggestions to help you promote the Māori language. You can do these activities at any time of the year but Māori Language Week is a good time to start! Remember, Māori Language Week is for every New Zealander – not only for Māori. It is about respect for the language and encouraging all of us to understand why this is important and how we can contribute. FOR ABSOLUTE BEGINNERS: • Learn how to pronounce Māori words properly by learning the vowel sounds ‘a-e-i-o-u’ first. Once you have mastered these sounds most Māori words are easy to pronounce, Māori words sound how they look. • Learn simple songs in Māori from your friends, family, tapes or Māori radio. http://www.maorimusic.com/ also have a range of Maori music you can purchase. • Greet your whānau, your work colleagues and the local shop keeper in te reo Māori. • Enrol in a Māori language class.

• •

Check out basic commands and phrases in the booklets Using Māori in the Home, which you can view on http:// www.tereo.govt.nz/ and in the booklet Kei Roto i te Whare which you can view on http://www.tpk.govt.nz/ in the publications section. Listen to Māori Radio http://www. irirangi.net.nz/ or watch Māori Television http://www.maoritelevision. com/ Check out Māori language resources in the local bookstore and library. Most libraries have a Māori language section and information on local language courses. http://www.nzlibraries.com/ Ask a friend or relative who can speak Māori to teach you some simple phrases. *Improve your pronunciation of Māori words, and Māori place names http:// www.nzei.org.nz/reo2/index.html, http://www.simplysaid.co.nz/ Use “Kia Ora” as the New Zealand way of greeting people Put up a welcome sign in your workplace: like “Kia Ora” and “Nau Mai” or “Haere Mai”. Learn the Māori name for Waikato Institute of Technology : Te Kuratini o Waikato

Te whakatu ture a te Ara Poutama mo te mihi, me te whakatau nā Mikaere Taitoko (2006) HE KŌRERO WHAKATAKI Te Tirohanga whānui I te tau 2004 i hū mai tētehi take nui mō te Ara Poutama1, tūturu nei he take whai pānga ki ngā tikanga Māori o te pōwhiri me te whakatau. He nui ngā kōrero i puta mō te take nei, engari, i te mutunga i panaia tētehi o ngā kaimahi o taua Tari rā i tana tūranga mahi, ā, i waihangahia e ngā kaiwhakahaere o taua Tari he turehere2 hou. He hua anō tō te kaupapa nei, koia ko te mānukanuka o ngāi Māori mō te mahi hīanga a te Ara Poutama. Kātahi te mōhio ki te papatu3 o te ao Māori me te ao Pākehā, me te noho taurekareka o ngā uara4 me ngā mātāpono Māori i ērā o Tauiwi. Kāore tēnei tuhingaroa mō te titiro ki te tika, te hē rānei o ngā mahi a te kaimahi i panaia, kāore hoki mō te wetewete i ngā rerekētanga o te pōwhiri i te whakatau. Engari, ka arohaehae5 i ngā mahi a te Ara Poutama me ngā rara6 i puta mai i tēnei tūāhuatanga, ā, hei te mutunga ka whakapae mō ētehi huarahi hei whai mā tātou ki te whakatikatika i ēnei hē. Te takenga mai o te kaupapa I te marama o Hakihea i te tau 2004 i whakaritea e te Ara Poutama he poroporoaki mō ētehi o ana mauherehere kua oti i a rātou tētehi kura aukati patunga tangata7 te mahi (www.nzherald.co.nz:

11/10/05). Ehara tēnei i te mahi hou ki te Ara Poutama, ā, kua mōhio pai āna kaimahi ki ngā tikanga whakahaere pōwhiri me te whakatau manuwhiri i te mihi. Engari, tērā tētehi wahine, he kaimahi nō te Ara Poutama, i tae atu ki taua poroporoaki me te noho i te rārangi tūru o mua, arā, o te pae tapu, me tana kore whakaae kia neke a ia ki ngā tūru o muri i ngā tāne. Ka riria a ia e ōna rangatira ake, ā, ka tūwhitingia8 a ia ki waho o te huihuinga (www.nzherald.co.nz: 18/01/06). A muri ake nei, ka whiua a ia e ōna rangatira mō tana mahi whakapōrearea i taua hui rā (www.nzherald.co.nz: 01/07/05), ā, ka mārō te whakaaro o te wahine rā mō tōna mana tangata9 ake kua pēhia e ōna rangatira. Engari kāore ana rangatira i paku aro atu ki ana kōrero, nō reira, ka tīmata a ia ki te whāki atu ana take kōrero ki te hunga pāpāho10 (www.nzherald.co.nz: 11/10/05). Nā tēnei ka pana rawatia a ia e ana rangatira, ā, ka amuamu anō a ia ki te hunga pāpāho (www.nzherald.co.nz: 18/01/06). Ko tana nawe nui, e ai ki tāna (www.nzherald.co.nz: 11/10/05), he whakahāwea ira tangata11 tō ngā tikanga whakahaere pōwhiri, me te kino o aua tikanga mō te takahi i tōna ake mana. Tere rawa te mau o te hunga pāpāho me ngā Mema Pāremata āpitihana ki āna nei kōrero, ā, e whia kē hoki ngā wā i whakaatuhia mai tana kanohi i runga i te pouaka-whakaata. I tino rongo te Ara Poutama i ngā kupu karawhiu a ngā Mema continued on p3


• •

Use Māori place names and/or Māori names of organisations. Take the words of the Māori version of the national anthem to international sports fixtures, and support our team by singing it loud and proud. Watch Kōreo Mai, the Māori Language P r o g r a m m e for beginners and learners on Māori Television http://www. maoritelevision. com/

DID YOU KNOW? In the last 200 years the Māori language has had a tumultuous history—going from the position of predominant language of New Zealand until the 1860s when it became a minority language in the shadow of the English brought by British settlers, missionaries, gold-seekers and traders. In the late 19th century the English school system was introduced for all New Zealanders, and from the 1880s the use of Māori in school was forbidden. By the 1980s Māori leaders began to

recognise the dangers of the loss of their language and initiated Māori-language recovery programs such as the Kōhanga Reo movement, which immersed infants in Māori from infancy to school age. This

pride in our unique national language. Even if it’s just saying kia ora or showing support to speakers of te reo Māori in other ways, everyone can play a role in supporting reo Māori. USEFUL LINKS Māori influence on New Zealand English http:// w w w. a n s w e r s . c o m / topic/m-ori-influenceon-new-zealandenglish korero.maori.nz NZ Reo, NZ Pride Ethnologue report for Maori Māori Language Commission English and Māori Word Translator Ngata Māori–English English–Māori Dictionary

was followed by the founding of the Kura Kaupapa Māori, a primary school program in Māori. Māori is spoken almost exclusively in New Zealand, by upwards of 100,000 people, nearly all of them of Māori descent. Māori is a language for all New Zealanders, so kōrero Māori. Together we can show

Free Māori spellchecker Collection of historic Māori newspapers Maori Phonology Microsoft New Zealand Māori Keyboard www.wintec.ac.nz

continued from p2

Pāremata, me nga māngai matua o te hunga pāpāho, ā, i rongo hoki rātou te tautoko o ngā uniana me te hāpori whānui ki te kaimahi kua panaia. Kātahi te Ara Poutama ka huri ki te kimi ara hei whakatau i te puehu, hei kaupare atu i ngā kupu karawhiu kei te rere tika mai. Ko te hua i puta mai i tana rapu haere ko tana ture-here hou mō ngā Māori Cultural Practices. He mahi uaua tēnei mā rātou i te mea kei tētehi taha ko ngā kī taurangi12 a te Bill of Rights Act 1990, kei tētehi taha anō ko tana whakakaupaparanga o te ture-here hou mō te komokomo13 i ngā, “… Māori cultural practices into events on departmental premises so a more effective service for Māori offenders can be provided and re-offending by Māori reduced” (www.scoop.co.nz: 18/01/06, 10.16am). Engari he raru nui anō i puta i tana ture-here hou, koia ko te kore whakaae a ētehi o ngāi tātou mō te rironga atu o te mana whakamārama14, whakatau hoki o ngā tikanga Māori i ngā ringaringa o Tauiwi, me kī, ko Tauiwi tērā kei te whāwhā, kei te raweke, kei te huri kia rereke ā tātou tikanga hei painga mō rātou ake. E ai ki a Pita Sharples, “Tangata whenua had questioned whether the use of tikanga across the state sector was for the benefit of the state more than for the benefit of the people.” (www.nzherald.co.nz: 18/01/06). Tūturu hoki mā ngāi Māori e arohaehae tēnei kaupapa i te mea

nō tātou ēnei tikanga, nō tātou ngā kōrero whakamārama i ēnei tikanga, ā, nā ō tātou mātua tupuna ēnei tikanga i waiho mai he taonga hei ārahi i a tātou. Ngā wā o mua I roto i te ao Māori kua mōhio whānuitia te mana o tēnā iwi, o tēnā hapū, ki te whakatau i āna ake tikanga mō tōna ake whenua, me tōna ake iwi. Kāore i te tika mā iwi kē atu e whakahou tētehi iwi anō kia huri āna ake tikanga ki ērā e pai nei ki te hunga rāwaho. Mai rā anō tēnei tūāhuatanga whai mana ai i te ao tūroa nei engari ki ōku nei whakaaro he āhuatanga tēnei i takea mai i ngā mahi a ngā atua i te orokohanga mai o te ao, arā, i te wehewehenga o ngā mea katoa ki ngā kauwhanga ngahuru-mā-tahi (Best, 1976; Smith, 1913), me te tāinga o ngā kawa ki tēnā kauwhanga, ki tēnā kauwhanga, mō ngā āhuatanga tipu, ora hoki o roto o ia kauwhanga. Koia pea te tauira i whāia e ō tātou mātua tupuna mō te noho a ngā iwi, a ngā hapū i runga anō i te whakaaro he ōrite te noho motuhake o ngā mea katoa i ngā kauwhanga ki te noho motuhake o ngā iwi me ngā hapū i roto i ō rātou ake rohe. Mā tēnā iwi, mā tēnā hapū āna ake tikanga e whakamārama, e whakatau hoki mō ngā whakahaeretanga katoa i tōna ake takiwā – kāhore rawa mā tētehi atu. Engari, kei te mōhio tātou ehara i te mea ko ngā tikanga kua whakaritea e te tangata he kupu tāraia ki te kōwhatu mō ake tonu atu, engari ka taea e te tangata, nāna aua tikanga i whakarite, te continued on p4


Te Whare Pukapuka By Moheka Williams E kī ana, ko te manu e kai ana i te miro nōna te ngahere, te manu e kai ana i te matauranga nōna te Ao. Pēnei tonu te whakaaro nui i roto i ngā Whare Wānanga, i ngā Kuratini puta noa i te motu, puta noa i te Ao. Kei roto i ēnei Whare Wānanga, i ēnei Kuratini te pū matauranga e kiia ana ko te Whare Pukapuka. Nō roto i ngā tau tata ake nei, ko te momo o te ipurangi e whai take ana i roto i ngā whare pukapuka. Ko ngā tino mahi inaiānei a ngā kaimahi i roto i ngā whare pukapuka, he mahi rorohiko, he mahi ipurangi. Mai i te ahunga mai o te hangarau nei te ipurangi ka kī mai te marea “He aha te take o te whare pukapuka, inā, e ahei ana tātou ki te kimi i ngā rauemi me ngā kōrero i runga i te ipurangi”. Ko te whakautu ki te pakirehua nei, kua huri te ao whare pukapuka ki te ipurangi, kua huaina he Kaitiaki Pukapuka 2.0 te turanga mahi hou kua puta. Ko ngā āhuatanga o te ipurangi, he momo e ahei ana te tangata ki te whakauru i āna kōrero, i āna kaupapa hei tirohanga mā te hunga marea puta noa i te Ao. I tōna ahunga mai ko te pātai nui i runga i ngā kaitiaki pukapuka, mā wai ēnei kōrero e whakaraupapa? Mā wai hoki e āta wherawhera i ngā kōrero e hangai ana ki ngā marau o ngā kaupapa akoako o ia Whare Wānanga, o ia Kuratini? E maha ngā kōrero whakatupato i whakatakotohia e ngā komiti o ngā roopu kaitiaki pukapuka e pā ana ki te mana tā, te whakapānga, me ētahi atu o ngā take nui. Kei te haere tonu

ngā kaupapa kōrero e pā ana ki ēnei o ngā take. Nō reira, ko wai tēnei tangata te kaitiaki pukapuka 2.0? He tangata e matatau ana ki te whakararangi i ngā kōrero mai i te ipurangi, me te whakahāngai te kōrero ki ngā marautanga e whakaako ana i roto i ngā akoranga o tōna Whare Wānanga, o tōna Kuratini. Ka matatau te tangata nei ki te ipuranga, kia mōhio pai ia ki ngā momo hangarau e āta wherawhera i ngā kōrero i runga i te ipurangi, pēnā i a Bloglines. Ko te kaupapa nui a Bloglines, he mea hangarau e arahi ana i ngā blogs kua tipakohia e koe ki tō kopaki rorohiko. Ko te mahi o tēnei hangarau, he momo e whakakao ana i ngā kōrero (blogs) kua tipakohia e koe ki tō desktop, mā reira ka taea e koe te whakauruhia ki roto i tō kopaki rorohiko. Inā, kua tupono koe ki tētahi o ngā wharangi ipurangi e pai ana ki a koe, me tō kore pīrangi ki te whakauruhia i roto i ōu painga (favourites). Me titiro koe ki a Delicious, he paetukutuku pai tēnei ki te whakaraupapa i ngā paetukutuku pai ki a koe, me te mea hoki e taea ana e koe ki te whakararangi i ngā paetukutuku e hāngai ana ki te kaupapa o taua paetukutuku, me te mea nei e ahei ana hoki koe ki te tāpiri atu te kaupapa kōrero o taua paetukutuku, arā, ko te tagging tēnā.

haere i roto i te Whare Pukapuka o Aotearoa, ko te National Digitisation Project. Ko te roopu e whakahaere ana i taua kaupapa ko te National Digitisation Forum. He kaupapa tēnei e whakahaerehia ana e ngā whare pukapuka matua o Aotearoa ki te whakauruhia ngā kōrero tuku iho ki runga i te ipurangi hei tirohanga mā te katoa. E ahei ana ngā tangata katoa ki te tono atu ki tēnei roopu mō ētahi pūtea āwhina, inā e hangai tonu ana tō kaupapa ki Aotearoa. Ko ngā momo kaupapa kau oti i raro i tēnei kaupapa ko: • • • • •

Te Ao Hou Online magazine Journal of the Polynesian Society New Zealand Electronic Text Centre Maori Newspapers Online Papers Past

He kōrero whakakapi, kei te whakatairanga tātou i te reo Māori i tēnei wiki. Engari, kia kore ai tātou e wareware i ngā tuhinga o ngā mātua tipuna, ko ngā taonga tuku iho ēnei. Ko ngā tuhinga a ngā tipuna kua mau nei i a tātou ināianei he taonga tuku iho ki a mātou nei uri whakatipuranga. Nō reira, i roto i te Ao hangarau tātou, kua pai te anga whakamua ki te kape i ēnei kōrero tuku iho i runga i te ipurangi. Koia nei te hīrangatanga o ngā mahi tiaki pukapuka, tiaki rauemi o roto i ngā Whare Pukapuka i ēnei rā. Ngā mihi matakuikui ki a tātou e whakanui ana i te Wiki o te Reo Māori.

Anō hoki, ko tētahi o ngā kaupapa nui kei te

continued from p3

whakarerekē. Nō reira ko ngā tikanga ka whakaritea e te tangata he mea whakarite i runga anō i ngā āhuatanga o tōna ao, i tōna wā. Ki te huri kia rerekē tētehi āhuatanga o tōna ao, ka taea e te tangata te huri kia rerekē hoki ngā tikanga e whai pānga ana ki taua āhuatanga. Ka huri te ao Koia te āhuatanga i kitea i te taenga mai o Tauiwi me te tere huri o te ao o ō tātou tūpuna i ngā whakaaro hou, i ngā hangarau hou, i ngā tikanga hou hoki i kawea mai e ngā Pākehā. Hou mai ko te Rongo Pai, he mea tino wero tērā i te ahurea o ō tātou tūpuna me tā rātou noho motuhake i ngā pā-tūwatawata. Hou mai hoki ko te moni me tana patu i te tikanga hokohoko o mua. Hou mai anō ko te tikanga o te Kuinitanga me te Kāwanatanga, ā, riro noa atu te mana rangatira o ngā iwi me ngā hapū i ngā ringaringa o iwi-kē15. Koina ngā hua i puta mō ngāi tātou i tēnei mea te whakawaimehatanga i ngā tikanga-ā-iwi16 me te whakawhenumitanga17, ā, kua motuhia te “kaha-mārōrō” (Awatere & Dewes, No date), arā, ko te taura e here nei i a tatou, hei whānau, hei hapū, hei iwi. Heoi anō, i ngā tau 1970 i tīmata te haumanutanga18 mai o te ahurea Māori me te tutū o te Māori ki te whakahoe19 o te Pākehā ki ngā take Māori. Ahakoa he rōpū anō tēnā me tana kaupapa ake, he rōpū anō tēnā me tana kaupapa ake, kotahi tonu te aronga, ko te

hāpai ake me te whakangungu i ngā taonga a ō tātou mātua tupuna kei ngaro i te ngaronga o te moa. Ehara tēnei mahi tinihanga a Tauiwi i te mea hou. Ko te koha tērā kua tūkinotia ki ngā ture-here a Tauiwi kia pai ai te noho o te tatau moni i runga i ngā pukapuka kaute, pukapuka tāke hoki. Anō nei ko ngā ture-here a Tauiwi mō te tangihanga. Nā Tauiwi anō i tūkino tēnei tikanga nunui, tūturu hoki o tātou, kia pai ai tana noho i roto i ngā whakaritenga o ngā wāhi mahi, ngā umanga, ngā kamupene, ngā wheketere, ngā uniana hoki. Ehara te tūpāpaku i te mea nui ki a rātou, engari ko te whai rawa o te tangata kē. Me mahara ake tātou ki ngā kōrero a Reweti Kohere mō tēnei take me tāna i kī mai, “Kei runga ake te tangata i te moni” (www.nzetc. co.nz: 30/08/06). Ka aroha tātou te wareware ki tēnā. Heoi anō, nā te mahi a te Ara Poutama ki te hanga ture-here hou ka kitea anō te ringa raweke o Tauiwi e whāwhā ana i ā tātou tikanga, engari ko te pōwhiri me te whakatau te take.

NGĀ KITENGA Te kī a te Ara Poutama Kei te kī mai te Ara Poutama, i whakaritea e rātou tēnei ture-here hou hei ārahi i ana kaimahi me te whakahaere pōwhiri i ō rātou ake nā whare. He kōrero nui tā te Tumuaki o te Ara Poutama mō te, continued on p5


Whirimako Black Whirimako Black, acclaimed and prolific Māori language singer with six solo albums credit guest appearances on several others is to present at Wintec during August. 2008 has been an extraordinary year for Whirimako. She started February by touring New Zealand with top kiwi dub outfit Salmonlla Dub and the New Zealand Symphony Orchestra as featured vocalist, then immersed herself in a three week long collaboration with some of Ireland’s finest Gaelic musicians, writing original material and then performing it on a national tour as Green Fire Island. Following that, she performed two of her own compositions on the steps of Te Papa with the New Zealand Symphony Orchestra as part of a celebration concert to mark its 10th birthday. In April, she flew to Turkey to sing at the official Anzac Day commemorations at Gallipoli and then returned to Wellington to perform six jazz songs from her repertoire, with arrangements by jazz legend Russ Garcia with the New Zealand Symphony Orchestra. Since then she has been busy at the Variety Club, the Dreaming Festival, the biggest indigenous festival in the southern hemisphere and in August she sings at Wintec’s 10th Spark festival of the arts : www.spark.co.nz continued from p4

“… sensible and inclusive nature of the policy which … would protect Māori cultural practices while promoting an environment of inclusiveness” (www.scoop.co.nz: 18/01/06, 10.16am). Tērā pea kei te whakaaro a ia ko ngā whakaritenga Māori o mua kāore i te “sensible” kāore i te “inclusive”. Engari mō ngā tāngata e mārama ana ki te pōwhiri, he āhuatanga tino “sensible and inclusive” tōna. Kei te pōhēhē te tangata nei ka taea e ia te whakangungu i ā tātou tikanga Māori mā te huri i aua tikanga kia rerekē. Kātahi a ia ka whakamārama mai i ngā mahi hou ka mahia e te Ara Poutama hei whakatau manuwhiri: “From now on the less formal whakatau will be used when a Māori cultural practice is appropriate in the Departments welcoming ceremonies. Key features of a whakatau include the same roles for men and women, which will be reflected in the seating arrangements, and the use of languages other than Te Reo Māori if required (ibid). Whakatau can be undertaken with more or less formality, depending on the event. A whakatau can include speeches, waiata, karakia, hongi, or kai but does not typically include karanga or whaikōrero. (ibid.) Kei te pōhēhē a ia ko te whakatau he mea ōpaki noa iho, ko te pōwhiri anake te mea ōkawa. Nā ēnei kōrero āna kei te kite i tana kūware ki ēnei tikanga a ō tātou mātua tupuna. Ehara māna te tohutohu mai ki a mātou. Tērā pea kei te whakaaro ia he ōrite te whakatau o ngāi Māori ki te hui whakahei20 nāna ano i waihanga, nō reira pai noa iho te tango i te ingoa ‘whakatau’ hei ingoa mō tāna i waihanga ai. He mahi nō te kūware tēnei, he mahi taurekareka hoki. I kitea e Sharples tō rātou kūware me tana kī, “If they want to use a Māori concept like whakatau, they need to be cognisant of all that goes with it – not just define a Māori term to suit their own purpose” (www.scoop. co.nz: 18/01/06, 4.28pm). He hua tino kawa Ki taku titiro e toru ngā hua tino kawa i puta mai i tēnei mahi

nanakia a Tauiwi mō te raweke i ā tātou tikanga Māori. Tuatahi, ko te whakahīhī a Tauiwi ki te whakamārama kia rerekē ā tātou tikanga, me te whakatau me pēwhea tātou e kawe i aua tikanga. E ai ki a Sharples, “… in attempting to define Māori cultural practices, such as whakatau, the Department has absolutely overstepped their role” (ibid). Tuarua, ko te tūkino, ko te whakapeka21, me te whakahawe22 i ngā tikanga i waihotia mai e ō tātou mātua tupuna me te waihanga i ētehi āhuatanga hou me te mau tonu ki ngā ingoa tawhito. Arā ngā kōrero whakahē a Sharples e mea ana, “In setting up a new form of Māori ceremony, which shares the same name as, but little of the key features, once again we have conflict” (ibid). Tuatoru, nā tēnei mahi a Tauiwi kua peia23 te ahurea Māori ki ngā paenga o te hāpori whānui o Aotearoa, arā, kei te kī atu a Tauiwi, “E Māori mā, ko koutou me tō koutou ahurea he mea kore mana; e āhei ana mātou ki te huri tuara ki ō koutou uara me ō koutou mātāpono, whakamōrearea24 ai”. Nā tēnei ka kite he tāhae te mahi a Tauiwi. Ko tōna mate, he hurihanga kia rereke, ā, ko tōna mutunga, kua kore he mana o te mahi hou e karangatia nei he tikanga Māori. Ko te take, ko tēnei mahi nanakia he whānako ahurea25, arā, kei tango noa i te taha kikokiko o ngā tikanga me te kore whakaaro ake mō te taha wairua. Tērā tētehi kōrero whakamārama mō te whānako ahurea e kī ana, “… this kind of theft of cultural practices defiles the culture that developed them because it reduces those practices to an act without the spiritual framework they were designed for” (http://wiki.bmezine.com: 07/05/06).

TE WHAKAHIATOTANGA Ka ea rānei, kāore rānei? Ahakoa kei te kite tātou i te hē o tēnei mahi a Tauiwi, kei whea he ara hei whai mā tātou hei haukoti i tēnei mahi nanakia, kia mau pū tātou ki ā tātou ake tikanga, me te kore riro atu te mana continued on p6


Ripeka Edwards-Harris In 2008, Ripeka received the Dame Te Atairangikaahu Nursing Scholarship. This scholarship has been created to encourage Tainui students to undertake study towards the Bachelor of Nursing, Bachelor of Midwifery, Postgraduate Diploma in Nursing or Master of Nursing at Wintec. Ripeka was also awarded the Tihei Mauri Ora Student Award this year. The TMO Student Award is in recognition of excellence of a Tihei Maui Ora student in the School of Health. Ripeka has been an inspiration to those who have had the pleasure of facilitating her educational opportunities. She has travelled from a distance and participated fully in all workshops. She was a member of the Post Graduate Diploma Māori Mental Health that graduated from Kirikiriroa in 2005. She returned to Wintec and entered the Master of Nursing programme. She has demands put on her from her work environment and her home environment. She is someone who can rise to the challenge and produce the material. She has a strong background in tikanga and Māori world views. She leads from the front and willingly provides support for others to catch up and walk beside her. She is someone who people look to for guidance and she willingly listens and is non judgemental. Ripeka is currently studying towards her Master of Nursing at Wintec. On successful completion, she will be the first Tihei Mauri Ora student to graduate with a Master of Nursing from Wintec.

continued from p5

whakamārama, whakatau hoki o ā tātou tikanga i ngā ringaringa o iwi-kē? Mehemea ka whai tātou i te ara o te mana whakairo hinengaro Māori26 me te takahi i te ara ki te Whakakotahitanga o ngā Whenua o te Ao27 whakatakoto ai ō tātou nawe, e kore e ea tēnei kaupapa i a rātou, i te mea, kāore he niho o te Draft Declaration of Indigenous Peoples’ Rights. Mehemea ka whakahouhia e tātou ō tātou Mema Māori o te Whare Pāremata ki te wero atu, me te kōkiri i tēnei kaupapa ki te aroaro o te Kāwanatanga, e kore e ea tēnei kaupapa i a rātou hoki, i te mea, he nui ake ngā Mema Pākehā i ngā Mema Māori i roto i tērā whare. Mehemea tātou ka whakapuaki ō tātou whakaaro ki te hāpori whānui o Aotearoa mā te hunga pāpāho, e kore e ea tēnei kaupapa, i te mea, kei te kūware te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, me te hunga pāpāho, ki ngā uara me ngā mātāpono Māori. Ki ōku nei whakaaro, i puta tēnei kaupapa i te kūware o te Ara Poutama, nō reira me hoki atu ki a rātou me te whakamōhio atu ki a rātou te hē o tā rātou mahi. Me whakamōhio atu ki a rātou he ara anō hei whai mā rātou ko tērā e whakaarotia ana e Sharples, “… the department need to consider creating its own kind of welcoming that included Māori activity but was not necessarily a Māori ceremony” (http://subs.nzherald. co.nz: 19/01/06). Ka mea anō a Sharples, “I would have thought the safest and most appropriate function for a Government Department to take up is to work out its own welcoming protocols, without culturally appropriating those of another culture” (www.scoop. co.nz: 18/01/06, 4.28pm) Ki te kore te Ara Poutama e aro mai ki ēnei whakaaro me huri tātou ki te tautoko i te karanga a te Kaunihera Kaumātua o Pōneke

(www.stuff.co.nz: 25/05/06) mō te kore tautoko-ā-tinana i ngā hui whakahei katoa a ngā Tari Kāwanatanga. Mena he kakī mārō tonu tō te Kāwanatanga rā me akiaki ērā o ngā kaumātua, o ngā takawaenga Māori e akoako28 ana me ngā rōpū Pākehā, kia mea atu ki aua rōpū rā kia mutu te whakapōrearea i ā tātou tikanga engari me mau tika ki ngā whakaritenga Māori. Ki te kore aua rōpū e aro mai, ka mutu rawatia tō tātou tautoko i ērā momo hui whakahei a Tauiwi. Te whakakapinga ake Ki taku mōhio, kāore te Ara Poutama e mārama ana ki te hē o āna nei mahi, me tana pōhēhē hoki, he Tari Kāwanatanga pai a ia mō te whakamāori i ētehi o ana āhuatanga, he mea hei whakaratarata i ngā mauherehere Māori me te hāpori Māori. Engari, tērā anō te Māori e titiro mākutu ana ki te mahi heahea a te Ara Poutama me te mōhio he kūware tōna, he mahi tūkino uara, mātāpono Māori hoki. Pai ake te whakaaro o Sharples me te Kaunihera Kaumātua o Pōneke mō te tuku i ngā Tari Kāwanatanga ki te whakarite i ō rātou ake hui whakahei, engari kaua e hoatu he ingoa Māori ki ērā momo whakaritenga. Mena ka mahi rātou i te pōwhiri, i te whakatau rānei, me mātua whai rātou i ngā uara me ngā mātāpono Māori, kauaka ko tētehi tikanga kakano whakauru29. Me akiaki ngā iwi, ngā hapū katoa o te motu kia mau pū rātou ki ā rātou ake tikanga mō ngā hui Tari Kāwanatanga ka tū ki runga ki ō rātou ake marae, whenua, wāhi tapu hoki, me te kore tūpou ki ngā whakaaro whakakake o Tauiwi. Me whakaōwhiti ngā iwi, ngā hapū katoa o Aotearoa kia mataara ki ngā mahi nanakia a Tauiwi me ā tātou tikanga. Kaua e tuku a Tauiwi ki te whiriwhiri i ngā tikanga pai ki a ia, kei hopukina, raweke ai. Ki te kore tātou ā tātou tikanga e tiaki, mā wai ake? Kaua tātou continued on p7


Taku Aru i te Matauranga Maori He mahi noa te whai i te mātauranga i roto i tōku whānau. Ahakoa te momo mātauranga i whāia e au, i mōhio tonu au he oranga o roto mōku. Ko ngā tauira i whakaarihia mai i taku oranga te tino matū i whakahau i a au ki te whai i te mātauranga Māori. He aha te mātauranga Māori? He whakapapa, he tongi, he karakia, he aha atu, he aha atu. He tūmomo mātauranga he kāmehameha ki a tātou te Māori ake. Ka ora ake i roto i ngā tātou tikanga. Nā whai anō au ka ingo ki te ako, ka kakama ki te mahi, ka ū ki te whakapakari i a au anō me tōku whānau whānui hoki.

Te Pū o Te Toi tutor at Wintec @ Te Kuiti, Te Ingo Ngaia, with baby Nataria Te Rita.

Nā tōku whānau au i whakahau. Kaua mā te tohutohu noa iho, engari mā te whakatauira mai i ngā matareka me ngā matakawa hoki o te whai i te mātauranga, ahakoa te aha he ū, he tautoko te mahi. I tīmata tōku ao mātauranga Māori i tōku kunenga mai. Ko ngōku ira, he mea heke mai i Hawaiki rānō. Tupu ake ana au, nā te reo tonu ngēnei ira i whakaoho, me ngēnei tūmomo mātauranga maha hoki i whakaū ki roto i a au.

i a au ki te motu, arā Ngā Manu Kōrero, ngā Whakataetae Kapa Haka me te whakatere waka. Hui katoa ngēnei tū mātauranga Māori me te mātauranga Pākehā au i eke ki Te Whare Wānanga, me te mea nei i reira tonu tōku whānau e akiaki ana i a au ki te kake tonu i te ara i kakea ai e tōku tupuna e Tāwhaki. Hāunga ngā hau pūkeri, i tūngia e ai. ‘Ko tōku reo tōku ohooho’ – Ko Ngā Kūaka tōku kōhanga. I reira oko ake ai au ki ngōku pakeke e whāngai mai ana i ngā karakia, ngā waiata, ngā haka me Kei te piki tonu au i taua aka mā te whai i taku Tohu ngā kōrero mōku ake hei tūāpapa whakawhanake a tōna wā. Ka whakaakohia Paerua i roto i te reo Māori me ngōna tikanga. Ko mai te tū pakari i runga i ngōku ake pepeha, i tōku ake whakapapa me ngā tāku e hiahia ana kia puta ai au i Aotearoa me te toro mahi i mahia e ngōku tūpuna hei tikitiki mō tōku panepane. i whenua kē ki te whakaari i te mātauranga Māori ki ngā Whare Wānanga o te ao, me te ako mai i tēneki ‘Tōku Māpihi Maurea’ – Ka tae ake au ki te kura, i mōhio tonu au ko ngēnei mahinga ngāku. Ko te hua, he hoki mai ki te kāinga tūmomo mātauranga tōku māpihi maurea, hoi me whāia tonuhia e au tētehi atu me te whakahau i tōku rahi ki te whai i te mātauranga mātauranga hei kawe i a māua ko tōku mātauranga Māori ki taiātea. Nā whai Māori e puta hoki ai rātou ki te ao. anō au ka hiki i ngā marau a te Pākehā, me te uru ki ngā mahi hei whakaputa continued from p6

e tatari ki a Tauiwi, me te whakapono mā rātou ā tātou tikanga e tiaki. Ko tātou anō ngā uri ō rātou mā, nō reira mā tātou e tiaki, e whakangungu ngā huia kaimanawa tuku iho.

HE WHAKAPĀNGATAKA Rauemi tā: Awatere, A. & Dewes, K. (No date). Te kawa o te marae. Unpublished Masters thesis. Wellington, NZ: Victoria University. Best, E. (1976). Māori religion and mythology – Part 1. Wellington, NZ: Government Printer. Smith, S. Percy. (1913). The Lore of the whare wānanga or Teachings of the Māori College on religion, cosmology and history – Part 1: Te Kauwae Runga. New Plymouth, NZ: Polynesian Society. Rauemi ipurangi: http://subs.nzherald.co.nz/author/print.cfm?a_ id=163&objectid=10364444 Bid for women’s rights upsets Māori, by Elizabeth Binning (19/01/06). [Retrieved: 24/07/06]. http://wiki.bmezine.com/index.php/Cultural_Appropriation [Retrieved: 7/08/06]. www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-TeoNgak-_N71672.html Ngā Kōrero a Reweti Kohere Māori. [Retrieved: 30/08/06]. w w w. n z h e r a l d . c o . n z / o r g a n i s a t i o n / p r i n t . c f m ? 0 _ id=312andobjectid=10333647 Balance sought for pōwhiri, by Elizabeth Binning (1/07/05). [Retrieved: 24/07/06]. w w w. n z h e r a l d . c o . n z / s e c t i o n / 11 / p r i n t . c f m ? c _ id=11andobjectid=10349692 Probation officer says Correction Dept wants her sacked (11/10/05). [Retrieved: 24/07/06].

w w w. n z h e r a l d . c o . n z / s e c t i o n / p r i n t . c f m ? c _ id=1&objectid=10364273 Corrections changes Māori policy after Bullock case (18/01/06). [Retrieved: 24/07/06]. www.scoop.co.nz/stories/PA0601/S00064.htm “Nice try... but” Sharples on Corrections policy (18/01/06, 4.28pm). Press release: Māori Party. [Retrieved: 24/07/06]. www.scoop.co.nz/stories/PO0601/S00043.htm Policy for Māori cultural practices announced (18/01/06, 10.16am). Press release: Corrections Department. [Retrieved: 24/07/06]. www.stuff.co.nz/stuff/print/0,1478,3679244a11,00.html Māori Party co-leader Pita Sharples calls for Māori staff in Government institutions to boycott pōwhiri (25/05/06). [Retrieved: 24/07/06]. 1

Ara Poutama: New Zealand Department of Corrections 2 ture-here: policy 3 papatu: clash 4 uara: value 5 arohaehae: investigate 6 rara: implication 7 kura aukati patunga tangata: violence prevention programme 8 tūwhiti(ngia): expel, banish 9 mana tangata: human rights 10 hunga pāpāho: media 10 whakahāwea ira tangata: sexism 12 kī taurangi: promise 13 komokomo: incorporate 14 whakamārama: define 15 iwi-kē: non-Māori 16 whakawaimehatanga i ngā tikanga-ā-iwi: colonisation 17 whakawhenumitanga:

assimiliation haumanutanga: revival 19 whakahoe: indifference 20 hui whakahei: welcoming ceremony 21 whakapeka: distort 22 whakahawe: pervert 23 pei(a): banish 24 whakamōrearea: imperil, expose to danger 25 whānako ahurea: cultural appropriation 26 mana whakairo hinengaro Māori: indigenous intellectual property rights 27 Whakakotahitanga o ngā Whenua o te Ao: United Nations 28 akoako: consult 29 kakano whakauru: hybrid 18


Whakatauki - Proverbs Māori proverbs called ‘whakataukī’, ‘whakatauākī’ or ‘pepeha’ are sayings that reflect the thoughts, values and advice of past generations. They are usually very succinct and often use metaphor to convey key messages. A short whakataukī will often be so accurate in capturing a thought or moment, there will be little need for any other words to explain it further. Proverbs are important to the revival of Māori language – they carry flair, imagery and metaphor embodying the uniqueness of the language. Māori proverbs comment on many aspects of Māori culture including history, religious life, conduct, ethics, land, warfare, love, marriage, and death. Some sayings refer to cultural practices or attributes that have since changed or no longer exist. However, most can be adapted and applied to presentday situations. Māori proverbs are featured in the formal

speeches heard on the marae even today. To be considered a good orator, it is important for a speaker to be able to use these sayings appropriately. For the speaker’s point to be appreciated, it is essential for the audience to know the saying and to understand its meaning.

Here are some examples of some well known Māori proverbs : Nā tō rourou, nā taku rourou ka ora ai te iwi With your food basket and my food basket the people will thrive He aha te mea nui o te ao? He tangata! He tangata! He tangata! What is the most important thing in the world? It is people! It is people! It is people! Whāia te iti kahurangi Ki te tūohu koe, me he maunga teitei

Some tribes and sub tribes have particular sayings that relate specifically to their whakapapa (geneology) links, history, attributes or practices. These types of sayings are called pēpeha.

Pursue excellence – should you stumble, let it be to a lofty mountain (Wintec e-cards of these proverbs are accessible from www.wintec.ac.nz)

Supreme Award winner – Wintec 2008 Matariki Wearable Art Award Kia Ora my name is Creole Hunia, I’m from Dargaville (Northland) my iwi is Ngati Whatua; Te Rarawa, Te Roroa, Nga Puhi and Tainui. I am one of three children in my whanau, and I have one daughter. I have been studying at Wintec since Febuary of this year in Te Aho Tapu, Toi Harakeke in an awesome environment with great classmates I am also studying a part time course ( self-directed learning) at home Te Kapuinga o te Matauranga and I’m really enjoying it.I also enjoy the apprenticeship that I am doing in the weekends under the Taniwha Shop studying Ta Moko. My kete is overflowing with knowledge and I am loving it. My hobbies are music, sport, drawing and creative art. Studying at Wintec has given me knowledge of things I wish I knew when I was younger, such things as understanding of different kaupapa pertaining to my weaving and Ta moko, about whakapapa and all that comes with the knowledge shared and pasted down through the generations. My future aspiration is to have my own business, with weaving and Ta Moko from my home and to be able to share what I have learnt with those who wish to learn. I love being creative, and hope to share my creativity with my daughter who also loves to be creative Tell us about your inspiration and creative challenge around your garment “Tui” My inspiration for the garment “Tui” that was entered in the Wintec Matariki Wearable Art competition was based on my attraction to birds. Their freedom of flight with

wings spread, to imagine and almost feel that presence of freedom in flying even for a moment”. This was where the idea was created so I began by sketching the idea as I imagined it, and as I love to weave the whole piece was created by weaving Harakeke and attaching the Ti Kouka leaves as the wings My biggest challenge was time, as I only had two weeks to create the piece, as well as sharing time with my daughter who has priority over most things I am involved in. However I rose to the challenge and loved the motivation and support given and shared within our class. I am proud to be part of a class that shares such comforting whanau support. I am also proud of, and would like to congratulate the teamwork that went into the other garments that were entered into the Matariki Wearable art such as the piece designed by Fraulein Pritchard-Blunt and her support team from our class that won second place in Matariki Magic, and her part as co-designer with Kiri Kirkwood a past student from this class Toi Harakeke who won third place in Radical Recycle. It was great to be part of the whole Matariki experience, not just for me but my classmates as well. I honestly think that if I was not part of this course I would not have known anything about Matariki and or the Wearable Art contest. My confidence and motivation has come from the environment I work in and those around me, so I thank Rama Kete and all the students in Te Aho Tapu, Toi Harakeke. What message would you like to leave for other Maori students studying at Wintec To other Maori students or Maori in general if you have an aspiration in your life, to be or to do something you in enjoy and love then “GO FOR IT” Obstacles arise, things distract and deter us and sacrifices are made, but I live by the words my father would say whenever I found myself unsure of what and where I was going “ Short term pain, Long term gain” Thanks Dad. We can all reach our goals but we have to want it and be willing to put in the effort. Kia Kaha.

Pitoitoi-2008  
Pitoitoi-2008  

http://www.wintec.ac.nz/maori/files/Pitoitoi-2008.pdf